Fast-start i bilbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fast-start i bilbranchen"

Transkript

1 Juni 214 Fast-start i bilbranchen OMSÆTNINGEN I BRANCHEN Trods færre nye lastbiler overrasker de samlede tal for branchen i første kvartal positivt med markant fremgang i omsætningen i både bilhandlen og bilværkstederne. I første kvartal 214 blev der indregistreret 14 pct. flere nye personbiler, 22 pct. flere varebiler, men 1 pct. færre lastbiler på 16 ton eller derover i forhold til samme periode i 213. Alligevel steg omsætningen for den samlede bilhandel til ca. 17,5 mia. kr. svarende til en fremgang på 14 pct. Det er den højeste kvartalsomsætning for første kvartal i den målte periode (29-214). Samtidig havde eftermarkedet en pæn fremgang på 9 pct. Indenlandsk salg (oms. i mio. kr.) 1. kvt kvt. 214 Ændring Bilhandel % Bilværksteder mv % Note: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Kilde: Danmarks Statistik De seneste år har omsætningen i bilhandlen ikke kunnet følge med antallet af nye biler indregistreret. I første kvartal 214 er antallet af nye biler næsten fordoblet i forhold til samme periode i 29. Omsætningen har udviklet sig mere stabilt. Med LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Leasing trækker markedet op. side 9 Eftermarkedet: Potentiale i erhvervskunderne. side 2

2 Juni 214/ 2 udgangspunkt i første kvartal er omsætningen endda faldet syv pct. i perioden , selvom der blev indregistreret lidt flere biler. Det skyldes blandt andet en generel downsizing tendens mod mindre biler de seneste år, men også et massivt pres på nybilpriserne som følge af øget konkurrence. Selvom det forlyder i branchen, at der fortsat er mange nye biler på vej til Danmark, viste de seneste sæsonkorrigerede tal over nyregistrerede motorkøretøjer fra Danmarks Statistik også en tilbagegang i antal fra april til maj måned på syv pct. 1 Dette indikerer et mætningspunkt i markedet, især for de helt små biler. Når volumenvæksten aftager i andet kvartal, skyldes det blandt andet en højere kundeaktivitet hos forhandlerne i årets første kvartal end samme periode i forudgående år. Mange af de private kunder som normalt først handler bil i foråret, har i år sandsynligvis allerede købt deres bil i årets første måneder. Omsætningen vil derfor muligvis fordele sig mere jævnt, end tidligere år. Det kan blandt andet skyldes, at bilforhandlerne er blevet bedre til at fastholde en jævn kundestrøm med kampagnetiltag der, hvor forbrugerne historisk set har købt færre biler (årets første måneder). Den milde vinter har givetvis været med til at forstærke denne effekt. Desuden medvirker lovændringen om f.eks. 36 måneders firmabilsbeskatning til at udjævne sæsonfordelingen. Andre faktorer som f.eks. lanceringstidspunkter for nye biler spiller naturligvis også ind. Men, det er ikke alene antallet af biler, som bestemmer omsætningens størrelse. Biltypen har også stor betydning. De senest offentliggjorte tal for nyregistrerede personbiler i andet kvartal i år ( ) viser et fald på ca. 4. minibiler i forhold til samme periode sidste år, som til gengæld modsvares af en tilsvarende stigning i de større segmenter. Samtidig indhenter lastbilsalget i andet kvartal 214 sidste års niveau. Selvom varebilsmarkedet aftager i volumen,er det alligevel overvejende sandsynligt, at omsætningen for den samlede branche vil stige igen i andet kvartal. Et højt omsætningsniveau er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med en bedre indtjening for bilforhandlerne. I Deloittes årlige brancheanalyse af bilhandlen fremgår det, at bilforhandlernes indtjening faldt væsentligt mere end omsætningen i perioden 21/11 til 212/13. De største virksomheder, med mere end 75 ansatte, har dog generelt set været i stand til at øge indtjeningen i den seneste tre årige periode med historisk høje salgstal 2. De største virksomheder har muligvis haft bedre forudsætninger for at udnytte kapaciteten i perioder med høj aktivitet. Dog tegner det høje aktivitetsniveau i første kvartal 214 samt forbrugernes efterspørgsel efter lidt større biler i andet kvartal, samlet set godt for bilsalget resten af året. Selvom der fortsat i starten af 214 indregistreres Euro V lastbiler på dispensation har de mange fremskyndte ordrer på Euro V lastbiler i andet halvår af efterladt et mættet lastbilmarked, der trækker spor ind i omsætningstallene for 214. Denne tendens fremgår, når tallene udspecificeres yderligere ned på branchekoder. Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne faldt 16 pct., fra fjerde kvartal 213 til første kvartal 214, i forhold til de normale sæsonudsving. 1 Nyt fra Danmarks Statistik 11. juni 214 nr Autoanalyse for 213, Deloitte og Bilbranchen (marts 214) 3 De nye skærpede krav til reduktion af emissioner trådte i kraft 1. januar 214

3 Juni 214/ 3 16 Indenlandsk omsætning i udvalgte brancher Indeks 29 = 1. faktiske tal (mio. kr.), sæsonkorrigeret kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 214 Detailhandel undt. med biler Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Karosseriværksteder og autolakererier Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice Autoreparationsværksteder mv. Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne Note: Påskens placering i 213, kan have medvirket til det markante fald i 1. kvartal 213 pga. færre arbejdsdage. Kilde: Danmarks Statistik Detailhandlen med personbiler oplever i denne periode en fremgang i omsætning på otte pct. korrigeret for sæsonudsving. Dette indikerer, at den stigende efterspørgsel for lidt større biler sammenholdt med det høje antal nye biler solgt, begynder at vise sig i omsætningstallene. De positive tendenser i bilhandlen spreder sig samtidig til eftermarkedet. Samtlige forretningsområder på eftermarkedet ligger i første kvartal 214 på et højere niveau sammenlignet med første kvartal sidste år. Dækservice-virksomhederne, med en årlig omsætning på ca. en halvanden mia., er trods fremgang i seneste kvartal, fortsat mest udfordret. UDVIKLING I PRISINDEKSET Selvom danskerne igen svinger dankortet, er dansk økonomi forsat præget af lav inflation. Samtidig presser intensiv konkurrence i bilbranchen listepriserne på nye biler i bund. Forbrugerpriserne er i de seneste 12 måneder (juni 213 maj 214) kun steget 1 pct. i forhold til de forudgående 12 måneder, hvilket er ca. halvdelen af sidste års prisstigninger på 1,9 pct. i samme periode. I maj i år lå nettoprisindekset i indeks 132,5. Samtidig er konkurrencen om bilkunderne benhård herhjemme. Modsat forbrugerpriserne, som generelt er steget, er listepriserne på nye biler faldet siden januar 21. Prisindekset for personbiler er i de seneste 12 måneder faldet til 115,1 maj. Det er 1,4 pct. lavere end samme periode året før.

4 Juni 214/ Nettoprisindeks Indeks 2 = 1 155, ,5 126,8 115,1 1 Nettoprisindeks Personbiler Reservedele og tilbehør Service og reparation Note: Nettoprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område, idet p riserne er fratrukket indirekte skatter og afgifter og tillagt evt. tilskud. Kilde: Danmarks Statistik, Konjunturbarometer Selvom danskernes forbrug via dankort, ifølge Nets s seneste tal fra maj, udgjorde 3,6 mia. kr., svarende til en stigning på 5,4 pct. i forhold til samme måned sidste år, er der ikke tale om et forbrugeropsving. 4 Dog kan stigningen i dankortforbruget betegnes som et lyspunkt i en periode, hvor privatforbruget ikke er steget trods lav inflation. Lav inflation kan udvikle sig til deflation, som er en periode med stadige generelle prisfald. Ifølge traditionel økonomisk teori kan deflation være en trussel for et potentielt økonomisk opsving. Det skyldes, at forbrugerne i sådant scenarie vil øge forventningerne til, at priserne vil blive ved at falde og dermed udsætte deres købsovervejelser indtil priserne stabiliserer sig eller begynder at stige igen. På bilmarkedet er priserne på nye biler generelt blevet reduceret konstant over en længere periode for at tiltrække kunder. Denne udvikling kan derfor i teorien komme til at bide sig selv i halen. Især på biler, hvor der betales meget i registreringsafgift kan høje afskrivninger kombineret med udsigt til lavere priser i fremtiden, potentielt set få bilkunder til udsætte deres køb eller vælge mindre biler, hvor risikoen for værditab alt andet lige er mindst. Lavere priser vil som udgangspunkt være en fordel set med forbrugernes briller forudsat kvaliteten er den samme. Men de seneste års salgsrekorder afkræfter, at prisfaldet på nye biler har holdt køberne væk fra markedet. Tværtimod, har den intensive priskonkurrence særligt i mikrobilsklassen, gjort det attraktivt for mange bilkøbere, at købe en ekstra bil til husstanden. 5 Det skyldes ikke mindst ubalancen i det værdibaseret afgiftssystem som favoriserer minibilerne, hvor selv små prisreduktioner multipliceres med afgiften på 18 pct. såfremt bilens værdi ikke når under 8.5 kr. og bilen i øvrigt ikke er så miljøvenlig, at den kun skal betale minimums registreringsafgiften på 2. kr. Fremadrettet forventer bilforhandlerne desuden en mere stabil prisudvikling, hvilket ydereligere taler imod, at branchen vil opleve denne teori i praksis (se afsnittet 4 Berlingske Business, 4. juni 214 Positive signaler fra Dankortforbruget 5 Blitz Marts 214, Behov for gearskifte

5 Juni 214/ 5 Bilhandlen ). I givet fald vil det sandsynligvis kun være på mærke eller modelniveau. Priserne på service og reparation følger fortsat den generelle prisudvikling for varer og tjenesteydelser tæt, mens reservedels- og tilbehørspriserne kun stiger i halv takt. I løbet af de seneste 12 måneder (juni 213 maj 214) er priserne på service og reparation kun steget 1,3 pct. i forhold til de forudgående 12 måneder, hvilket er markant mindre end samme periode året før med prisstigninger på 1,8 pct. Priserne på reservedele og tilbehør udvikler sig fortsat langsommere end den generelle prisudvikling i Danmark. I løbet af de seneste 12 måneder er reservedels- og tilbehørspriserne kun steget med,5 pct. i forhold til de forudgående 12 måneder. FORBRUGERFORVENTNINGER Forbrugertilliden er vendt tilbage. Beskæftigelsessituationen er gunstig og der er tiltro til Danmarks økonomi. Forbrugernes optimisme er dog mindre udtalt, når de ser på deres egen økonomi. Syv ud af ti gange falder valget på en lille bil. Forbrugertilliden fortsætter de gode takter, men optimismen kommer fra en tiltro til dansk økonomi generelt og ikke fra familiernes egne økonomiske situationer. Det kan være medvirkende til, at den øgede forbrugertillid endnu ikke har slået igennem i privatforbruget. Den samme tendens gør sig gældende på bilmarkedet. Selvom private køber flere biler, falder valget ca. syv ud af ti gange på en lille bil. Som bekrevet i seneste udgave af Blitz øger den overordnede positive udvikling i forbrugertilliden samt en større tiltro til beskæftigelsessituationen forventningerne til et øget salg af lidt større biler i 214. Den samlede forbrugertillidsindikator belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. I juni var den på 9,3, hvilket er det højeste niveau siden juni 27. Forbrugertilliden har nu været positiv i tretten måneder i træk. Det er et tegn på en mere positiv udvikling, som på sigt kan forventes at slå ud i kundernes efterspørgsel for større biler. Dog forventes kampagnemodeller og driftsøkonomi fortsat at spille en afgørende rolle for kundernes købsbeslutning i årene fremover. Ser man nærmere på forbrugertilliden, er det dog tydeligt, at de optimistiske forventninger især skyldes, at forbrugerne har stor tillid til den danske økonomi, der vurderes bedre end for et år siden, og i særlig grad forventes at blive forbedret i det kommende år. Forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år sammenlignet med i dag, er på et højt niveau. Danmark Statistik startede med at lave undersøgelsen i 1974 og indikatoren, der i juni måned i år er 25, er ikke opnået tidligere i den målte periode. Det er et meget tydligt forbrugersignal, ikke mindst i lyset af, at væsentligt flere vurderer, at det allerede i dag går bedre med Danmarks økonomiske situation end for et år siden. Indikatoren på 16,2 for juni måned i år har forbedret sig væsentligt i løbet af de seneste 12 måneder.

6 Juni 214/ 6 4 Forbrugerforventninger Udvalgte indikatorer , Juni 29 Juni 21 Juni 211 Juni 212 Juni 213 Juni 214 Forbrugertillidsindikatoren Familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden Anskaffelse af større forbrugsgoder, fordelagtigt for øjeblikket Danmarks økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag (indgår ikke i beregningen af forbrugertillidsindikatoren) Note: Et repræsentativt udsnit af personer i alderen år spørges om bl. a. forbrugerforventningerne. Svarene vejes sammen til et nettotal ved anvendelse af de vægte. Forbrugertillidsindikatoren beregnes som et simpelt gennemsnit af nettotallene for spørgsmål 1-5: 1. Hvordan er familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden? 2. Hvordan tror du familiens økonomiske situation vil være om et år, sammenlignet med i dag? 3. Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden? 4. Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år, sammenlignet med i dag? 5. Set i lyset af den økonomiske situation. Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskiner eller lignende, eller er det bedre at vente? Kilde: Danmarks Statistik Forbrugerne er dog stadig skeptiske over for anskaffelsen af større forbrugsgoder, herunder personbiler, inden for de næste 12 måneder (-3,2). Det kan hænge sammen med, at forbrugernes optimisme er noget mindre udtalt, når de ser på deres egen økonomiske situation. Forbrugerne vurderer således ikke, at deres egen økonomiske situation er forbedret det seneste år (1,5). De har til gengæld klare forventninger om en forbedring i det kommende år. Denne indikator er i juni i år 12,1, hvilket ikke er opnået siden juni 27. En markant forbedret beskæftigelsessituation i dag end for blot et år siden, bidrager også til en spirende optimisme. Tilliden til arbejdsmarkedet er vendt tilbage. Der er markant flere danskere, som tror, at arbejdsløsheden vil være lavere om et år, sammenlignet med i dag, end der er folk, der tror, den vil være højere. Faktisk har beskæftigelsessituationen, set med forbrugernes briller, ikke set så positiv ud siden januar Samlet set tegner forbrugerforventningerne godt for bilsalget, som i takt med en forbedring af økonomien i husholdningerne også fremadrettet kan forventes at blive omsat til køb af lidt større biler.

7 Juni 214/ 7 SAMFUNDSØKONOMISKE NØGLETAL Økonomien er generelt i bedring, men privatforbruget udebliver stadig. På bilmarkedet vidner salgsfremgangen i år om større aktivitet især blandt erhvervskunderne, mens salget til private er aftagende. Sidste år oplevede dansk økonomi en beskeden fremgang i BNP på,4 pct. DI s seneste prognose fra maj viser en forventet fremgang i BNP på 1,6 pct. i 214. Der er udsigt til en væsentlig bedre udvikling end i de seneste tre år, selv om væksten næppe bliver prangende. En forbedring af økonomien i erhvervslivet kan have stor betydning for bilbranchen, idet erhvervskunderne typisk køber dyrere biler end private. Selvom flere topøkonomer 6 spår om høje vækstrater for dansk økonomi frem mod 22, kan den positive udvikling i beskæftigelsessituationen vise sig, at blive en bremse for væksten herhjemme. Eksempelvis kan den lave ledighed blandt de erhvervsfaglige fag blive en særlig udfordring for bl.a. bilværkstedernes vækstmuligheder i en situation med mangel på arbejdskraft. Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi Niveau Mia. kr. Procentvis mængdeændring Privat forbrug 95, 1,5 2, Offentligt forbrug 525,8 1, 1, Fast bruttoinvesteringer 322 1,1 1, 2,7 Boliginvesteringer 74-5, 3,9 1,2 Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 195,3 3,6 6,3 Offentlige investeringer 44,5-4,1-6,7 Lagerinvesteringer og residual 2,1 -,1,1 Indenlandsk efterspørgsel 1.753,6 1,1 1,8 Eksport af varer og tjenester ,2 2,6 3,6 Heraf varer 622 2,3 3,4 3, Import af varer og tjenester 916 1,7 1,7 4,1 Heraf varer 587 4,1,8 4, Bruttonationalprodukt 1.858,4 1,6 1,7 BVT i private byerhverv ,4 2, 2,5 Note : Ændringer i lagerinvesteringer målt i pct. af bruttonationalproduktet i foregående år. Kilde : Danmarks Statistik og DI Forbrugertilliden befinder sig nu på sit højeste niveau siden finanskrisen satte ind. Det er dog endnu for tidligt at sige i hvilket omfang den kraftigt forbedrede tillid har udmøntet sig i stigende forbrug. I bilbranchen er antallet af biler solgt til private steget siden krisen i 29. Til gengæld kører bilejerne nu rundt i mindre biler. Den sløje fremgang i forbruget står stadig i kontrast til forbrugertilliden. Selvom danskerne har genvundet tilliden til arbejdsmarkedet og udsigt til en bedre økonomi, er de fortsat tilbageholdende, når det gælder større forbrugsgoder. Det kan hænge sammen med, at krisen har gjort danskerne mere mådeholdende. Flere afventer sandsynligvis luft i deres egen økonomi, før de øger deres forbrug, eller kan været nødsaget til at afdrage på deres lån, hvis de har gældsat sig. Tilsvarende udviser især private bilkøbere en sparsommelig adfærd ved f.eks. vælge en lille bil. Der er dog efterhånden spæde tegn på fremgang i det private forbrug. Det er forventningen, at forbruget øges i takt med forbrugernes egen økonomiske situation vil blive 6 Berlingskes nye økonompanel: 5 fremtrædende økonomer fra universiteter, finanskoncerner og interesseorganisationer.

8 Juni 214/ 8 forbedret, efterhånden som beskæftigelsen stiger. Detailomsætningen er begyndt at stige lidt efter en årrække med tilbagegang. Men det er sandsynligt, at troen på, at økonomien generelt går en god tid i møde, øget jobsikkerhed kombineret med lave priser på nye biler, kan påvirke hvilke biltyper kunder vælger i dag. Alt andet lige, desto større råderum i økonomien og mere stabilt indkomstgrundlag, desto bedre og større biler kan vi som forbrugere tillade os at køre i. Det viser indregistreringsstatistikken allerede små tegn på.

9 Juni 214/ 9 Bilhandlen TENDENS OG FREMSYN Bilforhandlerne vurderer, at den pæne omsætning i første kvartal fastholdes i andet kvartal. Forventningerne peger samtidig i retning af en stabil periode. Danmarks Statistik følger i et konjunktur-barometer udviklingen i detailhandlen, herunder også bilbranchen. Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan den faktiske udvikling har været de seneste tre måneder dvs. april juni (herefter nuværende periode ) sammenlignet med de forudgående tre måneder dvs. januar marts (herefter foregående periode ), samt hvordan deres forventninger ser ud til de kommende tre måneder. Til eventuelt nye læsere er spørgsmålene besvaret på skalaen større, omtrent uændret eller mindre. Svarene afspejler således ikke omfanget af f.eks. en stigning i omsætningen, men blot forskellen på hvor mange der mener, at f.eks. omsætningen er blevet hhv. større eller mindre Tendens - Bilhandlen Vurdering af de tre foregående måneder Omsætning Salgspriser Beskæftigelse Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Kilde: Danmarks Statistik, Konjunturbarometer Udviklingen i konjunkturindikatorerne viser en mere stabil situation for bilhandlen, når vi sammenligner med juni måned i tidligere år. Samlet set har indikatorerne fundet et mere stabilt niveau tættere på nul sammenlignet med blot få år tidligere. Dog vurderes salgspriserne fortsat at være faldende, hvilket indikerer, at den højere omsætning må tilskrives øget volumen eller flere solgte biler i højere prisklasser. Trods mindre udsving oplever forhandlerne, at omsætningen generelt udvikler sig positivt i starten af 214, især i sammenligning med samme tidspunkt i tidligere år,

10 Juni 214/ 1 hvilket giver bedre forudsætninger for at tilpasse kapacitet med aktivitet. De gode takter i omsætningen fra årets første to kvartaler smitter af på beskæftigelsen, som er på sit højeste niveau i den målte periode. Af grafen nedenfor ses fordelingen af svarene på hhv. større, uændret og mindre. Generelt vurderer flest, at de enkelte variable er uændret i forhold til den forudgående periode. Dog oplever 4 pct. af forhandlerne en enten positiv eller negativ udvikling i omsætningen. Vurderingerne er ligeligt fordelt, hvor 21 pct. har haft en omsætningsstigning, mens 19 pct. har oplevet et fald. 1% 8% 6% 4% Tendens Bilhandlen Vurdering af de tre foregående måneder % % Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Mindre Uændret Større Netto (højre akse) Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Kilde: Danmarks Statistik, Konjunturbarometer -4 Nettotallet for omsætningen på blot 2 vidner om en mere stabil omsætningsudvikling, især sammenlignet med samme periode året før, hvor nettotallet var 16. Årsagen til den beskedne vurdering i år kan hænge sammen med den milde vinter og et sammentræf af åbent-hus-arrangementer landet over, som sikrede et højt aktivitetsniveau allerede i årets første kvartal. Fælles for de tre øvrige indikatorerne er, at flest forhandlere vurderer dem uændret. Fremadrettet forventer virksomhederne at gå en periode i møde med omtrent samme beskæftigelsesniveau, stabiliserende priser og en lidt højere omsætning. Det fremgår af grafikken nedenfor.

11 Juni 214/ Forventning, historisk - Bilhandlen Forventning til de kommende tre måneder Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Det vi her kalder bilhandlen er benævnt Bilhandel inkl. engroshandel i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Kilde: Danmarks Statistik, Konjunturbarometer Selvom flertallet på 69 pct. forventer uændret omsætning de kommende måneder, er der dog fortsat overvejende tiltro til fremgang, idet 19 pct. tror, at den vil stige, mens kun 12 pct. forventer, at den vil falde yderligere. 1% Forventninger Bilhandlen Forventning til de kommende tre måneder % 6% 4% % % Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Mindre Uændret Større Netto (højre akse) Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Kilde: Danmarks Statistik, Konjunturbarometer -4 Omsætningen viser tegn på bedring og forventes at stige en anelse mere end samme måned sidste år, trods en markant opsætningsfremgang i første kvartal i år og en forventning om uændrede priser. Samtidig indikerer faldet i nettotallet for beskæftigelsen (-3), at omsætningsfremgangen ikke forventes at kræve ydereligere kapacitet og kan opnås ved uændrede salgspriser. Samlet set kan tendenserne og forventningerne betragtes som et udtryk for, at bilhandlen går en mere stabil periode og samtidig bedre tider i møde, hvor segmentforskydningen mod lidt større biler spiller ind.

12 Juni 214/ 12 NYBILSALGET Minibilerne nærmer sig mætningspunkt på privatmarkedet. Samtidig betyder bl.a. ændrede beskatningsregler, at mange firmabilskunder fra 211 er tidligt tilbage på markedet. Især leasingmarkedet trækker det samlede salg op. Det åbner op for nye vækstmuligheder på eftermarkedet. Totalsalget er personbiler år-til-dato 7, hvilket er en stigning på seks pct. i forhold til samme periode sidste år. Dermed er den høje vækstrate i årets første kvartal på 14 pct. aftaget i løbet af foråret, hvilket står i kontrast til de seneste års sæsonfordeling. Fra er firmabilsalget faldet, målt år-til-dato, men der er nu tegn på at firmabilskunderne vender tilbage. Segmentet er i samme periode steget 2 pct., og udgør i dag 41 pct. af personbilmarkedet. Den langsomme bedring af økonomien i erhvervslivet står ikke helt mål med den kraftige stigning firmabilsalget. En væsentlig del af forklaringen må derfor tilskrives de nye beskatningsregler for firmabiler som trådte i kraft 1. januar 213. Salgskanaler Nyregistrerede personbiler Andel Procentvis ændring 1. januar juni: /'13 14/'8 Total (Antal) Privat Firma Firma uden lease Lease Erhvervslease Privatlease Note : Nyregistreringer for den sidste dag i juni er endu ikke offentliggjort. Markedstilvækst: Ændring i antal i forhold til samme periode i tidligere år opgjort i pct. Andel: Salgskanalens markedsandel opgjort i pct. Privat og Firma summer til Total, Firma uden lease og Lease summer til Firma osv. Kilde : Bilstatistik Før lovændringen skulle firmabilskunderne betale fuld skat af fri bil i indregistreringsåret og to år derefter. Det betød, at de fleste firmabiler blev købt i december fordi skatten på bilen allerede faldt efter 25 måneder. De nye regler betyder, at kunder med fri bil fremover skal betale den høje skat i hele 36 måneder, uanset, hvornår på året bilen er købt. Desuden vil reglerne have tilbagevirkende kraft, hvilket har den konsekvens, at firmabiler købt i f.eks. december 211, i år rammes af den lange periode for beskatning. Incitamentet til at lade bilen indregistrere i december er forsvundet. Samtidig er de nye beskatningsregler indført med tilbagevirkende kraft. Derfor vil mange firmabilkunder fra december 211, hvor firmabilmarkedet toppede, sandsynligvis benytte lejligheden til, at skifte til en ny firmabil, fremfor at beholde den gamle, til fuld beskatning året ud. Den ændrede adfærd blandt firmabilkunderne påvirker salget positivt i årets første måneder i forhold til den normale sæsonfordeling. Samtidig viser økonomien i erhvervslivet tegn på bedring, hvilket på sigt forventes at styrke firmabilsalget ydereligere. De nye firmabilkunder vælger i stigende grad at lease, hvilket indikerer at virksomhederne bl.a. ønsker at kende udgifterne til driften af bilparken på forhånd. Den pæne fremgang i antallet af nyregistrerede firmabiler i år kommer udelukkende fra leasingmarkedet, som år-til-dato udgør 71 pct. af firmabilsegmentet. Det er en markant stigning. For blot fem år siden udgjorde leasing kun halvdelen. Figuren nedenfor illustrer samtidig en tendens til, at alle segmenter bidrager til fremgangen i firmabilsalget, selvom de større biler bidrager mest. 7 År-til-dato: Nyregistreringer er på udgivelsestidspunktet kun opdateret t.o.m. d

13 Juni 214/ 13 Udvikling: Firmabilkøb vs. erhvervslease opdelt på købersegmenter Antallet af nyregistreringer i perioden 1. januar juni. (29-214) Lease (Lille) Lease (Mellemkl. 1) Lease (Mellemkl. 2) Lease (MPV) Lease (Stor + øvrige) Køb (Lille) Køb (Mellemkl. 1) Køb (Mellemkl. 2) Køb (MPV) Køb (Stor + øvrige) Note: Der sammenlignes kun perioden for hvert år. Firmabilkøb her defirneret som personbiler, der ikke er registreret med CVR og ikke er leasing biler Kilde: Bilstatistik Som nævnt indledningsvist i afsnittet Brancheoverblik viste de seneste sæsonkorrigerede tal over nyregistrerede motorkøretøjer fra Danmarks Statistik et fald på syv pct. i maj måned. Dette indikerer et mætningspunkt på privatmarkedet, idet salget fortsat er stigende på firmabilsmarkedet. Kombinationen af fulde åbent-hus-arrangementer landet over, med kampagnetilbud rettede mod forbrugerne og ændrede beskatningsregler for firmabilkunderne, betød at salget kom hurtigt fra start i år. Januar-salget var, meget atypisk i forhold til normale sæsonfordeling, på niveau med salget i forårsmånederne. Fordelingen af nyregistrerede personbiler på måneder Sammenligning af den pågældende måned i 214 med gennemsnittet for måneden i tidligere år 18. Måned i 214 Gennemsnit for måneden (25-213) Januar Februar Marts April Maj Kilde: Danmarks Statistik Det er vanskeligt at adskille den del af salgsfremgangen, som skyldes økonomisk opsving versus sæsonudjævning på grund af ændrede beskatningsregler, kampagnetiltag og den milde vinter m.v. Selvom det endnu er fortidigt at konkludere, er

14 Juni 214/ 14 der dog tegn på, at danskernes foretrukne private personbil minibilen har nået et mætningspunkt. Allerede i slutningen af 213 toppede minibilernes andel af personvognssalget, og samtidig steg danskernes købelyst til de lidt større biler. Salget af minibiler stiger ikke længere i samme tempo, som resten af personbilsmarkedet. År-til-dato er antallet af minibiler købt af private faldet syv pct. Selv når der korrigeres for det stigende antal privatleasingbiler, er segmentet samlet set faldet fire pct. på privatmarkedet. I forhold til samme periode sidste år er segmentandelen faldet fire procent point. Det er dog endnu for tidligt at dømme minibilerne ude. Syv ud af ti biler solgt eller leaset ud til private er fortsat en minibil. Desuden er det ikke kun danskernes økonomiske situation, som påvirker, hvilke typer biler der købes. Det er flere forhold, der påvirker segmentudviklingen bl.a. importørernes nyintroduktioner, bilforhandlernes kampagnefokus, leasingprogrammer, leveringstider, porteføljesammensætning mv. I løbet af sommeren vil flere nye varianter i mikrobil-segmentet fra større mærker blive lanceret på det danske marked. Desuden har flere større bilmærker i år vist, at det er muligt at booste salget i et bestemt segment med en enkelt kampagne. 8 Private forbrugers køb udgør ca. 59 pct. af alle nyregistrerede personbiler år-tildato, hvilket er et fald på fem procent point i forhold til samme periode sidste år. Det kan delvis tilskrives et større privatleasingmarked (som kategorisk ikke tilhører privatmarkedet i statistikkerne). Antallet af privatleasede biler er mere end fordoblet i forhold til samme periode sidste år, hvor usikkerheden omkring lovindgrebet L94, fik mange bilmærker til at trække sig ud af dette marked for en tid. Tillægges privatleasing, er der fortsat tale om et fald, dog mere beskedent (2,3 procent point). Overordnet er minibilernes fremgang de seneste år nu stoppet. Antallet af nye biler indregistreret i dette segment er for første gang stagnerende. Samtidig stiger salget i de større segmenter. Især de mindre mellemklassebiler oplever en markant fremgang både som privat og firmabil. Samlet set voksede segmentet næsten 25 pct. i første halvår af 214 i forhold til samme periode sidste år. Tallene for MPV erne og biler i den store samt luksusklassen er også på vej op. Det tegner godt for et hårdt prøvet eftermarked. Segmenter Nyregistrerede personbiler Andel Procentvis ændring 1. januar juni: /'13 14/'8 Total (Antal) Lille klasse Mellemklasse Mellemklasse Stor klasse Luksus Sport MPV Øvrige / ikke defineret Note : Nyregistreringer for den sidste dag i juni er endu ikke offentliggjort. Markedstilvækst: Ændring i antal i forhold til samme periode i tidligere år opgjort i pct. Andel: Salgskanalens markedsandel opgjort i pct. Privat og Firma summer til Total, Firma uden lease og Lease summer til Firma osv. Kilde : Bilstatistik 8 En af årsagerne til fremgangen i privatleasingsegment er blandt tre kampagner på tre forskellige modeller, der år-til-dato har resulteret i mere end 2. indregistreringer til privatleasing. I samme periode sidste år blev disse tre modellen tilsammen registreret for 38 privatleasingaftaler.

15 Juni 214/ 15 BRUGTBILMARKEDET Forbrugerne handler i stigende grad indbyrdes med mikro- og minibiler, mens antallet af brugtvognshandler med forhandlere er stigende i mellemklasse segmentet. Der er blevet registreret brugte personbiler år-til-dato ( ). Det er et samlet fald på seks pct. i forhold til 213-perioden. Trods faldet er antallet af brugtbilshandler fortsat på et højt niveau set i et historisk perspektiv. Samtidig falder antallet af brugte biler registreret i Lille klasse nu, i modsætning til tidligere år. Segmenter Brugtregistrerede personbiler, pct. ændring 1. januar juni: Andel '14 14/'13 14/'9 Lille klasse Mellemklasse Mellemklasse Stor klasse Luksus Sport MPV Øvrige (Ikke-defineret segment) TOTAL Note : Ændring i antal i forhold til samme periode i tidligere år opgjort i pct. Segmentandel opgjort i pct. Kilde : Bilstatistik Den udeblevne vækst i det Lille segment skyldes ikke, at minibilerne mangler på brugtbilmarkedet. Til trods for en svag forbedring siden november 213 er udbudsindikatoren for mikro- og minibilsegment (svarende til Lille segment ) fortsat alarmerende høj på hhv. 118 og 112. Ifølge oplysninger fra Bilbasen er privates indbyrdes handler med især mindre biler markant stigende på det seneste. Dette indikerer, at brugtvognsforhandlerne i højere grad overlader salget af minibiler til private og i stedet koncentrer sig om de større segmenter med relativ høj efterspørgsel. Udbudsindikator Segmenteret juni 214 Forecast (Ultimo) Nov. 213 Dec. 213 Feb. 214 Maj 214 Sept. 214 Totalmarkedet Mikro Mini Mellem Firma MPV Luksus Gulplade Note: Udbudsindikatorerne er udviklet af Bilbasen og viser forholdet mellem udbud og efterspørgsel på brugtbilsmarkedet tre måneder ude i fremtiden. Er værdien lig med 1, er der balance mellem udbud og efterspørgsel. Er den under 1, er udbud mindre end den efterspørgsel, som kan forventes. Er indikatoren over 1 er der tilsvarende tale om et overudbud. Segmenter i overudbud kan, alt andet lige, forventes vil falde i pris. Pilene angiver, hvilken vej udbudsindikatoren udvikler sig i forhold til sidste målin g. Kilde: Bilbasen Antallet af private, som køber brugte mellemklassebiler, er på niveau med sidste år, mens forhandlernes andel af brugtvognshandlerne er stigende i dette segment. Det kan skyldes, at mellemklassebilerne er steget i værdi. Mange forbrugere må formodes at ville købe bil fra en forhandler, hvor køber er bedre stillet med en brugtvognsgaranti, hvilket ikke er tilfældet i private handler. Samtidig vælger mange private bilejere muligvis at beholde deres mellemklassebiler lidt længere for øjeblikket, grundet de seneste års værdistigninger i dette segment.

16 Juni 214/ 16 Selvom der fortsat er underbud af større brugte firmabiler på kort og mellemlang sigt, så viser markedsudviklingen tegn på en normalisering. Alligevel resulterer det manglende udbud på brugte biler i Mellemklasse 1 og 2 i et fald på ca. 1. biler i år-til-dato, sammenlignet med sidste år. Til gengæld er antallet af handler med MPV er stort set uændret til trods for et stort underudbud. Samlet set falder brugtbilsmarkedet med ca. 16. biler i perioden. Det kan tilskrives, at potentielle kunder ikke vurderer, de små brugte biler er konkurrencedygtige i forhold til nye, og at de større brugte biler simpelthen fortsat mangler på brugtbilsmarkedet eller er blevet for dyre relativt til nye biler. Priserne på brugtbilsmarkedet har været jævnt stigende siden februar 212, men er aftaget i de seneste måneder. Det skyldes, at der nu igennem længere tid har været et markant overudbud af minibiler. Prisniveauet nåede indeks 112,8 i maj i år. 115 Prisindeks brugtbiler Indeks januar 211 = 1 112, Kilde: Bilbasen Ifølge oplysninger fra Bilbasen er markedet fortsat voldsomt differentieret, både i de enkelte segmenter, men også i forhold til de enkelte modeller i segmenterne. Eksempelvis er der et stigende overudbud af nogle firmabiler, selvom der generelt er et underudbud i segmentet. DET INTERNATIONALE BILMARKED Bilsalget stiger i Europa. Flere større europæiske markeder har oplevet fremgang igennem en længere periode. Efterspørgslen for nye personbiler er nu samlet set for Europa steget ni måneder i træk. I maj blev der indregistreret biler svarende til en stigning på 4,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Det er dog forsat et meget lavt niveau i et historisk perspektiv. I denne periode var kun Italien blandt de største markeder, som oplevede et fald (- 3,8 pct.). De øvrige store europæiske markeder, heriblandt Storbritannien, Tyskland og Frankrig bidrog alle positivt til fremgangen, men også især Spanien, hvor indregistreringer steg 16,9 pct. Det europæiske bilsalg er således steget 6,9 pct. i første halvår 214 i forhold til samme periode sidste år.

17 Juni 214/ 17 PROVISIONAL NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY MARKET EUROPEAN UNION* * ACEA started reporting data (estimates) for Croatia as of January /6/14 May May % Chg Jan -May Jan -May % Chg '14 '13 14/13 '14 '13 14/13 AUSTRIA , ,7 BELGIUM , ,8 BULGARIA , ,8 CROATIA* , ,4 CYPRUS , ,4 CZECH REPUBLIC , ,4 DENMARK , ,2 ESTONIA , ,3 FINLAND , ,6 FRANCE , , GERMANY , ,4 GREECE , ,4 HUNGARY , ,5 IRELAND , ,1 ITALY , ,2 LATVIA , ,6 LITHUANIA , ,1 LUXEMBURG , ,9 NETHERLANDS , ,3 POLAND , ,8 PORTUGAL , , ROMANIA , , SLOVAKIA , ,2 SLOVENIA , ,9 SPAIN , ,3 SWEDEN , , UNITED KINGDOM , ,6 EUROPEAN UNION , ,9 EU , ,1 EU , ,9 ICELAND , ,3 NORWAY , ,1 SWITZERLAND , ,2 EFTA , ,6 EU28 1 +EFTA , ,6 EU15 2 +EFTA , ,8 ( 1 ) EU 28; data for Malta currently not available. ( 2 ) Member States before the 24 enlargement ( 3 ) Member States joining the EU since 24; data for Malta currently not available VAREBILSALGET Varebilmarkedet vågner op til dåd, og oplever markant fremgang i antallet af nyregistreringer. Igen er det leasingmarkedet, som trækker markedet op. Varebilsmarkedet har opnået en fremgang på 15,3 pct. år-til-dato ( ) i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til nyregistrerede varebiler i år. Fremgangen er størst blandt private varebilskunder. Dette segment steg med 29,5 pct. Også erhvervskunderne er begyndt at skifte den gamle varebil ud med en ny. Det er dog især erhvervsleasingaftaler, der bidrager til fremgangen. De traditionelle erhvervskunder i kassevognssegmentet på varebilmarkedet, er i stigende grad begyndt at lease. Eksempelvis er der år-til-dato indregistreret flere kassevogne til erhvervskunder i forhold til samme periode sidste år. Dette mersalg er udelukkende via leasingaftaler. Salget af nye varebiler har på årsbasis ligget meget stabilt i perioden 211 til 213 med omkring 24. nyregistreringer om året. Alligevel har der været store segmentforskydninger. Hovedparten af salget kommer fra kassevognssegmentet, som

18 Juni 214/ 18 samlet set igen stiger 16,4 pct. i første halvår 214, i forhold til samme periode i 213, hvor salget dykkede. 14. Nye varebiler indregistreret efter type Nyregisterede i perioden 1. januar juni Pickup Kassevogn Diverse (Ikke-defineret segment) Note: Data sammenligner kun perioden for hvert år Kilde: Bilstatistik og Bilbranchen Samtidig er diverse-segmentet, herunder mange ombyggede personbiler, fordoblet på bare to år. Det er en fortsættende tendens. År-til-dato er antallet af nyregistreringer i dette segment steget 36 pct. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen kommer primært fra private kunder, der øger efterspørgslen 67 pct. i perioden. Erhvervskunderne på varebilmarkedet vælger oftere en leasingaftale. År-til-dato valgte to ud af tre erhvervskunder en leasingaftale til deres nye varebil. Erhvervsleasing stiger i popularitet i kassevognssegmentet, hvor bilerne typisk udsættes for en del slid. Leasingaftaler vil derfor ofte være interessante, idet kunden med en leasingaftale kender sine udgifter på forhånd. Samtidig binder kunden mindre likviditet i sin vognpark. Selvom salget af nye varebiler stiger, tynder det ud i varebilbestanden, der er blevet ca. 8. varebiler færre i løbet af de seneste 12 måneder, svarende til et fald på tre pct. Det er udelukkende varebiler over 2. kg., der skrottes. Bestanden af varebiler under 2. kg. er uændret. Antallet af brugtvognshandler på varebilsmarkedet er samtidig faldet på tværs af vægtklasserne. Det kan skyldes, at erhvervsleasingaftaler på nye varebiler bliver forsat mere konkurrencedygtige.

19 Juni 214/ Udvikling i varebilsalget efter vægt (totalvægt) Antal nyregistreringer i de første fem måneder i de pågældende år Nyregistreringer Brugtvognshandel Bestand (højre akse) -2 kg over 2 kg Kilde: Danmarks Statistik Endelig er markedet for brugte varebiler overordnet set balanceret mellem udbud og efterspørgsel, selvom der kan være tale om væsentlige segmentforskelle. Med andre ord følger efterspørgslen udbuddet i den foranderlige varebilpark. LASTBILSALGET Overgangen til ny Euronorm i årets begyndelse spiller stadigvæk ind på antallet af nye lastbiler indregistreret. Udsigten til en bedring af økonomien i erhvervslivet forventes at øge lastbilsalget senere på året. Antallet af nyregistrerede lastbiler er år-til-dato ( ) faldet seks pct. i forhold til samme periode sidste år. Det skyldes dels et uafdækket behov, som nu realiseres i kølvandet på den økonomiske krise, og dels, at kunderne sidste år fremskyndte deres ordrer på grund af markedets forventninger om prisstigning ved overgangen til den nye Euro VI-norm. På grund af den høje salgsaktivitet ultimo 213, har antallet af nyregistrerede lastbiler i årets første måneder af 214 taget et forventet dyk. Salget af de tunge lastbiler over 16 tons er i løbet af de seneste par måneder næsten rettet sig samlet set for første halvår. År-til-dato er antallet af nyregistreringer af tunge lastbiler kun fire pct. under samme periode sidste år tons eller over Nye lastbiler indregistreret Note: Juni 214 er kun opgjort t.o.m. d Kilde: Bilstatistik Bedringen i økonomien sammenholdt med fremgangen i varebilsalget er positive tegn for lastbilmarkedet. Det vidner om større aktivitet i erhvervslivet, der forventes at smitte af på lastbilsalget.

20 Juni 214/ 2 Eftermarkedet TENDENS OG FREMSYN Flere trafikuheld, lidt bedre økonomi i erhvervslivet og øget kundestrøm hos bilforhandlerne, sikrer allerede fra årets start et højt og stabilt aktivitetsniveau hos bilværkstederne, trods den milde vinter. Samtidig tegner det stigende antal leasingkunder godt for fordelsværkstederne. Nedenfor ses hvad virksomhederne svarede om den faktiske udvikling, de havde oplevet. Vurdering baserer sig på de sidste tre måneder dvs. april juni (herefter nuværende periode ) i forhold de foregående tre måneder dvs. januar marts (herefter foregående periode ). Bilværkstederne oplever generelt set en stigende udvikling i omsætningen og beskæftigelsen, og selvom salgspriserne er under pres, holder de sig i ro. Det er lidt atypisk for nuværende periode med en stabil fase, idet indikatorerne i samme periode i tidligere år har været præget af stor spredning. 5 Tendens - Eftermarkedet Vurdering af de tre foregående måneder Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Kilde: Danmarks Statistik, Konjunturbarometer Det kan hænge sammen med en stor kundestrøm hos bilforhandlerne allerede fra årets start, der har smittet positivt af på aktiviteten hos bilværkstederne. Samtidig steg antallet af trafikulykker med fire pct. i årets første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år, til trods for den milde vinter i år. Det viser nye foreløbige tal fra Vejdirektoratet. 9 Vurderingen af en relativ stabile udvikling i andet kvartal skal ses i lyset af en høj aktivitet på værkstederne i årets start. Generelt har virksomhederne fået lidt mere luft i en trængt økonomisk situation, og flere erhvervskunder prioriterer muligvis nu at få udbedret tidligere udskudt vedli- 9 Vejdirektoratet, Foreløbige ulykkestal Maj 214

21 Juni 214/ 21 geholdelsesarbejde på bilparken. Samtidig vælger flere kunder at udskifte firmabilen på grund af de ændrede beskatningsregler beskrevet i afsnittet Udvikling i omsætningen. Det medvirker samlet set til en positiv udvikling med mindre sæsonudsving i konjunkturbarometeret. På eftermarkedet er nettotallet i juni-målingen nul for både beskæftigelsen og salgspriserne. Samtidig vurderer hele 74 pct., at omsætningen forholder sig uændret. Dog oplever overvejende flest bilværksteder, at omsætningen stiger, hvilket nettotallet på 1 vidner om. 1% Tendens Eftermarkedet Vurdering af de tre foregående måneder % % 4% % % Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14-4 Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Mindre Uændret Større Netto (højre akse) Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Kilde: Danmarks Statistik, Konjunturbarometer På kort sig forventer bilværkstederne, at både omsætning, beskæftigelse og salgspriser fortsat vil holde sig i ro, hvilket flugter med sæsonudsving for samme periode i tidligere år. Forventning, historisk - Eftermarkedet Forventning til de kommende tre måneder Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Kilde: Danmarks Statistik, Konjunturbarometer

22 Juni 214/ 22 Hele 79 pct. tror på en uændret omsætning. Der er 12 pct. som tror omsætningen vil stige, mens kun 9 pct. forventer, at den vil falde. Set i lyset af et markant bedre udgangspunkt i nuværende periode i år, i sammenligningen med sidste år er der derfor grund til optimisme på eftermarkedet. Der er dog ikke tale om, at eftermarkedet forventer et reelt vendepunkt, men snarere en forventning om at kunne fastholde det høje aktivitetsniveau i de kommende måneder, som det har været tilfældet i tidligere år. 1% 8% Forventninger Eftermarkedet Forventning til de kommende tre måneder % 4% % % Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Juni '13 Juni '14 Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører Salgspriser Mindre Uændret Større Netto (højre akse) Note: Netto-tallet angiver forskellen på større og mindre. Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt Bilværksteder mv. i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne Kilde: Danmarks Statistik, Konjunturbarometer -4 På længere sigt kan eftermarkedet, især fordelsværkstederne, se frem til flere erhvervsleasingkunder vender tilbage, når de løbende skal have serviceret bilen.

BILBRANCHEN December 2013. Indhold

BILBRANCHEN December 2013. Indhold BILBRANCHEN December 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Forventninger om stabilitet... 2 Udsigt til ny salgsrekord, men på bekostning af lavere priser... 2 Lille omsætningsfremgang - både i bilhandlen

Læs mere

Ny konkurrencesituation

Ny konkurrencesituation December 214 Ny konkurrencesituation NY FORBRUGERUNDERSØGELSE De seneste års høje salg af minibiler samt nye digitale muligheder udvider bilforhandlernes markeder, men sætter samtidig værkstedskundernes

Læs mere

BILBRANCHEN September 2013. Indhold

BILBRANCHEN September 2013. Indhold BILBRANCHEN September 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Positive signaler... 2 Priserne på nye biler er under pres - fordele for kunderne... 2 Omsætningen stabiliserer sig, både i bilhandlen og

Læs mere

Digitale muligheder i bilbranchen

Digitale muligheder i bilbranchen September 2015 Digitale muligheder i bilbranchen NY MEDLEMSUNDERSØGELSE De rammevilkår som politikere og bilimportører udstikker, har størst betydning for bilforhandlernes forretning. Samtidig spås digitaliseringen

Læs mere

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold BILBRANCHEN JUNI 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - et omskifteligt marked... 2 Udviklingen i prisindekset peger nedad, også på eftermarkedet... 2 Omsætningen i branchen er under pres... 2 Forbrugerforventninger

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger... 4 Nybilsalget... 5 Brugtsalgsudvikling...

Læs mere

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18 September 2014 Høj omsætning, men OMSÆTNINGEN I BILBRANCHEN PÅ REKORDKURS Der sendes flere nye biler på vejene end nogensinde og omsætningen i bilhandlen er på rekordkurs. Men samlet set kører ca. hver

Læs mere

Markedsføringen kan optimeres

Markedsføringen kan optimeres Marts 215 Markedsføringen kan optimeres MINDRE MEDIEINVESERINGER I BILBRANCHEN I takt med privatmarkedet mættes, aftager medieinvesteringerne i bilbranchen. Bilforhandlerne bliver dog relativt set mere

Læs mere

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10 December 215 Ændrede rammevilkår LAVERE REGISTRERINGSAFGIFT Den høje sats i registreringsafgiften sænkes fra 18 pct. til 15 pct. Bilbranchen kvitterer for sænkelsen, men det ændrer ikke ved det fundmentale

Læs mere

Konkurrencen spidser til

Konkurrencen spidser til 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 BLITZ Juni 215 Konkurrencen spidser til KONKURRENCESITUATIONEN Mindre bilmærker i Danmark udfordrer de største, og vinder markedsandele med forskellige

Læs mere

Salget er 80 pct. af omsætningen

Salget er 80 pct. af omsætningen Marts 2017 Salget er 80 pct. af omsætningen BRANCHEOPDELTE OMSÆTNINGSTAL For første gang opgøres bilforhandlernes omsætning fordelt på varegrupper. Omtrent 81 pct. af deres omsætning kommer fra salg af

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerne afventer... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Brugtvognssalget

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Større leasingbestand

Større leasingbestand September 2016 Større leasingbestand PERSONBILMARKEDET ÆNDRER KARAKTER Selv om hver fjerde nye private personbil er leaset, fylder leasingbilerne fortsat relativt lidt i gadebilledet. Kun seks pct. af

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 BLITZ December 2016 Forbrugertillid

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger September 217 Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger Der har den seneste måneds tid været megen omtale i den offentlige debat om bilafgiftsforhandlingernes betydning for bilsalget. Denne udgave af Blitz

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Bilsalget koncentreres

Bilsalget koncentreres Juni 2017 Bilsalget koncentreres AFGIFTSSYSTEM FAVORISERER STORKUNDER I takt med, at leasing vinder frem, omsættes flere biler på færre hænder. Realiteten er, at de største og mest kapitalstærke flådeejere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012 BILBRANCHEN DECEMBER 212 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Konkurser i branchen... 3 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Nybilsalg: Yderligere fald i vente Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Bilpriserne falder mens værkstedspriserne stiger... 2 Afmatning i omsætningen... 2 Lave konkurstal i branchen... 3 Forbrugerne forventer

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt Oktober 2008 - Ny korttidsindikator forudser yderligere fald - Fortsat stigende priser på eftermarkedet - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt - Forbrugerforventningerne er historisk dystre - Stigende

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningsstigning for bilhandlen... 2 Forbrugerne ser lysere på økonomien... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Brugtbilimport i Danmark

Brugtbilimport i Danmark Juni 2016 Brugtbilimport i Danmark STØRRE BILER DOMINERER BRUGTBILIMPORTEN 16.182 personbiler blev i 2015 brugtimporteret mere end to tredjedele var fra de større segmenter. Den værdibaserede registreringsafgift

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Værkstedspriserne stiger fortsat... 2 Omsætningen i bilhandlen daler... 2 Forbrugerne ser sortere på udviklingen... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere