Eksamensprojekt. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler"

Transkript

1 Eksamensprojekt Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Erhvervsakademiet København Nord Multimediedesigner, 2. semester, tr08mul01

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Problemformulering...side 5 Afgrænsning...side 5 Udviklingmetode og fremgangsmåde...side 7 Teori og analyse Analyse af nuværende virksomhed og vores virksomhed...side 8-10 PEST-analyse...side SWOT-analyse...side SMP-model med målgruppe, segmentering, positionering, USP og ESP...side16-23 Interfacedesign Designanalyse...side Designbrief...side Udvikling af bestemmelse af design i Solenergis website og kampagner, herunder præsentations- og informationsdesign...side Supplerende materiale...side 34 Gestaltlove...side 35 Systemdesign Interaktionsdesign og navigering, herunder beskrivelse af websitet og dens undersider...side Beskrivelse af Use Case...side 38 Realisering Søgemaskineoptimering...side 40 Usabilitytests...side Konklusion og refleksion Konklusion...side 44 Refleksion...side 44 Kildeliste...side 45 Bilag Supplerende materiale: Bygningsreklame, busreklame og bannere Projektplan (Gannt-diagram) Navigationsdiagram Use case HTML-kode CSS-kode ASPX-kode

3 1 Introduktion Her kan du læse om vores problemformulering, afgrænsning, fremgangsmåde og udviklingsmetode. Dette er indledende nødvendigheder for rapporten og opgavens resultat. 1.2 Problemformulering side Afgrænsning side Udviklingsmetode og fremgangsmåde side 7

4 Problemformulering Vi vil redesigne Sol og Energi s website, således at almindelige mennesker finder det nødvendigt at købe Sol og Energis solceller til campingvogne, lystbåde eller småhuse. For at opnå dette mål vil vi skabe en klar visuel identitet for virksomheden og en klar og entydig information af forskellige produkter og deres effekt. Hertil vil vi gennem kampagnemateriale promovere virksomhedens produkter og budskab. Den visuelle identitet skal sammen med information om vigtigheden i miljørigtige produkter danne grundlag for folks interesse for netop vores virksomhed og i at investere i solcellerne. Hvordan kan vi producere et website med tilhørende reklamebaserede produkter, hvis profil og visuelle identitet henvender sig til vores målgruppe og siger noget om en miljørigtig virksomhed? Hvordan vil vi gribe arbejdsprocessen an, så vi får skabt en god strategi for vores strukturering af arbejdsmetoder og deres fremgangsmåde? Afgrænsning Nedenstående er de primære afgrænsninger, vi i dette projekt har været påvirket af, og som har haft indflydelse på det endelige resultat. Produkter og købsmuligheder Indholdet på vores udviklede website, især hvad angår produkter og købsmuligheder, er begrænset i forhold til, hvad en rigtig solcelle-virksomhed ville kunne tilbyde. Mens vi dog vil forsvare det begrænsede udvalg ved at være mere konkret og målrettet, har de begrænsede muligheder på købssiden rod i mindre tekniske færdigheder på det område. Virksomhedsanalyse Vi har ved projektets start kontaktet Sol og Energi og tre andre virksomheder i samme kategori for at kunne lave en mere præcis analyse. Da vi ikke har fået svar fra nogen af virksomhederne, og de informationer om virksomhederne, der har skulle bruges til bl.a. virksomhedsanalysen, har været forholdsvis begrænset, har det været sværere for os at analysere og bestemme de rammer, vores virksomhed har skullet indordne sig efter. 4

5 Udviklingsmetode og fremgangsmåde I et projekt som det, vi har fået stillet, er det en god ide og nærmest en nødvendighed at have en projektplan, som skal være med til at strukturere sin planlægning og fordele arbejdsopgaverne. En oplagt løsning til dette foretagende er at bruge udviklingsmetoden HOME, da den med sin åbne form tager udgangspunkt i en fire-fase-opdeling af projektstyringen omhandlende foranalyse, undersøgelse, design og realisering, baseret på de praktiske og teoretiske processer og produkter, der skal tages højde for. HOME s fire opdelinger er derfor ideelt til et projekt som vores, der bl.a. kræver analyser af virksomhed og design, marked og målgruppe, bestemmelse af design, interaktion og markedspositionering samt planlægning og udførelse af produkternes færdiggørelse og realisering. Vi har vurderet, at vi i en del af projektforløbet kan tage udgangspunkt i vandfaldsmetoden og dermed følge HOME s opdelinger trin for trin. Foranalyse I første fases foranalyse, som især i HOME-metoden er yderst vigtig, har vi haft stor fokus på at få lagt de rigtige rammer for både proces og produkt. Derfor har det med udgangspunkt i de i opgaven stillede krav været vigtigt at analysere og diskutere, hvilken slags virksomhed med tilhørende produkter, kunder og virkemidler, det kunne være mest oplagt at arbejde med, og som indeholdt de bedste perspektiver. Disse processer har udmundet i vores procesbeskrivelse og problemformulering. Undersøgelse I den anden fase påbegyndes konkrete planlægninger og de analyser, der skal danne rammen for al viden og udarbejdelse. Procesmæssigt er der først og fremmest blevet diskuteret valg af udviklingsmetode og dernæst udarbejdelse af en plan med udgangspunkt i projektets tidsramme og de delmål/milepæle, der qua godkendelse af problemformulering, interfacedesign samt systemdesign er blevet lagt op til. Hertil er en mere konkret fordeling af opgaver blevet udarbejdet. På det produktmæssige plan drejer det sig om modeller og analyser af især virksomhed, produkter, visuel identitet, målgruppe og markedsføring. Med viden om brugen af de teorier, der indgår i analysemodellerne, kan vi vurdere og bestemme, hvilken strategi vores virksomhed skal benytte, så budskabet får optimal fokus, og vi rammer den rigtige gruppe, og så det fremtidige salg opnår de bedste betingelser. Design Vi har vurderet, at designdelen vil lægge sig mere op ad HOME s prototyping, da vi her har et større behov for at evaluere og ændre på det, vi udvikler. Således vil der være lagt op til en længere designudviklingsfase, hvor undersøgelses- og designtrinnene kører i ring op til flere gange, før vi har få analyseret os frem til den bedste løsning. Mens det endelige design besluttes af os selv, er der flere udefrakommende faktorer, der i udviklingen er med til at analysere og vurdere designmulighederne. Vores designovervejelser, som allerede påbegyndes efter de indledende analyser og undersøgelser, vil først og fremmest påvirkes af de designanalyser, vi laver af websites i samme kategori som vores eget. Noget længere fremme i projektplanen tester vi vores website-produkt på folk, som qua skoleprojektet og vores mere eller mindre fiktive virk- 5

6 Udviklingsmetode og fremgangsmåde (fortsat) somhed ikke kan være kunden eller kommende brugere af websitet, som det ellers ville have været i den virkelige verden. Med denne såkaldte usabilitytest får vi bl.a. bekræftet, at designet kommer til at ramme det optimale design og den målgruppe, som vi fra start har haft ambitioner om at nå. Ud over websitet og virksomhedens supplerende kommunikationsmateriale med deres designmæssige bestemmelser er det også i denne del, vi ud fra designanalysen og usabilitytest får udarbejdet konkrete skitser til navigation og brugerens interaktion på websitet. Gantt-diagram For at kunne danne os et overblik over vores fremgangsmåde i forhold til projektet har vi indsat de forskellige arbejdsopgaver i et Gantt-diagram med tilhørende tidsangivelser. Selv om dette diagram ikke har været brugt som en direkte arbejdsmæssig rettesnor og især efter designdelen heller ikke har kunne skildres helt præcist, har det givet en bedre forståelse for opdelingen af projektet og fordelingen af arbejdsopgaver. Gantt-diagrammet findes som bilag. Realisering Alle de ting, der er sat i gang, samles op og realiseres i HOME s sidste fase. I denne sammenhæng vurderes det samlede resultat med henblik på at kunne regulere eventuelle fejl eller mangler. Da der i dette projekt ikke forestår nogen rigtig overdragelse af produktet til kunden, fungerer realiseringen og accepten af websitet og supplerende materiale mere internt. Endelig kan vi evaluere og konkludere på projektets opgaver og problemstillinger. 6

7 2 Teori og analyse Dette punkt går i dybden med analyser om virksomhed og markedsføring. Det når vi frem til ved brug af den teori, der bl.a. ligger bag de anvendte modeller og analyser som segmentering og målgruppevalg, positionering, USP, ESP, PEST og SWOT. 2.1 Analyse af nuværende virksomhed side Analyse af vores virksomhed side PEST-analyse side SWOT-analyse side Segmentering side Målgruppevalg side Positionering inklusive USP og ESP side 21-23

8 Analyse af nuværende virksomhed I nedenstående analyse vurderer vi den nuværende Sol og Energis udbud, kommunikation og behov ud fra de begrænsede oplysninger, vi har kunnet finde om virksomheden og til dels fra andre virksomheder i samme kategori. Sol og Energi.dk er en enkeltmandsvirksomhed, der har som mål at sælge solceller, solvarmeanlæg, reservedele til TB Mini samt yder service til oliefyr. Virksomhedens største fokusområde er solceller, da det er det, der er det største udbud af. Der tilbydes tre slags solceller, der med deres forskellige udformning og tilpasning kan benyttes på campingvogne, forskellige typer sejlskibe og småhuse. markedsføringsmæssige aspekter. Med valget af virksomhed viser Tom, at han er ambitiøs, og samtidig antydes det, at der er fyldt godt op på visionslageret. Indhold og behov Der er derimod ikke noget særligt fokus på miljøet. Det er anført, at man kan udnytte solens energi gennem produkterne, hvilket også forstås ved virksomhedens mere eller mindre kendte slogan din kilde til vedvarende energi. Men som besøgende får man ikke et indtryk af, at virksomheden har behov for at sende noget grønt signal, og at man derfor gennem sin investering i produkterne kan være med til at bidrage til et bedre miljø. Udbud og kommunikation Virksomheden har valgt at bruge websitet som kommunikationsplatform, der udover udbuddet af produkterne og de tilhørende priser og billeder også har lidt information om brugen af produkterne. Det vil sige, hvor det foretrækkes at bruge dem, hvorfor de skal bruges, og til dels hvad fremtidsperspektiverne er. De eneste kontaktmuligheder der er, går via en adresse, tlf. nr., fax eller . Rent interaktivt er der dermed en tovejskommunikation i form af den registrerende funktion, da den besøgende bliver nødt til at vente på svar for at kunne gå videre med købsprocessen. Da virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, fremstår den som en virksomhed, hvis stifter, Tom Rasmussen, har en stor interesse for solenergiprodukter, der ønsker at bruge sin erfaring seriøst. Virksomhedens mission må derfor være at sætte sit præg på markedet for solenergi på en så positiv og indbydende måde, at der er en fremtid i de Nuværende virksomhed (www.sologenergi.dk) 8

9 Analyse af nuværende virksomhed (fortsat) Virksomheden og websitet bærer tydeligt præg af en engageret person, der ønsker at drive en god forretning, men er trods interessen i den moderne og populære energiform også lidt konservativt indrettet. Det fremgår først og fremmest på websitets opbygning og sprogvalg, som kan virke lidt gammeldags og halvrodet. For den nye besøgende kan menpunkter som S-serie, F-serie og M-serie virke forvirrende, og først efter nærmere gennemlæsning finder man ud af, hvad de forskellige serier kan bruges til. Websitets visuelle udformning og identitet sender med det mindre imponerende design et kraftigt signal om virksomhedens egenprægede udtryk og markedsføring. Ligesom opbygningen og sprogvalget fremstår det visuelle også gammeldags og halvrodet. Vi kan konkludere, at det signal, Sol og Energi samlet set udsender, indikerer, at der er en ulempe ved at drive en enkeltmandsvirksomhed. Ulemperne er derfor, at der ikke kommer input fra andre end ejeren. Disse input er afgørende for muligheden for avanceret design og interaktion samt det rigtige valg af markedsføring og positionering. Dermed er der ikke stor fokus på brugervenlighed og vigtigheden i at investere i et miljørigtigt energiprodukt. Analysen af denne virksomhed munder også ud i den konklusion, at manden bag virksomheden og websitet enten ikke har evne eller mulighed for at henvende sig til brugere af Internettet, der foretrækker overblik, nutidigt design og en miljørigtig livsstil, eller også mere tænkeligt fordi, den valgte målgruppe primært er folk forbundet til traditionelle og fællesskabslige mønstre. Analyse af vores nye virksomhed På baggrund af vores analyse om den nuværende virksomhed og dens virke kan vi herunder stille en kontrast op til vores valg af nye behov og dermed fremhæve, hvad vi har fokus på at signalere. Vi kommer hermed ind på Solenergis kommunikation, behov og budskab. Ny profil Først og fremmest vil vi ud fra websitets navneforandring (Sol og energi til Solenergi) og redesign af website og logo danne rammerne for en helt ny profil. Solenergis produkter tager nu udgangspunkt i et mere specifikt område indenfor energi, nemlig solcelleenergi. Det skal skabe mere fokus på vedvarende energi og miljøproblemerne. Derfor skal alt det, Solenergi producerer og leverer af produkter og de kommunikationsmetoder, der går forud for informationen af produkterne, udstråle klarhed og et overbevisende budskab i vores satsning. Således skal den enkelte bruger ikke som før støde på menuer som f.eks. S-serie uden at vide, hvad det er, men fra start af blive informeret om den slags fagord. Kommunikation og behov Websitet er basen for virksomheden og derfor der, vores virksomhedsprofil kan ses, og hvor den primære kommunikation udspringer. Mens kontaktmulighederne forbliver forholdsvis uændret, har vi via en købsside mere avancerede interaktive muligheder. Således kan navn, , valg af anvendelse og installering samt tilsending af indtastede oplysninger, yderligere information og tilmelding af nyhedsbrev registreres. 9

10 Analyse af vores virksomhed (fortsat) Det vigtigste emne, Solenergi vil have tilknyttet sin nye profil, er emnet omkring miljøproblemerne. Som solcellevirksomhed er der naturligvis fokus på den vedvarende energi, men modsat det oprindelige website, som stort set ikke nævner ordet miljøproblemer, vil vi synliggøre vores støtte til et energiforbrug og en verden, hvor der tages hensyn til miljøet. For at understøtte vores store fokus på miljøet vil vi linke til andre virksomheder og organisationer, der kæmper en direkte kamp mod miljøsynderne. Det er meningen, at interessen for miljøet blandt vores besøgende skal styrkes, og at Solenergi på baggrund af nævnte links opnår en større troværdighed omkring vores opfordring til at investere i vedvarende energi og et bedre miljø. Set i det konkluderende perspektiv er vores overordnede mål derfor at skabe en ny profil for Sol og energi, der med et klart budskab om de økonomiske og miljømæssige fordele, der er ved at investere i Solenergis solceller, rammer vores udvalgte målgruppe. Samtidig skal den rigtige markedsføring og visuelle identitet danne rammen for en optimal udbredelse af websitet og det supplerende materiale. Det er ikke kun websitet, der skal bruges som kommunikationsredskab, og som skal gøre opmærksom på miljøet og vores salg af solceller. Gennem udvalgte kampagneelementer skal vores virksomhed ramme evt. kommende besøgende og brugere af websitet på samvittigheden og i hvert fald give dem et indtryk af, at Solenergi gør en forskel i den enkeltes forestående valg af miljørigtige produkter. Visuelt udtryk Med vores valg af design ønsker vi at signalere en virksomhed med overblik og en praktisk organisering. Vi vurderer, at brugere af websitet har jævn god adgang til Internettet og bruger det jævnligt. Men de vil på baggrund af interessen for forbrug af en vedvarende og dermed alternativ energikilde også sætte pris på et website, der skiller sig ud fra mængden, men samtidig bibeholder et godt overblik. Derfor har vi fokus på at skabe et website med en helt ny struktur, brugergrænseflade og visuelt udtryk, så troværdigheden omkring vores ønskede signal styrkes, og de besøgenes forventninger til Solenergi ligeledes bibeholdes eller styrkes. Vores virksomhed (www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html) 10

11 PEST-analyse PEST-analysen er en hjælp til at definere markedet og Solenergis makromiljø, da den indeholder en vurdering af politiske forhold, økonomiske forhold, sociale forhold og de teknologiske forhold. Alle disse aspekter kan have effekt og indflydelse på Solenergis markedsføring og distribueringen af solceller. Vi kan bruge analysen til at bedømme Danmark som det land, hvor vi ønsker at publicere vores produkt og dermed se, om befolkningen og forretningerne har kapacitet og midlerne i orden til at hjælpe med markedsføringen af produktet. Det er dermed muligt at identificere trusler og muligheder. Analysen kan også i denne sammenhæng bruges til at opstille scenarier for fremtidige muligheder og ambitioner. Politiske og lovgivningsmæssige forhold. Denne faktor er styret af Folketinget, regeringen og EU-parlamentet, som med tiden er blevet mere og mere indblandet. Disse rammer kan for Solenergis vedkommende sagtens påvirke kampagnerne, da Danmark som et miljøbevidst land har fremtidsvisioner om at være politisk aktive indenfor udviklingen af vedvarende energi. Regeringen har visioner om, at man fra år 2011 skal udvinde 20 procent af Danmarks energi via vedvarende energi remedier. De politiske visioner blev vedtaget i 2008 og gør Danmark til det første land i EU, der vil reducere sit energiforbrug med 2 procent. Selvfølgelig indgår der også overordnede regler og retningslinjer som arbejdstid, fagforeninger og arbejdsmiljø, som en virksomhed skal forholde sig til og overholde. Dog skal man tage i betragtning, at Solenergi er en selvstændig virksomhed, og derfor vil der nok ikke være de store konflikter eller behov for fagforening. Der er også krav i konkurrencelovgivningen om ikke at indgå i fusioner, der forvrider konkurrencesituationen samt krav i E-handelsloven om at følge den givne markedsføring på Internettet. Til gengæld vil nye tiltag i regeringen og EU, der f.eks. omhandler den offentlige sektor, nedskæringer, nye samarbejder osv., kunne påvirke en virksomhed som Solenergi i importsituationer. Nogle forhold, der dog kan gøre sig gældende, er en ændret lovgivning, der medfører et ændret syn på brug af økonomien lokalt set, eller udvidelser af samarbejder, der medfører en øget konkurrence. Udnyttelsen af solens energi er ikke en helt nytænkende ide, så der er ikke det store behov for patent og copyright i denne sammenhæng. Til gengæld kan det være nødvendigt at gøre sig krav på rettighederne omkring logodesign og eventuelle markedsførings ideer/strategier. Det er vigtigt at gøre sig seriøse overvejelser omkring tekst og formuleringsvalg, når Solenergi skal promovere sig selv. Her menes der, at man skal prøve og skille sig ud fra markedet mest muligt, også selvom markedet kan flyde meget ud. Vi skal fokusere på de mere unikke facetter som Solenergi tilbyder, ikke nedgøre andre konkurrenter, men skille sig positivt ud i kundens øjne. Økonomiske forhold (Economy) De økonomiske forhold hænger sammen med de politiske og lovgivningsmæssige forhold. Da regeringen fastlægger økonomien i landet og fastlægger finanspolitikken, får dette indflydelse på den økonomiske udvikling. Der er 11

12 PEST-analyse (fortsat) også mange andre vigtige faktorer for landets udvikling af økonomien. F.eks. inflation, der styrer priserne og dermed indkomsten til landets bruttonationale produkt. Dette er dog ikke en faktor, der får den store indflydelse på Solenergi, da det er en mindre selvstændig virksomhed. Derudover får de psykologiske og demografiske faktorer også indflydelse og betydning, da de er afgørende for segmenteringen af bl.a. målgrupperne. Danmark og vores private husejere, bådejere og andre passer fint ind i de økonomiske forhold og dermed også den økonomiske udvikling. Pensionister har eksempelvis i dag penge til at investere og passer ganske fint ind i segmenteringen af denne målgruppe. På trods af finanskrisen er produktet solceller en energi- og pengesparende mulighed, der hurtigt kan være til fordel for folk, der bruger mange penge på strøm, varme og varmt vand. Der er en positiv udvikling inden for solenergi i Danmark, og denne faktor tyder på, at vi som dansk virksomhed sammen med Danmarks økonomisk rimelige gode forhold er i stand til at markedsføre sådan en ide. Sociale og kulturelle forhold Her er der stor fokus på udlandet og på andre kulturer. Det er meget vigtigt at forstå landets religion, kultur og sociale forhold for at promovere et produkt. Man skal f.eks. ikke lancere et produkt med kraftig sexappeal i et trossamfund. Danmark har heldigvis en moderne livsanskuelse, og dette åbner for en bred form for lancering af solcellerne. Under dette punkt snakker man også om et velfærdsniveau, der afspejler klassernes købedygtighed. I et land som Danmark har vi en meget stor og forholdsvis velhavende middelklasse, som har interesse i at spare penge og være miljøbevidste. Det passer rigtig godt til en markedsføring af solcelleenergi. Yderligere skal man tage de sociale ordninger til efterretning, da disse faktorer kan have stor indflydelse på folkets generelle indkomst og deres økonomiske overskud. Teknologiske og miljømæssige forhold I dette emne kommer vi ind på det eksterne miljø og dets påvirkning. Hvilke elektroniske remedier og egenskaber besidder Danmark, og er det overhovedet i stand til at benytte produktet? Det er spørgsmål som disse, enhver virksomhed bliver nødt til at forholde sig til, hvis man skal masseproducere et produkt. I Solenergis tilfælde passer landet fint til import og brug af solcelleenergiprodukter, men ville være knap så passende for en direkte produktivitet og eksport, da selve arbejdskraften er meget dyr i Danmark i forhold til østlande og deres enorme fabrikker. Desuden ses der også på, om man som indbygger i stand til at købe det givne produkt. I denne sammenhæng kan der i højere grad sælges til lande med meget sol, da de har bedre mulighed for at udnytte solenergi. Dog kan solenergien også udnyttes i overskyede områder året rundt. Udvikling og innovation har også indflydelse på lanceringen af produkter, da der hele tiden kommer nye og bedre muligheder for sælgere og købere af solcelleenergiprodukter. Det er sågar vigtigt for virksomheden at holde sig opdateret mht. deres målgruppes standpunkt og mulige købsbetingelser. 12

13 PEST-analyse (fortsat) Teknologien kan f.eks. tilbyde en database, der opretholder et overblik omkring kunderne vedrørende markedsføring og salg. Denne database kan bruges til bedre at forstå sin segmentering af målgruppen. Fremtiden for e-handel er under stor progressiv vækst og bliver anvendt af flere og flere virksomheder, lige fra fødevarekoncerner til elektroniske forhandlere. Derfor vil det være oplagt med et website og nogle reklamer på nettet for Solenergi. E-business har på det seneste også fået stor indflydelse på det danske marked og kan derfor være en relevant faktor. Vi kan ud fra denne PEST-analyse konkludere, at Solcelleenergi har en ret lovene fremtid på det danske marked, da solceller vil have mulighed for at kunne erhverves og bruges i det danske samfund. Det er vigtigt for Solenergi at fokusere på de interne faktorer såvel som de eksterne, da alle disse har relevans for markedsføringsstrategien. Endelig er det et plus, at Danmark har for øje at være et af de ledene lande omkring udviklingen af vedvarende energi. 13

14 SWOT-analyse I forbindelse med planlægningsprocessen af firmaets markedsdefinition er det oplagt at vurdere og gennemarbejde en SWOT-analyse, som omhandler virksomhedens interne og eksterne forhold. Ved denne analyse bliver der taget højde for virksomhedens stærke og svage side og omverdenens muligheder og trusler i forhold til det konkurrencedygtige marked inden for vedvarende energi. En SWOT-analyse med PEST-analysen i baghovedet danner et godt indtryk af, hvad en realistisk og optimal markedsføring for Solenergi i Danmark er. Erfaring fortæller os, at det er vigtigt, at vi har lavet PEST-analysen før SWOT-analysen, da PEST-analysen gør bedre rede for en masse eksterne faktorer. Solenergi.dk vurderes til at have følgende stærke og svage sider samt muligheder og trusler. Stærke sider Teknologi: God og let opsættelig teknologi der giver gode økonomiske og energirige resultater. Funktionsevne: Så snart produktet er monteret, fungerer det. Kundetilfredshed: Når kunderne har haft monteret solcellemoduler i længere tid, sparer de penge. De er selvforsynende med energi til deres husstand, båd eller campingvogn. Konkurrenceevne: Solenergi har relevante produkter at tilbyde inden for sit fag og er derfor yderst konkurrencedygtig. Distributionskanaler: Målgruppen er forholdsvis bred og er iblandt de meget købedygtige. Produktivitet: Solenergi er i progressiv udvikling og sælger mere og mere, da markedet også bliver mere populært med tiden. E-business og E-handel: Solenergi har etableret et website og er derfor nemmere at spotte for kunder i hele Danmark omverdenen. Svage sider Brandets position: Forholdsvis ukendt virksomhed. Har ingen global eller stor lokal omtale. Indtjening: Meget sæsonpræget indkomst, da solcellemoduler sælger bedst om sommeren og foråret. Features: Ikke så mange specielle features og har svært ved at konkurrere med moderne teknologier. Ledelses- og styringssystemer: Solenergi en mindre selvstændig virksomhed og har derfor begrænsede midler hvad angår markedsføring, salg og service. Muligheder Markedsvækst: Gode vækstbetingelser, da markedet for solcelleenergi er under stor positiv udvikling og der er meget fokus på vedvarende energi i EU. Forbrugertendens: Solceller er et brugervenligt produkt og godt køb, da det sparer brugeren penge i det lange løb og giver vedkommende en god miljømæssig samvittighed. Dertil er solcellemodulerne forholdsvis nemme at opsætte. Kunder: Der vil komme flere kunder med tiden, fordi vedvarende energi stiger i popularitet på landsplan og globalt. Desuden skal fornyelsen af den visuelle identitet være med til at skabe mere omtale og dermed flere kunder i det lange løb. Samfundsøkonomi: Hvis udbredelsen af vedvarende energi får den tænkelige vækst, kan det hurtigt højne samfund- 14

15 SWOT-analyse (fortsat) søkonomien på landsbasis. Individualisme: Den individuelle køber kan få stor nytte af solenergi, da det gør brugeren selvstændig og selvforsynende mht. strøm og varme. Økonomi: Finanskrisen kan medvirke til et økonomisk positivt, da der kan spares penge på solenergi. Trusler Leverandører: Virksomheden ligger på Fyn og kan derfor have svært ved at levere til alle kanter af landet lige hurtigt. Demografi: Solenergi kan godt virke for moderne eller besværligt på de meget konservative og gammeldagsorienterede. Konkurrenter: Der er en vis konkurrence inden for dette fag, og da Solenergi er en ret lille virksomhed i forhold til at andre leverandører, vil konkurrencen være hård. Økonomi: Som kontrast til førnævnte punkt af samme navn i Muligheder må man have finanskrisen med i sin betragtning, da det ikke er sikkert, alle folk har råd til at investere i et solcelleanlæg. Konvertering For at konvertere solenergis svage sider til mere stærke og truslerne til muligheder bruger vi en konverteringsstrategi, der forholder sig til de ovenstående punkter igennem SWOTanalysen. I dette tilfælde er vores målgruppes kendskab til Solenergi alt for lavt. Vi vil via et effektivt website og reklamekampagne skærpe folks kendskab til Solenergi. Det skal også ske ved hjælp af en fornyelse og effektivisering af firmaets visuelle identitet. Reducering Her handler det om at være bevidst omkring firmaets fejl og mangler og dermed mindske udfaldet af negative resultater. Disse ting kan forhindres eller mindskes ved f.eks. at sende medarbejdere på kurser eller til undervisning i markedsstrategi m.m. Dette virker dog en anelse påtaget, da virksomheden er enkeltmandseget. Derfor skal selverkendelsen gerne komme fra ejeren af firmaet. Matchstrategi Matchstrategi handler om at udnytte firmaets stærke, gode og velfungerende sider. Dvs. fremme de positive sider og elementer. I dette tilfælde er mulighederne gode, da der er større fokus på vedvarende energi i forhold til at være et miljøbevidst land i EU. Man skal dog også være parat til at ændre en smule i sin markedsstrategi, da kundernes holdninger og ønsker kan variere. Dette kan ske ved hjælp af andre analyser, men også simpel undersøgelse af statistikker. Vi er med denne SWOT-analyse kommet meget nærmere på, hvilke eksterne og interne faktorer der spiller ind og er afgørende for Solenergis markedsføringsstrategi. Vi har fået et væsentligt bedre udgangspunkt for vores fremtidige markedsposition og valg af salgsstrategier. 15

16 SMP-model Solenergi.dk vil med den nye profil gerne stå bedre på det danske marked rent markedsføringsmæssigt samt give den enkelte en bevidsthed om vigtigheden i at investere i vedvarende energi. For at nå disse mål vil vi gennem SMP-modellen opnå den rigtige markedsføringsstrategi for Solenergi. Den består af en analyse og vurdering af relevante Segmenter, efterfølgende Målgruppevalg og til sidst en beskrivelse af Solenergis Position i forhold til kunder og konkurrenter. Segmentering I segmenteringsdelen fastlægger vi Solenergis konsumentenheder, analyserer markedet og foretager en endelig segmentering. Konsumentenheder Når vi fastlægger Solenergis konsumentenheder, finder vi frem til alle dem, der har råd, lyst eller på anden måde er kvalificeret til at købe. Herved laver vi også en markedsafgrænsning, som er med til at kunne definere Solenergis marked. Da Solenergi sælger solceller, der kan bruges i private sammenhænge som småhuse og kolonihavehuse, men også campingvogne og lystbåde, er Solenergis konsumentenheder at finde inden for betegnelsen private forbrugere. Det er dermed Business to Consumer-markedet, der tages udgangspunkt i, dvs. et marked, hvor salget foregår mellem virksomhed og private forbrugere. Disse brugere vil typisk være voksne med eller uden familie i alderen Fritidsinteresserne kan hælde til at foregå udendørs, mens man er åben over for initiativer, der kan afhjælpe verdens problemer eller blot sine egne økonomiske ditto. Markedsanalyse I markedsanalysen fastlægges, hvilke faktorer kunderne lægger vægt på. Vi har på marketlineinfo.com fundet fakta om vedvarende energi i Vesteuropa og tendensen i brugernes anvendelse af denne. Her slås det fast, at købere af vedvarende energi primært er private forbrugere, selv om der også er en efterspørgsel fra virksomheder. Igennem de seneste år er der sat større fokus på vedvarende energi, som skal være med til at kontrollere og afdæmpe det store CO2-forbrug og miljøproblemerne. Det ses bl.a. i de vestlige landes politiske fremtidsplaner. Det har også påvirket private, der i højere grad end tidligere er villige til at investere i vedvarende energi, især solcelleenergi. De mange muligheder, der i dag er for at anvende energi, og som anvendes i attraktive produkter, er noget, der derimod arbejder imod den miljøvenlige energiform. På denne måde vil der altid være nogle bestemte typer, der ikke er interesserede i vedvarende energi. Inddeling af segmenter Ved bestemmelsen af Solenergis segmenter kortlægger vi først de segmenteringskriterier, der ud fra de fastlagte konsumentenheder er relevant at stille. Hermed kan vi inddele markedet i grupper, som danner rammen for den senere definering af segmenterne. Det kan fastlægges, at kriterierne tager udgangspunkt i folks Familielivscyklus Holdning til deltagelse i brugen af en fremtidssikret energi Bevidsthed omkring de økonomiske fordele, der ligger i solcelleinvestering 16

17 SMP-model, Segmentering (fortsat) Familielivscyklus Folks livscyklus (dvs. hvilken fase i livet man befinder sig i) spiller en betydelig rolle i forhold til købet af solceller. Dette salg er typisk betinget af, at man er flyttet hjemmefra og har afsluttet uddannelse samt ikke er så gammel, så man ligesom de hjemmeboende ikke fuldt ud selv bestemmer over éns bopæl, større ejendele og investeringer. Derfor er det primært voksne, der har fået råd til at gå mere op i fritidsinteressen, eller som er kommet i en fase i livet, hvor der er behov for at investere i fællesskabsbaserede produkter. Holdning Der er som nævnt i løbet af de senere år opstået en større interesse for brugen af vedvarende energi og fokus på andre miljøvenlige initiativer, hvilket påvirker mange i deres adfærd. Således også folk med interesse og mulighed for at bestemme sin egen brug af energikilde. Den direkte årsag til købet at solceller hos denne gruppe findes i deres holdning, som i nogle tilfælde tenderer mod praktisering af en bestemt livsstil. Der kan være eksempler på folk, der står fast på en bestemt ideologi og måske tilmed qua en tæt tilknytning til et bestemt parti bakker op om de miljøforslag, der kommer frem fra den side. Andre har i gennem længere tid været engageret i foretagender enten fra arbejdet, hjemmefronten eller fritidsinteresser, der har miljørigtige budskaber. På dette grundlag er der god basis for at se disse mennesker investere i solceller. Økonomi Endvidere er der også en gruppe, som har mest fokus deres egen situation. Det er slet ikke udelukket, at miljøproblemerne også fylder noget i deres bevidsthed, men der bruges ikke for mange af egne ressourcer på det. Gruppen er præget af mennesker, der kigger fremad og har fokus på, hvor de kan gøre en god investering rent økonomisk. Urbanisering og indkomst Vi kan argumentere for, at kriterier omkring urbanisering og geografisk placering ikke er afgørende for købet af solceller. Folk bosiddende i større byområder har naturligvis et større behov for at købe sommerhus, men til gengæld er der uden for byområderne ligeledes et større behov for sejlbåde og campingvogne. Indkomsten hos folk er heller ikke det, der er mest afgørende for deres køb af solceller. Solcellerne er dyre i sig selv, hvilket selvfølgelig vil afskrække nogle af dem, der ikke har det største pengebeløb at gøre godt med. Til gengæld vil nogle fra denne gruppe være bevidst om, hvad man i længden vil kunne spare af penge ved at investere i vedvarende energi, hvorfor de også vil være villig til lægge et stort startbeløb ud. Hos de velhavende vil man også se en splittelse. Nogle har fokus på fordelen ved vedvarende energi og har ikke økonomiske problemer ved sådan en investering, mens andre vil bruge deres mange penge på moderne teknologi, der bruger andre energiformer end vedvarende energi. Med disse forhold taget i betragtning kan vi ikke konkludere noget præcist om de nævnte urbaniserings- og indkomstgrupper, og det vil derfor ikke kunne forsvares at inddrage dem i Solenergis segmenter. 17

18 SMP-model, Segmentering (fortsat) Segmentering ud fra Gallup-kompas I ovenstående analyse har vi redegjort for vores valg af segmenter og tilhørende kriterier. Vi vil nu ud fra Gallup-kompassets 9 segmenter, som er baseret på holdningsspørgsmål inden for konkrete emner, udvælge Solenergis segmenter. Med denne segment-inddeling kan vi finde frem til, hvor omfattende antallet af solcelle-køberne i segmenterne er, og hvor der skal satses mest for at få den største omsætning. Solceller til lystbåde har primært interesse hos folk i de moderne segmenter. Det er folk med store personlige ambitioner, og som har en trang til at investere i den nyeste teknologi. Det er typisk dem, der har råd og lyst til at have en lystbåds-interesse. Da der ikke er så stort et salg af lystbåde, vil vores solcelle-omsætning ikke være størst i dette segment. Solceller til campingvogne findes mest hos folk med rod i de traditionelle segmenter. Her går interesserne mere på en interesse og ferieform, der har de elementer af frihed og oplevelser, som har vist sig at fungere tidligere. Men heller ikke her har vi med et område at gøre, hvor der er basis for et stort salg. Solceller til småhuse herunder kolonihavehuse, som er vores tredje fokusområde, er primært for folk i de fællesskabsorienterede og til dels traditionelle segmenter. Ud over at være udemennesker og socialt og samfundsorienteret er de også mere natur- og miljøbevidste, end det er tilfældet i andre segmenter. I forhold til salg af solceller til lystbåde og campingvogne er der en større efterspørgsel af solceller til småhuse. Segmenteringsbeskrivelse Vi er nu i stand til at definere de enkelte segmenter og lave profiler og beskrivelser af dem. De miljøbevidste (30 %) Demografi: Købsmæssigt er fordelingen mellem mænd og kvinder nogenlunde ligeligt fordelt, mens selve interessen fordeles med en overvægt til kvinderne. Aldersmæssigt ligger købere af solceller i dette segment mellem 35 og 70 år. Der er en overvægt af storbyboere, idet miljøbevidste er godt repræsenteret blandt de fællesskabsorienterede, som qua deres miljø- og grønne interesse har investeret i småhus eller kolonihavehus. Gallup-kompas 18

19 SMP-model, Segmentering (fortsat) Livsstil: Sætter pris på gode fællesskaber og aktiviteter, der er godt for samfundet. God arbejdsfordeling i hjemmet. Bevidst om politiske budskaber og især når det omhandler natur og miljø. Holdning til solceller: Et særdeles fornuftigt produkt, der er med til at forlænge verdens levetid. Det hjælper også på samvittigheden at have investeret i solceller. De prisbevidste (60 %) Demografi: En nogenlunde lige fordeling af mænd og kvinder, da begge parter har interesse i at spare penge til hvert deres formål. Alderen for købere af solceller fordeler sig primært mellem 30 og 70 år. Geografisk er disse købere også jævnt spredt, om end der er lidt færre købere i områder med de mest velhavende og moderne købere. Livsstil: Har ofte fokus på kvantiteten af fornøjelser i stedet for kvaliteten og vil til enhver tid prøve at få det bedste ud af især de økonomiske ressourcer. Det går også hånd i hånd med målet om at ville have styr på fremtiden. Mange i dette segment har fokus på egen succes, mens andre er mere økonomisk hengiven til interne relationer. Holdning til solceller: En krone sparet, en krone tjent. At solceller er til fordel for miljøet er jo rigtig fint, men inderst inde er det de egne fordele ved købet, der fylder mest. Her er solceller økonomisk set en rigtig god investering. De overdrevne (10 %) Demografi: Segmentet har en klar overvægt af mænd og er at finde primært i rige områder eller steder, hvor der er større fokus på store eller nye investeringer. Alderen for disse købere ligger mellem 25 og 60. Livsstil: Denne mindre gruppe har stor fokus på egen succes og i særdeleshed de signaler, de sender ved de valg, de træffer. Det er ofte rige og moderne mennesker, der har haft succes i deres forretningsmæssige satsning, hvorfor de har råd til at investere. En mindre gruppe befinder sig i middelklassen, da det kun er signalet i deres visuelle udtryk, der er det vigtige i investeringen. Holdning til solceller: Temaet omkring miljøproblemerne har afgørende betydning for købet af solceller, men kun fordi folk på denne måde kan se, at de også er eftertænksomme. Selve energikilden er ikke interessant eller særlig elsket, da produkter med moderne og ny teknologi både er kønnere, bedre og mere praktisk at have med at gøre. Efter at have lavet den endelige segmentbeskrivelse kan vi ud fra vores segmentanalyser konkludere, at familielivscyklus er et afgørende kriterium, men er også et indlysende og for overordnet kriterium, da det angår alle slags solcellekøbere. Folks positive holdning til fremtidssikret energi står for et mere enkeltstående kriterium og har efterhånden også fået plads i manges bevidsthed. Der er dog en overvægt af disse typer blandt ejere af småhuse. De økonomiske fordele ved solcelleinvestering er heller ikke et fokusområde, som kun har interesse hos en enkelt gruppe. Her må vi give en note om, at det kan være sværere at favorisere en bestemt gruppe, idet der i de opdelte grupper kan være forskellige baggrunde for at prioritere økonomisk. Sammen med det faktum, at økonomien om man vil indrømme det eller ej fylder en større eller mindre del af bevidstheden i grupperne (og også befolkningen) og dermed præger beslutningen for det forestående køb, kan vi konkludere, at den prisbevidste gruppe får medlemstilgang og kommer i overtal. 19

20 SMP-model, Målgruppevalg Målgruppevalg I den anden del af SMP-modellen har vi fokus på valget af den rigtige og mest attraktive målgruppe. Målet er at finde den gruppe, som har størst behov for solceller og derfor giver Solenergi den største omsætning. Til det formål bruges SMUK-modellen, som tager udgangspunkt i Størrelse og vækst, Muligheder for bearbejdning, Udgifter ved bearbejdning samt Konkurrencesituationen i segmentet. Størrelse og vækst Det segment, der har den største tilknytning til markedet og den største vækstmulighed, er den gruppe, der skal satses mest på. I vores segmentering fremgår det, at der er mange prisbevidste mennesker. Der er også blevet sat meget fokus på miljøet de senere år, hvilket folk er blevet gode til at tage til sig på forskellige måder, men at man står sig selv nærmest er utvivlsomt gældende for rigtig mange. Derfor vil det også være dette aspekt, der tages mest hensyn til, når vi står over for at skulle markedsføre og promovere Solenergi. Derfor vurderer vi, at det prisbevidste segment indtager op imod 2/3 af markedet og også fremover er det segment, der står for den største del af solcelle-købet. Vi har taget højde for, at miljøbevidste også kan være prisbevidste, selv om det ikke er alle, der vil indrømme, at det er baggrunden for det miljøvenlige køb. På samme måde vil nogle prisbevidste også være miljøbevidste. Når vi promoverer Solenergi over for eksempelvis prisbevidste, er det derfor vigtigt at tage højde for den skjulte interesse, der også ligger i miljøet. Muligheder for bearbejdning De fleste af solcellekøberne er geografisk til at komme i nærheden af især via promovering gennem online-medier. Men der er ikke nogen tvivl om, at de mange menneskers prisbevidsthed favoriserer vores promovering for dette segment sammenholdt med de muligheder, vi har for at nå ud til de rigtige miljøkæmpere. Udgifter ved bearbejdning Vores samlede omkostninger ved bearbejdning af segmenterne tager udgangspunkt i, hvad vi bruger af midler til promovering og salg af solceller sammenholdt med hvad, vi tjener ind på denne satsning. Da det prisbevidste segment er størst og mest udbredt vil det også gøre betjeningen af dette segment nemmest og billigst. Kampagner rettet mod segmenterne De miljøbevidste og især De overdrevne vil kræve yderligere kræfter og økonomiske midler for at kunne finde frem til den rigtige promovering. Konkurrencesituationen i segmentet Vores segmenters konkurrencesituation lægger fint op til, hvad vores hidtidige konklusioner har underbygget. Der er konkurrence fra andre firmaer i alle segmenter, men den konkurrence, de enkelte individer i segmentet har af konkurrencepræget sind, kan qua den målrettede tankegang hos De miljøbevidste og De overdrevne vise sig at være en konkurrence i sig selv. Deres syn på tilværelsen vil også til tider favorisere andre produkter, der kan fremme deres budskab og image. 20

21 SMP-model, Målgruppevalg (fortsat) Udpegning af segmenter og valg af målgruppe Vurderet på analyserne om vores segmenter og med deres udfald for øje kan vi konstatere, at Solenergi har de bedste betingelser ved at satse mest på segmentet De prisbevidste som målgruppe. De miljøbevidste udfylder den sidste del af Solenergis fokusområde, men vil i udvalgte kampagner have en særlig satsning. Vores målgrupper bliver derfor i prioriteret rækkefølge De prisbevidste De miljøbevidste Som nævnt er prisbevidstheden ikke kun udbredt i et segment, hvorfor vores fokus af denne grund også kan forsvares at henvende sig til de mere miljøorienterede og dermed tage udgangspunkt i miljøbaserede argumenter. Målgruppestrategi Med den satsning, Solenergi har planlagt at lave, er der lagt op til en forholdsvis bred og udifferentieret markedsføring. Udbredelsen af miljøvenlige initiativer og produkter sammenholdt med den gode økonomiske investering gør, at mange vil føle Solenergis tilbud relevant og attraktivt. Der vil stadig være områder omkring folks livscyklus samt valg af opholdssted i specielt ferie- og fritiden, der udelukker salg til bestemte typer. Men med den stigende interesse og fokus på miljøet, der har vist sig de senere år, har Solenergi en interesse i at nå ud til så mange som muligt, som derved ser muligheden i både at få stillet éns dårlige samvittighed, hvad angår egen miljøforurening, og at gå økonomisk bedre tider i møde. Positionering Begrebet positionering handler om, at virksomheden eller produktet udskiller sig på en bestemt og unik måde i forhold til sine konkurrenter. Vi ønsker at fokusere på, at Solenergi udbyder nogle yderst miljøvenlige produkter i form af solceller, og at virksomheden derfor er med til både at hjælpe de danske forbrugere med at spare penge, men ligeså meget med at skåne klimaet og miljøet. Analyse af kunderelevante faktorer Som udgangspunkt er det vigtigste at fokusere på kundens behov og kriterier i forhold til produktets kunnen. I dette tilfælde er produktet solceller egnet til brug af private på småhuse, lystbåde og til campingvogne. På baggrund af selve solcelle-teknologien og solenergi generelt må produktet henvende sig til både en målgruppe, hvis ønske er at være prisbesparende og investere i produkter, som på længere sigt kan være med til at give dem lidt overskud i økonomien. Samtidig vil solenergiteknologien henvende sig til de mere miljøbevidste købere. I de senere år er hele miljø- og klimaproblemerne steget til uanede højder, og det vil med sikkerhed gøre, at flere og flere ønsker at anvende solenergi og derved investere i solceller, simpelthen af den grund at det er vejen frem hvis vi skal redde klimaet og skåne miljøet. Analyse af konkurrenter Ved at gennemgå markedet for solceller og solenergi kan man finde ud af, hvor konkurrenternes fokusområder lig- 21

22 SMP-model, Positionering (fortsat) ger, og hvordan de vil henvende sig til deres kunder. Der er stor kamp om at fange kundens interesse og at bestemme den generelle måde, hvor og hvordan de største konkurrenter markedsfører sig selv. Det kan derved åbne gode muligheder for at vælge netop den form for promovering, der tilgodeser éns eget produkt. Det, at skille sig ud fra ens direkte konkurrenter og på den måde skabe en større interesse hos kunden, er hovedpunkterne i markedsføring og positionering. Største konkurrenter De største konkurrenter på det danske marked er virksomhederne TermoTek, Billig Solvarme og El fra Solen. Billig Solvarme og TermoTek må klart anses som værende blandt de største konkurrenter på det danske marked for solenergi. Dog udbyder de ikke direkte de samme typer produkter som Solenergi. De to førnævnte virksomheder fokuserer udelukkende på brugen af solenergi til opvarmning af boliger og ikke til udnyttelse af vedvarende elektricitet til campingvogne, lystbåde og forskellige typer småhuse. Derfor må de to virksomheder anses som værende konkurrenter, men mere med en indirekte funktion. Den sidstnævnte virksomhed af de tre konkurrenter, som blev nævnt tidligere, er virksomheden El fra Solen. Hvis man sammenligner Solenergi med de tre konkurrenter og sætter dem op mod hinanden, vil man tydeligt se, at El fra Solen er den primære og væsentlige konkurrent på markedet for solenergi i Danmark. I forhold til de to andre konkurrenter, som mere kan anses som værende indirekte konkurrenter på markedet, er El fra Solen en direkte konkurrent. Dette er primært af den grund, at de begge tilbyder de samme former for produktgrupper, hvilket automatisk vil gøre, at de kommer til at kæmpe om den samme målgruppe, når de skal udbyde deres produkter. Produkt og position Der er naturligvis stor fokus på solcellers evne til at være utrolig prisbesparende og samtidig være en god ven af klimaet og miljøet. I efterhånden mange år er der blevet forsket utrolig meget i en forbedring af udnyttelsen af solenergi. Målet er, at solcellerne skal være billigere at fremstille, men stadigvæk i høj kvalitet for derved at få flere og flere til at benytte solenergi til både opvarmning og til brug af elektricitet. Det er det, der skal skabe interessen på markedet for solceller, samt at det samtidig skal få flere af de miljøbevidste forbrugere til at gå forrest med hensyn til at få solenergi ud til de danske forbrugere. Vi ønsker at få kunderne til at se, at ved udnyttelse af solenergi kan de spare en masse penge, og samtidig kan de hver især give en stor hånd med i bekæmpelsen af den globale opvarmning, som hele tiden truer. 22

23 SMP-model, Positionering (fortsat) USP Unique selling proposition Blandt de vigtigste punkter i positioneringsbegrebet er USP. Det vigtigste for en virksomhed er at sælge noget unikt og bemærkelsesværdigt til den målgruppe, virksomheden har fastsat, og på den måde skille sig ud fra sine konkurrenter og få en stærkere position på markedet. Solenergi skiller sig ud i forhold til sine direkte konkurrenter ved udadtil at være yderst klimaorienteret, samtidig med at virksomhedens produkt - solceller - er med til både at skåne miljøet og tilmed spare kunderne for penge ved brug af solenergi. ESP Emotional selling proposition : Solenergi har med sin grønne profil en klar fordel i forhold til sine konkurrenter, da virksomhedens kunder i de fleste tilfælde vil vælge en virksomhed, som sætter miljøet højt, frem for en virksomhed som ikke udadtil besidder en miljøstøttende profil. Dette er yderst relevant, da vi i disse tider og generelt i de seneste 5-10 år har fået større og større fokus på at bevare jordens klima og skære ned på vores fælles energiforbrug. Teknologien er stadig under stor udvikling, og med solceller som en yderst miljøvenlig og besparende energikilde vil mange miljøbevidste kunder få øjnene op for virksomhedens produkter og virksomhedsprofil. På længere sigt er det Solenergis mål at få skabt så stor fokus på virksomheden og dens miljørigtige produkter, at kunderne eller kommende kunder qua solcellerne signal vil se det som en slags livsstil at gå op i denne type vedvarende energi. Det er ikke for at kunne prale af et miljøvenligt køb og heller ikke kun for at investere i et pengebesparende produkt, men fordi der er opstået et følelsesmæssigt spil mellem købet af solceller og temaet omkring miljøproblemerne, at det bliver en virksomhed og en sag man MÅ støtte, og et produkt man MÅ have. 23

24 3 Interfacedesign I dette afsnit bestemmer vi os for, hvordan Solenergis visuelle identitet skal fremstå. Først analyserer vi design fra konkurrerende sammenhænge. Dernæst bestemmes vores overordnede designkrav i design briefet for til sidst at kunne lave en endelig definition og konklusion af vores designudvikling. Vi kommer også ind på, hvilke regler og overvejelser der skal tages højde for i vores valg af design. 3.1 Designanalyse side Design brief side Udvikling af design side Præsentations- og informationsdesign side 34 Supplerende materiale side Gestaltlove side 36

25 Designanalyse I denne designanalyse ønsker vi at øge kendskabet til det design, der bruges i de sammenhænge, der har en indholdsmæssig relation til vores eget website, Solenergi. De websites, vi har fokus på, er danske websites, som har med solenergi at gøre, og som dermed er direkte konkurrenter til vores virksomhed. Indhold De udvalgte websites har generelt set stort fokus på salg, hvorfor deres informationssider om produkter og købsmuligheder er nemme at finde. Kun termotek har valgt at skrive noget om miljøet og de problemer, vi står over for i dag. Samtidig er det også det website, der skriver mest sammenhængende og dermed fremstår mest overskueligt og informativt. Opstilling De tre websites har alle forsøgt at skabe et overskueligt website. Mens Billig solvarme og El fra solen tager udgangspunkt i et traditionelt design og opstilling, er opbygningen af Termoteks website mere anderledes og moderne. Her er menuen med den alternative mouseovereffekt placeret under hovedbanneret med skiftende billeder, og brugeren får dermed hurtigt øje for et alternativt website med en smart menu. Farver Farvemæssigt adskiller de udvalgte websites sig en del fra hinanden. Mens baggrunden har en del af skylden for det samlede farveudtryk i alle websites, præger farverne på menuerne og rammerne, som især Billig solvarme og El fra solen praktiserer, hele stemningen. De to omtalte websites valg af de hhv. gule og blå gennemgående farver giver indtryk af, at afsenderen har villet bruge den udvalgte farve så meget som muligt. Den hårde kontrast i farverne mellem de firkantede former vidner om et gammeldags design. Termotek er derimod et godt eksempel på, hvordan man kan tage udgangspunkt i en farve, uden at det behøver at præge hele siden. Udvalgte rammer eller dele af dem samt illustrationer er designet ud fra den samme farve. Disse elementer kombineret med den hvide baggrund og den brugervenlige opstilling gør den attraktiv. Der er ikke nogen af de udvalgte websites, som tager udgangspunkt i en grøn eller anden miljøfarve. Skrifttype De tre websites valg af skrifttype illustrerer meget godt deres designmæssige ståsted. El fra solen bruger på stort set hele websitet den samme Standard-Word -skrifttype med fødder i stort set samme størrelse og med små bogstaver. Selv ved menuerne, der er lagt op som billeder, har man brugt denne skrifttype og dermed ikke udnyttet den fordel, der er ved brug af en menu i billedformat qua muligheden for at bruge mindre traditionelle skrifttyper. Selv om overskrifter på El fra solen gerne er fed, giver det samlede tekstvalg et indtryk af, at man ikke har tænkt på brugervenlighed eller har optimeret teksten til internetbrug. Billig solvarme har med en skrifttype uden fødder og i varieret størrelse gjort sig andre og bedre overvejelser 25

26 Designanalyse (fortsat) tekstmæssigt. Menuerne er tekstformateret, men da den med sin lille størrelse og små bogstaver ikke skiller sig ud fra resten af teksten, bidrager det til den traditionelle stil. Termotek skiller sig også på det tekstmæssige ud fra de andre websites, selv om skrifttypen uden fødder og en varierende skriftstørrelse også er at finde hos Billig solvarme. Teksten i hovedbanneret og menuerne er integreret i flash og har fået en hvid farve. Brødteksternes overskrift skiller sig ud fra selve brødteksten, men valget af den turkise farve er mindre velvalgt. Da der er betydeligt mere tekst med på dette website bør man have overvejet at gøre længden på linjerne kortere, så man nemmere kan danne sig et overblik over indholdet ved gennemlæsningen. Konklusion Ud fra de designmæssige analyser af de udvalgte websites kan vi slå fast, at valget af opstilling, farve og skrifttype har afgørende betydning for hvem, man henvender sig til. Der er ikke brugt mange kræfter på at sende grønne signaler på nogle af websitene på trods af den stigende interesse, ligesom der ved to af tilfældene ikke er taget højde for, at mange brugere af vedvarende energi i dag er alt andet end traditionelt indrettede. Det kan ikke udelukkes, at nogle besøgende ville se sig om efter en anden virksomhed, hvis de stødte ind i et website med farverig baggrund og rammer samt tekst, der slet ikke er velegnet til internetbrug. Målgruppe Som nævnt bærer opstillingen og farverne hos Billig solvarme og El fra solen præg af et traditionelt design og tankegang, hvorfor det i bedste fald kan tænkes, at de vil appellere til brugere i de traditionelle segmenter. I værste fald er der målgruppe en anden, men bare ikke noget de har taget højde for i designet. Et andet indtryk fås hos Termotek, der med sit hvide/orange design og alternative opstilling kan tiltrække de moderne, men også de traditionelle typer. 26

27 Design brief Det er vores mål i design briefet at kunne fastslå de overordnede rammer og krav for vores valg af design, bl.a. vurderet ud fra det vi har fundet frem til i foregående design-analyse. Skrifttyper Der tages udgangspunkt i 2-3 forskellige skrifttyper på websitet, som evt. kan suppleres med en skrifttype i de supplerende materialer. Solenergis skrifttyper skal helst ikke have nogen fødder, da det vil være mere letlæseligt for brugeren, samt giver et mere balanceret og professionelt look. Skrifttyperne skal ikke henvende sig til en bestemt aldersgruppe, men har en stil, så både den yngre og ældre del af målgruppen føler den passende i forhold til deres smag. Farver Der tages udgangspunkt i at give kunden mulighed for at føle, at Solenergi er en miljøbevidst virksomhed, som både tænker på miljøet, og som via deres produkter er miljøbevidst. Det skulle være nemt for alle kunder i den definerede målgruppe hurtigt at se via farvevalget, om virksomheden er tilhænger af klima og miljøet i modsætning til andre sites eller kampagner, som ikke er lige så tydelige. Grafik Dynamiske elementer med mulighed for at kunden kan se produkterne er relevant. Ydermere kan andre former for grafik også benyttes til at give et mere gennemført design. Sprogbrug Der lægges stor vægt på at sproget er velformuleret og tiltalende og med et præg af modenhed, da målgruppen naturligvis ikke er teenagere. Dog skal sproget ikke fremgå alt for teknisk, men skrives i et sprog, der tilgodeser dem med mindre viden om produkterne, så ingen i målgruppen føler sig helt sat af i de forskellige udtryk. Fotos Der lægges vægt på, at fotos, der bliver brugt, er fra den virkelige verden, så troværdigheden omkring Solenergi og solcellerne bibeholdes eller styrkes. Fotografierne skal være af høj kvalitet, så det derved er muligt for kunden at se selv mindre detaljer på billeder af diverse produkter. Ud over de nævnte farvers symbolik og betydning kan farverne også symbolisere følgende: Hvid Renhed, godhed, moderne Sort Elegance Gul Livsglæde, varme Grøn Friskhed, miljø Blå Kvalitet, sikkerhed 27

28 Design brief (fortsat) Nedenstående er eksempler på de udkast til websitet, som vi har arbejdet med Website-layout Rektangulære figurer eller figurer med buede hjørner, som ses på solceller, kan indgå i mange designelementer (f.eks. dynamisk banner, tekstboks, sitets baggrund). Grafiske illustrationer, der sender et signal om miljø og grøn bagtanke. Baggrunden skal enten være lys eller udstråle miljø. Et galleri skal være forholdsvis tilgængeligt og synligt. Dette galleri skal kunne styres ved almindelig pile navigation og evt. ved hjælp af piletasterne på tastaturet. Virksomhedens logo og det tilhørende slogan skal tydeligt fremgå på websitet uden at ret meget andet omkring det. Der skal placeres et dynamisk element i form af et banner, som skiftevis illustrerer billeder af produk terne. Menulinjen skal have en god placering. Gerne lidt utraditionelt. Der skal være en mouseover-effekt, som vises med en grøn farve som skaber en direkte parallel til sitets grønne profil. Tekstboksen til websitets brødtekst kan tage ud gangspunkt i en grøn farve. 28

29 Udvikling og bestemmelse af design På baggrund af design briefet (og designanalysen) har vi kunnet bestemme os for, hvordan vores endelige produkter og designudvikling tager sig ud. Indledende findes en beskrivelse af det, designet tager udgangspunkt i og om dem, vi designer til. Dernæst vores mere konkrete udvikling og design af virksomhedens website og supplerende materiale. Produkt Solceller og solenergi i sig selv er en nyere teknologi, som især i de seneste 5-10 år har opnået en stor stigning både i forskning og ikke mindst hvad angår interessen blandt den almene dansker. Solceller er efterhånden hyppigt anvendt på diverse kolonihaver og lignende småhuse, ligesom også campister og sejlere har fået øjnene op for denne vedvarende energikilde. Især i mindre omfang er solenergi blevet interessant, da man eksempelvis som lystbådsejer har mulighed for at få vedvarende energi ved hjælp af solen til opladning af batterier og lys på selve båden uden brug af andre energikilder til varme og elektricitet. Grundlæggende idé Ideen er, at solceller skal kunne udvikle varme og elektricitet ved at omdanne energien fra solens stråler til vedvarende energi - og derfor ikke har store vedligeholdelsesomkostninger. Ydermere er det meningen, at solceller skal være prisbesparende og være med til at skåne miljøet, og at flere og flere mennesker begynder at udnytte denne form for grønne energi. Hvad der skal sælges Solceller fra Solenergi danner først og fremmest grundlag for salg, med det er hovedsageligt Solenergis USP (unique sellling proposition), som gør, at Solenergi har en fordel i forhold til sine konkurrenter. Solenergi har i forhold til sine direkte konkurrenter en visuel identitet med stor fokus på miljø og de stigende miljøproblemer. Det unikke ved solcellerne er, at de besidder en evne og en teknologi, som gør det muligt for brugeren at skabe vedvarende energi. Samtidig er solcellerne prisbesparende af den grund, at de i grove træk bare står og passer sig selv, og helt automatisk opsamler energien fra solens stråler og omdanner det til varme og/eller elektricitet. Målgruppe Solenergis målgruppe er hovedsageligt den prisbesparende målgruppe, da rigtig mange tænker på deres egen økonomiske situation før meget andet. Der er dog stadig stor fokus på de miljøbevidste, da det nærmest er kommet på mode at ride med på miljøbølgen. Det er ligeledes ikke usædvanligt, at vores målgruppe tænker på, hvad de signalerer over for andre. Her er solceller qua deres meget tydelige fremtræden et oplagt produkt for vores målgruppe at investere i. 29

30 Udvikling og bestemmelse af design (fortsat) Skrifttyper Nedenstående skrifttyper, som skal bruges til Solenergis forskellige produkter, er valgt ud fra princippet om, at de skal være læsevenlige og ikke henvende sig til bestemt aldersgruppe. Derfor har skrifttyperne har ingen fødder, da det vil være mere letlæseligt for brugeren, samt giver et mere balanceret og professionelt look. De stilfulde skrifttyper er derfor passende for alle i Solenergis målgruppe. Logo og overskrift: Hemi Head 426 Slogan og menu: TEMPUS SANS ITC Brødtekst i diverse produkter: Eurostile Brødtekst på website: Verdana Farver Farvevalget gør, at kunden opfatter Solenergi som en miljøbevidst virksomhed, som både tænker på miljøet, og som via deres produkter er miljøbevidst. Derfor er det nemt for alle kunder i den definerede målgruppe hurtigt at se, om virksomheden er stor tilhænger af miljø-forbedringer. Grafik De grafiske elementer er tydelige og afstemt efter de miljømæssige signaler, så kunden kan se troværdigheden i virksomheden. Grafik benyttes også til at give et mere gennemført design, især på websitet. Fotos De benyttede fotos er af høj kvalitet, så det derved er muligt for kunden at se selv mindre detaljer på billeder af diverse produkter. De udvalgte fotos fra den virkelige verden gør, at Solenergis samlede udtryk henviser til en fornuftig og troværdig virksomhed, der stolt viser produkterne frem. Sprogbrug Sproget er velformuleret og tiltalende og med et præg af modenhed, da målgruppen er i den voksne alder. Sproget er ikke alt for teknisk, men er skrevet på en måde, så dem med stor og mindre teknisk viden ikke føler sig forbigået. Menu og udvalgte baggrunde: Tekstboks, mouseover-menu, kontaktlinje: Logo og udvalgte rammer: 30

31 Udvikling og bestemmelse af design (fortsat) Logo Som en del af forbedringen af Solenergis visuelle identitet har vi lavet et nyt logo. Vi mener, at dette logo er meget mere moderne, alsidigt, indbydende og inspirerende end det daværende. Logoet er ofte firmaets ansigt udadtil og er derfor en afgørende faktor for, hvordan man brander sig i forhold til kunder og konkurrenter. Vi har valgt at holde logoet simpelt, men stadig kreativt. Logotekstens o er gult for at illustrere solen. Skrifttypen er moderne og henvender sig til den almindelige familie, men også lidt yngre og ældre. O et tager del i et mønster, der illustrerer solcellemønsteret. Det skal være med til at vække modtagerens interesse og fokus, men også lede tankerne hen imod solceller, som man gerne skulle kende dem. Slogan Solenergis slogan, som også er en del af logoet, har et designmæssigt præg såvel som et budskab. Der er en dobbeltbetydning af ordet miljønær, som er en indirekte henvisning til Solenergis målgrupper. Det prismæssige består i, at miljønær ved første øjekast kan ses som millionær, mens det miljømæssige ligger mere lige for, selv om miljønær ikke bruges særlig ofte. Sloganet er dermed en god ramme for Solenergis budskab og målgrupper. 31

32 Udvikling og bestemmelse af design (fortsat) Website Solcellernes rektangulære figurer med buede hjørner er udgangspunkt for websitets dynamiske banner, tekstboks og sitets baggrund). Grafikken i bunden af sitet er i form af illustrationer af blade med grønne nuancer, så der henvises til et naturvenligt produkt. Baggrunden på sitet er i en hvid og grøn gradient, med hvid som top og grøn som bund. Nederst på siden ses der galleri (lavet i flash), hvor man med pile navigation har mulighed for at skifte imellem billederne. Galleriet kan også styres ved hjælp af piletasterne på tastaturet. Virksomhedens logo med slogan er placeret i toppen af venstre hjørne. Der er luft omkring det, så det skaber ekstra stor op mærksomhed. I øvre højre side af sitet er der placeret et dy namisk element i form af et flash-banner, som illustrerer forskel lige billeder af produkterne. Tekstboksen til websitets brødtekst har fået tildelt en indby dende grøn farve, der skal illustrere miljø og behagelighed. Nøjagtig samme farve går igen i kontakt-linjen nederst og i menuens mouseover-effekt. Menulinjen har med dens placering i højre side fået en alterna tiv placering, der tiltaler målgruppen. Menulinjen besidder en mouseover-effekt med den genkendelige grønne farve. Under systemdesignet kommer vi med en beskrivelse af de enkelte menuer. 32

33 Udvikling og bestemmelse af design (fortsat) Informationsdesign og præsentationsdesign: På baggrund af den definerede målgruppe, websitet Solenergi tager udgangspunkt i, har vi lagt nogle strategier for, hvorledes vores målgruppe bedst muligt får størst udnyttelse af websitet. Informationsdesign: Vi har at gøre med et site, som besidder den fornødne information, så kunden præcist og nøjagtig får den information, han/hun behøver om produktet. Dette er yderst nødvendigt, for at kunden vil tage websitet til sig og ikke forlade det igen efter første øjekast. Vi har derfor valgt at tilbyde en detaljeret beskrivelse af virksomhedens produkter, så kunden allerede via sitet får svar på mange af de spørgsmål, personen måtte have, før han besøgte sitet. Dette er vigtigt, for at kunden finder websitet og virksomheden i sin helhed relevant, og at vedkommende senere hen overvejer at benytte nøjagtig Solenergis virksomhed til køb af solceller. Solenergis website er gjort nemt og enkelt for kunden, så denne hurtigt vil kunne finde den ønskede information, når sitet bliver åbnet. Efter enkelte funktioner er informationer at finde, og teksten overalt på siden er skrevet i et sprog, som henvender sig til både den yngre og ældre del af den definerede målgruppe. Dette er vigtigt, så alle besøgende føler sig tiltalt på en værdig og fornuftig måde. Præsentationsdesign: Blandt de vigtigste medieelementer, som Solenergi gør brug af, er den tekstmæssige kommunikation. Dog skal det nævnes, at billeder af produkterne også fylder en stor del af præsentationen af sitets design. Det er vigtigt, at de besøgende danner sig et overblik over, hvordan virksomhedens produkter ser ud, samt at teksterne på sitet stemmer overens med kvaliteten af billederne, så sitets helhed bliver fuldendt. Vi lægger vægt på, at teksten på websitet er letlæselig og velformuleret, og at der ikke forekommer alt for lange tekster på sitet, så de besøgende kunne finde informationen trættende og for teknisk. Websitet besidder et rigt indhold af billeder af høj kvalitet, som skal give den besøgende et billede af, hvorledes produkterne fungerer i brug. Eksempelvis en solcelle monteret på taget af et kolonihavehus. Sitet fremstår udadtil med sine grønne farver som et site med tanke på miljøet. Det vil sige, at virksomheden via sit website får kunderne til at få en følelse af, at de har at gøre med en virksomhed, som lægger stor vægt på at være miljøbevidst. 33

34 Udvikling og bestemmelse af design (fortsat) Supplerende materiale For at kunne promovere Solenergi på andre områder end det, vores website tilbyder, har vi udviklet supplerende materiale. De skal på hver deres måde ramme vores målgruppe, som henvender sig til prisbevidste og miljøbevidste. Selve produkterne findes som bilag til denne rapport. Bygningsreklame Som et af vores supplerende medier har vi valgt at lave en plakat til bygninger, for at almindelige bymennesker, mest i den prisbevidste målgruppe, skal få øje på Solenergi. To billeder, omhandlende sol og solceller, er benyttet og justeret, hvortil en gennemsigtighed er tilført for at få dem til at fremtræde bedst muligt. Logoet er tilføjet med en lys effekt, der får det til at se ud som om, logoet tager del i de grafiske elementer. Det er meningen, man skal ledes til tanken om, at solceller fanger solen og dens energi. Sloganets tekst skal hjælpe med at formidle virksomhedens budskab. Vi har lavet en simpel plakat, men med et klart og godt budskab, som kan være med til at skabe positiv omtale og fokus på virksomheden i en reklamekampagne. Busreklame Ved busreklamen forsøger vi at ramme den miljøbevidste målgruppe. Dem, der ser reklamen, er primært bilister, som netop er dem, der er med til at forurene miljøet. Det er vores mål, at de skal rammes på samvittigheden og tænke lidt mere over deres egen rolle i forhold til det fremtidige miljø. Der er qua logoet refereret tydeligt til Solenergis website, ligesom designet tager udgangspunkt i websitets design. Bannere Vi har også udviklet to bannere, som kan bruges på websites, hvor der er god chance for at fange folk fra vores målgruppe. De to bannere tager udgangspunkt i henholdsvis et prisbesparende og miljøvenligt buskab. Banneret med prisbesparende budskab. Banneret tager udgangspunkt i at fremgå som værende prisbesparende. Vi ønsker at få folk til at åbne øjnene for brug af solenergi til deres private ejendom. Banneret skal ramme kunderne, hvor det kan mærkes. Banneret skal i sin helhed vække opsigt, så kunderne vælger at klikke på banneret og besøge Solenergis website. Vi har valgt primært at bruge de samme typer farver som det er tilfældet på Solenergis hjemmeside, både for at bevare den røde tråd, men samtidig for at bibeholde tankerne på miljøet og klimaet, selvom dette banner ligger mest fokus på at kunderne kan spare penge ved at benytte solceller og skifte til solenergi. Banneret med det miljøvenlige budskab Det andet banner appellerer mere til folks holdning omkring miljøet og det, de selv kan gøre for at tage del i bekæmpelsen af miljøproblemerne. Ligesom ved busreklamen er det vores overbevisning, at folk rammes bedst, ved at deres dårlige samvittighed bliver tvunget frem i lyset. Vi vurderer, at det er den type reklame, der bedst rammer de typer, der bør tænke noget mere miljøet. Baggrunden med den forurenede by skal henlede til miljøproblemerne, men med overgangen til byen ud forurening skabes en kontrast til den rene Solenergi, der tager udgangspunkt i solen. 34

35 Gestaltlove Vi vil nu gøre rede for de gestaltlove, vi i website-regi har fundet relevante at forholde sig til. Disse gastaltlove er med til at skabe et dynamisk og brugervenligt design samt layout til vores website. Loven om figur og baggrund Som udgangspunkt er det vigtigt, at baggrunden på vores hjemmeside ikke har en for kraftig nuance, da dette forvirrer modtageren. Derfor har vi på vores webside valgt en grøn nedtonet farve, der bliver lysere og lysere mod toppen. Vi har også brugt en simpel brush som dekoration og sørget for, at skrift og det, der skal ses, er fremtrædende. Dette har vi gjort med en ramme, der indkredser den relevante tekst. Farven er en anelse mere fremtrædende og skaber derfor fokus. Loven om nærhed Det er vigtigt, at de enkelte dele holdes adskilt, hvis tingene skal forstås hver for sig. Men det er mindst lige så vigtigt, at disse dele, f.eks. billede og billedtekst, har mindre mellemrum mellem hinanden, hvis de skal tolkes som sammenhængene. Vi har også fokus på margin og luft mellem koloner for at gøre det så logisk og letlæseligt som muligt. Det er b.la. udført på vores tekstramme i venstre del af websitet. Loven om lighed For at kunne skabe en balance og rød tråd i designet, har vi fokus på, at designelementer, f.eks. menu, ramme og baggrund bruger en samme type farve. Ligeledes er den gennemgående runde form med til at skabe lighed. Hertil er det selvfølgelig også vigtigt, at alle knapper har samme form og farve, så der ikke opstår forvirring. Loven om lukkethed Denne lov lægger sig lidt op af nærhed og lighed, da rammer er blevet brugt til at omkredse især vores informationsfelter. Det ville virke forvirrende, hvis disse stod løst og ikke i fastlagte rammer. Vi kan ud fra gestalt lovenes regler konkludere, at vores website for Solenergi overholder de vigtigste gestaltlove. Dette er essentielt for websitets harmoni og har først og fremmest gjort vores endelige resultat brugervenligt, men også mere professionelt og indbydende for den besøgende. 35

36 4 Systemdesign Dette kapitel tager udgangspunkt i den navigation, vores website tilbyder. Vi kommer ind på, hvilke muligheder navigeringen tilbyder, samt hvilke roller websitets forskellige brugere har. 4.1 Interaktionsdesign og navigering side Beskrivelse af websitet og dens undersider side Beskrivelse af use case side 39

37 Interaktionsdesign og navigering Enkeltheden såvel som brugervenligheden går også igen i den specifikke måde, hvorpå websitet er i samspil med den besøgende/kunden. Det er derfor vores mål, at alle besøgende, som besøger sitet, om det er besøgende fra vores definerede målgruppe eller ej, føler, at de har hurtig og nem mulighed for at komme frem til de informationer, de måtte have behov for. Menutypen på websitet er på sin vis af traditionel støbning, mens placeringen er mindre traditionel, så vores målgruppe føler sig tiltrukket. Den skal være tiltalende og byde på et strejf af modernitet, da vores målgruppe prioriterer en alternativ energikilde, der understøtter de nutidige miljømæssige opfordringer, og dermed moderne teknologi. Vi har valgt ikke at lave for mange undersider eller dropdown-menuer, som derved kunne være til forvirring for de besøgende. Vores fokus har været, at det skulle være nemt for den besøgende at danne sig et godt overblik over sitet med de funktioner, der stilles til rådighed. Dette gør sig gældende, både hvad angår forsiden og diverse undersider. Navigeringen tager udgangspunkt i de syv menupunkter og galleriet. Ved klik på et menupunkt åbnes indholdet, der typisk indeholder en tekstbeskrivelse og en illustration af emnet. Der er altid mulighed for at komme tilbage til startsiden ved tryk på menupunktet Hjem eller logoet. Vi mener, vores målgruppe har nemt ved at vænne sig til navigationen, men også andre end vores målgruppe vil få styrket interessen gennem navigationsmulighederne. Beskrivelse af websitet og dens undersider Solenergi.dk består primært af følgende: Baggrund, logo, menu, tekst til de forskellige menuer og et mindre billedgalleri. De syv menupunkter, der indeholder alle de fornødne informationer, omhandler følgende Hjem: En lille indledende tekst om firmaet og dets intentioner. Ved klik herpå kommer man til startsiden. Produkter: En overskuelig beskrivelse af de tre solcelleprodukter, S-serie, M-serie og F-serie, som Solenergi.dk tilbyder sine kunder. Teknologi: Indeholder en beskrivelse af den teknologi, der er i en solcelle. Miljø: Et meget vigtigt punkt for siden og virksomhedens ansigt udadtil. Det er nemlig punktet, som forklarer og uddyber den miljørigtige politik, Solernergi.dk fører. Prisside og købsside: På denne side skulle man kunne se priser og bestille de ønskede varer. (Dog fungerer siden mere som bevis på, at vi har arbejdet med kodesproget aspx. Da vi ikke har kunnet lægge siden op på en udbyder, der understøtter aspx, er der blot lagt et dump ind.) 37

38 Use Case Interaktionsdesign og navigering (fortsat) Kontakt: Her findes de nødvendige kontaktinformationer vedrørende Solenergi Links: Som miljøorienteret virksomhed linker vi her til andre sider med miljøorienteret fokus. Galleriet er også en underside, men dog mere visuelt anlagt end de andre. Ved klik på det navigeringsvenlige galleri i bunden af websitet åbnes galleriet i et større format. De forskellige thumbnails er billedeksempler på det større billede, der ved klik åbnes i større format midt på skærmen. Billederne bruges til at illustrere brugen af solceller samt til at vise nogle af Solenergis produkter. Ved en use case-analyse definerer vi, hvem der har indflydelse på websitet, og hvad deres konkrete rolle er. Use casen findes som bilag. Brugeren Brugeren af websitet, som også kaldes den besøgende, har adgang til alle websitets muligheder, som der er givet adgang til. Hvordan den brugeren ønsker at navigere er op til den enkelte, men brugerens muligheder er mest begrænset til det informative. Solenergi Virksomheden Solenergi har primært ansvaret for, at der er den tilstrækkelige information på websitet. Samtidig skal der holdes øje med, om der er brug for opdateringer, og om websitet følger med virksomhedens nye tiltag. Solenergi tager derfor hånd om de emner, der vedrører menuerne Hjem, Produkter, Teknologien, Miljø, Priser/Køb og links. Der er visse områder, selve virksomheden ikke råder fuldt ud over, da det enten ikke er nødvendigt for virksomheden at tage vare på, eller hvis det er områder, der er for teknisk. Webmaster Hvad virksomheden ikke kan tage hånd om, tager webmasteren sig af. Webmasteren, der er hyret af folkene bag Solenergi, er ansvarlig for, at websitet kører og for at opdatere de ting, vedkommende får besked på. Derfor er webmasteren den teknisk ansvarlige, som især er krævet ved menuerne Priser/Køb og Galleri, men også den, der har fået mest ansvar for menuerne Kontakt og Links, da der ikke er så store vidensmæssige krav. 38

39 5 Realisering Vi er nu nået til den fase, hvor vi endelig kan se en ende på vores anstrengelser. Inden man normalt offentliggør de udarbejde produkter, skal de igennem de sidste bearbejdninger og tests. Vi vil her skrive om de overvejelser, man kan gøre i forbindelse med et websites optimering på søgemaskinerne. Endelig gør vi rede for de resultater og konklusioner, vi igennem vores websitets usabilitytests har kunnet erfare. 5.1 Søgemaskineoptimering side Usabilitytest side 42-43

40 Søgemaskineoptimering Det er vigtigt, at man som udvikler af websider er bevidst omkring sin målgruppe. Websitet skal henvende sig til sin målgruppe og være i stand til at gøre opmærksom på sig selv på den optimale måde. Det er her, søgemaskineoptimeringen kommer ind i billedet, da interesserede så vil være i stand til at finde websitet ved hjælp af en simpel søgning på f.eks. Google. Den bedste optimering foregår ved at få andre websites til at referere til éns eget. På den måde vil éns eget website opnå en højere søgemaskine-ranking. Det kræver dog, at man har et godt netværk og gerne nogle, der har web sites af samme slags som en selv. Man kan også lave en søgeoptimering, der ikke stiller andre krav end en lille udvidelse af de forskellige HTML-koder. I kodens head-del indskrives to typer META-tags: Description Her skal der ligeledes i META-delen skrives nogle ord, der hjælper den søgende til at finde vores website. Denne del er dog en længere og mere præcis beskrivelse af, hvad vores website står for. Beskrivelsen må ikke overskride 160 tegn, da det kun er den mængde, der vil blive vist på hovedsiden af søgemaskinens søgeresultat. Teksten for vores website kunne se således ud. Spar mange penge og skån miljøet ved at investere i Solenergis miljøvenlige solceller, hvad enten det skal bruges til småhuse, både eller campingvogne. Vi har bevidst undladt at lave denne søgeoptimering på det uploadede Solenergi-website, da erfaring har vist os, at det giver os problemer. Det vil helt sikkert se uheldigt ud, når et fiktivt website får besøgende, som tror, at det er et rigtigt website. Keywords Keywords er små stikord eller nøgleord, vi udvælger, og som skrives i websitekodens META-del. De udvalgte keywords skal præcist beskrive, hvad websitet står for. De er dermed til for, at en bruger kan finde frem til websitet ved at have søgt på et eller flere keywords. Brugeren har således ved søgning på disse ord mulighed for at for at finde vores virksomhed. Solenergi, solceller, miljø, miljøbevidst, prisbevidst, cop15, vedvarende energi 40

41 Usabilitytest For at kunne vide os sikre på, at vores udarbejdede Solenergiwebsite også er forståeligt og navigationsmæssigt anvendeligt for andre end os selv, har vi testet det færdige site på tre tilfældige personer. Vi har med andre ord gennemført en såkaldt usabilitytest, da usability lægger vægt på, hvor den enkelte bruger står i forhold til mediets effektivitet, funktionalitet og tilfredshed (dvs. hvor anvendeligt et udvalgt medie er). I denne usabilitytest, som tager udgangspunkt i usabilitytesten Gangstertesten, har den pågældende testperson fået stillet en række spørgsmål primært omhandlende sitets navigationsmæssige brugervenlighed. Vi har efterfølgende vurderet rigtigheden i besvarelserne og givet point derefter. 3 point for helt korrekt og forholdsvis hurtig besvarelse, 0 point for for mange forkerte navigeringsforsøg eller alt for langsom besvarelse. I skemaet på næsteside har vi i testperson-felterne anført, hvordan testpersonen navigationsmæssigt har nået frem til det givne svar. Konklusion på usabilitytests Vi kan ud fra vores testpersoners navigations- og designmæssige forståelse for websitet konkludere, at det overordnet set er lykkes os at lave et brugervenligt website, der sender vores ønskede signal. Således har alle personer opnået en forholdsvis høj score i forhold til den maksimale score. Vi har bemærket, at to af testpersonerne også prøvede at klikke på logoet, da de skulle tilbage til forsiden. Da vi var helt enige med deres opfattelse af hjem -referencen, har vi derfor fulgt op på det og linket til forsiden via logoet. Ligeledes kommenterede en af personerne, at forsidebilledet med fordel kunne have været et andet, da vores billede af rigtig mange solceller ikke havde en direkte reference til firmaet. Da vi også selv havde diskuteret dette emne, valgte vi at udskifte billedet med et enkelt solcelle-billeder, der samtidig havde et naturelement med. Ellers har vi været glade for de mange positive bemærkninger, websitet har fået, og især at to af testpersonerne som noget af det første - og ganske uopfordret - kom med rosende bemærkninger til vores logo, da de blev spurgt ind til designet. 41

42 Usabilitytest-skema Derudover har vi adspurgt testpersonerne om, hvad de synes, designet signalerer? Testperson 1 Informativt, ikke så meget tju-bang, miljøsignalet tænker man over efter lidt tid Testperson 2 Kan godt lide logoet (s et og o et og firkanterne som leder tankerne hen til solceller). Godt med forskel på tekststørrelsen. Måske et andet billede til forsiden. Måske nogle rigtige adresseoplysninger, Scroll i prissiden kan forvirre. Ellers rigtig godt og behageligt website, gode farver. Godt at der ikke sker alt for mange ting. Der er en rød tråd. Testperson 3 Mindre CO2, miljøvenligt, grøn energi, fedt logo, godt med 3d i logoet, innovativt 42

43 6 Konklusion og refleksion Her gør vi konkluderende tanker og læringsrefleksioner for dette projekt og det arbejde, vi har været igennem for dette eksamensprojekt. 5.1 Refleksion side Konklusion side 45

44 Konklusion Vi kan ved endt arbejde konkludere, at vi er nået frem til et resultat, vi fra start havde sat os som mål. Vores designmæssige intentioner var fra starten at lave et anderledes, men stadig brugervenligt website med tilhørende supplerende materiale, der skulle have særlig fokus på miljøet. Det er bl.a. lykkedes pga. en grundig målgruppeanalyse, nogle gode og relevante virksomhedsanalyser samt en rigtig markedsføring for Solenergi. Qua vores usabilitytest har vi fået bekræftet, at opbygningen, det visuelle og indholdsmæssige på websitet henvender sig til den målgruppe, vi har haft for øje at ramme. Arbejdsfordelingen har fungeret udmærket, da vi har taget udgangspunkt i udviklingsmetoden HOME. På denne måde har vi kunnet strukturere vores planlægning og arbejdsfordeling. Refleksion Vi har haft stor fokus på forskellige analysemodeller og deres brug og er blevet mere sikre i hvilke analysemodeller, der skal tages i brug til de enkelte problemstillinger. Nu har vi disse remedier i orden og har kunnet mærke, at erfaringen har båret frugt i dette projekt. At finde konkrete metoder fra hverdagen til brug i analyser har været en god hjælp, som det eksempelvis var tilfældet med Gallupkompassets hjælp til vores målgruppevalg. Læring går hånd i hånd med erfaring, og dette har vi kunnet mærke gennem vores udarbejdede resultater og en visuel professionalitet. Vi mener, at projektet er forløbet tilfredsstillende, da vi har lært en masse og har formået at udnytte det enkelte gruppemedlems kvaliteter med et godt resultat. 44

45 Kildeliste Bøger: International markedsføring, 3. udgave: Kapitel 4, 12 og 13 Udvikling af multimedier: Side Side Websites: sologenergi.dk termotek.dk elfrasolen.dk billigsolvarme.dk energitjenesten.dk nielsgamborg.dk cvr.dk marketlineinfo.com: - In-depth PESTLE Insights (fremtidsudsigter for vedvarende engergi i DK) - Renewable Energy in Western Europe (købere og deres adfærd) - Ersol Solar Energy, company profile 45

46 8 Bilag Supplerende materiale - Bygningsreklame, busreklame og bannere Projektplan (Gannt-diagram) Navigationsdiagram Use case HTML-kode CSS-kode ASPX-kode

47 Bilag - Bygningsreklame

48 Bilag - Busreklame

49 Bilag - Bannere

50 Bilag - Projektplan (Gannt-diagram)

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

FLIP MINO. Lancering af. Udarbejdet af: Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Stefan Skjerning

FLIP MINO. Lancering af. Udarbejdet af: Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Stefan Skjerning Lancering af FLIP MINO Udarbejdet af: Erhvervsakademiet København Nord Multimediedesigner 2. semester Tr08mul01 Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Stefan Skjerning Indholdsfortegnelse Problemstilling...

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Flip Mino-Kampagne. www.mfyp.dk/theflipdk.html. Udarbejdet af: Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Stefan Skjerning

Flip Mino-Kampagne. www.mfyp.dk/theflipdk.html. Udarbejdet af: Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Stefan Skjerning Flip Mino-Kampagne www.mfyp.dk/theflipdk.html Udarbejdet af: Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord Multimediedesigner 2. semester Tr08mul01 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE.

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. 3. PROJEKT Cph Business MULA JB PLASTICS INFOGRAFIK SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. INDHOLDSFORTEGNELSE PART 1 - Intro - Brainstorm - PBS -

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Wake up Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Det vil forbrugerne efterspørge: Tilbud, der er målrettet imod dem og deres ønsker Træning skal være tilgængeligt, underholdende og

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF Links til portfolio Anna Emely Jensen Oliver Alexander Vedel Trojahn Maja Scheel Kvint Cecilie Sørensen http://www.annaemely.wordpress.com https://www.olivervedel.wordpress.com http://www.cphbusiness.makvi.dk

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Projektindlevering, del 2, Teknologiopgaven bruges som forberedelse i forhold til bedømmelsen af teknologiprisen.

Projektindlevering, del 2, Teknologiopgaven bruges som forberedelse i forhold til bedømmelsen af teknologiprisen. TEKNISK TEKNOLOGI BEDØMMING MODELL 1. Lag Hold nr: nr: Lagets Holdets alder: Lag Hold navn: Teknologiprisen Forslag Fri vurdering til spørsmål Konstruktion & design Funktionelle værktøjer Programmeringskundskab

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 3. plads i prisopgaven unge på en ungdomsuddannelse Hannah Engmose Johansen Borupgaard Gymnasium Offentlige ledere i 2030 skal tage højde for fem forhold

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper...

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 1 2 Forord... 3 Glentens Strategi 2019... 4 Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 5 Strategi 2019... 6 Udfordringerne... 6 De 3 strategiske fokusområder...

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere