Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske Statstelegraf 88 (Statistique des télégraphes de l'état) orges Sparebanker 88 (Statistique des caisses d'épargne) orges Handel 88 (Tableaux du commerce) Skiftevæsenet (Tableaux des successions et faillites) Kriminalstatistiske Tabeller 88 (Statistique de la justice criminelle) 7 orges Postvæsen 88 (Statistique postale) 8 Strafarbeidsanstalter 88/8 (Rapport sur les établissements pénitentiaires) 9 Sindssygeasylernes Virksomhed 88 (Statistique des hospices d'aliénés) 0 Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 88 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) orges Fiskerier 88 (Grandes pêches maritimes) Folkemængdens Bevægelse 88 (Mouvement de la population) orges Skibsfart 88 (Tableaux de la navigation) De offentlige Jernbaner 88/8 (Rapport sur les chemins de fer publics) Rekruteringsstatistik 88 (Statistique du recrutement) Fattigstatistik 88 og 88 (Statistique de l'assistance publique) 7 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) 8 orges Handel 88 (Tableaux du commerce) 9 Den norske Statstelegraf 88 (Statistique des télégraphes de l'état) 0 orges Sparebanker 88 (Statistique des caisses d'épargne) Rekruteringsstatistik 88 (Statistique du recrutement) Skiftevæsenet 88 (Tableaux des successions et faillites) orges almindelige BrandforsikringsIndretning for Bygninger (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie) Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 88 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) Strafarbeidsanstalter 88/8 (Rapport sur les établissements pénitentiaires) orges Postvæsen 88 (Statistique postale) 7 Skolestatistik 88 (Statistique de l'instruction publique) 8 Sindssygeasylernes Virksomhed 88 (Statistique des hospices d'aliénés) 9 orges Fiskerier 88 (Grandes pêches maritimes) 0 Folkemængdens Bevægelse 88 (Mouvement de la population) Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 88 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) Krirninalstatistiske Tabeller 88 (Statistique de la justice criminelle) De offentlige Jernbaner 88/8 (Rapport sur les chemins de fer publics) orges Skibsfart 88 (Tableaux de la navigation) Skiftevæsenet 88 (Tableaux des successions et faillites) orges kommunale Finantser 88, 88 og 88 (Finances des communes) 7 Skolestatistik 88 (Statistique de l'instruction publique) 8 Den norske Statskasses Finantser 878/7988,8 (Finances de r État) 9 Kriminalstatistiske Tabeller 88 (Statistique de la justice criminelle) 0 orges Bergværksdrift 8888 ( Statistique des mines et usines de 88 à 88) Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Strafarbeidsanstalter 88/8 (Rapport sur les établissements pénitentiaires) Fortsættelse se Omslagets die Side 7

3 ORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række o 7 BERETIG OM DE SPEDALSKE ORGE I FEMAARET 8888 (Rapport sur les lépreux en orvége pour les années de 88à 88) MED BEYTTELSE AF DE AF OVERLÆGE FOR DE SPEDALSKE SYGDOM MEDDELTE OPGAVER UDGIVE AF DIREKTØRE FOR DET CIVILE MEDICIALVÆSE KRISTIAIA I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOiG & CO 888

4 DET STEESKE BOGTRYKKERI

5 Indhold Pag Oversigt 7 Række I Tabel Tabel over de ved de 0 sidste Tællinger kjendte Antal Spedalske ' Oversigt over Antallet af Spedalske i 8, 87, 880 og 88 i Overøvrighedsdistrikterne Fortegnelse over de Spedalske i Riget udenfor Indretningerne fra og med 8 med Anførelse at Afgangen siden 87 Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra, 88 til 88 i Overovrighedsdistrikterne, Indretningerne undtagne 89 Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 88 til 88 i Akershus, Smaalenenes, Jarlsberg og Laurviks, Hedemarkens, Christians, Lister og Mandais Amter 0 Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 88 til 88 i Stavanger Amt 7 Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 88 til 88 i søndre Bergenhus Amt 7 8 Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 88 til 88 i nordre Bergenhus Amt 8 9 Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 88 til 88 i Romsdals Amt 0 Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 88 til 88 i sondre Trondhjems Amt 7 Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 88 til 88 i nordre Trondhjems Amt 89, Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 88 til 88 i ordlands Amt 0 Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 88 til 88 i Tromso Amt Kjøns og Aldersopgaver over de af Spedalskhed Døde i Femaaret 8888 Femaarsoversigt for Hospitaler og Pleiestiftelser for de Spedalske og Tabeller vedkommende de Spedalskes Bevægelse i Indretningerne i Aarene Almindelig Oversigt 7 Tabel Oversigt over Til og Afgang af Spedalske i samtlige Indretninger Spedalskhedens Form i af Indretningerne i 8888, 9

6 IV Række II A Tabel 7 Døde Spedalske i Indretningerne i Fernaaret 88 til 88 maanedsvis 9 8 Gjennemsnitligt Dødelighedsforhold, Levealder, Sygdommens Varighed m in for hver Form i Indretningerne i Opgave over fra hvilke Herreder de Spedalske vare, der henlaa i Indretningerne ved Udgangen af 88 0 Rosen i Femaaret 8888 Antal af Forpleiningsdage og Middelbelæg i Indretningerne 8988 Oversigt over Udgifterne ved Lungegaardshospitalet og de Stiftelser for Spedalske i Budgetaaret 8988 B Oversigt over de enkelte Indietningers Virksomhed i Femaaret og tildels for foregaaende Aar 8 a Lungegaardshospitalet (Tabel 0) b St Jørgens Hospital (Tabel ) C Pleiestiftelse o (Tabel 7) med en af dens Læge icoll indsendt Oversigt for Aarene d Reknæs Pleiestiftelse (Tabel 8) 07 e Reitgjærdets Pleiestiftelse (Tabel 9) 877 f Oversigt over Sundhedsforholdene m m i Reitgjærdets Pleiestiftelse i Aarene 888, meddelt af Stiftelsens Læge og Forstander A J Sand (Tabel 0) 788 C Skrivelse fra Overlægen for den Spedalske Sygdom om Indretningerne, dateret Bergen de August D Tabeller vedkommende de Spedalskes Bevægelse i Indretningerne i Aarene 888 (Tabel ) 889 III Tabel 9 Spedalskhedens Gang i Aarene 888 sammenstillet med de Stiftelser, hvor Indlægget sker Tabel over Bevægelsen af samtlige Spedalske i Riget udenfor Indretningerne i Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Indretningerne i Aarene Iv Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæg i Indretninger m nr særskilt for Form og Kjen i Tabel Oversigtstabel 0 Procentforhold for de Spedalske i 888 og ved Udgangen af 88 0 Spedalske i forskjellige Egne af nordre Bergenhus Amt 0 Oversigt over Antallet af Spedalske i 888, Indlæg i Indretninger m in særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter og Herreder 0 Skrivelse fra Overlægen for den Spedalske Sygdom 9 Pag De med Stjerne mærkede Tabeller samt Tabel, Række II (Side 7) tilligemed Oversigt (Side 7) og Fernaarsoversigt for Hospitaler og Pleiestiftelser for de Spedalske (Side 7 7) ere udarbejdede i Medicinalkontoret

7 Table des matières Pag Resumé 7 Série I Tableau ombre des lépreux connus lors des 0 derniers recensements Tableau récapitulatif du nombre des lépreux domiciliés par préfectures pendant les années de 888 Augmentation et diminution des lépreux dans les domiciles pendant les années de 888 Tableau récapitulatif de l'augmentation et de la diminution du nombre des lépreux dans les différentes préfectures pendant les années de Augmentation et diminution du nombre des lépreux dans les différentes préfectures pendant les années Les décès des lépreux par sexe et par âge II Les lépreux dans les hospices pendant les années de 8888 et de A Resumé 7 et Tableau Augmentation et diminution des lépreux dans les hospices pendant les années de Forme de la lèpre dans hospices en Les décès dans les hospices en 8888 par mois 9 8 Mortalité, âge moyen, durée moyenne de chacune forme de la maladie dans les hospices en Domicile par paroisses des lépreux soignés dans les hospices h la fin de l'année 88 0 L'érysipèle en 8888 dans hospices ombre des jours de traitement, nombre moyen des malades dans les hospices 8988 Tableau récapitulatif des dépenses totales et pour tout individu par jour dans hospices en B Resumé des rapports speciaux sur les hospices en 8888 et partiellement pour quelques années précédentes (tableau 0 8 C Rapport général sur les hospices du médecin en chef des lépreux 887 D Tableaux du mouvement des lépreux dans les hospices pendant les années de 888 (tableau ) 889

8 VI Pag Série III Tableau 9 Tableaux de la distribution et du mouvement des lépreux dans les différentes parts du pays, par rapport aux hospices, où les lépreux sont soignés Tableau des lépreux dans les districts pendant les années de Tableau du mouvement dans les hospices et en dehors de ceux ci pendant les années de IV Tableau du nombre des lépreux, soignés dans les hospices etc par préfectures, par forme et par sexe en Tableau Tableau général 0 Tableau des lépreux tuberculeux et anésthésiques pendant les années 888 dans le royaume et dans les préfectures par 00 lépreux 0 Le même dans la préfecture de ordre Bergenhus 0 Tableau spécial pour les prdéctures et les districts 0 Rapport général du médecin en chef des lépreux 9 Les tableaux marqués d'un astérisque et les resumés page 7 et page 77 sont rédigés dans le bureau du statistique médicale

9 Resumé Le nombre total des lépreux (Spedalske) connus en orvége la fin de l'année 880 était d'après les derniers tableaux (Christiania 88) de 0 Ce nombre des lépreux connus doit d'après un rapport délivré plus tard (88) être augmenté à 70, dont 7 se trouvaient dans les hospices Å la fin de l'année 88 le nombre des lépreux jusqu' à présent connus était de 9, dont se trouvaient dans les hospices Les lépreux étaient distribués en 880 dans 9, en 88 dans 87 des communes du royaume Cependant c'est seulement dans les 7 préfectures situées à, la côte occidentale depuis celle de Stavanger jusqu' à, celle du ordland et notamment dans la préfecture de ordre Bergenhus, que la maladie, quoique diminuée, continue à montrer une fréquence assez grande Dans le quinquennium 8888 ont guéris 8 Le nombre des décès parmi les lépreux était de 0 : pendant l'année 88 de 88 de, 88 de, 88 de 7 et 88 de Des décédés il y avait 9 hommes et femmes A l'égard de l'âge indiqué de 9 décédés voulez voir tableau page 80 moururent dans les hospices et dans les districts De 0 lépreux en ont souffert de la forme tuberculeuse, 0 de la forme anésthésique et des formes mixtes Les tableaux de la série I contiennent les d onnées préliminaires des 0 recensement derniers (888) et le nombre des lépreux connus dans les différentes préfectures pendant le quinquennium La série II contient des tableaux et des rapports relatifs aux hospices Le nombre des hospices a été de, dont dans la ville de Bergen, dans celle de Molde et près de la ville de Trondhjem Le nombre des cas traités a été de 09, dont ont guéris, 8 (dont un non lépreux) sont morts, 7 sont sortis et sont restés à, la fin de 88 (voir tableau, page 8) Des 79 décès eurent lieu : en Juillet 8 et en Juin 0, en Septembre au contraire seulement 9 (voir tableau 7, page 9) La mortalité moyenne calculée d'après le nombre des traités a été de, Vo hommes, /9, femmes 9,9 /9, de la forme tuberculeuse, calculée pour 8 décès elle a été de, /9, de la forme anésthésique pour décès de 8, A Pour 7 lépreux décédés l'âge moyen a été de, ans, pour 0 de la forme tuberculeuse de, ans, pour 09 de la forme anésthésique de,9 ans La durée moyenne de la maladie a été pour décédés de,9 ans, pour 0 de la forme tuberculeuse de 0, ans et pour 0 de la forme anésthésique de 8, ans (voir tableau 8 page 0)

10 VIII La série III contient des tableaux sur le mouvement par an des lépreux pendant les années de 888 L série IV contient le même dans les différentes préfectures Le nombre total des lépreux connus pendant les 0 années de 888 a été de 7, dont 87 vecurent à la fin de 8 De ce nombre ont guéris, sont décédés ( 7 dans les hospices et 880 dans les districts), 8 sont émigrés ; 9 en restaient à la fin de l'année 88 Sur 9 il y avait 9 hommes et 000 femmes; 777 ( 79 hommes, 00 femmes) ont souffert de la forme tuberculeuse, 0 ( 098 hommes, 9 femmes) de la forme anésthésique), (7 hommes, 9 femmes) des formes mixtes

11 Oversigt I Ifølge de sidste i 88 trykte Tabeller var Antallet af kjendte Spedalske ved Udgangen af 880: 0 Ifølge Overlægens senere Opgaver var Antallet ved Udgangen af 880: 70; Belægget i Indretningerne udgjarde da 7 Ved Udgangen af 88 kjendtes 9, ) hvoraf i Indretningerne Ved førstnævnte Tidspunkt forekom Sygdommen ifølge Tabellerne (se Tabel og ) i af Landets 0 Overovrighedsdistrikter, i 9 af dets By og Landkommuner I Femaaret har Tilfælde af Spedalskhed vist sig i 9 nye Kommuner, og Sygdommen er opgivet at være ophørt i 8, saa at Antallet af Byer og Herreder ved Udgangen af 88 bliver 87, Antallet af Overovrighedsdistrikter som før, idet Smaalenenes Amt kommer til og Jarlsberg og Laurviks Amt gaar fra Af disse Amter er det kun 7, hvori Sygdommen har havt og fremdeles har nogen storre Udbredning, nemlig fra Stavanger Amt langs Kysten til og med ordlands Amt med størst Hyppighed i nordre Bergenhus Amt I Femaaret helbre de d e s 8, nemlig paa Lungegaardshospitalet og Pleiestiftelserne, udenfor De dø de Spedalskes Antal var 70, deraf 80 i Indretningerne og i Distrikterne, i 88, i 88, i 88, 7 i 88 og i 88 Af de Døde vare 9 af Mandkjøn, af Kvindekjon Alder er opgivet for 9 Dixie (se Tabel ), hvoraf mellem 0 og 0 Aar, mellem og 0 Aar, 9 mellem 0 og 0 Aar, 9 mellem 0 og 0 Aar 9 mellem 0 og 0 Aar, 7 mellem 0 og 0 Aar, 9 mellem 0 og 70 Aar, mellem 70 og 80 Aar og mellem 80 og 90 Aar ) Herved maa bemærkes at ogsaa dette Tal er for lavt, idet man først efterhaanden, flere Aar efter, faar Opgave over overseede Tilfæltle Af denne Grund antages det ikke hensigtsmæssigt mi at foretage Beregninger af de Spedalskes Procentforhold til Befolk

12 Række I *Tabel Oversigt over det kjendte Antal Indretningerne i Akershus Amt Sm aalenenes Buskeruds ', _ Jarlsberg og Laurviks, Hedemarkens Christians Bratsbergs eden:rs Lister og Mandals Stavangers Sondre Bergenhus Bergens By ) ordre Bergenhus Amt 0 8 ' Romsdals i) Søndre Troudhjemst) ordre Trondhjems ordlands * Tromso Finmarkens / 7 Tilsammen i) Indretningerne medtagne For Q af de kjendte 9 Spedalske ved Udgangen af Aaret 88 opgives S y gdo m m ens Form, nemlig 77 Tilfælde af den knudede (tuberkulose), 0 af den glatte (aneesthetiske) Form og med blandet Form Række I, Tabel giver en Oversigt over det kjendte Antal Spedalske i Riget for hvert af Aarene 8 til 88, saaledes som Resultatet viste sig ved de foreløbige Optællinger Tabel viser Antallet i 8, 87, 880 og 88 i Amterne, naar man fordeler de Spedalske i Indretningerne paa de Amter, hvor de hørte hjemme Det største Antal falder ogsaa i dette Tilfælde paa nordre Bergenhus Amt

13 Spedalske i Riget ved de sidste 0 Tællinger medtagne * ", _ fl _ Tabel giver for Riget og Tabellerne for hvert Amt herredsvis en Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra 8888 udenfor Tndretningerne aar man sammenligner Opgaverne i disse Tabeller indbyrdes og med Op gaver i de senere opførte Tabeller, vil man bemærke ikke faa Uoverensstemmelser, som ere paapegede i Anmærkninger til Tabellerne, og som det hidindtil ikke har været muligt at korrigere Om de Spedalske i Bergens By har det været vanskeligt at skaffe Oplysninger Hedge Overlægens Opgaver var der ved Udgangen af 880

14 Flække I *Tabel Oversigt over Antallet af Spedalske i 8, 87, 880 og 88 i Overøvrighedsdistrikterne, naar de Spedalske paa Indretningerne fordeles paa de Amter, hvor de høre hjemme Spedalske ved Udgangen af I 87 8 Deraf Deraf Deraf Deraf Til ' ci Til f=i ( :D Til cs L Til r ', g 0 Z gg Cll gg a), PI = cp a),: ;, ) r ; g } i r t'l T T,;:l sammen g, cgf, men T, 'Fil ce i9 men T, : ii ce p9 men g R ce F:,)) 9)c sam, ciet 7,_, sam, to ;7, sam, to Pri t c n n,s, o ),, ), s:?,,d e;:9n tvp (), ;Mel rc:a, ; a) c'l i r,' PT:, c) n ;, ct P, Pi rt:$ co cz g Pr ) n, Christiania By Akershus Arnt i Smaalenenes Buskeruds _ Jarlsb og Laurviks Amt Hedemarkens Amt 7 Christians 8 8 Bratsbergs 9 edenæs 0 Lister og Mandais Amt H Stavangers Amt Sondre ergenhus B Amt Bergens By ) ' ordre Bergenhus Amt Romsdals Amt Sondre Trondhjems Amt ordre Trondhjems Amt '0 0 8 ordlands Amt Tromso Finmarkens Tilsammen ) 9 angives at være hjemmehørende i Bergen

15 i Byen Spedalske, ligemange af hvert Kjøn, ere komne til ( i 88 og i 88), ere afgaaede (i 88), ingen døde; Antallet ved Udgangen af 88 opgives derefter til Kjønnet for de Tilkomne og de Afgaaede er ikke opgivet Paa Indretningerne henlaa ved Femaarets Begyndelse, ved Udgangen af 88 9 Spedalske fra Bergen Ved Udgangen af 88 opgives de fleste Spedalske fra følgende L æ g e distrikter : Ytre Sogn, indre Sondfjord 8, ytre ordhordland, Stegen 0, sondre ordmøre 9, nordre ordmøre, ytre Romsdal, nordre Fosen 7 i hvert og ytre amdal Af H err edern e opgives der flest Spedalske i følgende (Tallene i Parenthes viser Antallet naar de paa Stiftelser liggende Spedalske ere lagte til det Herred, hvorfra de ere komne): Førde (), deraf austdals Annex alene (9), Evindvik 9 (0), Lindaas (9), Aafjord (i Aa Sogn), Kværnæs, Stegen, Hammero, Fane 0 hver (henholdsvis,,, og ), Lurei 9 (), eero 8 (), Froien 8 () Tabel paa næste Side giver en Fortegnelse over de Spedalske udenfor Indretningerne siden 8 med Opgave over Afgangen siden 87 I Afsnit II findes en Oversigt over Stiftelsernes og Hospitalernes Virksomhed i Femaaret med Beretninger og Tabeller for hver enkelt Indretning ; for Pleiestiftelsen o og Reitgjærdets Pleiestiftelse tillige en samlet Oversigt for Aarene 888, desuden en Skrivelse fra Overlægen angaaende disse Indretninger samt Tabeller, der vise de Spedalskes Bevægelser i Indretningerne i Aarene 888 I Tabellerne Række III har Overlægen meddelt Opgave over Spedalskhedens Gang for Aarene 888

16 Række L Tabel Fortegnelse over de Spedalske i Riget udenfor Indretningerne fra og med Aaret 8 med Anforelse af Afgangen siden 87 Tilsammen Mandkjøn Kvmdekjøn Tuberkulos Form Angesthtisk Form Uopg eller blandet Form Md Kv Md Kv Md Kv Tilgang for 8 ) Tilgang i 8 i Det hele Antal Tilkomne Afgang fra 87 88: Helbredede Dade Udflyttede Indlagte i Indretningerne Tilsammen Afgang Tilbageliggende ved lidgangen af 88 udenfor Indretningerne Tilsammen ) ) 9 ' ') ) I ,ommaraa,sesemomo, ) Af disse vare tilkomne fra ubekjendt Tid Do «880 0 Do ( Do «88 9 Do, Do «88 7 Tilsammen 0 ) For i mangler Opgave over Kjøn og Form

17 7 Paa Tabel i Række II (nedenfor) opføres som Indkomne paa Indretningerne 70 trækkes herfra de hjemsendte 99 og til anden Indretning sendte aar der nu i ovenstaaende Tabel kun anføres som Indlagte 0 ere altsaa indlagte direkte i Indretningerne uden nogensinde at være anførte i Distrikterne, og de maa derfor lægges til de Spedalskes Antal Ved Udgangen af Aaret 8 laa der i Indretningerne Spedalske udenfor disse kjendtes 8 Tilsammen 87 Spedalske For Aarene 8788 er der optegnet af nye 'Tilfælde 07 ægges hertil de ovenfor nævnte bliver det kjendte Antal Spedalske i de 0 Aar (888) 7 Spedalske Af disse opgives helbredede (hvoraf 97 i Indretningerne), der dø de (hvoraf 7 i og 880 udenfor Indretningerne), 8 flyttede ud og 9 levede ved Udgangen af 88 Af 9 Spedalske vare 9 af Mandkjon (,8 pot) og 000 af Kvindekjon (, pet) Tabelrækken IV giver en Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæg i Indretninger, særskilt for Form og Kjøn i Aarene 888 Uoverensstemmelserne mellem Tabel af denne Række og den her ovenfor indtagne Tabel komme dels af, at der paa Tabel ikke findes Opgaver for Bergen dels formentlig af, at den ene meddeler Resultaterne af et senere Opgjor Tabel i giver disse Opgaver amtsvis, Tabel for hvert Amt herredsvis, Tabel endel efter Opkaverne i Tabel for det meste amtsvis beregnede Procentforhold for den tuberkulose og for den anæsthetiske Form, Tabel Procentforhold for Dele af nordre Bergenhus Amt Efter denne Række optages Overlægens Skrivelse, der nærmest slutter sig til disse Tabeller

18 8 Række I *Tabel Oversigt over Til og Afgang af Spedalske fra Antal Herreder og Byer Tilgang 8888 hvor Spedalskhed Femaaret =: r= PC: go) r/ g Antal ved Udgangen af 880 Andre Tilkomne CI) a) Cd bf M K M K Christiania By Akershus Amt Smaalenenes Buskeruds Jarlsb og Laurviks Amt Hedemarkens Amt 7 Christians 8 Bratsbergs 9 edenees 0 Lister og Mandais Amt Stavangers Amt S Bergenhus Bergens By Bergenhus Amt Romsdals S Trondhjems 7 Trondhjems 8 ordlands 9 Tromso 0 Finmarkens il ! " so Riget ) Anm De Spedalske i Bergens By ere ikke opførte paa Tabellen da Opgaverne ere som tilkomne i Femaaret og som afgaaede, Antallet ved Udgangen af ' 88 derefter Anm, Antallet af Spedalske i Riget udenfor Indretningerne ved Udgangen af 880 Kvinder, tilsammen Antallet ved Udgangen af 88 I Afgaaede i Femaaret blive derimod inalkningerne under Tabellerne i første Række, 7 til

19 88 til 88 i Overovrighecisdistrikterne, indretningerne undtagne 9 Afgang 8888 Tilbageliggende af Helbredede Døde Antal ved Udgangen af 88 tuberkulos Form Indlagte, i Iudretningerne Lidflyttede amesthetisk Form M K M K M K M K M K C 8 9 0, M K M K _ a ufuldstændige Der opgives i denne By ved Udgangen af 880: Spedalske, af hvert Kjøn, (Kjønnet er ikke opgivet) Se Side Tilkomne i Femaaret blive ifølge ovenstaaende Tabel (uanseet Bergens By) : 7 Mænd, 0 7 Mænd, 0 Kvinder tilsammen Om Aarsacr t" en til denne Uoverensstemmelse se An

20 , 0 Række I Tabel Oversigt over Til og Afgang af Spedalsk e 88 Christians og Lister Lægedistrikt Herreder Aker Aker Antal ved Udgangen af 880 Tilgang Sum af Tilkomne Hjemkomne fra Indretningerne Tilbagefald af Helbredede M K rl I K p I K r'{ Ell Andre Tilkomne K ' rd gi Akershus Amt i Moss Moss*) ' Smaalenenes Amt ' Laurvik Launtiks By Jarlsb og Laurv Amt I Soler og Odalen ' Sondre Odalen Sondre Østerdalen Elverum Hedemarkens Am Hadeland og Land Gran Sondre Valders ord re Aurdal ordre Valders Vang i Lom Lom Lesj e Lesje Christians Amt Lyngdal Lyngdal Vanse Herod i * Vanse Lister ogmandalsamt *) 'Om i By eller Landsogn er ikke opgivet

21 88 i Akershus, Smaalenene, Jarlsberg og Laurviks, Hedemarkens, og Mandais Amter Dixie Afgang Sum af Afgaaede Helbredede Udflyttede M R E::' M K r ' r' : M K g ''' H ' M K ' Antal ved Udgangen af 88 C: M K w, 7 PI Tilbageliggende af Indlagte i Indretningerne tuberkuletisk anæsthe Form Form 0g eller blandet Form M K' M K MK " " i 7 _ i il i li i, _

22 , Lægedistrikter Række I Tabel Oversigt over Til og Afgang Herreder Antal ved Udgangen af 880 7r: Ell Tilgang af Tilkomne Hjemkomne fra Indretningerne Tilbagefald af Helbredede K E: M K 7: E:i Andre Ti l komne M K E:i: ' Sum Sogndal') Lunde Sogndal Ekersund Ekersundn Helleland Haa Heiland Klep Hole I Fossan f Sandnæs 7 Stavanger By 7 Hetland 0 Haaland Hvitingse Sogn I ' Stavanger 9 i Rennese Finne Strand Hjelmeland erstrand ' Finne 9 &else Sand Vikedal, Sand 8 Skudesnæs 7 Avaldsnæs 7 Tysvær Karmoen 9 7 i Haugesund i Torvestad Skjold Haugesund 7 I Stavanger Amt li 7 ) Om i By eller Landsogn er ikke opgivet Til Amerika ) Vides ei hvorhen

23 ! 8 af Spedalske 8888 Stavanger Amt Døde Afgang I Helbredede Udflyttede K M ; M : M r E EI, L= i M K rr; 7::' g+ Sum af Afgaae, de Antal ved Udgangen j af 88 M * K 7 gi Tilbageliggende af tuber I kulos Form [ndlagte i Indretningerne anmsthetisk Form uopg eller blandet Form M K M K M K i i I I I _ H I, _ ' I I ),, 9, I i _ 9 7 i 7 ll i L i 0 ) 7 ii 7 9 : I _ 8 7 I 7 0 ) Til Skaare Sogn

24 Række I Tabel 7 Oversigt over Til og Afgang Lægedistrikt Herreder Antal ved Udgangen af 880 Tilgang Hjem komne fra Indretningerne Tilbagefald af Helbredede M K g, m K A M K AndreTi l komne Ep: M K, Sum af Tilkomne la Haugesund Sveen i l i Skonevik Etne Fjælberg lb Indre Sondhordland _ Stordoen Valestrand Finaas Fit,j e Ytre Sondhordland 7 8 Tysnæs 8 Kvinherred 0 TysnEes : Ullensvang Ulvik Roldal Indre Hardanger 9 Strandebarm og Ytre Hardanger Varaldso Voss 8 Vossestranden Voss I 0 ) Feilagtigt opfort Til Amerfka

25 af Spedalske 8888 i sondre Bergenhus Amt Afgang Tilbageliggende af Sum Antal ved Helbredede Udflyttede Indlagte i af udgangen tuberkulotisk ansthe A f Dd Døde Indretnre af 88 ue t blandet ningerne gaaede Form Form Form M K g r",, M K g '" M K M K g M K 77 M K M K M K ) : I 7 i ' i ' ', I, 7

26 / LFegedistrikt Række I Tabel 7 Oversigt over Til og Afgang H erreder Antal ved Udgangen af 880 M K : M K :; E7 Tilgang Sum af Tilkomne Hjemkomne fra fa af Andre Til I Tilbage I Indretungerne dede Hel ldbre komne, M K H M K '''''" P ' Pl i Os Fuse 8 8 Sund Sondre Midthordland 8 Fane 0 Fjeld Askoen i Aarstad 8 ordre Midthordland i I Haus Bruvik Hammer Hosanger Indre ordhoidland 7 7 \ Hello Manger Lindaas 8 Masfjorden I) _ f 0 Ytre ordhordland 8 8 Sondre Bergenhus Amt ) I Masfjordens Herred bliver Antallet ved Udgangen af 880 d Tilkomne: Derefter bliver der tilsvarende Uoverensstemmelser i Summerne for ytre ordhordlands

27 af Spedalske i 8888 i sondre Bergenhus Amt Helbr e dede ; MR r" gi Døde Tz MK 7 E Afgang Udfl vttede M K,z E9 7 Tilbageliggende af Sum Antal ved Indlagte i af Udgangen tuberkulosthetisk I anæ 7g: Indretningernegaae Form Form Form Af af 88 blandet de MK t z ' : MK A M K M K M K E i i 9 8 i i 0 i _ 8 ` 7 I i i i i t i i i 8 il 78 i i 9 7 _ Mand, Kvinder Antallet ved Udgangen af 88 Afgaaede : Mænd, Kvinder Distrikt og for Amtet

28 ts Række Tabel 8 Oversigt over Til og Afgang ai Lægedistrikt Herreder Antal ved Udgangen af 880 Hjemkomne f Indretra finger m K M K Tilgang ITilbagefald af Helbre dede, iv' K 0 I I Andre Tlkomne i M K Sum af Tilkom ne Lærdal') Aardal i Aurland Lærdal 9 9 Lyster i Jostedal i i Dele af Hafslo Lyster ( Sogndal 7 0 E Resten afhafslo i I Indre Sogn 8 8 Lekanger : Feids Soin Lekanger og Fresvik Sogne 8 Balestrand i Vik 7 i Midtre Sogn 7 0 Evindvik Ladvik og Brek s ke Be Sogn af Hyllestad Ytre Sogn Resten af Hyllestad I ) I Lær(lal, austdal og Vefring stemme ikke Summerne af Tilbageliggende efter bliver der tilsvarende Uoverensstemmelser i de tilsvarende Lægedistrikter og i Kvinder ) Til ergen ) Til Amerika

29 , Spedalske 8888 i nordre Bergenhus Amt Sum af Afgaaede Helbredede M K ' Et I Dode * MK,',`; E Afgang I, Udflyttede M K E MK r, E Antal ved Udgangen af 88 MK 7 H Tilbageliggende af Indlagte i Indretningerne tuberkulos Form auæsthe tisk Form uopg eller blandet Form M K M K MK I 7 I 88 0 i _ ) ) og Tilkomne med Tilbageliggende 88 og Afgaaede, forsaavidt Kjøn angaar DOr Amtet, hvor Summen henholdsvis bliver Mænd, Kvinder og Mænd,

30 0 Række I Tabel 8 Oversigt over Til og Afgang af Lægedistrikt Herreder Antal ved Udgangen af 880 M K Tils M K 7 Tilgang Hjemkomne fra Indretningerue Tilbagefald af Helbredede tz 7 H M K rz Andre Ti l komne H M K H Sum f Tilkom ne Askevold Ytre Holmedal 9 Ytre Sondfjord 9 Indre Holmedal Jelster Ferde og noise Sogne Førde : austdal ') I Indre Sondfjord 8 8 Kinn Bremanger Vefring ) 8 0, I 8 Kinn 7 Selo Rugsund af Daviken 9 Ytre ordfjord 9 Eid Resten af Daviken 0 ordfjordeidet 7 Gloppen Gloppen 7 : Indviken Stryn Indviken ordre Bergenhus Amt ) I Lærdal, austdal og Vefring stemme ikke Summerne af Tilbageliggende 880 og der tilsvarende Uoverensstemmelser i de tilsvarende Lægedistrikter og i Amtet, hvor Sum

31 Spedalske i nordre Fergenhus Amt Helbre dede' M K '' PI Dode Afgang Udflyttede MK : M K : E" I Sum af Afde gaae Antal ved Udgangen af 8 MK E: M K :); C Tilbageliggende af Indlagte i Indretningerne tuberkulos Form anæsthetisk Form milei blandet Form M K M K MK ' ' I 7 ' j_ B 7 ' 9 8 _ I _ ) _ 8 I 7 _ I MIIM= I ' I i I I, I I I Tilkomne med Tilbageliggende 88 og Afgaaede, forsaavidt Kjøn angaar Derefter bliver men henholdsvis bliver Mænd, Kvinder og Mænd, Kvinder ) Til Volden

32 Række Tabel 9 Oversigt over Til og Afgang Lægedistrikt Herreder Antal ved Udgangen af 880 M K Tils M K Tilgang Sum af Til komne Hjemkomne fra Indretnirigerne Tilbagefald af Helbredede Andre Tilkomne r,; :E M K,f:,,, 7 M K,,,i : I % Vanelven ) ', i Hero Sandø Ulvsten i Vestre Sondmore 0 Volden '' ' Hjørendfjord Indre Sondmore Stranden orddalen Østre Sendmore i Ørskog Skodje Vestnæs * Ørskog 0 Aalesund Borgund ordre Sendmore Molde Bolso 0 Bud Akero Frænen Ytre Romsdal ) I Vanelvens Herred bliver Antallet ved Udgangen af Tilkomne = bliver der tilsvarende Uoverensstemmelser i Summerne for vestre Sondmore og for Amtet

33 af Spedalske 8888 i Romsdals Amt M Udflyttede Helbredede K M Døde Afgang K M K Indlagte Indret ningerne M K r E Sum af Afgaaede Antal ved Udgangen af 88 M K Tils Tilbageliggende af tuberkulos Form M K anmsthetisk Form M K uopg eller blandet Form M K S i i ili I 8 ) i ) Mend, Kvinde Antallet ved Udgangen af 88 + Afgaaede Mænd Derefter ) Til Aalesund Til Veo,

34 Lægedistrikt Række I Tabel 9 Oversigt over Til og Afgang Herreder Antal ved Udgangen af 880 M K i : PI Tilgang HjemI Tilbagekomne fra fald af Indretningerne dede Helbr e ris, M K 7 M K :7,' E Andre Tilkomne M K Sum af Tilkomne I I Gryten Eid Veo _ æsset 8 7 Indre Romsdal 8 9 Christianssund Kvernees Frede og Grip Ore 8 Stromsnmsset 8 Sondre ordmøre Sundalen Tingvold 9 Sundalen _ Stangvik ' Surendalen 0 Surendalen 7 Ede 7 7 Aure 8 8 Endel af Halse ordre Sondmere Romsdals Amt Til Amerika ) Feilagtig opfort ) Til Stangvik

35 I I af Spedalske 8888 i Romsdals Amt Sum af Afgaae% Helbredale M K r7": E: Dode Døde M K E Afgang ' I I Antal ved Udgangen af 88 de M K : EZ Tilbageliggende af Udflyt Indla g te i Indretungerne MI K :: : M K '" tuberkulos Form ansesthetisk Form ugegr blandet Form M K M K M K 7 ) i ) ) ' 7 ) 7 ) 7 )l, _ I

36 Lægedistrikt L Trondlijems Stadsfysikat Række I Tabel 0 Oversigt over Til og Afgang af Herreder rondhjem Antal ved Udgangen af 880 M K :7 E M I K,, :7 &" Tilgang Sum af Til komne Hjem I ndrefra t komne ningerne Tilbagefaldaf Helbre dede M K rz :7 E i Andre Tilkomne M K,;) ::: E Strinden i Bynæsset _ Strinden Selbu I Selbu Børsen Orkedal 7 Orkedal 7 ' 9 Hiterenl) Froien Hiteren Hevne Hevne Bjugn ØrlandetsHo vedsogn 8 0 Ytre ' Fosen Stadsbygden Værnes Sogn af Ørlandet il Indre Fosen 8 7, 7 I Bjørner 8 7 Aa, Hovedsogn af Aafjord ordre Fosen i, 7 ` Sondre Trondhjems I I Amt 9 9 ') I Hiterens Herred bliver Antallet ved Udgangen af Tilkomne: Mænd, bliver der tilsvarende Uoverensstemmelser i Summerne for Hiterens Lægedistrikt og for

37 , 7 Spedalske 8888 i sondre Trondhjems A Afgang Sum Udflyttede Indret t Af Indlagte i af ningerne gaae de rri K '' M K PI * K '' P M M K K ' M K P Helbredede M K 7 r, 7 gi M, 8 D oe d Antal ved Udgangen af 88 ; 7 Eli 0 Tilbageliggende af M K tuberkuløsl Form amesthe ti sk Form M K u(r blandet Form M K 7 I 8 7 isi ) i 0 i i ) 7 ' _ ' Kvinder A ntallet ved Udgangen af 88 + Afgaaede : Mænd, 0 Kvinder Derefter Amtet ) Til Amerika ) Til Flatanger

38 Lægedistrikt 8 Række Tabel Oversigt over Til og Afgang Herreder Antal ved Udgangen af 880 Tilgang Hjem komne fra Indretningerne Tilbagefalaf Helbre dede AndreTilkomne M K M K A E M K iti M K izi Sum af Til kom i Stjordalen Stjerdalen ') _ Frosten Leksviken Frosten 7 Levanger ) Værdalen Levanger Yttereen I Indereen 8 indemen 8 Stenkjær Ladested Stod Beitstaden 7 Stenkjær 0 'ne Grong i Snaasen Grong amsos ) i Overhalden amsos : Fosnves 7 7 Flatanger 7 8 FORMS 8 _ 9 Kolvereid ) ære 9 Leke ) 9 Ytre amdal ordre Trondhj ems Amt fl Det er ikke anfert, om det er nedre eller ovre Stjerdalen ) Det er ikke anført, Udgangen af 880 Tilkomne : 8 Mænd, Kvinder, i Leke Herred : 7 Mænd, Kvinde Mænd, 8 Kvinder, i Leko Mend, Kvinder, tilsammen 7 Mænd, 0 Kvinder Der Amtet ) Til Kalve

39 9 af Spedalske 8888 nordre Trondhjems Amt M K :" E: M Døde K Afgang P M K P ', Sum Antal ved af Udgangen Af af 88 gaae de M K P" Elelbredede TTdflyttede Indlag te i Indretningerne M K K '''' P tilberkulos Form M Tilbageliggende af anæsthetisk Form lie fr blandet Form K M K M K ' 7 i ' 7 I i l , il, I _ ) I 9 7 J l 8 7 ) I I om det er By eller Landdistrikt ) Til Flatanger ) I Kolvereids Herred bliver Antallet ved tilsammen Mænd, Kvinder; Antallet ved Udgangen af 88 + Afgaaede i Kolvereid efter bliver der tilsvarende ttoverensstemmelser for ytre amdals Lægedistrikt og for

40 I 80 Række I Tabel Oversigt over Til og Afgang Tilgang Antal ved Sum Udgangen Hjem Tilbageungerne dede kom Lægedistrikt Herreder af komne fra fald af Andre Ti l af 880 Indret Helbre komne Til ne M K 7I gi # M K g :9 M K H M K EI , Bindalen Bronuo 9 ego, I Bronno 8, Alstahaug Hero Tjotto Alstahaug _ æsnd Heinnms Ranen Imo') Rode Luro Gildeskaal, Gildeskaar Bodo Bode) 7 8 Folden Folden,_ Stegen 7 0 Hammer 8 0 Stegen ) I Lurø Herred bliver Antallet ved Udgangen af 880 Tilkomne : Mænd, Antallet ved Udgangen af 88 I Afgaaede i Lure : Mænd, Kvinder, i Lødingen: ensstemmelser for de tilsvarende Lægedistrikter og for Amtet ) Der mangler Opgave

41 8 af Spedalske 8888 i ordlands Amt MK E: i Døde MK ' Ell Afgang Helbredede Udflyttede MK Ë, ''"MK * E" Sum af Af p',aaede * Antal ved Udgangen af 88 MK E M i Tilbageliggende af Idl Indlagte i Indretningerne tuberkulos Form K anoesthetisk Form M R * uopg eller blandet Form MK ; i I ll, 0 i Kvinder, i Lodingens Herred : Mænd, Kvinde, tilsammen Mænd, 7 Kvinder Mænd, Kvinde, tilsammen 8 Mænd, Kvinder Derefter bliver der tilsvarende tøverover, om det er Byen eller Landsognet

42 Lægedistrikter Række I Tabel Oversigt over Til og Afgang Herreder Antal ved Udgangen af M K, ' Tilgang r, K ;::::, M K E 7 Ledingen ) Tysfjorden I Lødingen Ofoten Ofoten Buksnces Borge Sogn af Borge Herred M K komne Hjemkomne fra Indretningerne m / Tilbagefald af Helbredede Andre Til komne rii p H Sum af Buksnæs 9 Flakstad Flakstad Vaagen Valberg Sogn af Borge Herred 8 J 8 Østlofoten 9 9 Hadsel Bo 8 8 Hadsel Oksnces Dverberg 7 Sortland 7 7 ordlands Amt 77 8 I i) Se Anmærkning Side 0 og

43 af Spedalske 8888 i ordlands Amt Helinedede M K 7 _ : E 8 Afgang Tilbageliggende af Sum Antal ved Udflyttede, Indlagte i af Udgangen tuberkulos tisk ancesthe Ir Døde Indretningernegaae Form Form Form Af af 88 blandet de M K : M M K '" M g M K '''''' P' M K :'' ' M K M K M K P 9 0 L I 7 7 ',, 8 i i i 7 7 li, 8 7 = I

44 Række I Tabel Oversigt over Til og Afgang Lægedistrikt Herreder Antal ved Udgangen af 880 M K gi af Ti komne Hjemkomne fra Indretningerne M K : H Tilgang Tilbagefald af Helbredede M K : E Andre Tilkomne M K :7 H Sum G Kvædfjord Trondenoes Trondenæs Ibestad Ibestad I Trano Trano Berg Lenvik H illeso i i ' Lenvik _ i Balsf,jorden Balsfjorden Tromso By, Tromsosundet 7 Tromso Lyngen Lyngen i 9 Karlso liarlso Skj Eery) ICvmnanger 0 Ski eervo i Tromso Amt 7 7

45 af Spedalske 8888 i Tromso Amt MK rsi :7 E+ M Døde K Afgang rz 7 EI Sum af Afgaaede Helbredede Udflyttede 0 MK E:ini M Indlagte i Indretningerne K r,; g 7 Antal ved Udgangen af 88 M K rz : E Tilbageliggende af tuberkulos Form M anæsthetisk Form u0pgeller blandet Form K M K MK b l i i _, _ 70 i i i i 0 I 8 *

46 LO 00 co 00 e: G(,"' Q; ;, o c,, 7i r(z ) p P bc, (:) C,), I '' (X) Pd Pi ; W FC; I 0 kõ LO C:7) CO 0 CO v 'Çil C) C7) cc) GO CC) 0 r i C a ri r I ` E EL C) ccg, I ce r 0 t c0 r'd Pi ; W G "It I:»,:C = rd i c c r co (7) ri 0 cr) g I a! C) AO rd ce" cn IL Cl L i til `it C) ìq_; I a cz), W c c L' GO CC In co omi c ri a) 00 rml VD C) I ce 0 co S),i,t I e ri r, a) 't CO 0 c0m I C7d' 0 ',, ti r krd `t 0 g I ct )0 "'l I rsitt ri t I '7 C;) ' r r,:i uo t / a prtiax C0 s, I ri CZ) ti df co () 0 cd 'uof p um, = 7) GI r,, ri a) E 0') ri 0,, 0 OD 00 ri GO r CO r d'i 00 GO e LO ri I ri, () ; Ce ce a) ;Li ;'

47 J Femaarsoversigt for Hospitaler og Pleiestiftelser for de Spedalske A Almindelig Oversigt Antallet af Hospitaler og Pleiestiftelser for de Spedalske var : Lungegaardshospitalet ved Bergen, delt i en Helbredelsesanstalt og en Pleieafdeling St Jørgens Hospital i Bergen Pleiestiftelsen o i Bergen Reknæs Pleiestiftelse i Molde Reitgj aa rdets Pleiestiftelse i Strindens Prestegjeld ved Trondhjem I Tabel gives en Oversigt over Til og Afgang af Spedalske i samtlige disse Indretninger Efter denne var Belægget ved Udgangen af 880:, 98 Mænd og 8 Kvinder Der indkom i Femaaret 80, helbrededes, døde 80 ) og udskreves 7, saa at der ved Udgangen af 88 laa tilbage, Mænd og 9 Kvinder Spedalskhedens Form vil sees af Tabel, hvorefter der af 98 paa Sygehuse behandlede Tilfælde vare 8 med den tuberkuløse, 8 med den amesthetiske og 7 med blandet Form Af 80 Døde i Fernaaret vare Mænd og Kvinder De fleste Dødsfald indtraf i Juli (8) og Juni (0), de færreste i September (9) Se herom nærmere Tabel 7 D od elighe den i Forhold til Antallet af Forpleiede var, Vo, til Antallet af forpleiede Mænd, Vo, af Kvinder 9,9 Med tuberkuløs Spedalskhed (lode i Indretninger 8, hvilket svarer til en Dødelighed af, 0/0 af de Forpleiede med den tuberkulose Form ; med den anaasthetiske Form døde i samme Stiftelser og Dødeligheden var 8, 0/a Den midlere Levealder var for 7 (lade Spedalske, Aar, for 0 med den tuberkulose Form, Aar, for 09 med den anæsthetiske,9 Aar, hos de øvrige var Formen blandet Sygdommens midlere Varighed var for døde Spedalske,9 Aar for 0 med den tuberkulose Form 0, Aar og for 0 med den anaasthetiske 8, Aar Jfr forovrigt Tabel 8 I) Desuden døde en ikke Spedalsk,

48 ownl Z, ) I a)cl) h0 Cd Ct 0,, a) n ras z ct) ci) ra bn q ;::Ip, es GO 00 '' Ị Wm,, D a) ;, ct ct E a) h0 g hi) < }is[upads ow 0,,, ris i i ttuod ap uum ialla Bdort a) s= Ptj),,,,,,, pi u, ct ri mi bjd p q (a), ct QUO La VDOICDS æ We mu 0 A soirntiaqm ; St Cl) ;,,,,, (ID cs,l),i (i, 7 ci,pi bp, tt ) = (), g, " C q= rt a) $ Q) rz::$ co rc:$, pi ct C) tz A 'CI a) i 7 a) ih a) rcs,,,, a) 7 = 0 cl) r'ci E a,,,,, cl) cd Pi u ce p Sg,, a) c,ciq CS 9 Cf CC ;, GO 0 cd,i E; cd (,w,_, scs a) x PI oo c,:$ Go GO MI a), c, år) 0 E 0), a) PI p q r, o,; 0 a' cn, co M co co 0 co sill : H 'STU W, CO,,0 c0 C0 ri `,/ c0 r M it co TO ct t c0, ii,, m,; co co t cx) c o t CO :,i t CO M 7, ', Ei W, g: cm L 0 op GI,, az to i rf), CO CC Ge C0 co c) ko CO co GO c\t CA 0 CC CO G GO kö c0, 0 az M g a, l_rz 0 t o C:,' = GO c0 c0 c0 00 In M C:, C r, cq CZ IC,PI C, o C, G 0 T )tt co,,, rl )0 co ;ti C 0 r M 0 0 ic:;', CO CO,, i s co CO ri Oq,cn ìo wz 0 cs) cz v 0 M I, 0, co ec G cm In c) c0,, 0 CO M d CO, 0 CD 'II C\I,,, Tr i; ç' t,, =,, 0 0 ',\ ' ri GO cx),v ";i' co c i o cx) a, ", a) ' a) r/ 7 ;: Z, p CD D, CD "' = gli z cs,,_,, I PI Z c8,, : pi ci) cu ),,,, ' ru r,i rn, A pi r,,, : ' cd 0 a) t ce bo I b, ti r c ci) F'D It EE, boszi, a) ;:l pbzi,, cu 0 cd CO a l C,I 0 aq lo r,, 0 GO G M 00 CO cti 00 IC CC (7, 0, 0 7t t G7z,_,, r 7 x,ti CA icti,, oo cm ri a) ri En a) ),,, rn ci), a) c,, :) r0 ; Eti 7 H d) cd CD co cl 0 oo 0 cx) C0 00 cm G9 c0, cc), 0 a) `a CS a), E a) T bp E O CD, CC: risi ri r Z:E"CL: co t 9T a) fl 7 aj, : I `? c' 'P E CXD rn 00 ci) :7, woo I,g co t0 rcs co pl œ o '' rcs, JD g tke W g bi) bl) b "Fdi "FL, g ri cn a> : mi tdcl" E'd a) =,0 co rt: "D rt:lt:irc P bo O ci) ZDD cl) CAD "7) bo * E c co a) a,±e i w oo o t' co g a) g ;' 7' t f) C) a) e, pia cd () /0 ) 7) CD 'II g P ri q) ) aq ts? PI GO cd Go,, r 7, ril IV, ;7%7 cd Pc! c\rc$ p I ; cp 0 > a) = bf) g, `)c) a) bid g Pc! cis +D 7it?""i E 8 Go, _, '`) t, P 0 : rdbrw'pfc( ()c g F E 9, GO ct) bn `,:( rc:$ = ce r td0 szl 7t tr, o "cs cd, C CL) :a:: et: I P " / tee 's ct ; ),,,, F,,7 0 ;8 LIS bo CL)? ) a) al cv beco Pel cl) ' cd cz

49 9 Række II *Tabel Spedalskhedens Form paa Lungegaardshospitalet, Pleiestiftelsen o I, Reknæs og Reitgjærdets Pleiestiftelser i Femaaret 8888 ) Deraf 8 ) 'E Er PT 'a 0 t) O Tilbageliggende ved Udgangen af 880 Indkomne i Indkomne i Femaaret Tilsammen Behandlede Døde i Femaaret rdgaaede Tilbageliggende ved Udgangen af ) For St Jørgens Hospital mangler Opgave herom Række II *Tabel 7 Døde Spedalske i Stiftelserne i Femaaret 8888 maanedsvis c,), a E, ig MIIIIIIMII ;; ) = "r' tti r: a) a) 7; ct 7 L:T;t:?, bf; '''' g a = Q, cri t GI) () J bp 7 ) P Januar 7 Februar 0 0 Marts 9 7 April Mai 9 7 Juni 0 Juli August 7 9 September 9 7 October ovember December 7 7 Femaaret 80 ') ) li ) 9 7 ) For Død mangler Opgave om Maaneden

50 ) ri ts 0, Isgaulsæuv ittiod seinvagnj, Luaoa silainsæuv maoa sompagnj, LURIA 908 WILY IIII0 sopnliaqns, 'ativ 0 d Lez cr ces t 0 ce c VD CO u S c; cç) co co CS; cid c%) e CI) GYZ Cf) v r tujod si9santv,tuod soinmacinj,,f GO 00 I,: '"t a) r rc:$ tte ras TILI 0 a ppurig MO a lisparnsamy ulloa soitivacinj, JapaiA tuff 9aq aod Lei CO ot cr; r C'eD cc) c co r CL) C/ re:$ CL)

51 Række II Tabel 9 Opgave over fra hvilke Herreder de Spedalske vare, der henlaa i,stiftelserne ved Udgangen af 88 Id Smaalenenes Amt Elverum Hedemarkens Amt Hadeland Lesje Christians Amt Arendal edenæs Amt Hole eller Fossand Stavanger Hetland Rennese Jelse Sande Skudesnæs Tysvær Haugesund Stavanger Amt Fjcelberg Stordoen Valestrand Finaas b 9 Fitje 7 Tysnæs Kvindherred Vikor Voss Os 8 Fuse Sund Fane Fjeld 8 Askoen Aarstad Haus Hammer Hosanger Herlo Manger Lindaas 8 Masfjorden Sondre Bergenbus Amt 78 Bergen 9 Lærdal 7 Aardal Aurland \/ Lyster 7 Hafslo Sogndal 7 Lekanger Fresvik af Lekanger Balestrand Fjærland af Balestrand Vik Evindvik Ladvik 7 Hyllestad Askevold Ytre Holmedal, Indre Holmedal Jølster Førde 7 austdal af Førde Kinn 9 Bremanger Vefring Selo ordfjordeidet Davike n 7 Gloppen Indviken Stryn ordre Bergenhus Amt 9 Vanelven Hero ITlysten Volden Stranden Ørskog Skodje Vestnæs Aalesund Borgund Molde Bolso Akero Frænen

52 Række II Tabel 9 (Forts) Opgave over fra hvilke Herreder de Spedalske vare, der henlaa i Stiftelserne ved Udgangen af 88 Gryten Eid Vee æsset Christianssund Kvernæs Fredo Sundalen Tingvold Stangvik Surendalen Edo Aure 7 Romsdals Amt 8 Trondhjem Bergen Hiteren 9 Froien Hevne Bjugn Stadsbygden Ørlandet Bjørner 7 Aa af Aafjord Sondre Trondhjems Amt 9 Frosten Leksviken Levanger Yttereen Inderøen Sparbu Beitstaden amsos Overhalden Fosnaas Flatanger Kolvereid aaro 7 Leke Tordre Trondhjems Amt 9 Bindalen Brenne Hero Tjette 'Vefsen æsne HemnEes Lure Redo Gildeskaal 7 Beie ren Bode Kjerringe af Folden Rerstad af Folden Stegen Hammere Ledingen Tysfjord Buksnæs Borge Vaagen Hadsel 9 Oksnws Dverberg ordlands Amt 8 Trondenæs Tram) Berg Lenvik Balsfjorden Tromso Tromsesundet Karisø Skjærve Tromso Amt 9 Loppen Øksfjord Finmarkens Amt

53 Række II *Tabel Rosen i Femaaret 8888 ) ;?) c, E rl ) i ;,,,; g, id, fr ri, i, f,,,, i,,, t,t g) "0: Ti ) E ce c FÈ z ) I,' C D (,) Ė '') ''' al ' ),,, P A,g r, i : I Lungegaardshospitalet 7 Pleiestiftelsen for Spedalske o )7 7 Reitgjærdets Pleiestiftelse E Tilsammen O ) For St Jørgens Hospital og Reknæs Pleiestiftelse mangler saadan Opgave ) For mangler Opgave over Tid, for 9 over Kjøn Tabel 9 giver en Opgave over fra hvilke Herreder de Spedalske vare, der henlaa i Indretningerne ved Udgangen af 88 Tabel 0 giver en Oversigt over Rosens Optræden maanedsvis paa af Indretningerne Hedge Tabellen forekom der paa disse ialt 7 Tilfælde, de fleste () i Juni Med Hensyn til de enkelte Aar henvises til de specielle Tabeller for Indretningerne Antallet af Forpleiningsdage og dagligt Middelbelæg vil sees af Tabel Tabel giver en Oversigt over Udgifter ved af Stiftelserne

54 Række II *Tabel Antal af Forpleiningsdage og dagligt Middelbelæg i Indretningerne Alle Sygehuse Lungegaardshospitalet Pleiestiftelsen o Reknæs Pleiestiftelse Reitgjærdets Pleiestiftelse Antal Forpleiningsdage, 87 ); '),A rez ;Li nta Forpleiflingsdage 7 'e;a In!) 7), cd Antal Forplei flings, Et!) )z A r, Antal Forpleiflingsdaoe ', I'?" cberqld P Ti, Antal Forpleiningsdage, Er Z, tko ed,t _ ( 8 ' ( 8 9' F V f c, Z ( E E )O ( E ) 8 0 7E ) ( 878 O )708 O E 880 ) ) E 88 ) i 88 ) ) ) E 88 ) 99 0 ) ( 88 ) 0 7 ) ) For St Jørgens Hospital mangler saadan Opgave ) For Budgetaaret ; altsaa fra iste Juli 880 til 0te Juni 88 osv ) Iberegnet de for andre Sygdomme Behandlede ) Dagene ere fradragne for dem, der med Tilladelse opholdt sig midlertidigt i Hjemmet

55 F C) a) a) * CI) CD, z rjrf) 7 di C_ Cl cc) GO GO 00 C ec CO 7 CT) 0 COr CO r, cdi cq 0, CO GO GO CS) CT) Cl0 0 GO CO c0 C7) 0 00 CiCO CO r r CT) r T Co c o ;, a) a) tj) g rz: rcs EI g 0 C) r 7t, CO 7 wt, v7t, CC CD 0 di CO k0 a) CO C) CO CO C0 CrJ /0 CO CO r 7t, cr) CO nw CO CO C) 00 CY) 0 I 0 C 7M 00 CC) C) CD in ri CO /0 ri () Co G CO CO ) CT) CO 0 7f } cr') 0 C7) In co 00 0 In k0 CO In 00 () C7J k (0 GO ko ko CO 7t 00 GO cr) \ 0 c o 7tI 0 CO CO CO CO 0 Cr) es) GO 0 GO 0 CO CO CS) xr r a) tv) CO CO CT) cs) (7) C7) cc, CO di 0 o x CT) 0 CO CO cc) cc) CC) r CO CC),Z

56 B Oversigt over de enkelte Indretningers Virksomhed i Femaaret a) Lungegaardshospitalet Over Kur og Pleieafdelingernes Virksomhed giver nedenstaaende Tabel særskilt Oversigt (Se Side 8 og 9) Tabel giver en Oversigt over de foretagne chirurgiske Operationer Spedalskhedens Form vil sees af Tabel Det daglige Gjennemsnitsbelzeg ) var i Middeltal for Femaaret 7, Forpleiningsdagenes samlede Antal var for Budgetaarene iste Juli 880te Juni 88 : eller 8 i Gjennemsnit aarligt 7 Spedalske udskreves som helbr edede, af den tuberkulose og af den ancesthetiske Form Følgende Tabel viser Forekomsten af Rosen maanedsvis (Tabel Se Side 0) De Dødes Antal og Dødsfaldenes Fordeling paa hver Maaned vil sees af Tabel 7, (Se Side 0) Tabel 8 giver en Oversigt over de specielle Dø dsaar sage r (Se Side ) Den aarlige Dødsprocent, beregnet efter de forpleiede Spedalskes Antal har i Gjennemsnit været 7, vo, for Mænd, Vo og for Kvinder 8,8 Vo, for den tuberkulose Form 8, 0/0 og for den anæsthetiske, Vo Udg ift erne til Medikamenter, Boger og Instrumenter vil sees af Tabel 9 For andre Sygdomme end Spedalskhed behandledes tilsammen 8, hvoraf laa tilbage fra 880, indkom i 88, i 88, i 88, 0 i 88 og 9 i 88, tilsammen Der udgik og laa tilbage ved Udgangen af 88 Det samlede Antal Forpleiningsdage og Forpteiningsdage for Syphilis udgjorde henholdsvis i Femaaret 90 og 80 (Se Tabel 0) Forøvrigt henvises til Overlæge Dani el ssens Beretninger om Lungegaardshospitalets Virksomhed i Treaaret og i Treaaret 8888, hvilke ere optagne i orsk Magazin for Lægevidenskaben, henholdsvis Række XIII, S og Række I S 7 ) Opgaven gjeelder for de Spedalske og de for andre Sygdomme Behandlede tilsammen tagne

57 7 Række II *Tabel Chirurgiske Operationer I Indikation Tilsammen Amputatio humeri Exarticulatio phalangis Resectio ossium carpi Resectio oss metatarsi ekrotomi Udskrabning Udskrabning Amputatio uvulæ Tracheotomi Strækning af Ulnarnerven Operation for Ectropium og Lagophthalmos Keratomi Iridectomi Gangræn ecrosis Caries ecrosis Ben og Ledlidelser Suppuration af Glandler Knudeafsætning Knuder i Cornea Synechia posterior 7 Række II *Tabel Spedalskhedens Form hos de paa Lungegaardshospitalet i Fernaaret 8888 Behandlede sammen tuber kulos Form Deraf Af Spedalske anæsthetisk Form Blandet Form Tilbageliggende ved Aarets Udgang Indkomne i Indkomne i Femaaret , 79 0 Tilsammen Behandlede Døde i Femaaret Udgaaede i Femaaret Tilbageliggende ved Udgangen af 88 8

58 8 Sygdom Række II *Tabel Sygeliste for Lunge Tilbageliggende fra 880 Indkomne i Femaaret 8888 Tilsammen Behandlede i Femaaret 8888 Udgaaede Helbredede M K Tils M K Tils M K Tils M K Tils Kurafdeli ng en Elephantiasis tuberculosa 0 9 anæsthetica tuberculosoanoesthetica Syphilis primaria Secundaria Tertiaria Urethritis Epididymitis Eczema Favus Herpes tonsurans Lupus Prurigo Ulcus cruris Morbus nullus Tilsammen i Tilsammen f Pleieaf deling en Elephantiasis tuberculosal) anæsthetica ) tuberculosoanæstheticas) Tilsammen I Begge tilsammen j ) Uoverensstemmelsen mellem Antallet af Behandlede og Summen af Udskrevne Udgang Mænd, Kvinder, tilsammen 7 ; i Listen for 88 som tilsammen ved Aarets af Behandlede og Summen af Udskrevne + Tilbageliggende kommer af, at der i Listen for for 88 som tilsammen ved Aarets Begyndelse Mænd, Kvinder, tilsammen, Tilbageliggende kommer af, at der i Listen for 88 staar som tilbageliggende ved Aarets Begyndelse Mand, Kvinder, tilsammen, hvilket altsaa ikke forandrer Hovedsummerne: Gauge Eela mpsi, hvorfor hun blev overflyttet til Byens Sygehus

59 0 gaardshospitalet for Femaaret 8888 i Femaaret 8888 I Bedring Uhelbredede Døde 8888 Tilbageliggende ved Femaarets Slutning Udgang af 88 Af de Indkomne vare Mandkj Kvindkj M K Tils M K Tils M K Tils M K Tils Born Vox Born Vox I i 8 ) si i Tilbageliggende kommer af, at der i Listen for 88 staar som tilbageliggende ved Aarets Begyndelse Mænd, Kvinder ; tilsammen 8 ) Uoverensstemmelsen mellem Antallet 88 staar som tilbageliggende ved Aarets Udgang Mænd, 9 Kvinder, tilsammen ; i Listen ) Uoverensstemmelsen mellem Antallet af Behandlede og Summen af Udskrevne Udgang, Mand, Kvinder, tilsammen 0; i Listen for 88 som tilsammen ved Aarets 7 Mænd, 8 Kvinder, tilsammen ) Hun var svanger i te Maaned og fik gjentagne

60 0 Række IL *Tabel Rosen paa Lungegaardshospitalet I 8888 Aar g ' Ae k Ct pm ' Z ce' I,,, 7,j 'A "izi ;:; rn bi) <= ; CD 0 E cv ' szi C;)) g CD r'''' o 8 g <),= g al '' g 0) ::, c) ) Pi CD E E ct r') PI 88 i i " 88 i 88 8 Femaaret 7 i Række II *Tabel 7 Døde i Lungegaardshospitalet i Femaaret 8888 Til sam men Md Kv Md Kv, 88 Md Kv Md Kv Md Kv, Januar i Februar Marts i April i i Mai i i i Juni Juli i i i i August September Dktober ovember _ December i _ Tilsammen

61 gi Række II *Tabel 8 Speciellere Dødsaarsager paa LungegaardShospitalet 8888 Diphtheritis et Tuberc pulmon Apoplexia cerebri Meningitis Epilepsi Amyloiddegeneration af de indre Organer Gangræn, Pyæmi Marasmus ephrit, Morbus Brightii Oedema glottidis, Stenosis laryngis, Suffocatio Tuberculosis Pleuritis tuberculosa Tuberculosis canalis intestinalis Peritonitis Række *Tabel 9 Medicinalkonto for Femaaret 8888 Aar Samlet Medicinalkonto Til Boger og Instrumenter Til Medikamenter Kroner Ore, Kroner Ore Kroner Ore ' Tilsammen I Gjennemsnit Række II *Tabel 0 Forpleiningsdage paa Lungegaardshospitalet Aar Det samlede Antal Forpleiningsdage udgjorde: ) Forpleiningsdage for Syphilis beløb sig til: Tilsammen ) for alle Sygdomme

62 b) St Jørgens Hospital Om Hospitalets Virksomhed henvises til Tabellerne, 7, 8 (S 8 til 0) i den almindelige Oversigt De Dedes Antal og Dodsfaldenes Fordeling paa hver IVIaaned vil sees af nedenstaaende Tabel, Række Tabel Fortegnelse over Deide i St Jørgens Hospital i Femaaret 8888 maanedsvis Maaned Tilsammen rti g t; F ti gt E d g,,,, rd g F rd g,e: Januar Februar Marts April Mai Juni,, Juli 7 August i September Oktober, ovember December _ ) 0 7 i) For en Kvinde i 88 mangler Opgave over Maaneden

63 c) Pleiestiftelsen for Spedalske o (Efter Stiftelsens Læge icolls Beretninger for de enkelte Aar) I andet Halvaar 88 forekom af og til Diarrhoe, men Sundhedstilstanden var i det hele meget god Ogsaa i 8888 var Sundhedstilstanden god; i 88 forekom af epidemiske Sygdomme kun Rosen samt lettere katarrhalske Tilfælde En Mand fik Icterus I 88 forekom af epidemiske Sygdomme Rosen og Tilfælde af Skjerbug hos Mænd og Kvinder I 88 forekom af Rosen kun et Par lettere Tilfælde; derimod optraadte akute Diarrhoer temmelig hyppigt om Sommeren og Hosten og endte i Tilfælde dødeligt I 88 var Sundhedstilstanden paa Grund af en i Sommer og Hostmaanederne forekommende Rosenepidemi mindre god Af Angrebne døde Af Skjorbug forekom Tilfælde, i Marts, i April, i Mai og i Juni hos Mænd og Kvinder Diarrhoer og katarrhalske Sygdomme optraadte kun sporadisk og mindre hyppigt end sædvanligt Af Operation e r foretoges, foruden de næsten daglig forekommende Borttagelser af kariøse Ben i Hænder og Fodder, folgende Række II *Tabel Operationer paa Pleiestiftelsen for Spedalske o I Til sam men Amputatio cruris 7 ) digiti Exstirpatio lipomatis Tracheotomia 8 Iridectomia ' ) Tilsammen 0 7 ) ) En Kvinde, bsom blev amputeret paa Grund af Gangræn, aborterede strax 'efter Amputationen og døde ) Samtlige foretagne for de hos tuberkulose Spedalske hyppig forekommende Iridocycliter og stedse med gunstigt Resultat ) Alle med heldigt Udfald

64 Spedalskhedens Form vil sees af Tabel Række II *Tabel Spedalskhedens Form hos de paa Pleiestiftelsen o I i Femaaret 8888 Behandlede Feilagtigt opførte SOM Spedalske Tilsammen Tuberkulos Form Amesthetisk Form Blandet Form Tilbageliggen de vedu dgangen af Indkomne i Indkomne i Femaaret Tilsammen Behandlede 7 Døde i Femaaret Udgaa,ede i Femaaret 9 0 TilbageliggentlevedUdgangen af Det daglige Gj ennem snitsbelæ g var i Middeltal for Femaaret, og har stadigt aftaget fra 8 i 88 til i 88 Forpleiningsdagenes samlede Antal var for Budgetaarene iste Juli 880te Juni 88: 98 8 eller 9 77 i Gjennemsnit aarligt Af de 9 Uclgaae de, af Mandkjon og af Kvindekjon, bleve Mænd og Kvinder overflyttede til anden Stiftelse, 9 Mænd og Kvinder afreiste med Tilladelse, 0 Mænd og 7 Kvinder uden Tilladelse, og Mand udvistes paa Grund af Løsagtighed De Dødes Antal og Dødsfaldenes Fordeling paa hver VIaaned i lemaaret vil sees af Tabel (se næste Side) Tabel (se næste Sidg) giver en Oversigt over de sp e ci ell ere Dø aarsager Den aarlige ) odspr o cent, beregnet efter de Forpleiedes Antal, har varieret mellem 9,0 /o og,7 Vo (i 88) og i Gjennemsnit været, Vo For Mænd har den varieret mellem 7,0 vo og,7 /o (i 88) og gjennemsnitlig været, A); for Kvinder varieret mellem 8,8 0/0 og, vo og gjennemsnitlig været 0, /o Den aarlige Dodsprocent af den tub erk ulo se Form har i Gjennem

65 Række II *Tabel Diode i Pleiestiftelsen o i Femaaret 8888 maanedsvis Tilsamm en Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Januar Februar 0 Marts 7 O, April Mai Juni Juli August 9 September, Oktober 9 ovember 9 December 7 Aaret I 9 H I 8 Række II *Tabel ærmere Dødsaarsager Amputatio cruris Morbus Brightii et ephritis Apoplexia cerebri Bronchitis Cancer hepatis Hæmorrhagia uteri Marasmus Oedema pulmonum Cancer ventriculi Caries vertebr lumbal ecrosis Diarrhoea Erysipelas 7 Suffocatio Peritonitis Perityphlitis Phthisis Pleuritis 8 Phlegmone Pneumonia Gangræna Gastritis chronica 7 Seorbutus Causæ non determinatee 9 Ulcus ventriculi Hydrops

66 Række II *Tabel Rosen i Pleiestiftelsen for Spedalske o 8988 Aar') + CD 7d '8 : + ' ' ; aj g ""Z Af disse ere komne under Behandling i Maanederne : "Gi c'zi, tl :7,, "": Z tfi tv, P' 0 g Ị,,, X li o,± 0 a) I () 0 Z ; cu I ) (L, g:: ct rptt '"D, 89 8 I 80, 79 9 V , \ i i 87 ' : _ ) 7 _ 88 88, 'his 7 0 I ) For 8 og 89 mangler Opgave ; i 878 forekom et yderst ringe Antal, i 880 et Par Tilfælde, i 88 ' Tilfælde, forevrigt mangler nærmere Opgave,

67 7 Række II *Tabel 7 Feber méd eller uden Knudeudbrud i Pleiestiftelsen for Spedalske o A 0), cu Pas s, t' ` ' "a +0'' <, g ca gi ;c; E cz, r= Af disse ere komne under Behandling i Maanederne: c rt ez ch; tå ::i ;ti,,, D :_, '!n t) be, ) g t= ci) 't,7) x ;,() Fj w o g cp,c, cp ow Z, ci, g '"" c: A q ea 7, +D g * i i i i I 877 i 879 Tils ) For 8 og efter 879 mangler Opgave; i 89 forekom 9 Tilfælde, i 878 et yderst ringe Antal

68 8 snit været,7 /0 og af den a næ s th etisk e Form 8, For samtlige Døde var Middellevealderen i) 7,9 Aar For er Sygdommens midlere Varighed ikke opgivet, for de øvrige 0 var den,8 «Altsaa Gjennemsnitsalderen ved Sygdommens Udbrud, Aar For Døde af den tuberkulose Form var Middellevealderen, Aar, Sygdommens Varighed 0,7 Aar, Gjennemsnitsalderen ved Sygdommens Udbrud altsaa,7 Aar; for Døde af den anæsthetiske Form var Middellevealderen, Aar, Sygdommens Varighed er opgivet for og var gjennentsnitlig 9,, Gjennemsnitsalderen ved Sygdommens Udbrud bliver derefter, Aar Middelvarigheden af Opholdstiden i Stiftelsen var for den tuberkuløse Form, Aar og for den anæsthetiske 0, Aar Af Syge med blandet Form døde i en Gjennemsnitsalder af,8 Aar; Sygdommens Varighed var for i Gjennemsnit 8, Aar, Opholdstiden i Gjennemsnit Aar Om Middellevealderen og Sygdommens Varighed hos de Lemmer, som ere døde i Pleiestiftelsen i Aarene '8788 meddeler Stifielsens Læge følgende: ( Da Aarsberetningerne før 88 ikke give nogen Oplyṣning om disse Forhold, har jeg været nødt at ty til Indlemmelsesprotokollen, men da denne har været ført mindre nøiagtig, vil Opgaverne for Middellevealderen og Sygdommens Middelvarighed for Aarene før 88 heller ikke blive særdeles paalidelige I Aarene 8788 er der i Pleiestiftelsen for Spedalske død 8 Mænd og 8 Kvinder lidende af tuberkuløs og blandet Spedalskhed samt Mænd og Kvinder lidende af samme Sygdoms anæsthetiske Form Middellev e al d eren for disse 8 tuberkuløse og tubercul & anæsth Mænd var,00 Aar og for de af samme Sygdom lidende 8 Kvinder 7,8 Aar; for de af anæsthetisk Spedalskhed lidende Mænd,77 Aar og for de ancesthet tiske Kvinder 7,00 Aar Sygdomm ens Middelvarighed var for 7 Døde, af Elephant tubercul og Elephant tubercul & anæsth lidende Mænd, 8,9 Aar og for 7 af samme Sygdom lidende Kvinder 9,0 Aar For døde, af Elephant anaasth lidende Mænd, 0,9 og for af samme Sygdom lidende Kvinder 8,00 Aar For 8 tuberlufløse og anaasthetiske paa Pleiestiftelsen døde Spedalske er ingen Sygdomsvarighed opgivet For Aarene fra 88 til og med 88 foreligger i Aarsberetningerne nøiagtigere Opgave over disse Forhold, dog ikke Angivelse særskilt for Mænd og Kvinder I disse Aar er der clod 8 af knudet og af blandet Form lidende Lemmer med ert Middellevealder af 0, Aar og af anæsthetisk Form lidende med en Middellevealder af, Aar Sygdommens Middelvarighed var for 8 døde af knudet og blandet Form lidende 0, Aar og for døde af anæsthetisk Form lidende ) Da de absolute Tal ikke ere opgivne, er denne og de i det Følgende opførte Middelværdier beregnet efter de for de enkelte Aar opgivne Middelværdier Det samme gjælder de øvrige Stiftelser

69 9 Lemmer 87 Aar De Syges Angivelse af sin Alder er i Regelen temmelig noiagtig, derimod svigter deres Hukommelse dem ofte, naar de skulle besvare Spørgsmaalet om Sygdommens Varighed Jeg antager dog, at Feilene, naar der som her arbeides med større Tal, nogenlunde vil hæve hverandre, saa at det endelige Resultat ikke vil være saa langt fra det rette Til Oplysning om Forekomst af Rosen i Aarene 8988 hidsættes foransta,aende Tabel, Side Til Oplysning om Forekomsten af Feber med eller uden Knudeudbrud for Aarene hidsættes foranstaaende Tabel Tabel 7 Side 7

70 80 d) Reknæs Pleiestiftelse ) (Efter Forstander og Læge E K a ur in s Beretninger for de enkelte Aar) Sundhedstilstanden har, naar man ser bort fra de almindelige Symptomer, i Femaaret været meget god I Marts til Mai 88 var dog katarrhalske Tilfælde temmelig udbredte Af Rosen har Aar om andet kun forekommet et Par Tilfælde af let og forbigaaende Beskaffenhed Det anføres, at Sygeværelserne ofte oppudses og overmales, Ventilationen er god, Værelserne hoie og luftige og al Overfyldning af Syge paa Stuerne kan undgaaes For omtalte Spedalske I Beretningen for 88 hedder det, at den i Beretningen for 879 nævnte J P J H al s' s Almenbefindende var bleven bedre, men hans Tilstand forovrigt uforandret; hos Rise Johann e M Standa I gjorde Sygdommen stadige Fremskridt K arl Th ore s en Aare (jfr Beretning for 87, S ) udgik helbredet 0te Juni 88 Aarsagsforholde hos de Indkomne Med Hensyn til mulig Smitte udhæves følgende Tilfælde: Ole K nuds en Ersnæs blev optagen de September 88, lidende af den tuberkuløse Form med talrige store Incera Der skal ikke være Spedalske i hans Familie Sygdommen begyndte for Aar siden I nogle og sexti Aarene delte han i flere Aar Seng med sin Medtjener E ven K nu dsen T oven, der indkom paa Pleiestiftelsen 0de September 89 med tuberkuløs ulcererende Form og døde sammesteds te Juli 870 Da man opdagede, at Even var spedalsk, fik han en anden Seng Ole havde Sodskende, der begge ere friske, disse laa aldrig i Seng med Even Jens Arne sen Aan dal indkom i 88 Der er ingen Spedalske i hans Familie, han har friske Sodskende, han vil ei have havt Omgang med Spedalske For 7 Aar siden kjobte han og brugte daglig en gammel Frak efter en afdød Spedalsk; samme Aar brod Sygdommen ud hos ham En i 88 indkommen Aar gammel Gut har friske Forældre, men en spedalsk Morbroder, i hvis Hus han opholdt sig fra sit te til 9de Aar I hans te Aar viste Sygdommen sig En 7 Aar gammel Mand kjender ingen Spedalskhed i Familien; paa abogaarden samt i omkringliggende Grænd ) En af Pleiestiftelsens Læge E K aurin udarbejdet Beretning om dens aarige Virksomhed (888) er udkommet særskilt under Titel Reknæs Hospital og Reknæs Pleiestiftelse for Spedalske Kristiania 888

71 har der været flere Spedalske, med hvem han ofte har havt Omgang En 8 aarig Pige Mari t Oxegr o v liar friske Forældre Faderen har været gift de Gange, iste Gang med spedalsk Hustru, med hvem han havde spedalsk Datter (død paa Reknæs); den Gang var han gift med en Enke (hverken hun eller hendes afdøde Mand var spedalske), der i sit første Ægteskab havde spedalske itre (begge døde paa Reknæs) Med disse Born blev Marit, der stammer fra den Ægteskab, sammenbragt, og sammen med disse opvoxede hun i Hjemmet Hun blev spedalsk i sit de Aar En i 88 indkommen Kvinde, i hvis Slægt ingen Spedalsk findes, opgiver, at hun før sin Sygdoms Udbrud ofte amgiikkes en spedalsk abokone En i samme Aar indkommen 7 Aar gammel Mand uden spedalsk Slægt og hjemmehørende i Lesje indflyttede i sit de Aar til Fredø, hvor han siden har opholdt sig En spedalsk Mand, ligeledes uden spedalsk Slægt beretter, at der i ærheden af hans Hjem boede flere Spedalske, hied hvem han af og til omgikkes Af de i Femaaret indkomne Spedalske opgives 8 at have havt spedalske Slægtninge, at være gifte, deraf med spedalske Ægtefæller I af disse Ægteskaber var der Born, deres Antal var 8, hvoriblandt kun de opgives at lide af Spedalskhed H elbr edede I 88 udgik som helbredede, nemlig den ovenfor omtalte A arø og Skomager Thore Knudsen Bagge (jfr Beretningen for 87, S ), der paany var bleven optaget de Februar 87 med enkelte meget tvivlsomme Pheenomener af den aneesthetiske Form Han udskreves 7de September 88 som frisk, da der ingen spedalske Symptomer havde vist sig hos ham Hans Moder (jfr Beretninger for 870, S og for 87, S ) led af den tuberkulose Form af Spedalskhed og døde paa Reknæs te October 88 Efter gjentagne Anmod lunger optoges han atter de Juli 88 for at behandles for varikøse Ulcera Paa Grund af sit lange Ophold paa Reknæs og Moderens Spedalskhed mistænktes han i sin Hjembygd for at være spedalsk, saa at han havde meget vanskelig for at faa Arbeide og udenfor Stiftelsen førte en kummerlig Tilværelse Uden Spedalskhedssymptomer, men uden Tilladelse udgik i April 88 Kristen Siv erts en H olen fra Hjørendfjord Han indkom 8de Juni 88 Hele venstre Fod og nederste Trediedel af Læggen dannede en stor suppurerende, stærkt stinkende, uformelig Knudemasse, hvori saaes talrige hvide krybende Larver Opover Læggen ovenfor denne Masse vare mange spredte røde Knuder Iøvrigt paa Legemet ingen Tegn paa Spedalskhed Almenbefindendet slet, TJdseendet blegt, hoi Grad medtaget, betydelig Afmagring For Aar siden var der Knudeudbrud paa venstre Forarm, der igjen af sig selv forsvandt, Udbruddet paa Extremiteten begyndte for vel Aar siden Circa 8 Dage efter Indkomsten amputeredes han ovenfor Knæet Tilhelingen foregik normalt og han tiltog efterhaanden i Huld og Kræfter Han døde i sit Hjem Sommeren 88 af Erysipelas ambulans efter Exstirpation af et Fibrom paa Hovedet af et Hønseægs Størrelse Der fandtes da intet Tegn paa Spedalskhed hos ham, hverken i Laarstumpen eller paa andre Steder af Legemet

72 De i Pemaaret foretagne Operatio ner ville sees af Tabel 8 Række II *Tabel 8 Chirurgiske Operationer foretagne paa Reknæs i Femaaret 8888 Femaaret Amputation af Laaret Læggen Exarticulation af Fingre eller Tæer Borttagelse af Tuberkler i Ansigtet Tracheotomi ecrotomia pedis 9 8') Øi enoperationer Extractio cataractze linearis (Graefe) (Liebriech) Iridectomia Keratotomia I Punctio corneæ Tarsoraphi 9 0 Tilsammen ) Hos Personer Samtlige Operationer udførtes med heldigt Resultat med Undtagelse af en Iridectomi, hvorved der ikke opnaaedes nogen Bedring i det kun til kvantitativ Lyssands reducerede Syn I 88 behandledes de knudede Patienter g,jennem længere Tid med C hrysop hansyre () paa Knuderne i Ansigtet uden bemærkbart Resultat Efter hver Applikation indfandt der sig Brænden og erysipelates Hævelse i de indgnedne Del I 88 foretoges en længere Række af Ur inunders og elser, ligesom det for dette Aar omtales, at Obduktion har været udfort i de fleste Tilfælde Af de Indkomne i 88 vare 7 Bern ( Gutter og Piger), der bleve overflyttede fra Reitgjærdet til Reknæs Stiftelses i dette Aar ifølge Storthings

73 8 beslutning oprettede orneafcleling Børnene ankom 7de August og sattes under specielt Opsyn af en Pleiekone I 88 bleve Gutter og Piger konfirmerede og gik saaledes ud af Børneafdelingen og indkom, en Aar gammel Pige fra Volden, saa at Antallet ved Aarets Udgang med de tilbageliggende fra 88 var Spedalskhedens Form vil sees af Tabel 9 Række II *Tabel 9 Spedalskhedens Form hos de paa Reknæs Pleiestiftelse i Femaaret 8888 Behandlede Tuberkules Form Anæsthetisk Form Blandet Form Helbredet eller ikkespe, dalsk Tilsammen üopgivet 8 Tilbageliggende vedudgangen af Indkomne i s Indkomne i Femaaret Tilsammen Behandlede 7 Døde i Femaaret Udgaaede i Femaaret Tilbageliggende ved Hdgangen af Det daglige Gjennemsni tsbelæg var i Middeltal 70,0 og har stadigt aftaget fra 7 i 88 til, i 88 Det mindste Belæg har været 8, det største 8 Forpleiningsdagenes samlede Antal var 7 77 eller i Gjennemsnit aarligt Af de 9 Udgaaede, (0 af Mandkjøn og 9 af Kvindekjon) bleve Mænd og Kvinder overflyttede til anden Stiftelse, Kvinder afreiste med Tilladelse, Mænd og Kvinder uden Tilladelse, og Mænd og Kvinde bleve udviste paa Grund af slet Opførsel De D ø de s Antal og Dødsfaldenes Fordeling paa hver Maaned i Femaaret vil sees af Tabel 0 (se næste Side) Tabel (se Side ) giver en Oversigt over de Dødes Alder og Kjøn samt de speciellere Dodsaarsager

74 Række II *Tabel 0 Døde i Reknæs Pleiestiftelse i Femaaret 8888 maanedsvis Tilsam men Md Kv Md Kv, Md Kv Md Kv Md Kv Januar Februar Marts April i Mai Juni Juli August i September Oktober i i i ovember December Aaret 8 8 Anm Summen af Mænd er her, af Kvinder 8; ifolge Tabel derimod 7 Mænd og 7 Kvinder Den aarlige Dodsprocen t, beregnet efter de Forpleiedes Antal, har varieret mellem 8,9 0/0 i 88 og, vo i 88 ; i Middeltal har den været,7 /0 For Mænd har den varieret mellem,9 00 og,0 0/o i 88 og i Gjennemsnit været,9 vo, for Kvinder varieret mellem 0 i 88 og, 0/0 og i gjennemsnit været 8,8 O/ aarlige Dødsprocent af tuberkuløs Form har Gjennemsnit været 7, /o, af anæsthetisk Form 8, Ob For samtlige Dade var Middellevealderen 9, Aar Sygdommens midlere Varighed Altsaa Gjennemsnitsalderen ved Sygdommens Udbrud Aar For Døde af den tuberkulose Form var Middellevealderen,8 Aar, Sygdommens Varighed,8 Gjennemsnitsalderen ved Sygdommens Udbrud altsaa Aar, for 8 Døde af den anoesthetiske Form henholdsvis 8, Aar, 7, Aar og Gjennemsnitsalderen ved Sygdommens Udbrud Aar Tabel og giver en Oversigt over Forekomst af Rosen og af Feber med eller uden Knudeudbrud i Aarene 8887 med Undtagelse af Aaret 87 (Se Side og 7) For de senere Aar mangler numeriske Opgaver

75 tci co a) C C ra ce ; i, 0 CrJ C CP g I Ct C ' * I ;' C t'' C Ir I Ce 0 < CC "e W s I i t s iit s r I i i i s i i G i i i i i i t r r Ili CI II II r Tti i I i I 7' i I I i "; (i) () Et? C CC I Ct C ' IC', 0 IC QQ I 0 ` rc:; s k: W I I i I I i i i I r, i s i kt 0 r ri CO i 'CO 0,i, i CC) s i r ri rs 00 mi I Ce 0 I'l CO 0 CO I o C:\I 0 7 't VC 'el ' P P W I: W s CC, i r i CO r i i i r i s C 0 I I eil o r I a), CZ ; () P, E: ti,,,, i i W s e ri ri ", C M r Tfl s, CD CO CO, CYD r ", CV Ccc CCD 9 'T CD = cn = co 0 0 " Q) 0 k 7 I p, rt c, ra,, ) Ce Ce F'' Ce W r 0 ' = frt c, g k cd ea,, ) c, ce ) ;: ; c7, T,, cd 7 o bo ct, g:?, 0 pc, = ;, p, Pe P E ce "ct ci) = et m rin _:, n, n, rr, Z 0 Cd,+, 8 pz = = bi) PLI,, w Cn FA k 0, C:,,,) t, g ce c, r)

76 'aposa Ju IuV Cd CI) Q),7,Ei 0 Cd r0 CL, Pq 9uxoA lioaputax ttoputhr 'Jo ciutaoga "JOCIITIOAO oo L I i,,i kn GI I I, C7: CJ VD kn ri In,, v 7 ri, i, co t cs) rf i C:7) CO CO 0 f", t,, co v c cm co ccd, co ti,,fi co (Z) 00 CO In CO t cc) co, Cq r r r CO G, cu PI ;, ci, izi, e, as 'aactopto iaactutaldas,,,,, r t i C,0 CO,ii r ol i r o cc tin, =, 'Pl cd,g a) fil I,7: PI = is) = <:: cu A a) a) ri) a) ' rc:, snuv Ifni' litar TeW "lady *SIBTAT )t CO,i CO i 0 Q cl co ri CO r C>,, CO Cl C', d'i GI * c0,7 CO i G i CO, ced rti, Gn d'i C\I CO cc) r ;,rertiqad CO r, r ri r % Tern:Mr CO ( fi t, cc MY a 9 tl ap 0j i'bq II Ir 0 C' *I, In G (X) ri ir 0 )0 r r CC,,i ` Cn, cd ' * C0 00,i G C0 CO CO CC) GO ***** *cti CD 00 0 CD GO, CO CLO GO t" CC) GO (X) CC> GO a) CC) GO 0 t` CZ v ", t*" 00 C\ r" 00 r ' "tt GO v Q) E cd cn El

77 w 9 E JoAo) 9 TIXOA,i e e Co :e e 7 e e e (IV V 9T JgPlin) CD rt: TLICY a,, a), rc A MO CO P Co7 CO 0") 0,,,,, O puta,,, CD P:,,cm kn Cr r C0 C 0 0 pliviat i ri ri rri aaquiaoag '0q MOAO 7, I 0 GOGOMMOOc0C0 "I r ri GI C'q CO C\ i 0 0 C7) c ri,+ I0 CO 'di *,ti r CO r CC; ti Cl Cl, "rti Cl 'T? CO, 00 a) g 7,,,:z cl) <) g c Jactopm ucituadas u"dc0,eim CO, Co ( I CO CO Cl Z:) S: rzi; r" g cd : a), ;, a) Cl 7ti,,I r ln I rmi Cl CO Cl r, '=',7!,, * II:f Cl a) Ei S, ci) ;, a) CD rf, I r" e SV War PTAT 'Ipdy SVLUTAI CO Clkn CO ri ClCO CO r r ico Cl,, Cl cz e r r, rti o 'fi O 0,,cOT, MeICO Cl,IMM7 OC) Cl T rmuciaa ei co,0,coco 7tf Cl co aviltuel, "rti Cl 'ti Cl Cl Cl 7 CO CO Cl, Cl 0 ut [; ap JOJ Itply ko,± co co cr GO CZ CO 0 Cl cc) 0 e Co CO ClrI r CO ClCO Cl Cl Cl i CO Omit " =I cu CO rn E e CO In cc") C CX) CT) 0 * gi', CC GO C0 cc) CC) c0 c0 CD CO C t r t GO 00 GO 00 GO 00 GO GO GO GO 00

78 8 Reitgjærdets Pleiestiftelse (Efter Læge og Forstander A J Sands Beretninger for de enkelte Aar) Sundhedstilstanden Det vil af Oversigten over intercurrente Sygdomme i Tabel (se næste Side) sees, at Sundhedstilstanden var bedst i de sidste af Femaaret, i 88 og 88 var ak ut Bron chit og Diarrh o e hyppigere ; i 88 tillige R osen De i 88 opførte Tilfælde af Mæslinger optramite alle hos Born Spedalskheden foranledigede ingen Modifikation i Udbrud eller Forleb Om Rosen bemærkes i 88, at den hos næsten alle havde en mild Karakter, blandt de opførte Tilfælde «findes vistnok ikke saa faa, der ikke ere specifik Erysipelas ambulans, men det rosenlignende Erythern, der optræder lokalt under de akute leprose Eruptioner» For 88 skriver Lægen «Det' viser sig, at Tilfældene af Erysipelas have været sjeldnere end paa meget lang Tid, s' aa jeg haaber, at den iværksatte Oliemaling af Sygeværelserne maa vise de forventede gavnlige Følger i denne Henseende, især hvis Belægget ikke maatte overstige det nærværende i nogen betydelig Grad Ved at tage i Brug de ledige Værelser af Isolationslokalet for Sindssyge og belægge hvert Sygeværelse med 8 Syge, har jeg nemlig opnaaet fortiden at have ledige Værelser paa hver Afdeling, og disse har jeg da tænkt at benytte baade til Isolation, om der maatte indtræffe nogen storre Epidemi eller særlig smitsomme Sygdomstilfælde, og til Evacuation for at kunne foretage den nødvendige Desinfection og Udluftning af de smittede Sygeværelser, ligesom en, turvis Rengjøring og Udluftning af samtlige Sygelokaler antagelig bør haves for Oie Da Sygeværelsernes Kubikindhold er ca, m, bliver der 0,8 m pr Individ med det fastsatte Belæg, 8 Syge paa hvert Detfe maa yel siges at være temmelig knapt med den herværende mangelfulde Ventilation, samtidig som Lokalerne benyttes baade Dag og at af de sengeliggende $pedalske, hvis Uddunstninger jo er mere intense end de fleste andre Syges Tabel og (Side 70 og 7) giver en Oversigt over Forekomst af Rosen og af Feber med eller uden Knudeudbrud i Aarene 888 Om Aarsa gs fo rho d e anføres i Beretningen for 88, at Sygehistorien for Fleres Vedkommende temmelig bestemt syntes at pege paa Smitte som Aarsagsmoment Af de i 88 som h el bredede udskrevne Kvinder har Anna Margr ethe Johan sdat ter af Fosnoes (jfr Beretningen for 878, S 8) 8 Aar

79 9, 'apoa JE IEVIAT,,i aaquiaoaa a) g ; ) c a), ca i i L i i vrrl r bo PI, SUitilV ei PE; g 0 i a, 0,g a) HIT, v XI a) Pri gi g a) = E O p ) Cl,) a) til a),,,,: c 't itaquaao ioctopio taquiados 'MU"' IV hi Ildy '8hi Junlqad ',MUM f e L i i 00 i i,, c) L CO i GO 0,, C),, ce,,,, co r i i le lo? oc) I co T f f a rh i i co i i In c) c,, i, co,, 0 i il co rfq G, I al Gr,,:t co CO, ca C r?, i CO t LC CO 0 rti c c0,t C tn i i CO r rri cc) i ' G,i cr lo co 00,,, c0 CO C co a c C7z '",t, CC) co CZ) rtl I CO C 't'l rti n'i 00 c0 co C t 0 CO C,", u ai i trri co e cn, cv, ifi 0 ii GO C CC) C i iq g cd M pg,) a) r" 0OVITA LIO puulai )O co 00 r 7, Go CC 0, )0 cc) * C) L 00 (7 co op to CO CO 0 co ' yr r O V') rt! ICJ rt+ L CO CO * :Fi co ko IL CO GO C0 co c, c) CO co L CO /0 0 c0 k_o 0 C) r CO Ca r 0 "CI C) CL) cd '" ces co co r oi Co Co,t co a) T arealiga CO Cn co ; i (X) I GO CO I O 00 CC c\i co co,, 0 oo co cc) IC) r Z ;; = rzz C0 CSJ co,, Cn v ri C) L 7 CO a i (7) 00 "7 CO rig C7) Gq r 'Cl) ' 0 ) rn,,,,,, r,,,, ), bp CD '' 7:i W 0 r't: t7j 0 ; I cd a) () ) = C'' pp T: E g),,z + F, cc) rri I Go a cm, rhi t 0 d'i, CO,, a an, 00 G r r CO 7f co CD C, CO 7: a) cd, a),,! 7,, cd S=, a) cl) 7,, a) " b0 ''', X :, CS tt ' "C ') "g evci D br C) Z 'el' Et,, g ( C) E ril ri r Ei ri,, a CI) () CI) CL) bfi 0 (7) O O a)

80 a) apea JV PVIT 7 q ce CZ rg CD XI (*Li g,;, () cs a) g cd ce uopiaputna U0 fpirelk Jaquiaaaa /ToquiaLio,9cio0 'Igclutadas 70 ri e ri e e o e e,( C e c0 ii s, C) r, e,,,,,,, Co I s o OD r in i CO i,, CO L 00 GO In ri ri I ri CO IC CO CO CO `it CO L' CO CO CO kn,i r / ri CO in, CC 0,t,, f v, OD r ' 0 CO, i CO i "d i C7Z co co to i 0,z,,,,d i Mr00 COCCe,CCOCO,, GI cs:: r,, ttf ri, r, CC, in CC CO, i,t 0, x,, (,i a,, CO krd CO *,ti kt:,,,i,, t a) bn g r r"t PI Cr 7 ) a ;, a) MI g r) a) gi E 0 i co,,,,, c\ CO / CO /:0 CC ita In co C) 0!RIf!UDC 'M l ri VI I c i co, et c,c) co co,, t ci, c\i oo in c,, ri I ri ri ri :I' "tt ri ri ri,, 0 *e (n `7P, T i "I 0 r CO `,:t, 0 M cf")dco = d'i I ' () a) a) a) a), IFtdv SIJU I ri e t e ri CO,I 00ecC, COCO't, co,,q to cs:) ai c, i r vi 0 = in tn CO in dil OC) ri I GO Jvnictad `: GI "d Cq M M, ta M C 7ti co,ti 'elblitt'uf ItV aiati ) I'D,T fuluv, cr,,,, co I O) r a),t CO, elm,i,i Oz, ri Ii CO,i=MI 00 7?, CO c0 ri Cl ri G\ CO M,, C CO Gt, r t G" 'rig CCD In c::, =V C ke:, c0 00 Cn lo vö c :: ) G, CO CC Ow æ [at' iniustugutigr, ", cr) c::, )z t co CO 00 Cn 0 r, ri r " i, c,, CO *7 in CC CO CC CO CD GO GO GO,, c C) 00 ni C/ G l O On M CC 00 Cn 0 c0 CC, C0 CC, L 00 CZ GO e ): co cs) It,, CrD GO IL C,,i,,, CO 7 n t I C 00 GO 00 GO 00, n 0 C Cr, 00 I: 00 C az, 7! r r c0 t GC) Zz, C c C GO 00 I I in CO C C) CO CC CC G ri ri g a),, E E ce rn, T CO 'it in GO GO I,I

81 <) rt ;) apou jv relity 't 0 e Ce ct a) PC Q) g ; Cll ral Cl) g, :EIOOVIIA 'HO rliptietai acituaaasa *J9qtilatiO j ( 0 '0CITITOd9S 7 t t 'n'i a t et a a t t a a a C,t I a In et( C et co, i, 0, I, illi I o r CC a IC:, CO CO M C C 0 9 r elq Cg di )n (X) ts GO IC r 0 00 et ca C i r t IC ca cc, IC r r CO M CO C 7i '7ti CC C Ct 0 (X) ca eti T r r CO 00 IC CO 0 CO 0 CC C, CC 0", T = 7ti r o,,, r r? ri ri CZ 0 C: 0 egd,,,, ri CCt Ct C T r r IC CC) et Ct CX) ca 7 c::,,,,, CO r eti et a a GO T C, a di ca et IC ca CO r CO, a ' i0 et( ell 0 CM r r ÏC:, ct etf d VD * 00 r r itt g Sny I 7 CC 0 CC ri,0 r et az di 0 r r a a r et C a ri C C 0 r g Ct, CO CA, Cl) ecl g 'Mir Itilif C0 0 cg,f c0 In M 00 (:) "Tti IC:, ca GO e0 0 C) eii ri Cg cc, 0,; In cid, 70 T cq,t,, co mn 00 C IOC, T T r et ct, L 7rI CO I, CD g S, a) ;,, a) CD cr T v TU S RAT 'SlavirAT CC ca, M CfD C) 7 0 eti GO r et0c CO GI CO 0 )C? 0 ':t' ri, v GO et di et 0 r r r, r C0 c::::,,f, ri r, 0 C` 7I r r 00 a, cc) IC r r,,, co co ri,, cl, Icz co cea,, 0 ' 7 CO '7 0 'Ziq "7 C, CO r Cl et ct ct et ri GO renytqaa rim ct, di et C et r, et IC GO 00 et r r eti et eti, (;;;) et CM r In In CO,,Mur CO MC,' 00 CM ri,t, ri r *00r CO t ' / rfv(i( G\7,, 0 r cd WV 0 9 9p 0 IUVIV, 00 L' cc c7, GO ÏCJ ' C0 i= ti CO 7, ICZ 0 0 CZ, r r t C\t L cx,,, (::::,(= "I+ Gm 7 CC CO '7' C S cm 00 C CO GO IC i, 0 r = a) ' et v/,, : : : ; ct ' *, CO 7 IC c0 cc) cc) c0 GO 00 GC OD CC t 00 CZ C:C CC c0 CC, c0 C GO 00 GO i CO di IC:\ r t C C C 00 GO GO CC Ls GO (:n 0 c c r C CO GO (X) GO ri CO eti ïn, GO GO co GO GO (X) GO 00

82 7 gammel, med tuberkules Form, opholdt sig i Stiftelsen i / Aar med Sygdom s varighed / Aar; Pige Anna Susanna Israelsdatter Maao af Bjørner, 9 Aar gammel, tuberkulos Form, i / Aar med Sygdomsvarighed Aar og Pige Magdalene K ar lsdatter E ri k s ta d af Skjærstad, Aar gammel, aneesthetisk Form i / Aar med Sygdomsvarighed / Aar I 88 forlode, nemlig Torker Markussen Vaagen af Froien og Ole ilsen Mehus af æsne, hvilke begge gav godt Haab om Helbredelse, Stiftelsen uden Tilladelse En af de under den tuberkulose Form opførte, Hans Hartvigsen Be af Hammere, er udskreven som ikke spedalsk Den i Beretningerne for 879 og 880 nævnte, af en Hjerneaffektion lidende, ikke spedalske Kvinde afgik i 88 ved Døden Af Operation er omtales i 88 en Tracheotomi hos en Kvinde, der i længere Tid havde lidt af Kvælningsanfald og var yderst debil Under et nyt Anfald kunde intet Aandedræt iagttages, Hjerteimpulsen blev ikke undersøgt, da Tracheotomi uopholdelig paabegyndtes, under Operationen fremkom ikke Spor af Blodning Derefter indlededes kunstig Respiration, hvorpaa Aandedrættet kom igang efter omtrent / Times Forløb Patienten var ved Beretningens Afgivelse fuldt arbeidsdygtig Spedalskhedens Form vil sees af Tabel 7 Række *Tabel 7 Spedalskhedens Form hos de paa Reltgjærdets Pleiestiftelse i Femaaret 8888 Behandlede Tilsammen Tuberkulos Form Anæsthetisk Form Blandet Form Feilagtigt opførte som Spedalske Tilbageliggende vedudgangen af Indkomne i 88 7, Indkomne i Femaaret 8 7 Tilsammen Behandlede Dock i Femaaret 0 0 ITdgaaede i Femaaret 9 Tilbageliggende vedudgangen af

83 7 Det daglige Gjennemsnitsb el æ g var i Middeltal i Budgetaarene fra iste Juli 88 til 0te Juni 88 7, og har varieret mellem 0 i Aaret 8888 og i 888 Forpleiningsdagenes samlede Antal var 8 eller i Gjennemsnit aarligt Af Sindssyge laa 8, af hvert Kjøn tilbage fra 880, i 88 indkom Kvinde, og Mand blev sindssyg under Opholdet, i 88 indkom Mand og Kvinde, og Kvinde angrebes under Opholdet; i 88 angrebes Mand, tilsammen altsaa i Femaaret tilkomne Mænd og Kvinder, og i alt behandledes 7 Mænd og 7 Kvinder Af disse udgik og døde ; ved Udgangen af 88 henlaa ( Mænd og Kvinder) Paa Isolationslokalet henlaa i 88: Kvinde, i 88: Mand og Kvinder, og i 88: Mand og Kvinder Af c hr oniske Sygdomme blandt de Spedalske nævnes af Svindsot Tilfælde ( i 88, 8 i 88, i 88, i 88 og i 88) hos Mænd og 0 Kvinder, af Va tersot og e phrit 0 Tilfælde (henholdsvis,,, og ) hos 8 Mænd og Kvinder; af K ardi al gi og dui onisk Gastrit 9 Tilfælde (henholdsvis,,, 0 og 0) hos 0 Mænd, Kvinder Om Bespisningen skriver Lægen i Beretningen for 88, at den i hele Aaret har foregaaet efter det fra iste Juli 88 forandrede Spiseregulativ For at undersøge dettes Tilstroakkelighed og Hensigtsmæssighed har jeg forsøgsvis udregnet de benyttede Fødemidlers Indhold af Albuminater, Fedt og Kulhydrater væsentlig efter Generaldirektør Almns Analyser Efter denne Beregning skulde af Albuminater, Fedt og Kulhydrater en Gjennemsnitsportion her indeholde: 8 gr gr gr og med Tillæg af Extrakost for Arbeiderne 8 «««Ifølge Prof Voit tiltrænger en middels Arbeider i) 8 ««00 «og Bespisningen her skulde efter dette være fuldkommen tilstrækkelig, naar liensyn tages til det ringe Arbeide, som ydes Ifølge Dr Kiønigs Rapport af October 88 til den internationale Fængselskongres indeholder den daglige Gjennemsnitsration ved Bodsfængslet for arbeidende Fanger: Albuminater gr, Fedt gr og Kulhydrater 7 gr og for syge Fanger 9 «7 «78 «I et Foredrag, som Generaldirektør Almén i afvigte Host holdt ved Stockholms Läkaresällskaps Aarsfest, som jeg havde Anledning til at paahøre, angav han disse æringsfaktorer for Kostholdet Albuminater Fedt Kulhydrater ved Gaustad Asyl til gr, gr, 8 gr ved nogle tydske Hospitaler til 0 «7 «7 og ved Sveriges Asyler i Middeltal «70 «70 «Ifølge disse Opgaver viser altsaa ogsaa Kostholdet her et tilfredsstillende Forhold aar imidlertid Mængden af Albuminater og tildels Fedt ikke er større, end den er, da er dette væsentlig begrundet i, at jeg, som i tidligere Beretninger Ueber die Kost in den Volksktichen 877

84 7 meddelt, efter gjentagne Anmodninger fra de Syge har maattet sløjfe Rumfordsuppen (Ærter, Byggryn, Kjød og Flesk) i Spisereglementet ligesom ogsaa Flesk og Ærter forovrigt Istedetfor meget albuminrige Kjødmaaltider har man derefter, ligeledes paa Anmodning, faaet den ene Dag Labskaus med Sødsuppe og den anden Risengrynsgrod med Slim og Melk, hvorved det samlede æringsindhold paa disse Dage er reduceret til Albuminater 90 gr, Fedt gr og Kulhydrater 9 gr og «««altsaa langt under Middelration, hvad æringsværdi angaar Dette synes forøvrigt ogsaa at tale for Kostholdets Tilstrækkelighed, idet der altsaa ikke efter dette hos de Syge ytrer sig nogen Trang til en mere nærende Kost men snarere omvendt Hvad Vægt man kan tillægge disse Beregninger, saalceitge ikke Hensyn er taget til æringsstoffenes Assimilerbarhed i de forskjellige Fødemidler, er vel imidlertid hoist usikkert (saltet Torsk er saaledes opført som albuminrigere end ferskt Oxekjod), nogen fuldt paalidelig Rettesnor ved Bestemmelsen af Kosthold for Syge kan de ialfald ikke være Til Sammenligning anføres tilslut æringsforholdet i Tjenernes og Arbeidsfolkenes Kost, hvori Rumfordsuppen er bibeholdt, og som ogsaa forøvrigt er noget rigeligere ; det er følgende: Albuminater gr, Fedt 80 gr og Kulhydrater 7 gr Af de 9 IT dgaaede ( af Mandkjøn og 7 af Kvindekjon) anføres Kvinde at have været ikke spedalsk, Mænd og Kvinder at være overflyttede til anden Stiftelse, Mænd at være hjemvendte, 0 Mænd og Kvinder at være romte og Mænd og Kvinde at være udviste De Dødes Antal og Dødsfaldenes Fordeling paa hver Maaned vil sees af Tabel 8 (se næste Side) Tabel 9 (se Side 7 og 77) giver en Oversigt over de Dødes Alder og Kjøn samt de speciellere Dodsaarsager Den aarlige Dø dsproce nt, beregnet efter de Forpleiedes Antal, har varieret mellem 8, /o i 88 og 8, Vo i 88 ; i Middeltal har dtn været, 0/0 For Mænd har den varieret mellem 8,9 /o og, /0 (henholdsvis i de nævnte Aar) og i Gjennemsnit været 7, /o, for Kvinder varieret mellem 7, 0/0 i 88 og, vo i 88 og i Gjennemsnit været 9, /o Den aarlige Dodsprocent af t ub erkulos Form har i Gjennemsnit været 7, Vo, af a n æs thetisk Form 9, Ob For samtlige 9 døde Spedalske var Mi dd ellevealderen,9 Aar, Sygdommens midlere Varighed,8 «Altsaa Gjennemsnitsalderen ved Sygdommens Udbrud 0, Aar For de 0 Døde af den tuberkuløse Form var Middellevealderen 7,8 Aar, Sygdommens Varighed 9,0 Aar, Gjennemsnitsalderen ved Sygdommens Udbrud altsaa 8,8 Aar, for de Døde af den anæsthetiske Form henholdsvis, Aar, 7,9 Aar og, Aar Middelvarigheden af Ophold stiden i Stiftelsen var

85 7 Række II Tabel 8, Døde i Reitgjærdets Pleiestiftelse Femaaret 8888 maanedsvis Tilsam 88 88, men Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Januar 7 Februar 0 Marts April Mai Juni Juli August September Oktober 8 ovember 0 December Aaret 9 7 ) ) Desuden døde en ikke spedalsk Kvinde for den tuberkulose Form / Aar og for den anæsthetiske / Aar I 88 døde 7, i 88 og i 88 Spedalske inden / Aar efter Indkomsten

86 7 Række II *Tabel 9 Docisaarsager i Dodsaarsag vi a) co GO ' "r rq A aret : Fordeling paa Kjøn: :i r ė PI 7: S W 0 Aar 0Aar Md Kv Md Kv i Anaemia i Cancer Diarrhoea 7 Erysipelas Febris eruptionis 7 7 Gangraana Hepatitis (Icterus) I Hydrocephalus acutus Intoxicatio mercurialis Marasmus 0 7 Marasmus leprosus ephritis (Hydrops) 0 Peritonitis 9 7 Phthisis, Pleuropneumonia Pneumonia i Suffocatio l Tuberculosis 0 _ i Tumor laryngis Vitia organica cordis Tilsammen ) ) Desuden (lode i 88 en ikke spedalsk Kvinde af Hjerneaffektion

87 77 leitgjaerdets Pleiestiftelse i 8888 Fordeling paa Alder: 00 Aar 00 Aar 00 Aar 00 Aar 070 Aar 7080 Aar 8090 Aar Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv I 7 I il II 'I 7 i

88 78 Oversigt over Sundhedsforholdene m m i Reitgjærdets Pleiestiftelse i Aarene 888 Meddelt af Stiftelsens Læge og Forstander A J Sand Da jeg ikke ved at have sect nogen samlet Sygdomsstatistik for en længere Aarrække fra nogen af Stiftelserne, har jeg troet, at Offentliggjoreisen af en saadan muligens kunde have sin Interesse I Forbindelse med nærværende Aarsberetning (o: for 88) benytter jeg derfor Anledningen til gjennem den forestaaende Femaarsberetning at faa meddele Resultaterne af et statistisk Sammendrag, som jeg har udarbeidet efter det aarige Tidsrum, fra 8 til 88 incl, hvori Reitgjærdets Pleiestiftelse har været i Virksomhed Da jeg hai: maattet samle disse Opgaver paa forskjellige Steder i Arkivet, og bande Protokoller, Lister 'og Journaler have været forskjellig førte af mine Formænd, tildels med betydelige Huller, som det kun for en Del har lykkedes at udfylde, kan jeg hverken betegne denne Statistik som fuldt udtømmende eller ganske konsekvent i alle Punkter ; men de Opgaver, jeg har meddelt, ere iallefald saa noiagtige, at jeg tror, de mulige Afvigelser ingen mærkbar Indflydelse have havt paa Resultatet, ligesom det heller ikke er muligt at skaffe dem bedre med de forhaandværende Materialier Stiftelsen toges i Brug den 7de August 8, idet de første Spedalske da indlagdes, og den var saaledes kun i Virksomhed Maaneder af dette Aar Indtil te Decbr 88 er ialt behandlede Deraf Udgaaede: Helbredede som ikke Spedalske som ' Sindssyge 7 Efter Andragende Udvist for slet Opførsel Afreiste uden Tilladelse 0 Rest Tilsammen 9 9 Mænd med med tuberanækulosthe Form tisk Form Kvinder med med tuber anmsthe kulos tisk Form Form Ikke spedalske

89 79 aar der blandt de indlagte Spedalske viser sig en saa betydelig Overvægt af Mænd, 808 Mænd mod Kvinder, altsaa næsten det dobbelte, forekommer dette mig at maatte tale for, at der er oget i Mændenes Levevis, som begunstiger Sygdommens Udbrud hos dem fremfor hos Kvindexne, og man har jo ogsaa tidligere tænkt paa de store Torskefiskeriers Betydning, hvor Sammenhobningen af Mænd og deres hele Stel i hoi Grad maa begunstige Udbredelsen af denne Sygdom, ifald den er smitsom Jeg skal ogsaa tillade mig at gjøre opmærksom paa, at der ifølge Opgaverne synes, som om Amterne fra ordland til Romsdalen incl og tildels nordre Bergenhus fortiden vise dette Forhold, medens der i sondre Bergenhus og Stavanger Amter er flere spedalske Kvinder end Mænd, og dette synes at være Tilfældet i disse Amter tilbage til omkring 870 (Vaarsildfiskeriernes Ophør), medens i Aarene forud ogsaa her Hedge de statistiske Lister vare flere spedalske Mænd end Kvinder For mig stiller derfor Forholdet sig saaledes, at under Virksomheden i Hjemmet vil i Regelen Kvinden være mest udsat for at angribes Hendes Tid tilbringes jo mest inden Hus, og hun maa sysle og stelle med den Spedalske i Familien, om ogen saadan findes, reparere og rengjøre dennes Klæder osv Samtidig viser det sig nemlig ogsaa efter nedenstaaende Opgaver, at Kvinderne her i Regelen angribes i ca / A ars yngre Alder end Mændene og blive ca Aar længere i Hjemmet, forinden de indlægges i Stiftelse, og naar desuagtet i disse Distrikter angribes næsten det dobbelte Antal Mænd, saa maa, der findes et skadeligt Moment af stor Betydning i Mændenes Levevis og Virksomhed heroppe, stærkt nok til ikke at alene at udjævne denne Forskjel men endog bringe Misforholdet over paa Mændenes Side, og dette maa da nærmest blive Fiskerierne, hvad enten man vil antage Smitten eller et Miasma som Aarsagen, for Arvelighedstheorien taler dette Forhold iallefald ikke De H elbr edede er samtlige Kvinder, derhos opholder der sig i Stiftelsen ogsad ogle, hos hvem Sygdomsprocessen er afloben, saa at de naarsomhelst kunde udskrives Da de imidlertid samtlige ere uvillige dertil, og de gjøre fuld ytte for sig, har jeg ikke villet sende dem bort, saalmnge der er Plads for dem Af de som ikke Spe dal sk e udskrevne, ere flere paany indkomne aar der for disse havde foreligget fuldstændige og paalidelige Sygehistorier, kunde man muligens ved enkelte af dem have fundet Holdepunkter til Oplysning om en mulig Infection under det første Ophold i Stiftelsen Dette er imidlertid ikke muligt med de forhaandenværende VIaterialier ; derhos er Hovedmassen, af de til Observation indlagte, Born af spedalske Forældre eller Individer, som blandt sin nærmeste Familie have spedalske, og endelig maatte man, for at ware sikker, have noiagtige Oplysninger for det mellemliggende Tidsrum, som de have tilbragt Hjemmet De 7 Si nds syge ere udskrevne i Tidsrummet indtil 878; siden 880 har her som bekjendt været en Pleieafdeling for sindssyge Spedalske Blandt de eft er Andragender udskrevne ere overflyttede til en anden Stiftelse, deriblandt 7 Born til Borneafdelingen paa REeknæs Af de for slet Opførsel Udviste ere for attenteret Drab sendte til

90 80 Strafarbeidsanstalten og en optagen fra samme Anstalt Han blev spedalsk efter et aarigt Ophold dersteds, altsaa aarig Afsondring fra TJdenverdenen (Incubation) Han In aatte udvises herfra for gjentagne Tyverier Endelig er der 0 A fr e is te uden Till ad els e, de fleste drevne af Hjemlængsel, dog er ogsaia ikke saa faa af dem afreiste til Amerika i Haab om der at blive friske Da flere af dem have været stærkt angrebne, er naturligvis dette Haab ofte glippet, hvorefter de tildels ere hjemsendte derfra; men Kontrollen derover ligeoverfor spedalsk Indvandring kan ikke være videre effektiv I sidste Aar udvandrede saaledes Spedalske herfra direkte til Amerika Af de Udgaaede i samtlige disse Klasser (undtagen de Helbredede) er igjen optagne, hvilke altsaa indbefattes under de resterende 97, som nedenfor skulle omtales Tilsammen and Kvinder medtuber med ancekulos sthetisk kulos sthetisk medtuber med anee Form Form Form Form Overført Rest Deraf Døde Altsaa Tilbageliggende den te Decbr For 7 Døde af Mandkjon var Middellevealderen 09 Aar og SygdomsvArighed 9 «altsaa Gjennemsnitsalder ved Sygdomsudbruddet 8 Aar og Middelforpleiningstid «altsaa Middelsygdomsvarighed for Indlæggelsen» For 7 Døde af K vin dek j en var Middellevealderen 988 Aar og Sygdomsvarighed altsaa Gjennemsnitsalder ved Sygdomsudbrud 87 «og Middelforpleiningstid 8 «altsaa Middelsygdomsvarighed fox Indlæggelsen 78 «For 00 Døde af den tuberkulose Form var Middellevealderen 7 Aar og Sygdomsvarighed 87 «altsaa Gjennemsnitsalder ved Sygdomsudbruddet 879 «og Middelforpleiningstid «altsaa Middelsygdomsvarighed for Indlæggelsen 9 «For 0 Døde af den anæsthetiske Form var Middellevetiden 98 Aar og Sygdomsvarighed 7 altsaa Gjennemsnitsalderen ved Sygdomsudbruddet og Middelforpleiningstid 79 altsaa Middelsygdomsvarighed for Indlæggelsen «98

91 8 Middellevealderen sees ifølge Ovenstaaende at være vel Aar længere for Mændenes Vedkommende, og med et saa stort Antal Tilfælde kan vel dette Tidsrum ikke sættes ud af Betragtning, især da Midd e sy g d om sva r i ghe den samtidig er ca / Aar længere hos Kvinderne, og saaledes Forholdet viser sig begrundet i, at Sy g dom su dbruddet hos Kvinderne i Regelen sker ca / Aar tidligere end hos Mændene Forpleiningstiden i Stiftelsen sees at være omtrent lige lang for begge Kjøn, derved at Kvinderne opholde sig ca V Aar længere i Hjemmet efter Sygdomsudbruddet end Mændene Betragte vi dernæst Forholdet mellem de to S ygd omsfor m er, se vi, at her er indlagt 87 tuberkuløse og 98 anwsthetiske udgaaede 7 do q do og døde 00 do q 0 do altsaa tilbageliggende 9 do «7 do Der er altsaa indlagt noget over dobbelt saa mange Tuberkulose som Anaesthetiske, og døde omtrent Gange saamange Tuberkulose som Anaesthetiske Ved denne den ancesthetiske Forms længere Levedygtighed udjevnes ogsaa nogenlunde Forholdet mellem de tilbageliggende af begge Former, saaledes at dette fortiden ikke viser nogen større Forskjel Mi ddelsy gdoms varigh ed en, og som Folge deraf Middellevealderen, viser her i Stiftelsen efter ovenstaaende Opgjor et noget ugunstigere Forhold end det i Almindelighed antagne især for den anæsthetiske Form Medens der har været sat 9 Aar som Varighed for den tuberkuløse og 8 Aar for den anæsthetiske, er Forholdet her 8 / for den tuberkulose og / for den anoesthetiske Form Jeg er imidlertid af flere Grunde tilbøjelig til at tro, at den her fundne Sygdomsvarighed er for kort som Regel betragtet For det Første synes det efter de aarlige Beretninger, som om Dødelighedsprocenten her i Stiftelsen gjennemgaaende er noget Mere end ved de andre, uden at jeg kan paavise, om dette er begrundet i de hygieniske Forhold (skarpt Klima, et stone Belæg paa Sygeværelserne, at Bygningen er opført af Murværk paa fugtig Grund osv), eller Indlæggelsen her sker senere i Sygdommen Som det vil sees, er nemlig Sygdomsvarigheden for Indlæggelsen for de indkomne Tuberkulose ca / Aar og for de Anæsthetiske ca 9 / Aar, altsaa for den tuberkulose Form noget for / og for den anæsthetiske noget efter / af Sygdommens samlede Varighed For det Andet er jeg tilboielig til at tro, at Indlæggelsen i Stiftelsen ikke er uden Virkning paa de Syge, især naar den foretages paa et fremskredet Stadium af Sygdommen, idet baade Mismodet over at forlade Hjemmet, Ondtliden paa Reisen hertil og efter Ankomsten hid Savnet af Familie og Hjemmets Forhold samt Overgangen til en anden Kost og Levemaale idethele, selv om den maa ansees for mere rationel, i Regelen fremkalder en Reaktion, eller om man vil, en Akklimatisationskrisis i Form af et mere eller mindre voldsomt Sygdomsudbrud Som jeg i mine Aarsberetninger har paavist, dør her ogsaa et forholdsvis stort Antal inden / Aar efter Indlæggelsen For det Tredie er man i Stiftelserne som oftest henvist til de Syges egne Opgaver angaaende Sygdomshistorien, og da Tiden for Udbruddet ved den anæsthetiske Form i Regelen baade ligger længere tilbage, og dens Begyndelsesfænomener ere mindre fremtrædende, taler jo Rimeligheden

92 8 for, at Hukommelsen her helst vil slaa feil Endelig er naturligvis i denne Statistik medtaget alle tidlige Dødsfald, medens de længstlevende først efterhaanden komme til, saaledes at Statistiken under forøvrigt lige Forhold vil stille sig gunstigere baade for Levealder, Sygdomsvarighed og Forpleiningstid, jo længere Aarrække Opgaven omfatter ) Jeg skal saaledes oplyse, at der her i Stiftelsen fortiden lever Syge, som have været her fra 0 Aar, 9 fra 0 Aar og 9 fra 0 Aar Af disse Overlevende er Mænd og 7 Kvinder Tiden for Sygdomsudbruddet viser ogsaa en paafaldende Aldersforskjel mellem begge Sygdomsformer, nemlig ca 8 / Aar for den tuberkuløse og vel Aar for den anoesthetiske Form Som nærmeste Forklaringsgrund hertil har jeg tænkt mig, at man maa antage en noget længere Inkubationstid for den anæsthetiske Form f Ex A, Aar og tillægge de resterende à Aar til Sygdomsvarigheden for samme, hvorved denne altsaa vil blive ca 8 Aar For 77 af de Afdøde har det lykkedes mig dels at finde en Dodsaarsag Dpfort og dels med nogenlunde Sikkerhed at kunne udfinde en saadan af de existerende Optegnelser Disse Opgaver har jeg ikke villet undlade at meddele, da de jo kan have nogen Interesse som et Bidrag til Kjendskabet om Sygdommens Gang, dog finder jeg for min Del deres Paalidelighed og videnskabelige Værd hoist tvivlsomt Foruden at Diagnoserne ikke ere konsekvent opførte, er der heller ikke sondret mellem primære og sekundære Dødsaarsager, ligesaalidt som de Tilfælde, hvor Døden ikke direkte skyldes Spedalskheden, ere særskilt opforte Dette er jo ogsaa vanskeligt at afgjore, hvor Diagnosen ikke støttes til Obduktionsresultater, hvilket her kun ganske enkeltvis er Tilfældet, ligesom det jo ogsaa er umuligt at afgjøre, hvilke Organer fortrinsvis have været angrebne af Sygdommen De opførte Dedsaarsager med Alderdomsopgaver ville findes paa omstaaende sehematiske Liste (se Side 8 og 8) De indlagte Spedalske have været hjemmehørende i følgende Amter: Akershus Amt Mænd, Kvinder Smaalenenes, Hedemarkens Stavanger, == ordre Bergenhus Amt Romsdals Sondre Trondhjems == 98 ordre Trondh,jems ordlands 8 7 Tromso 8 9 Finmarkens Tilsammen 8 Mænd Kvinder = 9 ) De ulovlig Udgaaede (hjemreiste) er jo ogsaa i Regelen af de kraftigste

93 8 Idet jeg tilslut maa gjentage, hvad jeg ovenfor har sagt, at nærværende Opgaver hverken ere saa fuldstændige eller nøiagtige, som jeg kunde ønsket at skaffe dem, skal jeg tillige tillade mig at fremholde det efter min Formening Ønskelige i, at samlede Opgaver ogsaa kunde tilveiebringes fra de øvrige Stiftelser, hvorved en Sammenligning mellem Resultaterne for de forskjellige Anstalter og derved et mere alsidigt Materiale af virkelig videnskabelig Interesse kunde opnaaes

94 ri rii 7 8 I r, cq cq i I (;) y, ri ot I I o co et! eti r Cq o Mro ri Tti v o s r II I CO CO I ro I qt' o ri v r I 0 C) CC, " * CO I Ico G CO CO I CeDC),tC\, GO 0 co ri 0 di o, CO CC 00 CCCOCII Cl ri r '''' w, = bp = Q ca k = rz: D cn ; w a ' 0 w c e cl), :::, ce ; i cl) pcd,, Sal, Cb a) ce E bp c ce 8 ca e, w ci) cr po, cu ;L r/ ce c _, ce pl w ):Lo,it' cn c, t ":i 0 w w ;:o os)`,,,,, pz, C), p, c) Lt " rw r, c) o c:, P (, PL c, ti w Z), E w o a _ra +a ;I ; g E ;, t;i rw rz:$ rti,, P hi? ce w = = P, ce 0, Z P ; ; ct ctcolea RiESce 'tioupp WWW csiiiiii7 iihc,

95 c 8 r "I CO C Cg r I I Rti CO,, : tti) cl) o LO 0 o ri Cgs C o i 000* cep o co C\ C r I t" G 0') cc co i i CO I ri CC) kr) I C0 Cc' CO i e C G CO Cc' 0 i ic) CO G r CO "7 r I p in 0 cq ' LO S' i i i CO i (7) 0 CO G) o Cg v cc Cg r I 7 C 00 CO C) co 'CPI e 0 0) P ' rci c ct re C) I CO OW C CO CO C:7) CO " CX) Cg 0 CO kn 00 co co rici) CO C7) CO di CY) CO CO LO CO E ' ' cr) E ci/

96 8 C Skrivelse fra Overlægen for den spedalske Sygdom, dateret Bergen de August 887 Vedlagt følger de Opgaver over de spedalske Stiftelsers Belæg, del' borer til Femaarsberetningen, samt Beretningerne om Reknæs og Reitgjærdets Stiftelser, og en Redegjørelse for Middellevealderen og Middelsygdomsvarigheden i Pleiestiftelsen o Sammenstiller man 'disse Opgaver med dem i Beretningerne for Reknæs og Reitgjærdets Stiftelser meddelte, finder man, at Middellevealderen for Syge af den tuberkulose Form var i Pleiestiftelsen o (8 Døde) 0, Aar Reknæs Pleiestiftelse ( Døde) 7,9 a Reitgjeerdets do (00 Døde) 7, <, og Middelsygdomsvarigheden i Pleiestiftelsen o (8 Døde) 0, Aar Reknæs Pleiestiftelse ( Døde) 0, «Reitgjeerdets do (00 Deide) 8,7 «Middellevealderen for Patienter med den anzesthetiske Form var i Pleiestiftelsen o ( Døde), Aar Reknæs Pleiestiftelse ( Døde), Reitgjeerdets do (0 Døde) 9,8 og Middelsygdomsvarigheden i Pleiestiftelsen o ( Døde) 8,7 a Reknæs Pleiestiftelse ( Døde), Reitgjærdets do (0 Døde),7 Efter dette skulde det synes, soni om Sygdommen hurtigere gjorde Ende paa Livet i de nordlige Dele af Landet end i de mere sydlige Særligt turde dette fremgaa af Forholdet med Hensyn til Middellevealderen Denne sees for Reitgjærdets Stiftelses Vedkommende at være mærkbart lavere end ved de to andre Stiftelser Imidlertid tor dette ogsaa have sin Grund i de specielle Forhold ved hver af Stiftelserne I yore Stiftelser har det nemlig ikke alene været Spedalskheden, der har dræbt Patienterne, men ogsaa andre Sygdomme, blandt hvilke jeg særligt vil fremhæve Tuberkulosen Ialfald er dette paafaldende ved Pleiestiftelsen o

97 87 Efterat Stiftelsen i den senere Tid ikke længere er saa stærkt belagt som tidligere, har Tilfældene af Tuberkulose aftaget saaledes i Hyppighed, at det nu er sjeldent ved en Obduktion at finde Tuberkulose, medens det for i Tiden var meget almindeligt Foruden med Tuberkulosen er dette ogsaa Tilfældet med Erysipelas og de med denne Sygdom tidligere vistnok ofte forvexlede Eruptionstffitande Af denne Grund kan man neppe opstille de fra Stiftelserne rørende Tal paa Middellevealder og Middelsygdomsvarighed som normale for disse Storrelser Fra Landdistrikterne er det desværre vistnok umuligt at faa lignende Opgaver, men saadanne vilde i Tilfælde være ganske anderledes paalidelige Under disse Omstændigheder faar man imidlertid lade sig noie med de fra Stiftelserne vundne Resultater

98 88 D Tabeller vedkommende de Spedalskes Bevægelse i Indretningerne i Aarene 888 Række II *Tabel Samtlige Stiftelser Afgang Tilkomne ved Død ved Hjemsendelse til anden Stiftelse ved Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage ) ) i) b 99 9 Tilsammen ) I (Tabeller over de Spedalske i orge i Aaret 880», Side 7, opføres for disse Aar 0 Tilkomne, 7 afgaaede ved Hjemsendelse og til anden Stiftelse Forskjellen kominer af, at 9, der i 8 overflyttedes fra Kurerkammeret i Trondhjem () og amdals Sygehus () ikke ere medtagne i Tabellen ovenfor; endvidere af, at 7 og, hvis Tallene for St Jorgenshospital ere rigtige (i Beretning for 87, Side, staar ) skulde rettes til 7 og

99 89 Række II Tabel Lungegaardshospitalet, aabnet Iste Oktober 89 Afgang Tilkomne ved Deal ved Hjemsendelse til anden Stiftelse ved Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage ) ) For af disse er det ikke opgivet, om de bleve hjemsendte eller overflyttede til en anden Stiftelse Række II Tabel St Jørgens Hospital, stiftet for Afgang Tilkomne ved ved Hjemsendelse til anden Stiftelse ve d Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage _ _

100 90 Række II Tabel Pleiestiftelsen o, aabnet Iste Mai 87, Afgang Tilkomne ved * v ed Iljemsendelse til anden Stiftelse ved Helbredelse Samlet Afgang ' Ant tilbage , _ ' , ) 8 ) ) ) Heri er medtaget en indkommen Patient, der viste sig ikke at were spedalsk ) Blandt disse var, som havde Hjemlov, men ikke vendte tilbage i 88, hvorfor de bleve udskrevne, og, om hvem det ikke er opgivet, om Vedkommende blev hjemsendt eller overflyttet til en anden Stiftelse Række II Tabel Reknæs Pleiestiftelse, aabnet Iste Februar 8 Afgang Tilkomne ved Dod ved Hj emsendelse til anden Stiftelse ivjed Helredelse Samlet Afgan g Antal tilbage 8 ) ' _ r 7 8 ) Paa Reknæs Hospital

101 9 Række II Tabel Reitgjærdets Pleiestiftelse, aalonet iste September 8 Afgang Tilkomne ved Død ved Hjemsendelse til and en Stiftelse ved Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage ) ) Paa Kurerkammeret i Trondhj em og Pleieafdelingen ved \Tamdals Sygehus

102 9 Spedalskhedens Gang i Aarene 888 sammenstillet med de Stiftelser, hvor Indlægget sker Række HI Tabel De østlandske og edenws Amter ' Tilkomne ved til Dftelse ed Sti ' Afgang ved U t d e fl ls y e t ved H d e e b se rẹ Samlet Afgang Antal tilbage 8 _ ' _ 8 _ 8 8 _ I i I , , _ ' ) Tilsammen ) ) ) _ 9 ) Ifølge Række I Tabel kom der i Femaaret nye Tilfælde til; Beretningen for 880 S opføres for Aarene 8877 de samme Tal som her ) Ifølge Række IV Tabel var de Dødes Antal 8, der indlagdes i Stiftelser 9, og der var tilbage ved Udgangen af 88

103 9 Række III Tabel Lister og Mandais samt Stavanger Amt til Lungegaardshospitalet Afgang Tilkomne ved Død til Stiftelse ved TJdflyttelse ved Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage ) Tilsammen 8 8 ) 0 9 ) Ifølge Række IV Tabel : 9 Ifølge Række I Tabel og : 8

104 9 Række III Tabel Søndre Bergenhus Amt til Pleiestiftelsen o og St Jørgens Hospital Tilkomne ved IA til Stiftelse Afgang ved Udflyttel se ved Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage * * : ) Tilsammen 9 0 ) Ifølge Række IV Tabel : Ifølge Række I Tabel : 7

105 9 Række III Tabel Sogn til Pleiestiftelsen o I og, St Jørgens Hospital Afgang, Tilkomne ved Død til Stiftelse ved Udflyttelse ved Helbredelse Samlet Afgang, Antal tilbage 8, , , g) Tilsammen 09 ) 0 ) 7 0 ) Ifølge Række I Tabel 8 (lode der i Femaaret 8888:, medens her kun er opfort O ) Ifølge samme Tabel i Femaaret, her 8 ) Ifølge samme Tabel 7

106 9 Række III Tabel Søndfjord til Pleiestiftelsen o og St Jørgens Hospital Afgang Tilkomne ved Dod til Stiftelse ved Udflyttelse ved Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage ' _ _ , Tilsammen ) 00 ) Ifølge Række I Tabel 8: døde der i Femaaret, medens der her opføres

107 97 Række III Tabel ordfjord til Reknæs og Pleiestiftelsen o I Afgang Tilkomne ved Død ved Stiftelse Udflyt telse ved Helhredelse Samlet Afgang Antal tilbage ii ) Tilsammen I ) 9 ) Ifølge Række I Tabel 8 indlagdes i Femaaret 88 88: 7 ) Ifølge samme Tabel: her opføres 9 7

108 98 Række III Tabel 7 Sondmeire samt Romsdal og Øksendal til Reknæs Afgang Tilkomne ved Død til Stiftelse ved Udflyttelse ved Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage i ) Tilsammen 7) 0 ) Ifølge Række i Tabel 9 døde der i Femaaret 8888, her opføres Paa samme Tabel opføres som Tilbageliggende

109 00 Række III Tabel 8 ordmøre, undtagen Øksendal til Reitgjærdet og Reknæs Afgang Tilkomne ved Død til St iftelse ved LTdflyttelse ved Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage i if , Tilsammen 7 ')88 ) ) Ifølge Række I Tabel 9 døde der i Femaaret 8888 :, her opføres ) Paa samme Tabel opføres i Femaaret 8888:, her 7*

110 00 Række III Tabel 9 Sondre og nordre Trondhjems Amter og Tromso Stift til Reitgjaerdets Pleiestiftelse Afgang Tilkomne ved Dod til Stiftelse, ved ved Udflyttelse Helbredelse Samlet Afgang Antal tilbage ' _ _ Tilsammen 0 98) 97) 07 0 ) Ifølge Række I Tabel opføres i Femaaret 8888:, her ) Paa samme Tabel opføres i Femaaret 8888, her ) Paa samme Tabel opføres

111 0 Række III Tabel 0 Tabel over Bevægelsen af samtlige Spedalske i Riget udenfor Indretningerne i 888 Afgang Tilkomne ved Død til Stiftelse ved Udflyttelse ved Helbredelse Sarnia Afgaug Antal tilbage " g Tilsammen ) Tabellen stemmer, som man vil se, i flere Henseender ikke med andre efter senere Opgjer meddelte Opgaver

112 0 Række III *Tabel Opgave over samtlige Spedalske i Riget og deres Bevægelse i og udenfor Indretningerne i Aarene 888 Afgang i og udenfor Stiftelserne Døde Tilbage ved Aarets Udgang Samle t, A nt al ved Tilkomne Aarets Begyndelse Udflyttede Helbredede Distrikterne Stiftelserne Samlet Antal ved Aarets Udgang 8 (7)??? , : ( , , ) 9 Tilsammen ) Ifølge Række I Tabel skulde Antallet være 7 ) Ifølge samme Tabel skulde Antallet være 9 Anm Tallene afvige, som det vil sees, ogsaa ellers noget fra Opgaverne Side 7

113 0 Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlam i Indretninger m m særskilt for Form og Kjøn i 888 Række IV *Tabel I Oversigt over Antallet af Spedalske, Indlæg i Indretninger m m amtsvis, særskilt for Form og Kjøn Amt Samlet Antal Spedalske 888 Ialt Tuberk Form Anæsth Form Indlagte i Indretfinger 8788 x t ', c Tuberk Form Anæsth Form, t "i e" )%b $,,) n ;, ) E ) CS Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv 7(, p D t Tilbage ved Udgangen af 88,Pi Tub Form An Form Md Kv Md Kv Akershus _ ' ma enene al Jarlsberg og Laurvik FIedemarken Dhristians 7 gedenws Lister og Mandal 8 8 tavanger endre Bergenhus ordre Bergenhus Romsdal Siondre Trondhjem ordre Trondhjem ordland rromse Finmarken 0 7 Riget ' ) ) Desuden var der tilbage 0 Spedalske (0pg FMB), De Spedalske i Bergen ikke her medtagne,

114 ti"z T'a Lei es) or) g ig o to cc) CX) cd cd 0 00 t Gq G GO eti GT? o s CYDoeD0 C7) 0 Gn r 't? VD 0 C%000 Cqi0Cq c cr; cr; cr; CO VD CO i C! t 0 CA Cti 7t; cxi ps «cg ut,t ïkt ut cp VD 0 0 O ut OIC, 0 C% ut, 0, CeD ot c co co r c œ C GI Ca Ca LeJ 0? (7J G\ Cri 7 VD P O Qc ) ce G),Tz E ei Cd hl ct e0 ec t ct LC C7 CO Gi ko co co co ko t0 CI C% c% c% Ctt CO ', Clt C::; 0 0 r I r/ t" 0 CT, CD UD aa CA VD 0 Cr) C9 CV Cr; r, Lez CO ) J ; CZ rc: ce E o ce ce ce A ;:* e c c0 ka ked, La CD Cr, LeZ a; In CO CO r: co co co COG G\, Cq ot ot Cq 00 u'd qd OD ai ai CM 00 VD,M VD CO VD C C9 C C c00i t )Z 0 ui ai ui c co ai ai cg VD CO VD CO etl VD el! el VD QD uz cid,t uz ka ka CD r cr; cs ci D Oi Cr; 7ct cp cp cp C OD ce E tit) o r Q) ) r,, ce ce a c o Ei rcl a) cu = ce ' 0 :Er:a' ti) ce a) a) ms,=:$ pt X : IT & hp : g CI) a) a) ; ; r: hobal Pa _ E El /: a) C7 to i' e : a) ;, ;::,) a) ms c) ci) ce,, QVIet B I> :$ MI = MS 'V, z te rzi $, vi r:i s s 0 0 0),,,,,soo m o o s, Popm ZrwZ ZE '

115 0 vc ccx ri q, ct g a) hi) g cd tio e'ci Pri C) 0) b cd 0 E'l, i Z, 7E E: E cd rn a) W w,, +D co ria 8 g, ct c : g W ;, Cl) "g :, e p: W c,' rci c;( W,_ o e (x) II CD CV) c'q L,: : C r I T vi / i di CZ II C;) CO t CO r i 0 r a) CO Cq CT) v t I co 0 GI CO r CC 00 CO cs) 0 CO tt 0 CO '''' Cn ri C0 CO rti Lt'D t" CeZ VS CO CS) CO CO Ccl ri,, btr T,, cd 0,) = ),,, i C'S M i a) PI L ', ", ci c> 0 ',I t X,:ti t, Cn ', CC; 0 _C It, CO 9 C,Z 0 ad 0 cm CeD 'ttl CC) 0 c9,,t lit CO kn '7 In CO OD co Cn e,_, Cd CD ::) c rn,, a) g r/ Ela 0 = C) g W a),o +D 0 o C) Cl CO ad i c, Gq o r C) a, ',,: W : '' ' Sivpads pluy OG 0 ri CO t VD cep 7 CD ; II:i 0 bd 0 0 )D,0 7:$ M v VD, ' C) CO C'eZ t,,, 0 r Cq k0 CO v CO L',: ccd CO 0 d'i bl) 0 bp 0 rt::$ cn s, 0 L c) ii:$ ZS 0 P,?S) a) Cn CO On GI \I c:' cid, cc),:t CD CO C) CT, Cc) C,:n CS),, "0 ; 0,,_, r7 "0 F C:::> Z C) G CO cc) CD s X CC CD Cn I 0 CD ad PCI t ), "0 0 $ p0 0 Z

116 0 Række IV Tabel Oversigt over Antallet af Spedalske i 888, Indlæg i Indretninger m m særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedalske 888 Indlagte i Indret Antal tilbage ved unger 8788 Udgangen af 88 Ialt Tuberk Form Anaisth Form Tuberk Form Anæsth Tuberk Form Form Anæsth Form Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Akershus Amt Aker Ullensaker oes Eidsvold Hurdalen Akershus Amt Smaalenenes Amt Moss Jarlsberg og Laurviks Amt Laurvik Redemarkens Amt Søndre Odalen ordre Odalen Elverum Vaaler AasnEes Hof Hedernarkens Amt Christians Amt Gran ordre Aurdal Vestre Slidre

117 a 07 Række IV Tabel (Forts) Oversigt over Antallet af Spedalske i 888, Indlæg i Indretninger m m særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedalske 888 Ialt Tuberk Form Ancesth Form Indlagte i Indretfinger 8788 Udgangen af Antal tilbage ved 88 Tuberk Form Anæsth Form Tuberk Form Anæsth Form Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Christians Amt (Forts) Vang 7 Gausdal Lom Skiaker Lesje 0 0 Christiaus Amt edenms Amt Holt Arendal edenms Amt Lister og Mandals Amt Christianssand Lyngdal Vanse Herod Flekkefjord Kvinesdal Lister og Mandals Amt 8 Stavanger Amt Sogndal 8 Lunde \ Ekersund Helleland 7

118 08 Række IV Tabel (Forts) Oversigt over Antallet af Spedalske 888, Indlæg i Indretninger ni m særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedalske 888 Ialt Tuberk Form Anoest h Form Indlagte i Indretninger Tuberk Form Anæsth Form Antal tilbage ved Udgangen af 88 Tuberk Form Anæsth Form Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Stavanger Amt (Forts) Raa Høiland Klep Time og Gjæsdals Herreder Hole og Fossans Stavanger Hetland Haaland Hvitingso Sogn af Mosterø Rennesø Finnø Strand Hjelmeland erstrand Jælse Sand Vikedal Skudesnæs Avaldsnæs Tysvær Haugesund Torvestad Skjold ' ' Stavanger Amt Sondre Bergenhus Amt Sveen og Valestrand Skonevik Etne Fjælberg

119 09 Række IV Tabel (Forts) Oversigt over Antallet af Spedalske i 888 Indlæg i Indretninger m m særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedalske 888 Indlagte i Indretunger 888 Udgangen af Antal tilbage ved 88 Ialt Tuberk Form Anæsth Form Tuberk Form Anæsth Form Tuberk Form Anæsth Form Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Sondre Bergenh us Amt (Forts) Stordeen 9 7 ' Finaa,s Fitje Tysnæs 8 7 Kvindherred 7 Ullensvang 8 7 à Ulvik 7 Strandebarm 9 7 Vikor Voss og Vossestranden Os Fuse 8 89 Sund 0 8 Fane Fjeld 7 * 0 9 Askoen Aarstad 0 Haus 7 7 Brudvik I Hammer Hosanger 8 8 Herlo Manger Lindaas, Masfjorden 8 Sondre Bergeuhus Amt

120 0 Række IV Tabel (Forts) Oversigt over Antallet af Spedalske i 888, Indlæg i Indretninger m m særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedal Indlagte i Indret Antal tilbage ved ske 888 ninger 8788 Udgangen af 88 Ialt Tuberk Form Anmsth Tuberk Form Form Anmsth Tuberk Form Form Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Ancesth Form Kv Md Kv ordre Bergenhus Amt Lærdal Aardal Aurland Lyster Jostedal Urnæs, Fet og Joranger af Hafslo Sogndal Hafslo og Solvorn af Hafslo Feios af Lekanger Resten af Lekatiger Balestrand Vik Evindvik Ladvik Bo af Hyllestad Resten af Askevold Ytre Holmedal Indre Jolster Førde og Holsen af Førde austdal af Førde Kinn Bremanger Vefring Selo Rugsund af Daviken Eid Aalfot og Daviken af Daviken ' 7 8 8

121 Række IV Tabel (Forts) Oversigt over Antallet af Spedalske i 888, Indlæg i Indretninger m m særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedalske 888 Ialt Tuberk Form Anaesth Form indlagte i Indretninger 8788 Udgangen af Antal tilbage ved 88 Tuberk Form Anæsth Form Tuberk Form Anæsth Form Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv ordre Bergenhus Amt (Forts) Gloppen Indviken Stryn ordre Bergenhus Amt Romsdals Amt Vanelven Hero Sande Ulfsten Volden Hjorendfjord Stranden orddalen Sunnelven Ørskog Skodje Vestnæs Aalesund Borgund Harham Molde Boise Bud Akero Frmnen Gryten Eid Yee/

122 Række IV Tabel (Forts) Oversigt over Antallet af Spedalske i 888, Indlæg i Indretninger m ni særskilt for Form og Khan i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedalske 888 Indlagte i Indretninger 8788 Udgangen af Antal tilbage ved 88 Ialt Tuberk Form Anæsth Form Tuberk Form Anwsth Form Tuberk Form Anæsth Form Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv, Md Md Kv Romsdals knit (Forts) æsset Christianssund liværnoes Frede og Grip Øre Stromsncesset Sundalen Øksendalen Tingvold Stangvik Surendalen Edo Aure Halse ji Romsdals Amt Sondre * Trondhjems Amt Trondhjem Strinden Bynæsset Leinstranden Selbu Melhus Støren Børsen Orkedal Hiteren Frøien Hevne Bjugn '

123 Række IV Tabel (Forts) Oversigt over Antallet af Spedalske i 888, Indlæg i Indretninger m m særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedalske 888 Indlagte i Indretunger 8788 Udgangen af Antal tilbage ved 88 Ialt Tuberk Form Anæsth Form Tuberk Anoesth Form Form Tuberk Form Anæsth Form Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv &quire Trondhjems Amt (Forts) Orlamdets Hovedsogn af Orlandet 7 i Stadsbygden 7 8 Værmøs Sogn af Orlandet 0 Bj ørnør Aa Sogn af Aafjord Sondre Trondhj ems Amt ordre Trondhjems Amt Stjørdalen 8 Frosten 9 7 Leksviken Levanger Skogn 9 Værdalen 8 Ytterøen 9 0 Inderoen Sparbu 0 Stenkjær 8 Stod 7 i Beitstaden Grong 0 Snaasen amsos Overhalden 8 Fosnees Flatanger 8 7 Kolvereid 8 * æro, Leko ordre Trondhjems Amt E i

124 Række IV Tabel (Forts) Oversigt over Antallet af Spedalske i 888, Indlæg i Indretninger m ni særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedalske 888 Indlagte i Indretfinger 8788 Udgangen af Antal tilbage ved 88 Ialt Tuberk Form Anæsth Form Tuberk Form Anoesth Form Tuberk Form Anæsth Form Md Kv Md Kv Md Kv Kv Md Kv Md Kv ordlands Amt Bindalen Brenne Vegø Alstahaug Here Tjøtø Vefsen oesne Hermes Mo Lure Redo Gildeikaal Beieren Bode Kje *rringo af Folden Rørstad af Folden Stegen Hammere Lødingen Tysfjord Ofoten Buksnms Borge Hovedsogn Flakstad Være Vaagen Valberg Sogn af Borge Hadsel Be

125 Række IV Tabel (Forts) Oversigt over Antallet af Spedalske i 888, Indlæg i Indretninger m m særskilt for Form og Kjøn i de forskjellige Amter Samlet Antal Spedalske 888 Indlagte i Indretninger 8788 Udgangen af Antal tilbage ved 88 Ialt Tuberk Form Anæsth Form Tuberk Form Aneesth Form Tuberk Aneesth Form Form Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv Md Kv ordlands Amt (Forts) Sortland Oksnees' Dverberg 9 0, ordlands Amt Tromso Amt Kvædfjord Trondenæs Ibestad Tram?) Berg Lenvik Hines Maalselveu Balsfjorden Tromso Tromsosundet Lyngen Karlso Skjeervo Kvænangen Tromso Amt

126 Skrivelse fra Overlægen for den spedalske Sygdom Idet jeg indsender det statistiske Opgjør om Spedalskhedens Gang i Aarene 8888, maa jeg som Grund til dette Opgjørs sene Fremkomst først nævne at samtlige Lister fra Distriktslægerne først var indkomne til mig ved Slutningeu af 88; først da kunde altsaa Arbeidet paabegyndes Udarbejdelsen af Listerne tager lang Tid, og da der desuden viste sig at være Uoverensstemmelse mellem tidligere Opgjør og de nyt udarbeidede Lister, Tabelreekke III, maatte disse sidste gjøres om igjen Tabelrække III og IV er udarbeidede direkte efter de Protokoller, i hvilke samtlige Spedalske er optegnede Disse Tabeller er udarbeidede for at vise Udbredelsen af Sygdommens Former i de forskjellige Dele af Landet, samt Indlægget i Stiftelse af tuberkulose og anæsthetiske Patienter og det ved Udgangen af 88 værende Antal af Patienter med de to Former Det vil af Tabelrække IV o, hvor Resultaterne er sammenstill0 amtsvis, sees, at den ancesthetiske Form findes forholdsvis stærkest repræsenteret i de østlandske Amter, dernæst i Lister og Mandals Amt, samt i Stavanger Amt, Fra søndre Bergenhus Amt og nordover øger Procenten af tuberkulose Patienter jævnt indtil sondre Trondhjems Amt, medens Procenten af anæsthetiske Patienter falder tilsvarende; i nordre Trondhjems og ordlands Amter findes der noget færre tuberkulose Patienter end i sondre Trondhjems og Romsdals Amter, medene Tromso og Finmarkens Amter har havt flest tuberkulose Patienter Det skulde synes, som om denne Fordeling af de to Sygdomsformer heeitgef sammen med de klimatiske Forhold, hvad der endvidere bestyrkes ved at betragte Tabelrække IV o, ifølge hvilken der i indre og midtre Sogn findes 7 A tuberkuløse Spedalske mod Vo anmsthetiske, altsaa i den Del af nordre Bergen,

127 7 hus Amt, der har mest Indlands eller Oplandsklima, medens der i Havdistrikterne Søndfjord og ytre Sogn findes 7 / tuberkuløse og 7 /o ancesthetiske Patienter Af Tabel fremgaar fremdeles, a Udgangen af 88 kun er m udgjorde 70 /o, og at Aniallet af an til 9 /o Hvis min Formening om skulde denne Omstændighed varsle gunstig at Antallet af nye Tilfælde i de kommen Grunden til denne Aftagen af de tuberku i det forholdsvis stone Indlæg i Stiftelse det vil sees af Tabellen Sammenligner m Antallet af tuberkuløse Patienter ved dens det i hele Perioden 888 sthetiske Patienter er øget fra 9 0/0 de' to Formers Smitsomhed er rigtig, for Fremtiden, idet man skulde antage, e Aar vilde blive forholdsvis mindre øse Patienter tror jeg, man maa søge af tuberkuløse Tilfælde, saaledes som n saaledes søndre og nordre Bergenhus Amt, saa har der i disse to Amter været forholdsvis lige mange tuberkuløse Patienter, nemlig 8 og 8 /o; fra søndre Bergenhus Amt er der kun indlagt 9 /0 af disse; fra nordre Bergenhus derimod /o, og ved Udgangen af 88 er der i søndre Bergenhus Amt /o og i nordre Bergenhus Amt 0 /o tuberkulose Spedalske; fra sondre Bergenhus Amt er der i det Hele indlagt i Stiftelser 0 0/ø, fra nordre Bergenhus Amt derimod 8 /o ; af det samlede Antal Spedalske er der som Folge heraf i søndre Bergenhus Amt 08 /o tilbage; i nordre Bergenhus Amt kun 7%; og dog har Dødeligheden i søndre ergenhus Amt været 7 /0, i nordre Bergenhus Amt kun /o, den mindste Dødelighed, der findes i samtlige Amter Fra Søndfjord og ytre Sogn er der ialt indlagt Vo og findes tilbage /o af det samlede Antal; fra midtre og indre Sogn er der indlagt 9 0/o og findes tilbage 8 /o; fra ordfjord er der indlagt /0 og findes tilbage 77 0/o Derimod synes her Aftagningen d tuberkuløse Tilfælde ikke at skulle staa i en saa direkte Afhængighed af Indlægget i Stiftelser, idet der i Søndfjord og ytre Sogn med 7 /o tuberkuløse Patienter efter et Indlæg af 0/o findes tilbage % af det samlede Antal; i Sogn med 0/0 tuberkuløse efter et Indlæg af Vo findes /o tilbage og i ordfjord med 8 0/o tuberkuløse efter et Indlæg af 7 0/o kun findes 8 0/0 tilbage Og heller ikke findes nogen tilfredsstillende Forklaring herfor, om man gjør Beregningerne særskilt for hvert Kjøn Et Moment, der mangler til Bedømmelse af Forholdene, er Kjendskabet til den forholdsvise Tilgang i de forskjellige Distrikter Udredningen heraf vilde for Tiden fordre altfor meget Arbeide; men med Opmærksomheden henvendt derpaa vil det kunne udføres til det næste Femaars Opgjør Saa meget fremgaar ialfald med Sikkerhed af dette Opgjør, at Indlægget i Stiftelser af de Spedalske utvivlsomt maa ansees for det væsentligste Moment, der befordrer Sygdommens Aftagen Ved nærmere at undersøge Tabel, vil man se, at Aftagningen af Sygdommen i de forskjellige Amter staar i et taaleligt bestemt Forhold til Indlægget i Stiftelser Beregner ma,n Indlægget af begge Former under eet, faar man følgende Række:

128 8 Indlægi Antal tilbage Stiftelser af det samlede i 0/0 Antal i Vo ordre Bergenhus Amt 8 7 Søndre Trondhjems Amt 9 9 Romsdals Amt 7 9 Tromso Amt 9 99 Finmarkens Amt 7 00 ordre Trondhjems Amt ordlands Amt 8 Sondre Bergenhus Amt Stavanger Amt 99 8 oget absolut kan man vistnok ikke udlede af disse Tal, men saa meget kan man ialfald slutte, at jo større Indlægget i Stiftelser har været, desto storre er ogsaa Minskningen i Antallet af Spedalske Stavanger Amt udmærker sig ved en paafaldende stor Dødelighed, og dette hænger rimeligvis sammen med det ringe Indlæg i Stiftelser fra samme Amt, hvorved saa, mange flere Spedalske har levet hjemme og er clod der Man skulde da ogsaa have ventet, at der vilde være kommet saa mange flere nye Tilfælde af Spedalskhed; Grunden til, at dette ikke har været Tilfældet, soger jeg dèri, at der i Stavanger Amt har været et forholdsvis stort Anlal Tilfælde af den ancesthetiske Form, som jeg anser for mindre smitsom Dødelighedsprocenten synes i det Hele at være afhængig af Indlægget i Stiftelse; jo større dette sidste, desto mindre Dødelighed Heraf kunde man kanske ville slutte, at Indlægget i Stiftelse vilde være blevet opveiet af Dødeligheden, hvis det ikke havde fundet Sted; men dette vilde neppe holde Stik ; isaafald maatte man nemlig i nordre Bergenhus Amt have havt en Dødelighed af 9 Vo for at naa den samme Minskning, som nu har fundet Sted; og en saa stor Dødelighedsprocent er det ikke rimeligt at antage mulig Selv i vore Stiftelser, hvor Dødeligheden rimeligvis er stone end i Landdistrikterne, naar denne ikke over 00 /o aarlig og dette kun i de Aar, da Stiftelserne var overfyldte Og desuden vilde de Patienter, der skulde være doet hjemme, for Døden indtraadte have været lige mange Smittekilder, hvad de ikke er blevet ved at insillægges i Stiftelser Denne sidste Forudsætning kan synes noget dristig, men den forekommer mig dog at have adskilligt for sig, naar man betragter den foran indtagne Tabel og ser, hvorledes Antallet af nye 'Tilfælde jævnligt aftager samtidigt med, at at det i Landdistrikterne boende Antal Spedalske aftager, og jeg har tidligere paavist, at denne Aftagen af nye Tilfælde falder forskjellig i de forskjellige Landsdele Forhold til den ved Isolationen i Stiftelserne frembragte Aftagen af hjemmeboende Spedalske Forresten maa Forholdet af nye Tilfælde til det i Distrikterne hjemmeboende Antal af Spedalske blive Gjenstand for en omhyggeligere Behandling Som Hovedresultat af dette Femaars Opgjør kan det i ethvert Fald fastslaaes, at Spedalskheden fremdeles er i glædelig Tilbagegang i vort Land, og tror jeg

129 9 at kunne tilfole, at Udsigterne for den fremtidige Aftagen er bedre end tidligere, eftersom Antallet af anwsthetiske Patienter nu synes at være forholdsvis storre overalt i Landet end tidligere ; at dette virkelig betinger bedre Udsigter for Fremtiden, er selvfølgeligt afhængigt af, at min Mening om Spedalskhedens udelukkende Udbredelse ved Smitte og videre den anæsthetiske Forms mindre Smitsomhed end den tuberkuloses er rigtig Jeg anser det for overflødigt yderligere at søge at godtgjøre Rigtigheden af min Opfatning af Sygdommens Aarsagsforhold; saa meget maa i hvert Fald ansees som sikkert, at Resultaterne af vor hidtidige Optræden mod Spedalskhedens Udbredelse er gunstige; og dette er rent praktisk seet Hovedsagen G A Hansen Anmærkning: Tabelnummerne ere forandrede fra de i Overlægens Manuskript anførte til de ummere, som Tabellerne have faaet efter Udarbejdelsen i Medicinalafdelingen Ligeledes er paa samme Maade nogle mindre Forandringer i de anførte Forholdstal foretagne

130 Fortsættelse (Suite) o orges Handel 88 (Tableaux du commerce) Rekruteringsstatistik 88 (Statistique du recrutement) orges Sparebanker 88 (Statistique des caisses d'épargne) Den norske Statstelegraf 88 (Statistique des télégraphes de l'état) 7 orges Postvæsen 88 (Statistique postale) 8 Sindssygeasylernes Virksomhed 88 (Statistique des hospices d'aliénés) 9 orges Fiskerier 88 (Grandes pêches maritimes) 0 orges indenrigske Skibsfart 88 (Mouvements du cabotage) Sundhedstilstandeu og Medicinalforholdene 88 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) Folkemængdens Bevægelse 88 (Mouvement de la population) Kommunal Folketælling i orges Byer 88 (Recensement dans les villes) Jordbrug og Fædrift 8788 (Agriculture et élève du bétail) De offentlige Jernbaner 8887 (Rapport sur les chemins de fer publics) Distriktsfængsler 88 og 88 (Prisons départementales) 7 Skiftevæsenet 88 (Tableaux des successions et faillites) 8 Skolestatistik 88 (Statistique de l'instruction publique) 9 orges Skibsfart 88 (Tableaux de la navigation) 0 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 887 III (Rapports consulaires) Arbeidslønninger 87, 880 og 88 (Gages des domestiques et salaires des ouvriers) Rekruteringsstatistik 887 (Statistique du recrutement) orges Handel 887 (Tableaux du commerce) Fattigstatistik 88 og 88 (Statistique de l'assistance publique) orges Sparebanker 887 (Statistique des caisses d'épargne) orges Postvæsen 887 (Statistique postale) 7 Den norske Statstelegraf 887 (Statistique des télégraphes de l'état) 8 Livs og Dedstabeller 8"/78 80/t, (Tables de mortalité et de survie) 9 Kriminalstatistiske Tabeller (Statistique de la justice criminelle) 70 Kriminalstatistik, Oversigt 888 (Statistique de la justice criminelle Introduction et tableaux rétrospectifs) 7 De Spedalske i orge 8888 (Les lépreux en orvége) Hos H Aschehoug & Co erholdes ligeledes tilkjøbs følgende af det statistiske Centralbureau udgivne Værker : Statistique internationale: avigation maritime I Jaugeage des navires Christiania 87 IL Les marines marchandes Christiania 88 Ill A Jaugeage des navires (Renseignements complémentaires) B Les marines marchandes M8088 Christiania 887 International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene 8088 Kristiania 887 Annuaire statistique de la orvége PremièreCinquième Annie (87988) Kristiania Statistisk A arbog for Kongeriget orge FørsteFemte Aargang (88088) Kristiania 8888 Statistisk Aarbog for Kongeriget orge Sjette Aargang (8888), Syvende Aargang (887) Annuaire statistique de la orvége Sixième Annie (8888), Septième Année (887) Kristiania Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau:' FørsteFemte Bind (88 887) Kristiania (Journal du Bureau central de Statistique) Oversigt over Kongeriget orges geistlige, civile og judicielle Inddeling med Angivelse af Folkemængdeu efter Folketællingen te December 87 Kristiania 88 Med Tillæg udgivet te Marts 88 0 August 888

131

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON

SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON C. no. 4. BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON 18;9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 1861. III Indhold. I. Beretning om Sundhedstilstanden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la JVorvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901. Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.).

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE.

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. C. 5b. OVERSIGHT ts OVER taksoillid mulouslini. I AARET 8 7. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. - CHRISTIANIA. TRYKT. I DET STEENSKE

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) -

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere