NYHEDSBREV. December 2008 Blad 805. Årsmøde 2008 og Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den november 2009 på Munkebjerg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. December 2008 Blad 805. Årsmøde 2008 og 2009. Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den 11.-13. november 2009 på Munkebjerg."

Transkript

1 December 2008 Blad 805 Årsmøde 2008 og 2009 Tak for et godt årsmøde og velkommen igen den november 2009 på Munkebjerg. Det var endnu engang en fornøjelse at afholde årsmøde for BKF s engagerede medlemskreds. Bestyrelsen har modtaget mange positive tilkendegivelser fra deltagerne, så vi er klar til en ny runde. Planlægningen af næste årsmøde starter allerede nu. Munkebjerg har været bestilt i flere år, og nu er der også indgået kontrakt med Collage, som endnu engang vil underholde ved aftenfesten. I de kommende måneder går den mere faglige planlægning i gang. Husk at sætte kryds i kalenderen den november BKFgeneralforsamling: Formandens beretning Vi skal forny samarbejdet Slut med tungt bureaukrati og unødige regler Formanden roste i sin mundtlige beretning bl.a. de selvejende institutioner for deres rolle omkring velfærdssamfundets udvikling. Det er dog som om, vi alle har glemt disse initiativer. Der har i mange år eksisteret nogle driftsoverenskomster, som ankrede dem fast i det kommunale system. Vi diskuterer administration og formueforhold med de selvejende. Ikke længere pædagogik. Revisorer og advokater har taget over. Hvor er entusiasterne og ildsjælene? Det kan føre til, at de selvejende ikke bidrager med noget unikt, men blot er dyrere end kommunernes egne tilbud, sagde formanden. Lad os forny samarbejdet med de frivillige og selvejende. Vi har brug for en fornyelse af indhold og arbejdsformer. Naturligvis skal de økonomiske og administrative betingelser være fair. Men vi vil altså hellere bruge penge på udvikling af pædagogik og indhold end på bogføring. Formanden omtalte den frivillige sektor som velfærdssamfundets udviklingslaboratorium, fordi de frivillige organisationer har bidraget til udviklingen af dagtilbud, specialskoler til handicappede og opholdssteder til udsatte børn og unge. I det offentlige har vi brug for dynamikken fra andre sektorer. Selvom vi står midt i stram økonomi og mere komplekse opgaver, har vi brug for at blive udfordret, kritiseret og inspireret. De frivillige organisationer og også mere uformelle grupper kan danne partnerskaber, der kan forny de offentlige ydelser. Hvis vi har viljen, åbenheden og modet. Formanden opfordrede også til at vende blikket indad for at forsøge at gøre op med bureaukrati og unødige regler. Vi må gøre op med vores iver efter at bureaukratisere i kommunerne. Det kommunale selvstyre betyder ikke, at alt inden for lovgivningens rammer skal opfindes og udvikles i hver enkelt kommune. Det er umuligt, uhensigtsmæssigt og spild af ressourcer. BKF har i det sidste år deltaget i en række udvalg om afbureaukratisering af børneområdet. Foreningen arbejder her for at sætte barnet i centrum og undgå unødige regler. Men bestyrelsen frygter, at resultatet ikke står mål med indsatsen. Ikke alle politikere på Christiansborg har viljen til forenkling.

2 December 2008 Blad 806 Læs beretningen i sin helhed på Nyt bestyrelsesmedlem Ungdomskommission På generalforsamlingen blev Børne- og Kulturdirektør Flemming Olsen, Herlev nyvalgt til bestyrelsen. Han erstatter Klaus Nørskov, Gladsaxe, der har været medlem af bestyrelsen i 7 år. Klaus blev på årsmødet hyldet for sin indsats. Karl Erik Olesen, Anna Marie Illum og Jette Runchel blev genvalgt til bestyrelsen. På generalforsamlingen foreslog BKF, at der nedsættes en hurtigt arbejdende ny ungdomskommission. Foreningen har modtaget megen opbakning til sit forslag, bl.a. fra DUF, Ungdomsringen og BUPL. Vi vil nu drøfte forslaget med KL og forskellige ministerier. Læs herom på under årsmøde Ny rapport om børn og unge i bevægelse Overvægtige og motorisk svage børn holder sig væk fra idrætsforeningerne, men de vil gerne dyrke motion. Det handler blot om at give dem de rigtige tilbud, lyder konklusionen på en ny rapport fra Skoleidrættens Udviklingscenter. Centret har opsamlet resultaterne fra Kulturministeriets pulje Børn og unge i bevægelse. 24 projekter fik i alt 24 millioner kroner i 2004 og 2005 til at udvikle nye idrætstilbud, hvor idrætsforeningerne samarbejder med de kommunale myndigheder og skole- og institutionsverdenen om at gøre de idrætsusikre børn aktive. Kræver større variation Rapporten konkluderer endvidere, at de idrætsusikre børn kræver mere varierede, legeprægede og alternative aktiviteter, end dem mange idrætsforeninger tilbyder. Desuden er det en fordel, hvis idrætstilbuddet foregår i skolens nærmiljø lige efter skoletid. Læs mere på: evalueringsrapport.pdf Forbedring af vejledningsindsatsen I forbindelse med forligspartiernes aftale om anvendelse af globaliseringsmidlerne er der sat fokus på styrkelse af vejledningsindsatsen. Der er afsat godt 140 mio. til: Styrket overgang til ungdomsuddannelser Pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og fremme af EGU Mere attraktive professionshøjskoler og styrket indsats for det store frafald her (se også AKF-rapporten om sammenhæng mellem teori og praktik i professionsuddannelserne) Øget målretning af vejledningsindsatsen. Blandt andet inspireret af BKF er der også afsat midler til udvikling af sommerskoler.

3 December 2008 Blad 807 Der anvendes 1.2 mia. på vejledning i uddannelsessystemet Foreløbige resultater I perioden maj til august 2008 er der gennemført en spørgeskemaanalyse af overgangs- og gennemførelsesvejledningen på institutioner under Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet, Kulturministeriet og Økonomi og Erhvervsministeriet samt i Studievalgcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). De foreløbige resultater viser blandt andet følgende: De samlede udgifter til uddannelses- og erhvervsvejledning udgør omtrent 1,2 mia. kr. årligt. De samlede udgifter til overgangsvejledningen udgør henholdsvis ca. 442 mio. kr. for UU-centrene og ca. 43 mio. kr. for Studievalgscentrene, mens de samlede udgifter til gennemførelsesvejledningen opgøres til ca. 687 mio. kr. Stor variation Der er en omfattende variation i vejledningsindsatsen og ressourceforbruget inden for de enkelte grupper af uddannelsesinstitutioner, UU er og Studievalg-centre, herunder i forhold til målretningen mod og prioriteringen af frafaldstruede elever, og elever som vurderes at have svage forudsætninger. Ledelsespublikation Vi har tidligere i BKF-nyt omtalt BKF's nye publikation Vi er ledere og linedansere. Publikationen er nu udsendt til medlemmer og en række lederorganisationer. Publikationen er bl.a. omtalt på den mest læste portal om offentlig ledelse Madordninger Forældrebetalt Folketinget vedtog i sidste uge et forslag om madordninger i dagtilbud. Loven forpligter alle landets daginstitutioner til at tilbyde alle børn et sundt frokostmåltid i daginstitutionen som en del af dagtilbudsydelsen. Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til gældende officielle danske anbefalinger. Madordningen bliver fuldt forældrebetalt for de forældre, der ikke er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, idet det er aftalt, at kommunerne kan finansiere frokostmåltidet ved at hæve loftet for forældrenes egenbetaling fra de nuværende 25 procent til maksimalt 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. For kommuner som allerede har en madordning i daginstitutioner, er det en lokalpolitisk prioritering at vælge at hæve egenbetalingen fra de nuværende 25 pct. Betalingen for madordningen vil blive opkrævet i forbindelse med den almindelige betaling til daginstitutionen. Forældre, der er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, vil få maden gratis eller til nedsat pris.

4 December 2008 Blad 808 Loven om frokostmåltid i daginstitutioner er en del af finanslovsaftalen for 2008, som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Ét år til planlægning Interesse for BKFnotat Loven træder i kraft den 1. januar dog åbnes der mulighed for, at kommunerne kan hæve forældrebetalingen fra 1. januar 2009, hvis kommunen tilbyder et frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner i kommunen. BKF s notat herom har været genstand for meget opmærksomhed, såvel i pressen som blandt de politiske partier på Christiansborg. Der henvises til: BKF- nyt skal resumere hvad foreningen mener i denne sag: At det er en god ide at tilbyde et måltid til alle børn At Velfærds- og Fødevareministeriet har et fælles ansvar for at sikre en klar og koordineret rådgivning angående krav til køkkener i den korte periode op til, at ordningerne skal være på plads At det er ulogisk, at finansieringen er fastsat som en procent af de samlede bruttoudgifter, da det giver store forskelle på, hvad der er til rådighed til et måltid fra den ene kommune til den anden. BKF er i tæt dialog med de involverede ministerier om disse forhold. Møde med Kulturministeren I begyndelsen af januar har bestyrelsen et møde med Kulturminister Carina Christensen. Vi skal drøfte ministerens syn på kulturarbejdet i kommunerne og bestyrelsen forventer konkret at drøfte Regionale kulturaftaler, egnsteatre, breddeidrætsudvalget og BKF s forslag om en ny ungdomskommission med ministeren. Hvis du har emner vi skal tage op overfor ministeren så mail til Tosprogs - Task Force Tilbud til skoler med mange indvandrere Undervisningsministeriet har søsat et nyt initiativ på tosprogsområdet. I forlængelse af bl.a. PISA-undersøgelserne, som viser, at der er behov for en særlig indsats i forhold til at forbedre de faglige kompetencer blandt tosprogede elever, er der i forbindelse med aftalen om Satspuljeaftalen afsat 32 mio. kr. i perioden under initiativet Lige muligheder til en Tosprogs Task Force. Tosprogs Task Forcen er et tilbud til skoler med en relativ høj andel af tosprogede elever, og intentionen er, at de konsulenter der er tilknyttet Task Forcen i samarbejde med den kommunale forvaltning og den enkelte skole, skal udarbejde en målrettet handlingsplan,

5 December 2008 Blad 809 som skal styrke skolens indsats for at forbedre de tosprogede elevers faglige kompetence. Rådgivning og vejledning Task Forcen kan f. eks. hjælpe de enkelte kommuner og skoler med rådgivning og vejledning i forhold til: Udviklingen i elevgrundlaget hvornår skal man sætte ind og hvordan Organisering og tilrettelæggelse af dansk som andet sprog i tilknytning til skolens øvrige fag Tilrettelæggelse af lektiehjælp Tilrettelæggelse af mentorordninger Identificering af behov for nye undervisningsmetoder, der bygger på de ressourcer eleverne har og deres forskellige måder at lære på. Opgaven er placeret i Skolestyrelsen, og allerede her i 2008 bliver de første kommuner udvalgt på baggrund af en ansøgning, som skal være skolestyrelsen i hænde senest den 13. december Ansøgningen kan have form som en forhåndstilkendegivelse, og ansøgningsskema og mere om projektet kan findes på Skolestyrelsens hjemmeside og på hjemmesiden Også kommuner, der ikke deltager i projektet kan få gavn af projektet via task forces hjemmeside hvor der vil blive oprettet blandt andet vidensbank og brevkasse fortællinger om Danmark Kulturarven rykker tættere på danskerne, når det om to år er muligt med et enkelt museklik at lytte til de gode fortællinger om f.eks. Skipper Clement, runestenene i Jelling, Søfortet Trekroner eller Leonora Christina Ulfeldt. Et nyt website, 1001 fortællinger, vil ikke alene være et midtpunkt, som når oldemor kunne samle familien med gamle historier; men vil også fungere som en moderne kulturguide med video- og lydklip. Læs mere på Ny publikation fra kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsen udgiver mange læseværdige publikationer. Senest har styrelsen udgivet en bog om Industrisamfundets havne. Læs herom på 12 udfordringer for videnpolitikken Videnskabsministeriet har udgivet en ny og spændende publikation med 12 udfordringer for videnpolitikken i Danmark. Publikationen indeholder visioner for bl.a. universiteter, forskning og innovation. Den kan downloades eller bestilles på

6 December 2008 Blad 810 Ledelsesevaluering De fleste offentlige ledere er glade for at få deres indsats evalueret af medarbejdere og chefer. Og hvis ledelsesevaluering udføres ordentligt, er det et dynamisk redskab til at udvikle bedre ledelse. Derfor har Væksthus for ledelse udarbejdet en ny publikation om lederevaluering med 10 principper herfor. Læs herom på KL arbejder med en ny læreruddannelse KL har nedsat en hurtigtarbejdende gruppe, der skal komme med forslag til KL s forventninger til læreruddannelse, lærerkvalificering og lærerrekruttering i fremtiden. Arbejdsgruppen afholdt sit første møde den 1. december. Læs BKF-formandens oplæg ved mødet på Konference om den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedsskolerne og det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse holder konference om den nye uddannelse den 3. december i København. Læs BKF s bidrag til konferencen på Ny bibliotekaruddannelse Syddansk Universitet har udviklet en ny uddannelse til biblioteksbachelor. Uddannelsen er en kærkommen fornyelse til sektoren og den skal nu akkrediteres. Læs mere herom på eller på Ny bog om skolekunst Kommunernes skolebiblioteksforening har udarbejdet en læseværdig bog om Skolekunst en håndbog om kultur. Bogen er på 112 sider og har bl.a. bidrag fra BKF. Læs mere på Konference om ungdomskriminalitet Justitsministeriet afholder den 11. december en konference om den forebyggende indsats mod ungdomskriminalitet. BKF er her opponent til et oplæg om forebyggelse af ungdomskriminalitet. BKF s pponentbidrag vil blive lagt på nettet den 11. december. Læs også rapporten på: dokumentation/endelig_rapport_01.pdf KL s skolerigsdag Husk KL s skolerigsdag den 5. og 6. februar 2009 i Aalborg. Du kan fortsat nå at tilmelde dig på Høringssvar BKF er på vej med en række høringssvar om sammenhæng i anbringelser, barnets retsstilling og den såkaldte barnets reform. Hertil kommer en høring vedr. uddannelsesbog, elevplan og uddannelsesplan.

7 December 2008 Blad 811 Læs høringssvarene når de lægges på nettet i løbet af december. Fastholdelseskaravanen Integrationsministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet fået midler fra Den Europæiske Socialfond og satspuljen. Pengene skal anvendes til at få flere unge med en anden etnisk baggrund end dansk til at påbegynde en erhvervsuddannelse. En række erhvervsskoler med stort frafald og med mange tosprogede deltager allerede nu i projektet. Læs mere på Ændring af lov om retssikkerhed på det sociale område BKF har fået ovenstående lovændring i høring. Af vores høringssvar vil bl.a. fremgå, at BKF støtter understregningen af kommunalbestyrelsens ansvar for opgavevaretagelsen på det sociale område på en sådan måde, at politiske målsætninger skal være styrende for indsatsen. Ligeledes anerkender BKF behovet for at arbejde hen imod en øget dokumentation og kvalitetssikring på det sociale område, så mål og resultater synliggøres. BKF opfordrer Velfærdsministeriet til at udarbejde konkret inspirationsmateriale, som kan understøtte kommunernes arbejde med målformulering og dokumentation især på området for børn, unge og voksne med særlige behov. Fokus på mål og kvalitet frem for enkeltsager Nej til sociale enkeltsager i byrådet Derimod forudser BKF, at den foreslåede lovændring vedrørende behandling af enkeltsager i den samlede kommunalbestyrelse vi flytte politisk fokus fra mål og kvalitet til konkret enkeltsagsbehandling. Det faktum, at én kommunalpolitiker vil kunne forlange én konkret personsag behandlet i den samlede kommunalbestyrelse forventes ikke alene at give usikkerhed omkring den kommunale visitation, men også stille spørgsmål ved, om den nødvendige anonymitet matcher med det generelle ønske om, at så langt den overvejende andel af den samlede kommunalbestyrelses arbejde sker for åbne døre. BKF finder det uhensigtsmæssigt at åbne for, at sociale enkeltsager kan behandles af den samlede kommunalbestyrelse, da det ønskede formål med at sikre den samlede kommunalbestyrelse grundlag for at varetage sit politiske ledelsesansvar menes at kunne opnås inden for allerede gældende lovgivning. Høringssvaret lægges på den 3. december. Læs nyheder fra Danske Kommuner på BKF s hjemmeside Læs nyheder fra Danske Kommuner på BKF s hjemmeside BKF har indgået et samarbejdet med netudgaven af Danske kommuner. Du kan fremover checke de nyeste kommunale nyheder på BKF s hjemmeside.

8 December 2008 Blad 812 Få kommunens børn til at danse Dans for Børn er en landsdækkende ordning med danseforløb af høj kvalitet. Ordningen giver jer som kommune mulighed for på en overskuelig og billig måde at præsentere børnehaver og skoler for dans som et kunstnerisk udtryk. Dans for Børn er et tilbud om besøg på institutionerne af professionelle dansere. Et besøg, som indeholder både en forestilling og et praktisk laboratorie for deltagerne. I hver kommune, der tilmelder sig ordningen, arrangeres også en danseworkshop for de deltagende lærere og pædagoger. Det er en god måde at få lærere og pædagoger i tale på før dansebesøget, samtidig med at der lægges tråde ud til en videre brug af dansen i skolen og institutionen. Der er deadline for tilmelding til Dans for Børn sæson 2009/10 den 20. januar For mere information om ordningen se: (Børn og Unge) Kontakt: Dansekonsulenterne i Dansens Hus Anna Katrine Korning og Ulla Gad / BKF s sekretariat: Børne- og Kulturforvaltningen Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf Fax

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702 August 2007 Blad 702 Velkommen tilbage BKF-nyts redaktion byder kolleger og samarbejdspartnere velkommen tilbage til jobbet. Mange spændende opgaver ligger og venter på os. Budget 2008, den fortsatte implementering

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Årsmøde på Munkebjerg d. 12. 14. november 2003 Flot medlemstal Generalforsamling Pædagogik og daginstitutionsstørrelse Censorer efterlyses Lov om åbenhed og gennemsigtighed i Uddannelsessystemet Elevers

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges.

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen BKF

Børne- og Kulturchefforeningen BKF Udviklingstendenser på vejledningsområdet set i lyset af kommunalreformen, globaliseringsrådets arbejde, regeringens velfærdsudspil og Preislerudvalgets forslag Oplæg om ungestrategi til UU Vestsjælland

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647

NOTAT. Sagsbeh.: Rita Pedersen Journalnr.: 09/22647 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Udfordringer på Familie- og uddannelsesudvalgets område Til: Familie- og uddannelsesudvalget 13. januar 2010, pkt. 1. Dato: 2. januar 2010 Sagsbeh.: Rita Pedersen

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Status på vejledningen mv. v/ pædagogisk konsulent, Jørgen Brock. Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Status på vejledningen mv. v/ pædagogisk konsulent, Jørgen Brock. Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) Status på vejledningen mv. v/ pædagogisk konsulent, Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) Side 1 Indhold FGU den kommunale ungeindsats Udskoling Praksisfaglighed

Læs mere

Arbejdsdeling og repræsentationer 2012

Arbejdsdeling og repræsentationer 2012 Arbejdsdeling og repræsentationer 2012 Formand: Flemming Olsen Næstformand: Hanne Dollerup Kasserer: Sekretær: Eik Møller Forretningsudvalg: Flemming Olsen, Hanne Dollerup og Årsmødeudvalg:, HanneDollerup

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Om Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud. Ny

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Fastholdelseskaravanen v/ projektleder Preben Holm Konference 16. September 2010 Præsentation af sprogscreeningsværktøj Præsentation af Fastholdelseskaravanen

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Oktober 2005 Blad 568 Vi ses på Munkebjerg Sidste tilmeldingsfrist 7. oktober Generalforsamling Der er rigtig mange medlemmer, der har tilmeldt sig årsmødet d. 9-11. november og vi ser frem til dialogen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Marts 2010 blad 913. - Objektiv sagsbehandling

Marts 2010 blad 913. - Objektiv sagsbehandling Marts 2010 blad 913 På vej mod forpligtende samarbejde mellem kommunerne KL s direktionskonference 20.-21. april Debatoplæg på vej vigtigt med forberedende diskussioner! KL indbyder kommunernes direktioner

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN December 2004 Blad 504 Årsmøde BKF s årsmøde blev også i år et velbesøgt og indholdsrigt møde med masser af kollegial dialog - også under dansen til festmiddagen. Læs familieministerens tale, samt en række

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2003 Blad 367 Undervisningsministerens Sorø-møde Temaet for Undervisningsministerens Sorø-møde var som bekendt Klædt på til vækst og velfærd. Mødet fokuserede først og fremmest på de nye CVU-uddannelser

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Januar 2009 Blad 813. Mariehøj Centret Øverødvej 246, 2840 Gl. Holte Onsdag den 21. januar 2009 kl. 13.00-16.00

Januar 2009 Blad 813. Mariehøj Centret Øverødvej 246, 2840 Gl. Holte Onsdag den 21. januar 2009 kl. 13.00-16.00 Januar 2009 Blad 813 Nytårshilsen BKF - nyts redaktion ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et godt og lykkebringende nytår. 2009 vil igen stille krav til den offentlige service, den faglige udvikling

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Oktober 2007 Blad 711. Sidste frist for tilmelding til årsmødet er d. 8. oktober. BKF holder generalforsamling d. 15. november på Munkebjerg.

Oktober 2007 Blad 711. Sidste frist for tilmelding til årsmødet er d. 8. oktober. BKF holder generalforsamling d. 15. november på Munkebjerg. Oktober 2007 Blad 711 Vi ses på Munkebjerg Der har igen i år været meget stor interesse for at deltage i BKF`s årsmøde. I skrivende stund forventer vi, at der bliver flere deltagere end i 2006. Det vidner

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2009 Blad 820. UU skal stå på 2 ben

NYHEDSBREV. Februar 2009 Blad 820. UU skal stå på 2 ben Februar 2009 Blad 820 UU skal stå på 2 ben BKF mener, at Ungdommens Uddannelsesvejledning skal opprioritere indsatsen i forhold til de 20 % af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører en kompetencegivende

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.

D A G S ORDEN. Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken. Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16. D A G S ORDEN Sjette netværksmøde i Sammen om de unge implementering af ungepakken Tid: Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.00 Den 11. oktober 2011 Jnr 07.30.02 G60 Sagsid 000225737 Sted: Munkebjerg

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

NYHEDSBREV. April 2007 Blad 683

NYHEDSBREV. April 2007 Blad 683 April 2007 Blad 683 Ny handlingsplan om større idrætsarrangementer Kulturminister Brian Mikkelsen offentliggjorde d. 3. april regeringens handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark.

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

Mødereferat. Kolding Uddannelsesråd. Emne. Kolding Uddannelsesråd. Mødedato Mødested Møde start/slut. 6. marts 2012 UU, Staldgården 13.00/15.

Mødereferat. Kolding Uddannelsesråd. Emne. Kolding Uddannelsesråd. Mødedato Mødested Møde start/slut. 6. marts 2012 UU, Staldgården 13.00/15. Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dato 15. marts 2012 Mødereferat Referent Ulla Lykke Rasmussen Direkte telefon 79 79 19 21 E-mail ulra@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr. Kolding Uddannelsesråd Emne Kolding

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2010 blad 906. Efter Marienborgmøderne

NYHEDSBREV. Februar 2010 blad 906. Efter Marienborgmøderne Februar 2010 blad 906 Efter Marienborgmøderne Nyt partnerskab mellem stat og kommuner? Statsministeren indledte sit 360 graders eftersyn af folkeskolen med at mødes med folkeskolens interessenter på Marienborg

Læs mere