Hvidbog for den videre VVM-procces for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog for den videre VVM-procces for"

Transkript

1 Talepapir til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007 Pkt. 17 Redegørelse, Infrastruktur Nordhavn 1. Københavns langsigtede byudvikling København vågn op! Du slår dine borgere ihjel på grund af miljøet. Af Fleming Kjær og Peter Wimmelmann Larsen af Pkt. 18 Nordhavnsvej 1. Forslag 3. Svanemøllegruppens priser på forslag med udgangspunkt i Vejdirektoratets priser (VVM-rapport 2002) Pkt. 19 Nordhavnsvej Hvidbog for den videre VVM-procces for 1. Svanemøllegruppens bemærkninger til Pkt. 17, 18 og 19 Jeg håber at fejlene som forvaltningerne har begået vedrørende undersøgelsen af Københavnertunnelgruppens forslag til en havnetunnel samt undersøgelsen af Svanemøllegruppens forslag til en fuldt nedgravet tunnel fra Lyngbyvej til Nordhavnen, (begge bestilt af TMU-Udvalget), bliver rettet. Det skulle jo nødigt gå så vidt, at en tilsynssag bliver nødvendig. Peter Wimmelmann Larsen Svanemøllegruppen/Københavnertunnellen ApS

2

3 KØBENHAVN VÅGN OP! DU SLÅR DINE BORGERE IHJEL PÅ GRUND AF MILJØET. Af: Fleming Kjer (Formand for Svanemøllegruppen, ) og Peter Wimmelmann Larsen (Dir./Projektkoordinator Københavnertunnelen ApS, ) 23. oktober 2007 Opdateret den 7. november 2007 (Udsnit af opdateret dokument, som kan ses på ) Nu vælter den ene rapport efter den anden ud af skabene fra videnskaben om bil og miljø, som tilkendegiver at trafikken slår mennesker ihjel både miljømæssigt og ved trafikdrab. Rapporterne kommer både fra danske og udenlandske forskere. Nu har Infrastrukturkommissionen fået færden af overdødeligheden i Danmark, og især København, på grund af trafikken og dens miljøkonsekvenser. Det gælder partikler, som kommer fra køretøjer, herunder biler samt tung trafik. Det er: Sod, fra asfalten, fra dæk, fra bremser og den største kilde er udstødnings partiklerne. Hertil skal tillægges relaterede sygdomme fremkaldt af støj fra trafikken, der også må tilskrives for tidlig død. Tal fra Københavns Kommune 2004: Ca. 472 borgere med en alder over 30 år, dør for tidligt hvert år heraf - Ca. 415 borgere på grund af de ultrafine partikler Af de registrerede køretøjer i Københavns Kommune, udgør lastbiler over 3,5 tons ca.4 % af den samlede trafikmængde. I kørte km udgør tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser) kun 8,6 %, men de tilfører Københavns Kommune ca. 50 % af partikelmængden, ca.193 tons partikler hvert år. Det væsentligste støjproblem i Københavns Kommune er, at to-tredjedele af alle boliger har en trafikstøjbelastning på over 55dB(A). Knap boliger er stærkt belastede af støj fra trafikken med niveauer over 65dB(A), og af dem, er ca boliger belastet med mere end 70dB(A). De fleste støjbelastede boliger ligger langs de overordnede gader. Overdødeligheden fra trafikken er størst i København, på grund af luftforureningen fra sod, partikler og kvælstofforbindelser samt støj. Det er primært ved indfaldsvejene, at beboerne udsættes for en miljøforurening som ER sundhedsskadelig og som medfører for tidlig død eller en overdødelighed. Københavns Kommune kan ikke fra 2010, leve op til den stillede og implementerede EU lovgivning i den dansk miljølov på ca. 100 vejstrækninger kommunen har da pligt til, sammen med Staten at finde løsningsmodeller. Miljøforureningen i København kræver over ti gange så mange dødsofre, på grund af trafikkens skadelige stoffer og støj, som trafikdrab i den Københavnske trafik. Da biler er en forudsætning for vore daglige funktioner, er bilen kommet for at blive. København, som Metropol i Øresundsregionen, vil få flere bilejere samt mere trafik på længere sigt. 1/3

4 Hvad kan der gøres for at undgå miljøforurening og trængselsproblemer? 1. Flere offentlig trafikformer, som er sammentænkt og konkurrencedygtige over for bilerne. 2. Nedgravede gader i tunnelsystemer, hvor luften renses for partikler og kvælstofforbindelser. 3. De tre største trafikveje ind og ud af København er: 1. Helsingørmotorvejen/Lyngbyvejen med ca. 36 % af trafikmængden ind og ud af København 2. Hillerødmotorvejen/Frederiksundsvejen med ca. 32 % af trafikmængden ind og ud af København 3. Holbækmotorvejen/Folehaven/Ellebjergvej/Vasbygade med ca. 32 % af trafikmængden ind og ud af København Samtlige forslag skal have luftrensning for partikler og kvælstofforbindelser. Ad. 1. Københavnertunnelen ApS, har siden 2004 arbejdet for en fuld nedgravet Cut and Cover tunnel med 6 spor + 2 nødspor mellem Lyngbyvej og Nordhavnen og videre i sænketunnel med 6 spor + 2 nødspor fra Nordhavn til Amager Motorvejen, midt i Københavns Havn under havbunden som Motorringvej 3 Øst om København og vest for Amager. Pris for forslag 3 til Nordhavnsvejen (Svanemøllegruppens ca. 2,5 km. fuldt nedgravede og rensede tunnel inklusive tunneltilslutning til Lyngbymotorvejen og forberedt til tilslutning til Københavnertunnelen), fra Lyngbymotorvejen til Nordhavnen, Orientbassinet Vest Pris i 2007 kr. excl. Moms ca. 2,815 mia. kr. Pris for Københavnertunnelen ca. 10 km. ( 2 x 3 spor + nødspor) fra Nordhavnen til Amagermotorvejen inklusive 6 op/nedkørsler samt forberedt for tilslutninger til Bellahøj-Amager tunnelen og Folehave- Sydhavns-tunnelen i 2007 kr. excl. Moms Pris excl. Moms i 2007 kr. ca. 16 mia. kr. I forbindelse med tunnelen en City Terminal under bunden af havnen mellem Holmen/Operaen og Amaliehaven/Sankt Annæ Plads med busterminal og parkering, både for biler og cykler. Adgang for cykler i cykelsti og gående med rullende fortove, under bunden af havnen mellem Holmen og Amaliehaven. Integreret Metro Station i terminalen. Park & Ride for personbiler, kun med adgang gennem tunnelen og uden til og fra kørsel til Københavns Indre by. PS! Privat OPP projekt. Ad 2. En boret tunnel (Madrid modellen) på ca. 5,8 km fra Bellahøj til Amager Boulevard (Bellahøj-Amager Boulevard-Tunnelen): Man fortsætter ved Bellahøj ned i en (6 sporet 2xØ15m boret tunnel) under Borups Allé, (Bispeengbuen bliver revet ned og der anlægges park og stillegader), under Ågade (Åen bliver frilagt og der bliver anlagt park og stillegader), Åboulevarden, Gyldensløvegade, H.C. Andersens Boulevard under havnen ved Langebro og op til Amager Boulevard. På udvalgte steder laves op og nedkørsler samt Park & Ride p. anlæg placeres flere steder og kun med til og frakørsel fra tunnelen. Pris excl. Moms. ca. kr. 9,553 mia. 2/3

5 Ad 3. En boret tunnel (Madrid modellen) på ca. 5,2 km fra Hvidovrevej til Københavnertunnelen ved Sjællandsbroen (Folehave-Sydhavnstunnelen): Man fortsætter fra Hobækmotorvejen i en (6 sporet 2 x Ø15m boret tunnel) ved Hvidovrevej, ned under Folehaven, Ellebjergvej, P. Knudsens Gade og Sydhavnsgade (som alle bliver til park med stillegader), under Teglværkshavnen til Københavnertunnelen under Teglværksløbet ved Sjællandsbroen, hvor man kan køre mod nord eller syd i Københavnertunnelen. Udvalgte steder udføres op og nedkørsler samt Park & Ride p. anlæg placeret flere steder og kun med til og frakørsel fra tunnelen. Pris excl. Moms. ca. kr. 8,564 mia. Oven på de nedgravede veje laves som nævnt, parker / træer m.m. og små lokale veje med cykelsti til kvarterernes beboere. Kan dette realiseres, svaret er JA! I Madrid M-30 By-pass Sur, har man lige afsluttet et projekt som startede i 2004 og var færdig i forsommeren 2007 i forbindelse med en Motorringvej M30, som er 99 km. lang (2x49,5 km.), heraf 56 km (2x28 km.) borede eller Cut and Cover tunneler med 6 spor inklusive rensning af tunnelluften for partikler med ca. 98 % og kvælstofforbindelser på ca. 95 % målt i drift. Pris pr. km., for By-pass Sur tunnelen som er en boret 2 x Ø 15 m 6 spors tunnel + udrykningsspor under vejsporene var i 2007, hvor tunnelerne stod færdige, 1,647 mil. kr. ved kurs 7,5 kr. pr. EU Pris 1,647 mia. kr. pr. km. for 6 spors boret tunnel inkl. Udrykningsspor under vejsporene. Ovenpå de nedgravede veje, er der etableret parker og grønne områder med træer på ca ha. (Københavns Kommune har pt. ca. 825 ha. parker) samt lokalveje. Ved passende steder er der etableret Park & Ride, hvor man kun har adgang for bilerne via tunnelen elevatorer/trapper op fra p. anlægget til bløde trafikanter, som kan gøre indkøb eller man kommer op til sin bolig. De borede tunneler er Ø15meter man anvender den ene halvdel af cirklen til tre vejspor med fortov m.m. I den nederste del er en vejbane i center for udrykningskøretøjer, samt ingeniørgang og flugtveje. Hvad kan så disse tre vejforslag til sammen for gøre for København i Madrid er trafikken i indre del af Madrid faldet med 60 %, desuden er trafikulykkerne faldet med ca. 40 %, og man fjerner på de 56 km. tunnel, partikler og kvælstofforbindelser for køretøjerne daglig i tunnelsystemet. Omregnes disse tal fra Madrid til Københavnertal, fjernes der fra bykernen samt broerne (Ø; N; SV) > biler som hverdagstrafik og dermed fjernes ca. 45 % af forureningen af partikler samt ca. 70 % støj fra de støjramte boliger. Eller man reducerer mellem 300 og 350 for tidligt døde borgere, på grund af trafikmiljøet. JA! Københavns Kommune vil leve op til EU s normer for miljø, også med henblik på øgningen af trafikmængden, samt udbygning med > boliger. HVAD VENTER KØBENHAVNS KOMUNE PÅ - AT DER SKAL DØ FLERE? Det koster ca. 40 mia. kr. i 2007 kr. at fremtidssikre København de næste 100 år, på en bæredygtig, miljøforsvarlig måde. Vi har ikke råd til at lade være. 3/3

6 Foretræde i TMU den 7. november 2007 Svanemøllegruppens forslag til fuldt medgravet tunnel Cut & cover 6 spor + nødspor fra Lyngbyvejen til Nordhavnen, Orientbassinet, Vest. (á 965 millioner kr. pr. km.) ca. 2,441 mia. kr. + tilslutningstunneller til Lyngbyvejen 0,284 km ca. 0,274 mia. kr. (á 965 millioner kr. pr. km.) Luftrensning ca. 0,105 mio. kr. Her skal ikke eksproprieres, flyttes funderede bygninger. Pris 0,- Her skal ikke flyttes Fordelingsgasledning, Hoved EL-forsyning, Hoved fjernvarmerør. Her bibeholdes Dan Link Togsporet Pris minus? Her dokumenteres, nedtages og genopsættes ca. 34 kolonihave- Pris inkluderet huse, uden fundamenter til frostfri dybde. Minareten (udluftningen af hoved kloakken) dokumenteres, nedtages og genopføres med fundamenter til frostfri dybde. Her tages hensyn til miljøet Pris minus? Samlet pris for forslag 3, inklusive tilslutning til Lyngbyvejen (Svanemøllegruppen) i 2007 kvt.3 priser Pris ca. 2,815 mia. kr. Ovennævnte i henhold til nedenstående bilag. Vejforslag 1, i 2007 kr. Pris ca. 2,536 mia. kr. Ekstra priser: Tilslutning til Lyngbymotorvejen Pris. ca. 0,2 mia. kr. Fordelingsgasledning i Strandvænget skal flyttes Pris ca. 0,5 mia. kr. Ca. 6 km. ny Fordelings/Transmitionsledning Fra kildeskovshallen gennem Charlottenlund Slotspark, under bunden af Øresund til Svanemølleværket. I henhold til bilag + Flytning af Hoved EL-forsyning til ydre Østerbro Pris? Flytning af Hoved fjernvarmerør til ydre Østerbro Pris? Flytning af et utal af andre ledninger, kloak m.v. Pris? Ekstra ca.2,3 km. Cut & Cover og Sænketunnel tunnel Pris ca. 2,22 mia. kr. 6 spor + nødspor fra Strandpromenaden til langsgående havnetunnel. (á 965 millioner kr. pr. km.) Sund & Bælt Partner A/S forslag på ca. 12,3 km Sammenlignet med Københavnertunnelen på ca. 10 km. fra Nordhavnen, Orientbassinet, vest til Amagermotorvejen Samlet pris for forslag 1 Pris ca. 5,456 mia. kr. + Med venlig hilsen Peter Wimmelmann Larsen Svanemøllegruppen / Københavnertunnelen ApS

7

8

9

10 Svanemøllegruppen/Københavnertunnelen ApS den 7. november 2007 Vejdirektoratets tal for beregning af tunnel pris (se side 8-11) Vejdirektoratets tal for beregning af tunnel pris, på en fuldt nedgravet cut & cover tunnel med 2 x 3 spor + nødspor, som omregnet og med dokumentation i uddrag af vedhæftet VVM-rapport, oktober 2002 er ca. 1,898 mia. kr. Ca.8 km. tunnel, til ca. kr. 6 mia. kr. - svarer 2,53 km tunnel (Vejdirektoratets pris på 6 sporet Cut & Cover tunnel, ved VVM rapport) til ca. kr. 1,898 mia. kr.) i 2002 kvt. 4 priser (index for betonkonstruktioner 122,16 marts 1995=100). Dertil kommer 0,284 km tilslutningstunneler til Lyngbymotorvejen á kr. 965 mil. (Vejdirektoratets pris på 6 sporet Cut & Cover tunnel ved VVM rapport oktober 2002 omregnet til 2007 priser) = ca. 289 Luftrensning ca. 11,2 mil EU + ventilatorer ca. 2,7 mio. EU, svarende til ca.105,3 mio. kr. (Kurs 7,5)). i 2007 priser. Priserne på luftrensning er fra Madrid - M30, South Projekt By-pass-Sur. Det vil sige at prisen for Svanemøllegruppens projekt på 2,53 km fuldt nedgravet 2 x 3 spor + nødspor cut & cover tunnel, inklusive rensningsanlæg fra Lyngbyvej til Nordhavnen (Orientbassinet vest), hvis man har tiltro til Vejdirektoratet, HUR, Københavns Amt, Carl Bro as, COWI A/S, Banestyrelsen, Kommunerne omkring Ring3 m.fl. (Pris er i 2007 kvt 3 priser ca. kr. 965 millioner pr. km) (index betonkonstruktioner 157,11 marts 1995=100) Svanemøllegruppens projekt bliver ca. kr. 2,441 mia. i 2007 kvt. 3 priser + tilslutningstunneller til Lyngbyvejen 0,284 km ca. kr. 0,274 mia kr i 2007 kvt 3 priser (á kr. 965 millioner kr.) Luftrensning ca.105,3 mio. kr. i 2007 priser Samlet pris for forslag 3, inklusive tilslutning til Lyngbyvejen ca. kr. 2,815 mia. i 2007 priser (Svanemøllegruppen) Vejdirektoratet Udbygning af Motor Ring 3 VVM-redegørelse rapport 260, oktober Citat fra side 61, sidste afsnit: Udgifterne til etablering af en cut & cover tunnel med 2 x 3 spor, nødspor, flugtveje og tilslutningsanlæg m.m. på strækningen mellem Buddingevej og Hvidsværmervej er groft anslået ca. 5-6 mia. kr. Citat fra side 58, første afsnit 6 og 7 linie: Konkret er det forudsat, at motorvejen overdækkes eller føres i tunnel mellem Buddingevej og Hvidsværmervej i alt en strækning på ca. 8 km Miljø: Rensning i tunnelen er nødvendig, for at gøre udbygningen af Nordhavn miljøneutral for Ydre Østerbro. Svanemøllegruppen den 2. september 2006 Mange boliger, daginstitutioner (Øresundshospitalet, vuggestue, børnehaver, fritidshjem, skoler) rekreativområder, og park bliver dermed støjfri og partikelfri m.m. ved en fuld nedgravet tunnel, samt ikke mindst de rekreative områder ved sejl og roklubber ved Svanemøllebugten skånes, herunder den evt. ny strand, for støj røg og møg fra trafikken. Desuden nedlægges der ikke boldbaner hos B93. Derfor er det et ufravigeligt krav, at der i Svanemøllegruppens projekt, i den screening der er foretaget at COWI, skal medtages de aspekter der tager hensyn til miljøet og dødeligheden, herunder de besparede samfundsøkonomiske udgifter. Man har bevist undladt at se på tunnelrensning i Svanemøllegruppens forslag. Forvaltningerne: Vel! det værste er, at projektchef, Centeret for Anlæg og Udbud Anne Kongsfelt ikke vil anerkende Vejdirektoraters tal, fra en VVM-redegørelse, vedrørende Motor Ring 3 og tilkendegiver, at man ikke kan regne med Vejdirektoratet - dermed medvirker hun til en falsk urealistisk pris på ca. 4 mia. kr. på Svanemøllegruppens forslag. 1/13

11 Forvaltningen, ved Anne Kongsfeldt, har siden den 24. august 2006, udelukket Svanemøllegruppen fra undersøgelsen af Nordhavnsvejforeslagene og nægtet at svare på utallige skriftlige forespørgelser. Den 5. november 2007 afleverede Anne Kongsfeldt redegørelse vedrørende vedr. Infrastruktur Nordhavn af oktober 2007 til Svanemøllegruppen. Den 6. november 2007 blev samme redegørelse afleveret til Københavnertunnelen ApS 2/13

12 Generelt for Vejforslag nr. 1+2 vedrørende miljø De vil bidrage til øget forurening af partikler og NO x samt støj for hele området i en sådan grad at det må betegnes som sundhedsskadelig. Svanemøllegruppens projekt har rensningsanlæg som fjerner luftforureningen og støjen der er opstillet samfundsøkonomi for projektet som giver en tilbagebetalingstid på ca. 10 år. Østerbro den 2. september Moral: En nedgravet / boret tunnel mellem Lyngbyvej og Nordhavn kan være dyrere i anlægsfasen, men set ud fra samfundsøkonomien, kan den være langt billigere og tilbagebetalt over tid, samt hver år spare sygdom og menneskeliv +30 år med ca. 26 mennesker. Derfor vil alt andet end en nedgravet / boret tunnel med rensning af luften og med 6 spor, være utænkelig set ud for borgernes tarv og sundhedstilstand. Europas hovedstæder med respekt for miljøet og borgerne samt større byer bruger nedgravet eller borede tunneler for biltrafik og med rensning af luft og dermed opfyldes EU s krav til grænseværdier for partikler, NO x samt støj JA! København er langt bagud tænk på at Kongens Nytorv og Bredgade er Ring 2 det er der ikke mange større byer som kan fremvise i Europa. 3/13

13 Københavnertunnelen ApS TMF, Center for Anlæg og Udbud Njalsgade Københavns S. Att. Projektchef Anne Margrete Kongsfelt oktober 2007 Vedrørende priser på Svanemøllegruppens forslag til ca.2,5 km. Cut & Cover Tunnel i forbindelse med undersøgelsen af Nordhavnsvejen/tunnelen Vi har søgt, søgt og søgt i tykke bøger og på nettet. Det er ikke lykkedes for os, indtil nu, at finde Cowi som bygherrerådgiver på Cut & Cover tunnelen i forbindelse med Metroen omkring Frederiksberg Station. Vi fik jo netop fortalt ved vores møde den 24. august 2006 hos Cowi i Lyngby, med ingeniør Paludan-Müller fra Cowi, dig, Fleming Kjer, Landinspektør Søren Christiansen, Peter W L, hvor du kom 1 time for sent, at Cowi havde deres erfaringstal, som lå til grundlag for deres beregninger af Svanemøllegruppens forslag, fra netop Cut & Cover tunnelen ved Frederiksberg Station. Jeg beder dig om at finde frem til dokumentationen for Cowis tal fra ovennævnte? Injiceringsarbejder med RASCOflex Vi kan se at Cowi, sammen med Skanska på Frederiksberg Station, har tætnet 2 trappeløb for kr ,- i for Ørestadsselskabet I/S samt Cowi har sammen med Skanska, i forbindelse med udgravningen og opførslen af Frederiksberg metrostation, rullet bydelens fredede stationsbygning fra 1864 plus 2 mindre fredede bygninger 5 meter tilbage, for igen at rulle dem tilbage på deres oprindelige plads, efter metrostationen stod færdig. Byggeperiode Kontraktsum ca. 125 mio.kr. for Ørestadsselskabet I/S Vedrørende Cut and Cover vejtunneler, kan vi kun se en tunnel i Danmark. Det er Vejdirektoratet der har udført Frederikssundsvejtunnelen med 4 spor, 27m bred og 366,9 m lang. Den må være udført på 10 måneder, da byggeperioden ifølge Vejdirektoratet er året 1969 og den er indviet Altså er Vejdirektoratet de eneste der har erfaring i udførelsen af Cut and Cover vejtunneler i Danmark. Det er for os temmelig mærkelig, at du som du udtalte på mødet nødigt ville arbejde sammen med Vejdirektoratet og undsiger Vejdirektoratets overslagspriser på 6 sporet Cut and Cover i forbindelse med VVM rapporten vedrørende Motorring 3. Vi vil gerne have en forklaring fra dig? Vi har til gengæld fundet priser på Cut and Cover jernbanetunnel som Cowi har stået for, se næste side. Der har de bygget m Cut and Cover togtunnel ved Sydhavnsgade med to jernbanespor for 60 mio. USD svarende til ca. kr.365 mio. Danske kr. (kurs kr. 6,08 for 1 dollar pr ) i (betonindex 100). Dividerer vi så med m. og ganger med m., giver det ca.570 mio. kr. for 2.500m dobbelt tog tunnel. For at få priserne i 2004 priser, skal vi gange med 1,337 (prisindex for betonbyggeri i 2004). Det giver ca. 762 mio. kr. Da Svanemølletunnelen er ca. 36 meter bred og den dobbelte togtunnel er ca. 14,85 meter bred, skal vi altså gange med 2,42. Svanemølletunnelen vil så koste ca. 1,85 mia. kr. i 2004 kr.,hvis vi går ud fra Cowi s egne tal fra Sydhavnsgadetunnelen, hvis dette regnestykke er rigtigt. Hilsen Peter Wimmelmann Larsen Københavnertunnelen ApS Københavnertunnelen ApS, Fruerhøj 17, DK-2970 Hørsholm Mail: Telefon: /13

14 Så er lige Fordelingsgasledningen på 37 Bar.(Atmosfæres Tryk) til Svanemølleværket, som ligger under Strandvænget. Hvad med den??? Det kan nemt koste over 0,5 mia. at omlægge gasledningen. Vi taler om omlægining af 6 km. Fordelings/Transmitionsledning. At Arbejdstilsynets regler herunder lovgivningen samt cirkulærer m.m. og de internationale standarder om gasledninger fra 19 til 80 bar indebærer div. afstands krav, vertikalt og lodret samt passager m.m. fra byggeri af enhver art (også drivhuse, carport m.m.), træer m.m. samt fra andre ledninger el vand gas (bygas) fjernvarme samt afløb og kloakker m.m.. I øvrigt henvises til de krav som er offentliggjort omkring byggeri ved Ørstedsværket samt de i lovgivningen cirkulære og regler for naturgasfordelingsledninger. Desuden skal vi henvise COWI s forslag jf. vejforslag nr.1 at fjernvarme ledningerne i Strandvænget også flyttes til Svanevænget. Både gas og fjernvarme er der ikke plads til i Svanevænget, det fylder ca. 9 meter i bredden i Strandvænget, så stor er vejbredden ikke i Svanevænget. På Vesterled er nedlagt en hoved kloakledning (meget stor) som fjerner det rensede vand fra den nye rensningsstation på Strandøre til afløb. Derfor må der afsættes et anseligt beløb for omlægning af fjernvarme og gasledning på op til 500 mio. kr. se vedhæftet rapport. Det ligger allerede klart, at ønsker man at flytte glasfordelingsledningen, skal der laves en VVM-redegørelse alene for gasledningen jf. gældende cirkulære og oplyst fra Arbejdstilsynet. Vi har haft forskellige kontakter med gas folk som har forstand på fordelings og tansmitions gasledninger. Det ser umiddelbart ud til at det meget vel kan blive nødvendigt, for at overholde reglerne, at lægge en ny fordelings eller transmitionsledning fra Kildeskovshallen (hjørnet af Bernstorffsvej og Evildsvej) ad/under Evildsvej/Maglemosevej/mod nord ad Bregnegårdsvej, ind i Charlottenlund Slotspark/Charlottenlund Fort, under bunden af Øresund i vandtætte rør til Svanemølleværket. I alt ca. 6 km Ø 30 cm Bar stålrør som efter et groft skøn vil koste mellem 0,3 1,0 mia. kr. Vi har før anslået groft ca. 0,5 mia. kr. Men det er DONG, som må undersøge dette og give en pris på den nye gasledning. NOTAT. Vedr. MEMO Tunnel ved Svanemøllen, COWI. Titel: Omlægning af gasledning Dato: 28. august 2006 Til: CPM, kopi: MWI, fra PIJ. Følgende kommentarer til nævnte MEMO: Det i memo angivet mulige tracé for en omlagt gasledning via Svanemøllevej, Ryvangs Allé, Strandvejen, Svanevænget, Vesterled og Strandvænget, er ikke muligt jf. Svanemøllegruppens opfattelse set i relation til lovgivningen for området vedr. fordelingsgasledninger. Som før nævnt er gasledningen klassificeret som fordelingsledning ( 19 til 50 bar), og henhører under Arbejdstilsynets ansvarsområde, herunder lægning af en ny ledning, samt kontrol med eksisterende ledninger m.m.. Denne gasledning (fordelingsledning) som ligger i midten af Strandvænget, er den eneste fordelingsledning i Københavns Kommune, hvilket også fremgår af Kommuneplanen Arbejdstilsynets regler herunder lovgivningen samt cirkulærer m.m. og de internationale standarder om gasledninger fra 19 til 80 bar, indebærer div. afstandskrav, vertikalt og lodret samt passager m.m. fra byggeri af enhver art (også drivhuse, carport m.m. ), træer m.m. samt fra andre ledninger el vand gas (bygas) fjernvarme samt afløb og kloakker m.m.. I øvrigt henvises til de krav som er offentliggjort omkring byggeri ved Ørstedsværket. Desuden skal vi henvise COWI s forslag jf. vejforslag nr.1 at fjernvarme ledningerne i Strandvænget også flyttes til Svanevænget. Både gas og fjernvarme er der ikke plads til i Svanevænget, det fylder ca. 9 meter i bredden i Strandvænget. Så stor er vejbredden ikke i Svanevænget. På Vesterled er nedlagt en hoved kloakledning ( meget stor) som fjerner det rensede vand fra den nye rensningsstation på Strandøre og til afløb. 5/13

15 Når man lægger en fordelingsgasledning på 37 bar under 5 meter fra en ambassade, som allerede har været udsat for et bombe attentat, vil det nok være en god idé først at rette henvendelse til PET i disse terror tider. Det kan oplyses, at særlige politibiler overvåger ambassaden med civile betjente. Svanemøllegruppen foreslår, at det fremsendte forslag til tracé af en ny mulig gasledning trækkes tilbage, og at der uarbejdes et forslag som overholder lovgivningen. Med venlig hilsen SVANEMØLLEGRUPPEN EB. Fleming Kjer. Svanemøllegruppen har modtaget følgende bemærkninger i brev af 2.oktober 2006 Vej & Park j. nr G side 2; 3 afsnit citat: Med hensyn til Svanemøllegruppens svar på COWI s notat af 28.august 2006 vedr. gasledningen, er vores holdning den, at Svanemøllegruppen på mødet 17. august 2006 har rejst nogle spørgsmål og problemstillinger vedrørende gasledningen, som Vej & Park har taget alvorligt og derfor bedt COWI undersøge forholdene nærmere. COWI har ladet deres ypperligste ekspert undersøge sagen, og resultatet af undersøgelsen fremgår af ovennævnte notat med tilhørende bilag. Uagtet Svanemøllegruppens efterfølgende svar har vi her i forvaltningen ingen som helst grund til at så tvivl om COWI s faglighed på området. Derfor har vi ikke fundet det betimeligt at fortsætte undersøgelsen på nuværende stade af projektet. Det kan oplyses jf. Politidirektøren i København, har politiet har en beredskabsplan, for denne fordelingsledning af naturgas. Det skal bemærkes, at COWI i ingeniørrapporten omkring Vejforslag nr.1 tilkendegiver, at gasledningen er på 18 bar, og den nemt kan flyttes. Hvis den kun var 18 bar falder den ikke ind under betegnelsen fordelingsledning, men der er på 37 bar. Neden under er opstillet de oplysninger vi har fra Arbejdstilsynet og DONG/HNG hvor disse typer gasledninger sorterer under. 6/13

16 Det skal bemærkes, at COWI i ingeniørrapporten omkring Vejforslag nr.1 tilkendegiver, at gasledningen er på 18 bar, og den nemt kan flyttes. Hvis den kun var 18 bar falder den ikke ind under betegnelsen fordelingsledning, men der er på 37 bar. Uddrag for afstandskrav til Fordelingsledning med naturgas m.m. kilde DONG. Side 12 og 13 7/13

17 8/13

18 9/13

19 10/13

20 11/13

21 12/13

22 Dette giver følgende opstilling ved en fordelingsledning på 39 bar. Strandvænget O gasledning Servitutbælte 2 x 5 meter 10 meter Risikozone 2 x 10 meter 20 meter Sikkerhedszone 2 x (5-20) meter Fastsat til 2x 10 meter på Strandvænget d.d. 20 meter Hertil kommer afstandskrav til andre ledninger og rør m.v. træer - osv. På COWI s tegning er afstanden for gasledningen op til fundamentet af en beboelsesejendom kun ca.1 meter. Den samme ejendom i dag har over 10 meters sikkerhedszone. Da den nuværende gasledning overholder ovenanførte krav med risikozone og sikkerhedszone, på mindst 10 meter på hver side af fordelingsledningen. Der er et sted på Svanemøllevej givet en dispensation på 13 cm fra denne sikkerhedszone. Ja! Vi har ikke skrevet forkert, det er 13cm.. Derfor holder prisen for omlægningen ikke, COWI tilkendegivet 8. mio. kr. Hvis tunnelen i Vejforslag nr. 1 gennemføres, er der ikke plads mellem beboelses ejendommen og banegraven hverken til fjernvarme eller gas fordelingsledning. Derfor har vi forelagt en ingeniør fra DTU problemet forslaget er at man lægger fordelingsledningen fra Kildeskovs Hallen mod øst ud i Øresund og i tunnel ned til Svanemølleværket. Pris op til omkring 500 mio. kr. Det ligger allerede klart, at ønsker man at flytte fordelingsledningen, skal der laves en VVM-redegørelse, alene for gasledningen. Hvis forslag nr. 1 skal være med 6 spor skal der graves ind under flere boligkarrieèr. Svanemøllegruppen har i været i kontakt med Arbejdstilsynet for at få verificeret den af COWI fremsendte tegning, for en ny placering af gasforelingsledningen. Arbejdstilsynet vil ikke pt. tage stilling til tegningen, men fremsendte reglerne for gasforsyningsledninger og gasfordelingsledninger. Ved brev til DONG 19 marts 2007 og senere svar tilkendegiver DONG at man pt. ikke havde fået henvendelse fra København Kommune for en evt. flytning af naturgasfordelingsledningen, og at hvis den skulle flyttes, ville det være kommunen som skulle betale, at man henviser til samme regler som Arbejdstilsynet, og at beboerne frygt omkring gasledningens tages meget alvorlig. Vejforslag nr. 1 Flytningen af glasfordelingsledningen til anden placering, hvis den skal overholde de af Arbejdstilsynets givne regler kan løbe op i ca. 500 mio. kr. ved en flytning ud i Øresund og løbende i en kanal mod syd i Øresund ned til Svanemølleværket. Med venlig hilsen Peter Wimmelmann Larsen Svanemøllegruppen/Københavnertunnelen ApS Den 7. november /13

23 Svanemøllegruppen Teknik og Miljøudvalget Københavns Kommune Svanemølleområdet, den 7. november 2007 Nordhavn Infrastruktur Nordhavnsvej Hvidbog VVM-proces Svanemøllegruppens bestyrelse har på et møde i går aftes, drøftet pkt på Teknik og Miljøudvalgets møde i dag om ovenstående spørgsmål. Det giver os anledning til følgende kommentarer: 1. Sagerne bør udsættes så der er reel mulighed for at tage stilling. Punkterne indeholder væsentlige spørgsmål, der er belyst med digre rapporter. Såvel offentlighed som jer politikere har med den korte tid, rapporterne har været til rådighed, ikke haft reel chance for at sætte sig/jer ind i dem. Skal der være tale om mere end embedsmandsvælde topstyring vil fortsat tillid til politikerne forudsætte, at der afsættes mere tid til vurdering af rapporterne inden disse lægges til grund for en indstilling i sagerne til Borgerrepræsentationen. 2. Borgerne er holdt for nar. Borgermødet den 11. sep. indeholdt oplæg, der klart adskiller sig fra de forslag, der nu fremlægges i udvalget med hensyn til tunnellængde og især placering. Mødets indhold opleves nu som handlende om en anden virkelighed, end den der tilsyneladende samtidig og parallelt er arbejdet med i forvaltningen og i forvaltningens politiske ledelse. Det synes yderligere dokumenteret af de udtalelser, der kom frem fra forvaltningen umiddelbart efter mødet. 3. Den administrative (formandens?) indstilling om valg af vejforslag 1, ødelægger totalt miljøet i og omkring Svanemøllehavnen, Strandpromenaden og Strandvænget ( og det er næsten svært at tro på, at indstillingen skal tages alvorligt.) Med tunnelens opdukken tæt øst for Strandvejen, er der huse, der skal rives ned, med drastiske konsekvenser for mange familier. De skitserede forslag med en ny Bispeengbuen, de besynderlige til - og frakørsler, og den vanvittige dæmning i Svanemøllehavnen med bro tværs over havneløbet (en oplukkelig bro er tilsyneladende for dyr og for resten heller ikke en løsning om sommeren vil den skulle være åben hele tiden hva med en højbro på 15 meter - grotesk), ny havn nord for den eksisterende nordmole i resterne af vor skønne Svanemøllebugt (hvor Troldænder ellers trives). Havnen skal koordineres med den bevilgede strand står der i materialet. Hvordan bliver der plads til begge dele? Der er ikke foretaget støjvurderinger af kørsel på dæmningen. Det må antages, at områdets brugere skal bruge høreværn. Man må undre sig over, hvem der har haft fantasi til at foreslå det og det kan vel ikke kræve yderligere kommentarer? Selv ikke en stram økonomi kan legitimere vanvittige løsninger. 1

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag Referatet nedenfor omfatter alle Svanemøllegruppens kommentarer til første udgave af referat fra mødet den 17. august 2006 efterfølgende påført forvaltningens bemærkninger: Læsevejledning. Journalnr. /Didelm

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej.

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. SVA EMØLLEOMRÅDET: 12. juli 2013 Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. På basis af folketingsbeslutning af 21. marts 2013 om en østlig omfartsvej om København skal Linjeføring

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Præsentation. Baggrund for projektet. Projektet og dets nuværende status. Tidsplan. Film om Nordhavnsvej

Præsentation. Baggrund for projektet. Projektet og dets nuværende status. Tidsplan. Film om Nordhavnsvej Nordhavnsvej Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud v/ Søren Aarslew-jensen Præsentation Baggrund for projektet Projektet

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer.

Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. 6. oktober 2007 Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Vi har 6 emner vedrørende Københavnertunnelgruppens forslag til en langsgående tunnel under

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016 Nordhavnstunnel VVM-undersøgelse Borgermøde den 13. juni 2016 Velkomst og program Planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet Indledning Nordhavnstunnel Formål med mødet Kort orientering

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Naturgasledning til Hasselager og Aarhus Havn Baggrund for høringen Det er i dag ikke muligt at få leveret naturgas som procesenergi

Læs mere

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster Sankt Jørgens Sø (Vandopland: Ladegårdså, Frederiksberg Øst & Vesterbro) Oversigt over udvalgte fælles mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster I masterplan 1 i skybrudskonkretiseringerne

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Aktindsigt, Analyserapport

Aktindsigt, Analyserapport Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B4 220613.doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune:

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune: Til Trafik- og Teknikudvalget Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Fra Beboerne i Ejendommen Aldershvilevej 110A 122, Matrikel 8n 2880 Bagsværd d. 9.juli 2016 + d.26.september 2016 Vedr. Cykelstier

Læs mere

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen.

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Spørgsmål 135 Offentligt Ide til ny forbindelse i stedet for Baggrund: Femernbelt forbindelsen vil øge antallet af godstog over Storstrømsbroen med 78 til 96 pr døgn.

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008 Nordhavnsvej Dagsorden Baggrund og fakta om projektet Udfordringer Tidsplan 2 Grundscenarium 2025 600.000 m2 i Nordhavn 30.-35.000 biler på Nordhavnsvej 3 Scenarium efter 2025 Nordhavnsvej forlænget til

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

Ejerlauget vedr. rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. v/ Bestyrelsesformand Ulrik Danneskiold-Samsøe Soldalen 12, 2100 København Ø

Ejerlauget vedr. rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. v/ Bestyrelsesformand Ulrik Danneskiold-Samsøe Soldalen 12, 2100 København Ø Ejerlauget vedr. rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. v/ Bestyrelsesformand Ulrik Danneskiold-Samsøe Soldalen 12, 2100 København Ø Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod

Læs mere

Planlægning og Byggeri Bilag 2 Kalkværksvej Århus C. Indsigelse imod lokalplan 782 Tilst den 19. oktober 2009

Planlægning og Byggeri Bilag 2 Kalkværksvej Århus C. Indsigelse imod lokalplan 782 Tilst den 19. oktober 2009 Planlægning og Byggeri Bilag 2 Kalkværksvej 10 8100 Århus C Indsigelse imod lokalplan 782 Tilst den 19. oktober 2009 Dette er en indsigelse imod lokalplan 782 fra Vejforeningen Tilst Parkvej. Vi ønsker

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Havnetunnel i København?

Havnetunnel i København? Havnetunnel i København? Af JENS HANSEN PETERSEN Kronikøren er civilingeniørstuderende på BYG DTU. Han har for nylig skrevet rapport om Københavnertunnelen. Københavnertunnelen er et nyt enormt infrastrukturprojekt

Læs mere

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen Ny bro over havnen 1. DEL Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania. Spørgsmål og svar. 2. DEL Gruppediskussioner Deltagere: ca. 60 1. DEL Om den nye bro over havnen Lokaludvalgsformand, Bent

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T. Prospekt

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T. Prospekt Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt: Motorring 2 Øst og City Terminal til Folketingets Trafikudvalg 2. reviderede udgave Den 18. april 2008 INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Følgende ejerforeninger og grundejer laug fra Svanemølleområdet:

Følgende ejerforeninger og grundejer laug fra Svanemølleområdet: Følgende ejerforeninger og grundejer laug fra Svanemølleområdet: E/F SVANEMØLLEGÅRDEN; Ejerforeningen Strandvejen 59; Svanevængets ejerlav; Strandpromenaden-Kvarterets Grundejerlaug; samt beboere på Strandvænget

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia att. Niels Chr. Brix E-mail: ncb@energinet.dk 18. oktober 2016 edoc: 2016-0240559

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bedre miljøzoner

Forslag til folketingsbeslutning om bedre miljøzoner 2008/1 BSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009 Til Kopi til Fra Trafik og Veje, att. Malene Kofoed Nielsen Sagen Pia Mathiasen 22-04-2009 Sagsnr.: 2008-10049 Dok.nr.: 2009-123969 Init.: pim Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg

Læs mere

Kære Alle i Plan- og Boligudvalget

Kære Alle i Plan- og Boligudvalget From: Niels Kromann-Rasmussen Sent: 28 Apr 2016 13:43:25 +0200 To: Per Roos - Byrådet;Lisbeth Andersen - Byrådet;Per Flor - Byrådet;Anders Molt Weber - Byrådet;Timo Jensen - Byrådet;Torben Lollike - Byrådet;Kisser

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense

Læs mere