MED-aftale Ansvar Dialog Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-aftale 2015. Ansvar Dialog Udvikling"

Transkript

1 MED-aftale 2015 Ansvar Dialog Udvikling

2 Indhold Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v MED-aftalens område Formål Lokale aftalemuligheder Form og struktur Kompetence...12 Kapitel 2: Medindflydelse og medbestemmelse Medindflydelse og medbestemmelse Information og drøftelse Retningslinjer Hovedudvalget Øvrige MED-udvalg Arbejdsmiljø...17 Kapitel 3: MED- og Arbejdsmiljøuddannelse Formål med MED-uddannelse Formål med Arbejdsmiljøuddannelse Kapitel 4: Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse Evaluering Opsigelse Underskrifter BILAG 1 - Organisationsdiagrammer - MED-strukturen MED - Hovedudvalg...27 Område-MED - Social Omsorg Område-MED - Læring, Skoler...30 Område-MED - Læring, Børn & Unge...32 Område-MED - Beskæftigelse Område-MED - Fritid og Fællesskab BILAG 2 Vejledende forretningsorden for MED-udvalg i Hedensted Kommune BILAG 3 Fordeling af strategiske og operationelle arbejdsmiljøopgaver...40 BILAG 4 Arbejdsmiljøgrupper og valgprocedure BILAG 5 Fordeling af repræsentanter i MED-udvalg BILAG 6 MED-uddannelse og Arbejdsmiljøuddannelse Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 3. marts

3 Indeks A Aktiviteter og metoder 18, 19 Arbejdsmiljø 17, 19 arbejdsmiljødrøftelse 17, 18, 19, 20, 21, 37, 40 arbejdsmiljøgrupper 7, 19, 21, 42 Arbejdsmiljøhåndbog 21 arbejdsmiljøledere 21 arbejdsmiljøopgaver 18, 40 arbejdsmiljørepræsentanter 6, 7, 8, 11, 18, 19, 21, 22, 42, 43, 45, 46, 47 arbejdsmiljøstormøde 21 arbejdsmiljøuddannelse 18, 44 D Distrikts-MED 7, 9, 10, 11, 18, 20, 36, 38, 39, 43 E enstrenget struktur 6 evaluering 17, 18 F forretningsorden 9, 16, 36 H Hovedudvalget 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 38, 39, 43 I Ikrafttrædelse 23 indsatsområder 18 informationspligt 13 L Ledelsesrepræsentanter 11, 38 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 38, 39, 43 M medarbejderrepræsentanter 6, 8, 9, 10, 13, 15, 22, 38, 47 medarbejderundersøgelser 16, 41 medbestemmelse 5, 6, 7, 12, 13, 16, 38 medindflydelse 5, 6, 7, 12, 13, 16, 38 MED-strukturen 6, 7, 19 MED-uddannelse 17, 22, 47 O obligatoriske opgaver 16, 36 Område-MED 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 45, 46 operationelle arbejdsmiljøopgaver 18 Opgavefordeling 18 opsigelse 15, 16, 23 R Retningslinjer 15 S selvejende institutioner 9 3

4 U udpegning 9, 10 V Valg 9, 10, 20 Valg af indsatsområder 20 Æ Ændringer i arbejdsmiljøorganisationen 7, 19 Å årsrapport 20 4

5 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål m.v. 1 MED-aftalens område Stk. 1 Hedensted Kommunes MED-aftale er det ene af tre ben, som skal sikre vores mål om at yde god service for politikere, borgere og virksomheder. Aftalen er udarbejdet i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Struktur Overensstemmelse Personalepolitik MED-aftale Stk. 2 Stk. 3 Aftalen gælder for alle ansatte i Hedensted Kommune. Aftalen gælder endvidere for alle ansatte ved selvejende dag- og døgninstitutioner, som Hedensted Kommune har indgået driftsaftale med. 2 Formål Stk. 1 MED-aftalen skal skabe grundlag for udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Hedensted Kommune. I aftalen er der fokus på: At sikre medindflydelse og medbestemmelse At skabe trivsel og engagement At forbedre og udvikle arbejdsmiljøet MED-aftalen skal være kultur- og adfærdsbærende, og skal bidrage til et konstruktivt og tillidsfuldt samspil mellem ledelse og medarbejdere. MED-aftalen sætter de overordnede rammer for samarbejdet. Vi bruger medindflydelse og medbestemmelse ikke kun i MED-systemet. Det foregår også i hverdagen i praksis. Formålet er derfor: At alle ledere skaber muligheden for dialog på rette tid og rette sted i MED-systemet og med tillidsvalgte. Derved sikres, at ideer og synspunkter kommer alle steder fra, så vi bruger erfaringer fra dagligdagen. At alle medarbejdere har et medansvar for at dialogen tages i MED-systemet og/eller med tillidsvalgte. 5

6 På den måde træffes bedre beslutninger, samtidig med at vi alle har bedre mulighed for at forstå dem, tage ansvar og støtte udviklingen i den ønskede retning. Bemærkning MED-aftalen tager udgangspunkt i organisationens værdier: Ansvar - for alle og for den enkelte. Dialog - ved åben og ligeværdig kommunikation. Udvikling - ved at have medansvar for at prøve og gennemføre nyt. Når vi siger, at der skal være dialog på alle niveauer, er det for at sikre, at der ikke er områder i organisationen, hvor der bare er énvejskommunikation. 3 Lokale aftalemuligheder Stk. 1 Hedensted Kommunes MED-aftale er indgået i overensstemmelse med de krav der stilles med hensyn til form, indhold og struktur i lovgivningen og MED-rammeaftalen. 4 Form og struktur Stk. 1 MED-strukturen For at sikre kommunens behov og medarbejdernes muligheder for medindflydelse og medbestemmelse, etableres der en sammenhængende og enstrenget struktur for medindflydelse og medbestemmelse samt arbejdsmiljøarbejde. Det betyder, at MED varetager både samarbejde og arbejdsmiljøarbejde. Modellen medvirker til at styrke helheden i opgaveløsningen og kvalificerer og effektiviserer både medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljøarbejdet. MED-strukturen matcher ledelsesstrukturen, og skal samtidig tilgodese forskelligheden i en stor organisation. MED-strukturen er derfor fleksibel, og kan tilpasses de enkelte områder og arbejdspladser. Grundlæggende gælder for MED-udvalg på alle niveauer, at Medarbejderrepræsentationen som udgangspunkt baseres på hovedorganisationernes valgte tillidsrepræsentanter, og afspejler personalesammensætningen. Hvis antal medarbejderpladser ikke kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Antallet af ledelsesrepræsentanter ikke overstiger antallet af medarbejderrepræsentanter. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter ikke overstiger antallet af tillidsrepræsentanter/ medarbejderrepræsentanter. Bemærkning Vores struktur skal være gennemskuelig og nede på jorden. På den måde bliver strukturen forståelig og skaber sammenhæng. For at kunne understøtte vores tre værdier; ansvar, dialog og udvikling, skal strukturen være let og give vide rammer. Grundlaget for en velfungerede MED-struktur er medarbejderindflydelse på alle niveauer. 6

7 Stk. 2 Ændringer i MED-strukturen Ændringer i MED-strukturen kan aftales i Hovedudvalget, i forbindelse med organisations- og strukturændringer. Hvis der bliver behov for at udvide eller reducere antallet af MED-udvalg, er det Hovedudvalget, der fortolker, om ændringen kan foretages, jf. de principper der er fastlagt i denne aftale. Ønskes en ændring af MED-strukturen, sendes forslag til Område-MED, som kvalificerer ønsket, og sender forslaget videre til Hovedudvalget. I forslaget skal indgå en redegørelse for, hvordan ændringen kvalificerer og styrker samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet samt en skitse af den ændrede organisering. Hvis Hovedudvalget godkender ændringen, jf. de aftalte principper, meddeles det til Område-MED til effektuering. Kan Hovedudvalget ikke blive enigt om fortolkningen af, om ændringen kan foretages, kan Hovedudvalget forelægge det for de centrale parter. Kan Hovedudvalget blive enigt om, at ændringen ikke kan foretages, kan Hovedudvalget anmode om at der nedsættes et forhandlingsorgan til forhandling af aftalen. Bemærkning Se også 11, stk. 3 om Ændringer i arbejdsmiljøorganisationen. Stk. 3 MED-niveauer MED-strukturen i Hedensted Kommune består som hovedregel af 3 niveauer samt arbejdsmiljøgrupper. Hovedudvalget (niveau 1) Område-MED (niveau 2) Distrikts-MED (niveau 3) kun på Social Omsorg /Personalemøde med MED-status (niveau 3/4) Arbejdsmiljøgrupper En arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsleder og én eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Alle medarbejdere skal være omfattet af en arbejdsmiljøgruppe. Stk. 4 Hovedudvalget Der nedsættes ét Hovedudvalg for hele kommunen. Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i Hedensted Kommune og for varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet, i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Hovedudvalget består af 13 medlemmer: 3 ledelsesrepræsentanter 8 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Bemærkning Se Bilag 5 - Fordeling af repræsentanter i MED-udvalg (Hovedudvalg og Område-MED). 7

8 Derudover deltager arbejdsmiljøleder i Hovedudvalgets møder. Medarbejderrepræsentanterne (tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne) i Hovedudvalget vælger næstformand blandt tillidsrepræsentanterne i udvalget. Stk. 5 Område-MED Der nedsættes Område-MED på chefområderne for kerneopgaverne. Område-MED omfatter kerneopgavens område, herunder også administrationen. Udvalgene sammensættes så der er: Mindst lige så mange medarbejderrepræsentanter som ledelsesrepræsentanter i udvalgene Mindst én arbejdsmiljørepræsentant i hvert udvalg Medarbejderrepræsentationen i udvalgene skal afspejle personalesammensætningen. Chefen er formand for udvalget. Medarbejderrepræsentanterne i et udvalg vælger udvalgets næstformand blandt tillidsrepræsentanterne eller eventuelt andre medarbejderrepræsentanter i udvalget. Område-MED Beskæftigelse består af 10 medlemmer: 4 ledelsesrepræsentanter 3 tillidsrepræsentanter 3 arbejdsmiljørepræsentanter Område-MED Fritid & Fællesskab består af 13 medlemmer: 5 ledelsesrepræsentanter 6 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter Område-MED Læring, Skoler består af 14 medlemmer: 4 ledelsesrepræsentanter 8 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter Område-MED Læring, Børn & Unge består af 16 medlemmer: 6 ledelsesrepræsentanter 7 tillidsrepræsentanter 3 arbejdsmiljørepræsentanter Område-MED Social Omsorg består af 18 medlemmer: 8 ledelsesrepræsentanter 8 tillidsrepræsentanter 2 arbejdsmiljørepræsentanter 8

9 Stk. 6 Distrikts-MED Der nedsættes 3 Distrikts-MED under Social Omsorg. Udvalgene sammensættes så der er: Mindst lige så mange medarbejderrepræsentanter som ledelsesrepræsentanter i udvalgene Mindst 1 arbejdsmiljørepræsentant i hvert udvalg. Stk. 7 og Personalemøder med MED-status Efter drøftelse med medarbejderne, træffer lederen beslutning om nedsættelse af eller om der holdes personalemøde med MED-status. Antal medlemmer i aftales mellem leder og medarbejdere. Kan der ikke opnås enighed, bringes det videre til Område-MED. Udvalgene sammensættes så der er: Mindst lige så mange medarbejderrepræsentanter som ledelsesrepræsentanter i udvalgene Mindst 1 arbejdsmiljørepræsentant i hvert udvalg. Ønskes ændringer i strukturen se 4, stk. 3. Stk. 8 Særligt for selvejende institutioner Selvejende dag- og døgninstitutioner indgår i Hedensted Kommunes MED-struktur, på lige fod med kommunale institutioner. Stk. 9 Forretningsorden MED-udvalg på alle niveauer skal, på deres første møde, drøfte og udarbejde en forretningsorden. Når et nyt medlem indtræder i et udvalg sikres, at det nye medlem bliver introduceret for forretningsordenen. MED-udvalg på alle niveauer gennemgår og justerer forretningsordenen minimum hvert andet år, så den svarer til de procedurer og aftaler man rent faktisk har. Det gælder for MED-udvalg på alle niveauer, at der skal holdes minimum 4 møder om året. Der kan på alle niveauer fastlægges ekstraordinære møder efter behov. Mødetidspunkter i Hovedudvalget og Område-MED koordineres. Bemærkning Se Bilag 2 - Vejledende forretningsorden. Stk. 10 Valg/udpegning til MED-udvalg Ordet medarbejderrepræsentant dækker følgende tillidshverv: Tillidsrepræsentanter Andre medarbejderrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter 9

10 Hvis pladserne i et MED-udvalg ikke kan besættes af tillidsrepræsentanter, kan der vælges/udpeges andre medarbejderrepræsentanter inden for det område, udvalget dækker. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter med hensyn til valg af suppleant, vilkår, afskedigelse og uddannelse. Medarbejderrepræsentanter skal have et ansættelsesmæssigt forhold til Hedensted Kommune. Medlemmer til MED-udvalg vælges eller udpeges for 2 år. Hvis et medlem udtræder i valgperioden, foretages valg/udpegning efter gældende regler. Valg/udpegning foretages i januar måned i ulige år og gælder fra 1. februar. Medarbejdere med ledelseskompetence kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant. I den konkrete vurdering af, om en medarbejder har ledelseskompetence indgår følgende elementer: Selvstændig ledelsesret Beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser Selvstændigt budget- og regnskabsansvar. Medarbejderrepræsentationen skal, udover at være baseret på hovedorganisationerne, afspejle personalesammensætningen for området. Stk Tillidsrepræsentanter Hovedudvalget Tillidsrepræsentanterne til Hovedudvalget udpeges af hovedorganisationerne og tager udgangspunkt i den fordelingsnøgle, der er aftalt mellem organisationerne. Område-MED Tillidsrepræsentanterne til Område-MED udpeges af hovedorganisationerne. Distrikts-MED Tillidsrepræsentanterne til Distrikts-MED vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne på de arbejdspladser, der hører under Distrikts-MED. Hvis pladserne ikke kan besættes af tillidsrepræsentanter, kan der vælges medarbejderrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne til vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne på området. Hvis pladserne ikke kan besættes af tillidsrepræsentanter, kan der vælges medarbejderrepræsentanter. Bemærkning Se Bilag 5 - Aftalt fordeling af repræsentanter i MED-udvalg (Hovedudvalg og Område-MED). 10

11 Stk Arbejdsmiljørepræsentanter Hovedudvalget Arbejdsmiljørepræsentanterne til Hovedudvalget vælges af og blandt alle arbejdsmiljørepræsentanter i kommunen, dog således at de to repræsentanter er fra to forskellige områder. Område-MED Arbejdsmiljørepræsentanterne til Område-MED vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne inden for det område, udvalget dækker. Distrikts-MED Arbejdsmiljørepræsentanterne til Distrikts-MED vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på de arbejdspladser, der hører under Distrikts-MED. Arbejdsmiljørepræsentanterne indgår i det lokale MED-udvalg. Er der mere end én arbejdsmiljørepræsentant i afdelingen/institutionen vælges arbejdsmiljørepræsentanten til af og blandt de arbejdsmiljørepræsentanter der dækker området/afdelingen/ institutionen. Bemærkning Se Bilag 4 - Arbejdsmiljøgrupper og valgprocedure. Stk Ledelsesrepræsentanter Mindst én af ledelsesrepræsentanterne i et MED-udvalg skal være arbejdsmiljøleder i en arbejdsmiljøgruppe. Hovedudvalget Ledelsesrepræsentanter udpeges af og blandt den øverste ledelse, Kommuneledelsen. Kommunaldirektøren er født medlem og formand for Hovedudvalget. Område-MED Ledelsesrepræsentanterne udpeges af chefen for området. Distrikts-MED Ledelsesrepræsentanterne i Distrikts-MED vælges af og blandt lederne på de arbejdspladser der hører under distriktet. Distriktslederen er formand for Distrikts-MED. Lederen på det lokale niveau er født medlem af og er formand. Ved flere sidestillede ledere på et område indgår alle ledere i, og aftaler indbyrdes, hvem der er formand for udvalget. 11

12 5 Kompetence Stk. 1 Stk. 2 Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Det er ledelsens ansvar, at ledelseskompetencen inden for hvert udvalgs område er tydelig. Bemærkning Ledelsens kompetence er udgangspunktet for medindflydelse og medbestemmelse inden for et givent område. Vores udgangspunkt er derfor, at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bør ske på det niveau, hvor lederen har kompetencen. 12

13 Kapitel 2: Medindflydelse og medbestemmelse 6 Medindflydelse og medbestemmelse Alle medarbejdere skal enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant have mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. 7 Information og drøftelse Stk. 1 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Den gensidige informationspligt gælder for alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Både leder og medarbejderrepræsentanter skal informere om emner, der er af betydning for samarbejdet. Bemærkning I vores grundlæggende værdier indgår dialog og ansvar. Derfor informerer vi så tidligt som muligt, for at give de bedste muligheder for dialog. Dialog er afgørende for et godt samarbejde og en god arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at der i MED-systemet er en god og grundig information og drøftelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Ledere og medarbejdere har samtidig også et ansvar for selv at søge information. 13

14 Stk. 2 Informationen gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller byrådets beslutninger. A. Kravene til tidspunktet for information skærpes jo mere omfattende og kompliceret en sag er. Informationen skal generelt gives på et tidspunkt, som sikrer den fornødne tid til at forberede drøftelserne. B. Informationen skal i komplicerede sager, så vidt muligt, foreligge i form af tilstrækkeligt skriftligt materiale, så informationen kan danne grundlag for en drøftelse i de respektive baglande. C. Kravene til informationens indhold skærpes, jo mere omfattende og kompliceret en sag er. Informationen skal generelt indeholde en belysning af de faktiske omstændigheder, som har betydning for den forestående beslutning. Stk. 3 Ledelsen skal regelmæssigt give MED-udvalgene information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i Byrådet. Informationen skal gives på det rette MED-niveau. Bemærkning Det er vigtigt, at ledelsen giver information videre fra den politiske ledelse og udvalgene. Dagsordener og referater fra Byrådets møder er i øvrigt offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside. Stk. 4 I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at A. Informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i kommunens eller institutionernes aktiviteter og økonomiske situation. B. Informere om og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i kommunen eller institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. C. Informere om og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk. 5 Stk. 6 Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af Byrådet efter forudgående forhandling/drøftelse med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. For det tilfælde at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. 14

15 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. I Hovedudvalget aftales der årligt procedurer for information og drøftelse af budget og økonomi. Ledere og medarbejdere i et MED-udvalg skal i samarbejde informere alle ansatte under det pågældende MED-udvalg. MED-udvalgene skal aftale, hvordan det sikres, at ansatte får adgang til al MED-relevant information. MED-udvalgene vælger selv indholdet af informationen og hvilke informationskanaler der skal anvendes. Mødereferater gøres tilgængelige for relevante medarbejdergrupper og udvalget beslutter, om der er emner, som skal gøres til genstand for særlig information. Ledelse og medarbejderrepræsentanter i Område-MED har en fælles forpligtelse til at sikre, at der i forbindelse med s drøftelser sker en involvering af medarbejdere i afdelinger/institutioner. 8 Retningslinjer Bemærkning Vi ønsker en god dialog mellem niveauerne i MED. Derfor prioriteres henvendelser fra andre MED-udvalg højt, og der gives altid svar på disse henvendelser. Stk. 1 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges enighed. Bemærkning Vi prioriterer den frie og åbne dialog. Vi supplerer med regler og retningslinjer ved behov. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. Hovedudvalget er fastsat eller godkendt af Byrådet, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder de særlige bestemmelser om opsigelse, jf. stk. 7. Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af: 1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold 2. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter og 3. Kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis kompetenceudvikling mv. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givent område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. 15

16 Stk. 6 Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Stk. 7 Retningslinjer som er aftalt i henhold til stk. 3 og i henhold til 9 gælder, indtil der er opnået enighed om ændringer. 9 Hovedudvalget Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i Hedensted Kommune, ligesom Hovedudvalget er øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet for hele kommunen. Hovedudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i tilfælde, hvor aftaleretten er delegeret til lokale repræsentanter. Hovedudvalget har på det overordnede niveau til opgave: Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde politikker og retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen. At varetage og løse opgaver der, i henhold til overenskomster eller andre retningslinjer, er tillagt kommunens øverste medindflydelses og medbestemmelsesudvalg. At vejlede om udmøntningen af MED-aftalen, herunder om nedsættelse af udvalg mv. At fortolke aftalte retningslinjer. At fortolke MED-aftalen og behandle uoverensstemmelser herom. At indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende aftalen mv. for de centrale forhandlingsparter. Regelmæssigt at evaluere anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler i kommunen. Hovedudvalget har desuden en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle rammeaftaler, og skal aftale retningslinjer for: Indhold og opfølgning på medarbejderundersøgelser (trivselsmålinger). Sygefraværssamtaler. Den samlede indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø. Den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane samt arbejdsbetinget stress. Beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Sundhed og sundhedsfremmeinitiativer. Anvendelse af de lokalt afsatte AKUT-midler. Bemærkning Se Bilag 3 - Fordeling af strategiske og operationelle arbejdsmiljøopgaver. Akutmidlerne anvendes til uddannelse af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og udmøntes efter aftale mellem tillidsrepræsentanterne. 16

17 Stk. 4 Stk. 5 Hovedudvalget mødes minimum én gang om året med kommunens politiske ledelse, med henblik på en drøftelse af den del af budgetlægningen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Hedensted Kommune. Hovedudvalget skal sikre, at arbejdet med arbejdsmiljø og sundhedsfremme styrkes og effektiviseres, jf. den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning. Med udgangspunkt i foregående års indsatsområder og evaluering af disse, har Hovedudvalget hvert år en strategisk drøftelse for arbejdsmiljø og samarbejde. På baggrund af drøftelsen fastlægger Hovedudvalget en strategiplan, som indeholder de indsatsområder eller emner, det er aftalt at fokusere på og arbejde med, i den kommende periode. Stk. 6 Hovedudvalget fastlægger og sikrer gennemførelse af MED-uddannelse. Bemærkning Se Bilag 6 - MED-uddannelse og Arbejdsmiljøuddannelse. 10 Øvrige MED-udvalg Øvrige MED-udvalg har til opgave at: At drøfte forhold af betydning for arbejdsforhold. At fastlægge retningslinjer inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområder. At drøfte og planlægge arbejdsmiljø- og sundhedsfremmearbejdet. Mulighed for at forhandle og indgå aftaler. Årlig arbejdsmiljødrøftelse. 11 Arbejdsmiljø Stk. 1 Organisering Den enstrengede model, som er beskrevet i aftalens 4 styrker, kvalificerer og effektiviserer arbejdsmiljøarbejdet, skaber helhed i opgaveløsningen og knytter arbejdsmiljøarbejdet tæt på ledelseskompetencen. Det betyder, at MED varetager både arbejdsmiljø og samarbejde. Se oversigt over den aftalte MED- og arbejdsmiljøorganisation i Bilag 1. Det er Hovedudvalgets ansvar at opdatere oversigten, så den altid afspejler MED- og arbejdsmiljøorganisationen. Oversigten skal være tilgængelig for alle ansatte. 17

18 Stk. 2 Opgavefordeling Der er strategiske og operationelle arbejdsmiljøopgaver. Hovedudvalget og Område-MED varetager som udgangspunkt de strategiske arbejdsmiljøopgaver, mens og arbejdsmiljøgrupperne som udgangspunkt varetager de operationelle arbejdsmiljøopgaver. Den konkrete fordeling af arbejdsmiljøopgaverne fremgår af Bilag 3. Hovedudvalget er det øverste udvalg for arbejdsmiljøarbejdet og arbejder strategisk med arbejdsmiljøområdet. Planlægning, koordinering, effektmåling og evaluering af arbejdsmiljøområdet, herunder formulering og evaluering af en overordnet arbejdsmiljøpolitik. Videnopsamling og videnformidling til hele kommunen. Sikring af rammer for oplæring og instruktion af de ansatte. Afholde årlig arbejdsmiljødrøftelse, vælge indsatsområde og følge op. Koordinere relevant arbejdsmiljøuddannelse. Sikre at mulighederne for intern og ekstern bistand er synlige. Område-MED og Distrikts-MED planlægger og koordinerer de overordnede arbejdsmiljømæssige forhold og indsatsområder inden for eget område. /Personalemøder med MED-status planlægger og koordinerer de arbejdsmiljømæssige forhold og indsatsområder på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøgruppen varetager de daglige arbejdsmiljøopgaver. Arbejdsmiljøgrupper oprettes ud fra et nærhedsprincip for at sikre, at arbejdsmiljøorganisationen kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde. Alle medarbejdere skal være dækket af en arbejdsmiljøgruppe. Enkelte steder er der fælles arbejdsmiljøgruppe på tværs af flere MED-udvalg. Det stiller særlige krav til ledelsesmæssig koordinering og fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes tidsanvendelse, for at kunne deltage i flere MED-udvalg, og repræsentere medarbejdere fra flere ledelsesområder. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter fastsættes så alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og så de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, inden for deres normale arbejdstid. I tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøarbejdet skal der skabes mulighed for, at alle enheder, som arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer, betjenes i et passende omfang og i et kontinuerligt planlagt forløb, som gør det muligt for arbejdsmiljørepræsentanten at udfylde sit hverv. Bemærkning Der skal være særlig opmærksomhed på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø, når arbejdsmiljøgruppen repræsenterer flere ledelsesområder. Se også Aftaler for tillidshverv på intranettet. 18

19 Stk. 3 Ændringer i arbejdsmiljøorganisationen Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter aftales på den enkelte arbejdsplads, jf. retningslinjer i Bilag 4 Arbejdsmiljøgrupper og valgprocedure. Såfremt ledelsen ønsker at reducere antallet af arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen, skal ledelsen redegøre for, hvordan denne reduktion kan styrke arbejdsmiljøindsatsen. Ønsker om flere eller færre arbejdsmiljøgrupper end aftalt i denne MED-aftale, jf. Bilag 1 Oversigt over MED-organisationen, skal godkendes af Område-MED. sender begrundet ønske til Område-MED, som drøfter og træffer beslutning om ønsket. Område-MED sender ændringen videre til Hovedudvalget til orientering. Hvis Område-MED ikke kan opnå enighed om ønsket, sendes forslaget med begrundelse og bemærkninger til drøftelse og beslutning i Hovedudvalget. Bemærkning Se også 4, stk. 2 Ændringer i MED-strukturen. Stk. 4 Aktiviteter og metoder Der er aftalt en række aktiviteter og metoder for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. For at vurdere effekten af aktiviteter og metoder, evalueres disse én gang om året, i forbindelse med Hovedudvalgets arbejdsmiljødrøftelse. Hensynet til arbejdsmiljøet inddrages i de drøftelser, der i øvrigt handler om økonomiske, strategiske, personale- og ledelsesmæssige forhold. Der prioriteres tid til arbejdsmiljøarbejdet, så arbejdsmiljørepræsentanternes funktion bliver synlig for resten af organisationen. Det forventes, at alle medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe, deltager i den løbende uddannelse. Arbejdsmiljø- og MED-konsulenten rådgiver MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne om arbejdsmiljø, og bidrager til koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og de tværgående indsatser samt til udvikling af arbejdsmiljøindsatsen, gennem en tæt dialog med arbejdsmiljøgrupperne. Effektmålinger skal være både kvalitative og kvantitative og angiver effekten af indsatser. Følgende elementer indgår som arbejdsmiljøindikatorer: Medarbejderundersøgelser (trivselsundersøgelser). Sygefraværs- og fremmødestatistikker samt årsager til langtidssygefravær. Arbejdsulykkesstatistik. Anvendelsen af diverse arbejdsmiljøtilbud, herunder samtaler. Erfaring og viden fra arbejdsmiljødrøftelse i Område-MED. Data i øvrigt fra arbejdsmiljørapporten. Bemærkning Aktiviteter og metoder kan findes i arbejdsmiljøhåndbogen på intranettet. 19

20 I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse vurderer Hovedudvalget, om det foregående års indsatsområder afspejles i indikatorerne. Årlig arbejdsmiljødrøftelse gennemføres i Hovedudvalget, i alle Område-MED, Distrikts-MED samt i /personalemøder med MED-status på arbejdspladsniveau. Kommunens samlede rapport (arbejdsmiljørapport) og rapporter på chefniveau med effektmålinger, er input til drøftelserne. Område-MED s diskussioner omkring den årlige arbejdsmiljødrøftelse og deres valg af arbejdsmiljøefteruddannelse indgår. For at kvalificere drøftelsen, deltager arbejdsmiljø- eller MED-konsulenten i Område-MED s drøftelse og indsamler derigennem viden og erfaring fra områderne. Arbejdsmiljørapport (årsrapport) med fokus på effekterne af de forskellige indsatser udarbejdes én gang årligt, for at kvalificere arbejdsmiljøindsatser og fokus i organisationen. I rapporten indgår data vedr. sygefravær og fremmøde, ulykker og arbejdsskader, Arbejdstilsynets afgørelser samt anvendelsen af kriseberedskab. Derudover samles der op på erfaringer og viden fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Område-MED. Arbejdsmiljørapporten indgår i kommunens samlede rapport og i rapporterne på chefområderne. Valg af indsatsområder for arbejdsmiljøet er en del af Hovedudvalgets strategi for hele organisationen, for at skabe sammenhæng mellem kerneopgaven, trivsel og udvikling. Indsatsområderne drøftes hvert år i Hovedudvalget, hvor det evalueres, om de valgte indsatsområder afspejler arbejdsmiljøudfordringerne i kommunen. På baggrund af drøftelsen vælges hvert andet år nye indsatsområder. Valg af nye indsatsområder (hvert ander år) Evaluering og justering af indsatsområder (hvert år) Effektmålinger Arbejdsmiljødrøftelse 20

21 Hovedudvalget planlægger et årligt arbejdsmiljøstormøde for hele MED- og arbejdsmiljøorganisationen. Derudover planlægger Område-MED årligt arrangementer (arbejdsmiljøefteruddannelse) om emner eller udfordringer om arbejdsmiljøet, som har særlig interesse for deres områder, eller deltager i fælles efteruddannelse. Emnerne for arrangementerne vælges i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i henholdsvis Hovedudvalg og Område-MED og planlægges i samarbejde med arbejdsmiljøkonsulenten. Arrangementerne skal understøtte at arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljøgrupper indgår i fleksible og interesse-/emnestyrede netværk i dagligdagen. Videndeling sker via intranettet og pr. mail. Derudover kan arbejdsmiljøgrupperne få intern og ekstern bistand samt konsultere arbejdsmiljøhåndbogen. Arbejdsmiljøhåndbog findes på intranettet og giver anvisninger på, hvordan konkrete opgaver kan gribes an, f.eks. hvordan der foretages risikovurderinger og ulykkesanalyser, med henblik på at forebygge ulykker og nedslidning. Der udsendes nyhedsbrev om arbejdsmiljø, arbejdsmiljøtiltag på kommunens arbejdspladser og Arbejdstilsynets besøg i kommunen. Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen er forpligtet til at søge viden på intranettet samt til aktivt at tilmelde sig nyheder, der vedrører arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøkonsulenten er kontaktperson til Arbejdstilsynet og sikrer en tæt dialog om tendenser og tilsynspraksis, som bringes videre i organisationen. 21

22 Kapitel 3: MED- og Arbejdsmiljøuddannelse 12 Formål med MED-uddannelse stk. 1 At kvalificere ledelses- og medarbejderrepræsentanter til at indgå i et samarbejde om de samlede opgaver i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet, det vil sige opgaver vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen, i institutionen og i kommunen generelt. Uddannelsen skal give deltagerne kendskab til det formelle grundlag for samarbejdet. At medvirke til, at disse forhold løses i et helhedsperspektiv. At skabe en erkendelse hos deltagerne af, at samarbejde er af væsentlig betydning for såvel udvikling af kvalitet og service i kommunen, for medarbejdernes udviklingsmuligheder og trivsel, samt for at understøtte målene i personalepolitikken. At medvirke til, at samarbejdet kan udføres i praksis under hensyntagen til de særlige politiske vilkår, som kendetegner arbejdet i en kommune, herunder at give deltagerne kendskab til det formelle grundlag for samarbejde. Bemærkning Vi er en organisation med en flad struktur, dialog og inddragelse. Vi ønsker at ideer og synspunkter kommer alle steder fra, så vi bruger erfaringer fra dagligdagen. MED-grunduddannelse og -efteruddannelse kvalificerer både ledere og medarbejdere til at udvikle samarbejdet i Hedensted Kommune. På den måde træffes bedre beslutninger, samtidig med at vi alle har bedre mulighed for at forstå dem, tage ansvar og støtte udviklingen i den ønskede retning. Se Bilag 6 - MED-uddannelse og Arbejdsmiljøuddannelse. 13 Formål med Arbejdsmiljøuddannelse Stk. 1 At give ledere og arbejdsmiljørepræsentanter viden om arbejdsmiljø og metoder. At sikre kendskab til at finde den fornødne information for at kvalificere arbejdsmiljøindsatsen. At skabe et godt arbejdsmiljø og styrke det forebyggende arbejde. 22

23 Kapitel 4: Ikrafttrædelse 14 Ikrafttrædelse Denne aftale træder i kraft den 15. marts 2015 og erstatter MED-aftale 2011 for Hedensted Kommune. 15 Evaluering MED-aftalen evalueres af Hovedudvalget efter behov. 16 Opsigelse Stk. 1 stk. 2 stk. 3 Stk. 4 stk. 5 MED-aftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel. Ved aftalens opsigelse optages forhandling af ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden at være opsagt. Ved forhandling eller genforhandling af aftalen, inddrages de forhandlingsberettigede organisationer. Hvis aftalen opsiges, og der ikke kan opnås enighed om en ny aftale, inden udløbet af 9-måneders fristen, kan parterne aftale, at denne aftale løber videre, indtil en nærmere angivet frist, eller så længe forhandlingerne af en ny aftale er i gang. Hvis der ikke kan opnås enighed om en forlængelse af denne aftale, bortfalder aftalen ved fristens udløb og erstattes af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationen. 23

24 24

25 Underskrifter 25

26 26

27 BILAG 1 - Organisationsdiagrammer - MED-strukturen Område-MED Beskæftigelse MED - Hovedudvalg Område-MED Område-MED Område-MED Område-MED Fritid & Fællesskab Læring - Skoler Læring - Børn & unge Social Omsorg / Personalemøde med MED-status Arbejdsmiljøgrupper PKØ (Hedensted) PKØ (Juelsminde) 27

28 Frit Valg Distrikt-MED MIDT Sygepleje Løsning Område-MED - Social Omsorg Bøgely Frit Valg Sygepleje Distrikt-MED ØST Birkelund Kirkedal Kildevældet 28

29 P-møder med MED-status P-møder med MED-status STØTTE- CENTER STAB rev ÅSE (Åbo, Syrenvænget, Egespring) - Syrenvænget - Åbo/Egespring Bofællesskaber (Solhøj, Rørkærvej, Lunavej, Egevej) - Solhøj, Rørkærvej, Lunavej - Egevej Område-MED - Social Omsorg Højtoften Frydenlyst Myndighed Sundhedsfremme, forebyggelse og træning Køkken Sygepleje - Højtoften - Frydenlyst Øster Snede plejehjem Distrikt-MED VEST Nedergården Nederbylund Møllebo 29

30 CPU rev Ungdomsskolen Område-MED - Læring, Skoler P-møde MED-status Børnehandicap/ Musikskolen Familieafdeling PPR / TIP-Teamet P-møde MED-status Korning skole/ Landsbyhaven P-møde MED-status Stenderup skole P-møde MED-status Ølsted skole og børnehave P-møde MED-status Øster Snede skole 30

31 Skoler med Stouby skole Uldum skole Tørring skole Stjernevejskolen Rårup skole Hedensted skole Skolen i Midten Daugård skole Hornsyld skole Område-MED - Læring, Skoler Skoler med Barrit skole Løsning skole Glud skole Lindved skole Rask Mølle skole Juelsminde skole Aale-Hjortsvang børneby Langskov skole/skovpyramiden rev

32 Bakkevej P-møde MED-status Børnehandicap/ Familieafdeling Område-MED - Læring, Børn & Unge Dagplejen P-møde MED-status Tandplejen P-møde MED-status Sundhed for børn og unge P-møde MED-status Søndergården Familiecenter + Ankersvej Ankersvej Familiecenter 32

33 Børnehaver som holder P-møde med MED-status Område-MED - Læring, Børn & Unge Børnehaver med P-møde med MED-status Bh Stjerneskuddet P-møde med MED-status Bh Tryllefløjten P-møde med MED-status Barrit Børnehus P-møde med MED-status Bh Eventyrhaven P-møde med MED-status Bh Børnekæret P-møde med MED-status Rårup/Skjold Fællesinstitution P-møde med MED-status Skovly P-møde med MED-status BH Tippen Tofteskovens børnehuse Øster Snede Børnehus Bh Lykkebo Bh Giraffen Tørring Institutionen Bh Østerled Rask Mølle Børneunivers Hornsyld Idrætsbørnehus Bh Skovtrolden Bh Lille Dalby Bh Spiloppen Søstjernen Skovstjernen rev

34 Aktivcenter Område-MED - Beskæftigelse P-møde MED-status Jobcenter Ungeenheden Hedensted Rådhus Egehøjskolen Rørkærgård Rusmiddelcenter Psykiatri 34

35 Uldum (Sekretariat, Kultur & Fritid, By & Landskab, Byggeservice, Natur & Miljø, Infrastruktur & Transport, Kommunale bygninger) Område-MED - Fritid og Fællesskab Borgerservice Integration Materielgården Hedensted Rådhus Integration, Opholdssteder Integration, Modtagelse P-møde MED-status Biblioteker 35

36 BILAG 2 Vejledende forretningsorden for MED-udvalg i Hedensted Kommune Alle MED-udvalg (Hovedudvalg, Område-MED, Distrikts-MED, /personalemøder med MED-status), skal udarbejde en forretningsorden. Når et nyt medlem indtræder i et udvalg sikres, at det nye medlem bliver introduceret for forretningsordenen. MED-udvalg på alle niveauer gennemgår og justerer forretningsordenen minimum hvert andet år, så den svarer til de procedurer og aftaler man rent faktisk har. Forretningsordenen er et godt støtteredskab til MED-aftalen og udgør, sammen med MED-aftalen, rammerne for udvalgets arbejde. Forretningsordenen er med til at skabe overblik og synlighed for udvalgets arbejde. Inspiration til MED-udvalgenes forretningsorden kan hentes i denne vejledende forretningsorden. Chefen/lederen er formand for MED-udvalget. Medarbejderrepræsentanterne vælger næstformanden blandt tillidsrepræsentanterne i udvalget. Næstformanden vælges for hele den 2-årige valgperiode. Udtræder næstformanden af udvalget i valgperioden, vælger medarbejderrepræsentanterne ny næstformand for den resterende periode. Udtræden af udvalget vil normalt kun ske, hvis næstformanden ophører i sit job, eller der i perioden vælges ny tillidsrepræsentant. MED-udvalgenes opgaver MED-udvalgenes opgaver er knyttet til, og følger chefen/lederens kompetence. Opgaver, der falder uden for chefen/lederens kompetence, henvises til behandling i det MED-udvalg, der har kompetence for den pågældende opgave. MED-udvalgenes obligatoriske opgaver fremgår af Hedensted Kommunes MED-aftale samt bilag 3 til MED-aftalen. Mødefrekvens MED-udvalget planlægger minimum fire møder om året ét hvert kvartal. Møderækken for det kommende år, fastlægges på årets sidste møde. Møderne skal koordineres med mødeplanerne i andre MED-udvalg, så der sikres en sammenhæng til overliggende MED-udvalgs møder: /personalemøder med MED-status -> Område-MED -> Distrikts-MED -> Hovedudvalg. På den måde sikres, at punkter fra de forskellige niveauer i MED kan bringes videre til et overliggende niveau umiddelbart efter et møde i et MED-udvalg. Mødekalender skal være tilgængelig på intranettet. 36

37 Der kan planlægges ekstraordinært møde, hvis et flertal af medarbejderrepræsentanterne overfor formanden eller næstformanden fremsætter ønske om det, eller hvis formanden, næstformanden eller arbejdsmiljøleder fremsætter ønske om det. Møderne skal, så vidt muligt, placeres inden for normal arbejdstid. Mødeform Møderne ledes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden. Målet er, at der gennem en fri og åben dialog blandt alle udvalgets medlemmer, opnås enighed i sager til beslutning. Hvis der ikke kan opnås enighed, skal ledelsen redegøre for, hvordan man vil forholde sig på det pågældende område. Dette skal fremgå af mødereferatet. Arbejdsgrupper og tilkaldelse af sagkyndige Et MED-udvalg kan, når karakteren af en opgave taler for det, nedsætte mindre arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe kan bestå af medlemmer af udvalget, og efter behov suppleres med andre relevante ledere og medarbejdere i kommunen. MED-udvalget definerer en arbejdsgruppes nærmere opgave og tidsramme. Arbejdsgrupper skal holde MED-udvalget orienteret om arbejdsgruppens arbejde. Dagsorden Punkter til dagsorden til ordinære møder skal være formand eller næstformand i hænde senest 3 uger før mødet afholdes. Formand og næstformand udarbejder i fællesskab dagsorden, sammen med sekretæren for MED-udvalget. Dagsordenpunkter skal være så fyldestgørende, at det enkelte medlem af MED-udvalget kan drøfte dagsordenen i sit bagland/i medarbejdergruppen, inden mødet. Det skal fremgå af det enkelte dagsordenpunkt, om det er til beslutning, drøftelse eller information. Det tilstræbes, at punkter til beslutning prioriteres først på dagsordenen. Nødvendige bilag til belysning af de enkelte punkter skal medsendes dagsordenen. Dagsorden med alle relevante bilag udsendes elektronisk/pr. mail senest 10 dage før mødet, til udvalgets medlemmer og deres suppleanter. I særlige tilfælde kan tidsfristerne fraviges, efter aftale mellem formand og næstformand. De nævnte tidsfrister er kun eksempler MED-udvalgene fastsætter selv tidsfrister for deres udvalg. Faste punkter på dagsordenen: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 3. Status på arbejdsmiljøarbejdet herunder årlig arbejdsmiljødrøftelse. 4. Sygefraværsstatistik. 37

38 5. Opfølgning på referater fra øvrige MED udvalg. 6. Information fra ledelsen vær opmærksom på, at information skal ske så tidligt, at medarbejderne har en reel mulighed for medindflydelse og medbestemmelse. 7. Information fra medarbejdere. 8. Budgetdrøftelse Eventuelt kan f.eks. være om punkter til næste møde. Vær opmærksom på, at der under eventuelt ikke kan træffes beslutninger. Formøder Ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter kan, hver for sig og efter behov, holde formøde inden et møde i MED-udvalget. Referat Formanden er ansvarlig for, at der tages referat fra møderne. Alle medlemmer i MED-udvalget har ret til, at særstandpunkter fremgår af referatet. Referaterne skal, ud over udvalgets beslutninger, indeholde en uddybende tekst, der gør det muligt for udenforstående at forstå, hvad der er drøftet på mødet. Det skal af beslutninger fremgå, hvem der har ansvar for at beslutninger gennemføres. Referater godkendes på mødet, eller hurtigst muligt derefter. Referater sendes (pr. mail) til udvalgets medlemmer og deres suppleanter, senest 8 dage efter mødet. Referat fra /Personalemøde med MED-status sendes til deltagere i mødet samt formand og næstformand i det overliggende Område-MED. Referat fra Område-MED og Distrikts-MED sendes til udvalgets medlemmer og deres suppleanter samt ledere på området. Derudover lægges referater på kommunens intranet. Referat fra Hovedudvalget sendes til udvalgets medlemmer og deres suppleanter samt lægges på kommunens intranet. Punkter til behandling i andre MED-udvalg Ønskes en sag behandlet i et overliggende MED-udvalg, skal dette sendes til formand og næstformand for udvalget senest 3 uger før udvalgets næste møde, med en konkret beskrivelse af, hvad der ønskes at udvalget skal tage stilling til. Det er ikke tilstrækkeligt at sende referat fra et møde, med mindre det i referatet er beskrevet konkret, hvad man ønsker MED-udvalget skal drøfte. Det er formandens og næstformandens ansvar at sikre, at sagen sendes til det overliggende MED-udvalg. På samme måde kan Hovedudvalget sende punkter til Område-MED, hvis der er sager/ emner, som Hovedudvalget ønsker deres stillingtagen til. 38

39 Sekretær Til Hovedudvalget og Område-MED er der udpeget fast sekretær fra administrationen, som skriver referat under møderne. Det anbefales, at Distrikts-MED og /Personalemøder med MED-status vælger en fast sekretær til møderne. Formanden bør være opmærksom på, at det er svært både at være aktiv mødedeltager og samtidig skrive det gode referat. Sekretæren varetager mødebooking, udsendelse af dagsorden og skriver referat på møderne. Årshjul På baggrund af Hovedudvalgets indsatsområder, Område-MED s mål og indsatsområder samt s egne mål og indsatsområder udarbejder udvalget et årshjul for 2 år. Årshjulet skal være tilgængeligt for alle ansatte, og tilpasses efter behov. Årshjulet er en støtte til MED-udvalget, og er med til at skabe overblik over de mål og indsatser som udvalget arbejder med. Det er også et redskab til at huske, at få de obligatoriske emner på dagsordenen, f.eks. drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Da flere opgaver er tilbagevendende med 2-3 års mellemrum, f.eks. APV og trivselsmåling, er det hensigtsmæssigt at udarbejde et årshjul over flere år. 39

40 BILAG 3 Fordeling af strategiske og operationelle arbejdsmiljøopgaver Strategiske arbejdsmiljøopgaver HU Område MED Planlægge, lede og koordinere kommunens samarbejde om sikkerhed og sundhed samt forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. X Lokal MED Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. X X X Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. X X X Deltage i kommunens udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. X X Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse. X X X Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i kommunens strategiske ledelse og daglige drift. X X X Sørge for, at årsagerne til bl.a. ulykker, forgiftninger og sundhedsskader herunder nedslidning samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i kommunen, en gang om året. X X X X Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici. X X X X Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene i kommunen og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres kontrol med overholdelse af instruktionerne. X X Rådgive om kommunens kompetenceudviklingsplan. X X X Udarbejde plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen. X Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted. X X 40

41 Strategiske arbejdsmiljøopgaver HU Område MED Lokal MED Drøftelse af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. X X X X Gennemføre og følge op på medarbejderundersøgelser (trivselsundersøgelse). X X X X Operationelle arbejdsmiljøopgaver HU Område MED Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion, tilpasset de ansattes behov. Deltage i undersøgelse af bl.a. ulykker, forgiftninger og sundhedsskader herunder nedslidning samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget (MED-udvalget). Lokal MED X X X X X X X X X X Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for kommunen, for nærmeste MED-udvalg. X X X Drøftelse af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. X X X X Gennemføre og følge op på medarbejderundersøgelser (trivselsundersøgelse). X X X X 41

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Genforhandling af den lokale MED-aftale

Genforhandling af den lokale MED-aftale Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale MEDaftaleudkast, har vi her forsøgt at udarbejde et papir, som kan bruges i forbindelse med jeres

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg Udbudsbilag D Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade-

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune of 9 MED-aftale for Syddjurs Kommune. Forord Det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur.

I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget mødestruktur. Hvor der er særlige forhold, der gør sig gældende, er der stadig

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Analyse af lokale MED-aftaler

Analyse af lokale MED-aftaler Analyse af lokale MED-aftaler KL og KTO/Sundhedskartellet /September 2007 1 Indledning...3 Metode...4 Undersøgelsens resultater...5 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v...7 1. Område... 7 2. Formål...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013

gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 gladsaxe.dk Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2013 indhold Lokalaftale om MED....................................... 3 Bilag 1: Selvejende institutioner der er omfattet af MED-aftalen...........................................

Læs mere

MED-aftale Kalundborg Kommune. Gældende fra 1. januar 2014

MED-aftale Kalundborg Kommune. Gældende fra 1. januar 2014 MED-aftale Kalundborg Kommune Gældende fra 1. januar 2014 Udgiver: Kalundborg Kommune HP & Personale Sats/layout/tryk: ReklameService Erik Johnsen Oplag: 1000 stk. Januar 2014 Indhold Side 4 Indledning

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere