SÅDAN GØR VI. Oktober/november Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI. Oktober/november 2012. Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI Oktober/november 2012 Tema: Pædagogisk IT Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4 Tablets giver elever uden sprog en stemme Side 6 Puljer til digitale læremidler og udviklingsprojekter Side 7 Sætter læringsbegrebet på spil I Webben på Sofiendalskolen mødes lyst til læring, ikke kun i barndommen, men gennem hele voksenlivet. eleverne efter skoletid for at hygge sig sammen og lære mere i et forum, hvor Ud fra denne filosofi etablerede Sofiendalskolen de kan boltre sig med bøger, blade, sidste skoleår udviklingsprojektet Webben inklusionsredskab på Sofiendalskolen med støtte fra brætspil, teknik og masser af it. Fælles Skoleudvikling. Det skal være spændende at lære, og det skal Webben er et læringsrum, hvor eleverne mødes være fint, at man gerne vil lære mere. Alle elever frivilligt efter skoletid for at være med i et fælleskab, skal opleve en motiverende skolegang, der giver hvor det handler om at blive fagligt dygtigere i et Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.) Områdechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen m.fl. Layout Grafiker Lise Særker Forslag mailes til Næste blad udkommer december 2012 Jasmin, Sahar og Aparna fra 6. årgang kommer fast i Webben to gange om ugen. De er glade for at spille matematikspil og andre spændende spil på Webbens ipads. Nogle gange laver de også film på Skoletube. Fortsættes side 2

2 Dyb koncentration. Lego Mindstorm er et hit blandt drengene. Derhjemme ville de måske bare sidde og høre Justin Bieber, konstaterer Søren Juulsgaard om de ældre elever, der hygger sig med at klare hjemmearbejdet sammen. krydsfelt mellem sjov og læring. Det nye læringssted holder til i skolens pædagogiske læringscenter, der i flere år har været indrettet med hygge kroge, sofahjørner, afskærmede rum m.v. ud fra et ønske om at tilgodese de forskellige læringsstile. Nogle elever vil gerne spille avancerede computerspil, søge informationer i skyen eller producere små film på Skoletube. Nogle vil spille intellektuelle brætspil eller udvikle finesser til Lego Mindstorm. Nogle er glade for at lave lektier i et forum, hvor de kan spørge lærerne eller de andre elever til råds, og andre kommer mest af alt på grund af muligheden for at indgå i aktiviteter med elever, som de måske svinger bedre med end klassekammeraterne. I Webben er det tilladt at være lidt nørdet og fordybe sig i en interesse. Webben er et lystbetonet læringsværksted, hvor eleverne hjælper og inspirerer hinanden, så det bliver sjovt at lære nyt. Det er helt bevidst, at vi ikke bruger ordene lektier og lektiecafe. Lektier har en klang af pligt, og lektiecafe indikerer, at man skal lave mere af det, man ikke er god til, for at blive god nok. Vi mener, at man skal tilbydes mulighed for at lave noget helt andet. Det fremmer lysten til læring, siger skoleleder Merete Haugaard Jensen. Udløber af LP-arbejdet Ønsket om at etablere et anderledes læringstilbud er dels udsprunget af skolens LP-arbejde gennem nu fem år, dels af at skolen har fået skabt en professionskultur, hvor teamene arbejder systematisk med videndeling og sparring med vejlederne. Vi har nogle virkelig gode lærerteam, der reflekterer meget over didaktik og pædagogik. Der er skabt en kultur, hvor der tales meget om den enkelte elevs muligheder og om, hvordan man bedst tilgodeser elevens læring. Det er kendt viden, at man lærer bedst, når man er sammen med andre og inspireres af andre. I Webben er fællesskabet og frivilligheden i fokus. Vi sætter læringsbegrebet på spil og bruger alle læringsmidler bøger, elektronik, teknik og spil på én gang. It fylder meget, fordi det er tidens og fremtidens værktøj, og eleverne synes, det er spændende. Men der er også megen læring i at spille et sjovt matematikspil eller et spil på engelsk, siger Anne-Marie Nedergaard. Vi giver eleverne flere platforme at optræde på. Vi præsenterer dem for forskellige muligheder, så de kan opleve glæden ved at være gode til noget. Vi vil vise dem, at det ikke gør ondt at lære. Vi vil bryde den sociale arv, som nogle af eleverne bærer på. Hvis vi kan frigøre dem fra den negative opfattelse, som deres Emil og Mads kommer i Webben, fordi de synes, det er dejligt at vide, at lektierne bliver lavet rigtigt. Og så er de vilde med at udvikle finesser til Lego Mindstorm. Kristina Kragelund hjælper Sahar, der er glad for muligheden for at få hjælp til lektierne. Samtidig nyder hun at hygge sig med kammeraterne i Webben. Fortsættes side 3 2

3 Anne-Marie Nedergaard (tv) og Merete Haugaard Jensen, med plakaten, der reklamerer for Webbens tilbud til elever på årgang. Webben holder til i pædagogisk læringscenter, der er indrettet med et stort fællesrum og forskellige små arbejds- og hyggekroge. forældre måtte have af skolen, er der større sandsynlighed for, at de får lyst til at fortsætte på en ungdomsuddannelse og videre i uddannelsessystemet. For mellemtrin og udskoling Da Webben åbnede sidste år, var det som et tilbud til årgang. I år er 4. årgang kommet med, og det drøftes allerede, om 3. årgang skal have mulighed for at komme med fra næste skoleår. I år er Webben åben for 4.-6 årgang to gange om ugen i to lektioner lige efter skoletid og for ud - skolingen to andre dage. To lærere fra mellemtrinnet og to fra udskolingen arbejder fast i Webben, som især har godt tag i mellemtrinnet elever møder op, hver gang Webben er åben for mellemtrinnet. I udskolingen har fremmødet været mere svingende, fordi mange har fritidsjob eller andre gøremål efter skoletid. Derfor er åbningstiden i år ændret, så der nu er åbent i et par morgenlektioner den ene gang om ugen. Nogle udskolingselever kommer for at lave skriftlige opgaver sammen, andre kommer efter venlig henstilling fra deres lærere for at få indhentet manglende afleveringer i Webbens skrivefængsel. En virtuel base Da Webben er velforsynet med computere og ipads med adgang til alskens programmer og værktøjer i skyen, kan lærerne instruere fagligt svage elever i brugen af kompenserende læse- og staveprogrammer. Fagligt svage elever kan også have glæde af de mange computerspil, eksempelvis matematikspil, som både er sjove og udvikler kompetencerne. Det er rigtigt godt, at vi kan nævne Webben som en mulighed, når vi sidder med forældrene til skole-hjem-samtaler. For mange forældre er det en stor lettelse, at barnet kan komme her, hvis det har behov for hjælp til lektierne, og det kniber med at få tid til det derhjemme, siger matematiklærer Søren Juulsgaard. Søren Juulsgaard arbejder med mellemtrinnet i Webben sammen med dansklærer Kristina Krage - lund. De kender de fleste elever fra den daglige undervisning, men ser ofte helt nye sider af eleverne, når eleverne begynder at komme i Webben. De ser læsesvage elever få succesoplevelser, fordi eleverne viser sig at have store kompetencer, når det eksempelvis gælder programmering af Lego Mindstorm. De ser elever, der får øget selvværdet ved at få nye roller i interessefællesskaber med nye kammerater. Kommakurser og talenthold En anden fordel ved Webben er, at der kan udtænkes og igangsættes forskellige tilbud på baggrund af ønsker fra såvel lærere som elever. Nogle gange bliver lærerne i Webben bedt om at holde et lille kommakursus for en gruppe elever. Andre gange holder de et lille kursus i f.eks. Lego Mindstorm eller fremstilling af film på ipads. Efter jul er det planen at igangsætte et talenthold i matematik for mellemtrinnet. I udskolingen er eleverne bl.a. blevet tilbudt et kursus i kinesisk i samarbejde med Aalborg Ung - domsskole. I samarbejde med lærere fra Hasseris Gymnasium har der været talenthold i bl.a. naturfag og tysk, og aktuelt er der planer om at oprette et franskhold for elever, der ønsker et ekstra sprogfag. Samarbejdet med og kendskabet til gymnasiet prioriteres højt, bl.a. fordi mange af de tokulturelle elever kommer fra hjem, der ikke kender gymnasiebegrebet og ikke ved, hvad gymnasiet tilbyder de unge. Webben er blevet en stor succes. På bare halvandet år er den blevet indarbejdet blandt eleverne og en fast del af den pædagogiske praksis blandt lærerne, også når vi taler inklusion. Vi er spændte på, hvordan den udvikler sig. Vi ser Webben som noget amøbeagtigt, der hele tiden vil ændre form og indhold ud fra vores egne erfaringer og tendenserne i samfundet, siger Merete Haugaard Jensen. Se skolens lille reklamefilm til eleverne om Web - ben på: 3

4 Anja Emilie Madsen har iført sig et headset for at speake en videovejledning. Kenneth Riis Poulsen har forsøgt sig med et par matematikvejledninger, som kan ses på theflippedclassroom.dk. Det omvendte klasseværelse I udviklingsprojektet The Flipped Class room vil Vodskov Skole undersøge, om eleverne bliver mere aktive og motiverede, når de forbereder sig hjemme via videovejledninger fra læreren og løser opgaver i undervisningstiden med læreren som coach. Når der arbejdes med traditionel tavleundervisning, har læreren hovedparten af taletiden. Læreren forklarer et emne, mens eleverne lytter og stiller spørgsmål, der skal hjælpe dem til at kunne løse de opgaver, de skal færdiggøre derhjemme. I udviklingsprojektet The Flipped Classroom vil Vodskov Skole nu vende rollerne om, så elevernes tale- og arbejdstid i timerne øges, og udbyttet af undervisningen forhåbentlig også øges. Tavleundervisning tilgodeser typisk midtergruppen af elever. De fagligt stærke bliver utålmodige og keder sig, fordi de hurtigt er klar til at komme videre, og de fagligt svage viger tit tilbage for at spørge igen, hvis der er noget, de ikke forstår. Det betyder, at de fagligt svage kan have svært ved at løse opgaverne, når de sidder hjemme med lektierne uden at kunne spørge en lærer, siger pædagogisk it-vejleder og skolebibliotekar Anja Emilie Madsen. I The Flipped Classroom laver læreren korte videovejledninger, som eleverne ser derhjemme som forberedelse til undervisningen. I klassen bruger eleverne så stort set al tiden på at få opgaverne løst, fordi de er forberedte, når de kommer. Læreren går rundt som coach og vejleder og har god tid til at tale med eleverne. Der er langt bedre mulighed for at tilgodese både fagligt svage elever og fagligt stærke, som gerne vil videre med nye opgaver. Redefinerer undervisningen The FlippedClassroom er et amerikansk koncept, der de seneste fem år har bredt sig til mange skoler rundt i USA. På Vodskov Skole har konceptet gjort lærerne nysgerrige på de muligheder, der ligger i at vende undervisningen på hovedet, for skolen er generelt optaget af at udnytte de teknologiske muligheder, både i undervisningen og i kommunikationen og videndelingen lærerne imellem. I projektet vil vi undersøge, om The Flipped Classroom kan optimere elevernes engagement og læring. Vi vil udnytte det fulde læringspotentiale ved at Som træning op til projektstarten har Anja Emilie Madsen lavet små instruktioner til eleverne i indskolingen. Fortsættes side 5 4

5 anvende teknologien i samspil med pædagogisk, didaktisk og fagfaglig viden. Teknologien skal ikke blot understøtte vores måde at undervise på. Den skal redefinere forberedelsen, udførelsen og evalueringen af undervisningen, siger Anja Emilie Madsen. Støtte fra Fælles Skoleudvikling Det etårige projekt blev igangsat efter sommerferien med støtte fra Fælles Skoleudvikling. I udviklingsperioden omfatter det de tre klasser på 9. årgang og de fem lærere i årgangsteamet, som har forpligtet sig til at tilrettelægge to forløb i henholdsvis november 2012 og februar Efterfølgende skal lærerne vurdere, hvordan videovejledningerne kan indgå i elevernes forberedelser op til afgangsprøverne. Projektet omfatter fagene matematik, dansk, engelsk og samfundsfag. Projektgruppen har lagt vægt på, at det skal være let for eleverne at se videovejledningerne, uanset om de sidder med en smartphone, en tablet eller en ny eller gammel computer. Derfor vil vejledningerne primært blive lagt ud på Skoletube eller YouTube, selvom andre platforme også vil blive testet i forsøgsperioden. Sideløbende med arbejdet med The Flipped Classroom arbejder eleverne med en digital portfolio i form af en personlig blog, hvor de hver især samler videovejledninger, noter, afleveringer, medieproduktioner mv. Bloggene samles i en klasseblog, hvor lærerne også deler deres viden. Alle arbejder med Google Docs, der er gratis at benytte og let at anvende. Mere tid i timerne Videovejledningerne laves enten med et videokamera, der filmer læreren, mens hun/han står ved en tavle og forklarer, eller med speak til software-optagelse af billeder på computerskærmen. Det er udfordrende at skulle lave vejledningerne. Vi har aftalt, at de helst ikke må vare mere end maks. 10 minutter, da det er vigtigt, at de er så præcise i sproget som overhovedet muligt. Du skal være skarp på det, du vil forklare, og du skal have tænkt igennem, hvordan det skal bygges op. Du skal også sikre dig, at lyden er i orden, så eleverne kan høre vejledningerne tydeligt, konstaterer matematikvejleder Kenneth Riis Poulsen, der har deltaget i udviklingen af projektet. Det tager tid at lave vejledningerne, men til gengæld får lærerne mere tid til at coache eleverne i timerne. En anden fordel er, at elever, der har været syge eller fraværende, kan klikke ind og se oplæggene til en opgave. Eleverne kan også finde en vejledning frem igen, hvis de går i stå i en opgave eller vil repetere noget senere på året, siger Kenneth Riis Poulsen, der smugtrænede med et lille forløb i sin klasse før sommerferien. Flere elever i klassen tilkendegav, at de fandt forløbet spændende, og en gruppe fagligt stærke elever fremhævede, at de hurtigt kunne komme i gang med arbejdet. I projektperioden skal der følges mere systematisk op på de deltagende klassers udbytte, bl.a. gennem en spørgeskemaundersøgelse. Vi er spændte på, om en videovejledning kan være medvirkende til, at eleverne lærer mere. Om det giver mening for eleverne at arbejde på denne måde, og om det bliver muligt at styrke undervisningsdifferentieringen. Vi er også spændte på, om eleverne er godt forberedte, når de kommer i skole. Vi kan ikke vide, om de er koncentrerede, når de ser en video, om filmen bare kører, mens de laver noget andet, eller om de overhovedet har set videoen, siger Kenneth Riis Poulsen. Jeremy F. Strayer fra Ohio State University forklarer The Flipped Classroom med oven - stående, der kan ses i sin fulde længde på theflippedclassroom.dk Kan bruges på alle årgange Hvis projektet viser sig succesrigt, er de to lærere sikre på, at The Flipped Classroom vil brede sig til flere årgange på skolen. Anja Emilie Madsen har allerede arbejdet lidt med videovejledninger i indskolingen. Hun kan se, at eleverne er glade for den struktur, der ligger i, at de får at vide, hvordan de skal forberede sig derhjemme. Hvis de f.eks. har arbejdet med nye ord om morgenen, er det rart at få ordene repeteret på videoen som optakt til lektielæsningen derhjemme. Modellen kan bruges på mange måder. På pædagogisk læringscenter lægger vi videovejledninger ud til vores kolleger. Vi lægger også vejledninger ud på elevintra og forældreintra. Vi skal videndele på kryds og tværs, siger Anja Emilie Madsen. Projektgruppen på Vodskov Skole har åbnet en hjemmeside, theflipped - classroom.dk, der informerer om konceptet og giver gode råd til arbejdet med videovejledninger. Hjemmesiden rummer allerede enkelte vejledninger og vil løbende blive udbygget med yderligere videovejledninger fra forløb i de forskellige fag. 5

6 Tablets giver eleverne en stemme Samarbejdsprojekt mellem centerklasserne på Filsted vejens Skole, Løvvangskolen og Svenstrup Skole skal udvikle brugen af tablets som kommunikationsmiddel til elever uden sprog. Da tale-hørepædagog Anni Mackenhauer Petersen fra PPR Aalborg fik en ipad, gik det hurtigt op for hende, at den lille tablet er et nemt håndterbart redskab, der rummer spændende muligheder for at udarbejde kommunikationssystemer til børn, der har svære generelle indlæringsvanskeligheder og er uden verbalt sprog. På nettet fandt hun frit tilgængelige symboler. Hun fandt også programmer, der gør det muligt at navigere og systematisere symbolerne, samt kommunikationsapplikationer, der gør det let at indsætte symboler og billeder i lagdelte temaer. Med disse redskaber var vejen banet for, at der i tæt samarbejde med det enkelte barn og barnets netværk forældre, lærere og pædagoger kunne udvikles et interaktivt kommunikationssystem til alternativ kommunikation. Et lille pilotprojekt med tre elever på Svenstrup Skole viste sig så perspektivrigt, at skolen efterfølgende sammen med Filstedvejens Skole, Løvvangskolen og PPR Aalborg har søgt og fået støtte fra Fælles Skoleudvikling til projektet Kommunikation, inklusion og livskvalitet gennem brug af ipads. Projektet blev indledt efter sommerferien. Målet er at få skabt en fælles platform for videndeling og udvikling af den ny tabletteknologi centerklasserne imellem, ligesom skole-hjem-samarbejdet skal styrkes gennem anvendelse af ipads som dagbøger. Succeskriteriet er, at der på hver af skolerne inden sommerferien 2013 er mindst fem elever uden eller med mangelfuldt talesprog, der har synligt udbytte af at anvende ipads. Billedbaseret kommunikation Teknologien er en landvinding for eleverne, fordi den giver dem en stemme, de ikke før har haft. Når de trykker på billeder og symboler, sætter ipad en lyd til billederne. Nu kan alle børn f.eks. trykke tirsdag, når læreren spørger en elev om ugedagen, siger Anni Mackenhauer Petersen. Klassen arbejder også med videooptagelser fra f.eks. udflugter og arrangementer. Videooptagelserne indgår sammen med billeder og symboler i de elektroniske dagbøger, der har medført, at forældrene langt bedre end tidligere kan tale med barnet om dagens oplevelser. Videooptagelserne kan ligeledes bruges, når en elev gerne vil fortælle en ny medarbejder, hvordan eleven helst vil håndteres og hjælpes i forbindelse med f.eks. spisning eller forflytninger i sejl. En anden fordel er, at eksempelvis talepædagogen kan optage og indtale vejledning til barnets sprog- og taleøvelser, så det bliver tydeligt for forældrene, hvordan de kan hjælpe og understøtte barnet. Styrker koncentrationen og hukommelsen Vi finder hele tiden nye anvendelsesmuligheder. Vi googler billeder på nettet og arbejder med lyd, billede og skrift på én gang. Det styrker koncentrationen og læringen, at børnene bliver aktive deltagere i undervisningen og f.eks. selv skal trykke på et træ på ipad en, når læreren taler om træer og viser et træ på smartboardet, siger Anni Mackenhauer Petersen. Børnene tager også egne billeder og videooptagelser af ting, der optager dem. Hermed skabes der mulighed for at knytte handling og ord sammen. Det kan være et billede af en sommerfugl, som de ser i skoven, eller en optagelse af en sjov aktivitet. Det er støttende for deres hukommelse, at de kan gå ind og trykke sig frem til sommerfuglen eller aktiviteten og genopleve situationen. Vi har fået udviklet et system, så alle tre skoler har umiddelbar adgang til kommunikationstemaer, fotos og videooptagelser, som den ene af skolerne har udarbejdet. På den måde kan skolerne understøtte hinanden. Vi har også etableret en netværksgruppe, der deler erfaringer på tværs af skolerne i samarbejde med Pædagogisk IT-team, PITT, i Skoleafdelingen. Vi er midt i en dynamisk proces, hvor det hele tiden handler om at afdække, hvordan teknologien kan bruges til at styrke børnenes mulighed for at udtrykke sig og få indflydelse i den daglige kommunikation, så de kan blive mere aktive i eget liv, siger Anni Mackenhauer Petersen. Kommunikationen bliver mere ligeværdig, når børnene selv kan udtrykke sig, siger Anni Mackenhauer Petersen og tilføjer, at der absolut ikke slækkes på den talepædagogiske træning i projektet. Lærer Mette Bluhme fortæller om årstiderne, og eleverne finder et træ i efterårsfarver på deres ipads. Mette Bluhme registrerer tydeligt, at de elever, der ikke har meget sprog, nu bedre kan deltage i undervisningen på lige fod med de andre. 6

7 Puljer til digitale læremidler og udviklingsprojekter Statslige og kommunale midler skal sætte yderligere skub i brugen af it i undervisningen på skolerne. Skolerne i Aalborg Kommune har vist stor interesse for at få tilskud til forsøgsarbejder fra den ekstraordinære pulje på kr., som Skole- og Kultur - udvalget i år har afsat til udviklingsarbejder, der har relation til den kommunale strategiplan for pædagogisk it. Hele 39 skoler havde indsendt ansøgninger, så det var langt fra alle, der kunne tilgodeses, da Skoleafdelingen i oktober fordelte midlerne. Teamleder i Pædagogisk IT-team, PITT, Erling Schmidt oplyser, at Skoleafdelingen har givet puljemidler til ni projekter, der på forskellig vis vil afprøve nye veje i arbejdet med digitalisering af undervisningen. Flere skoler har fået støtte til anskaffelse af ipads, storskærme eller bærbare computere med henblik på at udvikle papirløs undervisning på en årgang, i indskolingen eller udskolingen. En skole har fået støtte til at uddanne medie pa - truljer bestående af it-interesserede elever, der har mod på at hjælpe andre elever med tekniske problemer, så lærerne kan fokusere på det pædagogis - ke. En anden skole vil ansætte en it-studerende i et studiejob, mens en tredje ønsker at undersøge, om interaktive vandrette whiteboards vil kunne tilføre undervisningen ekstra værdi. Blandt andre projekter, der har modtaget støtte, er et projekt, der fokuserer på ipads som erstatning for it-rygsække. Pulje til digitale læremidler Skoler, der ikke har modtaget støtte i denne om gang, kan glæde sig over, at Skole- og Kultur ud valget i 2013-budgettet har afsat ekstra midler til anskaffelse af it på skolerne. Oprustningen på udstyrssiden er en følge af den aftale, som regeringen og KL indgik i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for Her afsatte staten 0,5 mia. kr. i årene til anskaffelse af digitale læremidler på skolerne, mens KL forpligtede sig til at sørge for, at alle skoler har velfungerende netværk senest i Den statslige pulje til køb af digitale læremidler bygger på medfinansiering fra kommunerne efter entil-en-ordningen. Skoleafdelingen har i indeværen de år afsat kr. til medfinansiering af anskaffelser på skolerne i Aalborg. Det vil sige, at skolerne kvit og frit kan købe digitale læremidler for tilsammen 1,6 mio. kr. Puljemidlerne til den enkelte skole er beregnet ud fra elevtallet. Beløbene blev meldt ud til skolerne i oktober. Den statslige pulje trækningsretten til Aalborg Kommune udgør samlet 1,665 mio. kr. Hermed er der åbnet mulighed for, at skoler, der fuldt ud vil udnytte deres trækningsret, kan modtage yderligere støtte fra staten ved selv at medfinansiere tilskuddet en-til-en. En uudnyttet trækningsret kan overføres til 2013, så skolerne har god tid til at undersøge mulighederne og vælge de bedste materialer. Andelen af den lokale pulje kan dog ikke overføres til Ministeriet for Børn og Undervisning har oplistet alle de digitale læremidler, der opfylder tildelingskriterierne. Læremidlerne kan findes på materialeplatformen.dk. PMC har gratis adgang til alle abonnementer på forlagene og anmelder løbende de digitale læremidler, så skolerne kan hente rådgivning inden eventuelt køb. PMC kan også foranledige, at en skole får gratis adgang til et abonnement i en periode, så lærerne selv kan prøve materialerne. Puljemidlerne skal stimulere anskaffelsen af udstyr og brugen af digitale læremidler i alle fag. Kommunelicens på Skoletube Skoleafdelingen har besluttet at erhverve en kommunelicens på Skoletube fra forlaget LærIT. Abonnementet giver alle skoler mulighed for at afprøve Skoletube i undervisningen frem til sommerferien Skoletube består af en række tidssvarende værktøjer, der kan bruges i alle fag. Værk - tøjerne ligger i skyen, så de kan hentes overalt af lærere og elever. Flere skoler anvender allerede Skoletube med stor succes. Det er de positive tilbagemeldinger fra disse skoler, der er baggrunden for, at Skoleafdelingen har besluttet at lade alle skoler få en mulighed for at arbejde med værktøjerne. I forlængelse af aftalen om kommunelicens er det aftalt, at de skoler, der selv har tegnet abonnement, får deres penge retur. Skole- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Godthåbsgade Nørresundby Tlf Fax

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2011 T E M A : L Æ S N I N G Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 Praksisrettet materiale om elever i læsevanskeligheder Side 2-3 Frejlev Skole klar

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010 - hvor Pædagogisk it er et indsatsområde

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Information til alle forældre på Humlebæk Skole. Nr. 7 juni 2012

Information til alle forældre på Humlebæk Skole. Nr. 7 juni 2012 Information til alle forældre på Humlebæk Skole Nr. 7 juni 2012 Kære forældre Vi nærmer os nu afslutningen på det første skoleår efter fusionen. Der har været mange praktiske problemstillinger, der skulle

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 Table of Contents [hide] 1 IT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 1.1 Undervisning i, med eller gennem it et historisk rids

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Fælles Skoleudvikling

Fælles Skoleudvikling Fælles Skoleudvikling 2007 2 Fælles Skoleudvikling Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Trykt på svanemærket papir Redaktion: Funktions-

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964 50 års jubilæum Hårup Skole 1960 2010 Hårup Skole 1964 Hårup Skole 2010 Hårup skole anno 2010 Hårup skole er, som den altid har været, en skole, der sætter fællesskabet højt. Vi satser lige som før i

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE P4 IT

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE P4 IT INITIATIVETS TITEL: Prototype 4 IT - www.njfp4it.skoleblogs.dk 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Emil Pallesen E-mail: emilpallesen@gmail.com Telefon: 30313207 Arbejdssted:

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

På Bislev Skole har alle elever og medarbejdere. også blevet faste elementer i det pædagogiske arbejde.

På Bislev Skole har alle elever og medarbejdere. også blevet faste elementer i det pædagogiske arbejde. SÅDAN GØR VI November 2013 Tema: It i undervisningen Investering i udstyr og uddannelse sætter skub i brugen af pædagogisk it Side 4 Mediepatrulje på Gug Skole videreudvikles i forskningsprojekt Side 5

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere