Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic."

Transkript

1 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) 1. GENERELT Nærværende SLA er en del af samarbejdet mellem Leverandøren og Kunden. SLA en udtrykker de aftalte serviceydelser og det aftalte serviceniveau i driftsfasen. Sker der væsentlige forringelser, der begrænser Kundens brug af Løsningen, skal Kunden straks orienteres. Leverandøren benytter som underleverandør Hostnordic A/S, der hoster Back-end. Leverandøren har dedikerede servere hos Hostnordic. I aftalen mellem Hostnordic og Leverandøren indgår et dokument som nærværende, der oplyser om det aftalte serviceniveau. Leverandøren forpligter sig til at holde Kunden orienteret om it-sikkerhedsmæssige forhold, som i væsentlig grad kan påvirke den indgåede aftale. 2. FORUDSÆTNINGER Leverandøren har ansvaret for at levere de aftalte it ydelser i den aftalte kvalitet inden for de aftalte tidsrammer. For at Leverandøren kan levere den aftalte service, er det nødvendigt, at brugerne/kunden bidrager med tilstrækkelig information om f.eks. en fejlmelding, så Leverandøren har mulighed for at gennemføre en kvalificeret fejlsøgning og fejlretning. Nedenstående vil derfor være en forudsætning for, at Leverandøren kan leve op til de fastsatte servicemål: Ved fejlmelding skal fejlen beskrives så konkret som muligt, f.eks. med angivelse af specifikt modul, anvendt login, kundenummer og så mange relevante data som muligt. Beskrivelsen bør om muligt suppleres med et skærmbillede. Ved behov for yderligere oplysninger henvender Leverandøren sig direkte til Kunden. Såfremt Kunden ikke er tilgængelig, informeres Kunden om, at sagen registreres som afventende. Efter 3 forgæves forsøg på kontakt til Kunden fordelt over mindst 3 dage, lukkes sagen i helpdesk. For at Leverandøren kan gennemføre it ydelser (f.eks. fejlretning) inden for de aftalte tidsrammer, skal Kundens repræsentanter eller stedfortrædere være tilgængelige for Leverandøren. Hvis dette ikke er tilfældet, vil fejlretningen blive forlænget. I forbindelse med aftaleindgåelse skal Kunden i samarbejde med Leverandøren udpege en superbruger, der vil stå for den primære kontakt til Leverandøren samt formidle information fra Leverandøren til brugerne hos Kunden. Denne superbruger skal så vidt muligt være bindeled mellem Kundens brugere og Leverandøren. 3. SUPPORT Alle spørgsmål fra Kundens brugere vedrørende brug og forståelse af Løsningen samt ønsker og fejlmeldinger skal i første omgang rettes til Kundens superbruger, der ved behov for assistance kan kontakte InsuBiz Support (IB Support). Ved fejlmelding har alle brugere dog mulighed for at rette direkte henvendelse til IB Support. April 2017 Side 1 af 8

2 Her registreres alle henvendelser, ligesom der sker en kvalificering og en prioritering efter, hvilken påvirkning det har hos Kunden. Henvendelse til IB Support skal som hovedregel ske via mail til Dette er muligt 24 x 7, men behandles som udgangspunkt kun i kontortiden. Herudover kan IB Support kontaktes telefonisk på på hverdage i tidsrummet I forbindelse med fejlsituationer, hvor de i afsnit 6 definerede reaktionstider skal overholdes, kan ovenstående tider tilsidesættes. Kontortiden for Leverandøren er hverdage i tidsrummet (GMT +1). Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag betragtes som helligdage. Leverandøren er ikke forpligtet til at yde support til ældre versioner. Leverandørens ansvar i forhold til korrekt drift bortfalder, hvis Kunden afstår fra at følge Leverandørens anmodning om opgradering af Administrationsprogrammer. 4. CHANGE MANAGEMENT OG UDVIKLINGSPOLITIK Leverandøren styrer alle ændringer (Change) via en arbejdsproces, som indeholder en godkendelsesprocedure, inden de bliver implementeret. Godkendelsen sikrer at: alle ændringer vurderes før igangsætning, alle ændringer dokumenteres og kan spores tilbage til deres oprindelse, alle ændringer er testet og godkendt, implementeringen forstyrrer brugerne mindst muligt, og der er en plan for, hvordan normal drift hurtigt kan genoprettes, hvis der opstår problemer. Leverandøren samler derfor som hovedregel ændringer sammen til udførelse i de faste release-perioder, der typisk vil blive afviklet 2-3 gange per år. Forud for hver release afholdes et møde for planlægning af den kommende periodes opgaver, ligesom der også afholdes planlægningsmøde for vurdering af de indrapporterede fejl og ønsker medio perioden. Information om væsentlige ændringer i systemet og releases meddeles kunden pr KRITISKE RETTELSER Kritiske rettelser, der er nødvendige, for at Løsningen fortsat kan fungere, eller som er påkrævet, for at Leverandøren kan overholde ændrede regler eller forretningsgange, foretages uden for de fastsatte intervaller. Kritiske rettelser vil som hovedregel kun ske, hvor der foreligger en væsentlig begrundelse for, at ændringen i Løsningen ikke kan afvente næste release. Change Management-procedurerne gælder for alle ændringer, der vil få indflydelse på Administrationsprogrammer/Webapplikationer. Det være sig både fejlrettelser, ændringer og optimeringer med oprindelse i eksterne såvel som interne sager, herunder også kritiske rettelser. Følgende beskriver ændringshåndteringen i InsuBiz: Bilag 3 April 2017 Side 2 af 8

3 4.2. UDVIKLINGSPOLITIK OG OPDATERING AF LØSNINGEN Leverandørens udviklingspolitik rummer en politik for den fortløbende udvikling af Løsningen og det setup, hvorpå Administrationsprogrammer afvikles. Leverandørens hovedregel for udviklingen er ikke at udvikle kundespecifikke funktioner. En given funktion skal være relevant for andre kunder, således at Leverandøren til stadighed kun opretholder én samlet løsning til alle kunder. April 2017 Side 3 af 8

4 4.3. PRAKTISK GENNEMFØRELSE AF OPDATERING AF INSUBIZ-LØSNINGEN Opdatering af Administrationsprogrammer køres via en central applikationsmanager. Denne sørger for, at de korrekte applikationer findes hos Kunden i de seneste versioner. Installation og opdatering foregår via overførsel af krypterede zip-filer via en SSL-krypteret kanal HARDWAREÆNDRINGER I tilfælde hvor Leverandøren har behov for opgradering af servere hos Hostnordic, vil Kunden i rimelig tid blive orienteret, hvis systemet dermed ikke vil være tilgængeligt i en kortere periode. Leverandøren forpligter sig til så vidt muligt at henlægge sådanne opgraderinger til tidspunkter, hvor systemet er mindst belastet, typisk fredag eftermiddag og i weekenden uden for den normale arbejdstid SERVICEVINDUER OG PATCH MANAGEMENT Service vinduer og patch management kan påvirke tilgængeligheden af InsuBiz-systemerne. InsuBiz vil tilstræbe at holde disse perioder til et minimum PLANLAGTE SERVICEVINDUER InsuBiz har ret til at afholde planlagte servicevinduer i forbindelse med ændringer, opdateringer og vedligeholdelse af udstyr og systemer på hverdage i tidsrummet 23:00 til 06:00 CET. InsuBiz orienterer Kundens primære kontaktperson om det planlagte servicevindue via . Der varsles med minimum 6 dage PLANLAGT PATCH MANAGEMENT InsuBiz udfører planlagt patching af godkendte opdateringer til OS og software hver torsdag fra kl. 03:00 til 06:00 CET. Der orienteres ikke særskilt om disse opdateringer. 5. FEJLDEFINITION Fejl defineres overordnet set som fejl i Løsningen eller andre forhold, der medfører manglende tilgængelighed med det resultat, at kunden ikke kan anvende Leverandørens Administrationsprogrammer/Webapplikationer til det aftalte formål. Der skelnes mellem: 1) Fejl der skyldes kundens forhold, eller forhold kunden er ansvarlig for. a) Manglende forbindelse fra Leverandørens Administrationsprogrammer/Webapplikationer til Leverandørens servere grundet lokale forhold i Kundens netværk eller på Kundens computere (f.eks. firewalls, antivirus eller anden sikkerhedssoftware/hardware). b) Kundens hardware eller software i form af operativsystem eller andre softwaredele, som Leverandørens Administrationsprogrammer/Webapplikationer er afhængige af, lever ikke op til de af leverandøren specificerede systemkrav. c) Transmissionshastigheden mellem Kundens computere og Leverandørens servere lever ikke op til de af leverandøren specificerede systemkrav grundet forhold i Kundens netværk eller Kundens internetforbindelse. d) Kundens Administrationsprogrammer kan ikke opnå de nødvendige filrettigheder på Kundens computer grundet forhold på Kundens computer, der ikke lever op til de af leverandøren specificerede systemkrav. April 2017 Side 4 af 8

5 e) Forkert brug af Leverandørens Administrationsprogrammer/Webapplikationer, som leder til fejl og evt. afledte fejl. 2) Fejl som kan henledes til helt eller delvist at skyldes forhold i Administrationsprogrammer/Webapplikationer, Back-end eller de dele af datakommunikationen, som Leverandøren er ansvarlig for. a) Manglende forbindelse fra Leverandørens Administrationsprogrammer/Webapplikationer til Leverandørens servere grundet forhold i Leverandørens netværk eller på Leverandørens servere. b) Fejl i Back-end på Leverandørens/underleverandørens servere. c) Fejl i hardware, som Leverandøren er ansvarlig for, herunder hardware placeret hos Leverandørens underleverandør. d) Transmissionshastigheden mellem Kundens computere og Leverandørens servere lever ikke op til de af Leverandøren specificerede systemkrav grundet forhold i Leverandørens netværk eller Leverandørens internetforbindelse. e) Fejl indført i Administrationsprogrammer/Webapplikationer, som Leverandøren er ansvarlig for. Leverandøren håndterer fejl i henhold til: Ad 1): Leverandøren stiller sig i videst mulig omfang til rådighed for at deltage i afhjælpning af disse fejl. Dette vil ske mod betaling jf. den gældende prisaftale for supportarbejde. Ad 2): Leverandøren indestår for rettelser af disse fejl jf. definitionen af reaktionstider under pkt REAKTIONSTIDER Level Beskrivelse Aktion Reaktionstid Løsningstid Forretningskritisk situation Rapportering inden for Leverandørens 2 timer 4 timer ingen medarbejdere kan normale kontortid fra kl udføre deres arbejde via (GMT +1). Administrationsprogrammer 2 timers responstid. En løsning skal findes /Webapplikationer. inden 4 timer, eller der skal præsenteres en Løsningen er ikke tilgængelig handlingsplan med aftalte leveringstidspunkter eller kan ikke benyttes. Der for løsning af problemet. er ikke mulighed for Work around. 1 Kritisk Så længe der er brugere, der er forhindret i at udføre deres arbejde, skal afhjælpning fortsætte uden ugrundet ophold også uden for normal arbejdstid, indtil der findes en løsning, eller en handlingsplan kan præsenteres. 2 Medium Forretningskritiske dele af Løsningen kan ikke benyttes (f.eks. mulighed for at anmelde skader, skadebehandle eller gennemføre interface Uden for Leverandørens normale arbejdstid skal Leverandøren påbegynde løsning den efterfølgende dag. Rapportering inden for Leverandørens normale kontortid fra kl (GMT +1). 8 timers respons tid. En løsning skal findes inden 12 timer, eller der skal præsenteres en handlingsplan med aftalte leverings- 8 timer 12 timer April 2017 Side 5 af 8

6 transaktion). tidspunkter for løsning af problemet. 3 Lav Uden for Leverandørens normale arbejdstid skal Leverandøren påbegynde løsning den efterfølgende dag. Standardhåndtering af fejlrettelser og forbedringer. Begrænset eller minimal forringelse, der ikke berører kritiske forretningsprocesser. Førstkommende opdatering 7. KAPACITETSSTYRING / DRIFTSOVERVÅGNING Hostnordic varetager drifts- og kapacitetsovervågning af alle systemressourcer. Såfremt det bliver nødvendigt med en samlet kapacitetsopgradering, vil alle superbrugere blive informeret med et passende varsel, inden en kapacitetsopgradering finder sted, hvis systemet ikke vil være tilgængeligt i perioden, hvor kapacitetsopgraderingen foregår. Leverandøren forpligter sig til at søge sådanne opdateringer udført uden for Kundens normale arbejdstid. 8. BEREDSKABSPLAN Leverandøren står for udvikling og vedligeholdelse af løsningen, mens Hostnordic varetager driften af løsningen på særskilt lokation. I tilfælde af kritiske hændelser hos Hostnordic er det således denne, der iht. egen beredskabsplan 1 træffer de nødvendige operative foranstaltninger for reetablering af serverne og deres forbindelse til internettet. Øvrige forretningskritiske dele varetages af Leverandøren og er omfattet af dennes beredskabsplan. Leverandørens beredskabsplan udpeger en række scenarier (kritiske hændelser), der vil påvirke driften af de forretningskritiske dele, og gennemgår procedurerne herfor nøje. Desuden indeholder den en liste over de medarbejdere, der udgør krisestaben, med en nøje beskrivelse af deres ansvar og opgaver. 9. OPPETIDSGARANTI REDUKTION I DET ÅRLIGE DRIFTSVEDERLAG Hvis tilgængeligheden til Kundens data gennem en kalendermåned er lavere end 99 % Garanteret tilgængelighed, målt over hele kalendermåneden, har Kunden krav på betaling af bod jf. nedenstående, såfremt den reducererede tilgængelighed skyldes forhold, som er inden for Leverandørens kontrol, eller som Leverandøren bærer ansvaret for. Manglende tilgængelighed på grund af planlagt og nødvendig vedligeholdelse udført uden for Kundens normale arbejdstid, fragår hverken i den Garanterede eller Faktiske tilgængelighed i forbindelse med opgørelsen. Udefra kommende forstyrrelser (el-afbrydelser, fejl i tredjeparts/offentlige datanet og lignende), som medfører manglende tilgængelighed på trods af Leverandørens og Leverandørens underleverandørers beredskab og overholdelse af disses forpligtelser jf. Aftalen, fragår ikke i den Faktiske tilgængelighed. Løsningen betragtes som ikke-tilgængelig, såfremt Løsningen er behæftet med en fejl inden for niveau 1 eller 2 jf. pkt. 6. Utilgængeligheden beregnes fra det tidspunkt, hvor Leverandøren modtager en fejlmelding fra Kunden, og indtil der ikke længere findes en fejlsituation, der kan kategoriseres inden for niveau 1 eller 2. For hver gang reaktionstiden og/eller løsningstiden jf. pkt. 6 overskrides, nedskrives den Beregnede tilgængelighedsprocent herudover med 0,5 %. Leverandøren er forpligtet til at registrere alle kendte hændelser, der kan kategoriseres inden for niveau 1 og 2 i pkt. 6, såfremt disse hændelser pågår i en periode ud over 15 min., samt at registrere alle henvendelser fra Kunden vedrørende utilgængelighed. På baggrund af disse registreringer kan Kunden efter hvert kvartal udbede sig en 1 Det er muligt at få adgang til læsning af Hostnordics beredskabsplan ved personligt fremmøde på Hostnordics hovedkontor. April 2017 Side 6 af 8

7 opgørelse over kvartalets hændelser, som har resulteret i utilgængelighed for Kunden, hvor den Beregnede tilgængelighed opgøres og en evt. bod fastsættes. Kunden er forpligtet til at bistå med den nødvendige deltagelse for at udbedre en fejlsituation, enten via repræsentanter eller stedfortrædere. Når fejlsituationen opstår, aftales det, i hvilken grad kunden skal være til rådighed. Såfremt en aftale er lavet, og kunden ikke står til rådighed i en periode, og dette er nødvendigt for udbedring af fejlsituationen, opskrives den Beregnede tilgængelighedsprocent med 0,5 %. Betingelser for betaling af bod fremgår af kontrakten mellem Kunden og Leverandøren. Hvis en sådan aftale ikke er defineret, kan Kunden kræve afslag i kommende fornyelse af aftalen svarende til nedenstående bodsberegning. Er aftalen opsagt, tilbagebetales beløbet ved ophør af aftalen. Boden beregnes efter følgende formel: Den Beregnede tilgængelighed opgøres således: Faktisk tilgængelighed / Garanteret tilgængelighed x 100. Herefter fratrækkes X % for overskridelse af reaktions-/løsningstid jf. ovenfor. Herefter tillægges Y % for manglende kundetilgængelighed jf. ovenfor. For hvert påbegyndt procentpoint, som den Beregnede tilgængelighed ligger under den Garanterede tilgængelighed, betales en bod på 10 % af månedens licensbetaling (samlede systemomkostninger pr. år divideret med 12). En måneds bod kan maksimalt udgøre et beløb svarende til månedens licensbetaling. Eksempel: En kunde betaler ,- pr. år, dvs. kr ,33 pr. måned, og der ydes i en måned en Faktisk tilgængelighed på 96 %, og reaktionstiden overskrides en gang i to tilfælde, og kunden er utilgængelig i ét tilfælde. Beregnet tilgængelighed: (96 / 99 x 100) (0,5 + 0,5) + (0,5) = 96,46 % Det er 3 påbegyndte procentpoint lavere end 99. Boden kan opgøres til 3 x 8.333,33 / 10 = 2.499,99 kr. 10. KRAV TIL REVISION Som en del af driftsdokumentationen skal Leverandøren én gang årligt fremsende en erklæring udarbejdet af godkendt revisor om revision af de generelle it-kontroller med relevans for den ydelse, der leveres til Kunden. Kontrollerne planlægges, udføres og rapporteres efter ISAE For revisionen hos Leverandøren skal omfanget være tilstrækkelig til, at der i erklæringen kan konkluderes om niveauet for den samlede system-, data- og driftssikkerhed i relation til Leverandørens ydelser til Kunden. De generelle it-kontroller opdeles i følgende områder: 1. Outsourcing, herunder sikkerhedskopiering, fysisk sikkerhed, eksterne aftaler samt drifts- & kapacitetsovervågning 2. Informationssikkerhedspolitik 3. Brugeruddannelse 4. Distancearbejdsplads 5. Fysisk adgangskontrol 6. Brugeradministration 7. Logisk adgangskontrol April 2017 Side 7 af 8

8 8. Håndtering af ind- & uddata 9. Datakommunikation 10. Logning 11. Change Management 12. Medarbejderes fratrædelse 13. Incident Management 14. Beredskabsplan Revisionsarbejdet er baseret på partielmetoden i forhold til de dele af it-ydelserne, som Leverandøren har outsourcet til underleverandøren, der hoster løsningen. Underleverandørens kontroller indgår således ikke i erklæringen, men alene de kontroller hos Leverandøren, som overvåger funktionaliteten af underleverandøren, herunder dennes ISAE 3402-erklæring. Revisionen omfatter ikke de forhold vedrørende sikkerheden og kontrolmiljøet, som Kunden selv varetager og administrerer. Leverandørens erklæringsperiode følger kalenderåret. ISAE 3402-erklæring fra Leverandøren skal foreligge seneste den 31. januar det efterfølgende kalenderår. I Leverandørens erklæring er underleverandørens ISAE 3402-erklæring for perioden 1. december 30. november samt et ledelsesmæssigt udsagn fra underleverandøren for december måned indarbejdet i henhold til føromtalte partielmetode. Efter anmodning kan Kunden få udleveret et udkast til ISAE 3402-erklæring fra Leverandøren medio december. 11. SIKKERHEDSPOLITIKKER Leverandørens informationssikkerhedspolitik udgør en fast del af nærværende aftale, men udleveres kun på forlangende. April 2017 Side 8 af 8

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Service Level Agreement (SLA) dokumenterer det aftalte service niveau. Aftales der individuelle ændringer til Hostnordics standard SLA, beskrives afvigelserne i Bilag 1 til kontrakten. Såfremt

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 7 SERVICEMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger for servicemål... 4 3. Driftseffektivitet... 4 3.1 Servicemål... 4 3.2 Måling af driftseffektivitet... 4 4. Svartider... 5 4.1

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Erhverv. Service Level Agreement

Erhverv. Service Level Agreement Erhverv Service Level Agreement tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Service Level Agreement (herefter kaldet SLA ) er en integreret del af den aftale

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016 Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage 1. Fejlretningsaftalen

Læs mere

Bilag H1: Ydelser og Servicemål

Bilag H1: Ydelser og Servicemål Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og udvikling (Application Management) af Systemkomplekset (SIV-platformen). Dato: [Udfyldes] Version: [Udfyldes] Vejledning til tilbudsgiver Teksten i denne vejledning

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold, forudsat der specifikt er henvist til

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 1. Serviceaftalen For aftaler mellem

Læs mere

2. Serviceelementer og definitioner

2. Serviceelementer og definitioner Tillægsvilkår for TDC Serviceaftaler Privat (udvidet fejlretningsservice) Januar 2009 1. Serviceaftalen For aftaler mellem TDC og privatkunder eller mindre erhvervskunder om udvidet fejlretningsservice

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. INFRASTRUKTURENS NORMALE DRIFTSSITUATION... 3 3. TILGÆNGELIGHED... 4 3.1

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Hostingcenter. December 2010 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

Bilag 8 Servicemål Konform

Bilag 8 Servicemål Konform Bilag 8 Servicemål Konform - Driftsydelser De aftalte driftsydelser og servicemål fremgår af Underbilag, mens underbilag viser principperne for afhjælpning. Servicevinduer Til at foretage nødvendig servicering

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER Vejledning Dette bilag indeholder Folketingets forslag til udformning af bilaget. Leverandøren kan bistå med ændringer, der skal begrundes. BILAG 9 SERVICEMÅL OG INCITAMENTER

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 3 Driftsydelser [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er markeret med [ ]. Nærværende

Læs mere

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Zentura IT A/S CVR-nr. 32 89 08 06

Zentura IT A/S CVR-nr. 32 89 08 06 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller og deres udformning i forbindelse med drift af hosting-platform pr. 9. november 2015 ISAE 3402, type I Zentura IT A/S CVR-nr. 32

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING 1 Involverede parter 1.1 Virksomheden Navn: CVR.nr. Kontaktperson: Juridiske enheder omfattet af analysen: 1.2 Willis Adresse Forsikringsmægler E-mail / Telefon @willis.dk / 88 139 2 Om virksomheden 2.1

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse

Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Kontraktbilag 7 Vedligeholdelse Efter indgåelse af kontrakt skal der udarbejdes en vedligeholdelsesaftale med udgangspunkt i de i kontraktbilag 3 angivne priser og nedenstående skabelon. 1 Vedligeholdelse

Læs mere

Vagtfunktionen i Sundheds IT. Serviceaftale mellem Sygehusene i Ringkjøbing Amt og Vagtfunktionen i Sundheds IT.

Vagtfunktionen i Sundheds IT. Serviceaftale mellem Sygehusene i Ringkjøbing Amt og Vagtfunktionen i Sundheds IT. Serviceaftale mellem Sygehusene i Ringkjøbing Amt og Vagtfunktionen i Sundheds IT. Aftalen er gældende fra 1. juni 2005, og aftalen evalueres 1. december 2005. Vagtfunktionen er aktiv fra: Mandag til fredag

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Bilag 6. Servicemål. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 6. Servicemål. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 6 Servicemål Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 6 Servicemål Side 1/14 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent,

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent, Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november 2016 Peder Illum, konsulent, pi@medcom.dk Agenda Vi fik besøg af Rigsrevisionen.. Hvordan forløb det, hvordan var det, og hvad blev resultatet?

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 0 Definitioner Indhold 1. Definitioner... 3 Bilag 0: Definitioner Side 1 af 9 Vejledning til Leverandøren: Leverandøren må ikke tilføje eller ændre noget i bilaget. Bilag 0: Definitioner Side 2 af

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Ledelsens udtalelse

1. Ledelsens udtalelse www.pwc.dk Sonlinc A/S ISAE 3000-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende udvalgte generelle it-kontroller i Sonlinc A/S og udvalgte applikationskontroller i tilknytning til SonWin Billing for perioden

Læs mere