Analyse af snedkeruddannelsen og-faget med fokus på uddannelsesvalg og køn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af snedkeruddannelsen og-faget med fokus på uddannelsesvalg og køn"

Transkript

1 Analyse af snedkeruddannelsen og-faget med fokus på uddannelsesvalg og køn Rapport 3F og Snedkernes Uddannelser Maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

2 Nærværende undersøgelse er udarbejdet af Epinion for 3F og Snedkernes Uddannelser. En følgegruppe bestående af Marianne Bruun, Ligestillingskonsulent i 3F, Hanne Pein, sekretariatschef, Snedkernes Uddannelser og Thea Lund Jakobsen, Manager, Epinion har været tilknyttet projektet. Snedkernes Uddannelser har tilrettelagt interviewaftaler, mens interview er forberedt og gennemført af Epinion, som også har udarbejdet analyse og rapport. Undersøgelsen udspringer af projektet Mænd til kvindeuddannelser og kvinder til mandeuddannelser, der i gennemføres af Epinion. Tilknyttet er en følgegruppe bestående af repræsentanter fra 3F, LO, IDA, DSR, NTS-centret og FOA og projektet finansieres af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 2 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

3 INDHOLD 1. INDLEDNING Om snedkeruddannelserne 5 2. RESUMÉ Hovedudfordringer VALG AF UDDANNELSE Valg af snedkeruddannelsen og -faget Uddannelsesmæssig erfaring og fremtid Valg af uddannelsesretning Valg af uddannelsessted Geografisk mobilitet inden for branchen FORESTILLINGER OM SNEDKERFAGET De studerendes forestillinger om snedkerfaget Befolkningens forestillinger MØDET MED OMVERDENEN Omverdenens reaktioner og adfærd Reaktioner og adfærd i snedkerfaget METODE OG DATAGRUNDLAG Epinion: Mænd til kvindeuddannelser og kvinder til mandeuddannelser Daniel Fogsgaard Nielsen: Kvindelige håndværkeres konstruktion SFI: Kvinder i byggefag Supplerende interview RESULTATER AF ASSOCIATIONSANALYSEN 36 3 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

4 1. INDLEDNING Denne rapport indeholder Epinions analyser af snedkeruddannelsen, som er gennemført for 3F og Snedkernes Uddannelser i første halvår af F og Snedkernes Uddannelser ønskede en undersøgelse af snedkerfaget og køn, som fokuserer særligt på følgende spørgsmål: Hvorfor vælges snedkerfaget? I hvilket omfang og hvordan stemmer de studerendes billede af snedkerfaget forud for uddannelsesvalg samt under uddannelse overens med den brede befolknings associationer (Epinions associationsanalyse)? Hvorfor vælges den pågældende retning (bygnings-, maskin- og møbelsnedker)? Hvad kender de studerende til forskelle og ligheder, når de vælger (fx praktikpladsmuligheder, jobmuligheder- og indhold etc.)? Hvorfor vælges det pågældende uddannelsessted? Hvilke reaktioner mødes de kvindelige studerende af i deres omverden, når de fortæller, at de skal være snedkere? Hvilke reaktioner/hvilken adfærd møder de kvindelige snedkere knyttet til deres køn i faget (fx undervisere, mandlige medstuderende, praktikværter mv.)? Er der forskel på de mandlige og de kvindelige studerendes overvejelser i forbindelse med uddannelsesvalg, oplevelser af uddannelsesforløbet, vurdering af egne styrker og svagheder og opfattelser af deres fremtidige arbejdsliv? Hvor er brudfladerne, og hvor er barriererne for større mobilitet inden for brancherne? Undersøgelsen bygger videre på projektet Mænd til kvindeuddannelser og kvinder til mandeuddannelser, der i gennemføres af Epinion i samarbejde med 3F, LO, IDA, DSR, NTS-centret og FOA og finansieres af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Analysen i nærværende rapport bygger på eksisterende litteratur og seks supplerende interview med snedkerelever. Den eksisterende litteratur består af Danial Fogsgaard Nilssons kandidatspeciale Kvindelige håndværkeres konstruktion fra 2012, SFIs undersøgelse Kvinder i byggefag fra 2011, samt Epinions undersøgelse Mænd til kvindeuddannelser og kvinder til mandeuddannelser fra Metode og datagrundlag i disse undersøgelser refereres nærmere i kapitel 6: Metode og datagrundlag. Disse undersøgelser er suppleret med seks kvalitative interview med snedkerelever, 4 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

5 heraf tre kvindelige og tre mandlige, for at sikre besvarelse af nogle af de spørgsmål, som de øvrige undersøgelser ikke rigtig belyser. Disse interview beskrives også nærmere i kapitel 6. Rapporten er opbygget med følgende afsnit: Kapitel 2 indeholder den samlede konklusion på analysen, samt et oprids af de hovedudfordringer, der er identificeret i forhold til at øge den geografiske mobilitet Kapitel 3 omhandler valg af snedkeruddannelsen, herunder begrundelser for valg af snedkeruddannelsen, valg af retning (møbel-, maskin- eller bygningssnedker) og valg af uddannelsessted, herunder muligheden for geografisk mobilitet Kapitel 4 omhandler snedkeruddannelsens image hos snedkereleverne inden de påbegyndte uddannelsen, ændringer i deres opfattelse efter påbegyndt uddannelse, og den brede befolknings opfattelse af faget Kapitel 5 fokuserer særligt på de kvindelige snedkerelever og deres møde med omverdenen, herunder hvordan omverdenen i almindelighed (familie, venner og fremmede) reagerer, når de præsenterer deres fag og hvordan de bliver mødt af undervisere, kolleger og chefer i branchen Kapitel 6 er et metodebilag, hvor datagrundlaget beskrives nærmere I dette kapitel følger herefter en kort beskrivelse af snedkeruddannelsen, samt andel kvinder på uddannelsen. 1.1 OM SNEDKERUDDANNELSERNE Snedkeruddannelsen er en erhvervsuddannelse, der udbydes ni steder i Danmark. Uddannelsen varer tre år og tre til ni måneder. Adgangskravet er afsluttet folkeskole eller tilsvarende. Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan man fremstiller produkter i træ. En snedkerelev lærer at vurdere og vælge de rigtige materialer og at betjene og vedligeholde de maskiner og det værktøj, som bruges i fremstillingen. Der findes tre specialer indenfor snedkerfaget: Bygningssnedker: Fremstiller og opsætter bygningsdele, som fx døre, vinduer, paneler og inventar. Arbejdet kan både foregå på værksteder, i bygninger, på byggepladser og i private hjem Maskinsnedker: Maskinsnedkeren arbejder på maskiner, der forarbejder træ og pladematerialer og fremstiller møbler, inventar og bygningsdele som vinduer og døre. En del 5 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

6 af maskinerne er automatiserede og computerstyrede, som maskinsnedkeren selv programmerer. Maskinsnedkeren planlægger også produktionsforløb og arbejder med at optimere produktionsprocesser. Arbejdet foregår på værksteder og i større virksomheder Møbelsnedker: Fremstiller møbler og inventar som fx stole, borde, reoler og køkkeninventar af træ og pladematerialer. Møbelsnedkeren arbejder både med maskiner og traditionelt håndværktøj. Udover selve maskinarbejdet samler og overfladebehandler møbelsnedkeren også møblerne. Møbelsnedkeren kan også arbejde med renovering af ældre møbler. Arbejdet foregår på værksteder og i større virksomheder Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen undervises i fag som industriel og håndværksmæssig fremstilling af døre og vinduer, plademøbel, lim og finerteknik, men også i fag som matematik, informationsteknologi, produktudvikling, produktion og service og stil, form og farve. I praktikken oplæres snedkerlærlingen i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Som det fremgår af nedenstående figur er der lettere adgang til praktikpladser indenfor maskinsnedkeruddannelsen end inden for bygnings- og møbelsnedkeruddannelserne. Ligeledes er der markant større mangel på praktikpladser Region Hovedstaden end i resten af landet. Figur 1. Praktikpladssituationen for bygnings-, møbel- og maskinsnedkere i november % 90% 88% 80% 70% 60% 59% 50% 40% 36% 48% Bygningssnedker Møbelsnedker 30% 26% 26% Maskinsnedker 20% 10% 5% 10% 2% 0% Har indgået uddannelsesaftale inden for det sidste halve år Er i skolepraktik Søger praktikplads Kilde: Praktikpladsen.dk, Ministeriet for Børn og Undervisning, UNI*C-styrelsen 6 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

7 Mens bygningssnedkeren typisk arbejder både på værksted og på byggeplads og producerer elementer og tilretninger til det indvendige byggeri, så producerer og reparerer møbelsnedkeren møbler og arbejder udelukkende på værksted og i større virksomheder. Maskinsnedkeren arbejder også på værksted og i større virksomheder, hvor vedkommende laver det samme som møbelsnedkere, men har mere fokus på programmering og optimering af produktionsprocesser. I perioden var 11 procent af de personer, der påbegyndte en snedkeruddannelse kvinder. Tallet dækker over en forskel på 13 procentpoint fra den skole, der optager flest kvindelige studiestartere til den skole, der optager færrest kvindelige studiestartere. Mens der er en sammenhæng mellem køn og alder, idet de kvindelige studiestartere i gennemsnit er fem år ældre end de mandelige studiestartere, er der ingen sammenhæng mellem køn og forældres etniske oprindelse. Fordelingen af andel uddannede maskinsnedkere, bygningssnedkere og møbelsnedkere, der er kvinder, i 1981, 1990, 2000 og 2010 fremgår af nedenstående tabel. Som det fremgår, tiltrækker møbelsnedker- og maskinsnedkeruddannelserne markant flere kvinder end bygningssnedkeruddannelsen. Andelen af kvinder har dog på alle retninger været stigende over årene. Tabel 1. Andel af uddannede snedkere som er kvinder Beskrivelse Maskinsnedker 0,5 % 1,4 % 3,1 % 4,8 % Bygningssnedker 0,2 % 0,7 % 0,8 % 1,2 % Møbelsnedker 0,6 % 1,4 % 2,8 % 4,8 % I alt 0,4 % 1,2 % 2,3 % 3,6 % Kilde: Nilsson 2012 Frafaldet af henholdsvis mænd og kvinder på snedkeruddannelserne i 2009 fremgår af nedenstående tabel. Frafaldet er næsten dobbelt så højt blandt de kvindelige snedkerelever som blandt de mandlige snedkerelever. Frafaldet blandt de kvindelige snedkerelever er dog markant lavere end blandt eksempelvis kvindelige murerelever (30 %) og kvindelige tømrerelever (15 %) (Nilsson 2012). Tabel 2. Frafald på snedkeruddannelsen fordelt på køn (2009) Mænd Kvinder Snedker 9 % 17 % Kilde: Nilsson ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

8 2. RESUMÉ Interviewene med de seks snedkerelever peger på, at eleverne typisk er blevet introduceret til snedkerfaget (eller håndværkerfaget) gennem familie, omgangskreds eller en specifik oplevelse, og denne introduktion synes at være medvirkende til deres valg af uddannelse. Det er særligt familie og omgangskreds der fungerer som de ambassadører, der introducerer eleverne for håndværker- og snedkerfaget, men introduktionen kan dog også ske gennem en specifik oplevelse eller begivenhed, hvor eleven møder faget. Dette er gældende for både kvindelige og mandlige snedkerelever, og der findes ikke systematiske forskelle på, hvordan det foregår. Tendensen ses også i SFI 2011 og i Epinion En anden tendens, som også går igen i flere af snedkerelevernes begrundelse for uddannelsesvalget er, at de på forhånd har haft interesse for design, arkitektur, træarbejde eller lignende. Det betyder, at eleverne forud for valget har haft en bestemt interesse, som på én eller anden måde er forenelig med snedkeruddannelsen og snedkerfaget. Denne form for forudgående interesse som årsag til uddannelsesvalg findes blandt både de mandlige og kvindelige snedkerelever. Der er dog en lille forskel på, hvori interessen består. For mens de kvindelige snedkerelever typisk er dem, som specifikt nævner møbeldesign og arkitektur, så er de mandlige snedkerelever mere tilbøjelige til at fremhæve, at de har interesse for træ og træarbejde. Denne tendens ses også i Epinion Udover de to ovennævnte tendenser er det også værd at hæfte sig ved, at flere af eleverne - på tværs af køn - selv nævner, at de ikke er så meget til skole eller det boglige og/eller, at de er mere til praktisk arbejde, når de bedes begrunde deres uddannelsesvalg. Der er desuden en udpræget tendens til, at snedkereleverne har påbegyndt eller gennemført en anden uddannelse inden de begyndte på snedkeruddannelsen. Tendensen er til dels den samme i SFI 2011 og Epinion Her bliver der peget på, at de kvindelige snedkerelever oftere har erhvervserfaring og/eller anden uddannelseserfaring bag sig, når de begynder på snedkeruddannelsen. I de supplerende interviews er det derimod en gennemgående tendens på tværs af køn. Eleverne kender på forhånd til faget fra fx familie, omgangskreds eller forudgående begivenheder, hvor de møder faget. Fagets synlighed og gode ambassadører er således af væsentlig betydning for at faget overvejes som en mulighed. 8 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

9 Valget af uddannelsesretning (maskin-, bygnings- eller møbelsnedker) ser ud til at være påvirket af praktiske og fremadskuende årsager (fx gode muligheder for lærepladser) og interesse (fx en interesse for møbler). Elevernes forudgående kendskab til de tre retninger er varierende, men det er typisk erhvervet via internettet og/eller via den uddannelsesinstitution eller det arbejde, hvor de havde deres gang, inden de påbegyndte snedkeruddannelsen. Informationen er endvidere typisk først blevet søgt og tilegnet efter, at eleverne har besluttet sig for snedkeruddannelsen overordnet set. En enkelt elev fortæller dog, at han ikke kendte til forskellen på de forskellige uddannelsesretninger, inden han startede. Det var først, da han startede på grundforløbet på teknisk skole, at det blev klart for ham. Nogle vælger uddannelsesretning efter hvor der er gode praktik- og jobmuligheder, og andre pga. en specifik faglig interesse. Elevernes kendskab til uddannelsesretningerne stammer dog primært fra deres egen søgning efter snedkeruddannelsen er valgt og kendskabet til de tre retninger vurderes at være lille i befolkningen generelt. Det fremgår ret tydeligt af interviewene med snedkereleverne, at geografi har stor betydning for deres valg af uddannelsessted. Snedkereleverne fortæller typisk, at de går på det uddannelsessted, som er placeret tættest på dem rent geografisk, og der hvor deres tilhørsforhold er størst. Tendensen er ret gennemgående blandt de seks snedkerelever, og gør sig dermed også gældende på tværs af de kvindelige og mandlige elever. Der er dog en tilbøjelighed til, at de kvindelige elever sætter lidt flere ord på deres begrundelse, og samtidig har flere referencer til venner og familie. De mandlige elever udtrykker derimod i højere grad, at det er en selvfølge og beskriver det ikke direkte som et valg. En enkelt af de interviewede kvindelige snedkerelever har dog flyttet landsdel for den rigtige læreplads. De interviewede snedkerelever nævner øget kvalitet i uddannelsen (fx små hold, nyt værktøj, gode værkstedsfaciliteter, dygtige og engagerede undervisere mv.), som de faktorer, som bedst kunne få dem til at overveje en anden skole. Eleverne er generelt ikke særligt mobile geografisk de vil helst blive der, hvor de har deres familie og omgangskreds. Skal de flytte, skal det være, fordi der er udsigt til, at de får en bedre uddannelse. Analysen peger på, at snedkerelevernes opfattelse af snedkerfaget har ændret sig under uddannelsen. Der er således en tendens til, at snedkereleverne forud for påbegyndelsen af uddannelsen forestillede sig, at der var mere tid til arbejdet, de enkelte arbejdsopgaver og produktioner. Mere tid til detaljer og finesse. Samtidig havde de også en forestilling om, at arbejdet og produktionen foregik mere kontinuerligt. Kontinuerligt ment som, at det enkelte produkt følges 9 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

10 fra start til slut. Denne forestilling er blevet ændret efter, at de i deres praktik har mødt mere masseproducerende arbejdsforhold, hvor man som snedker bidrager til dele af produktionen, og hvor tidsplaner og effektivitet er vigtige faktorer. Flere af snedkereleverne påpeger det selv som en romantisk forestilling, hvilket også implicit indikerer, at den ikke var helt realistisk. Faktisk så er snedkereleverne i dag ret realistiske omkring deres forestillinger, idet de er bevidste om, at de romantiske forestillinger ikke nødvendigvis kan indfries i praksis. Analysen af den brede befolknings opfattelse af snedkerfaget harmonerer med elevernes opfattelse forud for påbegyndt uddannelse. Befolkningen beskriver nemlig typisk en snedker som en håndværker, der med værktøj laver møbler i træ. Snedkeren er desuden kreativ og dygtig (med hænderne), og så arbejder snedkeren med stor omhyggelighed og præcision. Analysen peger altså på, at mange tænker på møbelsnedker, når de tænker snedker, og at dette forbindes med et lidt romantisk billede af snedkeren ved høvlbænken, som producerer fine møbler med stor æstetik og finesse. Den brede befolkning har generelt et billede af snedkerfaget, som primært svarer til møbelsnedkeren og som er et lidt romantisk billede af snedkeren ved sin høvlbænk. Det samme har snedkereleverne typisk haft inden de påbegyndte uddannelsen, men herefter er opfattelsen blevet justeret, så den i dag er mere realistisk. De tre interviewede kvindelige snedkerelever fortæller alle, at de i forbindelse med deres valg af snedkeruddannelsen og snedkerfaget i høj grad er blevet mødt af positive reaktioner i deres omverden, og det gælder både familie og venner, men også mennesker som de ikke kender. Det er således de færreste, der kan berette om fordomsfulde og/eller negative reaktioner. I snedkerfaget (dvs. både på skolen og på praktikstedet) er de kvindelige snedkerelever også i overvejende grad blevet mødt med positiv adfærd. Dog har enkelte oplevet, at de i begyndelsen skulle bevise, at de kunne det samme som de mandlige elever, før de blev accepteret, mens andre omvendt oplever, at de mandlige elever vil bære deres materialer for dem. I begge tilfælde føler kvinderne sig anderledes behandlet pga. deres køn. Det bekræftes tilmed af SFI 2011 og Nilsson To kvindelige elever kan endvidere fortælle om enkelte tilfælde, hvor en lærer eller en værkfører, har behandlet dem på en upassende måde. Også de interviewede mandlige snedkerelever oplever, at de kvindelige snedkerelever mødes af en adfærd, som de mandlige snedkerelever ikke på samme måde udsættes for. 10 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

11 Nogle af de kvindelige elever har oplevet særbehandling pga. deres køn. Uanset indholdet opleves dette som negativt. Generelt er kvinderne dog meget tilfredse med det sociale miljø på skolen og i praktikpladsen, ligesom de også overvejende oplever positiv respons fra deres omverden. Både de supplerende interview, Epinion 2013, Nilsson 2012 og SFI 2011 viser, at tonen i snedkerfaget og byggefagene generelt kan være hård. Tonen beskrives typisk som humoristisk med seksuelle undertoner. De kvindelige elever fremhæver forskellige strategier til håndtering af tonen. Strategierne omfatter bl.a. at ignorere, at svare igen, at tage del i jargonen eller at signalere, at det er for meget fx ved at tage høreværn på. Sammenligningen af de forskellige datagrundlag tyder på, at problemet måske er lidt mindre udtalt i snedkerfaget sammenlignet med fx tømrer- eller murerfaget. Både de supplerende interview, Epinion 2013 og SFI 2011 viser, at tonen og sproget på skolen og på værkstedet er anderledes, når der er kvinder til stede, idet den så modificeres lidt. De fleste af de interviewede kvinder fortæller desuden, at de trives godt i omgivelser med mænd, hvor der ikke er så meget fnidder og sladder. Tonen i snedkerfaget kan være hård og med seksuelle undertoner og de kvindelige elever bruger forskellige strategier til håndtering heraf (humor, svare igen, tage høreværn på etc.) Selvom tonen modificeres, når der er kvinder til stede og at de kvindelige elever fortæller, at de trives bedst sammen med mænd, så vurderes deres anvendelse af strategier til håndtering af tonen at være udtryk for, at tonen kan være ubehagelig for dem. 2.1 HOVEDUDFORDRINGER Nedenfor fremgår de hovedudfordringer i forhold til at øge den geografiske mobilitet blandt snedkerelever samt i forhold til at øge andelen af kvindelige snedkerelever: Hovedudfordring 1: Uddannelsens/fagets synlighed Snedkeruddannelsen er generelt ikke så synlig, som nogle af de større erhvervsuddannelser og kendskabet til de forskellige retninger er stort set ikke-eksisterende. Spørgsmålet er om øget kendskab til snedkeruddannelsen generelt og de tre retninger i særdeleshed vil medføre en øget søgning? 11 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

12 Hovedudfordring 2: Befolkningens misvisende/forældede opfattelse af faget Befolkningens billede af en snedker er et lidt romantiseret billede af en (møbel)snedker, som står ved sin høvlbænk og producerer møbler i træ det samme er elevernes billede forud for uddannelsesstart. Billedet svarer ikke til virkeligheden i snedkerfaget i dag, hvor produktionen er effektiviseret og foretages mere sekventielt. Det giver dels en risiko for praksis-chok, når eleverne kommer i lære og dermed en risiko for frafald på den bekostning. Til gengæld kan det måske også vendes til noget positivt. Spørgsmålet er, om et større kendskab til de tre forskellige retninger og dermed de forskelligartede muligheder inden for snedkerfaget kan tiltrække andre/nye målgrupper? Hovedudfordring 3: Familie og omgangskreds er væsentlige ambassadører Næsten alle snedkerelever har kendskab til uddannelsen gennem familie, omgangskreds eller konkrete erfaringer med uddannelsen, mens stort set ingen nævner fx uddannelsesvejledning som et led i deres valg. Det peger således på nødvendigheden af gode ambassadører for faget og man kan eventuelt overveje, hvordan man kan arbejde mere systematisk/professionelt med ambassadørfunktionen. Hovedudfordring 4: Eleverne er generelt meget lidt geografisk mobile Eleverne viser meget lille tilbøjelighed til at flytte i forbindelse med uddannelse, praktikplads og job. Enten har de slet ikke overvejet at flytte, men tager det som en selvfølge, at de skal gå på den skole, der er tættest på deres bopæl, eller også vil de ikke væk fra familie, venner og kendte omgivelser. Der ser ud til at være en tendens til, at de ikke overvejer, at der kan være forskel på skolerne, uddannelserne og praktikpladsmulighederne. Der er muligvis et potentiale i, at skabe større geografisk mobilitet, hvis geografiske forskelle fremhæves. Der skal være fokus på kvalitet i uddannelsen, hvis det skal virke. Hovedudfordring 5: Særbehandling af kvindelige elever og en hård tone De kvindelige elever mødes overvejende med positive reaktioner og er generelt glade for miljøet både på uddannelsen og i virksomhederne, hvilket måske tyder på en positiv udvikling siden fx SFIs undersøgelse. Der er dog en tendens til særbehandling af nogle kvindelige elever, ligesom flere også nævner, at der er en lidt hård tone i faget. Det kan derfor være en god idé at holde øje med, om det hindrer kvinder i at søge uddannelsen eller kan være årsag til frafald blandt kvinder. 12 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

13 3. VALG AF UDDANNELSE I dette afsnit ses der nærmere på snedkerelevernes valg af uddannelse ud fra tre perspektiver. For det første hvorfor eleverne har valgt snedkeruddannelsen og snedkerfaget? Dernæst hvad årsagen er til, at eleverne har valgt den pågældende retning inden for snedkerfaget (bygnings-, maskin- og møbelsnedker)? Og afslutningsvis hvorfor de har valgt at gennemføre uddannelsen på det pågældende uddannelsessted? I forbindelse med analysen af valg af uddannelsessted, ses der også nærmere på elevernes bud på mulighederne for at øge den geografiske mobilitet. 3.1 VALG AF SNEDKERUDDANNELSEN OG -FAGET Interviewene med de seks snedkerelever viser samlet set flere tendenser til, hvorfor snedkeruddannelsen og snedkerfaget vælges. For det første introduceres eleverne typisk til snedkerfaget (eller håndværkerfaget) gennem familie, omgangskreds eller en specifik oplevelse, og denne introduktion synes at være medvirkende til deres valg af uddannelse. Tendensen kommer direkte til udtryk ved, at eleverne selv fremhæver det, når de bliver spurgt. Introduktionen til snedkerfaget er naturligvis sket på forskellige måder og i forskelligt omfang, men det står rimelig klart, at der har været én eller anden form for påvirkning. Én af de kvindelige snedkerelever nævner eksempelvis, at hendes storesøster fortalte hende om en artikel, hun havde set omkring nogle drenge, som lavede snedkerarbejde, og at det inspirerede hende i hendes uddannelsesvalg: Da hun fortalte mig om det, syntes jeg, at det lød vildt sejt (Kvindelig møbelsnedkerelev). Et andet eksempel stammer fra én af de mandlige snedkerelever, der fortæller, at han i udgangspunktet gerne ville lære et håndværk, og at hans onkel har inspireret ham i retning af snedkerfaget: Jeg har en onkel, der er snedker, og som jeg tror, har haft en del med det at gøre. Jeg kan huske, at da jeg trådte ind på værkstedet her, så fik jeg alle minderne tilbage fra, hvordan det var på hans værksted (Mandlig bygningssnedkerelev). Andre elever antyder mere implicit, at de er blevet påvirket af deres omverden. Det sker fx ved, at forældrene fremhæves som værende praktisk anlagt, håndværkere, eller ved at én eller flere i omgangskredsen er uddannet snedker. De ovenstående eksempler fremhæver især familie og omgangskreds som de ambassadører, der introducerer eleverne for håndværker- og snedkerfaget. Introduktionen kan dog også ske gennem en specifik oplevelse eller begivenhed. Det er én af de kvindelige snedkerelever et godt eksempel på: Jeg var på en kunsthøjskole, hvor vi havde et designprojekt. I den forbindelse var vi ude og besøge et 13 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

14 snedkeri, hvor det gik op for mig, at man kan tage en uddannelse til møbelsnedker (Kvindelig møbelsnedkerelev). Her sker introduktionen således via en ekskursion i forbindelse med et højskoleophold og ikke via familie eller omgangskreds. Faktisk fortæller den kvindelige snedkerelev selv, at hun kommer fra en akademisk familie, hvor hun altid har fået fortalt, at man skal tage en gymnasial uddannelse og en videregående uddannelse. Alt i alt antyder interviewene, at introduktionen via familie, omgangskreds eller specifikke begivenheder i høj grad er med til at præge elevernes uddannelsesvalg. Introduktionen til snedkerfaget, som et typisk bidrag til elevernes valg af uddannelse, er gældende for både kvindelige og mandlige snedkerelever, og der findes ikke systematiske forskelle på, hvordan det foregår. En anden tendens, som også går igen i flere af snedkerelevernes begrundelse for uddannelsesvalget er, at de på forhånd har haft interesse for design, arkitektur, træarbejde eller lignende. Det betyder, at eleverne forud for valget har haft en bestemt interesse, som på én eller anden måde er forenelig med snedkeruddannelsen og snedkerfaget. Interessen udtrykkes forskelligt blandt snedkereleverne. Én af de kvindelige snedkerelever nævner, at hun altid har interesseret sig meget for møbeldesign, mens flere af de andre elever fremhæver interessen for design og lignende mere overordnet. Denne form for forudgående interesse som årsag til uddannelsesvalg findes blandt både de mandlige og kvindelige snedkerelever. Der er dog en lille forskel på, hvori interessen består. For mens de kvindelige elever typisk er dem, som specifikt nævner møbeldesign og arkitektur, så er de mandlige snedkerelever mere tilbøjelige til at fremhæve, at de har interesse for træ og træarbejde. Udover de to ovennævnte tendenser er det også værd at hæfte sig ved, at flere af eleverne - på tværs af køn - selv nævner, at de ikke er så meget til skole eller det boglige og/eller, at de er mere til praktisk arbejde: Jeg kunne mærke, at fordi jeg ikke altid har været så boglig stærk, så kunne jeg ikke overskue en gymnasial uddannelse. Jeg vidste derfor, at arkitekt uddannelsen ville falde til jorden, så i stedet blev det snedker (Mandlig maskinsnedkerelev) Det kom meget naturligt for mig. Jeg er ikke den store skoletilhænger, så jeg skulle absolut ikke på gymnasiet. Det skulle være en håndværkeruddannelse. Min familie er meget praktisk, så det lå meget naturligt (Kvindelig møbelsnedkerelev) Jeg er ikke så boglig [ ] Jeg har altid syntes, at det er sjovt at være kreativ, men også at man kan lave noget selv (Kvindelig møbelsnedkerelev) 14 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

15 Der er således også en tendens til, at snedkereleverne ikke opfatter sig som egnet til en uddannelse, som er alt for teoretisk, og som kræver alt for meget læsning og skolegang. Dette kan således også anskues som en underliggende årsag til, at en mere praktisk uddannelse (faguddannelse) vælges. Der tegner sig således et mønster af, at snedkerelevernes valg af uddannelse er påvirket af, at 1) de er blevet introduceret til snedkerfaget gennem familie, omgangskreds eller en specifik begivenhed, 2) de har haft en forudgående interesse for design, arkitektur, træarbejde eller lignende og 3) de ikke er bogligt, men mere praktisk anlagte. De tre tendenser er naturligvis ikke gældende for samtlige interviewede snedkerelever, men ofte er det en kombination af flere tendenser, som udgør den samlede årsag til valget. Tendens nr. 1. bekræftes af Epinions analyse af mænd til kvindeuddannelser og kvinder til mandeuddannelser. En stor andel af både de kvindelige og mandlige snedkerelever, som indgår i analysen, har fået kendskab til uddannelsen gennem familie, omgangskreds, vejledere eller lignende. En kvindelig maskinsnedkerelev fortæller eksempelvis, at hun fik kendskab til uddannelsen gennem en maskinsnedker i hendes omgangskreds som solgte uddannelsen til mig. Flere har endvidere håndværkere og særligt tømrere i familien, hvilket også typisk betyder, at de fremstiller deres valg af snedkeruddannelsen, som udtryk for interesse for træfag, men et fravalg af tømreruddannelsen. En kvindelig bygningssnedker fortæller i forbindelse hermed, at hun har en far som er tømrer. Hun synes tømrerfaget er spændende, men også for hårdt. Hun valgte derfor snedkeruddannelsen, da hun efter lidt informationssøgning mente, at det var mere hende (Epinion 2013: 51). Tendensen gør sig desuden også gældende for de øvrige uddannelsesretninger i Epinions analyse, dvs. social- og sundhedsuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og maskiningeniøruddannelsen og her især for de studerende med minoritetskøn. Eksempelvis kommer mange af de potentielle kvindelige maskiningeniørstuderende til åbent hus-arrangementer sammen med deres far eller farfar som selv er ingeniør. Og mange af de mandlige studerende på sygeplejerske- og social- og sundhedsuddannelserne har fået kendskab til uddannelsen gennem fx en pårørendes sygdomsforløb eller gennem familie eller omgangskreds, som er ansat i sundhedssektoren (Epinion 2013: 12-13). Tendens nr. 2 fremgår også implicit Epinions analyse af mænd til kvindeuddannelser og kvinder til mandeuddannelser, idet der ofte findes en iboende interesse for træfag i snedkerelevernes begrundelser. SFIs undersøgelse af kvinder i byggefag viser endvidere, at særligt tendens nr. 1 gør sig gældende for kvinder i byggefag mere generelt: Kvinderne har typisk enten håndværkere i familien i så fald er det typisk fædrenes fag, der inspirerer eller har stiftet bekendtskab med faget andet steds, eksempelvis gennem tidligere uddannelse (SFI 2011: 30-32). 15 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

16 3.1.1 Uddannelsesmæssig erfaring og fremtid Udover at der findes nogle tendenser blandt de interviewede snedkerelever, der peger på, hvorfor de har valgt snedkeruddannelsen, så findes der også nogle tendenser omkring deres uddannelsesmæssige baggrund og fremtid. Tendenser som også er interessante i forhold til at få en bredere forståelse for uddannelsesvalget. For det første skal det fremhæves, at samtlige interviewede snedkerelever har gennemført eller påbegyndt en anden uddannelse inden de begyndte på snedkeruddannelsen. Tre af eleverne har eksempelvis på et tidligere tidspunkt været påbegyndt tømreruddannelsen på grundforløbet. Af forskellige årsager stoppede de igen og påbegyndte så senere snedkeruddannelsen, eller flyttede over på snedkeruddannelsen undervejs. De resterende tre har også været omkring andre uddannelser bl.a. maleruddannelsen og produktionsskolen, så det forekommer således som en gennemgående tendens i de supplerende interview. Tendensen er til dels den samme i SFIs undersøgelse (SFI 2011: 32-35) og Epinions analyse (Epinion 2013). Her bliver der peget på, at de kvindelige snedkerelever oftere har erhvervserfaring og/eller anden uddannelseserfaring bag sig, når de påbegynder snedkeruddannelsen, hvilket afspejler sig i gennemsnitsalderen, som for kvindelige studiestartere er 28,3 år og for mandlige studiestartere 23,3 år (Epinion 2013: 33). Det samme gør sig gældende for social- og sundhedsuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen i Epinions undersøgelse af mænd på kvindeuddannelser og kvinder på mandeuddannelser, hvorimod tendensen ikke ses på maskiningeniøruddannelsen (Epinion 2013: 13). I de supplerende interview er det derimod som nævnt en gennemgående tendens på tværs af køn. I Epinions analyse peger flere desuden på, at snedkeruddannelsens størrelse gør den langt mindre synlig end fx tømreruddannelsen, som er mere almindelig kendt i befolkningen, og at det kan gøre, at flere af eleverne er omkring tømreruddannelsen, inden de kommer til snedkeruddannelsen (Epinion 2013: 16). En af de mandlige snedkerelever fra de supplerende interview fortæller i forlængelse heraf, at han boede i et område, hvor der ikke blev tilbudt en snedkeruddannelse, men kun en tømreruddannelse, og derfor startede han på den. Så det kan altså både have noget med synligheden at gøre, men også ren praktik og geografi. Derudover skal det fremhæves, at en del af snedkereleverne i de supplerende interview selv nævner, at de sandsynligvis gerne vil videre, når de har færdiggjort snedkeruddannelsen. Flere af snedkereleverne fortæller eksempelvis, at de gerne vil videre på designskolen eller lignende, hvis det kan lade sig gøre. En anden elev fortæller, at han godt kunne tænke sig at skifte til noget med børn evt. tage pædagoguddannelsen. Nogle af snedkereleverne er altså interesseret i at bygge oven på snedkeruddannelsen og gå i retning af noget mere designpræget, mens én enkelt gerne vil noget helt andet. 16 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

17 3.2 VALG AF UDDANNELSESRETNING Når de interviewede snedkerelever spørges ind til, hvorfor de har valgt den pågældende retning inden for snedkeruddannelsen, så er tendenserne ikke helt så tydelige som ved valget af snedkeruddannelsen overordnet. Der findes dog indikationer på, at praktiske og fremadskuende årsager og interesse spiller ind på valget af bygnings-, maskin-, eller møbelsnedker (mere om dette i det nedenstående). Dermed ikke sagt, at snedkereleverne slet ikke var bevidste omkring de forskellige retninger på uddannelsen forud for valget. Flere af snedkereleverne giver nemlig udtryk for, at de på forhånd havde lidt kendskab til retningerne: Ja [hun vidste godt, at der var forskellige retninger på snedkeruddannelsen], men jeg tror ikke, at jeg vidste det, som jeg gør nu. Jeg vidste, at jeg ikke ville være bygningssnedker. Jeg ville ikke kunne holde til det (Kvindelig møbelsnedkerelev) Uden at jeg kan huske det helt præcist, så kan jeg forestille mig, at jeg hoppede på nettet og læste mig frem til hvordan og hvorledes det foregår. Og så kan jeg huske, at jeg havde et par snakke med nogle studievejledere, og så var det bare at springe på og se, hvad der var. For man kan få nok så meget at vide, men det skal opleves på egen hånd (Mandlig bygningssnedkerelev) Jeg havde undersøgt det[at der var forskellige retninger på snedkeruddannelsen] inden jeg startede på grundforløbet, og så lærte jeg mere om fordelingen af arbejdsopgaver, da jeg startede på grundforløbet (Kvindelig møbelsnedkerelev) Elevernes forudgående kendskab er, som det fremgår af citaterne, varierende, men det er typisk erhvervet via internettet og/eller via den uddannelsesinstitution eller det arbejde, hvor de havde deres gang, inden de påbegyndte snedkeruddannelsen. Informationen er endvidere typisk først blevet søgt og tilegnet efter, at eleverne har besluttet sig for snedkeruddannelsen overordnet set. En anden elev fortæller omvendt, at han ikke kendte til forskellen på de forskellige uddannelsesretninger, inden han startede. Det var først på grundforløbet på teknisk skole, at det blev klart for ham: Jeg kom på grundforløbet på teknisk skole, og de gav mig fakta om snedkeruddannelserne: bygnings-, møbel-, maskin og international snedker (Mandlig maskinsnedkerelev). Han giver dog efterfølgende selv udtryk for, at han havde en (kvalificeret) forestilling om, hvad der ligger i de forskellige retninger: Det ligger måske lidt i navnet; maskinsnedker, det er maskiner; møbelsnedker, det er møbler. Det her er det grove arbejde, det der er finish (Mandlig maskinsnedkerelev). 17 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

18 Alt i alt kan det fremhæves, at snedkereleverne havde et vist kendskab til de forskellige uddannelsesretninger inden de påbegyndte uddannelsen; Men at kendskabet typisk først blev tilegnet efter, at eleverne var blevet inspireret til at vælge snedkeruddannelsen (jf. ovenstående afsnit 3.1.), og at kendskabet ikke var fuldstændigt. For de flestes vedkommende er det først på grundforløbet, at det fulde kendskab til uddannelsesretningerne er opnået. Valget af den pågældende retning bygnings-, maskin-, eller møbelsnedker er ifølge et par af de interviewede snedkerelever sket af praktiske og fremadskuende årsager. Dvs. at valget af den pågældende uddannelsesretning enten er taget, fordi der på forhånd var mulighed for at få en læreplads, eller fordi den bestemte retning blev fremhævet som det bedste valg i forhold til fremtidige jobmuligheder: Jeg fik at vide på teknisk skole, at det er der fremtiden ligger (Mandlig maskinsnedkerelev). Muligheden for en praktikplads og øgede muligheder for job efter endt uddannelse, er således årsagen til valget af uddannelsesretning for nogle af snedkereleverne. For andre snedkerelever er det en specifik interesse, der er årsag til valget af uddannelsesretning. Det er eksempelvis den ovennævnte interesse for møbler, design og arkitektur, der får to af de kvindelige snedkerelever til at vælge møbelsnedkerretningen: Det er møbler, jeg synes er interessant (Kvindelig møbelsnedkerelev). Omvendt er fraværet af interesse for møbler en delvis årsag til, at én mandlig snedkerelev valgte bygningssnedkerretningen: Jeg valgte nok bygningssnedker, fordi jeg ikke kunne forestille mig selv lave møbler på et værksted. Jeg vil gerne ud og i kundekontakt, montere og lave større ting (Mandlig bygningssnedkerelev). 3.3 VALG AF UDDANNELSESSTED Det fremgår ret tydeligt af de supplerende interview med snedkereleverne, at geografi og tilhørsforhold har stor betydning for deres valg af uddannelsessted. Snedkereleverne fortæller typisk, at de går på det uddannelsessted, som er placeret tættest på dem rent geografisk, og der hvor deres tilhørsforhold er størst. Jeg valgte den, der var tættest på (Kvindelig møbelsnedkerelev) Der er ikke nogen snedkeruddannelse i [den by vedkommende bor i]. Så fordi mine forældre bor 40 minutter fra [den uddannelsesinstitution vedkommende går på] valgte jeg det, så jeg kan besøge dem (Kvindelig møbelsnedkerelev) Det helt sikkert, at det med, at jeg er flyttet én gang fra Fyn, så hvis jeg skulle flytte til Jylland eller til Fyn igen, det ville jeg ikke. Hele mit netværk er i København (Kvindelig møbelsnedkerelev) 18 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

19 Det er altså typisk snedkerelevernes eksisterende tilhørsforhold i form af nuværende bopæl og afstanden til familie og netværk, der afgør, hvilket uddannelsessted der vælges. For nogen fremstår det ikke engang, som et reelt valg, men mere som en selvfølge: Det har i første omgang noget at gøre med, at det er der, man bliver sendt hen, når man ansøger. Så vidt jeg ved, sender de én det tætteste sted hen (Mandlig bygningssnedkerelev) Tendensen er ret gennemgående blandt de seks snedkerelever, og gør sig dermed også gældende på tværs af de kvindelige og mandlige elever. Der er dog en tilbøjelighed til, at de kvindelige elever sætter lidt flere ord på deres begrundelse, og samtidig har flere referencer til venner og familie. De mandlige elever udtrykker derimod i højere grad, at det er en selvfølge og beskriver det ikke direkte som et valg Geografisk mobilitet inden for branchen Snedkereleverne vælger altså uddannelsessted ud fra deres eksisterende tilhørsforhold, samt afstand til familie og netværk, og dette udgør samtidig en barriere for at øge mobiliteten inden for branchen. I hvert fald i forhold til valg af uddannelsessted (skole). Én af de kvindelige snedkerelever har faktisk været mobil i forhold til praktikplads, idet hun har flyttet landsdel, for at få den praktikplads hun gerne ville have. Hun beskriver i den forbindelse, at man skal være dedikeret i forhold til sin uddannelse for at flytte væk fra sine rødder, sine venner og familie (Kvindelig møbelsnedkerelev). Hun fremhæver endvidere, at det nogle gange er hårdt at være alene i hverdagene. Derfor har hun også valgt at beholde sin lejlighed i sin hjemby, for at kunne være sammen med venner og familie, når hun har fri i weekenderne. Så selvom hun har været mobil i forhold til praktikplads og bevidst har prioriteret det, så er familie og netværk stadigvæk ekstremt vigtigt for hende. Mobilitet kræver således en klar prioritering, hvilket én af snedkereleverne også fremhæver meget direkte: Det kommer an på ens prioriteter. Hvad vil man helst? (Mandlig maskinsnedkerelev). Det tyder dog på, at tilhørsforhold, netværk og familie er prioriteret højt blandt snedkereleverne. Samme tendens kender Epinion fra undersøgelser af uddannelsesvalg relateret til andre uddannelser, og den er således ikke nødvendigvis speciel for snedkerelever. I forlængelse heraf er snedkereleverne blevet spurgt, om de har nogen idéer eller forslag til, hvad der skal til for at øge mobiliteten. Altså øge muligheden og sandsynligheden for, at snedkerelever 19 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

20 vælger et andet uddannelsessted eller en anden praktikplads, end det der måske lige var mest oplagt. Snedkereleverne kommer med flere gode forslag, som især kredser omkring, hvad uddannelsesstederne skal gøre for at tiltrække flere elever. Fysiske faciliteter er dominerende i snedkerelevernes forslag. Der nævnes bl.a. maskinernes og værktøjets kvalitet, antallet af maskiner, holdenes størrelse og boligforhold: Der skulle lokkes med goder. Boligforhold, ekstra uddannelse og lignende. Gøre det lidt fedt. [ ]Det er goderne og faciliteterne omkring uddannelserne, som skal gøre det (Mandlig bygningssnedkerelev) Det skulle nok være lærernes engagement og værktøjet. Fx hvor nye maskinerne er. Hvis det er noget gammelt lort, så får jeg ikke noget ud af det (Kvindelig møbelsnedkerelev) Hvis holdene kun var halvt så store på en skole i en anden landsdel (Kvindelig møbelsnedkerelev) Praktiske aspekter er således noget af det, som snedkereleverne især ser en tiltrækningsmulighed i. To af de kvindelige snedkerelever er desuden også inde omkring uddannelsens kvalitet som en mulighed. De fremhæver i forbindelse hermed lærernes engagement og læringsniveauet, og at skolerne og lærerne skal være opdateret i forhold til virkeligheden og udviklingen. Én af snedkereleverne fremhæver endvidere, at uddannelsesstederne overordnet set skal forsøge at skille sig mere ud fra hinanden: Uddannelsesstederne skal byde ind med noget, som de andre ikke har. Fx en international linje som de har i Herning (Mandlig maskinsnedkerelev). En international linje er ifølge ham et udmærket forsøg herpå, og én af de kvindelige snedkerelever fremhæver også, at det er et fedt twist med et udlandsophold. Ud fra det ovenstående kunne man tilmed også forestille sig, at uddannelsesstederne kunne anvende de fysiske faciliteter til at skille sig ud fra mængden. To af snedkereleverne nævner faktisk, at de på et tidspunkt i deres uddannelsesforløb har overvejet at skifte skole. Årsagen til overvejelserne kommer ikke helt tydeligt frem, men det indikerer om ikke andet, at skift af uddannelsessted fremstår som en mulighed blandt nogle af eleverne. 20 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

21 4. FORESTILLINGER OM SNEDKERFAGET I dette afsnit vil forestillingerne om snedkerfaget blive belyst. Først ses der nærmere på, hvilke forestillinger eller billeder af snedkerfaget, de studerende havde forud for deres uddannelsesvalg, samt om det har ændret sig efter, at de har påbegyndt uddannelsen. Dernæst sammenlignes de studerendes forestillinger af snedkerfaget med den brede befolknings forestillinger. I den forbindelse trækkes der på associationsanalysen i Epinions rapport Mænd til kvindeuddannelser og kvinder til mandeuddannelser, hvor den brede befolkning netop er blevet spurgt ind til deres opfattelser af og associationer med snedkerfaget (Epinion 2013: 38). 4.1 DE STUDERENDES FORESTILLINGER OM SNEDKERFAGET De studerende er under interviewene blevet spurgt ind til, om de havde nogle bestemte forestillinger om eller billeder af snedkerfaget inden de påbegyndte snedkeruddannelsen. Samtidig er de spurgt om det stemmer overens med det, de har oplevet på skolen og i praktik. Snedkerelevernes svar indikerer tydeligt, at der er sket en ændring i deres forestillinger om faget og det tilhørende arbejde: Jeg havde nok den der romantiske forestilling om, at man gik og nussede om møblerne og havde tid til at lave virkelige snedkermøbler. Men det var nok en naiv forestilling om, at man gerne vil have det som for 50 år siden. Men sådan er det ikke. Vi skal konkurrere med produktioner fra Letland, og det er bare tidsplaner og tidsplaner. Charmen er røget. Jeg kan stadig godt lide det, men jeg ville godt have været snedker for 50 år siden (Kvindelig møbelsnedkerelev) Jeg tror ikke, det er, som jeg havde forestillet mig. Det er ikke slemt, jeg kan godt overleve det, men jeg tror, det bliver for monotont i længden Som sagt så startede jeg selv en produktion op på skolen, og så afsluttede jeg det - jeg lavede det hele. Hvorimod her [i praktikken] laver man en del. Jeg kan stå og bore bordben hele dagen. 500 stk. (Mandlig maskinsnedkerelev) Jeg tror måske, at jeg [inden uddannelsen] har romantiseret det med at stå på et lille værksted. Meget ved sin høvlebænk og lave håndlavede ting. Det får jeg ikke lov til, kun i min fritid. Det er så meget en produktion, at der ikke er tid. Egentlig er det mere maskinsnedkerarbejde (Kvindelig møbelsnedkerelev) 21 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

22 Som det fremgår af citaterne, så er der tendens til, at snedkereleverne forud for påbegyndelsen af uddannelsen forestillede sig, at der var mere tid til arbejdet, de enkelte arbejdsopgaver og produktioner. Mere tid til detaljer og finesse. Samtidig havde de også en forestilling om, at arbejdet og produktionen foregik mere kontinuerligt. Kontinuerligt ment som, at det enkelte produkt følges fra start til slut. Denne forestilling er blevet ændret efter, at de i deres praktik har mødt mere masseproducerende arbejdsforhold, hvor man som snedker bidrager til dele af produktionen, og hvor tidsplaner og effektivitet er vigtige faktorer. Forestillingerne ændrer sig således ikke decideret i forhold til det, som møbelsnedkeren laver, men mere i forhold til måder, der arbejdes og produceres på. Snedkerelevernes forestilling om snedkerfaget og snedkerarbejdet har altså ændret sig markant efter, at de er påbegyndt uddannelsen. Flere af snedkereleverne påpeger det selv som en romantisk forestilling, hvilket også implicit indikerer, at den ikke var helt realistisk. Faktisk så er snedkereleverne i dag ret realistiske omkring deres forestillinger, idet de er bevidste om, at de romantiske forestillinger ikke nødvendigvis kan indfries i praksis: Jeg ved godt, at det ikke nytter, at én mand producerer ét bord i løbet af tre uger. Det kan slet ikke svare sig. Det skal køre på rutine, det skal masseproduceres (Mandlig maskinsnedkerelev) Jeg har stadig en drøm om at kunne lave et unika-bord, men det har jeg indset, at det må man gøre i sin fritid (Kvindelig møbelsnedkerelev) Flere af snedkereleverne nævner endvidere, at hvis de har bestemte forestillinger om arbejdsopgaver, de gerne vil prøve, og som ikke er mulig i deres praktik, så forsøger de at indfri dem i fritiden. Fx i eget værksted eller på skolen. Hvis man ser nærmere på de studerendes forestillinger om snedkerfaget ud fra et kønsmæssigt perspektiv, så indikeres det af to af de mandlige snedkerelever, at snedkerfaget er knap så fysisk betonet og mere kreativt end andre håndværksfag. 22 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

23 Jeg tror at snedkerfaget er en god indgangsvinkel for en kvinde til et fag, et håndværk. Det er ikke så fysisk tungt. Der skal ikke bæres mursten op ad trapper, og det er kreativt nok til, at de kan implementere deres feminine energi i faget (Mandlig bygningssnedkerelev) Lige netop inden for træ og metal og sådan nogle rigtigt grove og tunge ting, dér er der primært mænd. Jeg tror, det er fordi, det er fysisk krævende; ikke fordi, at kvinderne ikke har lov, som at kvinderne ikke har lyst. Måske. Dér er snedkerfaget i forhold til tømrer og smede mindre fysisk krævende (Mandlig maskinsnedkerelev) De mandlige snedkerelever indikerer her, at snedkerfaget ikke udelukkende er tungt og maskulint. Det er mindre fysisk krævende end de håndværksfag, som snedkerfaget normalt sammenlignes med og der er mulighed for at udfolde sig kreativt, hvilket opfattes som mere feminint. At snedkerfaget er mindre fysisk krævende og har mulighed for kreativ udfoldelse antydes endvidere implicit som en mulig årsag til, at kvinderne vælger snedkerfaget fremfor andre håndværksfag, hvilket til dels falder i tråd med tendensen til at kvinderne vælger snedkerfaget, fordi de har interesse for design, møbeldesign, arkitektur mv. 4.2 BEFOLKNINGENS FORESTILLINGER I Epinions analyse Mænd til kvindeuddannelser og kvinder til mandeuddannelser (Epinion 2013) er snedkerfagets image, som nævnt indledningsvist, blevet undersøgt i form af bl.a. en analyse af de associationer, som den brede befolkning knytter til snedkere og snedkerfaget. De overordnede resultater fra denne del af analysen ridses op og kommenteres i det følgende. Analysen viser, at befolkningen overordnet set typisk beskriver en snedker som en håndværker, der med værktøj laver møbler i træ. Snedkeren er desuden kreativ og dygtig (med hænderne), og arbejder med stor omhyggelighed og præcision. Analysen peger altså på, at mange tænker på møbelsnedker, når de tænker snedker, og at dette forbindes med et lidt romantisk billede af snedkeren ved høvlbænken, som producerer fine møbler med stor æstetik og finesse (Epinion 2013: 36-37). Af beskrivelsen bliver det klart, at den overordnede forestilling, som befolkningen har, af snedkerfaget stemmer godt overens med den forestilling som snedkereleverne beskriver, at de havde inden de påbegyndte uddannelsen. Et romantisk billede af en håndværker, som har god tid til at være omhyggelig med sit arbejde og til at kæle for detaljerne. Snedkerelever giver dog ikke udtryk for, at de på forhånd udelukkende så snedkerarbejdet som et håndværk, der laver møbler i træ, idet 23 ANALYSE AF SNEDKERUDDANNELSEN OG FAGET MED

SNEDKERUDDANNELSEN. Sammendrag fra Mænd og kvinder på kønsdominerede uddannelser. Juni 2013

SNEDKERUDDANNELSEN. Sammendrag fra Mænd og kvinder på kønsdominerede uddannelser. Juni 2013 SNEDKERUDDANNELSEN Sammendrag fra Mænd og kvinder på kønsdominerede uddannelser Juni 2013 1 Indhold 1 Indledning og opbygning Side 3 2 Eleverne på snedkeruddannelsen Side 4 3 Barrierer for øget optag og

Læs mere

MASKININGENIØRUDDANNELSEN

MASKININGENIØRUDDANNELSEN MASKININGENIØRUDDANNELSEN Sammendrag fra Mænd og kvinder på kønsdominerede uddannelser Juni 2013 1 Indhold 1 Indledning og opbygning Side 3 2 De studerende på maskiningeniøruddannelsen Side 4 3 Barrierer

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Sebastian. www.genvej.nu

Sebastian. www.genvej.nu Sebastian Sebastian er 16 år går i 9. klasse og interesserer sig for håndværk. Han vil gerne lave noget med byggeri og træ. Han ønsker at tage en uddannelse, der kræver en del praktisk arbejde en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

nyhed! Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Vil du have flere kort på hånden?

nyhed! Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Vil du have flere kort på hånden? nyhed! Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Vil du have flere kort på hånden? svendebrev og gymnasialt niveau i en uddannelse! Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Nu behøver du ikke vælge mellem en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det.

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. Virksomhedssekretariatet 19.januar 2010 Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. fag/uddannelser indenfor

Læs mere

EUX. Til virksomheden

EUX. Til virksomheden EUX Til virksomheden Hvad er en EUX uddannelse? EUX er teknisk skoles ungdomsuddannelse hvor eleverne på ca. 4,5 år bliver både faglærte håndværkere OG studenter i én og samme uddannelse. Fagligheden på

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Sammendrag fra Mænd og kvinder på kønsdominerede uddannelser Juni 2013 1 Indhold 1 Indledning og opbygning Side 3 2 De studerende på sygeplejerskeuddannelsen Side 4 3 Barrierer

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Sammendrag fra Mænd og kvinder på kønsdominerede uddannelser Juni 2013 1 Indhold 1 Indledning og opbygning Side 3 2 Eleverne på social- og sundhedsuddannelsen Side 4 3 Barrierer

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER BYGGERI OG HÅNDVÆRK VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvilke uddannelser gælder det for? EUX BYGNINGSMALER (Odense og Vejle) EUX MURER (Odense

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID ERHVERVSUDDANNELSER METAL, MEKANIK, STRØM OG MAD VID ERHVERVSUDDANNELSER HVIS DU vil have en fremtid som faglært håndværker i en virskomhed, læse videre eller være selvstændig... VID ERHVERVSUDDANNELSER HER FÅR DU DEN BEDSTE

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Faktakort lavet på baggrund af. Mini-felt-analyse på EUD-indgange i Vejle, 2013/14.

Faktakort lavet på baggrund af. Mini-felt-analyse på EUD-indgange i Vejle, 2013/14. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE Faktakort lavet på baggrund af Mini-felt-analyse på EUD-indgange i Vejle, 2013/14. Med udgangspunkt i en samfundsmæssig interesse i, at få flere unge over i et uddannelsesforløb

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Den ideelle bådebyggerelev

Den ideelle bådebyggerelev Den ideelle bådebyggerelev November 2014 Den ideelle bådebyggerelev et rids Den ideelle bådebyggerelev... 2 Formål... 2 Mismatch mellem forventninger og jobindhold?... 2 Ikke nok jobs at få?... 4 Tilstrækkelige

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER EUX-UDDANNELSER PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER EUX-UDDANNELSER PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER EUX-UDDANNELSER PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

MÆND OG KVINDER PÅ KØNSDOMINEREDE UDDANNELSER

MÆND OG KVINDER PÅ KØNSDOMINEREDE UDDANNELSER MÆND OG KVINDER PÅ KØNSDOMINEREDE UDDANNELSER SAMLET RAPPORT JUNI 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA Nærværende rapport beskriver den samlede analyse i projektet Mænd til kvindeuddannelser

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Tale til samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg om kvote 2 og drenge i uddannelsessystemet

Tale til samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg om kvote 2 og drenge i uddannelsessystemet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 26 Offentligt Tale til samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg om kvote 2 og drenge i uddannelsessystemet Spørgsmål A stillet af Fatma Øktem (V) Vil ministrene

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere