God pædagogisk atmosfære

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God pædagogisk atmosfære"

Transkript

1 Autismecenter Storstrøm Færgegårdsvej 15 z 4760 Vordingborg Tlf: Sikkerhedsrepræsentant Torben Christoffersen & Viceforstander Helle Riis Socialpædagogernes Landsforbund Projekt: Socialpædagogerne på arbejdspladsen arbejdsglæde, indflydelse og synlighed Præsentation af indsatsen Autismecenter Storstrøm har i længere tid haft fokus på efteruddannelse, og vi har i den sammenhæng gjort det muligt at tilbyde alle socialpædagoger en diplomuddannelse. Dette har skabt pædagogiske diskussioner på et højere niveau, men det har ikke skabt mere arbejdsglæde i hverdagen. I en trivselsundersøgelse udarbejdet i Vordingborg kommune scorer vi meget lavt i udviklingsmuligheder, og bl.a. derfor har sikkerhedsgruppen op til dette projekt ofte talt om, hvordan vi kan skabe mere arbejdsglæde i hverdagen. Det var således ikke svært at se fordelene ved at ansøge om at skrive dette projekt, som ville give os mulighed for at arbejde målrettet med emnet. Fra projektinteressen til selve ansøgningen blev MED udvalget inddraget, for at vurdere om der var lyst og engagement til at indgå i et projekt med fokus på arbejdsglæde. Der var bred tilslutning i MED udvalget, og sikkerhedsgruppen blev gjort ansvarlige for at projektet kunne gennemføres, hvis vi fik penge til det. I sidste ende blev Torben Christoffersen og Helle Riis valgt som projektansvarlige. Vores overordnede mål for hele arbejdet i projektet God pædagogisk atmosfære er at kvalificere socialpædagoger til at kunne få fokus på samarbejdet og glæde ved arbejdet. Vi har en oplevelse af, at der er et stærkt fokus på individuelle præstationer i hverdagen og mindre på at det også er fællesskabet, der skaber gode resultater. Det vil vi gerne gøre noget ved. Det har været vores ønske at vise et konkret eksempel på et målrettet arbejde ud fra en målsætning om at skabe en bedre pædagogisk atmosfære, som forhåbentlig kan tjene som et 1

2 grundlag for videre arbejde med emnet, og være et udgangspunkt for andre til selv at give sig i kast med at forbedre deres arbejdsplads på netop dette område. Igennem vores resultater og præsentationer af konkrete tilbagemeldinger fra de medvirkende parter er det vores forhåbning, at der danner sig et billede af, hvad der kan fungere i praksis, og hvad der virker mindre godt. Vi har ønsket at arbejde med gruppekultur og skabe muligheder for at være undersøgende i forhold til samarbejdet og beboernes perspektiver og behov. Derudover ville vi skabe grundlag for tillid i arbejdsgrupperne og udvikle en god pædagogisk atmosfære på arbejdspladsen. Vores intention har været at arbejde med en blanding af teori om følgende: kerneydelserne, kommunikation og relationer i arbejdsgrupperne samt en mere kreativ indfaldsvinkel. Projektet havde følgende milepæle: : Fokusgruppeinterview : Fælles temadag om hvordan vi skaber arbejdsglæde. (oplægsholder Connie Svendsen om arbejdsglæde, oplæg fra beboer om hvordan det er at have autisme, fælles kreativ proces, statusmålinger). Mellemperiode: SR arbejder med at sætte fokus på arbejdsglæde : 2 temadage på Sorø Storkro. (2 konsulenter Henrik Pedersen og Susie Brandstrup fra DISKUK og 1 oplæg ved Charlotte Juul Petersen og 2 oplægsholdere fra Undercoverservice samt statusmålinger). Udarbejde pjece og projektrapport. Gennemgang af indsatsen Vi afholdt på dagen et fokusgruppeinterview, hvor vi havde fokus på, hvilke forhold der er afgørende for oplevelsen af arbejdsglæde. Vi drøftede hvilken betydning fysiske forhold, auditive, visuelle og dufte, har for oplevelsen af arbejdsmiljøet. Vi fandt det interessant at drøfte og skabe større opmærksomhed på disse elementer, men der herskede dog ingen tvivl i fokusgruppen om, at det der betyder mest for oplevelsen af pædagogisk atmosfære er kemien mellem kollegaerne. Med drøftelsen i fokusgruppen in mente besluttede vi, at alle medarbejdere skulle spørges, så vi udarbejdede et spørgeskema til temadagen d På skemaet havde vi stillet yderligere spørgsmål: Har du forslag til, hvordan vi kan skabe en god pædagogisk atmosfære? 2

3 medarbejdere var på dagen samlet til en temadag om arbejdsglæde. Dagen startede med et indlæg fra Martin, som er en ung mand med autisme. Indlægget havde fokus på, hvordan det er at have autisme, og mere specifikt hvilke udfordringer han har med personalet. Martin fortalte om sit liv, og i den forbindelse om de oplevelser af nederlag han har oplevet gennem sit liv, fordi han ikke er blevet forstået. Meningen med oplægget var at få fokus på, hvordan brugerinddragelse i hverdagen kan minimere misforståelser og konflikter, som opstår på grund af manglende kendskab til handicappet. Det er vores indtryk at det virker stærkere at blive konfronteret med udtalelser direkte fra en bruger end fra teoretiske oplæg. Som indlæg udefra havde vi booket Connie Svendsen. Hun holdt et oplæg, hvor hun lagde op til at den enkelte medarbejder selv til en hvis grad er med til at bestemme, hvordan man har det på arbejdet. Gennem sit eget job som stewardesse kom hun med en række eksempler på, hvordan episoder kan forløbe på en ualmindelig og morsom måde. Connie Svendsen er fortaler for, at den enkelte kan ændre sit eget arbejdsmiljø. Hun talte om det lille ekstra, som kan skabe kulør i hverdagen og få mennesker omkring en til at grine; humor på arbejdspladsen får dagen til at spurte af sted. Oplægget sluttede af med at hun gav alle medarbejdere en check på sekunderne for det næste døgn. Man må selv om hvordan man vil bruge checken, men hvis man lader den ligge eller bruger den til ufornuftige formål kommer tiden ikke igen. Tilbagemeldingerne fra medarbejderne var meget positive. Det virker opfriskende at få en påmindelse om, at det godt kan være det er andres skyld at det er surt at gå på arbejde, men at man også selv har et ansvar for at skabe og opretholde en god pædagogisk atmosfære. Vi havde i sikkerhedsgruppen snakket om, hvad der kunne få os til at grine og arbejde sammen på en temadag. Dette førte til at vi udarbejdede en konkurrence a la vild med dans, hvor de enkelte afdelinger skulle dyste indbyrdes i fællesdans. Med udgangspunkt i en Jenka dansede alle 11 afdelingerne med forskellige temaer, såsom vals og tango, mod hinanden. Der var nedsat en dommerkomite, som med stor retfærdighed og dansekendskab afgjorde konkurrencen til udbredt morskab for både vindere og tabere. 3

4 I et af vores spørgeskemaer på dagen indgik forslag til, hvad der skal til at skabe en bedre pædagogisk atmosfære. Det var i disse svar der var mulighed for at skabe debatter i den mellemliggende periode for de enkelte sikkerhedsgrupper og temaerne for 2 fællestemadage skulle findes. Mellemperiode I den mellemliggende periode blev Torben Christoffersen desværre syg, og i og med at projektet havde en så forholdsmæssig kort løbetid, vurderede Helle, at det ikke var muligt at nå at sætte en ny ind i stedet. Dette fik selvfølgelig betydning for selve processen. Den sparring der skulle have været mellem Torben og Helle i forhold til planlægning af diskussioner i sikkerhedsgrupperne og temadagene i maj, bliver nu udelukkende mellem Helle og sikkerhedsgruppen. Foråret er tillige præget at nedskæringer i kommunen, og det er tydeligt at det kan virke anmassende at tale om arbejdsglæde når alle skal spare og løbe hurtigere. Ikke desto mindre fastholdt sikkerhedsgruppen temaet, og der blev løbende arbejdet for at holde gryden i kog. Samarbejde er en svær størrelse og dette kommer meget konkret til udtryk, da den ene sikkerhedsrepræsentant løber ind i et sandt mareridt i sin gruppe. Med udgangspunkt i pædagogisk atmosfære laver vi et forløb, hvor hver enkelt i gruppen får mulighed for at vælge at blive og arbejde for samarbejdet, eller at blive flyttet til en anden enhed; en socialpædagog i gruppen vælger at flytte gruppe. En intern psykolog og Helle laver en proces med gruppen, hvor vi, ud fra deres egne udsagn, arbejder med at genetablere og få fokus på arbejdsglæde. Vi går specifikt til værks ved at skrive breve, og begynder med at alle i gruppen skal skrive et brev til deres kollegaer om hvad de vil gøre for fællesskabet, til de skal mødes igen om 4 uger. Psykologen og Helle sender hver uge et brev til dem om at de skal huske at holde fokus på det, som er blevet aftalt. Efter 4 uger oplever de at de har fået arbejdsglæden tilbage, og da de læser brevene højt for hinanden bliver de overraskede over i hvor høj grad det egentligt var det samme de ville, og hvor svært det var at få øje på 4 uger før. De oplever at de breve som de fik fra psykologen og Helle har hjulpet i processen, og giver udtryk for at det er dejligt at vide, at der er nogle som er bekymrede og bakker dem op undervejs. 4

5 Processen havde formentlig forløbet anderledes, hvis vi ikke i organisationen var midt i et projekt om arbejdsglæde. Fokus var på, hvordan vi ønskede at have det med hinanden, frem for at finde ud af hvad årsagen til samarbejdsproblemerne var. Det er vores oplevelse at dette gjorde en enorm forskel. Socialpædagogen, som valgte en anden gruppe, var og er stadig glad for sin beslutning maj På fællestemadagene på Sorø Storkro var der 71 deltagere. Dagene startede med en fællessang skrevet til lejligheden af vores huskomponist Susanne Palskov. Herefter havde alle afdelinger fået en hjemmeopgave, som gik ud på at de skulle præsentere afdelingen for de øvrige. Vi havde sat en grænse på 5 min pr. afdeling, hvilket vidste sig at være heldigt, for ellers havde det taget begge dage bare at komme igennem præsentationerne. Der blev udfoldet en fantastisk fantasifuldhed, og der var en udpræget diversitet i indslagene, som bl.a. omfattede: en social historie, en præsentationsfilm, en gyserfilm, interview, rollespil og plancher vist frem under sang. Programmet for dagene havde udgangspunkt i 3 temaer: Brugerperspektiver og brugerfortællinger. Kommunikation. Konflikter og uenigheder. Derudover var der et indslag om aftenen af konsulentfirmaet Undercover. Brugerperspektiver og brugerfortællinger: Temaet startede med et oplæg af psykolog Charlotte Juul Petersen om hvad det vil sige at have et brugerperspektiv, og om hvordan man som professionel kan forsøge at indtage brugernes perspektiv og bruge det i det pædagogiske arbejde. Hun inddrog fortællinger fra sit arbejde med brugerne, og viste at forskellige perspektiver skaber forskellige historier, som vi er med til at holde i gang; både de positive og de negative historier. Hun brugte Emil fra Lønneberg som et eksempel på at have forskellige perspektiver. Hvis man læser historien fra et børneperspektiv vil Emil altid det gode, og han er opfyldt af gå på mod og virkelyst. Ikke desto mindre oplever de voksne i hans nærhed ham som en skarnsknægt, der altid finder på skarnstreger. 5

6 Vi skal som professionelle altid forsøge at se begge perspektiver i vores samvær med brugerne, og hvis vi ser eller oplever uhensigtsmæssig adfærd kan det i det pædagogiske arbejde med at finde løsninger, hjælpe at forsøge at forstå brugerens perspektiv. Som arbejdsmetode til dette tema blev der anvendt en Café metode, som gik ud på at alle afdelinger startede med at drøfte følgende: Hvad bliver du særligt optaget/inspireret af i oplægget? Efter en indledende samtale gik vi over til at drøfte nedenstående: Fortæl om gode oplevelser med at inddrage brugernes perspektiver: Hvad var det for en situation? Hvad forestillede du dig og hvad gjorde du? Hvad tror du der blev sat pris på? Hvilke idéer har du til, hvordan du og I med gevinst kan indtage brugernes perspektiver endnu mere? Hvad kunne du/i måske gøre? Hvad vil det kræve fra din/jeres side (tænkning, handlinger mv.)? Efter ca. 40 min snak ved bordene, blev 2 stående ved bordet, mens resten fordelte sig ved de andre borde. På den måde fik alle mulighed for at høre om det de andre havde snakket om. Der lå flipover papir på alle bordene, så stikord og udsagn blev skrevet ned undervejs. Som afslutning blev bordene bedt om at samle vigtige pointer ned på et stykke papir og fremlægge dem i plenum. Her er de samlede pointer: Vi mærker gennem stemninger brugernes ja/nej. Dagsprogrammer og lignende tilpasses gode og dårlige perioder. Brugerindflydelse at kunne vælge. Blive bedre til at sætte beboernes behov først. Træde i beboernes sko; hvad er deres drømme og hvad har de lyst til? Vi skal være bevidste om vores magt. Vi skal være modige turde skabe udvikling selvom det somme tider ikke i første omgang virker attraktivt for dem det indebærer. 6

7 Livshistorie / respekt for drømme. Vi arbejder i et miljø, hvor det er sjældent at brugerne tager vores perspektiv. Sproget har betydning, eksempel: at være gået en tur eller at være stukket af opfattes meget forskelligt. Vigtigt at berøre/diskutere/udvikle brugernes perspektiv. Indsigt, forståelse for brugernes liv. Er mine drømme også brugerens drømme? Er der tale om drømme eller behov? Hvis behov er det? Personale/brugere? Beboerne har ikke selv valgt, hvem der skal komme i deres hjem. Vores job er at imødekomme dem. Fastholde i rolle / stempling. Afkodning af objekters betydning. Prøve ting af ikke give op fordi det går galt, når det går godt kan vi derved finde deres perspektiv. Brugernes perspektiv eller resultater? Personalets syn på brugerne og deres drømme. Adskille egne værdier fra brugernes. Være kritiske/opmærksomme på vores tolkninger af brugernes adfærd. Møde beboeren glad humoristisk hvis det virker bedre. Valgmuligheder frarøves. Valgfrihed i strukturen. Motiverende ting/ drømme. Kommunikation Næste punkt på dagsorden var kommunikation. Vi blev inddelt i tremandgrupper med nogle vi ikke taler med til hverdag, og opgaven gik så ud på at vi skulle interviewe hinanden i 3 x 40 min. Vi skulle lave en socialkonstruktivistisk kommunikation, som tager udgangspunkt i at vi skaber vores verden gennem den sprogbrug vi har; vi skal forsøge at få helikopterperspektiv. Vi skulle arbejde med en narrativ tilgang; vi skaber livet gennem fortællinger/historier. Vi laver historier om os selv, og pointen var i denne sammenhæng at vise, hvordan nogle kan have en begrænsning gennem det de fortæller om sig selv. 7

8 Kommunikation - nogle perspektiver: Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. Skaber mening og forandring gennem fortællinger. Eksternaliserende sprogbrug - problemet adskilles fra personen. Intentionelle frem for indre tilstande. Bevidning- engagere kolleger i foretrukne fortællinger. Eksternaliser: Man prøver at adskille personen fra problemet. Intentionelle: sætte lighed mellem problem og person. Vi fik gennemgået bevidningens rolle og funktion i interviewet. Bevidningens 5 kategorier: Udtrykket: Hvilke ord, sætninger eller udtryk har du særligt hæftet dig ved Billede/metafor: Fik du et billede for dit indre af X, mens X fortalte? Har du en fornemmelse af hvad der ligger X på sinde, hvad der er vigtigt for X? Færdigheder/kunnen: Har du en fornemmelse af, hvilke færdigheder X besidder ud fra det X har fortalt? Hvad fornemmer du at X kan? Resonans/genklang: Hvilken genklang eller resonans giver det du hæftede dig ved i dit eget (arbejds)liv? Hvilke erfaringer fra dit eget liv blev berørt da X fortalte? Bevægelse/inspiration: Hvor bringer det dig hen i dit eget liv at tale om dette? Er der noget du bliver mindet om? Noget du får lyst til at gøre/overveje? Efter gennemgangen fordelte grupperne sig i forskellige lokaler med en interviewguide (vedlagt som bilag). Ved opsamlingen på interviewrunden om kommunikation var det udelukkende metoden der blev givet tilbagemeldinger på, og der var i denne sammenhæng mange meldinger på at særligt bevidnerens rolle var effektiv. Det var rigtig godt, men samtidig også rigtig svært, for bevidneren ikke at sige noget undervejs, men udelukkende tage noter. Bevidner-rollen mente flere at kunne inddrage i pædagogiske samtaler. Det var gavnligt at være sammen med nogle man ikke kendte så godt, flere havde en oplevelse af at have lært nye at kende på en god måde. Det er generelt vores opfattelse at det er lettere at være nysgerrig, når man ikke på forhånd har en forestilling om og kendskab til de andre. 8

9 Aftenunderholdning Efter middagen fik vi besøg af konsulentfirmaet Undercover, der står for en blanding af stand-up og teater. Vi havde inden forestillingen talt med dem om at dagene indeholdt arbejde med samarbejde, brugerperspektiver, arbejdsglæde og konflikter. Deres forestilling tog udgangspunkt i det, og de blev præsenteret som nogle, der skulle følge processen med vores projekt fremadrettet. Den ene skuespiller startede med at holde et oplæg, som meget hurtigt antog noget virkelig tørt konsulentsnak, det var hele tiden på kanten af noget helt uforståeligt og så småt begyndte folk at miste den gode opførsel og begyndte at fnise og hviske til hinanden. Skuespilleren agerede helt roligt og svarede på spørgsmål fra salen med lige så uforståelig sammenhæng som oplægget. Da han skulle have et powerpointshow til at køre var hans slides tomme. Der viste sig nu meget forskellige måder at reagere på i salen. Nogle begyndte at grine højlydt og andre tyssede og fik det dårligt. En enkelt valgte at forlade salen. På et tidspunkt, ca. 20 min. inde i oplægget, kom der en ny konsulent på scenen som skulle være praktisk i forhold til nogle samarbejdsøvelser vi skulle arbejde med. Der var på dette tidspunkt stadig nogle som troede, at det der foregik var rigtigt og ikke teater. Da de hev vores forstander Anne op på scenen og sang en virkelig plat sang om, at hun græder tårer for os brød latteren for alvor ud; ingen var da i tvivl om at der havde været tale om et show. Eksempler på kommentarer umiddelbart efter: Det kunne I ikke være bekendt; jeg kiggede hele tiden på ledelsen og tænkte nu må de stoppe det; nej hvor var det forfærdeligt, jeg fik helt ondt i maven over vores dårlige opførsel og hold kæft der blev vi taget i røven, det var både sjovt og forfærdeligt. Uanset hvordan man havde det, var alle dog enige om at det gav noget at snakke om resten af aftenen! Konflikter og uenigheder Vi startede andendagen med et oplæg om konflikter. Her følger en kort gennemgang: Konflikter, en del af en objektiv virkelighed Vi søger kilden til konflikten. Vi stiller spørgsmål for at indhente faktuelle/data oplysninger. Vi kan være nøgterne, pege på og korrigere fejlopfattelser og misforståelser. 9

10 Konflikter og sammenstød mellem individuelle behov og interesser Vi søger imod behovstilfredsstillelse. Vi bliver fjender med forskellige behov og interesser. Indefra og udefra perspektiv, indre tilstande. Narrativ konflikthåndtering Konflikter er et uundgåeligt biprodukt af mangfoldighed. Udgangspunktet er sociale og kulturelle forhold. Opmærksomhed rettes ikke imod konflikter, men mod konflikthistorier, skabt ud fra forskellige positioner/ståsteder. Interessere sig for mange forskellige grundantagelser der har betydning for konflikthistorien. Narrativ konflikthåntering som metode har fokus på et ønske om, at vi hver især fortæller vores historie, så vi kan finde en vej. Der er ikke et rigtigt svar, men der er ikke noget forkert. Man kan forhandle sig frem til enighed. Sproget har betydning for om vi er polariserende eller inddragende og kan give plads til forskellighed. Dagen i forvejen arbejdede vi som bekendt med interview i tremandsgrupper. Samme metode som da blev brugt til at behandle emnet kommunikation blev nu brugt til at behandle konflikter og uenigheder. Interviewguiden er vedlagt som bilag. Efter interviewet skulle deltagerne svare på følgende spørgsmål: 1) Er der noget jeg er blevet opmærksom på eller er der en pointe for dig i forhold til konflikthåndtering? 2) Var der noget jeg blev glad for eller overrasket over i forhold til metoden igennem interviewet? Svar til spørgsmål 1): Det er lettere at handle på konflikter, når de er blevet italesat. Det er godt at tage højde for værdier og normer, når vi taler konflikter. Det er godt at være åben, ærlig og at lytte. Det er rart at få mulighed for at sætte sig i modpartens sted. Der er mulighed for konflikter alle steder. Man skal ikke tage konflikten for personligt. 10

11 Der skal være plads til forskelligheder, og det er ok at ikke alt er perfekt. Konflikter kan være med til at skabe udvikling. Det er vigtigt at blive enige om der i det hele taget er tale om en konflikt. Hvis man er for fast besluttet på at holde på sin egen ret, kan det skabe konflikter. Det er vigtigt at turde spørge ind til andres ståsted, normer etc. Man skal kunne skelne mellem det private og det professionelle. Der er forskellige veje til fælles mål. Man skal kunne skille problem og person fra hinanden. Ikke alle konflikter har en rigtig eller forkert løsning. Det at kunne lytte til hinanden kan ofte være med til at skabe nye løsninger. Der kan være behov for at flytte uenigheder og konflikter væk fra konteksten. Det kan i denne sammenhæng være gavnligt at bruge en mægler. Det er muligt at finde en fælles vej. En konflikt er en mulighed for at blive klogere. Sproget har betydning, så man skal huske at tænke før man taler. Kollegaer og ledelse skal tage hånd om de involverede i en konflikt. At lytte aktivt gør det nemmere at finde en løsning. Svar til spørgsmål 2): Det er en god metode til at gå i dybden med følsomme emner. Interviewet havde betydning for at det ikke er muligt at sige man, men at det handler om mig. Overrasket over hvor meget bevidner fik ud af interviewet. Mulighed for at spore sig ind på den andens forudsætninger og perspektiv. Metoden er en mulighed for at se konflikter i helikopterperspektiv. Det er meget nemmere at bruge en metode, når den er kendt; den oplevelse er der allerede på 2 dagen. Man lærer meget om sig selv når man bliver interviewet af en man ikke kender. Interviewformen giver indsigt og stof til eftertanke. Det er dejligt at der er en struktur med faste roller. 11

12 Målbare resultater af indsatsen Vi har i projektet udvalgt forskellige metoder til at se på resultater af indsatsen: Sygefravær: 2008: 8,05% 2009: 7,53% 2010: 8,49% fra januar til og med april Registrering af vold og trusler mod personalet: kvartal:255 2 kvartal: kvartal:200 4 kvartal: kvartal:234 2 kvartal: kvartal:174 4 kvartal: kvartal:118 Resultater af social kapital d : Antal deltagere: 69. Antal point i alt: 11,8 Resultater af social kapital d : Antal deltagere: 71. Antal point i alt: 12,0 Skema vedlagt som bilag. Drøftelse af resultaterne Der er noget modsatrettet ved resultaterne i det at sygefraværet har været faldende gennem 2 år, men i den sidste måling fra 2010 er stigende. Samtidig har der været et nærmest dramatisk fald i registrering af vold og trusler mod personalet i projektperioden. Under normale omstændigheder ville man konkludere at et fald i denne kategori ville medføre et lavere sygefravær. Der er en begrænset stigning af social kapital, det ligger stadig lidt over gennemsnittet for Danmark men der er ikke sket større udsving. I registrering af vold og trusler er vi nået meget længere end nogen havde turdet håbe på. Resultatet er formentlig en kombination af den øgede opmærksomhed projektet har haft på sproget som betydning for en god pædagogisk atmosfære og en målrettet indsats i vores APV i forhold til at arbejde pædagogisk med alle registreringerne. I forhold til sygefraværet er det skuffende at det stiger trods de andre positive målinger; det har helt klart ikke indfriet vores forventninger. Samtidig har der dog været flere 12

13 langtidssygemeldinger i de første 3 måneder af På målingen kan vi se at april måned er nede på 6,55 %, så der er lys forude. Vi mener at de positive resultater er opnået som et resultat af den øgede opmærksomhed på arbejdsglæde og sprogets betydning; at arbejde med hvordan vi kan tale os frem til hvordan vi ønsker vores arbejdsplads skal udvikle sig og ikke have så meget fokus på fejl hos hinanden gør det mere attraktivt at gøre en forskel for andre. Det er vigtigt at have in mente, at måden vi taler om brugerne er konstituerende for vores oplevelse af dem. Et eksempel: Vi har en bruger som løber ud af døren hvis den er åben. Før blev der sagt: han stikker af, nu har de ændret det og siger: han er gået uden at sige det. Det har ændret deres oplevelse af hans adfærd i retning mod et forsøg på at finde ud af hans perspektiv og ikke blive irriterede på ham. Konklusioner og anbefalinger Sikkerhedsgruppen konkluderede på sidste dag hele vores forløb igennem et interview, hvor alle personaler havde mulighed for at spørge ind til, hvad vi tager med os om god pædagogisk atmosfære. Resultatet var som følger: Det er meget tidligt at se om det vil give resultater på længere sigt. Den forholdsvis korte projektperiode giver nogle lovende fremtidsudsigter for arbejdet med arbejdsglæde som tema, særligt mener vi at arbejde ud fra tesen om at vi selv gennem handling og det sprog vi bruger har betydning for brugernes liv med os og for vores arbejdsmiljø. Det har været dejligt at arbejde på tværs af grupperne, det har givet indblik og ideer til eget arbejde, og igennem processen har alle vist et kæmpe engagement. Vi har fået en bedre pædagogisk atmosfære, og det er dejligt med fællesskab på tværs. Igennem perioden er det blevet bekræftet, at måden man taler på påvirker det pædagogiske arbejde og gør en forskel i forholdet til hinanden. Det er derfor et åbenlyst mål, at vi skal blive bedre til at lytte til alle de gode historier i stedet for kun at lytte til problemer, og at vi skal blive bedre til at italesætte situationer på en så positiv måde som muligt. Perioden har tømret gruppen bedre sammen, og vi er blevet bedre til at netværke. Noget så simpelt som en fællessang giver fællesskab og sammenhold. Projektet har alt i alt givet os mange nyttige redskaber i hverdagen, og det har samtidig givet os en række ting vi kan arbejde videre med i fremtiden. Først og fremmest ligger der en opgave i at fortsætte arbejdet med at sikre fælles positive oplevelser, både mellem pædagog og bruger og mellem hinanden som kolleger. Det er vores målsætning at blive en dynamisk organisation med plads til forskellighed. Derudover skal vi arbejde videre med at forbedre den 13

14 indbyrdes kommunikation og tage hånd om konflikterne når de opstår, så de ikke ligger og ulmer. Sikkerhedsgruppen skal blive bedre til at synliggøre deres arbejde, og have fokus på at vedligeholde det vi har lært ude i afdelingerne. Det er i forlængelse heraf meningen at der efterfølgende skal holdes oplæg hos os selv og andre organisationer om hvordan der kan arbejdes med pædagogisk atmosfære. Vigtige temaer til diskussion Vi er i Autismecenter Storstrøm af den overbevisning, at vores arbejde med at undersøge, hvad der kan give en bedre pædagogisk atmosfære, i mange henseender har båret frugt, og at det har medført en bedre indsigt i, hvad der virker. Det er klart at det ikke er muligt at inddrage udefrakommende event-magere og foredragsholdere som en fast del af arbejdsugen, men igennem de forskellige oplevelser vi som samlet gruppe tog del i, og igennem vores arbejde i interviewgrupperne, fik vi belyst en række ganske simple tilgange, som kan gøre hverdagen mere behagelig. Interviewgrupperne i sig selv gav mange den indsigt, at det kan være rart at lytte til og blive hørt af andre, og det er vores opfattelse, at netop dette forhold med fordel vil kunne tages med i den konkrete arbejdsplanlægning og indarbejdes som en del af det daglige arbejde pædagogerne imellem. I forlængelse heraf kommer den indsigt, at måden forskellige situationer italesættes på, medfører en stor forskel på, hvordan de bliver opfattet og hvordan de påvirker de implicerede parter. Således kan noget så enkelt som en justering af sprogbrugen i en mere positiv retning føre til større glæde og tilfredshed, og vi mener i høj grad at dette er en lektie som mange ville kunne drage fordel af. 14

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Trivselsundersøgelse Fokusgruppeinterview

Trivselsundersøgelse Fokusgruppeinterview Trivselsundersøgelse Fokusgruppeinterview Formål Undersøgelse af medarbejdertrivsel og det psykiske arbejdsmiljø med henblik på at kvalificere OSD s arbejde med det psykiske arbejdsmiljø/indsatsområder.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud Mål Forandringerne Spørgeskema til personale på 1. BEVIDSTHED OM BEHOV 1.1 Beboerne synes ofte, der er ting, der kunne være anderledes her på stedet 1.2 Beboerne henvender sig til personale eller ledelse,

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013

Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehavens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Børnehaven Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Ergoterapeut Jonna Egeskov og ergoterapeut Thomas Steffensen

Ergoterapeut Jonna Egeskov og ergoterapeut Thomas Steffensen Ergoterapeut Kognitiv uddannelse grund+udvidet Dobbeltdiagnose uddannelse Kursusleder uddannelse i på vej til et bedre liv Motiverende interview Personer med alvorlige psykiske lidelser med funktionssvigt

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Forandring med social kapital

Forandring med social kapital Forandring med social kapital Workhop -AM 2014 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk FORMÅLET Hovedformålet Sikre et godt indhold i arbejdet og et godt samarbejde efter forandringsprocessen Sikre at forandringsprocessen

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Midtvejsstatus i projekt 5i12

Midtvejsstatus i projekt 5i12 Midtvejsstatus i projekt 5i12 1 Midtvejsstatus i Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til 4. og 5. laboratoriedag, så det er tid gøre status over

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Organisationsfortællinger som redskab i udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø

Organisationsfortællinger som redskab i udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø Organisationsfortællinger som redskab i udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø Susie Kjær, arbejdspsykolog,cowi, tlf. 41 76 11 48 Lone Løvbo, central sikkerhedsleder, Faaborg- Midtfyn Kommune 1 Præsentation

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital En praktikerguide (foreløbig)

Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital En praktikerguide (foreløbig) Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital En praktikerguide (foreløbig) Susie Kjær, Arbejdspsykolog, COWI 1 Hvad indeholder guiden? Råd til at styrke sammenhængskraften i alle led (den sociale kapital):

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere