BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015"

Transkript

1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

2 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference om psykisk arbejdsmiljø... 6 Etsundtarbejdsliv.dk... 7 Værktøjsudvikling... 7 Muskel- og skeletbesvær... 8 Strategisk fokus på ergonomi... 8 Fagligt træf Forflyt.dk... 9 Værktøjsudvikling... 9 Ulykker Formidling værktøj til analyse og forebyggelse af ulykker Nyhedsbreve om ulykker Voldsrisiko uden for den faste arbejdsplads Kommunikation Udvikling af en kommunikationsplatform Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk Sociale Medier synlighed ad flere kanaler Messer og folkemøde Opdatering af publikationer Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø Indeklimaportalen.dk Mål i arbejdet

3 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan for 2015 indgår som en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet i rådets plan fra Aktivitetsplanen udmønter rådets indsats inden for rammerne af den nationale strategi for arbejdsmiljø. Ud over at prioritere de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet og ulykker vil BrancheArbejdsmiljøRådet prioritere de branchespecifikke områder indeklima, indretning og støj samt sætte fokus på gruppen unge og nyansatte. Rådets aktiviteter retter sig mod hele branchen og de forskellige typer af medarbejdere i social- og sundhedssektoren på regionale, kommunale og private arbejdspladser. Dette års aktiviteter har specifikke arbejdsmiljøproblemer som fokus i højere grad end særlige aktiviteter for de forskellige brancheområder inden for BrancheArbejdsmiljøRådet. Det betyder, at aktiviteterne retter sig bredt til alle delbrancherne herunder privat praksis-området. BrancheArbejdsmiljøRådet arbejder løbende på at nå ud til de medarbejdere (Danmarks Statistik 2012), der er beskæftiget inden for social- og sundhedsområdet. Rådets brugerundersøgelse fra 2013 blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i branchen, viste at 58 % af respondenterne, havde hørt om BrancheArbejdsmiljøRådet. Derfor vil rådet også fremover anvende en kombination af flere formidlingskanaler med fokus på formidling af viden gennem elektroniske og trykte medier og give inspiration til, hvordan forskellige redskaber og metoder kan anvendes. Brugerundersøgelsen viste ligeledes, at 89 % af dem der kender BrancheArbejdsmiljøRådet finder det værdifuldt, at både arbejdsgivere og arbejdstagere står bag rådets aktiviteter. En kvalitet ved rådets aktiviteter, som der også i 2015 vil være fokus på at formidle. Aktivitetsplanen indeholder de indsatser, som rådet vil arbejde med i BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan for 2015 er godkendt på rådsmødet 9. oktober

4 Indsatsområder BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed gennemfører i 2015 en række aktiviteter inden for de områder, som er prioriteret i regeringens handlingsplan. Målet er at forebygge fysiske og psykiske belastninger og undgå ulykker. Psykisk arbejdsmiljø, muskel & skeletbesvær samt ulykker kan forebygges bedre og er højt prioriterede områder for BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Det samme er formidlingen og kommunikation af rådets materialer, tilbud og aktiviteter. I fordelingen af midler er der taget udgangspunkt i oplægget til Finanslov for 2015, og på denne baggrund har Arbejdstilsynet oplyst, at den forventede aktivitetsramme til BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed i 2015 er på kr. Sådan planlægger rådet at fordele midlerne i 2015: Aktivitetsrammens fordeling på indsatsområder Kommunikation 21% Psykisk arbejdsmiljø 36% Ulykker 12% Muskel & skelet 31% Budget 2015 i kr. Psykisk arbejdsmiljø Muskel & skelet Ulykker Kommunikation I alt Kommunikation omfatter øvrige branchespecifikke indsatser 4

5 Budget 2015 Nedenfor ses en fordeling af budgettet på aktiviteter inden for de 3 nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet og ulykker samt de generelle formidlingsaktiviteter, der også omfatter den særlige branchespecifikke indsats vedrørende indeklima. Budget 2015 Sekretariats bidrag Ekstern konsulent Psykisk arbejdsmiljø Grib ind - Mobning Konference om psykisk arbejdsmiljø Et sundt arbejdsliv Værktøjsudvikling Muskel og skelet Strategisk fokus på ergonomi Fagligt træf Forflyt Værktøjsudvikling Ulykker Ulykker Vold uden for fast arbejdsplads Kommunikation Digital formidling (arbejdsmiljoweb.dk) Indeklima Sociale medier Messer, konferencer, møder Opdatering af publikationer I ALT Fordelingen af det sekretariatsbidraget er 65% til intern konsulent og 35% til projektadministration. 5

6 Psykisk arbejdsmiljø BrancheArbejdsmiljøRådet gennemfører fire hovedaktiviteter inden for psykisk arbejdsmiljø i Målet er at forebygge nedslidning og undgå ulykker. Psykisk arbejdsmiljø omhandler mange risikofaktorer og forebyggelsespotentialet er stort. Det er intentionen at koble aktiviteter så tæt på udførelsen af kerneopgaven som muligt. Rådet gennemfører i 2015 en kampagne som sætter fokus på at forebygge mobning: Grib ind godt kollegaskab uden mobning. Det generelle fokus på psykisk arbejdsmiljø prioriteres med målrettet formidling ad flere kanaler. Vold, arbejdstid, stress er bl.a. temaer som indgår i den målrettede formidling. Rådet har samtidig fortsat fokus på udvikling af de positive faktorer i arbejdet med vægt på løsninger, der har indflydelse, tillid og samarbejde som omdrejningspunkt. De fire hovedaktiviteter er: Grib ind - godt kollegaskab uden mobning Konference om psykisk arbejdsmiljø marts 2015 Etsundtarbejdsliv.dk Værktøjsudvikling Grib ind - godt kollegaskab uden mobning Kampagne værktøj, vejledning og pressehistorier 9 arbejdspladser har i afprøvet et nyudviklet værktøj Grib ind god kollegaskab uden mobning i Værktøjet åbner en dialog om, hvad den enkelte medarbejder kan gøre for at gribe ind i situationer, som kan føre til mobning. Forskning viser nemlig, at de enkelte vidner kan gøre en betydelig forskel på, hvordan konflikter udvikler sig. Kampagnens primære sigte er forebyggelse og dermed ikke håndtering af mobbesituationer. Afprøvning af værktøjet er evalueret og resultaterne fra evalueringen anvendt til en tilpasning af værktøjet Værktøjet suppleres bl.a. med inspirationshæftet Fri for mobning, som også beskriver håndtering når der er mobning. Desuden produceres der et mødekit som kan bruges til at præsentere værktøjet i forskellige typer af netværk. Den udarbejdede kampagne- og formidlingsplan for omfatter kontakt til netværk, kommuner, regioner, artikler og presse. Effektmålet for 2015 er kontakt til og dialog med 2/3 af landets kommuner og regioner eventuelt med gennemførelse af 2 introduktionsdage med i alt 150 deltagere for målgrupperne og med en tilfredshedsprocent på 75 %. Budget 2015: kr. (heraf til eksterne ressourcer) Konference om psykisk arbejdsmiljø To-dages konference i 2015 Konference om psykisk arbejdsmiljø, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet sætter alle de guider og værktøjer, der er aktuelle, i spil. Erfaringer fra arbejdspladser, som har arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø og udvikle arbejdet, drages ind. Målgruppen er MED og arbejdsmiljøorganisationen på BrancheArbejdsmiljø- Rådets arbejdspladser. Der skal både være videnformidling, værktøjspræsentation, erfaringsudveksling og underholdende elementer. Temaer kan fx være vold, konflikter, arbejdstid, mobning, nye kolleger, stress, og social kapital. Den røde tråd gennem konferencen er fokus på Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø og samarbejdet om arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. Det er målet at have 225 deltagere. 6

7 Konferencen evalueres på dagene og ved et elektronisk spørgeskema i juni for af afdække om deltagerne har sat nye initiativer i gang på deres arbejdsplads, og hvordan de i øvrigt har brugt den viden og de præsentationer af værktøjer, som de har fået på konferencen, efterfølgende. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Etsundtarbejdsliv.dk Hjemmeside, nye værktøjer og formidling På et sundtarbejdsliv.dk, som formidler BrancheArbejdsmiljøRådets aktuelle og relevante værktøjer og aktiviteter om psykisk arbejdsmiljø, vil BrancheArbejdsmiljøRådet udgive 6-8 nyhedsbreve årligt. Effektmålet er en stigning i antal besøg på hjemmesiden og abonnenter på nyhedsbrevet på 10%. I 2015 er der bl.a. særligt fokus på at markedsføre nye de publikationer Sunde arbejdsrytmer samt Trivsel i lederrollen, der begge udgives ultimo Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Værktøjsudvikling Revidering, udvikling og samarbejde med NFA I 2014 og 2015 udvikler og formidler BrancheArbejdsmiljøRådet løbende nye korte og enkle værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Det kan blandt andet ske i forlængelse af de nye AT-vejledninger, hvor BARene er tiltænkt en rolle som formidler af brancherettede råd. Værktøjerne tager udgangspunkt i eksisterende materialer, som udvikles og vinkles. Målgruppen for materialerne er MED og arbejdsmiljøorganisationen på BrancheArbejdsmiljøRådets arbejdspladser samt interne arbejdsmiljøkonsulenter. Ud over tiltag som sættes i gang foranlediget af Arbejdstilsynets udgivelser er der i 2015 fokus på udvikling særligt i forhold til: Materialer om konflikter og vold Revidering af værktøjer om social kapital (på baggrund af evaluering i 2014) Omgangstone, hvad der er god takt og tone i mødet med offentlig ansatte (evt. tema på folkemødet 2015) De otte stressværktøjer i serien Vi finder os ikke i stress Samarbejde med NFA - NORMA NFA startede i 2014 et forskningsprojekt - NORMA, som vil indsamle og systematisere viden fra effektive arbejdsmiljøpraksisser på SOSU-området, debattere fremkomne udsagn, strukturere og målrette en dialog herom. Det er tale om praksisser inden for både det psykiske og ergonomiske arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i dialogen skabes en værktøjskasse, som skal bidrage til arbejdspladser, som vil sætte et projekt i gang, får hjælp til processen og kan trække på erfaringer fra praksis. Projektet har en stor praktikerkomponent, hvor nært kendskab til praksis, formidling til praksis og dialog med praksis er vigtige kompetencer. Derfor har NFA inviteret BrancheArbejdsmiljøRådet til at indgå et samarbejde om projektet. Samarbejdet betyder, at Sekretariatets projektledere anvender tid på at sætte Rådets materialer i spil i samarbejdet. Budget 2015 til værktøjsudvikling: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) 7

8 Muskel- og skeletbesvær BrancheArbejdsmiljøRådet gennemfører fire hovedaktiviteter inden for muskel- og skeletområdet i Målet med aktiviteterne er at forebygge fysisk nedslidning og ulykker på grund af muskel- og skeletbelastninger. Muskel- og skeletområdet omhandler både risikofaktorer som f.eks. forflytning, arbejdsstillinger og tunge løft, og organisatoriske emner som f.eks. ledelse, kompetenceudvikling og arbejdsfordeling. Aktiviteterne bygger videre på tidligere års aktiviteter om f.eks. arbejdspladskultur og strategisk fokus. De fire hovedaktiviteter er: Strategisk fokus på ergonomi Fagligt træf 2015 Forflyt.dk Værktøjsudvikling Strategisk fokus på ergonomi I 2014 indledtes aktiviteten Strategisk fokus på ergonomi, hvor formålet var at udvikle en metode, som kunne hjælpe branchens virksomheder med at forebygge og afhjælpe MSB-problemer på såvel strategisk som operationelt niveau. På baggrund af undersøgelser i målgruppen blev der udviklet en pilotudgave af et værktøj, som skal hjælpe MED på forvaltningsniveau at få fokus på og iværksætte forebyggende aktiviteter i forhold til MSB. Værktøjet anviser dels hvordan eksisterende data fra organisationen (ulykkesstatistik, fraværsdata, årlig drøftelse m.m.) kan anvendes, dels hvordan dialogen mellem det strategiske og operationelle niveau kan struktureres. Målgruppen for aktiviteten er MED på strategisk niveau f.eks. på forvaltningsniveau samt arbejdsmiljøkonsulenter i kommuner og regioner. I 2015 skal værktøjet afprøves, videreudvikles, evalueres og formidles. Værktøjet formidles på og med materialer, som kan downloades og anvendes lokalt. Information om værktøjerne formidles i relevante nyhedsbreve fra 3BAR. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Fagligt træf dages konference for forflytningsvejledere. BrancheArbejdsmiljøRådet vil videreføre netværksarbejdet i forhold til forflytningsvejledere på arbejdspladserne og vil afholde et forflytningstræf for 250 forflytningsvejledere. Mål med Fagligt træf er at styrke forflytningsvejlederne både fagligt og personligt, så de mestrer vejlednings- og undervisningsopgaverne. Effektmålet er, at der deltager 250 forflytningsvejledere, hvor 80 % giver udtryk for, at de har fået inspiration og ny viden, som de kan anvende i deres praksis. Målgruppen er ansatte på sygehuse, plejehjem, hjemmepleje, døgnpleje som i det daglige har opgaver i forhold til at vejlede og/eller undervise kolleger, nyansatte og elever i forflytning og brug af hjælpemidler til forflytning. Budget 2015: kr. 8

9 Forflyt.dk Hjemmesiden vil fungere som formidlingskanal i forhold til de aktiviteter, BrancheArbejdsmiljøRådet og andre inden for branchen gennemfører i forhold til forflytning. I 2015 vil der desuden være særligt fokus på at formidle viden og resultater fra nogle af de projekter om muskel- og skeletbesvær, som er ved at være afsluttede. En del af de værktøjer, som er resultatet fra projekterne, har brug for en formidlingsmæssig og visuel bearbejdning, så de kan bruges af en bred kreds af brugere. Punktet om indretning af arbejdspladsen udbygges og branchetones, så de særlige forhold om at arbejde i borgernes hjem i døgntilbud og hjemmeplejen bliver tydeligere beskrevet. Der vil blive udgivet 6 nyhedsbreve om forflytning. Mål med indsatsen er, at hjemmesiden holdes ajour. Effektmålet er, at der sker en 10 % stigning i abonnenter til nyhedsbrevet forflyt og i antal totale besøg på hjemmesiden. Målgruppen er forflytningsvejledere, medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, andre med opgaver i forhold til forflytning, samt undervisere i arbejdsmiljø på social- og sundhedsuddannelserne. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Værktøjsudvikling Opfølgning på At-vejledninger samt revision af eksisterende materialer I 2015 udvikler og formidler BrancheArbejdsmiljøRådet fortsat nye korte og enkle værktøjer om forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. Det kan blandt andet ske i forlængelse af de nye AT-vejledninger, hvor BARene er tiltænkt en rolle som formidler at brancherettede råd. Værktøjerne tager udgangspunkt i eksisterende materialer, som udvikles og vinkles. Mål med indsatsen er, at der udvikles enkle værktøjer inden for afgrænsede områder. Indretning af boliger til personer med fysiske funktionsnedsættelser Arbejdstilsynet udgav i 1997 i samarbejde med Bygge- og boligstyrelsen, Socialministeriet, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune en vejledning til Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Vejledningen anvendes stadig, når der indrettes og bygges boliger til personer med fysiske funktionsnedsættelser. Siden vejledningen udkom er der sket en stor teknologisk udvikling, som kan have betydning for den plads, som er nødvendig for at kunne håndtere borgerne f.eks. i forbindelse med forflytninger. I 2015 gennemføres en kortlægning af den eksisterende viden om indretning og pladsforhold i forbindelse med pleje og omsorg af borgere. Der skal især ses på betydningen af den teknologiske udvikling loftlifte, robotter m.m., og nye pleje- og behandlingsmetoder f.eks. inden for hverdagsrehabilitering, hvor borgernes selvhjulpenhed er i fokus, erfaringer fra de nye hospitalsbyggerier. Informationen kan f.eks. hentes i de mange projekter, som er finansieret af Forebyggelsesfonden og ABT-fonden. Målet med kortlægningen er at få et overblik over eksisterende viden, som evt. kan bruges i BAR s vejledninger på området. Gravides arbejdsmiljø Undersøgelser viser, at risikoen for abort eller for tidlig fødsel øges, hvis gravide medarbejdere har mange tunge løft. Det ses især i social- og sundhedssektoren. I 2015 vil BAR udarbejde informationsmateriale om, hvordan man forholder sig ved graviditet. Desuden henvises til gravidmedjob.dk. Målgruppen for informationsindsatsen er den gravide medarbejder, arbejdsmiljøgruppen, jordmødre og andre, som den gravide er i kontakt med. NORMA Se beskrivelse under Psykisk arbejdsmiljø. Budget 2015 til værktøjsudvikling i alt: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) 9

10 Ulykker Indsatsen i 2015 i forhold til ulykker vil ske igennem flere forskellige formidlingsaktiviteter for at fastholde fokus på forebyggelsen af ulykker inden for social- og sundhedssektoren. I 2015 planlægges følgende aktiviteter: Formidling af det værktøj til analyse af årsager til ulykker, som er udviklet i 2014 Udgivelse af 6 nyhedsbreve om ulykker Voldsrisiko uden for den faste arbejdsplads Hensigten med ulykkesindsatsen er at medvirke til, at der over en årrække vil ses et fald i antallet af arbejdsulykker, og at arbejdspladsernes evner til at forudse ulykkesrisici øges. Formidling værktøj til analyse og forebyggelse af ulykker I 2014 blev der udviklet en webapplikation til analyse af ulykker inden for social- og sundhedssektoren. I 2015 formidles App en og undervisningsmaterialet på en temadag. App en suppleres med materiale, som kan anvendes af de strategiske MED-niveauer i forbindelse med den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet, samt undervisningsmateriale der kan anvendes af interne konsulenter ift. medlemmer af AMO. Målet med indsatsen er at formidle værktøj til forebyggelse af ulykker samt til at holde fokus på emnet. Målgrupperne for ulykkesindsatsen er medlemmer af det strategiske MED samt interne arbejdsmiljø- og HR-konsulenter. Nyhedsbreve om ulykker Der udgives 6 nyhedsbreve om ulykker, som formidler gode eksempler og værktøjer om forebyggelse af ulykker i social og sundhedssektoren. Budget 2015 til ulykkesanalyse og nyhedsbreve: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Voldsrisiko uden for den faste arbejdsplads Forebyggelse og håndtering af trusler og vold er fortsat et prioriteret område for rådet. Alene og fagligt isoleret arbejde; hvad enten det er i borgerens hjem, eller i det offentlige rum mv. er et voksende område, som kan give flere belastende situationer; eksempelvis i mødet med borgere/kunder med misbrugsproblemer, psykisk sygdom mv., hvor man som medarbejder aldrig helt ved hvad der venter en. Stikord på forebyggelsen er bl.a. at trække sig ved konfrontationer, planlægning, faglighed, supervision samt teamsamarbejde. Mål for aktiviteten I 2015 ønsker rådet at sætte et skærpet fokus på alenearbejde, fx når arbejdet foregår væk fra de almindelige rammer på arbejdspladsen; på gaden, i borgerens hjem eller i en særlig kundekontakt. Det er et mål for aktiviteten, at den integrerer arbejdet med arbejdspladsvurdering, APV. Aktiviteten kan fx bestå i et inspirationsmateriale, udvikling af en tjekliste samt indhentning af eksempler på gode erfaringer med at planlægge arbejdet, så risikoen ved alenarbejde minimeres. Aktiviteten gennemføres i samarbejde med BrancheArbejdsmiljøRådet Finans Offentlig Kontor og Administration. Effektmål i 2015: 1000 downloads et år efter udgivelse. Budget 2015: Kr (heraf kr. til eksterne ressourcer) Samlet budget med BAR FOKAs bidrag: kr. 10

11 Kommunikation At være synlig over for dem, der skal omsætte BrancheArbejdsmiljøRådets værktøjer til konkret handling på de enkelte arbejdspladser, er en væsentlig forudsætning for rådet. Og derfor er formidling af aktiviteter og indsatser stærkt prioriteret. Netop derfor udgør arbejdsmiljoweb.dk, og de for branchen særlige relevante datterhjemmesider samt de sociale medier en væsentlig del af prioriteringen. Samtidig er det værd, at bemærke at selv om nogle af aktiviteterne, som fx indeklimaportalen.dk og godtskolebyggeri.dk, emnemæssigt ligger inden for fysisk arbejdsmiljø, så er de fordelingsmæssigt placeret under kommunikation. God og klar kommunikation til tiden, når brugerne har behov for det, og der hvor de er, udgør omdrejningspunktet i BrancheArbejdsmiljøRådets kommunikationsaktiviteter. BrancheArbejdsmiljøRådet prioriterer såvel den elektroniske formidling og distribution, som den direkte kommunikation ansigt til ansigt på messer og konferencer eller på møder tilrettelagt i samarbejde med arbejdspladser. På den måde spredes et grundlæggende kendskab til rådets mange aktiviteter. Kommunikationsstrategien er tredelt: Fra ord til handling rådets værktøjer skal være lette at bringe i anvendelse Synlighed af flere kanaler rådet vil være til stede på de medier hvor brugerne er Samspil og synergi mellem arbejdsmiljøaktører rådet vil samarbejde og skabe synergi, der hvor det er relevant i forhold til den enkelte indsats Målgruppen for kommunikationsaktiviteterne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, rådgivere samt almindeligt interesserede i arbejdsmiljø. Udvikling af en kommunikationsplatform BAR - En aktiv og synlig aktør på arbejdsmiljøområdet I den hektiske medieskabte dagsorden bliver det til stadighed vigtigere for BrancheArbejdsmiljøRådene at markere sig som en aktiv og synlig aktør med konkrete tilbud til ansatte i den offentlige og finansielle sektor, og som en spiller, der er med til at skabe gode resultater på arbejdspladserne. Samtidig er der mange aktører som konkurrerer om ledernes og arbejdsmiljørepræsentanternes opmærksomhed. Det er baggrunden for, at de 3 BrancheArbejdsmiljøRåd vil gå sammen om et formidlingsprojekt, som har til formål at markere rådene som en vigtig aktør med klare holdninger til, hvad et godt arbejdsmiljø er, og hvordan det kan opnås. Indsatsen har til formål at bidrage til en styrket og øget indsats overfor såvel fagmedier som lokale medier (nyhedsbreve, intranet, personaleblade på de enkelte arbejdspladser), hvor rådene vil reagere aktivt på de emner, der rører sig i det arbejdsmiljøfaglige arbejde. Aktiviteten vil have form af såkaldt issues management, der er en målrettet og kontrolleret kommunikationsindsats, der bl.a. har til formål at sætte bestemte emner på dagsordenen og medvirke til, at omtalen forløber i overensstemmelse med ens ønsker og bl.a. indeholder de arbejdsmiljøfaglige synspunkter, man ønsker at fremme. Derfor skal denne indsats integreres i den formidling der sker i forbindelse med rådets aktiviteter. Formålet med indsatsen er at gøre flere opmærksom på, at et aktivt arbejdsmiljøarbejde lønner sig. Målet er at nå helt ud til rådenes forskellige målgrupper ved at stille skarpt på, hvordan den enkelte målgruppe kan nås, og hvordan dette kan ske i et samarbejde med organisationerne. Udgift i kr. Midlerne er afsat i aktivitetsplanen for 2014 ( kr. jf. tillægsmidler) 11

12 Digital formidling via arbejdsmiljoweb.dk I 2014 fik de 3 BrancheArbejdsmiljøRåds hjemmesider nyt CMS-system, som ud over at effektivisere og optimere vedligeholdelsesarbejdet også gjorde det muligt at se siderne via tablets eller telefon. Den nye teknologi er er del af opgaven at sikre løbende udvikling og vedligehold af arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesider. Konkurrencen om brugernes tid og opmærksomhed er stor. Derfor skal der løbende arbejdes på at sikre, at hjemmesiderne er synlige på internettet, at de kan ses på de platforme brugerne benytter, at indholdet appellerer til målgrupperne, samt at det er let at finde det man leder efter og bringe det i anvendelse. Derudover er et aktivt tilstedeværd på de sociale medier, hvor materialer omtales, ligeledes med til at sikre, at BrancheArbejdsmiljøRådet er der, hvor brugerne også er. Og der ud over vil synlighed og overblik ske gennem oprydning i gammelt materiale, søgemaskineoptimering og udgivelse af faste nyhedsbreve. I 2015 udsendes et fælles 3BAR nyhedsbrev 25 gange. Nyhedsbrevene skal gøre abonnenterne opmærksomme på nye aktiviteter og informere om aktuelle arbejdsmiljøemner, som BrancheArbejdsmiljøRådene har materialer om. Målet er en fortsat stigning i 2015 i antal besøg på arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyhedsbrevsabonnenter på 10 %, da alt andet lige vil være en indikator og forudsætning for en forøgelse af kendskabs- og anvendelsesgraden. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Samlet budget alle 3 BrancheArbejdsmiljøRåd kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Sociale Medier synlighed ad flere kanaler De 3 BrancheArbejdsmiljøRåd er aktive på de sociale medier og har udarbejdet og implementeret en strategi for arbejder, som påbegyndtes i marts Det er sket som en del af den overordnede strategi om at være synlige ad flere kanaler. Flere brugere har, i de brugerundersøgelser rådene har gennemført, udtrykt ønske om større synlighed, tættere dialog og rammer for erfaringsudveksling. Samtidig benytter stadig flere sociale medier i professionel sammenhæng, hvor også flere konkurrerende aktører er synlige og aktive det gælder såvel Facebook, Twitter og LinkedIn. De 3 BrancheArbejdsmiljøRåd har derfor sammen etableret facebooksiden Godt arbejdsmiljø som med et udgangspunkt på 600 venner i foråret 2014 har øget sin vennekreds til ved indgangen til oktober Siden benyttes aktivt til at slå indhold op om rådenes materialer, og den har bidraget med 3 % af trafikken på Arbejdsmiljøweb.dk. Derudover er det et formål at invitere brugere til dialog og give mulighed for at hente inspiration hos andre. Den samme ambition gør sig gældende på rådenes side på LinkedIn. Også her er det indholdsmæssige udgangspunkt de vejledninger og værktøjer, som BrancheArbejdsmiljøRådene har udviklet inden for de strategiske indsatsområder. Formålet er, at rådenes opslag, aktiviteter og kommunikation på de sociale medier skal kommenteres og deles og på den måde nå ud til så mange interesserede som muligt. Målet i 2015 er at øge antallet af venner på Facebook til og et udvidet kontaktnet på LinkedIn. Budget 2015: kr. ( kr. til eksterne ressourcer) Samlet budget alle 3 BrancheArbejdsmiljøRåd kr. ( kr. til eksterne ressourcer) Messer og folkemøde BrancheArbejdsmiljøRådet deltog i 2014 som noget nyt i Folkemødet på Bornholm. Her delte man sammen med de øvrige BrancheArbejdsmiljøRåd, Arbejdsmiljø Rådet og Videncenter for Arbejdsmiljø et telt, kaldet Arbejdsmiljø Loungen og stod for en succesfuld afvikling af 12 events. Derfor ønsker rådet også at deltage i Folkemødet i Formålet med deltagelsen er at komme i dialog med beslutningstagere og sætte arbejdsmiljø på dagsordenen samt gøre opmærksom på BrancheArbejdsmiljøRådenes aktiviteter. 12

13 Derudover deltager rådet på messer, konferencer og møder efter en samlet plan for året, der bredt dækker brancheområderne for de 3 BrancheArbejdsmiljøRåd. Herudover kan organisationerne til egne konferencer låne messestand og materialer. Såfremt budgettet tillader det, vil messestanden blive opdateret så den lever op til den nye designlinje. Målet for aktiviteten er at få tilmeldinger til nyhedsbreve på de messer og konferencer BrancheArbejdsmiljøRådene deltager i. Målet med Folkemødet er, i samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører, at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen gennem debatter, dialog og events. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Samlet budget 3 BrancheArbejdsmiljøRåd ca kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Opdatering af publikationer Det er vigtigt for brugerne, at BrancheArbejdsmiljøRådenes materialer er opdaterede og ført ajour i forhold til den nyeste lovgivning mv. Det hjælper brugerne i arbejdsmiljøarbejdet og styrker troværdigheden i forhold til rådenes vejledning. Målet i 2015 er, at rådenes publikationer bliver opdateret og i forhold til ændringer i lovgivning eller anden relevant udvikling. Rettelserne indføjes direkte i PDF erne. Budget 2015: kr. ( kr. til eksterne ressourcer) Samlet budget alle 3 BrancheArbejdsmiljøRåd kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Fælles BAR projekt Ungmedjob.dk - portal unges arbejdsmiljø De 11 BrancheArbejdsmiljøRåd fortsætter samarbejdet med at opdatere hjemmesiden og sørge for, at der bliver udgivet nyhedsbreve, som kan være med til at fastholde interessen i målgruppen. Samarbejdet foregår i perioden Målgruppen er primært undervisere i arbejdsmiljø, de unge selv, forældre og arbejdsgivere. Målet er en stigning i antallet af abonnenter og totale besøg på 10 % ved projektsamarbejdets afslutning ultimo Udgift 0 kr. Midlerne er afsat i aktivitetsplanen for 2014 ( kr.) Indeklimaportalen.dk De 3 BrancheArbejdsmiljøRåds indsats i forhold til indeklima sker via hjemmesiden indeklimaportalen.dk, som er en af rådenes mest besøgte hjemmesider. På hjemmesiden kan man læse om centrale og aktuelle emner inden for indeklimaområdet. Aktuelle indeklimaproblemstillinger bliver formidlet via nyhedsbreve. De emner, der tages op, er centrale for de 3 brancheområder. Målet for hjemmesiden er at øge antal totale besøg og abonnenter med 10 %. Det skal bl.a. ske ved udsendelse af 10 nyhedsbreve, søgemaskineoptimering samt markedsføring over for organisationer og andre interessenter. Budget 2015: kr. (heraf kr. til eksterne ressourcer) Samlet budget alle 3 BrancheArbejdsmiljøRåd (heraf kr. til eksterne ressourcer) 13

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 Redegørelse 2007 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 I. Baggrund Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, i det følgende forkortet BAR SoSu, består af repræsentanter

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration TEMA Årsberetning Tekst indsættes Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetningen 2010 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Ritta Bjerre Svend Erik Christensen

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere