GENERALFORSAMLING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING 2015"

Transkript

1 MAJ 2015 SIDE 2: SKAL DIN BEDRE HALVDEL HAVE PENSION OG HVOR LÆNGE? SIDE 3: HVEM SKAL ARVE DIG? SIDE 6: SIDE 8 FAMILIEN FIK SIT HUS Banken ville ikke svare Kim Krarup på, hvor meget han kunne købe hus for. Så han spurgte i stedet Lægernes Pensionsbank. I dag er han fast kunde. PENSIONSKASSEN BAG UDVIDELSEN AF FRB.C LÆGERNE ER MEST TILFREDSE SIDE 7: LAV RENTE GØR DET SVÆRERE AT VÆRE PENSIONSKASSE SIDE 10: LIVSKRAFTEN OG DEN EVIGE PENSION SIDE 4 "VI ER JO DEN BILLIGSTE PENSIONSORDNING I LANDET" 1. juni går Niels Lihn Jørgensen på pension efter 25 år i spidsen for en pensionskasse i storform. SIDE 12 GENERALFORSAMLING 2015 Lægerne fik igen i 2014 et godt afkast på pensionsinvesteringer, men renten giver udfordringer. Det redegjorde bestyrelsesformand Linda Nielsen for på pensionskassens generalforsamling. SIDE 11: BEDRE END DE FLESTE PÅ AFKAST OG OMKOST- NINGER SIDE 15: ORIENTERING OM ÅRSRAPPORT 2014

2 Pension til ægtefælle/samlever eller ej? Nu kan du vælge mellem tre forskellige ordninger - og du kan skifte ordning, helt indtil du fylder 65 år. SKAL DIN BEDRE HALVDEL HAVE PENSION OG HVOR LÆNGE? I marts i år fik du brev fra os, hvor vi fortæller om en ny, tredje pensionsordning, du kan vælge, hvis du er under 65 år og ikke er gået på pension: Nemlig en ordning med 10-årig ægtefælle-/samleverpension. Vi kalder nyheden for ordning 3 til forskel fra ordning 1, der indeholder livsvarig ægtefælle-/samleverpension, samt ordning 2, der er uden ægtefælle-/ samleverpension, men i stedet udbetaler et engangsbeløb til de efterladte, hvis du dør, før du fylder 67 år. Hvad skal du vælge? Ved din død bliver den livsvarige ægtefælle-/samleverpension udbetalt til din ægtefælle eller samlever, så længe han eller hun lever. Du betaler selv for ordningen ved, at din alderspension og invalidepension bliver mindre så ordningen er et dårligt valg, hvis du er single. Pensionsordningen uden pension til din ægtefælle eller samlever indeholder et engangsbeløb til dine efterladte, hvis du dør inden pensionsalderen. Ordningen er skræddersyet til singler, men den væl- VI HAR HÆVET GRÆNSEN FOR SKIFT TIL 65 ÅR I forbindelse med indførelsen af den nye ordning 3 med 10-årig ægtefælle-/samleverpension, har vi hævet aldersgrænsen for at skifte til 65 år. Vær især opmærksom på denne forbedring, hvis du er mellem 54 og 65 år og ønsker at skifte ordning. Nu har du en mulighed, du ikke havde før. Dækning ved skift af pensionsordning Udbetaling Nuværende ordning Alternativ ordning Alternativ ordning (kroner) Ordning 2 uden Ordning 1 med livsvarig Ordning 3 med 10-årig ægtefællepension ægtefællepension ægtefællepension Alderspension (prognose ved 67 år) Årlig pension inkl. tillæg (nutidskroner) Invaliditet (pr. 1. januar 2015) Årlig pension til dig Årlig pension til dine børn under 21 år Død (pr. 1. januar 2015) Årlig pension til ægtefælle/samlever Årlig pension til dine børn under 21 år Engangsydelse ved død Ugiftesum ved død Tallene i tabellen er et eksempel. Tjek dine egne tal i Min pension på lpk.dk. SIDE 2 LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015

3 ges også af gifte og samlevende, der ikke har brug for ægtefælle- eller samleverpension, men foretrækker en højere pension til sig selv. Ordningen med 10-årig ægtefælle-/samleverpension er den gyldne middelvej. Her får din ægtefælle eller samlever udbetalt pension i 10 år efter din død. Du betaler selv for dækningen i form af et fald i din alderspension og invalidepension, men reduktionen er mindre end ved den livsvarige ordning. MIN PENSION GIVER OVERBLIK Hvor meget får du i pension, og hvordan er du dækket ved sygdom eller død? Log på medlemsportalen Min pension og få svar på dine spørgsmål. Her kan du også se dit afkast og dine omkostninger, og så kan du regne på, hvad det betyder for dig, hvis du ændrer din dækning. Log på Hvornår kan du skifte Du kan skifte, hvis du ikke er pensioneret og ikke er fyldt 65 år. Du kan skifte én gang årligt, og muligheden for at skifte kan afhænge af dit helbred og din ægtefælles alder. I nogle situationer kan du med en frist på 6 måneder skifte uden at skulle afgive helbredsoplysninger, nemlig: Hvis du bliver gift eller får samlever Hvis du bliver separeret, skilt eller flytter fra samlever Hvis din separation ophører Hvis din ægtefælle/samlever dør. ÆNDRE BEGUNSTIGELSE? Få mere at vide om, hvem der arver dig, på lpk.dk. Her kan du også ændre din begunstigelse. HVEM SKAL ARVE DIG? Når du bliver medlem af pensionskassen, kan du oplyse os om, hvem der skal have penge udbetalt ved din død, det man kalder for den begunstigede. Du kan vælge at begunstige enten "nærmeste pårørende" eller "boet". Hvis vi ikke får besked fra dig, indsætter vi automatisk nærmeste pårørende som defineret i loven. I 2008 blev definitionen af nærmeste pårørende ændret, så samlever kom ind i rækkefølgen foran børn og andre livsarvinger. Samleveren skal dog opfylde særlige krav. Hvis du kom ind i pensionskassen før 2008, og ikke udtrykkeligt har begunstiget boet samt lavet testamente til fordel for din samlever, vil din samlever formentlig ikke få en krone. Gammel ordning kan ikke skifte Du kan ikke skifte til den nye ordning 3, hvis du har beholdt den gamle garanterede pensionsordning; den gælder for medlemmer, der er optaget i pensionskassen før juli 1999 og ikke siden har omtegnet til ny pensionsordning med betinget garanti. Hvilken ordning har du nu? Er du i tvivl om, hvilken ordning du har, kan du se det i medlemsportalen Min pension på lpk.dk. Der kan du også beregne, hvor meget din pension ændrer sig, hvis du skifter fra den ene til den anden ordning, og give os besked, hvis du vil skifte. TJEK DIN DIGITALE POSTKASSE! Siden august sidste år har vi sendt posten ud digitalt, og derfor er det vigtigt, at du tjekker din digitale postkasse. Det kan du gøre på flere måder: Du kan læse posten i medlemsportalen Min pension på lpk.dk og hvis du oplyser os din e- mailadresse, får du besked, når der er post. Post i e-boks De fleste vælger også at få posten fra pensionskassen vist i e-boks sammen med al den øvrige digitale post. 8 ud af 10 medlemmer har valgt at få post fra pensionskassen i e-boks. Ingen netadgang? Har du ikke adgang til internettet, kan du fortsat få posten på papir, hvis du giver os besked. OPLYS DIN Vi har brug for din adresse, så du kan få besked, når der er nyt om din pension. Du kan oplyse den, når du benytter medlemsportalen Min pension. Log på minpension LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015 SIDE 3

4 VI ER JO DEN BILLIGSTE PENSIONSORDNING I LANDET OG FORMUEAFKASTET ER FINT En pensionskasses resultater kan opgøres på mange måder. Vi bad administrerende direktør Niels Lihn Jørgensen, 67, sætte ord på pensionskassens udvikling i anledning af, at han går på pension efter 25 år som manden med det daglige ansvar for de over 100 mia. kroner, som pensionskassen forvalter. Vi forvalter vores medlemmers penge, og vi er ekstremt bevidste om rækkevidden af det ansvar. Hvor står pensionskassen i dag? Meget gunstigt. Pensionskassen er konkurrencedygtig på afkast, omkostninger og produkter. Vi har en konkurrencedygtig bank, som lægerne virkelig har taget til sig, og som også er en god forretning for pensionskassen. Og så har vi en investeringsforening, der giver os stordriftsfordele og tiltrækker kapital foruden nogle meget attraktive produkter til bankens kunder. Det er alt sammen til fordel for medlemmerne, som også sætter pris på det, kan vi se i vores tilfredshedsmålinger. Koncernen Lægernes Pensionskasse hviler på tre indbyrdes afhængige ben: Pensionskassen, investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering samt Lægernes Pensionsbank. Det er unikt for branchen, hvordan kom I på den idé? Den blev født gradvist. Banken kom til for godt 20 år siden, for at lægerne kunne supplere den obligatoriske livrente med kapitalpension og ratepension. Siden da har den gradvist udviklet sig til en fuldservice bank, der i dag er et reelt alternativ til de øvrige banker. Investeringsforeningen kom til 10 år senere. Vi så en mulighed for at spare omkostninger ved at samle midler fra pensionskassen, banken og andre investorer. Investeringsforeningens resultater er nok ikke så synlige, men den bidrager til en væsentlig effektivisering af formueforvaltningen i hele vores organisation. Tæt på hver anden læge er nu kunde i banken. Havde du hånden på hjertet forventet, at banken ville blive den succes, den er blevet? Personligt har jeg i mindre grad haft fokus på succesens størrelse som sådan så længe det var godt for alle parter. Og det må man sige, det har været. Jeg er meget tilfreds med de positive konsekvenser, banken har haft for vores medlemmer. Men hvorfor er det kun læger, der skal have glæde af banken? Flere kunder ville vel sænke omkostningerne? Man kan faktisk godt have stordriftsfordele, når kundegruppen er homogen og meget kreditværdig. Når vi siger, at vi kender lægerne bedst, så mener vi det SIDE 4 LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015

5 nisationen. Jeg tror i særlig grad, at det inden for investering gælder, at heldet følger den dygtige. Der tales meget om fusioner i pensionsbranchen. Lægernes Pensionskasse har valgt at stå på egne ben hvorfor? Vi har respekt for de udfordringer, som pensionskassen og i øvrigt også banken møder hver dag. Det er derfor vi samarbejder på kryds og tværs med vore kollegaer i branchen, især på investeringsområdet, hvor vi jo blandt andet har et tæt og godt samarbejde med pensionskasserne JØP og DIP. Vi løser også udfordringen ved at samdrive pensionskasse, bank og investeringsforening det øger vores samlede forretning og vores samlede organisation. Vi har pænt over 100 mia. kroner under virkelig. Vi kender jo deres indtægtsforløb og formueforhold, deres jobsikkerhed, deres invaliditetsmønster og alt andet, man kigger på ved kreditvurdering. I øvrigt kan vi ikke absorbere større vækst lige nu. Vi vokser meget kraftigt sidst jeg kiggede, var vi det 22. største pengeinstitut i landet. Pensionskassen har i årevis ligget i top på afkastet. Hvor meget skyldes god timing og dygtig forvaltning og hvor meget er rent held? Investeringsbeslutninger er karakteriseret ved, at man på beslutningstidspunktet aldrig ved, om de er gode eller dårlige. Man har derfor altid oplevelsen af, at der også er held involveret. Det drejer sig om at træffe flere gode end dårlige beslutninger, og det kræver solide investeringsmæssige kompetencer i orgaforvaltning, og vi er 100 ansatte. Banken er Danmarks billigste, og investeringsforeningen er den 6. største. Det er altså et ganske godt udgangspunkt for at stå på egne ben og blive stående. I Lægernes Pensionskasse er medlemsskab obligatorisk. Hvordan forsvarer man tvang her i det frie valgs tidsalder? Obligatorisk medlemskab er meget omkostningseffektivt, og der er meget store økonomiske fordele ved en tvungen pensionsordning. Vi er jo den billigste pensionsordning i landet, og formueafkastet er fint. Men obligatorisk medlemskab betyder jo også, at vi er ekstra forpligtet til at drive pensionskassen konkurrencedygtigt. Vi forvalter vores medlemmers penge, og vi er ekstremt bevidste om rækkevidden af det ansvar. Og man må ikke glemme, at vores ejere er vores medlemmer der er ingen eksterne ejere, der tjener penge på lægerne. Det gør de selv. Hvor er Lægernes Pensionskasse om 10 år? Det ved man aldrig. Jeg mener helt klart, at den nuværende forretningsmodel med pensionskasse, bank og investeringsforeninger er konkurrencedygtig, også i en længere årrække frem. Men det er helt op til lægerne og ledelsen i forening at udstikke kursen. Det vil jeg følge med interesse. Hvad skal du lave efter 1. juni? Jeg skal have besøgt nogle flere lande, nogle flere teatre og nogle flere kunstudstillinger sammen med min bedre halvdel Ulla, vi har begge to en stor appetit for kunst og kultur. Og så har jeg en ambition om at få gjort noget mere ved min interesse for at male. Det har været lidt forsømt, så afkastet lader en del tilbage at ønske. 1. juni går administrerende direktør Niels Lihn Jørgensen på pension efter 25 år i spidsen for pensionskassen. LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015 SIDE 5

6 LÆGERNE ER MEST TILFREDSE Nye målinger viser, at lægerne er mest tilfredse med deres pensionskasse. PENSIONSKASSEN BAG UDVIDELSEN AF FRB.C Efter to et halvt års ombygning slog Frederiksberg Centret (FRB.C) dørene op til et nyt shoppingmekka i hjertet af Frederiksberg. Hvert år måler Aalund Research pensionsopsparernes tilfredshed med deres pensionskasse. Undersøgelsen omfatter otte arbejdsmarkedspensionskasser og måler medlemmernes tilfredshed, tillid og loyalitet. Det samlede resultat placerer Lægernes Pensionskasse på førstepladsen. Medlemmerne har vurderet deres pensionskasse på en række områder som rådgivning og information, tilfredshed med produkter og tillid til pensionskassens forvaltning. For hver af disse parametre er Lægernes Pensionskasse bedømt som den bedste. Undersøgelsen viser også, at lægerne i langt højere grad end andre foretrækker en pensionskasse kun for deres faggruppe. FRB.C, der ejes af Danica og Lægernes Pensionskasse, er blevet en halv gang større. I foråret åbnede 25 nye butikker på de ekstra kvadratmeter. FRB.C ligger i Frederiksbergs naturlige handelscentrum og midt i et område, hvor der sker en stor byudvikling med byggeri af metrostation, uddannelsessteder, bibliotek og parkeringspladser. Lægernes Pensionskasse har været med helt fra starten i I de snart 20 år har centret haft kontinuerlig fremgang i omsætningen og har markeret sig som et detailhandelscentrum på Frederiksberg. Byggeriet af den nye Cityring er i fuld gang, og fra 2019 betyder det, at hele to metrolinjer vil forbinde FRB.C med andre dele af hovedstaden. Som noget nyt har undersøgelsen målt på, om det betyder noget for lægerne, at pensionskassen også driver en medlemsbank. 6 ud af 10 ser en fordel i at have deres pension og bankforretninger samlet i Lægernes Pensionskasse og bank. Samlet tilfredshed (værdien 5 er bedst og 1 er dårligst). Med sin centrale beliggenhed, metrostation i kælderen, 6,4 mio. kunder om året og en af landets højeste omsætninger per kvadratmeter, har der været stor efterspørgsel på de nye lejemål. Det er derfor et fuldt udlejet FRB.C, der holdt Grand Opening tidligere i år. Efter udvidelsen rummer FRB.C 88 butikker inden for livsstil, mode, sport, fødevarer og elektronik fordelt på kvadratmeter. 4,0 Lægernes Pensionskasse ,1 Lægernes Pensionskasse ,8 Gennemsnit 2014 SIDE 6 LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015

7 Det er trist at være obligationsejer, når renten er nul, for pensionskasserne kan ikke undvære obligationer. Der findes heldigvis alternativer, der ligner. LAV RENTE GØR DET SVÆRERE AT VÆRE PENSIONSKASSE Boligejerne fester på grund af rentefaldet, men i landets pensionsselskaber hænger der ingen kulørte lamper i investeringsafdelingerne. De meget lave renter gør det sværere at skabe afkast i fremtiden. Knap halvdelen af formuen i Lægernes Pensionskasse er anbragt i obligationer, og hovedparten er placereret i de lavest forrentede stats- og realkreditobligationer. Men hvorfor overhovedet købe obligationer, når de giver så ringe afkast? Svaret er, at obligationer er sikre papirer, der er med til at reducere den samlede investeringsrisiko, forklarer vicedirektør Ralf Magnussen. Vi har over 30 mia. kroner placereret i aktier. De giver et højere afkast, men har også en højere risiko end obligationer. Da pensionskassen til enhver tid skal kunne svare enhver sit, er vi nødt til at anbringe en del af formuen i de mere værdifaste, men lavtforrentede obligationer. Ellers risikerer vi, at pensionskassens værdier bliver dramatisk reduceret, hvis bunden går ud af aktiemarkedet. Alternativer Der findes attraktive alternative aktiver med nogle af de samme stabile egenskaber som obligationer. Det drejer sig om investeringer i fx ejendomme og in- frastruktur, som i de seneste år har fyldt mere på bøgerne i pensionskassen, og som kommer til at fylde endnu mere i de kommende år. Det er investeringer som sidste års tilsagn på 500 mio. kroner til fonden bag den tyske havmøllepark Gode Wind II. Eller investeringstilsagnet på 1,25 mia. kroner til infrastrukturfonden Copenhagen Infrastructure II, der investerer i biomassekraftværker, vindmølleparker og el-transmissionsnet. Pensionskassen er også med i et dansk OPP-projekt (Offentligt Privat Partnerskab), som skal opføre en stor kontorbygning på Kalvebod Brygge. Den slags illikvide investeringer vil der komme flere,,,,, af i de kommende år, forventer Ralf Magnussen. I den type investeringer binder vi pengene i en årrække. Til gengæld er afkastet forholdsvis stabilt og under alle omstændigheder markant højere, end det vi får på obligationer, siger Ralf Magnussen, der understreger, at risikoen også her er højere end på traditionelle obligationer. Den lave rente gør simpelthen, at vi er nødt til at finde alternative veje og dermed også acceptere en højere risiko. LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015 SIDE 7

8 3,8 MIA LÆGERNE HAR LÅNT 3,8 MIA. HOS TOTALKREDIT I 2012 indgik Lægernes Pensionsbank samarbejde med realkreditinstituttet Totalkredit, og det har været en stor succes for begge parter. I løbet af de blot tre år, har udlånet rundet 3,8 mia. kroner fordelt på realkreditlån til kunder i Lægernes Pensionsbank. Det er i år 25 år siden, at 50 små og mellemstore banker etablerede Totalkredit for at skabe deres egen leverandør af realkreditlån. Før den tid var man som boligejer henvist til selv at kontakte et realkreditinstitut, når boligen skulle finansieres. I dag er Totalkredit overtaget af Nykredit, men grundtanken bag etableringen nyder Lægernes Pensionsbank godt af i dag: Muligheden for at tilbyde kunderne realkreditlån gennem samarbejdet med Totalkredit var nemlig den sidste brik, der skulle til, for at Lægernes Pensionsbank blev en fuldservicebank. Som bankkunde forventer vi i dag, at vores bank kan ordne alle finansieringsbehov. Vi ønsker alle pengesagerne ordnet i én ombæring, og det er muligt gennem bankens samarbejde med underleverandører som Totalkredit, siger kundechef Helle Stigaard. LÆGERNES PENSIO TOG SIG AF BØVLET FIK FAMILIEN SIT H Banken ville ikke svare Kim Krarup på, hvor meget han kunne købe hus for. Så han spurgte i stedet Lægernes Pensionsbank. I dag er han fast kunde. SIDE 8 LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015

9 < Kim Krarup (stribet trøje) foran huset i Lyngby sammen med Daniel (Siljes kæreste), Silje, Inge og Villads. Hunden "Iron" sneg sig også med på billedet. Kim Krarup havde været kunde i banken siden ungdomsårene, så det var ikke lige den behandling, han forventede. Til sidst slap tålmodigheden op, og han tog kontakt til Lægernes Pensionsbank. Det har han ikke fortrudt. Det var en helt anden oplevelse. De gik lige til sagen, vi fik lagt et budget og blev udstyret med et Køberbevis, så vi kunne slå til på stedet, når huset var fundet. De styrede processen hele vejen igennem og sørgede for at holde os tæt orienteret. Det endte med køb af et dejligt hus i Lyngby i februar. Det endte også med, at familien flyttede alle deres banksager over til Lægernes Pensionsbank og den proces var også smertefri. Man tænker jo, at det er besværligt at skifte bank, med alt hvad det indebærer af nye konti, kreditkort, ændring af betalingsservice og så videre. Men det blev ordnet med et par underskifter på nogle dokumenter, resten tog banken sig af. NSBANK OG SÅ US Boligmarkedet er kommet i omdrejninger igen, og det gælder ikke mindst i Københavnsområdet, hvor de attraktive huse ryger hurtigt. Derfor dur det ikke, hvis banken skal se salgsopstillingen, før de vil låne dig penge til dit drømmehus. Det var ikke desto mindre det krav, som Kim Krarup blev mødt med af sin daværende bank, da han og familien besluttede sig for at sælge huset i Hundested for at flytte tættere på byen og Kims daglig arbejdsplads. Sammen med ægtefællen Inge begyndte den 42-årige afdelingslæge på urologisk afdeling på Rigshospitalet i efteråret at lede efter et hus i Lyngbyområdet, der kunne danne ramme om familien, som også tæller Silje på 17 og Villads på 15. Der var bare et problem: Banken obstruerede projektet. Vi kunne ikke få et klart svar på, hvor meget vi kunne købe for. Det afhang af huset, beliggenheden og en hel masse andre ting. De ville se huset, før de gav lånetilsagn, og det kunne vi ikke bruge til noget. Hele forløbet blev klaret online, og faktisk har Kim Krarup aldrig mødt sine rådgivere i Lægernes Pensionsbank ansigttil-ansigt. Det har ingen betydning. Det afgørende for os er, at man kan komme til at tale med banken, når man har brug for det, og sådan oplever vi Lægernes Pensionsbank. Lene og Helle, som vores rådgivere hedder, har været formidable hele vejen igennem, siger Kim Krarup, der især er glad for at slippe for alt besværet: Når jeg opererer en patient, er patienten jo ligeglad med, om det har været besværligt for mig. Det afgørende er resultatet. Sådan har jeg det også med pengesager. Jeg forventer, at banken tager sig af bøvlet. LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015 SIDE 9

10 LIVSKRAFTEN OG DEN EVIGE PENSION Danskernes levetid overgår igen alle forventninger det gælder også for pensionisterne i Lægernes Pensionskasse. På blot to år er levetiden steget med næsten et ½ år, så 60-årige kvinder i dag bliver 86,2 år i gennemsnit, mens de jævnaldrende mænd takker af efter 84,8 år. Det betyder, at din pension skal strække længere med mindre du arbejder lidt længere. Så er det godt at have en livsvarig pension! Men det betyder også, at hvis pensionen skal udbetales i flere år, bliver den årlige pension mindre, fordi den udregnes i forhold til, hvor meget du har sparet op. Du kan heldigvis selv gøre noget for at sikre, at din udbetalte pension holder niveau. Du kan fx vælge at betale lidt mere ind til din pensionsordning. Du kan regne på det i Min Pension på lpk.dk. Du kan også vælge at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. I efteråret øgede vi den forudsatte levetid med 1,7 år for en 60-årig mand og ca. et ½ år for en 60- årig kvinde. Det svarer til, at en 60-årig mandlig læge skal arbejde 9-10 måneder længere, mens hans jævnaldrende kvindelige kollega kan nøjes med 2-5 måneder længere på arbejdsmarkedet for at opretholde samme pension ved 67 år, som han eller hun havde før nedsættelsen. Er det så den sidste pensionsregulering? Det er umuligt at sige. Hvis levetiden fortsætter med at stige i det nuværende tempo, må du forvente, at pensionen bliver sat ned med fem til ti års mellemrum. Så ud fra et pensionsmæssigt synspunkt er den stigende levetid dårligt nyt. De fleste vil dog nok mene, at alternativet er værre. NY MULIGHED FOR EKSTRA TIL PENSION 30% Vil du spare mere op til din tid som pensionist, lancerer pensionskassen til efteråret produktet Livsvarig livrente, der som navnet siger udbetales lige så længe, du lever. Du kan trække indbetalingen fra i skat, og hvis du dør først, får din ægtefælle eller samlever gavn af opsparingen. Særlig skattefordel ved egen praksis Du har hidtil kunnet indbetale op til 30 pct. af dit overskud fra egen virksomhed på en ratepension og få fradrag i skatten. Den mulighed findes ikke længere. I stedet for vil du fremover kunne indskyde pengene på den nye livsvarige livrente, hvor 30 procent-reglen fortsat gælder. Du kan læse mere om det nye produkt, og hvordan du kan indbetale til det, i næste nummer af Lægernes Pensionsnyt, som vi sender til dig i september. STIGENDE LEVETID RAMMER ALLE Den stigende levetid rammer alle, selv om pensionsopsparere med livsvarige pensioner naturligvis er langt bedre stillet end de mange tusinde danskere, der har sparet op på ratepensioner med fast udløbsdato. Også aldersgrænserne for folkepension følger med op. I dag er det din alder, der bestemmer, hvornår du kan gå på folkepension. Hvis du er født før 1954, kan du få folkepension som 65-årig. Er du født mellem 1954 og 1962, bliver folkepensionsalderen gradvist forhøjet til 67 år. Hvis du er født efter 1962 afhænger din folkepensionsalder af udviklingen i befolkningens levetid. For øjeblikket er folkepensionsalderen eksempelvis 68 år i 2030 og 69 år i 2035 men for tiden diskuterer Christiansborg heftigt, om den seneste udvikling i levetiden skal betyde, at aldersgrænserne skal have yderligere et hak opad. SIDE 10 LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015

11 1,2 MIO. KRONER MERE I AFKAST Målet er, at pensionskassens afkast skal være blandt den bedste halvdel af branchen set over en årrække. Så langt tilbage man kan måle, ligger pensionskassens afkast blandt de absolut højeste i branchen. Forspringet svarer til, at 1 mio. kroner investeret i 1991er blevet til 7 mio. hos os, men kun 5,8 mio. kroner i det gennemsnitlige selskab. Det er 1,2 mio. kroner i ekstra afkast svarende til 20 pct. mere i pension. AFKAST AF AKTIVER i pct. 5 år 24 år* ( ) ( ) Lægernes Pensionskasse 9,4 8,5 Akademikerpensionskasser (gns.) 8,9 7,9 Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.) 9,3 7,6 Kommercielle selskaber (gns.) 7,6 7,6 Sektoren (gns.) 8,9 7,6 Kilde: Kirstein A/S (* 1991 var første år, hvor selskaberne skulle oplyse sammenlignelige afkasttal). LAVE OMKOSTNINGER GIVER STØRRE PENSION Igennem flere år har Lægernes Pensionskasse haft de absolut laveste omkostninger i branchen set i forhold til de samlede pensionsindbetalinger og hensættelser. Målt på omkostninger pr. medlem placerer pensionskassen sig også bedre end gennemsnittet. De lave omkostninger til administration svarer til, at din pensionsformue set over 30 år bliver godt 20 pct. større end i et gennemsnitligt kommercielt selskab. Nøgletal med forbehold Når det gælder nøgletallet ÅOP (årlige omkostninger i procent), som ofte bruges til sammenligning i pensionsbranchen, har vi ingen ambition om at være blandt de billigste. ÅOP indeholder nemlig omkostninger til investering og den såkaldte risikoforrentning. Pensionskassen følger en investeringsstrategi, der koster mere, men også typisk giver et højere afkast. Derfor har medlemmerne ingen interesse i, at pensionskassen konkurrerer på lave investeringsomkostninger. Det vigtige, er det afkast, der er tilbage, når omkostningerne er betalt. Hvad angår risikoforrentningen som er en betaling til selskabets ejere giver det god mening at regne det med som en udgift, hvis man er kunde i et kommercielt selskab, der skal tjene penge på kunderne. Men i Lægernes Pensionskasse er medlemmerne også ejerne. Derfor ender risikoforrentningen i sidste ende i medlemmers lommer og er derfor ikke en reel omkostning for pensionskassens medlemmer. OMKOSTNINGER TIL ADMINISTRATION Pct. af medlemsbidrag Pct. af hensættelser Kr. pr. medlem Lægernes Pensionskasse 1,2 0, Akademikerpensionskasser (gns.) 2,3 0, Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.) 2,5 0, Kommercielle selskaber (gns.) 4,9 0, Sektoren (gns.) 3,3 0, Kilde: Selskabernes årsregnskaber for 2014 LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015 SIDE 11

12 Lægerne fik igen i 2014 et godt afkast på pensionsinvesteringer, men renten giver udfordringer. Det redegjorde bestyrelsesformand Linda Nielsen for på pensionskassens generalforsamling. GENERAL- FORSAMLING delegerede deltog på hotel Scandic i det indre København, da Lægernes Pensionskasse holdt generalforsamling i april. Bestyrelsesformand Linda Nielsen kunne indledningsvis fortælle, at de resterende medlemmer, ægtefælleog børnepensionister med den gamle garanterede ordning sidste efterår fik tilbud om at omtegne på de nye vilkår. Det var tredje gang tilbuddet om omtegning blev fremsat. Alle har haft muligheden, og vi må antage, at alle, der vil, nu rent faktisk har omtegnet, sagde formanden. Negativ rente kræver handling Renterne er fortsat med at falde kraftigt i 2014, og flere renter er nu negative. Det er en helt ekstraordinær situation, som kræver ekstraordinær handling for at kunne beskytte værdierne bedst muligt. Bestyrelsen er nødt til at reagere, så vi, også under disse ugunstige forhold, kan skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne. Derfor vil grundlagsrenten blive nedsat til -0,5 pct. med virkning fra 1. januar 2016, sagde Linda Nielsen. Ændringen gælder ordninger med betinget garanti, hvor grundlagsrenten pt. er 0 pct. Hun forklarede, at nedsættelsen ikke betyder, at medlemmernes pensioner fremover skal forrentes negativt tværtimod. Hensigten er at rette investeringerne derhen, hvor der kan opnås merværdi. En negativ grundlagsrente er derfor midlet til at sikre et konkurrencedygtigt formueafkast fremover. Når man fra pensionskassens side holder fast i at have en grundlagsrente også selv om den er negativ så skyldes det, at grundlagsrenten er medlemmernes sikkerhedsnet mod voldsomme tab, ved fx store aktiedyk. Det er en langt bedre ordning end det såkaldte markedsrenteprodukt, som pensionsselskaberne typisk tilbyder Vi har fokus på, at skabe det bedst mulige afkast, holde omkostningerne nede og sikre, at pensionskassen er økonomisk velkonsolideret i mange år frem. Vi har også fokus på at, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at handle socialt ansvarligt. SIDE 12 LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015

13 Lægerne har derudover fordel af at have eksklusiv adgang til en prismæssigt meget attraktiv fuldservicebank. Alligevel er godt halvdelen af pensionskassens medlemmer endnu ikke kunder i banken. Det gør vi nu noget ved, sagde formanden, og fortalte, at man i 2015 vil gå endnu mere målrettet efter at få flere kunder blandt medlemmerne. Alternative investeringer I disse år inddrager pensionskassen i stigende omfang alternative investeringer i sit investeringsunivers for at opnå et fortsat konkurrencedygtigt afkast. Det gælder blandt andet investeringer i infrastruktur, som fx vindmølleparker. deres kunder. Med et markedsrenteprodukt er det pensionstageren selv, der bærer den samlede risiko og indkasserer det fulde tab, hvis aktierne falder, sagde formanden. Det er bestyrelsens hensigt at hæve grundlagsrenten til 0 pct., så snart renteniveauet igen gør det muligt. Finanstilsynet på besøg I 2014 har både bank og pensionskasse været igennem meget vellykkede ordinære inspektioner fra Finanstilsynets side. Der var blot et enkelt påbud til banken, mens pensionskassen gik fri af påbud, hvilket er næsten uset i branchen. Banken giver et solidt afkast Banken er af stor betydning for pensionskassens økonomi, og den er på flere måder et gode for pensionskassens medlemmer. I 2014 gav investeringen i banken et afkast på 12,8 pct. til pensionskassen. Oveni det kommer de positive synergieffekter af samdriften af pensionskasse og bank. Formanden omtalte disse investeringer som grønne investeringer og sagde: Vi har fokus på, at skabe det bedst mulige afkast, holde omkostningerne nede og sikre, at pensionskassen er økonomisk velkonsolideret i mange år frem. Vi har også fokus på at, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at handle socialt ansvarligt. Vi er meget opmærksomme på de forventninger, som omverdenen har på det punkt. I 2014 steg nøgletallene for omkostninger en anelse i forhold til året før. Det skal ses i lyset af, at der er brugt ressourcer på at overgå til digital kommunikation, indføre den nye pensionsordning med 10-årig ægtefælledækning, udvikle et livrenteprodukt og gennemføre endnu en omtegning. Konkurrencedygtige akademikerkasser De faglige foreninger og pensionskasserne på akademikerområdet har i fællesskab undersøgt, om akademikerkasserne er konkurrencedygtige i forhold til andre pensionsleverandører. Linda Nielsen kunne fortælle, at det er de. Hver enkelt akademikerkasse placerer sig bedre end gennemsnittet af arbejdsmarkedspensionskasser og gennemsnittet af kommercielle pensionsselskaber. Her- LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015 SIDE 13

14 til kommer spørgsmålet om omfordeling mellem kunderne. Hos os kan medlemmerne være trygge ved, at indbetalingerne alene anvendes til gavn for deres egne pensioner ikke for at hverve nye kunder, sagde formanden. Ekstra afkast på 4 mia. kroner Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen fremlagde pensionskassens regnskab for 2014 og fremhævede bl.a., at pensionskassen i mange år har haft et merafkast i forhold til det sammenlignelige markedsafkast. De sidste 10 år svarer det til, at der er tjent ca. 4 mia. kroner ekstra igennem perioden. Om afkastet i 2014 sagde han, at det samlede afkast lå under midten, hvor toppen dominereres af pensionskasser med mange garanterede ordninger og dermed en større del af formuen placeret i afdækningsaktiver, der har givet høje afkast. Vores pensionskasse har altovervejende betingede ordninger, hvor der ikke anvendes afdækning, og høje aktieafkast har ikke kunnet kompensere for de meget høje afkast på afdækningsaktiverne. Det omvendte var tilfældet sidste år, noterede Niels Lihn Jørgensen. På den lange bane er afkastet til gengæld særdeles godt, og placerer pensionskassen på en andenplads. Pensionskassens kapitalforhold solvensen er i høj grad også med til at sætte rammerne for pensionskassens økonomiske formåen. Niels Lihn Jørgensen kunne oplyse, at pensionskassen er på plads med hensyn til de nye regler, der gælder fra 2016, og solvenssituationen er komfortabel. Under debatten udtrykte et medlem utilfredshed med, at den udbetalte pension var blevet sat ned de senere år, samt at pensionisterne ikke er repræsenteret direkte i bestyrelsen. Niels Lihn Jørgensen forklarede, at den kraftigt forlængede levetid gør, at pensionen skal strække sig over længere tid, og det koster på de årlige udbetalinger. Bestyrelsesmedlem Marianne Ingerslev Holt sagde, at de fire lægelige medlemmer af bestyrelsen, repræsenterer alle uden skelen til søjletilhørsforhold og prøver at tilgodese alles interesser. Bestyrelsens beretning og årsregnskabet blev godkendt med klapsalver. På samme vis genvalgte forsamlingen de bestyrelsesmedlemmer, der var på genvalg i år. Det største bifald høstede dog Niels Lihn Jørgensen, der deltog i sin sidste generalforsamling efter 25 år i spidsen for pensionskassen. I en personlig tale rettede bestyrelsesformand Linda Nielsen en varm tak til Niels Lihn Jørgensen for en dybt dedikeret og højt professionel indsats: Du har sørget for pensionskassens konkurrencedygtighed, og derfor vil jeg sige, du kan sådan set trygt og med god samvittighed give den videre. Bestyrelsen for Lægernes Pensionskasse. Fra venstre: Jesper Rangvid, Peter Lindholm, Peter Melchior, Linda Nielsen (formand), Klaus Friis Andersen, Marianne Ingerslev Holt (næstformand) og Philip Bennett. Referat fra generalforsamlingen kan læses på lpk.dk. SIDE 14 LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015

15 2014 BØD PÅ MERAFKAST OG LAVE OMKOSTNINGER Årsrapport 2014 kan læses i sin fulde ordlyd på lpk.dk Orientering om årsrapporten. Afkastet Pensionskassen benytter en aktiv investeringsstrategi til at pleje formuen. Det har de seneste 15 år givet et årligt afkast, der er 1,6 pct.point højere end udviklingen på finansmarkederne (kaldet benchmark). I 2014 blev afkastet af de børsnoterede investeringsaktiver på 12,4 pct. før skat, hvor merafkastet blev på en halv pct. De amerikanske aktier førte an i stigningen på aktiemarkedet og bidrog i høj grad til det positive resultat, mens de europæiske aktier klarede sig dårligst. Det hænger sammen med en ulige vækst rundt om i verden. Investeringsaktiver gav et afkast på 8,6 pct., mens det samlede afkast, der også tæller afkastet på renteafdækning, endte på 9,2 pct. før skat (N1). Valutaafdækningen, der til dels som følge af lovkrav er nødvendig for at begrænse risikoen ved investering i udenlandske aktiver, trak ned i afkast for investeringsaktiver og i det samlede afkast, da den danske krone i årets løb blev svækket over for blandt andre den amerikanske dollar. Omkostningerne Der er samdriftsfordele ved at drive både pensionskasse og bank for medlemmerne. Det giver lave omkostninger. Igennem flere år har Lægernes Pensionskasse haft de laveste administrationsomkostninger i branchen både i forhold til indbetalingerne og til pensionshensættelserne. Målt pr. medlem placerer pensionskassen sig bedre end gennemsnittet. Der arbejdes fortsat på at effektivisere pensionskassen og opnå stordriftsfordele blandt andet igennem samarbejde med andre. Alt sammen for også fremover at kunne tilbyde medlemmerne konkurrencedygtige omkostninger. I 2014 udgjorde omkostningerne 0,04 pct. af pensionshensættelserne og 1,2 pct. af indbetalingerne (medlemsbidragene). Det svarer til 580 kr. pr. medlem. Kapitalberedskabet Egenkapitalen, der er en del af pensionskassens formue, skal være tilstrækkelig til at kunne dække en lang række risici. Pensionskassens egenkapital var ved udgangen af 2014 på 12,5 pct. af pensionshensættelserne. Banken Lægernes Pensionsbank gav i 2014 et overskud på 24,8 mio. kr. Det er højere end forventet og skyldes, at banken har tjent mere på renter, gebyrer og værdipapirer. Samtidig var der færre tab på kunder end budgetteret. Afkast (før skat, i pct.) Gennemsnit pct. pct. pct. pct. pct. sidste 5 år Investeringsaktiver 12,4-0,6 12,5 8,3 8,6 8,1 Samtlige aktiver (inkl. afdækningsaktiver) 11,4 11,6 8,4 6,6 9,2 9,4 Omkostninger til administration Pct. af medlemsbidrag 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 Pct. af pensionshensættelser 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 Kroner pr. medlem Afkast af investeringsaktiver Pensionskassen Benchmark Sammensætning og afkast Andel Afkast Afkast sammenlignet med benchmark (pct.) Nominelle obligationer 22,8 7,2 6,8 Indeksobligationer 1,2 9,7 8,8 High yield- og emerging markets-obligationer 19,4 4,7 4,4 Investment grade-obligationer 3,4 7,4 7,4 Børsnoterede obligationer i alt 46,7 6,0 6,4 Globale aktier 23,3 19,7 18,4 Europæiske aktier 4,1 9,1 6,6 Amerikanske aktier 12,9 28,1 28,1 Asiatiske aktier 2,8 10,2 10,6 Emerging market-aktier 6,2 10,3 11,2 Small cap 2,0 14,0 15,8 Øvrige aktier 2,1 27,4 18,4 Børsnoterede aktier i alt 53,3 18,7 17,6 Børsnoterede investeringsaktiver i alt ,4 11,9 Det gav pensionskassen et afkast på 12,8 pct. af den kapital, der er investeret i banken. Oveni kommer positive synergieffekter på ca. 17 mio. kr. af samdriften af pensionskasse og bank I TAL Årets samlede afkast blev på 9,2 pct. før skat (N1). En aktiv investeringsstrategi gav et merafkast af de børsnoterede investeringer i forhold til det benchmark, der sammenlignes med. Afkastet blev på 12,4 pct. Den kapital, der er investeret i Lægernes Pensionsbank, gav et afkast på 12,8 pct. Omkostninger til administration blev fastholdt på 0,04 pct. af pensionshensættelserne. Det er branchens laveste. Indbetalingerne steg med knap 5 pct., og aktiverne voksede til 76,6 mia. kr. Det er 6,5 mia. kr. mere end året før. Godt læger og lægestuderende blev medlem af pensionskassen, der rundede medlemmer og pensionister. LÆGERNES PENSIONSNYT MAJ 2015 SIDE 15

16 AKTIVT EJERSKAB I INDIEN En konkret sag fra Indien har vist, at aktivt ejerskab nytter. Aktivt ejerskab er en del af pensionskassens SRI-politik. I stedet for blot at sælge en virksomhed, der ikke lever op til politikken, kan det være hensigtsmæssigt at få en dialog med virksomheden og eventuelt fremsætte krav på virksomhedernes generalforsamling. Mineselskab fik rettet op Lægernes Pensionskasse var gennem selskabet Vedanta Resources aktionær i Sesa Sterlite, der udvinder kobber, zink og aluminium. Sesa Sterlite har været involveret i en række forureningssager, og derfor gik Ethix i dialog med selskabet på vegne af Lægernes Pen sionskasse. Oprindelige folk er ofte udsatte i sager om råstofudvinding. Lægernes Pensionskasse ejer aktier i pensionskassens SRI-politik (Social Responsible Investments). Tilsynspligten flere tusinde virksomheder over hele kloden. Med ejerskabet følger også en pligt udøves gennem en samarbejdsaftale til at holde øje med, at virksomhederne med konsulenthuset Ethix SRI Advisors, lever op til de retningslinjer for socialt ansvarlige investeringer, som er bekrevet i verden der følger virksomheders gøren og laden over. Presset fra investorerne fik Sterlite til at reducere deres udledninger, som i dag lever op til internationale miljøstandarder. Sterlite har også ændret holdning i en sag om tvangsflytning af oprindelige folk uden tilstrækkelig kompensation, så man fremover ikke etablerer mineprojekter uden samtykke fra de oprindelige folk. Selskabet følges fortsat tæt for at sikre, at de lever op til deres ambitioner. På lpk.dk kan du læse mere om de overordnede SRI-krav til de virksomhed, vi investerer i. Redaktion: Lægernes Pensionskasse Oplag: Design: Kontrapunkt A/S Layout og produktion: Rumfang / Kragh Kommunikation Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Telefon Fax

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02 HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD 2 Bestyrelse 2 Direktion 2 Revision 2 REDAKTIONEL NOTE 3 LEDELSESBERETNING 4 Halvårets resultat 4 Balance 4 Udsigterne for andet halvår 2015 4 Risici og kapitalberedskab

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere