Ingeniørsyn BYGNING NR Gothersgade 140/ØF2A EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej København Ø Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniørsyn BYGNING NR. 709 2013 Gothersgade 140/ØF2A EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29"

Transkript

1 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 709 Gothersgade 140/ØF2A EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej København Ø Tlf.: Fax:

2

3 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Gothersgade 140 / Øster Farimagsgade 2A Matr. nr.: 162 Nørre Vold kvt. Opførelsesår: 1850 / 1958 Fakultet: Det samfundsvidenskabelige Fakultet Brugere: Bygningssynet afholdt den: Deltagere i synet: Jørgen Tranberg-Hansen, Vedligeholdelsesleder, Campus Service City Casper Overgaard, Maskinmester, Campus Service City Saqib Tasneem, Projektleder, Campus Service, Byggesektionen Elisabeth Seiling, VVS-ingeniør, EKJ Jens B. Nielsen, El-ingeniør, EKJ 1 INDLEDNING Københavns Universitet, Campus Service (CAS) og EKJ rådgivende ingeniører as har, i henhold til bestemmelserne i Boligministeriets "Vedligeholdelsescirkulære" af 11. december 2008, gennemført bygningssyn på: 709-1: Gothersgade 140 (GOT140) fra ca Bygningen benyttes af Samfundsvidenskabeligt Fakultet. Bygningen har gennemgået en større renovering i 2008/ : Øster Farimagsgade 2A (ØF2A) 5-etages bygning fra 1958 og 3-etages "hvid" mellembygning. Bygningen benyttes af Institut for Psykologi. Trappetårn har bevaringsværdig udsmykning. Bygningen er totalrenoveret i Overordnet beskrivelse af tekniske anlæg: SfB nr: 50 VVS-anlæg, terræn Der er udført TV-inspektion af afløbssystem i september 2011 i forbindelse med, at der har været problemer med kloakken på forpladsen/gård mod Øster Farimagsgade. Forplads/gård mod Botanisk Have er renoveret i 2009, herunder er der etableret ny afvanding. Kloak og dræn er udskiftet i I 2011 har der været foretaget TV-inspektion af afløbssystemet langs med facaden mod Botanisk Have, grundet rotteproblemer. Det viste sig, at der var grenstykker, som ikke var blevet afproppet efter renovering af

4 Side: 1.2 bygningen. Disse mangler er nu udbedret. Efterfølgende har der, jf. Driften ikke været problemer med kloak/dræn. SfB nr: 52 Spilde-/ Regn-/ drænvandssystem Afløb føres sammen med bygningernes øvrige spildevand til det offentlige kloaksystem. Faldstammer er hovedsagelig udført i støbejern og står delvist skjulte i rørkasser. I 2008/2009 blev 3 stk. faldstammer udskiftet til PEH-rør, sammen med alle tilhørende afløbsinstallationer. Driften melder om problemer med tilstoppede toiletter, som kan være forårsaget af problemerne med kloakken på forpladsen/gården mod Øster Farimagsgade. Ellers meldes der ikke om problemer med afløbsinstallationerne. Alle faldstammer og dertilhørende afløbsinstallationer er fra 2008 og udluftet over tag. Lodrette faldstammer er udført i støbejern. SfB nr: 53 Brugsvand Bygningen forsynes med koldt vand fra vandstik ført ind i teknikrum i kælder ØF2A. Produktion af varmt vand sker i en 300 liters varmtvandsbeholder placeret i varmecentral i kælder. VVB opvarmes med lavtryksdamp. I 2008/2009 blev der tilsluttet nye brugsvandsrør på eksisterende stigrør. Alle nye synlige ledninger er udført i rustfrit stål og skjulte i PEX-rør. Overgang fra eksisterende galvaniserede stålrør til nye rustfrie stålrør er udført med en alupex-overgange. Enkelte stigrør (både koldt og varmt vand) i skakte er af ældre dato og i 2009 konstateret at være meget tærede. De synlige tæringer har dog indtil videre ikke forårsaget gennemtæringer på rørene. Det må forventes, at der skal ske en udskiftning af rørene indenfor 10 år. Der er ikke medtaget et beløb for dette projekt, da udgifterne hertil er for små. Der bør etableres mindre tekniklemme i demonterbare skakte, således inspektion af disse kan udføres uden at fjerne hele skakten. Bygningen forsynes med koldt vand fra vandstik ført ind i ingeniørgang i kælder.

5 Side: 1.3 Produktion af varmt vand sker i en varmtvandsbeholder placeret i teknikrum M109. Ved hvert sæt stigrør er der etableret cirkulation til yderste tapsted. Alle vandinstallationer i bygningen, herunder stigrør, fordelingsledninger mv. er udskiftet i Synlige rør er udført i rustfrit stål og skjulte i PEX-rør. SfB nr: 54 Luft, gas og trykluftanlæg I 2008 blev gasstik afproppet og afmeldt. I 2008 blev gasstik afproppet og afmeldt. SfB nr: 55 Køling I 2008/2009 er der etableret 2 stk. vandbårne køleanlæg placeret på tag, som forsyner 2 stk. fancoils i serverrum. Der er benyttet kølemiddel R410A på anlæggene. I 2008 har brugerne etableret et lille køleanlæg i ingeniørgangen, som betjener rackskab i bibliotek på den overliggende etage. SfB nr: 56 Varme og fjernvarme Københavns Energi (KE) har i 2010 oplyst, at forventet konvertering fra damp til fjernvarme tidligst vil ske i Varmecentral Den fælles varmecentral for GOT140 og ØF2A samt drivhuse er placeret i rum i kælder. Der findes 2 stk. vekslere damp/vand, som er fra medio Vekslerne er udsyret i Vekslerne er i 2009 forsynet med nye regulerings- og sikkerhedsventiler m.m. samt ny CTS-automatik i forbindelse med overgang fra Siemens til Honeywell CTS-anlæg i Botanisk Have. Udluftningen er i dag udført med ældre udluftningspotter i loftsrum som skal betjenes manuelt. Det anbefales, at udskifte disse til automatiske luftudladere. Der anvendes lavtryksdamp til varmtvandsbeholder (0,4 bar).

6 Side: 1.4 Der er i 2009 konstateret problemer med placering af de interne følere i forhold til CTS-følerne. Der er derfor etableret nye fælles følerlommer ultimo Reguleringsautomatikken for varmevekslere og blandesløjfer styres over CTS-anlæg. Blandesløjfer for ventilationsanlæg som forsyner læsesale og cafeområder er etableret i Styring af varmeforsyning til ventilationsvarmeflade for auditoriet er udført med elektronisk styring over CTS-anlægget. Kommunikationsmodulet ved pumpen er efterset af Grundfos i Radiatoranlæg Radiatoranlægget er et 2-strengs anlæg som er udskiftet i 2009, med undtagelse af få radiatorer i kælder. På hver radiator er der monteret termostatventil, og på de enkelte stigestrenge er der monteret strengreguleringsventiler. Hovedrør i kælder samt stigrør er af ældre dato og udført i sorte rør. Det må forventes, at disse skal udskiftes indenfor en 10-årig periode. Øvrige rør er fra 2008/2009 og udført i sorte rør. På eksisterende stigrør er der flere steder monteret ældre, synlige afspærringsventiler. Det anbefales, at fjerne håndtaget på disse ventiler, samt montere nye afspærringsventiler incl. aftapningsmulighed på stigrør i kælder. Varmecentral Hele varmeanlægget incl. blandesløjfer er fra Se i øvrigt tilsvarende punkt under bygning Radiatoranlæg Fra den fælles varmecentral i GOT140 er der ført ublandet varme frem og retur, hen til ingeniørgang under bygningen. Her er der etableret to blandesløjfer for henholdsvis øst- og vestfacaden. Fra blandesløjferne er der ført rør frem i ingeniørgang og ud til facader, hvor lodrette stigrør er placeret. Afspærrings- og strengreguleringsventiler er placeret i ingeniørgang. Under hvert vindue samt i toiletter m.m. er der opsatte radiatorer med termostatventiler. Fra ingeniørgangen er der ført ublandet varme frem og retur til to blandesløjfer for ventilation. Blandesløjferne er placeret i henholdsvis teknikrum og M208. Drivhuse Drivhuse bliver ligeledes forsynet med varme fra varmeanlægget i GOT140. I 2010 er der etableret særskilt dampveksler til forsyning af drivhuse. Driften oplyser dog, at veksler er alt for stor i forhold til det varmebehov, den skal dække. Det er ikke muligt at få en mindre veksler. Det bør undersøges, om der evt. kunne findes en mere energivenlig måde at opvarme drivhusene på.

7 Side: 1.5 SfB nr: 57 Proces-/ komfortventilation Ventilationsanlæg for auditorium: Der står et ældre ventilationsanlæg i tagrum , som betjener auditorium. I 2009 er der udført service på anlægget og ventilatorer blev i den forbindelse udskiftet. VE01: Ventilationsanlægget er fra 2009 og forsynet med roterende veksler og frekvensstyrede ventilatorer. Det er placeret i teknikrum Anlægget betjener læsesalene , , og på 1. og 2. sal efter princippet luft efter behov, dvs. VAV-anlæg med temperatur og CO 2 - styring. Anlægget er dimensioneret for en luftmængde på m³/h og opkoblet til CTS. Luftindtag og afkast er ført over tag. VE02: Ventilationsanlægget er fra 2009 og forsynet med roterende veksler og frekvensstyrede ventilatorer. Det er placeret i teknikrum Anlægget betjener køkken/cafeområder i kælder og stueetagen efter princippet luft efter behov dvs. VAV-anlæg med temperatur og CO 2 -styring. Anlægget er dimensioneret for en luftmængde på m³/h og opkoblet til CTS. Luftindtag sker gennem kældervindue, og afkast er ført over tag. SU1: Udsugningsanlægget (boksventilator) er fra 2009 og forsynet med frekvensstyring. Det er placeret i tagrum Anlægget betjener toilet- og kopirum og er opkoblet til CTS. Anlægget har afkast via taghætte. I 2008 er der etableret følgende ventilationsanlæg, hvor der forligger en serviceaftale med Intervent om et årligt hovedeftersyn, samt 2 gange filterskift pr. år: VE01: Ventilationsanlægget er placeret i teknikrum og forsynet med roterende veksler og frekvensstyrede ventilatorer. Anlægget betjener mødelokaler fra 1. til 4. sal samt tre forsøgsrum på 5. sal efter princippet luft efter behov dvs. VAV-anlæg med temperatur og CO 2 -styring. Anlægget er dimensioneret for en luftmængde på m³/h og opkoblet til CTS.

8 Side: 1.6 VE02: Ventilationsanlægget er placeret på taget i mellembygning ved kantine ud mod haven og forsynet med roterende veksler og frekvensstyrede ventilatorer. Anlægget betjener mødelokaler på 1. til 4. sal samt tre forsøgsrum på 5. sal efter princippet luft efter behov dvs. VAV-anlæg med temperatur og CO 2 -styring. Anlægget er dimensioneret for m³/h og opkoblet til CTS. SU1, SU2 og SU3: Udsugningsanlæggene (boksventilatorer) placeret i tagrum. Anlæggene betjener toiletkerner, bade- og rengøringsrum og er opkoblet til CTS. Anlæggene har afkast via taghætter. Emhætte i kantine Emhætte har selvstændig motor. Toiletrum 3-2-VV3 Toiletrum har selvstændig kanalventilator. SfB nr: 58 Teknisk isolering, rørmærkning, asbest Isoleringen er generelt intakt på installationerne, men der mangler dog lidt reparationsarbejde, f.eks. i skakte. Der er ikke medtaget et beløb for dette projekt, da udgifterne hertil er for små. I maj 2010 er ældre isolering på varmerør i kedelcentralen udskiftet og der er foretaget asbestsanering af asbestholdig dampisolering i kedelcentralen. I 2008 er bygningen asbestsaneret og alle rør og dertilhørende isolering udskiftet. Rør er opmærket. SfB nr: 63 Stærkstrømsinstallation Hovedtavle er etableret i 2008 og placeret i kælder rum A. Hovedtavlen forsynes fra hovedtavle i ØF2A via et eksisterende 4 x 95 mm² PVIKS. Der er i 2002 fremført separat jordledning for TN-C-S. Kortslutningsniveau er i 2003 målt til IK min 6,5 ka og IK max 9,5 ka af EKJ.

9 Side: 1.7 Lysinstallationer er udført med DALI-lysstyring alle steder, på nær teknikrum, toiletter og auditorium. I teknikrum og på toiletter er der etableret PIR-styring. I auditorium er der udført IHC-styring. Generelt er alle elinstallationer i ØF2A udskiftet i 2008/2009 herunder tavler. Eksisterende stikledning er bibeholdt til forsyning af hovedtavle. Kortslutningsniveau på hovedtavle er i 2003 målt til IK min 4,1 ka og IK max 6,3 ka af EKJ. Hovedtavle forsyner GOT140. Etagetavler. Systemjording er udført som TN-C-S. Lysinstallationer I den nordlige fløj er der etableret ny lysinstallation med decentral lysstyring bestående af dagslys og bevægelsesmelderstyring. Samtlige armaturer er fra 2008/2009. I den sydlige fløj er der etableret traditionel decentral bevægelsesmelderstyring. Armaturer er eksisterende truge armaturer. Nød- og panikbelysning Der er etableret centralt nød- og panikbelysning med central back-up forsyning. Kraftinstallationer Generelt er alle kraftinstallationer fra 2008/2009. SfB nr: 64 Svagstrømsinstallation ABA-, ABDL- og varslingsanlæg (udført af SIF) Der er i 2008 etableret et fuldt dækkende integreret ABA-, ABDL- og varslingsanlæg med røgdetektorer for kælder, stue, 1. og 2. sal. Nøgleboks og flash er placeret ved hovedindgang. ABDL-anlæg Der er udført ABDL på i alt 12 stk. døre. De fem er etableret ud til hovedtrappe i stue og 1. sal. Tre på skydedøre i kælder og fire er etableret på gang mellem BI-trapper - ligeledes i kælder. Varsling Der er etableret talende varsling med dansk og engelsk tale via højttaler i hele bygningen.

10 Side: 1.8 AIA (udført af G4S) Der er udført AIA-anlæg primært med bevægelsesmelder. Hoveddør og personaleindgang er endvidere sikret med karmkontakt. Endvidere er der udført videoovervågning udvalgte steder, som overvåges af KBvagt, og der er overfaldsalarm i receptionen. ADK (udført af G4S) Der er udført ADK på i alt syv døre, hvoraf de to er på indgangsdøre og resten i bygningen. EDB Der er udført fuldtdækkende trådløst netværk for offentligheden og fast netværk for personale. I krydsfelt er der tilsluttet to fiber for henholdsvis Alpinehuse og Botanisk Museum samt portvagt. Serverrum er placeret i rum Der er etableret en komplet PDS-kabling, cat. 6 UTP. Telefoni er udført som IP-telefoni. Endvidere er gammelt telefonkabel, som går igennem GOT140 og videre til de Alpine huse anvendt til væksthusstyring. Porttelefon Der er udført porttelefon med video mellem personaleindgang og reception. ABA, ABDL Der er ikke ABA-anlæg i bygningen. Enkelte døre er forsynet med ABDL. AIA (udført af G4S) I stueetagen, biblioteket er der etableret AIA-anlæg. ADK (udført af G4S) Udvalgte døre er forsynet med ADK. Der er etableret en komplet PDS-kabling, cat. 6 UTP med to krydsfelter placeret i stueetagen henholdsvis nord- og sydbygningen. Telefoni er udført som IP-telefoni. SfB nr: 66 Elevator Der er opstillet en elevator i bygningen. Elevatoren er etableret i Der er opstillet en elevator og en lift i bygningen. Elevator og lift er etableret i 2009.

11 Side: 1.9 SfB nr: 67 CTS-anlæg Bygningens VVS- og ventilationsanlæg er tilsluttet Honeywell's CTS-hovedcentral placeret hos CSS. Der er i alt etableret tre stk. Honeywell undercentraler som forsyner eksisterende varmecentral, tre ventilationsanlæg og et udsugningsanlæg. Installationen er webbaseret. Bygningens VVS- og ventilationsanlæg er tilsluttet Honeywell's CTS-hovedcentral placeret hos CSS. Der er i alt etableret et stk. Honeywell undercentral. Installationen er webbaseret. SfB nr: 74 Sanitetsinventar GOT 140 (709-1) Al sanitet, armaturer mv. er fra Driften melder om problemer med tilstoppede toiletter. Al sanitet, armaturer mv. er fra 2008.

12 Bygnings navn: Gothersgade 140, Øster Farimagsgade 2A Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 709 Side: EKJ ESE VEDLIGEHOLDELSESSYN 52 Spilde-/ Regn-/ drænvandssystem ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Tilstandsundersøgelse af faldstammer og brugsvandsrør Lodrette faldstammer og brugsvandsrør er af ældre dato og er skjulte i skakte. I projektet er medtaget at skaktfronter demonteres og at der udtages stik prøver af hhv. faldstammer og brugsvandsrør for at vurderes deres tilstand. Der er medtaget 10 stikprøver. Undersøgelsen afsluttes med et tilstandsnotat ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Etablering af inspektionsmulighed i rørskakte. Lodrette rørskakte for brugsvand kan p.t. kun inspiceres ved at fronten skrues af. Fronten er meget lidt håndterbar og er fastgjort med mange skriver. I projektet er medtaget etablering af 6 nye lemme i eksisterende skakte. Lemmene er let monterbare og skal kun benyttes som en inspektions mulighed ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Forundersøgelse for brandtætning af installationsskakte Det er konstateret, at de lodrette skakte med installationer mellem tagrum og kælder ikke er brandisolerede. I projektet er medtaget en gennemgang af alle bygningskakte og en undersøgelse af, hvordan de kan brandsikres bedst muligt. Skakte er fyldte af rør og kabler. 56 Varme og fjernvarme ( Prioritet 3 ) Bygn.: 1 Udskiftning af varmeanlæg i auditorium, bygn Der er medtaget økonomi til et projekt for udskiftning af radiatorer i auditorium ( Prioritet 1 ) Bygn.: 1 Etablering af automatiske luftudladere og supplerende afspærrings- og aftapventiler. Driften har problemer med at udlufte og aftappe det eksisterende varmesystem. I projektet er medtaget etablering af fire nye automatiske luftudladere, samt etablering af fire sæt afspærrings og indreguleringsventiler med aftap på eksisterende varmerør ( Prioritet 2 ) Bygn.: 1 Konvertering til fjernvarme. I projektet er medtaget udgift for konvertering af eksisterende dampcentral til ny fjernvarmecentral. Beløbet tager udgangspunkt i, at KU selv skal betale hele udgiften for konverteringen. Afhængig af forundersøgelsen kan der evt. fratrækkes et tilskud fra København Energi, såfremt denne betragter konverteringen som en "tvangs konvertering". Projektet indeholder ikke udgift for evt. ændring af eksisterende radiatoranlæg.

13 Side: MYNDIGHEDSKRAV Sorteret efter SfB-nr. indsættes lange projektbeskrivelser fra synsdatabasen. (Disse sider udskrives af BYG ved udtræk af synsdatabasen)

14 Side: MILJØFORHOLD 4.1 Drøftelse af alle aktuelle sager vedrørende miljøpåbud med et bygnings teknisk anlægsmæssigt forhold: Ingen bemærkninger. 4.2 Tilsynets iagttagelser og forslag: Ingen bemærkninger. 4.3 Indsamling af brugeroplysninger om, hvor der findes restasbest i forbindelse med tekniske anlæg: Ingen bemærkninger. 4.4 Vurdering af asbestens tilstand/indkapslingen heraf: Det vurderes, at der må påregnes restasbest rundt omkring i bygn Vurdering af mærkningen/advarselsskiltningen: Ingen bemærkninger.

15 Side: APV, UMV OG ARBEJDSMILJØFORHOLD Sorteret efter SfB-nr. indsættes lange projektbeskrivelser fra synsdatabasen. (Disse sider udskrives af Campus Plan & Byg ved udtræk af synsdatabasen)

16 Side: ØVRIGE FORHOLD DRØFTET UNDER SYNET 6.1 GOT 140 (709-1) I teknikrum på loft er der ved tidligere Ingeniørsyn konstateret hul i etageadskillelsen ned til den underliggende etage. Dette er endnu ikke blevet udbedret (oktober 2012). Der ligger 4 x 110 tomrør fra CSS kælder bygning 30 og frem til brønd i terræn ved GOT 140. Herfra er der føringsvej videre ind til tavlerum. 6.2 ØF 2A Driften skal bemærke, at det jf. Arbejdstilsynets regler ikke er tilladt at kravle ind i de små ingeniørkanaler, der er under stuen. Skal der foregår længerevarende arbejder i selve ingeniørgangen, skal lem mellem ingeniørgang og gang ved bibliotek åbnes således, at der max. er 15 meter hen til nærmeste flugtvej. Se Branchevejledning om arbejde i eksisterende krybekældre. 6.3 Driften har ved tidligere Ingeniørsyn foreslået, at det kunne være rentabelt at etablere varmeflytning fra varmecentralen til nærliggende lokaler, evt. med en varmepumpe, dette bør undersøges nærmere. Er videregivet til Energigruppen (oktober 2012).

17 SfbNr Syns nr. Bygnnr. SynsBeskriv Overslag Alle beløb er kr. x eksl. moms.

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772. H.C. Ørsted Instituttet Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 772 H.C. Ørsted Instituttet EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Universitetsparken

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA. Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 727 KUA Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Njalsgade 74-108 Matr. nr.: 144 Eksercerpladsen Opførelsesår:

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. Andelsboligforeningen Steenwinkel

Vedligeholdelsesplan. Andelsboligforeningen Steenwinkel Vedligeholdelsesplan Maj 2013 Sag nr.: 12134/15911 Andelsboligforeningen Steenwinkel CT-Consult rådgivende ingeniørfirma ApS Vodroffsvej 61, 1. sal, 1900 Frederiksberg C. Tlf: 32 11 52 20 / 51 28 38 04

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012 1 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802. Helsingør. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund. Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 802 Helsingør Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Marinbiologisk Laboratorium, Helsingør

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej 155-209 Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne 1 30.11.2009 Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og

Læs mere

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013 A/B Søndermarksvænget Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål 3 2.0 Overordnet konklusion 4 3.0 Rapportens opbygning og indhold 9 3.1 Generelt 9 3.2 Forudsætninger

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

52. Afløb og sanitet

52. Afløb og sanitet 52. Afløb og sanitet Emne: 52.10 Afløb under bygninger Side 1 af 1 PVC-rør skal være godkendt fabrikat med tilhørende faconstykker og fittings og være VA-godkendt. Gulvafløb i gulv på jord, inkl. ramme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: 08.12.2011 PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Carolineskolen Tilstandsvurdering af tekniske installationer

Carolineskolen Tilstandsvurdering af tekniske installationer Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Sammendrag og økonomisk overslag... 2 3. Tilstandsvurdering, udbedringsforslag... 5 3.1 Varmeanlæg... 5 3.1.1 Teknikrumsinstallationer... 5 3.1.2 Varmefordelende

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

3.115.917 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

3.115.917 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Klakkebjerg 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere