INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD"

Transkript

1 INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD

2 Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EU-direktiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle virksomheder. Derudover er der et besparelsespotentiale forbundet med offentlige indkøb, som bl.a. kan realiseres ved at koordinere volumen og konkurrenceudsætte indkøbet. Udover det lovmæssige aspekt og besparelsesmulighederne giver koordineret indkøb mulighed for at sætte andre parametre såsom miljø, service, leveringssikkerhed mv. på indkøbsdagsordenen. En forudsætning for at den offentlige myndighed kan få det optimale ud af indkøb, både på kort og langt sigt er dog, at indkøb håndteres professionelt, seriøst og troværdigt. Der har været og er stadig stor fokus fra private leverandører på offentlige indkøb. I forbindelse med indførelsen af kontroldirektivet er der kommet yderligere klagemuligheder overfor offentlige myndigheder, der indgår indkøbsaftaler udenom regelsættet. Dette bevirker, at der er et væsentlig større behov for at udbyde indkøb iht. reglerne end der tidligere har været - uafhængig af besparelsespotentialet. På baggrund af de sager KLFU (Klagenævnte For Udbud) allerede har behandlet siden kontroldirektivets indtog, er det en nødvendighed at Kommunen overholder lovgivningen på indkøbsområdet, for at undgå at komme i et ubehageligt søgelys. Nærværende årsrapport beskriver resultaterne som indkøbsenheden i Faxe kommune har opnået i Rapporten fortæller ligeledes om de indkøbsrelaterede udfordringer, der har været for Faxe Kommune omkring indkøb i Sidst i årsrapporten beskrives visionerne for indkøbsområdet i 2013, herunder udbudsplanen for Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 1 af 21

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 Resultater... 4 Ressourceforbrug... 7 Regler og lovgrundlag... 8 Indkøbsanalyse... 8 Strategi, plan og politik... 9 Udbudsproces Kommunikation og information Rådgivning, vejledning og bistand Indkøbsfællesskab Staten og KL aftalekoncept Konkurrenceudsættelser gennemført i Administrative systemer: Skoleartikler: Naturgas: Fibernet: Computere forpligtende: Serviceaftaler Elevatorservice: Serviceaftaler Vandbehandling: Serviceaftaler Ventilation: Skabe: Konkurrenceudsættelser gennemført i 2012/ EL: Lovinformation: Caresystem: EKJ: Kontormøbler forpligtende: Multifunktionsmaskiner forpligtende: Printere - forpligtende: Revision: Bankforretninger: Byggematerialer: Madservice: Belysning: Ortopædisk fodtøj: Udbudssystem: Linnedvask: Forbrugsartikler/aftørring - forpligtende: Forbrugsartikler/engangs - forpligtende: Forbrugsartikler/rengøring - forpligtende: Kontormaterialer forpligtende: Plan for Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 2 af 21

4 Resumé Indkøbsenheden i Faxe Kommune har nu været i gang i ca. 3 år, og vi er nået langt. Udover at have indgået en lang række indkøbsaftaler som er fordelagtige for vores indkøbene enheder, har vi fået skabt et godt fundament for det videre forløb med indkøb efter princippet bedst og billigst. Som en del af den vedtagne indkøbsstrategi er der udarbejdet en udbudsplan, der sikrer, at vi hele tiden har en fremadrettet plan, og at vi kan gennemføre strukturerede processer, samt at kommunens medarbejder kan holde sig orienteret om, hvilke indkøbsområder der i løbet af året vil blive bearbejdet. Udbudsplanen justeres løbende, og hvert år foreligger der en opdateret version. Vi er stadig i dialog med de indkøbene enheder og kan konstatere ud fra de mange henvendelser vi får, at indkøb er kommet på dagsordenen mange steder i kommunen, og langt de fleste er opmærksomme på, at der er en central indkøbsenhed der kan bistå med viden, erfaring, rådgivning og sparring. December 2012 trådte vores nye e-handelssystem i gang, som vi forventer os meget af. Vi har gennemgået uddannelse for alle indkøbere og efterfølgende tilbudt ekstra vejledning og uddannelse til dem der har måttet ønske det. Allerede nu har vi over 10 varekataloger lagt ind i systemet, og enhederne er begyndt at handle via systemet. E-handel via et centralt system er nyt for mange i Faxe Kommune. Det kræver ændrede arbejdsgange og holdninger til, hvordan man køber ind. Det vil derfor fortsat kræve en del af indkøbsenheden for at sikre, at de forskellige enheder benytter det nye system og får det fulde udbytte af systemet. Ved benyttelse af det nye e-handelssystem, sikres det, at kommunen foretager lovmedholdelige indkøb, og at der handles ind efter princippet bedst og billigst. Derudover sikre brugen af systemet, at det er nemmere for de indkøbene enheder at foretage deres indkøb, samt betale for de varer der købes ind. Der er i alt 42 centralt indgåede indkøbsaftaler, som alle er indgået efter de gældende regler på området. Langt de fleste aftaler er indgået efter EU- eller nationalt udbud, men også benchmarking ift. SKI og Statens rammeaftaler er benyttet, dette har givet fordelagtige aftaler for Faxe Kommune. I FUS (Fællesudbud Sjælland) er der sat gang i at få mere struktur, ensartethed og systematik, samt en væsentlig højere grad af digitalisering og effektivisering af processor og arbejdsgange. Staten og KL s koncept omkring frivillige forpligtende aftaler, der nu har været i gang i over 1 år, har også vist sig at det rent økonomisk er effektivt. Dog stilles der store krav til kommunerne ift. at indsnævre sortimentet og finde bedst mulige løsninger, så aftalerne kan udnyttes optimalt. Faxe Kommune har været med på alle frivillige forpligtende aftaler, som Staten og KL har søsat via SKI. I 2012 har indkøbsenheden haft stor fokus på projekt nye administrative systemer. Faxe Kommune valgte selv at stå for hele udbudsprocessen og den efterfølgende implementering i samarbejde med den vindende part Fujitsu. Det har krævet betydelige ressourcer fra indkøbsenheden, som samlet set har bidraget med mere end ét fuldt årsværk til opgaven. Indkøbsenheden har i 2012 haft gang i 27 udbudsforretninger. 1 af disse udbud blev startet op i 2011, men bliver først afsluttet i 2013, 4 udbud er ligeledes igangsat i 2011, men blev afsluttet i blev igangsat og afsluttet i 2012, mens de resterende 17 blev startet op i 2012, men bliver først med kontraktstart i Der er total opnået besparelser for ,- i 2012 på indkøb. Den centrale andel (75%) udgør ,-. Det er dog ikke alle besparelser der er konteret i Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 3 af 21

5 Antal Resultater Indkøbsenheden har i 2012 indgået 8 aftaler og har igangsat yderligere 14 udbud, der dog først i 2013 resultere i en aftale. Det store antal aftaler der er indgået har givet besparelser. Der er dog aftaler der har givet mindre besparelser end forventet, ligesom der er aftaler der ingen besparelser har givet. Dette skyldes dog primært, at det udbudte er førstegangskøb hvor der ikke foreligger nogen historiske data. Antal udbudsforretninger: Antal udbudsforretninger Gennemført i 2010 med kontrakt start i 2010 Startet i 2010 med kontrakt start i 2011 Gennemført i 2011 med kontrakt start i 2011 Startet i 2011 med kontrakt start i 2012 Gennemført i 2012 med kontrakt start i 2012 Startet i 2012 med kontrakt start i 2013 Periode De samlede økonomiske besparelser for aftaler indgået i 2012: Nedenstående tabel viser de samlede besparelser opnået i Som det fremgår af nedenstående tabel, er der en del aftaler hvor der ikke kan beregnes en konkret besparelse, da disse aftaler f.eks. har været førstegangskøb, eller hvor det historiske eller fremadrettet indkøb er ukendt. Nedenstående aftaler er indgået i 2012, og besparelsen er konteret i 2012: Aftaler Total 75% Skoleartikler ,- Adm. Systemer Besparelse fra Naturgas Fiber Computere forpligtende Prisen variere løbende derfor er det ikke muligt at beregne besparelser på dette område med rimelig sikkerhed. Det har ikke været muligt at opgøre en besparelse. Men de opnåede priser på aftalen er væsentlig lavere end tidligere. Det er ikke muligt at adskille den alm. prisudvikling og effekten af udbud. Det koster på den nye aftale mellem 2.000,- og 3.000,- at få lagt fiber ud pr. lokation inkl. gravearbejde osv. Tidligere har væsentligt højere. Besparelsen afhænger i høj grad af den fremadrettet indkøbte mængde, hvilket ikke er muligt at estimere. Dog er der allerede i 2012 indkøbt 467 stk bærbar PC'er samt 231 stk. docking station på aftalen Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 4 af 21

6 Serviceaftaler Elevatorservice Serviceaftaler Vandbehandling Serviceaftaler Ventilation Skabe Da de tidligere modtagne ydelser har været særdeles varierende har det ikke været muligt at opgøre en besparelse. Da det er førstegangskøb kan der ikke beregnes en besparelse. Men vejl. pris fra leverandøren er 747,- pr. rum, hvor indkøbsenheden opnåede en pris på 306,- pr. rum. Hvilket svare til en besparelse på 59%. Der blev købt rum ind, hvilket ift. vejl. pris giver en total besparelse på ,- Totale besparelser ,- Besparelser i 2012 på aftaler indgået før 2012: Aftaler Total 75% Diabetes , ,- Stomi og Inkontinens , ,- Ortopædisk indlæg , ,- Biler til hjemmeplejen , ,- Kopipapir , ,- Mål, net og stregmaling , ,- Kompressionsstrømper , ,- Kontorartikler , ,- Kaffe , ,- Legetøj , ,- Telefoni og data * , ,- Forbrugsartikler Rengøringsartikler , ,- Andre ** , ,- Totale besparelser ** , ,- * Der er samlet en del større besparelser vedr. telefoni og data. I forbindelse med opgørelser af den samlede gevinst, er kr overført til Center for IT og Digitalisering til opfyldelse af deres sparekrav vedr. samme. ** Det har været nødvendigt at tilbageføre en del af besparelserne i forbindelse med konkurs for en af de virksomheder som vi havde en indkøbsaftale med. Derudover er der en række mindre beløb der er opsummeret. Dette påvirker både 2012 og de kommende år hvor aftalen ville have været gældende. Der er for 2012 opnået totale besparelser for: Aftaler Total 75% Aftaler indgået i , ,- Aftaler indgået før , ,- Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 5 af 21

7 Totale besparelser , ,- Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 6 af 21

8 Ressourceforbrug Opgaverne i indkøbsenheden er mangeartet. Den primære opgave er at indgå indkøbsaftaler på lovmedholdelig vis, hvilket i langt de fleste tilfælde betyder, at der skal gennemføres en udbudsforretning. Dertil yder indkøbsenheden praktisk bistand, rådgivning og sparring til enheder i Faxe Kommune der selv gennemfører udbud. Endvidere holder indkøbsenheden sig løbende ajourført i forhold til lovgivningen, som er væsentligt for at kunne gennemføre udbud samt for at kunne tilgodese det behov der er i Faxe Kommune. I 2012 har indkøbsenheden haft stor fokus på udbud og implementering af nye administrative systemer. Indkøbsenheden har forstået selve udbuddet af administrative systemer samt deltaget i implementeringen. Indkøbsenhedens samlede tidsforbrug i 2012 omkring udbud og implementering af nye administrative systemer har total set være mere end ét årsværk. Udbud der gennemføres i samarbejde med andre kommuner eller samarbejdspartnere (f.eks. i Fællesudbud Sjælland, SKI mv.) kræver at indkøbsenheden koordinerer en del internt i Faxe Kommune, så det sikres at den endelige aftale tilgodeser Faxe Kommunes behov, ønsker og krav. Udover opgaverne omkring udbud og uddannelsen i brugen af administrative systemer, bruger indkøbsenheden tid på at sikre et godt informationsniveau, både i forbindelse med de indgåede aftaler, og om generelle indkøbsrelaterede emner. Efter gennemførelse af en udbudsforretning er Faxe Kommune juridisk forpligtet til at benytte den valgte leverandør. Derfor bør indkøbsenheden have fokus på compliance (brugen af aftalerne), da en høj compliance sikre os at vi overholder lovgivningen, men også at de beregnede besparelser realiseres. Ved tilkøb at det nye e-handelssystem håber indkøbsenheden, at compliancen i Faxe Kommune vil stige væsentligt i løbet af de kommende år. 1% Ressourceforbrug Udbud og uddannelse af adm. Systemer 52% 1% 1% Udbudsforretninger, eget regi 21% 1% 1% Udbudsforretninger, FUS regi 5% 1% 5% 3% Bistand, rådgivning, sparring (udbud og kontrakter) 5% Mødeaktivitet 5% 5% FUS generelt 3% 5% 52% Compliance 1% Drift af igangværende aftaler 1% 21% Opdateret om relevant lovgivning 1% Information, herunder nyhedsbreve mv. 1% Implementering og udvikling på indkøbsområdet 1% Diverse 1% Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 7 af 21

9 Regler og lovgrundlag Offentlige indkøb er underlagt regler og love, der blandt andet beskriver, hvorledes indkøbsaftaler skal indgås. Den samlede indkøbsvolumen afgør, i forhold til nogle fastsatte beløbsgrænser, hvilke regler, der gælder og dermed hvilken procedure og proces, der skal arbejdes efter. Ved fortløbende indkøb er det den totale indkøbsvolumen over 4 år, der er gældende. I henhold til reglerne skal Faxe Kommune betragtes som én samlet kunde. Dette betyder, at alle indkøb indenfor samme vare-/tjenesteydelseskategori tæller med i den samlede mængde, uanset hvilken indkøbende enhed i Faxe Kommune, der har foretaget købet. Beløbsgrænser i danske kroner (tærskelværdier): ,- Ingen lovkrav om særlige udbudsformer ca ,- Nationalt udbud efter tilbudsloven Ca EU udbud efter EU-direktiverne Ovenstående beløbsgrænser (også kaldt tærskelværdier) betyder, at indkøbet skal konkurrenceudsættes i enhver situation, hvor Faxe Kommunes samlede indkøb overstiger kr ,-. For at sikre en korrekt proces omkring konkurrenceudsættelse med en åben, gennemsigtig og fair konkurrence, bør der altid udarbejdes et udbudsmateriale. Indkøbsenheden har indgået samtlige aftaler iht. lovgivningen - enten via egne udbud, via udbud i FUS eller via koordinering på nationale aftaler (SKI, Staten). Indkøbsenheden har haft stor fokus på at kvalitetssikre sine udbud. På udbud, som Indkøbsenheden har gennemført, har der ikke været indgivet nogen klager til KLFU (Klagenævnet For Udbud) i 2012 eller tidligere. Indkøbsenheden vil fortsætte processen, så vi også fremadrettet undgår officielle klager over Faxe Kommunes udbudsforretninger. Indkøbsanalyse I 2010 fik indkøbsenheden udarbejdet en indkøbsanalyse for at få et bedre overblik over Faxe Kommunes samlede indkøb. Analysen blev foretaget af firmaet Capacent (nu KPMG). Indkøbsanalysen viste blandt andet: at Faxe Kommune er udbuds-/annonceringspligtig på ca. 130 områder. at Faxe Kommune har ca leverandører. Derudover blev det i analysen oplyst: at en udbudsforretning i gennemsnit tager 250 arbejdstimer. at en erfaren indkøbsmedarbejder kan gennemføre 3-5 udbud pr. år alt afhængig af udbuddenes omfang samt mængden af øvrige indkøbsrelaterede opgaver. at centralt indgåede aftaler sikrer, at f.eks. grønne og miljørigtige krav gøres obligatoriske. Derudover sikres bedre kontrol med prisregulering osv. Med en gennemsnitlig løbetid på 4 år per aftale giver det ca. 32 udbuds- eller annonceringspligtige ydelser pr. år. Det vurderes, at mindre end halvdelen af Faxe Kommunes udbuds-/annonceringspligtige områder kan dækkes af nationale aftaler (f.eks. SKI, Staten) eller via klyngesamarbejde (FUS). Koordinering via nationale aftaler eller via klyngesamarbejde er væsentlig mindre tidskrævende sammenlignet med, hvis indkøbsafdelingen selv gennemfører udbudsforretninger. Dette betyder, at skal Faxe Kommune udbyde alle udbudspligtige områder, som ikke kan dækkes af nationale aftaler eller klyngesamarbejde, skal Faxe Kommune selv udbyde mindst 16 udbud pr. år. Hertil kommer den løbende drift og udvikling af indkøb samt øvrige indkøbsrelaterede opgaver. 1 Faxe Kommunes indkøbspolitik gælder uanset beløbsstørrelser. Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 8 af 21

10 Strategi, plan og politik Indkøbsenheden har i 2010 udarbejdet en indkøbspolitik, samt en indkøbsstrategi, der skal sikre en udmøntning af indkøbspolitikken og analysen i konkrete indkøbshandlinger og opnåelse af økonomiske gevinster. I den indkøbspolitikken er der lagt vægt på, at alle centralt indgået indkøbsaftaler er forpligtende for alle indkøbene enheder i Faxe Kommune. Samtidig er der lagt øget vægt på klima og miljø. Endvidere lægger indkøbspolitikken op til et øget fokus på brugerinddragelse i forbindelse med gennemførsel af udbudsforretninger samt fokus på at skabe mere dialog mellem fagområderne og indkøbsenheden. Indkøbsstrategien dækker årene og har primær fokus på følgende 3 hovedområder: Gennemførelse af udbudsforretninger: - Der er lagt vægt på en god proces, der sikrer brugerinddragelse, lovmedholdelighed og optimale aftalevilkår. Information - Det er væsentligt, at der sikres en nem og enkel tilgang for kommunens indkøbere til de centralt indgåede aftaler, samt løbende information om indkøbsrelaterede emner. Kommunikation - I indkøbsstrategien indgår der en kommunikationsplan, som i store træk går ud på, at der fokuseres på god dialog mellem de indkøbende enheder og indkøbsenheden. Som en del af indkøbsstrategien har indkøbsenheden udarbejdet en udbudsplan. Planen omfatter både områder, der skal udbydes i Faxe kommune regi, men også udbud, der skal udbydes i FUS regi (Kommunale indkøbssamarbejde) samt Statens og KL s forpligtende aftaler i det omfang det er kendte. Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 9 af 21

11 Udbudsproces De udbudsforretninger, der bliver gennemført i Faxe Kommune med indkøbsenheden som projektleder, bliver gennemført på en ensartet og systematisk måde. Dette sikrer, at vi får alle facetter med, og at vi får inddraget arbejdsgrupper på en god og hensigtsmæssig måde, samt at intet bliver overladt til tilfældigheder eller bliver glemt. Ved fagspecifikke udbud nedsætter indkøbsenheden altid en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner og budgetansvarlige fra de relevante afdelinger. Den valgte metode gør, at de første par udbudsforretninger, der gennemføres, vil være mere tidskrævende, idet der ligger en opgave i at introducere arbejdsgruppemedlemmer, som ikke tidligere har deltaget i udbudsprocesser, til alle de væsentligste elementer af en udbudsforretning. På længere sigt, når et arbejdsgruppemedlem er med i en udbudsproces for anden eller tredje gang, vil vi høste frugten af den ensartede og systematiske proces. Arbejdsgruppemedlemmerne vil da vide præcis, hvad der skal foregå og i hvilken rækkefølge, og de vil vide, hvad der forventes af det enkelte medlem, samt hvad de specifikt kan og skal bidrage med. Tid/opgaver i udbudsforretninger Udarbejdelse af kravspecifikationer 22% 8% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 4% 22% Udarbejdelse af tilbudslister og bilag 22% Indkøbs-, markeds- og interessentanalyse 16% Udarbejdelse af kommercielle betingelser 12% Arbejdsgruppemøder 8% Etablering af organisation 4% Tilbudsvurdering 4% Håndtering af henvendelser 4% 12% 22% Prækvalifikation 2% Håndtering af spørgsmål/svar 2% 16% Tildeling 2% Kontrakt 2% Kommunikation og information På grund af det omfattende arbejde med udbud af administrative systemer og efterfølgende gennemførelse af uddannelse i systemerne, samtidig med gennemførelse af en del andre udbudsforretninger, har Indkøbsenheden været nødsaget til at nedprioritere informationsniveauet til et minimum. Der blev i 2011 etableret et område på medarbejderportalen omkring indkøb, hvor indkøbsenheden løbende har orienteret om de nye aftaler der er kommet, samt de ændringer der har været igennem året. Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 10 af 21

12 Rådgivning, vejledning og bistand Udover at indgå aftaler til fordel for kommunen yder indkøbsenheden også rådgivning, vejledning og bistand til de medarbejder der arbejder med indkøb til kommunen, både i forbindelse med konkrete indkøb, men også i forhold til udbud der ikke gennemføres i indkøbsenheden, samt bistand i forbindelse med håndtering af indkøbskontrakter. På grund af den øgede fokus fra private virksomheder på offentlige indkøb oplevede vi i 2012 en stort behov for rådgivning, vejledning og bistand. Fra 2008 til 2012 er antallet af klagesager som KLFU (Klagenævnet for udbud) har behandlet, steget markant. Dertil kommer et stigende antal aktindsigtssager, og udbud der annulleres og genudbydes pga. tilbudsgiver meddeler at de påtænker at klage osv. Reglerne omkring udbud og annoncering er blevet mere og mere komplekse over de seneste år, og den nedre grænse for hvornår man skal udbyde er, efter annonceringspligten trådte i kraft, blevet væsentlig lavere. Der er derfor et stigende behov for at indkøbsenheden konstant holder sig opdateret med gældende regler, og kan yde en god sparring til kommunens medarbejder. Indkøbsfællesskab Faxe Kommune er med i indkøbsfællesskabet FUS (Fælles udbud Sjælland). Den primære opgave i FUS er at gennemføre fælles udbud på vegne af medlemskommunerne. I 2012 blev følgende udbud gennemført i FUS: Udbudsemne Fødevarer til mindre institutioner Beklædning Plejepersonale Kontormøbler Elektricitet Porteføljeforvaltning Udbud på kopi/print PC er Beskrivelse Faxe Kommune deltog ikke i udbuddet, da vi vurderede at de mange små leveringer ikke egnede sig til en central flerkommunal aftale. Faxe Kommune deltog ikke i udbuddet, da vi ved igangsættelse af udbuddet ikke var klar til at gå med. Vi valgte efterfølgende at gennemføre udbuddet i eget regi. Faxe Kommune deltog i udbuddet men da vi var forpligtet af en eksisterende aftale til udgangen af 2012, træder aftalen først i kraft 1. januar Faxe Kommune deltog i udbuddet men da vi var forpligtet af en eksisterende aftale til udgangen af 2012, træder aftalen først i kraft 1. januar Faxe Kommune deltog i udbuddet men da vi var forpligtet af en eksisterende aftale til udgangen af 2012, træder aftalen først i kraft 1. januar Faxe Kommune deltog i udbuddet. De udbud Faxe Kommune deltog i blev gennemført med et tilfredsstillende resultat, men da Faxe Kommune i forvejen havde gode aftaler, da vi tidligere har benyttet SKI eller Statens aftaler, har der ikke været de store økonomiske gevinster. Generelt giver udbud der gennemføres i FUS et attraktivt resultat, hvor Faxe Kommune kan opnå pæne besparelser. En enkelt aftale (vejsalt) er endt med et negativt økonomisk resultat, som dog primært skyldes markedsforhold. Vi har i FUS arbejdet med at få en væsentlig bedre og mere effektiv proces, så vi fremadrettet kan levere endnu flere aftaler. Bl.a. arbejder vi i FUS meget tæt sammen med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), for at drage nytte af SKI s viden, erfaringer og rutine med gennemførsel af udbudsforretninger, samt for at have størst mulig indflydelse på de udbud SKI gennemfører. Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 11 af 21

13 Den enkelte medlemskommune skal gennemføre mindst et udbud hvert andet år på vegne af FUS kommunerne. Denne forpligtelse er Faxe Kommune i gang med at løfte, idet vi er tovholder på udbuddet af kontormaterialer (kontorartikler, kopipapir, data forbrugsstoffer og skoleartikler). Udbuddet har dog pga. en del problemer hos SKI, haft en langstrakt proces. Staten og KL aftalekoncept Staten og KL har i forbindelse med Økonomiaftalen 2012 indført et nyt koncept kaldt Frivillige forpligtende aftaler. Formålet med disse aftaler er endnu bedre priser til kommuner og regioner. Aftalerne indgås efter gennemførelse af EU udbud, hvor den enkelte kommune forpligter sig til at benytte aftalen. Forpligtelsen skal ske INDEN udbuddet annonceres, dog har den enkelte kommune mulighed for at se udbudsmaterialet igennem inden kommunen forpligter sig. Staten og KL har valgt SKI til at gennemfører udbudsprocesserne. I forbindelse med gennemførelse af udbudsforretninger, har SKI valgt at nedsætte en lille udbudsgruppe. FUS har på grund af sin størrelse altid en til to repræsentanter med u udbudsgruppen, og har dermed mulighed for indflydelse. En del udbud er allerede gennemført, og Faxe Kommune er med på alle aftalerne. Resultaterne på de aftaler der er indgået har økonomisk set været ganske gode. En del af aftalerne giver dog nogle udfordringer, da de er ret smalle i sortimentet. Det betyder at de indkøbende enheder i Faxe Kommune, skal gennemgå deres behov, og i nogle tilfælde finde alternative produkter, så det sikres at vi benytter aftalerne bedst muligt, og dermed fortsætter med at købe ind efter princippet bedst og billigst. Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 12 af 21

14 Konkurrenceudsættelser gennemført i 2012 Følgende konkurrenceudsættelser er gennemført i 2012, og en endelig kontrakt er trådt i kraft i løbet af 2012 De nævnte besparelsesprocenter i nedenstående er den totale besparelse på den enkelte aftale. Administrative systemer: Levering økonomisystem, løn- og personalesystem, vagtplansystem, debitorsystem samt indkøbsmodul. Aftalestart: 26. juni 2012 Fujitsu i samarbejde med SD løn 5 år + option på yderligere 3 år Udbuddet blev gennemført som et funktionsudbud, med inddragelse af mange medarbejdere. Skoleartikler: Levering af skoleartikler. Miniudbud Aftalestart: 10. februar 2012 Lyreco 1 år 42 % Aftalen blev indgået efter gennemførelse af miniudbud under SKI s rammeaftale. Naturgas: Levering af naturgas. Nationalt udbud Aftalestart: 1. januar 2012 HMN 3 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 mdr. Da priserne variere løbende gennemaftaleperioden, har det ikke været muligt at udregne en præcis besparelse. Aftalen er indgået i samarbejde med FUS. Fibernet: Levering af fibernet Aftalestart: 1. april 2012 Nianet (SEAS NVE) 3 ½ år Data på det historiske indkøb har ikke været tilstrækkeligt til at kunne beregne en besparelse, men priserne på den nye aftale er Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 13 af 21

15 virkelig attraktive. På grund af de særdeles attraktive priser, har Faxe Kommune fået fiberforbindelser til langt flere lokationer end tidligere, hvilket har givet langt højere hastigheder for mange ansatte i kommunen. Aftalen er indgået via statens rammeaftaler. Computere forpligtende: Levering af computere Aftalestart: 15. august 2012 Dell, HP og Lenovo 3 år. God besparelse pr. pc, men da det samlede fremadrettede indkøb ikke kan præciseres, er det ikke muligt at beregne en besparelse Aftalen har været udbud af SKI med FUS som en del af udbudsgruppen. Aftalen hører under Statens og KL s frivillige forpligtende aftaler. Det løbende indkøb foretages via miniudbud to gange pr. år. Serviceaftaler Elevatorservice: Serviceaftale på elevatorservice Aftalestart: 1. november 2012 KONE A/S 2 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 mdr. Det har ikke været muligt at beregne en besparelse, da de historiske indkøbsdata ikke har været præcise og sammenlignelige. Udbuddet er udelukkende gennemført for Faxe Kommune Serviceaftaler Vandbehandling: Serviceaftale på vandbehandling Aftalestart: 1. november 2012 Krüger Aquacare A/S 2 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 mdr. Det har ikke været muligt at beregne en besparelse, da de historiske indkøbsdata ikke har været præcise og sammenlignelige. Udbuddet er udelukkende gennemført for Faxe Kommune Serviceaftaler Ventilation: Serviceaftale på ventilation Aftalestart: 1. november 2012 W-VENTILATION ApS 2. år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 mdr. Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 14 af 21

16 Det har ikke været muligt at beregne en besparelse, da de historiske indkøbsdata ikke har været præcise og sammenlignelige. Udbuddet er udelukkende gennemført for Faxe Kommune Skabe: Levering af opbevaringsskabe af elevernes IT udstyr på skolerne Nationalt udbud Aftalestart: 21. november 2012 Kuszon Solutions A/S 2 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 mdr. Da det er et førstegangsindkøb har det ikke været muligt at lave en besparelsesberegning. Men ift. leverandørens vejledende priser er der en besparelse på ,- Udbuddet blev gennemført i samarbejde med skolerne. Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 15 af 21

17 Konkurrenceudsættelser gennemført i 2012/2013 Følgende er en oversigt over igangværende udbudsforretninger pr. 31. december EL: Levering af EL Nationalt udbud Aftalestart: 1. januar 2013 SEAS NVE 3 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 mdr. Da priserne variere løbende gennemaftaleperioden, har det ikke været muligt at udregne en præcis besparelse. Aftalen er indgået i samarbejde med FUS, og lavet som en portefølje forvaltningsaftale. Lovinformation: Aftalestart: 1. januar 2013 Levering af lovinformationssystem Direkte tildeling på SKI s rammeaftale EG Kommuneinformation 4 år ,- pr. år Udover den konkrete beregnede besparelse, spare vi mellem 300,- og 900,- i timepriser for onsite support. Caresystem: Levering af Caresystem Aftalestart: 1. januar 2013 Direkte tildeling på SKI s rammeaftale KMD 4 år Ikke beregnet endnu Tidligere aftale udløb 31. december 2012, derfor var det nødvendigt at få indgået en ny aftale. EKJ: Levering af EKJ system Aftalestart: 1. januar 2013 Direkte tildeling på SKI s rammeaftale KMD 4 år Ikke beregnet endnu Tidligere aftale udløb 31. december 2012, derfor var det nødvendigt at få indgået en ny aftale. Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 16 af 21

18 Kontormøbler forpligtende: Levering af standard kontormøbler Aftalestart: 1. januar 2013 Duba B8 4 år Aftalen er indgået via tilmelding til Statens og KL s forpligtende aftale. Faxe Kommune har deltaget i udarbejdelse af udbudsmateriale og det har været en god proces, hvor Faxe Kommune har fået lov til at få en stor indflydelse. Multifunktionsmaskiner forpligtende: Levering af mulitfunktionsmaskiner Aftalestart: 1. januar 2013 Ricoh Danmark A/S 2½ år Besparelsen er endnu ikke beregnet, men forventes at blive minimal, da Faxe Kommunes tidligere aftale har været særdeles attraktiv. Aftalen har været udbud af SKI med FUS som en del af udbudsgruppen. Aftalen hører under Statens og KL s frivillige forpligtende aftaler. Printere - forpligtende: Levering af printere Aftalestart: 1. januar ½ år Besparelsen er endnu ikke beregnet, men forventes at blive minimal, da Faxe Kommunes tidligere aftale har været særdeles attraktiv. Aftalen har været udbud af SKI med FUS som en del af udbudsgruppen. Aftalen hører under Statens og KL s frivillige forpligtende aftaler. Revision: Revisionsydelser Miniudbud under SKI s rammeaftaler Aftalestart: 1. januar 2013 PwC 4 år Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 17 af 21

19 Udbud af revision er gennemført i samarbejde med økonomiafdelingen. Bankforretninger: Daglige bankforretninger Nationalt udbud Aftalestart: 1. januar 2013 Nordea Bank Danmark 4 år Ingen besparelse Udbud af bankydelser er gennemført i samarbejde med økonomiafdelingen. Byggematerialer: Levering af byggematerialer m.m. Forhandling Aftalestart: 1. januar 2013 Bygma 1 år Ikke beregnet endnu Aftalen er indgået efter forhandling med Bygma. Bygma er centralt beliggende i Faxe Kommune, men der er også mulighed for at benytte Bygma i andre kommuner. Madservice: Levering af madservice Nationalt udbud Aftalestart: 1. marts 2013 Den Private Kok 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 12 mdr. Endelig besparelse er ikke beregnet. Men indikationer tyder på en besparelse på over ,- årligt Udbuddet er gennemført i samarbejde med Center for Sundhed og Pleje Belysning: Levering af belysning og elartikler Aftalestart: 1. april % Højager Belysning 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 12 mdr. Aftalen er indgået efter gennemført i samarbejde med FUS. Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 18 af 21

20 Ortopædisk fodtøj: Levering af ortopædisk fodtøj Aftalestart: 7. maj 2013 Sahva A/S 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 12 mdr. Ikke beregnet Aftalen er indgået efter gennemført i samarbejde med FUS. Tidligere leverandør gik konkurs og nyt udbud var derfor en nødvendighed. Udbudssystem: System til at gennemføre udbudsforretninger 100% digitalt Aftalestart: 1. maj 2013 EU-Supply 3 år Ingen, men kommunen får flere licenser for samme økonomi som tidligere Aftalen er indgået efter gennemført i samarbejde med FUS. Linnedvask: Levering af linnedvask Aftalestart: 1. juni 2013 A-vask 4 år Ikke beregnet Aftalen er indgået efter gennemført i samarbejde med FUS. Forbrugsartikler/aftørring - forpligtende: Levering af forbrugsartikler - aftørring Aftalestart: 1. oktober år Aftalen bliver indgået via tilmelding til Statens og KL s forpligtende aftale. Forbrugsartikler/engangs - forpligtende: Levering af forbrugsartikler - engangs Aftalestart: 1. oktober år Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 19 af 21

21 Aftalen bliver indgået via tilmelding til Statens og KL s forpligtende aftale. Forbrugsartikler/rengøring - forpligtende: Levering af forbrugsartikler - rengøring Aftalestart: 1. oktober år Aftalen bliver indgået via tilmelding til Statens og KL s forpligtende aftale. Kontormaterialer forpligtende: Levering af kontorartikler, skoleartikler og papir i ark Aftalestart: primo nov år Aftalen bliver indgået via tilmelding til Statens og KL s forpligtende aftale. Udbuddet omfatter kontorartikler, skolematerialer og kopipapir. Plan for 2013 Udover at gennemføre udbud vil Indkøbsenheden i 2013 fortsætte med at fokusere på information og kommunikation. Derudover vil indkøbsenheden fokusere på compliance, både fordi vi rent juridisk er forpligtet til at benytte de aftaler der er blevet indgået efter udbud, men også for at sikre, at vi får realiseret de mulige besparelser. Udbudsplanen for 2013 er løbende under revidering, idet der konstant sker ændringer på området. Område Tovholder Opstart Beskæftigelsesmaterialer SKI/FUS Igangværende KMD byggesag Faxe Igangværende KMD Institution Faxe Igangværende KMD opera Faxe Igangværende Bleer FUS Igangværende Vask og leje af arbejdsbeklædning Faxe Igangværende Vejsalt SKI/FUS 2013 Skolemøbler til Vibeeng Skolen Faxe Igangværende Indkøbsanalysesystem FUS Igangværende Kropsbårne hjælpemidler FUS Igangværende Kompressionshjælpemidler FUS 2013 Diabetes FUS Igangværende Indkøb & udbud Årsrapport 2012 Side 20 af 21

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EUdirektiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Side 1 af 6 Indledning Fællesudbud Sjælland (FUS) har i 2015 sat fokus på kommunernes anvendelse af FUS aftalerne. Indkøbsfællesskabet

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Dagens Agenda 1. Hvem er Indkøbsteamet og hvad laver de? 2. Forpligtende SKI aftaler 3. Arbejds- og Sociale Klausuler 4. Indkøbspolitikken Hvem

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 50. Indkøbsbesparelser i Faxe kommune Sagsnr: 85.00.00-A00-2-12 Sagsansvarlig: Carsten Erik Christensen Sagsfremstilling Byrådet godkendte d. 20. maj 2010 politik og strategi for indkøb i Faxe

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter

SKI-aftale Tilslutning Bemærkninger 50.05. Ja Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter 50.05 Biblioteksbøger 50.06 Tidsskrifter Kommunen bruger knap 0,5 mio. kr. om året fordelt på 11 leverandører på aviser og tidsskrifter. 50.10 Kopi og print Det er umiddelbart en fejl, at kommunen ikke

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 2 Forpligtende aftaler Kort status og debat 12. marts 2015 3 Agenda Status på de forpligtende aftaler Tilslutning Realisering

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Udbud og indkøb. i Vejen Kommune

Udbud og indkøb. i Vejen Kommune Udbud og indkøb i Vejen Kommune Lay out: Tekst: Vejen Kommune Intern service - indkøb Oplag: 200 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Billeder: www.colourbox.dk Indhold Indholdsfortegnelse Indkøbskontoret...

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune

Indkøbs- og Udbudspolitik. Indkøbs- og udbudspolitik. for Brøndby Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Brøndby Kommune gældende fra 1. januar 2017 1 Indledning og grundlag for indkøbs og udbudspolitikken Denne politik udstikker rammerne for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Den gode indkøbsorganisation

Den gode indkøbsorganisation KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Den gode indkøbsorganisation KL Dialogforum 7. November 2016 Rasmus Lund Kongsgaard Markedsdirektør SKI A/S SKI hvem er det nu vi

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 25. november 2015 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Sabrine/Lykke)

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb 2017 28. februar i København 2. marts i Aarhus Den gode kontrakt får først værdi, når den bliver brugt Udbudslov Compliance Implementering Transaktionsomkostninger

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Emne Kommentarer den 15.01.2015 TOHV bemærkning til kommentarer den 15.01.2015 Budget og besparelser Materiel og materialer Hvad er det årlige beløb

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet varer og tjenesteydelser

Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet varer og tjenesteydelser Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 8949 8510 Fax: +45 8949 8515 mta@rm.dk www.mta.rm.dk Opfølgning på Udvidet forvaltningsrevision 2010, udbudsområdet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Udbudsregler og valg af lovprogram

Udbudsregler og valg af lovprogram Udbudsregler og valg af lovprogram Norddjurs Kommune har modtaget et uopfordret tilbud fra EG Kommuneinformation på køb af deres lovprogram og økonomiprogram, NIS. Norddjurs Kommune har i forvejen en kommunelicens

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland.

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Brugergrupper Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Koncerntankegang - stor omsætning fælles grundlag Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, og Region Nordjylland

Læs mere

Notat om udbud. Status på udbud og indkøbsaftaler på dagtilbudsområdet. Baggrund

Notat om udbud. Status på udbud og indkøbsaftaler på dagtilbudsområdet. Baggrund Notat om udbud Status på udbud og indkøbsaftaler på dagtilbudsområdet 21. maj 2014 Dok.nr.: 2014/0014164-4 Baggrund Frederiksberg Kommune er som offentlig organisation forpligtet til at gennemføre udbud

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere