Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsbevægelser indenfor Grønland"

Transkript

1 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat

2 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende notat omhandler personer, der er født i årene 1978 til Notatet belyser ændringer i befolkningsgruppens bopæl i de 19 årlige befolkningsopgørelser i perioden fra til er befolkningsgruppen i alderen år og står umiddelbart foran at afslutte grundskolen. I 2012 er befolkningsgruppen i alderen år, og det må formodes at hovedparten af de personer, der vil gennemføre en kompetencegivende uddannelse, har gennemført den på dette tidspunkt. I notatet sammenholdes de demografiske oplysninger om befolkningsgruppen med oplysninger om højest fuldførte uddannelse og personlig bruttoindkomst ved udgangen af analyseperioden. Analysen omfatter personer født i årgang , der boede i Grønland i De væsentligste konklusioner om disse personer er følgende: 13 % har boet på samme lokalitet i hele perioden % bor i 2012 på samme lokalitet som i Der flyttes generelt mod større lokaliteter. Fra bygder og de mindre byer flyttes til de større byer og fra de større byer flyttes der til udlandet. De personer, der i løbet af analyseperioden er flyttet til en større lokaliteter, har i 2012 gennemsnitligt et højere uddannelsesniveau og større indtægter end de personer, der fortsat bor på de mindre lokaliteter. 46 % har været udvandret i løbet af analyseperioden eller er i 2012 fortsat udvandret. 19 % af 1994-beboerne bor i 2012 udenfor Grønland. Der er en mindre overvægt af kvinder blandt de personer, der udvandrer. Mange udvandringer fra Grønland sker i de yngre aldersgrupper i forbindelse med efterskoleophold, men der er også en betydelige udvandring i senere aldersgrupper.

3 En stor andel af udvandrerne har en særlig tilknytning til udlandet, idet enten de selv eller mindste en af forældrene er født i udlandet. 125 personer er døde i Blandt de døde er der en overvægt af mænd fra bygder og mindre byer. Analysen omfatter desuden personer født i årgang , der ikke boede i Grønland i , men som i årene har boet i Grønland i en kortere eller længere periode. De væsentligste konklusioner om disse personer er følgende: Mere end 40 % er kun registreret med folkeregisteradresse i en enkelt af de årlige befolkningsopgørelser. Der er en overvægt af mænd. 70 % har forladt Grønland igen i % af de personer, der fortsat bor i Grønland i 2012, har boet i Grønland i mindre end 3 år. 2 Data Analysepopulationen omfatter personer født i , der er opført i mindst en af de befolkningsopgørelser, der er udarbejdet den 1. januar hvert år i perioden Analysepopulationen omfatter i alt personer. Analysen tager udgangspunkt i oplysninger fra Grønlands Statistiks befolkningsregister. Fra befolkningsregisteret trækkes oplysninger om analysepopulations statsborgerskab, køn, fødeår, samt oplysninger om hvorvidt personen og dennes forældre er født i eller udenfor Grønland. For de 19 registreringer mellem 1994 og 2012 hentes oplysninger om den lokalitet, hvor personen har folkeregisteradresse 1. januar. Personer, der er opført som bosiddende i Grønland i et år, men ikke det nærmest efterfølgende år, forudsættes at være udvandret, dog registreres personer, der er opført i Grønlands Statistiks register over dødsårsager som døde. Personer, der er udvandret eller døde, registreres i de efterfølgende år ikke på lokaliteter.

4 Da analysepopulationen i analyseperioden har folkeregisterregistreringer på mere end 80 forskellige lokaliteter, grupperes lokaliteterne i nedenstående lokalitetsgrupper: 1) Store byer (Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq), som efterfølgende benævnes større byer 2) Øvrige byer, som efterfølgende benævnes mindre byer 3) Bygder og fåreholdesteder, som efterfølgende benævnes bygder. Denne gruppe omfatter også Kangerlussuaq og Narsarsuaq som er atypiske i forhold til de øvrige bygder. 4) Stationer, lufthavne og manglende registreringer, som efterfølgende benævnes stationer. Der er primært tale om personer der opholder sig på Pituffik, Kangilinnguit og Nerlerit Inaat. 5) Udlandet 6) Døde Grønlands Statistik har ikke oplysninger om personer, der dør, mens de har folkeregisteradresse i udlandet. Blandt de personer, der optræder som udvandrede i nærværende analyse, kan der derfor være personer, der er døde. Flytninger og vandringer til en lokalitet bliver ikke medtaget, hvis lokaliteten fraflyttes allerede i det samme kalenderår. Et ophold på en lokalitet registreres i nærværende analyse kun, hvis det strækker sig over et årsskifte. Oplysninger om højest fuldførte uddannelse stammer fra Grønlands Statistiks uddannelsesregister. Uddannelsesregisteret er baseret på oplysninger fra uddannelsesstøtteforvaltningen om uddannelser gennemført med grønlandsk uddannelsesstøtte, oplysninger om uddannelser i Grønland gennemført uden uddannelsesstøtte og oplysninger fra Danmark Statistik om uddannelser gennemført i det danske uddannelsessystem. Inddelingen af højest fuldførte uddannelse tager udgangspunkt i ISCED, som er UNESCOs internationale standard for klassificering af uddannelser. Der bruges i nærværende notat dog nedenstående forenklede kategorier og betegnelser:

5 Tabel 2.1 Kategorier for uddannelsesniveau ISCED Kategori 00 Førskole, børnehave, børnehaveklasse Folkeskole 10 Grundskole, lavt niveau Folkeskole 20 Grundskole, højt niveau Folkeskole 3C Erhvervsuddannelser 3A Studieforberedende uddannelser 4A Suppleringskurser Erhvervsuddannelser Studieforberedende uddannelser Studieforberedende uddannelser 5A Videregående akademiske uddannelser Videregående uddannelser 5B Videregående erhvervsuddannelser Videregående uddannelser 60 Avancerede forskeruddannelser Videregående uddannelser Oplysninger om personlig bruttoindkomst stammer fra Grønlands Statistiks indkomstregister for året Der medtages kun indkomster for de personer, der har været fuldt skattepligtige i Grønland i Flytninger og vandringer I 1994 boede der i Grønland personer født i årene år senere i 2012 har personer folkeregisteradresse på en anden lokalitet i Grønland eller i udlandet og 125 personer er døde. 930 personer har i 2012 adresse på samme lokalitet som i 1994, men af disse har 617 personer i en kortere eller længere periode været fraflyttet lokaliteten. Der er således kun 313 personer, der hvert år er registeret med folkeregisteradresse på samme lokalitet i hele perioden I perioden er personer født i årene indvandret til Grønland. De fleste er udvandret igen efter en kortere periode, men i 2012 bor der fortsat 410 personer i Grønland, som var bosat udenfor Grønland i 1994.

6 Ovenstående tal for flytninger og vandringer viser, et meget omfattende og komplekst flyttemønster både internt i Grønland og til- og fra Grønland. Tallene analyseres yderligere i nedenstående afsnit. 4 Vandringer blandt personer bosat i Grønland i 1994 Ud af de personer fra fødselsårgang , der boede i Grønland i 1994, har personer ikke efterfølgende haft folkeregisteradresse udenfor Grønland. De resterende personer har været udvandret en eller flere gange. Ved udgangen af analyseperioden i 2012 var 443 personer bosat udenfor Grønland. Tabel 4.1 viser udvandringer fordelt på køn. Da den samme person kan udvandre mere end en gang overstiger antallet af udvandringer antallet af udvandrede personer. Tabel 4.1 Udvandringer fra Grønland i perioden fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal i Udvandringer Udvandrede personer Bosat i udlandet Sættes antallet af udvandringer i forhold til befolkningstallet i 1994, ses det, at 19 % er udvandret ved slutningen af analyseperioden i Yderligere 27 % af befolkningsgruppen har været udvandret i en kortere eller længere periode, men er tilbage i Grønland i Det kan konstateres, at kvinderne er udvandret hyppigere end mændene. Tabel 4.2 viser udvandringer sat i forhold til bopæl i Tabellen viser, at unge fra de større byer udvandrer hyppigere end personer fra de mindre byer og bygder. Således er 26 % af de unge fra de større byer bosat i udlandet i Tabel 4.2 Udvandringer fra Grønland i perioden fordelt på bopæl i 1994 (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Større by Mindre by Bygd Stationer I alt Folketal i

7 Udvandringer Bosat i udlandet De personer, der er bosiddende udenfor Grønland i 2012, har generelt et højere uddannelsesniveau end de personer, der fortsat bor i Grønland. Nedstående tabel 4.3 viser uddannelsesniveauet for de personer, der er udvandret. Af Tabel 4.3 fremgår det at 53 % af de personer, der boede i Grønland 1994, har gennemført en uddannelse efter folkeskolen. Blandt personer der er udvandret og bor udenfor Grønland i 2012 har 66 % gennemført en uddannelse efter folkeskolen. Tabel 4.3 Uddannelsesniveau for personer bosat i udlandet i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer procent Folketal i Bosat i udlandet En større andel af de personer der er udvandret og fortsat bor udenfor Grønland har en tæt tilknytning til udlandet. 53 % er enten født udenfor Grønland eller har mindst en forælder, der er født udenfor Grønland. Gruppen af personer med særlig tilknytning til udlandet har generelt et højere uddannelsesniveau end personer født i Grønland af grønlandskfødte forældre. Nedenstående Tabel 4.4 viser uddannelsesniveauet for gruppen af personer, der er udvandret til udlandet og stadig bor i udlandet. I tabellen opdeles de i forhold til tilknytning til udlandet. Tabel 4.4 Bosat i udlandet 2012,fordelt på uddannelse og tilknytning til udlandet (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer procent Ikke tilknytning til udlandet Tilknytning til udlandet Note: Personer med tilknytning til udlandet defineres som personer der enten selv er født udenfor Grønland eller har mindst en forældre, der er født udenfor Grønland.

8 Nedenstående Tabel 4.5 viser det år personen udvandrer fra Grønland. I tabellen vises henholdsvis alle udvandringer, korte udvandringer der kun medfører en registrering af folkeregisteradresse udenfor Grønland, samt året for udvandring for de personer der i 2012 fortsat er bosiddende udenfor Grønland. I tabellen ses det eksempelvis, at 226 personer udvandrede i af disse udvandringer medførte kun 1 registreringer af adresse udenfor Grønland. Af de personer der udvandrede i 1996 er 27 fortsat bosiddende udenfor Grønland i Tabel 4.5 Udvandring fordelt på årstal (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland 1/1-1994) I alt Alle udvand Korte udvand Udland Note: Korte udvandringer omfatter udvandringer hvor der kun i et år er registeret folkeregisteradresse udenfor Grønland Note: Udland 2012 omfatter seneste udvandring for de personer der er bosat I udlandet I 2012 Det ses af tabel 0.6 at mange ophold udenfor Grønland er af relativ kort varighed. Der er særlig mange korte ophold i udlandet i starten af analyseperioden, hvor en stor andel af de unge tager på efterskole. 5 Vandringer blandt personer bosat udenfor Grønland i personer, der ikke var bosat i Grønland i 1/ har efterfølgende boet i Grønland i en kortere eller længere periode. 410 af disse personer bor fortsat i Grønland i Enkelte personer er indvandret flere gange. Der kan således i hele perioden tælles indvandringer af personer bosat udenfor Grønland i Tabel 5.1 Indvandringer fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat udenfor Grønland i 1994) Kvinder Mænd I alt Indvandringer Indvandrede personer

9 Bosat i Grønland i Af Tabel 5.1 fremgår det, at der er flest mænd blandt indvandrerne. Således er 60 % af de indvandrer, der fortsat bor i Grønland i 2012 mænd. Tabel 5.2 Indvandringer fordelt på lokalitet der flyttes til (blandt fødselsårgang , bosat udenfor Grønland i 1994) Stor by Lille by bygd Stationer I alt Indvandringer Bosat i Grønland i Tabel 5.2 viser, at langt hovedparten indvandrer til de større byer. 75 % af de indvandrere, der fortsat bor i Grønland i 2012, bor i de større byer. Tabel 5.3 Bosat i Grønland i 2012 fordelt på uddannelsesniveau (blandt årgang , bosat udenfor Grønland i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhversudd. Videregående Personer Procent Bosat i Grønland i Personer fra fødselsårgang , der er indvandret til Grønland efter 1994, har generelt et højere uddannelsesniveau end deres jævnaldrende, der afsluttede folkeskolen i Grønland. 73 % af de personer, der fortsat er bosat i Grønland i 2012, har en uddannelse ud over folkeskolen sammenlignet med 53 % af de personer, der boede i Grønland i af de personer, der er indvandret til Grønland efter 1994, og som fortsat bor i Grønland, er ikke danske statsborgere. Det registrerede uddannelsesniveau for disse personer er væsentligt lavere end indvandrede personer med dansk statsborgerskab, formodentlig delvis som følge af mangelfulde registreringer. Hvis der alene kigges på danske statsborgere er det 88 %, der har en uddannelse udover folkeskolen. Nedenstående Tabel viser det år personen indvandrer til Grønland. I tabellen vises henholdsvis alle indvandringer, korte indvandringer der kun medfører en registrering af

10 folkeregisteradresse i Grønland, samt året for indvandring for de personer, der i 2012 fortsat er bosiddende i Grønland. Tabel 5.4 Indvandring fordelt på årstal (blandt fødselsårgang , bosat udenfor Grønland 1/1-1994) I alt Alle indv Korte indv Grl Note: Korte indvandringer omfatter indvandringer hvor der kun i et år er registeret folkeregisteradresse i Grønland Note: Grønland 2012 omfatter seneste indvandring for personer der er bosat i Grønland i 2012 Antallet af indvandringer er stigende i den sidste del af perioden, formodentlig som følge af at populationen bliver ældre og dermed får en uddannelse, der efterspørges på det grønlandske arbejdsmarked. Tabel 0.10 illustrerer, at mange ophold i Grønland er af så kort varighed, at der kun sker 1 registrering af adresse i Grønland. 59 % af de indvandrer, der fortsat bor i Grønland i 2012, har boet i Grønland i mindre end 3 år. 6 Flytninger og vandringer blandt personer bosat i en bygd i I fødselsårgang er der 522 personer, der boede i en bygd i I 2012 er de fleste flyttet til andre lokaliteter, således at kun 31 % i 2012 har folkeregisteradresse i samme bygd som i Tabel 6.1 Fraflytninger fra hjembygd fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i en bygd i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal i Fraflyttede personer Personer, udenfor hjembygd i Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i personer bor i 2012 i samme bygd som i 1994, heraf har 94 personer i en kortere eller længere periode forladt hjembygden, men er vendt tilbage, og bor der igen i 2012.

11 De, der flytter fra bygderne, flytter ofte til en af de mindre byer. Som det fremgår af nedenstående tabel 0.12, er det også fortsat i de mindre byer, at hovedparten af de fraflyttede bor i Tabel 6.2 Bopæl i 2012 for personer der er flyttet fra hjembygden (blandt fødselsårgang , bosat i en bygd i 1994) Større by Mindre by Anden bygd Udlandet Døde Bosat udenfor hjembygd i Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 I alt Af Tabel 6.3 ses det, at uddannelsesniveauet blandt de personer, der i dag er flyttet til udlandet og til byerne, generelt er højere end uddannelsesniveauet hos dem, der er blevet tilbage i bygderne. Tabel 6.3 Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 (blandt fødeselsårgang , bosat i en bygd i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer Procent Folketal i I samme Bygd Større by Mindre by Anden bygd Udlandet Note: Folketallet i 1994 inkluderer 45 personer der 1/ er døde Tabel 6.4 viser for årstallet for den seneste fraflytning fra hjembygden for de personer, der i 2012 stadig bor udenfor hjembygden. Tabel 6.4 Årstal for seneste fraflytning fra hjembygden for personer bosat udenfor hjembygd i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en bygd i 1994) I alt Personer Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994

12 7 Flytninger og vandringer blandt personer bosat i de mindre byer i personer fra fødselsårgang boede i en mindre by i I 2012 er de fleste flyttet til en anden lokalitet, således at kun 34 % i 2012 har folkeregisteradresse i samme mindre by som i personer bor i 2012 i samme by som i Der er imidlertid kun 109 personer, der har haft folkeregisteradresse på samme lokalitet gennem hele perioden. 180 personer har forladt hjembyen i en kortere eller længere periode i løbet af analyseperioden, men er vendt tilbage til den pågældende by inden Tabel 7.1 Fraflytninger fra hjemby fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i en mindre by i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal Fraflyttede personer Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 Størstedelen af de personer, der flytter fra de mindre byer, flytter til de større byer eller til udlandet. Ud af de 840 personer fra årgang , der boede i de mindre byer i 1994, er 405 personer i 2012 bosat i udlandet eller en af de større byer. Tabel 7.2 Bopæl i 2012 for personer der er flyttet fra en mindre by (blandt årgang , bosat i en mindre by i 1994) Større by Mindre by Bygd Udlandet Døde I alt Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i Af Tabel 7.3 ses det, at uddannelsesniveauet blandt de personer, der i dag er flyttet til udlandet og til andre byer generelt er højere end uddannelsesniveauet hos dem, der er blevet tilbage i de mindre byer. Tabel 7.3 Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en mindre by i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående

13 Personer Procent Folketal i I samme By Større by Anden mindre by Bygd Udlandet Note: Folketallet i 1994 inkluderer 54 personer der 1/ er døde Tabel 7.4 viser årstallet for den seneste fraflytning fra hjembyen for personer, der i 2012 fortsat bor uden for hjembyen. Tabel 7.4 Årstal for seneste fraflytning fra hjembyen for personer bosat udenfor hjembyen i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en mindre by i 1994) I alt Personer Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i Flytninger og vandringer blandt personer bosat i de større byer i personer fra fødselsårgangene boede i en større by i I 2012 bor 52 % af disse personer på en anden lokalitet eller de er døde. Kun 137 personer har ikke i en kortere eller længere periode haft en folkeregisteradresse udenfor hjembyen. Tabel 8.1 Fraflytning fra hjemby fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i en større by i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal i Fraflyttede personer Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 En stor andel af flytningerne fra de store byer er til udlandet og mere end halvdelen af de personer, der i 2012 bor uden for hjembyen er flyttet til udlandet.

14 Tabel 8.2 Fraflytninger fordelt på den lokalitet de bor i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en større by i 1994) År Større by Mindre by bygd Stationer Udlandet Døde I alt Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 Personer opvokset i de større byer har generelt et højere uddannelsesniveau end den øvrige befolkning. Personer uden uddannelse efter folkeskolen er overrepræsenteret blandt de personer, der flytter til de mindre byer og bygder. Tabel 8.3 Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en størreby i 1994) Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer Procent Folketal i I samme By Anden større by Mindre by Bygder Udlandet Note: Folketallet i 1994 inkluderer 26 personer der 1/ er døde Tabel 8.4 viser årstallet den seneste fraflytning fra hjembyen for personer der i 2012 fortsat bor uden for hjembyen. Tabel 8.4 Flytning fra hjembyen (større byer) Fraflyttet I alt Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i Indkomster Nedenstående tabel 0.23 viser indkomsten i 2011 for de personer fra årgang , der boede i Grønland i Indkomsten fordeles i forhold til bopæl i 1994 og bopæl i Der

15 er kun medtaget indkomster for personer, der er registeret som fuldt skattepligtige i Grønland i 2011 og der er ikke medtaget indkomster for personer på stationer. Tabel 9.1 : Personlig bruttoindkomst i 2011 fordelt på bosted (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 2012) Personer med Fuld skattepligt Gns. indkomst (1.000 kr.) Median indkomst (1.000 kr.) Bosted 1994 Bosted 2012 Personer Større by Bygd Mindre by Bygd Bygd Bygd Udland Bygd Større by Mindre by Mindre by Mindre by Bygd Mindre by Udland Mindre by Større by Større by Mindre by Større by Bygd Større by Udland Større by Fordelingen af indkomster viser samme mønster som uddannelsesniveauet. De største indkomster ses i de større byer og de mindste indkomster i bygderne. Gennemsnitsindkomsten er højere for de personer, der forlader bygderne og de mindre byer, sammenlignet med dem, der bliver tilbage.

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Uddannelse 01. september 2017

Uddannelse 01. september 2017 Uddannelse 01. september 2017 Befolkningens uddannelsesprofil 2016 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Uddannelse 15. september 2016

Uddannelse 15. september 2016 Uddannelse 15. september 2016 Befolkningens uddannelsesprofil 2015 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse for unge

Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge 2014 Ved udgangen af 2014 var 5.795 eller 65 pct. af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år tilknyttet uddannelsessystemet eller

Læs mere

Socialstatistik De økonomisk udsatte

Socialstatistik De økonomisk udsatte Socialstatistik De økonomisk udsatte I perioden 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2011-2015 - side 2 1. Indledning

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Fremskrivning af uddannelsesniveauet Teknisk baggrundsnotat 2016-2 1. Indledning Der er i de sidste ti år sket en beskeden fremgang i befolkningens

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden

Socialstatistik 5. december De økonomisk udsatte. I perioden Socialstatistik 5. december 2017 De økonomisk udsatte I perioden 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Redegørelse for opgørelsesmetode... 4 3. Analyseresultater... 9 De økonomisk udsatte 2012-2016 -

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Granskning af CPR-oplysninger

Granskning af CPR-oplysninger Bilag 4: Granskning af CPR-oplysninger 28. oktober 215 AMF Befolkning Granskning af CPR-oplysninger Formål Introduktion til vores befolkningsdata Metode Resultater Konklusion Tabel og figurer Formål Kvaliteten

Læs mere

Bygderne i en samfundsøkonomisk belysning

Bygderne i en samfundsøkonomisk belysning Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Bygderne i en samfundsøkonomisk belysning Teknisk baggrundsnotat 2014-01 Økonomisk Råd Maj 2014 Bygderne i en samfundsøkonomisk belysning Indhold 1.

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015.

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015. Økonomisk Råds Rapport 2015 Konjunkturudsigter Økonomisk aktivitet: Udsigt til fremgang Gunstig indkomstudvikling pga. stigende priser på fisk og skaldyr Normalisering af bygge- og anlægsinvesteringerne

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 1.2 1.3 Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Vælgergrundlaget til kommunalvalget 2017

Vælgergrundlaget til kommunalvalget 2017 Vælgergrundlaget til kommunalvalget 2017 Af Teis Bay Andersen, TEBA@kl.dk Formålet med denne analyse er at kortlægge og karakterisere nye stemmeberettigede ved det kommende kommunalvalg i 2017. De nye

Læs mere

Økonomisk Råd. Udviklingskonference for de mindre bosteder Ilulissat 23.-25. maj 2014

Økonomisk Råd. Udviklingskonference for de mindre bosteder Ilulissat 23.-25. maj 2014 Økonomisk Råd Udviklingskonference for de mindre bosteder Ilulissat 23.-25. maj 2014 Agenda 1. Økonomisk Råd - Formål 2. Organisering 3. Demografi 4. Uddannelse 5. Indkomstdannelse 6. Gæld- og gældspolitik

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Uddannelse. Metode: Uddannelsesdata til HFU. Data til publikationen. Uddannelsesdata fra Uddannelsesstøtteforvaltningen

Uddannelse. Metode: Uddannelsesdata til HFU. Data til publikationen. Uddannelsesdata fra Uddannelsesstøtteforvaltningen Uddannelse Metode: Uddannelsesdata til HFU I det følgende vil metoden for Grønlands Statistiks årlige publikation Befolkningens uddannelsesprofil beskrives. Data til publikationen Publikationen er udarbejdet

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Notat om uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken i Grønland per 1. januar 2004

Notat om uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken i Grønland per 1. januar 2004 Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold (2. samling) UGF alm. del - Bilag 51 Offentligt 1 Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut IIageeqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Kultur,

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer. Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen

DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer. Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen DANMARKS NATIONALBANK Offentlig økonomi, demografi og vandringer Miniseminar Nuuk januar 2013; Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen Disposition Grundlæggende demografiske udviklingstræk og betydningen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen Uddannelse Befolkningens uddannelsesprofil 2014 Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en 9. klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år 1. I dette notat

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere