KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE Landskrona Sverige Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene dengråavis.dk, dengraaavis.dk, dengraa.dk og dengrå.dk til klager, subsidiært at slette registreringerne af domænenavnene. Indklagedes påstand Principalt afvisning, subsidiært frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 2. oktober 2007 med 14 bilag (1-14), svarskrift af 6. november 2007 med 11 bilag (A-K), replik af 20. december 2007 og duplik af 10. januar 2007 med bilag L-P). Registreringsdato: Domænenavnet dengråavis.dk er registreret den 11. januar Domænenavnet dengraaavis.dk er registreret den 12. januar Domænenavnene dengraa.dk og dengrå.dk er registreret den 17. januar Sagsfremstilling: 1

2 Klageren er stiftet den 25. august 1982 og har siden stiftelsen udgivet den trykte annonceavis Den Blå Avis, som er et gratis medie til annoncering for køb, salg og bytte af forskellige produkter. Klager har oplyst, at denne avis ifølge Gallup Marketing/Index Danmark læses af danskere hver uge. Klageren har den 15. maj 1992 fået registreret ordmærket Den Blå Avis som varemærke i klasserne 16, 35, 38 og 41, jf. bilag 8. I 1994 lancerede klager en Internetversion af sin annonceavis, som også er blevet meget populær. Klager har oplyst, at Internetversionen ifølge officielle målinger ugentligt har unikke besøg og månedligt har unikke besøg. Indklagede har oplyst, at han har registreret domænenavnene dengråavis.dk, dengraaavis.dk, dengraa.dk og dengrå.dk som privatperson, og at indklagedes hjemmeside drives som et gratis medie, hvor alle kan annoncere gratis samt købe og sælge uden betaling eller gebyrer af nogen art. Hjemmesiden ligger under domænenavnet dengraa.dk og vil snart også blive lanceret som gratis side på svensk under domænenavnet gråochgratis.se. Klageren har bestridt indklagedes oplysning om, at indklagedes hjemmeside ikke drives erhvervsmæssigt, og har i denne forbindelse blandt andet henvist til, at der er bannerreklamer på indklagedes hjemmeside, og at disse bannerreklamer må formodes at give indklagede indtægter. Indklagede har hertil anført, at der ikke står en momsregistreret virksomhed bag indklagedes hjemmeside, og at der ikke er et betalingsmodul på indklagedes hjemmeside. Indklagede har videre oplyst, at der kun er bannerreklamer på indklagedes hjemmeside for at finansiere driften af hjemmesiden, og at der findes tusindvis af private hjemmesider, der har bannerreklamer, Google reklamer mv., uden at disse hjemmesider kan kategoriseres som erhvervsmæssige. Indklagede har i denne forbindelse fremlagt bilag L, som er en opgørelse over indtægter fra bannerreklamer i perioden 6. maj 2007 til 26. december 2007, og oplyst, at det heraf fremgår, at indklagede i denne periode har haft en indtægt på [ ] kr. Indklagede har oplyst, at [ ], og har som bilag O fremlagt trafikstatistikker på dengraaavis.dk og dengråavis.dk for december 2007, og har i denne forbindelse oplyst følgende: At benytte æ,ø,å i et domænenavn er ikke klogt, da langt de fleste internetbrugere ikke kan taste specielle danske tegn i deres browser [ ] Brugere indarbejder en vane med ikke benytte å ved domænesøgninger, så navnet dengråavis kan på den måde aldrig komme til at snylte eller forveksles med dba.dk, da det er et navn der ikke kan bruges som hoveddomæne. Den Blå Avis hedder jo dba.dk af samme årsager. Klager udtaler at deres side/navn er stærkt indarbejdet og det har de ret i. Hele DK ved at dengraa.dk intet har med dba.dk at gøre. Indklagede har oplyst, at han udover de omtvistede domænenavne også har registreret domænenavnene gratisannonser.dk, gråoggratis.dk, gråochgratis.se, trendshopper.se og tradero.se. Klageren har anført, at indklagedes registrering af domænenavnet tradero.se forekommer påfaldende, idet Sveriges største hjemmeside for Internetauktion ligger under domænenavnet tradera.se. Klageren har videre oplyst, at domænenavnet guloggratis.dk anvendes for en annoncehjemmeside. Indklagede har oplyst, at han ikke vil beskyldes for 2

3 typosquatting, og at han derfor har afmeldt domænenavnene gråoggratis.dk og tradero.se. Sekretariatet har ved søgning på de to domænenavne kunnet konstatere, at domænenavnet gråoggratis.dk ikke var registreret, mens tradero.se var registreret af Peter Larsen uden angivelse af adresse. Klageren har oplyst, at de ved gennemgang af indklagedes hjemmeside har konstateret, at hjemmesiden i såvel struktur som layout stort set er opbygget på samme måde som klagers hjemmeside. Klageren har som bilag 2-4 fremlagt udskrift fra sin hjemmeside og som bilag 5 og 6 fremlagt udskrifter fra indklagedes hjemmeside. Klageren har yderligere oplyst, at man ved gennemgang af indklagedes hjemmeside har konstateret, at der på hjemmesiden fandtes tre annoncer med billeder af udbudte produkter, som var kopieret fra klagerens hjemmeside og indeholdt klagerens logo. Klageren har som bilag 7 fremlagt tre skærmprints af hjemmesiden under domænenavnet dengraa.dk, som indeholder de tre omtalte billeder, der alle indeholder logoet dba.dk. Klageren har oplyst, at indklagede har meddelt klageren, at billederne var kopieret af annoncøren selv. Klageren har anmodet indklagede om at dokumentere disse oplysninger, men har ikke modtaget den efterlyste dokumentation. Klageren har som bilag 9 fremlagt en kopi af sit logo, Den Blå Avis, hvoraf fremgår, at klageren anvender en rød prik over i i logoet. Klageren har i denne forbindelse henvist til, at indklagede anvender en tilsvarende rød prik over å i sit logo, DenGråAvis, jf. bilag 7. Indklagede har afvist, at hans hjemmeside er en kopi af klagerens, og anført, at hans hjemmeside adskiller sig fra klagerens såvel i struktur som layout. Indklagede har som dokumentation fremlagt bilag A-F, som er udskrifter fra parternes hjemmesider. Indklagede har i denne forbindelse oplyst, at grundstrukturen i hans hjemmeside er yderst simpel og identisk med millioner andre hjemmesider. Indklagede har ligeledes afvist, at han har lagt billederne, der fremgår af bilag 7, på sin hjemmeside, og oplyst, at det er en annoncør, der har været ansvarlig for dette. Indklagede har i denne forbindelse oplyst, at det er almindelig praksis, at annoncører genbruger deres annoncer på forskellige annoncehjemmesider. Indklagede har oplyst, at klageren har ændret layout på sin hjemmeside, og har som bilag J og K fremlagt udskrifter fra klagerens hjemmeside. Indklagede har oplyst, at der er registreret andre domænenavne, hvori betegnelserne grå, blå og avis indgår, og har blandt andet fremhævet følgende eksempler: Denblaa.dk ejes af HTH køkken Denblåavis.com ejes af MAISON TROPICALE S.A. Denblaaavis.com leder til samme side Deblåsider.dk ejes af degulesider Degråsider.dk ejes af degulesider denblåside.dk ejes af degulesider Klageren har anført, at ingen af de fremhævede domænenavne anvendes for annoncehjemmesider, og at registreringen og brugen af disse dermed ikke er i konflikt med klagerens rettigheder. Indklagede har oplyst, at det ved søgning i Patent- og Varemærkestyrelsens særtidende over 13 afslag kan konstateres, at der er givet afslag på registrering af varemærket DEN BLÅ, DEN 3

4 GULE, DEN SORTE, DEN RØDE under henvisning til, at varemærket kunne tjene til at betegne egenskaber ved de varer, som varemærket blev ansøgt registreret for. Indklagede har endvidere oplyst, at der er givet afslag på registrering af varemærket DE GULE HJEMMESIDER på grund af manglende særpræg. Indklagede har som bilag N fremlagt udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsens særtidende over 13 afslag for 1998 og Klageren har ved brev af 5. juli 2007, jf. bilag 10, meddelt indklagede, at man fandt, at indklagedes hjemmeside fremstod som en efterligning af klagerens hjemmeside, og at klageren forbeholdt sig ret til at forfølge indklagede retsligt. Indklagede besvarede ikke denne henvendelse, og klageren krævede ved brev af 16. august 2007, jf. bilag 11, at indklagede lukkede sine hjemmesider. Indklagede besvarede heller ikke dette brev. Klageren genfremsendte derfor sit brev af 16. august 2007 via Den Grå Avis support adresse. Indklagede ringede derefter til klageren den 31. august 2007, og klageren redegjorde i denne forbindelse for det fremsatte krav. Indklagede anmodede klageren om en yderligere uddybning af sit krav, hvilket klageren gjorde ved af 4. september 2007, jf. bilag 12, hvor klageren blandt andet krævede, at indklagede slettede registreringen af domænenavnene dengråavis.dk, dengraaavis.dk, dengraa.dk og dengrå.dk. Indklagede svarede ved af 4. september 2007, jf. bilag 13, at man havde deaktiveret domænenavnene dengråavis.dk og dengraaavis.dk, og opfordrede klageren til at indbringe sagen for klagenævnet. Klageren svarede ved af 5. september 2007, jf. bilag 14, og indbragte herefter sagen for klagenævnet. Indklagede har oplyst, at han har ændret flere ting på hjemmesiden under dengraa.dk, herunder banner og kildekode/overskrift, for at være imødekommende, og at indklagede deaktiverede domænenavnene dengråavis.dk og dengraaavis.dk, men at domænenavnene blev aktiveret igen, da klageren tre uger efter parternes korrespondance endnu ikke havde indbragt sagen for klagenævnet. Sekretariatet har ved opslag den 15. oktober 2007 på domænenavnet dengrå.dk kunnet konstatere, at domænenavnet ledte til hjemmesiden under domænenavnet dengraa.dk, hvor sekretariatet har taget følgende kopi: 4

5 Ved opslag samme dato på domænenavnet dengråavis.dk har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag samme dato på domænenavnet dengraaavis.dk har sekretariatet taget følgende kopi: Ved opslag den 8. maj 2008 på domænenavnene dengrå.dk og dengraaavis.dk ledte domænenavnene til hjemmesiden under domænenavnet dengraa.dk, hvor sekretariatet har taget følgende kopi: 5

6 Sekretariatet har samme dato taget følgende kopi af hjemmesiden under domænenavnet dengråavis.dk : Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klagerens registrerede varemærke Den Blå Avis er velkendt og nyder bred beskyttelse, at indklagedes brug af de omtvistede domænenavne må anses som erhvervsmæssig, herunder fordi hjemmesiden fungerer som platform for erhvervsmæssig markedsføring for såvel private 6

7 som erhvervsdrivende, og fordi hjemmesiden understøtter køb og salg af produkter, hvilket må anses som erhvervsmæssig aktivitet, uanset om indklagede genererer indtægter på denne aktivitet, at indklagede anvender domænenavnene dengråavis.dk, dengraaavis.dk, dengraa.dk og dengrå.dk til aktivitet, der er omfattet af klagerens varemærkeregistrering, nemlig klasse 35, at der er åbenbar mærkelighed mellem domænenavnene dengråavis.dk / dengraaavis.dk og klagerens varemærke, og at denne åbenbare mærkelighed må tillægges afsmittende betydning i forhold til domænenavnene dengraa.dk og dengrå.dk, idet indklagede ikke ville have registreret dengraa.dk og dengrå.dk, hvis det ikke var sket i sammenhæng med registreringen af dengråavis.dk og dengraaavis.dk, at der ikke findes en farve, som lydmæssigt ligger tættere på blå end grå, og at indklagedes valg af betegnelsen grå indikerer, at indklagede har søgt en forvekslelighed med klagerens varemærke, at indklagedes brug af betegnelsen avis, uagtet at Den Grå Avis ikke eksisterer som trykt avis, tillige indikerer en tilsigtet forvekslelighed, hvilket tilsvarende gør sig gældende, hvad angår indklagedes brug af den røde prik over å i sit logo, DenGråAvis, at det ved klagenævnets vurdering af sagen må tillægges vægt, at indklagede bevidst har kopieret flere elementer af klagerens forretningskoncept, herunder foretaget kopiering af klagerens hjemmeside, som nyder beskyttelse efter såvel ophavsretsloven som markedsføringsloven, at indklagede bevidst har valgt at registrere domænenavne, som ligner klagerens forretningskendetegn, og at nævnet i sin vurdering af sagen må tillægge det vægt, at flere af indklagedes øvrige domænenavnsregistreringer også må anses som udtryk for typosquatting, at det kan lægges til grund, at indklagede ved sin samlede adfærd har haft til hensigt at efterligne klagerens indarbejdede og velkendte koncept og snylte på den goodwill, som er forbundet med dette koncept, og at indklagede ved sin registrering og brug af de omtvistede domænenavne har handlet i strid med domænelovens 12, stk. 1, og varemærkelovens 4. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnene dengråavis.dk, dengraaavis.dk, dengraa.dk og dengrå.dk mangler særpræg, at de omtvistede domænenavne anvendes forskelligt, og at klagenævnet derfor må vurdere de enkelte registreringers retmæssighed individuelt, at klagerens varemærkeret til betegnelsen Den Blå Avis ikke giver klageren en varemærkeret til de enkelte bestanddele af varemærket, at domænenavnene dengråavis.dk og dengraaavis.dk adskiller sig fra klagerens varemærke, da der refereres til farven grå, at der findes flere webaviser på Internettet, som ikke har en trykt udgave, jf. bilag H og I, og at indklagedes brug af ordet avis er en henvisning til, at indklagedes hjemmeside aviserer, at såvel klagerens som indklagedes koncept er et ganske almindeligt og udbredt koncept, og at indklagede ikke har kopieret klagerens koncept, at der er en åbenlys forskel mellem klagerens og indklagedes hjemmesider, og at der ikke er nogen risiko for forveksling mellem hjemmesiderne, at der ikke er nogen risiko for forveksling mellem klagerens varemærke eller klagerens domænenavn dba.dk og de omtvistede domænenavne, [ ], og at klagen kun har til formål at hindre indklagede i at konkurrere med klagerens hjemmeside. 7

8 Nævnets bemærkninger: Da indklagede har oplyst, at domænenavnene dengråavis.dk, dengraaavis.dk, dengraa.dk og dengrå.dk alene har ikke-erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren har den 15. maj 1992 fået registreret ordmærket Den Blå Avis i en række klasser, herunder klasse 35, som dækker annonce- og reklamevirksomhed. Klageren kan herefter forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller tjenesteydelser omfattet af denne registrering, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, som er affattet således: " 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2. tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket." Domænenavnene dengråavis.dk og dengraaavis.dk har navnlig lydmæssigt, men også indholdsmæssigt, påfaldende ligheder med klagerens varemærke. Det er ligeledes påfaldende, at indklagede i domænenavnene gør brug af ordet avis, selv om dette ord ikke har nogen naturlig sammenhæng med indklagedes koncept og hjemmeside. Domænenavnene dengråavis.dk og dengraaavis.dk har samtidig af indklagede været anvendt til at viderestille til hjemmesiden der efter klagenævnets opfattelse har en klar erhvervsmæssig karakter, og hvorpå der udbydes ydelser af samme karakter, som klagers varemærke er registreret for. Den pågældende hjemmeside indeholdt endvidere i en periode et logo med ordene DenGråAvis i øverste venstre hjørne. Indklagede har ved denne brug af domænenavnene dengråavis.dk og dengraaavis.dk klart krænket klagerens rettigheder til varemærket Den Blå Avis. Indklagede har ikke redegjort nærmere for valget af ordsammensætningen den grå avis, og indklagedes begrundelse for at gøre brug af betegnelsen avis forekommer konstrueret. Nævnet finder det på denne baggrund ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagedes registrering og brug af domænenavnene dengråavis.dk og dengraaavis.dk har været foranlediget af indklagedes kendskab til klager og klagers varemærke, og at formålet med registreringerne har været at lede internetbrugere, der søger efter klager, hen til indklagedes hjemmeside. Nævnet lægger på denne baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har haft en loyal begrundelse for at registrere domænenavnene dengråavis.dk og dengraaavis.dk eller for at opretholde registreringen af disse domænenavne, og at der dermed i forhold til disse domænenavne tillige foreligger en krænkelse af domænelovens 12, stk. 1, der er sålydende: 8

9 12, stk.1. Registranter må ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. For så vidt angår domænenavnene dengraa.dk og dengrå.dk finder nævnet, at disse domænenavne adskiller sig fra klagerens varemærke i en sådan grad, at der ikke kan antages at være risiko for, at internetbrugere forbinder disse domænenavne med klagerens varemærke, eller at internetbrugere ved fejltastning af klagerens varemærke eller domænenavn slår op på disse domænenavne. Uanset om indklagedes brug af domænenavnene må anses som erhvervsmæssig, finder nævnet således ikke, at der i relation til brugen af disse domænenavne foreligger en krænkelse af klagerens varemærkeret. Selvom indklagedes registrering og brug af domænenavnene dengraa.dk og dengrå.dk ikke udgør en krænkelse af klagers varemærkeret, forudsætter indklagedes registrering og brug af disse domænenavne dog også overholdelse af domænelovens 12, stk. 1. Nævnet finder det ikke godtgjort, at domænenavnene dengraa.dk og dengrå.dk anvendes på en måde, som i sig selv må anses som illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren. Indklagedes registrering og brug af domænenavnene dengraa.dk og dengrå.dk synes således til forskel fra dengråavis.dk og dengraaavis.dk snarere at være sket som et forsøg på at differentiere sig fra klagerens varemærke end et forsøg på at snylte på klagerens virksomhed, varemærke eller goodwill. Nævnet finder derfor, at der som sagen er oplyst ikke er grundlag for at anse indklagedes registrering og brug af domænenavnene dengraa.dk og dengrå.dk for retsstridige i forhold til klageren. For så vidt angår eventuelle indsigelser mod design og opbygning af hjemmesiden under disse domænenavnene eller andre indsigelser mod hjemmesidens indhold, henhører en sådan tvist under domstolene. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Peter Larsen, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene dengråavis.dk og dengraaavis.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af domænenavnene overføres til klageren, Den Blå Avis A/S. Overførslerne gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyrerne vedrørende disse domænenavnsregistreringer tilbagebetales til klager. Der kan ikke gives klageren, Den Blå Avis A/S, medhold i, at indklagede, Peter Larsen, skal overdrage domænenavnene dengraa.dk og dengrå.dk til klageren. Dato: 22. maj

10 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Thomas Riis Jeppe Juul Jane Eis Larsen 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1297 Klager: Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91, 2. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Bluecom Danmark A/S Blokken 11 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1610 Klager: Kim Frank Jørgensen Indklagede: Smidstrup huset v/bualoy Somwang Rasmussen Sognevej 1 A 3250 Gilleleje Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 223 Klager: Golf Online Danmark Ebberupvej 30 5631 Ebberup v/jakob Kristensen Indklagede: Jens Kaad Ewaldsvej 2 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 610 Klager: Olav Skjold Klaus Berntsens vej 81 5260 Odense S Indklagede: Eyvind Skjold Nielsen Bjørnholmsvej 26 3500 Værløse Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1229 Klager: Den Gamle Skole Millinge ApS Energivej 2 5600 Faaborg v/advokat Jørn Frølich Indklagede: Arne Nielsen Skolestræde 6 Nordenbro 5932 Humble Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 387 og 388 Klager: JobZonen A/S Store Regnegade 12, 4. 1110 København K v/advokat Morten Stadil Indklagede: A Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 954 Klager: Midtbo A/S Havnegade 22A 7100 Vejle Indklagede: Balle Lund Invest ApS Borgvold 12 B 7100 Vejle Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet midtbo.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 810 Klager: Lind & Risør A/S v/ advokat Jørgen Matthiesen Indklagede: Claus Christiansen Agerkrogen 4 4040 Jyllinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0037 Klager: Dansk Brænde Salg v/ Anne Louise Bruus-Jensen Marsvej 10 9200 Ålborg SV v/ advokatfuldmægtig Wesley Valdez Indklagede: Nordstrøm Handel A/S Gammel Køgevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1546

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1546 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1546 Klager: Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere