Akkreditering Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering Danmark"

Transkript

1 ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: Navn på leder g tegningsberettiget: Bente Tranberg, leder g ejer Telefnnummer: Afdelinger mfattet af akkrediteringsansøgningen: Afdeling 1. x Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Antal pladser frdelt på afdelinger: Afdeling i verbelægning Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Ansøgerstedets målgruppe (krt): Børn/unge fra 6-14 år, der er nrmaltbegavede, men har været udsat fr msrgssvigt g evt. vergreb. Pris pr. måned: kr. CVR-nr.: Kntaktpersn (navn g stilling): Luise Barslund, scialpædagg adresse: Afdelinger i alt tilknyttet ansøgerstedet: 1 Antal medarbejdere frdelt på afdelinger: Afdeling 1. 8 Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Afdeling 5. Ansøgerstedets hvedydelser (krt): Servicelven 52 stk. 2. Aldersgruppe fr målgruppe: 6-14 år ved indskrivning Ansøgning Undertegnede tegningsberettigede persn ansøger hermed m akkreditering i henhld til bestemmelserne i Akkreditering Danmark. Ansøgeren har gjrt sig bekendt med Bestemmelser rettigheder g pligter fr rdningen g fr ansøgerstedet samt gældende standard fr den relevante type af scialt tilbud. Dat: Underskrift: Ansøgningens mfang a) Evt. præsentatin af ansøgerstedet frm (billeder, lyd, vide eller skriftligt): 1

2 b) Ansøgningen: c) Bilag 23 bilag Antal sider: 39 Antal sider: (Max. 40 sider) (Max. 20 sider) Faktuelle plysninger m ansøgerstedet (sm skal være imødekmmet) Ansøgerstedet har vedlagt kpi af seneste gældende gdkendelse Ja: Nej: Hvis nej, hvrfr: Ansøgerstedet har vedlagt en kpi af seneste generelle tilsynsrapprt, hvraf dat fremgår Ja: Nej: Hvis nej, hvrfr: Hlstebr alene benytter referat sm dkumentatin, hvilket vi har vedlagt sm dkumentatin fr seneste tilsyn. Ansøgersteder har udestående/verserende Ja: Nej: sager med myndigheder Hvis ja, vedlæg dkumentatin fr disse jf. bilag Angiv ansøgerstedets rganisatinstype: X enkeltmandsdrevet Hvis fnd skal der vedlægges en liste ver aktuelle medlemmer af bestyrelsen jf. bilag Ansøgerstedet har eventuelle undtagelser fra fndslvens bestemmelser Ja: Nej: Ansøgerstedet har eventuelle skattefritagelser Ja: Nej: Anfør navn på eventuel advkat: Per Bre Andersen Advdan Hlstebr Anfør navn på eventuel revisr: Nrdvestjysk Erhvervs Rådgivning v. Ole Skifter. Hlstebr. Frberedelse 2

3 Ansøgerstedet har gennemført Selvtester 1 Ja: Nej: Hvis ja, antal pint: Ansøgerstedet har gennemført Selvtester 2 Ja: Nej: 3

4 Selve ansøgningen fr døgntilbud til Her følger skabelnen fr akkrediteringsansøgningen. Ved hvert af kriterierne er der gjrt plads til, at I kan indsætte g udfylde jeres beskrivelse af, hvrdan I lever p til det enkelte kriterium anført sm Stedets beskrivelse. Ansøgningen med jeres beskrivelser må maksimalt fylde 40 sider. I skemaet nedenfr kan I i spalten: Kriterier med evalueringskrav se hvilke kriterier der indbefatter et krav m evaluering. Se standarden fr døgntilbud til, fr en nærmere beskrivelse af hvilke krav der stilles til evaluering. Under skemaet på denne side står der Bilagsliste. Her skal i ved nummer g titel angive hvilke bilag, I vedlægger ansøgningen. Når I udfylder jeres beskrivelse af det enkelte kriterium skal I nederst i skemaet under Bilag nr. anføre, såfremt der henvises til et sådant under den pågældende indikatr. Hvedmråder fr kvalitet FAGLIG KVALITET BRUGEROPLEVET KVALITET ORGANISATORISK KVALITET Kriterier Kriterier med evaluerings krav (E) 1. Værdigrundlag 7 s Ydelsesbeskrivelser 7 s Udviklingsplaner E 4. Visitatin g Indslusning 7 s Udslusning g Efterværn Bilag Angiv nr. på bilag der henvises til under de enkelte kriterier 7 s.13-16, 8, 3 6. Frebyggelse g Sundhed 7s Inddragelse af børn/unge E 7 s Frældre g Netværk E 7 s.22-23, 9 9. Samarbejdspartnere E 7 s Ledelse, Visin g Strategi 7 s.27, Kmpetencer E 7 s Beredskabsplaner 7 s

5 Bilagsliste: 1. Aftale med Hlstebr Kmmune 2. Årsur 3. Skriftlig aftale ift. btræning g efterværn 4. Frældrefrening 5. Anbringelses aftale 6. Overlapsskema 7. LangeMetteGaards Virksmhedsplan (34 sider) 8. Eksempel på efterværns budget 9. Samarbejdsaftale mellem frældre g Langemettegaard 1. Værdigrundlag FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have et nedskrevet værdigrundlag, der indehlder en beskrivelse af værdierne, herunder tilbuddets menneskesyn prcessen hvri værdierne er blevet fastlagt hvrdan værdierne kmmer til udtryk i praksis 5

6 hvrledes persnalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i verensstemmelse med praksis gøre værdigrundlaget tilgængeligt fr barnet/den unge, frældre g samarbejdspartnere Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Værdigrundlag Vi ser vre medmennesker sm værende ligeværdige men ikke ligestillede. Vi respekterer det enkelte barns integritet g anerkender det, sm det er. Det Hlistiske Menneskesyn Vi trr på det hele menneske, vi trr på at alle udefrakmmende g indefrakmmende faktrer har indflydelse på det enkelte menneske. Eksempel: Det er væsentligt hvad barnet får at spise, hvad det ser i fjernsynet, spiller på pc eren, hvrdan det bliver tiltalt, hvad der er sket i familien før anbringelsen, g hvrdan vi ser på barnet, sv. Derfr har vi bl.a. en stram frm fr kstplitik, alt er øklgisk g kager frekmmer kun fredag aften g lørdag. Relatin Gennem nære relatiner g nærvær i en struktureret g frudsigelig hverdag, vil vi sm synlige g trværdige rllemdeller give børn samt unge på LangeMetteGaard de bedste frudsætninger fr at udvikle sig ptimalt, såvel fysisk, psykisk, scialt samt åndeligt. Eksempel: Hvert enkelt barn har en kntaktpædagg på LangeMetteGaard, g især denne vksne gør et strt stykke arbejde fr at kmme ind på livet af barnet, uden at være fr pågående. Ved at pbygge en relatin, f.eks. via samtale, medlavning, lektielavning eller nget helt andet, er der skabt grundlag til at arbejde med barnet. F.eks. at genskabe tillid til vksne g generelt andre mennesker. Omsrg Gennem persnligt engagement har alle medarbejdere et ansvar fr at skabe et gdt hjem, hvr tillid, tryghed g msrg er nøglerdene fr de, sm er anbragt på LangeMetteGaard. Eksempel: Sm ansat på LangeMetteGaard skal man kunne bruge sig selv g sin egen persnlighed til at skabe en tryg g hjem atmsfære. F.eks. skal den ansatte kunne give et kram til barnet, samtidigt med at barnet ikke må være i tvivl m hvem der bestemmer g har ansvaret fr børnene på LangeMetteGaard. Frældresamarbejde Vi udviser frståelse samt anerkendelse fr frældrenes svære livssituatin, g i det at have et barn anbragt på LangeMetteGaard. Samtidig tør vi være en autritet, både fagligt g menneskeligt i relatin til frældrene. Dette indebærer, at vi i frhld til frældresamarbejdet kan tydeliggøre, at det er barnets prblematikker, der skal være i fkus. Persnalet er bevidste m at være åbne, ærlige g ligetil i vr kmmunikatin med børnenes frældre. Dette samarbejde pririterer vi meget højt, idet kntakten mellem frældre/pårørende g phldssted har altafgørende betydning fr barnet g dets udvikling. Eksempel: Vi inddrager børnenes frældre i så meget sm det verhvedet er muligt g individuelt ønsket, f.eks. de frældre, sm ønsker at deltage i sklearrangementer, får tilsendt invitatiner. Er der prblemer i børnenes hjemmeweekender hs frældrene, pfrdrer vi kraftigt til at frældrene tager kntakt med LangeMetteGaard, så vi i fællesskab kan løse prblemet. LMG har en frældrefrening, hvr frældre har mulighed fr at afsætte fingeraftryk på deres børn hverdag. Samarbejdspartnere LangeMetteGaard værdsætter et åbent, ærligt, engageret g dialgbaseret samarbejde i frhld til alle vre samarbejdspartnere. Eksempel: Vi vægter det højt at have en gd dialg med f.eks. vres sagsbehandlere. Fr at sikre frtsat gdt samarbejde, pfrdrer vi halvårligt sagsbehandlerne til at udfylde et spørgeskema, hvr de kan give udtryk fr deres indtryk af LangeMetteGaard. Evalueringen af disse skemaer bliver årligt ffentlig gjrt på vres hjemmeside. Faglighed På LangeMetteGaard tilstræber vi at prethlde en høj faglighed, da den er baggrund fr vres pædaggiske 6

7 praksis. Vi er bevidste m at være engagerede i frhld til det enkelte barn, g samtidig tør vi invlvere s følelsesmæssigt samt scialt i barnet. Vi er bevidste m g handler ud fra, at vi er trværdige rllemdeller i frhld til børnene. Vi er samtidige kmmunikative g selvreflekterende. Eksempel: Vi stræber efter at kun have pædagguddannet persnale ansat, g samtidig hlder vi øje med hvad der rører sig ude i samfundet. Målsætning På LangeMetteGaard ønsker vi at give børnene et hjem, hvr de i trygge, stabile g tillidsfulde rammer kan få r til at udvikle deres kmpetencer i frhld til at kunne mestre egen tilværelse. Eksempel: Vi har et meget struktureret hverdagsprgram fr børnene, de ved lige præcis hvad de skal bruge deres dag på, f.eks. lektier g sprtsaktiviteter. Fr at verskueliggøre dette, er der et skema på køleskabet til hvert enkelt barn Således er vres nuværende Værdigrundlag pstået. Siden LangeMetteGaard blev etableret sm phldssted har stedet haft et værdigrundlag, men i 2011 blev persnalet enige m at revurdere værdierne, idet der er sket mange frandringer siden pstarten. Ikke mindst frdi, vi anser det nødvendigt, at have så reelt g nærliggende værdigrundlag, sm vi alle kan frhlde s til. Der blev udnævnt en lille arbejdsgruppe på t persner, sm skulle indhente relevant inspiratin, g lave et plæg til en pædaggisk dag. På denne dag blev der brainstrmet, g jngleret med en masse værdier, sm har betydning fr Langemettegaard. Efter en gd debat, samlede arbejdsgruppen materialet sammen, g til det efterflg. persnalemøde blev der fremlagt et bud på et værdiggrundlag g diverse tilføjelser blev nteret. Sådan kmmer værdierne til udtryk i praksis Overrdnet set kmmer vres værdier til udtryk via vres pædaggik g vres generelle tilgang til børnene g deres familie. (se mere i ydelses beskrivelserne kriterium 2). Persnalegruppen er efterhånden en gd sammentømret gruppe, - hvis værdier g menneskesyn stemmer fuldstændig verens med Langemettegaard. Derfr kmmer Værdigrundlaget meget naturligt til udtryk via persnalets arbejde i hverdagen på Langemettegaard. En gang m året revurderer vi værdigrundlaget, fr at sikre s at det passer til virkeligheden. Derudver hænger vres værdigrundlag til ffentlige skue på pslagstavlen inde på kntret. Værdigrundlaget er ffentliggjrt på LangeMetteGaards hjemmeside, g findes i vres Virksmhedsplan. Sidst revideret 19 januar Iflg. Årsur. (bilag 2) Næste revisin januar Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet et værdigrundlag der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er prcessen mkring hvrledes værdierne er udvalgt beskrevet? 3. Er det beskrevet hvrdan værdierne kmmer til udtryk i praksis? 4. Er det beskrevet, hvrdan persnalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i verensstemmelse med praksis? 5. Er værdigrundlaget tilgængeligt fr børnene/de unge, frældre g samarbejdspartnere? Ja, på vres hjemmeside 7

8 2. Ydelsesbeskrivelser FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: beskrive kerne- g delydelser beskrive målgruppen beskrive de sciale, - pædaggiske g/eller behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer sm anvendes gøre ydelsesbeskrivelserne tilgængelige fr børn/unge, frældre, samarbejdspartnere g ptentielle nye brugere beskrive hvrdan ydelsesbeskrivelserne minimum 1 gang årligt gennemgås med medarbejdergruppen Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Krt frtalt m phldsstedets børn/unge g dertilhørende scialpædaggik. LMGs Målgruppe, g afgrænsning heraf: Efter aftale med g gdkendelse af Hlstebr Kmmune(bilag1) mdtager phldsstedet LMG p til 8 i alderen 6 til 15 år ved indskrivningen. Gdkendelsen mfatter, der typisk er tidlig msrgssvigtet g kmmer fra scialt belastede hjem. (Se yderligere uddybning af børnenes prblematikker bilag 7, s.7.) Sammensætningen af Børnegruppen: Pt. br der 4 drenge i alderen 12 til 16 år g 3 piger i alderen 14 til 16 år i længerevarende phld på LMG. Vi har en 19 årig pige ude i Hlstebr by i efterværn. Kerneydelser: Pædaggikken: Vres kerneydelser er vres pædaggik, sm tager udgangspunkt i relatinspædaggikken g KRAP i en miljøterapeutisk ramme. Vi er meget strukturerede, idet vi mener at denne type har et strt behv fr struktur, g fr vedhldende vksne. (se uddybning i bilag 7, s.8-9) Udviklingsplan: Når vi har mdtaget et nyt barn på Langemettegaard, tilstræber vi indenfr de tre første mdr. at gennemgå dette barn sammen med vres eksterne psyklg g supervisr. Herefter tilrettelægger vi en pædaggisk udviklingsplan (bilag 7 s )fr det nyankmmende barn. På persnalemøderne følger vi det enkelte barn tæt g tilpasser udviklingsplanen i frhld til barnets øjeblikkelige situatin. Der arbejdes aktivt i udviklingsplanen g til hverdag, med børnenes handleplan, sm er udarbejdet af anbringende kmmune. (se uddybning bilag 7, s.12-13) Åbent året rundt: Vi har åbent året rundt, men bestræber s på at børnene kmmer hjem til enten frældre eller andre familierelatiner hver anden weekend. (se uddybning bilag 7, s.8) 8

9 Delydelser: Frældresamarbejde: Vi tilstræber så tæt samarbejde sm verhvedet muligt med børnenes frældre, da vi mener at dette er afgørende fr en gd anbringelse. (Se mere i kriterium 8, g se brugerundersøgelse i vres evalueringsmappe på LMG) Udslusning, efterværn g bstøtte: Når vres børn er fyldt 18 år, ønsker de sm ftest at flytte væk fra LangeMetteGaard. Sm fast lvpligtig prcedure tilbydes den unge et halvt år med udslusning. Er der herefter behv fr yderligere støtte, aftales dette med sagsbehandler, i frm af efterværn/btræning/bstøtte. (se uddybning bilag 7, s g se i øvrigt bilag 3 g 8) Alle vres ydelsesbeskrivelser er tilgængelig fr frældre g ffentligheden på vres hjemmeside via linket Akkreditering g i vres virksmhedsplan sm findes på LangeMetteGaards kntr. Gennemgået g revideret med medarbejderne d. 7 februar 2012 (Se årsur, bilag 2). Næste revisin februar Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en beskrivelse af sine kerne- g delydelser x 2. Har tilbuddet en beskrivelse af målgruppen? x 3. Har tilbuddet en beskrivelse af de sciale, - pædaggiske/g eller x behandlingsmæssige terier, metder g værktøjer, sm ydelserne bygger på? 4. Er ydelsesbeskrivelserne tilgængelige fr børn/unge, frældre, x samarbejdspartnere g ptentielle nye brugere? 5. Er ydelsesbeskrivelserne blevet gennemgået med x medarbejdergruppen inden fr det seneste år? 9

10 3. Udviklingsplaner FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal til hvert barn/ung have en udviklingsplan, der beskriver mål g delmål fr det enkelte barn/ung, samt eventuelle aftaler mellem barn/ung g tilbuddet udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med barnet/den unge udarbejde den første udviklingsplan senest 3 måneder efter indflytning ved udarbejdelse af udviklingsplanen skal der tages udgangspunkt i de mål eller indsatsmråder sm anbringende kmmune har beskrevet i den kmmunale handleplan, såfremt en sådan freligger fretage pfølgning af udviklingsplanen, i samarbejde med barnet/den unge, minimum hver 6. måned, således at der freligger en ny udviklingsplan fr de kmmende 6 måneder evaluere på, m indsatsen, i henhld til udviklingsplanerne, frløber efter hensigten, således at der pnås de ønskede resultater Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Overrdnede principper - Alle på phldsstedet LMG skal have en individuel udviklingsplan, sm indbefatter en handleplan, sm er udarbejdet af kmmunen (bilag 7. s ). - Udviklingsplanen tages p hver 6. måned - efter indslusning dg efter 3 måneder. - Kntaktpædaggen har sammen med sekundær kntaktpersn g efterfølgende leder ansvaret fr at pdatere/ udarbejde udviklingsplanens status. Dette psamles i en statusdel, sm drøftes på et persnalemøde. Til selve udviklingsmødet deltager barnet, frældre, sagsbehandler, leder g kntaktpædagg. Barnet deltager alt afhængig af alder g mdenhed, i frhld til at barnet har mest mulig indsigt g indflydelse på de initiativer der aftales. - Vi plever i stigende grad, at vres ikke ønsker at bruge tid på deres udviklingsplaner. Derfr er det de færreste børn, sm egentlig bidrager med nget knstruktivt til udviklingsplanerne. Til trds fr at udviklingsplanen g dertilhørende handleplan gennemgås 14 dage før udviklingsmødet, sammen med barnet, g i den frbindelse har barnet/den unge sit eget afsnit, hvr han/hun kan skrive hvad han/hun end har af indvendinger. Også her plever vi i stigende grad, at de ikke har nget at skrive eller sige til udviklingsplanen. Dette nterer vi under barnet/den unges afsnit: At vedkmmende intet havde at bemærke. I samme mgang gennemgår vi handleplanen sammen med det enkelte barn, g der skaleres på hvert enkelt mål. Således giver barnet sit eget billede af hvrdan det går med målet. Her skaleres fra Hvr 1 er meget dårligt g 10 er meget gdt. Herefter skalerer den vksne gså uden at barnets ser det, g den vksne uden at have blik fr barnets skalering. Herved præges ingen af skaleringerne. - Der er afsat 16 timer til 2 gange årligt at kntaktpædaggen kan bruge tid på en pfølgning g 10

11 pdatering af udviklingsplanen. -14 dage før halvårsmødet fremsendes udviklingsplanen til frældre g den kmmunale sagsbehandler. Her pfrdrer vi især frældrene til at kntakte s, hvis de har indvendinger eller spørgsmål. Er der tilføjelser eller rettelser, får vi dette justeret i planen inden mødet finder sted. Igen her plever vi sjældent at frældrene har indsigelser. Vi behøver heller ikke være enige, da det er vres vurdering af barnet/den unge. Evt. bemærkninger under udviklingsmødet eller efterfølgende til udviklingsplanen nteres i mødereferatet, der indgår i børnenes mappe g tilsendes frældre/sagsbehandler(kntaktpædaggens ansvar). Evaluering af udviklingsplanerne: Hvis et mål får den højeste skalering fra både barn g vksen, så udgår målet, g bliver markeret med grøn sm signalerer at dette mål er indfriet. Men det skal frtsat være synligt på papiret, g således kan vi hvert halve år, se hvrdan skaleringen har udviklet sig, enten den ene eller anden vej. Herved kan vi lave nget statistik, sm vi kan måle på g lave en knkret evaluering på. Idet vi stadigvæk er i en vergangsperide mht. evaluering, g indtil nu har afprøvet frskellige variatiner, tilstræber vi at have vres første endelige evaluering på børnenes udviklingsplaner g inddragelse klar i efteråret Derefter vil der blive evalueret på børnenes mål g inddragelse en gang årligt, næste gang vil blive februar Se årsur (bilag 2). Børnenes udviklingsplaner findes i deres jurnalmapper, sm er på kntret. Derudver, kan vres udviklingsarbejde ift. evaluering følges i vres evalueringsmappe, sm ligeledes står på kntret. Dispsitin fr udviklingsplan/statusrapprt findes uddybet i bilag 7, s.12-13) Opfølgning hver 6. måned i frbindelse med afhldelse af udviklingsmøde. Prcedure vedr. barnets inddragelse er beskrevet venfr. Indikatrer X Bilag nr. 1. Har alle tilbuddets en udviklingsplan der beskriver mål g X delmål, samt de aftaler der indgået mellem barn/ung g tilbuddet? 2. Er udviklingsplanen udarbejdet i samarbejde med barnet/den unge? (x) 3. Er udviklingsplanen udarbejdet senest 3 måneder efter indflytning? X 4. Tager udviklingsplanen udgangspunkt i den kmmunale handleplan? X 5. Er der fretaget pfølgning, i samarbejde med barnet/den unge X minimum hver 6. måned? 6. Er der fretaget evaluering af, m indsatsen, i henhld til X udviklingsplanerne, frløber efter hensigten? 11

12 4. Visitatin g Indslusning FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have en prcedure fr visitatin prceduren skal indehlde beskrivelse af fremgangsmåde fr samarbejdet med anbringende kmmune i visitatinsprcessen prceduren skal indehlde beskrivelse af hvrdan barnet/den unge samt frældre inddrages i visitatinsprcessen, herunder fremgangsmåde fr infrmatinsudveksling visitatinsprceduren skal revideres minimum1 gang årligt have en plitik der beskriver stedet verrdnede værdier g principper mkring indslusningsfrløbet, g sm minimum beskrive de aktiviteter g værktøjer der anvendes i indslusningen plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) LMG s plitik vedr. visitatin g indslusning: Fr at pnå et succesfuldt phld, er det vigtigt, at prceduren g indslusningen medtager alle aspekter i frhld til frældre, børnenes interesser g den kmmunale synsvinkel. Dette sker i respekt fr det stre ansvar, det rent faktisk er, at vertage ansvaret fr et barns dagligdag. Der skal være fkus på anerkendelse verfr beslutningen m anbringelse af det givende barn, g hvrdan dette samarbejde tilgdeser alle parter bedst muligt fremadrettet. Samarbejdet defineres fr, at der kan ske en ptimal udvikling fr barnet, hvilket kræver en str accept g pbakning fra frældresiden. Frældrene skal have medinddragelse g medindflydelse mkring deres barn, g de beslutninger, der fr en peride er vertaget af LMG. Det enkelte barn får i indslusningsperiden gd tid til at falde til, g dette sker i tæt kntakt til den primære pædagg. Allerede fra starten af phldet bliver det nye barn intrduceret verfr stedets gennemgående struktur. Dette fregår via aktiv deltagelse i dagligdagen, f.eks. via måltiderne g eftermiddagens lektiecafe. Der vil hele tiden være en vksen til at vejlede g støtte det nye barn. Krt intr til prcedure fr visitatin: Der fretages en 50 undersøgelse på barnet Henvisning kmmunen tager kntakt med LMG vedr. evt. anbringelse af et barn. Anbringende kmmune kmmer på besøg uden barn g frældre Barnet drøftes på persnalemødet, g der vurderes m barnet rammer vres målgruppe Kmmende kntaktpædagg g leder tager på hjemmebesøg hs barnet g dets frældre Hvis barnet rammer målgruppen, aftales der et nyt møde med sagsbehandler, hvr frældrene må kmme på besøg på LMG. Når fagflket er enige m at barnet passer ind i målgruppen, må barnet kmme på besøg. Efter en krtvarig peride, hvr barnet har været på krtere eller længere besøg på LMG 12

13 flytter barnet ind på LMG. (læs alt m visitatins prceduren g indslusningfrløbet i bilag 7, s.10-12) Sidste revisin af visitatin g indslusning d.23 marts 2012.(Næste revisin se årsur bilag 2.) Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en visitatinsprcedure der beskriver fremgangsmåden fr samarbejdet med anbringende kmmuner? 2. Har tilbuddet en visitatinsprcedure der beskriver hvrdan barnet/den unge, samt frældre inddrages i visitatinsprcessen, herunder fremgangsmåden fr infrmatinsudveksling? 3. Er prceduren fr visitatin revideret indenfr det seneste år? 4. Har tilbuddet en plitik fr indslusningsfrløbet sm møder kriteriets kvalitetskrav? 5. Er plitikken fr indslusning revideret inden fr det seneste år? 13

14 5. Udslusning g Efterværn FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik, der beskriver døgntilbuddets værdier g principper i frhld til udslusning plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt have en krt beskrivelse af hvrvidt der tilbydes efterværn. Såfremt efterværn tilbydes skal beskrivelsen indehlde plysning m hvad denne delydelse indehlder Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Vi ønsker at ruste vres unge mennesker til den virkelig verden så gdt, sm det er s muligt. Og derfr anser vi et udslusningsfrløb g efterværn værende meget vigtige. Desværre er det ikke altid lykkedes s i rette tid at få tilrettelagt et udslusningsfrløb fr enkelte af vres unge. Enten frdi de er blevet trukket hjem til egen kmmune før tid, eller frdi den unge har haft stre prblemer med at efterleve de krav der gså er frbundet med udslusning, g derfr har løsningen været at etablere et efterværn med det samme i stedet.(se bilag 3 g 8) Fkus punkter i udslusning g efterværn: Inden udflytning br den unge typisk i et udslusningsværelse på LMG Øknmistyring Fremtidsplaner Samtaler med UUvejleder Udflytning i egen lejlighed, hvr LMG hjælper med indretning g indkøb Snak m budget Støtte til at passe sklen Scialt samvær med familie g venner Persn hygiejne At passe sit hjem rengøring sv. (læs alt m udslusning g efterværn i bilag 7 s ) Udslusning g efterværn er sidst revideret d. 26/3-12, g gennemgået af persnale ifølge årsuret.(bilag 2) Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en plitik fr udslusning der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken fr udslusning revideret indenfr det seneste år? 3. Har tilbuddet en beskrivelse af hvr der er taget stilling til at udbyde efterværn, herunder plysning m hvad denne delydelse indehlder? 14

15 6. Frebyggelse g Sundhed BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en sundhedsplitik, der beskriver værdier g principper i frhld til stedets sundhedsfremmende indsats plitikken skal både beskrive den individuelle samt den generelle indsats plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt have en prcedure fr medicinhåndtering, der beskriver hvrdan medicinhåndtering skal finde sted, hvem der har ansvar g kmpetence, g hvrdan udlevering af medicin registreres minimum 1 gang årligt gennemføre en egenkntrl af medicinhåndtering minimum 1 gang årligt revidere prceduren fr medicinhåndtering Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Leder g de ansatte står fr den daglige planlægning, indkøb g arbejde i køkkenet. Aftensmåltidet tilberedes af en pædagg g et barn. LMG går 100 % ind fr øklgisk madlavning, der giver en sund ernæringsgrundlag g giver verskud, trivsel g velvære (Inspireret af Frede Brauner g Lise Faurschu) fr børnene på stedet, således at de får ptimale betingelser fr fysisk g psykisk udvikling. Der findes ikke hvidt raffineret mel g sukker på LMG. Vi bager alt vrt brød selv. Det sker ved hjælp af gde øklgiske fuldkrnssrter, såsm hvedemel, emmermel, spelt g rugmel etc. Maden sødes med øklgisk rørsukker, hnning, figner, dadler, rsiner mv. Der findes ingen light prdukter på LMG, såsm sdavand g saftevand sødet med Aspertam (Nutra Sweet). Der findes ikke margarine på LMG. Der steges i livenlie, g andre gde kldpressede lier anvendes til bagning g anden madlavning. Ellers benyttes øklgisk smør sm fedtstf, da det er vigtigt, at børnene får de bedste fedtstffer. Derudver får alle børn en fiskeliepille hver dag i frbindelse med aftensmåltidet. På LMG findes gså en køkkenhave, hvrved vi er selvfrsynende en del af året. Og dette bruges gså pædaggisk, idet børnene selv har deres lille have med egne blmster g grønsager. Men da det enkelte barn har en ugentlig maddag, skal der graves kartfler g gulerødder p af jrden, g disse skal vaskes g skrælles inden tilberedningen. Hertil skal tilføjes den kendsgerning, at en sådan aktivitet gså medfører megen gd snak med det enkelte barn, sm naturligvis gså finder sted ver lugning i køkkenhaven. Vi pdrætter grise, til eget frbrug. Vi indkøber øklgiske frilandsgrise hver augustmåned, sm børnene selv er med til at passe hver dag, frem til slagtning i nvember. Børnene er gså med i selve slagteprcessen. De slagtes på et slagteri g er dermed dyrlæge kntrlleret! De 6 15

16 frilandsgrise er til str frnøjelse fr alle (g tilsyneladende gså dyrene!). 2 af grisene blev til frskelligt pålæg (spege-/rullepølse, leverpstej m.v.). Mens de øvrige fire grise parteres g fryses ned. Dette medfører gså en sundere madpakke fra et næsten selvfrsynende øklgisk phldssted. Ligeledes pririteres de generelle sundhedsfrhld højt i frhld til at børnene dagligt får masser af frisk luft g bevægelse, samt der individuelt udarbejdes en specifik plan (se Udviklingsplan - Kriterie 2) fr det enkelte barns udvikling af sundhed. Vi har desuden Lisbeth Kristiansen ansat, sm vres husmr/køkkendame hun bliver plært i de øklgiske/sunde principper. Således Lisbeth hele tiden har fingeren på pulsen indenfr dette mråde. På LMG tillægger vi ksten meget str betydning fr vre børns trivsel, g der hersker ingen tvivl m at det gør en frskel. Fr det første får vi ngle mere rlige g afbalancerede børn at arbejde med, eftersm mange af børnene har levet af fast fd g tmme kalrier, inden de er kmmet på LMG. En anden ting, vi har erfaret, er det faktum, at vi fte mdtager allergi børn når de flytter ind, men når de flytter ud har de ikke længere allergi. Kstplitik på LMG. Generelt: Der findes ikke almindelige sdavand på LMG. Til fødselsdage.l. indkøbes øklgiske sdavand Mrgenmad: Denne består enten af havregrød eller øllebrød, crnflakes, havregryn, tykmælk, müssli, mælk. Alle skal spise mrgenmad! Det er der ngle af vre børn, der enten ikke er/har været vant til, eller ikke har lyst til. Men det viser sig, at de bliver glade fr det på sigt at få et gdt, slidt måltid m mrgenen. I blive weekenderne bager vi selv vres mrgenbrød. Frkst: Alle får en madpakke med i skle, enten smurt af en vksen eller barnet/ den unge selv. En madpakke består typisk af hjemmebagt øklgisk rugbrød med pålæg, hjemmelavet salat med bulgur g spaghetti pizzasnegle pølsehrn agurk tmat gulerødder - frugt, m.v. Madpakken dækker både frmiddags mad g frkst. Eftermiddagsmad: Når børnene kmmer hjem fra skle får de alt fra øllebrød, klatkager, frugt til knækbrød g vand, enten i køkkenet eller til at tage med til stilletimen. En gang i ugen er der grød til eftermiddagsmad. Aftensmaden: Denne består typisk af øklgisk mad med enten grønsager eller salat hver dag. Alle skal smage på den tilberedte ret, g kan man ikke li enkelte dele i dagens ret, behøver man heller ikke tage disse i anden prtin. Vres erfaring er, at alle kan li salat g grøntsager, når de først har vænnet sig dertil. Praktiske frhld Der findes følgende praktiske regler ved g mkring brdet ved indtagelse af mad: 1. Alle vasker hænder, inden man sætter sig til brdet. 2. Man tager ikke af maden, før alle sidder mkring spisebrdet. 3. Almen brdskik ved måltiderne, idet alle skal kunne kmme til rde, g det er ikke kun én, der skal stå fr underhldningen. 16

17 4. Alle vasker hænder g mund efter behv efter maden. 5. Det barn, der har madlavning på dagen, tager gså af brdet g sætter i pvaskemaskinen, vasker stre gryder g pander af; de små børn gør det sammen med en vksen. - Vi er pr. 1 januar 2010 blevet pålagt egenkntrl af Hlstebr Kmmune - g har allerede fået t glade smileys (se kntrlrapprt på kntret, g derudver egenkntrl mappen, sm vres madmr Lisbeth har styr på) - Fr at leve p til egenkntrllen har leder Bente Tranberg g husmr Lisbeth taget et hygiejne kursus. Misbrugsplitik Alkhl. På LMG har vi sm persnale et naturligt frhld til alkhl. Det betyder, at der ikke på LMG bliver drukket alkhl til hverdag. Da vre børn fte kmmer fra familier med et unaturligt frhld til alkhl, vil vi gerne vise dem nget andet på LMG. De vksne drikker sm eksempel vin til maden, når vi hlder juleaften sammen med børnene på LMG, inden de tager hjem til deres respektive familier. Eksempelvis har vi gså mulighed fr at byde på øl, når en nab har hjulpet til i marken, det er varmt, g der i øvrigt er tid til en pause. Når vi er på lejr med børnene kan persnalet gdt drikke øl eller vin til maden, men aldrig mere end man er i stand til at køre bil i tilfælde af at et barn skal på skadestuen, eller der er andre behv. Eufriserende stffer er ikke tilladt på LMG, både af persnale g børn/unge. Rygning. Der er i princippet rygefrbud på LMG. Dette gælder både ansatte g børn/unge. Hvis man er afhængig af tbak, gives der mulighed herfr i fyrrummet. Her må der kun phlde sig en ryger ad gangen. Da vi sm rllemdeller ver fr vre børn, skal døren til fyrrummet være lukket, når man ryger. Det skal ikke være en scial begivenhed at ryge på LMG. Fritidstilbud. Vi lægger verrdentlig str vægt på, at børnene på LMG får tilstrækkelig mtin hver dag. Dette er vigtigt fr såvel den fysiske sm psykiske tilstand, idet krppen ved fysisk aktivitet frigiver endfiner, der medvirker smertestillende i frbindelse med individets psykiske balance g således gså virker helende på vre børns psyke. Endvidere frigives stffer (endrfiner) med psitiv indvirkning på humøret. Alle børn på LMG skal deltage i en sprtsaktivitet. Dette fregår, efter at man har bet på LMG et stykke tid, hvr vi finder ud af, hvad der interesserer barnet. Herefter bliver barnet tilmeldt aktiviteten. Den første tid bliver barnet fulgt meget nøje af en vksen, g først når barnet er trygt ved frhldene mkring aktiviteten, tager barnet selv af sted. Men i ngle tilfælde er det dg påkrævet med en pædagg under hele frløbet. De fleste sprtsaktiviteter fregår i Sir Lyngbjerg Centret, hvr en ny hal i 2005 er pført i tilknytning til klubhuset fr Naur-Sir Idrætsfrening. Centret ligger ca. 1 km fra LMG, således at børnene kan cykle hertil. De aktiviteter, sm børnene deltager i, mfatter blandt andet følgende: Håndbld, fdbld, badmintn, tennis, gymnastik, crss i den lkale ungdmsklub/naur g kampsprten Kenp i Idrætcentervest. Der er mulighed fr at træne i Hlstebr fitness, hvr man så cykler frem g 17

18 tilbage. Dette er gså et tilbud til alle ansatte på LMG. Op til flere af husets børn har fast t løbedage i ugen, hvr der løbes tre-fem km. sammen med en vksen. Hver anden weekend løbes der 5km. i en nærtliggende løbeskv, g dette er fr alle børn g vksne. På LMG tilbydes derudver ridning på mandage g nsdage. Her findes 4 pnyer, sm er velegnet til at ride på. En rigtig gd aktivitet fr vre børn. Desuden kan 2 af hestene spændes g køre fr vgn, hvilket har resulteret i flere gde g spændende ture i skven f.eks. med eftermiddagskaffe. I andre tilfælde lejer vi en prærievgn g kører på weekendtur ud til frskellige lejrpladser i mrådet. Af andre aktiviteter kan nævnes, at LMG har 2 mtriserede crssere, sm er ret ppulære g derfr bruges flittigt. Vi er netp i færd med at psætte en ny multihal, hvri der skal være streetfdbld, skaterrampe g div. sprtslige aktiviteter, Samt et udekøkken. Dette glæder både børn g vksne sig vildt meget til. Medicinhåndtering. På LMG kan udleveres: - Pandil md smerter - Lægerdineret medicin efter aftale med læge g frældre. Medicin pbevares i aflåst skab i gildesalen sammen med medicinskemaer 1 g 2. Når en medarbejder køber Pandil til LMG, skal det registreres på medicinskema 1, hvrnår pillerne er afleveret i medicinskabet, hvr mange piller, det drejer sig m samt dat på pakning. Ved udlevering af Pandil eller lægerdineret medicin skal på medicinskema 2 nteres det antal piller, sm udleveres, dat g tidspunkt, barnets navn, barnets g pædaggens underskrifter samt hvr mange piller, der er tilbage i pakningen efter udlevering. Det skal nævnes at vi meget sjældent udleverer pandiler til børnene. Hvis et barn klager ver hvedpine g sløjhed pfrdrer vi altid barnet til at drikke et glas vand, gå udenfr g trække frisk luft eller spise et stykke frugt. Således slipper barnet sm regel altid af med ubehagelighederne. Ved lægerdineret medicin, er det kntaktpædaggen eller lederen, sm er ansvarlig fr at udfylde medicinskema 1, sm dkumenterer mdtagelse af medicinen. Kvartalsvis gennemfører husets mad mr, Lisbeth egenkntrl ift. den medicin, sm vi pbevarer på LMG. I den frbindelse gør Lisbeth medicinskabet rent g udbedrer eventuelle skader g mangler. Ved medicinskabet er der phængt en ntits m at huske at vaske hænder inden g efter udleveringen af medicin. Ved fejlmedicinering eller uheld, kntaktes barnets egen læge straks g beredskabsplanen (jf. Standard ved ulykker) fr uheld træder efterfølgende i kraft. Affald g gammel medicin afleveres på apteket. 18

19 Tandpleje. Ved indflytning på LMG, tilmeldes b/u den kmmunale tandpleje. Læge. Ved indflytning tilknyttes den b/u lægehuset i Vestergade.Fælles medicin pbevares i aflåst skab i gildesalen, g udleveres af vksne g kan udleveres efter aftale på persnalemøde/verlap eller efter henvisning fra egen læge. Fremgår af dagbg. Medicin egenkntrl fregår kvartalsvis af leder. Frebyggelse g sundhed er sidst gennemgået g revideret med persnalet d. 12 juni 2012, g årligt ifølge årsuret.(se bilag 2) Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en sundhedsplitik, der indehlder beskrivelse af den generelle g individuelle sundhedsfremmende indsats? 2. Er sundhedsplitikken revideret inden fr det sidste år? 3. Har tilbuddet en prcedure fr medicinhåndtering, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 4. Har tilbuddet gennemført egenkntrl inden fr det seneste år? 5. Har tilbuddet revideret prcedure fr medicinhåndtering inden fr det seneste år? 19

20 7. Inddragelse af BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik der beskriver hvrdan barnet/den unge inddrages i dagligdagen g eget liv på tilbuddet, herunder de aktiviteter g eventuelle værktøjer der anvendes i frhld til at inddrage barnet/den unge plitikken skal være tilgængelig fr barnet/den unge, frældre, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet plitikken skal revideres minimum 1 gang årligt dkumentere via det enkelte barn/den unges udviklingsplan, hvrdan barnet/den unge inddrages, eksempelvis hvilke aftaler der er indgået mellem døgntilbuddet g barnet/den unge. evaluere hvrvidt der er verensstemmelse mellem børnene/de unges plevelse af inddragelse g den inddragelse tilbuddet stiller i sigte Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Plitik fr inddragelse. (se bilag 7, s20-22, samt på På Langemettegaard er der en fast række hverdags aktiviteter, sm f.eks. løb, lektielavning g musikundervisning, sm alle børn skal deltage i! Men hvert enkelt barn får selv indflydelse på aktiviteternes udfrmning g indhld, afhængig af alder, mdenhed g interesse. (se ugeplan phæng centralt fr alle i køkkenet) Denne ugeplan ses sm en støtte fr barnet, så det kan verskue de daglige aktiviteter. Afhængig af funktinsniveau, alder, interesser arbejdes der ud fra det enkelte barns nærmeste udviklingszne. Barnet inddrages i havebrug, madlavning, prydning m.m. hvri vi er pmærksm på respekten fr det enkelte barns integritet, g at anerkende det, sm det er. Børnemøder Børnemøder med børnene på LMG fregår hver nsdag efter behv. Hver anden tirsdag hldes der persnalemøde - g således får børnene aktuel infrmatin fra p-mødet. Børnemødet afhldes efter aftensmaden. Dagsrden udfrmes ved mødets start, hvr den vksne spørger m børnene har ngle punkter. Hvis et barn har nget særligt på hjertet, sm gså kan være lidt pinligt el. lign. verfr de andre - kan barnet altid gå til den vksne inden mødets start - g således være annym. Den vksne har sm regel gså ngle punkter til mødet. Der bliver lavet referat, g dette bliver udfærdiget af børnene på skift. Referatet hænges på pslagstavlen i køkkenet, g et eksemplar arkiveres på kntret. Referatet vil i øvrigt blive læst p ved starten af næste børnemøde. Ugeplanen gennemgås ligeledes i frhld til nye aktivitetsfrslag g ændringer. Hvis børnene har aktuelle punkter til børnemødet på andre dage end m nsdagen, g disse ikke kan vente til næste møde, tages de p, enten straks eller ved aftensmaden. 20

21 Værdier i frbindelse med børneinddragelse Vi ønsker at skabe tillid, tryghed g vise msrg gennem persnligt engagement. Alle medarbejdere har således et ansvar fr at skabe et gdt hjem, hvr tillid, tryghed g msrg er nøglerd fr de, sm er anbragt på LMG. Herved kan børnene få styrket deres selvværd g selvtillid. Gennem nære relatiner g nærvær, at være synlige g trværdige vksne, samt via en struktureret g frudsigelig hverdag, vil vi give på LMG de bedste frudsætninger fr at udvikle sig ptimalt. Optimalt i den frstand, at barnets både fysisk/psykisk, scialt g åndeligt tilgdeses. Vi sætter de aktuelle rammer fr børnene, g indenfr disse rammer giver vi mulighed fr medinddragelse. Rammer: - Barnet skal være aktiv - Aktiviteten skal være interessebestemt, i frhld til det enkelte barn - Barnet skal have medindflydelse på aktiviteten - Den vksne pfrdrer til at fuldføre aktiviteten, hvad enten det er et dagsprjekt eller en kntingentbetinget aktivitet. - Vi tænker sm sagt ud fra nærmeste udviklingszne, g derfr vurderer vi altid hvad det enkelte barn magter gså i frhld til alder. - I den ugentlige musik undervisning på LMG, har børnene str indflydelse på hvilke instrumenter de skal undervises i, samt hvilke meldier de skal lære. - Børnene bruger tid på værkstedet alt efter interesse. Her bestemmer de til dels selv hvilke prjekter de har gang i, dg med vksen guidning. Børnesamtaleskemaer benyttes i frhld til samtale med lederen hver 3 måned, hvr der på den måde sikres en kntinuitet i de emner der drøftes, men i øvrigt kan suppleres af emner sm barn/kntaktpædagg/leder ønsker at tage p. Her er der især et spørgsmål, sm mhandler barnets indflydelse. Se evaluering i evalueringsmappen på kntret. Sm et supplement til børnesamtaleskemaet, bruges de unges handleplan, hvrtil vi har udviklet et skaleringssystem. Her skal den unge selv skalere hvrdan det står til på en skala fra 1-10 med hvert mål. (hvr 1 er skidt g 10 er gdt) (se evt. en af de unges udviklingsplaner på kntret) Børneinddragelse er revideret d Gennemgås årligt ifølge årsur.(bilag 2). Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en plitik fr inddragelse af barnet/den unge, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken fr inddragelse tilgængelig fr barnet/den unge, frældre, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet? 3. Er plitikken fr inddragelse af barnet/den unge revideret indenfr det seneste år? 4. Er der aftaler m inddragelse i barnets/den unges udviklingsplan? 21

22 5. Evaluerer phldstedet barnet/den unges plevelse af inddragelse? 22

23 8. Frældre g Netværk BRUGEROPLEVET KVALITET Døgntilbuddet skal: have en plitik, der beskriver tilbuddets verrdnede værdier g principper i frhld til samarbejdet med frældre g netværk plitikken være tilgængelig fr, frældre, netværk, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet plitikken revideres minimum 1 gang årligt beskrive hvrdan individuelt tilpassede aftaler imellem frældre g døgntilbud vedrørende samarbejde tilbydes g dkumenteres evaluere frældrenes plevelse af samarbejdet, herunder hvrvidt der er verensstemmelse mellem frældrenes plevelse af inddragelse g den inddragelse sm de er stillet i sigte Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Plitik fr samarbejdet med frældre g netværk. Vi ser vre medmennesker sm ligeværdige. Vi respekterer det enkelte barns integritet g anerkender det, sm det er. Vi udviser frståelse fr frældrenes situatin. Samtidigt tør vi være en autritet, både fagligt g menneskeligt, i relatin til frældrene. Dette indebærer, at vi gennem frældre-kmmunikatin g -samarbejde kan tydeliggøre, at det er barnets prblematikker, der skal være i fkus. Persnalet er bevidste m, at være åbne, ærlige g ligetil i kmmunikatin med børnenes frældre. Vi lægger p til et samarbejde, hvr vi sm samarbejdspartnere er ligeværdige, men ikke ligestillede. Vi har en skriftlige samarbejdsaftale med frældrene til det anbragte barn. Hvri der der aftales hvr høj grad frældrene ønsker inddragelse i barnets hverdag. Denne aftale kan revurderes efter behv. (Se bilag 9) Dette samarbejde pririterer vi meget højt, idet kntakten mellem frældre/pårørende g phldssted har str betydning fr barnet g det pædaggiske arbejde. Vi ser dette, sm en vigtig frudsætning fr at barnet kan videreudvikle sig. Barnet skal have mulighed fr at bevare en psitiv kntakt g lyalitet til sine frældre, samt øvrige netværk. Derfr er det en pædaggisk pgave fr barnets kntaktpædagg at frtælle barnet, at dets frældre elsker det, men ikke lige nu har det nødvendige verskud til at tage ansvaret fr barnet. Ligesm vi gså vil gøre klart fr barnet, at de følelser det har, både negative g psitive fr sine frældre, er i rden. Vi leder endvidere efter de ressurcestærke relatiner, f.eks. bedstefrældre, g hjælper børnene med at skabe g prethlde kntakt med disse. Med henblik på at børnene vedligehlder g udbygger et stabilt netværk. 23

24 Samarbejde med pårørende Idegrundlag fr prettelse af frældrefrening på LangeMettegård. Der er prettet en frældrefrening, bestående af alle interesserede frældre, g 2 persnalerepræsentanter (leder + 1) der mødes 1-2 gange m året. Nærmere beskrivelse af LMG`s frældrefrening (Bilag 4) Desuden har vi fem medlemsskaber i freningen FBU(www.fbu.dk), sm vi tilbyder interesserede frældre. T gange m året arrangeres sammenkmster, hvr frældre, søskende, bedstefrældre g andre pårørende inviteres til smmerfest med bldspil g frskellige lege hhv. julehygge, hvr der laves frskellige julestuer, med f.eks. juleklip g julebag. Individuelle aftaler med de enkelte frældre aftales på visitatinsmøde ud fra en standarddagsrden, sm findes på kntret. Denne beskrivelse er tilgængelig på hjemmesiden. Evaluering af samarbejdet med frældrene sker gennem statusmøderne hver 6. måned. - se evalueringsmappe på kntret. Hvr der psamles en gang årligt(se årsur) Frældre g netværk er revideret d Gennemgåes årligt med persnalet ifølge årsuret Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet udarbejdet en plitik fr samarbejdet med frældre g netværk, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er plitikken tilgængelig fr, frældre, netværk, medarbejdere samt ptentielle brugere af tilbuddet? 3. Er plitikken fr samarbejdet med frældre g netværk revideret indenfr det seneste år? 4. Er der en beskrivelse af, hvrdan tilbuddet tilbyder individuelt tilpassede aftaler, samt hvrdan disse dkumenteres? 5. Evaluerer tilbuddet frældrenes plevelse af samarbejdet? 24

25 9. Samarbejdspartnere ORGANISATORISK KVALITET Døgntilbuddet skal: have en beskrivelse af hvrdan der samarbejdes med primære samarbejdspartnere, herunder sm minimum barnet/den unges skletilbud, tilsynskmmune g anbringende kmmuner have en versigt ver primære samarbejdspartnere evaluere samarbejdet med de primære samarbejdspartnere, sm minimum barnet/den unges skletilbud samt tilsynskmmune Stedets beskrivelse (sådan lever vi p til akkrediteringskriteriet ) Overrdnet samarbejdsgrundlag fr samarbejdet med de primære samarbejdspartnere. I vres tilgang til stedets primære samarbejdspartnere søger vi at have en prfessinel, respektfuld g åben dialg, sm derudver skaber en gensidig tillid. Vi ønsker at skabe et gennemskueligt samarbejdsgrundlag hvilket ligger naturligt p til en gensidig infrmatinsudveksling partnerne imellem. Vi frventer en naturlig verhldelse af tavshedspligten, de indgåede aftaler g en generel punktlighed, samt frventer vi gså, at samarbejdspartnerne følger p på aftaler. Alt dette fr at tilgdese børnenes vilkår på bedste vis. (se uddybning bilag 7 s ) Oversigt ver primære samarbejdspartnere Anbringende kmmune/sagsbehandler Psyklg Gdkendende Kmmune Frældre Ekstern skler Anbringende kmmune/sagsbehandler Der er skrevet kntrakt med anbringende kmmune i frhld til barnet. Sagsbehandleren indkaldes til udviklingsmøde t gange årligt. Kntrakterne er på kntr i aflåst skab. Psyklg Der er udarbejdet en mundtlig aftale med psyklg Helle Engstrøm sm indehlder aftaler m Persnale supervisin hver 4. uge fr persnalet på LMG. Krisehjælp til børn g vksne på LMG Supervisin til udarbejdelse at udviklingsplaner til det enkelte barn/ung. Gdkendende kmmune. Der er udarbejdet en skriftlig aftale m generelt tilsyn fra gdkendende kmmune. (Se Anbringelsesaftale bilag 5) Evaluering af samarbejdet med sagsbehandlere m.fl. psamles gennem referat fra statusmøderne hvr et punkt mhandler dette.(se evalueringsmappe på kntret) 25

26 Opsamles på et årligt persnalemøde(se årsur) Frældre: Vi arbejder på at få udfærdiget skriftlige aftaler med frældre, sm indehlder dele af de allerede eksisterende mundtlige aftaler, der er indgået. Der bliver indgået aftaler m Hvr hyppigt g i hvilken frm frældrene ønsker kntakt. Sm udgangspunkt frventer vi telefnisk kntakt min. en gang ugentligt. (mere i indslusningsperiden). Frældrebesøg, hvr frældrene kmmer g besøger børnene på LMG. Hjemmebesøg, hvr lederen g kntaktpædaggen besøger frældrene. Frventning m at hver frældre tager stilling til, m vedkmmende har verskud til at være i vres frældre frening. 4 arrangementer årligt, hvr frældrene frventes at deltage. Udviklings plans møder, hvr der ligeledes frventes deltagelse Samarbejdsrelatinen evalueres på udviklingsmødet, umiddelbart efter hvert udviklingsplans møde. Dvs. min. en gang årligt (se evalueringsmappe på kntret). Derudver arbejder vi på at få lavet en inf flder, sm vi kan give til sagsbehandlere, frældre g nye børn med div. aftaler g årlige arrangementer. Denne skulle gerne være klar hen ver smmeren Eksterne skler : Vi har mellem skler g LMG et tæt samarbejde med det frmål at skabe helhed i indsatsen mkring det enkelte barn. Samarbejdet finder især sted på fastlagte møder g gennem næsten daglig kntakt mellem Skler g LMG. På møder g tlf. kntakt er der drøftelse af, g evt. justering af det pædaggiske arbejde med børnene. Kntaktlærere g kntaktpædagger samarbejder tæt m arbejdet med det enkelte barn; det fregår telefnisk, eller via den elektrniske frældre intra. g ved t sklesamtaler årligt, hvr elev, kntaktlærer g kntaktpædagg deltager. Sklen er ansvarlig fr at indkalde til sklesamtalerne. Ved udviklingsmøderne bliver sklen bedt m en skriftlig udtalelse af elevens faglige standpunkt men gså barnets sciale kmpetencer. Standardplæg er udarbejdet af LMG, men sklerne har selv ngle standarder, sm de typisk vælger at bruge, derfr er frmen på udtalelserne frskellige fra skle til skle. Se mappe med skleudtaler på kntret. Skler: Der er etableret et meget tæt samarbejde med den lkale flkeskle, Naur-Sir Skle (t..m. 7. klasse), Birkelundsklen i Hlstebr (t..m. 9. klasse). Også diverse uddannelsesinstitutiner, f. ex. Hlstebr Handelsskle benyttes. (se evaluering i evalueringsmappen.) Når et barn bliver indskrevet på LMG, bliver der fretaget en række frskellige test på barnet, g disse vil bltlægge eventuelle faglige mangler. Herefter går vi ret systematisk til værks med afhldelse af nødvendige møder g tæt kntakt til sklen. Rent praktisk fregår sklegangen på den måde, at når barnet kmmer hjem fra skle, har de 26

27 enkelte lærere skrevet en elektrnisk lektiebesked til LMG m, hvad der har været arbejdet med den pågældende dag, g hvilke lektier barnet skal lære til næste gang. På LMG er der så 3-4 medarbejdere til at hjælpe massivt med lektielæsningen. Det tilstræbes at følge det enkelte barn meget tæt. Opstår der eksempelvis sciale prblemer i skletiden, sendes en pædagg til sklen fr at klarlægge situatinen g hjælpe barnet ud af den knflikt, det er havnet i. Samarbejdspartnere er sidst revideret D Gennemgås en gang årligt med persnalet - se årsur.(bilag2) Indikatrer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en beskrivelse af hvrdan der samarbejdes med primære samarbejdspartnere, der lever p til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Har tilbuddet en versigt ver primære samarbejdspartnere? 3. Evalueres samarbejdet med de primære samarbejdspartnere, herunder sm minimum barnet/den unges skletilbud samt tilsynskmmune? 27

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Pstadresse: Hrnsherredvej 4, 4060 Kirke Såby Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard.dk

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009 Lystrup Skle Dat: Juni 2008 Handleplan mad g måltider Indsatsmråde i skleåret 2008/2009 Indledning Indtil smmerferien i 2007 var sklens kantine karakteriseret sm en minikantine, sm alene udbød frkstretter,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere