Hvidbog for den videre VVM-procces for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog for den videre VVM-procces for"

Transkript

1 Talepapir til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007 Pkt. 17 Redegørelse, Infrastruktur Nordhavn 1. Københavns langsigtede byudvikling København vågn op! Du slår dine borgere ihjel på grund af miljøet. Af Fleming Kjær og Peter Wimmelmann Larsen af Pkt. 18 Nordhavnsvej 1. Forslag 3. Svanemøllegruppens priser på forslag med udgangspunkt i Vejdirektoratets priser (VVM-rapport 2002) Pkt. 19 Nordhavnsvej Hvidbog for den videre VVM-procces for 1. Svanemøllegruppens bemærkninger til Pkt. 17, 18 og 19 Jeg håber at fejlene som forvaltningerne har begået vedrørende undersøgelsen af Københavnertunnelgruppens forslag til en havnetunnel samt undersøgelsen af Svanemøllegruppens forslag til en fuldt nedgravet tunnel fra Lyngbyvej til Nordhavnen, (begge bestilt af TMU-Udvalget), bliver rettet. Det skulle jo nødigt gå så vidt, at en tilsynssag bliver nødvendig. Peter Wimmelmann Larsen Svanemøllegruppen/Københavnertunnellen ApS

2

3 KØBENHAVN VÅGN OP! DU SLÅR DINE BORGERE IHJEL PÅ GRUND AF MILJØET. Af: Fleming Kjer (Formand for Svanemøllegruppen, ) og Peter Wimmelmann Larsen (Dir./Projektkoordinator Københavnertunnelen ApS, ) 23. oktober 2007 Opdateret den 7. november 2007 (Udsnit af opdateret dokument, som kan ses på ) Nu vælter den ene rapport efter den anden ud af skabene fra videnskaben om bil og miljø, som tilkendegiver at trafikken slår mennesker ihjel både miljømæssigt og ved trafikdrab. Rapporterne kommer både fra danske og udenlandske forskere. Nu har Infrastrukturkommissionen fået færden af overdødeligheden i Danmark, og især København, på grund af trafikken og dens miljøkonsekvenser. Det gælder partikler, som kommer fra køretøjer, herunder biler samt tung trafik. Det er: Sod, fra asfalten, fra dæk, fra bremser og den største kilde er udstødnings partiklerne. Hertil skal tillægges relaterede sygdomme fremkaldt af støj fra trafikken, der også må tilskrives for tidlig død. Tal fra Københavns Kommune 2004: Ca. 472 borgere med en alder over 30 år, dør for tidligt hvert år heraf - Ca. 415 borgere på grund af de ultrafine partikler Af de registrerede køretøjer i Københavns Kommune, udgør lastbiler over 3,5 tons ca.4 % af den samlede trafikmængde. I kørte km udgør tunge dieselkøretøjer (lastbiler og busser) kun 8,6 %, men de tilfører Københavns Kommune ca. 50 % af partikelmængden, ca.193 tons partikler hvert år. Det væsentligste støjproblem i Københavns Kommune er, at to-tredjedele af alle boliger har en trafikstøjbelastning på over 55dB(A). Knap boliger er stærkt belastede af støj fra trafikken med niveauer over 65dB(A), og af dem, er ca boliger belastet med mere end 70dB(A). De fleste støjbelastede boliger ligger langs de overordnede gader. Overdødeligheden fra trafikken er størst i København, på grund af luftforureningen fra sod, partikler og kvælstofforbindelser samt støj. Det er primært ved indfaldsvejene, at beboerne udsættes for en miljøforurening som ER sundhedsskadelig og som medfører for tidlig død eller en overdødelighed. Københavns Kommune kan ikke fra 2010, leve op til den stillede og implementerede EU lovgivning i den dansk miljølov på ca. 100 vejstrækninger kommunen har da pligt til, sammen med Staten at finde løsningsmodeller. Miljøforureningen i København kræver over ti gange så mange dødsofre, på grund af trafikkens skadelige stoffer og støj, som trafikdrab i den Københavnske trafik. Da biler er en forudsætning for vore daglige funktioner, er bilen kommet for at blive. København, som Metropol i Øresundsregionen, vil få flere bilejere samt mere trafik på længere sigt. 1/3

4 Hvad kan der gøres for at undgå miljøforurening og trængselsproblemer? 1. Flere offentlig trafikformer, som er sammentænkt og konkurrencedygtige over for bilerne. 2. Nedgravede gader i tunnelsystemer, hvor luften renses for partikler og kvælstofforbindelser. 3. De tre største trafikveje ind og ud af København er: 1. Helsingørmotorvejen/Lyngbyvejen med ca. 36 % af trafikmængden ind og ud af København 2. Hillerødmotorvejen/Frederiksundsvejen med ca. 32 % af trafikmængden ind og ud af København 3. Holbækmotorvejen/Folehaven/Ellebjergvej/Vasbygade med ca. 32 % af trafikmængden ind og ud af København Samtlige forslag skal have luftrensning for partikler og kvælstofforbindelser. Ad. 1. Københavnertunnelen ApS, har siden 2004 arbejdet for en fuld nedgravet Cut and Cover tunnel med 6 spor + 2 nødspor mellem Lyngbyvej og Nordhavnen og videre i sænketunnel med 6 spor + 2 nødspor fra Nordhavn til Amager Motorvejen, midt i Københavns Havn under havbunden som Motorringvej 3 Øst om København og vest for Amager. Pris for forslag 3 til Nordhavnsvejen (Svanemøllegruppens ca. 2,5 km. fuldt nedgravede og rensede tunnel inklusive tunneltilslutning til Lyngbymotorvejen og forberedt til tilslutning til Københavnertunnelen), fra Lyngbymotorvejen til Nordhavnen, Orientbassinet Vest Pris i 2007 kr. excl. Moms ca. 2,815 mia. kr. Pris for Københavnertunnelen ca. 10 km. ( 2 x 3 spor + nødspor) fra Nordhavnen til Amagermotorvejen inklusive 6 op/nedkørsler samt forberedt for tilslutninger til Bellahøj-Amager tunnelen og Folehave- Sydhavns-tunnelen i 2007 kr. excl. Moms Pris excl. Moms i 2007 kr. ca. 16 mia. kr. I forbindelse med tunnelen en City Terminal under bunden af havnen mellem Holmen/Operaen og Amaliehaven/Sankt Annæ Plads med busterminal og parkering, både for biler og cykler. Adgang for cykler i cykelsti og gående med rullende fortove, under bunden af havnen mellem Holmen og Amaliehaven. Integreret Metro Station i terminalen. Park & Ride for personbiler, kun med adgang gennem tunnelen og uden til og fra kørsel til Københavns Indre by. PS! Privat OPP projekt. Ad 2. En boret tunnel (Madrid modellen) på ca. 5,8 km fra Bellahøj til Amager Boulevard (Bellahøj-Amager Boulevard-Tunnelen): Man fortsætter ved Bellahøj ned i en (6 sporet 2xØ15m boret tunnel) under Borups Allé, (Bispeengbuen bliver revet ned og der anlægges park og stillegader), under Ågade (Åen bliver frilagt og der bliver anlagt park og stillegader), Åboulevarden, Gyldensløvegade, H.C. Andersens Boulevard under havnen ved Langebro og op til Amager Boulevard. På udvalgte steder laves op og nedkørsler samt Park & Ride p. anlæg placeres flere steder og kun med til og frakørsel fra tunnelen. Pris excl. Moms. ca. kr. 9,553 mia. 2/3

5 Ad 3. En boret tunnel (Madrid modellen) på ca. 5,2 km fra Hvidovrevej til Københavnertunnelen ved Sjællandsbroen (Folehave-Sydhavnstunnelen): Man fortsætter fra Hobækmotorvejen i en (6 sporet 2 x Ø15m boret tunnel) ved Hvidovrevej, ned under Folehaven, Ellebjergvej, P. Knudsens Gade og Sydhavnsgade (som alle bliver til park med stillegader), under Teglværkshavnen til Københavnertunnelen under Teglværksløbet ved Sjællandsbroen, hvor man kan køre mod nord eller syd i Københavnertunnelen. Udvalgte steder udføres op og nedkørsler samt Park & Ride p. anlæg placeret flere steder og kun med til og frakørsel fra tunnelen. Pris excl. Moms. ca. kr. 8,564 mia. Oven på de nedgravede veje laves som nævnt, parker / træer m.m. og små lokale veje med cykelsti til kvarterernes beboere. Kan dette realiseres, svaret er JA! I Madrid M-30 By-pass Sur, har man lige afsluttet et projekt som startede i 2004 og var færdig i forsommeren 2007 i forbindelse med en Motorringvej M30, som er 99 km. lang (2x49,5 km.), heraf 56 km (2x28 km.) borede eller Cut and Cover tunneler med 6 spor inklusive rensning af tunnelluften for partikler med ca. 98 % og kvælstofforbindelser på ca. 95 % målt i drift. Pris pr. km., for By-pass Sur tunnelen som er en boret 2 x Ø 15 m 6 spors tunnel + udrykningsspor under vejsporene var i 2007, hvor tunnelerne stod færdige, 1,647 mil. kr. ved kurs 7,5 kr. pr. EU Pris 1,647 mia. kr. pr. km. for 6 spors boret tunnel inkl. Udrykningsspor under vejsporene. Ovenpå de nedgravede veje, er der etableret parker og grønne områder med træer på ca ha. (Københavns Kommune har pt. ca. 825 ha. parker) samt lokalveje. Ved passende steder er der etableret Park & Ride, hvor man kun har adgang for bilerne via tunnelen elevatorer/trapper op fra p. anlægget til bløde trafikanter, som kan gøre indkøb eller man kommer op til sin bolig. De borede tunneler er Ø15meter man anvender den ene halvdel af cirklen til tre vejspor med fortov m.m. I den nederste del er en vejbane i center for udrykningskøretøjer, samt ingeniørgang og flugtveje. Hvad kan så disse tre vejforslag til sammen for gøre for København i Madrid er trafikken i indre del af Madrid faldet med 60 %, desuden er trafikulykkerne faldet med ca. 40 %, og man fjerner på de 56 km. tunnel, partikler og kvælstofforbindelser for køretøjerne daglig i tunnelsystemet. Omregnes disse tal fra Madrid til Københavnertal, fjernes der fra bykernen samt broerne (Ø; N; SV) > biler som hverdagstrafik og dermed fjernes ca. 45 % af forureningen af partikler samt ca. 70 % støj fra de støjramte boliger. Eller man reducerer mellem 300 og 350 for tidligt døde borgere, på grund af trafikmiljøet. JA! Københavns Kommune vil leve op til EU s normer for miljø, også med henblik på øgningen af trafikmængden, samt udbygning med > boliger. HVAD VENTER KØBENHAVNS KOMUNE PÅ - AT DER SKAL DØ FLERE? Det koster ca. 40 mia. kr. i 2007 kr. at fremtidssikre København de næste 100 år, på en bæredygtig, miljøforsvarlig måde. Vi har ikke råd til at lade være. 3/3

6 Foretræde i TMU den 7. november 2007 Svanemøllegruppens forslag til fuldt medgravet tunnel Cut & cover 6 spor + nødspor fra Lyngbyvejen til Nordhavnen, Orientbassinet, Vest. (á 965 millioner kr. pr. km.) ca. 2,441 mia. kr. + tilslutningstunneller til Lyngbyvejen 0,284 km ca. 0,274 mia. kr. (á 965 millioner kr. pr. km.) Luftrensning ca. 0,105 mio. kr. Her skal ikke eksproprieres, flyttes funderede bygninger. Pris 0,- Her skal ikke flyttes Fordelingsgasledning, Hoved EL-forsyning, Hoved fjernvarmerør. Her bibeholdes Dan Link Togsporet Pris minus? Her dokumenteres, nedtages og genopsættes ca. 34 kolonihave- Pris inkluderet huse, uden fundamenter til frostfri dybde. Minareten (udluftningen af hoved kloakken) dokumenteres, nedtages og genopføres med fundamenter til frostfri dybde. Her tages hensyn til miljøet Pris minus? Samlet pris for forslag 3, inklusive tilslutning til Lyngbyvejen (Svanemøllegruppen) i 2007 kvt.3 priser Pris ca. 2,815 mia. kr. Ovennævnte i henhold til nedenstående bilag. Vejforslag 1, i 2007 kr. Pris ca. 2,536 mia. kr. Ekstra priser: Tilslutning til Lyngbymotorvejen Pris. ca. 0,2 mia. kr. Fordelingsgasledning i Strandvænget skal flyttes Pris ca. 0,5 mia. kr. Ca. 6 km. ny Fordelings/Transmitionsledning Fra kildeskovshallen gennem Charlottenlund Slotspark, under bunden af Øresund til Svanemølleværket. I henhold til bilag + Flytning af Hoved EL-forsyning til ydre Østerbro Pris? Flytning af Hoved fjernvarmerør til ydre Østerbro Pris? Flytning af et utal af andre ledninger, kloak m.v. Pris? Ekstra ca.2,3 km. Cut & Cover og Sænketunnel tunnel Pris ca. 2,22 mia. kr. 6 spor + nødspor fra Strandpromenaden til langsgående havnetunnel. (á 965 millioner kr. pr. km.) Sund & Bælt Partner A/S forslag på ca. 12,3 km Sammenlignet med Københavnertunnelen på ca. 10 km. fra Nordhavnen, Orientbassinet, vest til Amagermotorvejen Samlet pris for forslag 1 Pris ca. 5,456 mia. kr. + Med venlig hilsen Peter Wimmelmann Larsen Svanemøllegruppen / Københavnertunnelen ApS

7

8

9

10 Svanemøllegruppen/Københavnertunnelen ApS den 7. november 2007 Vejdirektoratets tal for beregning af tunnel pris (se side 8-11) Vejdirektoratets tal for beregning af tunnel pris, på en fuldt nedgravet cut & cover tunnel med 2 x 3 spor + nødspor, som omregnet og med dokumentation i uddrag af vedhæftet VVM-rapport, oktober 2002 er ca. 1,898 mia. kr. Ca.8 km. tunnel, til ca. kr. 6 mia. kr. - svarer 2,53 km tunnel (Vejdirektoratets pris på 6 sporet Cut & Cover tunnel, ved VVM rapport) til ca. kr. 1,898 mia. kr.) i 2002 kvt. 4 priser (index for betonkonstruktioner 122,16 marts 1995=100). Dertil kommer 0,284 km tilslutningstunneler til Lyngbymotorvejen á kr. 965 mil. (Vejdirektoratets pris på 6 sporet Cut & Cover tunnel ved VVM rapport oktober 2002 omregnet til 2007 priser) = ca. 289 Luftrensning ca. 11,2 mil EU + ventilatorer ca. 2,7 mio. EU, svarende til ca.105,3 mio. kr. (Kurs 7,5)). i 2007 priser. Priserne på luftrensning er fra Madrid - M30, South Projekt By-pass-Sur. Det vil sige at prisen for Svanemøllegruppens projekt på 2,53 km fuldt nedgravet 2 x 3 spor + nødspor cut & cover tunnel, inklusive rensningsanlæg fra Lyngbyvej til Nordhavnen (Orientbassinet vest), hvis man har tiltro til Vejdirektoratet, HUR, Københavns Amt, Carl Bro as, COWI A/S, Banestyrelsen, Kommunerne omkring Ring3 m.fl. (Pris er i 2007 kvt 3 priser ca. kr. 965 millioner pr. km) (index betonkonstruktioner 157,11 marts 1995=100) Svanemøllegruppens projekt bliver ca. kr. 2,441 mia. i 2007 kvt. 3 priser + tilslutningstunneller til Lyngbyvejen 0,284 km ca. kr. 0,274 mia kr i 2007 kvt 3 priser (á kr. 965 millioner kr.) Luftrensning ca.105,3 mio. kr. i 2007 priser Samlet pris for forslag 3, inklusive tilslutning til Lyngbyvejen ca. kr. 2,815 mia. i 2007 priser (Svanemøllegruppen) Vejdirektoratet Udbygning af Motor Ring 3 VVM-redegørelse rapport 260, oktober Citat fra side 61, sidste afsnit: Udgifterne til etablering af en cut & cover tunnel med 2 x 3 spor, nødspor, flugtveje og tilslutningsanlæg m.m. på strækningen mellem Buddingevej og Hvidsværmervej er groft anslået ca. 5-6 mia. kr. Citat fra side 58, første afsnit 6 og 7 linie: Konkret er det forudsat, at motorvejen overdækkes eller føres i tunnel mellem Buddingevej og Hvidsværmervej i alt en strækning på ca. 8 km Miljø: Rensning i tunnelen er nødvendig, for at gøre udbygningen af Nordhavn miljøneutral for Ydre Østerbro. Svanemøllegruppen den 2. september 2006 Mange boliger, daginstitutioner (Øresundshospitalet, vuggestue, børnehaver, fritidshjem, skoler) rekreativområder, og park bliver dermed støjfri og partikelfri m.m. ved en fuld nedgravet tunnel, samt ikke mindst de rekreative områder ved sejl og roklubber ved Svanemøllebugten skånes, herunder den evt. ny strand, for støj røg og møg fra trafikken. Desuden nedlægges der ikke boldbaner hos B93. Derfor er det et ufravigeligt krav, at der i Svanemøllegruppens projekt, i den screening der er foretaget at COWI, skal medtages de aspekter der tager hensyn til miljøet og dødeligheden, herunder de besparede samfundsøkonomiske udgifter. Man har bevist undladt at se på tunnelrensning i Svanemøllegruppens forslag. Forvaltningerne: Vel! det værste er, at projektchef, Centeret for Anlæg og Udbud Anne Kongsfelt ikke vil anerkende Vejdirektoraters tal, fra en VVM-redegørelse, vedrørende Motor Ring 3 og tilkendegiver, at man ikke kan regne med Vejdirektoratet - dermed medvirker hun til en falsk urealistisk pris på ca. 4 mia. kr. på Svanemøllegruppens forslag. 1/13

11 Forvaltningen, ved Anne Kongsfeldt, har siden den 24. august 2006, udelukket Svanemøllegruppen fra undersøgelsen af Nordhavnsvejforeslagene og nægtet at svare på utallige skriftlige forespørgelser. Den 5. november 2007 afleverede Anne Kongsfeldt redegørelse vedrørende vedr. Infrastruktur Nordhavn af oktober 2007 til Svanemøllegruppen. Den 6. november 2007 blev samme redegørelse afleveret til Københavnertunnelen ApS 2/13

12 Generelt for Vejforslag nr. 1+2 vedrørende miljø De vil bidrage til øget forurening af partikler og NO x samt støj for hele området i en sådan grad at det må betegnes som sundhedsskadelig. Svanemøllegruppens projekt har rensningsanlæg som fjerner luftforureningen og støjen der er opstillet samfundsøkonomi for projektet som giver en tilbagebetalingstid på ca. 10 år. Østerbro den 2. september Moral: En nedgravet / boret tunnel mellem Lyngbyvej og Nordhavn kan være dyrere i anlægsfasen, men set ud fra samfundsøkonomien, kan den være langt billigere og tilbagebetalt over tid, samt hver år spare sygdom og menneskeliv +30 år med ca. 26 mennesker. Derfor vil alt andet end en nedgravet / boret tunnel med rensning af luften og med 6 spor, være utænkelig set ud for borgernes tarv og sundhedstilstand. Europas hovedstæder med respekt for miljøet og borgerne samt større byer bruger nedgravet eller borede tunneler for biltrafik og med rensning af luft og dermed opfyldes EU s krav til grænseværdier for partikler, NO x samt støj JA! København er langt bagud tænk på at Kongens Nytorv og Bredgade er Ring 2 det er der ikke mange større byer som kan fremvise i Europa. 3/13

13 Københavnertunnelen ApS TMF, Center for Anlæg og Udbud Njalsgade Københavns S. Att. Projektchef Anne Margrete Kongsfelt oktober 2007 Vedrørende priser på Svanemøllegruppens forslag til ca.2,5 km. Cut & Cover Tunnel i forbindelse med undersøgelsen af Nordhavnsvejen/tunnelen Vi har søgt, søgt og søgt i tykke bøger og på nettet. Det er ikke lykkedes for os, indtil nu, at finde Cowi som bygherrerådgiver på Cut & Cover tunnelen i forbindelse med Metroen omkring Frederiksberg Station. Vi fik jo netop fortalt ved vores møde den 24. august 2006 hos Cowi i Lyngby, med ingeniør Paludan-Müller fra Cowi, dig, Fleming Kjer, Landinspektør Søren Christiansen, Peter W L, hvor du kom 1 time for sent, at Cowi havde deres erfaringstal, som lå til grundlag for deres beregninger af Svanemøllegruppens forslag, fra netop Cut & Cover tunnelen ved Frederiksberg Station. Jeg beder dig om at finde frem til dokumentationen for Cowis tal fra ovennævnte? Injiceringsarbejder med RASCOflex Vi kan se at Cowi, sammen med Skanska på Frederiksberg Station, har tætnet 2 trappeløb for kr ,- i for Ørestadsselskabet I/S samt Cowi har sammen med Skanska, i forbindelse med udgravningen og opførslen af Frederiksberg metrostation, rullet bydelens fredede stationsbygning fra 1864 plus 2 mindre fredede bygninger 5 meter tilbage, for igen at rulle dem tilbage på deres oprindelige plads, efter metrostationen stod færdig. Byggeperiode Kontraktsum ca. 125 mio.kr. for Ørestadsselskabet I/S Vedrørende Cut and Cover vejtunneler, kan vi kun se en tunnel i Danmark. Det er Vejdirektoratet der har udført Frederikssundsvejtunnelen med 4 spor, 27m bred og 366,9 m lang. Den må være udført på 10 måneder, da byggeperioden ifølge Vejdirektoratet er året 1969 og den er indviet Altså er Vejdirektoratet de eneste der har erfaring i udførelsen af Cut and Cover vejtunneler i Danmark. Det er for os temmelig mærkelig, at du som du udtalte på mødet nødigt ville arbejde sammen med Vejdirektoratet og undsiger Vejdirektoratets overslagspriser på 6 sporet Cut and Cover i forbindelse med VVM rapporten vedrørende Motorring 3. Vi vil gerne have en forklaring fra dig? Vi har til gengæld fundet priser på Cut and Cover jernbanetunnel som Cowi har stået for, se næste side. Der har de bygget m Cut and Cover togtunnel ved Sydhavnsgade med to jernbanespor for 60 mio. USD svarende til ca. kr.365 mio. Danske kr. (kurs kr. 6,08 for 1 dollar pr ) i (betonindex 100). Dividerer vi så med m. og ganger med m., giver det ca.570 mio. kr. for 2.500m dobbelt tog tunnel. For at få priserne i 2004 priser, skal vi gange med 1,337 (prisindex for betonbyggeri i 2004). Det giver ca. 762 mio. kr. Da Svanemølletunnelen er ca. 36 meter bred og den dobbelte togtunnel er ca. 14,85 meter bred, skal vi altså gange med 2,42. Svanemølletunnelen vil så koste ca. 1,85 mia. kr. i 2004 kr.,hvis vi går ud fra Cowi s egne tal fra Sydhavnsgadetunnelen, hvis dette regnestykke er rigtigt. Hilsen Peter Wimmelmann Larsen Københavnertunnelen ApS Københavnertunnelen ApS, Fruerhøj 17, DK-2970 Hørsholm Mail: Telefon: /13

14 Så er lige Fordelingsgasledningen på 37 Bar.(Atmosfæres Tryk) til Svanemølleværket, som ligger under Strandvænget. Hvad med den??? Det kan nemt koste over 0,5 mia. at omlægge gasledningen. Vi taler om omlægining af 6 km. Fordelings/Transmitionsledning. At Arbejdstilsynets regler herunder lovgivningen samt cirkulærer m.m. og de internationale standarder om gasledninger fra 19 til 80 bar indebærer div. afstands krav, vertikalt og lodret samt passager m.m. fra byggeri af enhver art (også drivhuse, carport m.m.), træer m.m. samt fra andre ledninger el vand gas (bygas) fjernvarme samt afløb og kloakker m.m.. I øvrigt henvises til de krav som er offentliggjort omkring byggeri ved Ørstedsværket samt de i lovgivningen cirkulære og regler for naturgasfordelingsledninger. Desuden skal vi henvise COWI s forslag jf. vejforslag nr.1 at fjernvarme ledningerne i Strandvænget også flyttes til Svanevænget. Både gas og fjernvarme er der ikke plads til i Svanevænget, det fylder ca. 9 meter i bredden i Strandvænget, så stor er vejbredden ikke i Svanevænget. På Vesterled er nedlagt en hoved kloakledning (meget stor) som fjerner det rensede vand fra den nye rensningsstation på Strandøre til afløb. Derfor må der afsættes et anseligt beløb for omlægning af fjernvarme og gasledning på op til 500 mio. kr. se vedhæftet rapport. Det ligger allerede klart, at ønsker man at flytte glasfordelingsledningen, skal der laves en VVM-redegørelse alene for gasledningen jf. gældende cirkulære og oplyst fra Arbejdstilsynet. Vi har haft forskellige kontakter med gas folk som har forstand på fordelings og tansmitions gasledninger. Det ser umiddelbart ud til at det meget vel kan blive nødvendigt, for at overholde reglerne, at lægge en ny fordelings eller transmitionsledning fra Kildeskovshallen (hjørnet af Bernstorffsvej og Evildsvej) ad/under Evildsvej/Maglemosevej/mod nord ad Bregnegårdsvej, ind i Charlottenlund Slotspark/Charlottenlund Fort, under bunden af Øresund i vandtætte rør til Svanemølleværket. I alt ca. 6 km Ø 30 cm Bar stålrør som efter et groft skøn vil koste mellem 0,3 1,0 mia. kr. Vi har før anslået groft ca. 0,5 mia. kr. Men det er DONG, som må undersøge dette og give en pris på den nye gasledning. NOTAT. Vedr. MEMO Tunnel ved Svanemøllen, COWI. Titel: Omlægning af gasledning Dato: 28. august 2006 Til: CPM, kopi: MWI, fra PIJ. Følgende kommentarer til nævnte MEMO: Det i memo angivet mulige tracé for en omlagt gasledning via Svanemøllevej, Ryvangs Allé, Strandvejen, Svanevænget, Vesterled og Strandvænget, er ikke muligt jf. Svanemøllegruppens opfattelse set i relation til lovgivningen for området vedr. fordelingsgasledninger. Som før nævnt er gasledningen klassificeret som fordelingsledning ( 19 til 50 bar), og henhører under Arbejdstilsynets ansvarsområde, herunder lægning af en ny ledning, samt kontrol med eksisterende ledninger m.m.. Denne gasledning (fordelingsledning) som ligger i midten af Strandvænget, er den eneste fordelingsledning i Københavns Kommune, hvilket også fremgår af Kommuneplanen Arbejdstilsynets regler herunder lovgivningen samt cirkulærer m.m. og de internationale standarder om gasledninger fra 19 til 80 bar, indebærer div. afstandskrav, vertikalt og lodret samt passager m.m. fra byggeri af enhver art (også drivhuse, carport m.m. ), træer m.m. samt fra andre ledninger el vand gas (bygas) fjernvarme samt afløb og kloakker m.m.. I øvrigt henvises til de krav som er offentliggjort omkring byggeri ved Ørstedsværket. Desuden skal vi henvise COWI s forslag jf. vejforslag nr.1 at fjernvarme ledningerne i Strandvænget også flyttes til Svanevænget. Både gas og fjernvarme er der ikke plads til i Svanevænget, det fylder ca. 9 meter i bredden i Strandvænget. Så stor er vejbredden ikke i Svanevænget. På Vesterled er nedlagt en hoved kloakledning ( meget stor) som fjerner det rensede vand fra den nye rensningsstation på Strandøre og til afløb. 5/13

15 Når man lægger en fordelingsgasledning på 37 bar under 5 meter fra en ambassade, som allerede har været udsat for et bombe attentat, vil det nok være en god idé først at rette henvendelse til PET i disse terror tider. Det kan oplyses, at særlige politibiler overvåger ambassaden med civile betjente. Svanemøllegruppen foreslår, at det fremsendte forslag til tracé af en ny mulig gasledning trækkes tilbage, og at der uarbejdes et forslag som overholder lovgivningen. Med venlig hilsen SVANEMØLLEGRUPPEN EB. Fleming Kjer. Svanemøllegruppen har modtaget følgende bemærkninger i brev af 2.oktober 2006 Vej & Park j. nr G side 2; 3 afsnit citat: Med hensyn til Svanemøllegruppens svar på COWI s notat af 28.august 2006 vedr. gasledningen, er vores holdning den, at Svanemøllegruppen på mødet 17. august 2006 har rejst nogle spørgsmål og problemstillinger vedrørende gasledningen, som Vej & Park har taget alvorligt og derfor bedt COWI undersøge forholdene nærmere. COWI har ladet deres ypperligste ekspert undersøge sagen, og resultatet af undersøgelsen fremgår af ovennævnte notat med tilhørende bilag. Uagtet Svanemøllegruppens efterfølgende svar har vi her i forvaltningen ingen som helst grund til at så tvivl om COWI s faglighed på området. Derfor har vi ikke fundet det betimeligt at fortsætte undersøgelsen på nuværende stade af projektet. Det kan oplyses jf. Politidirektøren i København, har politiet har en beredskabsplan, for denne fordelingsledning af naturgas. Det skal bemærkes, at COWI i ingeniørrapporten omkring Vejforslag nr.1 tilkendegiver, at gasledningen er på 18 bar, og den nemt kan flyttes. Hvis den kun var 18 bar falder den ikke ind under betegnelsen fordelingsledning, men der er på 37 bar. Neden under er opstillet de oplysninger vi har fra Arbejdstilsynet og DONG/HNG hvor disse typer gasledninger sorterer under. 6/13

16 Det skal bemærkes, at COWI i ingeniørrapporten omkring Vejforslag nr.1 tilkendegiver, at gasledningen er på 18 bar, og den nemt kan flyttes. Hvis den kun var 18 bar falder den ikke ind under betegnelsen fordelingsledning, men der er på 37 bar. Uddrag for afstandskrav til Fordelingsledning med naturgas m.m. kilde DONG. Side 12 og 13 7/13

17 8/13

18 9/13

19 10/13

20 11/13

21 12/13

22 Dette giver følgende opstilling ved en fordelingsledning på 39 bar. Strandvænget O gasledning Servitutbælte 2 x 5 meter 10 meter Risikozone 2 x 10 meter 20 meter Sikkerhedszone 2 x (5-20) meter Fastsat til 2x 10 meter på Strandvænget d.d. 20 meter Hertil kommer afstandskrav til andre ledninger og rør m.v. træer - osv. På COWI s tegning er afstanden for gasledningen op til fundamentet af en beboelsesejendom kun ca.1 meter. Den samme ejendom i dag har over 10 meters sikkerhedszone. Da den nuværende gasledning overholder ovenanførte krav med risikozone og sikkerhedszone, på mindst 10 meter på hver side af fordelingsledningen. Der er et sted på Svanemøllevej givet en dispensation på 13 cm fra denne sikkerhedszone. Ja! Vi har ikke skrevet forkert, det er 13cm.. Derfor holder prisen for omlægningen ikke, COWI tilkendegivet 8. mio. kr. Hvis tunnelen i Vejforslag nr. 1 gennemføres, er der ikke plads mellem beboelses ejendommen og banegraven hverken til fjernvarme eller gas fordelingsledning. Derfor har vi forelagt en ingeniør fra DTU problemet forslaget er at man lægger fordelingsledningen fra Kildeskovs Hallen mod øst ud i Øresund og i tunnel ned til Svanemølleværket. Pris op til omkring 500 mio. kr. Det ligger allerede klart, at ønsker man at flytte fordelingsledningen, skal der laves en VVM-redegørelse, alene for gasledningen. Hvis forslag nr. 1 skal være med 6 spor skal der graves ind under flere boligkarrieèr. Svanemøllegruppen har i været i kontakt med Arbejdstilsynet for at få verificeret den af COWI fremsendte tegning, for en ny placering af gasforelingsledningen. Arbejdstilsynet vil ikke pt. tage stilling til tegningen, men fremsendte reglerne for gasforsyningsledninger og gasfordelingsledninger. Ved brev til DONG 19 marts 2007 og senere svar tilkendegiver DONG at man pt. ikke havde fået henvendelse fra København Kommune for en evt. flytning af naturgasfordelingsledningen, og at hvis den skulle flyttes, ville det være kommunen som skulle betale, at man henviser til samme regler som Arbejdstilsynet, og at beboerne frygt omkring gasledningens tages meget alvorlig. Vejforslag nr. 1 Flytningen af glasfordelingsledningen til anden placering, hvis den skal overholde de af Arbejdstilsynets givne regler kan løbe op i ca. 500 mio. kr. ved en flytning ud i Øresund og løbende i en kanal mod syd i Øresund ned til Svanemølleværket. Med venlig hilsen Peter Wimmelmann Larsen Svanemøllegruppen/Københavnertunnelen ApS Den 7. november /13

23 Svanemøllegruppen Teknik og Miljøudvalget Københavns Kommune Svanemølleområdet, den 7. november 2007 Nordhavn Infrastruktur Nordhavnsvej Hvidbog VVM-proces Svanemøllegruppens bestyrelse har på et møde i går aftes, drøftet pkt på Teknik og Miljøudvalgets møde i dag om ovenstående spørgsmål. Det giver os anledning til følgende kommentarer: 1. Sagerne bør udsættes så der er reel mulighed for at tage stilling. Punkterne indeholder væsentlige spørgsmål, der er belyst med digre rapporter. Såvel offentlighed som jer politikere har med den korte tid, rapporterne har været til rådighed, ikke haft reel chance for at sætte sig/jer ind i dem. Skal der være tale om mere end embedsmandsvælde topstyring vil fortsat tillid til politikerne forudsætte, at der afsættes mere tid til vurdering af rapporterne inden disse lægges til grund for en indstilling i sagerne til Borgerrepræsentationen. 2. Borgerne er holdt for nar. Borgermødet den 11. sep. indeholdt oplæg, der klart adskiller sig fra de forslag, der nu fremlægges i udvalget med hensyn til tunnellængde og især placering. Mødets indhold opleves nu som handlende om en anden virkelighed, end den der tilsyneladende samtidig og parallelt er arbejdet med i forvaltningen og i forvaltningens politiske ledelse. Det synes yderligere dokumenteret af de udtalelser, der kom frem fra forvaltningen umiddelbart efter mødet. 3. Den administrative (formandens?) indstilling om valg af vejforslag 1, ødelægger totalt miljøet i og omkring Svanemøllehavnen, Strandpromenaden og Strandvænget ( og det er næsten svært at tro på, at indstillingen skal tages alvorligt.) Med tunnelens opdukken tæt øst for Strandvejen, er der huse, der skal rives ned, med drastiske konsekvenser for mange familier. De skitserede forslag med en ny Bispeengbuen, de besynderlige til - og frakørsler, og den vanvittige dæmning i Svanemøllehavnen med bro tværs over havneløbet (en oplukkelig bro er tilsyneladende for dyr og for resten heller ikke en løsning om sommeren vil den skulle være åben hele tiden hva med en højbro på 15 meter - grotesk), ny havn nord for den eksisterende nordmole i resterne af vor skønne Svanemøllebugt (hvor Troldænder ellers trives). Havnen skal koordineres med den bevilgede strand står der i materialet. Hvordan bliver der plads til begge dele? Der er ikke foretaget støjvurderinger af kørsel på dæmningen. Det må antages, at områdets brugere skal bruge høreværn. Man må undre sig over, hvem der har haft fantasi til at foreslå det og det kan vel ikke kræve yderligere kommentarer? Selv ikke en stram økonomi kan legitimere vanvittige løsninger. 1

Aktindsigt, Analyserapport

Aktindsigt, Analyserapport Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B4 220613.doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København

Læs mere

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Bilag 560 Offentligt Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt: Motorring 2 Øst og City Terminal til Folketingets Trafikudvalg 4. reviderede udgave

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 METRo til Nordhavn Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering Metro til Nordhavn I 2019 kan københavnerne komme fra Rådhuspladsen

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først.

Indlæggene er samlet i en tidsmæssig kronologi, så det seneste indlæg kommer først. Resumé af indlæg på debatforum på www.aarhus.dk/trafikplan Dette bilag indeholder alle indlæg, der er fremkommet på hjemmesiden for Trafikplan for Århus Midtby i forbindelse med idé-debatten. Indlæggene

Læs mere

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore.

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 15 November 2010 Grundejermødet i Prøvehallen side 4-7 Indhold: Den lyse ide blev skudt ned af både grundejere og lokale politikere. Sagen ligger nu

Læs mere

Metro, letbaner og trængselsafgiften

Metro, letbaner og trængselsafgiften Metro, letbaner og trængselsafgiften Udspil til hurtig udbygning af den kollektive trafik December 2011 Metrolinjerne M4, M6 og M7. Letbanenet for det samme beløb. Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001.

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Indsigelse/bemærkning 1. Maj Gibbe, Wagnersvej 14 - Mener, at de ældre

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Samarbejde skal få vejprojekt i mål

Samarbejde skal få vejprojekt i mål Samarbejde skal få vejprojekt i mål Virtual Reality gir bedre virkelighet Børn er ikke små voksne Verdenspremiere på LED-anlæg på motorvej INDHOLD N0. 6 / 7 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 6 / 7 2011

Læs mere

Miljøviden og beslutningsprocesser

Miljøviden og beslutningsprocesser Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøviden og beslutningsprocesser - et case-studie i trafik og miljø Arbejdsrapport fra DMU, nr. 140 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Revision per 10 Oktober 2014.

Revision per 10 Oktober 2014. Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: mailto:oeresundsgruppen@gmail.com for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

Læs mere

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser:

Jeg har derfor umiddelbart følgende kommentarer til direkte faktuelle fejl i jeres antagelser: Indledningsvist vil jeg takke for det udførlige svar, som viser, at I dog tager henvendelser seriøst, også fra personer, som ikke lige bor i de store byer. Det vil imidlertid være en god ide, hvis man

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Silkeborg kommune Att. Afd.post Dato: 11.04.2012 Vor ref.: Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 8722-8932 E-mail: Lokalplanforslag nr. 10-014 Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 2005

KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 2005 KØBENHAVNERNES GRØNNE REGNSKAB 25 INDHOLD 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS BERETNING BÆREDYGTIG BYUDVIKLING 8 TRANSPORTSYSTEMET 12 BIOLOGISK MANGFOLDIGHED OG REKREATIVE OMRÅDER 16 VANDOMRÅDER RESSOURCER 2

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B INDHOLD SIDE 2 Emdrup - kun et åndehul i storbyen? (leder) SIDE 2 Ny hjemmeside SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere