tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035"

Transkript

1 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen

2 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: Prognose, tandlæger, specialtandlæger, tandplejere, kliniske tandteknikere Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: 5. december 2013 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, december Elektronisk ISBN: Tandplejeprognose / 55

3 Forord Det er afgørende for tandplejens funktion, at den nødvendige arbejdskraft er til stede. Derfor tilstræbes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel efter de relevante autoriserede personalegrupper. Sundhedsstyrelsen arbejder på at sikre denne balance gennem dimensionering af specialtandlæger og anbefalinger om udbuddet af tandlæger, tandplejere og klinisk tandteknikere. Som led i den sundhedsfaglige rådgivning udarbejder Sundhedsstyrelsen prognoser for udbuddet af sundhedspersonale på tandplejens arbejdsmarked. Nærværende prognose belyser det forventede udbud af tandlæger, specialtandlæger i ortodonti, specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi, kliniske tandteknikere samt tandplejere frem til Herudover belyses udviklingen på tandplejens arbejdsmarked i perioden Prognosens primære formål er at belyse udviklingen i antallet af sundhedspersoner i tandplejen de kommende år, således at prognosen efterfølgende kan indgå som et væsentligt redskab i forhold til at sikre sundhedsvæsenets bemanding. Prognosen kan bruges som et debatskabende element i forhold til, om vi uddanner tilstrækkeligt med personer inden for tandplejen. Prognosen er samtidig med til at danne baggrund for Sundhedsstyrelsens udfærdigelse af dimensioneringsplaner for antallet af uddannelsesforløb i specialtandlægeuddannelserne. En retvisende tandplejeprognose udgør et væsentligt grundlag for tilrettelæggelsen af indsatsen på tandplejeområdet, særligt med hensyn til dimensionering af specialtandlæger og, optag på uddannelsesinstitutionerne til tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker. Prognosen understøtter arbejdet med at sikre en effektiv og relevant ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet, da den kan synliggøre eventuel fremtidig personalemangel tids nok til, at det vil være muligt at planlægge tiltag til at påvirke udbud og efterspørgsel efter tandplejens personalegrupper. Arbejdet med udfærdigelse af prognosen forestås af Sundhedsstyrelsen gennem Tandplejens Prognoseudvalg, som er et udvalg nedsat af Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse. I prognoseudvalget sidder der repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Danske Regioner, kommunernes Landsforening, Tandlægeforeningen, De Offentlige Tandlæger, Dansk Tandplejerforening, Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti samt Foreningen af specialtandlæger i Tand-, mundog kæbekirurgi. Birte Obel Chef for Uddannelse & Autorisation, Sundhedsstyrelsen Tandplejeprognose / 55

4 Indhold 1 Sammenfatning Udviklingen på tandplejens arbejdsmarked Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Det forventede udbud af personale i tandplejen Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere 9 2 Udvikling på tandplejens arbejdsmarked Tandlæger Udvikling i tilgangen til tandlægestudiet Udvikling i antallet af tandlæger Udvikling i antallet af specialtandlæger Tandplejere Udvikling i tilgangen til tandplejeruddannelsen Udvikling i antallet af tandplejere Kliniske tandteknikere Udvikling i tilgangen til uddannelsen som klinisk tandtekniker Udvikling i antallet af kliniske tandteknikere 27 3 Det fremtidige udbud af personale i tandplejen Tandlæger Specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi Specialtandlæger i ortodonti Tandplejere Kliniske tandteknikere 36 4 Balancen mellem udbud og efterspørgsel på tandplejepersonale Tandlæger Specialtandlæger i ortodonti Specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi Tandplejere Kliniske tandteknikere 45 5 Udgangspopulationen 48 Tandplejeprognose / 55

5 6 Modellens forudsætninger Nye kandidater Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Pension og dødelighed Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Orlov og andre årsager til fravær Tandlæger Tandplejere Kliniske tandteknikere Ind- og udvandring Beskæftigelsesgrad Datakvalitet 55 Tandplejeprognose / 55

6 1 Sammenfatning Denne prognose omfatter den forventede udvikling i antallet af tandlæger, specialtandlæger i ortodonti, specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi, kliniske tandteknikere samt tandplejere i perioden 2013 til Prognosen er en opdatering af Tandplejeprognose Prognosens fremskrivninger af udbuddet af personale i tandplejen baseres på en række forudsætninger, heriblandt den forventede pensionsalder, kandidatproduktion, dimensionering af specialtandlægeuddannelserne, uddannelsestid m.m. Ændring af disse forudsætninger vil have indflydelse på prognosens fremskrivninger. Det er derfor vigtigt at fremhæve, at der er en række usikkerhedsfaktorer forbundet med så langsigtede fremskrivninger, og at resultatet af sådanne fremskrivninger er et komplekst samspil mellem en lang række sociale, økonomiske og politiske faktorer. Jo længere frem i tiden man kommer, desto mere usikre bliver resultaterne. Den valgte tidshorisont er fastlagt ud fra hensynet til, at prognosen skal kunne benyttes som beslutningsgrundlag i forhold til optag på uddannelserne, og tidshorisonten må derfor nødvendigvis være lang for at få det bedst mulige indtryk af, hvad et ændret optag på sigt vil betyde for antallet af personer indenfor prognosens personalegrupper. 1.1 Udviklingen på tandplejens arbejdsmarked Prognosen omfatter udover udbudsfremskrivningerne en gennemgang af udviklingen på tandplejens arbejdsmarked i perioden Tandlæger Som det fremgår af datamaterialet, så har tilgangen til tandlægestudiet i perioden vekslet. Gennemsnitligt har tilgangen været 163 studerende årligt, mens 119 årligt har gennemført uddannelsen. Fra 2001 til 2012 er der sket en stigning på ca. 52 % i antallet af tandlæger pr år, der har opnået autorisation. Det ses endvidere, at 15 % af de tandlæger, der har opnået autorisation, har fået den på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Stigningen i antallet, der har opnået autorisation pr år afspejles ikke af en tilsvarende stigning i det samlede antal af erhvervsaktive tandlæger. Der er således sket et fald i denne gruppe på 4,2 % i perioden I 2010 var der beskæftigede tandlæger. For specialtandlæger i ortodonti ses, at der i perioden har været et mindre fald i antallet af beskæftigede på to specialtandlæger, mens der for specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi i perioden er kommet én specialtandlæge mere i beskæftigelse. Beskæftigelsen veksler dog fra år til år. For begge specialer ses det, at hovedparten er beskæftiget i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvilket formentlig skyldes, at tandlægeskolerne samt de to største tand-, mund og kæbekirurgiske afdelinger er placeret i disse regioner. Foreningen af specialtandlæger i ortodonti har gjort opmærksom på, at de har registreret, at enkelte af deres medlemmer ikke fremgår som specialtandlæger af styrelsens autorisationsregister. Det faktiske antal af ortodontiske specialtandlæger i ud- Tandplejeprognose / 55

7 gangspopulationen og i udbudsfremskrivningen er derfor formentlig underestimeret Tandplejere Tilgangen på tandplejeruddannelsen har i perioden gennemsnitligt været 130 studerende årligt, mens der gennemsnitligt er 100 tandplejere årligt, som har gennemført uddannelsen. Antallet, der har opnået autorisation pr år, er fra 2001 til 2012 steget med ca 54 %. Stigningen dækker dog over relativt store udsving i antallet af autoriserede pr år. Kun meget få af de autoriserede har opnået autorisation på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Sammenholdes antallet, der har opnået autorisation med antallet af fuldførte fra tandplejeruddannelsen i perioden , så er der noget, der tyder på, at ikke alle, der fuldfører uddannelsen, efterfølgende søger om og opnår autorisation. Stigningen i antallet af autoriserede har haft indflydelse på antallet af beskæftigede tandplejere, der fra 2001 til 2010 er steget med 45,7 % svarende til en årlig gennemsnitlig vækst på 4,3 %. Der var i beskæftigede tandplejere. Set i forhold til befolkningsgrundlaget arbejder de fleste tandplejere i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, svarende til placeringen af tandplejeruddannelserne Kliniske tandteknikere For den kliniske tandteknikeruddannelse er der relativt store udsving i tilgang og fuldførelse i perioden Gennemsnitligt har tilgangen været 12 årligt mens 10 årligt har fuldført uddannelsen. Det vekslende antal fuldførte afspejler sig i antallet af kliniske tandteknikere, der har opnået autorisation. Antallet der opnår autorisation veksler således fra år til år fra 5 til 10 kliniske tandteknikere. Det ses dog i sammenligningen, at det umiddelbart ikke er alle, der har gennemført uddannelsen, som efter den 1-årige ansættelse som klinisk tandteknikerassistent søger om og opnår autorisation som klinisk tandtekniker. Ingen kliniske tandteknikere har i den belyste periode opnået autorisation på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Samlet set har beskæftigelsen i perioden været stabil dog med mindre udsving fra år til år. Der var i beskæftigede kliniske tandteknikere. Set i forhold til befolkningsgrundlaget er de fleste kliniske tandteknikere beskæftiget i Region Sjælland. 1.2 Det forventede udbud af personale i tandplejen Prognosefremskrivningerne beskriver for samtlige faggrupper tre mulige scenarier. Hovedscenariet baseres på den nuværende dimensionering af uddannelsen og det deraf forventede antal færdiguddannede. Herudover vises to alternative scenarier for udbuddet inden for den enkelte faggruppe. I forhold til Tandplejeprognose 2010 er der sket ændringer i en række af prognosens forudsætninger, som har indflydelse på den konkrete fremskrivning. De væsentligste ændringer er: Stigende pensionsalder Tandplejeprognose / 55

8 Ændret årligt antal færdiguddannede kliniske tandteknikere og specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi Ny afgrænsning af udgangspopulationen, der nu også inkluderer personer, der har gennemført grunduddannelsen, men som ikke har opnået autorisation Tandlæger Som i tandplejeprognose 2010 forventes i nærværende prognose et fald i antallet af tandlæger. Således forventes i hovedscenariet, hvor der uddannes 120 tandlæger årligt, et fald på 17 % frem mod I scenarie 1, hvor der uddannes 130 årligt forventes et fald på 14 % og i scenarie 2, hvor der uddannes 140 årligt forventes et fald på 11 %. På nuværende tidspunkt opleves i visse dele af landet en mangel på tandlæger. Formentlig er der tale om en mobilitetsproblemstilling snarere end en reel mangel på tandlæger. Det forventes, at der på sigt vil være behov for færre tandlæger, end der er i dag. Det estimerede udbud forventes dog ikke, at kunne dække den fremtidige efterspørgsel Specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi For specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi forventes, i modsætning til tidligere prognose, en stigning i antallet. Ændringen afspejler den øgede dimensionering i specialet, som blev indført med dimensioneringsplan I hovedscenariet, hvor den nuværende dimensionering fastholdes på fire forløb årligt forventes en stigning på 74 % frem mod I scenarie 1 hvor dimensioneringen reduceres til to forløb årligt forventes en stigning på 17 % mens der i scenarie 2 hvor dimensioneringen øges til seks forløb forventes en stigning på 130 %. På nuværende tidspunkt opleves der en mindre mangel på specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi. Endvidere forventes det, at behovet for specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi vil være stigende frem mod Specialtandlæger i ortodonti Som i Tandplejeprognose 2010 forventes der indenfor ortodontien en stigning i antallet af specialtandlæger. Således forventes i hovedscenariet, hvor der uddannes 9 specialtandlæger i ortodonti, en vækst på 57 % frem mod I scenarie 1, hvor dimensioneringen er reduceret til 7 forløb, forventes en vækst på 32 % mens væksten forventes at være på 82 % i scenarie 2, hvor dimensioneringen er øget til 11 forløb. Der opleves på nuværende tidspunkt en mindre mangel på specialtandlæger i ortodonti. Særligt kan det være vanskelligt at få besat stillinger i visse dele af landet. Overordnet set forventes det ikke, at efterspørgslen vil stige i samme grad som hovedscenariets forventede udbud af specialtandlæger i ortodonti. Tandplejeprognose / 55

9 1.2.2 Tandplejere For alle tre scenarier forventes en betydelig vækst i antallet af tandplejere frem mod Således ligger forventningerne i nærværende prognose i forlængelse af fremskrivning i Tandplejeprognose 2010, hvor der også blev beskrevet en betydelig stigning. Væksten i de tre scenarier følges ad indtil 2018, hvorefter de ændrede forudsætninger i antallet af færdiguddannede pr. år medfører forskelle i den samlede vækst i perioden Således forventes i hovedscenariet, hvor der uddannes 110 tandplejere årligt, en vækst på 54 %. I scenarie 1, hvor der uddannes 100 årligt, forventes en vækst på 47 %, mens der i scenarie 2, hvor der uddannes 120 pr. år forventes en vækst på 62 %. Det forventes, at der fremadrettet vil være behov for flere tandplejere, end der er i dag. Det er dog usikkert, om den fremadrettede efterspørgsel vil være højere eller lavere end hovedscenariets forventede udvikling i udbuddet af tandplejere Kliniske tandteknikere Som i tidligere prognose forventes et fald i antallet af kliniske tandteknikere frem mod Herefter udvikler scenarierne sig forskelligt som følge af forskelle i antallet af færdiguddannede pr. år. I hovedscenariet, hvor der uddannes 12 kliniske tandteknikere pr. år, forventes en vækst på 4 % fra 2013 til I scenarie 1, hvor der uddannes 10 kliniske tandteknikere årligt, forventes derimod et fald på 3 % i perioden, mens der for scenarie 2, hvor der uddannes 14 kliniske tandteknikere årligt, forventes en stigning på 12 % i antallet af kliniske tandteknikere. På nuværende tidspunkt opleves en fin balance mellem udbud og efterspørgsel på kliniske tandteknikere. Det forventes, at efterspørgslen efter kliniske tandteknikere i prognoseperioden samlet set vil være svagt stigende. Tandplejeprognose / 55

10 2 Udvikling på tandplejens arbejdsmarked Afsnittet indeholder en gennemgang af tandplejens arbejdsmarked i Danmark i perioden Beskrivelsen af tandplejens arbejdsmarked indeholder en række centrale variable, der anvendes i prognosens fremskrivninger så som udviklingen i tilgangen til de relevante uddannelser, antallet af autoriserede, udviklingen i aldersog kønssammensætningen samt den regionale fordeling af personalegrupperne. 2.1 Tandlæger Udvikling i tilgangen til tandlægestudiet Udviklingen i tilgangen til tandlægestudiet og særligt antallet af færdiguddannede kandidater ved tandlægeskolerne i Århus og København har afgørende betydning for udviklingen i antallet af tandlæger, der er til rådighed for det tandlægelige arbejdsmarked. Gennemsnitsalderen for de tandlægestuderende ved studiestart er i løbet af faldet fra 22,7 til 21,9 år. Tandlægestudiet er en 5-årig uddannelse og den gennemsnitlige studietid har i perioden ligget stabilt på omkring 5,4 år. Gennemførselsprocenten for tandlæger er omkring 80 %. Gennemsnitsalderen ved opnåelsen af autorisation er i perioden faldet fra 30,5 til 29,5 år. Således er tandlægerne på autorisationstidspunktet blevet ca. 1 år yngre. Det er i den sammenhæng vigtigt at gøre opmærksom på, at tandlæger, der har færdiggjort deres kandidatuddannelse efter 1. januar 2007 automatisk modtager autorisation på tidspunkt for færdiggørelsen af uddannelsen, hvorimod tandlæger, der er uddannet før 2007, først har skullet gennemføre et års ansættelse, inden det har været muligt at søge om autorisation. En del tandlæger uddannet før 2007 har først søgt om autorisation mere end 1 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Ændringen har således betydning for gennemsnitsalderen ved opnåelse af autorisation. Af Figur 1 ses udviklingen i tilgang og fuldførelse på tandlægestudiet. Det ses, at tilgangen har vekslet fra 147 i 2002 til 178 i 2006 og Gennemsnitligt har der i perioden været en årlig tilgang på ca. 163 studerende. Antallet af fuldførte tandlæger varierer i perioden fra et minimum på 106 i 2009 til maksimalt 131 i 2008 og Gennemsnitligt har ca. 119 tandlæger fuldført tandlægeuddannelsen årligt. Tandplejeprognose / 55

11 Figur 1 Tilgang og fuldførelse på tandlægestudiet Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser I forhold til, hvor mange tandlæger, der senere kan forventes at stå til rådighed for det tandlægelige arbejdsmarked, er det interessant at se nærmere på de tandlægestuderendes statsborgerskab. I perioden 2001 til 2011 har der gennemsnitligt været 9 % udenlandske statsborgere, som har påbegyndt tandlægeuddannelsen med et minimum på 4 % i 2001 og et maksimum på 16 % i Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at kun 3 % af de tandlæger, der i perioden opnåede autorisation på baggrund af en dansk uddannelse, var udenlandske statsborgere. Tabel 1 Tilgang fordelt på statsborgerskab Tilgang danske statsborgere Tilgang nordiske statsborgere Tilgang øvrige statsborgere Udenlandske statsborgere i alt Tilgang i alt Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser De udenlandske statsborgere har en større tendens til at udvandre efter endt uddannelse end danske statsborgere. Det ses da også, at ca. 41 % af de udenlandske statsborgere, der i perioden har opnået autorisation på baggrund af en dansk uddannelse er udvandret, mens kun 7 % af tandlægerne med dansk statsborgskab er udvandret 1. 1 Udvandring opgjort pr 31. juli Tandplejeprognose / 55

12 Figur 2 Tilgang til tandlægestudiet fordelt på køn Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Af Figur 2 fremgår det, at langt flere kvinder end mænd i perioden påbegyndte tandlægestudiet. Samlet set var der i perioden 74 % kvinder og 26 % mænd som påbegyndte studiet. Det afspejles også i fordelingen mellem mænd og kvinder, der på baggrund af en dansk uddannelse har opnået autorisation som tandlæge (Tabel 2). Tabel 2 Køns- og aldersfordelingen af tandlæger, der på baggrund af en dansk uddannelse har opnået autorisation i perioden Aldersgruppe Kvinder Mænd Begge køn 24 år eller derunder 3,8% 1,1% 5,0% år 43,1% 15,9% 59,0% år 16,2% 6,8% 23,0% år 5,1% 3,1% 8,1% år 1,9% 1,0% 2,8% år 0,7% 0,6% 1,4% år 0,1% 0,1% 0,3% år 0,3% 0,1% 0,4% år 0,1% 0,0% 0,1% Alle aldersgrupper 71,3% 28,7% 100,0% Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister Det ses endvidere af Tabel 2, at hovedparten opnår autorisation i alderen år, og at 87 % har opnået autorisation som tandlæge inden de fylder 35 år Udvikling i antallet af tandlæger Af Tabel 3 fremgår det, at antallet af tandlæger, der har opnået autorisation pr. år er steget markant fra 2001 til Således er der tale om en vækst på ca. 52 %. Stig- Tandplejeprognose / 55

13 ningen dækker over store variationer i antallet af udstedte autorisationer, der spænder fra et minimum på 107 i 2001 til et maksimum på 235 i Det skal bemærkes, at antallet, der opnår autorisation på baggrund af en danske uddannelse, afviger i forhold til antallet af fuldførte de enkelte år, som anført i Figur 1. Det skyldes, at tandlæger, uddannet før 2007, selv skal ansøge om autorisation efter at have gennemført et års uddannelse, mens tandlæger, uddannet efter 1. januar 2007, automatisk autoriseres. Derfor ses også en markant stigning i antallet, der opnår autorisation på baggrund af en dansk uddannelse i 2007 og Samtidige ses af tabellen, at en ikke ubetydelig del af autorisationerne tildeles til tandlæger uddannet uden for Danmark. Årligt veksler andelen fra 4 % til 23 % og samlet set for perioden udgør andelen af udenlandsk uddannede 15 %. Sundhedsstyrelsen har ikke cpr. numre på alle udenlandsk uddannede tandlæger og det er derfor heller ikke muligt at angive præcis, hvor mange af de udenlandsk uddannede tandlæger, der tager til Danmark for at arbejde. Formentlig er det langt fra alle, der opnår autorisation, som tager til Danmark og af dem, der gør, vil en del af dem forlade Danmark igen efter en kortere eller længere periode. Tabel 3 Udvikling i antal udstedte autorisationer fordelt på uddannelseslandegruppe I alt Danmark EU/EØS Norden Tredjeland Ukendt I alt Andel udenlandske 14% 4% 6% 16% 17% 11% 9% 17% 22% 19% 23% 18% 15% Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister I alt var der tandlæger i arbejdsstyrken i 2010 (se afsnit 5 for en nærmere afgrænsning af udgangspopulationen), heraf var tandlæger i beskæftigelse. I perioden faldt antallet af beskæftigede tandlæger med 219 tandlæger svarende til ca. 4,2 % af arbejdsstyrken. Tabel 4 Udvikling i antal beskæftigede tandlæger fordelt på branche Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger Undervisning, forskning og offentlig forvaltning Øvrige I alt Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Tandplejeprognose / 55

14 Af Figur 3 ses en stigning i antallet af tandlæger over 55 år. Således er denne gruppe vokset fra til tandlæger, mens aldersgruppen fra år er faldet fra til tandlæger. Dette fald medfører, at der inden for de kommende år formentlig vil være et stort antal tandlæger, der lader sig pensionere og træder ud af arbejdsmarkedet. I 2005 udgjorde andelen af tandlæger mellem år ca. 15 % af det samlede antal tandlæger, mens samme aldersgruppe i 2010 udgjorde ca. 21 %. Figur 3 Tandlæger i 2005 og 2010 fordelt på aldersgrupper Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Figur 4 viser, at der er flere mandlige tandlæger i aldersgruppen år, mens der for aldersgrupperne under 60 år er en større andel af kvinder. Det betyder, at når de ældste årgange går på pension, så vil der være flere kvinder end mænd i samtlige aldersgrupper. Figur 4 Kønsfordelingen blandt tandlæger i 2010 fordelt på aldersgrupper Tandplejeprognose / 55

15 Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Af Figur 5 ses den regionale fordeling af tandlæger i Danmark. Det ses heraf, at de fleste regioner i perioden har oplevet et marginalt fald i antallet af tandlæger. Endvidere ses, at langt de fleste tandlæger arbejder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Det er sandsynligvis som følge af, at det er landets to største regioner og at de indeholder de største danske byer (Århus og København), hvor tandlægeuddannelserne er placeret. Det ses da også af Tabel 5, at Region Hovedstaden og Region Midtjylland samtidig er de to regioner, der har flest tandlæger pr indbyggere. Det ses endvidere af tabellen, at andelen af tandlæger ansat i den kommunale tandpleje og privat praksis er forholdsvis ens regionerne i mellem, undtagen for Region Hovedstanden, som har flere tandlæger pr indbygger i begge brancher. Figur 5 Udvikling i antal beskæftigede tandlæger fordelt på region Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Tabel 5 Tandlæger pr indbyggere på udvalgte brancher i 2010 Region Hovedstaden Kilde: Bevægelsesregisteret 2011 Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Danmark i alt Kommunal tandpleje 0,22 0,17 0,15 0,15 0,17 0,18 Praktiserende tandlæger 0,64 0,56 0,51 0,54 0,51 0,57 Alle brancher 1,07 0,93 0,72 0,78 0,76 0,89 I 2010 var 989 tandlæger, svarende til 20 % af alle beskæftigede tandlæger, ansat i den kommunale tandpleje, mens tandlæger svarende til 63 % var ansat i en privat praksis. Det ses endvidere af Tabel 6, at tandlæger beskæftiget med undervisning primært arbejder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, svarende til placeringen af tandlægeuddannelserne. Tandplejeprognose / 55

16 Tabel 6 Antal beskæftigede tandlæger fordelt på regioner og brancher 2010 Region Region Region Region Region Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Ukendt i alt Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger Undervisning, forskning og offentlig forvaltning Øvrige I alt Andel af tandlæger i DK 36% 24% 8% 13% 18% 0% 100% Kilde: Bevægelsesregisteret Udvikling i antallet af specialtandlæger I Danmark er det som tandlæge muligt at videreuddanne sig til specialtandlæge i ortodonti og i tand-, mund- og kæbekirurgi. Inden specialtandlægeuddannelsen kan påbegyndes, skal tandlæger have været beskæftiget i 2 år med praktisk-klinisk odontologi samt have tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge. Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti tager 3 år og gennemføres ved ansættelse på godkendt afdeling for ortodonti på de odontologiske institutter i København og Århus. Specialtandlægeuddannelsen i Tand-, mund- og kæbekirurgi varer fem år og tandlægerne er under uddannelsesforløbet ansat på godkendte tand-, mund- og kæbekirurgiske uddannelsesafdelinger. Antallet af uddannelsesforløb i den tandlægelige videreuddannelse er afgørende for, hvor mange specialtandlæger, der på sigt vil være i Danmark. Antallet fastlægges af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udfærdigelsen af 5-årige dimensioneringsplaner. I den aktuelle dimensioneringsplan er antallet af uddannelsesforløb fastlagt til 9 i ortodonti og 4 i tand-, mund- og kæbekirurgi. For at afbøde et forventet fald i antallet af specialtandlæger har der ekstraordinært været et øget optag på specialtandlægeuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi i Udviklingen i antallet af optagne på de to uddannelser kan ses af Tabel 7. Tabel 7 Udvikling i antallet af optagne og fuldførte ved specialtandlægeuddannelserne Ortodonti Tand-, mund- og kæbekirurgi Optag Fuldførte Optag Fuldførte * 8 5 * Antal fuldførte ikke opgjort for 2013 Tandplejeprognose / 55

17 Kilde: Uddannelsesafdelinger i den tandlægelige videreuddannelse Ved Aarhus Universitet er der en række udenlandske tandlæger, som tager en mastergrad i ortodonti. Disse tandlæger opnår efterfølgende en dansk specialtandlægeanerkendelse i ortodonti og indgår derfor i Tabel 8 over udstedte specialtandlægeanerkendelse. Det er dog prognoseudvalgets erfaring, at størstedelen af de udenlandske masterstuderende efter endt uddannelse rejser hjem og de indgår derfor ikke i tandplejeprognosens fremskrivning. Som det ses af Tabel 8, veksler antallet af udstedte anerkendelser de enkelte år inden for de to specialer. Tabel 8 Antal udstedte specialtandlægeanerkendelser i perioden Ortodonti Tand-, mundog kæbekirurgi Kilde: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister Udvikling i antallet af specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi Antallet af beskæftigede specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi var i specialtandlæger. I 2001 ses et minimum på 53 og i 2007 et maksimum på 59 specialtandlæger. Endvidere ses det af Tabel 9, at langt de fleste specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi er beskæftiget i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvilket kan forklares med, at de to største tand-, mund- og kæbekirurgiske afdelinger er placeret i disse regioner. Tabel 9 Antallet af beskæftigede specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi fordelt på region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt Det fremgår af Figur 6, at hovedparten af specialtandlægerne i tand-, mund- og kæbekirurgi er mænd og at en stor del (35 %) i 2010 er over 60 år og derfor står over for at gå på pension inden for få år. Tandplejeprognose / 55

18 Figur 6 Køns- og aldersfordeling blandt specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi i 2010 Ikke overraskende ses det af Tabel 10, at størstedelen af specialtandlægerne i tand-, mund- og kæbekirurgi (45 %) er ansat ved et hospital. En anden stor gruppe har deres primære ansættelse i privat praksis (28 %) og 9 specialtandlæger (17 %) er beskæftiget med forskning, undervisning og offentlig forvaltning. Tabel 10 Specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi fordelt på regioner og brancher 2010 Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Danmark Syddanmark i alt Hospitaler Kommunal tandpleje 0 Praktiserende tandlæger Undervisning, forskning og offentlig forvaltning Øvrige I alt Andel af tandlæger i DK 44% 22% 6% 13% 15% 100% Tandplejeprognose / 55

19 Figur 7 Antal specialtandlæger i tand-, mund og kæbekirurgi pr indbyggere Af Figur 7 fremgår det, at der er flest specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi pr indbyggere i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland Udvikling i antallet af specialtandlæger i ortodonti Antallet af beskæftigede specialtandlæger i ortodonti var i I 2009 ses et minimum på 132, mens der i 2007 ses et maksimum på 146. Foreningen af specialtandlæger i ortodonti har gjort opmærksom på, at de har registreret, at enkelte af deres medlemmer ikke fremgår som specialtandlæger af styrelsens autorisationsregister. Det faktiske antal af ortodontiske specialtandlæger i udgangspopulationen er derfor formentlig underestimeret. En stor gruppe af specialtandlægerne i ortodonti er beskæftiget i Region Hovedstaden og Region Midtjylland mens færre er ansat i Region Sjælland og Region Nordjylland. Tabel 11 Antallet af beskæftigede specialtandlæger i ortodonti fordelt på region Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Ukendt 4 3 I alt Figur 8 viser køns og aldersfordelingen blandt specialtandlæger i ortodonti og der ses en markant højere andel af kvinder blandt specialtandlæger under 50 år, hvorimod der er flere mænd blandt specialtandlæger over 50. Fordelingen ligner derfor Tandplejeprognose / 55

20 i højere grad fordelingen af mænd og kvinder blandt tandlæger uden speciale end fordelingen blandt specialtandklæger i tand-, mund- og kæbekirurgi. En stor gruppe af specialtandlægerne i ortodonti (37 %) er over 60 år og kan forventes at gå på pension i de kommende år. Figur 8 Køns- og aldersfordeling blandt specialtandlæger i ortodonti i 2010 Langt de fleste specialtandlæger i ortodonti er ansat i den kommunale tandpleje (56 %) mens en anden større gruppe har deres primære ansættelse i privat praksis (22 %). Den store andel af specialtandlæger beskæftiget med undervisning, forskning og offentlig forvaltning i Region Hovedstaden og Region Midtjylland skyldes placeringen af videreuddannelsen ved de to odontologiske institutter. Tabel 12 Specialtandlæger i ortodonti fordelt på regioner og brancher 2010 (BVR) Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Danmark Syddanmark i alt Hospitaler Kommunal tandpleje Praktiserende tandlæger Undervisning, forskning og offentlig forvaltning Øvrige I alt Andel af tandlæger i DK 36% 31% 7% 8% 18% 100% Tandplejeprognose / 55

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025

tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 2007-2025 tandplejeprognose - personale i tandplejen i Danmark 27-225 21 Tandplejeprognose 21 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Emneord: Tandpleje, prognose, udbud, tandlæger,

Læs mere

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER 2016 Lægeprognose 2015-2040 Udbuddet af læger og speciallæger Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010

Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Dan Yu Wang og Louise Kryspin Sørensen April 2010 Karakteristik af nyuddannede sygeplejersker årgang 1976-2006 Nyuddannede sygeplejersker bliver ældre og ældre, når de færdiggør deres uddannelse. Gennemsnitsalderen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Optag og ledighed et opsummerende notat Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapiuddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11.

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 13 Offentligt Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. oktober

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen De specialevidenskabelige selskaber Danske Regioner De Regionale videreuddannelsessekretariater Lægeforeningen Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 28-212 Hermed fremsendes

Læs mere

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder 21. juni 2016 Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer

Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer 18. maj 2016 Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022 PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022 PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI Dansk Patologiselskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030

lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 2010 lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord: Uddannelse; læger; speciallæger

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Cardiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Cardiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var da 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af...

Så velfærdskæden ikke hopper af... Så velfærdskæden ikke hopper af... Temamøder om udvikling af en national handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser Temamøde 1: Øget rekruttering til uddannelserne 8. januar 2009 i Danske Regioner,

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere