Akkreditering Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering Danmark"

Transkript

1 ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: Navn på leder g tegningsberettiget: Bente Tranberg, leder g ejer Telefnnummer: Afdelinger mfattet af akkrediteringsansøgningen: Afdeling 1. x Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Antal pladser frdelt på afdelinger: Afdeling i verbelægning Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Ansøgerstedets målgruppe (krt): Børn/unge fra 6-14 år, der er nrmaltbegavede, men har været udsat fr msrgssvigt g evt. vergreb. Pris pr. måned: kr. CVR-nr.: Kntaktpersn (navn g stilling): Luise Barslund, scialpædagg adresse: Afdelinger i alt tilknyttet ansøgerstedet: 1 Antal medarbejdere frdelt på afdelinger: Afdeling 1. 8 Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Ansøgerstedets hvedydelser (krt): Servicelven 52 stk. 2. Aldersgruppe fr målgruppe: 6-14 år ved indskrivning Ansøgning Undertegnede tegningsberettigede persn ansøger hermed m akkreditering i henhld til bestemmelserne i Akkreditering Danmark. Ansøgeren har gjrt sig bekendt med Bestemmelser rettigheder g pligter fr rdningen g fr ansøgerstedet samt gældende standard fr den relevante type af scialt tilbud. Dat: Underskrift: Ansøgningens mfang a) Evt. præsentatin af ansøgerstedet frm (billeder, lyd, vide eller skriftligt): 1

2 b) Ansøgningen: c) Bilag 23 bilag Antal sider: 39 Antal sider: (Max. 40 sider) (Max. 20 sider) Faktuelle plysninger m ansøgerstedet (sm skal være imødekmmet) Ansøgerstedet har vedlagt kpi af seneste gældende gdkendelse Ja: Nej: Hvis nej, hvrfr: Ansøgerstedet har vedlagt en kpi af seneste generelle tilsynsrapprt, hvraf dat fremgår Ja: Nej: Hvis nej, hvrfr: Hlstebr alene benytter referat sm dkumentatin, hvilket vi har vedlagt sm dkumentatin fr seneste tilsyn. Ansøgersteder har udestående/verserende Ja: Nej: sager med myndigheder Hvis ja, vedlæg dkumentatin fr disse jf. bilag Angiv ansøgerstedets rganisatinstype: X enkeltmandsdrevet Hvis fnd skal der vedlægges en liste ver aktuelle medlemmer af bestyrelsen jf. bilag Ansøgerstedet har eventuelle undtagelser fra fndslvens bestemmelser Ja: Nej: Ansøgerstedet har eventuelle skattefritagelser Ja: Nej: Anfør navn på eventuel advkat: Per Bre Andersen Advdan Hlstebr Anfør navn på eventuel revisr: Nrdvestjysk Erhvervs Rådgivning v. Ole Skifter. Hlstebr. Frberedelse 2

3 Ansøgerstedet har gennemført Selvtester 1 Ja: Nej: Hvis ja, antal pint: Ansøgerstedet har gennemført Selvtester 2 Ja: Nej: 3

4 Selve ansøgningen fr døgntilbud til Her følger skabelnen fr akkrediteringsansøgningen. Ved hvert af kriterierne er der gjrt plads til, at I kan indsætte g udfylde jeres beskrivelse af, hvrdan I lever p til det enkelte kriterium anført sm Stedets beskrivelse. Ansøgningen med jeres beskrivelser må maksimalt fylde 40 sider. I skemaet nedenfr kan I i spalten: Kriterier med evalueringskrav se hvilke kriterier der indbefatter et krav m evaluering. Se standarden fr døgntilbud til, fr en nærmere beskrivelse af hvilke krav der stilles til evaluering. Under skemaet på denne side står der Bilagsliste. Her skal i ved nummer g titel angive hvilke bilag, I vedlægger ansøgningen. Når I udfylder jeres beskrivelse af det enkelte kriterium skal I nederst i skemaet under Bilag nr. anføre, såfremt der henvises til et sådant under den pågældende indikatr. Hvedmråder fr kvalitet FAGLIG KVALITET BRUGEROPLEVET KVALITET ORGANISATORISK KVALITET Kriterier Kriterier med evaluerings krav (E) 1. Værdigrundlag 7 s Ydelsesbeskrivelser 7 s Udviklingsplaner E 4. Visitatin g Indslusning 7 s Udslusning g Efterværn Bilag Angiv nr. på bilag der henvises til under de enkelte kriterier 7 s.13-16, 8, 3 6. Frebyggelse g Sundhed 7s Inddragelse af børn/unge E 7 s Frældre g Netværk E 7 s.22-23, 9 9. Samarbejdspartnere E 7 s Ledelse, Visin g Strategi 7 s.27, Kmpetencer E 7 s Beredskabsplaner 7 s

5 Bilagsliste: 1. Aftale med Hlstebr Kmmune 2. Årsur 3. Skriftlig aftale ift. btræning g efterværn 4. Frældrefrening 5. Anbringelses aftale 6. Overlapsskema 7. LangeMetteGaards Virksmhedsplan (34 sider) 8. Eksempel på efterværns budget 9. Samarbejdsaftale mellem frældre g Langemettegaard 1. Værdigrundlag FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have et nedskrevet værdigrundlag, der indehlder en beskrivelse af værdierne, herunder tilbuddets menneskesyn prcessen hvri værdierne er blevet fastlagt hvrdan værdierne kmmer til udtryk i praksis 5

6 hvrledes persnalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i verensstemmelse med praksis gøre værdigrundlaget tilgængeligt fr barnet/den unge, frældre g samarbejdspartnere Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Værdigrundlag Vi ser vre medmennesker sm værende ligeværdige men ikke ligestillede. Vi respekterer det enkelte barns integritet g anerkender det, sm det er. Det Hlistiske Menneskesyn Vi trr på det hele menneske, vi trr på at alle udefrakmmende g indefrakmmende faktrer har indflydelse på det enkelte menneske. Eksempel: Det er væsentligt hvad barnet får at spise, hvad det ser i fjernsynet, spiller på pc eren, hvrdan det bliver tiltalt, hvad der er sket i familien før anbringelsen, g hvrdan vi ser på barnet, sv. Derfr har vi bl.a. en stram frm fr kstplitik, alt er øklgisk g kager frekmmer kun fredag aften g lørdag. Relatin Gennem nære relatiner g nærvær i en struktureret g frudsigelig hverdag, vil vi sm synlige g trværdige rllemdeller give børn samt unge på LangeMetteGaard de bedste frudsætninger fr at udvikle sig ptimalt, såvel fysisk, psykisk, scialt samt åndeligt. Eksempel: Hvert enkelt barn har en kntaktpædagg på LangeMetteGaard, g især denne vksne gør et strt stykke arbejde fr at kmme ind på livet af barnet, uden at være fr pågående. Ved at pbygge en relatin, f.eks. via samtale, medlavning, lektielavning eller nget helt andet, er der skabt grundlag til at arbejde med barnet. F.eks. at genskabe tillid til vksne g generelt andre mennesker. Omsrg Gennem persnligt engagement har alle medarbejdere et ansvar fr at skabe et gdt hjem, hvr tillid, tryghed g msrg er nøglerdene fr de, sm er anbragt på LangeMetteGaard. Eksempel: Sm ansat på LangeMetteGaard skal man kunne bruge sig selv g sin egen persnlighed til at skabe en tryg g hjem atmsfære. F.eks. skal den ansatte kunne give et kram til barnet, samtidigt med at barnet ikke må være i tvivl m hvem der bestemmer g har ansvaret fr børnene på LangeMetteGaard. Frældresamarbejde Vi udviser frståelse samt anerkendelse fr frældrenes svære livssituatin, g i det at have et barn anbragt på LangeMetteGaard. Samtidig tør vi være en autritet, både fagligt g menneskeligt i relatin til frældrene. Dette indebærer, at vi i frhld til frældresamarbejdet kan tydeliggøre, at det er barnets prblematikker, der skal være i fkus. Persnalet er bevidste m at være åbne, ærlige g ligetil i vr kmmunikatin med børnenes frældre. Dette samarbejde pririterer vi meget højt, idet kntakten mellem frældre/pårørende g phldssted har altafgørende betydning fr barnet g dets udvikling. Eksempel: Vi inddrager børnenes frældre i så meget sm det verhvedet er muligt g individuelt ønsket, f.eks. de frældre, sm ønsker at deltage i sklearrangementer, får tilsendt invitatiner. Er der prblemer i børnenes hjemmeweekender hs frældrene, pfrdrer vi kraftigt til at frældrene tager kntakt med LangeMetteGaard, så vi i fællesskab kan løse prblemet. LMG har en frældrefrening, hvr frældre har mulighed fr at afsætte fingeraftryk på deres børn hverdag. Samarbejdspartnere LangeMetteGaard værdsætter et åbent, ærligt, engageret g dialgbaseret samarbejde i frhld til alle vre samarbejdspartnere. Eksempel: Vi vægter det højt at have en gd dialg med f.eks. vres sagsbehandlere. Fr at sikre frtsat gdt samarbejde, pfrdrer vi halvårligt sagsbehandlerne til at udfylde et spørgeskema, hvr de kan give udtryk fr deres indtryk af LangeMetteGaard. Evalueringen af disse skemaer bliver årligt ffentlig gjrt på vres hjemmeside. Faglighed På LangeMetteGaard tilstræber vi at prethlde en høj faglighed, da den er baggrund fr vres pædaggiske 6

7 praksis. Vi er bevidste m at være engagerede i frhld til det enkelte barn, g samtidig tør vi invlvere s følelsesmæssigt samt scialt i barnet. Vi er bevidste m g handler ud fra, at vi er trværdige rllemdeller i frhld til børnene. Vi er samtidige kmmunikative g selvreflekterende. Eksempel: Vi stræber efter at kun have pædagguddannet persnale ansat, g samtidig hlder vi øje med hvad der rører sig ude i samfundet. Målsætning På LangeMetteGaard ønsker vi at give børnene et hjem, hvr de i trygge, stabile g tillidsfulde rammer kan få r til at udvikle deres kmpetencer i frhld til at kunne mestre egen tilværelse. Eksempel: Vi har et meget struktureret hverdagsprgram fr børnene, de ved lige præcis hvad de skal bruge deres dag på, f.eks. lektier g sprtsaktiviteter. Fr at verskueliggøre dette, er der et skema på køleskabet til hvert enkelt barn Således er vres nuværende Værdigrundlag pstået. Siden LangeMetteGaard blev etableret sm phldssted har stedet haft et værdigrundlag, men i 2011 blev persnalet enige m at revurdere værdierne, idet der er sket mange frandringer siden pstarten. Ikke mindst frdi, vi anser det nødvendigt, at have så reelt g nærliggende værdigrundlag, sm vi alle kan frhlde s til. Der blev udnævnt en lille arbejdsgruppe på t persner, sm skulle indhente relevant inspiratin, g lave et plæg til en pædaggisk dag. På denne dag blev der brainstrmet, g jngleret med en masse værdier, sm har betydning fr Langemettegaard. Efter en gd debat, samlede arbejdsgruppen materialet sammen, g til det efterflg. persnalemøde blev der fremlagt et bud på et værdiggrundlag g diverse tilføjelser blev nteret. Sådan kmmer værdierne til udtryk i praksis Overrdnet set kmmer vres værdier til udtryk via vres pædaggik g vres generelle tilgang til børnene g deres familie. (se mere i ydelses beskrivelserne kriterium 2). Persnalegruppen er efterhånden en gd sammentømret gruppe, - hvis værdier g menneskesyn stemmer fuldstændig verens med Langemettegaard. Derfr kmmer Værdigrundlaget meget naturligt til udtryk via persnalets arbejde i hverdagen på Langemettegaard. En gang m året revurderer vi værdigrundlaget, fr at sikre s at det passer til virkeligheden. Derudver hænger vres værdigrundlag til ffentlige skue på pslagstavlen inde på kntret. Værdigrundlaget er ffentliggjrt på LangeMetteGaards hjemmeside, g findes i vres Virksmhedsplan. Sidst revideret 19 januar Iflg. Årsur. (bilag 2) Næste revisin januar Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet et værdigrundlag der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er prcessen mkring hvrledes værdierne er udvalgt beskrevet? 3. Er det beskrevet hvrdan værdierne kmmer til udtryk i praksis? 4. Er det beskrevet, hvrdan persnalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i verensstemmelse med praksis? 5. Er værdigrundlaget tilgængeligt fr børnene/de unge, frældre g samarbejdspartnere? Ja, på vres hjemmeside 7

8 2. Ydelsesbeskrivelser FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: beskrive kerne- g delydelser beskrive målgruppen beskrive de sciale, - pædaggiske g/eller behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer sm anvendes gøre ydelsesbeskrivelserne tilgængelige fr børn/unge, frældre, samarbejdspartnere g ptentielle nye brugere beskrive hvrdan ydelsesbeskrivelserne minimum 1 gang årligt gennemgås med medarbejdergruppen Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Krt frtalt m phldsstedets børn/unge g dertilhørende scialpædaggik. LMGs Målgruppe, g afgrænsning heraf: Efter aftale med g gdkendelse af Hlstebr Kmmune(bilag1) mdtager phldsstedet LMG p til 8 i alderen 6 til 15 år ved indskrivningen. Gdkendelsen mfatter, der typisk er tidlig msrgssvigtet g kmmer fra scialt belastede hjem. (Se yderligere uddybning af børnenes prblematikker bilag 7, s.7.) Sammensætningen af Børnegruppen: Pt. br der 4 drenge i alderen 12 til 16 år g 3 piger i alderen 14 til 16 år i længerevarende phld på LMG. Vi har en 19 årig pige ude i Hlstebr by i efterværn. Kerneydelser: Pædaggikken: Vres kerneydelser er vres pædaggik, sm tager udgangspunkt i relatinspædaggikken g KRAP i en miljøterapeutisk ramme. Vi er meget strukturerede, idet vi mener at denne type har et strt behv fr struktur, g fr vedhldende vksne. (se uddybning i bilag 7, s.8-9) Udviklingsplan: Når vi har mdtaget et nyt barn på Langemettegaard, tilstræber vi indenfr de tre første mdr. at gennemgå dette barn sammen med vres eksterne psyklg g supervisr. Herefter tilrettelægger vi en pædaggisk udviklingsplan (bilag 7 s )fr det nyankmmende barn. På persnalemøderne følger vi det enkelte barn tæt g tilpasser udviklingsplanen i frhld til barnets øjeblikkelige situatin. Der arbejdes aktivt i udviklingsplanen g til hverdag, med børnenes handleplan, sm er udarbejdet af anbringende kmmune. (se uddybning bilag 7, s.12-13) Åbent året rundt: Vi har åbent året rundt, men bestræber s på at børnene kmmer hjem til enten frældre eller andre familierelatiner hver anden weekend. (se uddybning bilag 7, s.8) 8

9 Delydelser: Frældresamarbejde: Vi tilstræber så tæt samarbejde sm verhvedet muligt med børnenes frældre, da vi mener at dette er afgørende fr en gd anbringelse. (Se mere i kriterium 8, g se brugerundersøgelse i vres evalueringsmappe på LMG) Udslusning, efterværn g bstøtte: Når vres børn er fyldt 18 år, ønsker de sm ftest at flytte væk fra LangeMetteGaard. Sm fast lvpligtig prcedure tilbydes den unge et halvt år med udslusning. Er der herefter behv fr yderligere støtte, aftales dette med sagsbehandler, i frm af efterværn/btræning/bstøtte. (se uddybning bilag 7, s g se i øvrigt bilag 3 g 8) Alle vres ydelsesbeskrivelser er tilgængelig fr frældre g ffentligheden på vres hjemmeside via linket Akkreditering g i vres virksmhedsplan sm findes på LangeMetteGaards kntr. Gennemgået g revideret med medarbejderne d. 7 februar 2012 (Se årsur, bilag 2). Næste revisin februar Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en beskrivelse af sine kerne- g delydelser x 2. Har tilbuddet en beskrivelse af målgruppen? x 3. Har tilbuddet en beskrivelse af de sciale, - pædaggiske/g eller x behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer, sm ydelserne bygger på? 4. Er ydelsesbeskrivelserne tilgængelige fr børn/unge, frældre, x samarbejdspartnere g ptentielle nye brugere? 5. Er ydelsesbeskrivelserne blevet gennemgået med x medarbejdergruppen inden fr det seneste år? 9

10 3. Udviklingsplaner FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal til hvert barn/ung have en udviklingsplan, der beskriver mål g delmål fr det enkelte barn/ung, samt eventuelle aftaler mellem barn/ung g tilbuddet udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med barnet/den unge udarbejde den første udviklingsplan senest 3 måneder efter indflytning ved udarbejdelse af udviklingsplanen skal der tages udgangspunkt i de mål eller indsatsmråder sm anbringende kmmune har beskrevet i den kmmunale handleplan, såfremt en sådan freligger fretage pfølgning af udviklingsplanen, i samarbejde med barnet/den unge, minimum hver 6. måned, således at der freligger en ny udviklingsplan fr de kmmende 6 måneder evaluere på, m indsatsen, i henhld til udviklingsplanerne, frløber efter hensigten, således at der pnås de ønskede resultater Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Overrdnede principper - Alle på phldsstedet LMG skal have en individuel udviklingsplan, sm indbefatter en handleplan, sm er udarbejdet af kmmunen (bilag 7. s ). - Udviklingsplanen tages p hver 6. måned - efter indslusning dg efter 3 måneder. - Kntaktpædaggen har sammen med sekundær kntaktpersn g efterfølgende leder ansvaret fr at pdatere/ udarbejde udviklingsplanens status. Dette psamles i en statusdel, sm drøftes på et persnalemøde. Til selve udviklingsmødet deltager barnet, frældre, sagsbehandler, leder g kntaktpædagg. Barnet deltager alt afhængig af alder g mdenhed, i frhld til at barnet har mest mulig indsigt g indflydelse på de initiativer der aftales. - Vi plever i stigende grad, at vres ikke ønsker at bruge tid på deres udviklingsplaner. Derfr er det de færreste børn, sm egentlig bidrager med nget knstruktivt til udviklingsplanerne. Til trds fr at udviklingsplanen g dertilhørende handleplan gennemgås 14 dage før udviklingsmødet, sammen med barnet, g i den frbindelse har barnet/den unge sit eget afsnit, hvr han/hun kan skrive hvad han/hun end har af indvendinger. Også her plever vi i stigende grad, at de ikke har nget at skrive eller sige til udviklingsplanen. Dette nterer vi under barnet/den unges afsnit: At vedkmmende intet havde at bemærke. I samme mgang gennemgår vi handleplanen sammen med det enkelte barn, g der skaleres på hvert enkelt mål. Således giver barnet sit eget billede af hvrdan det går med målet. Her skaleres fra Hvr 1 er meget dårligt g 10 er meget gdt. Herefter skalerer den vksne gså uden at barnets ser det, g den vksne uden at have blik fr barnets skalering. Herved præges ingen af skaleringerne. - Der er afsat 16 timer til 2 gange årligt at kntaktpædaggen kan bruge tid på en pfølgning g 10

11 pdatering af udviklingsplanen. -14 dage før halvårsmødet fremsendes udviklingsplanen til frældre g den kmmunale sagsbehandler. Her pfrdrer vi især frældrene til at kntakte s, hvis de har indvendinger eller spørgsmål. Er der tilføjelser eller rettelser, får vi dette justeret i planen inden mødet finder sted. Igen her plever vi sjældent at frældrene har indsigelser. Vi behøver heller ikke være enige, da det er vres vurdering af barnet/den unge. Evt. bemærkninger under udviklingsmødet eller efterfølgende til udviklingsplanen nteres i mødereferatet, der indgår i børnenes mappe g tilsendes frældre/sagsbehandler(kntaktpædaggens ansvar). Evaluering af udviklingsplanerne: Hvis et mål får den højeste skalering fra både barn g vksen, så udgår målet, g bliver markeret med grøn sm signalerer at dette mål er indfriet. Men det skal frtsat være synligt på papiret, g således kan vi hvert halve år, se hvrdan skaleringen har udviklet sig, enten den ene eller anden vej. Herved kan vi lave nget statistik, sm vi kan måle på g lave en knkret evaluering på. Idet vi stadigvæk er i en vergangsperide mht. evaluering, g indtil nu har afprøvet frskellige variatiner, tilstræber vi at have vres første endelige evaluering på børnenes udviklingsplaner g inddragelse klar i efteråret Derefter vil der blive evalueret på børnenes mål g inddragelse en gang årligt, næste gang vil blive februar Se årsur (bilag 2). Børnenes udviklingsplaner findes i deres jurnalmapper, sm er på kntret. Derudver, kan vres udviklingsarbejde ift. evaluering følges i vres evalueringsmappe, sm ligeledes står på kntret. Dispsitin fr udviklingsplan/statusrapprt findes uddybet i bilag 7, s.12-13) Opfølgning hver 6. måned i frbindelse med afhldelse af udviklingsmøde. Prcedure vedr. barnets inddragelse er beskrevet venfr. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har alle tilbuddets en udviklingsplan der beskriver mål g X delmål, samt de aftaler der indgået mellem barn/ung g tilbuddet? 2. Er udviklingsplanen udarbejdet i samarbejde med barnet/den unge? (x) 3. Er udviklingsplanen udarbejdet senest 3 måneder efter indflytning? X 4. Tager udviklingsplanen udgangspunkt i den kmmunale handleplan? X 5. Er der fretaget pfølgning, i samarbejde med barnet/den unge X minimum hver 6. måned? 6. Er der fretaget evaluering af, m indsatsen, i henhld til X udviklingsplanerne, frløber efter hensigten? 11

12 4. Visitatin g Indslusning FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have en prcedure fr visitatin prceduren skal indehlde beskrivelse af fremgangsmåde fr samarbejdet med anbringende kmmune i visitatinsprcessen prceduren skal indehlde beskrivelse af hvrdan barnet/den unge samt frældre inddrages i visitatinsprcessen, herunder fremgangsmåde fr infrmatinsudveksling visitatinsprceduren skal revideres minimum1 gang årligt have en plitik der beskriver stedet verrdnede værdier g principper mkring indslusningsfrløbet, g sm minimum beskrive de aktiviteter g værktøjer der anvendes i indslusningen plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) LMG s plitik vedr. visitatin g indslusning: Fr at pnå et succesfuldt phld, er det vigtigt, at prceduren g indslusningen medtager alle aspekter i frhld til frældre, børnenes interesser g den kmmunale synsvinkel. Dette sker i respekt fr det stre ansvar, det rent faktisk er, at vertage ansvaret fr et barns dagligdag. Der skal være fkus på anerkendelse verfr beslutningen m anbringelse af det givende barn, g hvrdan dette samarbejde tilgdeser alle parter bedst muligt fremadrettet. Samarbejdet defineres fr, at der kan ske en ptimal udvikling fr barnet, hvilket kræver en str accept g pbakning fra frældresiden. Frældrene skal have medinddragelse g medindflydelse mkring deres barn, g de beslutninger, der fr en peride er vertaget af LMG. Det enkelte barn får i indslusningsperiden gd tid til at falde til, g dette sker i tæt kntakt til den primære pædagg. Allerede fra starten af phldet bliver det nye barn intrduceret verfr stedets gennemgående struktur. Dette fregår via aktiv deltagelse i dagligdagen, f.eks. via måltiderne g eftermiddagens lektiecafe. Der vil hele tiden være en vksen til at vejlede g støtte det nye barn. Krt intr til prcedure fr visitatin: Der fretages en 50 undersøgelse på barnet Henvisning kmmunen tager kntakt med LMG vedr. evt. anbringelse af et barn. Anbringende kmmune kmmer på besøg uden barn g frældre Barnet drøftes på persnalemødet, g der vurderes m barnet rammer vres målgruppe Kmmende kntaktpædagg g leder tager på hjemmebesøg hs barnet g dets frældre Hvis barnet rammer målgruppen, aftales der et nyt møde med sagsbehandler, hvr frældrene må kmme på besøg på LMG. Når fagflket er enige m at barnet passer ind i målgruppen, må barnet kmme på besøg. Efter en krtvarig peride, hvr barnet har været på krtere eller længere besøg på LMG 12

13 flytter barnet ind på LMG. (læs alt m visitatins prceduren g indslusningfrløbet i bilag 7, s.10-12) Sidste revisin af visitatin g indslusning d.23 marts 2012.(Næste revisin se årsur bilag 2.) Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en visitatinsprcedure der beskriver fremgangsmåden fr samarbejdet med anbringende kmmuner? 2. Har tilbuddet en visitatinsprcedure der beskriver hvrdan barnet/den unge, samt frældre inddrages i visitatinsprcessen, herunder fremgangsmåden fr infrmatinsudveksling? 3. Er prceduren fr visitatin revideret indenfr det seneste år? 4. Har tilbuddet en plitik fr indslusningsfrløbet sm møder kriteriets kvalitetskrav? 5. Er plitikken fr indslusning revideret inden fr det seneste år? 13

14 5. Udslusning g Efterværn FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik, der beskriver døgntilbuddets værdier g principper i frhld til udslusning plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt have en krt beskrivelse af hvrvidt der tilbydes efterværn. Såfremt efterværn tilbydes skal beskrivelsen indehlde plysning m hvad denne delydelse indehlder Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Vi ønsker at ruste vres unge mennesker til den virkelig verden så gdt, sm det er s muligt. Og derfr anser vi et udslusningsfrløb g efterværn værende meget vigtige. Desværre er det ikke altid lykkedes s i rette tid at få tilrettelagt et udslusningsfrløb fr enkelte af vres unge. Enten frdi de er blevet trukket hjem til egen kmmune før tid, eller frdi den unge har haft stre prblemer med at efterleve de krav der gså er frbundet med udslusning, g derfr har løsningen været at etablere et efterværn med det samme i stedet.(se bilag 3 g 8) Fkus punkter i udslusning g efterværn: Inden udflytning br den unge typisk i et udslusningsværelse på LMG Øknmistyring Fremtidsplaner Samtaler med UUvejleder Udflytning i egen lejlighed, hvr LMG hjælper med indretning g indkøb Snak m budget Støtte til at passe sklen Scialt samvær med familie g venner Persn hygiejne At passe sit hjem rengøring sv. (læs alt m udslusning g efterværn i bilag 7 s ) Udslusning g efterværn er sidst revideret d. 26/3-12, g gennemgået af persnale ifølge årsuret.(bilag 2) Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en plitik fr udslusning der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken fr udslusning revideret indenfr det seneste år? 3. Har tilbuddet en beskrivelse af hvr der er taget stilling til at udbyde efterværn, herunder plysning m hvad denne delydelse indehlder? 14

15 6. Frebyggelse g Sundhed BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en sundhedsplitik, der beskriver værdier g principper i frhld til stedets sundhedsfremmende indsats plitikken skal både beskrive den individuelle samt den generelle indsats plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt have en prcedure fr medicinhåndtering, der beskriver hvrdan medicinhåndtering skal finde sted, hvem der har ansvar g kmpetence, g hvrdan udlevering af medicin registreres minimum 1 gang årligt gennemføre en egenkntrl af medicinhåndtering minimum 1 gang årligt revidere prceduren fr medicinhåndtering Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Leder g de ansatte står fr den daglige planlægning, indkøb g arbejde i køkkenet. Aftensmåltidet tilberedes af en pædagg g et barn. LMG går 100 % ind fr øklgisk madlavning, der giver en sund ernæringsgrundlag g giver verskud, trivsel g velvære (Inspireret af Frede Brauner g Lise Faurschu) fr børnene på stedet, således at de får ptimale betingelser fr fysisk g psykisk udvikling. Der findes ikke hvidt raffineret mel g sukker på LMG. Vi bager alt vrt brød selv. Det sker ved hjælp af gde øklgiske fuldkrnssrter, såsm hvedemel, emmermel, spelt g rugmel etc. Maden sødes med øklgisk rørsukker, hnning, figner, dadler, rsiner mv. Der findes ingen light prdukter på LMG, såsm sdavand g saftevand sødet med Aspertam (Nutra Sweet). Der findes ikke margarine på LMG. Der steges i livenlie, g andre gde kldpressede lier anvendes til bagning g anden madlavning. Ellers benyttes øklgisk smør sm fedtstf, da det er vigtigt, at børnene får de bedste fedtstffer. Derudver får alle børn en fiskeliepille hver dag i frbindelse med aftensmåltidet. På LMG findes gså en køkkenhave, hvrved vi er selvfrsynende en del af året. Og dette bruges gså pædaggisk, idet børnene selv har deres lille have med egne blmster g grønsager. Men da det enkelte barn har en ugentlig maddag, skal der graves kartfler g gulerødder p af jrden, g disse skal vaskes g skrælles inden tilberedningen. Hertil skal tilføjes den kendsgerning, at en sådan aktivitet gså medfører megen gd snak med det enkelte barn, sm naturligvis gså finder sted ver lugning i køkkenhaven. Vi pdrætter grise, til eget frbrug. Vi indkøber øklgiske frilandsgrise hver augustmåned, sm børnene selv er med til at passe hver dag, frem til slagtning i nvember. Børnene er gså med i selve slagteprcessen. De slagtes på et slagteri g er dermed dyrlæge kntrlleret! De 6 15

16 frilandsgrise er til str frnøjelse fr alle (g tilsyneladende gså dyrene!). 2 af grisene blev til frskelligt pålæg (spege-/rullepølse, leverpstej m.v.). Mens de øvrige fire grise parteres g fryses ned. Dette medfører gså en sundere madpakke fra et næsten selvfrsynende øklgisk phldssted. Ligeledes pririteres de generelle sundhedsfrhld højt i frhld til at børnene dagligt får masser af frisk luft g bevægelse, samt der individuelt udarbejdes en specifik plan (se Udviklingsplan - Kriterie 2) fr det enkelte barns udvikling af sundhed. Vi har desuden Lisbeth Kristiansen ansat, sm vres husmr/køkkendame hun bliver plært i de øklgiske/sunde principper. Således Lisbeth hele tiden har fingeren på pulsen indenfr dette mråde. På LMG tillægger vi ksten meget str betydning fr vre børns trivsel, g der hersker ingen tvivl m at det gør en frskel. Fr det første får vi ngle mere rlige g afbalancerede børn at arbejde med, eftersm mange af børnene har levet af fast fd g tmme kalrier, inden de er kmmet på LMG. En anden ting, vi har erfaret, er det faktum, at vi fte mdtager allergi børn når de flytter ind, men når de flytter ud har de ikke længere allergi. Kstplitik på LMG. Generelt: Der findes ikke almindelige sdavand på LMG. Til fødselsdage.l. indkøbes øklgiske sdavand Mrgenmad: Denne består enten af havregrød eller øllebrød, crnflakes, havregryn, tykmælk, müssli, mælk. Alle skal spise mrgenmad! Det er der ngle af vre børn, der enten ikke er/har været vant til, eller ikke har lyst til. Men det viser sig, at de bliver glade fr det på sigt at få et gdt, slidt måltid m mrgenen. I blive weekenderne bager vi selv vres mrgenbrød. Frkst: Alle får en madpakke med i skle, enten smurt af en vksen eller barnet/ den unge selv. En madpakke består typisk af hjemmebagt øklgisk rugbrød med pålæg, hjemmelavet salat med bulgur g spaghetti pizzasnegle pølsehrn agurk tmat gulerødder - frugt, m.v. Madpakken dækker både frmiddags mad g frkst. Eftermiddagsmad: Når børnene kmmer hjem fra skle får de alt fra øllebrød, klatkager, frugt til knækbrød g vand, enten i køkkenet eller til at tage med til stilletimen. En gang i ugen er der grød til eftermiddagsmad. Aftensmaden: Denne består typisk af øklgisk mad med enten grønsager eller salat hver dag. Alle skal smage på den tilberedte ret, g kan man ikke li enkelte dele i dagens ret, behøver man heller ikke tage disse i anden prtin. Vres erfaring er, at alle kan li salat g grøntsager, når de først har vænnet sig dertil. Praktiske frhld Der findes følgende praktiske regler ved g mkring brdet ved indtagelse af mad: 1. Alle vasker hænder, inden man sætter sig til brdet. 2. Man tager ikke af maden, før alle sidder mkring spisebrdet. 3. Almen brdskik ved måltiderne, idet alle skal kunne kmme til rde, g det er ikke kun én, der skal stå fr underhldningen. 16

17 4. Alle vasker hænder g mund efter behv efter maden. 5. Det barn, der har madlavning på dagen, tager gså af brdet g sætter i pvaskemaskinen, vasker stre gryder g pander af; de små børn gør det sammen med en vksen. - Vi er pr. 1 januar 2010 blevet pålagt egenkntrl af Hlstebr Kmmune - g har allerede fået t glade smileys (se kntrlrapprt på kntret, g derudver egenkntrl mappen, sm vres madmr Lisbeth har styr på) - Fr at leve p til egenkntrllen har leder Bente Tranberg g husmr Lisbeth taget et hygiejne kursus. Misbrugsplitik Alkhl. På LMG har vi sm persnale et naturligt frhld til alkhl. Det betyder, at der ikke på LMG bliver drukket alkhl til hverdag. Da vre børn fte kmmer fra familier med et unaturligt frhld til alkhl, vil vi gerne vise dem nget andet på LMG. De vksne drikker sm eksempel vin til maden, når vi hlder juleaften sammen med børnene på LMG, inden de tager hjem til deres respektive familier. Eksempelvis har vi gså mulighed fr at byde på øl, når en nab har hjulpet til i marken, det er varmt, g der i øvrigt er tid til en pause. Når vi er på lejr med børnene kan persnalet gdt drikke øl eller vin til maden, men aldrig mere end man er i stand til at køre bil i tilfælde af at et barn skal på skadestuen, eller der er andre behv. Eufriserende stffer er ikke tilladt på LMG, både af persnale g børn/unge. Rygning. Der er i princippet rygefrbud på LMG. Dette gælder både ansatte g børn/unge. Hvis man er afhængig af tbak, gives der mulighed herfr i fyrrummet. Her må der kun phlde sig en ryger ad gangen. Da vi sm rllemdeller ver fr vre børn, skal døren til fyrrummet være lukket, når man ryger. Det skal ikke være en scial begivenhed at ryge på LMG. Fritidstilbud. Vi lægger verrdentlig str vægt på, at børnene på LMG får tilstrækkelig mtin hver dag. Dette er vigtigt fr såvel den fysiske sm psykiske tilstand, idet krppen ved fysisk aktivitet frigiver endfiner, der medvirker smertestillende i frbindelse med individets psykiske balance g således gså virker helende på vre børns psyke. Endvidere frigives stffer (endrfiner) med psitiv indvirkning på humøret. Alle børn på LMG skal deltage i en sprtsaktivitet. Dette fregår, efter at man har bet på LMG et stykke tid, hvr vi finder ud af, hvad der interesserer barnet. Herefter bliver barnet tilmeldt aktiviteten. Den første tid bliver barnet fulgt meget nøje af en vksen, g først når barnet er trygt ved frhldene mkring aktiviteten, tager barnet selv af sted. Men i ngle tilfælde er det dg påkrævet med en pædagg under hele frløbet. De fleste sprtsaktiviteter fregår i Sir Lyngbjerg Centret, hvr en ny hal i 2005 er pført i tilknytning til klubhuset fr Naur-Sir Idrætsfrening. Centret ligger ca. 1 km fra LMG, således at børnene kan cykle hertil. De aktiviteter, sm børnene deltager i, mfatter blandt andet følgende: Håndbld, fdbld, badmintn, tennis, gymnastik, crss i den lkale ungdmsklub/naur g kampsprten Kenp i Idrætcentervest. Der er mulighed fr at træne i Hlstebr fitness, hvr man så cykler frem g 17

18 tilbage. Dette er gså et tilbud til alle ansatte på LMG. Op til flere af husets børn har fast t løbedage i ugen, hvr der løbes tre-fem km. sammen med en vksen. Hver anden weekend løbes der 5km. i en nærtliggende løbeskv, g dette er fr alle børn g vksne. På LMG tilbydes derudver ridning på mandage g nsdage. Her findes 4 pnyer, sm er velegnet til at ride på. En rigtig gd aktivitet fr vre børn. Desuden kan 2 af hestene spændes g køre fr vgn, hvilket har resulteret i flere gde g spændende ture i skven f.eks. med eftermiddagskaffe. I andre tilfælde lejer vi en prærievgn g kører på weekendtur ud til frskellige lejrpladser i mrådet. Af andre aktiviteter kan nævnes, at LMG har 2 mtriserede crssere, sm er ret ppulære g derfr bruges flittigt. Vi er netp i færd med at psætte en ny multihal, hvri der skal være streetfdbld, skaterrampe g div. sprtslige aktiviteter, Samt et udekøkken. Dette glæder både børn g vksne sig vildt meget til. Medicinhåndtering. På LMG kan udleveres: - Pandil md smerter - Lægerdineret medicin efter aftale med læge g frældre. Medicin pbevares i aflåst skab i gildesalen sammen med medicinskemaer 1 g 2. Når en medarbejder køber Pandil til LMG, skal det registreres på medicinskema 1, hvrnår pillerne er afleveret i medicinskabet, hvr mange piller, det drejer sig m samt dat på pakning. Ved udlevering af Pandil eller lægerdineret medicin skal på medicinskema 2 nteres det antal piller, sm udleveres, dat g tidspunkt, barnets navn, barnets g pædaggens underskrifter samt hvr mange piller, der er tilbage i pakningen efter udlevering. Det skal nævnes at vi meget sjældent udleverer pandiler til børnene. Hvis et barn klager ver hvedpine g sløjhed pfrdrer vi altid barnet til at drikke et glas vand, gå udenfr g trække frisk luft eller spise et stykke frugt. Således slipper barnet sm regel altid af med ubehagelighederne. Ved lægerdineret medicin, er det kntaktpædaggen eller lederen, sm er ansvarlig fr at udfylde medicinskema 1, sm dkumenterer mdtagelse af medicinen. Kvartalsvis gennemfører husets mad mr, Lisbeth egenkntrl ift. den medicin, sm vi pbevarer på LMG. I den frbindelse gør Lisbeth medicinskabet rent g udbedrer eventuelle skader g mangler. Ved medicinskabet er der phængt en ntits m at huske at vaske hænder inden g efter udleveringen af medicin. Ved fejlmedicinering eller uheld, kntaktes barnets egen læge straks g beredskabsplanen (jf. Standard ved ulykker) fr uheld træder efterfølgende i kraft. Affald g gammel medicin afleveres på apteket. 18

19 Tandpleje. Ved indflytning på LMG, tilmeldes b/u den kmmunale tandpleje. Læge. Ved indflytning tilknyttes den b/u lægehuset i Vestergade.Fælles medicin pbevares i aflåst skab i gildesalen, g udleveres af vksne g kan udleveres efter aftale på persnalemøde/verlap eller efter henvisning fra egen læge. Fremgår af dagbg. Medicin egenkntrl fregår kvartalsvis af leder. Frebyggelse g sundhed er sidst gennemgået g revideret med persnalet d. 12 juni 2012, g årligt ifølge årsuret.(se bilag 2) Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en sundhedsplitik, der indehlder beskrivelse af den generelle g individuelle sundhedsfremmende indsats? 2. Er sundhedsplitikken revideret inden fr det sidste år? 3. Har tilbuddet en prcedure fr medicinhåndtering, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 4. Har tilbuddet gennemført egenkntrl inden fr det seneste år? 5. Har tilbuddet revideret prcedure fr medicinhåndtering inden fr det seneste år? 19

20 7. Inddragelse af BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik der beskriver hvrdan barnet/den unge inddrages i dagligdagen g eget liv på tilbuddet, herunder de aktiviteter g eventuelle værktøjer der anvendes i frhld til at inddrage barnet/den unge plitikken skal være tilgængelig fr barnet/den unge, frældre, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt dkumentere via det enkelte barn/den unges udviklingsplan, hvrdan barnet/den unge inddrages, eksempelvis hvilke aftaler der er indgået mellem døgntilbuddet g barnet/den unge. evaluere hvrvidt der er verensstemmelse mellem børnene/de unges plevelse af inddragelse g den inddragelse tilbuddet stiller i sigte Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Plitik fr inddragelse. (se bilag 7, s20-22, samt på På Langemettegaard er der en fast række hverdags aktiviteter, sm f.eks. løb, lektielavning g musikundervisning, sm alle børn skal deltage i! Men hvert enkelt barn får selv indflydelse på aktiviteternes udfrmning g indhld, afhængig af alder, mdenhed g interesse. (se ugeplan phæng centralt fr alle i køkkenet) Denne ugeplan ses sm en støtte fr barnet, så det kan verskue de daglige aktiviteter. Afhængig af funktinsniveau, alder, interesser arbejdes der ud fra det enkelte barns nærmeste udviklingszne. Barnet inddrages i havebrug, madlavning, prydning m.m. hvri vi er pmærksm på respekten fr det enkelte barns integritet, g at anerkende det, sm det er. Børnemøder Børnemøder med børnene på LMG fregår hver nsdag efter behv. Hver anden tirsdag hldes der persnalemøde - g således får børnene aktuel infrmatin fra p-mødet. Børnemødet afhldes efter aftensmaden. Dagsrden udfrmes ved mødets start, hvr den vksne spørger m børnene har ngle punkter. Hvis et barn har nget særligt på hjertet, sm gså kan være lidt pinligt el. lign. verfr de andre - kan barnet altid gå til den vksne inden mødets start - g således være annym. Den vksne har sm regel gså ngle punkter til mødet. Der bliver lavet referat, g dette bliver udfærdiget af børnene på skift. Referatet hænges på pslagstavlen i køkkenet, g et eksemplar arkiveres på kntret. Referatet vil i øvrigt blive læst p ved starten af næste børnemøde. Ugeplanen gennemgås ligeledes i frhld til nye aktivitetsfrslag g ændringer. Hvis børnene har aktuelle punkter til børnemødet på andre dage end m nsdagen, g disse ikke kan vente til næste møde, tages de p, enten straks eller ved aftensmaden. 20

21 Værdier i frbindelse med børneinddragelse Vi ønsker at skabe tillid, tryghed g vise msrg gennem persnligt engagement. Alle medarbejdere har således et ansvar fr at skabe et gdt hjem, hvr tillid, tryghed g msrg er nøglerd fr de, sm er anbragt på LMG. Herved kan børnene få styrket deres selvværd g selvtillid. Gennem nære relatiner g nærvær, at være synlige g trværdige vksne, samt via en struktureret g frudsigelig hverdag, vil vi give på LMG de bedste frudsætninger fr at udvikle sig ptimalt. Optimalt i den frstand, at barnets både fysisk/psykisk, scialt g åndeligt tilgdeses. Vi sætter de aktuelle rammer fr børnene, g indenfr disse rammer giver vi mulighed fr medinddragelse. Rammer: - Barnet skal være aktiv - Aktiviteten skal være interessebestemt, i frhld til det enkelte barn - Barnet skal have medindflydelse på aktiviteten - Den vksne pfrdrer til at fuldføre aktiviteten, hvad enten det er et dagsprjekt eller en kntingentbetinget aktivitet. - Vi tænker sm sagt ud fra nærmeste udviklingszne, g derfr vurderer vi altid hvad det enkelte barn magter gså i frhld til alder. - I den ugentlige musik undervisning på LMG, har børnene str indflydelse på hvilke instrumenter de skal undervises i, samt hvilke meldier de skal lære. - Børnene bruger tid på værkstedet alt efter interesse. Her bestemmer de til dels selv hvilke prjekter de har gang i, dg med vksen guidning. Børnesamtaleskemaer benyttes i frhld til samtale med lederen hver 3 måned, hvr der på den måde sikres en kntinuitet i de emner der drøftes, men i øvrigt kan suppleres af emner sm barn/kntaktpædagg/leder ønsker at tage p. Her er der især et spørgsmål, sm mhandler barnets indflydelse. Se evaluering i evalueringsmappen på kntret. Sm et supplement til børnesamtaleskemaet, bruges de unges handleplan, hvrtil vi har udviklet et skaleringssystem. Her skal den unge selv skalere hvrdan det står til på en skala fra 1-10 med hvert mål. (hvr 1 er skidt g 10 er gdt) (se evt. en af de unges udviklingsplaner på kntret) Børneinddragelse er revideret d Gennemgås årligt ifølge årsur.(bilag 2). Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en plitik fr inddragelse af barnet/den unge, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken fr inddragelse tilgængelig fr barnet/den unge, frældre, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet? 3. Er plitikken fr inddragelse af barnet/den unge revideret indenfr det seneste år? 4. Er der aftaler m inddragelse i barnets/den unges udviklingsplan? 21

22 5. Evaluerer phldstedet barnet/den unges plevelse af inddragelse? 22

23 8. Frældre g Netværk BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik, der beskriver tilbuddets verrdnede værdier g principper i frhld til samarbejdet med frældre g netværk plitikken være tilgængelig fr, frældre, netværk, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet plitikken revideres minimum 1 gang årligt beskrive hvrdan individuelt tilpassede aftaler imellem frældre g døgntilbud vedrørende samarbejde tilbydes g dkumenteres evaluere frældrenes plevelse af samarbejdet, herunder hvrvidt der er verensstemmelse mellem frældrenes plevelse af inddragelse g den inddragelse sm de er stillet i sigte Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Plitik fr samarbejdet med frældre g netværk. Vi ser vre medmennesker sm ligeværdige. Vi respekterer det enkelte barns integritet g anerkender det, sm det er. Vi udviser frståelse fr frældrenes situatin. Samtidigt tør vi være en autritet, både fagligt g menneskeligt, i relatin til frældrene. Dette indebærer, at vi gennem frældre-kmmunikatin g -samarbejde kan tydeliggøre, at det er barnets prblematikker, der skal være i fkus. Persnalet er bevidste m, at være åbne, ærlige g ligetil i kmmunikatin med børnenes frældre. Vi lægger p til et samarbejde, hvr vi sm samarbejdspartnere er ligeværdige, men ikke ligestillede. Vi har en skriftlige samarbejdsaftale med frældrene til det anbragte barn. Hvri der der aftales hvr høj grad frældrene ønsker inddragelse i barnets hverdag. Denne aftale kan revurderes efter behv. (Se bilag 9) Dette samarbejde pririterer vi meget højt, idet kntakten mellem frældre/pårørende g phldssted har str betydning fr barnet g det pædaggiske arbejde. Vi ser dette, sm en vigtig frudsætning fr at barnet kan videreudvikle sig. Barnet skal have mulighed fr at bevare en psitiv kntakt g lyalitet til sine frældre, samt øvrige netværk. Derfr er det en pædaggisk pgave fr barnets kntaktpædagg at frtælle barnet, at dets frældre elsker det, men ikke lige nu har det nødvendige verskud til at tage ansvaret fr barnet. Ligesm vi gså vil gøre klart fr barnet, at de følelser det har, både negative g psitive fr sine frældre, er i rden. Vi leder endvidere efter de ressurcestærke relatiner, f.eks. bedstefrældre, g hjælper børnene med at skabe g prethlde kntakt med disse. Med henblik på at børnene vedligehlder g udbygger et stabilt netværk. 23

24 Samarbejde med pårørende Idegrundlag fr prettelse af frældrefrening på LangeMettegård. Der er prettet en frældrefrening, bestående af alle interesserede frældre, g 2 persnalerepræsentanter (leder + 1) der mødes 1-2 gange m året. Nærmere beskrivelse af LMG`s frældrefrening (Bilag 4) Desuden har vi fem medlemsskaber i freningen FBU(www.fbu.dk), sm vi tilbyder interesserede frældre. T gange m året arrangeres sammenkmster, hvr frældre, søskende, bedstefrældre g andre pårørende inviteres til smmerfest med bldspil g frskellige lege hhv. julehygge, hvr der laves frskellige julestuer, med f.eks. juleklip g julebag. Individuelle aftaler med de enkelte frældre aftales på visitatinsmøde ud fra en standarddagsrden, sm findes på kntret. Denne beskrivelse er tilgængelig på hjemmesiden. Evaluering af samarbejdet med frældrene sker gennem statusmøderne hver 6. måned. - se evalueringsmappe på kntret. Hvr der psamles en gang årligt(se årsur) Frældre g netværk er revideret d Gennemgåes årligt med persnalet ifølge årsuret Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet udarbejdet en plitik fr samarbejdet med frældre g netværk, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken tilgængelig fr, frældre, netværk, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet? 3. Er plitikken fr samarbejdet med frældre g netværk revideret indenfr det seneste år? 4. Er der en beskrivelse af, hvrdan tilbuddet tilbyder individuelt tilpassede aftaler, samt hvrdan disse dkumenteres? 5. Evaluerer tilbuddet frældrenes plevelse af samarbejdet? 24

25 9. Samarbejdspartnere ORGANISATORISK KVALITET Døgntilbuddet skal: have en beskrivelse af hvrdan der samarbejdes med primære samarbejdspartnere, herunder sm minimum barnet/den unges skletilbud, tilsynskmmune g anbringende kmmuner have en versigt ver primære samarbejdspartnere evaluere samarbejdet med de primære samarbejdspartnere, sm minimum barnet/den unges skletilbud samt tilsynskmmune Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Overrdnet samarbejdsgrundlag fr samarbejdet med de primære samarbejdspartnere. I vres tilgang til stedets primære samarbejdspartnere søger vi at have en prfessinel, respektfuld g åben dialg, sm derudver skaber en gensidig tillid. Vi ønsker at skabe et gennemskueligt samarbejdsgrundlag hvilket ligger naturligt p til en gensidig infrmatinsudveksling partnerne imellem. Vi frventer en naturlig verhldelse af tavshedspligten, de indgåede aftaler g en generel punktlighed, samt frventer vi gså, at samarbejdspartnerne følger p på aftaler. Alt dette fr at tilgdese børnenes vilkår på bedste vis. (se uddybning bilag 7 s ) Oversigt ver primære samarbejdspartnere Anbringende kmmune/sagsbehandler Psyklg Gdkendende Kmmune Frældre Ekstern skler Anbringende kmmune/sagsbehandler Der er skrevet kntrakt med anbringende kmmune i frhld til barnet. Sagsbehandleren indkaldes til udviklingsmøde t gange årligt. Kntrakterne er på kntr i aflåst skab. Psyklg Der er udarbejdet en mundtlig aftale med psyklg Helle Engstrøm sm indehlder aftaler m Persnale supervisin hver 4. uge fr persnalet på LMG. Krisehjælp til børn g vksne på LMG Supervisin til udarbejdelse at udviklingsplaner til det enkelte barn/ung. Gdkendende kmmune. Der er udarbejdet en skriftlig aftale m generelt tilsyn fra gdkendende kmmune. (Se Anbringelsesaftale bilag 5) Evaluering af samarbejdet med sagsbehandlere m.fl. psamles gennem referat fra statusmøderne hvr et punkt mhandler dette.(se evalueringsmappe på kntret) 25

26 Opsamles på et årligt persnalemøde(se årsur) Frældre: Vi arbejder på at få udfærdiget skriftlige aftaler med frældre, sm indehlder dele af de allerede eksisterende mundtlige aftaler, der er indgået. Der bliver indgået aftaler m Hvr hyppigt g i hvilken frm frældrene ønsker kntakt. Sm udgangspunkt frventer vi telefnisk kntakt min. en gang ugentligt. (mere i indslusningsperiden). Frældrebesøg, hvr frældrene kmmer g besøger børnene på LMG. Hjemmebesøg, hvr lederen g kntaktpædaggen besøger frældrene. Frventning m at hver frældre tager stilling til, m vedkmmende har verskud til at være i vres frældre frening. 4 arrangementer årligt, hvr frældrene frventes at deltage. Udviklings plans møder, hvr der ligeledes frventes deltagelse Samarbejdsrelatinen evalueres på udviklingsmødet, umiddelbart efter hvert udviklingsplans møde. Dvs. min. en gang årligt (se evalueringsmappe på kntret). Derudver arbejder vi på at få lavet en inf flder, sm vi kan give til sagsbehandlere, frældre g nye børn med div. aftaler g årlige arrangementer. Denne skulle gerne være klar hen ver smmeren Eksterne skler : Vi har mellem skler g LMG et tæt samarbejde med det frmål at skabe helhed i indsatsen mkring det enkelte barn. Samarbejdet finder især sted på fastlagte møder g gennem næsten daglig kntakt mellem Skler g LMG. På møder g tlf. kntakt er der drøftelse af, g evt. justering af det pædaggiske arbejde med børnene. Kntaktlærere g kntaktpædagger samarbejder tæt m arbejdet med det enkelte barn; det fregår telefnisk, eller via den elektrniske frældre intra. g ved t sklesamtaler årligt, hvr elev, kntaktlærer g kntaktpædagg deltager. Sklen er ansvarlig fr at indkalde til sklesamtalerne. Ved udviklingsmøderne bliver sklen bedt m en skriftlig udtalelse af elevens faglige standpunkt men gså barnets sciale kmpetencer. Standardplæg er udarbejdet af LMG, men sklerne har selv ngle standarder, sm de typisk vælger at bruge, derfr er frmen på udtalelserne frskellige fra skle til skle. Se mappe med skleudtaler på kntret. Skler: Der er etableret et meget tæt samarbejde med den lkale flkeskle, Naur-Sir Skle (t..m. 7. klasse), Birkelundsklen i Hlstebr (t..m. 9. klasse). Også diverse uddannelsesinstitutiner, f. ex. Hlstebr Handelsskle benyttes. (se evaluering i evalueringsmappen.) Når et barn bliver indskrevet på LMG, bliver der fretaget en række frskellige test på barnet, g disse vil bltlægge eventuelle faglige mangler. Herefter går vi ret systematisk til værks med afhldelse af nødvendige møder g tæt kntakt til sklen. Rent praktisk fregår sklegangen på den måde, at når barnet kmmer hjem fra skle, har de 26

27 enkelte lærere skrevet en elektrnisk lektiebesked til LMG m, hvad der har været arbejdet med den pågældende dag, g hvilke lektier barnet skal lære til næste gang. På LMG er der så 3-4 medarbejdere til at hjælpe massivt med lektielæsningen. Det tilstræbes at følge det enkelte barn meget tæt. Opstår der eksempelvis sciale prblemer i skletiden, sendes en pædagg til sklen fr at klarlægge situatinen g hjælpe barnet ud af den knflikt, det er havnet i. Samarbejdspartnere er sidst revideret D Gennemgås en gang årligt med persnalet - se årsur.(bilag2) Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en beskrivelse af hvrdan der samarbejdes med primære samarbejdspartnere, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Har tilbuddet en versigt ver primære samarbejdspartnere? 3. Evalueres samarbejdet med de primære samarbejdspartnere, herunder sm minimum barnet/den unges skletilbud samt tilsynskmmune? 27

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Tværministeriel arbejdsgruppe m sund livsstil g gd ernæring i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Indhld 1. Indledning...3

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere