Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING"

Transkript

1 Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG.

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine Saeco Exprelia! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Saecos kundeservice. Denne brugsanvisning gælder for modellerne HD8854 / HD8856. Maskinen er beregnet til brygning af espressokaffe med hele bønner og er udstyret med en mælkekande til let og hurtig tilberedning af en perfekt cappuccino eller en latte macchiato. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine. RESUMÉ VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Vigtigt... 4 Vigtigt... 5 Overensstemmelse med regler... 5 INSTALLATION... 6 Oversigt over maskinen... 6 Beskrivelse... 7 KLARGØRING... 8 Maskinens emballage... 8 Installering af maskinen...8 FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...11 Automatisk skyllecyklus/selvrensning Manuel skyllecyklus Måling og programmering af vandets hårdhed Installation af vandfilteret "INTENZA+" Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" INDSTILLINGER...18 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Regulering af crema og kaffens intensitet (Saeco Brewing System) Regulering af aroma (kaffens intensitet) Indstilling af udløb Indstilling af mængden af kaffe i en kop... 22

3 DANSK 3 BRYGNING AF KAFFE, LANG KAFFE OG ESPRESSO...23 Brygning af kaffe, lang kaffe og espresso med kaffebønner Brygning af kaffe, lang kaffe og espresso med formalet kaffe MÆLKEKANDE...26 Fyldning af mælkekande Indsætning af mælkekande Fjernelse af mælkekande Tømning af mælkekande UDLØB AF EN CAPPUCCINO...30 Indstilling af mængden af cappuccino i en kop SPECIALPRODUKTER...34 Latte macchiato Varm mælk Udløb af varmt vand Udløb af damp PROGRAMMERING AF PRODUKT...38 Programmering af cappuccino Programmering for varmt vand PROGRAMMERING AF MASKINEN...41 Hovedmenu Displaymenu Vandmenu Vedligeholdelsesmenu Fabriksindstillinger RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...45 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af mælkekanden: selvrengøringscyklus "CLEAN" (efter hver brug) Ugentlig rengøring af maskinen Ugentlig rengøring af mælkekande Ugentlig rengøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af mælkekande Månedlig smøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen AFKALKNING...60 FORKLARING AF DISPLAY...64 AFHJÆLPNING AF PROBLEMER...66 ENERGIBESPARELSE...69 Stand-by Bortskaffelse TEKNISKE KARAKTERISTIKA...71 GARANTI OG ASSISTANCE...71 Garanti Assistance BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...72

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Maskinen er udstyret med sikkerhedsanordninger. Dog er det alligevel nødvendigt at læse de anførte sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, så skader på personer eller genstande undgås. Brugsanvisningen skal opbevares til eventuel fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/eller skader på maskinen. Vigtigt Slut maskinen til et egnet stik i væggen, hvis hovedspænding svarer til maskinens tekniske specifikationer. Undgå, at strømkablet hænger ned fra bordet eller arbejdsbordet, eller at det kommer i kontakt med varme overflader. Nedsænk ikke maskinen, stikket eller strømkablet i vand: fare for elektrisk stød! Ret ikke strålen med varmt vand mod dig selv: fare for forbrændinger! Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene og knapperne. Tag stikket ud af stikkontakten: - hvis der opstår anomalier; - hvis maskinen henstår ubrugt i længere tid; - inden maskinen rengøres. Træk i selve stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Brug ikke maskinen, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Udfør aldrig ændringer ved maskinen eller strømkablet. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips servicecenter, så alle farer undgås. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller instrueres i, hvordan maskinen anvendes. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

5 Stik ikke fingrene eller andre genstande i kaffekværnen. DANSK 5 Vigtigt Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, på kontorer, landbrug eller andre arbejdspladser. Placer altid maskinen på en plan og stabil overflade. Placer ikke maskinen på varme overflader, i nærheden af varme ovne, varmeapparater eller lignende varmekilder. Hæld kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner komponenter. Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand. Brug kun koldt vand. Brug aldrig skurepulver eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen. En blød klud, som er fugtet med vand, er tilstrækkelig. Afkalk maskinen regelmæssigt. Det er maskinen selv, som signalerer, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Vandet i opvarmningssystemet kan fryse og beskadige maskinen. Efterlad ikke vand i beholderen, hvis maskinen skal henstå ubrugt i en længere periode. Vandet kan forurenes. Brug frisk vand, hver gang maskinen bruges. Overensstemmelse med regler Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 Gennemførelse af direktiv 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse. Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF.

6 6 INSTALLATION Oversigt over maskinen

7 Beskrivelse 1. Vandbeholder 2. Beholder til formalet kaffe 3. Inspektionslåge 4. Kaffeudløb 5. Damp-/varmtvandsrør 6. Indikator for fuld drypbakke 7. Kaffebønnebeholder med låg 8. Indstilling af kværning 9. Betjeningspanel 10. Tilkoblingsstik til kande 11. Drypbakke (udvendig) 12. Kaffeenhed 13. Skuffe til kafferester 14. Drypbakke (indvendig) 15. Knap til inspektionslåge 16. Stik til strømkabel 17. Afbryderkontakt 18. Mælkekande 19. Affedtningstabletter (sælges separat) 20. Afkalkningsmiddel (sælges separat) 21. Vandfilter INTENZA+ (sælges separat) 22. Måleske til formalet kaffe 23. Smørefedt til kaffeenhed 24. Test af vandets hårdhed 25. Pensel til rengøring 26. Strømkabel 27. Knap til espresso 28. Knap til kaffe 29. Knap til cappuccino 30. Knap til lang kaffe 31. Vælgerknap til specialprodukter 32. "Aroma"-knap - Formalet kaffe 33. Knappen "OK" 34. Knappen "ESC" 35. "MENU"-knap 36. Knap til udførelse af en rengøringscyklus af kanden (Clean) 37. Standbyknap DANSK 7

8 8 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Installering af maskinen 1 Tag drypbakken med rist ud af emballagen. 2 Fjern maskinen fra emballagen. 3 Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene som vist i figuren. 4 Sæt den udvendige drypbakke med rist i maskinen. Kontrollér, at den er indsat korrekt. Bemærk: Drypbakken har til formål at opsamle vandet, som løber ud af kaffeudløbet under skylle-/selvrensecyklusser, og eventuel kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Vigtigt: Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensecyklussen er udført.

9 DANSK 9 5 Løft låget, og tag vandbeholderen ud ved hjælp af håndtaget. 6 Skyl beholderen med frisk vand. 7 Fyld beholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Vigtigt: Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen. 8 Løft låget til kaffebønnebeholderen, og tag det indvendige låg ud. 9 Hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Sæt det indvendige låg på igen, og luk det udvendige. Bemærk: Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen, da det kan forringe maskinens kværningsevne. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen.

10 10 DANSK 10 Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 11 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 12 Flyt afbryderkontakten til position I for at tænde maskinen. LINGUA ITALIANO ENGLISH DEUTSCH 13 Det følgende skærmbillede vises. Vælg det ønskede sprog ved at trykke på rulleknapperne eller ". LANGUAGE ITALIANO ENGLISH DEUTSCH 14 Tryk på knappen for at bekræfte. Bemærk: Hvis der ikke vælges et sprog, bliver du igen bedt om at vælge et, næste gang maskinen tændes. 15 Maskinen er ved at varme op. HEATING UP

11 DANSK 11 FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Automatisk skyllecyklus/selvrensning Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/selvrensning med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager mindre end ét minut. 16 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud. RINSING 17 Det følgende skærmbillede vises. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. STOP Bemærk: Tryk på knappen for at standse udløbet. 18 Når ovenstående procedurer er udført, viser maskinen dette display. Manuel skyllecyklus Ved første ibrugtagning af maskinen skal der udføres en skyllecyklus. Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og det friske vand løber gennem udløbet. Denne proces tager et par minutter. 1 Sæt en beholder under udløbet.

12 12 DANSK 2 Vælg funktionen for brygning med formalet kaffe ved at trykke på knappen. Maskinen viser symbolet. 3 Tryk på knappen. 4 Tryk på knappen. Maskinen begynder at lade vand løbe ud. INSERT GROUND COFFEE AND PRESS OK OK ESC Bemærk: Der skal ikke tilføjes formalet kaffe i beholderen. 5 Når udløbet er stoppet, skal beholderen tømmes og sættes på plads igen under damp-/varmtvandsrøret. 6 Tryk på knappen. SPECIAL BEVERAGES HOT MILK HOT WATER STEAM 7 Tryk på knappen for at gennemse valgmulighederne. Tryk på knappen for at vælge HOT WATER.

13 DANSK 13 8 Når vandet er løbet ud, skal beholderen fjernes og tømmes. 9 Gentag punkt 5 til 8, indtil der ikke er mere vand i beholderen, og gå derefter videre til punkt Fyld herefter vandbeholderen igen op til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at tilberede kaffe. Bemærk: Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor. Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen tændes (med kold kedel), når maskinen forbereder sig på at gå i standbytilstand eller efter et tryk på knappen for at slukke maskinen (efter brygning af en kaffe). Måling og programmering af vandets hårdhed Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig for at kunne fastlægge afkalkningshyppigheden for maskinen og for installeringen af vandfilteret "INTENZA+". Få flere oplysninger om vandfilteret i det efterfølgende kapitel. Følg nedenstående vejledning for at måle vandets hårdhed. 1 Sænk prøvestrimlen til måling af vandets hårdhed, der medfølger maskinen, ned i vand i 1 sekund. Bemærk: Prøvestrimlen kan kun anvendes til en enkelt måling. 2 Vent et minut.

14 14 DANSK 3 Kontrollér antallet af firkanter, der bliver røde, og referer til tabellen. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed Bemærk: Tallene på prøvestrimlen svarer til indstillingerne for reguleringen i forhold til vandets hårdhed. Nærmere beskrevet: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på vandfilteret "INTENZA+" (se næste kapitel). 1 4 Nu er det muligt at programmere indstillingerne for vandets hårdhed. Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. Bemærk: Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er kompatibel med de fleste typer vand. 1 MENU BEVERAGE MENU MACHINE MENU 2 5 Tryk på knappen for at gennemse valgmulighederne. Tryk på knappen for at vælge MACHINE MENU. 1 MACHINE MENU DISPLAY MENU WATER MENU MAINTENANCE 2 6 Tryk på knappen for at vælge WATER MENU. Tryk på for at bekræfte. WATER MENU HARDNESS ENABLE FILTER ACTIVATE FILTER 7 Vælg menupunktet HARDNESS ved at trykke på knappen, og programmér værdien for vandets hårdhed.

15 Installation af vandfilteret "INTENZA+" DANSK 15 Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din espresso en mere intens aroma. Vandfilteret INTENZA+ sælges separat. Læs kapitlet "Bestilling af produkter til vedligeholdelse" i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vand er et grundlæggende element i espressotilberedning, og derfor er det særligt vigtigt, at det filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer dermed vandkvaliteten. 1 Fjern det hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted. 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. 3 Konfigurer filteret på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret: A = blødt vand svarer til 1 eller 2 på prøvestrimlen B = hårdt vand (standard) svarer til 3 på prøvestrimlen C = meget hårdt vand svarer til 4 på prøvestrimlen 4 Sæt filteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt.

16 16 DANSK 5 Fyld beholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. 6 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under damp-/varmtvandsrøret. 1 MENU BEVERAGE MENU MACHINE MENU 2 7 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. 8 Tryk på knappen for at gennemse valgmulighederne. Vælg MACHINE MENU, og tryk på. 1 MACHINE MENU DISPLAY MENU WATER MENU MAINTENANCE 2 9 Tryk på knappen for at vælge WATER MENU. Tryk på for at bekræfte. 1 WATER MENU ENABLE FILTER ACTIVATE FILTER 2 10 Vælg "ACTIVATE FILTER, og tryk på. ACTIVATE FILTER? 11 Tryk på knappen for at bekræfte, at du ønsker at starte aktiveringsproceduren for filteret. OK ESC

17 DANSK 17 INSERT FILTER. FILL THE TANK 12 Tryk på knappen for at bekræfte, at vandfilteret er indsat, og at beholderen er fyldt. OK PLACE A CONTAINER UNDER THE WATER SPOUT OK 13 Tryk på knappen for at bekræfte, at der er stillet en beholder under vandudløbet. ACTIVATE FILTER 14 Maskinen begynder at lade vand løbe ud. Det følgende skærmbillede vises. Fjern beholderen, når udløbet er stoppet. Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" Når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes, vises symbolet. 1 Udskift filteret som beskrevet i det forrige kapitel. 2 Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter. WATER MENU HARDNESS ENABLE FILTER ACTIVATE FILTER Bemærk: Hvis filteret allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge menupunktet "ENABLE FILTER" og stille det til OFF. Hvis vandfilteret "INTENZA+" ikke er installeret, skal det lille hvide filter, som blev fjernet tidligere, sættes i beholderen.

18 18 DANSK INDSTILLINGER Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe tilberedes. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt, og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliserede). Maskinen reguleres automatisk efter udløbet af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket i forhold til, hvor kompakt den malede kaffe er. Justering af den keramiske kaffekværn Keramikkværnen sikrer en nøjagtig grad af kværning for hver type kaffeblanding og undgår at overophede bønnerne. Denne teknologi bevarer kaffens aroma fuldstændigt og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Vigtigt: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Derfor må fingre eller andre genstande ikke stikkes ind i kaffekværnen. Hvis man af andre årsager skal justere andre ting inde i kaffebønnebeholderen, skal man først trykke på ON/OFF-knappen og trække stikket ud af stikkontakten. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag. Vigtigt: Knappen til indstilling af kaffekværnen inde i kaffebønnebeholderen må kun drejes, når den keramiske kaffekværn er tændt. Denne justering kan udføres ved at trykke på og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen i kaffebønnebeholderen. 1 Løft låget på kaffebønnebeholderen.

19 DANSK 19 2 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværn et klik ad gangen. Forskellen i smagen kan mærkes efter at have tilberedt 2-3 kopper espresso. 3 Mærkerne på kaffebønnebeholderens låg angiver graden for den indstillede kværning. Der kan indstilles 8 forskellige grader af kværning, som varierer fra: - meget grov kværning ( ): mildere smag, til blandinger med mørk ristning til: - meget fin kværning ( ): stærkere smag, til blandinger med lys ristning. Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere kværning, får kaffen en stærkere smag. Hvis der ønskes en kaffe med en mildere smag, skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning. Regulering af crema og kaffens intensitet (Saeco Brewing System) Saeco Brewing System (SBS) gør det muligt at regulere crema og intensiteten af kaffens smag ved at justere kaffens udløbshastighed under udløbscyklussen. - Drej drejeknappen mod uret for at øge udløbshastigheden: Kaffen bliver mildere og med mindre crema. - Drej drejeknappen med uret for at mindske udløbshastigheden: Kaffen bliver stærkere og med mere crema. Bemærk: Reguleringen af kaffens udløbshastighed kan foretages under udløbet.

20 20 DANSK Regulering af aroma (kaffens intensitet) Vælg din egen foretrukne kaffeblanding, og reguler den kaffemængde, der skal kværnes, afhængigt af din egen smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe. Bemærk: Indstillingen skal foretages inden valg af kaffe. CAPPUCCINO COFFEE QUANTITY PREBREWING COFFEE TEMPERATURE Maskinen gør det muligt at regulere den mængde kaffe, der skal kværnes til hvert produkt. Standardindstillingen for hvert produkt kan programmeres i "BEVERAGE MENU" (se kapitlet "Programmering af produkt" om menupunktet "Coffee quantity"). 1 Hvis du vil ændre mængden af malet kaffe midlertidigt, skal du trykke på knappen på betjeningspanelet. 2 Aromaen ændres med én grad afhængigt af den valgte mængde: = mild dosering = mellemstærk dosering = stærk dosering = produktet brygges med brug af formalet kaffe Indstilling af udløb Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på de anvendte kopper. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene som vist i figuren.

21 DANSK 21 De anbefalede indstillinger er følgende: til små kopper; til store kopper; til kopper til latte macchiato. Bemærk: Det er desuden muligt at fjerne udløbet for at muliggøre brug af store beholdere. Man kan stille to små eller store kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

22 22 DANSK Indstilling af mængden af kaffe i en kop Maskinen gør det muligt at regulere den mængde kaffe eller mælk, der løber ud, afhængigt af smag og størrelsen på kopperne/espressokopperne. Hver gang du trykker på knapperne,, og, lader maskinen en bestemt mængde af produktet løbe ud. En uafhængig tilberedning er tilknyttet hver knap. Den følgende fremgangsmåde illustrerer programmeringen af knappen. 1 Sæt en kop under udløbet. ESPRESSO MEMO 2 Hold knappen nede, indtil symbolet "MEMO" vises. Slip knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Kaffen begynder at løbe ud. STOP ESPRESSO MEMO 3 Når symbolet STOP bliver vist, skal du trykke på knappen, så snart den ønskede mængde kaffe er opnået. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud. Bemærk: Følg samme fremgangsmåde for at programmere knapperne, og. Brug altid knappen for at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået. Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet ved hjælp af menupunktet "BEVERAGE MENU" (se kapitlet "Programmering af produkt" om menupunktet "Coffee length").

23 DANSK 23 BRYGNING AF KAFFE, LANG KAFFE OG ESPRESSO Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på displayet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde. Brygning af kaffe, lang kaffe og espresso med kaffebønner 1 Stil 1 eller 2 espressokopper under udløbet. 2 Tryk på knappen for at brygge en espresso, på knappen for en kaffe eller på knappen for en lang kaffe. ESPRESSO 3 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede 1 espresso, 1 kaffe eller 1 lang kaffe. Det følgende skærmbillede vises. 2 x ESPRESSO 4 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at tilberede 2 espresso, 2 kopper kaffe eller 2 kopper lang kaffe. Det følgende skærmbillede vises. Bemærk: I denne tilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper espresso kræver to kværningscyklusser og to udløbscyklusser, som udføres automatisk.

24 24 DANSK ESPRESSO 5 Når præ-infusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. STOP ESPRESSO 6 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det forudindstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen. STOP Brygning af kaffe, lang kaffe og espresso med formalet kaffe Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Med funktionen for formalet kaffe kan der kun brygges en kaffe ad gangen. 1 Hvis du vil vælge funktionen for formalet kaffe, skal du trykke på knappen, indtil symbolet vises. 2 Sæt en kop under udløbet. 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso, på knappen for en kaffe eller på knappen for en lang kaffe. Udløbscyklussen begynder.

25 DANSK 25 INSERT GROUND COFFEE AND PRESS OK OK ESC 4 Det følgende skærmbillede vises. 5 Løft låget på beholderen til formalet kaffe, og tilføj et mål formalet kaffe. Brug kun det mål, der medfølger maskinen, og luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe. Vigtigt: Hæld kun formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Disse skader er ikke dækket af garantien. INSERT GROUND COFFEE AND PRESS OK OK ESC 6 Tryk på for at bekræfte og starte udløbet. 7 Når præ-infusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 8 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen. Når udløbet er standset, vender maskinen tilbage til hovedmenuen. Gentag ovennævnte procedure for at brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe. Bemærk: Hvis du ikke trykker på knappen inden for 30 sekunder for at starte udløbet, vender maskinen tilbage til hovedmenuen og tømmer eventuel kaffe ud i skuffen til kafferester. Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, eller der bruges 2 eller flere mål kaffe, brygger maskinen ikke produktet. Der vil kun løbe vand ud, og den formalede kaffe bliver tømt ud i skuffen til kafferester.

26 26 DANSK MÆLKEKANDE Dette kapitel illustrerer brugen af mælkekanden til tilberedning af cappuccino, latte macchiato eller varm mælk. Bemærk: Vask mælkekanden grundigt som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse", før den tages i brug. Det anbefales at fylde den med kold mælk (cirka 5 C). Stil mælkekanden i køleskabet efter brug. Opbevar IKKE mælken uden for køleskabet i mere end 15 minutter. Vigtigt: Brug kun kanden til mælk eller vand til rengøring. Fyldning af mælkekande Mælkekanden skal fyldes før brug. 1 Åbn udløbet på mælkekanden ved at dreje det med uret, indtil det klikker i position. 2 Tryk på låseknapperne, og løft låget. 3 Hæld mælken i kanden. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden.

27 DANSK 27 4 Sæt låget på plads igen, og luk mælkekandens udløb ved at dreje det mod uret. Mælkekanden er klar til brug. Indsætning af mælkekande 1 Hold mælkekanden en smule skråt, og indsæt den i maskinens forreste del. C 2 I denne position befinder kandens huller (A) sig på et lavere niveau end tilkoblingerne (C). Stifterne (B) er på højde med skinnerne (D). B A D B

28 28 DANSK 3 Tryk og drej kanden nedad, indtil den hægtes fast på den udvendige drypbakke (E). Vigtigt: Undgå at forcere kanden. E Fjernelse af mælkekande 1 Luk udløbet på mælkekanden ved at dreje det mod uret. 2 Drej kanden opad, indtil den frigøres fra den udvendige drypbakke (E). E 3 Før den væk fra maskinen, indtil den er helt fjernet.

29 Tømning af mælkekande 1 Åbn udløbet på mælkekanden ved at dreje det med uret. DANSK 29 2 Tryk på låseknapperne for at kunne fjerne låget. 3 Løft låget. Tøm mælkekanden, og rengør den grundigt. Bemærk: Rengør mælkekanden efter hver brug som beskrevet i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse.

30 30 DANSK UDLØB AF EN CAPPUCCINO Vigtigt: Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Fare for forbrændinger! Tag ikke fat i kandens greb under rengøringscyklussen: Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Fyld kanden med mælk. Mælken skal være mellem niveauet (MIN) og niveauet (MAX), der er angivet på kanden. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 2 Sæt låget på plads, og indsæt mælkekanden i maskinen. 3 Stil en kop under kaffeudløbet.

31 DANSK 31 4 Åbn udløbet på mælkekanden ved at dreje det med uret. 5 Tryk på knappen for at starte udløbet. CAPPUCCINO PLEASE WAIT 6 Maskinen er ved at varme op. Bemærk: Maskinen er længere tid om at varme op, hvis funktionen ECOMODE er aktiveret. Se kapitlet "Programmering af maskinen" for at få yderligere oplysninger. CAPPUCCINO 7 Når det følgende skærmbillede vises, starter maskinen udløbet af mælkeskummet. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. STOP CAPPUCCINO 8 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. STOP 9 Fjern koppen, og luk mælkeudløbet ved at dreje det mod uret.

32 32 DANSK 10 Vent et øjeblik. Nu starter maskinen den automatiske rengøringscyklus (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse"). 11 Når rengøringscyklussen er afsluttet, skal mælkekanden fjernes og sættes tilbage i køleskabet. Se kapitlet "Specialprodukter" for at få at vide, hvordan du tilbereder en latte macchiato eller en varm mælk. Indstilling af mængden af cappuccino i en kop Hver gang du trykker på knappen, lader maskinen en foruddefineret mængde cappuccino løbe ud. Maskinen gør det muligt at regulere den mængde cappuccino, der løber ud, afhængigt af smag og størrelsen på kopperne/espressokopperne. 1 Fyld kanden med mælk, og sæt den i maskinen igen. 2 Stil en kop under udløbsdysen, og åbn kandens udløb ved at dreje det med uret. 3 Hold knappen nede, indtil meddelelsen MEMO vises på displayet. Slip knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand.

33 DANSK 33 CAPPUCCINO MEMO PLEASE WAIT 4 Maskinen er ved at varme op. CAPPUCCINO MEMO 5 Når dette skærmbillede er vist, starter maskinen udløbet af mælkeskummet i koppen. Tryk på knappen, så snart den ønskede mængde mælk er opnået. STOP CAPPUCCINO MEMO 6 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffen. Når den ønskede mængde kaffe er nået, skal du trykke på knappen. STOP Nu er knappen programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde løbe ud. Bemærk: Det er desuden muligt at regulere mængden af produktet ved hjælp af menuen BEVERAGE MENU (se kapitlet "Programmering af produkt").

34 34 DANSK SPECIALPRODUKTER Maskinen kan tilberede flere kaffebaserede produkter end de ovenfor beskrevne. Følg nedenstående vejledning for at gøre dette: 1 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES. SPECIAL BEVERAGES LATTE MACCHIATO HOT MILK HOT WATER 2 Vælg det ønskede produkt ved at trykke på rulleknappen eller. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER STEAM 3 Når produktet er valgt, skal du trykke på knappen for at starte tilberedningen. Bemærk: Hvis du trykker på knappen uden at vælge et produkt, vender maskinen tilbage til hovedmenuen efter 10 sekunder. Med funktionen for specialprodukter kan der kun brygges én drik ad gangen. Gentag punkt 1 til 3 for at tilberede flere produkter. Latte macchiato Vigtigt: Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Fare for forbrændinger! Tag ikke fat i kandens greb under rengøringscyklussen: Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Indsæt mælkekanden, og stil koppen under udløbet. Åbn mælkeudløbet ved at dreje det med uret.

35 DANSK 35 2 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES. SPECIAL BEVERAGES LATTE MACCHIATO HOT MILK HOT WATER 3 Efter at have valgt LATTE MACCHIATO ved at trykke på rulleknappen eller, skal du bekræfte med. 4 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffen. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. Varm mælk Vigtigt: Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Fare for forbrændinger! Tag ikke fat i kandens greb under rengøringscyklussen: Fare for forbrændinger! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. 1 Indsæt mælkekanden, og stil koppen under udløbet. Åbn mælkeudløbet ved at dreje det med uret.

36 36 DANSK 2 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES. SPECIAL BEVERAGES LATTE MACCHIATO HOT MILK HOT WATER 3 Efter at have valgt HOT MILK ved at trykke på rulleknappen eller, skal du bekræfte med. 4 Maskinen begynder at lade varm mælk løbe ud. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. Udløb af varmt vand Vigtigt: Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Fare for forbrændinger! Rør ikke ved damp-/ varmtvandsrøret direkte med hænderne. 1 Stil en beholder under damp-/varmtvandsrøret.

37 DANSK 37 2 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES. SPECIAL BEVERAGES HOT MILK HOT WATER STEAM 3 Efter at have valgt HOT WATER ved at trykke på rulleknappen eller, skal du bekræfte med. 4 Udløbet af varmt vand starter. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. 5 Efter endt udløb fjernes beholderen med den ønskede mængde vand. Det resterende vand i kredsløbet kan dryppe ud. Dette er en af maskinens normale egenskaber. Udløb af damp Vigtigt: Fare for forbrændinger! Når udløbet starter, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand og damp ud. Fare for forbrændinger! Rør ikke ved damp-/ varmtvandsrøret direkte med hænderne. 1 Stil en beholder med det produkt, du vil opvarme, under damp-/varmtvandsrøret. 2 Tryk på knappen for at åbne menuen SPECIAL BEVERAGES.

38 38 DANSK SPECIAL BEVERAGES HOT WATER STEAM 3 Efter at have valgt STEAM ved at trykke på rulleknappen eller, skal du bekræfte med. 4 Udløbet af damp begynder. 5 Sænk damp-/varmtvandsrøret ned i produktet, der skal opvarmes. Tryk på knappen for at standse udløbet før tid. PROGRAMMERING AF PRODUKT Maskinen kan programmeres til at tilpasse kaffens smag til din egen personlige smag. Det er muligt at personalisere indstillingerne for hvert produkt. 1 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. MENU BEVERAGE MENU MACHINE MENU 2 Tryk på knappen for at åbne menuen BEVERAGE MENU. Bemærk: Du kan vælge det ønskede menupunkt ved at trykke på rulleknappen eller og bekræfte med.

39 Programmering af cappuccino DANSK 39 Den følgende fremgangsmåde beskriver programmeringen af en cappuccino. BEVERAGE MENU CAFFE LUNGO CAPPUCCINO SPECIAL BEVERAGES I det følgende illustreres indstillingerne for hver enkelt undermenu. Indstillingerne vælges ved at trykke på rulleknappen eller. Bekræft indstillingerne med. Tryk på for at vælge CAPPUCCINO i produktmenuen. CAPPUCCINO COFFEE QUANTITY PREBREWING COFFEE TEMPERATURE COFFEE QUANTITY Denne indstilling gør det muligt at regulere den mængde kaffe, der skal kværnes til brygningen af produktet. GROUND COFFEE = produktet brygges med brug af formalet kaffe MILD = mild dosering MEDIUM = mellemstærk dosering STRONG = stærk dosering PREBREWING Denne indstilling gør det muligt at udføre præ-infusionsfunktionen. Under præ-infusionen fugtes kaffen let for at fremhæve dens aroma mest muligt. OFF: præ-infusionsfunktionen er slået fra. LOW: præ-infusionsfunktionen er slået til. HIGH: præ-infusionsfunktionen varer længere for at fremhæve kaffens smag. COFFEE TEMPERATURE Denne indstilling gør det muligt at regulere kaffens temperatur. LOW: lav temperatur. NORMAL: middeltemperatur. HIGH: høj temperatur.

40 40 DANSK COFFEE LENGTH Det er muligt at vælge mængden af vand til brygning af kaffen ved at regulere bjælken på displayet ved hjælp af rulleknapperne eller. Tryk på OK for at bekræfte indstillingen. COFFEE LENGTH MILK QUANTITY MILK QUANTITY Det er muligt at vælge mængden af mælk, der skal bruges til det valgte produkt, ved at regulere bjælken på displayet ved hjælp af rulleknapperne eller. Tryk på OK for at bekræfte indstillingen. Bemærk: Valgmulighederne for håndtering af mælk vises kun for mælkebaserede produkter. DEFAULT Det er muligt at gendanne fabriksindstillingerne for hvert produkt. Når denne funktion er valgt, slettes de personlige indstillinger. Tryk en eller flere gange på knappen at afslutte programmeringen., indtil hovedmenuen er vist, for Programmering for varmt vand Den følgende fremgangsmåde beskriver programmeringen for varmt vand. BEVERAGE MENU CAPPUCCINO SPECIAL BEVERAGES 1 Vælg SPECIAL BEVERAGES i produktmenuen ved at trykke på rulleknappen eller. Tryk på for at bekræfte.

41 DANSK 41 SPECIAL BEVERAGES HOT MILK HOT WATER STEAM HOT WATER WATER QUANTITY DEFAULT 2 Vælg HOT WATER ved at trykke på rulleknappen eller. Tryk på for at bekræfte. WATER QUANTITY WATER QUANTITY Det er muligt at vælge mængden af vand, der skal løbe ud, ved at regulere bjælken på displayet ved hjælp af rulleknapperne eller. Tryk på OK for at bekræfte indstillingen. DEFAULT Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Når denne funktion er valgt, slettes de personlige indstillinger. PROGRAMMERING AF MASKINEN 1 Tryk på knappen for at åbne maskinens hovedmenu. MENU BEVERAGE MENU MACHINE MENU 2 Vælg MACHINE MENU ved at trykke på rulleknappen eller. Tryk på for at bekræfte.

42 42 DANSK GENERAL MENU Hovedmenu Hovedmenuen gør det muligt at ændre alle funktionsindstillingerne. TONE Funktionen TONE slår lydsignalerne til eller fra. ECOMODE Funktionen ECOMODE gør det muligt at spare strøm ved at holde aktiveringen af kedlen på det laveste niveau, når maskinen tændes. Hvis du ønsker at brygge flere mælkebaserede produkter, kan opvarmningstiden være længere. Funktionen er som standard indstillet til ON. STAND-BY SETTINGS Indstillingen for STAND-BY SETTINGS afgør, hvor lang tid der går efter sidste brygning, før maskinen går i standbytilstand. Standbytiden varierer fra 15, 30, 60 og 180 minutter. Den indstillede standardtid er 30 minutter. DISPLAY MENU Displaymenu Displaymenuen gør det muligt at konfigurere sprog og lysstyrke for displayet. LANGUAGE Denne indstilling er vigtig for at kunne regulere maskinens parametre automatisk afhængigt af brugerens land. BRIGHTNESS

43 DANSK 43 WATER MENU Vandmenu Menuen WATER MENU gør det muligt at konfigurere parametrene for vand for at opnå en optimal kaffe. HARDNESS Under HARDNESS er det muligt at konfigurere vandets hårdhedsgrad. Læs kapitlet Måling og programmering af vandets hårdhed for at måle vandets hårdhed. ENABLE FILTER Når filteret er aktiveret, minder maskinen brugeren om udskiftning af vandfilteret. OFF: signalering deaktiveret. ON: signalering aktiveret. Denne værdi konfigureres automatisk, når filteret aktiveres. ACTIVATE FILTER Aktivering af filteret efter installation eller udskiftning. Læs kapitlet "Installation af vandfilteret INTENZA+".

44 44 DANSK MAINTENANCE Vedligeholdelsesmenu I menuen MAINTENANCE MENU kan du konfigurere alle funktioner for korrekt styring af maskinens vedligeholdelse. COUNTERS Funktionen COUNTERS gør det muligt at få vist, hvor mange produkter der er blevet tilberedt for hver enkelt type kaffe siden sidste nulstilling. BREW GROUP CLEAN Funktionen BREW GROUP CLEAN muliggør den månedlige rengøring af kaffeenheden (se kapitlet "Månedlig rengøring af kaffeenhed"). CARAFE CLEANING Funktionen CARAFE CLEANING muliggør den månedlige rengøring af mælkekanden (se kapitlet "Månedlig rengøring af mælkekande"). DESCALING Funktionen DESCALING aktiverer afkalkningscyklussen (se kapitlet "Afkalkning"). CARAFE CLEAN Funktionen CARAFE CLEAN aktiverer den automatiske selvrensningscyklus for mælkekanden. Funktionen er som standard indstillet til ON. FACTORY SETTINGS Fabriksindstillinger Hvis du aktiverer menupunktet FACTORY SETTINGS, bliver alle maskinens indstillinger stillet tilbage til standardværdierne. I dette tilfælde bliver alle personlige parametre slettet.

45 DANSK 45 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: En regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er grundlæggende for at forlænge maskinens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk! Dette afsnit beskriver punkt for punkt, hvilke procedurer du skal udføre og hvor hyppigt. Hvis disse procedurer ikke udføres, holder maskinen op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien! Bemærk: - Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. - De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Sænk aldrig maskinen ned i vand. - Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn. Skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke skal tømmes og rengøres hver dag, mens maskinen er tændt. Følg nedenstående vejledning: 1 Tryk på knappen, og åbn inspektionslågen. 2 Fjern den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester.

46 46 DANSK 3 Tøm skuffen til kafferester, og vask den med frisk vand. 4 Tøm og vask den indvendige drypbakke og låget med frisk vand. 5 Sæt delene på plads igen. 6 Sæt bakken og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen. Bemærk: Hvis du tømmer kafferesterne ud, når maskinen er slukket, bliver optællingen af kafferester i skuffen ikke nulstillet. I dette tilfælde kan maskinen vise meddelelsen "EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER" for tidligt. Daglig rengøring af vandbeholderen 1 Fjern det lille hvide filter eller vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) fra beholderen, og vask den med frisk vand. 2 Sæt det lille hvide filter eller vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads igen ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld beholderen med frisk drikkevand.

47 DANSK 47 Daglig rengøring af mælkekanden: selvrengøringscyklus "CLEAN" (efter hver brug) Når der er tilberedt et mælkebaseret produkt, udfører maskinen en automatisk rengøringscyklus ved at sende dampstråler ud af mælkeudløbet. Denne cyklus kan også aktiveres manuelt ved et tryk på knappen betjeningspanelet. Denne procedure kan udføres til enhver tid. på 1 Indsæt mælkekanden i maskinen som beskrevet i kapitlet "Mælkekande". Luk mælkeudløbet. 2 Tryk på knappen for at starte rengøringscyklussen. Ugentlig rengøring af maskinen 1 Sluk maskinen, og træk stikket ud. 2 Fjern den udvendige drypbakke.

48 48 DANSK 3 Tag risten af, og vask den omhyggeligt. 4 Tag holderen under risten ud. Vask holderen og drypbakken. 5 Tør, monter og sæt risten på plads på maskinen. 6 Tag udløbet af, og vask det med vand. 7 Rengør beholderen til formalet kaffe med en tør klud eller en pensel.

49 DANSK 49 8 Tør damp-/varmtvandsrøret og displayet af med en fugtig klud. Ugentlig rengøring af mælkekande Den ugentlige rengøring er grundigere, fordi den fjerner eventuelle mælkerester fra kandens udløb. 1 Tag kanden ud af maskinen, og tøm den for indhold, før du starter rengøringen. 2 Åbn mælkeudløbet ved at dreje det med uret. 3 Tryk på siderne, og løft låget. 4 Stil grebet i oplåst position ved at dreje det mod urets retning til symbolet.

50 50 DANSK 5 Træk stiktilslutningen, der er i kontakt med maskinen, ud. 6 Træk grebet med opsugningsrøret ud. 7 Fjern opsugningsrøret. 8 Træk den yderste samling ud. 9 Fjern den inderste samling. 10 Vask alle komponenterne grundigt i lunkent vand. 11 Genmonter alle komponenterne i omvendt rækkefølge af proceduren. Vigtigt: Kandens komponenter må IKKE vaskes i opvaskemaskine.

51 Ugentlig rengøring af kaffeenhed DANSK 51 Kaffeenheden skal rengøres, hver gang kaffebønnebeholderen fyldes og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Tryk på knappen, og åbn inspektionslågen. 2 Fjern den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester. 3 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget. 4 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt. Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til rengøring af kaffeenheden. 5 Lad kaffeenheden lufttørre helt. 6 Rengør maskinens indvendige del med en blød klud opblødt i vand. 7 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåden beskrevet i punkt (8).

52 52 DANSK 8 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af enheden er ud for hinanden. 9 Sørg for, at kaffeenhedens låsekrog sidder i den rigtige position. Dette kontrolleres ved at trykke knappen "PUSH" helt ned, indtil den klikker på plads. Kontrollér, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet. 10 Sæt kaffeenheden på plads i rummet igen, indtil den klikker på plads, uden at trykke på knappen PUSH. 11 Sæt den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen.

53 Månedlig rengøring af mælkekande DANSK 53 Den månedlige rengøringscyklus forudsætter brug af systemet Saeco Milk Circuit Cleaner til rengøring af mælkekredsløbet for at fjerne eventuelle mælkerester fra kredsløbet. Saeco Milk Circuit Cleaner sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse for at få flere oplysninger. 1 Vælg menupunktet MAINTENANCE i maskinmenuen. MAINTENANCE BREW GROUP CLEAN CARAFE CLEANING DESCALING 2 Vælg CARAFE CLEANING. Tryk på knappen for at bekræfte. START CARAFE WASHING? 3 Tryk på knappen for at bekræfte. OK ESC REFILL WATER TANK 4 Fyld beholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen. OK 5 Fyld mælkekanden med frisk drikkevand til niveauet MAX. Hæld en pakke rengøringsmiddel i mælkekanden og vent, til det er fuldstændig opløst.

54 54 DANSK 6 Sæt låget på plads igen. 7 Drej mælkeudløbet i låst position ved at dreje det imod urets retning. 8 Sæt mælkekanden i maskinen. 9 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under udløbet. Åbn mælkeudløbet ved at dreje det med uret.

55 DANSK 55 POUR DETERGENT INTO CARAFE & FILL WITH WATER OK 10 Tryk på knappen for at starte cyklussen. Maskinen begynder at fordele rengøringsmidlet gennem mælkeudløbet. CARAFE CLEANING 11 Symbolet her ved siden af vises. Bjælken viser status for udførelse af cyklussen. Vigtigt: Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes. REFILL WATER TANK 12 Efter endt udløb fyldes beholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX. Tryk på knappen for at bekræfte. OK 13 Fjern mælkekanden og beholderen fra maskinen. FILL CARAFE WITH FRESH WATER 14 Vask mælkekanden grundigt, og fyld den med frisk vand. Sæt mælkekanden i maskinen. Tryk på knappen for at bekræfte. OK 15 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under kaffeudløbet. Åbn mælkeudløbet ved at dreje det med uret.

56 56 DANSK CARAFE RINSING 16 Maskinen begynder at lade vand løbe ud både fra kaffeudløbet og fra mælkeudløbet. Bjælken viser status for udførelse af cyklussen. 17 Når cyklussen er afsluttet, vender maskinen tilbage til produktmenuen. 18 Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekande". Månedlig smøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 brygninger eller en gang om måneden. Saeco-smørefedtet til smøring af kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". 1 Fordel smøremidlet jævnt på begge sideskinner.

57 DANSK 57 2 Smør også akslen. 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). 4 Sæt den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen. Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med affedtningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne procedure fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. Affedtningstabletterne og vedligeholdelsessættet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse for at få flere oplysninger. Vigtigt: Affedtningstabletterne er kun beregnet til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i afsnittet "Afkalkning". 1 Vælg menupunktet MAINTENANCE i maskinmenuen. MAINTENANCE COUNTERS BREW GROUP CLEAN CARAFE CLEANING 2 Vælg BREW GROUP CLEAN. Tryk på knappen.

58 58 DANSK PERFORM BREW GROUP CLEANING? 3 Tryk på knappen for at bekræfte. OK ESC REFILL WATER TANK 4 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen. OK INSERT GROUP CLEAN TAB 5 Læg en affedtningstablet i beholderen til formalet kaffe. Tryk på knappen. OK PLACE A CONTAINER UNDER THE DISPENSING SPOUT OK 6 Sæt en beholder (1,5 l) under kaffeudløbet. Tryk på knappen for at starte rengøringscyklussen.

59 DANSK 59 BREW GROUP CLEAN 7 Symbolet her ved siden af vises. Bjælken viser status for udførelse af cyklussen. Vigtigt: Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes. 8 Fjern og tøm beholderen, når udløbet er stoppet. 9 Kaffeenheden skal rengøres som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen Rengør kaffebønnebeholderen en gang om måneden, når den er tom, med en fugtig klud for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

60 60 DANSK AFKALKNING Afkalkningsproceduren tager cirka 35 minutter. Under brugen dannes kalk indvendigt i maskinen, som skal fjernes jævnligt. I modsat fald kan vandkredsløbet og kaffekredsløbet blive tilstoppede. Det er maskinen selv, som signalerer, hvornår afkalkning er nødvendig. Vigtigt: Hvis denne procedure ikke udføres, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Brug kun afkalkningsmidlet fra Saeco. Det er fremstillet specielt til at optimere maskinens ydelse. Saeco-afkalkningsmidlet sælges separat. Læs kapitlet "Bestilling af produkter til vedligeholdelse" for at få flere oplysninger. Vigtigt: Undgå at drikke afkalkningsmidlet og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel. Bemærk: Maskinen må ikke slukkes under afkalkningscyklussen. I modsat fald skal cyklussen gentages fra begyndelsen. Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen: 1 Vælg menupunktet MAINTENANCE under MACHINE MENU. MAINTENANCE CARAFE CLEANING DESCALING CARAFE CLEAN 2 Vælg DESCALING, og bekræft med. Bemærk: Hvis knappen trykkes ned ved en fejl, kan du trykke på knappen for at afslutte. START DESCALING? 3 Tryk på knappen for at bekræfte. OK ESC

61 DANSK 61 FILL TANK WITH DESCALING SOLUTION OK 4 Fjern vandbeholderen og vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret). Hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i. Fyld beholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen. EMPTY TRAY UNDER BREW GROUP 5 Tøm den indvendige og den udvendige drypbakke. Tryk på knappen. OK FILL HALF CARAFE WITH WATER. INSERT IN BREW. POSITION OK 6 Fyld mælkekanden halvt med frisk vand. Indsæt kanden, og åbn mælkeudløbet ved at dreje det med uret. Tryk på knappen. PLACE A CONTAINER UNDER HOT WATER & CARAFE DISP SPOUT OK 7 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under damp-/varmtvandsrøret og under kandens mælkeudløb. Tryk på knappen. STEP 1/2 DESCALING PAUSE 8 Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Bjælken på displayet viser status for udførelse af cyklussen. Bemærk: Hvis beholderen skal tømmes under processen, skal afkalkningscyklussen sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen for at genoptage cyklussen. RINSE TANK & FILL WITH WATER 9 Meddelelsen angiver, at den første fase er afsluttet. Vandbeholderen skal skylles. Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX. Tryk på knappen. OK

62 62 DANSK EMPTY TRAY UNDER BREW GROUP 10 Tøm den indvendige drypbakke, sæt den på plads i position, og tryk derefter på knappen. OK FILL HALF CARAFE WITH WATER. INSERT IN BREW. POSITION OK 11 Tøm mælkekanden, og fyld den med frisk vand. Sæt den tilbage i maskinen. Tryk på knappen. PLACE A CONTAINER UNDER HOT WATER & CARAFE DISP SPOUT OK 12 Tøm beholderen, og sæt den under damp-/varmtvandsrøret og under kandens mælkeudløb igen. Tryk på knappen. STEP 2/2 RINSING 13 Skyllecyklussen begynder. Bjælken viser status for udførelse af cyklussen. PAUSE 14 Når alt det nødvendige vand til skyllecyklussen er løbet ud, stopper maskinen automatisk afkalkningsprocessen og viser dette skærmbillede efter en kort opvarmningsfase. 15 Fjern og tøm beholderen. 16 Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekande". 17 Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads i position. 18 Sæt vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads i vandbeholderen.

63 DANSK Nu er afkalkningscyklussen fuldført. Bemærk: Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". Skyllecyklussen vasker kredsløbet med en forudprogrammeret mængde vand for at sikre maskinens optimale ydelse. Hvis beholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan det være nødvendigt for maskinen at udføre to eller flere cyklusser.

64 64 DANSK FORKLARING AF DISPLAY Vist meddelelse Nulstilling af meddelelse Luk det indvendige låg på kaffebønnebeholderen. CLOSE HOPPER DOOR Fyld kaffebønnebeholderen. ADD COFFEE Kaffeenheden skal sættes i maskinen. INSERT BREW GROUP Indsæt skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke. INSERT COFFEE GROUNDS DRAWER Tøm skuffen til kafferester. EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER Bemærk: Skuffen til kafferester skal kun tømmes, når maskinen beder om det og ved tændt maskine. Hvis skuffen tømmes med slukket maskine, kan maskinen ikke registrere tømningen. Luk inspektionslågen. CLOSE FRONT DOOR Tag vandbeholderen ud, og fyld den. REFILL WATER TANK Åbn inspektionslågen, og tøm den indvendige drypbakke. EMPTY DRIP TRAY Vigtigt: Når dette gøres med tændt maskine, registrerer maskinen tømning af skuffen til kafferester og nulstiller tælleren. Derfor skal kafferesterne samtidigt tømmes ud.

65 DANSK 65 Vist meddelelse TURN CARAFE INTO BREWING POSITION ESC Nulstilling af meddelelse Åbn kandens mælkeudløb for at brygge produkter. Tryk på knappen ESC for at afslutte. TURN CARAFE INTO RINSING POSITION ESC Luk kandens mælkeudløb for at starte rengøringscyklussen for kanden. Tryk på knappen ESC for at afslutte. INSERT CARAFE Indsæt mælkekanden for at starte udløbet. Tryk på ESC for at afslutte. ESC Maskinen skal afkalkes. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. Bemærk: Hvis maskinen ikke afkalkes, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes. Den røde kontrollampe blinker. Tryk på knappen standbytilstanden. for at afslutte RESTART TO SOLVE Notér koden (E xx), der vises nederst på displayet. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Gentag proceduren 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips SAECOs hotline i dit land og oplyse koden, der vises på displayet. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen www. philips.com/support.

66 66 DANSK AFHJÆLPNING AF PROBLEMER Dette afsnit opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen com/support eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktpunkterne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Drypbakken bliver fyldt, også selv om vandet ikke bliver tømt ud. Kaffen er ikke varm nok. Der løber ikke varmt vand ud. Maskinen fylder ikke koppen/espressokoppen. Kaffen er ikke cremet (se bemærkning). Mælken skummer ikke. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Afbryderkontakten er i position "0". Maskinen tømmer af og til automatisk vandet i drypbakken for at skylle kredsløbene og sikre en optimal funktion. Kopperne/espressokopperne er kolde. Produktets temperatur er konfigureret til Low i programmeringsmenuen. Der hældes kold mælk i kaffen. Damp-/varmtvandsudløbet er tilstoppet eller snavset. Maskinen er ikke blevet programmeret. Blandingen er ikke egnet, kaffen er ikke ristet for nylig, eller den er for groft kværnet. Kaffebønnerne eller den formalede kaffe er for gamle. Kanden er snavset eller ikke korrekt indsat. Tilslut maskinen til strømforsyningen. Kontrollér, at afbryderkontakten står på "I. Denne adfærd anses som normal. Forvarm kopperne/espressokopperne med varmt vand, eller brug varmtvandsudløbet. Sørg for, at temperaturen er konfigureret til Normal eller High i programmeringsmenuen. Kold mælk sænker temperaturen på det færdige produkt. Opvarm mælken, før du hælder den i drikken. Rengør damp-/varmtvandsudløbet (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse"). Undersøg dysen for at kontrollere, at udløbet ikke er tilstoppet. Lav et hul i kalken med en sikkerhedsnål eller en synål. Åbn produktprogrammeringsmenuen, og reguler indstillingen af kaffemængden afhængigt af præference for hver type produkt. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Indstilling af keramisk kaffekværn. Sørg for at bruge friske kaffebønner eller frisk formalet kaffe. Kontrollér, at kanden er rengjort, og at den er indsat korrekt.

67 DANSK 67 Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret. Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud. Det er ikke muligt at indsætte kaffeenheden. Der er meget malet kaffe over eller under kaffeenheden. Maskinen producerer for fugtige eller for tørre kafferester. Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Kaffeenheden er isat forkert. Skuffen til kafferester er indsat. Kaffeenheden er ikke i udgangsposition. Tandhjulet er ikke i udgangsposition. Den anvendte kaffe er muligvis ikke egnet til brug i automatiske kaffemaskiner. Maskinen er ved at regulere kaffekværnen til en ny type kaffebønner eller formalet kaffe. Reguler kaffekværnen. Afkalk maskinen. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Tag skuffen til kafferester ud, før du fjerner kaffeenheden. Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. Pilene skal pege mod hinanden. Læs kapitlet "Månedlig smøring af kaffeenhed" for oplysninger herom. Sæt den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen. Tænd maskinen. Tandhjulet vender automatisk tilbage til udgangspositionen, og derefter er det muligt at indsætte kaffeenheden. Det kan være nødvendigt at skifte kaffetype eller ændre indstillingen af kaffekværnen (se kapitlet "Indstilling af keramisk kaffekværn"). Maskinen reguleres automatisk efter udløbet af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket i forhold til, hvor kompakt den malede kaffe er. Det kan være nødvendigt at brygge 2 eller 3 produkter, før kaffekværnen er helt reguleret. Dette skal ikke ses som fejldrift af maskinen. Reguleringen af den keramiske kaffekværn har indvirkning på kvaliteten af kafferesterne. Hvis resterne er for fugtige, skal du indstille en grovere kværning. Hvis resterne er for tørre, skal du indstille en finere kværning. Læs kapitlet "Indstilling af keramisk kaffekværn".

68 68 DANSK Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen kværner kaffebønnerne, men kaffen løber ikke ud (se bemærkning). Kaffen er for tynd (se bemærkning). Kaffen løber ud meget langsomt (se bemærkning). Kaffen løber ud ved siden af udløbet. Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Udløbet er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffen er groft kværnet. Kaffen er for fintmalet. Kredsløbene er tilstoppede. Kaffeenheden er snavset. Udløbet er tilstoppet. Fyld vandbeholderen og kredsløbet (læs kapitlet "Manuel skyllecyklus"). Rengør kaffeenheden (kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Bryg nogle kopper kaffe som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Rengør udløbet. Bryg nogle kopper kaffe som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Indstilling af keramisk kaffekværn. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Indstilling af keramisk kaffekværn. Udfør en afkalkningscyklus. Rengør kaffeenheden (læs kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Rengør udløbet og udløbshullerne. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen installeres for første gang. I dette tilfælde skal du vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System.

69 DANSK 69 ENERGIBESPARELSE Stand-by Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til at spare energi, som det fremgår af Klasse A-energimærket. Maskinen slukker automatisk efter en vis periodes inaktivitet, der kan programmeres af brugeren (se kapitlet "Programmering af maskinen"). Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus. I standbytilstand er energiforbruget lavere end 1 Wh. Tryk på knappen for at tænde maskinen (hvis afbryderkontakten bag på maskinen er i position "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus. Maskinen kan også sættes manuelt på standby ved at holde knappen STAND-BY nede i 3 sekunder. Bemærk: 1 Maskinen går ikke i standbytilstand, hvis inspektionslågen er åben. 2 Når standbytilstanden aktiveres, kan maskinen udføre en skyllecyklus. Cyklussen kan afbrydes ved at trykke på knappen " ". Maskinen kan aktiveres igen 1 ved at trykke på en vilkårlig knap på betjeningspanelet. 2 ved at åbne inspektionslågen (når lågen lukkes, går maskinen i standbytilstand igen). Når maskinen er i standbytilstand, blinker den røde kontrollampe på knappen.

70 70 DANSK Bortskaffelse Ved endt levetid skal maskinen ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til et autoriseret indsamlingssted, så den kan genbruges. Denne handling medvirker til at bevare miljøet. - Emballagematerialerne kan genbruges. - Maskine: Fjern stikket fra stikkontakten, og skær strømkablet over. - Aflever apparatet og strømkablet til et servicecenter eller et offentligt indsamlingssted til genbrugsaffald. Dette produkt lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Symbolet på maskinen eller på emballagen angiver, at de ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et kompetent indsamlingssted, så de elektriske og elektroniske komponenter kan genbruges. Ved at sørge for en korrekt bortskaffelse af produktet bidrager du til at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger, som kan opstå pga. en ukorrekt håndtering af produktet i den afsluttende fase. Mere information om genbrugsmåder for produktet kan fås ved at kontakte de lokale, kompetente myndigheder, din lokale affaldsindsamling eller forretningen, hvor du har købt din maskine.

71 TEKNISKE KARAKTERISTIKA DANSK 71 Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika. Nominel spænding - Nominel effekt Se typeskiltet på maskinen - Strømforsyning Legemets materiale Termoplast Dimensioner (b x h x d) 245 x 360 x 420 mm Vægt 13,4 kg Kabellængde 1200 mm Betjeningspanel Frontpanel Kaffekoppens størrelse 110 mm Vandbeholder 1,5 liter - Kan tages ud Kaffebønnebeholder, kapacitet 300 g Kapacitet for skuffe til kafferester 11 Pumpetryk 15 bar Kedel Rustfri stål Sikkerhedsanordninger Trykventil for kedel - Dobbelt sikkerhedstermostat Sikkerhedsanordninger Termosikring GARANTI OG ASSISTANCE Garanti Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat. Assistance Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, så registrer dit produkt på adressen På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Hvis du har brug for hjælp eller teknisk support, kan du besøge Philips' website på adressen eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktnummeret er anført på garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen

72 72 DANSK BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE Brug kun Saeco-produkter til vedligeholdelsen. Disse produkter kan købes i Philips' onlinebutik på adressen hos din forhandler eller i de autoriserede servicecentre. Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Oversigt over produkter til vedligeholdelse - Afkalkningsmiddel CA Vandfilter INTENZA+ CA Smørefedt HD Affedtningstabletter CA6704

73 DANSK 73 - Rengøring af mælkekredsløb CA Vedligeholdelsessæt CA 6706

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8969 - HD8975 - HD8977 - HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet

Læs mere

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Type HD8946 SUP 038Z BRUGSANVISNING

Type HD8946 SUP 038Z BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8946 SUP 038Z DIGITAL ID BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

INCANTO HD8918, HD8917 HD8916, HD8915

INCANTO HD8918, HD8917 HD8916, HD8915 INCANTO HD8918, HD8917 HD8916, HD8915 DA BRUGERVEJLEDNING NO BRUKERHÅNDBOK PT MANUAL DO UTILIZADOR FI KÄYTTÖOPAS SV ANVÄNDARHANDBOK EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 4219.460.3682.2 HD8918,17,16,15 SAECO_INCANTO OTC_WEU2

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CQUBE ME12 BRUGERMANUAL UM_DA. Part No.: 1764066_01

CQUBE ME12 BRUGERMANUAL UM_DA. Part No.: 1764066_01 UM_DA Part No.: 1764066_01 CQUBE ME12 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden.

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Ren Besked kaffe Om I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Vi eksporterer til 46 lande, og alle vore kaffebryggere bliver

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere