Dagsorden godkendt referat godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden godkendt referat godkendt"

Transkript

1 712 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juni 2010 Start kl Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Søren Andersen, Lise Stender, Carl Aage Poulsen, Egon Jensen, Torben Knudsen, Eigil Stausholm, Mogens Blicher Hansen og Lotte Bang. Karen Nielsen, Torben Knudsen var fraværende. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referater fra sidste møde 2. Orientering siden sidst fra formanden og udvalgene 3. Spørgsmål og uddybning af direktionsrapport 4. Projekter: Afdeling 30 Ryesgade 50 Afdeling 31 Annebergvej - arkitektkonkurrence Afdeling 32 Ryesgade Afdeling 33 Søndergade/Kjellerupsgade - symfonien TIB - bygningen 5. Helhedsplan Tingbakkerne 6. Politik for 7. Sammenlægning af afdelinger 8. Godkendelse af dato for næste møde, forslag til emner til behandling på kommende møder 9. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden og referater fra sidste møde Tilføjede arkitekt konkurrence under Ryesgade og Symfonien under Søndergade/Kjellerupsgade og TIB bygningen som et ustøttet projekt. Ellers ingen bemærkninger 2. Orientering siden sidst fra: Formanden På tur med Nord for at se på facader, vi så ikke noget vi kunne bruge. AKU Peter Anker er fungerende formand midlertidigt. Der er nu 3200 aktiv søgende mod tidligere Beboermøde i afdeling 4 orientering omkring huslejestigning kr. 350 for tag udskiftning. Ingen modstandere. Sender brev rundt omkring støtte til historiebog om almene boliger. Stofa indvielse på Gasværksvej. Ungdomsbolig konference fremtidsvisioner siger at der stadig er behov for ungdomsboliger. Dagsorden godkendt referat godkendt Udvalg God evaluering på møde for afdelingsbestyrelser i maj, vi bør afholde det hvert år. 3. Spørgsmål og uddybning af direktionsrapport LB har holdt 14 dages ferie og Torben er i dag gået på ferie. Vi er gået på lavt blus, flere er startet på ferie.

2 713 Vagt telefoner er lukket ned da vi fik krav fra snedker tømrer forbundet på kr , mæglingsmøde enig om kr Ser i håndværker afdelingen omkring velfærdslokaler. Vi skal dokumentere at lokalet er håndværkerafdelingens og ikke afdeling 3s. Afdeling 1 Østparken Vi har lavet aftale med Blikas som har overtaget en af vore vvs mænd og vi skal give kr på badeværelse. Vi trækker os ud af entreprenørafdelingen og kører ren spjæld i håndværkerafdelingen. Vi arbejder på at digitalisere syn og fraflytningsprocedure, men afventer resultaterne af et program strikket sammen af Logimedia. Vi taler p.t. om hvordan vi skal informere omkring intranet og beboernet, det vi er enige om er at starte internt og blive dus med systemet inden vi går ud til afdelingsbestyrelser og derefter sender det rundt i papirform til alle beboere. SA foreslår at vi laver en infoaften eller 2 og for at tage trykket af presset på administrationen. Vi gennemgik regnskab for studieturen, der er et underskud på kr ,69 som kan dækkes af overskud fra tidligere år kr Underskuddet skyldtes 3 mindre deltagere end bestilt. Godkendt Ingen bemærkninger 4. Projekter Afdeling 30 - Ryesgade 50 Jord og Beton manden vil gerne i gang med byggeriet, men vi kan ikke begynde før skema B er godkendt. Vi har været igennem en mindre sparerunde og er nået i hus med fuld kælder. 1. spadestik den 25. august kl Afdeling 31 Annebergvej Skøde på grunden ligger hos advokaten. Skema A skal indsendes senest 22. november Der er kloak på grunden og vi slipper for kloaktilslutning. Ønsker fra programudvalget 2 ægtepar boliger 1 mindre vaskeri pr. boenhed der indrettes med 1 x vaskemaskine og 1 x tørretumbler samt godt med plads til aflægning, tørring og sortering. Overdækket cykelparkering. Et godt havemiljø med pavilion med sansestimulering af vand, luft og duft. Depotrum til beboere og personale placeres på terræn 1 personale rum pr. boenhed, centralt og synligt ift boligfællesareal, til dokumentation og ad-hoc opgaver, med 2 pc- arbejdspladser, telefon samt mødebord

3 714 1 lederkontor med mødebord til 6-8 pers., placeret synligt ved indgang 1 kontor på 1. sal med mødebord 1 personaletoilet med taskeskab i forrum, pr. etage 1 mødelokale til 20 personer, samtalerum, undervisning, tekøkken funktion, centralt placeret omklædningsfaciliteter, toilet, bad og garderobe (ca. 25 hele skabe). 1 stk. til 20 kvinder og 1 stk. til 5-10 mænd 1 kopirum eventuelt i kombination med depotrum pr. etage(7 m²). 1 rengøringsrum/depot pr. etage 1 fælles wellnes/bad til anvendelse for beboerne og andre borgere i området Næste møde er Tirsdag den 17. august kl på Vestergården. SA pointerer at det er positivt og vigtigt at vi er med til de indledende programmøder. Vestergaarden Vi har gennem borgmesteren og Annemargrethe Friis fået håndslag på at vi kan købe Vestergaarden, hvis økonomien hænger sammen, der er lagt op til en 10 årig kontrakt. Den er sat i udvalg. Arkitekt konkurrence SA ønsker at vi får lavet en arkitekt konkurrence inden for ca. kr for det arbejde der ligger i det. LB hører ældrehandicapforvaltningen hvordan de stiller sig overfor det og vi undersøger der er problemer i forhold til rammeaftalen. LB spørger om vi træder Nord over tæerne da det jo var dem der arbejdede på drengehjemmet. MBH siger at den kom på banen hos borgmesteren uden om Nord. Afdeling 32 - Ryesgade familiebolig og 42 ungdomsboliger, altaner, taghælninger, solceller på taget på vej til klasse 1. Vi gennemgik projektplanen. Afdeling 33 - Søndergade/Kjellerupsgade Rådgiverne har regnet på det og kommet frem til at det overskrider med hvor budgettet er Det er billigere at rage det hele ned, men kommunen mener det kræver en ny lokalplan. Vi har nu besluttet at lave EU udbud i hovedentreprise og laver en prækvalifikation og lave en sen partnering aftale med en entreprenør. Undersøger mulighederne for at rage noget af facaderne ned for at løse isoleringskravene med en billigere løsning. Nørresundby Bank finansierere foreløbig byggekredit.

4 715 Symfonien Niels Bell har underskrevet et dokument, hvor vi er enige om arealfordelingen 35/65. Vi får kr til at stå på en konto til parkeringsfonden. Kræver en lokalplan og vi vil være med hvis vi kan lave en aftale om en option på en byggeret. Niels Bell vender tilbage sidst i august. TIB bygningen 900 kvm i 2 plan og fuld kælder. Det ligger attraktivt. Vi har fået afslag på kvote, men vi kan bygge 9-10 store familie eller ældreegnet boliger. Vi regner med at de kan koste kr De skal have den vurderet, derefter kan vi regne på om det kan hænge sammen. ES udtrykker usikkerhed omkring ustøttet byggeri. SA mener vi skal lave noget ekstraordinært og det koster ikke at undersøge det. EJ mener der er megen trafik i det område og larm fra tivoli. Afdeling 2 Vi undersøger om vi kan bygge et fælleshus sammen med Lejerbo og Fjordblink og få nedsat ydelsen jf. 91 finansieret via tilbagekøbsklausulen så det er 4 kr. og ikke 30 kr. pr. kvm. beboerne skal betale. John Hjelm, Helge Larsen og Mogens Blicher Hansen sætter sig sammen og finder ud af om det kan lade sig gøre. Det skal igennem beboermøderne i alle afdelingerne, men det bør være en form sag. Enighed om at undersøge mulighederne. 5. Helhedsplan Tingbakkerne Sociale helhedsplan er ikke godkendt i Aalborg Kommunen. Vi skal have møde fredag for at opstarte styregruppen, opstarte en ansættelsesprocedure til beboerrådgiveren. Afventer regler omkring sikkerhed omkring Internetcafe. Vælte 4 blokke i stedet for 1 blok, vi gennemgik tegningerne som dog endnu ikke er endelige. Bibeholder at fjerne skure væk fra boligerne. Altaner uden for boligerne er fjernet og åbner de eksisterende altaner. Vi vil gerne bibeholde 5 elevatorer på trods af LBF anbefaler kun 30%. Med den begrundelse at vi gerne vil have flere familieboliger og ressource stærke beboere. Alle 1 rums boliger nedlægges. Vi nedsætter antallet af bolig til 54 Oplægget er 9 4 rums, 9 3 rums og 36 3 rums boliger. Vi har bedt arkitekterne om at se på fordelingen af boligerne, om det kan lade sig gøre at lave flere 4 rums boliger gerne i stuen. Alternativt kunne der bygges et tårn på nogle af boligerne så vi får bredere udbud af lejlighedstyper. Vi reducerer antallet af boliger fra det vil betyde nedsat administrationsbidrag på ca. kr

5 716 Vi skal være obs på at de 54 boliger skal bære de samme udgifter til bl.a. vicevært løn, ejendomsskat, fælleshus, vaskeri m.v. 6. Politik for byggesagshonorar Oplæg fra administrationen som er godkendt af Vivabolig Målsætning - at sikre ensartet administrationsbidrag og at alle får samme service - at sikre at byggesagshonoraret overholder kravene i lovgivningen om at være kostægte Projekter der udløser byggesags honorar Nybyggeri, renoveringsopgaver, helhedsplaner f.eks. Køkkenudskiftning, renovering af badeværelser, facaderenovering, tagrenovering, vinduesudskiftning, altanrenoveringer m.v. Projekter der ikke udløser byggesags honorar Vedligeholdelsesarbejder der er omfattet af almindelig vedligeholdelse og løbende udskiftninger f.eks. vvs, tømrer, el og malerarbejde Listen er ikke udtømmende SA stiller spørgsmålet ved om ikke politikken binder administrationen for fast. LB foreslår at vi så i givet fald vil søger enkeltstående dispensation eller ændring af politikken. Godkendt 7. Sammenlægning af afdelinger Vi skal have indkaldt til et fyraftensmøde med afdeling 22 og 12 i september måned. ES fastsætter en dato og melder ind til LB. 8. Godkendelse af dato for næste møde, forslag til emner til behandling på kommende møder. 9. Eventuelt Næste møde den 1. september 2010 kl på Vesterbro Ingen Lotte Bang Økonomi direktør Referent Mogens Hansen Teknisk direktør Frede Skrubbeltrang Søren Andersen Eigil Stausholm Karen Nielsen Formand Næstformand Egon Jensen Lise Stender Carl Aage Poulsen

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Mødested: Vesterbro 23 Mødetidspunkt: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 17.00 20.00 Tilstede: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk, Christian Vestergaard,,

Læs mere

Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud.

Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud. 14 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. marts 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 8 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23-2. sal Mødetidspunkt : Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17:00-20:00 Tilstede : Bjarne

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt 178 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. juni 2012 Start kl. 17.00, slut kl. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Palle Christensen og Lotte Bang. Afbud fra

Læs mere

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (Ekstraordinære generalforsamling) d. 20.02 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere