tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035"

Transkript

1 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen

2 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: Prognose, tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, kliniske tandteknikere Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: 5. december 2013 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, december Elektronisk ISBN: Tandplejeprognose / 55

3 Forord Det er afgørende for tandplejens funktion, at den nødvendige arbejdskraft er til stede. Derfor tilstræbes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel efter de relevante autoriserede personalegrupper. Sundhedsstyrelsen arbejder på at sikre denne balance gennem dimensionering af specialtandlæger og anbefalinger om udbuddet af tandlæger, tandplejere og klinisk tandteknikere. Som led i den sundhedsfaglige rådgivning udarbejder Sundhedsstyrelsen prognoser for udbuddet af sundhedspersonale på tandplejens arbejdsmarked. Nærværende prognose belyser det forventede udbud af tandlæger, specialtandlæger i ortodonti, specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi, kliniske tandteknikere samt tandplejere frem til Herudover belyses udviklingen på tandplejens arbejdsmarked i perioden Prognosens primære formål er at belyse udviklingen i antallet af sundhedspersoner i tandplejen de kommende år, således at prognosen efterfølgende kan indgå som et væsentligt redskab i forhold til at sikre sundhedsvæsenets bemanding. Prognosen kan bruges som et debatskabende element i forhold til, om vi uddanner tilstrækkeligt med personer inden for tandplejen. Prognosen er samtidig med til at danne baggrund for Sundhedsstyrelsens udfærdigelse af dimensioneringsplaner for antallet af uddannelsesforløb i specialtandlægeuddannelserne. En retvisende tandplejeprognose udgør et væsentligt grundlag for tilrettelæggelsen af indsatsen på tandplejeområdet, særligt med hensyn til dimensionering af specialtandlæger og, optag på uddannelsesinstitutionerne til tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker. Prognosen understøtter arbejdet med at sikre en effektiv og relevant ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet, da den kan synliggøre eventuel fremtidig personalemangel tids nok til, at det vil være muligt at planlægge tiltag til at påvirke udbud og efterspørgsel efter tandplejens personalegrupper. Arbejdet med udfærdigelse af prognosen forestås af Sundhedsstyrelsen gennem Tandplejens Prognoseudvalg, som er et udvalg nedsat af Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse. I prognoseudvalget sidder der repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Danske Regioner, kommunernes Landsforening, Tandlægeforeningen, De Offentlige Tandlæger, Dansk Tandplejerforening, Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti samt Foreningen af specialtandlæger i Tand-, mundog kæbekirurgi. Birte Obel Chef for Uddannelse & Autorisation, Sundhedsstyrelsen Tandplejeprognose / 55

4 Indhold 1 Sammenfatning Udviklingen på tandplejens arbejdsmarked Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Det forventede udbud af personale i tandplejen Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere 9 2 Udvikling på tandplejens arbejdsmarked Tandlæger Udvikling i tilgangen til tandlægestudiet Udvikling i antallet af tandlæger Udvikling i antallet af specialtandlæger Tandplejere Udvikling i tilgangen til tandplejeruddannelsen Udvikling i antallet af tandplejere Kliniske tandteknikere Udvikling i tilgangen til uddannelsen som klinisk tandtekniker Udvikling i antallet af kliniske tandteknikere 27 3 Det fremtidige udbud af personale i tandplejen Tandlæger Specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi Specialtandlæger i ortodonti Tandplejere Kliniske tandteknikere 36 4 Balancen mellem udbud og efterspørgsel på tandplejepersonale Tandlæger Specialtandlæger i ortodonti Specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi Tandplejere Kliniske tandteknikere 45 5 Udgangspopulationen 48 Tandplejeprognose / 55

5 6 Modellens forudsætninger Nye kandidater Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Pension og dødelighed Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Orlov og andre årsager til fravær Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Ind- og udvandring Beskæftigelsesgrad Datakvalitet 55 Tandplejeprognose / 55

6 1 Sammenfatning Denne prognose omfatter den forventede udvikling i antallet af tandlæger, specialtandlæger i ortodonti, specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi, kliniske tandteknikere samt tandplejere i perioden 2013 til Prognosen er en opdatering af Tandplejeprognose Prognosens fremskrivninger af udbuddet af personale i tandplejen baseres på en række forudsætninger, heriblandt den forventede pensionsalder, kandidatproduktion, dimensionering af specialtandlægeuddannelserne, uddannelsestid m.m. Ændring af disse forudsætninger vil have indflydelse på prognosens fremskrivninger. Det er derfor vigtigt at fremhæve, at der er en række usikkerhedsfaktorer forbundet med så langsigtede fremskrivninger, og at resultatet af sådanne fremskrivninger er et komplekst samspil mellem en lang række sociale, økonomiske og politiske faktorer. Jo længere frem i tiden man kommer, desto mere usikre bliver resultaterne. Den valgte tidshorisont er fastlagt ud fra hensynet til, at prognosen skal kunne benyttes som beslutningsgrundlag i forhold til optag på uddannelserne, og tidshorisonten må derfor nødvendigvis være lang for at få det bedst mulige indtryk af, hvad et ændret optag på sigt vil betyde for antallet af personer indenfor prognosens personalegrupper. 1.1 Udviklingen på tandplejens arbejdsmarked Prognosen omfatter udover udbudsfremskrivningerne en gennemgang af udviklingen på tandplejens arbejdsmarked i perioden Tandlæger Som det fremgår af datamaterialet, så har tilgangen til tandlægestudiet i perioden vekslet. Gennemsnitligt har tilgangen været 163 studerende årligt, mens 119 årligt har gennemført uddannelsen. Fra 2001 til 2012 er der sket en stigning på ca. 52 % i antallet af tandlæger pr år, der har opnået autorisation. Det ses endvidere, at 15 % af de tandlæger, der har opnået autorisation, har fået den på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Stigningen i antallet, der har opnået autorisation pr år afspejles ikke af en tilsvarende stigning i det samlede antal af erhvervsaktive tandlæger. Der er således sket et fald i denne gruppe på 4,2 % i perioden I 2010 var der beskæftigede tandlæger. For specialtandlæger i ortodonti ses, at der i perioden har været et mindre fald i antallet af beskæftigede på to specialtandlæger, mens der for specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi i perioden er kommet én specialtandlæge mere i beskæftigelse. Beskæftigelsen veksler dog fra år til år. For begge specialer ses det, at hovedparten er beskæftiget i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvilket formentlig skyldes, at tandlægeskolerne samt de to største tand-, mund og kæbekirurgiske afdelinger er placeret i disse regioner. Foreningen af specialtandlæger i ortodonti har gjort opmærksom på, at de har registreret, at enkelte af deres medlemmer ikke fremgår som specialtandlæger af styrelsens autorisationsregister. Det faktiske antal af ortodontiske specialtandlæger i ud- Tandplejeprognose / 55

7 gangspopulationen og i udbudsfremskrivningen er derfor formentlig underestimeret Tandplejere Tilgangen på tandplejeruddannelsen har i perioden gennemsnitligt været 130 studerende årligt, mens der gennemsnitligt er 100 tandplejere årligt, som har gennemført uddannelsen. Antallet, der har opnået autorisation pr år, er fra 2001 til 2012 steget med ca 54 %. Stigningen dækker dog over relativt store udsving i antallet af autoriserede pr år. Kun meget få af de autoriserede har opnået autorisation på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Sammenholdes antallet, der har opnået autorisation med antallet af fuldførte fra tandplejeruddannelsen i perioden , så er der noget, der tyder på, at ikke alle, der fuldfører uddannelsen, efterfølgende søger om og opnår autorisation. Stigningen i antallet af autoriserede har haft indflydelse på antallet af beskæftigede tandplejere, der fra 2001 til 2010 er steget med 45,7 % svarende til en årlig gennemsnitlig vækst på 4,3 %. Der var i beskæftigede tandplejere. Set i forhold til befolkningsgrundlaget arbejder de fleste tandplejere i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, svarende til placeringen af tandplejeruddannelserne Kliniske tandteknikere For den kliniske tandteknikeruddannelse er der relativt store udsving i tilgang og fuldførelse i perioden Gennemsnitligt har tilgangen været 12 årligt mens 10 årligt har fuldført uddannelsen. Det vekslende antal fuldførte afspejler sig i antallet af kliniske tandteknikere, der har opnået autorisation. Antallet der opnår autorisation veksler således fra år til år fra 5 til 10 kliniske tandteknikere. Det ses dog i sammenligningen, at det umiddelbart ikke er alle, der har gennemført uddannelsen, som efter den 1-årige ansættelse som klinisk tandteknikerassistent søger om og opnår autorisation som klinisk tandtekniker. Ingen kliniske tandteknikere har i den belyste periode opnået autorisation på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Samlet set har beskæftigelsen i perioden været stabil dog med mindre udsving fra år til år. Der var i beskæftigede kliniske tandteknikere. Set i forhold til befolkningsgrundlaget er de fleste kliniske tandteknikere beskæftiget i Region Sjælland. 1.2 Det forventede udbud af personale i tandplejen Prognosefremskrivningerne beskriver for samtlige faggrupper tre mulige scenarier. Hovedscenariet baseres på den nuværende dimensionering af uddannelsen og det deraf forventede antal færdiguddannede. Herudover vises to alternative scenarier for udbuddet inden for den enkelte faggruppe. I forhold til Tandplejeprognose 2010 er der sket ændringer i en række af prognosens forudsætninger, som har indflydelse på den konkrete fremskrivning. De væsentligste ændringer er: Stigende pensionsalder Tandplejeprognose / 55

8 Ændret årligt antal færdiguddannede kliniske tandteknikere og specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi Ny afgrænsning af udgangspopulationen, der nu også inkluderer personer, der har gennemført grunduddannelsen, men som ikke har opnået autorisation Tandlæger Som i tandplejeprognose 2010 forventes i nærværende prognose et fald i antallet af tandlæger. Således forventes i hovedscenariet, hvor der uddannes 120 tandlæger årligt, et fald på 17 % frem mod I scenarie 1, hvor der uddannes 130 årligt forventes et fald på 14 % og i scenarie 2, hvor der uddannes 140 årligt forventes et fald på 11 %. På nuværende tidspunkt opleves i visse dele af landet en mangel på tandlæger. Formentlig er der tale om en mobilitetsproblemstilling snarere end en reel mangel på tandlæger. Det forventes, at der på sigt vil være behov for færre tandlæger, end der er i dag. Det estimerede udbud forventes dog ikke, at kunne dække den fremtidige efterspørgsel Specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi For specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi forventes, i modsætning til tidligere prognose, en stigning i antallet. Ændringen afspejler den øgede dimensionering i specialet, som blev indført med dimensioneringsplan I hovedscenariet, hvor den nuværende dimensionering fastholdes på fire forløb årligt forventes en stigning på 74 % frem mod I scenarie 1 hvor dimensioneringen reduceres til to forløb årligt forventes en stigning på 17 % mens der i scenarie 2 hvor dimensioneringen øges til seks forløb forventes en stigning på 130 %. På nuværende tidspunkt opleves der en mindre mangel på specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi. Endvidere forventes det, at behovet for specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi vil være stigende frem mod Specialtandlæger i ortodonti Som i Tandplejeprognose 2010 forventes der indenfor ortodontien en stigning i antallet af specialtandlæger. Således forventes i hovedscenariet, hvor der uddannes 9 specialtandlæger i ortodonti, en vækst på 57 % frem mod I scenarie 1, hvor dimensioneringen er reduceret til 7 forløb, forventes en vækst på 32 % mens væksten forventes at være på 82 % i scenarie 2, hvor dimensioneringen er øget til 11 forløb. Der opleves på nuværende tidspunkt en mindre mangel på specialtandlæger i ortodonti. Særligt kan det være vanskelligt at få besat stillinger i visse dele af landet. Overordnet set forventes det ikke, at efterspørgslen vil stige i samme grad som hovedscenariets forventede udbud af specialtandlæger i ortodonti. Tandplejeprognose / 55

9 1.2.2 Tandplejere For alle tre scenarier forventes en betydelig vækst i antallet af tandplejere frem mod Således ligger forventningerne i nærværende prognose i forlængelse af fremskrivning i Tandplejeprognose 2010, hvor der også blev beskrevet en betydelig stigning. Væksten i de tre scenarier følges ad indtil 2018, hvorefter de ændrede forudsætninger i antallet af færdiguddannede pr. år medfører forskelle i den samlede vækst i perioden Således forventes i hovedscenariet, hvor der uddannes 110 tandplejere årligt, en vækst på 54 %. I scenarie 1, hvor der uddannes 100 årligt, forventes en vækst på 47 %, mens der i scenarie 2, hvor der uddannes 120 pr. år forventes en vækst på 62 %. Det forventes, at der fremadrettet vil være behov for flere tandplejere, end der er i dag. Det er dog usikkert, om den fremadrettede efterspørgsel vil være højere eller lavere end hovedscenariets forventede udvikling i udbuddet af tandplejere Kliniske tandteknikere Som i tidligere prognose forventes et fald i antallet af kliniske tandteknikere frem mod Herefter udvikler scenarierne sig forskelligt som følge af forskelle i antallet af færdiguddannede pr. år. I hovedscenariet, hvor der uddannes 12 kliniske tandteknikere pr. år, forventes en vækst på 4 % fra 2013 til I scenarie 1, hvor der uddannes 10 kliniske tandteknikere årligt, forventes derimod et fald på 3 % i perioden, mens der for scenarie 2, hvor der uddannes 14 kliniske tandteknikere årligt, forventes en stigning på 12 % i antallet af kliniske tandteknikere. På nuværende tidspunkt opleves en fin balance mellem udbud og efterspørgsel på kliniske tandteknikere. Det forventes, at efterspørgslen efter kliniske tandteknikere i prognoseperioden samlet set vil være svagt stigende. Tandplejeprognose / 55

10 2 Udvikling på tandplejens arbejdsmarked Afsnittet indeholder en gennemgang af tandplejens arbejdsmarked i Danmark i perioden Beskrivelsen af tandplejens arbejdsmarked indeholder en række centrale variable, der anvendes i prognosens fremskrivninger så som udviklingen i tilgangen til de relevante uddannelser, antallet af autoriserede, udviklingen i aldersog kønssammensætningen samt den regionale fordeling af personalegrupperne. 2.1 Tandlæger Udvikling i tilgangen til tandlægestudiet Udviklingen i tilgangen til tandlægestudiet og særligt antallet af færdiguddannede kandidater ved tandlægeskolerne i Århus og København har afgørende betydning for udviklingen i antallet af tandlæger, der er til rådighed for det tandlægelige arbejdsmarked. Gennemsnitsalderen for de tandlægestuderende ved studiestart er i løbet af faldet fra 22,7 til 21,9 år. Tandlægestudiet er en 5-årig uddannelse og den gennemsnitlige studietid har i perioden ligget stabilt på omkring 5,4 år. Gennemførselsprocenten for tandlæger er omkring 80 %. Gennemsnitsalderen ved opnåelsen af autorisation er i perioden faldet fra 30,5 til 29,5 år. Således er tandlægerne på autorisationstidspunktet blevet ca. 1 år yngre. Det er i den sammenhæng vigtigt at gøre opmærksom på, at tandlæger, der har færdiggjort deres kandidatuddannelse efter 1. januar 2007 automatisk modtager autorisation på tidspunkt for færdiggørelsen af uddannelsen, hvorimod tandlæger, der er uddannet før 2007, først har skullet gennemføre et års ansættelse, inden det har været muligt at søge om autorisation. En del tandlæger uddannet før 2007 har først søgt om autorisation mere end 1 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Ændringen har således betydning for gennemsnitsalderen ved opnåelse af autorisation. Af Figur 1 ses udviklingen i tilgang og fuldførelse på tandlægestudiet. Det ses, at tilgangen har vekslet fra 147 i 2002 til 178 i 2006 og Gennemsnitligt har der i perioden været en årlig tilgang på ca. 163 studerende. Antallet af fuldførte tandlæger varierer i perioden fra et minimum på 106 i 2009 til maksimalt 131 i 2008 og Gennemsnitligt har ca. 119 tandlæger fuldført tandlægeuddannelsen årligt. Tandplejeprognose / 55

11 Figur 1 Tilgang og fuldførelse på tandlægestudiet Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser I forhold til, hvor mange tandlæger, der senere kan forventes at stå til rådighed for det tandlægelige arbejdsmarked, er det interessant at se nærmere på de tandlægestuderendes statsborgerskab. I perioden 2001 til 2011 har der gennemsnitligt været 9 % udenlandske statsborgere, som har påbegyndt tandlægeuddannelsen med et minimum på 4 % i 2001 og et maksimum på 16 % i Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at kun 3 % af de tandlæger, der i perioden opnåede autorisation på baggrund af en dansk uddannelse, var udenlandske statsborgere. Tabel 1 Tilgang fordelt på statsborgerskab Tilgang danske statsborgere Tilgang nordiske statsborgere Tilgang øvrige statsborgere Udenlandske statsborgere i alt Tilgang i alt Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser De udenlandske statsborgere har en større tendens til at udvandre efter endt uddannelse end danske statsborgere. Det ses da også, at ca. 41 % af de udenlandske statsborgere, der i perioden har opnået autorisation på baggrund af en dansk uddannelse er udvandret, mens kun 7 % af tandlægerne med dansk statsborgskab er udvandret 1. 1 Udvandring opgjort pr 31. juli Tandplejeprognose / 55

12 Figur 2 Tilgang til tandlægestudiet fordelt på køn Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Af Figur 2 fremgår det, at langt flere kvinder end mænd i perioden påbegyndte tandlægestudiet. Samlet set var der i perioden 74 % kvinder og 26 % mænd som påbegyndte studiet. Det afspejles også i fordelingen mellem mænd og kvinder, der på baggrund af en dansk uddannelse har opnået autorisation som tandlæge (Tabel 2). Tabel 2 Køns- og aldersfordelingen af tandlæger, der på baggrund af en dansk uddannelse har opnået autorisation i perioden Aldersgruppe Kvinder Mænd Begge køn 24 år eller derunder 3,8% 1,1% 5,0% år 43,1% 15,9% 59,0% år 16,2% 6,8% 23,0% år 5,1% 3,1% 8,1% år 1,9% 1,0% 2,8% år 0,7% 0,6% 1,4% år 0,1% 0,1% 0,3% år 0,3% 0,1% 0,4% år 0,1% 0,0% 0,1% Alle aldersgrupper 71,3% 28,7% 100,0% Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister Det ses endvidere af Tabel 2, at hovedparten opnår autorisation i alderen år, og at 87 % har opnået autorisation som tandlæge inden de fylder 35 år Udvikling i antallet af tandlæger Af Tabel 3 fremgår det, at antallet af tandlæger, der har opnået autorisation pr. år er steget markant fra 2001 til Således er der tale om en vækst på ca. 52 %. Stig- Tandplejeprognose / 55

13 ningen dækker over store variationer i antallet af udstedte autorisationer, der spænder fra et minimum på 107 i 2001 til et maksimum på 235 i Det skal bemærkes, at antallet, der opnår autorisation på baggrund af en danske uddannelse, afviger i forhold til antallet af fuldførte de enkelte år, som anført i Figur 1. Det skyldes, at tandlæger, uddannet før 2007, selv skal ansøge om autorisation efter at have gennemført et års uddannelse, mens tandlæger, uddannet efter 1. januar 2007, automatisk autoriseres. Derfor ses også en markant stigning i antallet, der opnår autorisation på baggrund af en dansk uddannelse i 2007 og Samtidige ses af tabellen, at en ikke ubetydelig del af autorisationerne tildeles til tandlæger uddannet uden for Danmark. Årligt veksler andelen fra 4 % til 23 % og samlet set for perioden udgør andelen af udenlandsk uddannede 15 %. Sundhedsstyrelsen har ikke cpr. numre på alle udenlandsk uddannede tandlæger og det er derfor heller ikke muligt at angive præcis, hvor mange af de udenlandsk uddannede tandlæger, der tager til Danmark for at arbejde. Formentlig er det langt fra alle, der opnår autorisation, som tager til Danmark og af dem, der gør, vil en del af dem forlade Danmark igen efter en kortere eller længere periode. Tabel 3 Udvikling i antal udstedte autorisationer fordelt på uddannelseslandegruppe I alt Danmark EU/EØS Norden Tredjeland Ukendt I alt Andel udenlandske 14% 4% 6% 16% 17% 11% 9% 17% 22% 19% 23% 18% 15% Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister I alt var der tandlæger i arbejdsstyrken i 2010 (se afsnit 5 for en nærmere afgrænsning af udgangspopulationen), heraf var tandlæger i beskæftigelse. I perioden faldt antallet af beskæftigede tandlæger med 219 tandlæger svarende til ca. 4,2 % af arbejdsstyrken. Tabel 4 Udvikling i antal beskæftigede tandlæger fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger Undervisning, forskning og offentlig forvaltning Øvrige I alt Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Tandplejeprognose / 55

14 Af Figur 3 ses en stigning i antallet af tandlæger over 55 år. Således er denne gruppe vokset fra til tandlæger, mens aldersgruppen fra år er faldet fra til tandlæger. Dette fald medfører, at der inden for de kommende år formentlig vil være et stort antal tandlæger, der lader sig pensionere og træder ud af arbejdsmarkedet. I 2005 udgjorde andelen af tandlæger mellem år ca. 15 % af det samlede antal tandlæger, mens samme aldersgruppe i 2010 udgjorde ca. 21 %. Figur 3 Tandlæger i 2005 og 2010 fordelt på aldersgrupper Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Figur 4 viser, at der er flere mandlige tandlæger i aldersgruppen år, mens der for aldersgrupperne under 60 år er en større andel af kvinder. Det betyder, at når de ældste årgange går på pension, så vil der være flere kvinder end mænd i samtlige aldersgrupper. Figur 4 Kønsfordelingen blandt tandlæger i 2010 fordelt på aldersgrupper Tandplejeprognose / 55

15 Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Af Figur 5 ses den regionale fordeling af tandlæger i Danmark. Det ses heraf, at de fleste regioner i perioden har oplevet et marginalt fald i antallet af tandlæger. Endvidere ses, at langt de fleste tandlæger arbejder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Det er sandsynligvis som følge af, at det er landets to største regioner og at de indeholder de største danske byer (Århus og København), hvor tandlægeuddannelserne er placeret. Det ses da også af Tabel 5, at Region Hovedstaden og Region Midtjylland samtidig er de to regioner, der har flest tandlæger pr indbyggere. Det ses endvidere af tabellen, at andelen af tandlæger ansat i den kommunale tandpleje og privat praksis er forholdsvis ens regionerne i mellem, undtagen for Region Hovedstanden, som har flere tandlæger pr indbygger i begge brancher. Figur 5 Udvikling i antal beskæftigede tandlæger fordelt på region Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Tabel 5 Tandlæger pr indbyggere på udvalgte brancher i 2010 Region Hovedstaden Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Danmark i alt Kommunal tandpleje 0,22 0,17 0,15 0,15 0,17 0,18 Praktiserende tandlæger 0,64 0,56 0,51 0,54 0,51 0,57 Alle brancher 1,07 0,93 0,72 0,78 0,76 0,89 I 2010 var 989 tandlæger, svarende til 20 % af alle beskæftigede tandlæger, ansat i den kommunale tandpleje, mens tandlæger svarende til 63 % var ansat i en privat praksis. Det ses endvidere af Tabel 6, at tandlæger beskæftiget med undervisning primært arbejder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, svarende til placeringen af tandlægeuddannelserne. Tandplejeprognose / 55

16 Tabel 6 Antal beskæftigede tandlæger fordelt på regioner og brancher 2010 Region Region Region Region Region Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ukendt i alt Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger Undervisning, forskning og offentlig forvaltning Øvrige I alt Andel af tandlæger i DK 36% 24% 8% 13% 18% 0% 100% Kilde: Bevægelsesregisteret Udvikling i antallet af specialtandlæger I Danmark er det som tandlæge muligt at videreuddanne sig til specialtandlæge i ortodonti og i tand-, mund- og kæbekirurgi. Inden specialtandlægeuddannelsen kan påbegyndes, skal tandlæger have været beskæftiget i 2 år med praktisk-klinisk odontologi samt have tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge. Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti tager 3 år og gennemføres ved ansættelse på godkendt afdeling for ortodonti på de odontologiske institutter i København og Århus. Specialtandlægeuddannelsen i Tand-, mund- og kæbekirurgi varer fem år og tandlægerne er under uddannelsesforløbet ansat på godkendte tand-, mund- og kæbekirurgiske uddannelsesafdelinger. Antallet af uddannelsesforløb i den tandlægelige videreuddannelse er afgørende for, hvor mange specialtandlæger, der på sigt vil være i Danmark. Antallet fastlægges af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udfærdigelsen af 5-årige dimensioneringsplaner. I den aktuelle dimensioneringsplan er antallet af uddannelsesforløb fastlagt til 9 i ortodonti og 4 i tand-, mund- og kæbekirurgi. For at afbøde et forventet fald i antallet af specialtandlæger har der ekstraordinært været et øget optag på specialtandlægeuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi i Udviklingen i antallet af optagne på de to uddannelser kan ses af Tabel 7. Tabel 7 Udvikling i antallet af optagne og fuldførte ved specialtandlægeuddannelserne Ortodonti Tand-, mund- og kæbekirurgi Optag Fuldførte Optag Fuldførte * 8 5 * Antal fuldførte ikke opgjort for 2013 Tandplejeprognose / 55

17 Kilde: Uddannelsesafdelinger i den tandlægelige videreuddannelse Ved Aarhus Universitet er der en række udenlandske tandlæger, som tager en mastergrad i ortodonti. Disse tandlæger opnår efterfølgende en dansk specialtandlægeanerkendelse i ortodonti og indgår derfor i Tabel 8 over udstedte specialtandlægeanerkendelse. Det er dog prognoseudvalgets erfaring, at størstedelen af de udenlandske masterstuderende efter endt uddannelse rejser hjem og de indgår derfor ikke i tandplejeprognosens fremskrivning. Som det ses af Tabel 8, veksler antallet af udstedte anerkendelser de enkelte år inden for de to specialer. Tabel 8 Antal udstedte specialtandlægeanerkendelser i perioden Ortodonti Tand-, mundog kæbekirurgi Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister Udvikling i antallet af specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi Antallet af beskæftigede specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi var i specialtandlæger. I 2001 ses et minimum på 53 og i 2007 et maksimum på 59 specialtandlæger. Endvidere ses det af Tabel 9, at langt de fleste specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi er beskæftiget i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvilket kan forklares med, at de to største tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger er placeret i disse regioner. Tabel 9 Antallet af beskæftigede specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi fordelt på region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt Det fremgår af Figur 6, at hovedparten af specialtandlægerne i tand-, mund- og kæbekirurgi er mænd og at en stor del (35 %) i 2010 er over 60 år og derfor står over for at gå på pension inden for få år. Tandplejeprognose / 55

18 Figur 6 Køns- og aldersfordeling blandt specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi i 2010 Ikke overraskende ses det af Tabel 10, at størstedelen af specialtandlægerne i tand-, mund- og kæbekirurgi (45 %) er ansat ved et hospital. En anden stor gruppe har deres primære ansættelse i privat praksis (28 %) og 9 specialtandlæger (17 %) er beskæftiget med forskning, undervisning og offentlig forvaltning. Tabel 10 Specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi fordelt på regioner og brancher 2010 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Danmark Syddanmark i alt Hospitaler Kommunal tandpleje 0 Praktiserende tandlæger Undervisning, forskning og offentlig forvaltning Øvrige I alt Andel af tandlæger i DK 44% 22% 6% 13% 15% 100% Tandplejeprognose / 55

19 Figur 7 Antal specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi pr indbyggere Af Figur 7 fremgår det, at der er flest specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi pr indbyggere i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland Udvikling i antallet af specialtandlæger i ortodonti Antallet af beskæftigede specialtandlæger i ortodonti var i I 2009 ses et minimum på 132, mens der i 2007 ses et maksimum på 146. Foreningen af specialtandlæger i ortodonti har gjort opmærksom på, at de har registreret, at enkelte af deres medlemmer ikke fremgår som specialtandlæger af styrelsens autorisationsregister. Det faktiske antal af ortodontiske specialtandlæger i udgangspopulationen er derfor formentlig underestimeret. En stor gruppe af specialtandlægerne i ortodonti er beskæftiget i Region Hovedstaden og Region Midtjylland mens færre er ansat i Region Sjælland og Region Nordjylland. Tabel 11 Antallet af beskæftigede specialtandlæger i ortodonti fordelt på region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Ukendt 4 3 I alt Figur 8 viser køns og aldersfordelingen blandt specialtandlæger i ortodonti og der ses en markant højere andel af kvinder blandt specialtandlæger under 50 år, hvorimod der er flere mænd blandt specialtandlæger over 50. Fordelingen ligner derfor Tandplejeprognose / 55

20 i højere grad fordelingen af mænd og kvinder blandt tandlæger uden speciale end fordelingen blandt specialtandklæger i tand-, mund- og kæbekirurgi. En stor gruppe af specialtandlægerne i ortodonti (37 %) er over 60 år og kan forventes at gå på pension i de kommende år. Figur 8 Køns- og aldersfordeling blandt specialtandlæger i ortodonti i 2010 Langt de fleste specialtandlæger i ortodonti er ansat i den kommunale tandpleje (56 %) mens en anden større gruppe har deres primære ansættelse i privat praksis (22 %). Den store andel af specialtandlæger beskæftiget med undervisning, forskning og offentlig forvaltning i Region Hovedstaden og Region Midtjylland skyldes placeringen af videreuddannelsen ved de to odontologiske institutter. Tabel 12 Specialtandlæger i ortodonti fordelt på regioner og brancher 2010 (BVR) Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Danmark Syddanmark i alt Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger Undervisning, forskning og offentlig forvaltning Øvrige I alt Andel af tandlæger i DK 36% 31% 7% 8% 18% 100% Tandplejeprognose / 55

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025 tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 27-225 21 Tandplejeprognose 21 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Emneord: Tandpleje, prognose, udbud, tandlæger,

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

www.sst.dk LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025

www.sst.dk LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 LÆGEPROGNOSE Udbudet af læger 2000-2025 I Lægeprognosen 2000-2025 er der foretaget en fremskrivning af udbudet af læger og speciallæger i Danmark. Af prognosen fremgår det, at der vil indtræde et fald

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere