Samleark alle politikområder Korrigeret budget 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samleark alle politikområder Korrigeret budget 2014"

Transkript

1 Samleark alle politikområder budget skud Note 1 Dagtilbud Undervisning og Fritid Forebyggelse, Sundhed mv Børne- og Familieudvalget i alt Kultur og Fritid Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i alt Arbejdsmarkedsområdet - projekter Arbejdsmarkedsudvalget i alt Ældre- og Handicapområdet Sundhedsområdet Social- og Sundhedsudvalget i alt Natur og Miljø + Infrastruktur og Beredskab Teknik- og Miljøudvalget i alt Erhverv og Turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Økonomiudvalget i alt

2 Samleark pol. 1 Dagtilbud budget skud Overskr. i % Note nr Fællesudgifter - PAU elever ,02% Fællesudgifter - Dagplejen ,44% Grøftekanten ,80% Skovhuset ,79% Gl. Dalhøj ,06% Hjortdal Børnehave ,37% Brovst Børnehave ,00% Bøge Bakke Børnehave ,44% Skovsgaard Børnehave ,04% Halvrimmen Børnehave ,49% Sk. Clement Børnehave ,13% Anlægsvejens børnehave ,19% Børnehuset Aabybro ,97% Børneh. Thomasmindeparken ,11% Børnehuset Biersted ,94% Regnbuen, Nørhalne ,98% Cannerlundsvejens børnehave ,24% Blokhusvejens Børnehave ,40% Kås Børnehave incl. spec.grp ,04% Jetsmark Børnehave ,74% Moseby Børnehave ,00% Spec.bh. Anlægsvej ,20% Spec.bh. Biersted ,06% 13 Det specialiserede område ,70% 14 SUM

3 Note 1: Budgettet til PAU-elever er kollektivt finansieret af børnehaver og SFO'er, så i lighed med tidligere år søges overskuddet overført. Det overvejes, at tilbagefordele opsparet overskud til de institutioner, som har bidraget til puljen. Note 2: Merforbrug på dagplejen i alt kr Det skyldes, at der er sket en reduktion på 23 dagplejere grundet et faldende børntal i den kommunale dagpleje. Det betyder ekstraordinære udgifter til frætrædelsesgodtgørelse på kr samt udgifter til feriepenge i f.m. fratrædelse på kr Der er foretaget korrektioner som følge af fordeling af ikke budgetlagte ydelser i forbindelse med opstart af nye afdelinger indenfor asylområdet, som ikke skal overføres til i alt kr Note 3: Løn til fagpersonale i alt kr fejlagtigt konteret på Skovhuset, selvom fagpersonale arbejder i Grøftekanten. Note 4: Skovhuset blev lukket pr og senere blev bygningen solgt til Fjerritslev Gymnasium. Lederen stoppede pr og blev erstattet af konstitueret leder indtil lukningen. Løn til fagpersonale i alt kr fejlagtigt konteret på Skovhuset, selvom fagpersonale arbejder henholdsvis i Grøftekanten og i Hjortdal (dette søges korrigeret). Løn til konstitueret leder i alt kr fejlagtigt konteret på Skovhuset, selvom lønnen skulle have været konteret på lederlønskontoen (dette søges korrigeret). Underskuddet i alt kr (dette søges ikke overført til ) skyldes merfor brug på grunde og bygninger kr og merforbrug på fagpersonale kr Merforbrug på grunde og bygninger er primært et resultat af tomgangsperioden, indtil bygningen blev solgt - samt slutafregninger fra forsyningsselskaberne m.v. Merforbrug på fagpersonalet er formentligt et resultat af en for høj normering i f.t. børnetallet - og konstitueret leder har ikke haft mulighed for at korrigere normering i. Note 5: Løn til fagpersonale i alt kr fejlagtigt konteret på Skovhuset, selvom fagpersonale arbejder i Hjortdal. Note 6: Overskuddet i Bøge Bakke bruges til etablering af nyt køkken i forbindelse med madordning fra d Note 7: Overskuddet i Skovsgaard skal i regnskabsår dække en ekstra lønudgift på kr grundet en fejlindplacering tilbage til i regnskabsår Herudover skal det dække en total renovering af børnehavens hegn. Note 8: Der har været et mindre underskud i Børnehuset Aabybro grundet deres nye tilbygning. De har haft merudgifter for at få den nye tilbygning og det gamle hus til at hænge sammen som en helhed. Note 9: Som en del af en fremtidsikring af kvalificeret personale er der i iværksat et uddannelsesinitiativ for en medarbejder, der strækker sig over 3 år. For at imødegå den økonomiske konsekvens af dette er der udvist stor forsigtighed i f.t. ansættelse af personale - til trods for stigende børnetal. Det er lykkedes at komme i mål med at dække normeringen v.h.a. rotationsmedarbejdere samt ved opnormering af eksisterende personale. Overskuddet kr , som dækker både Kaas og Specialgruppen i Kaas, er således disponeret til anvendelse til allerede iværksat uddannelse i. Note 10: Som følge af lukning af Solen i Moseby blev der overflyttet personale til Jetsmark, der herefter har afholdt transaktionsudgifterne.

4 Note 11: Som følge af lukning af Solen i Moseby blev der overflyttet personale til Jetsmark, der herefter har afholdt transaktionsudgifterne. Overskud kr søges overført til Jetsmark til dækning heraf. Note 12: Specialgruppen i Anlægsvejens (Blå Stue) har tilbageholdt midler, som skal dække udgifter i regnskabsåret. Overskuddet skal hjælpe med at dække løn til pædagogstuderende samt akutte forbedringer. Forbedringerne så som; kørestole på legepladsen og afskærmning af fliser i f.t. sandområder og gynger. Børnehaven har været nødsaget til at udbedre forholdene. Udearealerne skal være optimale indtil flytning til Pandrup, som forventes at være indflytningsklar i Pandrup januar Note 13: ASF-specialgruppen i Biersted har på nuværende tidspunkt indmeldt 4 børn, men er samtidig meget sårbare i f.t. normeringen. Der har i regnskabsår været øget fokus på økonomien, således at der opretholdes den nuværende minimumsnormering. Et barn kan reelt udløse en afskedigelse eller ansættelse. Der skal være tilknyttet 2 pædagoger i gruppen. Derudover er børnehaven forpligtiget til at have minimum 1 pædagogstuderende. Det har været øget fokus på forbrug, som skal gavne regnskabsår positivt, således at gruppen ikke går ud med et for stort underskud. Der er en forventning om, at der stopper et barn pr uden udsigt til yderligere indskrivning. Derudover skal legepladsen renoveres i regnskabsår, hvor ASF-specialgruppen også skal bidrage økonomisk. Note 14: Der er sket en korrektion af budgettet i f.m. Budgetopfølgning 3- på kr , som er blevet lagt i kassen. et udviser et underskud kr og dermed er den 'reelle' mindreudgift i på kr

5 Samleark Pol. 2 Undervisning og Fritid budget Overskud Overskr. i % Note nr Langvarig sygdomspulje ,46% Naturfagsudvikling Fjerritslev skole ,24% Fjerritslev SFO ,82% Thorup-Klim skole ,93% Storkereden ,93% Ørebroskolen ,18% Regnbuen ,92% Trekroner skole ,49% Solstrålen ,11% Brovst skole ,86% Kometen - Brovst SFO ,84% Tranum LBO ,47% Skovsg-Tranum inkl. Sprog-læse ,77% Skovsgaard SFO ,75% Aabybro skole inkl. Specialklasser ,69% Fritidsklub Aabybro ,35% Aabybro SFO, SI + spec. SFO ,57% Ulveskov SFI ,59% Gjøl skole ,51% Gjøl SFO ,28% Biersted skole ,29% Biersted SFO incl. ASF-fritid ,66% Nørhalne skole ,43% Nørhalne SFO ,63% Jetsmark Centralskole ,39% Kaas SFO ,66% Pandrup SFO ,92% Saltum Centralskole ,63% Saltum SFO ,25% Nolshallen ,47% 15

6 Naturcenter Fosdalen ,53% Lejrskolen Lille Norge ,55% Ungdomsskolen + centeromr ,44% Gjøl Fritidsklub Efter- og videreuddannelse Det specialiserede område ,80% Sum samlet for fællesområdet skolerne Sum samlet for skolerne Sum samlet for SFO'er Sum samlet øvrige på politikområde Note 1: Det akkumulerede underskud på Fjerritslev Skole er i løbet af vokset til kr Der er i iværksat en genopretningsplan, hvor Fjerritslev skole hvert halve år, første gang i foråret og sidste gang med udgangen af 2017, afvikler kr Denne plan forventes overholdt i, ligesom der i er gjort en indsat for at reducere i driften svarende til kr i f.t. forventet regnskabsresultat pr Det fremlagte resultat for viser, at det er lykkedes for ny skoleleder på Fjerritslev Skole at indhente kr af den forventede målsætning på kr r. Note 2: Fjerritslev SFO har bevidst genereret et overskud i, idet der påtænkes at forbedre børnenes udeliv med en bålplads. Note 3: Regulering på kr skyldes manglende elevtalsregulering på 6 børn i f.m. budgetopfølgning pr Note 4: Det akkumulerede overskud på Ørebroskolen er i løbet af vokset til kr r. Det opsparede overskud forventes anvendt til ny IT-løsning, hvor skolen forventer at have mulighed for at give alle elever deres egen enhed. Ørebroskolen har i haft et mindre varmeforbrug end budgetteret. Note 5: Det akkumulerede overskud på Trekroner Skole er i løbet af vokset til kr Det opsparede overskud forventes anvendt til at imødekomme forventede udgifter i vedr. ansættelse af ny skoleleder, investering i ny IT-løsning, begyndende udskiftning af skolemøbler til eleverne samt reducering af ressourcetildeling grundet implementering af ny ressourcemodel og faldende børnetal. Note 6: Tranum LBO har bevidst anlagt et økonomisk forsigtighedsprincip grundet usikkerhed i forhold til børnetal og ledelsesstruktur.

7 Note 7: Skovsgaard SFO har bevidst anlagt et økonomisk forsigtighedsprincip grundet usikkerhed i forhold til børnetal og ledelsesstruktur. Note 8: Fritidsklubben er overdraget til Ungdomsskolen pr og overskuddet på kr overføres derfor til Ungdomsskolen. Ungdoms-skolelederen tager overførslen med forbehold, idet han forventer at få overført 4/12-dele af korrigeret budget svarende til ca. kr Note 9: Det akkumulerede overskud på Gjøl Skole er i løbet af vokset til kr En del af det opsparede overskud forventes anvendt til ansættelse af ny skoleleder i. Note 10: Biersted SFO har i været udfordret med udmelding af 15 SFO-elever pr og den samtidige reducering i indtægter for ASF-SFO har medført rationalisering personalemæssigt. Personaletilpasning var forbundet med overenskomstmæssig høringsperiode og opsigelsesvarsel, hvilket har belastet lønbudgettet i sidste halvår. Note 11: Nørhalne SFO har budgetteret (akkumulerede opsparing) med at færdiggøre et legepladsprojekt, som blev påbegyndt sidste år. Fase 2 ventes færdiggjort i foråret. I havde Nørhalne SFO budgetteret med, at mange børn ville blive meldt ud af SFO, det er imidlertid ikke sket, hvorfor SFO'ens børnetalsregulering i november var betragtelig større end budgetteret. Dertil kommer, at barselsvikar for souschef ikke blev ansat med souschef-funktion, og derfor akkumulerer et overskud, og at ansættelse af 2 studerende med løn mod forventning ikke blev en realitet. Note 12: Det akkumulerede underskud på Skolecenter Jetsmark er i løbet af vokset til kr Set i f.t. underskuddet pr er der akkumuleret yderligere et underskud på kr , hvilket stort set svarer til det beløb som Skolecenter Jetsmark har investeret i etablering af medarbejderarbejdspladser. Ud over etablering af medarbejderarbejdspladser har Skolecenter Jetsmark været udfordret af tårnhøje udgifter til vikardækning o g ekstraordinære udgifter til IT. Note 13: Det akkumulerede underskud på Kaas SFO er i vokset til kr Kaas SFO har været udfordret af fejlkonteringer af lønudgifter til pædagogerhenholdsvis imellem almindelig SFO og specialsfo, samt omkring understøttende undervisning i skoledelen. Fremadrettet håndteres denne problemstilling med en korrekt procentfordeling af udgifter til de relevante omkostningssteder. Note 14: Det akkumulerede overskud på Pandrup SFO er i vokset til kr og kan tilskrives den usikkerhed, der har været omkring ny organisering af fritidsdelen set i lyset af ny skolereform samt serviceharmonisering i forhold til sammenlægning af Pandrup Skole og Jetsmark Skole. En del af det opsparede overskud forventes anvendt til brug af optimering af forældreintrasystem ved tilkøb af Tabulex forældredelen. Desuden påtænkes en større indvendig bygningsfysisk renovering af de ældste lokaler med nye lofter.

8 Note 15: Det akkumulerede overskud på Nolshallen er i vokset til kr Det opsparede overskud forventes anvendt til ny varmeveksler. Vedr. budget påtænkes at investere i et nyt varmeanlæg, hvis der kan blive råderum til det. Nuværende varmeanlæg er helt fra opførelsen af Nolshallen - og det er meget nedslidt. Såfremt Nolshallen får andel i halpuljen påtænkes at få lavet omklædningsrum. Note 16: Det akkumulerede underskud på Lejrskolen Lille Norge er i vokset til kr Der mangler huslejeindtægter i for kr Indtægterne vedrører udlejning af Lille Norge til private. Opkrævning af beløbet er sket i via Turistbureauet - men mangler at blive overført til Lille Norge i. Beløbet overføres i. Note 17: Statslig tilskud bevilget ønskes overført til.

9 Samleark Pol. 3 Forebyggelse og særlig indsats budget skud Overskr. i % Note nr PPR ,92% Tandplejen ,01% Sundhedsplejen ,75% Familiecenteret ,63% SSP - Puljen ,64% 2 521xxx Omstillingsramme ,82% Ramme til forebyggelse ,21% Generelt: Der er foretaget korrektioner som følge af fordeling af ikke budgetlagte ydelser i forbindelse med opstart af nye afdelinger inden for asylområdet, som ikke skal overføres til ialt kr Note 1: I f.m. regnskabsafslutningen mangler der bogføring af fordeling af udgifter i forbindelse med fratrædelse. Udgiften er fuldt afholdt under inklusionsprojektet, hvilket ikke er korrekt. Der reguleres herfor i det decentrale regnskab med kr Note 2: Der er planlagt brug af overskuddet fra i det kommende år som ekstraordinære udgifter: 1) Der er igangsat en proces med en arbejdsgruppe i f.t. udarbejdelse af en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Jammerbugt Kommune + 2) Der er p.t. planlagt 2 heldags-workshops i denne proces, som kommer til at involvere oplægsholdere og invitationer på tværs af organisationer i Jammerbugt Kommune nemlig og Processen indbefatter også en skriveperiode, publicering og implementering. Denne proces startede op i efteråret og løber til sommeren. Denne proces er ud over det sædvanlige og kræver ekstra.

10 Samleark Pol. 4 Kultur og Fritid budget skud Overskr. i % Note nr Kondemnerede grunde ,73% Andre faste ejendomme ,86% Grønne omr. og naturpladser ,71% 3 031xxx Stadion og idrætsanlæg ,26% 4 035xxx Andre fritidsfaciliteter ,02% Jammerbugt Bibliotekerne ,50% Jammerbugt Kulturskole ,48% Andre kulturelle opgaver ,25% xx Folkeoplysning ,47% Tema-udviklingsudvalg og ,24% 8 Landdistriktsudvalg Tilskud tilmindre bysamfund ,39% Projekter ,73% Forskønnelse - TUU-projekt ,10%

11 Note 1: Overskuddet overføres til anlæg, idet udgiften er afholdt der. Overskuddet skal bruges til medfinansiering af skrotordningen. Note 2: Underskuddet på kr vedrører bygningen Nolsvej 2, hvortil der ikke er afsat budget. Nolsvej 2 er den tidligere tandklinik. Bygningen har i en periode været anvendt af spejderne i Saltum pga. rottebekæmpelse i den bygning (Nolsvej 5), som spejderne normalt benytter. Bygningen bør flyttes til kommunale ejemdomme. Note 3: Overskuddet kr kr. skyldes mindreudgifter til legepaldser og naturområder samt spejderbygningen Nolsvej 5. Tidligere år har områderne Andre faste ejendomme og Grønne områder og naturlegepladser været set under et. Det samlede mindreforbrug vil således være på kr. Note 4: Ikke forbrugte midler på stadion og idrætsanlæg, friluftsbad og klubhus. I det samlede mindreforbrug for indgår et mindreforbrug på i alt kr. som er overført fra 2013 til til dræning af boldbane i Halvrimmen/tilskud til lysanlæg i Aabybro (beløbet er disponeret i men anvendes først i ). Det resterende mindreforbrug på kr. søges overført til bl.a. vedligehold af lysanlæg på andre boldbaner, da der er et efterslæb her. Note 5: På renoveringsprojektet vedrørende Tinghuset er der et merforbrug på i alt kr. Projektet afsluttes i, og tilskud hertil hjemtages. På tilskud til Tinghusets venner er der et mindreforbrug på kr., der er udbetalt i. Det resterende mindreforbrug på kr. vedrører de nedlagte skoler - dette beløb lægges i kassen. Note 6: Overskuddet vedrører eksternt finansieret projekt "Kontrast" samt midler fra Kultur- og Landdistriktsmidler, som er bevilget, men endnu ikke udbetalt til initiativtagerne. Beløbet søges overført til.i det beløb som søges overført er der i alt kr., som ikke er disponeret Note 7: Mindreforbruget skyldes ikke-forbrugte udviklingsmidler på kr., der - jf. vedtagne Folkeoplysningspolitik - skal overføres til næse års udviklingspulje og bevilgede, men endnu ikke udbetalte, udviklingsmidler på kr. Det resterende mindreforbrug på kr. skyldes reguleringer i lokaletilskud i fbm. foreningernes regnskabsopgørelser. Beløbet søges overført til, hvor det skal anvendes til evt. udbetalinger til endnu ikke-afsluttede 2013-regnskaber. Note 8: Overskuddet vedrører midler fra Kultur- og Landdistriktsmidler, som er bevilget, men endnu ikke udbetalt til initiativtagerne. Beløbet søges overført til. I det beløb som søges overført er der i alt kr., som ikke er disponeret. Note 9: Underskuddet søges overført fra drift i til anlæg i.

12 Samleark Pol. 5 Beskæftigelsesområdet budget skud Overskr. i % Note nr. 651 Det lokale beskæftiglesesråd ,00%

13 Samleark Pol. 7 budget skud Overskr. i % Note nr Distrikter mv. inkl. aktivitetscentre ,11% Hjemmesygepleje (SSA-timer) ,83% Hjælpemidler ,00% Note 1 Distrikter mv. inkl. aktivitetscentrene udviser totalt set i et merforbrug på Dette søges jf. tidligere aftaler overført til. Note 2 Hjemmesygeplejens forbrug af SSA-timer udviser et merforbrug på Dette søges jf. tidligere aftaler overført til. Der er foretaget korrektioner som følge af fordeling af ikke budgetlagte ydelser i forbindelse med opstart af nye afdelinger inden for asylområdet, som ikke skal ove rføres til ialt kr kr. Note 3 Budgettet til hjælpemidler er overskredet med 5,8 mio. kr. i. I foråret blev der fejlagtigt reduceret 1,7 mio. kr. i budgettet på baggrund af en forkert vurdering af udviklingen i antal sager, samt en forventet besparelse ved opsigelse af aftale med Zealand Care (en opsigelse som ikke blev effektureret rettidigt). Der er derfor korrigeret for denne budgetreduktion. Herudover er der korrigeret for et merforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende hjælpem idler. Den samlede korrektion udgør dermed 5,8 mio. kr. svarende til merforbruget.

14 Samleark Pol. 8 Sundhedsområdet Note budget skud Overført fra Styrkelse af hjerneskadeindsatsen - overskud Projekt Quit - overskud Note 1: Styrkelse af hjerneskadeindsatsen Flerårigt projekt, som er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overskuddet søges overført til. Såfremt projektmidlerne ikke bruges i projektperioden, skal disse returners til ministeriet. Note : Projekt Quit Flerårigt projekt, som er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Underskuddet søges overført til. Såfremt projektmidlerne ikke bruges i projektperioden, skal disse returners til ministeriet.

15 Samleark Pol Infrastruktur og beredskab budget skud Overskr. i % Note nr Indsatsplanlægning ,74% Redningsberedskab ,50% Grønne områder ,38% Vej og Park inkl. Materielgaard ,53% Vedligehold og belægning ,56% Vedligehold og belægning ,83% Vintertjeneste ,50% Fælles formål ,88% Busdrift ,94% Lystbådehavne ,10% Note 1: Indsatsplanlægning udføres af medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen. Budgettet er forudsat anvendt udelukkende til lønudgifter, men arbejdet har forudsat anvendelse af flere IT-løsninger, der ikke er budgetteret udgifter til. Note 2: Der ønskes overført kr. til til delsvis dækning af et sparekrav på kr. Note 3: Vej og Parks andel af underskuddet på grønne områder beløber sig til kr.. Dette beløb, som kommer fra et merforbrug på løn skal sammenholdes med det overskud, der er på løn på konto på i alt ca. 1,3 mio. kr., eftersom medarbejderene arbejder på begge områder. Note 4: de fire poster bør ses under et, hvilket giver et samlet mindre forbrug på kr. 1, med en overskridelse på -3,74 %. Et stort snefald tidligt på året betød, at en større andel af budgettet til vintertjeneste end normalt var brugt i første halvår. Man har derfor været tilbageholdende på nogle af vejområdets andre områder for at kunne finansiere et forventet underskud. Vinteren i andet halvår blev dog mildere en normalt, hvilket har medført et mindre underskud på vinterberedskabet end forventet, og dermed et mindre forbrug på det samlede vejområde. Specifikt har vandafledningsbidraget til kloakforsyningen (under ) været kr. mindre en budgetteret. Det foreslås derfor at kr tilføres kassen, og det resterende beløb på i alt. kr overføres til.

16 Note 5: Busdrift og Fælles formål skal ses under ét, og det samlede resultat foreslås overført til, da reguleringer i forhold til NT er forskudt med en 2 årig periode.

17 Samleark Pol. 12 budget skud Overførsel i % Note nr Turisme ,7% Erhverv fælles ,7% Erhvervskontoret ,9% 1 Note 1: Årets resultat for VÆKST Jammerbugt - Erhverv og Turisme er med et samlet overskud på 0,16 mio. kr. Overskuddet skyldes primært at der mangler en regning vedr. Udvikling af landdistrikter, som forventes i, hvorfor overskuddet ønskes overført til.

18 Samleark Pol. 13 budget skud Overførsel i % Administrativ organisation Note nr Administrationsbygninger Fælles Fjerritslev ,9% 1 Brovst ,4% 2 Aabybro ,8% 3 Pandrup ,0% Administration Fælles administration ,2% 5 Fjerritslev ,5% 1 Brovst ,6% 2 Aabybro ,8% 3 Pandrup ,7% It afdelingen ,9% Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Fjerritslev: Ses drift af administrationsbygning og adminstration samlet er der tale om et lille overskud på 23 t. kr., som søges overført til. Brovst: Administration og administrationsbygning i Brovst ender samlet set med et underskud på 208 t. kr. Underskuddet på 330 t. kr. vedr. Aabybro: Administrationsbygningens overskud skyldes mindreforbrug vedr. personale samt overført overskud fra 2013, og det søges overført til. Administrationens overskud skyldes primært overskud vedr. personale. Heraf andrager 80 t. kr. uddannelse og resten er mindreforbrug vedr. ledelse. Mindreforbruget søges overført til. Pandrup: Der er som nævnt i regnskabsbemærkningerne et overskud på administrationen I Pandrup på ca. 1 mio. Kr. Dette overskud skyldes, at Fælles: Af det samlede overskud på 3,1 mio. kr. ønskes 200 t. kr. overført til central lederuddannelse i, idet det vurderes, at der med ny organisering vil blive et særligt fokus på lederuddannelse.

19 Note 6: IT-afdelingen: I forbindelse med overgang til ny it-platform er man ikke nået helt i mål, hvorfor overskud søges overført til færdiggørelse af dette projekt.

20 Samleark pol. 14 Politisk organisation budget skud Overførsel i % Note nr Økonomiudvalgets udviklingspulje ,0% Note 1: Mindreforbruget på Økonomiudvalgets udviklingspulje ønskes overført til til finansiering af bosætningskampagne.

21 Samleark Pol. 15 Kommunale ejendomme budget skud Overførsel i % Note nr Andre faste ejendomme ,1% Forskønnelse af centerbyer ,0% Note 1: Overskud skyldes primært hensættelser til indbetalinger af grundejerbidrag i forbindelse med udstykninger hvoraf 359 t. kr. søges overført til. Derudover er der 100 t. kr. i overskud vedr. Bratskov som søges overført til til vedligeholdelse. Note 2: De uforbrugte midler til forskønnelse af centerbyer søges overført til.

22 Samleark Pol. 16 Tværgående aktiviteter budget skud Over-førsel i % Note nr Folkeskolereform - lærerarbejdsplads ,5% Bonus elevstillinger ,3% Barselsudligningsordning ,3% Note 1: Jf. politisk aftale anvendes pulje på folkeskoleområdet til etablering af lærerarbejdspladser. Merforbruget overføres til, hvor der er budgetmæssig dækning for udgiften. Note 2: Overskud vedr. bonus elevstillinger ønskes overført til til dækning af elevudgifter. Note 3: Underskud vedr. barselsudligningsordningen overføres til. Selv om der er et lille fald set i forhold til 2013, er der stadig flere barsler end budgetteret.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

REGNSKAB 2015 BIND 2

REGNSKAB 2015 BIND 2 REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU

Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Musikskolen -145.105-8 Underskuddet er opstået af flere årsager: Flere familier end normalt valgte at

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere