Ejendomsinvestering og finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsinvestering og finansiering"

Transkript

1 Ejendomsinvestering og finansiering Dag 6 1

2 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast Rentesregning Investeringens fordelagtighed I Cash-flow Investeringens fordelagtighed II Levetidskalkuler Strategisk investering og mål Måling af ejendomsafkast Direkte afkast, værditilvækst, totalt afkast. Værdiansættelse af ejendomme Finansiering af fast ejendom Risiko Porteføljeteori Opsamling og spørgsmål 2

3 Værdiansættelse af ejendomme 3

4 Værdiansættelse af ejendomme høj informationsniveau lav supermarkedsvarer ejendom Mona Lisa fri information begrænset inform. Intet marked ikke nødvendigt med vurderinger vurderinger anvendelige vurderinger er et rent gæt 4

5 Værdiansættelse af ejendomme Værdiansættelse til forskellige formål: ledelsesinformation om investeringens værdi (afkast) regnskab beskatning (offentlig vurdering) handelssituation Potentiel købers subjektive beregning Potentiel sælgers subjektive beregning optimering af ejendomsportefølje 5

6 Definition af markedsværdi Den skønnede værdi, som en ejendom vil blive handlet til på vurderings-datoen mellem en villig køber og en villig sælger i en armslængde-transaktion efter passende markedsføring, hvori parterne begge har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang Definition af markedsværdi oversat fra Red Book (RICS) Markedsværdien opgøres uden hensyntagen til gæld Markedsværdien opgøres eksklusive transaktionsomkostninger Markedsværdien skal reflektere en forventning om fremtidige ændringer til ejendommens forhold 6

7 Definition af markedsværdi Der skal ses bort fra "særlig værdi" eller "liebhaverværdi": Karaktertræk der gør ejendommen mere attraktiv for en bestemt køber end for det generelle udsnit af købere Markedsværdi kræver, at der ses bort fra ethvert element af særlig værdi, idet der på ethvert givet tidspunkt forudsættes, at der er en villig køber og ikke en bestemt villig køber. 7

8 Værdiansættelse af ejendomme Tre metoder: Sammenlignelige salgspriser Opførelsesprisen Indkomstkapitalisering 8

9 Sammenlignelige salgspriser Ejendommen har samme karakteristika - Beliggenhed - Stand - Størrelse - Lejersammensætning - Lejers bonitet - Nylig handel Den bedste metode, men kan ofte ikke anvendes på investeringsejendomme. Metode kan med fordel benyttes på ejerboliger. 9

10 Opførelsesprisen Består i en vurdering af, hvad der på vurderingsdagen vil koste at genopføre den aktuelle bygning på den pågældende grund. Desuden skal der foretages nedskrivning svarende til slid og funktionel forældelse. Metoden benyttes ved særlige ejendomme, hvor det ikke er muligt at anvende de to andre metoder. 10

11 Indkomstkapitalisering Den afkastbaserede model Discounted Cash Flow modellen (DCF) Det er disse metoder der er de mest anvendte for investeringsejendomme. 11

12 Publikationer 12

13 Markedet for værdiansættelse af investeringsejendomme Anbefalinger - lavet på baggrund af et ønske om gennemsigtighed fra markedsaktører Investorer Marked Producenter Brugere 13

14 Publikationer Værdiansættelse af Diplom i investeringsejendom vurdering en referenceramme (Dansk for forrentningskrav Ejendomsmæglerforening) Værdiansættelse af investeringsejendom 2013 anbefalinger til DCF-modellen Værdiansættelse af fast ejendom en introduktion til DCF-modellen % anvender DCF-modellen % anvender DCF-modellen 14

15 Udgivelser Vurderingssystem til den offentlige vurdering, Engberg-udvalget (september 2014) Værdiansættelse af investeringsejendomme Definition af forrentningskravet (marts 2013) Finanstilsynet: Måling af ejendomme til dagsværdi, bilag 9 (marts 2012) Værdiansættelse af investeringsejendomme - anbefalinger til DCF-modellen (oktober 2010) RICS guidance note, Discounted cash flow for commercial property investments (august 2010) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om måling (værdiansættelse) af ejendomme (april 2009) Værdiansættelse af fast ejendom en introduktion til DCF-modellen (oktober 2006) 15

16 Definition af forrentningskravet Målsætning med publikationen: Skabe ensartet brug af forrentningskravet i markedet Etablere sammenhæng til forrentningskrav anvendt i udlandet 16

17 Anbefalinger til DCF-modellen Målsætning med publikationen Skabe øget gennemsigtighed i værdiansættelserne (transparens) Skabe grundlag for ensartede værdiansættelser (tillid) 17

18 Anbefalinger til DCF-modellen Internationalt forankret Teoretisk underbyggede anbefalinger Praktiske eksempler på håndtering Væk fra det mekaniske og fokus på markedet/ forudsætninger Fokus på ejendommens værdiskabende elementer. 18

19 Situationen på dagens marked 19

20 Hvem: Intern/ekstern værdiansættelse Ved intern vurdering har ledelsen ansvaret for værdiansættelsen og arbejdet er i praksis lavet af medarbejdere i virksomheden - evt. med hjælp fra eksterne vurderingsmand Ved ekstern vurdering har en ekstern vurderingsmand ansvaret for værdiansættelsen og arbejdet sker i praksis i dialog med medarbejderne i virksomheden 20

21 Intern eller ekstern vurdering? Argumenter for intern:??? Argumenter for ekstern:?? 21

22 Intern eller ekstern vurdering? Argumenter for intern: Ejeren kender ejendommen bedst Vurderingsmænd koster penge Ledelsen har ansvaret Argumenter for ekstern: Vurderingsmanden kender markedet Uafhængig vurdering 22

23 Intern/ekstern værdiansættelse, IPD, 2013 Pct Sverige Norge Danmark Interne Eksterne 23 Kilde: IPD

24 Intern/ekstern værdiansættelse i Sverige Pct Interne Eksterne 24 Kilde: IPD

25 Hvordan: Afkastbaserede/DCFmodellen Institutionelle investorers investeringsejendomme har hidtil skullet værdisættes ved hjælp af den afkastbaserede model Fra regnskabsår 2005 blev Discounted Cash Flowmodellen tilladt for institutionelle investorer 25

26 Udvikling i værdiansættelsesmetoder DCF metoden vinder større udbredelse. DCF er nu størst. 26 Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks

27 Værdisætningsmetoder i de nordiske lande, 2013 Pct. 27 Kilde: IPD

28 Hvor præcise er værdiansættelserne? Grafen viser prisen for 561 solgte ejendomme i 11 Danmark i perioden i forhold til 9 den forrige vurdering 8 ultimo året y = 1.01x Salgspris, DKK (log) R 2 = Forrige markedsvurdering, DKK (log) 28 Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks

29 Hvor præcise er værdiansættelserne? Andel af transaktioner inden for +/- 10 procent af sidste vurdering. Kilde: RICS IPD Valuation and Sale Price Report Europe (2010, 2009) Frankrig 37 % (40,63) Holland 74 % (64,65) Tyskland 44 % (50,53) Storbritannien 68 % (57,55) 29

30 Hvor præcise er værdiansættelserne? Andel af transaktioner inden for +/- 10 procent af sidste vurdering. Kilde: Property valuation in the Nordic countries. IPD Norden, KTI Finland, RICS Danmark 38 % Finland 43 % Norge 40 % Sverige 45 % 30

31 Hvor præcise er værdiansættelserne? 2011 (2010, 2009) Andel af transaktioner inden for +/- 20 procent af sidste vurdering. Kilde: RICS IPD Valuation and Sale Price Report Europe Frankrig 58 (52,86) Holland 91 (80,88) Tyskland 60 (75,69) Storbritannien 87 (82,82) 31

32 Hvor præcise er værdiansættelserne? Andel af transaktioner inden for +/- 20 procent af sidste vurdering. Kilde: Property valuation in the Nordic countries. IPD Norden, KTI Finland, RICS Danmark 60 % Finland 63 % Norge 63 % Sverige 72 % 32

33 Hvor præcise er værdiansættelserne? Gennemsnitlig absolut forskel på markedsjusteret salgspris og sidste vurdering, værdivægtet, 2011 Frankrig 21,7 % Kilde: RICS IPD Valuation and Sale Price Report Europe Holland 6,0 % Tyskland 13,6 % Storbritannien 10,2 % 33

34 Hvor præcise er værdiansættelserne? Gennemsnitlig absolut forskel på markedsjusteret salgspris og sidste vurdering, værdivægtet, 2011 Kilde: Property valuation in the Nordic countries. IPD Norden, KTI Finland, RICS. 2010&11 (2006&2007) Danmark 8 % (24) Finland 7 % (15) Norge 8 % (20) Sverige 12 % (20) 34

35 Forrentningskrav Både i den afkastbaserede model og i DCF-modellen anvender man forrentningskrav Forrentningskravet er afhængig af Samfundsforhold: Obligationsrenten, konjunktursituationen, inflationen og den forventede udvikling heri Ejendomsspecifikke forhold: Ejendomstype og anvendelsesmuligheder, beliggenhed, indretning mv. 35

36 Forrentningskrav Et forrentningskrav kan tolkes som den forrentning, man vil kræve for en ejendom, hvis man skulle købe den Strøgbutikker har lavt forrentningskrav, da de typisk er nemme at udleje, og man derfor ikke risikerer tomgang Fabrikshaller kræver ofte ombygning, hvis lejer opsiger kontrakten og vil derfor have et højt forrentningskrav 36

37 Forrentningskrav - definition Jf. Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCFmodellen: Forrentningskravet er ejendommens benchmarkafkastkrav 1) fastsat til brug for den afkastbaserede model før reguleringer. Forrentningskravet anvendt i terminalåret i DCF-modellen skal fortolkes tilsvarende som forrentningskravet til brug for den afkastbaserede model. 1) Benchmarkafkastkrav er et forrentningskrav for en given ejendom renset for potentialer og risici, således at alle reguleringer som eksempelvis afvigelser fra markedsleje, tomgang, lejerabatter, opsat vedligehold mv. er foretaget efter at den kapitaliserede værdi er beregnet. 37

38 Faktiske forrentningskrav 2013 Høj Lav Kontor, Kbh. CBD Butik, shopping centre 5,3 6,7 (2003) 5,2 (2007) 5,7 7,2 (2001) 5,7 (2013) Industri 7,9 8,7 (2001) 6,3 (2007) Bolig, København 4,6 5,3 (2000) 2,6 (2006) 38 Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks

39 Den afkastbaserede metode 39

40 Afkastbaserede metode Værdien af en ejendom V er givet ved: NI V = 100 ± S R real Hvor: NI = R real = S = nettoindtægter (markedskonforme) forrentningskrav særlige forhold 40

41 Afkastbaserede metode NI V = 100 ± S R real Nettoindtægter markedsleje minus markedskonforme driftsomkostninger 41

42 Afkastbaserede metode NI V = 100 ± S R real Forrentningskrav individuel for hver ejendom afspejle beliggenhed, risiko, type mv. 42

43 Afkastbaserede metode V Særlige forhold: NI = 100 R real tillæg for forudbetalinger og deposita tillæg/fradrag for mer-/mindreleje fradrag for tomgang fradrag for udskudt vedligeholdelse ± S 43

44 Afkastbaserede model - eksempel Antag: forrentningskrav (R real ) = 5,0% nettoindtægter (NI) = fradrag for tomgang = kr. Så bliver værdien af ejendommen: V = =

45 Afkastbaserede model - eksempel hvad betyder forrentningskravet? Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Lejeindtægt Vedligeholdelse Administration Driftsomk Nettoindtægter Afkastkrav 5,0 5,5 6,0 Særlige forhold Værdi

46 Opgave 46

47 Discounted Cash Flow-modellen (DCF-modellen) Grundtanken bag DCF og den afkastbaserede model er ens: Værdien af en ejendom afhænger af driften (nettoindtægterne) I DCF forsøger man at strukturere de særlige forhold (S) ved at kigge detaljeret på en analyseperiode på typisk 10 år 47

48 DCF-modellen i praksis Fordelen ved DCF-modellen er, at man i analyseperioden ser detaljeret på nettoindtægterne For hvert år vurderes forventet tomgang lejeindtægter vedligeholdelse. 48

49 Forrentningskrav - forskelle Afkastbaserede model DCF-model Risikofri realrente 1,0 % Risikotillæg 6,5 % I alt 7,5 % Risikofri realrente 1,0 % Forventet inflation 2,0 % Risikotillæg 6,5 % I alt 9,5 % 49

50 Diskonteringsrenten Jf. Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen: Diskonteringsrenten er ejendommens nominelle forrentningskrav, dvs. benchmarkafkastkravet inklusive inflation. Forrentningskravet efter den afkastbaserede model før reguleringer er som udgangspunkt lig diskonteringsrenten fratrukket inflation. 50

51 DCF-modellen Værdien af en ejendom er givet ved: V NI n t + t t= 1 (1 + Rnom ) (1 + = T R n nom ) n Hvor: V = værdi NI = nettoindtægter t = tid n = analyseperiode (typisk 5-10 år) R real = forrentningskrav R nom = diskonteringsrente T n = terminalværdi 51

52 DCF-modellen - fortsat V n NIt + (1 + R ) t (1 + t= 1 nom = T R n nom ) n I første led ses på analyseperioden (5-10 år) I tælleren er nettoindtægterne I nævneren er der en diskonteringsfaktor, der er bestemt ved diskonteringsrenten 52

53 DCF-modellen - fortsat V Hvor: n NIt + (1 + R ) t (1 + t= 1 nom = NI n+ 1 Tn = Rreal T R n nom I andet led ses på årene efter analyseperioden I tælleren er terminalværdien, som bestemmes ved den afkastbaserede model I nævneren er der en diskonteringsfaktor, som er bestemt ved diskonteringsrenten ) n 53

54 DCF-modellen m. inflation V NI n t + (1 + R ) t (1 + t= 1 nom = T n R nom ) n Normalt vil inflationen være inkluderet i driftsbudgetterne for analyseårene, og nettoindtægterne skal derfor tilbagediskonteres med den nominelle diskonteringsrente 54

55 DCF-modellen m. inflation V = NI n+ 1 n NI t + (1 + R ) t (1 + t= 1 nom R R real ) n nom Værdien af ejendommen i terminalåret vil også være bestemt med udgangspunkt i driftsbudgetterne (med inflation) og skal derfor tilbagediskonteres med den nominelle diskonteringsrente Selve terminalværdien bestemmes vha. det reale forrentningskravet 55

56 DCF-modellen - eksempel Alle tal i t.kr. År Terminalår Forrentningskrav % 5,00 Inflation % 2,00 Diskonteringsrente % 7,00 0,93 0,87 0,82 Markedsleje Tomgang Udgifter Driftsresultat / cash flow DCF-metode NV årlig cash flow NV cash flows NV terminalværdi Markedsværdi DCF-metode

57 DCF-modellen - eksempel Tomgang og større vedligeholdelse i år 2 Alle tal i t.kr. År Terminalår Forrentningskrav % 5,00 Inflation % 2,00 Diskonteringsrente % 7,00 0,93 0,87 0,82 Markedsleje Tomgang Udgifter Driftsresultat / cash flow DCF-metode NV årlig cash flow NV cash flows NV terminalværdi Markedsværdi DCF-metode

58 DCF-model i trin Fem trin: 1. Bestemmelse af cash flow i budgetperiode 2. Tilbagediskontering af cash flow fra budgetperiode til i dag 3. Bestemmelse af terminalværdi 4. Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag 5. Ejendommens værdi bestemmes som summen af de tilbagediskonterede værdier 58

59 Nyt eksempel DCF-modellen Antagelser: Ejendommen er på m2, og den er udlejet til flere lejere, der som udgangspunkt ikke forventes at fraflytte deres lejemål i en 10-årig periode Lejerne afholder stigninger i skatter og afgifter Ejerne afholder alle øvrige driftsomkostninger, serviceabonnementer, forsikring, vicevært mv. Administrationsomkostningerne udgør 2 % af lejeindtægterne Der afsættes 30 kr./m2 til udvendig vedligeholdelse Diskonteringsrente 7,75 % (inkl. inflation) Forventet inflation 2,00 % Deposita medtages ikke i eksemplet I år 4 forventes en nødvendig investering på 1 mio. kr. til en ny varmecentral Der forventes 5 % tomgang i årene efter budgetperioden, og indretningsomkostninger på kr. om året. På grund af tomgangen får ejer udgifter til varme. 59

60 Trin 1: Cash flow (Alle tal i kr.) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Lejeindtægter Andre indtægter Tomgang Bruttoleje Driftsudgifter Ejendomsskatter og afgifter Ejendommens andel af varme/fællesudgifter Administration Udvendig vedligeholdelse Indretningsudgifter / investeringer Udgifter i alt Cash flow

61 Trin 2: Tilbagediskontering af cash flow Cash flow År 1 År 2 År 3 År 4 År 10 Tilbagediskonterede værdier fra år År År Diskonteringsrente: 7,75 % År År År

62 Trin 3: Terminalværdi (Alle tal i kr.) Terminalår Lejeindtægter Andre indtægter 0 Tomgang -429 Bruttoleje Terminalværdi= Cash flow / forrentningskrav Dvs. Driftsudgifter -609 Ejendomsskatter og afgifter -201 Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -68 6,669 mio. kr. / 0,0575 = 115,989 mio. kr. Administration -172 Udvendig vedligeholdelse -329 Indretningsudgifter / investeringer -100 Udgifter i alt Cash flow

63 Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdi Nutidsværdi = terminalværdi tilbagediskonteret 115,989 mio. kr. / (1+ 0,0775) 10 = 54,985 mio. kr. 63

64 Trin 5: Ejendommens værdi (i mio. kr.) Værdi = sum af tilbagediskonterede værdier = 5, , , ,985 = 97,847 kr. 64

65 Opgave 65

66 Sammenhæng mellem den afkastbaserede model og DCFmodellen 66

67 Sammenhæng Valg af model bør ikke have betydning for værdiansættelsen Når de to modeller anvendes kan der opnås konsistens, hvis input til modellerne behandles på samme måde Det er især værd at hæfte sig ved: Forrentningskravet Fase 1 og fase 3 reguleringer 67

68 Eksempel kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Terminalår Lejeindtægter (markedsleje) Merleje for særindretning Tomgang Driftsomkostninger Opsat vedligehold Frie pengestrømme fra driften Diskonteringsfaktor 0,935 0,873 0,816 0,763 0,713 Nutidsværdi af frie pengestrømme

69 Eksempel, fortsat Nutidsværdi af budgetperiode Nutidsværdi af terminalår * * beregnes som ( / 0,05 x 0,713) Værdi af ejendom Forrentningskrav 5,0 % Inflation 2,0 % Diskonteringsrente 7,0 % 69

70 Eksempel, fortsat Afkastbaseret model (DCF-afkast) Afkastbaseret model (1. års afkast) Fase 1 Lejeindtægter (markedsleje) Lejeindtægter Driftsomkostninger Driftsomkostninger Nettodriftsresultat Nettodriftsresultat Fase 2 Forrentningskrav 5,00 % 1. års afkast 5,63 % Værdi af ejendom før reguleringer Værdi af ejendom Fase 3 Reguleringer: Fradrag for tomgang i år Opsat vedligehold Merleje for særindretning Forskellen mellem forrentningskravet på 5,0 % og første års afkast på 5,63 % kan henføres til reguleringer af potentialer og risici i fase 3. Ved fastsættelse af diskonteringsrenten skal forrentningskravet være eksklusive potentialer og risici Værdi af ejendom

71 Anbefalinger s. 32 Sammenhæng Diskonteringsrenten i DCF-modellen er alene identisk med forrentningskravet tillagt inflation (nominelle forrentningskrav), såfremt der i forrentningskravet anvendt i den afkastbaserede model ikke er indregnet risici og potentialer, som fx tomgang, afvigelser til markedsleje, opsat vedligehold, potentielle udviklingsmuligheder e.l., som bør fragå i fase tre ved anvendelse af den afkastbaserede model 71

72 Anbefalinger til DCF-modellen 72

73 Anbefalinger Komitéen for god selskabsledelse, anbefalinger for børsnoterede selskaber, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), ikke børsnoterede selskaber Global Investment Performance Standards (GIPS), standard for finansiel performancemåling 73

74 Anbefalinger, s. 22 Uden finansiering Det anbefales, at de frie pengestrømme består af pengestrømme vedrørende ejendommens drift og pengestrømme fra investeringsaktiviteter. Pengestrømme der vedrører finansieringsaktiviteter bør ikke indgå i ejendommens frie pengestrømme 74

75 Diskonteringstidspunkt Kvartalsvis forudbetalt 1. januar 1. april 1. juli 1. oktober 0 0,25 0,5 0,75 Gennemsnitlig årlig diskontering = 0,375 år 1. januar 1. april 1. juni 1. oktober Årligt gennemsnit Frie pengestrømme Diskonteringstidspunkt 0,00 0,25 0,50 0,75 0,375 Diskonteringsfaktor * 1,00 0,98 0,95 0,93 0,97 (tidsværdi af penge) Nutidværdi af frie pengestrømme Sum af nutidsværdi * Diskonteringsrente 10% 75

76 Diskonteringstidspunkt Kvartalsvis bagud betalt 1. januar 1. april 1. juli 1. oktober 0,25 0,5 0,75 1 Gennemsnitlig årlig diskontering = 0,625 år 1. januar 1. april 1. juni 1. oktober Årligt gennemsnit Frie pengestrømme Diskonteringstidspunkt 0,25 0,50 0,75 1,00 0,625 Diskonteringsfaktor 0,98 0,95 0,93 0,91 0,94 (tidsværdi af penge) Nutidværdi af frie pengestrømme Sum af nutidsværdi * Diskonteringsrente 10% 76

77 Diskonteringstidspunkt Årligt bagud betalt 1. januar 1. januar 1 Gennemsnitlig årlig diskontering = 1 år 1. januar 1. januar Årligt gennemsnit Frie pengestrømme Diskonteringstidspunkt 1,00 1,00 Diskonteringsfaktor 0,91 0,91 (tidsværdi af penge) Nutidværdi af frie pengestrømme Sum af nutidsværdi * Diskonteringsrente 10% 77

78 Anbefalinger, s. 23 Datering ultimo Det anbefales, at de frie pengestrømme diskonteres fra ultimo året for at opretholde den teoretiske konsistens med den afkastbaserede model. Såfremt pengestrømmene ikke forfalder ultimo anbefales det at værdien af de pengestrømme, der forfalder tidligere på året, specificeres særskilt og medregnes med en forrentning svarende til ejendommens diskonteringsrente 78

79 Anbefalinger, s. 27 Budgetperiodens længde Budgetperiodens længde skal afspejle perioden frem til det tidspunkt, hvor ejendommens frie pengestrømme stabiliseres, dvs. at vækstraten svarer til den langsigtede inflation. Ved beregning af terminalværdien kapitaliseres de stabiliserede frie pengestrømme med det vurderede forrentningskrav i terminalåret, hvorefter terminalværdien skal diskonteres tilbage til år 0 med diskonteringsfaktoren for det sidste år i budgetperioden 79

80 Anbefalinger, s. 27 fortsat Én diskonteringsrente Det anbefales, at forrentningskravet anvendt i terminalåret er lig diskonteringsrenten (eksklusive inflation) anvendt i budgetperioden. En eventuel forskel mellem forrentningskravet og diskonteringsrenten (eksklusive inflation) skal være begrundet i fundamentale ændringer i ejendommens underliggende risiko som følge af eksempelvist afholdelse af væsentlige investeringer der ændre ejendommens karakter, ændringer i lejerbonitet, kontraktforhold eller lignende. 80

81 Anbefalinger, s. 29 Forrentning af deposita Det anbefales, at værdien af deposita indregnes ved at tillægge forrentningen af deposita til ejendommens nettodriftsresultat. Set ud fra en likviditetsmæssig betragtning bør forrentningen af deposita ske til en risikofri rente (statsobligation) og med et forrentningskrav der afspejler ejendommens driftsrisiko, som antages at afspejle den risiko der er forbundet med deposita kan kræves tilbagebetalt 81

82 Forrentning af deposita Det har været udbredt at lægge deposita til ejendommens værdi Den antagelse holder kun, hvis forrentningen af deposita er lig forrentningskravet og hvis deposita aldrig skal tilbagebetales 82

83 Anbefalinger, s. 29 Deposita forrentes til en risikofri rente. Der bør tages hensyn til tomgang Det anbefales, at værdien af deposita indregnes ved at tillægge forrentningen af deposita til ejendommens nettodriftsresultat. Set ud fra en likviditetsmæssig betragtning bør forrentningen af deposita ske til en risikofri rente (statsobligation) og med et forrentningskrav der afspejler ejendommens driftsrisiko, som antages at afspejle den risiko der er forbundet med deposita kan kræves tilbagebetalt 83

84 Anbefalinger, s. 29 Inflation anvendes til pristalsregulering medmindre andet er aftalt eller er markedskonformt Det anbefales, at ejendommens lejeindtægter og driftsomkostninger pristalsreguleres med Den Europæiske Centralbanks langsigtede inflationsmål, medmindre en anden kontraktfastsat pristalsregulering er aftalt. Den Europæiske Centralbanks langsigtede inflationsmål udgør 2,0 % pr. oktober

85 Anden pristalsregulering, s. 46 Skyggeberegning af markedsleje (afvigelse i forhold til markedsleje) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Terminalår Aktuel leje Markedsleje

86 Anden pristalsregulering, s. 47 Skyggeberegning af markedsleje (minimumsregulering) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Terminalår Aktuel leje (regulering 4,0 %) Aktuel leje (regulering 2,0 %)

87 Anbefalinger, s. 32 Diskonteringsrente = forrentningskrav + inflation Diskonteringsrenten i DCF-modellen til brug for tilbagediskontering af budgetterede pengestrømme afspejler investors nominelle forrentningskrav til den investerede kapital. Diskonteringsrenten er som udgangspunkt identisk med forrentningskravet i den afkastbaserede model med tillæg af den anvendte langsigtede inflation Såfremt forrentningskravet i den afkastbaserede model er specificeret realt, skal diskonteringsrenten multipliceres med den anvendte langsigtede inflation for at opnå en nominel diskonteringsrente til brug for diskontering af ejendommens budgetterede pengestrømme 87

88 Diskonteringsrente Approksimativt realt forrentningskrav: 5,00% 2,00% 7,00% x 5,0%+2,0%=7,0% Realt forrentningskrav: 5,00% 2,00% 7,10% (1+5,0%)* (1+2,0%)=7,1% Realt forrentningskrav: 4,90% 2,00% 7,00% (1+4,9%)* (1+2,0%)=7,0% 88

89 Anbefalinger, s. 36 Fastsættelse af diskonteringsrenten på blandede ejendomme Lejeindtægt Fordeling Diskonteringsrente (inklusive inflation Vægtet værdi Kontor % 8,00 % Bolig % 6,50 % Butik % 7,00 % Total % Vægtet diskonteringsrente 7,32 % 89

90 Opgaver 90

91 Risikofaktorer der påvirker forrentningskravet 91

92 Finanstilsynet De specifikke forhold ved den enkelte ejendom, der influerer på forrentningskravet, er forhold, der påvirker sikkerheden for, at ejendommens afkast vil kunne opretholdes. Disse særlige forhold er især: Ejendomstype og anvendelsesmulighed (beboelse, kontor, butik, industri, lager mv.) Beliggenhed Indretning og vedligeholdelsesstand samt Lejekontrakters løbetid, lejereguleringsklausuler og lejeres bonitet 92

93 Forrentningskrav ifølge introduktion til DCF-modellen,

94 Risikofaktorer i forrentningskravet Risikofri rente Markedsrisici Specifikke risici 94

95 Risikofri rente Fx statsobligation anvendes ofte som indikator for risikofri rente. Hvis et land trues af bankerot, så bør den risikofri rente ikke være en statsobligation fra dette land, da en sådan ikke er risikofri på dette tidspunkt Længden på den risikofri rente bør afspejle investeringshorisonten 95

96 Markedsrisici Illikviditet ved salg (fx enhedsstørrelse, transaktionstid, adgang til finansiering) Risiko ved estimering af markedslejeforventninger (fremskrivning af markedslejevækst) Risiko ved estimering af forrentningskrav (fremskrivning af ændringer i forrentningskrav) Risiko ved beliggenhed, økonomisk, fysisk og funktionel værdiforringelse pga. strukturelle ændringer Risiko i forbindelse med lovændring (fx planlægning/medviden om kontrakter, ændring af finanspolitik mv.) 96

97 Specifikke risici Manglende lejebetalinger (aftalerisiko) Manglende mulighed for genudlejning (tomgang) Ejer-udgifter, administration og vedligeholdelse Forskellige lejestrukturer (lejeniveauer, lejeafbrydelser) 97

98 Indregning af risici Vigtigt at risici ikke indregnes dobbelt i pengestrømme og forrentningskrav. Forhold der kan medtages i pengestrømme skal medtages heri og ikke i forrentningskravet, således at kun den relaterede risiko indregnes i forrentningskravet. Fx tomgang, der er indregnet i pengestrømmene med de forventede niveauer. I forrentningskravet skal indregnes den risiko, der kan henføres til at den forventede tomgang ikke realiseres. 98

99 Internationale forrentningskrav 99

100 Forrentningskravet er investors forventning til forrentningen af investeringen Der kan måles forrentning på flere måder På engelsk bruges yield og capitalisation rate For obligationer bruges for eksempel current yield, der er den direkte rente (kuponrenten divideret med markedskursen) 100

101 Internationale definitioner Net initial yield Running yield Reversionary yield Equivalent yield Equated yield Exit yield 101

102 Equivalent yield = Forrentningskravet (realt) Equated yield = Diskonteringsrenten (nominelt) 102

103 Exit yield = den kalkulationsrente, som anvendes i terminalperioden i DCF-modellen Net initial yield I Nordamerika going-in capitalisation rate og i Commonwealth all-risks-yield I en stabiliseret ejendom vil net initial yield være lig equivalent yield I en ikke stabiliseret ejendom siger net initial yield meget lidt om forrentningen på den samlede investering 103

104 Running yield = forrentning udregnet for enkelte perioder (for eksempel år) Reversionary yield = den forrentning der opnås, når en ikke stabiliseret ejendom igen er stabiliseret og kan lejes ud til markedsleje 104

105 Gross capital value (GCV) Bruttokapitalværdi GCV repræsenterer det beløb, en køber skal betale inklusiv skatter og afgifter i forbindelse med køb af fast ejendom samt andre omkostninger som advokatsalær og mægler (afhængig af praksis i det lokale marked) Det er ofte også praksis at indregne forskellige anlægskapitalomkostninger som direkte omkostninger i GCV, som fx nødvendige arbejder eller reparationer (udover det, der dækkes af de årlige vedligeholdelsesomkostninger) Ved at fratrække købsomkostninger og anlægskapitalomkostninger fra GCV, giver det en nettoværdi, der repræsenterer den pris, som sælgeren modtager 105

106 Forkortelser GCV = Gross capital value bruttokapitalværdi. NMR = Net market rental value nettomarkedsleje. NOR = Net operating rental income nettolejeindtægt. NR = Initial net operating income initial nettodriftsindtægt. 106

107 Eksempel Net initial yield=nr/gcv ( / ) = 3,44% Running yield (t=3) = NOR/GCV ( / ) = -0,73% Reversionary yield = NMR/GCV (107,517 / 1,975,000) = 5.44% Equivalent yield = 5.00% Equated yield = 7.00% Exit yield = 5.00% 107

108 Eksempel 108

109 Opgave Ejendomsværdien på kontorejendommen er 20 mio. kr. Forrentningskravet er 5,5% År 1 er ejendommen tom, men i år 2 flytter en ny lejer ind i ejendommen til en reduceret leje, og i år 3 betales og fremefter betales markedsleje Pengestrømmene i de tre første år er: ( , , ) Det forventes, at den nye lejer bliver boende fremover Udregn net initial yield, running yield år 2, reversionary yield, equivalent yield, equated yield og exit yield 109

110 De vigtigste pointer... Den afkastbaserede model DCF-modellen Forrentningskrav Diskonteringsrenten Sammenhæng mellem de to modeller Anbefalinger til DCF-modellen Definition af forrentningskravet 110

111 Præsentation af anvendte DCF modeller 111

112 Anvendte DCF modeller C&B SYSTEMER Simpler Valuation (Lund & Lindhardt) CURACALC er udviklet af Cura Management ARGUS Valuation 112

113 C&B SYSTEMER 113

114 C&B SYSTEMER 114

115 C&B SYSTEMER Alle tal i 1000 kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Termina lår Indtægter: Lejeindtægter, bolig Lejeindtægter, erhverv Ref. driftsudgifter Andre indtægter Tomgang Indtægter i alt Udgifter: Driftsudgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Cash flow Nutidsværdi cash flow Diskonteringsrente 5,78 % Forrentningskrav 3,78 % Terminalværdi Nutidsværdi terminalværdi Nutidsværdi cashflow år Ejendommens værdi

116 Simpler Valuation Simpler Valuation udbydes af Lund & Lindhart Simpler Valuation er et værktøj til at håndtere værdiansættelse af investeringsejendomme Systemet bygger beregningsteknisk på DCF-modellen Simpler Valuation er gennemtestet og bygger på Ejendomsforeningen Danmarks anbefalinger til værdiansættelse af investeringsejendomme med DCFmodellen 116

117 Simpler Valuation Følsomhedsanalyse af ejendommens værdiansættelse ved ændring i afkastniveuaer Værdioptimering af ejendomme til brug for asset management Minimering af fejl både i datainput og beregningsteknisk 117

118 Simpler Valuation Hurtigt at opdatere tidligere værdiansættelser Sammenligning op mod seneste værdiansættelse med henblik på at vurdere ændringer i værdifastsættelsen/ bogført værdi 118

119 CURACALC CURACALC er udviklet af Cura Management Det er et værkstøj til værdiansættelse og porteføljestyring Anvendes til periodisk værdiansættelse og ad hoc simulering og analyseopgaver med DCF-modellen 119

120 CURACALC Indeholder blandt andet en række generelle input blandt andet: Stamoplysninger om den enkelte ejendom Forudsætninger vedrørende inflation, forrentningskrav, omkostninger, langsigtet tomgang, regulering til markedsleje, kontraktvilkår, årlig leje, lejeudvikling, driftsomkostninger, etc. 120

121 CURACALC Der opstilles et detaljeret 10-årigt cash flow og porteføljens samt ejendommenes aktuelle dagsværdi udregnes. Outputdelen af CURACALC indeholder ledelsesinformation herunder grafiske præsentationer med følsomhedsanalyser etc. 121

122 ARGUS ARGUS software er en international virksomhed ARGUS Valuation - Capitalisation ARGUS Valuation DCF 122

123 Telefon: Ejendomsforeningen Danmark Havnegade Aarhus C Nørre Voldgade København K 123

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen

Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen EJENDOM & ENTREPRISE Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen AUDIT 1 Et skridt i den rigtige retning Hvad er vores målsætning? Skabe øget gennemsigtighed i værdiansættelserne

Læs mere

De engelske yields. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav Director Per Weinreich, MRICS. Den 10.

De engelske yields. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav Director Per Weinreich, MRICS. Den 10. De engelske yields Værdiansættelse af investeringsejendomme definition af forrentningskrav Director Per Weinreich, MRICS Den 10. april 2013 Internationale definitioner Yields / Capitalisation Rate I Danmark

Læs mere

Værdiansættelse af investeringsejendomme. Definition af forrentningskrav. ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40

Værdiansættelse af investeringsejendomme. Definition af forrentningskrav. ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Værdiansættelse af investeringsejendomme Definition af forrentningskrav ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav Udgivet af: Ejendomsforeningen

Læs mere

Værdiansættelse af investeringsejendomme

Værdiansættelse af investeringsejendomme Værdiansættelse af investeringsejendomme Definition af forrentningskrav Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav Udgivet af: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2

Læs mere

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave

Læs mere

2 Værdiansættelse af fast ejendom en introduktion til DCF-modellen

2 Værdiansættelse af fast ejendom en introduktion til DCF-modellen DCF-modellen Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 1358 København K www.ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 8 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Hjemmeopgave 3. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Hjemmeopgave 3 Hjemmeopgave 3 er eksamensopgaven fra 2014 i Ejendomsinvestering og finansiering. Til eksamen er der fire timer til at løse de fem opgaver. Aflever til følgende e-mail: opgaver@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance

Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten. Ny årsregnskabslov tema december Audit & Assurance Investeringsejendomme Oplysninger i årsrapporten Ny årsregnskabslov tema 14 5. december 2017 Audit & Assurance Indhold Investeringsejendomme oplysninger i årsrapporten 2 Eksempel 1 4 Forudsætninger Forslag

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF 0 v/nic holas Thurø RED Property Advisers Palægade 6, 4. 1261 København K. Tlf.: 33 13 13 99 RED Propert y Advisers Rådgiver og erhvervsmægler

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 2 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse.

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse. REGNSKAB OG RAPPORTERING PRODUKT KATALOG Indhold Værdiansættelse af ejendomme side 1 Ejendomsanalyse. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Juni 2009 Ejendomsforeningen Danmarks baggrund for at samle anbefalingerne Disse anbefalinger henvender

Læs mere

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune)

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune) Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 780 Offentligt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter

Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter Allan Pedersen 10. april 2013 0 Agenda Præsentation Årsrapporten Formål Grundliggende kvalitetskrav Oplysninger Oplysningskrav Ledelsesberetningen

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 3 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

KT Ejendomme Odense A/S

KT Ejendomme Odense A/S KT Ejendomme Odense A/S Thujavej 43, 5250 Odense SV Årsrapport for 1. maj 2015-30. april 2016 (24. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2016

Læs mere

Dagsværdi af investeringsejendomme

Dagsværdi af investeringsejendomme Cand.merc.aud Speciale Dagsværdi af investeringsejendomme Det bedste udtryk for dagsværdi Forfatter: Jesper Loft Mikkelsen Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann BSS Aarhus Universitet Anslag: 43.920 Side 1

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE

K/S FABRIKSVEJ, ODENSE K/S FABRIKSVEJ, ODENSE Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2015 Brian I. Petersen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ejendomsselskabet Norden III Invest P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Norden III Invest P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Norden III Invest P/S c/o EjendomsSelskabet Norden A/S, Store Strandstræde 20, 1255 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 58 73 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

DTZ Egeskov & Lindquist A/S

DTZ Egeskov & Lindquist A/S DTZ Egeskov & Lindquist A/S Valuation of development land (VIP 12) v/associeret partner, Morten Jensen www.dtz.dk info@dtz.dk Residualværdi-modellen Introduktion Hvad er baggrunden for dette emne? Værdiansættelse

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Colliers MarkedsPULS. 2. kvartal 2016 MARKEDSLEJE OG AFKASTKRAV. Kategorierne kan defineres således: Bedste. Markedsleje. Standard.

Colliers MarkedsPULS. 2. kvartal 2016 MARKEDSLEJE OG AFKASTKRAV. Kategorierne kan defineres således: Bedste. Markedsleje. Standard. Colliers MarkedsPULS 2. kvartal 2016 Colliers MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Colliers MarkedsPULS. 3. kvartal 2016 MARKEDSLEJE OG AFKASTKRAV. Kategorierne kan defineres således: Markedsleje. Bedste. Standard.

Colliers MarkedsPULS. 3. kvartal 2016 MARKEDSLEJE OG AFKASTKRAV. Kategorierne kan defineres således: Markedsleje. Bedste. Standard. Colliers MarkedsPULS 3. kvartal 2016 Colliers MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014

Værdiansættelse. Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen. 9 September 2014 Værdiansættelse Revisordøgnet *14 Hans Jørgen Knudsen 9 September 2014 Vejledning i værdiansættelse Vejledning i værdiansættelse med fokus på SMV-segmentet Forventes klar i efteråret 2014 Indeholder en

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Finanstilsynets erfaring med værdiansættelse af fast ejendom

Finanstilsynets erfaring med værdiansættelse af fast ejendom Finanstilsynets erfaring med værdiansættelse af fast ejendom Fredag den 21. november 2014 Jørn Aagaard-Hansen Finanstilsynet Værdiansættelse af fast ejendom i Finanstilsynet Intern serviceafdeling (REAL)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Finland Retail II. c/o Martinsen Aarhus, Voldbjergvej 16,2, 8240 Risskov. Årsrapport for

K/S Finland Retail II. c/o Martinsen Aarhus, Voldbjergvej 16,2, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 K/S Finland Retail II c/o Martinsen Aarhus, Voldbjergvej 16,2, 8240 Risskov Årsrapport for

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 1 1 Ejendomsinvestering og finansiering Forventninger til faget Baggrund 2 Ejendomsinvestering og finansiering Praktisk information: Medbring PC med excel Der vil

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013 MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Indberetning af markedsdata til ny offentlig vurdering

Indberetning af markedsdata til ny offentlig vurdering Ejendomsforeningen Danmark, november 2017 Indberetning af markedsdata til ny offentlig vurdering 1. Indledning I forbindelse med udvikling og etablering af et nyt system til offentlig vurdering af erhvervsejendomme

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer

Grovboller og Generationsskifte. - SKATs nye retningslinjer Grovboller og Generationsskifte Værdiansættelse ved generationsskifte - SKATs nye retningslinjer 11. december 2009 Jan Østergaard Dir. tlf. 38404229ogmobil42134229 42 29 42 42 29 joe@hulgaardadvokater.dk

Læs mere

Viborg Storcenter A/S. Årsrapport for 2015

Viborg Storcenter A/S. Årsrapport for 2015 Viborg Storcenter A/S c/o Vinding Gruppen A/S, Vindingvej 2 A, 7100 Vejle Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 75 31 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /3

Læs mere

Forstædernes Ejendomsaktieselskab

Forstædernes Ejendomsaktieselskab ÅRSRAPPORT 2016 Forstædernes Ejendomsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 7. april 2017 Dirigent Nicolai Ø. Pilehave Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 51 51 86 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dreist Ejendomme A/S. Søndre Allé Køge. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Dreist Ejendomme A/S. Søndre Allé Køge. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 Søndre Allé 11 4600 Køge (CVR-nr. 31 28 38 76) Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets orclinaå-e Generalforsamling den / l 2015 Svend e Dreist Hansen irigent Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2015 Ejendomsselskabet Vangede A/S CVR-nr. 32 78 71 77 c/o ATP Ejendomme A/S Gothersgade 49 1. 1123 København K Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk

Værdi indikation. NordicValuation.dk Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 32 37 43 Afsluttet august 2013 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF). DCF er

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport K/S Langebjergvænget, Roskilde. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr

Årsrapport K/S Langebjergvænget, Roskilde. c/o Holmsberg Administration ApS, Magnoliavej 12 B, st. th Odense SV CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Langebjergvænget, Roskilde

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvesering og finansiering Dag 5 1 Ejendomsinvesering og finansiering Undervisningsplan Inrodukion Inveseringsejendomsmarkede Teori- og meodegrundlag Inrodukion il måling af ejendomsafkas Renesregning

Læs mere

K/S Sorgenfri Torv CVR-nr Årsrapport 2013

K/S Sorgenfri Torv CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk K/S Sorgenfri Torv CVR-nr. 24254704 Årsrapport 2013

Læs mere