Account Pro. Brugerhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Account Pro. Brugerhåndbog"

Transkript

1 Account Pro Brugerhåndbog

2 I Account Pro Indhold 1 Forord 2 2 Generel information / Licensering 4 1 Generel information... om ACCOUNT PRO 4 2 Networking 3 Registrering Licens aftale Oprette nyt regnskabssystem 7 1 Oprette nyt regnskabssystem Regnskabsperiode Kontoplan Kapitalkontoen Klient håndtering 11 1 Klient håndtering Postering 13 1 Posteringsvindue Beløbsfortegn Konto og modkonto Standardposteringer Afgifter og rabat Samleposter Bilagsnr. feltet Memo og åbne... poster 17 9 Fremmed valuta Skærmbilleder 20 1 Regnskabssystem Statistik Udskriv 23 1 Udskriv Begynde en ny regnskabsperiode 25 1 Begynde en ny... regnskabsperiode 25

3 Indhold II 9 Planlægning 27 1 Oversigt Forrige års data Budget 4 Prognose Overfør budget... som prognose 27 6 Type definition Memorandi Månedlig oversigt Årsoversigt Funktioner 31 1 Søg poster Definér standardpostering Definér periodiske... posteringer 32 4 Definér momsopgørelse Bruger-defineret... status og driftsresultat 33 6 Definér fremmed... valuta 34 7 Omkostningssteder/Projekter Lommeregner Adgangskode Eksport og Import af regnskabs data 37 1 Eksport af regnskabs... data 37 2 Import af regnskabs... data Konvertering af DOS datafiler 40 1 Konvertering... af DOS datafiler 40 Index 41 II

4 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part I

5 Forord 2 1 Forord ACCOUNT PRO er udviklet med henblik på nem anvendelse og på at minimere det arbejde, som er forbundet med bogføring. Store bestræbelser er gjort for at fremme brugervenligheden, at skabe nem on-screen adgang til alle rapportfunktioner og for en hurtig afvikling. Med det formål at øge de fordele, som er forbundet med at føre og anvende et regnskab, er ACCOUNT PRO desuden blevet forsynet med alle de muligheder, som er nødvendige for at kunne bruge det som et effektivt financielt planlægnings- og kontrolværktøj. Med disse muligheder adskiller ACCOUNT PRO sig markant fra andre bogføringsprogrammer, hvis eneste formål er at holde regnskab. ACCOUNT PRO kan med fordel anvendes af såvel erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger og klubber, som til privat brug. Programmet er baseret på en række tysksprogede versioner, hvoraf den første udkom i Talrige udvidelser og forbedringer, overvejende baseret på tilbagemeldinger fra brugere af programmet, er kommet til siden da. Intet er imidlertid perfekt. Derfor opfordres alle ACCOUNT PRO brugere til at give feedback til udvikleren af programmet. Forslag til forbedringer vil altid være velkomne. Staefa, September 2007 Account Pro Team

6 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part II

7 Generel information / Licensering 4 2 Generel information / Licensering 2.1 Generel information om ACCOUNT PRO ACCOUNT PRO er et fleksibelt og bruger-venligt bogførings- og økonomiplanlægningsprogram, ligeså anvendeligt for små til mellemstore virksomheder og institutioner, som for private, der vil have styr på egne penge eller økonomien i en forening eller en klub. ACCOUNT PRO er baseret på principperne for dobbelt bogholderi. Det kan fungere i netværk og håndterer op til 2000 klientregnskaber og det har funktioner til automatisk postering af afgifter og rabatter. ACCOUNT PRO er forsynet med et antal standard kontoplaner. Disse kan nemt tilpasses særlige brugerønsker. Overflødige konti kan slettes og nye konti kan nemt indsættes hvorsomhelst i kontoplanen Bogføring med ACCOUNT PRO er meget nemt. I modsætning til 'normale' bogføringsprogrammer, hvor en fejlagtig postering skal neutraliseres (ophæves) og rettes gennem endnu en postering, tillader ACCOUNT PRO direkte korrektion af fejlposteringen. Desuden undgår ACCOUNT PRO begreberne 'Debet' og 'Kredit' under postering. I stedet anvendes fortegn, hvilket gør indføring af nye poster både hurtigt og nemt. Ikke desto mindre er skærmbilleder og udskrifter i ACCOUNT PRO i overensstemmelse med normal bogføringsterminologi. Ud over de normale bogføringsfaciliteter, har ACCOUNT PRO specielle faciliteter som muliggør effektiv økonomisk planlægning og prognose. Ikke kun månedlige budgetter, men også månedlige prognoser kan indsættes i alle udgifts- og indtægtskonti. Månedlige og årlige oversigter skaber overblik over regnskabet som helhed. Med disse funktioner, kan realistiske prognoser for det økonomiske resultat ved regnskabsperiodens udløb, udarbejdes på ethvert tidspunkt En regnskabsperiode kan i ACCOUNT PRO have en længde på mellem to dage og et år. Den kan begynde i en vilkårlig måned og kan overlappe to kalenderår. Programmets datakapacitet er som følger: regnskabssystemer *) konti per system (dobbelt postering) transaktioner per system og regnskabsår standardposteringer gentagede posteringer fremmede valuta omkostningsteder/projekter *) Note: Et regnskabssystem defineres som 'regnskabsposteringer i en bestemt bog i en bestemt regnskabsperiode'. This help file was designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at 2.2 Networking Account Pro can be installed on several Client PCs. For the data a common directory can be established on a network server. For Account Pro to access this data, you must indicate the common directory on every Client PC under 'Options'/'Define the folder for the accounting data files' of the main menu. Up to three users can access the same business year of the same client concurrently, but only one (the first one) can input/modify all data. The other users have limited access to the program functions - they can however enter or edit transactions, plan accounts, manage clients, and view, print and export data. Important: For Account Pro to function properly in a networking environment with several users accessing the same business year of the same client concurrently, it is necessary, that Account Pro is always left using one of the normal ways out ('Exit' button or Exit command of the 'File' sub-menu). Should it become necessary to reboot a PC because of a system crash, the file 'InUse.isi' located in the common data directory on a network server will not be updated and contain wrong information for the PC that crashed. To correct the problem, you can simply delete the file after all users have ended their Account Pro session.

8 5 Account Pro 2.3 Registrering En kopi er 100% funktionsdygtig. Den adskiller sig kun fra licensversionen ved de påmindelser om registrering, som fremkommer med mellemrum, når der er foretaget mere end 200 posteringer, og derved at indsætningsfeltet til overskrifter i udskrifter ikke er virksomt. Pop-up vinduerne er der for at minde dig om, at du kun har tilladelse til at anvende softwaren på prøve, og at du skal anskaffe en licenseret kopi, hvis du ønsker at bruge det regelmæssigt. Shareware konceptet tillader, at du afprøver softwaren grundigt og derefter beslutter om det opfylder dine behov og falder i din smag eller ej - inden et eventuelt køb. Du kan anskaffe en licenseret kopi af softwaren mod betaling af en licensafgift. Som registreret bruger opnår du desuden følgende fordele: Du modtager den seneste programversion. Du opnår ret til råd og vejledning, hvis du skulle få problemer med softwaren. Ring på telefon nr i Schweitz eller send en til for Internet users) eller send en fax til Hvis du finder en decideret fejl i softwaren, opnår du ret til en gratis opdatering af programmet. Du opnår ret til at købe nye programversioner med stor rabat (normalt omkring 60%). Hvis du har Internet adgang, kan du besøge og se, om der er kommet nye programversioner. Registrering On-line registrering: Internet: Du kan købe og med det samme modtage en registreret version af dette program over Internet. Handlen foregår da med kreditkort og med muligheden for at betale via en sikret server. For at registrere on-line med det samme, kan du vælge 'Hjælp'/'On-line registrering' fra menubjælken. Glem ikke at skrive din fuldstændige adresse og giv os venligst op til to ugers leveringstid. This help file was designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at 2.4 Licens aftale En licenseret kopi er copyrighted. Ved at købe disketten, har du opnået en licens til at installere softwaren på en enkeltstående PC eller på en netværks server med op til to klient PC'ere. Enhver anvendelse af softwaren ud over denne, fordrer yderligere licens(er). Kopier af disketten må kun fremstilles med sikkerhed som formål. Enhver anden kopiering af programdisketten er ikke tilladt. Ingen kopier af programdisketten må distribueres eller tilbydes andre på nogen måde, uden ACCSOFT s skriftlige tilladelse Hver individuel licens giver dig ret til regelmæssig information om nye programversioner og til at erhverve disse med stor rabat direkte fra programudvikleren.

9 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part III

10 7 Account Pro 3 Oprette nyt regnskabssystem 3.1 Oprette nyt regnskabssystem Generelt Fremgangsmåden, når du skal oprette et nyt regnskabssystem med din egen kontoplan eller hvis du vil anvende en af de standard kontoplaner, som ACCOUNT PRO er udstyret med, bliver beskrevet i det følgende. I begge tilfælde, bliver sidste trin indsætning af de saldi i status, som skal danne udgangspunkt for regnskabsperioden, ved at du indsætter alle totaler som transaktioner mellem den berørte konto (som Knt.) og 'kapitalkonto' (som Mknt.). Saldi på aktivkonti skal indtastes som positive tal og saldi på passivkonti (hvis de repræsenterer egentlig gæld) som negative tal. Oprettelse af et nyt regnskabssystem med din egen kontoplan Vælg 'Filer'/'Nyt' eller 'Filer'/'Åbn'/'Nyt system' fra menubjælken. Følg derefter instruktionerne. ACCOUNT PRO fører dig gennem alle de nødvendige trin i oprettelsen af et nyt regnskabssystem. Oprettelse af et nyt regnskabssystem ud fra en standard kontoplan ACCOUNT PRO er udstyret med nogle (tomme) regnskabssystemer som indeholder en standard kontoplan: - PRIVDAN.ACC: Kontoplan til privat brug - DAN-STD.ACC: Standard Danske kontoplan 1) Vælg den plan, der bedst imødekommer dine behov og åbn filen i ACCOUNT PRO på samme måde som du ville åbne et eksempelregnskab. 2) Tilpas efter behov kontoplanen ('Struktur'/'Kontoplan') og datoerne, så de svarer til regnskabsperioden ('Struktur'/'Regnskabsperiode'). 3) Herefter bør du indtaste de saldobeløb, som er gældende ved starten af regnskabsperioden. Efter indføring af disse data, er det nye regnskabssystem oprettet og du kan fortsætte med at indtaste flere posteringer. Har du ikke længere brug for de oprindelige filer med standard kontoplanerne, kan du slette dem med Windows Filhåndtering. 3.2 Regnskabsperiode System navn Indtast et DOS-kompatibelt filnavn, men udelad filtype. I ACCOUNT PRO består regnskaberne af en række individuelle regnskabs 'systemer', hvor hvert enkelt regnskab er knyttet til en bestemt regnskabsperiode, et bestemt 'system' navn og bestemte datafiler. For at identificere det enkelte regnskabssystem, anbefales det at anvende navne sammensat af en konstant tekstdel og en variabel del, som afspejler regnskabsperioden (f.eks. REGN96, REGN97, etc.) Start dato, Afslut dato En regnskabsperiode kan have en længde på mellem to dage og et år. Hvis perioden er kortere end eller lig med elleve måneder, kan den starte en hvilken som helst dato. Hvis den er længere end elleve måneder, skal den starte den første dag i en kalendermåned. Reglen for postering Account Pro: Beløbsfortegn

11 Oprette nyt regnskabssystem 8 Traditionelle reglen: Kun positive bel b 3.3 Kontoplan ACCOUNT PRO kan håndtere op til konti. Disse kan frit fordeles og opstilles efter behov i aktiv-, passiv-, udgifts- og indtægtskonti. Kontonumre med op til 8 cifre kan anvendes i vilkårlig rækkefølge. Rækkefølgen på konti i både status og driftsresultatet defineres af rækkefølgen i kontoplanen - ikke af kontonumrene. Bemærk dog venligst, at kontoklasserne skal opstilles på følgende måde: Første klasse i planen: aktivkonti Næste klasse i planen: passivkonti Næste klasse i planen: udgiftskonti Næste klasse i planen: indtægtskonti En passivkonto skal oprettes som 'kapitalkonto' (se senere). ACCOUNT PRO skal bruge denne for at kunne gemme statusopgørelsens saldi ved en regnskabsperiodes start (primo saldo). En anden konto bør oprettes som 'interimkonto' (se senere). ACCOUNT PRO bruger denne som interimistisk konto til sammentælling/samleposter. Kontonummer I detailkonti (niveau 4), indtaster du et kontonummer med op til seks numeriske cifre. Kontogrupper (niveau 3 til 1) kan - men behøver ikke (efterlad feltet tomt) - forsynes med kontonumre. Kontonavn Kontonavnets længde er kun begrænset af den plads, som er til rådighed i feltet. Derfor afhænger det maksimale antal tegn, kontonavnet kan have, af de anvendte tegns bredde. Niveau Oprettelse af konti på niveau 4 (detailkonti) er et minimumskrav. Anvendelse af kontogrupperne (niveau 3 til 1) er valgfrit. Kontogrupper anvendes hovedsagelig til at vise status og driftsresultatet (og en del andre oversigter) i forskellige grader af detaljering. Bemærk venligst, at kontogrupper - hvis du overhovedet vil anvende dem - skal opstilles på en logisk måde. Der kan f.eks. ikke optræde en niveau 2 konto direkte efterfulgt af en niveau 4 konto. Skærmbilleder på niveau 3 vil i så fald ikke medtage kontoen på niveau 4. I nogle tilfælde, kan det være nødvendigt at udstyre flere niveauer med det samme navn. Kontoklasse Bestem og tilføj kontoklasse for alle konti. Udover hovedklasserne (almindelig aktiv, almindelig passiv, udgift og indtægt), anvender ACCOUNT PRO også de særlige kontoklasser: debitorkonto, kreditorkonto, kapitalkonto og interimkonto. Disse anvendes på følgende måde: 'Debitorkonto': Debitorkonti hører til hovedklassen aktiver. De anvendes til udestående fordringer, tilgodehavender, d.v.s. som debitorkonti i ordets normale betydning. Alle konti af denne klasse skal stå umiddelbart under hinanden og udgøre en sammenhængende blok blandt de øvrige aktivkonti. Hvis du anvender flere konti af klassen 'debitorkonto', kan du vælge sammentælling af disse i status, endog når denne viser største detailniveau (niveau 4 konti). 'Kreditorkonto': Kreditorkonti hører til hovedklassen passiver. De anvendes til skyldige beløb, gæld m.v., d.v.s. som kreditorkonti i ordets normale betydning. Alle konti af denne klasse skal stå umiddelbart under hinanden og udgøre en sammenhængende blok blandt de øvrige passivkonti. Hvis du anvender flere konti af klassen 'kreditorkonto', kan du vælge sammentælling af disse i status, endog når denne viser største detailniveau (niveau 4 konti).

12 9 Account Pro 'Kapitalkonto': Kapitalkontoen tilhører hovedklassen passiver. ACCOUNT PRO skal bruge denne, for at kunne gemme statusopgørelsens saldi ved en regnskabsperiodes begyndelse (primo saldi). 'Interimkonto': ACCOUNT PRO bruger denne konto som hjælpekonto, når du indtaster samleposter. I princippet tilhører interimkontoen ikke nogen af hovedklasserne (aktiver, passiver, udgift og indtægt) og kan placeres hvorsom helst i kontoplanen. Efter indsættelse af en samlepost, skal saldoen nemlig pr. definition altid være nul. Det anbefales imidlertid at placere interimkontoen som den sidste indtægtskonto (den sidste konto i kontoplanen) og forsyne den med et nummer, som er nemt at huske (f.eks ). Ændring af kontoplanen Bortset fra det tidspunkt, hvor du måske har brug for at overføre et regnskabssystem til en ny regnskabsperiode af flere omgange (afslutning på regnskabsår/starten på et nyt), kan du ændre i kontoplanen (f.eks. opstille nye konti eller begynde at anvende kontogrupper). Bemærk, at inden du sletter en konto, skal alle dens poster slettes eller overflyttes til andre konti. 3.4 Kapitalkontoen Til at lagre startsaldi i aktiv- og passivkonti, skal ACCOUNT PRO bruge en særlig konto, 'kapitalkonto'. Denne konto skal være en passivkonto. Ved opstart af et nyt regnskabssystem, skal alle statuskontis saldi indsættes som transaktioner mellem den enkelte statuskonto (som konto 'Knt.') og kapitalkontoen (som modkonto 'Mknt.'). Når et system overføres til en ny regnskabsperiode, gør ACCOUNT PRO dette automatisk.

13 Part IV Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts

14 11 Account Pro 4 Klient håndtering 4.1 Klient håndtering Med funktionen 'Klienter', kan du knytte op til 20 regnskabssystemer til en klient. En klient behøver ikke at være en eksisterende person. Du kan også anvende funktionen til at håndtere din forretnings, din klubs eller dine private regnskaber. For at installere en ny klient, klikker du på 'Opret ny klient' knappen. Giv hver klient et særskilt navn/beskrivelse. ACCOUNT PRO præsenterer dig for klientlisten ordnet alfabetisk. I 'Adresse:' og 'Kommetar:' felterne, er der plads til op til 200 tegn i hver. Før du kan knytte regnskabssystemer til en klient, skal de oprettes ('Filer'/'Nyt' eller 'Nyt system' fra 'Liste over regnskabssystemer'). Klik på den relevante klient i klientlisten og klik derefter på 'Tilknyt filer' knappen. Med 'Slet fil' knappen, kan du fjerne fejlagtigt tilknyttede filer. De nye regnskabsfiler, som dannes når et system overføres til en ny regnskabsperiode, vil automatisk blive tilknyttet, hvis filerne fra forrige periode var knyttet til en klient.

15 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part V

16 13 Account Pro 5 Postering 5.1 Posteringsvindue Datofeltet Indtast datoen i et format, som er kompatibelt med det datoformat, der er valgt under 'International' i Windows kontrolpanel. Tryk [Tab] for at indtaste dags dato. Det er ikke nødvendigt at indtaste kalenderår, heller ikke, selvom regnskabsperioden strækker sig over to på hinanden følgende kalenderår. Da hver kalendermåned kun optræder en gang i en regnskabsperiode, vil ACCOUNT PRO automatisk tilføje det rigtige kalenderår til posteringen. Posteringer den første dag i regnskabsperioden, må kun foretages på kapitalkontoen. Dette sikrer at 'overført saldo' optræder som første postering på kontobladene. Beløbfeltet ACCOUNT PRO anvender kun udtrykkene 'Debet' og 'Kredit' på skærmbilleder og i udskrifter. Ved indtastning af poster, afgør beløbets fortegn om det debiteres eller krediteres en konto. Se i hjælp under emnet 'Posteringer: Beløbsfortegn' efter en detaljeret forklaring på reglerne for beløbsfortegn. Konto (Knt.) og modkonto (MKnt.) felterne Se under emnet 'Posteringer: Konto og modkonto' Tekstfeltet Under 'Funktioner'/'Posteringsvindue', kan ACCOUNT PRO opsættes, så indsætning af en beskrivende tekst enten kræves eller er valgfri. Tekstfeltet kan maksimalt indeholde 30 tegn. Bilag nr. feltet Et separat felt til bilagsnumre, vil kun være til rådighed hvis du vælger denne mulighed under 'Funktioner'/'Posteringsvindue'. Bilagsnumrene skal være numeriske tal mellem 1 og 'Memo' knappen Du kan vedhæfte et memorandum til en postering. Kig venligst under emnet 'Posteringer: 'Memo og åbne poster' efter en dataljeret forklaring. 'Lommeregner' knappen Kig venligst under emnet 'Lommeregner' efter vejledning til lommeregneren. 'Standardpostering' knappen Med denne funktion, kan du fremkalde de standard (og automatiske) posteringer, som du på forhånd har defineret under 'Funktioner'/'Definér standardposteringer'. En detaljeret forklaring finder du under emnerne ' Postering: Afgifter og rabat', 'Postering: Standardposteringer' og 'Funktioner: Definér standardposteringer'. 'Start samlepost' og 'Afslut samlepost' knapperne Klik på 'Start samlepost' før du indtaster en opdelt post. Kig venligst under emnet 'Postering: Samleposter' efter en detaljeret forklaring på indsætning af samleposter. 'Redigér', 'Kopiér' og 'Slet' knapperne Disse funktioner kan du anvende på poster, som er vist i posteringsvinduet.

17 Postering Beløbsfortegn ACCOUNT PRO bruger kun betegnelserne 'Debet' og 'Kredit' på skærmbilleder og i udskrifter. Under postering vil fortegnet foran beløbet afgøre om det debiteres eller krediteres en konto. Reglen for fortegn er helt enkel: Deraf følger logisk: '+' forøger saldoen for konto nr. K1 (Knt.), hvis K1 er en aktivkonto. '-' formindsker saldoen for en aktivkonto (hvis K1), eller '-' forøger en i forvejen normalt negativ saldo på en passivkonto (hvis K1). Ved postering, bør du bruge en aktiv- eller en passivkonto som konte K1. Dette er næsten altid muligt, da transaktioner mellem udgifts- og indtægtskonti sjældent forekommer. Ved transaktioner mellem to statuskonti, bør du vælge den likvide konto som K1 (Knt.). Forestil dig en aktivkonto som en krukke med en vis mængde penge (bankkonto, kassebeholdning m.v.), og en passivkonto som et hul uden penge (prioritetsgæld, alm. gæld m.v.). Hvis du vil indtaste en kontant udgift (hvor kontanter er konto K1), er det nemt at forstå at beløbet må indtastes som negativt, da mængden af penge i krukken bliver mindre. Med en passivkonto som K1, er det ligeså enkelt: Hvis du f.eks. vil afspejle et indkøb foretaget med kreditkort (ikke det du betaler til udstederen af kreditkortet), skal beløbet ligeledes have negativt fortegn, da det tomme hul (din gæld) bliver dybere. Derfor gælder følgende princip:!! V i g t i g t!!: Hvis K1 er en statuskonto (aktiver og passiver), skal alle udgifter indtastes som negative beløb og alle indtægter indtastes som positive beløb. Du kan afvige fra ovenstående regler, hvis du bytter om på både fortegn og på de to konti samtidig. ACCOUNT PRO justerer normalt beløbfortegn og konti for at være i overensstemmelse med ovenstående regler. Dette fungerer imidlertid ikke altid, da ACCOUNT PRO ikke altid kan bestemme, hvad fortegnet i virkeligheden bør være (f.eks. hvis begge konti hører til samme kontoklasse). Den automatiske posteringsfunktion for afgiftsposter, indsætter altid afgiftsposteringen mellem afgiftskontoen og den konto, som optræder som modkonto. Den automatiske posteringsfunktion for rabatposter, indsætter altid rabatposteringen mellem rabatkontoen og den konto, som optræder som modkonto. For at den automatiske postering skal fungere efter hensigten, er det nødvendigt at hovedposteringen foretages i overensstemmelse med de her nævnte regler. Det anbefales generelt, at du indtaster alle poster i overensstemmelse med reglerne for beløbfortegn. Det fjerner nemlig eventuel bekymring over, hvilken af de to konti der er 'Debet' kontoen og hvilken der 'Kredit' kontoen. Minustegnet, som derfor skal optræde i forbindelse med udgifter, synes at være en overkommelig pris at betale, for at slippe for betegnelserne 'Kredit' og 'Debet', der forvirrer de fleste mennesker. 5.3 Konto og modkonto Forkortelserne Knt. og MKnt. står for konto og modkonto. I det dobbelte bogholderi påvirker alle posteringer to forskellige konti (kontoen K1 og modkontoen K2). Hvert eneste beløb bliver altid på samme tid debiteret (eller krediteret) en konto og krediteret (eller debiteret) en anden konto. ACCOUNT PRO undgår betegnelserne 'Debet' og 'Kredit' i dialogbokseog vinduer. I stedet indtastes beløbet som en negativ eller positiv værdi, som hovedsagelig i forbindelse med konto K1, der definerer om beløbet debiteres eller krediteres konti.

18 15 Account Pro 5.4 Standardposteringer Du kan definere og gemme op til 200 standardposteringer. Brug 'Funktioner'/'Definér standardpostering' på menubjælken til dette formål. Fra posteringsvinduet kan du få vist listen over standardposteringer, ved at klikke på 'Standardpostering' knappen og herfra vælge den ønskede postering ved hjælp af musen. Hvis du har defineret en genvejstast under oprettelsen af en standardpostering, kan du fremkalde posteringen ved at bruge denne. Felterne i posteringsvinduet vil kun overskrives, hvis det tilsvarende felt i standardposteringen indeholder data. 5.5 Afgifter og rabat Generelt En speciel slags standardposteringer ( se 'Postering: Standardposteringer') som indeholder et procenttal i stedet for et beløb, muliggør automatiske beregninger på poster for at afspejle moms, afgifter og rabatter. ACCOUNT PRO kan automatisk føje en afgifts- eller rabatpostering til en hovedpostering. Definition af Automatisk Postering For at definere automatiske posteringer, vælger du 'Funktioner'/'Definér standardposteringer' fra menubjælken. Tilføjelse af Automatiske posteringer Afgiftsbeløb udregnes altid på basis af bruttobeløbet (som er inklusive afgift). Rabatter udregnes altid på basis af det betalte beløb (hvor rabatten er trukket fra). Hovedposteringen skal derfor foretages med udgangspunkt i de respektive grundbeløb. For øjeblikkelig indsættelse af afgifts- eller rabat posteringer, skal du først indtaste en hovedpostering med bruttobeløbet (i tilfælde af moms eller afgift) eller nettobeløbet (i tilfælde af rabat). Den første konto (Knt.) skal være en statuskonto (aktiver og passiver). Drejer det sig om en rabat, skal det være den aktivkonto fra/til hvilken betalingen er foretaget. Hovedposteringen skal foretages som normalt. Hvis modkontoen (MKnt.), som anvendes i hovedposteringen er knyttet til en afgiftskonto, vil ACCOUNT PRO automatisk indføre den tilhørende afgiftspostering. Hvis hovedposteringens modkonto imidlertid ikke er tilknyttet en afgiftskonto, må du kalde en passende standardpostering frem ved at klikke på 'Standardpostering' knappen eller bruge genvejstasterne, for at indsætte den tilhørende afgiftspostering. Ved efterfølgende indsættelse af en afgifts- eller rabatpostering, som skal knyttes til en tidligere foretaget hovedpostering, fremkalder du en kopi af denne post, omdanner kopien til en afgifts- eller rabatpostering ved at klikke på 'Standardpostering' knappen og vælge den rette standardpostering (inden du klikker på 'Indsæt post'), og afslutte med at indsætte den omdannede post ved at klikke på 'Indsæt post' knappen. For at ændre i en tidligere udført afgifts- eller rabatpostering, kan du fremkalde posten til redigering, indsætte de nye data ved at klikke på 'Standardpostering' knappen og vælge den rette standardpostering (inden du klikker på 'Indsæt post'), og afslutte med at indsætte den ændrede post ved at klikke på 'Indsæt post' knappen. Hvis du ændrer beløbet i en hovedpost hvoraf der beregnes afgift, må du ikke glemme at ændre den tilknyttede afgiftspost også. Fremkald afgiftsposten til redigering og fortsæt som beskrevet ovenfor. Ændring af Hovedposter Hvis du ændrer en hovedpost hvoraf der automatisk beregnes afgift, opdager ACCOUNT PRO at den tilknyttede afgiftspost skal tilpasses. Hvis den ændrede hovedpost omfatter en konto, som er knyttet til en automatisk postering, vil ACCOUNT PRO tilpasse afgiftsposteringen automatisk. Hvis den nye hovedpost ikke omfatter en tilknyttet konto, vil ACCOUNT PRO foreslå en tilhørende afgiftspostering med mulighed for at redigere ('Redigér post') eller slette ('Slet post') den. Den foreslåede postering behandles som følger: Hvis afgiftsprocenten er uforandret, kan du simpelthen acceptere den foreslåede afgiftspostering ved at

19 Postering 16 klikke på 'Redigér post' og derefter på 'Indsæt post'. Hvis afgiftsprocenten er en anden, må du indikere dette. Klik på 'Redigér post', derpå på 'Standardpostering' og så på den tilhørende automatiske postering. Hvis der ikke længere beregnes afgift af den nye hovedpost, skal du slette afgiftsposteringen. Klik på 'Slet post' for at udføre dette. Eksempel på anvendelse af Automatisk Postering Det følgende eksempel er beregnet på at forklare den korrekte brug af automatisk postering mere detaljeret (i et mere kompliceret tilfælde, hvor du opererer med kreditorkonti og ønsker at anvende de automatiske afgifts- og rabat funktioner i ACCOUNT PRO). Du har modtaget en faktura dateret den 20. marts med et beløb på ,- for varer leveret af Danske Specialiteter A/S. Den 20. marts indtaster du denne faktura i ACCOUNT PRO (med det fulde beløb på ,-, fordi du endnu ikke ved, om du kan betale tidsnok til at få fratrukket 2% i kontantrabat). Den 16. april overfører du ,- (du har nu fratrukket 2%) fra din bankkonto til Danske Specialiteter A/S. Din kontoplan indholder følgende konti: 102 Bankkonto (aktivkonto) 1062 Indgående moms (aktivkonto) KK: Danske Specialiteter A/S (kreditorkonto) 3002 Indkøb af varer inkl. moms (udgiftskonto) 3702 Rabat modtaget inkl. moms (udgiftskonto) Du har også defineret automatisk postering for 'Indgående moms' og for '2% Rabat modt. inkl. moms'. Desuden har du knyttet afgiftskontoen 1062 'Indgående moms' til kontoen 3002 'Indkøb af varer inkl. moms' og til 3702 'Rabat modtaget inkl. moms'. For at indtaste alle posteringerne i eksemplet korrekt, gør du følgende: Pr. 20. marts indtaster du følgende postering: 20/3/-12,500/200002/3002/Fakt. Danske Specialiteter A/S/Nr. xxxxx ACCOUNT PRO vil automatisk indsætte følgende postering: 20/3/2,500/1062/3002/Indgående moms ref. # xxxxx Senere, efter at du har betalt fakturabeløbet med fradrag af 2% rabat, indtaster du: 16/4/ /102/200002/Betalt Danske Specialiteter A/S/(Nr.yyyyy) Da du har fratrukket 2% rabat, klikker du på knappen 'Standardpostering' og fremkalder den automatiske postering ' 2% Rabat.modt. inkl. moms'. Dette forårsager at ACCOUNT PRO indsætter følgende posteringer: 16/4/250.-/200002/3702/2% Rabat modt. ref. # yyyyy/(nr. zzzzz) 16/4/-50.-/1062/3072/Indgående moms ref. # zzzzz I alt har du betalt ,- for varerne. Dette beløb indeholder 2.450,- som du kan trække fra den udgående moms. Pr. 20. marts bogførte ACCOUNT PRO 2.500,- på 'Indgående moms' kontoen. Pr. 16. april tager ACCOUNT PRO s automatiske postering den fratrukne rabat i betragtning, og reducerer det bogførte beløb på 'Indgående moms' kontoen med 50,- (2.500,- minus 50,-, der giver det korrekte momsbeløb på 2.450,-). 5.6 Samleposter Når en post indtastes, bogfører ACCOUNT PRO den normalt på kun to konti (konto og modkonto). Samleposter, hvor en postering på en konto afbalanceres gennem modposteringer på flere andre konti, er ikke desto mindre muligt i ACCOUNT PRO gennem anvendelse af en 'interim' konto ( se også 'Kontoplaner'), som kun midlertidigt (ad interim) har en saldo, som er forskellig fra nul. Måden, hvorpå samleposter fungerer i ACCOUNT PRO forklares her. Vi bruger et eksempel med betaling, der omfatter flere konti: Antag, at du har givet din bank besked om at betale nogle regninger, der berører forskellige konti. Banken udfører ordren og sender dig et udtog hvoraf det fremgår, at et beløb, svarende til summen af alle

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2014 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere moms

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010

Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010 Nyt i regnskabsdelen af Blåt Medlem, januar 2010 Denne vejledning beskriver de nye ting, der indføres i Blåt Medlem i januar 2010 indenfor regnskabsområdet. Indholdsfortegnelse: 1 Saldo på bankkonto, kasse,

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere