Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Befolkning 1. januar 2005"

Transkript

1 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

2 Indholdsfortegnelse Del Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar Oversigt 1 Grønlands befolkning Oversigt 2 Befolkningen fordelt efter mors, fars samt eget fødested 1. januar Oversigt 3 Befolkningen med stærk slægtstilknytning til Grønland pr. 1. januar Oversigt 4 Befolkningen fordelt efter fødeland og statsborgerskab pr. 1. januar Befolkningens aldersfordeling... 6 Figur 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1995 og Befolkningens geografiske fordeling... 7 Oversigt 5 Befolkningen fordelt på regioner Figur 2 Befolkningsandelen i de seks folkerigeste kommuner Oversigt 6 Befolkningen i Nuuk kommune pr. 1. januar Figur 3 Befolkningsudviklingen i byer og bygder Husstande... 9 Figur 4 Befolkningen fordelt efter antal personer i husstanden pr. 1. januar Figur 5 Gennemsnitlig husstandsstørrelse i kommunerne pr. 1. januar Befolkningsudviklingen Oversigt 7 Ind- og udvandringer Oversigt 8 Befolkningsudviklingen Figur 6 Grønlands befolkning 1. januar 2005 og Metode Begreber Tabel 1.1 Befolkningen fordelt på kommuner 1. januar 2004 og Tabel 1.2 Personer født i Grønland fordelt på kommuner 1. januar 2004 og Figur 7 Befolkningen fordelt på regioner pr. 1. januar Del 2 Figur 8 Befolkningen født i Grønland fordelt på regioner pr. 1. januar Tabel 2.1 Befolkningen fordelt efter moders, faders og eget fødested samt alder 1. januar Tabel 2.2 Befolkningen fordelt efter moders, faders og eget fødested samt kommuner Tabel 3.1 Befolkningen fordelt på civilstand 1. januar Tabel 3.2 Personer født i Grønland fordelt på civilstand 1. januar Tabel 4.1 Befolkningen fordelt på bosteder 1. januar Tabel 4.2 Befolkningen fordelt på bosteder og alder 1. januar Tabel 5.1 Befolkningen fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar Indholdsfortegnelse fortsættes. Side 2 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

3 Indholdsfortegnelse (fortsat) Del Tabel 5.2 Befolkningen fordelt på byer, køn og alder 1. januar Tabel 5.3 Befolkningen fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar Tabel 5.4 Personer født i Grønland fordelt på kommuner, køn og alder 1. januar Del Tabel 5.5 Personer født i Grønland fordelt på byer, køn og alder 1. januar Tabel 5.6 Personer født i Grønland fordelt på bygder mm., køn og alder 1. januar Del Tabel 6.1 Befolkningen 1. januar fordelt på by og bygd mm. i kommunerne. 78 Tabel 6.2 Personer født i Grønland 1. januar fordelt på by og bygd mm Tabel 7.1 Befolkningen i bygderne 1. januar Tabel 7.2 Befolkningen i bygderne efter alder 1. januar Tabel 8.1 Befolkningen pr. 1. januar Tabel 8.2 Personer født i Grønland 1. januar Tabel 9.1 Befolkningen 1. januar Tabel 9.2 Personer født i Grønland pr. 1. januar Tabel 10 Personer født i Grønland med bopæl i Danmark 1. januar Tabel 11 Befolkningen fordelt på sundhedsdistrikter 1. januar Tabel 12 Befolkningen fordelt på husstande pr. 1. januar Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 3

4 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik. Publikationen følger samme struktur som sidste år, og kan hentes som en pdf-fil direkte fra Grønlands Statistiks hjemmeside: Her er der også mulighed for at downloade tabellerne i publikationen i excel gennem Grønlands Statistiks Statistikbank. Skulle der være ønske om udspecificering af visse af tabellerne eller tabeller med andre strukturer kan disse rekvireres hos Grønlands Statistik mod betaling. Grønlands Statistik kan kontaktes på Denne publikation er udarbejdet af Afdelingen for Velfærds- og personstatistik. Grønlands Statistik februar 2005 Lars Pedersen Statistikchef Side 4 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

5 Befolkningen pr. 1. januar personer pr. 1. januar 2005 Pr. 1. januar 2005 havde personer bopæl i Grønland. I oversigt 1 er befolkningen fordelt efter fødested, og det ses, at antallet af indbyggere født i Grønland, igennem hele perioden er vokset. I de senere år har befolkningsgruppen, der ikke er født i Grønland, stabiliseret sig på et niveau mellem og personer. Oversigt 1. Grønlands Befolkning I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Oversigt 2. Befolkningen fordelt efter mors, fars samt eget fødested 1. januar 2005 Barns fødested I alt I alt Forældre født i Grønland Født i Grl. Født u. Grl. I alt Forældre født i Grønland / anden født u. / uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Forældre født uden for Grønland Født i Grl. Født u. Grl. I alt Forælder født uden for Grønland / anden uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Begge uoplyst Født i Grl. Født u. Grl Opdeles befolkningen ikke udelukkende efter eget fødested, men også efter moders og faders fødested, udgør den andel af befolkningen, hvor enten begge forældre er født i Grønland eller hvor en forælder er født i Grønland personer. Det ses af oversigten af der findes en gruppe på personer, hvor der ikke er opgivet fødested for forældrene. Den primære grund til, at disse personers forældres personnumre ikke kan findes er følgende: I løbet af 1970 erne og 1980 erne var det en fast procedure at forældrehenvisningerne blev slettet fra barnets oplysninger, når barnet blev myndigt. Efterfølgende er disse henvisninger forsøgt genetableret i folkeregisteret, men med begrænset held. På baggrund af ovenstående antages det, at gruppen af personer, hvor det ikke har været muligt, at tilknytte forældreoplysninger, og hvor personen selv er født i Grønland har mindst én forælder der er født i Grønland. Dette underbygges af, at 84 pct. af denne gruppe er 40 år eller derover personer med stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland Medtages gruppen hvor begge forældres fødesteder er uoplyste og hvor personen selv er født i Grønland i gruppen hvor mindst én af forældrene er født i Grønland fås personer med en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland. Dette er 94 pct. af den samlede befolkning. En person defineres her som havende en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland, hvis mindst én af personens forældre er født i Grønland. Oversigt 3. Befolkningen med stærk slægtstilknytning til Grønland pr. 1. januar 2005 Barns fødested I alt I alt I alt Forældre født i Grønland Forældre født i Grønland / anden født u./ uoplyst Begge uoplyst Født i Grl. Født u. Grl. I alt Født i Grl. Født u. Grl. I alt Født i Grl. Født u. Grl. Født i Grl Langt den overvejende del af de personer, som er født udenfor Grønland, er født i Danmark. I oversigt 4 er befolkningen fordelt efter fødeland og statsborgerskab. Det Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 5

6 fremgår heraf, at under 1 pct. af befolkningen i Grønland har udenlandsk statsborgerskab, dvs. statsborgerskab i et land uden for rigsfællesskabet. Oversigt 4. Befolkningen fordelt efter fødeland og statsborgerskab pr. 1. januar 2005 I alt Danmark Norden Statsborgerskab Europa i øvrigt Nord Amerika Andre Fødested i alt Danmark Grønland Færøerne Norden Europa i øvrigt Nordamerika Andre Befolkningens aldersfordeling Store forskelle på aldersklassernes størrelse Figur 1. I befolkningspyramiden, figur 1, er befolkningen i Grønland pr. 1. januar 1995 og 2005 fordelt på køn og fem års aldersintervaller, vist i en befolkningspyramide. Grønlands befolkning pr. 1. januar 1995 og Mænd 1995 Mænd Kvinder 1995 kvinder Mest iøjnefaldende er ændringen i antallet af de årige, som næsten er halveret i perioden fra 1995 til I gruppen bestående af de årige er der også sket et markant fald i perioden. Side 6 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

7 Fald i antallet af 0-4-årige og årige Endvidere er der sket et betragteligt fald antallet af børn mellem 0 og 4 år, samt et mindre fald i antallet af børn mellem 5 og 9 år. Med en stabil til faldende fertilitet og det mindre antal årige er der grund til at forvente et fald i antallet af fødsler i de kommende år. Næsten 36 pct. af befolkningen, der er født i Grønland, er under 20 år, mens den tilsvarende andel for befolkningen født udenfor Grønland er på 13 pct. Befolkningen født udenfor Grønland er dermed ældre end befolkningen født i Grønland, hvilket skyldes, at en stor andel af befolkningen født udenfor Grønland indvandrer i løbet af deres erhvervsaktive alder. Overvægt af mænd I figur 1 ses, at der i den samlede befolkning er en overvægt af mænd. Dette forhold skyldes primært, at flere mænd end kvinder indvandrer. Befolkningens geografiske fordeling I oversigt 5 er befolkningen i Grønland fordelt på regioner i perioden Oversigten illustrerer således ændringerne i befolkningens geografiske fordeling over en længere periode. Befolkningen fordelt på regioner Oversigt 5. Region Syd Region Midt Region Disko Region Nord og Øst I alt Anm.: I regionsinddelingen er ikke medtaget befolkningen uden for kommunal inddeling. Summerne vil derfor ikke svare til offentliggjorte tal for hele befolkningen i perioden. Region Midt tegner sig for den største vækst af de fire regioner befolkningen i denne region er steget med næsten 27 pct. Fra 1981 til 2005, hvorimod befolkningen i Region Syd er faldet med 2,2 pct. Befolkningsudviklingen i de enkelte regioner er naturligvis bestemt af udviklingen i de enkelte kommuner. I figur 2 ses befolkningsudviklingen i de seks mest folkerige kommuner pr. 1. januar Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 7

8 Figur 2. Befolkningsandelen i de seks folkerigeste kommuner Qaqortoq Nuuk Maniitsoq Sisimiut Aasiaat Ilulissat Nuuk Sisimiut Maniitsoq Ilulissat Aasiaat Qaqortoq Befolkningskoncentration i Nuuk kommune I 1981 var 58,3 pct. af befolkningen bosat i de seks mest folkerige kommuner mod 63,7 pct. i januar 2005 boede 26,1 pct. af befolkningen i Grønland i Nuuk kommune. Oversigt 6 viser befolkningen i Nuuk kommune fordelt på fødested og bosted. Oversigt 6. Befolkningen i Nuuk kommune pr. 1. januar 2005 I alt Nuuk by Nuussuaq Bygder Station I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Indbyggertallet i byerne er steget siden 1982, mens befolkningstallet i bygderne generelt har været svagt faldende, jf. figur 3 nedenfor. Figur 3. Befolkningsudviklingen i byer og bygder Antal By Bygd Udenfor by og bygd Side 8 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

9 Husstande Større husstande i bygd end i by Pr. 1. januar 2005 er der opgjort husstande 1 i Grønland med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,5 personer. Husstandene er generelt større i bygderne set i forhold til byerne. For mere detaljerede oplysninger henvises til tabel 12. I figur 4 er husstandene opdelt efter bosted og antal personer i husstanden. 39,9 pct. af husstandene i byerne og 30,1 pct. i bygderne består af én person. I bygderne er andelen af husstande med fire beboere og derover større end i byerne. Der er grund til at være varsom med de her præsenterede husstandsoplysninger. Statistikkens kvalitet er afhængig af folkeregistrenes adresseoplysninger. Læs mere herom i afsnittet om befolkningsstatistikkens metode og begreber. Figur 4. Befolkningen fordelt efter antal personer i husstanden pr. 1. januar Pct By Bygd I figur 5 ses den gennemsnitlige husstandsstørrelse i kommunerne pr. 1. januar De største gennemsnitlige husstande findes i Upernavik kommune. Her bor der gennemsnitligt 3,5 person i hver husstand. 1 I befolkningsstatistikken regnes alle der bor på samme adresse som hørende til samme husstand. Antallet af husstande kan derfor ikke overstige antallet af eksisterende boliger. Antallet af husstande siger dermed ikke noget om behovet for boliger, idet man skal være tilmeldt en adresse. På adressen hvor man er tilmeldt i folkeregisteret bliver man således opgjort som værende tilhørende husstanden uagtet, at man er boligsøgende. Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 9

10 Figur 5. Gennemsnitlig husstandsstørrelse i kommunerne pr. 1. januar ,0 Antal 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Befolkningsudviklingen Ingen kan med sikkerhed forudsige den fremtidige størrelse og sammensætning af befolkningen. De resultater, der præsenteres i denne publikation, er baseret på ganske bestemte forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling. Afviger den faktiske udvikling fra den forventede udvikling vil befolkningsudviklingen naturligvis afvige fra den prognosticerede. Udgangsbefolkning Fertilitet Dødelighed Vandringer Med udgangspunkt i opgørelsen af befolkningen fordelt på køn, alder og fødested 1. januar 2005 fremskrives befolkningen år for år ud fra forventninger til fremtidig fertilitet, dødelighed og vandringsomfang. Af disse forudsætninger er dødeligheden den variabel, hvis forløb normalt kan forudsiges med størst sikkerhed, hvorimod specielt det fremtidige vandringsniveau er overordentligt vanskeligt at forudsige, da vandringer udviser store udsving fra år til år. Fertilitetsantagelsen bygger på de gennemsnitlige erfaringer fra en forudgående femårs periode, Antagelsen om dødelighed tager sit udgangspunkt i dødelighedstavlen for Dødeligheden i de enkelte aldersklasser i fremtiden forventes at være den samme, som i perioden Det fremtidige vandringsomfang er vanskeligt at forudsige, og for en lille befolkning som den grønlandske, der oplever en stor ind- og udvandring endog meget vanskeligt. En stor del af de årlige vandringer foretages af personer født uden for Grønland og overvejende mellem Grønland og Danmark. Vandringsantagelserne tager deres udgangspunkt i erfaringerne fra perioden Da vandringsomfanget kan variere meget, ses der kun på effekterne af fertiliteten og dødeligheden på befolkningen efter ti år. Side 10 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

11 Oversigt 7. Ind- og udvandringer Hele befolkningen Udvandring Indvandring Nettovandringer Personer født i Grønland Udvandring Indvandring Netto Personer født uden for Grønland Udvandring Indvandring Netto Udvandring af personer født i Grønland Indvandring af personer født i Grønland Antallet af udvandringer af personer født i Grønland har i perioden ligget mellem 981 og Udvandringen af personer født i Grønland antages at være personer om året de næste ti år, hvilket er det samme som et gennemsnit af de seneste 5 år. Indvandringer af personer født i Grønland er steget i 2003 og 2004 i forhold til 2002, hvor indvandringen lå på det laveste niveau siden Indvandringen af personer født i Grønland antages at være 810 personer om året de næste ti år et gennemsnit af de seneste 5 år. Antagelserne om det fremtidige vandringsomfang for personer født i Grønland medfører en nettoudvandring på 249 personer om året de næste ti år. Udvandring af personer født uden for Grønland Indvandring af personer født uden for Grønland Den fremtidige udvandring af personer født uden for Grønland antages at være et gennemsnit af de seneste 5 år. Det medfører en udvandring på personer årligt de næste ti år. Den fremtidige indvandring af personer født uden for Grønland antages at være personer årligt de næste ti år. Dette er som de andre vandringsantagelser et gennemsnit af udviklingen i perioden Ovenstående medfører en nettoudvandring på 18 personer født uden for Grønland om året. Oversigt 8. Befolkningsudviklingen I alt Født i Grønland Født uden for Grønland Befolkningstilvækst de næste 10 år I oversigt 8 vises befolkningsfremskrivningen for de kommende ti år. Det ses, at den del af befolkningen, der er født i Grønland vil være stigende i den betragtede periode, mens den del af befolkningen der er født uden for Grønland vil falde. Det medfører en forventning om, at befolkningen samlet vil stige med omkring personer, såfremt forudsætningerne for prognosen holder. Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 11

12 I figur 6 vises befolkningen i 2005 og den fremskrevne befolkning i 2015 i en befolkningspyramide. Såfremt befolkningsudviklingen bliver som beregnet i prognosen, vil der ske betydelige ændringer i befolkningens sammensætning. Figur 6. Grønlands befolkning 1. januar 2005 og Mænd 2005 Mænd Kvinder 2005 kvinder Metode Befolkningsstatistikregisteret Grundlaget for befolkningsstatistikken er Grønlands Statistiks befolkningsstatistikregister. Oplysningerne i dette register indhentes fra det regionale grønlandske folkeregister Kalaallit Nunaanni Allattorsimaffiat (KIA), der ajourføres af Indenrigsministeriet. Indberetningerne til dette register kommer fra de kommunale folkeregistre. Opgørelsen vedrører personer, der havde bopæl i landet pr. 1. januar Dette kriterium er nærmere beskrevet af Indenrigsministeriet i Vejledning vedrørende registrering af bopæl i folkeregistrene og CPR. Forsinkelse i indberetninger Fødsler, dødsfald, flytninger m.m. indberettes med en vis forsinkelse. Ved opgørelsen af statistikken tages der hensyn til dette forhold med en afgrænsningsperiode, hvor man afventer de forsinkede indberetninger. Eksempelvis afventer man de sidste indberetninger fra det foregående år, når der laves befolkningsopgørelse pr. 1. januar. Dette gøres ved at vente hele januar og derved tage højde for indberetninger, der er forsinkede op til 30 dage. I Befolkningsstatistikregisteret medtages ikke alle CPR-systemets oplysninger. Eksempelvis medtages ingen oplysninger om befolkningens tilknytningsforhold til folkekirken, stillingsoplysninger eller klartekstoplysninger som navne. Folkeregisterets grundoplysninger eftersøges for fejl og statistiske oplysninger som fx. køn, alder, og der dannes bostedsoplysninger. Oplysning om køn og alder afledes direkte fra personnummeret, som kun i enkeltstående tilfælde er fejlbehæftede. Disse fejl rettes typisk indenfor barnets første leveår. Side 12 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

13 Bostedskoden dannes af registrets adresseoplysninger. Der er generelt større usikkerhed forbundet med disse oplysninger, hvilket dels skyldes, at indberetningspligten påhviler den enkelte borger, og dels, at der er forskelle i, hvor præcis den enkelte adresseangivelse er anført i folkeregistrene. Husstandsopgørelser Ved dannelse af husstandsopgørelser anvendes adresseoplysningen på adressens mest detaljerede niveau, hvilket mindsker opgørelsens sikkerhed. I husstandsopgørelsen pr. 1. januar 2005 var der 471 personer, som ikke kunne kobles på en husstand. Ivituut kommune og området uden for kommunal inddeling blev ikke medtaget i husstandsopgørelsen, da adresseoplysningerne i disse to områder ikke var tilstrækkeligt detaljerede. Ud over indbyggerne i disse to områder er der tale om personer fra Kangerlussuaq og personer fra Nanortalik kommune der ikke kunne kobles på en husstand og disse blev ligeledes udeladt af husstandsopgørelsen. Begreber Geografiske inddelinger Den gennemgående inddeling er kommuner. Uden for den kommunale inddeling hører bl.a. civilbefolkningen i de forsvarsområder, der blev oprettet ved en danskamerikansk traktat i 1951, samt vejrstationer. Indenfor kommunerne skelnes mellem by, bygder og stationer. Regioner Byer Bygder Stationer Fangstpladser Slægtsmæssig tilknytning Husstand Region Syd: Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq og Ivittuut kommuner. Region Midt: Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Kangaatsiaq kommuner. Region Disko: Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, og Qeqertarsuaq kommuner. Region Nord/Øst: Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Ammassalik og Illoqqortoormiut kommuner. Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Tasiilaq og Illoqqortoormiut. Til befolkningen i bygder henregnes personer i de egentlige bygder (bosteder med en bygdebestyrelse). I flere af opgørelserne medtages ligeledes personer på fåreholdersteder, fangstpladser eller andre små bosteder under bygder. I disse tilfælde er betegnelsen bygder mm. benyttet i tabellerne. Stationer er bosætninger, der er oprettet med henblik på en særlig teknisk funktion, fx bygning af vandkraftværk, flyveplads mm. Fangstpladser er ikke fast beboede, hvorfor folketallet kan variere fra år til år. At være slægtsmæssigt tilknyttet Grønland defineres ved, at en eller begge forældre er født i Grønland. En husstand er defineret som samtlige personer med identisk adresseangivelse i folkeregisteret. Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 13

14 Tabel 1.1 Befolkningen fordelt på kommuner 1. januar 2004 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt Kommuner i alt By Bygd mm Stationer mm Nanortalik By Bygd mm Stationer mm Qaqortoq By Bygd mm Stationer mm Narsaq By Bygd mm Stationer mm Ivittuut By Bygd mm Stationer mm Paamiut By Bygd mm Stationer mm Nuuk By Bygd mm Stationer mm Maniitsoq By Bygd mm Stationer mm Sisimiut By Bygd mm Stationer mm Kangaatsiaq By Bygd mm Stationer mm Aasiaat By Bygd mm Stationer mm Qasigiannguit By Bygd mm Stationer mm Ilulissat By Bygd mm Stationer mm Side 14 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

15 Tabel 1.1 fortsættes Tabel 1.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på kommuner 1. januar 2004 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt Qeqertarsuaq By Bygd mm Stationer mm Uummannaq By Bygd mm Stationer mm Upernavik By Bygd mm Stationer mm Qaanaaq By Bygd mm Stationer mm Ammassalik By Bygd mm Stationer mm Illoqqortoormiut By Bygd mm Stationer mm Uden for inddeling By Bygd mm Stationer mm Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune, og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under uden for kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne pr.1. januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 15

16 Tabel 1.2 Personer født i Grønland fordelt på kommuner 1. januar 2004 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt By Bygd mm Stationer mm Nanortalik By Bygd mm Stationer mm Qaqortoq By Bygd mm Stationer mm Narsaq By Bygd mm Stationer mm Ivittuut By Bygd mm Stationer mm Paamiut By Bygd mm Stationer mm Nuuk By Bygd mm Stationer mm Maniitsoq By Bygd mm Stationer mm Sisimiut By Bygd mm Stationer mm Kangaatsiaq By Bygd mm Stationer mm Aasiaat By Bygd mm Stationer mm Qasigiannguit By Bygd mm Stationer mm Ilulissat By Bygd mm Stationer mm Qeqertarsuaq By Bygd mm Stationer mm Tabel 1.2 fortsættes Side 16 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

17 Tabel 1.2 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på kommuner 1. januar 2004 og Mænd Kvinder Mænd Kvinder I alt I alt I alt I alt I alt I alt Uummannaq By Bygd mm Stationer mm Upernavik By Bygd mm Stationer mm Qaanaaq By Bygd mm Stationer mm Ammassalik By Bygd mm Stationer mm Illoqqortoormiut By Bygd mm Stationer mm Uden for inddeling By Bygd mm Stationer mm Anm. Pr. 1. januar 2002 har Kangerlussuaq status som bygd under Sisimiut kommune og er derfor medtaget i denne kategori og ikke som tidligere under uden for kommunal inddeling. Dette medfører at opgørelserne pr.1.januar 2002 i disse to kategorier ikke kan sammenlignes direkte med tidligere års opgørelser. Figur 7. Befolkningen fordelt på regioner pr. 1. januar 2005 Ivituut og udenfor kommunal inddeling 0,8 pct. Region Nord og Øst 17,3 pct. Region Syd 13,9 pct. Region Midt 49,2 pct. Region Disko 18,9 pct. Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 17

18 Figur 8. Befolkningen født i Grønland fordelt på regioner pr. 1. januar 2005 Ivituut og udenfor kommunal inddeling 0,1 pct. Region Nord og Øst 18,6 pct. Region Syd 14,4 pct. Region Disko 19,9 pct. Region Midt 47 pct. t Tabel 2.1 Befolkningen fordelt efter moders, faders og eget fødested samt alder 1. januar 2005 Begge forældre født i Grønland En forælder født i Grønland, den anden født uden for eller uoplyst Begge forældre født uden for Grønland En forælder født uden for Grønland den anden uoplyst Begge uoplyst Barns fødested I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt Side 18 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

19 Tabel 2.2 Befolkningen fordelt efter moders, faders og eget fødested samt kommuner 2005 Begge forældre født i Grønland En forælder født i Grønland, den anden født uden for eller uoplyst Begge forældre født uden for Grønland En forælder født uden for Grønland den anden uoplyst Begge uoplyst I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt I Grl. U. Grl I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik Illoqqortoormiut Uden for inddel Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 19

20 Tabel 3.1 Befolkningen fordelt på civilstand 1. januar 2005 Mænd og kvinder Mænd Kvinder I alt I alt Enke Skilt Gift Ugift I alt Enke Skilt Gift Ugift I alt Tabel 3.1 fortsættes Side 20 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

21 Tabel 3.1 (fortsat) Befolkningen fordelt på civilstand 1. januar 2005 Mænd og kvinder Mænd Kvinder I alt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 21

22 Tabel 3.2 Personer født i Grønland fordelt på civilstand 1. januar 2005 Mænd og kvinder Mænd Kvinder I alt I alt Enke Skilt Gift Ugift I alt Enke Skilt Gift Ugift I alt Tabel 3.2 fortsættes Side 22 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

23 Tabel 3.2 (fortsat) Personer født i Grønland fordelt på civilstand 1. januar 2005 Mænd og kvinder Mænd Kvinder I alt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt I alt Ugift Gift Enke Fraskilt Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Side 23

24 Tabel 4.1 Befolkningen fordelt på bosteder 1. januar 2005 I alt Født i Grønland Født uden for Grønland I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde I alt Mand Kvinde NANORTALIK KOMMUNE Nanortalik by Nunaqarfiit katillgit / bygder i alt (Nan) Aappilattoq (Nan) Narsarmijit (Narsaq Kujalleq) Tasiusaq (Nan) Saputit Nalasut Nuugaarsuk Akuliaruseq Ammassivik Qallimiut Qorlortorsuaq Alluitsoq Alluitsup Paa Stationit katillugit / Stationer i alt (Nan) Ikerasassuaq (vejrstation) QAQORTOQ KOMMUNE Qaqortoq by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Qaq) Saarloq Eqalugaarsuit Kangerluarsorujuk Kangerluarsorujuup Qinngua Tasiluk Eqaluit Akia Eqaluit Tatsip Ata Qanisartuut Tasilikulooq Illorsuit Upernaviarsuk Kingitooq Qassimiut Isortoq (Qaq) NARSAQ KOMMUNE Narsaq by Nunaqarfiit katillugit / bygder i alt (Nar) Igaliku Igaliku Kujalleq Timerliit Iterlak Uummannartuuaraq Atarnaatsoq Arnannguit Qinngua Qinngua Kangilleq Qolortoq Qolortup Itinnera Qassiarsuk Tasiusaq (Nar) Nunataaq Kangerlua Inneruulalik Issormiut Sillisit Itelleq Kangilleq Itelleq Killeq Narsarsuaaraq Eqaluit Ilua Narsarsuaq (flyveplads) Tabel 4.1 fortsættes Side 24 Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998.

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 BEFOLKNING Befolkningsprognoser 1998. Revideret udgave I denne publikation offentliggøres en række hovedresultater

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk I medfør af 5, stk. 2, og 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 56.370 personer i Grønland (pr 1. januar 2013), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/ 1000 personer igennem

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland BEK nr 476 af 17/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1103780 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2000

Befolkningsbevægelser 2000 Befolkningsbevægelser 2000 Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 56.282 personer i Grønland (pr 1. januar 2014), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

FORTEGNELSE OVER VALGKREDSE VED KOMMUNEVALG. 2. Frederiksdal Frederiksdal Frederiksdal Frederiksdal loranstation Store nordiske Station

FORTEGNELSE OVER VALGKREDSE VED KOMMUNEVALG. 2. Frederiksdal Frederiksdal Frederiksdal Frederiksdal loranstation Store nordiske Station Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. af 4. januar 98 om ændring af det i Landstingslov nr. 2 af 0. Marts 982 om valg kommunalbestyrelser og bygderåd fastsatte medlemstal. I henhold i landstinqslov nr. 2 af

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:1 BOLIGER Tilgangen af boliger 1994-1998, Boligbestanden pr. 1. 1.1999 og Beregning af boligbehov Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst Kapitel 6 Personorienteret statistik baseret på skattepligtig Tabel 6.1 a Gennemsnitlige skattepligtige er for skatteansættelser fordelt på kommuner, 1992-2002 Kr. Hele landet... 135.803 135.233 136.322

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk.

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Fiskeri og fangst 2001:1 Indhandlinger af sælskind for perioden 1988-1998 Figur 1 Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden 1988-1998 i stk. Stk 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

Læs mere

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002 Arbejdsmarked 2004:1 Ledigheden 2003 Flere ledige i 2003 end i 2002 Ledigheden i Grønland har gennem de sidste fire år været stigende. I 2003 er ledigheden foreløbig toppet. Dette kan læses i denne publikation.

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2015-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 25 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold Fiskeri og fangst Indhandling og slagtning af pattedyr 2014 Indhold Metode... 2 Indhandlinger mv.... 2 Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2011-2014...3 Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2000

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2000 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2000 Nr. 4. 23. februar 2000 Befolkning 1. januar 2000 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Indkomststatistik Gennemsnitsindkomsterne steg med 4,1 pct. Vækst i gennemsnitlig skattepligtig indkomst fordelt på kommuner.

Indkomststatistik Gennemsnitsindkomsterne steg med 4,1 pct. Vækst i gennemsnitlig skattepligtig indkomst fordelt på kommuner. Indkomster 2008:1 Indkomststatistik 2006 Sammenfatning Gennemsnitsindkomsterne steg med 4,1 pct. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst var 169.000 kr. i 2006, hvilket er en stigning på 4,1 pct. i

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands Statistiks befolknings

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger Faldende folketal de næste 20 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger Faldende folketal de næste 20 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivninger 2014-2040 Faldende folketal de næste 20 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 20 år forventes at falde fra de nuværende 56.282 personer

Læs mere

Vandkvalitet Grønland - Lokaliteter og prøvetagningssteder

Vandkvalitet Grønland - Lokaliteter og prøvetagningssteder Vandkvalitet Grønland - Lokaliteter og prøvetagningssteder Lokalitet / Prøvesteds nr. Prøvestedsnavn Type (type nr.) Koord.sys. 010 - Nanortalik Id: 010-V01-000100 010-0100-00 Afgang værk Rentvand 1 UTM23WGS84

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015.

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015. Økonomisk Råds Rapport 2015 Konjunkturudsigter Økonomisk aktivitet: Udsigt til fremgang Gunstig indkomstudvikling pga. stigende priser på fisk og skaldyr Normalisering af bygge- og anlægsinvesteringerne

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland LBK nr 916 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-5132 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Socialstatistik De økonomisk udsatte

Socialstatistik De økonomisk udsatte Socialstatistik De økonomisk udsatte I perioden 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2011-2015 - side 2 1. Indledning

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Takster og betalinger

Takster og betalinger Gældende fra 1. januar 2017 MITTARFEQARFIIT Ansvarlig: Salgsafdelingen, GREENLAND sales@mit.gl AIRPORTS VERSION 1.1 Takster og betalinger Bilag INDHOLD Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen. Landsfremskrivningen foretages særskilt for fem befolkningsgrupper:

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen. Landsfremskrivningen foretages særskilt for fem befolkningsgrupper: STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2009:10 26. maj 2009 Befolkningsfremskrivninger 2009 Se på www.dst.dk/se100 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

2010 statistisk årbog

2010 statistisk årbog 2010 statistisk årbog Bolig 1. Boliger generelt Boliger generelt Størstedelen af boligerne i Grønland ejes af det offentlige, og udviklingen på boligmarkedet sker først og fremmest på baggrund af politiske

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2017 Registrerede motorkøretøjer Antallet af vare- og lastbiler er atter stigende, men kan ikke følge med den store stigning i antallet af registrerede personbiler Ved årsskiftet den 1. januar

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland Bilag 4. List of issues, ad 15(c): Børn og unge, der misbruger alkohol og stoffer, Grønland

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Bilag 1 Prisblad. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2018.

Bilag 1 Prisblad. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2018. Bilag 1 Prisblad Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2018. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere