Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty: Interviewer1: Betty:"

Transkript

1 Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og dit arbejde? Betty: Jamen jeg arbejder som faglig koordinator for unge teamet. Og nu er jeg så også blevet konstitueret teamleder. Jeg har som sådan ikke nogle sager selv mere, men det har jeg haft i mine tidligere jobs. Så jeg har selv siddet med den her borgergruppe. Interviewer1: Kan du fortælle lidt om uddannelsespålægget og dit arbejde med det? Og dine erfaringer med det? Betty: Jamen jeg synes at uddannelsespålægget er en god måde for at holde de unge op på at de skal starte i en uddannelse ift. de fire trin som uddannelsespålægget indeholder. Det gør i hvert fald at samtalen kan blive mere målrettet hen imod uddannelse. Hvor det før i tiden var sådan lidt, synes du ikke at du skal tage en uddannelse? Hvor det nu er målrettet og man kan også sige, at du skal søge ind på en. Og det har jo en effekt på en anden måde. Så det at alle skal have det, synes jeg virker rigtig, rigtig godt. Og jeg kan huske dengang hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft, der havde jeg faktisk en ung, der sagde: at det måske var det spark jeg havde brug for. Så kontanthjælpsreformen har været med til at rydde op, at vi kun har de rigtigt svage unge tilbage lige nu, dem som ikke rigtig kan klare sig selv, men er ude lige nu. Blandt andet fordi at ydelsen er lavere og også at der kom det her med at alle skal tage en uddannelse. Interviewer1: Kan du fortælle lidt om de der fire trin du lige nævnte? Bare sådan overordnet. Betty: Overordnet er det, trin 1 er at man pålægger den unge, at inden det og det dato der skal du have søgt om optagelse på det her studium. Og så er det trin 2 og trin 3, hvor de skal, eller trin 1 er at de skal komme med nogle forslag til uddannelse, og så skal de søge om optagelse på de her studier, og så til sidst skal man starte på uddannelsen. Det er det sidste trin. Interviewer1: Kan du uddybe det der med at der er et økonomisk incitament for at gå i gang? Betty: Altså når niveauet ligger på et SU-niveau, så bliver det lidt det samme. Så kan man ligeså godt gå i gang med den her uddannelse. For mange bliver det bare uoverskueligt at skulle starte i et studiemiljø, og er det det der bremser det for dem mange gange tror jeg, for dem der er rigtig svage. Men jeg tror at det meget er at pengene er de samme. Interviewer1: Og så kan man ligeså godt starte Betty: På en uddannelse. Side 1 af 9

2 Interviewer1: Ja. Betty: Det tænker jeg. Og det er også det vi prøver på at italesætte. At om du er her i 18 måneder eller om du er i gang med en reel uddannelse, fx SOSU, så får du faktisk flere penge. Så det kan betale sig at stå med denne her uddannelse og komme videre. Interviewer1: Oplever du så, at de gerne vil blive hængende i systemet pga pengene? Betty: Før var det jo noget med løntilskud og det var mere det at komme ud i job. Men i dag er det at de skal komme i gang med en uddannelse. Du skal tænke på uddannelse, du har et uddannelsespålæg. Interviewer1: Er det rettet imod et fremtidsperspektiv hvor man prøver at få de unge til at forstå at det her, det er et bedre alternativ til hele din fremtid? Betty: Ja meget. Det tænker jeg helt sikkert. Og også at man får vist nogle forskellige uddannelsesmuligheder. Få noget UU indover eller andre aktører som har fokus på uddannelse. Ud at se på nogle forskellige steder. Vi laver også afklaringsforløber med Xxxx, som er en slags produktionsskole. Få afprøvet nogle ting og så komme videre med noget uddannelse. Fordi at mindst muligt kan blive hængende her i systemet. Interviewer1: Ja, hvad er det der Xxxx for noget? Betty: Xxxx er en produktionsskole her på Xxxxxx, hvor man også kan bo. Interviewer1: Så der er kommet flere sådan nogle tilbud ifht at gøre unge uddannelsesparate? Betty: Ja, der er kommet sådan nogle brobygningstilbud. Hvor målet er at man skal videre. Vi bruger rigtig meget mentorer. For at målrette og for at fastholde i uddannelse. Man får også presset nogen for at komme i uddannelse, og siger at de skal simpelthen starte. Det er ikke lige godt for alle, men for nogen har det altså en effekt at de får det her ekstra skub. Interviewer1: Kan du uddybe lidt, hvilken målgruppe I arbejder med mht det her uddannelsespålæg? Betty: De borgere som vi har, er ikke de mest ressourcestærke borgere. Der er dem der allerede er på uddannelse, det er dem som har noget hjemmefra, som ved at uddannelse er vejen frem. Det at man har taget folkeskolen, går direkte videre til at tage en ungdomsuddannelse, osv og så på en videregående uddannelse. Dem som vi har, altså man bliver overrasket over at se hvor mange der Side 2 af 9

3 ikke har taget folkeskole, jeg troede ikke at det fandtes inden jeg begyndte at arbejde med det. Der er rigtig mange som ikke har folkeskolen, og det er mange gange dem som vi kæmper med. Vi er mange gange ud i at de skal starte i 9. og 10. klasse. Ham der i 10. klasse der godt ved at han skal være tømmer, han er kommet videre på erhvervsskolerne, det er ikke ham der står her de er et fåtal her. Dem vi har, det er dem med diagnoserne, det er dem med de ekstra udfordringer, det er dem der har det svært ved at gå i skole. Interviewer1: Ja. Og der er en kobling til ressourcestærke familier ifht.? Betty: Deeeet, ja nogen gange. Interviewer1: Nogen gange. Ikke altid. Betty: Ja nogen gange. Jeg synes at dem med diagnoser tit har ganske almindelig familievilkår og opvækst. Interviewer1: Og hvad med dem, der har været ude i noget med kriminalitet? Betty: Jeg vil sige at dem har vi sikkert en del af, men vi hører ikke så meget om den kriminalitet de har begået, uden at man virkelig har været inde og sidde. Al det her små kriminalitet som man ikke bliver opdaget som sådan, dem har vi ikke så mange af igen. Og det er igen de unge. Hvor kriminaliteten er rigtig rigtig tung, at de er over 30. Hvor de måske har siddet inde i rigtig mange år. Og det er ikke dem vi som sådan har. Interviewer1: Du oplever det ikke som en forhindring at man opholder sig i nogle kriminelle miljøer? For de unge Har du hørt noget om det? Betty: Vi ved godt, at der er nogen af vores unge der gør det. Vi har bare haft svært ved at gøre noget ved det. Interviewer1: Okay, så I har ikke nogen initiativer til nogen som har kriminalitetsrelaterede baggrunde? Ifht uddannelse og videre frem? Betty: Nej. Altså vi har Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx. Som vi har kunnet henvise til. Men mange af de her tilbud for unge handler også om hvor henne de er i deres liv. Altså hvor motiverede er de for at starte i noget. Hvor motiveret er du for at holde op med at ryge hash. Hvor motiveret er du for at arbejde. Hvor motiveret er du for at komme ud af kriminalitet. Det handler også meget om hvor ligger motivationen henne. Og det kan også være en ganske almindelig virksomhedspraktik med en Side 3 af 9

4 rummelig arbejdsgiver. En der kan gå ind og gøre de ting. Og mange gange er det ikke kriminaliteten der fylder mest. Det kan fx også være misbruget der fylder, og det som man skal have styr på først. Interviewer2: Men i ved vel heller ikke at de er kriminelle før I snakker med dem? Det står ikke nogen steder vel? Betty: Nej, nej. Folk kommer sjældent og siger til os: du skal bare vide, at jeg har også det her ved siden af. Det gør de simpelthen ikke. Interviewer2: Nej vel? Interviewer1: Det gør de som regel ikke? Betty: Naaaaaj. Interviewer1: Men I henviser nogen gange til Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx? Betty: Ja det gør vi. Vi havde en ung her forleden dag, som kom op til os. Og så fandt vi ud af at han havde været indlagt i weekenden, fordi han var blevet stukket ned på gaden. Men hvad kan vi egentlig gøre ved det? Altså ja, vi har en snak og alt muligt, men det er ikke sådan at vi kan sige at så har vi den helt rigtige pakke til ham. Nej, for han vil selvfølgelig ikke sige noget det har bare været noget andet! Det var ikke noget Så der er ingen der fortæller hvad der er sket. Så det er mange gange de dilemmaer vi er i. Vi hører noget om noget, men vi ved ikke rigtigt alligevel. Interviewer1: Jaaa. Okay. Interviewer2: Men vurderer du at det måske er, ville være nemmere at håndtere de her kriminelle, hvis I fik oplyst at de faktisk er registreret hos politiet, de har en plettet straffeattest. Betty: Ja, det ville være meget nemmere at italesætte så. Det ville være meget nemmere at gå videre med det så. Hvis det var. Helt sikkert. Og også ifht hvad en arbejdsgiver kunne forvente. Interviewer2: Men oplever I så stigmatisering fra fx en arbejdsgiver? Hvis det er en ung kriminel der har lavet lidt småtyveri eller? Betty: Jaaaa, altså jeg tror at vi har et ret godt virksomhedsnetværk, så vi ved egentlig godt, hvem der vil gå ind og tage sådan en. Dem der har det rummelige/sociale ansvar. Interviewer1: Så der er nogen virksomheder som siger at det gør ikke noget at han har? Betty: Ja. Det har vi. Som er med på at tage unge med udfordringer. Interviewer1: Altså at det er sådan noget velgørenhed for dem også? Side 4 af 9

5 Betty: Ja. Og også som ser det spændende i det, eller man har måske et par stykker på arbejdet som har det her, sociale engagement. Dem har vi nu alligevel nogen stykker af, som er sådan lidt large, men de ved godt at folk er ikke gode til at møde op og at altså der kan være lidt udfordringer. Interviewer1: Og er det både dem med diagnoser eller? Betty: Ja. Det tror jeg. Det er mest dem specifikt ik. Interviewer1: Ja nemlig. Betty: Og man kan heller ikke have to på en arbejdsplads vel? Det ville være lidt svært med en meget kriminel, som ryger rigtig rigtig meget hash og som er en meget angst borger. Så det er meget delt op sammen med vores virksomhedsteam. De har de her kontakter og den her relation til de forskellige virksomheder. Interviewer1: Så der er nogle virksomheder som sådan, bare så jeg forstår det rigtigt, at de godt kan lide at tage en med plettet straffeattest ind? Betty: Helt sikkert. Vi får også ofte at vide, at der er en åbning, og at der er en automekaniker der godt kunne bruge ham. Han vil gerne have en med udfordringer. Det får vi sådan nogle deciderede henvendelser på. Det må godt være noget med noget. Udfordringer af en eller anden art. Det kan de godt håndtere. Fint, så er det også det vi kigger efter, så kigger vi ikke efter en der står helt snorelige. Interviewer1: Nej nemlig. Er det fordi at de oplever at ofte, at de er nogle der er bedre på arbejdsmarkedet eller? Betty: Jeg tror også at det handler meget om det der med at man gerne vil hjælpe de unge videre. At få den her chance er måske noget som mange andre også har haft en baggrund eller Og selv har fået de her chancer. Og føler lidt at nu betaler jeg tilbage. Interviewer1: Ja, meget interessant. Interviewer2: Og hvordan er det så at fastholde de svage eller udsatte på en uddannelse? Er det sådan at de kommer tilbage og tilbage igen? Betty: Ja, jeg synes at vi ser nogle gengangere. Og så må man kigge på noget andet så nytter det ikke bare at sige at næste uddannelsespålæg igen skal handle om at man skal starte i uddannelse inden for en måned. Så skal vi gå ind at kigge på, hvad skal vi så? Skal der et forløb i gang som er lidt Side 5 af 9

6 mere rummeligt? Hvad er der behov for? Er der behov for behandlingstilbud af en eller anden art. Noget mentorfastholdelse eller et eller andet. Interviewer1: Ja ja ja Hvilke udfordringer oplever du så ifht uddannelsespålægget? Du har kommenteret på mange fordele ved det, at det er målrettet, alle de trin. Men er der måske også nogle ulemper ved uddannelsespålægget? Betty: Jeg synes at det som er udfordringen er at man godt kan sanktionere på uddannelsespålægget, men vi gør det bare sjældent. Og mange gange er det svært at sige til en ung, at du skal i uddannelse. Når man er velvidende at der er nogle ting som spænder ben for ham og som giver udfordringer for ham. Og så er det at uddannelsespålægget bliver trukket lidt i lang drag. Det er måske en der ikke er parat til at starte i uddannelse inden for et år. Så selv om det er en god ting at ha, det er et godt udgangspunkt, for at målrette vores samtaler om uddannelse, så er det også et, ja så er uddannelsespålægget også sådan noget som man kan arbejde lidt løst med. Man kan godt strække fristerne, og selvom man bare pålægger dem så, ja jeg tror ikke at der er så mange der sanktionerer på det. På selve uddannelsespålægget. Det er ikke min oplevelse af det. Interviewer2: Ja okay. Det lyder meget interessant. Interviewer1: Tror du at det er muligt at lægge den kriminelle baggrund bag sig? Betty: Uha, det ved jeg ikke. Men umiddelbart vil det være ja. Interviewer1: Har du nogle oplevelser med nogen der har været ude i noget kriminelt og så har taget en uddannelse og er så kommet fra den verden og i en ny verden? Betty: Jeg synes faktisk at der hvor der nogen gange sker en forandring med de unge, det er at når man kommer i slutningen af 20 erne, har altid været kriminel og har været inde og sidde og kommer så ud, og han har en kæreste som har et barn på de der 7 år, og hun er godt ved at forstå hvad der sker hvis han kommer i fængsel en gang til. Men hele den her at skulle tilvænne sig og tjene en almindelig løn og om man først skal have en uddannelse på SU, når man er vant til at få nogle hurtige penge, det var det, som var hele tilvænningen hos ham. Men jeg mener at han på det tidspunkt jeg talte med ham var år, og så kan man nogen gange se de her forandringer. Man kigger på gamle venner og klassekammerater og ser, at de kom også videre og blev færdige med den og den uddannelse, det kunne have været mig, og nu står jeg stadig her, jeg er ikke kommet videre. Så man Side 6 af 9

7 føler lidt at løbet er kørt og at det er lidt sent at starte i en uddannelse. Det er hele den der tilvænning. Og vi plejer også at sige til dem, du kan godt starte nu, det kan man godt senere. Når man når en vis alder, når man kommer i slutningen af 20-erne, så er det at mange af dem får lidt af et wake-up call. Så jeg tror at man selv skal nå til den her erkendelse. Når man er år så er man helt udødelig og man kan mange ting det skal ikke være lige nu jeg er så ung og det kan være lige meget. Man ser slet ikke at de andre kører forbi en i toget ved siden af. Det er jo også svært når man har haft det samme netværk i rigtig rigtig lang tid og så skulle til at skifte og tilpasse sig et eller andet man ikke har været i før. Interviewer1: Hvad er det du tror, der fastholder en i kriminalitet? Betty: Altså vi har lige haft en som altid ville tjene de der lette penge. Det er svært for dem som vi har at komme hen og så få uddannelseshjælp og så bare sige, ej det klarer man bare, når man er vant til at få flere tusind om dagen nærmest. Jeg tror også at der er mange her, der får uddannelseshjælp, men også laver noget sidegeschæft. Interviewer1: Har du nogle ideer til hvordan uddannelsespålægget kan udvikle sig i fremtiden altså til at blive bedre? Betty: Det er så nyt endnu... Så man har ikke haft den der endnu hvor det der, det fungerer bare ikke! Jeg kan selv huske at da kontanthjælpsreformen kom den var faktisk egentlig meget rart, fordi så havne man konkret at binde op på, og kunne sige: Det skal vi eller Du skal i uddannelse. Vi skal italesætte det her og det er ikke noget bare man sad og fandt på og så var de sådan ligeglade. Og jeg synes stadig at det er så smidigt uddannelsespålægget ifht at man kan rykke de her frister. Jeg tror der, hvor man skal udvikle mere på det er samarbejdet her også bare skal køre med UU hvis det er. Vi skal også vide noget om uddannelser, hvis vi skal tale om uddannelser. Det er bare svært for en sagsbehandler at være med på beatet ifht alle uddannelser. Interviewer2: Ja. Interviewer1: Og så afslutningsvis. Er der noget du har på hjertet, som du synes at vi skal tage med herfra? Betty: Det er meget vigtigt at man bruger uddannelsespålægget aktivt, at man ikke bare forlænger og forlænger fristerne, men at man bang, giver konsekvenser. Jeg hader at sige det, men man vil så Side 7 af 9

8 gerne undgå alt det her med at sanktionere og tro på at det kan folk bare selv klare. Og vi oplever bare gang på gang at når pengekassen den lukker og at man virkelig gør noget aktivt så er det ofte der hvor de vender og ser at de skal tage sig sammen. Interviewer1: Okay, det var en meget vigtig pointe. Så der sker faktisk en handling af at sanktionere? Betty: For mange i hvert fald. Der hvor der måske ikke sker noget, er måske der hvor de har en sidegeschæft. Betty: Jeg er faktisk kommet i tanke om et eksempel, nu hvor I har efterspurgt mange eksempler. Vi oplever at de unge har en mentor på, som egentlig har noget viden om at den unge er kriminel. Men der opstår det her dilemma med at mentor har fået nogle ting at vide i fortrolighed, som de egentlig ikke skal gå videre med os til. Vi har heller ikke nogle beviser for at de er kriminelle, det er noget vi ved, men ikke rigtig noget vi kan gøre noget ved. Interviewer1: Så du efterspørger måske noget mere åbenhed med nogle mere papirer eller? Interviewer2: Altså det er eksterne mentor I har? Betty: Det er en ekstern mentor. Jeg ved ikke om det ville være det samme, om det havde været en intern mentor. Nogen gange er det at den unge bare har sagt et eller andet, til mentor. Men kan ikke bevise det, man ved bare at det, hvad skal man gøre videre med det? Man kan jo ikke bare hive fat i politiet og så melde og sige at vi tror nok at der er noget. Så vi har ikke noget konkret at binde det op på. Interviewer1: Kan du komme med et eksempel på det her? Betty: Vi har en 16-årig dreng, han kommer fra en ret voldsom opvækst, han vil gerne gå i skole, men han kan slet ikke indordne sig og vi ved at han er kriminel ved siden af, det har vi i hvert fald fået at vide. Det er bare sådan noget småkriminalitet, men han ejer tre ipads som han finder forskellige steder ude i verden. Og vi ved det her på grund af hans mentor, men vi kan ikke gøre så meget ved det. Vi har været ude i og sanktionere ham for at han ikke møder op i skolen. Men fordi at han skaffer sig penge på anden måde, så hører vi ikke så meget om det. Til gengæld den vi rammer allermest det er hans mor, for han betaler ikke husleje til sin mor, som reelt gør at de penge han får her fra os gør, de penge bliver administreret herfra og direkte til hans mor, 1500 kroner om Side 8 af 9

9 måneden, de penge kan jo så ikke trækkes af moderen. Han er jo ligeglad, for han skaffer sig jo penge på en anden måde. Interviewer1: Og er det nogen venner og andet kriminelt miljø? Betty: Ja lige præcis. Han er bare kommet i noget dårligt selskab og synes at han er rigtig kæk ved at være derinde. Altså han er 16 år, og papiret står der at han er 18 år. Derfor får han de her penge. Og det er på grund af at han er et flygtningebarn at der er sket et eller andet. Reelt er han 16 år, men på papiret er han 18 år. Og derfor er han berettiget til at få uddannelseshjælp. Interviewer1: Mange tak for interviewet, dit bidrag og alle de gode eksempler. Side 9 af 9

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon:

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer1: Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jon: Hvad er det jeg skal fortælle om min baggrund? Interviewer2: Du kan fortælle os lige det du har lyst til, om dig og dit liv. Jon: Jeg

Læs mere

Bilag 5: Interview med Robert, der har en kriminel fortid

Bilag 5: Interview med Robert, der har en kriminel fortid Interviewer1: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Robert: Ja, jeg er 26 år og jeg er blevet løsladt for et halvt år siden. Jeg startede på HF for halvandet år siden og bliver

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Bilag 9: Interview med Lisa og Tone, der er sagsbehandlere i kommune 1

Bilag 9: Interview med Lisa og Tone, der er sagsbehandlere i kommune 1 Interviewer1: Ja, jeg tænker om I ikke vil lægge ud med at fortælle lidt om jer selv og jeres arbejde og jeres arbejde med kriminelle? Tone: Det er ikke specifikt unge kriminelle. Vi sidder som sagsbehandlere

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet Greb i klasserummet Greb i klasserummet I matematik hjælper feedbacken mig meget. Det er mest i afleveringerne, vi får feedback. Så får vi ofte spørgsmål, der leder hen til svaret, i stedet for svaret.

Læs mere

Den kvalitative evaluering af den håndholdte indsats

Den kvalitative evaluering af den håndholdte indsats Notat Sagsnr.: 013/0004165 Dato: 3. april 013 Titel: Kvalitativ evaluering af den håndholdte indsats Sagsbehandler: Maja Roesen Projektkoordinator Den kvalitative evaluering af den håndholdte indsats Jeg

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

DELT VIDEN? EN UNDERSØGELSE AF AKTIVERINGSINDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

DELT VIDEN? EN UNDERSØGELSE AF AKTIVERINGSINDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE DELT VIDEN? EN UNDERSØGELSE F KTIVERINGSINDSTSEN FOR IKKE- RBEJDSMRKEDSPRTE KONTNTHJÆLPSMODTGERE Undersøgelsens belyser ktiveringsindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Hvilke indsatser

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Interview med anæstesisygeplejerske Maibritt Krogh

Interview med anæstesisygeplejerske Maibritt Krogh Interview med anæstesisygeplejerske Maibritt Krogh Dato: 7. november 2011 Interviewer: Hvis vi til at starte med lige kunne få dit fulde navn? Sygeplejerske: Jeg hedder Maibritt Krogh. Interviewer: Hvad

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Er ressourceforløbet en ny indsats eller bare business as usual? HELLE HOLT, 9. november 2015

Er ressourceforløbet en ny indsats eller bare business as usual? HELLE HOLT, 9. november 2015 Er ressourceforløbet en ny indsats eller bare business as usual? HELLE HOLT, 9. november 2015 Disposition 1. Indledning 2. Om undersøgelsen 3. Organiseringen af ressourceforløbet 4. Strukturelle barrierer

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna)

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 1. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG. Sofie (14) kommer ind i klassen, og piger og drenge griner lidt. LÆREREN Goddag og velkommen

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Interview med frivillig fra URK

Interview med frivillig fra URK Interview med frivillig fra URK Demografi: I: Hvad er dit køn? R: Jeg er en mand. Og sin alder? R: Jeg er 26. Hvad er din beskæftigelse ud over at være frivillig? R: Så er jeg pædagog. Færdiguddannet pædagog?

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb?

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? 1 Interview 2 Lasse I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? S: Ja. Jamen det synes jeg da. Øhh...jeg snakkede om omkring øh, hvordan det med det sundhedsfremmende

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Vejen til gode møder og bedre resultater HVORNÅR ER DU SIDST GÅET FRA ENDNU ET NYTTELØST MØDE? Slukøret, fordi I egentlig ikke kom frem til noget.

Læs mere

Bilag 6: Interview med Mark, der har en kriminel fortid Interivewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund Mark: Ja, jeg hedder Mark og

Bilag 6: Interview med Mark, der har en kriminel fortid Interivewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund Mark: Ja, jeg hedder Mark og Bilag 6: Interview med Mark, der har en kriminel fortid Interivewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund Mark: Ja, jeg hedder Mark og jeg er uddannet folkeskolelærer, og jeg er interesseret

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Rusmiddelcentret 01-01-2015

Rusmiddelcentret 01-01-2015 GLADSAXE KOMMUNE # Frifrahash - Når du vil videre i dit liv Rusmiddelcentret 01-01-2015 1 Indehold FASE 1 VELKOMMEN TIL... 3 SKEMA 1 IDENTIFIKATION AF PROBLEMOMRÅDET... 3 FASE 2 HVILKE OMRÅDE VIL DU FOKUSERE

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Bilag 3: Interview 2: Myndighedsrådgiver på Jobcenter

Bilag 3: Interview 2: Myndighedsrådgiver på Jobcenter Bilag 3: Interview 2: Myndighedsrådgiver på Jobcenter Informant 2 (herefter inf.2): Myndighedsrådgiver på Jobcenter N: Nanna Mortensen, interviewer FSH: Forkortelse for forsorgshjem i X kommune (for unge

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse?

Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse? Raza: Yes, vi vil så først starte med at spørger hvad er din stillingsbetegnelse? Maria: jeg er konsultationssygeplejeske. Raza: okay, og du er ansat? Maria: ja, jeg er ansat her. Raza: Godt, hvad hedder

Læs mere

Offentligt udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen. Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Bilag 2a, Cases

Offentligt udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen. Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Bilag 2a, Cases Offentligt udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 2011 Bilag 2a, Cases Nationalt udbud efter tilbudsloven Bilag 2a Indhold Bilag 2a... 1 Cases til tilbudstypen:

Læs mere

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi?

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Oplæg RAR 15.09.16 Ungeenheden i Jammerbugt Etableret januar 2015 Oprindeligt bestod enheden af rådgivere, UU vejledere, 1 administrativ medarbejder og 1 afdelingsleder

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten

Ungeenheden Ringsted 2011. Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Ungeenheden Ringsted 2011 Et nyt og hélt tilbud til de mange unge i midten Aktører Ungeenheden i Ringsted, og flere samarbejdsparter end der var kasser til blandt andet børneområdet, det voksensociale

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere