START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling"

Transkript

1 CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING

2 Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto Medlemskab af

3 Indledning En forening er en gruppe af personer, der mødes om en fælles interesse eller et formål. Foreningslivet fylder meget i Danmark og har gjort det i rigtig mange år. Både børn og voksne er ofte medlem af forskellige foreninger, for eksempel idrætsforeninger, kulturelle foreninger eller foreninger, der fokuser på en særlig interesse. I Danmark har alle borgere en grundlæggende ret til at danne deres egen forening ifølge Grundlovens 78, hvis formålet med foreningen vel og mærke er lovligt. Dette er også grunden til, at foreninger i alle afskygninger og former spiller en stor rolle i og for det danske samfund. Det er her mennesker mødes i fællesskabet. Denne step-by-step-guide beskriver, hvordan man stifter en folkeoplysende forening og er målrettet idrætsforeninger. Er du sammen med andre ved at overveje, om I skal stifte en folkeoplysende idrætsforening, kan denne step-by-step-guide hjælpe jer godt på vej. Selvom det er en grundlæggende ret, er der en række formaliteter og krav, der skal overholdes og det kan være svært at navigere i. Step-by-step-guiden skal hjælpe til at finde hoved og hale i, hvor man starter for at kunne komme i gang med at lave aktiviteter i en folkeoplysende forening: Inden stiftelse af en folkeoplysende forening Folkeoplysningsloven se side se side se side 24 CVR-nummer og bankkonto se side 26 Lokaler og økonomisk støtte til stiftet, folkeoplysende og kommunal godkendt forening se side 26 Når den folkeoplysende forening er stiftet og klar til at lave aktiviteter se side 30 Medlemskab af se side 32 se side 34 se side 36 se side 40 se side 42 se side 46 Step-by-step-guiden består af en række stationer, som det er hensigtsmæssigt at passere. Hver station (emne) er bygget op af korte beskrivelser, ligesom de markerede ord er forklaret i ordforklaringsbokse. I step-by-step-guiden er der en lang række spørgsmål, som interessekredsen skal tage stilling til i deres forarbejde frem mod stiftelse af en forening. Step-by-step-guiden handler primært om at nå frem til at få den folkeoplysende idrætsforenings aktiviteter sat i gang. Sekundært om årets gang i en folkeoplysende idrætsforening. Skribenter Lene Astrup Christensen, DGI Østjylland, og Birna Ballisager, DGI Inklusion, Layout ved Favola. Tak til sparring fra Sport og Fritid, Aarhus Kommune, samt medarbejdere fra DGI Østjylland. Økonomisk støttet af social- og Integrationsministeriet via puljen Styrkelse af frivillighed og mangfoldighed i foreningslivet. Aarhus juni 22

4 Folkeoplysningsloven For at jeres forening kan ansøge om lokaler og økonomisk støtte ved kommunen, skal den være godkendt som folkeoplysende* forening*. Krav til en folkeoplysende forening: 1. Skal have et sæt vedtægter (se side 8) 2. Skal lave aktiviteter for medlemmerne; folkeoplysende aktiviteter 3. Skal have en bestyrelse, som er valgt på en (se side 24). Bestyrelsen består af frivillige* 4. Alle medlemmer skal kunne vælges til bestyrelsen foreningen skal have en demokratisk* valgt bestyrelse 5. Der skal være minimum fem medlemmer, som betaler for deres medlemskab 6. Alle skal kunne melde sig ind, have mulighed for aktivt medlemsskab* og skal betale for deres medlemskab 7. Skal høre til i den kommune, hvor den søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening 8. Skal lave aktiviteter, der er almennyttige* 9. Skal underskrive en erklæring på, at foreningen har indhentet børneattester (se side 42) *Folkeoplysning En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne, for eksempel idrætsaktiviteter. Den støtte, som foreningen får tildelt af kommunen, bliver fastsat af den enkelte kommunalbestyrelse. Folkeoplysning kan i kort form oversættes med; at blive klogere på sig selv og andre. *Forening Alle kan danne en forening. I denne sammenhæng handler det kun om en folkeoplysende forening. Folkeoplysningsloven opstiller en række krav til foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, for eksempel idrætsforeninger: at foreningen er hjemmehørende i kommunen at foreningen som udgangspunkt er åben for alle at den har en ansvarlig bestyrelse at den er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel Desuden skal foreningen tilbyde folkeoplysende aktiviteter, og med udgangspunkt heri blandt andet bidrage til et forpligtende fællesskab for foreningens medlemmer (kilde *Frivillig En person, som stiller sin arbejdskraft til rådighed for foreningens arbejde. Personen får ikke løn for sin arbejdskraft. *Demokrati Demokrati betyder, at foreningens medlemmer bruger deres indflydelse til at vælge repræsentanter til forsamlinger, for eksempel bestyrelsen. Bestyrelsen har lov til at træffe beslutninger på foreningens vegne. *Aktivt medlemsskab Som medlem kan du tage aktiv del s aktiviteter og udvikling. *Almennyttig Almennyttig betyder, at foreningens aktiviteter er til gavn for og har interesse for et bredt udsnit af befolkningen.

5 * ne er de regler, som gælder for foreningen. Foreningens spilleregler og styreredskab er nedskrevet i vedtægterne. Det er kun foreningens, som kan beslutte, at vedtægterne skal ændres. En forenings vedtægter* er spillereglerne eller styreredskaberne for foreningens hverdag. ne er en beskrivelse af, hvordan foreningen skal fungere. ne skal tage højde for den værst tænkelige situation, som foreningen kan komme til at stå i. Når der stiftes det vil sige startes en forening, er vedtægterne en prøve på, om interessekredsen bag foreningen har et fælles billede af foreningens formål, målgruppe, mål, organisation og ledelse. Det er en god idé at have en grundig debat, når vedtægterne udarbejdes. Derved kan foreningens fremtidige daglige ledelse det vil sige bestyrelsen forhindre konflikter. Det første der skal gøres, inden der kan stiftes en forening, er, at der skal laves et forslag til vedtægter. Disse laves af interessekredsen bag foreningen. ne er først gældende, når de er blevet godkendt på en stiftende (se side 24). 09

6 skal indholde (alle punkterne beskrives på de næste sider): Navn og hjemsted Formål Optagelsesbetingelser og eksklusion Kontingent Ordinær Ekstraordinær Bestyrelsen Regnskab Tegningsregler Vedtægtsændringer Opløsning af foreningen Navn og hjemsted Foreningen skal have et navn og høre hjemme et sted. Hjemstedet kan være en by eller en kommune. Formål Formålet* med foreningen skal være tydeligt beskrevet. Optagelsesbetingelser og eksklusion ne skal beskrive, hvem der kan optages som medlem af foreningen og have et medlemsskab*. En forening skal være åben for foreningens målgruppe. ne skal beskrive, hvad der skal til for, at et medlem ikke længere kan opretholde sit medlemskab, for eksempel modarbejdelse af foreningens formål samt ikke mindst, hvem der kan beslutte, at et medlem skal ekskluderes. Spørgsmål til overvejelse Skal medlemmet have mulighed for at få prøvet sin eksklusion* på næste ordinære? Kontingent En folkeoplysende forening skal opkræve kontingent* af medlemmerne. Kontingentet skal være med til at finansiere foreningens aktiviteter og drift. *Formål Foreningens formål beskriver, hvad foreningen vil opnå. *Medlemskab En person der gerne vil være en del af foreningens aktiviteter, kan tilslutte sig foreningens formål og betaler kontingent (se side 40) for sit medlemskab. *Eksklusion Når et medlem bliver udelukket fra foreningens aktiviteter og ikke længere kan være medlem af foreningen. *Kontingent Beløb som betales for medlemskab af en forening i en bestemt periode. 10

7 Spørgsmål til overvejelse I vedtægterne skal der stå, hvem der fastsætter kontingentstørrelsen; er det en* eller bestyrelsen? Hvad skal der ske, hvis et medlem er i restance*? Er der særlige grupper, der skal betale et nedsat kontingent eller måske være helt kontingentfrie? Ordinær * en er et møde, hvor alle foreningens medlemmer er inviteret og kan være med til at bestemme, hvordan foreningen skal arbejde det næste år. en er foreningens øverste myndighed og bør derfor være grundigt beskrevet i vedtægterne. Foreningen skal holde en gang om året. Spørgsmål til overvejelse Hvornår skal foreningen holde (en gang om året, for eksempel i marts måned)? Hvor lang tid før skal medlemmerne varsles* om, at foreningen holder ordinær (minimum tre uger før er god praksis)? På hvilken måde skal foreningen indkalde til ordinær (med direkte besked til alle medlemmer, opslag på foreningens hjemmeside eller andet)? Hvem har stemmeret* på en (medlemmer, forældre til medlemmer for eksempel under 15 år)? Hvem kan vælges til bestyrelsen (medlemmer over for eksempel 16 år, medlemmer der har været medlem af foreningen i for eksempel minimum to måneder)? Hvordan kan et medlem få et forslag behandlet på en (hvornår, hvordan og til hvem skal det være afleveret)? Hvordan skal afstemninger foregå (kan et medlem for eksempel kræve skriftlig afstemning)? * en er foreningens øverste myndighed foreningens øverste ledelse og består af de af foreningens medlemmer, som er mødt op til en. Det er en, som kan tage beslutninger om foreningens drift, aktiviteter med mere. Til dagligt er der valgt en daglig ledelse*; en bestyrelse (se side 30). Tegning af sammenhæng mellem og bestyrelse (Se bagside). *Restance Medlemmet har ikke betalt sit kontingent for medlemskab af foreningen. *Forskel på stiftende, ordinær og ekstraordinær holdes kun én gang. Det er, når foreningen startes. Den stiftende er den første, som interessekredsen indkalder til. Ordinær er den, som skal afholdes én gang om året. I vedtægterne skal der stå, hvornår den skal afholdes, hvordan der skal indkaldes til den, og hvad dagsorden som minimum skal være. Ekstraordinær kan der indkaldes til, som det står beskrevet s vedtægter. Der skal for eksempel indkaldes til ekstraordinær, hvis alle medlemmerne i bestyrelsen vælger at stoppe deres frivillige arbejde. *Varsling Medlemmerne skal inden afholdelse af vide, at der indkaldes til. *Stemmeret Ret til at stemme ved et valg. Alle de stemmeberettigede (de der ifølge vedtægterne har ret til at stemme) har én stemme. *Foreningens daglige ledelse Foreningen vælger på en en bestyrelse, der skal varetage foreningens interesser frem til næste

8 Hvordan skal de indkomne forslag være tilgængelige for foreningens medlemmer inden en (hvordan og hvor længe inden skal medlemmerne kunne læse forslagene)? Minimumsdagsorden til ordinær 1. Valg af dirigent* 2. Valg af referent* 3. Formandens og bestyrelsens beretning* (hvad har foreningen arbejdet med siden sidste ) samt godkendelse* af beretningen 4. Fremlæggelse* og godkendelse af foreningens regnskab* 5. Fremlæggelse af budget* og eventuelt fastsættelse af kontingent *Dirigent Personen der leder en. Dirigenten skal blandt andet sørge for, at en er varslet korrekt (efter de regler, der er beskrevet i vedtægterne), at dagsordenen til en følges, og at regler for afstemning og indkomne forslag overholdes. en kan afsætte dirigenten, hvis den er utilfreds med dirigentens ledelse af en. *Referent Personen der skriver et referat fra en. Et referat skal bruges til i fremtiden at kunne se, hvad der er besluttet på en, og hvordan afstemningerne er faldet ud (antal der har stemt for eksempel; for og imod forslag samt antal stemmer ved personvalg). *Formanden og bestyrelsens beretning Formanden eller en anden fra bestyrelsen fortæller deltagerne i en, hvad der er arbejdet med i foreningen og bestyrelsen siden sidste. *Godkendelse Deltagerne i en skal ved afstemning eller anden form for tilkendegivelse acceptere den fremlagte beretning og det fremlagte regnskab for, at disse er godkendt. Et regnskab for foreningen skal godkendes på en enten ordinær eller ekstraordinær. *Fremlæggelse En præsentation af foreningens regnskab (se næste ordforklaring) for det år, der er gået. *Regnskab En oversigt over foreningens økonomi. Oversigten er for året, der er gået. Et regnskab skal indeholde oversigt over indtægter (for eksempel kontingent og kommunale tilskud) og udgifter (for eksempel i forbindelse med aktiviteter). Et regnskab følger ofte et kalenderår. *Budget bud på foreningens indtægter og udgifter for det kommende år. Budgettet følger ofte et kalenderår. Budgettet er et meget vigtigt redskab i styringen af foreningens økonomi

9 6. Valg til bestyrelsen (foreningens daglige ledelse) 7. Valg af kritiske revisorer* 8. Valg af suppleanter* 9. Indkomne forslag* 10. Eventuelt* Ekstraordinær I vedtægterne skal det være beskrevet, hvordan der kan indkaldes til ekstraordinær. Spørgsmål til overvejelse Hvem kan indkalde til ekstraordinær? Hvad er fristen for at indkalde til ekstraordinær? Hvordan skal medlemmerne varsles om ekstraordinær? Hvordan fremsætter et medlem forslag til behandling på en (hvornår, hvordan og til hvem skal det være afleveret)? Hvordan skal indkomne forslag være tilgængelige for foreningens medlemmer inden den ekstraordinære? Hvordan fremsætter et medlem et forslag til behandling på ekstraordinær (hvornår, hvordan og til hvem skal det være afleveret)? Hvordan skal indkomne forslag være tilgængelige for foreningens medlemmer inden den ekstraordinære? Minimumsdagsorden til ekstraordinær 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Indkomne forslag 4. Eventuelt Bestyrelsen Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, der er valgt til at lede foreningen frem til næste. *Kritiske revisorer Personer der gennemgår en forenings regnskab og skal holde øje med foreningens kassebeholdning (de penge foreningen har til rådighed). Personerne repræsenterer foreningens medlemmer. Personerne har til opgave at kontrollere, om alt går rigtigt til på foreningens økonomiske område. De har pligt til at give bestyrelsen besked, hvis de finder fejl eller mangler s regnskab og kassebeholdning. En kritisk revisor skal bruge sin sunde fornuft og er valgt til opgaven af foreningens medlemmer. En kritisk revisor er en person med en vis forståelse for økonomi. Det er en frivillig opgave at være kritisk revisor. *Suppleant En person som kan træde ind i for eksempel bestyrelsen, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne vælger at træde ud af bestyrelsen mellem to er. Det er en (foreningens øverste myndighed), der beslutter, hvordan suppleanten må og skal arbejde (for eksempel kan suppleanten være en arbejdende suppleant, der deltager i bestyrelsesmøder dog har suppleanten ikke stemmeret til bestyrelsesmøderne). *Indkomne forslag Det er idéer i forbindelse med foreningens arbejde. Idéerne kan komme både fra bestyrelsen og fra foreningens medlemmer. Det kan være idéer til, hvordan foreningen skal arbejde, eller hvad den skal tilbyde af nye aktiviteter til medlemmerne. *Eventuelt Under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning, der kan ikke besluttes noget. Det er et punkt, hvor der kun kan orienteres

10 Spørgsmål til overvejelse ne skal beskrive om bestyrelsesmedlemmerne vælges på en og efterfølgende konstituerer* sig selv på det første møde for den nyvalgte bestyrelse, eller om en vælger formand*, kasserer* og menige bestyrelsesmedlemmer*? Hvor mange medlemmer sidder der i bestyrelsen (det er hensigtsmæssigt at være et ulige antal i bestyrelsen, hvis der skal stemmes om beslutninger på bestyrelsesmøderne)? Hvor lang tid er det enkelte bestyrelsesmedlem valgt for af gangen (det er en god idé at have løbende udskiftning i bestyrelsen, for eksempel kan medlemmerne være på valg på skift hvert andet år, da dette fremmer sammenhængen i bestyrelsens arbejde)? Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen mellem to er, skal en valgt suppleant træde i vedkommendes sted, eller må bestyrelsen foretage sin egen konstituering på ny? Skal der vælges suppleanter til bestyrelsen (hvis der vælges mere end en, så hav dem valgt som 1. og 2. suppleant, så alle ved, hvem der skal træde ind i bestyrelsen som det første og andet bestyrelsesmedlem)? Hvor lang tid er suppleanterne valgt for af gangen (det er hensigtsmæssigt, at de er valgt for ét år af gangen)? Har suppleanter og andre medlemmer adgangs- og taleret* til bestyrelsesmøderne? Ved uenighed i bestyrelsen, skal dette så afgøres ved afstemning mellem bestyrelsesmedlemmerne (for eksempel ved én stemme for hvert bestyrelsesmedlem og det, der er flest stemmer for, bliver besluttet denne form for afstemning hedder almindeligt flertal)? Regnskab Det er en god idé at have nogle enkelte formuleringer i vedtægterne om foreningens regnskab. *Konstituering I en forening betyder det, at man beslutter, hvem der skal have hvilke poster (formand, kasserer osv.) og ansvarsområder (hvem indkræver kontingent, hvem har ansvaret for foreningens aktiviteter osv.). *Formand Formanden er valgt til at stå i spidsen for og repræsentere foreningen. Formanden indgår på lige fod med resten af bestyrelsens medlemmer i bestyrelsens arbejde. *Kasserer En person som tager sig af foreningens regnskab (herunder ind- og udbetalinger af foreningens penge). I vedtægterne skal der stå, hvem der kan udbetale penge fra foreningens konto i banken (se side 20 om tegningsregler). *Menige bestyrelsesmedlemmer De bestyrelsesmedlemmer, som ikke er valgt til formand eller kasserer. De menige bestyrelsesmedlemmer indgår i bestyrelsens arbejde på lige fod med formand og kasserer. *Adgangs- og taleret Valgte suppleanter og medlemmer af foreningen kan have adgang til bestyrelsesmøder og have ret til at tale en bestemt sag. Suppleanter og foreningens medlemmer har ikke stemmeret til bestyrelsesmøder

11 Spørgsmål til overvejelse Hvad er foreningens regnskabsperiode (ofte et kalenderår)? Hvem har kompetencen til at godkende regnskabet (det bør være en)? Hvem fremlægger regnskabet på den ordinære (ofte foreningens kasserer)? Hvad er de kritiske revisorers opgave (ofte skal de fremlægge deres bemærkninger til foreningens årsregnskab på den ordinære dette sker i form af en påtegning på regnskabet*)? Skal de kritiske revisorer være professionelle eller lægmænd*? Tegningsregler ne skal beskrive, hvem der i bestyrelsen har retten til at underskrive dokumenter på foreningens vegne, det vil sige, hvem kan indgå juridiske aftaler på foreningens vegne. Det kan være en god idé, at foreningen kun kan tegnes af to personer i fællesskab, for eksempel formanden og et bestyrelsesmedlem eller formanden og kassereren. Spørgsmål til overvejelse Hvem kan tegne foreningen økonomisk udadtil, hvem har tegningsretten* (hvem kan udbetale penge fra foreningens kassebeholdning)? Skal foreningen have en gradueret* tegningsret (for eksempel kan kasseren på egen hånd betale udgifter på under kr ,-)? Hvem kan købe og sælge fast ejendom? *Påtegning på regnskab De kritiske revisorers bemærkninger og kommentarer til den måde, regnskabet er ført på. *Lægmand En person, der ikke er fagmand eller ikke har specialviden inden for et bestemt fagområde. *Tegningsret Retten til at underskrive dokumenter på vegne af en forening. En tegningsberettiget person kan for eksempel skrive under på, at der må udbetales penge fra foreningens kassebeholdning i banken, eller indgå andre judiske aftaler på vegne af foreningen. *Gradueret tegningsret Ved beløb over for eksempel kr ,- skal to personer underskrive for, at der kan udbetales penge fra foreningens kassebeholdning. Mens det ved beløb under kr ,- er nok med kassererens underskift

12 Vedtægtsændringer* Vedtægtsændringer kan kun ske på en ; både ordinær og ekstraordinær. ne er foreningens spilleregler, og derfor bør man ikke kunne ændre dem efter en pludselig indskydelse eller uden medlemmernes aktive medvirken. Det kan sikres ved, at der for eksempel skal være 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en før, at der kan vedtages ændringer s vedtægter. Spørgsmål til overvejelse Hvilken procedure skal foreningen følge, hvis vedtægterne skal ændres? Spørgsmål til overvejelse Hvordan skal proceduren være, hvis foreningen skal nedlægges (ofte to på hinanden følgende er med markant flertal for forslaget, for eksempel ¾ af de på en fremmødte og stemmeberettigede)? Hvad skal der ske med foreningens formue, hvis den opløses (en folkeoplysende foreningen kan ikke fordele midlerne til foreningens medlemmer, da den er almennyttig, og formuen skal derfor almindeligvis gå til for eksempel en anden foreningen med lignende formål)? *Vedtægtsændringer Det er kun foreningens øverste myndighed en der kan vedtage ændringer i vedtægterne. Opløsning af foreningen Ingen starter med at stifte en forening for at skulle nedlægge den igen. En forening kan opløses eller nedlægges, hvis den for eksempel ikke har tilstrækkeligt med medlemmer, eller hvis den ønsker at blive lagt sammen med naboforeningen

13 selvfølgelig ligger op ad foreningens formål beskrevet i vedtægterne. Der er en del ting, som skal gøres, inden foreningen kan gå i gang med at lave aktiviteter. *Stemmetællere Personer der vælges af de fremmødte til at have ansvaret for at tælle stemmer. Der skal minimum vælges to stemmetællere. Når der er udformet vedtægter, skal der indkaldes til en stiftende for foreningen. I indkaldelsen til den stiftende skal vedtægterne også være tilgængelige. Til den stiftende er det væsentligt, at der deltager personer, som har interesse i den kommende forening. Det kan være interessekredsen, personer fra lokalsamfundet, kommende medlemmer eller andre, der finder det interessant at deltage i stiftelsen af foreningen. Invitationen til den stiftende skal være tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Minimumsdagsorden til stiftende 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Registrering af fremmødte 4. Valg af stemmetællere* 5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter 6. Valg ifølge vedtægterne 7. Eventuelt Nu er en ny folkeoplysende forening dannet. Det næste indhold handler om, hvordan foreningen får sat gang i aktiviteter, som 24 25

14 CVR-nummer og bankkonto For at foreningen kan modtage økonomisk støtte fra den kommune, som foreningen hører hjemme i, skal foreningen have et CVRnummer* og en Nemkonto*. Et CVR-nummer er et nummer, så foreningen er registreret og altid kan identificeres. I banken skal der oprettes en bankkonto på foreningsvilkår. Banken skal have foreningens vedtægter, så den blandt andet kan læse foreningens tegningsregler. Lokaler og økonomisk støtte til stiftet, folkeoplysende og kommunal Når en forening har afholdt stiftende, har fået et CVR-nummer og oprettet en bankkonto kan foreningen ansøge den kommune, hvor foreningen hører hjemme i, om at blive en godkendt folkeoplysende forening. *CVR-nummer Dette er et nummer i Det Centrale Virksomhedsregister. CVRnummeret er til for, at foreningen kan få udbetalt kommunal aktivitetsstøtte og eventuelt udbetale løn, hvor der skal trækkes skat. Registreringen foregår via asp og kræver Digital Signatur eller NemId. Alle borgere med cpr-nummer, folkeregisteradresse i Danmark og med en alder på minimum 15 år kan gratis få en Digital Signatur eller et NemId. Det udleveres første gang ved henvendelse til kommunens Borgerservice. Både den Digitale Signatur og NemId er personlig. *Nemkonto En NemKonto er en konto, som alle offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til foreningen

15 Godkendt forening En folkeoplysende forening, der er godkendt af kommunen, har ifølge folkeoplysningsloven ret til at søge om: Lokaler til foreningens aktiviteter det handler oftest om leje af lokaler på for eksempel skoler Aktivitetsstøtte i forbindelse med foreningens aktiviteter En folkeoplysende forening har både rettigheder til noget, for eksempel ovenstående, og har samtidig pligt til at opfylde nogle krav. Nogle kommuner ønsker for eksempel separat regnskab for tilskudsmidler fra kommunen, at få tilsendt vedtægtsændringer eller andet. Det er foreningens ansvar og pligt, at kommunen og eventuelle har de korrekte oplysninger på foreningens kontaktpersoner. Det er vigtigt at pointere, at den enkelte kommunes kommunalbestyrelse har forskellige krav til, hvad der skal opfyldes for, at en folkeoplysende forening kan blive godkendt. Det er ligeledes den enkelte kommunalbestyrelse, som fastsætter principper for, hvordan og hvem der tildeles lokaler og aktivitetsstøtte. Find de eksakte oplysninger på kommunes hjemmeside. Lokaler Den enkelte kommune har en sidste frist for, hvornår der skal ansøges om kommunale lokaler til idrætsaktiviteter. Vær meget opmærksom på denne deadline, hvis foreningen skal leje kommunale lokaler i det kommende år eller den kommende sæson. Kontakt den lokale fritids- og kulturforvaltning for præcist at få oplyst, hvordan foreningen får tildelt lokaler, og hvornår der senest skal ansøges. Aktivitetsstøtte Den enkelte kommune fastsætter, hvem der kan ansøges om aktivitetsstøtte til. Det er ofte sådan, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at det er børn og unge medlemmer, der udbetales aktivitetsstøtte til. Kontakt den lokale fritids- og kulturforvaltning for præcist at få oplyst, hvordan foreningen får tildelt aktivitetsstøtte, og hvornår der senest skal ansøges

16 Medlemskab af En er en beskrivelse af, hvordan en gruppe mennesker skal arbejde sammen. er en intern beskrivelse af, hvordan arbejdet i foreningens bestyrelse skal foregå. En kan indeholde: Hvor tit skal bestyrelsen holde møder? Hvor skal møderne foregå? Hvem laver dagsorden til møderne? Hvad skal dagsordenen indeholde (tidspunkt, dato, sted og indhold godkendelse af dagsorden, godkendelse af referat fra sidste møde, beskrivelse af hvordan punkterne skal behandles/målet med punkterne, regnskabsorientering, dato til næste møde)? Hvem skriver referat af bestyrelsesmøderne? Hvem er ordstyrer/mødeleder til møderne? Hvad forventer bestyrelsesmedlemmerne af hinanden før, under og efter bestyrelsesmøderne? En forening, der har afholdt stiftende kan ansøge om at blive medlemmer af en organisation, for eksempel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Ønsker foreningen at blive medlem af DGI, skal foreningen henvende sig til den lokale DGI foreningskonsulent i det område, hvor foreningen hører hjemme og få hjælp til, hvordan foreningen kan søge om medlemsskab. Find den lokale foreningskonsulent på DGI s hjemmeside Organisationer kan tilbyde sparring, råd, udvikling og hjælp til foreningslivets mange dele. Der er mange fordele ved at være medlem af en idrætsorganisation, blandt andet ikke mindst forsikring af foreningens ledere

17 For at få foreningens bestyrelse (foreningens daglige ledelse*) til at arbejde for det samme, er det godt at have besluttet og nedskrevet følgende, når den nystiftede forening skal til at skabe aktiviteter: Bestyrelsen har beskrevet, hvordan de gerne vil arbejde sammen. samarbejdsform er nedskrevet i en Foreningens aktiviteter skal besluttes og sættes i gang Foreningen skal afholde ordinær ifølge vedtægter (se side 36) Bestyrelsen skal beslutte efter hvilket princip, den vil føre regnskab samt fremlægge det på den ordinære De der er medlemmer af foreningen skal registreres. Bestyrelsen skal sørge for at lave et medlemsregister (se side 40) Foreningens aktiviteter Foreningens aktiviteter skal selvfølgelig ligge i forlængelse af foreningens formål beskrevet i vedtægterne. en og den valgte bestyrelse kan med fordel tage stilling til følgende punkter: Hvilke aktiviteter skal foreningen tilbyde? Hvilke målgrupper skal foreningen lave aktiviteter for? Hvad kendetegner målgrupperne? Hvad ønsker medlemmerne samt potentielle medlemmer? Hvad har foreningen af eventuelle materialer/redskaber til aktiviteterne? Hvem kan undervise i aktiviteterne? Hvilke lokaler eller udendørs arealer kan foreningen dyrke aktiviteterne i? Bestyrelsen skal desuden huske, at foreningens vigtigste ressource er frivillige kræfter, så bestyrelsen skal pleje ledere, frivillige og undervisere. Det kan for eksempel gøres ved: Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og undervisere Sociale aktiviteter for frivillige Påskønnelse af ledere, frivillige og undervisere. Foreningen skal have formuleret nogle klare retningslinjer for, hvornår en person kan få en gave af foreningen Kontrakt mellem underviser og forening, (hvad består opgaven i, hvor længe strækker det sig over, er opgaven lønnet eller ulønnet*) *Foreningens daglige ledelse Bestyrelsen er valgt af foreningens stemmeberettigede medlemmer på en til at varetage den daglige ledelse af foreningen. *Lønnet eller ulønnet Er en opgave lønnet, skal der betales personlig A-skat af lønnen. Er en opgave ulønnet, kan foreningen udbetale omkostningsgodtgørelse. Kontakt kommunen, hvor foreningen hører hjemme, eller en konsulent i den organisation, som foreningen er medlem af, for at høre, hvad en forening må udbetale omkostningsgodtgørelse til, og hvor stort beløbet må være

18 Ordinær En er den øverste myndighed. På den ordinære, der afholdes en gang om året (vedtægterne fortæller hvornår, der skal afholdes ordinær ), fremlægges og godkendes foreningens regnskab for det år, som er gået. Medlemmer til bestyrelsen vælges. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse mellem erne. Det er på en, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens daglige ledelse og bestyrelsens dispositioner i det forgangne år. Det er desuden på en, at der fremlægges planer og træffes beslutninger for foreningens fremtid og lægges budget for det kommende år

19 Ekstraordinær Der kan eller skal indkaldelses til ekstraordinær, hvis: Regnskab og budget ikke er blevet godkendt af en Et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne ønsker en ekstraordinær (vedtægter fortæller, hvad der skal til at indkalde til en ekstraordinær ) Der for eksempel er forslag om vedtægtsændringer Regnskabsprincip Det er en rigtig god idé, at kassereren fører regnskabet løbende, og at kassereren for eksempel hver anden måned præsenterer en status af regnskabet på bestyrelsesmøder. I vedtægterne skal det tydeligt fremgå, hvem der tegner foreningen økonomisk foreningens tegningsret. I foreningens regnskabsprincipper er det hensigtsmæssigt at have beskrevet forventningerne til de kritiske revisorer. Forventningerne kan for eksempel bestå i, at det forventes af de kritiske revisorer, at de tre gange om året skal præsenteres for en status på foreningens regnskab. Bestyrelsen skal have besluttet, hvordan foreningens regnskab opstilles. Opstillingen af regnskabet har sammenhæng med, hvor mange medlemmer foreningen har. Der kan blandt andet tages stilling til: Hvor skal regnskabet føres (i et hæfte, på en computer, via et regnskabsprogram på internettet eller på en anden måde)? Hvordan skal originale bilag opbevares (foreningen bør kun udbetale godtgørelse i forbindelse med originale bilag)? Hvordan skal indtægter og udgifter stilles op (i simple indtægts- og udgiftskolonner eller som dobbelt bogholderi*)? *Dobbelt bogholderi Udgangspunktet for det dobbelte bogholderi er, at økonomiske transaktioner opdeles efter deres natur i en række arter, som hver især posteres på en konto. Der er ikke noget krav om, at der skal være et bestemt antal konti det afhænger af foreningens konkrete situation, kort sagt; hvor mange konti, der er brug for. Alle konti tildeles en af fire hovedgrupper: Aktiver penge, tilgodehavender, lagre, maskiner, bygninger med videre, som foreningen har rådighed over Passiver gæld til fremmede Omkostninger indeværende års konstaterede forbrug Indtægter indeværende års konstaterede indtægter Aktiver og passiver udtrykker sammen en balance (aktiver minus passiver), som henregnes til et bestemt statustidspunkt. Indtægter og omkostninger udtrykker resultatet af driftsregnskabet (indtægter minus omkostninger) for den igangværende periode. I det dobbelte bogholderi udløser enhver økonomisk transaktion mindst to posteringer i regnskabet en i debet på en konto og en i kredit på en anden konto

20 09 *Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger. Foreningen skal have lavet et register over dens medlemmer. Registeret skal bruges til: Indberette medlemstal til for eksempel kommunen, idræts og andre Søge økonomisk aktivitetsstøtte hos kommune (medlemstallene skal bruges til udbetaling af aktivitetsstøtte) Lave regnskab ud fra antal betalende medlemmer Medlemsregisteret skal kun indeholde nødvendige oplysninger: Navn Adresse og telefonnummer (for medlemmer under 18 år tilrådes det, at det er forældres eller værges) Fødselsdato og år Kontingentbetalende, kontingent er nedsat eller kontingentfri Vær opmærksom på, hvordan et medlemsregister opbevares. Et medlemsregister må for eksempel ikke offentliggøres på foreningens hjemmeside; jævnfør persondataloven*

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere