HYPOTESE 1 - MULTIPEL REGRESSION...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HYPOTESE 1 - MULTIPEL REGRESSION..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Bilag 1 - TM Graveyard Model... 1 Bilag 2 - Persontransport i Danmark... 1 Bilag 3 - SG&A udgifter for TM i perioden Bilag 4 - Nyregistrerede biler i perioden Bilag 5 - Stigning af registreinger af Tesla produkter... 3 Bilag 6 - Salg af biler i USA FAKTORANALYSE... 5 STEP STEP Bilag 7 - Faktoranalyse SPSS... 7 Bilag 8 - Korrelationsmatrice... 7 Bilag 9 - Signifikans matrix... 8 STEP Bilag 10 - KMO & Bartlett's Test... 8 Bilag 11 Anti Image Matrice Bilag 12 - KMO & Bartlett's Test Bilag 13 - Anti Image Matrice Bilag 14 - KMO & Bartlett's Test Bilag 15 - Anti Image Matrice STEP Bilag 16 - Eigenvalue Bilag 17 - Scree plot STEP 5 FORTOLKNING Bilag 18 - Communalities Bilag 19 Komponentmatrice Bilag 20 - Roteret komponenter Bilag 21 - Cronbach's Alpha på komponent Bilag 22 - Cronbach's Alpha på komponent Bilag 23 - Cronbach's Alpha på komponent HYPOTESE 1 - MULTIPEL REGRESSION Bilag 24 - Beskrivende statistik Bilag 25 - Korrelationer Bilag 26 - Variabler gennemførte Bilag 27 - Forklaringsgrad Bilag 28 - ANOVA Bilag 29 - Indflydelse Bilag 30 - Residualer Bilag 31 - Histogram Bilag 32 - P- P plot Bilag 33 - Scatterplot Bilag 34 - Beskrivende statistik Bilag 35 - Korrelationer Bilag 36 - Variabler Bilag 37 - Forklaringsgrad Bilag 38 - ANOVA Bilag 39 - Koefficienter Bilag 40 - Histogram Bilag 41 - P- P plot... 34

2 Bilag 42 - Scatterplot Bilag 43 - Residualplot Bilag 44 - Residualplot HYPOTESE 2 - SIMPEL LINEÆR REGRESSION Bilag 45 - Beskrivende statistik SLR Bilag 46 - Korrelationer mellem afhængige og uafhængige variable Bilag 47 - Variabler undersøgt Bilag 48 - Modellen Bilag 49 - ANOVA Bilag 50 - Koefficienter Bilag 51 - Residualer Bilag 52 - Histogram Bilag 53 - P- P plot af residualer Bilag 54 - Scatterplot Bilag 55 - Scatterplot HYPOTESE 3 - SIMPEL LINEÆR REGRESSION Bilag 56 - Beskrivende statistik Bilag 57 - Korrelation Bilag 58 - Variabler Bilag 59 - Model Bilag 60 - ANOVA Bilag 61 - Koefficienter Bilag 62 - Residualer Bilag 63 - Histogram Bilag 64 - P- P Plot Bilag 65 - Scatterplot BESKRIVENDE STATISTIK Bilag 66 - TOMA Bilag 67 - Erindring og kendskab Bilag 68 - Prisfølsom Bilag 69 - Loyale kunde Bilag 70 - Konkurrende bilmodeller Bilag 71 - Konkurrerende modeller - mailkorrespondance... 50

3 Bilag 1 - TM Graveyard Model Genkendelse Graveyard Model Erindring TM on The Graveyard Model Kilde: David Aaker - Egen tilvirkning Bilag 2 - Persontransport i Danmark Persontransportarbejde 2013 Biler Cykler Busser Taxa Biler 85,9 Cykler 4,3 Busser 9,3 Taxa 0,5 Kilde: Side 1 af 51

4 et_korer_vi/sider/persontransportarbejde.aspx#.vskor0jpgc4 Egen tilvirkning Bilag 3 - SG&A udgifter for TM i perioden R&D Total SG&A Indeks , , , , SG&A udgifter for TM R&D SG&A Kilde: Egen tilvirkning Bilag 4 - Nyregistrerede biler i perioden Tesla Model S BMW 500 serie Mercedes E- klasse Audi A Side 2 af 51

5 Nyregistrerede biler fra anno Antal nyregistrerede biler BMW 500 Tesla Model S Mercedes E- klasse Audi A Kilde: Egen tilvirkning Bilag 5 - Stigning af registreinger af Tesla produkter Anno Antal Tilsvarende året før Januar - Marts Side 3 af 51

6 Registreinger af Tesla produkter i Danmark Antal Kilde: Egen tilvirkning Bilag 6 - Salg af biler i USA Anno Salg af enheder Side 4 af 51

7 Salg af biler i USA fra Salg af biler i USA fra Kilde: car- sales- since- 1951/ Egen tilvirkning Faktoranalyse Step 1 Det indledende skridt i faktoranalysen vil være at definere undersøgelsesproblemet. Den generelle formål med an faktoranalyse er at finde en måde at sammenfatte informationer i en række af originale variabler, til en mindre sæt af nye sammensatte parametre med et minimumstab af informationer. Undersøgelsen vil siges at være exploratory (undersøgende) hvilket bringer os videre til næste skridt i faktoranalysen. R- type faktoranalyse da vi kigger på variabler og ikke cases. Variablen Jeg har stor tiltro til Tesla Motors er ikke medtaget i denne analyse, da den variabel skal være den afhænge variabel i multiple regressions analyse, hvorfor den ikke skal indgå som en variabel i en kommende faktor. Step 2 Krav til stikprøven: Side 5 af 51

8 - - Stikprøven skal have flere observationer end variable Minimum 50 observationer, men man vil foretrække 100 eller større. Der skal ligeledes helst være et 10:1 forhold mellem antal observationer og antal variable, men den generelle regel siger at der skal minimum være 5 gange flere observationer end variabler der skal analyseres (Malhotra, Birks, Hair, Blake, Babin, & Anderson, 2011, s. 436). For at få et overblik over variablerne i faktoranalysen ses der på om der er korrelation mellem variablerne i korrelationsmatricen. Dette gøres ved at se på værdierne i korrelationsmatricen, hvor vi skal holde øje med om der forekommer steder med en korrelation på under 0,3. Variablerne Den nuværende lade- infrastruktur (opladningsmuligheder) har indflydelse på mit valg ved køb af bil og Ved fremtidigt køb af bil betyder bilmærket meget for mit valg har begge en korrelation under 0,3, og ligeledes ligger Jeg synes, at Tesla Motors er begrænset til en specifik type køber meget tæt på grænsen. Værdierne i korrelationsmatricen, viser hvor meget variablerne korrelerer, men det skaber ikke grundlag for at nogle skal slettes fra analysen. For at få et yderligere overblik over variablerne i analysen, skal alle variabler helst have en værdi på under 0,05 i signifikant korrelation. Det fremgår at variablerne Ved fremtidigt køb af bil betyder bilmærket meget for mit valg og Den nuværende lade- infrastruktur (opladningsmuligheder) har indflydelse på mit valg ved køb af bil ligger lige på grænsen. Dette kan indikere at disse variabler kan give os problemer senere i analysen. Side 6 af 51

9 Bilag 7 - Faktoranalyse SPSS Vi får følgende outputs fra SPSS: Bilag 8 - Korrelationsmatrice Side 7 af 51

10 Bilag 9 - Signifikans matrix Step 3 Bilag 10 - KMO & Bartlett's Test Vi ser på vores Bartlett test, hvor vi helst skal forkaste H0, der siger at der ingen korrelation er mellem vores variable samlet set. Vores overall MSA i øverste højre hjørne, skal helst ligge: MSA > 0,8 = rigtig god MSA > 0,7 = god MSA > 0,6 = okay Side 8 af 51

11 - - MSA > 0,5 = acceptabel MSA < 0,5 = uacceptabel KMO & Bartlett s Test viser en samlede MSA på 0,906, hvilket betyder at forudsætningen for analysen er rigtig god at lave for de aktuelle variabler. Vi skal nu indsætte vores anti- image matrix, der kan afgøre hvilke variabler vi fjerner. I bilag 11 ses MSA for den enkelte variabel, der skal være over 0,5 (dette ses i diagonalen markert med rødt). Hvis variabler ikke opfylder denne nedre grænse fjernes de fra modellen. Hvis vi fjerner variabler, så ses igen på den nye anti- image og evt. fjernes flere. Obs: der fjernes kun én af gangen og den med mindst MSA fjernes først. Når de ønskede variabler er fjernet, så ses igen på Bartlett test, der gerne skulle være blevet højere hvilket også er aktuelt i bilag 12, hvor MSA nu er på 0,913 i forhold til 0,906 fra før fjernelsen af variablen Ved fremtidigt køb af bil betyder bilmærket meget for mit valg. Samme proces bliver foretaget på ny for at teste om der er flere variabler som skal sorteres fra. I Bilag 13 ses den nye anti image matrice hvor det fremgår at variablen Den nuværende lade- infrastruktur (opladningsmuligheder) har indflydelse på mit valg ved køb af bil MSA ligger under grænsen hvorfor denne fjernes fra analysen. Endnu en gang kan det ses at den overall MSA i bilag 14 er blevet højere efter fjernelse af denne variabel (0,920 > 0,913). Efter fjernelse af de 2 variabler får vi nu den endelige anti image matrice bilag 15 hvor alle variabler nu ligger over den påkrævede grænse på 0,5 MSA. Det skal pointeres at variablen Jeg synes, at Tesla Motors er begrænset til en specifik type køber ligger lige på grænsen, hvilket også forventes efter korrelationsmatricen fra starten af analysen. Side 9 af 51

12 Bilag 11 Anti Image Matrice Bilag 12 - KMO & Bartlett's Test Side 10 af 51

13 Den nye anti- image matrix ser således ud: Bilag 13 - Anti Image Matrice Som det fremgår fra ovenstående er MSA for variablen den nuværende lade- infrastruktur under 0,5 hvorfor denne skal fjernes. Testen køres endnu en gang. Side 11 af 51

14 Bilag 14 - KMO & Bartlett's Test MSA er endnu en gang steget til 0,920 fra 0,913, så MSA en er blevet bedre! Den nye anti- image matrix vil se ud på følgende måde efter fjernelse af variablen den nuværende lade- infrasstruktur : Bilag 15 - Anti Image Matrice Side 12 af 51

15 Her kan vi se at Tesla er begrænset til en specifik type køber ligger lige på den gode side af grænsen 0,5. Men nu er der ikke flere variabler hvor MSA er under det påkrævede 0,5. Sammenfatning I bilag 14 ses at signifikansniveauet fra Bartlett s test er under 0,05 hvilket indikere at der er tiltrækkelige korrelation mellem variablerne til at kunne fortsætte analysen. Testen er kørt 3 gange kørsel fremgik det at variablen Ved fremtidigt køber betyder bilmærket meget for mig havde en MSA på under 0, kørsel fandt jeg frem til at variablen den nuværende lade- infrastruktur (opladningsmuligheder) har indflydelse på køb af bil ligeledes har en MSA værdi på under 0,5 hvorfor denne fjernes. 3. Testen køres igen og her er der ingen variabler som har en MSA under 0,5 som påkræves. Step 4 Efter definering af variablerne som skal indgå i analysen, kan vi nu gå videre til at kigge på antallet af faktorer. Procedure i Step 4. Side 13 af 51

16 - - Scree plot: hvor er knækket i kurven total variance explained. Her har vi Eigenvalue, der består i hvornår vores total kommer under 1. Vi ser ligeledes cumulative %, der peger på antallet af faktorer når % kommer over 60 % afgør dette hvor mange faktorer vi skal have. Når vi har set antallet af faktorer kigger vi på communalities, hvor extraction ikke må være under 0,5. Ligger variabler under dette, så fjernes de. Ligger to variabler under 0,5, så fjernes den med laveste score først og der laves et nyt output. Hvis en variabel fjernes, så ser vi igen på total variance explained outputtet, for at tjekke om antallet af faktorer måske har ændret sig. Herefter ser vi igen på communalities, for at se om vi evt. skal fjerne flere variable. Når vi har fjernet de variable der skal og har fastslået hvor mange faktorer vi skal bruge går vi videre til step 5 hvor vi fortolker vores faktorer. Antal faktorer: 1. Eigenvalue: Ved Eigenvalue component 3 > end % of total variance: Ved en faktor 3 løsning er den kumulerede % 66,602 som er over den påkrævede 60% hvorfor en faktor 3 løsning vælges. 3. Scree plot Det interessante er at se hvor mange komponenter ligger over en Eigenvalue på 1. Side 14 af 51

17 Bilag 16 - Eigenvalue Bilag 17 - Scree plot Side 15 af 51

18 Step 5 Fortolkning For at se på hvilke variable der hører ind under hvilke faktorer ser vi på vores komponent matrix, her er grænsen 0,4. Medmindre der er tale om en meget stor stikprøve, hvor 0,3 måske kan være acceptabelt. Hvis vores ikke- roterede model ikke giver et tydeligt nok billede (hvor variable loader på begge faktorer med en score over 0,4), så anvender vi i stedet vores varimax rotation. Hvis en variabel stadigvæk loader højt på begge faktorer efter vi har lavet en varimax rotation, så bliver vi nødt til at smide denne ud af vores model. Varimax: For at se på hvilke variable der hører ind under hvilke faktorer ser vi på vores komponent matrix, her er grænsen 0,4. Medmindre der er tale om en meget stor stikprøve, hvor 0,3 måske kan være acceptabelt. Hvis vores ikke- roterede model ikke giver et tydeligt nok billede (hvor variable loader på begge faktorer med en score over 0,4), så anvender vi i stedet vores varimax rotation. Hvis en variabel stadigvæk loader højt på begge faktorer efter vi har lavet en varimax rotation, så bliver vi nødt til at smide denne ud af vores model. I bilag 18 kigges der på communalities hvor alle under extraction- værdier skal være over 0,5. Som det fremgår er alle variabler over 0,5 som påkrævet hvorfor ingen variabler skal fjernes. Jeg fortsætter med min 3 faktor løsning og skal nu kigge på komponentmatrice bilag 19. SPSS giver mig en løsning på de 3 faktorer der opstår Cross Loading blandt nogle af variablerne hvorfor løsningen skal roteres. Dette gøres med Varimax. Side 16 af 51

19 I bilag 20 er løsningen nu roteret og der forekommer ikke flere Cross Loading, hvilket betyder det ikke er nødvendigt at slette variabler. Nu er komponenter færdigdannet hvorfor vi kan lave 3 variabler hvor de respektive variabler i de respektive komponenter. Komponent 1: (A30+A22+A35+A34+A32+A28+A23+A29+A27+A20+A25)/11 à Awareness Komponent 2: (A31+A14+A26a)/3 à Association Komponent 3: (A19+A24)/2 à Quality For at undersøge pålideligheden af de nye variabler laves en Cronbach s Alpha analyse på de respektive komponenter. Det ønskes at Cronbach s Alpha er som minimum 0,7. Komponent 1: Cronbach s Alpha er på 0,936 hvilket opfylder kravet om at være over 0,7. Grunden til at Cronbach s Alpha er relativ høj i denne komponent, må antages at skyldes de mange variabler som indgår i komponenten. Komponent 2: For at kunne lave Cronbach s Alpha på denne faktor, skal variablerne A31 og A14 omdannes til positive variabler. Dette gøres på følgende måde: SPSS à Transform à Compute variable à New_A31 = A31*- 1 og New_A14 = A14*- 1. I bilag 22 ses at Cronbach s Alpha er 0,613 hvilket under det ønskede værdi på 0,7. Pålideligheden af denne variabel må altså vurderes til at ikke være fuldstændig pålidelig. Grundet den lave værdi kan være antallet af variabler der forklarer denne komponent. Den består kun af 3 variabler. Komponent 3: Cronbach s Alpha på komponent 3 er endnu lavere end de to andre, men har ligeledes også endnu færre af variabler til at kunne beskrive denne komponent. Komponenten er under 0,7, hvorfor den heller ikke er helt pålidelig. Dette betyder at for min videre undersøgelse at man skal vurdere variablernes pålidelighed ved anvendelse. Side 17 af 51

20 Bilag 18 - Communalities Communalities Initial Extraction Jeg synes, at man får meget bil for pengene ved køb af Tesla Model S Teknologien (elbilkonceptet) er for ny til, at jeg vil overveje det som et alternativ ved et fore... Jeg opfatter kvaliteten af Tesla Motors produkter som værende Jeg mener, at Tesla Motors er meget innovativ Jeg synes, at Tesla Motors revolutionerer bilmarkedet Jeg mener, at Tesla Motors er med til at udvikle bilindustrien Jeg mener, at Tesla Motors er en respekteret bilproducent Jeg synes, at der er stor opmærksomhed omkring Tesla Motors Man får meget bil for pengene ved køb af Tesla Model S 85 sammenlignet med alternativerne Jeg mener, at der er en god grund til at støtte Tesla Motors Jeg synes, at Tesla Motors har personlighed Jeg mener, at Tesla Motors er en interessant virksomhed Jeg synes, at Tesla Motors er begrænset til en specifik type køber Jeg mener, at produkter fra Tesla Motors er spændende og attraktive 1,000,573 1,000,730 1,000,794 1,000,581 1,000,681 1,000,594 1,000,592 1,000,508 1,000,599 1,000,670 1,000,722 1,000,774 1,000,619 1,000,784 Side 18 af 51

21 Jeg synes, at Tesla Motors er beundringsværdigt Jeg mener, at Tesla Motors differentierer sig fra andre bilproducenter 1,000,726 1,000,709 Extraction Method: Principal Component Analysis. Alle variabler er over 0,5 som påkrævet hvorfor ingen variabler skal fjernes. Jeg fortsætter med min 3 faktor løsning og skal nu kigge på component matrix. Side 19 af 51

22 Bilag 19 Komponentmatrice Component Matrix a Component Jeg mener, at produkter fra Tesla Motors er spændende og attraktive Jeg mener, at Tesla Motors er en interessant virksomhed Jeg synes, at Tesla Motors har personlighed Jeg synes, at Tesla Motors er beundringsværdigt Jeg mener, at Tesla Motors differentierer sig fra andre bilproducenter Jeg mener, at der er en god grund til at støtte Tesla Motors Jeg synes, at Tesla Motors revolutionerer bilmarkedet Man får meget bil for pengene ved køb af Tesla Model S 85 sammenlignet med alternativerne Jeg mener, at Tesla Motors er med til at udvikle bilindustrien,885,848,847,825,819,802,757,741,733 Side 20 af 51

23 Jeg mener, at Tesla Motors er meget innovativ Jeg synes, at der er stor opmærksomhed omkring Tesla Motors Jeg synes, at man får meget bil for pengene ved køb af Tesla Model S Teknologien (elbilkonceptet) er for ny til, at jeg vil overveje det som et alternativ ved et fore... Jeg mener, at Tesla Motors er en respekteret bilproducent Jeg synes, at Tesla Motors er begrænset til en specifik type køber Jeg opfatter kvaliteten af Tesla Motors produkter som værende,725,658,647 -,627,540,601,476,717,472,715 Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 3 components extracted. Der forekommer cross loading hvorfor jeg er nødt til at rotere løsningen. Side 21 af 51

24 Bilag 20 - Roteret komponenter Rotated Component Matrix a Component Jeg mener, at Tesla Motors er en interessant virksomhed Jeg synes, at Tesla Motors revolutionerer bilmarkedet Jeg mener, at Tesla Motors differentierer sig fra andre bilproducenter Jeg synes, at Tesla Motors er beundringsværdigt Jeg mener, at produkter fra Tesla Motors er spændende og attraktive Jeg mener, at der er en god grund til at støtte Tesla Motors Jeg mener, at Tesla Motors er med til at udvikle bilindustrien Jeg synes, at Tesla Motors har personlighed Man får meget bil for pengene ved køb af Tesla Model S 85 sammenlignet med alternativerne,824,806,793,779,778,776,753,741,642 Side 22 af 51

25 Jeg mener, at Tesla Motors er meget innovativ Jeg synes, at der er stor opmærksomhed omkring Tesla Motors Jeg synes, at Tesla Motors er begrænset til en specifik type køber Teknologien (elbilkonceptet) er for ny til, at jeg vil overveje det som et alternativ ved et fore... Jeg synes, at man får meget bil for pengene ved køb af Tesla Model S Jeg opfatter kvaliteten af Tesla Motors produkter som værende Jeg mener, at Tesla Motors er en respekteret bilproducent,625,498 -,761 -,705,596,871,625 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 6 iterations. Cronbach s alpha på de nye 3 variabler. Side 23 af 51

26 Bilag 21 - Cronbach's Alpha på komponent 1 Bilag 22 - Cronbach's Alpha på komponent 2 Bilag 23 - Cronbach's Alpha på komponent 3 Cronbachs Alpha er lav i faktor 2 og faktor 3 hvilket skyldes de få variabler som dækker over de respektive faktorer. Eksempelvis består faktor 3 kun af 2 variabler hvilket kan gøre Cronbach s Alpha er lav. Side 24 af 51

27 Hypotese 1 - Multipel regression Variablen Jeg har stor tiltro til TM som virksomhed er den afhængige variabel i denne regressions analyse. En organisation bliver beskrevet ud fra hvor stor tiltro der til denne virksomhed/organisation, hvorfor denne variabel er valgt som den afhængige variabel i multipel regressions analyse. Rækkefølgen for outputs i SPSS efter kørsel 1: Bilag 24 - Beskrivende statistik Bilag 25 - Korrelationer Kilde: Egen tilvirkning SPSS Side 25 af 51

28 Bilag 25 viser korrelationen mellem den afhængige variabel og de uafhængige variabel. Det kan antages at Awareness er den første inkluderet variabel i modellen, da den har højst korrelation af de tre muligheder. Hvis der var ingen korrelation mellem variablerne vil det ikke give mening af foretage en regressions analyse, fordi de vil forklare variablen meget godt enkeltvis. Bilag 26 - Variabler gennemførte I Bilag 26 fremgår det hvilken metode som er anvendt. Metoden ved inkludering og ekskludering af variabler er Enter metoden hvilket betyder at lige meget hvad så vil variablerne bliver inddraget selvom at den ikke er relevant. Man kan bruge stepwise metoden som fjerner ikke relevante variabler. Grunden til at denne metode er relevant er fordi der ønskes en statistisk signifikans for løsningen. Side 26 af 51

29 Bilag 27 - Forklaringsgrad I Bilag 27 se forklaringsgraden af model 1 som er på 0,663. Bilag 28 - ANOVA Bilag 28: ANOVA- modellen tester den statistiske signifikans for modellen. P- værdien (sig.) skal være under 0,01 hvilket er opfyldt. F(3,99)= Bilag 29 - Indflydelse Side 27 af 51

30 Bilag 29: Det interessante i denne matrice er signifikans niveauet for Association er over 0,05 da værdien for denne er 0,394. Ud fra dette kan det konkluderes at Association skal sorteres fra analysen. Hvis metoden var Stepwise vil SPSS selv have sorteret denne variabel fra. Bilag 30 - Residualer Bilag 30: Residualer har gennemsnitligt en værdi på 0 hvorfor forudsætningen om heteorskedasticitet er opfyldt. Bilag 31 - Histogram Side 28 af 51

31 Bilag 31: Der ønskes en fin normalfordeling, hvilket er en forudsætning for regressions analyse. Bilag 32 - P- P plot Bilag 32: Punkterne skal gerne kramme linien for at få det bedste fit. Side 29 af 51

32 Bilag 33 - Scatterplot Bilag 33: Ud fra ovenstående illustration er der noget der tyder på at der er noget galt fordi punkterne ligger for pænt. Scatterplot måler om der er heteroskedasticitet for den afhængige variabel. Modellen køres igen på samme måde som før, nu blot hvor variablen Association er fjernet da denne ikke var signifikant. Der vil ikke blive kommenteret løbende på outputs fra SPSS da proceduren er lignende fra 1. kørsel. Resultaterne vil inddrages i selve afhandlingen. Side 30 af 51

33 Bilag 34 - Beskrivende statistik Bilag 35 - Korrelationer Side 31 af 51

34 Bilag 36 - Variabler Bilag 37 - Forklaringsgrad Bilag 38 - ANOVA Side 32 af 51

35 Bilag 39 - Koefficienter Bilag 40 - Histogram Side 33 af 51

36 Bilag 41 - P- P plot Bilag 42 - Scatterplot Side 34 af 51

37 Bilag 43 - Residualplot Bilag 44 - Residualplot Side 35 af 51

38 Hypotese 2 - Simpel Lineær regression Det skal begrundes for hvorfor at anbefaling af produkter svarer til loyalitet af et produkt. Bilag 45 - Beskrivende statistik SLR Ovenstående tabel ses middelværdien af tiltro til TM og middelværdien af hvor loyale disse forbrugere er. Standardafvigelsen er ikke helt så stor som først forventet på begge variabler. Dette kan skyldes stor tilfredshed overfor brandet. 7 betragtes som mest positiv. Side 36 af 51

39 Bilag 46 - Korrelationer mellem afhængige og uafhængige variable Tiltro til TM og hvor høj grad de vil anbefale brandet har en korrelation på 0,36. Bilag 47 - Variabler undersøgt Side 37 af 51

40 Ovenstående tabel er ikke så yderst relevant som ved multipel regression men det skal ses metoden der anvendes hvor at variablen bliver tvunget igennem regressions model. Bilag 48 - Modellen Ovenstående tabel viser R square som er forklaringsgraden at variablen som er 34,3 %. Forskellen mellem justeret R square og R square bliver mindre jo større størrelsen på stikprøven bliver. Bilag 49 - ANOVA Side 38 af 51

41 Bilag 50 - Koefficienter Bilag 51 - Residualer Bilag 52 - Histogram Side 39 af 51

42 Bilag 53 - P- P plot af residualer Bilag 54 - Scatterplot Side 40 af 51

43 Bilag 55 - Scatterplot Hypotese 3 - Simpel Lineær Regression Kommentar til Outputs i denne hypotese uddybes ikke yderligere, da fremgangsmåden er magen til hypotese 2. Bilag 56 - Beskrivende statistik Kilde: Egen tilvirkning SPSS Side 41 af 51

44 Bilag 57 - Korrelation Kilde: Egen tilvirkning SPSS Side 42 af 51

45 Bilag 58 - Variabler Kilde: Egen tilvirkning SPSS Bilag 59 - Model Kilde: Egen tilvirkning SPSS Side 43 af 51

46 Bilag 60 - ANOVA Kilde: Egen tilvirkning SPSS Bilag 61 - Koefficienter Kilde: Egen tilvirkning SPSS Bilag 62 - Residualer Kilde: Egen tilvirkning SPSS Side 44 af 51

47 Bilag 63 - Histogram Kilde: Egen tilvirkning SPSS Side 45 af 51

48 Bilag 64 - P- P Plot Kilde: Egen tilvirkning SPSS Side 46 af 51

49 Bilag 65 - Scatterplot Kilde: Egen tilvirkning SPSS Beskrivende Statistik Bilag 66 - TOMA Top- Of- Mind- Awareness (TOMA) Frequency Percent Alfa Romeo 2 1,96 Aston Martin 3 2,94 Audi 21 20,59 Bentley 3 2,9 BMW 12 11,76 Ferrari 3 2,94 Jaguar 1 0,98 Lexus 1 0,98 Mercedes 26 25,49 Porsche 5 4,90 Tesla 25 24,51 Total ,00 Side 47 af 51

50 TOM- Awareness Frekvens 5 0 Kilde: Egen tilvirkning Excel Bilag 67 - Erindring og kendskab Kilde: Egen tilvirkning SPSS Side 48 af 51

51 Bilag 68 - Prisfølsom Kilde: Egen tilvirkning SPSS Side 49 af 51

52 Bilag 69 - Loyale kunde Kilde: Egen tilvirkning Bilag 70 - Konkurrende bilmodeller Information Tesla Model S 85 (El) Mercedes E400 (Benzin) Audi A6 3.0 TDI (Diesel) Købspris inkl. moms og afgifter Ydeevne Rækkevidde Sikkederhed km/t kr 385 HK 502 km 5/5 5,6 sek kr 333 HK 870 km 5/5 Ikke oplyst kr 326 HK 966 km 5/5 4,9 sek BMW 535i kr 306 HK 750 km 5/5 5,8 sek (Benzin) Kilder: (Tesla Motors, 2015), (Mercedes-Benz, 2015) (Audi, 2015), og (BMW Denmark, 2015) Bilag 71 - Konkurrerende modeller - mailkorrespondance Side 50 af 51

53 Side 51 af 51

3. SPSS Output. Descriptives. [DataSet1] C:\Users\Thomas\Desktop\Eservice_i_produktgruppen_Bekldning.sav

3. SPSS Output. Descriptives. [DataSet1] C:\Users\Thomas\Desktop\Eservice_i_produktgruppen_Bekldning.sav 3. SPSS Output DESCRIPTIVES VARIABLES=DEM DEM5 DEM10 DEM11 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. Descriptives [DataSet1] C:\Users\Thomas\Desktop\Eservice_i_produktgruppen_Bekldning.sav Descriptive Statistics

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 8 Multipel Lineær Regression 1 Simpel Lineær Regression (SLR) y Sammenhængen mellem den afhængige variabel (y) og den forklarende variabel (x) beskrives vha. en SLR: ligger ikke

Læs mere

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysen vil være delt op i 2 blokke. Første blok vil analysere hvor meget de tre TPB variabler

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17 nalysestrategi Vælg statistisk model. Estimere parametre i model. fx. lineær regression Udføre modelkontrol beskriver modellen data tilstrækkelig godt og er modellens antagelser opfyldte fx. vha. residualanalyse

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 7. Simpel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 7 Simpel Lineær Regression 1 Er der en sammenhæng? Plot af mordraten () mod fattigdomsraten (): Scatterplot Afhænger mordraten af fattigdomsraten? 2 Scatterplot Et scatterplot

Læs mere

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 1 Regressionsproblemet 2 Simpel lineær regression Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 3

Læs mere

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation:

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation: Lineær regression Simpel regression Model Y i X i i ofte bruges følgende notation: Y i 0 1 X 1i i n i 1 i 0 Findes der en linie, der passer bedst? Metode - Generel! least squares (mindste kvadrater) til

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

Bilag 2. Faktoranalyser

Bilag 2. Faktoranalyser Bilag 2. Faktoranalyser Indhold 1. Motivation... 2 Mål for indre opgavemotivation... 2 Mål for public service motivation... 4 2. Mål for medarbejderindflydelse... 5 3. Mål for vægtning og tilstedeværelse

Læs mere

Statistik Lektion 17 Multipel Lineær Regression

Statistik Lektion 17 Multipel Lineær Regression Statistik Lektion 7 Multipel Lineær Regression Polynomiel regression Ikke-lineære modeller og transformation Multi-kolinearitet Auto-korrelation og Durbin-Watson test Multipel lineær regression x,x,,x

Læs mere

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Multipel Linear Regression Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Test for en eller alle parametre I jagten på en god statistisk model har vi set på følgende to hypoteser og tilhørende

Læs mere

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer.

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer. Vejledende besvarelse af hjemmeopgave Basal statistik, efterår 2008 En gruppe bestående af 45 patienter med reumatoid arthrit randomiseres til en af 6 mulige behandlinger, nemlig placebo, aspirin eller

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06)

Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06) Afdeling for Biostatistik Bo Martin Bibby 23. november 2006 Løsning til eksamensopgaven i Basal Biostatistik (J.nr.: 1050/06) Vi betragter 4699 personer fra Framingham-studiet. Der er oplysninger om follow-up

Læs mere

Eksamen i Statistik og skalavalidering

Eksamen i Statistik og skalavalidering Eksamen i Statistik og skalavalidering 2009-studieordning Til aflevering d. 22. december 2010 Efterårssemestret 2010, Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Opgaven er udarbejdet af: Eksamensnummer

Læs mere

Statistik Lektion 4. Variansanalyse Modelkontrol

Statistik Lektion 4. Variansanalyse Modelkontrol Statistik Lektion 4 Variansanalyse Modelkontrol Eksempel Spørgsmål: Er der sammenhæng mellem udetemperaturen og forbruget af gas? Y : Forbrug af gas (gas) X : Udetemperatur (temp) Scatterplot SPSS: Estimerede

Læs mere

Simpel Lineær Regression

Simpel Lineær Regression Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Vi antager at sammenhængen mellem y og x er beskrevet ved y = β 0 + β 1 x + u. y: Afhængige

Læs mere

Morten Frydenberg 26. april 2004

Morten Frydenberg 26. april 2004 Introduktion til Logistisk Regression Morten Frydenberg, Inst. f. Biostatistik RESUME: 2 2. gang: 2002 Institut for Biostatistik, Århus Universitet MPH. studieår Specialmodul 4 Cand. San. uddannelsen.

Læs mere

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller

Statistik II 1. Lektion. Analyse af kontingenstabeller Statistik II 1. Lektion Analyse af kontingenstabeller Kursusbeskrivelse Omfang 5 kursusgange (forelæsning + opgaveregning) 5 kursusgange (mini-projekt) Emner Analyse af kontingenstabeller Logistisk regression

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

To-sidet varians analyse

To-sidet varians analyse To-sidet varians analyse Repetition En-sidet ANOVA Parvise sammenligninger, Tukey s test Model begrebet To-sidet ANOVA Tre-sidet ANOVA Blok design SPSS ANOVA - definition ANOVA (ANalysis Of VAriance),

Læs mere

Multipel Lineær Regression

Multipel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Trin i opbygningen af en statistisk model Repetition af MLR fra sidst Modelkontrol Prædiktion Kategoriske forklarende variable og MLR Opbygning af statistisk model Specificer

Læs mere

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 05.02.2015 Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter og store brancher i ADAM Resumé: I papiret sammenholdes konjunkturgab

Læs mere

Betinget fordeling Uafhængighed. Beregning af forventet tabel Chi-kvadrat teststatistik Chi-kvadrat test. Chi-kvadratfordelingen Agresti - Summary

Betinget fordeling Uafhængighed. Beregning af forventet tabel Chi-kvadrat teststatistik Chi-kvadrat test. Chi-kvadratfordelingen Agresti - Summary 1 Kontingenstabeller Betinget fordeling Uafhængighed 2 Chi-kvadrat test for uafhængighed Beregning af forventet tabel Chi-kvadrat teststatistik Chi-kvadrat test. Chi-kvadratfordelingen Agresti - Summary

Læs mere

Institut for Marketing og Statistik Cand. merc. marketing Kandidatafhandling. Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard. Forfatter: Tanja Astrup-Larsen.

Institut for Marketing og Statistik Cand. merc. marketing Kandidatafhandling. Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard. Forfatter: Tanja Astrup-Larsen. Institut for Marketing og Statistik Cand. merc. marketing Kandidatafhandling Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forfatter: Tanja Astrup-Larsen Bilag Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Januar

Læs mere

Modul 11: Simpel lineær regression

Modul 11: Simpel lineær regression Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen Modul 11: Simpel lineær regression 11.1 Regression uden gentagelser............................. 1 11.1.1 Oversigt....................................

Læs mere

Vejledende løsninger kapitel 9 opgaver

Vejledende løsninger kapitel 9 opgaver KAPITEL 9 OPGAVE 1 a) Hypoteser H 0 : Der er uafhængighed (ingen sammenhæng) i kontingenstabellen H 1 : Der er afhængighed (sammenhæng) i kontingenstabellen Observerede værdier Ny metode Gammel metode

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

Lineær regression i SAS. Lineær regression i SAS p.1/20

Lineær regression i SAS. Lineær regression i SAS p.1/20 Lineær regression i SAS Lineær regression i SAS p.1/20 Lineær regression i SAS Simpel lineær regression Grafisk modelkontrol Multipel lineær regression SAS-procedurer: PROC REG PROC GPLOT Lineær regression

Læs mere

Kvadratisk regression

Kvadratisk regression Kvadratisk regression Helle Sørensen Institut for Matematiske Fag Københavns Universitet Juli 2011 I kapitlet om lineær regression blev det vist hvordan man kan modellere en lineær sammenhæng mellem to

Læs mere

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Oversigt 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt 2 Korrelation 3 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse

Læs mere

Appendiks A Anvendte test statistikker

Appendiks A Anvendte test statistikker Appendiks A Anvendte test statistikker Afhandlingen opdeler testene i henholdsvis parametriske og ikke-parametriske test. De første fire test er parametriske test, mens de ikke-parametriske test udgør

Læs mere

Appendiks Økonometrisk teori... II

Appendiks Økonometrisk teori... II Appendiks Økonometrisk teori... II De klassiske SLR-antagelser... II Hypotesetest... VII Regressioner... VIII Inflation:... VIII Test for SLR antagelser... IX Reset-test... IX Plots... X Breusch-Pagan

Læs mere

I dag. Kursus Data matrice. Formål med PCA. Statistik. Principal komponent analyse, PCA, Esbensen kapitel 3. Splus. Anna Helga Jónsdóttir

I dag. Kursus Data matrice. Formål med PCA. Statistik. Principal komponent analyse, PCA, Esbensen kapitel 3. Splus. Anna Helga Jónsdóttir I dag Kursus 02593 Statistik Anna Helga Jónsdóttir Principal komponent analyse, PCA, Esbensen kapitel 3. Splus ahj@imm.dtu.dk 18. november 2008 Anna Helga Jónsdóttir (ahj@imm.dtu.dk) Kursus 02593 18. november

Læs mere

Det kunne godt se ud til at ikke-rygere er ældre. Spredningen ser ud til at være nogenlunde ens i de to grupper.

Det kunne godt se ud til at ikke-rygere er ældre. Spredningen ser ud til at være nogenlunde ens i de to grupper. 1. Indlæs data. * HUSK at angive din egen placering af filen; data framing; infile '/home/sro00/mph2016/framing.txt' firstobs=2; input id sex age frw sbp sbp10 dbp chol cig chd yrschd death yrsdth cause;

Læs mere

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = )

1 Hb SS Hb Sβ Hb SC = , (s = ) PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 6, onsdag den 11. oktober 2006 Eksempel 9.1: Hæmoglobin-niveau og seglcellesygdom Data: Hæmoglobin-niveau (g/dl) for 41 patienter med en af tre typer seglcellesygdom.

Læs mere

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Lineær regressionsanalyse - Simpel lineær regression - Multipel lineær regression Regressionsanalyse Regressionsanalyser

Læs mere

Løsning eksamen d. 15. december 2008

Løsning eksamen d. 15. december 2008 Informatik - DTU 02402 Introduktion til Statistik 2010-2-01 LFF/lff Løsning eksamen d. 15. december 2008 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th

Læs mere

Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31

Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31 Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31 Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Statistisk model: Vi antager at sammenhængen

Læs mere

Variansanalyse i SAS. Institut for Matematiske Fag December 2007

Variansanalyse i SAS. Institut for Matematiske Fag December 2007 Københavns Universitet Statistik for Biokemikere Det naturvidenskabelige fakultet Institut for Matematiske Fag December 2007 Variansanalyse i SAS 2 Tosidet variansanalyse Residualplot Tosidet variansanalyse

Læs mere

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Multipel Lineær Regression Sidst så vi på simpel lineær regression, hvor y er forklaret af én variabel. Der er intet, der forhindre os i at have mere

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Afdeling for Biostatistik. Eksempel: Systolisk blodtryk

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Afdeling for Biostatistik. Eksempel: Systolisk blodtryk Eksempel: Systolisk blodtryk Udgangspunkt: Vi ønsker at prædiktere det systoliske blodtryk hos en gruppe af personer. Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag. Erik Parner, Afdeling for Biostatistik.

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression // SVAR

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression // SVAR ! ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression // SVAR Eksempel 1 AT OPSTILLE EN SIMPEL LINEÆR REGRESSIONSMODEL - GENNEMGÅS AF JAKOB Et stort lager måler løbende

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvantitative metoder 2 Den multiple regressionsmodel 5. marts 2007 regressionsmodel 1 Dagens program Emnet for denne forelæsning er stadig den multiple regressionsmodel (Wooldridge kap. 3.4-3.5, E.2) Variansen

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 Indledning 2 Ensidet variansanalyse 3 Blokforsøg 4 Vekselvirkning 1 Indledning 2 Ensidet

Læs mere

Multipel regression. M variable En afhængig (Y) M-1 m uafhængige / forklarende / prædikterende (X 1 til X m ) Model

Multipel regression. M variable En afhængig (Y) M-1 m uafhængige / forklarende / prædikterende (X 1 til X m ) Model Multipel regression M variable En afhængig (Y) M-1 m uafhængige / forklarende / prædikterende (X 1 til X m ) Model Y j 1 X 1j 2 X 2j... m X mj j eller m Y j 0 i 1 i X ij j BEMÆRK! j svarer til individ

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug-juni 10/11 Institution Campus Vejle Handelsgymnasie Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Statistik

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Program: 1. Repetition: p-værdi 2. Simpel lineær regression. 1/19

Program: 1. Repetition: p-værdi 2. Simpel lineær regression. 1/19 Program: 1. Repetition: p-værdi 2. Simpel lineær regression. 1/19 For test med signifikansniveau α: p < α forkast H 0 2/19 p-værdi Betragt tilfældet med test for H 0 : µ = µ 0 (σ kendt). Idé: jo større

Læs mere

Løsninger til kapitel 14

Løsninger til kapitel 14 Opgave 14.1 a) Linjetilpasningsplottet bliver: Løsninger til kapitel 14 Idet datapunkterne ligger tæt på og jævnt fordelt omkring den rette linje, så ser det ud til, at der med rimelighed er tale om en

Læs mere

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2 Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 11. september 2006 Dagens program Den simple regressionsmodel SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4) Motivation for gennemgangen af SLR Definition

Læs mere

Opgavebesvarelse, brain weight

Opgavebesvarelse, brain weight Opgavebesvarelse, brain weight (Matthews & Farewell: Using and Understanding Medical Statistics, 2nd. ed.) Spørgsmål 1 Data er indlagt på T:/Basalstatistik/brain.txt og kan indlæses direkte i Analyst med

Læs mere

1 Multipel lineær regression

1 Multipel lineær regression 1 Multipel lineær regression Regression med 2 eksponeringsvariable Fortolkning og estimation AnovaTabel og multipel R 2 Ensidet variansanalyse: Dummy kodning Kovariansanalyse og effektmodifikation Tosidet

Læs mere

12. september Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 4 Uge 3, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Regressionsanalyse

12. september Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 4 Uge 3, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Regressionsanalyse . september 5 Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning Uge, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Lineær regressionsanalyse - Simpel lineær regression - Multipel lineær regression

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010

KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010 KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010 Besvar alle spørgsmål. Brug ikke mere end én side af tekst på de åbne spørgsmål som er markeret * Answer all questions. Do not write more than one page

Læs mere

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI)

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) 02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) Spørgsmål 4. En ejendomsmægler ønsker at undersøge om hans kunder får mindre end hvad de har forlangt, når de sælger deres bolig. Han har regisreret følgende:

Læs mere

Reminder: Hypotesetest for én parameter. Økonometri: Lektion 4. F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater. En god model

Reminder: Hypotesetest for én parameter. Økonometri: Lektion 4. F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater. En god model Reminder: Hypotesetest for én parameter Antag vi har model Økonometri: Lektion 4 F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi ønsker at teste hypotesen H

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Program. Modelkontrol og prædiktion. Multiple sammenligninger. Opgave 5.2: fosforkoncentration

Program. Modelkontrol og prædiktion. Multiple sammenligninger. Opgave 5.2: fosforkoncentration Faculty of Life Sciences Program Modelkontrol og prædiktion Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Test af hypotese i ensidet variansanalyse F -tests og F -fordelingen. Multiple sammenligninger. Bonferroni-korrektion

Læs mere

Simpel Lineær Regression: Model

Simpel Lineær Regression: Model Simpel Lineær Regression: Model Sidst så vi på simpel lineære regression. Det er en statisisk model på formen y = β 0 + β 1 x + u, hvor fejlledet u, har egenskaben E[u x] = 0. Dette betyder bl.a. E[y x]

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Logistisk Regression. Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression

Logistisk Regression. Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression Logistisk Regression Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression Logistisk Regression: Definitioner For en binær (0/) variabel Y antager vi P(Y)p P(Y0)-p Eksempel: Bil til arbejde vs alder

Læs mere

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression

Statistik II 4. Lektion. Logistisk regression Statistik II 4. Lektion Logistisk regression Logistisk regression: Motivation Generelt setup: Dikotom(binær) afhængig variabel Kontinuerte og kategoriske forklarende variable (som i lineær reg.) Eksempel:

Læs mere

Module 3: Statistiske modeller

Module 3: Statistiske modeller Department of Statistics ST502: Statistisk modellering Pia Veldt Larsen Module 3: Statistiske modeller 31 ANOVA 1 32 Variabelselektion 4 321 Multipel determinationskoefficient 5 322 Variabelselektion med

Læs mere

1 Multipel lineær regression

1 Multipel lineær regression Indhold 1 Multipel lineær regression 2 1.1 Regression med 2 eksponeringsvariable......................... 2 1.2 Fortolkning og estimation................................ 3 1.3 AnovaTabel og multipel R

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

! Variansen på OLS estimatoren. ! Multikollinaritet. ! Variansen i misspecificerede modeller. ! Estimat af variansen på fejlleddet

! Variansen på OLS estimatoren. ! Multikollinaritet. ! Variansen i misspecificerede modeller. ! Estimat af variansen på fejlleddet Dagens program Økonometri Den multiple regressionsmodel 4. februar 003 regressionsmodel Emnet for denne forelæsning er stadig den multiple regressionsmodel (Wooldridge kap. 3.4-3.5)! Opsamling fra sidst

Læs mere

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) H 0 : 1 2... k gælder også for k 2! H 0ij : i j H 0ij : i j simpelt forslag: k k 1 2 t-tests: i j DUER IKKE! Bonferroni!!

Læs mere

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression ! ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression Eksempel 1 AT OPSTILLE EN SIMPEL LINEÆR REGRESSIONSMODEL - GENNEMGÅS AF JAKOB Et stort lager måler løbende sine

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag 5. februar 00 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. Type og type fejl Statistisk styrke Nogle speciale metoder: Normalfordelte data : t-test eksakte sikkerhedsintervaller

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 / 43 Indledning Sammenligning af middelværdien i to grupper indenfor en stikprøve kan

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

De variable, som er inkluderet i de forskellige modeller, er følgende:

De variable, som er inkluderet i de forskellige modeller, er følgende: DUL II. Undersøgelse af hvilke faktorer, der er væsentlige for at understøtte, at der er klare og veltilrettelagte mål tilstede i arbejdet med elevernes læring Følgende er en statistisk analyse af ovenstående

Læs mere

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks:

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Til hvert af de gennemgåede værktøjer findes der 5 afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Der forudsættes et elementært kendskab

Læs mere

Test og sammenligning af udvalgte regressionsmodeller Berit Christina Olsen forår 2008

Test og sammenligning af udvalgte regressionsmodeller Berit Christina Olsen forår 2008 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG PROBLEMSTILLING... 2 1.1 OVERVÆGT SOM CASE... 2 2 ANALYSEFORBEREDELSER... 4 2.1 HEPRO-UNDERSØGELSEN... 4 2.2 DEN AFHÆNGIGE VARIABEL VIGTIGHED AF ÆNDRINGEN AF VÆGT...

Læs mere

To samhørende variable

To samhørende variable To samhørende variable Statistik er tal brugt som argumenter. - Leonard Louis Levinsen Antagatviharn observationspar x 1, y 1,, x n,y n. Betragt de to tilsvarende variable x og y. Hvordan måles sammenhængen

Læs mere

Bilag 11: Svarfordeling i forhold til indsamlingssted og produktkategori

Bilag 11: Svarfordeling i forhold til indsamlingssted og produktkategori Bilag 11: Svarfordeling i forhold til indsamlingssted og produktkategori 469 Bilag 12: Argumentation for ekskludering af prisinvolveringsitems Items med lave og/eller tvetydige komponentladninger blev

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Eksamen i statistik 2010 Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Eksamen i statistik 2010 Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Eksamen i statistik 2010 Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab Eksamensnummer: 16, 23

Læs mere

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression ! ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression Eksempel 1 AT OPSTILLE EN SIMPEL LINEÆR REGRESSIONSMODEL - GENNEMGÅS AF JAKOB Et stort lager måler løbende sine

Læs mere

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingen Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Repetition og eksamen Erfaringsmæssigt er normalfordelingen velegnet til at beskrive variationen i mange variable, blandt andet tilfældige fejl på

Læs mere

(studienummer) (underskrift) (bord nr)

(studienummer) (underskrift) (bord nr) Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 18 sider. Skriftlig prøve: 14. december 2009 Kursus navn og nr: Introduktion til Statistik, 02402 Tilladte hjælpemidler: Alle Dette sæt er besvaret af (studienummer)

Læs mere

En Introduktion til SAS. Kapitel 5.

En Introduktion til SAS. Kapitel 5. En Introduktion til SAS. Kapitel 5. Inge Henningsen Afdeling for Statistik og Operationsanalyse Københavns Universitet Marts 2005 6. udgave Kapitel 5 T-test og PROC UNIVARIATE 5.1 Indledning Dette kapitel

Læs mere

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05 Statistik 7. gang 9. HYPOTESE TEST Hypotesetest ved 6 trins raket! : Trin : Formuler hypotese Spørgsmål der ønskes testet vha. data H : Nul hypotese Formuleres som en ligheds hændelse H eller H A : Alternativ

Læs mere

Logistisk Regression. Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression

Logistisk Regression. Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression Logistisk Regression Repetition Fortolkning af odds Test i logistisk regression Logisitks Regression: Repetition Y {0,} binær afhængig variabel X skala forklarende variabel π P( Y X x) Odds(Y X x) π /(-π

Læs mere

Oversigt. Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 3: Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger. Per Bruun Brockhoff.

Oversigt. Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 3: Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger. Per Bruun Brockhoff. Kursus 242 Introduktion til Statistik Forelæsning 3: Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik Bygning 35/324 Danmarks Tekniske Universitet 28 Lyngby Danmark e-mail:

Læs mere

Multipel Lineær Regression. Polynomiel regression Ikke-lineære modeller og transformation Multi-kolinearitet Auto-korrelation og Durbin-Watson test

Multipel Lineær Regression. Polynomiel regression Ikke-lineære modeller og transformation Multi-kolinearitet Auto-korrelation og Durbin-Watson test Multipel Lineær Regression Polynomiel regression Ikke-lineære modeller og transformation Multi-kolinearitet Auto-korrelation og Durbin-Watson test Multipel lineær regression x,x,,x k uafhængige variable

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Eksamensopgave E05. Socialklasse og kronisk sygdom

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Eksamensopgave E05. Socialklasse og kronisk sygdom Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Eksamensopgave E05 Socialklasse og kronisk sygdom Data: Tværsnitsundersøgelse fra 1986 Datamaterialet indeholder: Køn, alder, Højest opnåede

Læs mere