Hverdagsstavning. et materiale til afdækning af voksnes stavefærdigheder. En pilotafprøvning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hverdagsstavning. et materiale til afdækning af voksnes stavefærdigheder. En pilotafprøvning"

Transkript

1 Hverdagsstavning et materiale til afdækning af voksnes stavefærdigheder En pilotafprøvning Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet december 2001

2 Indhold 2 Baggrund s. 4 Udformning s. 4 Hverdagsstavning, Basal staveprøve s. 4 Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve s. 5 Trinplacering s. 5 Pilotafprøvning af Hverdagsstavning s. 6 Projektets formål s. 6 Deltagerne s. 6 Deltagernes trinplacering s. 6 Pilotafprøvning af Hverdagsstavning, basal staveprøve s. 7 Deltagere i afprøvningen af Hverdagsstavning, Basal staveprøve s. 7 Resultater fra pilotafprøvning af Hverdagsstavning, Basal staveprøve s. 9 Den basale staveprøves pålidelighed s. 9 Afprøvningsresultater s. 9 Scorefordeling til brug ved trinplacering s. 9 Sammenhængen mellem deltagernes s. 10 læse- og stavefærdigheder

3 Pilotafprøvning af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve s Deltagere i afprøvningen af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve s. 10 Resultater fra pilotafprøvning af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve s. 12 Den ortografisk staveprøves pålidelighed s. 12 Afprøvningsresultater s. 12 Sammenhængen mellem deltagernes færdighed i at stave ord med de tre s. 12 De tre ordgruppers sværhedsgrad s. 13 Scorefordeling til brug ved trinplacering s. 13 Placering på trin 1 s. 14 Placering på trin 2 s. 14 Placering på trin 3 s. 14 Placering på trin 4 s. 15 Sammenhængen mellem deltagernes læse- og stavefærdigheder s. 16 Den diagnostiske staveprøves funktionalitet s. 16 Vejledende scorefordeling til brug ved trinplacering s. 17 Litteratur s. 18 Bilag s. 19

4 Baggrund 4 Skriveopgaver på job, under (efter-)uddannelse og i fritiden kræver, at den voksne hurtigt og korrekt kan nedskrive alle ord i kortere tekster som beskeder eller s og i længere tekster som breve eller rapporter. Hvis man skal vurdere den voksnes funktionelle stavefærdighed, skal skriveopgaven (dvs. den sammenhæng ordene skrives i) være realistisk. Det betyder, at ordene i staveprøven skal afdække relevante retstavningsproblemer i hverdagsord, og at selve retskrivningsopgaven skal løses under vilkår, der svarer til, hvordan tilsvarende opgaver løses i hverdagen. Den diagnostiske staveprøve udformes derfor som en traditionel diktat, hvor alle ord i diktaten skal skrives. Dette design foretrækkes for at afdække voksnes funktionelle stavefærdigheder, dvs. færdighed i at stave ord, der indgår i en funktionel helhed. Den voksne deltager skal skrive hele diktaten i sin fulde udstrækning, men underviseren benytter kun udvalgte målord i diktaten til trinplacering eller i den diagnostiske udredning af deltagerens stavefærdigheder. Underviseren kan tillige benytte den voksnes resultat på den fulde diktat i en bred vurdering af den voksnes retstavning i kommunikative situationer, hvor retstavningsfærdighederne er sat under pres. Udformning Hverdagsstavning er et diagnostisk materiale til afdækning af voksnes færdigheder i retstavning. Hverdagsstavning indeholder to staveprøver: 1. Basal staveprøve 2. Ortografisk staveprøve Hverdagsstavning, Basal staveprøve Hverdagsstavning, Basal staveprøve er beregnet til at afdække, om deltageren kan udnytte en lydligt baseret stavestrategi (stave lydret). Den basale staveprøve er udformet som en traditionel diktat, hvor den voksne skal skrive alle ord i diktaten. Vurderingen af deltagerens udnyttelse af lydligt baserede sker på basis af 20 målord, der indgår i teksten. De 20 målord er lydrette ord af varierende længde og sværhedsgrad. Hvis deltageren ikke behersker lydret stavning, anbefales det, at denne tilbydes undervisning på trin 1 (se s. 8).

5 5 Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve er beregnet til at afdække den voksnes funktionelle retstavning og kan anvendes i forbindelse med trinplacering af deltagerens stavefærdighed. Den ortografiske staveprøve er udformet som en traditionel diktat, hvor den voksne skal skrive alle ord i diktaten. Den ortografiske stavetest er designet til at afdække deltagerens retstavningsfærdigheder inden for tre forskellige færdighedsområder: Kontekstbetinget stavning: afdækning af deltagerens viden om kontekstbetingede. Kontekstbetingede afdækkes med 20 ord. Morfologisk stavning: afdækning af deltagerens viden om morfologisk betingede. Morfologiske afdækkes med 20 ord. Etymologisk stavning: afdækning af deltagerens viden om etymologisk betingede (eller særlige undtagelser). Etymologisk stavning afdækkes med 20 ord. Vurderingen af deltagerens retstavning sker på basis af i alt 60 målord, der indgår i den diktat, som deltageren skriver i sin helhed. Trinplacering Trinplaceringen foretages på basis af deltagerens færdigheder i at stave de 60 målord. De tre ordgrupper med 20 ord i hver rummer retstavningselementer, der indgår som undervisningslementer på de tre øverste FVU-trin: kontekstbetingede er et undervisningselement på trin 2, morfologisk betingede er et undervisningselement på trin 3 og etymologisk betingede er et undervisningselement på trin 4. Målordene på hvert trin svarer således til de færdighedsområder i retstavning, der er beskrevet i fagbilaget til FVU-bekendtgørelsen samt i kursistprofilerne for hvert trin (Undervisningsministeriets foreløbige vejledning til trinindplacering).

6 Pilotafprøvning af Hverdagsstavning 6 Projektets formål Projektet havde til formål at undersøge funktionalitet og pålidelighed af et materiale til afdækning af voksnes stavefærdighed samt at undersøge, om det var muligt at fordele deltagernes resultater i scoregrupper, der kunne benyttes til FVU-trinplacering eller til planlægning af staveundervisning for voksne med skriftsproglige vanskeligheder. Deltagerne I afprøvningen af det diagnostiske materiale til afdækning af FVU-kursisternes retstavning deltog i alt 70 FVU-deltagere, hvoraf tre deltagere ikke fuldførte testningen og derfor ikke indgår i databehandlingen. 70 deltagere er et antal langt under den målsætning, der blev aftalt med Undervisningsministeriet inden afprøvningen. Undervisningsministeriet fandt de relevante personer til afprøvningen, men det viste sig især vanskeligt (umuligt) at finde et tilstrækkeligt antal trin 4-deltagere. Således modtog 27 afprøvningsdeltagere undervisning på trin 1, 12 afprøvningsdeltagere modtog undervisning på trin 2, 21 afprøvningsdeltagere modtog undervisning på trin 3 og kun 3 afprøvningsdeltagere modtog undervisning på trin 4. 7 afprøvningsdeltagere var ikke trinplaceret ved undersøgelsens start. De 70 deltagere modtog forberedende voksenundervisning på 6 forskellige institutioner: VUC Nordvestsjælland, AOF Holbæk, KVUC Kolding, FVU Syd, VUC Ballerup, VUC Horsens. Deltagernes trinplacering Hverdaggsstavning, Basal staveprøve er beregnet til FVU-deltagere med ringe afkodning (trin 1-deltagere). Derfor blev alle afprøvningsdeltagere til denne prøve udvalgt blandt deltagere, der gik til undervisning på FVU trin 1. Endvidere blev der foretaget en undersøgelse af overensstemmelsen mellem deltagernes faktiske trinplacering foretaget af undervisningsstedet og den anbefalede trinplacering foretaget på basis af Undervisningsministeriets foreløbige vejledning til trinplacering. Af de 27 afprøvningsdeltagere, der modtog undervisning på trin 1, var der fuld overensstemmelse mellem den faktiske og den anbefalede trinplacering på 23 personer. Én person burde ifølge den foreløbige vejledning til trinplacering være placeret på trin 2, mens 3 fremmedsprogede kursister ikke kunne trinplaceres i forhold til den foreløbige vejledning, fordi der endnu ikke foreligger anbefalede scorefordelinger på de anviste prøver til fremmedsprogede FVU-deltagere. Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve er beregnet til FVU-deltagere med en acceptabel afkodning. Derfor blev alle afprøvningsdeltagere til denne prøve udvalgt blandt deltagere, der gik til undervisning på FVU trin 2, 3 eller 4. Også her blev der foretaget en undersøgelse af overensstemmelsen mellem deltagernes faktiske trinplacering foretaget af

7 7 undervisningsstedet og den anbefalede trinplacering foretaget på basis af Undervisningsministeriets foreløbige vejledning til trinplacering. Overensstemmelsen blev vurderet på de 28 deltagere, der havde besvaret Læsetekster for Unge og Voksne efter vejledningens anvisninger, og oversigten nedenfor (tabel 1) viser, at der kun i 2 tilfælde blandt denne afprøvningsgruppe var overensstemmelse mellem den faktiske trinplacering og den anbefalede trinplacering af FVU-deltagerne. Anbefalet trinplacering I alt Trin 1 Trin 2 Trin 3 Faktisk trinplacering Trin Trin Trin I alt Tabel 1. Overensstemmelsen mellem faktisk og anbefalet trinplacering. Den overvejende tendens var, at undervisningsstedet ikke havde taget højde for deltagernes afkodningsfærdigheder i trinplaceringen. Deltagere med en ringe afkodning var således ikke placeret på trin 1 som anbefalet i trinplaceringsvejledningen, men var i stedet placeret på trin 2 eller trin 3. Deltagernes faktiske trinplacering kunne derfor ikke benyttes i vurderingen af det diagnostiske materiales anvendelighed i forbindelse med trinplacering, og derfor bør det understreges, at afprøvningen af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve er foretaget på en deltagergruppe, der ikke modsvarer den egentlige målgruppe for denne staveprøve. I det følgende gennemgås baggrundsoplysninger og afprøvningsresultater for Hverdagsstavning, Basal staveprøve og Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve hver for sig, da de to staveprøver blev afprøvet på to forskellige deltagergrupper. Pilotafprøvning af Hverdagsstavning, basal staveprøve Deltagere i afprøvningen af Hverdagsstavning, Basal staveprøve I alt deltog 27 deltagere i afprøvningen af Hverdagsstavning, Basal staveprøve. Alle 27 deltagere modtog forberedende voksenundervisning på trin 1. Deltagere, der afprøvede Hverdagsstavning, Basal staveprøve var i alderen fra 19 til 58 år (se tabel 2). Af disse var 41% mænd og 59% kvinder. 70% af de 27 deltagere havde dansk som modersmål, mens 26% af deltagerne havde et andet modersmål end dansk. Afvigelsen fra totalen (100%) skyldes i alle tilfælde ubesvarede data.

8 8 Godt halvdelen af deltagerne oplyste, at de havde læsevanskeligheder. 63% af deltagerne havde modtaget specialundervisning i skolen, mens kun 18,5% af de voksne havde modtaget specialundervisning som voksne. Lidt under halvdelen af deltagerne havde forladt grundskolen uden en eksamen (44,4 %). 55,6% af deltagerne oplyste, at de havde taget en eksamen. Heraf havde 15% en 9. klasses afgangsprøve, 22% havde en 10. klasses afgangsprøve, og kun 3% (1 deltager) havde en studentereksamen. 63% af deltagerne havde ikke en uddannelse (11% havde en håndværksuddannelse, 4% en kortere uddannelse, mens 11% oplyste anden uddannelse end de angivne). 70,4% af deltagerne havde job på undersøgelsestidspunktet. Baggrundsinformationer Procent Køn Mænd 41,0 Kvinder 59,0 Modersmål Dansk 70,0 Andet modersmål end dansk 26,0 Læsevanskeligheder Nej 44,4 Ja 51,9 Specialundervisning Nej 29,6 Ja 63,0 Specialundervisning som voksen Nej Ja 70,4 18,5 Eksamen Nej 44,4 Ja 55,6 Uddannelse Nej 63,0 Ja 33,3 Job Nej 29,6 Ja 70,4 Tabel 2. Procentuel fordeling af de 27 deltagere i afprøvningen af Hverdagsstavning, Basal staveprøve, på køn, modersmål, læsevanskeligheder, specialundervisning, eksamen, uddannelse og job.

9 Resultater af pilotafprøvningen fra Hverdagsstavning, Basal staveprøve 9 Den basale staveprøves pålidelighed Pålideligheden af Hverdagsstavning, Basal staveprøve, blev undersøgt ved hjælp af to forskellige statistiske metoder, Alfa og Guttman s split half. Begge metoder viste, at materialets pålidelighed var høj: Alfa = 0,89 og Guttman s split half = 0,83. Resultaterne indikerer, at de enkelte opgaver (diktatord) i den basale staveprøve måler samme færdighed. Afprøvningsresultater De 27 afprøvningsdeltagere havde i gennemsnit stavet 15 af de 20 lydrette ord korrekt (SD = 4,5) med en fordeling i scorer fra 6 til 20. I bilag 1 ses desuden en opgørelse over hvert enkelt ords sværhedsgrad (angivet ved antal deltagere, der staver ordet korrekt, forkert eller udelader ordet). Som det fremgår af bilag 1 er der en god spredning i opgavesværhedsgrad hen over hele den basale staveprøve. Nogle ord er ganske lette for deltagerne (fx kørte, lastbil, ben), mens andre ord er relativt vanskelige for deltagerne (fx asfalten, næseblod, hospital, måned). Det anbefales, at materialet bibeholdes i den nuværende version, da materialet indeholder lette staveord, som selv meget svage stavere kan klare, men samtidig også indeholder så svære ord, at diktaten kan afdække en spredning i voksne svage skriftsprogsbrugeres færdigheder i at udnytte en lydlig stavestrategi. Scorefordeling til brug ved trinplacering Som det ses af tabel 3 havde de 25 % ringeste stavere blandt afprøvningsdeltagerne stavet max 12 af de 20 lydrette ord korrekt. Da ordene i den basale staveprøve er almindelige lydrette ord, vurderes stavefærdigheder på dette niveau at være meget ringe. Disse deltagere bør anbefales trin 1-undervisning, der er særligt tilrettelagt for enten ordblinde eller tosprogede deltagere. Om den endelige placering bliver på et hold særligt tilrettelagt for ordblinde eller to-sprogede deltagere afhænger af den voksnes samlede sproglige og skriftsproglige profil (se også Undervisningsministeriets foreløbige vejledning til trinplacering). Hvis en deltager klarer den basale staveprøve med ord korrekt, har denne deltager løst de 20 lydrette staveord på niveau med de 10 % bedste af afprøvningsdeltagerne. Det vurderes, at disse deltagere behersker de basale staveregler, og derfor kan deltagere med denne score eventuelt anbefales af arbejde med elementer af staveundervisningen for trin 2. En score mellem 13 og17 korrekte på den basale staveprøve indikerer, at deltageren har visse færdigheder i at benytte basale lydfølgeregler i stavning af ord; men det vurderes, at en deltager skal kunne stave mindst 85 % af ordene i et stavemønster korrekt (17 ord) for at dette stavemønster beherskes. Derfor anbefales det, at deltagere med rigtige på den basale staveprøve fortsat arbejder med basale stavefærdigheder på trin 1.

10 10 Score på Hverdagsstavning, Anbefalet undervisningselement Anbefalet trinplacering Basal staveprøve Ordblind To-sprog 0-12 Kompensation & sproglyd Dansk udtale & sproglyd Trin 1: Særligt tilrettelagt for Basale lydfølgeregler Trin Kontekstafhængige lydfølgeregler Evt. trin 2 Tabel 3. Scorefordeling på Hverdagsstavning, Basal staveprøve til brug ved trinplacering. Sammenhængen mellem deltagernes læse- og stavefærdigheder Undervisningen på de fire successive trin under FVU tager udgangspunkt i såvel basale som funktionelle læse- og skrivefærdigheder. Derfor er det interessant at sammenligne resultater fra afdækningen af forskellige færdigheder hos afprøvningsdeltagerne. Som det ses i tabel 4 var der korrelation mellem deltagernes score i læseforståelse og deres færdighed i at stave ordene i den basale staveprøve. Til gengæld var der ingen sammenhæng mellem deltagernes afkodning og deres stavefærdighed. Den manglende korrelation mellem ordafkodning og basal stavning kan skyldes, at en del af deltagerne på trin 1 på trods af et vist kendskab til lette, lydrette ords stavemåde (parate ordbilleder) ikke har en systematisk lydlig angrebsstrategi og dermed ikke kan identificere det af fire nonsensord, der lyder som et rigtigt ord. Afkodning, sum Læseforståelse, sum Basal staveprøve, sum 0,113 p = 0,598 (24 deltagere) 0,515** (24 deltagere) Tabel 4. Pearsson korrelationer mellem sumscore i Hverdagsstavning, Basal staveprøve og sumscorer i afkodning (Find det der lyder som et ord) og læseforståelse(læsetekster for Unge og Voksne). ** = p< 0,00 Pilotafprøvning af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve Deltagere i afprøvningen af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve 43 FVU-deltagere i alderen 18 til 68 år deltog i afprøvningen af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve. 12 af disse afprøvningsdeltagere modtog undervisning på trin 2, og 21 deltagere modtog undervisning på trin 3. Kun 3 deltagere modtog undervisning på trin 4. 7 deltagere var ikke trinplaceret på afprøvningstidspunktet (se tabel 5).

11 11 Af de 43 deltagere var 18% mænd og 77% kvinder. 67% af deltagerne havde dansk som modersmål, mens 25,6 % af deltagerne havde andet modersmål end dansk. Knap halvdelen af deltagerne på Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve (48,8%) oplyste, at de havde læsevanskeligheder, og 34,9% af deltagerne havde modtaget specialundervisning i skolen, mens 20,9% af deltagerne havde modtaget specialundervisning som voksne. 55,8% af deltagerne havde taget en eksamen. Heraf havde 12% en 9. klasses afgangsprøve, 14% havde en 10. klasses afgangsprøve, og kun 9% (4 deltagere) havde en studentereksamen. 46,5% af deltagerne havde ikke en uddannelse (3% havde en håndværksuddannelse, 21% en kortere uddannelse, 7% havde en længerevarende uddannelse, mens 3% oplyste anden uddannelse en de angivne). 41,9% af deltagerne på den ortografiske staveprøve havde job på afprøvningstidspunktet. Baggrundsinformationer Procent Køn Mænd 18,0 Kvinder 77,0 Modersmål Dansk 67,0 Andet modersmål end dansk 25,6 Læsevanskeligheder Nej 37,2 Ja 48,8 Specialundervisning Nej 53,5 Ja 34,9 Specialundervisning som voksen Nej Ja 67,4 20,9 Eksamen Nej 34,9 Ja 55,8 Uddannelse Nej 46,5 Ja 44,2 Job Nej 48,8 Ja 41,9 Tabel 5. Baggrundsoplysninger i procent for 43 deltagere i afprøvningen af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve.

12 Resultater af afprøvningen af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve 12 Den ortografiske staveprøves pålidelighed Pålideligheden af Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve blev undersøgt ved hjælp af to forskellige statistiske metoder, Alfa og Guttman s split half. Begge metoder viste, at materialets pålidelighed var høj: Alfa = 0,858 og Guttman s split half = 0,889. Resultaterne indikerer, at de enkelte opgaver (diktatord) i den ortografiske staveprøve måler samme færdighed. Afprøvningsresultater De 40 afprøvningsdeltagere havde i gennemsnitsnit stavet 35 af de 60 ord korrekt (SD = 11,5) med en fordeling i scorer fra 2 til 55. I tabel 6 ses den gennemsnitlige score, standardafvigelsen, minimums- og maximumsscoren for hver af de tre ordgrupper. Kontekstbetingede Morfologisk betingede Etymologisk betingede M (SD) 15,32 (SD = 3,9) 11,97 (SD = 4,73) 7,92 (SD = 4, 36) Minimum Maximum Tabel 6. Afprøvningsdeltagernes gennemsnitlig score, standardafvigelsen (SD), minimumsog maximumsscoren for på de tre ordgrupper i Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve. I bilag 2 ses en opgørelse over hvert enkelt ords sværhedsgrad (angivet ved antal deltagere, der staver ordet korrekt, forkert eller udelader ordet). Som det ses af bilag 2 er der en god spredning i opgavesværhedsgrad hen over hele stavetesten. Nogle ord er ganske lette for deltagerne (fx job, svinge, under), mens andre ord er relativt vanskelige for deltagerne (fx pludselig, kollision, bevidstløs, erindrer). Det anbefales, at materialet bibeholdes i den nuværende version, da materialet indeholder lette staveord, som selv svage stavere kan klare, men samtidig også så svære staveord, at diktaten kan afdække en spredning i voksne svage staveres færdigheder. Sammenhængen mellem deltagernes færdighed i at stave ord i de tre ordgrupper De tre ordgrupper i den diagnostiske staveprøve havde en høj indbyrdes korrelation (se tabel 7). Den høje indbyrdes korrelation mellem de tre ordgrupper i den ortografiske staveprøve muliggør udarbejdelsen af en scorefordeling på basis af deltagernes samlede score for hele prøven.

13 13 Ortografisk Kontekst-bet. Morfologiske Etymologiske staveprøve, sum Ortografisk staveprøve, sum 0,876** (40 deltagere) 0,944** (40 deltagere) 0,833** (40 deltagere) Kontekst-bet. Stavemønstre 0,824** (40 deltagere) 0,526** (40 deltagere) Morfologiske 0,671** (40 deltagere) Tabel 7. Pearsson korrelationer mellem samlet score i Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve (60 ord) og sumscorer for 20 ord med kontekstbetingede, 20 ord med morfologiske og 20 ord med etymologiske. ** = p< 0,00. De tre ordgruppers sværhedsgrad En analyse af deltagernes færdigheder i at stave ordene med de tre viste, at afprøvningsdeltagerne havde stavet signifikant flere ord korrekt med kontekstbetingede korrekt end ord med morfologisk betingede (t = 7,89, df = 39, p < 0.00) og ord med etymologisk betingede (t = 11,63, df = 39, p < 0,00). Ligeledes havde afprøvningsdeltagerne stavet signifikant flere ord korrekt med morfologiske end med etymologiske (t = 6,91, df = 39, p < 0,00). Resultatet støtter den beskrivelse af udviklingen af stavefærdigheder, som er angivet i fagbilaget til FVU-bekendtgørelsen, dvs. at kontekstbetingede tilegnes før (lettere end) morfologisk betingede, som igen tilegnes før (lettere end) etymologisk betingede. Samme udviklingsrækkefølge er dokumenteret i en del forskning af især børns staveudvikling (se fx Ehri, L., 1989; Brown, D.A. & Ellis, N.,1994). Scorefordeling til brug ved trinplacering Nedenfor ses i tabel 8 fordelingen af scorer på Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve til brug ved trinplacering af voksne FVU-deltagere. Score på Anbefalet Anbefalet FVU-trin Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve Undervisningselement 0-21 Basale lydfølgeregler Trin Kontekstbetingede Trin Morfologiske Trin Etymologiske Trin 4 Tabel 8. Scorefordeling på Hverdaggsstavning, Ortografisk staveprøve, til brug ved trinplacering for FVU-deltagere.

14 14 Placering på trin 1 Hvis en deltager har stavet 0-21 ord korrekt i Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve har denne deltager klaret staveprøven på niveau med de 10 % ringeste afprøvningsdeltagere. En delanalyse af de 10 % ringeste afprøvningsdeltageres score på ordene i de tre ordgrupper viste, de havde stavet max 12 af de 20 ord med kontekstbetingede korrekt, max 5 af ordene med morfologiske korrekt og max 4 af ordene med etymologiske korrekt. Det vurderes, at en voksen deltager med en så lav score har utilstrækkelige stavemæssige forudsætninger, og derfor bør deltagere med en score under 22 indplaceres på trin 1, hvor der arbejdes med at forbedre de basale stavefærdigheder. Placering på trin 2 Hvis en deltager har rigtige ord i Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve svarer det til, at deltageren har stavet ordene på niveau med de 40% af afprøvningsdeltagerne, der har klaret sig mellem de 10-percentilen og 50-percentilen. En delanalyse af deltagerne med en sådan score viste, at de i gennemsnit havde stavet 14 ord med kontekstbetingede mønstre korrekt, 10 ord med morfologiske korrekt og 5 ord med etymologiske korrekt (minimums- og maximumsscorer for gruppen kan ses i tabel 8). Deltagerne havde således visse færdigheder i at stave ord med kontekstbetingede, men disse færdigheder er ikke tilstrækkelig gode til at begrunde en højere trinplacering end trin 2. Det vurderes, at en deltager skal kunne stave mindst 85 % af ordene i et stavemønster korrekt (17 ord), før dette stavemønster beherskes. Deltagere med en score på mellem i den ortografiske staveprøve bør derfor modtage undervisning i kontekstbetingede på trin 2. Kontekstbetingede Morfologiske Etymologiske M 14,44 9,81 5,31 Min score Max score Tabel 8. Gennemsnitlig score, minimums- og maximumsscore på ordene i de tre for afprøvningsdeltagere, der placerer sig mellem 10-percentilen og 50-percentilen. Placering på trin 3 Hvis en deltager har stavet mellem 38 og 49 ord korrekt i Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve svarer det til, at denne deltager har klaret den ortografiske staveprøve mellem afprøvningsdeltagernes gennemsnit og de 10% bedste stavere. En delanalyse af deltagerne

15 15 med en sådan score viste, at de i gennemsnit havde stavet 17 ord med kontekstbetingede korrekt, 14 ord med morfologisk betingede korrekt og 10 ord med etymologisk betingede korrekt (minimums- og maximumsscorer for gruppen kan ses i tabel 9). Det vurderes, at en deltager med denne score har en stabil lydlig stavning på både sekventielt og hierarkisk niveau. Yderligere forbedring af deltagerens stavning vil derfor forudsætte en større viden af ordenes betydningsstrukturer. Deltagere med mellem 38 og 49 ord korrekt i Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve bør derfor modtage staveundervisning i tegnkonstansprincippet (morfologisk betingede ) på trin 3. Kontekstbetingede Morfologiske Etymologiske M 17 14,62 9,93 min score Max score Tabel 9. Gennemsnitlig score, minimums- og maximumsscore på ordene i de tre for afprøvningsdeltagere, der placerer sig mellem 50-percentilen og 90-percentilen. Placering på trin 4 Hvis en deltager har 50 eller flere rigtige ord i Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve svarer det til, at deltageren har stavet ordene på niveau med de 10 % bedste stavere i afprøvningen. En delanalyse af deltagerne med en sådan score viste, at de i gennemsnit havde stavet 19 ord med kontekstbetingede korrekt, 19 ord med morfologiske korrekt og 15 ord med etymologiske korrekt (minimums- og maximumsscorer for gruppen kan ses i tabel 10). Det vurderes, at en deltager med denne score har en god og sikker hverdags-stavning. Yderligere forbedring af deltagerens stavning forudsætter en større ordspecifik viden inden for bestemte fag(lige) områder. Hvis en deltager staver mellem 50 og 60 ord korrekt i den ortografiske staveprøve bør denne således modtage staveundervisning på trin 4. Kontekstbetingede Morfologiske Etymologiske M 19 18,75 15,5 min score Max score Tabel 10. Gennemsnitlig score, minimums- og maximumsscore på ordene i de tre for de 10% bedste stavere i afprøvningen.

16 16 Sammenhængen mellem deltagernes læse- og stavefærdigheder Som det ses i tabel 11 var der korrelation mellem afprøvningsdeltagernes score i afkodning og deres færdighed i at stave ordene i den ortografiske staveprøve. Til gengæld var der ingen sammenhæng mellem deltagernes læseforståelse og deres stavefærdighed. Tilsyneladende afdækker testen af læseforståelse (Læsetekster for Unge og Voksne) og den ortografiske staveprøve vidt forskellige færdigheder. Dette resultat understøtter anvisningerne i Undervisningsministeriets foreløbige vejledning til Trinplacering, der anbefaler, at trinplacering af alle voksne med svage skriftsproglige færdigheder baseres på en bred afdækning af forskellige skriftsproglige færdigheder (både basale og funktionelle læse- og skrivefærdigheder). Det kan umiddelbart forekomme mærkeligt, at der var korrelation mellem Hverdagsstavning, Basal staveprøve og læseforståelse (men ikke basal stavning og afkodning), mens der var korrelation mellem Hverdagsstavning, Ortografiske staveprøve og afkodning (men ikke læseforståelse). Forklaringen kan imidlertid være, at en god basal afkodning er en nødvendig forudsætning for udvikling af mere avancerede stavestrategier (se også Frith, U., 1985). Afkodning, sum Læseforståelse, sum Ortografisk staveprøve, sum 0,528** (37 deltagere) 0,280 (25 deltagere) Tabel 11. Pearsson korrelationer mellem sumscore i ortografisk staveprøve, sumscorer i afkodning (Find det der lyder som et ord) og sumscorer i læseforståelse(læsetekster for Unge og Voksne). ** = p< 0,00 Den diagnostiske staveprøves funktionalitet Mange undervisere og deltagere i afprøvningen af Hverdagsstavning har indikeret, at de fandt materialet meget omfattende og tidskrævende. En del undervisere var også bekymrede for, om materialet var for vanskeligt for deres FVU-deltagere. Som det ses af resultaterne, er der imidlertid hverken gulv- eller loftseffekter på Hverdagsstavning i den afprøvede udgave ( den gennemsnitlige score på den basale staveprøve var 15 af i alt 20 ord, og den gennemsnitlige score på den ortografiske staveprøve var 35 af i alt 60 ord). Dermed var selv svage stavere i stand til at skrive hele diktaten og klare målordene på et rimeligt niveau. Det anbefales derfor, at man anvender diktaten i sin helhed (og i sin nuværende form) som materiale til afdækning af voksnes funktionelle stavefærdigheder i forbindelse med trinplacering til FVU. Som tidligere beskrevet har undersøgelsen dokumenteret, at

17 17 Hverdagsstavning, såvel Basal staveprøve som Ortografisk staveprøve, er et pålideligt redskab til afdækning af voksnes stavefærdigheder (se også side 9 og side 12). Hverdagsstavning har endvidere vist sig at være et anvendeligt redskab i en trinplacering af FVU-deltagere, og de tre grupper af målord i diktaten forsyner underviseren med klare informationer om voksnes stavefærdigheder inden for færdighedsområder, som er relevante for FVU-undervisningen. Underviseren får således et materiale til afdækning af voksnes funktionelle stavefærdighed, som på én gang er anvendeligt til en trinplacering, og som samtidig er et diagnostisk redskab til planlægning af den voksnes staveundervisning. Ved at anvende denne stavetest vil underviseren få informationer om deltagerens delfærdigheder inden for relevante retstavningsområder, om deltagerens færdighed i at stave i funktionelle sammenhænge samt om deltagerens færdighed i at stave almindelige hverdagsord. Vejledning til Hverdagsstavning samt oplæsningsark, skriveark og retteark er vedlagt som bilag til denne rapport (bilag 3 9). Vejledende scorefordeling til brug ved trinplacering Der er udarbejdet vejledende scorefordelinger på Hverdagsstavning, Basal staveprøve og Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve til brug ved trinplacering under FVU. De vejledende scorefordelinger er udarbejdet på baggrund af en afprøvning på i alt 67 FVUdeltagere (27 deltagere modtog undervisning på trin 1, mens 40 deltagere modtog undervisning på trin 2, 3 eller 4). Hverdagsstavning* Ordblinde Trin 1 Tosprogede Trin1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Basal staveprøve (20 ord) Ortografisk staveprøve (60 ord) * Ringe afkodning (placering på trin 1) medfører, at deltageren udelukkende testes med Hverdagsstavning, Basal staveprøve. Upåfaldende afkodning (placering på trin 2, 3 eller 4) medfører, at deltageren udelukkende testes med Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve.

18 Litteratur 18 Brown, D. A. & Ellis, N. (1994). Handbook of Spelling. New York: Wiley. Ehri, L. C. (1989) The development of spelling knowledge and its role in reading acquisition and reading disability. Journal of Learning Disabilities, årgang 22, s Elbro, C. m. fl. (ed) (1990) Læsning og skrivning i et sprogvidenskabeligt perspektiv. Nordiske bidrag. Frederikshavn: Dafolo. Frith, U. (1985) Beneath the surface of developmental dyslexia, I: K. E. Patterson, J. C. Marshall & M. Coltheart (red.) Surface dyslexia. Neuropsychological and cognitive studies in phonological reading (s ). London: Lawrence Erlbaum. Frith, U. (ed) (1980) Cognitive processes in spelling. London: Academic Press. Mickulecky, L. & Drew, R. (1991). Basic litterary skills in the workplace. I R. Barr, M. L. Kamill, P. B. Mosenthal & D. P. Pearson (eds): Handbook of Reading Research 2. New York: Longman. Nielsen, A. S. (1999) Læse- og stavetræning for voksne i arbejde. København: Danmarks Pædagogiske Institut. Undervisningsministeriet (2001) Foreløbig vejledning til trinplacering, Undervisningsministeriets forlag.

19 Bilag 19 Bilag 1 Opgørelse over ordenes sværhedsgrad i Hverdagsstavning, Basal staveprøve (Er ikke vedlagt denne udgave) Bilag 2 Opgørelse over ordenes sværhedsgrad i Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve (Er ikke vedlagt denne udgave) Bilag 3 Vejledning til Hverdagsstavning Bilag 4 Skriveark til Hverdagsstavning Bilag 5 Hverdagsstavning, Basal staveprøve - undervisers oplæsningstekst Hverdagsstavning, Basal staveprøve - undervisers tekstversion Bilag 6 Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve - undervisers oplæsningstekst Bilag 7 Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve - undervisers tekstversion Bilag 8 Hverdagsstavning, Basal staveprøve, retteark Bilag 9 Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve, retteark

20 Bilag 3 20 Vejledning til Hverdagsstavning Skriveopgaver på job, under (efter-)uddannelse og i fritiden kræver, at den voksne hurtigt og korrekt kan nedskrive alle ord i kortere tekster som beskeder eller s og i længere tekster som breve eller rapporter. Hvis man skal vurdere den voksnes funktionelle stavefærdighed, skal skriveopgaven (dvs. den sammenhæng ordene skrives i) være realistisk. Det betyder, at ordene i staveprøven skal afdække relevante retstavningsproblemer i hverdagsord, og at selve retskrivningsopgaven skal løses under vilkår, der svarer til, hvordan tilsvarende opgaver løses i hverdagen. Derfor er retstavningsprøven Hverdagsstavning udformet som en traditionel diktat, hvor alle ord i diktaten skal skrives. Prøven afdækker voksnes funktionelle stavefærdigheder, dvs. færdighed i at stave ord, der indgår i en funktionel helhed. Den voksne deltager skal således skrive hele diktaten i sin fulde udstrækning, men underviseren benytter kun udvalgte målord i diktaten til trinplacering eller i den diagnostiske udredning af deltagerens stavefærdigheder. Underviseren kan tillige benytte den voksnes resultat på den fulde diktat i en bred vurdering af den voksnes retstavning i kommunikative situationer, hvor retstavningsfærdighederne er sat under pres. Udformning Hverdagsstavning er et diagnostisk materiale til afdækning af voksnes færdigheder i retstavning. Hverdagsstavning indeholder to staveprøver: Hverdagsstavning, Basal staveprøve Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve Hverdagsstavning, Basal staveprøve Hverdagsstavning, Basal staveprøve er beregnet til at afdække, om deltageren kan udnytte en lydligt baseret stavestrategi (stave lydret). Den basale staveprøve er udformet som en traditionel diktat, hvor den voksne skal skrive alle ord i diktaten, og vurderingen af deltagerens udnyttelse af lydligt baserede sker på basis af 20 målord fra teksten. De 20 målord er lydrette ord af varierende længde og sværhedsgrad.

21 21 Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve er beregnet til at afdække den voksnes funktionelle retstavning og kan anvendes i forbindelse med trinplacering af deltagerens stavefærdighed. Den ortografiske staveprøve er udformet som en traditionel diktat, hvor den voksne skal skrive alle ord i diktaten. Den ortografiske stavetest er designet til at afdække deltagerens retstavningsfærdigheder inden for tre forskellige færdighedsområder: Kontekstbetinget stavning (afdækkes med 20 ord). Morfologisk stavning (afdækkes med 20 ord). Etymologisk stavning (afdækkes med 20 ord). Vurderingen af deltagerens retstavning sker på basis af i alt 60 målord, der indgår i den diktat, som deltageren skriver i sin helhed. Diktatens opbygning i forhold til trinplacering Trinplaceringen foretages på basis af deltagerens færdigheder i at stave de 60 målord. De tre ordgrupper med 20 ord i hver rummer retstavningselementer, der indgår som undervisningselementer på de tre øverste FVU-trin: kontekstbetingede er et undervisningselement på trin 2, morfologisk betingede er et undervisningselement på trin 3 og etymologisk betingede er et undervisningselement på trin 4. Målordene på hvert trin svarer således til de færdighedsområder i retstavning, der er beskrevet i fagbilaget til FVU-bekendtgørelsen samt i kursistprofilerne for hvert trin (se Undervisningsministeriets foreløbige vejledning til trinindplacering).

22 Vejledende scorefordeling til brug ved trinplacering 22 Der er udarbejdet vejledende scorefordelinger på Hverdagsstavning, Basal staveprøve og Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve til brug ved trinplacering under FVU. De vejledende scorefordelinger er udarbejdet på baggrund af en afprøvning på i alt 67 FVUdeltagere (27 deltagere modtog undervisning på trin 1, mens 40 deltagere modtog undervisning på trin 2, 3 eller 4). Hverdagsstavning* Ordblinde Trin 1 Tosprogede Trin1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Basal staveprøve (20 ord) Ortografisk staveprøve (60 ord) * Ringe afkodning (trin 1) medfører, at deltageren udelukkende testes med den basale staveprøve. God afkodning (trin 2, 3 eller 4) medfører, at deltageren udelukkende testes med den ortografiske staveprøve. Testtageres instruktion til Hverdagsstavning Til hver prøvedeltager udleveres Hverdagsstavning, Basal staveprøve eller Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve (vær opmærksom på, at de to staveprøver ikke kan gennemføres simultant) Testtagerens instruktion til testdeltageren Testtageren siger: I skal nu skrive en kort tekst, der handler om et trafikuheld. Teksten bliver læst højt i mindre tekststykker, som læses to gange efter hinanden. Alle tegn i teksten dikteres. Instruktion til oplæseren Teksten er inddelt i oplæsningsenheder. // markerer en oplæsningsenhed.

23 Bilag 4 23 Staveprøve for voksne Deltagerens navn Prøvedato Undervisningssted Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet marts 2001

24 Skriveark til Hverdagsstavning 24

25 Skriveark til Hverdagsstavning 25

26 Bilag 5 Hverdagsstavning, Basal staveprøve - undervisers oplæsningstekst 26 //Jeg var sent på den.// Der var isglat,// så alle kørte langsomt.// Jeg havde grønt lys, // da jeg så en lastbil // komme mod mig.// Jeg ville prøve // at undgå bilen, // men cyklen gled,// og jeg ramte asfalten.// Jeg var helt væk,// for det næste, // jeg husker, // er to mænd,// der stod og talte sammen.// Jeg havde næseblod, // og jeg kunne ikke stå // på mit ene ben.// Jeg blev kørt // til et hospital.// På skadestuen så man,// et brud på foden.// Jeg var hjemme i en måned,// og det er stadig // et problem at gå.// Hverdagsstavning, Basal staveprøve - undervisers tekstversion Jeg var sent på den. Der var isglat, så alle kørte langsomt. Jeg havde grønt lys, da jeg så en lastbil komme mod mig. Jeg ville prøve at undgå bilen, men cyklen gled, og jeg ramte asfalten. Jeg var helt væk, for det næste, jeg husker, er to mænd, der stod og talte sammen. Jeg havde næseblod, og jeg kunne ikke stå på mit ene ben. Jeg blev kørt til et hospital. På skadestuen så man, et brud på foden. Jeg var hjemme i en måned, og det er stadig et problem at gå.

27 Bilag 6 Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve - undervisers oplæsningstekst 27 //Jeg cyklede på job // klokken halv syv.// Det havde sneet hele natten,// og kørebanen var fedtet.// Selv taxaerne kørte forsigtigt.// Jeg kørte over krydset// ved Møllegade,// men pludselig så jeg // ud af øjenkrogen // en orange bil // begynde at køre til højre.// Jeg bremsede op // og prøvede at svinge væk // for at undgå kollision.// Jeg mistede balancen,// og cyklen forsvandt under mig.// Jeg slog hovedet mod asfalten// og var bevidstløs et par sekunder.// Det næste jeg erindrer // er en masse folk,// der prøvede at hjælpe mig op at stå,// men jeg kunne ikke støtte på benet,// der blødte kraftigt.// Man forklarede mig,// at der ville gå et øjeblik,// før ambulancen kom.// Jeg blev transporteret til hospitalet,// hvor jeg skulle til observation // for hjernerystelse.// Røntgenbillederne afslørede // et brud på venstre ben.// Jeg blev kørt til kirurgisk afdeling,// hvor jeg var sengeliggende // med kompliceret benbrud i tre uger.// Jeg er sygemeldt endnu,// men går nu til genoptræning // hos en fysioterapeut.// Der skete intet med chaufføren;// men hans passager blev slemt chokeret,// og hans bil blev beskadiget ved uheldet, // da den skred ud // og torpederede en modkørende stationcar // med bagenden.// Bilisten oplyste til politiet,// at jeg var kørt lige ud foran ham.// Sandheden er,// at han drejede til højre // uden at kontrollere,// om der var fri bane.//

28 Bilag 7 Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve undervisers tekstversion 28 Jeg cyklede på job klokken syv. Det havde sneet om natten, og kørebanen var fedtet. Selv taxaerne kørte forsigtigt. Jeg kørte over krydset ved Møllegade. Pludselig så jeg ud af øjenkrogen en orange bil begynde at køre. Jeg bremsede og prøvede at svinge væk for at undgå kollision. Jeg mistede balancen, og cyklen forsvandt under mig. Jeg slog hovedet og var bevidstløs et par sekunder. Jeg erindrer, at en masse folk prøvede at hjælpe mig. Jeg kunne ikke støtte på benet, der blødte kraftigt. Man forklarede mig, at der ville gå et øjeblik, før ambulancen kom. Jeg blev transporteret til hospitalet, hvor jeg skulle til observation for hjernerystelse. Røntgenbillederne viste et brud på venstre ben. Jeg var sengeliggende med kompliceret benbrud på kirurgisk afdeling i tre uger. Jeg er sygemeldt endnu, men går til genoptræning hos en fysioterapeut. Der skete intet med chaufføren; men hans passager blev slemt chokeret, og hans bil blev beskadiget ved uheldet, da den torpederede en modkørende stationcar med bagenden. Bilisten sagde, at jeg var kørt lige ud foran ham. Sandheden er, at han drejede uden at kontrollere, om der var fri bane. Kursiv = kontekstbetingede (undervisningselement på trin 2) understreg = morfologisk betingede (undervisningselement på trin 3) fed = etymologisk betingede (undervisningselement på trin 4)

29 Bilag 8 Hverdagsstavning, Basal staveprøve, retteark 29 Ord med lydrette Sæt aved korrekt stavede ord 1. sent 2. isglat 3. kørte 4. lys 5. lastbil 6. prøve 7. gled 8. asfalten 9. væk 10. næste 11. husker 12. stod 13. talte 14. næseblod 15. ben 16. hospital 17. skadestuen 18. brud 19. måned 20. problem Sumscore

30 Bilag 9 Hverdagsstavning, Ortografisk staveprøve, retteark 30 Kontekstbetingede Sæt aved korrekt stavede ord Morfologiske Sæt aved korrekt stavede ord Etymologiske Sæt aved korrekt stavede ord 1. klokken 1. cyklede 1. job 2. natten 2. sneet 2. taxaerne 3. krydset 3. kørebanen 3. orange 4. Møllegade 4. fedtet 4. kollision 5. pludselig 5. forsigtigt 5. balancen 6. begynde 6. øjenkrogen 6. sekunder 7. svinge 7. bremsede 7. erindrer 8. under 8. forsvandt 8. ambulancen 9. masse 9. hovedet 9. transporteret 10. hjælpe 10. bevidstløs 10. observation 11. støtte 11. blødte 11. røntgenbilleder 12. øjeblik 12. forklarede 12. kirurgisk 13. skulle 13. hjernerystelse 13. kompliceret 14. venstre 14. sengeliggende 14. fysioterapeut 15. endnu 15. sygemeldt 15. chaufføren 16. slemt 16. genoptræning 16. passager 17. uheldet 17. beskadiget 17. chokeret 18. bagenden 18. modkørende 18. torpederede 19. lige 19. bilisten 19. stationcar 20. sandheden 20. drejede 20. kontrollere Sumscore: Sumscore: Sumscore: Samlet score på ortografisk staveprøve:

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne

Bilag 3. Hverdagsstavning for voksne Bilag 3 Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002 2 Et materiale til afdækning af voksnes stavefærdigheder Indhold 3 Udformning 3 Vejledende scorefordeling ved

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Hverdagsskrivning. Et materiale til afdækning af voksnes skriftlige fremstilling. En pilotafprøvning

Hverdagsskrivning. Et materiale til afdækning af voksnes skriftlige fremstilling. En pilotafprøvning Hverdagsskrivning Et materiale til afdækning af voksnes skriftlige fremstilling En pilotafprøvning Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet december 2001 Indhold Baggrund s. 4 Hverdagsskrivning,

Læs mere

Bilag 4. Hverdagsskrivning for voksne

Bilag 4. Hverdagsskrivning for voksne Bilag 4 Hverdagsskrivning for voksne Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet, 2002 2 Hverdagsskrivning for voksne Et materiale til afdækning af voksnes skriftlige

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

Vejledning til trinplacering (2. udgave)

Vejledning til trinplacering (2. udgave) Vejledning til trinplacering (2. udgave) Afdækning af FVU-deltageres erfaringer, færdigheder og strategier i læsning, stavning og skriftlig fremstilling Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen juni

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide

Bilag 1. Interviewguide Bilag 1 Interviewguide Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak, Ina Borstrøm og Anna Gellert Undervisningsministeriet 2004 Interviewguide til FVU Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov

Læs mere

Kortlægning og vurdering af eksisterende tests med henblik på afdækning af FVU-deltageres læse-, stave- og skrivefærdigheder

Kortlægning og vurdering af eksisterende tests med henblik på afdækning af FVU-deltageres læse-, stave- og skrivefærdigheder Kortlægning og vurdering af eksisterende tests med henblik på afdækning af FVU-deltageres læse-, stave- og skrivefærdigheder Gennemført for Undervisningsministeriet af audiologopæd Anna Gellert December

Læs mere

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet

Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro. Københavns Universitet Udviklingen og afprøvningen af Vejledende Læsetest for Voksne Udarbejdet af Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Oplægsholder: Mette Nørgaard Sørensen

Læs mere

Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version

Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version Anna Steenberg Gellert & Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns Universitet Februar 2008 Indhold

Læs mere

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation

Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne. Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Vejledning om visitation til ordblindeundervisning for voksne Indledende samtale, obligatorisk test og visitation Undervisningsministeriet November 2006 Forord Siden 1983 har voksne ordblinde kunnet tilbydes

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Undervisningsvejledning. Forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling

Undervisningsvejledning. Forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling Undervisningsvejledning Forberedende voksenundervisning (FVU) i læsning, stavning og skriftlig fremstilling Undervisningsministeriet April 2002 2 Indhold Forord 3 FVU-undervisningen i læsning 4 Undervisning

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Jeg fatter ikke en brik!

Jeg fatter ikke en brik! Jeg fatter ikke en brik! Differentiering af læseundervisningen i folkeskolens ældste klasser Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU, Århus Universitet Dagens emner 1. Centrale komponenter

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Projekt It og Ordblindhed

Projekt It og Ordblindhed Projekt It og Ordblindhed En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mellemtrinnet Elisabeth Arnbak Dorthe Klint Petersen Afdeling for Fagdidaktik DPU, Aarhus Universitet Indhold Forord... 3

Læs mere

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning

Undervisningsministeriet Februar Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning Undervisningsministeriet Februar 2011 Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning Indhold Forord 3 1. Oversigt over foreslået procedure 5 2. Testlederens kvalifikationer

Læs mere

Læseafdelingen Tilbudskatalog

Læseafdelingen Tilbudskatalog Læseafdelingen Tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 December 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ØKONOMI... Side 3 2. PRAKTISKE OPLYSNINGER... Side 3 3.

Læs mere

Hvad sker der (egentlig)

Hvad sker der (egentlig) Hvad sker der (egentlig) inden for læseforskningsfeltet? FVU og ordblindekonference Odense, 27. november 2014 ina@borstroem.dk Nyeste læseforskningsprojekter Afdækning og afgrænsning af ordblindhed Afkodningsstrategier

Læs mere

Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse

Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse Indledning I denne vejledning beskrives baggrunden og anvendelsen af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes computerbaserede

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Afsluttende opgave til

Afsluttende opgave til 1 Kirsten Ellen Koch Ternebakkevej 91 8700 Horsens Afsluttende opgave til suppleringskursus i FVU-læsning 1 2 Opgaveformulering: Lav en grundig afdækning af en voksen persons læse-, skrive- og stavefærdigheder,

Læs mere

Gymnasie screening LINU dansk

Gymnasie screening LINU dansk Gymnasie screening LINU dansk LINU Gymnasiescreening identificerer elever, hvis funktionelle skriftsproglige færdigheder er utilstrækkelige, og identificerer om der i givet fald er tale om basale eller

Læs mere

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU www.eva.dk FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU Odense, 23. august 2016 v. Christina Laugesen og Sia Hovmand Sørensen Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig

Læs mere

Bilag 10. Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering

Bilag 10. Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering Bilag 10 Casebeskrivelser: eksempler på trinplacering Udarbejdet til FVU af Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2004 Ali Ali var officer i sit hjemland og er flygtet til Danmark efter at have boet i

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af læsning. en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet

Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af læsning. en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af læsning en selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet Katrine Lyskov Jensen, Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro Center for Læseforskning, Københavns

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

on. 1. jun kl. 08: Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

on. 1. jun kl. 08: Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre on. 1. jun. 2016 kl. 08:52 170 Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre "Antagelsen er, at det fremmer elevernes skriftsproglige udvikling, når det, de hører, stemmer med skriftsprogets

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Bogstaverne i ordforrådet: Om at lære at stave

Bogstaverne i ordforrådet: Om at lære at stave Bogstaverne i ordforrådet: Om at lære at stave Holger Juul Center for Læseforskning, Københavns Universitet juul@hum.ku.dk FVU for tosprogede Vingsted Konferencecenter, 1. november 2016 Program Skrivefærdighed

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Dysleksi: symptomer, årsager og følger

Dysleksi: symptomer, årsager og følger Dysleksi: symptomer, årsager og følger Biblioteket som ressource i dyslektikeres studie- og arbejdsliv Elisabeth Arnbak Center for Grundskoleforskning, DPU Indhold 1. Centrale komponenter i læsning 2.

Læs mere

Læsning, læsekurser og uddannelse

Læsning, læsekurser og uddannelse Læsning, læsekurser og uddannelse Om unge og voksnes funktionelle læsefærdighed i uddannelse og på læsekurser vurderet med et nyt materiale Elisabeth Arnbak & Carsten Elbro Center for Læseforskning Københavns

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Bilag 9. Tosprogede voksnes ordkendskab

Bilag 9. Tosprogede voksnes ordkendskab Bilag 9 Tosprogede voksnes ordkendskab Udviklet til FVU af Anna Gellert Undervisningsministeriet 2003 Find det rigtige ord! Et materiale til afdækning af tosprogede voksnes ordkendskab 2 Indhold Find det

Læs mere

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 FVU prøve Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 PRAKTISK INFORMATION: Undervisningsministeriet sender CD er til VUC Vest 2 gange om året (december og juli)

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2014

Læseafdelingens tilbudskatalog 2014 Indhold CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSUSlagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

ELEMENTER I LÆREPROCESSEN

ELEMENTER I LÆREPROCESSEN ELEMENTER I LÆREPROCESSEN At ville noget At føle sig som noget At lære noget At kunne noget At vide noget 1 UNDERVISNING AF ELEVER MED MASSIVE LÆSEVANSKELIGHEDER Forudsætninger Undervisningsparat > omsorg

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn

Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn Af HOLGER JUUL Artiklen diskuterer indledningsvis om børns stavefejl kan belyse deres opfattelse af ords fonologiske struktur og dermed individuelle

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2006 2 Interviewguide til ordblindeundervisning Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov Interviewguiden

Læs mere

Vejledning i udredning af skriftsproglige vanskeligheder

Vejledning i udredning af skriftsproglige vanskeligheder Vejledning i udredning af skriftsproglige vanskeligheder 1. Resume Vejledningen indeholder anbefalinger til, hvad der er god praksis i den læsepædagogiske- og logopædiske udredning af skriftsproglige vanskeligheder

Læs mere

24-10-2014. Dysleksi symptomer, årsager og afhjælpning. Indhold. En definition af læsning. Temadag om dysleksi, Gentofte Bibliotek

24-10-2014. Dysleksi symptomer, årsager og afhjælpning. Indhold. En definition af læsning. Temadag om dysleksi, Gentofte Bibliotek Dysleksi symptomer, årsager og afhjælpning Temadag om dysleksi, Gentofte Bibliotek Elisabeth Arnbak Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet Indhold 1. Centrale komponenter i læsefærdigheder

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Rapport om afprøvning af visitationstest til brug i ordblindeundervisning for voksne

Rapport om afprøvning af visitationstest til brug i ordblindeundervisning for voksne Rapport om afprøvning af visitationstest til brug i ordblindeundervisning for voksne Dansk Videnscenter for Ordblindhed for Undervisningsministeriet Oktober 2006 Forord I forbindelse med udmøntningen af

Læs mere

En undersøgelse af forbindelsen mellem den Tværga ende Ordblindetest og O-testen ( Visitationstesten )

En undersøgelse af forbindelsen mellem den Tværga ende Ordblindetest og O-testen ( Visitationstesten ) En undersøgelse af forbindelsen mellem den Tværga ende Ordblindetest og O-testen ( Visitationstesten ) med særligt henblik på, ved hvilke scorer på den Tværgående Ordblindetest man med god sikkerhed kan

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

CSU. Center for Specialundervisning. Endelig projektbeskrivelse

CSU. Center for Specialundervisning. Endelig projektbeskrivelse CSU Center for Specialundervisning Holbæk, august 2011 Endelig projektbeskrivelse RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer Forsøgsarbejde id- nr. 119 Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMUkursister

Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMUkursister Læsefærdigheder og ordblindhed blandt AMUkursister vurderet med bl.a. Den Tværgående Ordblindetest og Vejledende Læsetest for Voksne Hanne T. Daugaard, Carsten Elbro, Katrine Lyskov Jensen og Helene Lykke

Læs mere

1.Indledning 1.a s. 3. s. 3 1.c Formål s. 3. 1.d Problemstilli s. 4 1.d. s. 4. 1. e Afhandlingens fremgangsmåde s. 4. 2.Teorier 2.a Læseteorier s.

1.Indledning 1.a s. 3. s. 3 1.c Formål s. 3. 1.d Problemstilli s. 4 1.d. s. 4. 1. e Afhandlingens fremgangsmåde s. 4. 2.Teorier 2.a Læseteorier s. 1.Indledning 1.a s. 3 s. 3 1.c Formål s. 3 1.d Problemstilli s. 4 1.d. s. 4 1. e Afhandlingens fremgangsmåde s. 4 2.Teorier 2.a Læseteorier s. 4 2.e Balanced Reading s. 6 2.f Læseteorierne bag min undersøgelse

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Vejledning til trinplacering i FVU-matematik

Vejledning til trinplacering i FVU-matematik Vejledning til trinplacering i FVU-matematik et inspirationsmateriale til afdækning af FVU-deltagernes færdigheder og forudsætninger Undervisningsministeriet 2006 Forord Undervisningen i FVU-matematik

Læs mere

Det vil jeg fortælle jer om i dag

Det vil jeg fortælle jer om i dag Hvad har især betydning for, at elever forstår, hvad de læser på mellemtrinnet? X Louise Rønberg, ph.d. stipendiat Center for Grundskoleforskning, AU 1. marts 2011 Det vil jeg fortælle jer om i dag Baggrund

Læs mere

Rapport om undersøgelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionsprøve for nydanskeres aftjening af værnepligt.

Rapport om undersøgelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionsprøve for nydanskeres aftjening af værnepligt. Institut for Militærpsykologi Indledning. 18-06-13 Rapport om undersøgelse af eventuelle barrierer i den skriftlige sessionsprøve for nydanskeres aftjening af værnepligt. På baggrund af en opgørelse fra

Læs mere

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet Center for Læseforskning Ordblindetesten Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk Center for Læseforskning Københavns Universitet Indhold Præsentation af testen Pause Brug af testen Udvikling

Læs mere

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme Kortfattet overordnet teori samt en række råd til hjemmet, der bygger på seneste forskning inden for det skriftsproglige område. Det skriftsproglige

Læs mere

Oversigt over oplægget i dag

Oversigt over oplægget i dag Udvikling i børns læseforståelse på mellemtrinnet FUA Jubilæumskonference Odense 28. september 2012 Louise Flensted Rønberg Cand.mag Audiolopædi Center for Grundskoleforskning Aarhus Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Læsning og ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia

Læsning og ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia Læsning og ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia Wordshop i Gentofte kommune Den 8. august 2013 Annemette Kristensen og Marianne Boesen Program: Læsning Ordblindhed KompetenceCenter Dyslexia -Læsekurser

Læs mere

Læse- og skrivestøtte i informationssamfundet

Læse- og skrivestøtte i informationssamfundet Læse- og skrivestøtte i informationssamfundet Søren Aksel Sørensen MikroVærkstedet sas@mikrov.dk Sammanfattning I informationssamfundet skal alle kunne deltage i de skriftsproglige fællesskaber. Det gælder

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Udregning af score teknisk bilag

Udregning af score teknisk bilag Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Undervisning i FVU for to-sprogede God eftermiddag Gode kolleger

Undervisning i FVU for to-sprogede God eftermiddag Gode kolleger Undervisning i FVU for to-sprogede God eftermiddag Gode kolleger Side 1 Undervisning i FVU for to-sprogede Side 2 FVU-forsøg VEU-rådets forslag Januar 14 udviklingsarbejde Efterår 14 første forsøgsrunde

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark Center for Child Language e-prints Working papers in LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark Institute of Language and Communication University of Southern

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Pilotundersøgelse af udvalgte dysleksitest til studerende på videregående uddannelser

Pilotundersøgelse af udvalgte dysleksitest til studerende på videregående uddannelser Pilotundersøgelse af udvalgte dysleksitest til studerende på videregående uddannelser Studieadjunkt, cand.mag. Katrine H. Bønnerup Studieadjunkt, cand.mag. Mette W. Schmidt Studielektor, cand.scient. et

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til daginstitutionsområdet Dagtilbud 0-6 år Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Egedal kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for

Læs mere

DO RTH E M Ø LGAARD M ATH I ASEN. Kontekstorienteret staveundervisning

DO RTH E M Ø LGAARD M ATH I ASEN. Kontekstorienteret staveundervisning DO RTH E M Ø LGAARD M ATH I ASEN Kontekstorienteret staveundervisning Oplægget i dag Introduktion til kontekstorienteret staveundervisning Den teoretiske forankring Forslag til praksis Kahoot Aktivering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere