Velkommen til temamøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til temamøde"

Transkript

1 Velkommen til temamøde

2 Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler og nettomålsordning 20:20-20:40 UDSTILLING OG SPØRGSMÅL 20:40-21:30

3 Om NRGi NRGi s formål er : energiforsyning kommercielle aktiviteter med tilknytning til energi og kommunikation samt øvrige aktiviteter, hvorved den gennem selskabets virksomhed opbyggede viden og kompetence udnyttes

4 Om EL:CON Præsentation af EL:CON: 15 lokationer Omsætning på 590 mio. kr. 640 medarbejdere

5 I aften skal i møde: Thomas Lyhne, projektchef Sille Jakobsen, salgskoordinator Michael Lauersen, energikonsulent Allan Kjær, energikonsulent

6 Introduktion til solceller

7 Solceller - en del af fremtiden

8 Hvad er grunden til at man som privatperson skal overveje at investere i et solcelleanlæg?

9 Solens indstråling

10 Hvordan forventes elprisen at udvikle sig de kommende 10 år?

11 Forventet elprisudvikling Der er forventninger om betydelige prisstigninger på el i Danmark de kommende 10 år Indikation af prisudvikling Højere priser = højere indtægter på el produceret af solcelleanlæg Kilde: Energi Danmark forventet elprisudvikling DK

12 Investering i solceller År Eksempel forudsætninger Indtægterne gør at udgifterne er betalt efter ca. 10 år 6,0 KW bestemmelsen fastholdes Det afhænger primært af de forudsætninger der Indtægten er stigende ved stigende energipriser anvendes omkring solskinstimer, finansiering, elprisens udvikling

13 Hvad er grunden til at man som privatperson skal overveje at investere i et solcelleanlæg?

14 Investering i solceller til gavn for miljøet er en god forretning!

15 Lidt mere om solceller

16 Solcelleanlæg

17 Teknologier Solceller Polykrystallinske Monokrystallinske Tyndfilm HUYNDAI SHARP Solar Frontier Invertere Findes i forskellige modeller, med eller uden transformer Forskellene ses på garanti og virkningsgrader Kan placeres udvendigt eller indvendigt Vejer kg

18 Solcelle-fakta Levetid solceller år Levetid Inverter år 5 års produktgaranti på inverter 10 års produktgaranti på paneler (5 år på tyndfilm) Ydelsesgaranti på paneler er 25 år (80%) Stort set ingen vedligeholdelse Areal op til 50m2 (6kWp tyndfilm) Anlægget er som udgangspunkt dækket af husog indboforsikringer (brand, lynnedslag, tyveri) afklares med eget forsikringsselskab

19 Montage af solceller

20 Hvem kan få solceller Anlægsstørrelsen tilpasses elforbrug Tilgængelig tagflade Tagtype vi monterer på alle typer Taghældning Tagets orientering Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst

21 Familien Strømberg Årligt el-forbrug kwh Parcelhus fra 1976 Tagflade på 100 kvm Tagtype - eternit Taghældning på 30 grader Tagets orientering S-SØ Virkningsgrad på 97% Hyundai Design pakke (sort) Ydelse: Paneler Areal Pris inkl. montering 6 kwp 24 stk. 41m kr. *Standardmontage i NRGi s forsyningsområde

22 BRF

23 Støtte Og fradrag

24 Nettomåleordningens princip ordningen blev gjort permanent i forbindelse med gennemførelsen af lov nr af 21. december 2005 Princippet består i at låne lagerplads hos dit el-selskab

25 Nettomåleordningens princip er forbruget i husstanden mindre end den mængde el solcellerne producerer, gemmes den overskydende el hos elselskabet

26 Nettomåleordningens princip om aftenen og især om vinteren, hvor forbruget i husstanden er større end den mængde el solcellerne producerer, hentes den gemte tilbage fra elselskabet

27 Nettomåleordningen Gælder private husstande herunder: parcelhuse, andelsboliger og sommerhus Private husstande må installere op til 6,0 kw Anlægget skal befinde sig på ejermandens matrikel og være 100% ejet af denne

28 BoligJobPlan 2011 Fradrag for løndelen i udført arbejde Løber fra 1. juni 2011 til udgangen af 2012 Udformes som et ligningsmæssigt fradrag for den del af arbejdet som indebærer lønninger Der kan maksimalt fradrages et beløb på kr. pr. person pr. år i en husstand (Hjemmeboende børn over 18 år og med folkeregisteradresse i husstanden må ligeledes fradrage kr. pr. år) Betaling skal ske via SKAT s TastSelv. Dermed foretages fradrag og selvangivelse automatisk Eksempel En husstand med to ægtefæller har mulighed for at få et årligt fradrag på til kr.

29 Private solcelleanlæg Grøn energi med skattefordele 2012

30 Eksempel familien Strømberg Elmer Strømberg Produktionsleder med årsløn på kr. Else Strømberg Sygeplejerske med årsløn på kr. Øvrige oplysninger 2 hjemmeboende børn på henholdsvis 7 og 9 år. Bor i ejerbolig (villa), Solcellevej 12, i Århus Handelsværdi ejerbolig 2,5 mio. kr., Grundlag ejendomsværdiskat 1,8 mio. kr. Belåning i ejendom kreditforeningslån (flexlån) på 1,8 mio. kr., rente 1% banklån på 0,5 mio. kr., rente 4% Herudover har Elmer et billån på kr. (rente 7%) Årligt elforbrug kwh 2012 Deloitte

31 Årsopgørelse før solcelleanlæg 2012 Deloitte

32 Årsopgørelse før solcelleanlæg 2012 Deloitte

33 Hvilken metode skal familien Strømberg anvende? Deloitte

34 Skatten ved køb af solcelleanlæg Lånet til køb af solcelleanlægget: Renteudgiften fradragsberettiget (skatteværdi fra ca. 33%). Kommer automatisk med på selvangivelsen. Skattemæssig behandling af solcelleanlægget: Der er mulighed for at vælge mellem 2 metoder Regnskabsmæssig metode (erhvervsdrivende) Skatten bidrager til hurtigere afvikling af gælden Ekstra selvangivelsesarbejde ca. 4 felter ekstra at udfylde Udfordringer ved evt. senere salg af ejendom Skematisk metode (privat anlæg) Intet selvangivelsesarbejde Besparelse på eludgift skattefri anvendes til afvikling af gælden Anvendelse af håndværkerfradrag 2012 Deloitte

35 Regnskabsmæssig metode og selvangivelsen - Opgørelse af skattemæssigt resultat - hvor svært kan det være?! kwh Kr. Kr. Indtægter Aflæst produktion ultimo Produktion primo 0 Produktion for året, indtægtsføres med 60 øre x 0,60 = Omkostninger Revisor inkl. moms 0 Øvrige omkostninger ved anlægget 0 Udgifter til reparation og vedligeholdelse af anlægget 0 Afskrivninger Afskrivningsberettiget saldoværdi (se skema fra sidste år, saldoværdi ) 0 Købspris for anlæg købt i året Afskrivningsberettiget værdi Afskrivning mellem 0 og 25%. Såfremt over topskat vælges 25% (33.000) = (33.000) Skattemæssig saldoværdi solcelleanlæg (overføres til næste år) Rubrik 112 (side 3) indsættes følgende tal (29.880) Deloitte

36 Regnskabsmæssig metode og selvangivelsen Selvangivelsens side 3 Rubrik Beløb i kroner Felt nr Er du ophørt med selvstændig virksomhed? Ophørsår: 71 Hvis ja, sæt kryds 131 Den del af indkomstårets lønindkomst mv. (rubrik 11), som vedrører Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver for 2011 Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver for 2012 Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende ægtefælle, før AM-bidrag og før renter Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for opsparet overskud Fradrag for medarbejdende ægtefælle (højst kr.) Renteindtægter i virksomhed Udlodning i virksomhed fra investeringsforening eller selskab, hvor der er indeholdt udbytteskat Ejendomsavance Anden kapitalindkomst i virksomhed Renteudgifter i virksomhed Kontingent vedrørende virksomhed Deloitte

37 Regnskabsmæssig metode og selvangivelsen Selvangivelsens side 4 Virksomhedens CVR/SE-nr. xxxxxx-xxxx Rubrik 300 Beløb i kroner Felt nr 602 Er virksomheden, jf. vejledningen, fritaget for at give regnskabsoplysninger? 301 X Ja Nej efter virksomhedstype 2 nettoomsætning over 25 mio. kr. 3_X_nettoomsætning under kr. Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af det skattepligtige virksomhedsoverskud/- underskud sket med bistand fra revisor? Revisorbistandens art (sæt kryds): 1 revision 2 gennemgang af regnskab (review) 3 assistance med regnskabsopstilling 4 andet Revisorerklæring (sæt kryds): 1 med forbehold 2 med supplerende oplysninger 3 uden forbehold og supplerende oplysninger Ja Nej Forbehold eller supplerende oplysninger fra revisor (sæt kryds): 1 overholdelse af skatte og afgiftslovgivning 2 overholdelse af regnskabslovgivning 3 andet Er der opnået gældseftergivelse eller akkord? 380 Ja X Nej Deloitte

38 Den nye årsopgørelse 2012 Deloitte

39 Den nye årsopgørelse 2012 Deloitte

40 Hvad kommer der ud til muligt afdrag på lån i år 1 Sparet elforbrug (5.200 kwh x 2,10 kr.) Overskydende skat Udgift til køb af el 0 Renteudgift på lån (1.500) Netto likviditet hvad kommer der ind på bogen Deloitte

41 Valg af metode - Administrativt enkelt eller økonomisk optimalt Anlæg: Lån: Person: Pris på anlæg Størrelse på evt. lån Skatteprocent 54% Ydelse på anlæg (kwh) Rente på evt. lån 4% Valgt afskrivningsprocent på anlæg 25% Pris pr. kwh inkl. afgifter 2,10 Løbetid (i år) 10 Stigning i elpris pr. år. 4% Regnskabsmæssig Virksomhedsordning Skematiskmetode opgørelse Den skematiske metode er administrativt mere enkel Til gengæld giver regnskabsmæssig metode mulighed for hurtigere tilbagebetaling af lån/ investering Deloitte

42 Regnskabsmæssig metode og selvangivelsen Praktiske forhold Det bør overvejes at ændre forskudsopgørelsen (nyt skattekort) Kan gøres via TastSelv Henvendelse til SKAT om skift af blanketsæt inden 1. maj 2013 Som erhvervsdrivende omfattet af udvidet selvangivelse Udvidet selvangivelse skal tilvælges hos SKAT Frist for indsendelse er 1. juli året efter Regnskab for virksomheden Anvendelse af virksomhedsordning - krav om div. specifikationer Hjælp til opstart? Deloitte

43 Anvendelse af håndværkerfradrag? Servicefradrag Fradrag for arbejdsløn Ligningsmæssigt fradrag - skatteværdi 43 ca. 33% Regnskabsmæssig opgørelse Afskrivning på anskaffelsessum inkl. arbejdsløn Reduktion for evt. fratrukket del under servicefradrag Skatteværdi af afskrivninger op til ca. 52,5% Skematisk opgørelse Ingen afskrivninger på anskaffelsessum Skattemæssig værdi af afskrivninger 0% Tommelfingerregel Ved regnskabsmæssig opgørelse er det på længere sigt ikke en fordel at anvende servicefradrag I øvrige tilfælde bør servicefradraget benyttes 2012 Deloitte

44 Relevante spørgsmål og svar Moms? Gælder også VE-anlæg Registreringspligt ved omsætning over kr. pr. år Ellers frivillig registrering (dog ikke umiddelbart lønsomt) Sommerhus? Energi-net accepterer montering på sommerhus Skattemæssig behandling endnu ikke helt afklaret i praksis Regnskabsmæssig metode og dagpenge? Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har udtalt, at reglerne ændres, så det er muligt at få både dagpenge og efterløn selv om man har et VE-anlæg. Tjek ved A-kasse først. Regnskabsmæssig metode og pension? Som altovervejende hovedregel er pension ikke påvirket, da der er tale om en passiv aktivitet. Heller ikke nogen påvirkning via indkomst, da metoden giver underskud/små overskud Deloitte

45 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited T:AFD2100/002901/Markedsføring/Solcelleanlæg februar 2012.pptx

46 Hvor stor en investering er der tale om?

47 Solcellepakker Standard SHARP Standard Alu/mørk blå Ydelse: 2 kwp 4 kwp 6 kwp Paneler: 7 stk. 16 stk. 24 stk. Areal: 13 m 2 31 m 2 43 m 2 Pris inkl. montering: kr kr kr. *Standardmontage i NRGi s forsyningsområde

48 Solcellepakker Design Hyundai Design Sort/sort Ydelse: 2 kwp 4 kwp 6 kwp Paneler: 8 stk. 16 stk. 24 stk. Areal: 14 m 2 28 m 2 41 m 2 Pris inkl. montering: kr kr kr. *Standardmontage i NRGi s forsyningsområde

49 Solcellepakker Tyndfilm Solar Frontier Tyndfilm CIS moduler Ydelse: 2,4 kwp 4,2 kwp 6 kwp Paneler: 16 stk. 30 stk. 40 stk. Areal: 20 m 2 37 m 2 50 m 2 Pris inkl. montering: kr kr kr. *Standardmontage i NRGi s forsyningsområde Mere information på eller

50 Hvorfor skal du vælge os Tryghed vi er her også om 25 år Sikkerhed for garanti Professionel rådgivning Vores egne speciel uddannede montører Produkter af høj kvalitet Solide leverandører

51 Tak for jeres opmærksomhed

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere