Forord. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands Statistiks befolknings statistik ændret, således at den grønlandske befolkning sstatistik nu direkte anvender de oplysninger folkeregistrene indrapporterer til CPR-systemet. Tidligere blev disse administrative oplysninger omformet til statistiske registre af Danmarks Statistik før de fandt anvendelse i Grønland. fortsat nogle mang- I overgangen mellem de to systemer, indeholder befolkningsstatistikken ler hvad angår Med denne publikation foreligger den sjette udgave af en årlig opgørelse af befolkningsudviklingen i Grønland. Denne publikation behandler emnerne fødsler, dødsfald, flytninger og vandringer. Publikationen er udarbejdet af fuldmægtig Jette Jensen. Grønlands Statistik, oktober 1999 Birger Poppel Indholdsfortegnelse Befolkningsudviklingen.. 2 Fødsler 3 Fødsler i kommunerne 7 Dødsfald 8 Spædbørnsdødeligheden 9 Ikke-naturlige dødsfald 10 Flytninger 16 Vandringer 21 Metode 26 Begreber.. 26

2 Befol kni ngsudvikli ngen Befolkningen voksede med 11 personer i 1998 Befolkningen i Grønland voksede i løbet af 1998 med 11 personer således, at der pr. 1.januar 1999 boede personer i Grønland. Denne stigning er udtryk for det samlede resultat af årets fødsler, dødsfald og vandringer. Ses der på befolkningsudviklingen siden 1961, som er vist i figur 1, har der været et konstant fødselsoverskud gennem perioden. Dette fødselsoverskud er dog faldende over tid, men ser nu ud til at have stabiliseret sig. Den del af befolkningen, der er født i Grønland, har været stigende gennem de sidste 15 år, og dette til trods for en årlig netto udvandring. Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr indb Pr o indbyggere Fødselsoverskud Nettovandringer samt korrektioner Stigning i folketallet i I tabel 1 ses hovedtallene for befolkningsudviklingen i kommunerne i 1998 fordelt efter 9 kommuner ændringstype, således at det fremgår, hvordan befolkningen udviklede sig gennem I tabellen ses en korrektionspost, denne korrektion skyldes især forsinkede indberetninger til CPR i I løbet af 1998 er der sket en stigning i folketallet i kommunerne Nanortalik, Ivittuut, Nuuk, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Ummannaq, Upernavik samt Udenfor Kommunal inddeling. Tabel 1 Befolkningensudviklingen i kommunerne 1998 Mellemkomm. fly1ninger Vandringer 1. januar Korrek- 1. januar Kommune 1998 Fødte Døde Til Fra Ind Ud tioner 1999 I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik IlIoqqortoormiut Udenfor inddel Side 2 Befolkningens bevægelser 1998

3 I tabel 2 er middelfolketallet for 1998 vist. Middelfolketallet er et beregnet folketal, som viser, hvor mange personer der i gennemsnit boede i Grønland i Middelfolketallet var i 1998 på ,5 personer, og af disse var ,5 mænd og kvinder. Tabel 2 Middelfolketallet 1998 I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt , , , , , , , , , , , , , , ,5 214,0 111,5 102, , , , , , ,0 282,0 150,0 132, , , , , , ,0 261,0 138,5 122, , , , , , ,5 219,0 112,0 107, , , , , , ,5 346,0 192,5 153, , , , , , ,0 683,0 425,0 258, , , , , , ,5 847,0 572,5 274, , , , , , ,5 786,5 568,0 218, , , , , , ,0 742,5 530,5 212, , , , , , ,0 724,0 536,0 188, , , , , , ,5 878,5 681,5 197, , ,0 988, ,5 955,0 891,5 544,0 447,0 97, ,5 921,0 758, ,0 740,5 724,5 214,5 180,5 34, ,5 626,0 660, ,5 543,0 648,5 95,0 83,0 12, ,5 347,5 404,0 725,5 325,5 400,0 26,0 22,0 4, ,5 142,0 221,5 350,5 130,5 220,0 13,0 11,5 1, ,5 60,5 133,0 190,0 58,0 132,0 3,5 2,5 1, ,0 17,5 48,5 63,0 16,5 46,5 3,0 1,0 2, ,0 3,0 13,0 16,0 3,0 13,0 0,0 0,0 0,0 Fødsler Der blev født 986 børn i 1998 I løbet af 1998 blev der født 986 børn i Grønland, hvilket er et fald i forhold til 1997 på 114 børn. Dette skal ses i forhold til faldet i antallet af fødsler gennem de senere år. I 1995 blev der født børn. I 1996 faldt antallet af fødsler til Faldet i antallet af fødsler ser derfor ud til at være en fortsættelse af tendensen fra før Opgøres fødslerne i 1998 efter moders fødested var 907 ud af de 986 fødsler af mødre, der selv var født i Grønland, dvs. 92 pct., hvilket er en stigning i forhold til 1997, hvor 89,3 pct. af børnene blev født af mødre født i Grønland. Den samlede fertilitet faldt Faldet i antallet af fødte i 1998 medførte et fald i den samlede fertilitet (TFR), som er det gennemsnitlige antal levendefødte pr kvinder, der vides at have overlevet til udgangen af den fødedygtige alder. Den samlede fertilitet i 1998 er opgjort til Bruttoreprodu (BRR) Nettoreprod (NRR) ktio nsraten uktion sraten Bruttoreproduktionsraten, BRR, var i 1998 på hvilket betyder, at hvis en kvinde antages ikke at dø før udgangen af den fødedygtige alder vil hun i gennemsnit føde 1,14 piger. Fertilitetsniveauet har en selvstændig betydning for befolkningens vækst, og nettoreproduktionsraten, (NRR), fortæller i hvilket omfang en generation af kvinder vil reproducere sig selv, hvis de i løbet af hele deres reproduktive periode føder i overensstemmelse med fertilitetskvotienterne i 1998, og dør i overensstemmelse med de aldersbetingede dødskvotienter, udregnet for perioden (Tabel 18 og 19). Da der er tale om en måling af kvindernes evne til at reproducere sig selv, opgøres alene antallet af fødte piger. I 1998 reproducerede en kvinde sig selv 1,07 gange, hvilket medfører at befolkningen vil være voksende på sigt, hvis fertilitetsniveau og dødelighedsniveau antages opretholdt i fremtiden. Normalt fødes der lidt flere drenge end piger, og dette var også tilfældet i 1998, hvor der blev født 514 drenge og 472 piger. Befolkningens bevægelser 1998 Side 3

4 Tabel 3 Centrale fertilitetsmål1998 I alt Mødre født i Grønland Mødre født udenfor Grønland Antal levendefødte Summarisk fertilitetskvotient Generel fertilitetskvotient Samlet fertilitet, TFR Bruttoreproduktion, BRR Nettoreproduktion, NRR ,6 69, ,1 71, ,0 56, Aldersbetingede fertil itetskvotienter Tabel 4 De centrale fertilitetsmål giver kun et overblik over fertiliteten. Et mere detaljeret billede fremkommer ved at se på de aldersbetingede fertilitetskvotienter og udviklingen i disse over tid. I tabel 4 ses udviklingen i den aldersbetingede fertilitet for perioden , for kvinder født i Grønland. Aldersbetinget fertilitet for perioden , kvinder født i Grønland Samlet fertiltet TFR ,2 120,9 107,3 69,9 39,9 14, ,9 117,0 113,3 72,8 37,5 9,7 1, ,2 134,9 104,2 91,1 33,6 8,7 2, ,9 117,0 97,7 76,0 36,9 11,2 0, ,5 127,8 116,5 72,3 32,4 3, ,7 147,9 104,3 86,6 40,3 7, ,0 150,8 110,8 78,7 36,3 7,6 1, ,9 165,0 131,0 77,4 39,6 7, ,9 163,7 118,1 79,3 37,7 7,0 0, ,9 164,7 129,0 85,4 34,4 6, ,3 173,6 137,4 74,9 37,6 5, ,3 157,2 138,2 77,6 41,9 9, ,0 171,1 134,0 91,1 36,9 10, ,3 165,5 129,5 84,9 36,0 8, ,8 192,3 119,2 95,4 49,4 15, ,2 169,9 112,9 79,2 62,7 15,0 4, Fertiliteten for de helt unge kvinder er faldet markant Figur 2 Det ses, at den samlede fertilitet er faldet fra 1997 til 1998 for kvinder født i Grønland, og fertiliteten er faldet for alle aldersgrupper, med undtagelse af de årige, som udgør en meget lille gruppe. De åriges aldersbetingede fertilitet er faldet markant i perioden , og ligger nu på det laveste niveau i perioden. Aldersbetinget fertilitet 1998, kvinder født i Grønland 250 Promille EJ4. fødsel EJ3. fødsel.2. fødsel 200 EJ1. fødsel o O 2 1 æ~æ:e æ!dæ :!1i 4! t9144æ ' 4649 Alder Side 4 Befolkningens bevægelser 1998

5 Gennemsnitalderen førstegangsfødende for kvinder født i Grønland er 26 år Tabel S I figur 2 er de aldersbetingede fertilitetskvotienter opdelt efter barnets fødselsnummer gengivet. Af figuren ses, at fortsat mange grønlandsk-fødte kvinder får mere end to børn, over 20 pet. får et barn som 24 årige, og for langt størstedelen af disse kvinder er det deres første barn. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder født i Grønland var 26 år i 1998, hvilket er en stigning i forhold til tidligere år. Moders gennemsnitlige alder ved fødsel efter fødested, 1998 Moders fødested Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Moders Moders Moders gennemsnit- gennemsnit- gennemsnit- Antal børn li~e alder Antal børn li~e alder Antal børn li~e alder I alt , , ,2 1. Fødsel , , ,5 2. Fødsel , , ,3 3. Fødsel ,0 3 33, ,1 4. Fødsel 69 34, ,3 Sammenlignes kvinder født i Grønland med kvinder født udenfor Grønland er moderens alder ved fødsel lavere for kvinder født i Grønland i alle tilfælde. Tabel 6 Aldersbetingede fertilitetskvotienter for alle kvinder, 1998 Gnsn alder Antal kvinder (middeltal) 1.858, , , , , , ,0 Antal børn Aldersbetinget fertilitetskvotient 47,4 161,4 105,2 82,3 64,0 14,9 3,5 28,2 Heraf 1. fødsel 44,1 117,1 54,6 39,1 25,1 5,9 1,4 26,5 Heraf 2. fødsel 2,7 33,2 33,9 23,3 17,7 3,2 0,0 29,3 Heraf 3. fødsel 0,5 9,8 12,6 12,1 10,6 1,6 1,4 31,1 Heraf 4 o~ efterfl~. fødsel 0,0 1,3 4,0 7,8 10,6 4,3 0,7 34,3 Anm.: I to tilfælde var moders alder ved fødsel ikke opgivet, disse observationer er derfor ikke medtaget i tabellen. Tabel 7 Levendefødte fordelt efter moders og faders fødested, 1998 Faders fødested I alt Moders fødested Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland Uoplyst Befolkningens bevægelser 1998 Side 5

6 Tabel 8 Levendefødte efter moders og faders alder, 1998 Moders alder Faders alder I alt Uoplyst I alt Uoplyst Tabel 9 Antal enkeltfødsler og flerfødsler fordelt efter moders alder, 1998 Enkeltfødsler Flerfødsler Alder I alt Dren~ Pi~e I alt Dren~ Pi~e I alt Uoplyst Tabel 1 O Levendefødte fordelt efter moders civilstand og alder, 1998 Forældrenes samlivsform I alt Skilt Gift Samlevende U~ift Uoplyst I alt Uoplyst 2 Anm.: Folkeregisterets adresseoplysninger er brugt til at finde de samboende kvinder. Tabel 11 Levendefødte fordelt efter vægt ved fødsel og moders fødested, 1998 Moders fødested I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland Væ~t (i ~ram) Dren~e Pi~er Dren~e Pi~er Dren~e Pi~er I alt Under 1000 gram gram gram gram gram gram gram gram gram Over 5000 gram Uoplyst Gennemsnit, ~ram Side 6 Befolkningens bevægelser 1998

7 Tabel 12 Levendefødte fordelt efter længde ved fødsel og moders fødested, 1998 Moders fødested I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland Længde Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger I alt Under 45 cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm Over 55 cm Uoplyst Gennemsnit 52,0 51,4 51,9 51,4 52,3 51,9 Fødsler i kommunerne IIloqqortoormiut har den I tabel 13 er antallet af levendefødte fordelt efter moders bopælskommune og alder på fødhøjeste standardiserede selstidspunktet. For at kunne sammenligne kommunerne direkte er der derfor beregnet en ferti Iitetskvotient standardiseret fertilitetskvotient over årene De højeste standardiserede fertilitetskvotienter findes i Illoqqortoormiut, Upernavik og Qaanaaq, hvilket også var tilfældet i perioden Tabel 13 Levendefødte fordelt efter moders bopælskommune og alder, 1998 Standardiseret fertil itets kvotient I alt Uoplyst I alt ,0 Nanortalik ,2 Qaqortoq ,7 Narsaq ,3 Ivituut 22,1 Paamiut ,3 Nuuk ,6 Maniitsoq ,7 Sisimiut ,3 Kangaatsiaq ,2 Aasiaat ,4 Qasigiannguit ,0 Ilulissat ,3 Qeqertarsuaq ,9 Uummannaq ,0 Upernavik ,5 Qaanaaq ,8 Ammassalik ,0 Illoqqortoormiut ,0 Udenfor inddel Anm.: De standardiserede fertilitetskvotienter er beregnet ved at bruge den samlede grønlandske befolkning som standardbefolkning, og derefter overføre de aldersbetingede fertilitetskvotienter på denne. I tabel 14 er de aldersbetingede fertilitetskvotienter fordelt efter bostedstype (by eller bygd) i Disse beregninger er kun foretaget for kvinder født i Grønland, da det er meget få kvinder, som ikke er født i Grønland, der bor i bygderne. Befolkningens bevægelser 1998 Side 7

8 I alle aldersgrupper, undtagen 30-34, er fertilitetsniveauet højere i bygderne end i byerne. Dette er specielt synligt for de årige, hvor fertiliteten er dobbelt så høj i bygderne i forhold til byerne. I gennemsnit forventes det, at en kvinde bosat i en by, føder 2,2 børn, mens det tilsvarende tal for en kvinde bosat i en bygd er 3,0 børn. Tabel 14 Aldersbetinget fertilitet fordelt efter bostedstype for kvinder født i Grønland, TF R Grønland 47,4 161,4 105,2 82,3 64,0 14,9 3, By 38,5 156,6 94,6 83,7 58,5 13,9 3, fødsel 35,9 114,1 49,5 41,6 25,1 5,1 1, fødsel 2,0 32,3 30,7 24,3 15,3 2, fødsel 0,7 9,4 11,3 11,3 9,3 1,9 1, og efterflg. fødsel 0,8 3,1 6,5 8,8 4,4 118 Bygd 89,1 184,2 149,4 75,3 94,4 20,6 4, fødsel 82,9 131,6 76,0 26,4 25,5 10, fødsel 6,1 37,6 47,2 18,3 30,6 6, fødsel 11,3 18,3 16,3 17, og efterflg. fødsel 3,8 7,9 14,2 20,4 3,4 4,6 272 Figur 3 Aldersbetinget fertilitet fordelt efter bostedstype for kvinder født i Grønland, 1998 Pr levendefødte By Bygd o O 2 1 Z:>~Z:>:E !D :5 4! t9144æ '~ 649 Alder Dødsfald 468 personer døde i 1998 I nedenstående tabel 15 ses de centrale mål til beskrivelse af dødeligheden i Grønland i I løbet af 1998 døde 468 personer med bopæl i Grønland, og af disse var 444 født i Grønland. Tabel 15 Centaie dødelighedsmål1998 I alt Mænd Kvinder Antal døde Summarisk dødskvotient 8,3 9,2 7,4 Middellevetid 62,5 68,0 Middellevetid (personer født i Grønland) 60,8 67,5 Dødfødte Spæd børnsdødelig hed 21,3 25,3 16,9 Andel ikke-naturlige dødsfald i pct. 22,0 29,9 10,8 Andel selvmord i pct. 12,0 17,5 4,1 Side 8 Befolkningens bevægelser 1998

9 Spæd børnsdødel steg i 1998 Figur 4 ig heden Spædbørnsdødeligheden Spædbørnsdødeligheden steg samlet i 1998 til 21,3 døde pr levendefødte, hvilket ses i figur 4 og tabel 15. Sammenlignes dødeligheden for henholdsvis piger og drenge, ses det, at pigebørn har en højere dødelighed i løbet af det første leveår. For alle former for dødelighed i det første leveår, observeres der en stigning for drenge fra 1997 til Udviklingen i spædbørnsdødeligheden Pr levendefødte I I I-- - I I I-- - I r- r- 15 I I I-- - I I I I I-- I I I I I-- I o N ro m '" ro m <.rj ro m m ro m N m I.{) m <.rj m Tabel 16 Spædbørnsdødeligheden Postneonatal Spædbøms- Perinatal dødelighed Neonatal dødelighed dødelighed dødelighed (Dødfødte+døde (Døde ml. 28 dage og (Døde under under 7 dage) (Døde under 28 dage) 1 år) 1 år) Dren~e Pi~er Dren~e Pi~er Dren~e Pi~er Dren~e Pi~er I alt Uoplyst Under 1000 gram gram gram gram gram gram gram gram gram Pr fødte Pr levendefødte ,5 36,4 35,9 28,0 38,2 33,8 74,1 61, ,9 33,8 30,7 20,2 29,2 25,1 63,0 46, ,6 29,5 23,3 15,7 19,8 14,2 43,1 29, ,2 25,8 26,0 21,0 17,9 10,9 43,9 31, ,7 22,7 16,5 17,3 17,8 14,0 34,3 31, ,1 18,7 17,2 11,8 10,2 9,0 27,4 20, ,0 17,8 15,9 18,1 12,8 5,4 28,7 23, ,5 12,0 10,4 12,1 10,4 6,9 20,8 19, ,1 21,3 14,1 25,2 3,5 10,8 17,9 36, ,9 22,9 16,7 22,8 5,6 1,9 22,2 24, ,7 12,7 14,5 14,6 1,8 5,5 16,3 20, ,2 16,9 21,4 14,8 3,9 2,1 25,3 16,9 Anm.: Se evt. ordforklaring side 27 Befolkningens bevægelser 1998 Side 9

10 Ikke-naturlige dødsfald 22 pct. af samtlige dødsfald sker som følge af ulykker, selvmord og drab Tabel 17 I 1998 blev 103 af de 468 dødsfald karakteriseret som de ikke-naturlige. Ikke-naturlige dødsfald er en samlet betegnelse for drab, selvmord og ulykkestilfælde. Disse dødsfald udgjorde dermed 22 pet. af det samlede antal dødsfald. I tabel 17 er de ikke-naturlige dødsfald fordelt efter alder, køn og fødested. Omkring 4 gange så mange mænd som kvinder døde en ikke-naturlig død i 1998, og 50 pet. af de mænd, der dør en ikke-naturlig død, findes i aldrene år. Blandt grønlandskfødte mænd skyldtes 30 pet. af alle dødsfald drab, selvmord eller ulykke i Ikke-naturlige dødsfald fordelt efter alder, køn og fødested 1998 I alt Født i Grønland I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Født udenfor Grønland I alt Mænd Kvinder Figur 5 Antal døde fordelt efter dødsmåde og dødsmåned, = Naturlig død -Ikke-naturlig død o Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 56 selvmord i 1998 I 1998var antalletaf selvmordi Grønland56, hvilket er et lille fald i forhold til 1997.I figur 6 er vist selvmordkvotienterne for mænd og kvinder i perioden Udviklingen i selvmordskvotienterne for mænd har været stigende de senere år. Side 10 Befolkningens bevægelser 1998

11 Dødelighedstavleme i tabel 18 og 19 viser hvorledes samtidigt fødte børn vil uddø hvis de alder for alder døde i overensstemmelse med de aldersbetingede dødshyppigheder beregnet for perioden Kvinder har højere middellevetid end mænd Dødelighedstavlerne i tabel 18 og 19 viser, at middellevetiden for hele befolkningen er en anelse højere end middellevetiden for personer født i Grønland. Det ses ligeledes, at middellevetiden i begge dødelighedstavler er markant højere for kvinder end for mænd. Middellevetiden i den betragtede periode er beregnet på grundlag af de aktuelle speeifikke dødskvotienter i perioden, her , og er derfor blot en beskrivelse af dødeligheden i perioden. Middellevetiden kan ikke forudsige, hvor lang tid en nyfødt i perioden kan forvente at leve, fordi dødskvotienterne ændrer sig over tid. Dødelighedstav len for personer født i Grønland viser, at ud af en fødselsårgang vil ea. 10 pet. af drengene være døde inden de fylder 25 år, mens det tilsvarende tal for pigerne er ea. 5 pet. Omkring 22 pet. af de nyfødte drenge og 12 pet. af pigerne vil dø inden de fylder 50 år. Ved pensionsalderen vil 34 pet. af de nyfødte drenge og 24 pet. af de nyfødte piger være døde. Figur 6 Selvmordskvotienter for mænd og kvinder i Grønland Pr EJMænd - Kvinder O Befolkningens bevægelser 1998 Side 11

12 Tabel 18 Dødelighedstavle for årene Hele befolkningen Mænd Kvinder Mænd Kvinder Ove rie- Dødshyp- Middel- Overle- Dødshyp- Middel- Overle- Dødshyp- Middel- Ove rie- Dødshyp- Middel- Alder vende pighed levetid vende pig hed levetid Alder vende pighed levetid vende pighed levetid O , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , O 58, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Anm: Ved udregningen af dødshyppigheder går den principielle bestræbelse ud på at følge en bestemt udgangsbestand i en periode, for derefter at sætte årets antal døde i den pågældende generation i forhold til udgangsbestanden ved perioden s begyndelse. Side 12 Befolkningens bevægelser 1998

13 Tabel 19 Dødelighedstavle for årene Personer født i Grønland Mænd Kvinder Mænd Kvinder Overle- Dødshyp- Middel- Ove rie- Dødshyp- Middel- Overle- Dødshyp- Middel- Overle- Dødshyp- Middel- Alder vende pig hed levetid vende pighed levetid Alder vende pig hed levetid vende pighed levetid O , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Anm: Ved udregningen af dødshyppigheder går den principielle bestræbelse ud på at følge en bestemt udgangsbestand i en periode, for derefter at sætte årets antal døde i den pågældende generation i forhold til udgangsbestanden ved perioden s begyndelse. Befolkningens bevægelser 1998 Side 13

14 Tabel 20 Dødsfald i kommunerne, 1998 Standardi- I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland seret I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt ,2 Nanortalik ,3 Qaqortoq ,8 Narsaq ,4 Paamiut ,2 Nuuk ,0 Maniitsoq ,5 Sisimiut ,3 Kangaatsiaq ,5 Aasiaat ,3 Qasigiannguit ,0 Ilulissat ,4 Qeqertarsuaq ,0 Uummannaq ,8 Upernavik ,2 Qaanaaq ,0 Ammassalik ,4 IlIoqqortoormiut ,1 Uoplyst 1 1 Tabel 21 Antal døde pr personer i hver aldersklasse fordelt efter køn og fødested, 1998 I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 8,3 9,2 7,4 9,0 10,1 7,9 3,5 4,0 2, ,8 7,5 3,9 5,8 7,4 4,1 4,7 9, ,9 1,1 0,7 1,0 1,1 0, ,3 1,7 0,9 1,4 1,8 0, ,2 5,6 0,5 3,3 6,0 0, ,1 4,8 1,3 3,5 5,4 1, ,3 5,8 0,5 3,7 6,7 0,6 1,5 2, ,5 4,4 2,4 3,8 4,9 2,6 1,2 1, ,7 5,2 2,0 4,1 6,4 1,7 1,3 4, ,6 5,2 3,7 5,0 6,1 3,6 2,7 1,9 4, ,5 3,6 5,7 5,7 4,9 6, ,9 12,5 5,8 12,0 17,3 6,0 4,6 4,4 5, ,7 16,4 17,2 18,4 18,8 17,9 11,0 11,2 10, ,0 21,7 22,4 23,9 24,3 23,5 9,3 11, ,9 31,9 31,8 31,9 31,3 32,4 31,6 36, ,5 103,6 64,4 84,1 107,5 65,0 38,5 45, ,8 133,8 117,4 128,4 145,6 118, ,0 214,9 127,8 147,4 206,9 121,2 571,4 400, , ,2 400,0 288,7 333,3 424,2 301, , ,0 240,0 400, ,0 240,0 Til at vise de kommunale dødelighedsforskelle er der i tabel 20 beregnet de standardiserede dødskvotienter. Det ses, at dødeligheden varierer mellem kommunerne med Illoqqortoormiut og Qaqortoq kommuner med de højeste standardiserede dødskvotienter, mens kommunerne Paamiut og Qasigianguit har de laveste standardiserede dødskvotienter. Der er imidlertid tale om et lille talmateriale, hvorfor man skal være varsom i fortolkningen af tallene. Side 14 Befolkningens bevægelser 1998

15 Tabel 22 Dødsfald fordelt efter bopælskommune, køn og alder, 1998 I alt I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik IlIoqqortoormiut Uoplyst 1 Mænd I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik IlIoqqortoormiut Uoplyst 1 Kvinder I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq 3 Ammassalik IlIoqqortoormiut Befolkningens bevægelser 1998 Side 15

16 Flytninger flytninger i 1998 Der blev i 1998 registreret flytninger i Grønland. Heraf var 71,4 pet. flytninger indenfor samme kommune, mens 28,6 pet. var flytninger mellem kommunerne, hvilket er samme niveau som de senere år. Det samlede antal registrerede flytninger i 1998 ligger således lavere end årene , mens niveauet var lavere i perioden op til Antallet af mellemkommunale flytninger har udvist en stigning i forhold til Tabel 23 Indenlandske flytninger Flytninger i alt Mellemkomm. flytninger Indenfor samme by Mellem byer Fra bygd til by Fra by til bygd Indenfor samme bygd Fra en bygd til bygd Til og fra stationer mv I 1998blev der registreret 988 flytninger fra bygd til by, mens strømmen den modsatte vej var på 746 flytninger, i alt en nettooverførsel fra bygd til by på 242 personer, hvilket er en stigning i forhold til Antallet af personer, der flyttede indenfor samme by, steg i forhold til I 1998 flyttede indenfor samme by, dvs. at over halvdelen af de foretagne flytninger sker indenfor den samme by. Antallet af flytninger indenfor samme bygd blev opgjort til 891, hvilket var et fald i forhold til personer flyttede i 1998 En person kan flytte mere end en gang i løbet af et kalenderår. De flytninger blev foretaget af personer, hvilket svarer til, at omkring 22 pet. af befolkningen foretog mindst en flytning i I tabel 24 er sammenhængen mellem antal flytninger og antal personer vist. For ea. 5 pet. af flytningerne har personen boet ganske kort tid på fraflytningsadressen. Således har kun 883 af flytningerne en varighed på under 30 dag. Kun 136 af disse flytninger kan muligvis forklares ved flytning mellem vakant og permanent bolig for tilkaldt arbejdskraft, idet disse personer er født udenfor Grønland. Tabel 24 Antal flyttede personer fordelt efter køn, fødested og antal flytninger i 1998 I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt flytning flytning flytning flytning flytning flytning flytning Side 16 Befolkningens bevægelser 1998

17 I figur 7 ses de mellemkommunale flytninger for henholdsvis personer født i Grønland og personer født udenfor Grønland opdelt på aldersgrupper i pet. af de flyttede. Det ses, at der er store ligheder i flyttemønsteret for de to grupper. I tabel 25 vises de personer, der har foretaget en mellem kommunal flytning, og disse er fordelt på køn og fødested. Figur 7 Mellemkommunale flytninger fordelt på fødested og alder i pct. af de flyttede Procent Født i Grønland Født udenfor Grønland A ~ -, \ ~ I ' ~ ~, ~ ~ ' _ :. ;. ~ ~ ~ - - ;' ',I -. ' o ~. Nuuk kommune havde den største tilflytning i 1998 Tabel 25 viser de mellemkommunale flytninger. Det ses her, at Nuuk kommune, er den kommune, der havde den største nettotilflytning. Nettotilflytningen til Nuuk var på 196 personer. Maniitsoq var derimod den kommune, der havde den største netto fraflytning med 87 personer. I tabel 26 vises det, at det er fra Sisimiut kommune Nuuk kommune har den største tilflytning, men det er ligeledes til Sisimiut kommune der opleves den største fraflytning fra Nuuk. Dette var også tilfældet i Befolkningens bevægelser 1998 Side 17

18 Tabel 25 Mellemkommunale flytninger 1998 Tilflytninger Fraflytninger Nettoflytninger I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq O Upernavik Qaanaaq Ammassalik IlIoqqortoormiut Udenfor inddel Født i Grønland I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Ivittuut Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat O Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik IlIoqqortoormiut Udenfor inddel Født udenfor Grønland I alt Nanortalik Qaqortoq Ivittuut Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik IlIoqqortoormiut Udenfor inddel Side 18 Befolkningens bevægelser 1998

19 Tabel 26 Mellemkommunale flytninger fordelt efter til- og fraflytningskommune 1998 Fraflytningskommune Tilflytningskommune I alt Nan Qaq Nar lvi Paa Nuu Man Sis Kan Aas Qas Ilu Qeq Uum Upe Ava Tas III Ufi I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik IlIoqqortoormiut Udenfor inddel Født i Grønland I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik IlIoqqortoormiut Udenfor inddel Født udenfor Grønland I alt Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Ammassalik IlIoqqortoormiut Udenfor inddel Befolkningens bevægelser 1998 Side 19

20 Tabel 27 Mellemkommunale flytninger og fordeling i pct. af de flyttede 1998 I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Relativ fordeling på køn og alder I alt 100,00 53,27 46,73 91,44 47,29 44,15 8,56 5,98 2, ,00 11,02 10,97 11,69 11,89 11,48 3,62 4,15 2, ,59 8,70 10,62 10,13 9,66 10,63 3,86 1,04 10, ,93 6,06 7,92 7,30 6,52 8,15 2,90 2,42 4, ,24 10,75 13,94 12,66 11,24 14,19 7,73 6,92 9, ,15 13,28 13,01 13,21 13,51 12,88 12,56 11,42 15, ,50 10,79 10,18 10,47 10,67 10,26 10,87 11,76 8, ,23 14,52 13,89 14,11 14,43 13,77 15,46 15,22 16, ,09 10,79 9,29 9,93 10,63 9,18 11,84 12,11 11, ,05 5,82 4,16 4,82 5,29 4,31 7,49 10,03 1, ,35 4,04 2,57 2,83 3,28 2,34 8,94 10,03 6, ,23 2,56 1,86 1,67 1,88 1,45 8,21 7,96 8, ,85 1,09 0,58 0,50 0,61 0,37 4,59 4,84 4, ,39 0,31 0,49 0,25 0,09 0,42 1,93 2,08 1, ,23 0,19 0,27 0,25 0,22 0, ,06 0,13 0,07 0, ,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0, ,02 0,04 0,02 0,05 Side 20 Befolkningens bevægelser 1998

21 Vandringer Nettoudvandring på 516 personer i 1998 Nettoudvandring af personer født i Grønland I løbet af 1998indvandrede2.419 personer til Grønland,og af disse var 735 personer født i Grønland, mens var født udenfor Grønland. I den samme periode udvandrede personer, hvoraf var født i Grønland og var født udenfor Grønland. Der udvandrede således 516 personer mere end der indvandrede. Udvandringsniveauet for personer født i Grønland er det højeste siden 1981, hvilket anskueliggøres i figur 8. Antallet af indvandringer af personer født i Grønland har udvist en stigning de seneste år, men det samme er tilfældet for udvandringeme. Dette betyder, at der til stadighed er en nettoudvandring af personer født i Grønland. Tabel 28 Vandringer Indvandringer Udvandringer Nettovandringer Figur 8 Ind- og udvandringer af personer født i Grønland Indvandring Udvandring Nettovandring , ~~-~~~ ~~~.-~ o -200 N ro m m, ~---,-- - l{) ro m,--- - <.rj ro m -,-- -~---,---- o m , ~- - -, , , ,-- --,-- ro m Figur 9 Ind- og udvandringer af personer født udenfor Grønland Indvandring Udvandring Nettovandring ,.,..,.. -.., o N M ~ ~ ~ ~ ro m o ~ ~ ~ ~ ~ ro ro ro ro ro ro ro ro ro m m m m m m m m m m m m m m m m - - T T T r - - T ,..:: T r - - T ,..::. - - ø-"" ~ -# _,, ",.;: ~- -~- -~- -~- - - T Befolkningens bevægelser 1998 Side 21

22 Lav netto udvandring af personer født udenfor Grønland I figur 9 er udviklingen i ind-og udvandringerne vist for personer født udenfor Grønland. Både ind- og udvandringen faldt for denne gruppe i 1998, indvandringen dog mere end udvandringen. Dette medførte en nettoudvandring på 97 personer. I tabel 29 er vandringerne fordelt efter fødested, køn og alder. Det ses her, at den største del af vandringerne foretages af personer under pensionsalderen, og primært i aldrene fra år. Den største del af vandringerne foretages af mænd født udenfor Grønland. Det synes rimeligt, at antage, at disse vandringer foretages i forbindelse med ansættelse i Grønland. Tabel 30 viser vandringerne fordelt på kommuner. 40 pet. af årets indvandringer blev foretaget til Nuuk kommune. Netto udvandrede der dog 186 personer til udlandet fra Nuuk kommune. Langt de fleste vandringer foretages indenfor rigsfællesskabet Figur 10 I figur 10 er antallet af vandringer fordelt efter vandringsmåned vist. Det ses, at kun i 4 af årets måneder: januar, maj, juni og november lå antallet af indvandringer over antallet af udvandringer. Vandringerne blev oftest foretaget i august. Langt de fleste vandringer foretages indenfor rigsfællesskabet. Det gælder således 90 pet. af indvandringerne og 92 pet. af udvandringerne. Antal ind- og udvandringer fordelt efter vandringsmåned Indvandring Udvandring ,..... ~ ; -., '" "'" - -, o Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nav Dec Side 22 Befolkningens bevægelser 1998

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Flypassagerstatistikken 2001

Flypassagerstatistikken 2001 Turisme 22:2 Flypassagerstatistikken 21 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Datagrundlag...1 Definition af turisme...2 Hvor mange turister kom i 21?...2 Turisternes fordeling på regioner...3 Turisternes

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder:

Socialstatistikken skal bestå af tre hovedområder: Socialstatistik 22:1 Modtagere af sociale ydelser økonomiske nøgletal 1999-2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Udgifter til sociale ydelser 1999-2 3. Modtagere af sociale ydelser 1999-2 4. Berettigelsesgrundlag

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007

Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007 Ansøgninger og ansøgere til erhvervsfaglige grunduddannelser årgang 2007 Statistiske tabeller og diagrammer fra ansøgnings-året frem til seneste status, pr. december-2007 Iagttagelses-tidspunkter i nærværende

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015.

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015. Økonomisk Råds Rapport 2015 Konjunkturudsigter Økonomisk aktivitet: Udsigt til fremgang Gunstig indkomstudvikling pga. stigende priser på fisk og skaldyr Normalisering af bygge- og anlægsinvesteringerne

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber

Befolkning. Familier Indledning. 2. Definition og begreber Befolkning Familier 1994-2016 Nærværende udgivelse er en revideret version af tidligere udgivelse. Tallene i tabel 1 og figur 1 er rettet, da årlige ca. 200 samboende mænd fejlagtigt var placeret som enlige

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere