Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014"

Transkript

1 Pakhuset Tilstandsrapport 2014

2 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget side 44 Udarbejdet: 2014 Forelagt afdelingsbestyrelsen 19. maj 2015 Fremlagt afdelingsmøde 14. september 2015 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport omhandler Pakhuset, der er opført i Tilstandsrapporten har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand og fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere, på baggrund af tilstandsrapporten, at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - Primære bygningsdele, som: Fundamenter Ydervægge Indvendige vægge - Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer Døre Fuger Tagrender- og nedløb Ovenlys - Belægninger, som: Arealer med brosten Tage overflader Ovenlys vinduer kviste - VVS-installationer, som: Kloakledninger Rensebrønde Nedløbsbrønde Toiletter Brugsvandsrør Blandingsbatterier Varmerør Varmecentral Radiatorer Radiatorventiler - Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe Elinstallationer og armaturer Terrænbelysninger - Inventar, som: Komfurer og emhætter Køleskabe/Frysere Køkkener Postkasser Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side Ydervægge: Facaderne fremstår med mindre revner og afskallinger samt nedbrudte fuger. Studsfuger er mange steder for små og må udfræses ved genopretning. Det må påregnes at der foretages løbende reparationer samt at facader genoprettes i sidste del af den 10-årige vedligeholdelsesperiode Indervægge: Væggene fremtræder i god stand. Vægge i trappeopgange anbefales malerbehandlet hver 6-8 år Vinduer: Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Vinduer malerbehandles hver 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved konstatering af defekter Døre: Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Malerbehandling af døre foretages hvert 5-6 år. Tætningslister skiftes løbende ved defekt Fuger omkring vinduer og døre: Levetid for eksisterende mørtelfuger omkring vinduer og døre er ved at være opbrugt, hvorfor det anbefales at foretage udskiftning i forbindelse med malerbehandling af vinduer Ovenlys vinduer: Ovenlys fremstår i rimelig stand. Der foretages reparationer ved defekt. Ovenlys i trapperum afprøves for funktion af røgventilation hvert 5 år Tagrender og tagnedløb: Levetid for tagrender og tagnedløb af zink er ved at være opbrugt. Der afsættes beløb til øget vedligeholdelse samt udskiftning i sidste del af vedligeholdelsesperiode Belægninger terræn: Arealer belagt med granit brosten er mange steder ujævn. Sætninger kan give anledning til vandsamlinger, der ved frost kan medføre personskade. Endvidere er belægning så ujævn at færdsel for svagt-gående er forbundet med risiko for faldulykker. Det anbefales at foretage opretning af gangarealer.

5 0.3.9 Gulve: side 5 Oprindelige gulve af ensfarvet linoleum er de fleste steder udslidt med skjoldet og slidte overflader. Flere gulve er i forbindelse med fraflytninger ændret til laminatgulve. Gulve i badeværelser er ikke udført med vådrumstætning. Der afsættes beløb til udskiftning af belægninger i den 10-årige vedligeholdelsesperiode Tage: Tagbelægning af vingetagsten fremstår i rimelig stand. Der afsættes beløb til løbende vedligeholdelse Kviste: Inddækning mellem tagsten og kvist side er udført af bly. Blyinddækning er flere steder gennemtæret, og der er flere steder udført midlertidig reparation. Der afsættes beløb til årlig reparation samt genopretning af inddækninger Skure: Skure på fællesareal er opført som trækonstruktion med tagbeklædning af træ eller pandeplader. Der afsættes beløb til årlig vedligehold samt malerbehandling hver 5-6 år Kloakledninger i jord: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion Faldstammer: Levetid for faldstammer af støbejern er ved at være opbrugt, og er enkelte steder udskiftet til pvc. Der afsættes beløb til årlige reparationer samt udskiftning sidst i den 10-årige vedligeholdelsesperiode Brugsvandsrør: Varmeanlæg: Synlig del af vandledningsnettet er i rimelig stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Synlig del af centralvarmerørene er i god stand og uden synlige tegn på tæringsskader. Varmecentral bliver løbende vedligeholdt og fremtræder i god stand Radiatorer: Radiatorer er i god stand, men er ikke dimensioneret til fjernvarme. Der afsættes årligt beløb til reparationer samt optimering i lejemål med udsat beliggenhed. Termostatventiler er fundet i god stand.

6 Ventilation: side 6 Mekanisk udsugning er placeret i tag rum. Motorer er ældre og levetid er ved at være opbrugt. Der afsættes beløb til årlig udskiftning samt udskiftning af motorer ved defekt Elinstallationer: Gruppetavler er nyere tavler med HFI relæ. Det anbefales at udskifte relæer til HPFI. Øvrige El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning Belysningsarmaturer: Belysningsarmaturer er nyere armaturer i god stand. Der afsættes beløb til løbende udskiftning ved defekter Hårde hvidevarer: Komfurer er i god stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og energiforbrug lever ældre skabe ikke op til dagens standard. Ved udskiftning udskiftes til lavenergi-skabe Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

7 0.4 KONKLUSION side Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (21)01 Ydervægge: Facaderne er i ringe stand og vil kræve øget vedligeholdelse og generel genopretning i den 10-årige vedligeholdelsesperiode (21)01 Vinduer: Koblede vinduer af træ malerbehandles hver 4-5 år. Der udskiftes fuger omkring vinduer, når stilladser for maling er opsat (43)01 Gulve: Gulvbelægninger af linoleum er generelt nedslidte. Der afsættes beløb til genopretning af belægninger i vedligeholdelsesperioden. Det bør overvejes at skifte til trægulve, men mulighed for vedligeholdelse i boperiode (47)01 Tage overflader: Tagflader fremstår i rimelig stand. Der afsættes beløb til årlige reparationer (47)02 Kviste: Inddækninger omkring kviste er nedslidte og bør udskiftes i vedligeholdelsesperioden. Det foreslås at foretage midlertidige reparationer af skader. Generel gennemgang og reparation foretages i forbindelse med stillads opsætning, for maling af vinduer (56)02 Radiatorer: Radiatorer er ikke dimensioneret til fjernvarme, hvilket bevirker at der udsatte steder må etableres nye radiatorer med mulighed for øget nedkøling og opvarmning af lejlighederne. Der er afsat beløb til genopretning af anlæg (57)01 Ventilation: Ventilation motorer er ældre. Der afsættes beløb til udskiftning af defekte motorer i vedligeholdelsesperioden Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering gode bygninger, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelser vil være sunde og med gode konstruktioner, der svarer til nutidig standard.

8 side 8 (12) 01 Fundamenter (12) 01 fundamenter Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2075 Fundamenter støbt på stedet. Fundamenter fremstår uden væsentlige tegn på skadelig nedbrydning. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. IB: Sokkelpuds repareres ved revner eller afskallinger. Årlig gennemgang og reparation anslået kr Samlet årlig omkostning kr

9 side 9 (21) 01 Ydervægge (21) Ydervægge (21)01 Ydervægge Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Udbedres senest år: 2025 Facader fremstår med mindre revner og afskallinger, specielt facade mod Provstegade er nedbrudt. I henhold til tegninger er facader udført som kombinationsmur med oprindelige massive mure og isolerede tilmuringer, facader er generelt efterisoleret ved indvendige forsatsvægge af gipsbeklædt stålskellet. K2: Facaderne fremstår med mindre revner og afskallinger samt nedbrudte fuger. Studsfuger er mange steder for små og må ud fræses ved genopretning. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger samt om muring af løse skifter. Foretages hvert 6 år. Generel udbedring af facader, opskæring af fuger og om fugning generel. kr Gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger, samt om muring af løse sten, hver 5 år. kr Årlig gennemgang af facader, samt udbedring af fuger kr Skønnet omkostning i alt: kr ,

10 side 10 (22) 01 Indvendige vægge (22) Indervægge (22)01 Indvendige vægge Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 50 år Udbedres senest år: 2055 Indervægge er opført som murede skillevægge af teglsten, samt gipsskillevægge Danogips type E 170. IB: Tapetsering og malerbehandling foretages efter behov, udføres af lejere eller i forbindelse med fraflytninger. Malerbehandling af fælles trapperum og indgange fortages hver 6-8 år. Malerbehandling af trapperum kr

11 side 11 (23) 01 Etagedæk (23) Dæk Etagedæk Totalmængde: Registrering: Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 75 år Udbedres senest år: 2081 Eksisterende etagedæk er udført af 150 mm jernbeton, udstøbt på eksisterende bjælkelag på underlag af 30 mm støbebatts. IB: Der er intet løbende vedligehold af konstruktionen, vedrørende overflader se afsnit (43) overflader gulve. Lofter af høvlede og pløjede brædder, malerbehandles i forbindelse med normalistandsættelser. kr

12 side 12 (31) 01 Vinduer (31) Ydervægge - Komplettering (31)01 Vinduer og terrasse døre Registrering: Dec Indbygningsår: 1990/2011 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Udbedres senest år: 2040 Vinduer er sidehængte vinduer med 2 lag glas i koblet system. Vinduer er i malerbehandlet træ. Vinduer fremstår i god stand dog forekommer defekte tætningslister. Under vinduer er udført sålbænk af zink. Døre er indadgående dobbeltdøre (Fr. altaner) er udskiftet i IB: Det anbefales at foretage løbende vedligeholdelse af vinduer, ved malerbehandling der normalt foretages hvert 4 5 år, samt løbende vedligehold af fuger, tætningslister og beslag. Tætningslister og fuger udskiftes løbende ved nedbrydning. Udskiftning af vindues og dørpartier kr Malerbehandling af vinduer, hvert 4-5 år 151 m2 á 665,- Stillads at opsætte, nedtage og leje til vedligehold, kr Malerbehandling af fr. døre kr. kr Årlig vedligeholdelse af fuger, beslag mv. kr

13 side 13 Bo42 (31) 02 Udvendige døre (31) Ydervægge Komplettering (31) 02 Udvendige døre Totalmængde: 8 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Udbedres senest år: 2040 Døre er af malerbehandlet træ monteret med 2 lags termoglas, og isolerede brystninger. IB Årligt vedligehold af hængsler, beslag mv. Genbehandling af malede overflader hvert 4-5 år. Udskiftning af dør partier kr Årligt vedligehold af døre kr Malerbehandling af døre hvert 4-5 år kr

14 side 14 Bo42 (31) 03 Fuger (31) Ydervægge Komplettering (31) 03 Fuger Totalmængde: 604 mtr. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Udbedres senest år: 2020 Fuger omkring vinduer og døre udført af mørtel, fremstår uden fugeslip til omgivende bygningsdele. IB: Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger. Etablering af nye mørtelfuger. Udkradsning af eksisterende fuger etablering af nyt fuge underlag og nye mørtelfuger. Udskiftning af fuger foreslås udført samtidig med malerbehandling. Årlig inspektion/udskiftning af defekte fuger kr Udskiftning af fuger ved døre og vinduer V&S (31) mtr. á kr. 170,00 kr

15 bo-42 side 15 (37) 01 Ovenlysvinduer (31)01 Ovenlysvinduer: Totalmængde: 21 stk. Registrering: 2008/10 Indbygningsår: 1990 Restlevetid: År Levetid 30-50år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2040 I tagetage er monteret ovenlysvinduer fabrikat Velux I lejligheder almindelige nødudgangs vinduer i trapperum automatik for røgventilation med udløsning i stueetage. MB: Ovenlys i trapperum, med røgventilation, afprøves hvert 5. år. Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister m.v. foretages altid ved fraflytning af lejemål. Udskiftning af tætningslister, udføres hvert år. Årlig Gennemgang, justering og smøring 3% kr Udskiftning af tætningslister kr Udskiftning af elementer anslået v&s (37) kr

16 side 16 (37) 02 Tagrender og nedløbsrør (37) Tage - Komplettering (37)02 Tagrender og nedløbsrør Totalmængde: 100/71 mtr. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2020 Tagrender og nedløbsrør er udført af Zink. Tagrender er udført som halvrunde hængerender. K!: Levetid for tagrender er ved at være opbrugt, øget vedligehold må påregnes. Ved reparationer bør udskiftes hele længder. Tagrender oprenses m.m. 1 gang pr. år. Det anbefales at foretage løbende reparation af tagrender. Reparationer og udskiftninger bør planlægges udført, i forbindelse med stillads for andre arbejder. Oprensning af tagrender 1 gang årligt samt vedligehold af render og nedløb Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlige omkostning ialt: kr Udskiftning af tagrender til nye zink render og nye rendejern. V&S (37) mtr. kr Udskiftning af tagnedløb af zink V&S (37) 71.25, mtr. kr

17 side 17 Bo42 (40) Belægninger - terræn (40) Belægninger - Terræn (40) 01 Belagte arealer Totalmængde: 400 m 2 Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-34 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2040 Gårdsplads er belagt med brostensbelægning i granit. Flere steder er belægningen ujævn og færdsel for ældre og handicappede er forbundet med risiko for fald ulykker. K2 Arealer belagt med granit brosten er mange steder ujævn, sætninger kan give anledning til vandsamlinger der ved frost kan medføre personskade. Endvidere er belægning så ujævn at færdsel for svagt gående er forbundet med risiko for fald ulykker. Det anbefales at foretage omlægning af gangarealer, fra indgangsdøre til fælles adgangsareal i port. Genopretning af gårdsplads anslået kr Optagning og fjernelse af eksisterende brostens belægninger, samt levering og lægning af nye belægninger af betonsten. Ca. 70 m2. Samt omlægning af tilstødende brosten. kr Årlig opretning af eksisterende belægninger af brosten kr Skønnet omkostning ialt: kr

18 side 18 (43) 01 Gulve (43)01 Gulve: Totalmængde: m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2040 Gulve i entreer og opholdsrum er linoleum på beton. I baderum er udført klinkegulve. K1: Oprindelige gulve af ensfarvet linoleum, er de fleste steder udslidt med skjoldet og slidte overflader, flere gulve er i forbindelse med fraflytninger ændret til laminat gulve. Gulve i badeværelser er ikke udført med vådrumstætning. Løbende vedligeholdelse ved reparation af skader, gulve vedligeholdes af lejer i bo periode. Ved misligholdelse af gulve må der etableres nye gulve, helt eller delvis. Etablering af nye linoleums/ trægulve 1200 m2 à 500,- kr Årligt vedligehold 1,5% kr Årlig genopretning 10% kr

19 side 19 Bo42 (47) 01 Tagdækning (47) Tage - Overflader (47)01 Tagdækning Totalmængde: 730 m2 Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2050 Tagflader er belagt med vingetagsten af teglsten, oplagt på lægter og spær. Ved besigtigelse kan konstateres, at tagsten fremstår i god stand uden nedbrydning. MB: Tagflader bør efterses en gang om året, og forskubbede og eventuelt revnede teglsten udskiftes/tilrettes. Årlig gennemgang og reparation af tagflader. Genopretning af tage 730 m2 à kr. 919 kr Årligt vedligehold kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

20 side 20 (47) 02 Kviste (47) Tage - Overflader (47)02 Kviste Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2040 Kviste er zinkbeklædte K2: Inddækning mellem tagsten og kvist side er udført af bly, blyinddækning er flere steder gennemtæret, flere steder er udført midlertidig reparation. Årlig gennemgang og reparation af zink beklædninger. Gennemgang og udbedring af blyinddækninger anslået kr Årligt vedligehold 4% kr Årlig henlæggelse til nye kviste ved levetid 40 år. Kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

21 side 21 (47) 03 Skure (47) Tage - Overflader (47)03 skure Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2050 Skure på fællesareal er opført som trækonstruktion med tagbeklædning af træ eller pandeplader. MB: Tagflader af træ bør efterses en gang om året, rådangrebet træ udskiftes og overflade behandling holdes intakt. Øget opmærksomhed skal iagttages. Årlig gennemgang og reparation af overflader. Genopretning af skure kr Årligt vedligehold kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr Malerbehandling af skure foretages hver 5-6 år kr

22 side 22 (50) 01 Kloakledninger (50) VVS - Terræn (50)01 Kloakledninger Totalmængde: 85 mtr. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: År Levetid år Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2070 Kloaksystem for spildevand og regnvand er udført med betonrør i jord, og pvc/jern i krybekældre. IB: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Har der på samme strækning været gentagne tilstopninger af kloakken, bør der foretages en TV-inspektion for om muligt, at klarlægge årsagen. Ledninger gennemspules efter behov. Genopretning af kloakker Kr Årlig inspektion, rensning og spuling af kloaksystem pr. år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

23 side 23 (52) 01 Faldstammer (52) Afløb og sanitet (52)01 Faldstammer Totalmængde: 8 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-16 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2030 Faldstammer er ø100 mm støbejerns faldstammer placeret i installationsskakte, udluftning oprindeligt udført med vacum ventiler, er senere ændret til udluftning over tag. IB: Faldstammer renses ved stop, ved gentagne stop foretages tv inspektion. Faldstammer kontrolleres for tæringsskader. Udskiftning af faldstammer anslået kr Samlet omkostning pr. år rensninger og inspektion kr Skønnet årlige omkostning i alt: kr

24 side 24 Bo42 (52) 02 Toiletter (52) Afløb og sanitet (52)02 Toiletter Totalmængde: 16 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-16 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2030 Toiletter er hængeklosetter med 1-skyl. MB: Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Udskiftning af klosetter skønnet 22 stk. kr Løbende vedligehold af klosetter 2%. Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlige omkostning ialt: kr

25 side 25 (52) 03 Blandingsbatterier (52) Afløb og sanitet (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: 66 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-20 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2034 Blandingsbatterier i køkken og håndvaske er overalt monteret som traditionelle 2- grebs armaturer, i bruserum termostat batteri af fabrikat Titan. IB: Blandingsbatterier er overalt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres/ udskiftes efter behov, således at vandspild undgås. Nye blandingsbatterier 66 stk. kr Løbende vedligehold/ udskiftning af blandingsbatterier Samlet omkostning pr. år kr Årlig omkostning til udskiftning, ved levetid 20 år. kr Årlige omkostninger i alt kr

26 side 26 (53) 01 Brugsvandsrør (53) Vand (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: 785 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2040 Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført af kobberrør. Ledningsnettet er monteret i ingeniørkanal og ført i installationskanaler op til brugssteder. IB: Vandledningsnettet fremtræder generelt i pæn stand og i det omfang, det kan inspiceres, uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindelig vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemføring o. lign, ekskl. eventuelle følgeomkostninger. Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

27 side 27 Bo42 (56) 01 Varmerør (56) Varme (56)01 Varmerør Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2040 Ledninger for centralvarme er udført af kobberrør. Ledningsnettet er monteret tilgængeligt i ingeniør kanaler, med synlig opføring til radiatorer. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemføring o. lign., ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

28 side 28 (56) 02 Radiatorer (56) Varme (56)02 Radiatorer Totalmængde: 134 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2040 Radiatorer er pladejernsradiatorer fabrikat "Ludvig". IB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Der var ingen synlige tegn på tæring. K1. Radiatorer er ikke dimensioneret til fjernvarme, hvorfor der i udsat beliggende rum anbefales at udskifte til nye radiatorer med effektforøgelse. Almindeligt vedligehold med maling. Ved evt. udskiftning af radiatorer, f. eks. i forbindelse med tæringsskader, bør ny radiator, efter overgang til fjernvarme, vælges med en effektforøgelse på min. 100% i forhold til eksisterende radiator (hvis pladsforholdene tillader det). Installation af nyt anlæg anslået iht. V&S kr Løbende udskiftning/ optimering af radiatorer kr Årlig udgift til vedligehold kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

29 side 29 (56) 03 Radiatorventiler (56) Varme (56)03 Radiatorventiler Totalmængde: 134 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år Levetid ½-1% Udbedres senest år: 2020 Radiatorventiler og termostater er fabrikat Danfoss. IB: Termostater fremtræder i funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekter. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Udskiftning af termostater kr Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år kr Årlig henlæggelse til nye termostater ved levetid 15 år kr Årlig skønnet årlig omkostning ialt: kr

30 side 30 (56) 04 Varmecentral (56) Varme (56)04 Varmecentral Totalmængde: 1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2020 MB: Varmecentral er vedligeholdt og i god funktion, men grundet alder må der på regnes løbende vedligeholdelse og udskiftning af komponenter. Buffertank udskiftet 2008 kr , Cirkulationspumpe udskiftet Udskiftning af defekte komponenter, ved nedbrud. Omkostning pr. år til udskiftning af komponenter samt service kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr omkostningsfordeling:

31 side 31 Bo42 (56) 05 Varmestyring (56) Varme (56)05 Varmestyring Totalmængde: 1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 2013 Restlevetid: 0-9 år Levetid år vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2023 MB: Varmeafregning sker efter Brunata varmemålere installeret i Ved defekter kontaktes Brunata, defekte målere udskiftes. Etablering af nye varmemålere kr Etablering af nye fugtmålere kr Omkostning pr. år til udskiftning af komponenter samt service kr Årlig henlæggelse til nye målere ved levetid 10 år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

32 side 32 (57) 01 Ventilation (57) Ventilation (51)01 Mekanisk udsugningsanlæg Totalmængde: 4 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-6 år Levetid år vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2020 Mekanisk udsugningsanlæg er placeret i tag rum. Udsugning sker fra ventiler i badeværelser og emhætter i køkkener. K1: Udsugnings motorer er ved at være udtjente, nye motorer vil have mindre energiforbrug og øget effekt. Årlig service på motorer. Kanaler renses hvert 5. år Ved svigt udskiftes defekte komponenter. Etablering af nye motorer kr Årlig omkostning til udskiftning af komponenter kr Årlig omkostning til service kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr Omkostning til rensning af kanaler hver 5. år kr

33 side 33 (63) 01 Gruppeskab (63) Lavspænding (63)01 Gruppeskab Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2015 Gruppetavler er fabrikat LK type UGL, monteret med HFI-relæ og med automatsikringer for lys- og kraftgrupper. IB: Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper op til dagens standard. Tavlen har disponibel plads for yderligere montering af automatsikringer. K2: HFI-relæer, bør udskiftes med HPFI-relæer. HFI-relæ skal afprøves mindst 1 gang pr. år, f. eks. i forbindelse med aflæsning af måler. Udskiftning af gruppeskabe kr Udskiftning af HFI relæer kr Løbende vedligehold af gruppetavle og komponenter. Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

34 side 34 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) Lavspænding (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 15 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2020 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK Fuga, ved defekter udskiftes komponenter. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder i god stand. Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter Samlet omkostning pr. år kr Skønnet årlig omkostning ialt: kr

35 side 35 (63) 03 Lampesteder (63) Lavspænding (63)03 Lampesteder Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 15 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2020 Lampesteder for pendelmontering er planforsænket dåse i loft/væg med ø80 mm plastdæksel. K1: Lampeudtagene er generelt funktionsdygtige, men gennemgående er mange dæksler enten knækket eller forsvundet. Dæksler udskiftes/monteres f. eks. i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Løbende vedligehold af lampesteder. Samlet omkostning pr. år kr Skønnet omkostning i alt: kr

36 side 36 (63) 04 Belysningsarmaturer (63) Lavspænding (63)03 Belysningsarmaturer Totalmængde: 22/22/7 Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-15 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: 2029 Belysningsarmaturer i trappeopgange er skot lamper (22 stk.), ved indgangsdøre er monteret Albertslund lamper (7 stk.), i badeværelser er monteret armaturer over spejle (22 stk.). MB: Belysning bør af energi hensyn ændres til LED belysning ved defekter. Defekte armaturer udskifes. Etablering af nye belysningsarmaturer kr Årlig vedligehold af belysningsarmaturer 4% Kr Årlig henlæggelse til nye armaturer ved levetid 20 år Kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

37 side 37 Bo42 (71) 01 Komfurer og emhætter (71) Teknisk inventar (71)01 Komfurer og emhætter Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Var. Restlevetid: 0-15 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: Komfurer er af forskellig fabrikat, nyere er glaskeramisk komfur fabrikat Gorenje. Emhætter er uden motor, tilsluttet central udsugning. IB: Generelt set er komfurer og emhætter i pæn og funktionsdygtig stand. Ved defekt udskiftes komfurer og emhætter løbende såfremt reparation ikke er mulig. Det anbefales at foretage udskiftning til Glaskeramiske komfurer. Etablering af nye komfurer og emhætter kr Løbende vedligehold af komfurer og emhætter Samlet omkostning pr. år 5% af nypris kr Henlæggelse til nye elementer ved levetid 10 år Kr Skønnet årlig omkostning i alt: kr

38 side 38 (71) 02 Køleskabe/Frysere (71) Teknisk inventar (71)02 Køleskab/Fryser Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Variabel Restlevetid: 0-15 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: Kølefryseskabe er i forskellige fabrikater. MB: Generelt set er køleskab/frysere i pæn stand efter alder. Ved defekt, udskiftes køle-fryseskabe løbende såfremt reparation ikke er mulig. Total udskiftning af køleskab/fryser vil høre sammen med en generel modernisering af køkken. Nye kølefryseskabe kr Løbende vedligehold af køleskab/fryser foretages af lejere Samlet omkostning pr. år kr Henlæggelse til nye køleskabe ved levetid 10 år Kr Skønnet omkostning ialt: kr

39 side 39 (73) 01 Køkkener (73) Opbevaringsmøbler (73)01 Køkkener Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-10 år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2015 Køkkener er udført af elementer type F.J. Form fra F.J. Trading A/S K0: Skabselementer, bordplader m.v. er generelt i god stand. K1: Bordplader er af stavlimet oliebehandlet bøg, flere steder kan iagttages nedbrydning af overflade, specielt ved køkken vaske. Bordplader bør slibes og genbehandles med olie. Reparation udføres, hvor låger etc. er defekte, og bordplader hakkede og skårede. Maling af fronter samt indvendigt i skabe kan ikke anbefales grundet begrænset levetid. Udskiftning af køkkener kr Reparation af låger, bordplader m.v. Årlig udgift 2% à kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr

40 side 40 Bo42 (79) 01 Postkasseanlæg (79)01 Postkasseanlæg Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-5 år Levetid 5-10 år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2016 Postkasseanlæg er placeret i gård på selvstændig galge. K0: Postkasser er ved at være udtjent, øget vedligehold må påregnes. Reparationer udføres hvor reservedele kan fremskaffes. Det anbefales at opsætte nyt anlæg på bygning, og forsyne postkasserne med tag. Reparation af postkasseanlæg kr Årlig henlæggelse til nyt anlæg ved levetid 10 år kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr Etablering af nyt postkasseanlæg kr

41 side 41 (79) 02 Låsesystem (79)02 Låsesystem Totalmængde: 22 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2030 Låsesystem er Ruko 6-stiftssystem. K0: Låsesystem serviceres, repareres ved defekter, ved bortkomst af nøgler omlægges låse. Reparationer/ omlægninger foretages eller cylinderskifte foretages. Etablering af nyt låsesystem kr Reparation/ omlægninger af låse Årlig udgift 1% à kr Årlig henlæggelse til nyt låsesystem ved levetid 30 år kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr

42 side 42 (79) 03 Havearealer (79)03 Havearealer Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-5 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2030 For areal mod Provstegade er afgrænset af lav teglstensmur, muren er nedbrudt af vind og vejr, samt løftet af de store træer på pladsen. Belægninger er ligeledes nedbrudte af rodskud. K2: Sætninger i belægning kan forårsage personskade ved fald. Det anbefales at fjerne store træer, nedtage mur og retablere belægninger. Det anbefales at etablere bøgehæk som erstatning for mur. Renovering af anlæg anslået kr Skønnede årlige omkostninger i alt. kr

43 side 43 (90) 01 Generelt (90)01 Generelt Totalmængde: Registrering: Dec Indbygningsår: 1990 Restlevetid: 0-5 år Levetid 5-10 år Vedligehold ingen Udbedres senest år: 2016 Lovpligtig energimærkning er foretaget i 2009, levetid er 5 år, men er forlænget til Lovpligtig tilstandsrapport, udarbejdes hver 5. år. IB: Rapporter fornyes i henhold til gældende love og regler. Rapporter er tilgængelige på Bo42 s hjemmeside Udarbejdelse af tilstandsrapport kr Udarbejdelse af nyt energimærke (indgår i varmeregnskab) kr

44 Pakhuset side 44 Vedligeholdelsesbudget Nr. Primære bygningsdele (12) 01 Fundamenter (21) 01 Ydervægge (21) 02 Lette ydervægge (22) 01 Indervægge I alt Nr. Kompl. bygningsdele (31) 01 Vinduer (31) 02 Døre (31) 03 Fuger (37) 01 Ovenlysvinduer (37) 02 Tagrender og nedløb I alt Nr. Belægninger (40) 01 Belagte arealer (43) 01 Gulve (47) 01 Tage overflader (47) 02 Kviste (47) 03 Skure I alt Nr. VVS (50) 01 Kloakledninger (52) 01 Faldstammer (52) 02 Toiletter (52) 03 Blandingsbatterier (53) 01 Brugsvandsrør (56) 01 Varmerør (56) 02 Radiatorer (56) 03 Radiatorventiler (56) 04 Varmecentral (56) 05 Varmestyring (57) 01 Ventilation I alt Nr. El og mekaniske anlæg (63) 01 Gruppeskab (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63) 03 Lampesteder (63)04 Belysningsarmaturer I alt Nr. Inventar (71) 01 Komfurer og emhætter (71) 02 Køleskabe/Frysere (73) 01 Køkkener (79) 01 Postkasseanlæg (79) 02 Låsesystem (79) 03 Havearealer I alt Nr. Inventar (90) 01 Generelt I alt Nr. Oversigt (20) Primære bygningsdele (30) Kompl. bygningsdele (40) Belægninger (50) VVS (60) El og mekaniske anlæg (70) Inventar (90) Generelt I alt

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Støberigården. Tilstandsrapport 2014 Støberigården Tilstandsrapport 2014 Støberigården Østergade 72 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4. side 7 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side

Læs mere

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52

Bo42. Strandgården. Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side

Læs mere

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65

Bo42. Afdeling 12. Thorkildsvej 59-65 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Afdeling 12 Thorkildsvej 59-65 Tilstandsrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side

Læs mere

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 19. Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 19 Lynghøjen 1-45 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport 2014 Kommandanthøjen 1-51/Torneværksvej 41-71 2-60/Holger Lundgrens Vej 1-54 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Ågården. Ågården 1-34

Bo42. Ågården. Ågården 1-34 Ågården Tilstandsrapport 2012 Ågården Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget side 41

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Midgården II. Tilstandsrapport 2014 Midgården II Tilstandsrapport 2014 Midgården II Midgårdsvej 20-66 / Asavej 27-37 / Willumsvej 2-12 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26

Bo42. Afdeling 10. Slåenvej 10-26 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Slåenvej 10-26 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 3 3. Konklusion side 6 4. side 7 5.

Læs mere

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side 9

Læs mere

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Søndergården II afdeling 39. Tilstandsrapport 2013 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 side 2 Bo42 Søndergården II afdeling 39 Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24 Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64

Bo42. Afdeling 7. NordParken. Gartnervangen 24-64 Afdeling 7 NordParken Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 7 Gartnervangen 24-64 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39

Bo42. Afdeling 2. Pæretræsdalen & 25-39 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 2 Pæretræsdalen 26-40 & 25-39 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Christiansgade 40 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-36911 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere