Anklageskrift fra Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet er modtaget den 30. november 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anklageskrift fra Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet er modtaget den 30. november 2010."

Transkript

1 Retten i Kolding DOM afsagt den 6. september 2011 Rettens nr /2010 Politiets nr. S0K Pulldagemyndigheden mod Dansk Kartoffelproducentforening cvr-nmnmer og Anklageskrift fra Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet er modtaget den 30. november Dansk Kartoffelproducentforening v~er tiltalt for overtrædelse af 1. konkurrencelovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 og jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved i perioden omkring den 3. september 2009 forsætligt eller groft uagtsomt at have overtrådt forbuddet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler, idet tiltalte i sin egenskab ~f branceforening indkaldte til og afholdt storr.nøde på Hotel Lyngheden i Grindsted i Dansk Kartoffelproducentforening med det forr.nål at hæve priserne for spisekartofler, bl.a. derved, at der fra tiltaltes side blev opfordret til, at medler.nr.nerne indgik kontrakter med kartoffelpakkerier om mindstepriser, og til at indefryse dele af produktionen, alt for at begrænse konkurrencen vedrørende køb og salg sarnt produktion af spisekartofler. er tiltalt for overtrædelse af 2. konkurrencelovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. ved på det i forhold 1 angivne Kartoffelproducentforening at have ladet foreningen ne h~dlinger, der havde til forr.nål at begrænse konkurrencen vedrørende sldmu

2 side 2 køb og salg samt produktion af spisekartofler, ligesom den 9. september 2009, og til~en 19. november 2009 opfordrede producenterne til =uktionen af spisekartofler blive siddende i jorden. Påstande Anklage~nedlagt påstand om, at Dansk Kartoffelproducentforenin~skal idømmes en bøde på ikke under kr. Atl.K1a,gellllynQ1gnleat:~n har endvidere nedlagt påstand om at Begge de tiltalte har nægtet sig skyldige. Forklaringer oreningen havca. små 200 medlemmer. Branchen haft et rimeligt godt år i 2007, mens 2008 var på det jævne. I 2009 gik det så helt galt, fordi kartoffelpriserne var for lave. utilfredshed blandt medlemmerne, og det mærkeandet ved, at der kom telefoniske henvendelser og h~erne gav udtryk for deres frustrationer. De situatione~på baggrund af de oplysninger, de fik fra både medlemmerne og kartoffelpakkerierne. Det møde, foreningen indkaldte til 3. september 2009 i Grindsted, var en udløber af de seneste måneders frustrationer ove~ bare faldt og faldt, uden at de rigtigt kunne gøre noget ved det.~havde drøftet, hvad de kunne gøre, og der var tale om flere forskellige tiltag. De havde blandt andet talt om indkørselsstop. Forinden havde de hen over sommeren været i medierne for at forsøge at la ro på, så priserne kunne stagnere. De forsøgte at skabe ro ved at få medlemmerne til at lade være med at presse på for at komme af med kartoflerne. Men det havde ikke rigtig haft effekt, og priserne blev ved med at falde. Der manglede penge i branchen, og derfor prøvede avlerne at få deres produkter solgt. Avlerne havde brug for at få penge ind på kassekreditten, idet de blev presset af deres banker, der opfordrede dem til at komme af med kartoflerne. Foreningen stod for at arrangere mødet den 3. september 2 Irnnnt'YH'n og at være ordstyrer. Mødet startede med, kom med nogle forskellige råd for, hvad man kunne gøre. havde lavet nogle udregninger, der viste, hvordan økonomien ville være, hvis priserne blev ved med at være de samme. Ifølge disse

3 side 3 beregninger kostede det kr. pr hektar jord at dyrke kartofler til de dagældende priser. Der var nogle af avlerne, der mente, at pakkerierne bare skulle hæve prisen overfor butikkerne, men det var svært, fordi der var indgået langvarige kontrakter, og fordi pakkerierne krigedes om at komme af med kartoflerne. Pakkeriernes økonomi var også dårlig, og derfor havde de nogle repræsentanter for et par pakkerier med til mødet for at fortælle, hvordan deres marked fungerede. Det var noget med, at pakkerierne hver 14. dag skulle afgive bud på, hvor meget de ville sælge kartofler for den kommende uge. Pakkerirepræsentanterne forklarede, at problemerne ikke bare kunne løses ved, at de vedtog at sætte priserne op, fordi konkurrencen blandt pakkerierne var så hård, at man risikerede, at blive underbudt af et andet pakkeri. Landmændene er Selvstændig. e og derfor kunne de på mødet ikke bare blive enige om en fælles strategi. havde et indlæg, hvor.fremsatte en række punkter blandt et punkt med opfordring til, at avlerne krævede var_ en mindstepris på deres kartofler, så deres produktionsomkostninger blev dækket. Det var ikke for meget at forlange efteremening. Det der på foreningens vegne fremsatte de 5-6 punkter med forslag til løsninger for at afhjælpe situationen og for at undgå, at branchen det ene år efter det andet havnede i samme situation. mener, at forslaget gik ud på, at det skulle koste 110 kr. pr. tønde kartofler, der før ~ 2009 blev solgt til pakkerierne, og kr. pr. tønde efter jul... nævnte også, at de kunne prøve at tilbageholdelbegrænse produktionen ved harve 10 % op. Det skulle hjælpe på den måde, at der ikke kom dårlige kartofler ud til forbrugerne. Hvis ikke kartoflerne var gode, ville forbrugerne fa. en dårlig kartoffeloplevelse. Det,_mente, var, at ca. 10 % afkartofleme enten var for store eller uegnede til spisekartofler, og at avlerne i stedet for at gemme på dem og presse dem ind på markedet som 2. klasses kartofler, skulle holde dem tilbage. Der var avlere, der efterfølgende valgte at sprede deres 2. klasses kartofler ud på jorden eller at give dem som 'foder til dyrene. ved ikke, om det havde betydning for prisen, og det primære for.var, at forbrugerne skulle have nogle ordentlige kartofler. kan bekræfte, at foreningen tidligere har haft kontakt til konk~rrencemyndighederne. Det skyldtes også noget med priserne og skete, fø.blev formand. Det var noget med, at foreningen i nogle nyhedsbreve havde dikteret avlerne, hvad kartofler skulle koste, og i den forbindelse meddelte Konkurrencestyrelsen, at at de ikke måtte gøre sådan. Selvom sagen bekendt med den, og_havde selv til' sen 14. april 2008, hvori foreningen erklærede, at de ville overholde dansk lovgivning også konkurrenceloven. Anklageren har i forbindelse med afhøringen foreholdt tiltalte

4 side 4 udskrift af www. fremgår: voraf "Kartoffelavlere diskuterede sammenhold Flere end 150 kartoffelavlere kom til møde på Hotel Lyngheden i Grindsted, hvor der var en hed debat om at stå sammen om at begrænse udbuddet og presse priserne op - Det er forfærdeligt at avle en 110 procent god kvalitet og derefter. kartoflerne solgt billigst muligt. Det er dybt godnat at arbejde med, sagde og udtrykte på den baggrund forståelse for, at avlerne er frustrerede. Inden repræsentanter for pakkerierne fik ordet. satte en almindelig avler ord på. hvordan det er at være kartoffelavler lige nu. Det var avler kartofler på 120 hektar og priserne er så lave nu, af det kan være fuldstændig ligegyldigt, om man sælger nu eller lader være. Og selvo" er klar o~~ der er avlere som presses af deres banker til at sælge nu, opfordrede..,il at går hårdt til bankerne for at få dem til at vise lidt tålmodighed. - Vi skal ikke være bange for dem. Vi skal bare gå til dem, sagd. ona udtrykte et håb om, at priserne retter sig senere på sæsonen, når k;~ne bliver skindfaste. - Men de sidste tre-fire ål r den bedste pris ganske vist den, vi har fået i først på sæsonen, sagde og udtrykte dermed selv skepsis over for det håb og konstaterede, at r egentlig ikke er en gulerod for at gemme kartoflerne til senere, hvor man også skal regne med et vist lagersvind. - Måske på 15 procent. - Men vi prøver at gemme og håber på, at de stiger, Sagde. '-underbygger sin beskedne optimisme med, at avlen måske ikke er så ;, som der tales om, og at der dermed kan blive en vis mangel på kartofler senere på vinteren. - Det kan godt være, at avlen ikke er så stor, som vi har hørt i medierne. Og det kan derfor godt være, at vi skal ventelat sælge, for vi skal nok nå at komme af med alle de kartofler, sagde og advarede endnu en gang imod bare at sælge til de nuværende lave p ser. - At sælge kartofler billigst~igt. Det kan alle finde ud af~ Lad os derfor finde fælles fodslag, opfordred~ til. Handlen med kartofler To repræsentanter fra pakkerierne var ret enige om nogle af de problemer, som er med til at prisen er så lav i øjeblikket. Og der blev også skudt.lidt på de kartoffelavlere, som tager chancen og

5 side 5 dyrker kartofler uden kontrakt. - Hvis de ringer rundt og tilbyder tønder fem steder, så opfatter markedet det som tønder, var de enige om, og det er noget, der påvirker prisdannelsen. De erkendte også, at finanskrisen spiller ind på prisdannelsen. For det første betyder den, at mange skal sælge deres kartofler nu. For det andet er forbruget faldende. - Der er faldende salg i friske kartofler. De fleste n<lllri~",ri",r salget er faldet, siden finanskrisen slog til, knr,~tl~tarat1lp. Og det er endda til trods for, at kartoflerne aldrig har været billigere. Her foresiog._og_amstemmende, at der skal markedsførin~ ~ - Og så skal vi. skal sørge for, at forbrugerne får ordentlige kartofler med hjem, når de endelig, har valgt at købe kartofler. Ellers kommer de ikke igen, Sagd~ Endnu en faktor, som påvirker prisdannelsen er iføl9~t der er overkapacitet på de fleste pakkerier. - Vi er ikke uden skyld i d~n det er svært at slås mod et marked, der er overforsynet. konstatered~ kartofler?,stllleore også spørgsmål ved, og de danske avlere dyrker de efterspørger. - Fakta er, at der er en stigende import af højværdikartofler fra England og Frankrig. De smager ikke nødvendigvis godt, men de ~or laver vi ikke dem selv? Så kunne vi spare fragten, sagde~ Men et af de grundlæggende problemer er også ifølge kartoflens andel af tallerkenen er faldende. at - Det er ikke til at komme til på tallerkenen, og der er kun plads til en lille kartoffel. Så det er ikke sikkert, at vi skal sælge kartofler i poser med fem kg. men måske kun 650 gram. Derfor er det vigtigt, at kartoflerne ser godt ud. for de købes i stigende grad med øjet. Ud med kartoffelavlerne ~_ en lysere fremtid for kartoffelproduktionen er ifølge_ ~rt og godt: " Ud med kartoffelavlerne og ind med fødevareproducenterne. Og væk med den dårlige kvalitet." Men et problem er, at erhvervet er splittet. - Jeg kunne som p~t avlerorganisation, sagde... tænke mig en rigtig stærk det afsluttende indlæg fra som opfordrede til at stå

6 side 6-10 procent af arealet skal ud. Ingen kartofler i tvivlsomme arealer eller i foragerne. - lav kontrakter til næste år med en mindstepris på 110 kroner pr. hkg indtil nytår. Og derefter 130 kroner. - Butikskvalitetskontrol, for der skal bedre kvalitet i butikkerne. Det er træls at se grønne kartofler i poserne. - Skindfaste kartofler fra den 15. juli. Det giver en bedre oplevelse for forbrugerne. - Global CAP-certificering. Debat om forslag Forslaget gaven del debat. Og det gennemgående spørgsmål, som lå under hele debatten var, hvorvidt det er muligt at skabe det sammenhold, der skal til for at sikre, at alle følger punkterne at_ i planen.... konkluderede dog, ikke havde hørt den helt vi/de ~slaget. - Så er det vel det, vi kører efter, Sagde Men fra salen blev der efterlyst en helt konkret konklusion på, om alle står sammen om køreplanen. En enkelt avler mente i den forbindelse, at det måtte være lettere for et dusin pakkerier at blive enige om 120 kroner pr. hkg, end det er for 150 kartoffelavlere. Han nævnte begreber som tillid og ærlighed. - Vi skal stå sammen. Og jeg harver genre mine ti procent op. Men jeg skal være sikker på, at min nabo ikke alligevel sælger sine 10 procent. Men jeg tror, pakkerierne skal med..--asupplerede med, at tre af pakkerierne på forhånd har givet ~defryse ti procent for at være med til at styre udbuddet. En avler sagde, at en god begyndelse ville være at nøjes med at sælge de kartofler, der er kontrakt på. punkterede dog håbet om, at kartofler koste 120 kroner pr.hkg. Prøv at komme ned på jorden. Indled en dialog med os "'C:I~U'~. at det er avlerne, der sætter ~ovede på stedet at sætte prisen til 120 kroner pr. hkg fra næste fredag, ~~'s er er andre pakkerier, der underbyder og tager kunder fra am, så lover at informere alle avlerne om, hvilke pakkerier, der stjæler kunde. Det var et løfte, som avlerne kvitterede for med aftenens største bifald. Tiden vil så vise, om det lykkes at få prisen op". har forklaret, at der er sådan, some kort fortalt husker

7 side 7 mødet. Det viser, at det ikke bare var avlerne, der var med til mødet men også pakkerierne. Det er korrekt, at _som gengivet i artiklen opfordrede til, at 10 % af arealerne skulle ud, og at der året efter skulle laves kontrakter med mindstepriser for dem, der ønskede at indgå kontrakter. "De jyske og fynske kartoffelavlere skærer ti procent af produktionen væk for at presse afregningspriserne i vejret. Det var i hvert fald hvad bestyrelsen for Dansk Kartoffelproducent Forening i aftes opfordrede producenterne til på et krisemøde på Hotel Lyngheden i Grindsted, hvor 150 ud af de 250 jysk-fynske kartoffelavlere mødte op. Temaet var enkelt: Hvordan kan afregningspriserne på kartofler presses op, så de modsvarer produktionsprisen? - I øjeblikket får kartoffelavlerne mindre for kartoflerne, end det koster at producere dem. Der er stor krise blandt producenterne og det skal der laves om på hurtigst muligt. Det vidner det store fremmøde i aften også om. Hvis situationen ikke var så katastrofal, så kunne man ikke samle 150 kartoffelproducenter fra hele Jylland til et møde en torsdag aften i Grindsted, siger - Stemningen er ved at være desperat. Der er ikke mange, der kan holde til denne situation længere. Derfor må vi forsøge at skære ti procent af produktionen enten ved opharvning, indefrysning eller ved slet ikke at lægge kartoflerne. Det vil efter de beregninger vi har fået foretaget kunne løfte afregningsprisen til et sådan niveau, at vi kan overleve,. der dog samtidig erkender, at øvelsen kan blive svær: - Det handler om, at vi skal stå sammen. Alle skal være med, ellers kan det ikke gennemføres. Situationen for kartoffelproduktionen er lige nu meget lig den situation vi tidligere har set med store overskudslagre af eksempelvis smør. Det gør selvfølgelig, at vores afregningspriser er faldet drastisk og de kommer ikke op igen før produktionen falder markant". hertil bekræftet, ate har udtalt noget, der ligner. Det er Journalistens fortolkning ae ord, når der står, a.skulle have udtalt, at alle skulle stå sammen om at skære 10 % afproduktionen._enkender ikke, a.skulle have sagt, at produktionen skulle ned med 10 % for at få priserne op, og de alle skulle stå sammen for, at det kunne gennemføres. Det kan godt passe, at. har sagt, at det handlede om at få priserne op på

8 side 8 PfOduktionsniveauiikk. e at tjene penge. Det sagde. for at manifestere situationens alvor. kan ikke genkende det, der står i artiklen som en ordret gengivelse a ord på mødet. " Det er nu, kampen skal vindes Dansk Kartoffel-Producent Forening kæmper for at få prisen på spisekartofler yderligere op I årets sidste måned. De ti procent nedgang i leveringen af spisekartofler, som vi appellerede til i begyndelsen af september, har vi nok n~et. Men det er nu, at sidste del af kampen skal vindes. I Slutningen af november skal pakkerierne afgive tilbud til butikkerne for hele julehandlen, og hvis Ikke, vi får prisen op senest på dette tidspunkt, kommer det til at knibe med at få prisen yderligere op i dette kalenderår. Denne klare udmelding kommer fra FOrening... Kartoffel Producent I den forgangne uge har pakkerierne betalt 100 kroner pr. hektokilo ifølge prisnoteringen fra Specialudva/get for Kartofler. - Prisen skal op på kroner pr. hektoklio. Det har vist sig, at affaldsprocenten er væsentlig højere end vurderet tidligere på året, og det betyder, at vi skal have lidt højere kilopris for at f~ produktionsøkonomien til at hænge sammen, Sige. Udbytterne er gode nok, men ifø der for store affaldsprocenter på grund af virus, rodfiltsvamp og mange grønne kartofler. _ender et tilfælde, hvor spisekartofler er afsat til melproduktion på grund af for ringe kvalitet. Langsomt leveringsstop Foreningen har siden begyndelsen af september arbejdet målrettet på at sikre højere producentpriser. - Lige nu bør avlerne sætte sig på tværs af kulerne, OPfordrer. - Vi bruger meget tid på at tale med avlere, og opfordrer dem også i diverse medier til at sige nej til pakkerierne, hvis prisen er for ringe, forklarer" "som tilføjer, at avlerne i stort omfang afviser pakkeriernes tilbud. Der er en forståelse for, at der skal leveres mindre mængder.

9 side 9 - Hvis ikke priserne kommer op Inden december, vii spisekartoffelavlerne stille og roligt stoppe med at levere til pakkerierne. Vi har et netværk, som taler med de avlere, der leverer meget. De, der plejer at levere tre-fem træk om ugen, vil g~ ned p~ et eller to ugentlige træk, og så vil priserne tilpasse sig, fortæller Positive pakkerier der god forståelse for situationen hos pakkerierne, der gerne ser et prisniveau på 150 kroner for spisekartofler. - Pakkerierne synes, det er fint. En af direktørerne sagde, at hvis ikke han kunne f~ kartofler leveret, måtte han jo betale ti kroner mere. Og hvis ikke ti kroner var nok, måtte han give 20 kroner mere. Pakkerierne er positivt overraskede over, at vi er nået så langt, og udviklingen har vist, at avlerne godt kan stå sammen, når de er pressede, vurderer han. Strategien var rigtig Der er ifølge Danmark eller I resten af Europa. som tror, at der I år er for mange kartofler I - I Danmark har affaldsprocent og frost reduceret udbyttet. I andre lande har der været for tørt et klima til optagningen og for mange stødpletter. Prisen er stigende I Frankrig, og det trækker Holland og Belgien med op. Der er også mangel på kartofler i det østlige Europa, og vi forventer, at der senere vil komme efterspørgsel derfra. på det svenske marked, som vi følger meget tæt, stiger kartoffelpriserne også nu, fortæller. - Hele strategien med at sælge de gode kartofler først, viser sig også at have været rigtig. De knap så gode skal også nok få ben at gå på blandt andet i det østlige Europa. Indsats giver 150 millioner ~LI<="'IV",rer foreningens indsat med følgende regnestykke. - Der dyrkes mellem 13 og hektar spisekartofler i Danmark. Hvis man fratrækker specielle sorter og kartofler til tidlig levering, er vi nede på omkring hektar. Og med udgangspunkt i, at vi stod til at tabe kroner pr. hektar, ja, så ville danske spisekartoffelavlere have mistet 150 millioner kroner. Dette tab har vi nu næsten fået vendt til at blive et nul. Det er da Imponerende, pointerer. Der har i medierne været tale om, at Konkurrencestyrelsen fulgte foreningens indsats med stor interesse, men_ oplyser, at man ikke har modtaget henvendelser fra Konkurrencestyrelsen. Det forlyder i avlerkredse, at Konkurrencestyrelsen fra regeringens side er

10 side 10 blevet bedt om ikke at beskæftige sig med kartoffelpriserne. a. i den forbindelse bekiæftet, som det er refereret i artiklen. i store træk har udtalt september "Op til jer selv! Men det er op til den enkelte avler selv at tage beslutningen. p~ mødet, som trak cirka 150 personer, hvoraf langt hovedparten var avlere, talte ikke en eneste imod den fælles beslutning om at reducere mængderne - enten ved at harve 10 procent af kartofler op fra den ringeste side eller at lægge en del til side i en kule. "Vores medlemmer producerer cirka 85 procent af spisekartoflerne i landet. Hvis de bakker' op om at holde 10 procent tilbage, er det nok til at fa den ønskede ef~: Men jeg h~ber da, at resten det," siger... producentforenin a.. a_ikke kan mindes at have udtalt sig sådan i september usker ikke, skulle have UUl."'_, at foreninge~ medlemmer producerede 85 % af de kartofler, der blev solgt i Danmark..ved ikke, om foreningen har ber~. et, hvor stor en andel af det danske marked, deres medlemmer står for har ingen ide om, hvor mange procent medlemmerne står for og ved erfor heller ikke, hvorvidt det er helt skævt med de 85 %. Efter stormødet kunne de konstatere, at priserne begyndte at stige, fordi der begyndte at mangle kartofler, og det var ~ fornemmelse, at det havde noget med deres ~ts at gøre. Avlerne vmeikke sælge til de lave priser. Foreningen og "selv talte i en hård og kontant tone for at få medlemmerne til at gå med ved bl.a. at sige, "at avlerne måtte sætte sig på tværs over kulerne". Det hjalp, for ca. en måned efter stormødet begyndte priserne at stige med 5-10 kr., og i november steg prisen igen. Afregningspriserne er offentligt tilgængelige eller har været det..r at_ Foreholdt indslaget 2009, der er afspillet under hovedforhandlingen, kan genkende det, citeret for, 'om at. med mødet i Grindsted var at presse og_ prisen op. Efter. opfattelse er en forening s0!ll Dansk Kartoffelproducentforening sat i verden for at handle i ptedlemmernes interesse, var til at gå foran. Da.ar med til at arrangere mødet, var ude af branchen, hui;nøret kom op igen efter stormødet. blev efterfølgende kontaktet af medlemmer, : "jamen jeg sagde sgu nej til den pris, jeg blev tilbudt". De ville ikke sælge til den pris, og så var det klart, at dem, der skulle købe, måtte hæve prisen. Det er jo den enlcelte avlers ret selv at sige ja eller nej til at sælge.

11 side 11 Foreningen havde ikke specielt gjort sig tanker om at medvirke i Det var_ der kontaktede dem, og de kunne lynhurtigt høre, at der var en anden dagsorden med interviewet, for journalisten blev ved med at cykle rundt i, om de var blevet enige om at hæve prisen. Men det var de ikke. Foreningen havde bare givet medlemmerne forslag til nogle redskaber, men de kunne ikke tvinge dem til at sige nej til at sælge. Sådan er deres forening ikke bygget op. Det er korrekt, at_og foreningen meldte ud, at priserne skulle op, men det var efter. opfattelse i orden, fordi det skete for at få avlernes omkostninger dækket og ikke for at tjene penge, selvom de selvfølgelig også gerne ville det. Fonnålet var, at de ikke skulle sætte flere penge til, end de allerede havde gjort, og derfor var prisen nødt til at stige. Hvis de fortsatte med at sætte penge til, kunne de ikke leve af det. Pakkerierne var også enige og bakkede op, fordi de også kunne se, at situationen ikke var holdbar. De tjente heller ikke penge, med det prisniveau der var. Foreholdt at det af artiklen'... remgår: "Jeg kunne som pakkerimand avlerorganisation, sagde 3. september 2009 i~ mig en rigtig stærk ha~forklaret, at det i folkemunde hedder, at foreningen er en lille vagthund, der står ude på sidelinjen og bjæffer lidt og brokker sig en gang imellem. Foreningens medlemmer består hovedsageligt af midt- og vestjyske avlere, men de har også medlemmer på Fyn. De sjællandske avlere har vistnok deres egen forening med ca. 40 medlemmer, men nogle af dem deltog også i stonnødet den 3. september Der deltog også avlere, der ikke var medlemmer. Foreningen var interesseret i at få så mange med som muligt. Kontingentet i foreningen var kr. årligt i den periode, hvor. var~. Foreningen udgiver et blad 6 gange årligt og afholder arrangementer, og er ~teret forskellige steder. Foreningen drev ikke i _ tid som _lobbyvirksomhed. Foreningen haebekendt ikke afholdt mange stormøder før. Foreningen afholder med jævne mellemrum avlennøder og udgiver også nyhedsbreve med oplysninger om priser, pakkerier m.v. De har ikke et professionelt sekretariat, der vejleder om dyrknings-forhold. Bistand om sådanne forhold får medlemmerne fra landbrugs-centrene. Foreningens rolle er i højere grad at være meningsdanner end rådgiver. Bestyrelsen består af aktive avlere og vælges blandt medlemmerne. Foreningen kan ekskludere medlemmer, men gør det ikke. Medlemmer skal godkendes, men der er ikke nogen fonn for kontrol. Det er ikke foreningen men medlemmerne, der indgår kontrakter med pakkerierne. Da priserne begyndte at falde i , gav det frustra-

12 side 12 tioner, fordi medlemmerne af bankerne blev presset til at sælge, så der kunne komme penge ind på kassekreditten. Der var ikke en naturlig prisdanne1se, fordi der var andre faktorer, der påvirkede prisen som eksempelvis bankerne. Der var i 2009 ringe udsigter til, at priserne ville stige. Branchen var godt blandet, idet den både bestod af avlere, der havde konsolideret sig i de gode tider, og andre der ikke havde. var aktiv deltager i stonnødet og medvirkede andet planlægningen. fungerede som kartoffelrådgiver havde derfor heller i, at det gik skidt i branchen. Det var der leverede beregningerne til mødet, og disse viste, at der var et på kr.! pr. hektar. Denne viden formidlede de videre ud blandt avlerne i forbindelse med mødet. Ved årets udgang viste det sig, at de beregninger,'-havde lavet, kom til at passe." ~ var ikke direkte ~annelsen i sit oplæg. Der var ingen peng~ mellem og foreningen. Efter stormødet var medlemmerne på, om de andre avlere solgte noget. var på den stonnødet en drøftelse hvad man kunne gøre, og i ~""JI~""".l\."'U havde de planlagt De 5-6 punkter,~ fremsatte, havde. forinden clearet af med bestyrelsen. Forslagene s~ ikke vedtages. Der var nærmere tale om et ideoplæg. Der blev indkaldt til stormødet 3. september 2009 gennem nyhedsbreve fra. blev også udsendt invitationer via og stod også sendte programmet ud for få så mange som muligt med. De ønskede at få flere end bare deres egne medlemmer med, fordi det altid er rart, at der muligt. Da mødet blev afholdt _er samarbejde lergruppe også inviteret. efterfølgende selv gået konkurs, fordi_ikke kunne sælge kartofler til de priser, der kunne opnås. ved, at der også er andre avlere, der enten er bakket ud eller har omlagt deres produktion, og at. ikke er et enestående tilfælde. som avler men detaljer. kan

13 side 13 kartofler, eller om der blev meldt noget ud om priser fra foreningen... husker, at der v. ar.... ud. det huske.kke r..b.,.... deltog i stonnødet,-. opfordret til at lade Som avler havdee kendskab til de faldende priser i s imidlertid kun på kontrakt og ikke til det frie marked, og derfor ved~ ikke, om priserne på kartofler steg efter mødet. "'husker ikke, om der blev talt om mindstepriser...il.k0ntrakter..a~ en kontrakt med et skrælleri, og ifølge den skalwfevere.en be'z't mængde kartofler til en i forvejen fastsat pris, og sådan dyrke~'!it. stadig kartofler. I dag dyrker også kartofler, der ikke er på kon~.~deltog i stonnødet, var alm~nt interesseret i, hvad der sk~te i brarichen. Der var også andre ~ed til mødet, der som.husker det, var åbent for alle. I medlemstallet på 180 er medlemmerne på Sjælland og Falster indregnet. Foreningen har ikke statistik over dyrkede arealer og producerede mængder, men priserne ved de lidt om, fordi medlemmerne via hjemmesiden kan indrapportere, hvilke priser de har opnået. Ordningen fungerer ikke rigtigt, så hjemmesiden er stort set død. Foreningen repræsenterer kun en meget lille del af alle kartoffelproducenteme i Danmark. Når foreningen ikke repræsenterer en større andel af de 1600 avlere i Danmark, skyldes det, at hver avler e~rin J~ en lille virksomhed, og at alle tænker forskelligt. Det samnienhold er om, er mere noget "politisk", som man taler om end et udtry or realiteter. Om man sælger på kontrakt eller ej afhænger af, om man sælger til slqællerier eller til pakkerier. Sælger man til skrællerier, er det på kontrakt. ved ikke, hvor stor en del af foreningens medlemmer, der sælger på kontrakt, og hvor mange der ikke gør. forklaret blandt andet, at. virksomhed ber kartofler fra kartoffelavlere med henblik kartofler. køber, kommer fra danske deltog l mødet 3. september 2009 og var en af indlederne.. virksomhed, der i referatet fra..... omtalt som pakkerierne. Ud over_,. som indleder. Der deltog også repræsentanter... som almindelige mødedeltagere. ~ blev involveret i mødet via en ufonnel snak?g blev spurgt til, om_~ indlede, hvis'mødet blev til noget, hvilke.agde ja til. I 2009 var det svært at få rimelige priser, fordi der var en nervøsitet i.markedet. Det gjorde det vanskeligt for først og fremmest avlerne, men også for pakkerierne at opnå priser, så de kunne leve af det. Priserne lå langt under, hvad man kunne producere kartoflerne for. Arsagen var, at markedet

14 side 14 var nervøs for, om der var dyrket flere kartofler, end der var brug for. Nervøsiteten omfattede bestemt også pengeinstitutterne, der pressede på for, at avlerne skulle sælge. Forbrugerne efterspurgte billige priser og god~odukter, og det var noget af det,e beskæftigede sig med i sit indlæg... spur~ sit indlæg, om det var den dårlige kvalitet, der skulle sætte prisen. -,-pointerede, at uanset hvor dårlig prisen var, var det vigtigt at sende nogle gode kartofler på markedet, idet branchen ellers risikerede "at skyde sig selv dobbelt i foden". Hvis ikke avlerne tænkte på kvaliteten, ville de kunne ende med, at få en lav pris for deres produkter samtidig med, at forbrugerne fik en dårlig oplevelse. Forbrugerne glemmer prisen og tænker kun kvalitet.. opfattede sit indlæg, som en opfordring til avlerne om at holde kvaliteten oppe. Det var også vigtigt at tale om psykologi, fordi den største modstand mod en god pris var avlerne selv. Der vatztg i den til mødet, og avlerne talte om, at de ville have en god pris. Men. vidste, at det var noget andet på tomandshånd, hvor avlernes tro på, at kartoflerne kunne koste noget var ekstrem linge. Det var derfor.aopfattelse, at de selv var skyld i de la~ser. Det var deres egne forvejft!lrnger til prisen, der spolerede markedet.., talte ud fra sin egen sande mening, og det var ikke videre populært. Ved årets udgang viste det sig, at der slet ikke var så mange kartofler på markedet som først antaget. Kontraktsalg med fast pris, der er aftalt på forhånd, er ikke ofte forekommende i dagligvarebranchen, som~ sælger til. Her handles der til åbne priser, hvor man giver bud ind~ opkøberkæderne. Ved salg til pakkerierne er det nok kun 15 %, der sælges på kontrakt. Hvis man sælger til skrællerier, er kontraktsalg oftere forekommende. Pakkerierne fungerer som mellemled mellem avlerne og købmandens grossist. Pakkeriet afgiver et bud til kæderne/grossisten og enten vinder eller taber. Markedet er benhårdt, og der er konkurrence til den sidste øre. sælger også kartofler i eget navn, og det foregår ved "at tale ørene af folk og sælge på alle andre ~aktorer end prisen". For~holdt referatet fra 3. september 2009 ~. hvoraf fremgår: ri)a)~u"" at det er avlerne, der _lovede på stedet at sætte prisen til 120 kroner pr. hkg. fra næste fred!i.. og hvis der er andre pakkerier, der underbyder og tager kunder fra., så lovere at informere alle avlerne om, hvilke pakkerier, der stjæler kunderne". har"-forklaret, a.ikke fik ros for det. sagde. De 120 kr.

15 side 15 var en højere pris, end avlerne kunne få dagen før. --"ille gerne sælge en god historie, og ordene faldt ikke helt, som det er gengivet. Men der var bred enighed om i salen, at det skulle koste 120 kr. Der var en avler, der rejste sig op og spurgte, om ikke kartoflerne skulle koste 120 kr., og det kunne han da ikke andet end få opbakning til. Avlerne fik ikke 120 kr. fra om fredagen, for der var avlere, der ringede til_ og underbød igen ved at sige, at de da gerne ville sælge billigere. Sådan vidste de, at det ville blive...:aljoe_ at hvis avlerne mente, at kartoflerne skulle koste de 120 kr., som i var "nulpunktsprisen", kunne de sagtens få de~is, så de ikke skulle gå fra hus og hjem. Men det blev ikke sådan. So~husker det, steg priserne ikke. Til gengæld haeopfattelsen af, at det var nemmere at få kvalitet på markedet. Prisen steg som normalt, da optag-ningen var overstået i oktober/november.... gjorde i sit indlæg meget ud af at beskrive, hvad det kostede at ~er og var meget præcis omkring det med omkostningerne, og hvad målet var, forstået som hvor meget man skulle have "for at gå i nul". eopgave var at tale kvalitet og psykologi og at give avlerne den indre tro på, at det kunne lade sig gøre. v~ også blevet om at holde et foredrag om kartoffelsituationen. Der havde også været afholdt stonnøder indenfor andre dele af landbruget kort forinden. I 2009 var der dyb økonomisk krise i hele landbruget, og også i kartoffelavlerkredse var der meget lave priser. Alt tegnede derfor temmelig negativt for branchen. Der var flere til stormødet, blevet bedt om ~å mødet blev der talt om alt omkring hele den sltuation, som ~dt sig i. Der blev også talt om prisdannelse og processerne med salg fra producent via pakkerier og indkøbere. Så selvfølgelig blev der talt om priser, men det var ikke det eneste emne. Branchen er ikke så stor, og baggrunden for at invitere bredt var, at man fra de stormøder, der var blevet afholdt indenfor andre dele af landbruget, havde oplevet, at avlerne kom af med deres frustration, når de fik luft og fik lov at skælde ud på dem, som de' ikke syntes, gjorde det godt nok for dem. Mødet blev afholdt både for at give medlemmerne informationer og give dem mulighed for at komme afmed deres frustrationer. Foreholdt udskrift hvoraf fremgår: "Marked Der har været stor fokus på spisekartoflerne i de forløbne 10 dage siden stormødet i Grindsted. Har det overhovedet haft nogen effekt spørges der? Og ja - det tror vi bestemt det har. Således ved vi at rigtigt mange avlere har valgt at lagre de fleste af de kartofler de høster

16 side 16 på livet løs i det fine vejr. Den beskedne omkostning på 6-7 krlhkg ved at kule kartoflerne ned, er trods alt så lille en udgift i forhold til de nuværende lave priser. Vi har også kendskab til adskillige avlere, der har sagt nej tak til at levere kartofler til 80 kr/hkg, som enkelte pakkerier ellers har været ude og tilbyde (dvs. flere har sat prisen lidt op). Ligeledes har flere avlere allerede udpeget arealer, som får lov at ligge i jorden, ligesom enkelte også har ladet partier med meget høje affaldsprocenter gå til kvægfoder. Udsigter Det bliver så spændende at følge, hvor meget den nuværende tilbageholdenhed blandt avlere kan hjælpe på prisen. Set i et bredere perspektiv, kunne der godt være gode chancer for markante prisforbedringer hen over sæsonen. Således meldes der nu i Tyskland om at spisekartoffelarealet er 7,9 procent lavere end sidste år, og samtidig er udbytterne i de sildige sorter ikke så gode som forventet. I Holland regnes med lidt lavere areal og i alt 5% mindre avl af spisekartofler, medens lande som Belgien og Frankrig, der først i august forventede høje udbytter, nu har ændret vurdering. Pga. de høje temperaturer og tørke i august og fortsat tørke i september, har tilvæksten i august i disse lande slet ikke kunnet leve op til det forventede, ligesom tørstofindholdet er steget alt for brat, med de problemer det giver. Endelig meldes der i Polen om betydeligt færre kartofler - dels en areal-sænkning på 4% og dels skader efter sommerens kraftige regn. Så det der først lignede alt for mange kartofler, kommer formentlig til nogenlunde at passe med behovet - hvis ikke der sker noget med lagerkvaliteter og holdbarhed. Effekten på børspriserne til april 2010 er derfor også positiv, da mange eksperter uafhængigt af hinanden, udtaler at der næppe er for mange kartofler - det er endda et spørgsmål om der overhovedet er nok! Også herhjemme ser udbyttet i de fleste spisekartofler også ud til at være klinget for tidligt af, ligesom flere partier har alt for mange vækstrevner og deforme, så vi når næppe i nærheden af sidste års rekordavl - som trods alt blev solgt næsten alle sammen. I specialområder som Lanunefjorden på Sjælland meldes endda om 15-20% lavere udbytter efter at sommerens kraftige tordenbyger satte mange marker under vand, med deraf følgende drukning mv. Opsummering Så alt i alt - der er næppe for mange kartofler, hverken herhjemme eller omkring os - måske tværtimod! Mange avlere lagrer kartoflerne i stedet for at levere dem for billigt, lader dem sidde i jorden eller sågar sælger dem til kvægfoder. Det har betydet at de første pakkerier er begyndt at hæve prisen i et forsøg på at skaffe nok kartofler - så ja - stormødet har haft sin virkning, og det er nu kun op til jer avlere at bestemme om den positive udvikling skal fortsætte". har at. synes, at det lyder som en bred faglig

17 side 17 beskrivelse af situationen i 2009._ tror, at indlægget er skrevet af. men er ikke sikker. Det kan også være en af.medarbejdere, der har skrevet det. Det.iger i indlægget, er, at stormødet bevirkede, at stemningen blandt landmændene blev forbedret. De havde godt af at sidde over for hinanden og opdage, at den enkelte ikke var ene om at have problemer. Landmændene fik et gnist af håb. Dette faldt sammen med, at markedet også gav anledning til forhåbninger, fordi udbytterne ikke var så store som først antaget. Kartofler er ikke en stor handelsvare på samme måde som kom, der transporteres langt omkring. Det er en mere lokal vare.. Man siger, at prisdannelsen på kartofler i Danmark er afhængig af prisdannelsen i Tyskland, og at priserne i Tyskland er afhængig af priserne Belgien. Der findes ikke en central notering for kartofler. Holland har en speciel notering på særlige kartofler, men den er meget lokal. Når en avler skal sælge kartofler, må han som enkelt person henvende sig de steder, hvor han tror, at han kan få reelle oplysninger om priser. Landsbladet har noget de kalder en kartoffelnotering, men det er pakkeriernes budpriser, der oplyses, og oplysningerne er 14 dage forsinkede, før de bliver trykt. Den enkelte landmand må derfor selv kontakte pakkerierne for at kende prisniveauet. Der er nok aftagere af kartofler i hele Danmark, hvis man tæller alle med. Pakkerierne samarbejder ikke. Tværtimod kendetegner det den branche, at de ikke kan lide hinanden. Selv hvis man sælger på kontrakt, er prisen ikke fast. Den eneste forskel er, at man på kontrakt har pligt til at sælge. Kun hvis man sælger til skrællerierne, er der helt faste priser, og det er de eneste faste priser, man har i markedet. Skrællerierne udgør en lille del af markedet, og derfor er det begrænset, hvor meget der kan sælges til dem. I 2009 var pdserne stigende i løbet af efteråret, og det er også det normale, hvis man kan tale om, at noget er normalt. Landmændene har i efteråret afholdt omkostningerne ved at tage kartoflerne op og lagre dem, og derfor er de normalt mere tilbageholdende med at sælge, hvilket påvirker. Derfor afveg det billede, der blev tegnet i indlægget på hjemmeside, ikke meget fra det normale. Det er et psykologisk ~. 'v... marked, og den overordnede prisdannelse i andre lande kan også påvirke danske priser. Det gælder for eksempel, hvis der har været tørke i Holland og Belgien. Øvrige oplysninger Der er i forbindelse med hovedforhandling afspillet en dvd med en optagelse af et indslag fra ~ra den 9. september 2009.

18 Endeligt henviste styrelsen til, at man i det foreliggende tilfælde var indstilside 18 Konkurrencestyrelsen anmeldte den 8. oktober 2009 Dansk Kartoffelproducentforening og Statsadvokaten for særlig for overtrædelse af konkurrenceloven. Af et tilhørende notat fremgår følgende oplysninger: " Det relevante marked: Kartofler Der kan sondres mellem kartofler, der anvendes til (a) industri, (b)avl og (c )konsum, idet det dog bemærkes, at der ikke er foretaget nærmere undersøgelse af markedsafgrænsningen. Det marked, der er fokus på i nærværende sag, er (c )markedet for konsum (spisekartofler). Der var i bedrifter, der dyrkede spisekartofler på et areal på ha. 1 kg kartofler kostede i perioden januar 2008 til i dag mellem 6, kr./kg eks. moms i butikkerne. P.t. (september 2009) er prisen ca. 7,66 kr./kg. 11 Der har under sagen været fremlagt oplysninger fra Statistikbanken, hvoraf fremgår, at Danmark i 2008 havde 1692 bedrifter, der producerede spisekartofler, mens tallene i henholdsvis 2009 og 2010 var 1527 og 1523 bedrifter. Af en udskrift af Dansk Kartoffelproducentforenings hjemmeside fremgår, at foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser fagligt, såvel som i forhold til myndighederne og at udgive et fagblad, hvor medlemmerne bliver orienteret om aktuelt stof for erhvervet 6 gange om året, samt orientere om aktuelle emner - herunder priser - gennem foreningens telefon, avis, fax, service eller . Endelig fremgår, at foreningen arrangerer kurser og studieture i Darunark og udlandet og støtte initiativer, der kan gavne kartoffelerhvervet. Den 26. februar 2008 skrev Konkurrencestyrelsen til Dansk Kartoffelproducentforening at man var blevet bekendt med, at foreningen havde udfoldet informationsaktiviteter, der efter Konkurrencestyrelsen opfattelse fremstod som et udtryk for, at foreningen gennem drøftelser og vedtagelser ønskede at tilskynde avlere og grossister til at samordne deres priser. Styrelsen anførte, at sådan en adfærd ikke var i overensstemmelse med konkurrencelovens 6 og indskærpede alvorligt, at Dansk Kartoffelproducentforening ikke måtte forsøge at påvirke medlemmernes prisfastsættelse eller øvrige forretningsbetingelser. Styrelsen henledte endeligt opmærksomheden på, at overtrædelse af konkurrencelovens 6 kunne medføre bødestraf, jf. konkurrence lovens 23.

19 side 19 let på ikke at foretage sig yderligere i sagen, såfremt Dansk Kartoffelproducentforening indsendte en underskrevet erklæring om, at foreningen fremover ville afholde sig fra udmeldinger til medlemmer af konkurrencemæssig betænkelig karakter, som de tidligere anførte, hvorved priskonkurrencen mellem medlemmerne forsøgtes formindsket. Efter, at~å vegne foreningen i et brev fra 3. marts 2008 havde stillet en række spørgsmål til hvilke.,...""rtl'.,... blev besvaret i et brev fra , erklæring overfor om at foreningen helt naturligt skulle overholde dansk lovgivning, også konkurrenceloven. Videre fremgik, at foreningen var en ideel forening med skiftende bestyrelsesmedlemmer af lægfolk, og at man til enhver tid ville rette sig efter styrelsens henstillinger. Af sagen~fremgår følgende indkaldelse: "Stormøde om spisekartofler. Afsætningspriserne på spisekartofler er i denne sommer styrtdykket til et niveau hvor alle avlere taber store beløb, og hvor mange frygter at måtte forlade erhvervet, hvis der ikke sker ændringer....j;l..ansk Kartoffelproducentforening vil derfor i samarbejde me~ ~invitere til et krisemøde.... Torsdag den 3. september kl på Hotel Lyngheden i Grindsted. Program: ~omst og indledning ved ~ en spiseavlers syn vi kartoffelavler'" 3. Afsætning af spisekartofler, hvorfor er prisen så lav? - beskrivelse af mekanismer? bedre til at afsætte kartopriser for økonomien i kartofler? vi Kaffe - producentforeningen er vært 7. Hvad skal der til her og nu? ii/iiii 8. DB kalkuler for at belyse hvor prisen skal ligge tilløsning i år - betydning på bedriftsniveau v...

20 side Løsningsforslag på.~ igen næste år? Rettens begrundelse og afgørelse har forklaret, at Dansk Kartoffelproducentforening hen over sommeren havde forsøgt at skabe ro på, så priserne kunne stagnere, og at man indkaldte til stormødet, da priserne blev ved med at falde. Det fremgår af Dansk Kartoffelproducent-forenings mødeindkaldelse til stonnødet den 3. september 2009 i Grindsted blandt andet: "Afsætningspriserne på kartofler er styrtdykket til et niveau, hvor alle avlere taber store beløb, og hvor mange frygter at måtte forlade erhvervet, hvis ikke der sker ændringer". Som en del af programmet var der blandt andet indlæg under overskrifterne: "Afsætning af spisekartofler, hvorfor er prisen så lav?" og "Hvad betyder de nuværende priser for i kartofler", ligesom der var indslag ved under overskriften: "Hvad skal der til her og nu samt "DB kalkuler for at belyse, hvor prisen skal ligge". ~ar at mødet ~ al at det var foreningen, der stod bag de konkrete initiativer, so~pfordrede avlerne til at stå sarmnen om. Disse initiativer indebar blanot andet, at "10 % af arealet skal ud. Ingen kartofler i tvivlsomme arealer eller foragre", og "Lav kontrakter til år med en mindstepris på 110 kr. pr. hkg indtil nyt-år og herefter 130 kr". bekræftet, at referatet fra.-a i hovedtræk. mødet, hvilket støttes ~ øvrige forklaringer i sagen og i _ den 9. september 2009 om, at "Det var set det, der var formålet med mødet i Grindsted at informere lidt om, hvordan det var man kunne prøve at få priserne lidt op" og "Yderligere mere vil. til, at der er nogle af avlerne, der lader 10 % sidde i jorden" har videre forklaret, at der på mødet blev tait i en hård og kontant tone blandt andet at opfordre medlemmerne til at "sætte sig på tværs over kulerne", og at bestyrelsen efterfølgende modtog henvendelser fra medlemmer, der oplyste, at de i overensstemmelse med opfordringerne på stormødet havde sagt nej til de priser, som pakkerierne tilbød. Dansk Kartoffelproducentforening er en brancheforening bestående af hovedsageligt jyske og fynske avlere, og til mødet den 3. september 2009 blev

21 side 21 der indkaldt bredt blandt både medlemmer og ikke medlemmer. Mødet blev efterfølgende omtalt i en lang række fagblade og aviser, der som ovenfor nævnt var indslag om mødet i den laillc1sc:tæj[(kt~ndl~ På baggrund af det ovenfor anførte er det bevist, at Dansk Kartoffelproducentforening i forbindelse med 3. september 2009 har stået bag en opfordring til en samordnet praksis, som er omfattet afkonkurrencelovens 6, stk. 3, jf. stk. 1, idet foreningen og~ ~orsøgte at koordinere medlemmernes adfærd i~ pnser og mængder af markedet. Det er endvidere af de samme grunde bevist, forbindelse med interviewet. ~en 9. september og i artiklen i ~ar overtradt konkurrence lovens 6, stk. 3, jf stk. 1. D~ at det efter forklaringerne i sagen lægges til grund, at opfordringerne til at begrænse udbuddet ikke alene skete af hensyn til kvaliteten, men også for at sikre priser, der som minimum dækkede avlernes produktionsomkostninger. Det bemærkes endeligt, at den i konkurreneelovens 7 anførte undtagelse fra forbuddet i konkurrencelovens 6 ikke omfatter en situation, hvor en virksomhed eller en sammenslutning af virksomheder samordner eller vedtager priser, avancer m.v. for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser eller aftaler begrænsninger og salg. Hverken Dansk Kartoffelproducentforenings er derfor omfattet af undtagelsen i konkurrencelovens Retten har ved fastsættelsen af bødestraffen for Dansk Kartoffelproducentforening lagt vægt på, at en opfordring fra en brancheforening til medlemmerne, der har til formål eller følge at begrænse priskonkurrencen mellem disse, i almindelighed må anses for at være en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Dette gælder ikke mindst i en situation som den i denne sag omhandlede, hvor foreningen i 2008 havde modtaget en indskærpelse fra Konkurrencestyrelsen om ikke at forsøge at påvirke medlemmernes prisfastsættelse eller øvrige forretningsbetingelser. På trods heraf stod Dansk Kartoffelproducentforening bag afholdelsen af stormødet, ligesom foreningen fulgte op på stormødets opfordringer om mindstepriser og begrænsninger af udbuddet i efterfølgende interviews blandt andet i den landsdækkende Selvom Dansk Kartoffelproducentforening kun repræsenterede en mindre del af de danske kartoffelavlere, finder retten efter en samlet vurdering, at bøden for overtrædelse af konkurrencelovens 23, stk., l, nr. 1, jf. stk. 3, ogjf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, bør fastsættes tilsoo.ooo kr. Retten har, ved vurderingen af om ogs skal straffes, lagt ~nfor anførte om grovheden af overtrædelsen og på~ fremtrædende og centrale rolle, blandt andet i forbindelse med interviewet i_og har på den baggrund fundet, at straffen foebør fastsættes til en bøde på kr. Også for_ ~edkommende finder retten, at det er en skærpende omstændighed, at

22 side 22 i april 2008 var blevet gjort bekendt med Konkurrencestyrelsens tidligere henvendelse til fojeningen, og atei samme forbindelse underskreven erklæring om, at foreningen ville overholde dansk lovgivning, herunder kon- Forvandlingsstraffen for den bøde, som som anført nedenfor. idømmes, fastsættes Thi kendes for ret: Tiltalte Dansk Kartoffelproducentforening straffes med en, bøde på kr. Tiltalte~ska1 straffes med en bøde på kr. Forvandlingsstraffen for den bøde, der laønmi1e~ 14 dage. fængsel i De tiltalte skal hver især betale den del af sagsomkostningerne, der vedrører deres egne sager. Helle Fløystrup Dommer

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM afsagt den 13. april 2016. Rettens nr. 8-3264/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Ank] agernyndigheden mod Hansen & Graversen Murennestre A/S cvr-nummer 12084587

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

RETIENIHOLSTEBRO DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 15. december Rettens nr /2016 Politiets nr. SØK

RETIENIHOLSTEBRO DOM. Udskrift af dombogen. afsagt den 15. december Rettens nr /2016 Politiets nr. SØK RETIENIHOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM afsagt den 15. december 2016 Rettens nr. 7-1588/2016 Politiets nr. SØK-91250-00009-15 Anklagemyndigheden mod Canett Furniture A/S cvr-nummer 27282393 Anklageskrift

Læs mere

Fra Nakkebølle til Grindsted - Perspektivering af konkurrencestraffesagerne, særligt kartellerne

Fra Nakkebølle til Grindsted - Perspektivering af konkurrencestraffesagerne, særligt kartellerne Fra Nakkebølle til Grindsted - Perspektivering af konkurrencestraffesagerne, særligt kartellerne DFK, den 6. oktober 2011 Af vicestatsadvokat Hans Jakob Folker (SØK) hjf001@politi.dk 10-10-2011 Side 1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM afsagt den 25. november 20 J 5 Rettens nr. 15-5611/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Anklagemyndigheden mod Dahl A/S Cvr-nummer 12 70 03 77 (tidl. PPE Entreprise

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 29. november 2017 Rettens nr. K01-4710/2017 Politiets nr. 3300-70661-00001-15 Anklagemyndigheden mod T1 f. 1981 T2 f. 1980 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund Sagen omhandler spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Anne Marie Nymark Jensen Ansgarsvej 2 9600 Aars Nævnet har modtaget klagen den 7. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-240.561 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 K E N D E L S E Tolkeservice v/ Aso Hamid (advokat Flemming Schiøler Christiansen, Thisted) mod

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere