Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks."

Transkript

1 Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser

2

3 Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Indhold: Indledning... Resultater... Østersøen... Nordsøen... Referencer... 6 Forside: Kort over afstrømningsområder og delbassiner i Østersøen.

4 Indledning Dagsværdier for afstrømningsdata modtages fra SMHI i Sverige for Østersøen inkl. indre danske farvande og fra Bundesanstalt für Gewässerkunde i Tyskland for 4 tyske floder til Nordsøen. Svenske data modtages dagligt, og tyske data hver 4.dag som en middelværdi pr. dag (m 3 /s). Data er tilgængelige for partnere i det Marine Modelkompleks og præsenteres grafisk på DMU s hjemmeside. Resultater Data vises grafisk for hvert delbassin eller flod. Østersøen Østersødata er modellerede værdier fra SMHI (REF). Østersødata bliver leveret som dagsværdier fra ialt 5 afstrømningsområder (se forsiden), der summeres til 7 delområder fra den Botniske Bugt i nord til Skagerrak ved randen af Nordsøen. Data findes fra midt-november og frem, men den korte periode i er ikke inkluderet i denne analyse. Den tidslige udvikling fra -5 ses på Figur, og sæsonvariationen for 5 ses på Figur. Figur viser, at der hvert år er en peak-periode, hvor afstrømningen er væsentlig højere end den øvrige del af året. Tidsmæssigt er denne periode oftest sammenfaldende med foråret, når sneen smelter, men lokalt kan der være store forskelle i mængden af vand. Dette niveau er højst i den Botniske Bugt, ca. -. m 3 /s, mens den Finske Bugt, Baltiske Bugt og Skagerrak ligger på ca. 5 m 3 /s med enkelte afvigende år. Rigabugten og Indre danske farvande har siden fået tilført op til ca. 5 m 3 /s i forårsperioden. Det Botniske Hav har i enkelte år haft flere store tilførsler, og indtil har dette niveau været omkring 6- m 3 /s. Men i midten af falder afstrømningen brat og har siden toppet omkring 35 m 3 /s i gennemsnit. Alle afstrømningsområder der leder vand til dette bassin viser en tydelig nedgang i, men langt den største del til dette område stammer fra den vestlige side af det Botniske Hav, altså Sverige og Norge, og det er her man finder niveauspringet efter. SMHI forklarer dette med usædvanlig lav nedbør i slutningen af og begyndelsen af 3 i området, ca. mm i aug-feb sammenlignet med 3-44 mm andre år (Pers. komm. Marcus Flarup, SMHI). Peak-periodens længde varierer fra bassin til bassin. I det Botniske Hav, den Botniske Bugt, Rigabugten og Skagerrak er perioden kortvarig med skarpe toppe, mens den Finske Bugt og Indre danske farvande har længerevarende peak-perioder. Den Baltiske Bugt ligger ca. midt imellem. Enkelte bassiner har flere tydelig toppe i løbet af året, især det Botniske Hav, Indre danske farvande og Skagerrak (se også Figur ). Opdateret afbildning af østersødata kan følges her: Opdateret afbildning af nordsødata kan følges her: mningsdata/

5 6 Bassin=BOT_BAY Bassin=BOT_SEA Bassin=GOFIN Bassin=GORIGA Bassin=BALT_PROP Bassin=DK_STRAIT_Sound Bassin=SKAGERRAK Bassin=Baltic Figur. Udviklingen over årene fra 5 for den gennemsnitlige daglige afstrømning summeret til 7 delområder i Østersøen. Bassin=Baltic er samlet afstrømning fra Østersøen til de Indre danske farvande. 3

6 Sæsonvariationen over året følger det generelle mønster med et konstant niveau i de første -4 måneder af året (Figur ), og de nordligste områder har et fald i denne del af året. Herefter, typisk i løbet af april for den nordligste del af Østersøen og februar-marts for den sydligste del, sker der en kraftig stigning(peak-perioden). Den Finske Bugt afviger en del mht. sæsonbilledet. SMHI benytter et dæmningsmodul i deres model, som sætter tilførslen fra en sø =, når den forventes at have været frosset et stykke tid. Den store russiske sø, Ladoga, har afløb via Neva, der strømmer ud i den Finske Bugt, og søen er frosset en stor del af vinteren fra december-april. I sommerhavlåret, hvor floden strømmer frit, ses et konstant fald fra ca. 45 til lige over m 3 /s. I 5 lå dette fra ca. 55 til 35 m 3 /s. Generelt ligger 5 over den gennemsnitlige afstrømning i årene før for bassinerne nord for den Baltiske Bugt (Figur ). I den Botniske Bugt og det Botniske hav, ses en begyndende top i starten af april, som stopper og afløses af et fald i -3 uger, hvorefter toppen kommer en smule forsinket. Der kommer yderligere en top i august-september og dette gælder for de øvrige bassiner bortset fra den Finske Bugt (ingen sensommer peak) og Skagerrak, hvor der kommer en kraftig efterårstop. De Indre danske farvande har, sammen med Skagerrak, en ekstra top i januar, og året er normalt karakteriseret ved et fald over sommeren fra februar-oktober, afbrudt af en mindre stigning i juli, hvorefter afstrømningen tager til indtil årsskiftet. I 5 var midtsommer-peaken og efterårsstigningen ca. en måned forsinket. Det to-toppede mønster for 5 i de nordlige bassiner medfører, at det samlede sæsonbillede fra Østersøen ligeledes har to toppe i april hhv. juni (Figur, sidste graf). Januar var også usædvanlig høj. Det samme gælder sensommerens typiske mønster med en lille sensommertop ca..august efterfulgt af et fald, som var forskubbet ca.3 uger med en top der ligger ca. 35 m 3 /s højere end middelværdien for -4. 4

7 Bassin=BOT_BAY Bassin=BOT_SEA -4 5 Figur. Sæsonvariationen for daglig middel-afstrømning til delområderne i 5. Perioden 4 er vist med sort. 5

8 6 Bassin=GOFIN Bassin=GORIGA -4 5 Figur fortsat. Sæsonvariationen for daglig middel-afstrømning til delområderne i 5. Perioden 4 er vist med sort. 6

9 7 Bassin=BALT_PROP Bassin=DK_STRAIT_Sound -4 5 Figur fortsat. Sæsonvariationen for daglig middel-afstrømning til delområderne i 5. Perioden 4 er vist med sort. 7

10 6 Bassin=SKAGERRAK Bassin=Baltic -4 5 Figur fortsat. Sæsonvariationen for daglig middel-afstrømning til delområderne i 5. Perioden 4 er vist med sort. Bassin=Baltic svarer til hele Østersøen. Totalt har Østersøen siden i gennemsnit tilført de Indre danske farvande 3 m 3 /s, som akkumuleret giver 43 km3/år (Figur 3). 3 havde den lavest observerede

11 afstrømning (5 m 3 /s, 345 km 3 /år), og 5 havde den højeste afstrømning i perioden (5 m 3 /s, 5 km 3 /år). 6 5 Q (m3/s) Q (km3/year) Figur 3. Årlig afstrømning fra Østersøen til de Indre danske farvande som årlig middel afstrømning (m/s) og akkumuleret til km3/år. Middelværdier for hele den tilgængelige periode (-5) er lagt ind som vandret linje (3 m/s hhv. 43 km3/år). Nordsøen Nordsø-data er daglige målte værdier af vandføring i 4 tyske floder, Rhinen, Ems, Weser og Elben. Målepunkterne ligger i Tyskland så langt mod kysten, at den mængde vand, der måtte tilføres fra f.eks. Hollandsk territorium antages at være uden betydning. Data findes som dagsværdier fra 7 og frem. Tidligere data findes som månedsværdier tilbage til (Weser) på hjemmeside for det russiske State Hydrological Institute i Skt. Petersborg. Disse data er tilvejebragt for UNESCO, men indgår ikke i denne analyse (Shiklomanov et al. 3). Den tidslige udvikling fra 7-5 ses på Figur 4, og sæsonvariationen for 5 ses på Figur 5. De tyske floder er ligeledes karakteriseret ved at have en ekstrem peak af få dages varighed i løbet af vinteren (november-marts/april), hvorefter der ses et generelt fald over sommeren indtil efteråret. For Rhinens vedkommende, som er den største af floderne, ligger vinter-nivauet typisk omkring m 3 /s med peaks op til over m 3 /s, højst i 5 (7 m 3 /s), og om sommeren falder niveauet til ca. m 3 /s. Ems, som er den mindste, ligger omkring 5 m 3 /s i vintermånederne (maxværdi=67 m 3 /s i januar 7) og har i den tørreste periode fra midt-juni til midt-september en vandføring på ca. 35 m 3 /s. Weser ligger lige efter Ems i forhold til størrelse med lidt svingende værdier i foråret omkring 55 m 3 /s og havde den maximalt målte værdi i marts, m 3 /s. Om sommeren falder vandføringen til knapt m 3 /s fra juli til sidst i september. Den nordligste flod, Elben, har et forløb med en top der bygger op fra december og frem til først i april til ca. m 3 /s. Herefter falder vandføringen jævnt frem til starten af juli til et konstant niveau på omkring 45 m 3 /s indtil november. Maximalt målt værdi i marts : 355 m 3 /s. Rhinen (36->): Ems (->): Weser ( ->): Elben (6->):

12 Rhinen Ems Figur 4. Udviklingen over årene fra 7 5 for den gennemsnitlige daglige afstrømning til Nordsøen fra tyske floder.

13 5 Weser Elben Figur 4 fortsat. Udviklingen over årene fra 7 5 for den gennemsnitlige daglige afstrømning til Nordsøen fra tyske floder.

14 For Rhinen og Weser var der i 5 to toppe med en smule forsinkelse i starten af året forhold til det generelle sæsonmønster set over hele perioden 7-4 (Figur 5.). Ems og Elben følger det langsigtede mønster nogenlunde, og alle floder har peak-værdier der overstiger den daglige middelvædi om foråret. Sommer-niveauet er tilgengæld lavere, specielt for Rhinen og Weser, og efteråret har også usædvanlig lave værdier for alle floder. I september var der -3 uger med en vandføring over normalen i Rhinen og Elben. Den samlede tilførsel til Nordsøen følger stort set Rhinen s mønster, blot med et forårsniveau der ligger ca. m 3 /s højere pr. dag (Figur 5., sidste graf).

15 6 River=RHEIN River=EMS Figur 5. Sæsonvariationen for daglig middel-vandføring til floderne i 5. Perioden 7 4 er vist med sort. 3

16 River=WESER River=ELBE Figur 5 fortsat. Sæsonvariationen for daglig middel-vandføring til floderne i 5. Perioden 7 4 er vist med sort. 4

17 River=NorthSea Figur 5 fortsat. Sæsonvariationen for daglig middel-vandføring til floderne i 5. Perioden 7 4 er vist med sort. River=NorthSea svarer til den samlede tilførsel til Nordsøen. Totalt har floderne i gennemsnit tilført 3556 m 3 /s om året som svarer til en akkumuleret tilførsel på km 3 /år (Figur 6). havde den laveste vandføring (44 m 3 /s, 77 km 3 /år), og havde den højeste vandføring i perioden (4 m 3 /s, 5 km 3 /år). Året 5 ligger knap km 3 lavere i forhold til den akkumulerede middeltilførsel til hele Nordsøen siden 7 (Figur 6). Dette svarer til en årlig middeltilførsel på 6 m 3 /s. Q (m3/s) 5 Q (km3/year) Figur 6. Årlig vandføring fra de fire tyske floder til Nordsøen som årlig middel afstrømning (m/s) og akkumuleret til km3/år. Middelværdier for hele den tilgængelige periode er lagt ind som vandret linje (3556 m/s hhv. km3/år). 5

18 Referencer I. A. Shiklomanov, V. I. Babkin, N. V. Penkova, V. Y. Georgievsry, I. P. Zaretskaya, A. V. Izmailova, J. A. Balonishnikova, T. E. Grigorkina, T. V. Grube, E. L. Skoryatina, K. V., Tsytsenko, V. P. Yunitsyna (3). World Water Resources at the Beginning of the Twenty-First Century. Cambridge Univ. Press, 45 p. 6

Polar Portalens sæsonrapport 2013

Polar Portalens sæsonrapport 2013 Polar Portalens sæsonrapport 2013 Samlet set har 2013 været et år med stor afsmeltning fra både Grønlands indlandsis og havisen i Arktis dog ikke nær så højt som i 2012, der stadig er rekordåret. De væsentlige

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED

ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED Støttet af: ANALYSE AF DET DANSKE, TYSKE OG HOLLANDSKE SMÅGRISEMARKED NOTAT NR. 147 Den danske puljenotering følger den tyske Nord-West notering med 4 ugers forsinkelse i gennemsnit. Drivkræfterne bag

Læs mere

Virkningen af afgiftsnedsættelser

Virkningen af afgiftsnedsættelser ANDERS MILH0J Virkningen af afgiftsnedsættelser på øl- og vinsalget I Danmark Afgiften på øl i Danmark blev 1.10.1992 nedsat med ca. 70 øre pr. normalflaske både for almindeligt øl (klasse I) og for stærkere

Læs mere

Verifikation af vandstandsprognoser: 2000

Verifikation af vandstandsprognoser: 2000 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-14 Verifikation af vandstandsprognoser: 2000 Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X ISSN 1399-1388 (trykt) (online) Verifikation af vandstandsprognoser

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK)

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Deltagere: Afbud: Ian Sehested Hansen (ISH) Benny Bruhn (BEB) Christina Ellegaard (ACE) Svend Aage Bendtsen (SAAB) Vibeke

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Limfjorden i 100 år. Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003. Faglig rapport fra DMU, nr.

Limfjorden i 100 år. Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003. Faglig rapport fra DMU, nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Limfjorden i 100 år Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003 Faglig rapport fra DMU, nr. 578 (Tom side) Danmarks

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Gitte Blicher-Mathiesen Kurt Nielsen Danmarks

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Samtidigt var der tegn på, at høje danske benzinpriser kunne lede til en voksende grænsehandel ved den dansk-tyske grænse.

Samtidigt var der tegn på, at høje danske benzinpriser kunne lede til en voksende grænsehandel ved den dansk-tyske grænse. Kapitel 1. Resume 1.1. Baggrund 8. maj 2000 Sag / I begyndelsen af året steg priserne på benzin og fyringsgasolie relativt kraftigt. Generelt var det indtrykket, at de danske priser på olie var højere

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere