Hvidbog for den videre VVM-procces for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog for den videre VVM-procces for"

Transkript

1 Talepapir til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007 Pkt. 17 Redegørelse, Infrastruktur Nordhavn 1. Københavns langsigtede byudvikling København vågn op! Du slår dine borgere ihjel på grund af miljøet. Af Fleming Kjær og Peter Wimmelmann Larsen af Pkt. 18 Nordhavnsvej 1. Forslag 3. Svanemøllegruppens priser på forslag med udgangspunkt i Vejdirektoratets priser (VVM-rapport 2002) Pkt. 19 Nordhavnsvej Hvidbog for den videre VVM-procces for 1. Svanemøllegruppens bemærkninger til Pkt. 17, 18 og 19 Jeg håber at fejlene som forvaltningerne har begået vedrørende undersøgelsen af Københavnertunnelgruppens forslag til en havnetunnel samt undersøgelsen af Svanemøllegruppens forslag til en fuldt nedgravet tunnel fra Lyngbyvej til Nordhavnen, (begge bestilt af TMU-Udvalget), bliver rettet. Det skulle jo nødigt gå så vidt, at en tilsynssag bliver nødvendig. Peter Wimmelmann Larsen Svanemøllegruppen/Københavnertunnellen ApS

2

3 KØBENHAVN VÅGN OP! DU SLÅR DINE BORGERE IHJEL PÅ GRUND AF MILJØET. Af: Fleming Kjer (Formand for Svanemøllegruppen, ) og Peter Wimmelmann Larsen (Dir./Projektkoordinator Københavnertunnelen ApS, ) 23. oktober 2007 Opdateret den 7. november 2007 (Udsnit af opdateret dokument, som kan ses på ) Nu vælter den ene rapport efter den anden ud af skabene fra videnskaben om bil og miljø, som tilkendegiver at trafikken slår mennesker ihjel både miljømæssigt og ved trafikdrab. Rapporterne kommer både fra danske og udenlandske forskere. Nu har Infrastrukturkommissionen fået færden af overdødeligheden i Danmark, og især København, på grund af trafikken og dens miljøkonsekvenser. Det gælder partikler, som kommer fra køretøjer, herunder biler samt tung trafik. Det er: Sod, fra asfalten, fra dæk, fra bremser og den største kilde er udstødnings partiklerne. Hertil skal tillægges relaterede sygdomme fremkaldt af støj fra trafikken, der også må tilskrives for tidlig død. Tal fra Københavns Kommune 2004: Ca. 472 borgere med en alder over 30 år, dør for tidligt hvert år heraf - Ca. 415 borgere på grund af de ultrafine partikler Af de registrerede køretøjer i Københavns Kommune, udgør lastbiler over 3,5 tons ca.4 % af den samlede trafikmængde. I kørte km udgør tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser) kun 8,6 %, men de tilfører Københavns Kommune ca. 50 % af partikelmængden, ca.193 tons partikler hvert år. Det væsentligste støjproblem i Københavns Kommune er, at to-tredjedele af alle boliger har en trafikstøjbelastning på over 55dB(A). Knap boliger er stærkt belastede af støj fra trafikken med niveauer over 65dB(A), og af dem, er ca boliger belastet med mere end 70dB(A). De fleste støjbelastede boliger ligger langs de overordnede gader. Overdødeligheden fra trafikken er størst i København, på grund af luftforureningen fra sod, partikler og kvælstofforbindelser samt støj. Det er primært ved indfaldsvejene, at beboerne udsættes for en miljøforurening som ER sundhedsskadelig og som medfører for tidlig død eller en overdødelighed. Københavns Kommune kan ikke fra 2010, leve op til den stillede og implementerede EU lovgivning i den dansk miljølov på ca. 100 vejstrækninger kommunen har da pligt til, sammen med Staten at finde løsningsmodeller. Miljøforureningen i København kræver over ti gange så mange dødsofre, på grund af trafikkens skadelige stoffer og støj, som trafikdrab i den Københavnske trafik. Da biler er en forudsætning for vore daglige funktioner, er bilen kommet for at blive. København, som Metropol i Øresundsregionen, vil få flere bilejere samt mere trafik på længere sigt. 1/3

4 Hvad kan der gøres for at undgå miljøforurening og trængselsproblemer? 1. Flere offentlig trafikformer, som er sammentænkt og konkurrencedygtige over for bilerne. 2. Nedgravede gader i tunnelsystemer, hvor luften renses for partikler og kvælstofforbindelser. 3. De tre største trafikveje ind og ud af København er: 1. Helsingørmotorvejen/Lyngbyvejen med ca. 36 % af trafikmængden ind og ud af København 2. Hillerødmotorvejen/Frederiksundsvejen med ca. 32 % af trafikmængden ind og ud af København 3. Holbækmotorvejen/Folehaven/Ellebjergvej/Vasbygade med ca. 32 % af trafikmængden ind og ud af København Samtlige forslag skal have luftrensning for partikler og kvælstofforbindelser. Ad. 1. Københavnertunnelen ApS, har siden 2004 arbejdet for en fuld nedgravet Cut and Cover tunnel med 6 spor + 2 nødspor mellem Lyngbyvej og Nordhavnen og videre i sænketunnel med 6 spor + 2 nødspor fra Nordhavn til Amager Motorvejen, midt i Københavns Havn under havbunden som Motorringvej 3 Øst om København og vest for Amager. Pris for forslag 3 til Nordhavnsvejen (Svanemøllegruppens ca. 2,5 km. fuldt nedgravede og rensede tunnel inklusive tunneltilslutning til Lyngbymotorvejen og forberedt til tilslutning til Københavnertunnelen), fra Lyngbymotorvejen til Nordhavnen, Orientbassinet Vest Pris i 2007 kr. excl. Moms ca. 2,815 mia. kr. Pris for Københavnertunnelen ca. 10 km. ( 2 x 3 spor + nødspor) fra Nordhavnen til Amagermotorvejen inklusive 6 op/nedkørsler samt forberedt for tilslutninger til Bellahøj-Amager tunnelen og Folehave- Sydhavns-tunnelen i 2007 kr. excl. Moms Pris excl. Moms i 2007 kr. ca. 16 mia. kr. I forbindelse med tunnelen en City Terminal under bunden af havnen mellem Holmen/Operaen og Amaliehaven/Sankt Annæ Plads med busterminal og parkering, både for biler og cykler. Adgang for cykler i cykelsti og gående med rullende fortove, under bunden af havnen mellem Holmen og Amaliehaven. Integreret Metro Station i terminalen. Park & Ride for personbiler, kun med adgang gennem tunnelen og uden til og fra kørsel til Københavns Indre by. PS! Privat OPP projekt. Ad 2. En boret tunnel (Madrid modellen) på ca. 5,8 km fra Bellahøj til Amager Boulevard (Bellahøj-Amager Boulevard-Tunnelen): Man fortsætter ved Bellahøj ned i en (6 sporet 2xØ15m boret tunnel) under Borups Allé, (Bispeengbuen bliver revet ned og der anlægges park og stillegader), under Ågade (Åen bliver frilagt og der bliver anlagt park og stillegader), Åboulevarden, Gyldensløvegade, H.C. Andersens Boulevard under havnen ved Langebro og op til Amager Boulevard. På udvalgte steder laves op og nedkørsler samt Park & Ride p. anlæg placeres flere steder og kun med til og frakørsel fra tunnelen. Pris excl. Moms. ca. kr. 9,553 mia. 2/3

5 Ad 3. En boret tunnel (Madrid modellen) på ca. 5,2 km fra Hvidovrevej til Københavnertunnelen ved Sjællandsbroen (Folehave-Sydhavnstunnelen): Man fortsætter fra Hobækmotorvejen i en (6 sporet 2 x Ø15m boret tunnel) ved Hvidovrevej, ned under Folehaven, Ellebjergvej, P. Knudsens Gade og Sydhavnsgade (som alle bliver til park med stillegader), under Teglværkshavnen til Københavnertunnelen under Teglværksløbet ved Sjællandsbroen, hvor man kan køre mod nord eller syd i Københavnertunnelen. Udvalgte steder udføres op og nedkørsler samt Park & Ride p. anlæg placeret flere steder og kun med til og frakørsel fra tunnelen. Pris excl. Moms. ca. kr. 8,564 mia. Oven på de nedgravede veje laves som nævnt, parker / træer m.m. og små lokale veje med cykelsti til kvarterernes beboere. Kan dette realiseres, svaret er JA! I Madrid M-30 By-pass Sur, har man lige afsluttet et projekt som startede i 2004 og var færdig i forsommeren 2007 i forbindelse med en Motorringvej M30, som er 99 km. lang (2x49,5 km.), heraf 56 km (2x28 km.) borede eller Cut and Cover tunneler med 6 spor inklusive rensning af tunnelluften for partikler med ca. 98 % og kvælstofforbindelser på ca. 95 % målt i drift. Pris pr. km., for By-pass Sur tunnelen som er en boret 2 x Ø 15 m 6 spors tunnel + udrykningsspor under vejsporene var i 2007, hvor tunnelerne stod færdige, 1,647 mil. kr. ved kurs 7,5 kr. pr. EU Pris 1,647 mia. kr. pr. km. for 6 spors boret tunnel inkl. Udrykningsspor under vejsporene. Ovenpå de nedgravede veje, er der etableret parker og grønne områder med træer på ca ha. (Københavns Kommune har pt. ca. 825 ha. parker) samt lokalveje. Ved passende steder er der etableret Park & Ride, hvor man kun har adgang for bilerne via tunnelen elevatorer/trapper op fra p. anlægget til bløde trafikanter, som kan gøre indkøb eller man kommer op til sin bolig. De borede tunneler er Ø15meter man anvender den ene halvdel af cirklen til tre vejspor med fortov m.m. I den nederste del er en vejbane i center for udrykningskøretøjer, samt ingeniørgang og flugtveje. Hvad kan så disse tre vejforslag til sammen for gøre for København i Madrid er trafikken i indre del af Madrid faldet med 60 %, desuden er trafikulykkerne faldet med ca. 40 %, og man fjerner på de 56 km. tunnel, partikler og kvælstofforbindelser for køretøjerne daglig i tunnelsystemet. Omregnes disse tal fra Madrid til Københavnertal, fjernes der fra bykernen samt broerne (Ø; N; SV) > biler som hverdagstrafik og dermed fjernes ca. 45 % af forureningen af partikler samt ca. 70 % støj fra de støjramte boliger. Eller man reducerer mellem 300 og 350 for tidligt døde borgere, på grund af trafikmiljøet. JA! Københavns Kommune vil leve op til EU s normer for miljø, også med henblik på øgningen af trafikmængden, samt udbygning med > boliger. HVAD VENTER KØBENHAVNS KOMUNE PÅ - AT DER SKAL DØ FLERE? Det koster ca. 40 mia. kr. i 2007 kr. at fremtidssikre København de næste 100 år, på en bæredygtig, miljøforsvarlig måde. Vi har ikke råd til at lade være. 3/3

6 Foretræde i TMU den 7. november 2007 Svanemøllegruppens forslag til fuldt medgravet tunnel Cut & cover 6 spor + nødspor fra Lyngbyvejen til Nordhavnen, Orientbassinet, Vest. (á 965 millioner kr. pr. km.) ca. 2,441 mia. kr. + tilslutningstunneller til Lyngbyvejen 0,284 km ca. 0,274 mia. kr. (á 965 millioner kr. pr. km.) Luftrensning ca. 0,105 mio. kr. Her skal ikke eksproprieres, flyttes funderede bygninger. Pris 0,- Her skal ikke flyttes Fordelingsgasledning, Hoved EL-forsyning, Hoved fjernvarmerør. Her bibeholdes Dan Link Togsporet Pris minus? Her dokumenteres, nedtages og genopsættes ca. 34 kolonihave- Pris inkluderet huse, uden fundamenter til frostfri dybde. Minareten (udluftningen af hoved kloakken) dokumenteres, nedtages og genopføres med fundamenter til frostfri dybde. Her tages hensyn til miljøet Pris minus? Samlet pris for forslag 3, inklusive tilslutning til Lyngbyvejen (Svanemøllegruppen) i 2007 kvt.3 priser Pris ca. 2,815 mia. kr. Ovennævnte i henhold til nedenstående bilag. Vejforslag 1, i 2007 kr. Pris ca. 2,536 mia. kr. Ekstra priser: Tilslutning til Lyngbymotorvejen Pris. ca. 0,2 mia. kr. Fordelingsgasledning i Strandvænget skal flyttes Pris ca. 0,5 mia. kr. Ca. 6 km. ny Fordelings/Transmitionsledning Fra kildeskovshallen gennem Charlottenlund Slotspark, under bunden af Øresund til Svanemølleværket. I henhold til bilag + Flytning af Hoved EL-forsyning til ydre Østerbro Pris? Flytning af Hoved fjernvarmerør til ydre Østerbro Pris? Flytning af et utal af andre ledninger, kloak m.v. Pris? Ekstra ca.2,3 km. Cut & Cover og Sænketunnel tunnel Pris ca. 2,22 mia. kr. 6 spor + nødspor fra Strandpromenaden til langsgående havnetunnel. (á 965 millioner kr. pr. km.) Sund & Bælt Partner A/S forslag på ca. 12,3 km Sammenlignet med Københavnertunnelen på ca. 10 km. fra Nordhavnen, Orientbassinet, vest til Amagermotorvejen Samlet pris for forslag 1 Pris ca. 5,456 mia. kr. + Med venlig hilsen Peter Wimmelmann Larsen Svanemøllegruppen / Københavnertunnelen ApS

7

8

9

10 Svanemøllegruppen/Københavnertunnelen ApS den 7. november 2007 Vejdirektoratets tal for beregning af tunnel pris (se side 8-11) Vejdirektoratets tal for beregning af tunnel pris, på en fuldt nedgravet cut & cover tunnel med 2 x 3 spor + nødspor, som omregnet og med dokumentation i uddrag af vedhæftet VVM-rapport, oktober 2002 er ca. 1,898 mia. kr. Ca.8 km. tunnel, til ca. kr. 6 mia. kr. - svarer 2,53 km tunnel (Vejdirektoratets pris på 6 sporet Cut & Cover tunnel, ved VVM rapport) til ca. kr. 1,898 mia. kr.) i 2002 kvt. 4 priser (index for betonkonstruktioner 122,16 marts 1995=100). Dertil kommer 0,284 km tilslutningstunneler til Lyngbymotorvejen á kr. 965 mil. (Vejdirektoratets pris på 6 sporet Cut & Cover tunnel ved VVM rapport oktober 2002 omregnet til 2007 priser) = ca. 289 Luftrensning ca. 11,2 mil EU + ventilatorer ca. 2,7 mio. EU, svarende til ca.105,3 mio. kr. (Kurs 7,5)). i 2007 priser. Priserne på luftrensning er fra Madrid - M30, South Projekt By-pass-Sur. Det vil sige at prisen for Svanemøllegruppens projekt på 2,53 km fuldt nedgravet 2 x 3 spor + nødspor cut & cover tunnel, inklusive rensningsanlæg fra Lyngbyvej til Nordhavnen (Orientbassinet vest), hvis man har tiltro til Vejdirektoratet, HUR, Københavns Amt, Carl Bro as, COWI A/S, Banestyrelsen, Kommunerne omkring Ring3 m.fl. (Pris er i 2007 kvt 3 priser ca. kr. 965 millioner pr. km) (index betonkonstruktioner 157,11 marts 1995=100) Svanemøllegruppens projekt bliver ca. kr. 2,441 mia. i 2007 kvt. 3 priser + tilslutningstunneller til Lyngbyvejen 0,284 km ca. kr. 0,274 mia kr i 2007 kvt 3 priser (á kr. 965 millioner kr.) Luftrensning ca.105,3 mio. kr. i 2007 priser Samlet pris for forslag 3, inklusive tilslutning til Lyngbyvejen ca. kr. 2,815 mia. i 2007 priser (Svanemøllegruppen) Vejdirektoratet Udbygning af Motor Ring 3 VVM-redegørelse rapport 260, oktober Citat fra side 61, sidste afsnit: Udgifterne til etablering af en cut & cover tunnel med 2 x 3 spor, nødspor, flugtveje og tilslutningsanlæg m.m. på strækningen mellem Buddingevej og Hvidsværmervej er groft anslået ca. 5-6 mia. kr. Citat fra side 58, første afsnit 6 og 7 linie: Konkret er det forudsat, at motorvejen overdækkes eller føres i tunnel mellem Buddingevej og Hvidsværmervej i alt en strækning på ca. 8 km Miljø: Rensning i tunnelen er nødvendig, for at gøre udbygningen af Nordhavn miljøneutral for Ydre Østerbro. Svanemøllegruppen den 2. september 2006 Mange boliger, daginstitutioner (Øresundshospitalet, vuggestue, børnehaver, fritidshjem, skoler) rekreativområder, og park bliver dermed støjfri og partikelfri m.m. ved en fuld nedgravet tunnel, samt ikke mindst de rekreative områder ved sejl og roklubber ved Svanemøllebugten skånes, herunder den evt. ny strand, for støj røg og møg fra trafikken. Desuden nedlægges der ikke boldbaner hos B93. Derfor er det et ufravigeligt krav, at der i Svanemøllegruppens projekt, i den screening der er foretaget at COWI, skal medtages de aspekter der tager hensyn til miljøet og dødeligheden, herunder de besparede samfundsøkonomiske udgifter. Man har bevist undladt at se på tunnelrensning i Svanemøllegruppens forslag. Forvaltningerne: Vel! det værste er, at projektchef, Centeret for Anlæg og Udbud Anne Kongsfelt ikke vil anerkende Vejdirektoraters tal, fra en VVM-redegørelse, vedrørende Motor Ring 3 og tilkendegiver, at man ikke kan regne med Vejdirektoratet - dermed medvirker hun til en falsk urealistisk pris på ca. 4 mia. kr. på Svanemøllegruppens forslag. 1/13

11 Forvaltningen, ved Anne Kongsfeldt, har siden den 24. august 2006, udelukket Svanemøllegruppen fra undersøgelsen af Nordhavnsvejforeslagene og nægtet at svare på utallige skriftlige forespørgelser. Den 5. november 2007 afleverede Anne Kongsfeldt redegørelse vedrørende vedr. Infrastruktur Nordhavn af oktober 2007 til Svanemøllegruppen. Den 6. november 2007 blev samme redegørelse afleveret til Københavnertunnelen ApS 2/13

12 Generelt for Vejforslag nr. 1+2 vedrørende miljø De vil bidrage til øget forurening af partikler og NO x samt støj for hele området i en sådan grad at det må betegnes som sundhedsskadelig. Svanemøllegruppens projekt har rensningsanlæg som fjerner luftforureningen og støjen der er opstillet samfundsøkonomi for projektet som giver en tilbagebetalingstid på ca. 10 år. Østerbro den 2. september Moral: En nedgravet / boret tunnel mellem Lyngbyvej og Nordhavn kan være dyrere i anlægsfasen, men set ud fra samfundsøkonomien, kan den være langt billigere og tilbagebetalt over tid, samt hver år spare sygdom og menneskeliv +30 år med ca. 26 mennesker. Derfor vil alt andet end en nedgravet / boret tunnel med rensning af luften og med 6 spor, være utænkelig set ud for borgernes tarv og sundhedstilstand. Europas hovedstæder med respekt for miljøet og borgerne samt større byer bruger nedgravet eller borede tunneler for biltrafik og med rensning af luft og dermed opfyldes EU s krav til grænseværdier for partikler, NO x samt støj JA! København er langt bagud tænk på at Kongens Nytorv og Bredgade er Ring 2 det er der ikke mange større byer som kan fremvise i Europa. 3/13

13 Københavnertunnelen ApS TMF, Center for Anlæg og Udbud Njalsgade Københavns S. Att. Projektchef Anne Margrete Kongsfelt oktober 2007 Vedrørende priser på Svanemøllegruppens forslag til ca.2,5 km. Cut & Cover Tunnel i forbindelse med undersøgelsen af Nordhavnsvejen/tunnelen Vi har søgt, søgt og søgt i tykke bøger og på nettet. Det er ikke lykkedes for os, indtil nu, at finde Cowi som bygherrerådgiver på Cut & Cover tunnelen i forbindelse med Metroen omkring Frederiksberg Station. Vi fik jo netop fortalt ved vores møde den 24. august 2006 hos Cowi i Lyngby, med ingeniør Paludan-Müller fra Cowi, dig, Fleming Kjer, Landinspektør Søren Christiansen, Peter W L, hvor du kom 1 time for sent, at Cowi havde deres erfaringstal, som lå til grundlag for deres beregninger af Svanemøllegruppens forslag, fra netop Cut & Cover tunnelen ved Frederiksberg Station. Jeg beder dig om at finde frem til dokumentationen for Cowis tal fra ovennævnte? Injiceringsarbejder med RASCOflex Vi kan se at Cowi, sammen med Skanska på Frederiksberg Station, har tætnet 2 trappeløb for kr ,- i for Ørestadsselskabet I/S samt Cowi har sammen med Skanska, i forbindelse med udgravningen og opførslen af Frederiksberg metrostation, rullet bydelens fredede stationsbygning fra 1864 plus 2 mindre fredede bygninger 5 meter tilbage, for igen at rulle dem tilbage på deres oprindelige plads, efter metrostationen stod færdig. Byggeperiode Kontraktsum ca. 125 mio.kr. for Ørestadsselskabet I/S Vedrørende Cut and Cover vejtunneler, kan vi kun se en tunnel i Danmark. Det er Vejdirektoratet der har udført Frederikssundsvejtunnelen med 4 spor, 27m bred og 366,9 m lang. Den må være udført på 10 måneder, da byggeperioden ifølge Vejdirektoratet er året 1969 og den er indviet Altså er Vejdirektoratet de eneste der har erfaring i udførelsen af Cut and Cover vejtunneler i Danmark. Det er for os temmelig mærkelig, at du som du udtalte på mødet nødigt ville arbejde sammen med Vejdirektoratet og undsiger Vejdirektoratets overslagspriser på 6 sporet Cut and Cover i forbindelse med VVM rapporten vedrørende Motorring 3. Vi vil gerne have en forklaring fra dig? Vi har til gengæld fundet priser på Cut and Cover jernbanetunnel som Cowi har stået for, se næste side. Der har de bygget m Cut and Cover togtunnel ved Sydhavnsgade med to jernbanespor for 60 mio. USD svarende til ca. kr.365 mio. Danske kr. (kurs kr. 6,08 for 1 dollar pr ) i (betonindex 100). Dividerer vi så med m. og ganger med m., giver det ca.570 mio. kr. for 2.500m dobbelt tog tunnel. For at få priserne i 2004 priser, skal vi gange med 1,337 (prisindex for betonbyggeri i 2004). Det giver ca. 762 mio. kr. Da Svanemølletunnelen er ca. 36 meter bred og den dobbelte togtunnel er ca. 14,85 meter bred, skal vi altså gange med 2,42. Svanemølletunnelen vil så koste ca. 1,85 mia. kr. i 2004 kr.,hvis vi går ud fra Cowi s egne tal fra Sydhavnsgadetunnelen, hvis dette regnestykke er rigtigt. Hilsen Peter Wimmelmann Larsen Københavnertunnelen ApS Københavnertunnelen ApS, Fruerhøj 17, DK-2970 Hørsholm Mail: Telefon: /13

14 Så er lige Fordelingsgasledningen på 37 Bar.(Atmosfæres Tryk) til Svanemølleværket, som ligger under Strandvænget. Hvad med den??? Det kan nemt koste over 0,5 mia. at omlægge gasledningen. Vi taler om omlægining af 6 km. Fordelings/Transmitionsledning. At Arbejdstilsynets regler herunder lovgivningen samt cirkulærer m.m. og de internationale standarder om gasledninger fra 19 til 80 bar indebærer div. afstands krav, vertikalt og lodret samt passager m.m. fra byggeri af enhver art (også drivhuse, carport m.m.), træer m.m. samt fra andre ledninger el vand gas (bygas) fjernvarme samt afløb og kloakker m.m.. I øvrigt henvises til de krav som er offentliggjort omkring byggeri ved Ørstedsværket samt de i lovgivningen cirkulære og regler for naturgasfordelingsledninger. Desuden skal vi henvise COWI s forslag jf. vejforslag nr.1 at fjernvarme ledningerne i Strandvænget også flyttes til Svanevænget. Både gas og fjernvarme er der ikke plads til i Svanevænget, det fylder ca. 9 meter i bredden i Strandvænget, så stor er vejbredden ikke i Svanevænget. På Vesterled er nedlagt en hoved kloakledning (meget stor) som fjerner det rensede vand fra den nye rensningsstation på Strandøre til afløb. Derfor må der afsættes et anseligt beløb for omlægning af fjernvarme og gasledning på op til 500 mio. kr. se vedhæftet rapport. Det ligger allerede klart, at ønsker man at flytte glasfordelingsledningen, skal der laves en VVM-redegørelse alene for gasledningen jf. gældende cirkulære og oplyst fra Arbejdstilsynet. Vi har haft forskellige kontakter med gas folk som har forstand på fordelings og tansmitions gasledninger. Det ser umiddelbart ud til at det meget vel kan blive nødvendigt, for at overholde reglerne, at lægge en ny fordelings eller transmitionsledning fra Kildeskovshallen (hjørnet af Bernstorffsvej og Evildsvej) ad/under Evildsvej/Maglemosevej/mod nord ad Bregnegårdsvej, ind i Charlottenlund Slotspark/Charlottenlund Fort, under bunden af Øresund i vandtætte rør til Svanemølleværket. I alt ca. 6 km Ø 30 cm Bar stålrør som efter et groft skøn vil koste mellem 0,3 1,0 mia. kr. Vi har før anslået groft ca. 0,5 mia. kr. Men det er DONG, som må undersøge dette og give en pris på den nye gasledning. NOTAT. Vedr. MEMO Tunnel ved Svanemøllen, COWI. Titel: Omlægning af gasledning Dato: 28. august 2006 Til: CPM, kopi: MWI, fra PIJ. Følgende kommentarer til nævnte MEMO: Det i memo angivet mulige tracé for en omlagt gasledning via Svanemøllevej, Ryvangs Allé, Strandvejen, Svanevænget, Vesterled og Strandvænget, er ikke muligt jf. Svanemøllegruppens opfattelse set i relation til lovgivningen for området vedr. fordelingsgasledninger. Som før nævnt er gasledningen klassificeret som fordelingsledning ( 19 til 50 bar), og henhører under Arbejdstilsynets ansvarsområde, herunder lægning af en ny ledning, samt kontrol med eksisterende ledninger m.m.. Denne gasledning (fordelingsledning) som ligger i midten af Strandvænget, er den eneste fordelingsledning i Københavns Kommune, hvilket også fremgår af Kommuneplanen Arbejdstilsynets regler herunder lovgivningen samt cirkulærer m.m. og de internationale standarder om gasledninger fra 19 til 80 bar, indebærer div. afstandskrav, vertikalt og lodret samt passager m.m. fra byggeri af enhver art (også drivhuse, carport m.m. ), træer m.m. samt fra andre ledninger el vand gas (bygas) fjernvarme samt afløb og kloakker m.m.. I øvrigt henvises til de krav som er offentliggjort omkring byggeri ved Ørstedsværket. Desuden skal vi henvise COWI s forslag jf. vejforslag nr.1 at fjernvarme ledningerne i Strandvænget også flyttes til Svanevænget. Både gas og fjernvarme er der ikke plads til i Svanevænget, det fylder ca. 9 meter i bredden i Strandvænget. Så stor er vejbredden ikke i Svanevænget. På Vesterled er nedlagt en hoved kloakledning ( meget stor) som fjerner det rensede vand fra den nye rensningsstation på Strandøre og til afløb. 5/13

15 Når man lægger en fordelingsgasledning på 37 bar under 5 meter fra en ambassade, som allerede har været udsat for et bombe attentat, vil det nok være en god idé først at rette henvendelse til PET i disse terror tider. Det kan oplyses, at særlige politibiler overvåger ambassaden med civile betjente. Svanemøllegruppen foreslår, at det fremsendte forslag til tracé af en ny mulig gasledning trækkes tilbage, og at der uarbejdes et forslag som overholder lovgivningen. Med venlig hilsen SVANEMØLLEGRUPPEN EB. Fleming Kjer. Svanemøllegruppen har modtaget følgende bemærkninger i brev af 2.oktober 2006 Vej & Park j. nr G side 2; 3 afsnit citat: Med hensyn til Svanemøllegruppens svar på COWI s notat af 28.august 2006 vedr. gasledningen, er vores holdning den, at Svanemøllegruppen på mødet 17. august 2006 har rejst nogle spørgsmål og problemstillinger vedrørende gasledningen, som Vej & Park har taget alvorligt og derfor bedt COWI undersøge forholdene nærmere. COWI har ladet deres ypperligste ekspert undersøge sagen, og resultatet af undersøgelsen fremgår af ovennævnte notat med tilhørende bilag. Uagtet Svanemøllegruppens efterfølgende svar har vi her i forvaltningen ingen som helst grund til at så tvivl om COWI s faglighed på området. Derfor har vi ikke fundet det betimeligt at fortsætte undersøgelsen på nuværende stade af projektet. Det kan oplyses jf. Politidirektøren i København, har politiet har en beredskabsplan, for denne fordelingsledning af naturgas. Det skal bemærkes, at COWI i ingeniørrapporten omkring Vejforslag nr.1 tilkendegiver, at gasledningen er på 18 bar, og den nemt kan flyttes. Hvis den kun var 18 bar falder den ikke ind under betegnelsen fordelingsledning, men der er på 37 bar. Neden under er opstillet de oplysninger vi har fra Arbejdstilsynet og DONG/HNG hvor disse typer gasledninger sorterer under. 6/13

16 Det skal bemærkes, at COWI i ingeniørrapporten omkring Vejforslag nr.1 tilkendegiver, at gasledningen er på 18 bar, og den nemt kan flyttes. Hvis den kun var 18 bar falder den ikke ind under betegnelsen fordelingsledning, men der er på 37 bar. Uddrag for afstandskrav til Fordelingsledning med naturgas m.m. kilde DONG. Side 12 og 13 7/13

17 8/13

18 9/13

19 10/13

20 11/13

21 12/13

22 Dette giver følgende opstilling ved en fordelingsledning på 39 bar. Strandvænget O gasledning Servitutbælte 2 x 5 meter 10 meter Risikozone 2 x 10 meter 20 meter Sikkerhedszone 2 x (5-20) meter Fastsat til 2x 10 meter på Strandvænget d.d. 20 meter Hertil kommer afstandskrav til andre ledninger og rør m.v. træer - osv. På COWI s tegning er afstanden for gasledningen op til fundamentet af en beboelsesejendom kun ca.1 meter. Den samme ejendom i dag har over 10 meters sikkerhedszone. Da den nuværende gasledning overholder ovenanførte krav med risikozone og sikkerhedszone, på mindst 10 meter på hver side af fordelingsledningen. Der er et sted på Svanemøllevej givet en dispensation på 13 cm fra denne sikkerhedszone. Ja! Vi har ikke skrevet forkert, det er 13cm.. Derfor holder prisen for omlægningen ikke, COWI tilkendegivet 8. mio. kr. Hvis tunnelen i Vejforslag nr. 1 gennemføres, er der ikke plads mellem beboelses ejendommen og banegraven hverken til fjernvarme eller gas fordelingsledning. Derfor har vi forelagt en ingeniør fra DTU problemet forslaget er at man lægger fordelingsledningen fra Kildeskovs Hallen mod øst ud i Øresund og i tunnel ned til Svanemølleværket. Pris op til omkring 500 mio. kr. Det ligger allerede klart, at ønsker man at flytte fordelingsledningen, skal der laves en VVM-redegørelse, alene for gasledningen. Hvis forslag nr. 1 skal være med 6 spor skal der graves ind under flere boligkarrieèr. Svanemøllegruppen har i været i kontakt med Arbejdstilsynet for at få verificeret den af COWI fremsendte tegning, for en ny placering af gasforelingsledningen. Arbejdstilsynet vil ikke pt. tage stilling til tegningen, men fremsendte reglerne for gasforsyningsledninger og gasfordelingsledninger. Ved brev til DONG 19 marts 2007 og senere svar tilkendegiver DONG at man pt. ikke havde fået henvendelse fra København Kommune for en evt. flytning af naturgasfordelingsledningen, og at hvis den skulle flyttes, ville det være kommunen som skulle betale, at man henviser til samme regler som Arbejdstilsynet, og at beboerne frygt omkring gasledningens tages meget alvorlig. Vejforslag nr. 1 Flytningen af glasfordelingsledningen til anden placering, hvis den skal overholde de af Arbejdstilsynets givne regler kan løbe op i ca. 500 mio. kr. ved en flytning ud i Øresund og løbende i en kanal mod syd i Øresund ned til Svanemølleværket. Med venlig hilsen Peter Wimmelmann Larsen Svanemøllegruppen/Københavnertunnelen ApS Den 7. november /13

23 Svanemøllegruppen Teknik og Miljøudvalget Københavns Kommune Svanemølleområdet, den 7. november 2007 Nordhavn Infrastruktur Nordhavnsvej Hvidbog VVM-proces Svanemøllegruppens bestyrelse har på et møde i går aftes, drøftet pkt på Teknik og Miljøudvalgets møde i dag om ovenstående spørgsmål. Det giver os anledning til følgende kommentarer: 1. Sagerne bør udsættes så der er reel mulighed for at tage stilling. Punkterne indeholder væsentlige spørgsmål, der er belyst med digre rapporter. Såvel offentlighed som jer politikere har med den korte tid, rapporterne har været til rådighed, ikke haft reel chance for at sætte sig/jer ind i dem. Skal der være tale om mere end embedsmandsvælde topstyring vil fortsat tillid til politikerne forudsætte, at der afsættes mere tid til vurdering af rapporterne inden disse lægges til grund for en indstilling i sagerne til Borgerrepræsentationen. 2. Borgerne er holdt for nar. Borgermødet den 11. sep. indeholdt oplæg, der klart adskiller sig fra de forslag, der nu fremlægges i udvalget med hensyn til tunnellængde og især placering. Mødets indhold opleves nu som handlende om en anden virkelighed, end den der tilsyneladende samtidig og parallelt er arbejdet med i forvaltningen og i forvaltningens politiske ledelse. Det synes yderligere dokumenteret af de udtalelser, der kom frem fra forvaltningen umiddelbart efter mødet. 3. Den administrative (formandens?) indstilling om valg af vejforslag 1, ødelægger totalt miljøet i og omkring Svanemøllehavnen, Strandpromenaden og Strandvænget ( og det er næsten svært at tro på, at indstillingen skal tages alvorligt.) Med tunnelens opdukken tæt øst for Strandvejen, er der huse, der skal rives ned, med drastiske konsekvenser for mange familier. De skitserede forslag med en ny Bispeengbuen, de besynderlige til - og frakørsler, og den vanvittige dæmning i Svanemøllehavnen med bro tværs over havneløbet (en oplukkelig bro er tilsyneladende for dyr og for resten heller ikke en løsning om sommeren vil den skulle være åben hele tiden hva med en højbro på 15 meter - grotesk), ny havn nord for den eksisterende nordmole i resterne af vor skønne Svanemøllebugt (hvor Troldænder ellers trives). Havnen skal koordineres med den bevilgede strand står der i materialet. Hvordan bliver der plads til begge dele? Der er ikke foretaget støjvurderinger af kørsel på dæmningen. Det må antages, at områdets brugere skal bruge høreværn. Man må undre sig over, hvem der har haft fantasi til at foreslå det og det kan vel ikke kræve yderligere kommentarer? Selv ikke en stram økonomi kan legitimere vanvittige løsninger. 1

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag Referatet nedenfor omfatter alle Svanemøllegruppens kommentarer til første udgave af referat fra mødet den 17. august 2006 efterfølgende påført forvaltningens bemærkninger: Læsevejledning. Journalnr. /Didelm

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Aktindsigt, Analyserapport

Aktindsigt, Analyserapport Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B4 220613.doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse

1. Alléen & fredningen - som kulturhistorisk ikon - som landskabs element - som rumdannende element - som naturoplevelse B o r g e r m ø d e d. 1 3. 0 6. 2 0 0 7 D a g s o r d e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l é e n & f r e d n i n g e n A l l

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S.

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S. Transportministeriet Selskabscenteret 17. februar 2011 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att: Hans Christian Schmidt Astrid Kragh Møller Kristina Lochmann Høringssvar vedr. forslag til lov om

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Bilag 560 Offentligt Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt: Motorring 2 Øst og City Terminal til Folketingets Trafikudvalg 4. reviderede udgave

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Debatoplægget Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej - ved Palle Bendsen, fmd. for M97 og Jørgen Aakjær,

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET ØNSKER SIKKERHED Sv. E. Brogaard har højnet sikkerheden med Volvos adaptive fartpilot. TRANSPORTERER ALT Alsidighed er nøgleordet for bornholmerfirmaet Lennart Ipsen. AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere