Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589"

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag kan betragtes som en samlet besparelse 1 - Nedsat lokaletilskud - 80% Gebyr på lokaleudlån - Bilags forslag 2B Nedsat tilskud til selvejende haller pga. gebyr. Bilags forslag 2B Kultur & Fritid Folkeoplysningsrammen - reducering af rammen Fritids- og ungdomsklubber Kultur & Fritid Tilpasning af tildelingsmodellen på klubområdet i forhold til fremmødeprocent Kultur & Fritid Notat: Kan der tænkes betaling ved fremmøde i fritidsklubber i stedet for generel indmeldelse, f.eks. i form af "klippekort", tag en ven med? Kultur & Fritid Notat: Øget forældrebetaling ved at fritidsklubber overgår under Folkeskoleloven. Indgår i forhold til effektiviseringspuljen Kultur & Fritid Notat: Er der områder under udvalget, som ikke er blevet berørt af besparelser? - gennemgang af notat "Kultur og Fritidsudvalgets indsatser " (sag nr.13 på udvalgets møde den 29. marts 2012) Kultur & Fritid Notat: Spejderne - mulighed for samling i færre huse? Kultur & Fritid Notat: ValHallen - vurdering af ressourcer, herunder evaluering af projektet I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

2 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsat lokaletilskud i forhold til de nuværende 91% som er satsen i Greveordningen. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken procent tilskuddet nedsættes med (Se bilag 1 for effekten af de forskellige %- nedsættelser) - Hvis der vedtages en nedsættelse af lokaletilskuddet er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted mellem %. Forslaget er på baggrund af 80%. I alt 335 ( ) 335 ( ) Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) 335 ( ) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Foreninger godkendt til folkeoplysende formål, der ikke kan anvises egnede kommunale lokaler skal ifølge Folkeoplysningsloven have et tilskud på mellem 65% og 100% af deres faktiske lokaleudgifter for deres brug af lokalerne for unge under 25 år bosiddende i kommunen. Greve kommune giver i dag en 91%, og har derfor et besparelsespotentiale, hvis lokaletilskuddet nedsættes. Målgruppe En evt. nedsættelse af lokaletilskud vil primært få konsekvens for de bruger, der nu får 91% af deres udgifter dækket. Disse foreninger vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 2 og 3 estimeres konsekvenser for foreningerne i 3 scenarier, for lokaletilskudsnedsættelse. 2

3 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at nedsætte lokaletilskuddet er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. Afledte konsekvenser Ved at nedsætte lokaletilskuddet vil en evt. effekt være, at flere foreninger måske kunne være interesserede i at blive anvist kommunale lokaler. Ifølge folkeoplysningsloven kan kommunen ikke fratage en forening et lokaletilskud, selvom der evt. skulle være kommet frie egnede kommunale lokaler til efter indgåelsen af foreningens aftale om lokaletilskud. Administrationen vurderer dog ikke at det vil dreje sig om særlig mange foreninger. Men måske kunne der ligge et ekstra besparelsespotentiale i op mod årligt, hvis et par specifikke foreninger ville modtage anvisning til kommunale lokaler. Økonomi og tidsplan Administrationen af et nedsat lokaletilskud vil formodentlig være ganske lig den nuværende administrationsbelastning i og med det blot drejer sig om at ændre en procentsats. Bilag Bilag 1: Oversigt over nedsat lokaletilskud pr. forening og foreningstype (nuværende sats 91%) Bilag 2: Oversigt over de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. Bilag 3: Oversigt over effekten pr. medlem for de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskudet sættes ned. 3

4 Bilag 1 - Oversigt over nedsat lokaletilskud pr. forening og foreningstype (nuværende sats 91%) %-sats Lokale Tilskud Bespar. i forhold til 91% Rideklubber Adamslyst rideklub Greve Rideklub Tune Sportsrideklub Karlslunde Rideklub Kildebrønde Rideklub Følfod Rideklub Strøgården Rideklub Spejderforeninger FDF Karlslunde FDF Mosede FDF Hundige KFUM Greve KFUM Tune KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Blandede foreninger Greve Skytteforening Karlslunde Boule Karlslunde Tennis Sejlklubben Køge Bugt Greve Roklub Aqua Dykkerklub Greve Cykleklub Greve Jagtforening Greve Karate Total Alle beløb i tusinde kr. 4

5 Bilag 2 - Oversigt over de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. Indtæg. Kont. Tilskud Kont. Kont. Kont. Kont. 85% 80% 75% Ungdom Ungdom Senior Senior Antal Samlet Samlet Samlet Motion Elite Motion Elite %- del af Indtæg. Medl. [t. kr.] [t. kr.] [t. kr.] [kr] [kr] [kr] [kr] [%] [%] [%] Rideklubber Adamslyst rideklub Greve Rideklub 78 Tune Sportsrideklub Karlslunde Rideklub Kildebrønde Rideklub 34 Følfod Rideklub 129 Strøgården Rideklub 83 Spejderforeninger FDF Karlslunde FDF Mosede FDF Hundige KFUM Greve KFUM Tune 62 KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe 81 DDS Bøgegruppen Blandede foreninger Greve Skytteforening Karlslunde Boule Karlslunde Tennis Sejlklubben Køge Bugt Greve Roklub Aqua Dykkerklub Greve Cykleklub Greve Jagtforening Greve Karate De manglende oplysninger skyldes, manglende tilgængelighed. 5

6 Bilag 3 - Oversigt over effekten pr. medlem for de implicerede foreninger, der vil blive berørt, hvis lokaletilskuddet sættes ned. 85% 80% 75% 85% 80% 75% 91% 85% 80% 75% Antal kont. stign. Medl. pr. medl. Kont. stig. i % Tilskud i alt pr. medlem [kr] [kr] [kr] [%] [%] [%] [kr] [kr] [kr] [kr] Rideklubber Adamslyst rideklub Greve Rideklub Tune Sportsrideklub Karlslunde Rideklub Kildebrønde Rideklub Følfod Rideklub Strøgården Rideklub Spejderforeninger FDF Karlslunde FDF Mosede FDF Hundige KFUM Greve KFUM Tune KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Blandede foreninger Greve Skytteforening Karlslunde Boule Karlslunde Tennis Sejlklubben Køge Bugt Greve Roklub Aqua Dykkerklub Greve Cykleklub Greve Jagtforening Greve Karate De manglende oplysninger skyldes, manglende tilgængelighed. 6

7 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Gebyr for at låne kommunale lokaler til fritidsbrugere. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken størrelse gebyrer, der evt. bliver vedtaget (Se bilag 4 for gebyrstørrelser samt effekt) - Hvis der indføres disse gebyrer er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted omkring niveau 2B I alt 658 ( ) 658 ( ) Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) 658 ( ) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve et mindre gebyr for udlån af kommunale lokaler af folkeoplysende foreninger, der i dag låner lokaler i Greve Kommune gratis. Beløbene der kommer ind fra sådanne gebyrer må ikke være reel leje samt skal blive i folkeoplysningsområdet. Målgruppe Fritidsbrugere, der nu får stillet kommunale lokaler gratis til rådighed i Greve Kommune vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 5 estimeres konsekvenser for et udvalg af fritidsbrugere, hvor det ses, at det er ganske forskelligt hvad et gebyr ville betyde for fritidsbrugerne sat op imod deres kontingenter, samlede budget samt resultat. - Niveau 2 betyder en fordyrelse på mellem 2 og 16% for de udvalgte foreninger - Niveau 3 betyder en fordyrelse på mellem 3 og 24% for de udvalgte foreninger Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at indføre gebyr på lån af lokaler er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. 7

8 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Afledte konsekvenser Ved at indføre et gebyr på lokaleudlån vil det formodentlig resultere i at færre fritidsbrugere har lokaler stående ubenyttet, så administrationen omkring den årlige sæsonfordelingen vil blive lettere. Hvilket vil være en besparelse i administrativ tid samt være en markant fordel for de foreninger, der vil udvide deres aktiviteter samt nye foreninger, der som det er nu har svært ved at komme i gang pga. ubenyttede men bookede lokaler. Økonomi og tidsplan Hvis det vedtages, at opkræve et gebyr af fritidsbrugerne for at låne kommunale lokaler, vil det medføre en vis mængde ekstra administration. I det kommunens lokalebookingssystem, er der funktioner til både timeoptælling samt prisberegning. Men om det virker 100% i praksis er ikke afklaret. Så der må forventes noget tid på at sætte system og organisation op til en sådan evt. ændring. Og dernæst også noget ekstra administration fremadrettet hvert år til, at kontrollere samt opkræve penge. Det er ganske svært, at forudsige hvad denne administration vil kræve i timer timer det første år samt 100 timer de efterfølgende år er nok ikke højt sat. Forslaget burde kunne implementeres ganske hurtigt, hvis det skulle vedtages. I øvrigt skal det tilføjes, at der inkluderet i de fleste tal er inkluderet et skøn, og at der formodentlig systematisk vil være et par procent mindre effekt end angivet på grund af at ubenyttede lokaler oftere vil blive afmeldt. Bilag Bilag 4: Oversigt over muligt gebyr for lån af kommunale lokaler samt effekt af de forskellige gebyrsatser Bilag 5: Oversigt over konsekvenserne for udvalgte idrætsforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. 8

9 Bilag 4 - Oversigt over muligt gebyr for lån af kommunale lokaler samt effekt af de forskellige gebyrsatser. 5 niveauer af lokalelånsgebyr med underniveau A (hal i Greve Idræts Center (GIC) koster det samme som skolehal) samt B (GIC hal dyrere end skolehal) Niveau GIC-Haller Boldbaner Skolehaller Bassiner Svømmesal Gymnastiksale Bevægerum Tennis Faglokaler Klasselokaler 1A Sk.hal=GIC 5 kr. 3 kr. 5 kr. 6 kr. 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 0 kr. 0 kr. 1B Sk.hal<GIC 6 kr. 3 kr. 5 kr. 6 kr. 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 0 kr. 0 kr. 2A Sk.hal=GIC 10 kr. 5 kr. 10 kr. 12 kr. 7,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 0 kr. 0 kr. 2B Sk.hal<GIC 12,5 kr. 5 kr. 10 kr. 12,5 kr. 7,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 0 kr. 0 kr. 3A Sk.hal=GIC 15 kr. 10 kr. 15 kr. 20 kr. 12,5 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 2 kr. 1 kr. 3B Sk.hal<GIC 20 kr. 10 kr. 15 kr. 20 kr. 12,5 kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 2 kr. 1 kr. 4A Sk.hal=GIC 25 kr. 15 kr. 25 kr. 35 kr. 20 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr. 4B Sk.hal<GIC 35 kr. 15 kr. 25 kr. 35 kr. 20 kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 3 kr. 2 kr. 5A Sk.hal=GIC 40 kr. 20 kr. 40 kr. 50 kr. 30 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 4 kr. 3 kr. 5B Sk.hal<GIC 50 kr. 20 kr. 40 kr. 50 kr. 30 kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 4 kr. 3 kr. Effekt af de forskellige gebyrsatser i tusinde kr. Niveau TOTAL GIC-Haller Boldbaner Skolehaller Bassiner Svømmesal Gymnastiksale Bevægerum Tennis Faglokaler Klasselokaler 1A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC A Sk.hal=GIC B Sk.hal<GIC

10 Bilag 5 - Oversigt over konsekvenserne for udvalgte idrætsforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. Klub Greve Fodbold Greve Gymnastik Greve Tennis Greve håndbold GSB Greve Svøm Udspring Floorball Ju-Jutsu Senior Sport Bordtennis Antal medlemmer Budget Tilskud Resultat Kontingent - Senior Elite 2500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. kr kr. Kontingent - Senior motion 1600 kr kr. 900 kr kr. 900 kr kr kr kr kr. 300 kr kr. Kontingent - Ungdom elite 2000 kr kr kr kr kr kr kr. 700 kr kr. kr kr. Kontingent - Ungdom motion 1600 kr kr kr kr. 900 kr kr kr. 700 kr kr. kr kr. Stigning pr. medl. ved 2A 70 kr. 89 kr. 122 kr. 57 kr. 60 kr. 21 kr. 56 kr. 111 kr. 86 kr. 29 kr. 56 kr. Stigning pr. medl. ved 2B 70 kr. 98 kr. 122 kr. 65 kr. 72 kr. 21 kr. 56 kr. 111 kr. 86 kr. 35 kr. 56 kr. Stigning pr. medl. ved 3A 133 kr. 140 kr. 243 kr. 85 kr. 90 kr. 35 kr. 93 kr. 166 kr. 171 kr. 44 kr. 113 kr. Stigning pr. medl. ved 3B 133 kr. 161 kr. 243 kr. 106 kr. 119 kr. 35 kr. 93 kr. 166 kr. 171 kr. 59 kr. 113 kr. Stigning total ved 2A kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Stigning total ved 2B kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Stigning total ved 3A kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Stigning total ved 3B kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. %-del af budget ved 2A 3,2 % 4,7 % 7,1 % 3,5 % 2,1 % 1,7 % 3,9 % 16 % 7 % 4,1 % 2,8 % %-del af budget ved 2B 3,2 % 5,1 % 7,1 % 4 % 2,5 % 1,7 % 3,9 % 16 % 7 % 4,9 % 2,8 % %-del af budget ved 3A 6,1 % 7,3 % 14,1 % 5,2 % 3,1 % 2,9 % 6,5 % 24 % 14 % 6,1 % 5,6 % %-del af budget ved 3B 6,1 % 8,4 % 14,1 % 6,5 % 4,1 % 2,9 % 6,5 % 24 % 14 % 8,1 % 5,6 % %-del af resultat ved 2A 25,5 % % -142,3 % 126 % 40,9 % -340,9 % 93,6 % 112,5 % %-del af resultat ved 2B 27,9 % % -169,7 % 126 % 40,9 % -340,9 % 112,3 % 112,5 % %-del af resultat ved 3A 39,9 % % -213,4 % 210 % 61,4 % -681,8 % 140,4 % 225 % %-del af resultat ved 3B 46 % % -281,9 % 210 % 61,4 % -681,8 % 187,2 % 225 % 10

11 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur og Fritidsudvalg Budgetområde: Fritid Center: Center for Kultur og Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsat tilskud til de selvejende haller svarende til at brugerne betaler et gebyr for at anvende lokalerne. - Beløbet varier ganske meget alt afhængigt af hvilken størrelse gebyrer, der evt. bliver vedtaget (Se bilag 6 for gebyrstørrelser samt effekt) - Hvis der indføres disse gebyrer er administrationen af den opfattelse af det burde ende et sted omkring niveau 2B I alt 296 ( ) 296 ( ) Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) 296 ( ) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve et mindre gebyr for udlån af lokaler af folkeoplysende foreninger, der i dag låner lokaler i Greve Kommune gratis. Beløbene der kommer ind fra gebyrer må ikke være reel leje samt skal blive i folkeoplysningsområdet. Hvis det vedtages, at indføre et sådant gebyr, vil det i forhold til Greve Kommunes 2 selvejende haller (Tune- og Karlslundehallerne) medføre, at kommunen eller hallerne kan opkræve gebyr fra de foreninger, der benytter de respektive haller. Administrationen anbefaler, at hallerne står for opkrævningen, og at kommunens driftstilskud til hallerne reduceres med et beløb, som svarer til provenuet fra gebyrerne. Målgruppe Nedsættelse af hallernes driftstilskud vil primært få konsekvens for de bruger, der nu får stillet lokalerne gratis til rådighed i de selvejende haller. Disse foreninger vil blive negativt berørt økonomisk af en sådan ændring. I bilag 6 estimeres konsekvenser for foreningerne i 3 scenarier, for hvordan kontingentstigningen fordeles: - Alle medlemmer af hovedforeningen. 11

12 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Alle medlemmer fratrukket svømmerne (der ikke benytter hallerne, og i øvrigt selv vil få ekstra udgift i forbindelse med brug svømmehallen). - Alle medlemmer fratrukket svømmerne og fitness-medlemmerne (For at danne et sammenligningsgrundlag til de foreninger, der vil blive berørt af et evt. gebyr på kommunale lokaler). Om hovedforeningerne vil fordele evt. kontingentstigning ud på fitness-medlemmer ej er ikke til at spå. Men de er i mange sammenhænge ikke helt at sammenligne med gængse foreningsmedlemmer. Kontingentstigningen pr. medlem når man kigger på foreningerne uden svømning og fitness modsvarer i øvrigt ganske pænt kommunens andre foreninger. Institutionernes anvendelse af de selvejende haller betales nu af center for skoler. Om denne rammeaftale skal forhøjes ved et evt. nedsat driftstilskud må besluttes politisk. Administrationen anbefaler, at det evt. nedsatte driftstilskud følger rammeaftalen, så hallerne får samme vilkår uanset brugeren. Fordele og ulemper Fordelen for Greve Kommune ved at indføre gebyr på lån af lokaler er primært, at der dermed tilføres penge til folkeoplysningsområdet. Afledte konsekvenser Ved at indføre et gebyr på lokaleudlån, vil det formodentlig i forhold til den generelle fordeling af kommunale lokaler resultere i at færre fritidsbrugere har lokaler stående ubenyttet. Hvilket vil være en markant fordel for de foreninger, der vil udvide deres aktiviteter samt nye foreninger, der som det er nu, har svært ved at komme i gang pga. ubenyttede men bookede lokaler. Om det vil aflaste administration og frivillige i de 2 selvejende haller samt give bedre mulighed for nye tiltag at komme i gang er svært at bedømme, da administrationen ikke har noget med fordelingen at gøre i de 2 haller. Hvis de selvejende haller kommer til at stå for opkrævningen af gebyret, vil administrationen af en sådan ordning formodentlig være ganske overkommelig, da hallerne og de lokale foreninger har ganske godt styr på hvor meget de bruger hallen. Økonomi og tidsplan Hvis det vedtages, at opkræve et gebyr af fritidsbrugerne for at låne lokaler og deraf afledt tilsvarende nedsat tilskud til de selvejende haller, vil det kræve en genforhandling af selvforvaltningsaftalerne samt en mere detaljeret gennemgang af hallernes benyttelse end der er foretaget til dette prioriteringsrum. Formodentlig vil en sådan aftale i dog kunne strikkes sammen, så der forhåbentlig vil være ganske lidt administration efterfølgende i at administrere denne nedsættelse af tilskuddet. I og med der skal genforhandles vil det nok tage et godt stykke tid før et evt. nedsat tilskud kan implementeres. I øvrigt skal det tilføjes, at der i de fleste tal er inkluderet et skøn, da mange oplysninger for de selvejende haller kun findes lokalt og ikke er tilgængelige for administrationen. Bilag Bilag 6: Oversigt over nedsat tilskud til selvejende haller svarende til gebyr for lån af kommunale lokaler. 12

13 Bilag 6 - Oversigt over nedsat tilskud til selvejende haller svarende til gebyr for lån af kommunale lokaler. 5 niveauer af lokalelånsgebyr med underniveau A (Hal koster samme som skolehal) samt B (Hal dyrere) Niveau Samlet KIF Hal TIF Hal Haller Boldbaner Bevægerum Tennis 1A Sk.hal=GIC [T. 141 kr.] [T. 75 kr.] [T. 66 kr.] 5 kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 1B Sk.hal<GIC kr. 3 kr. 2 kr. 0,75 kr. 2A Sk.hal=GIC kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 2B Sk.hal<GIC ,5 kr. 5 kr. 2,5 kr. 1 kr. 3A Sk.hal=GIC kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 3B Sk.hal<GIC kr. 10 kr. 5 kr. 2 kr. 4A Sk.hal=GIC kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 4B Sk.hal<GIC kr. 15 kr. 7,5 kr. 3 kr. 5A Sk.hal=GIC kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. 5B Sk.hal<GIC kr. 20 kr. 10 kr. 5 kr. Effekt af de forskellige gebyrsatser i forhold til de 2 hallers budget og tilskud. Hal Karlslunde Tune Hallens Budget [t. kr] Hallens Tilskud [t. kr] Fitness kontingent [t. kr] %-del af budget ved 2A 1,5 % 2,3 % %-del af budget ved 2B 1,7 % 2,7 % %-del af budget ved 3A 2,4 % 3,9 % %-del af budget ved 3B 2,9 % 4,7 % %-del af tilskud ved 2A 2,3 % 3,5 % %-del af tilskud ved 2B 2,7 % 4 % %-del af tilskud ved 3A 3,9 % 5,8 % %-del af tilskud ved 3B 4,6 % 6,9 % Konsekvens for de 2 hovedforeninger, hvis der indføres gebyr på lån af kommunale lokaler ved niveau 2 og 3. Forening KIF TIF Medlemmer hovedforening Medlemmer % Svøm Medlemmer % Svøm % Fitness Kont. stigning/medl. Alle Medl. Alle Medl. 2A-Sk.hal=GIC 27 kr. 28 kr. 2B-Sk.hal<GIC 31 kr. 33 kr. 3A-Sk.hal=GIC 44 kr. 47 kr. 3B-Sk.hal<GIC 53 kr. 56 kr. Kont. stigning/medl. %Svøm %Svøm 2A-Sk.hal=GIC 29 kr. 36 kr. 2B-Sk.hal<GIC 34 kr. 42 kr. 3A-Sk.hal=GIC 48 kr. 59 kr. 3B-Sk.hal<GIC 57 kr. 71 kr. Kont. stigning/medl. % Svøm % Fitness % Svøm % Fitness 2A-Sk.hal=GIC 37 kr. 54 kr. 2B-Sk.hal<GIC 43 kr. 63 kr. 3A-Sk.hal=GIC 61 kr. 89 kr. 3B-Sk.hal<GIC 73 kr. 107 kr. 13

14 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Kultur & Fritid Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Folkeoplysningsrammen I alt Alle beløb er i kr. (2013-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2013-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget ,4 Budget ,5 Budget ,4 Budget ,4 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Reduktion af rammen til Folkeoplysende aktiviteter. I rammen indgår midler til: Fællesformål, Tilskud til voksenundervisning, Foreninger, Lokaletilskud, Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Siden 2007 har folkeoplysningsrammen genereret et overskud ved regnskabsaflæggelse. I 2010 lød den på kr. og i 2011 på kr. ( kr. blev godkendt overført og resten blev lagt i kassen.) Grundet den nye Folkeoplysningspolitik og revision af Greveordningen bliver der indført flere tiltag til rammen, bl.a. Udviklingspuljen. Et forsigtigt skøn på en besparelse vil være kr. i Målgruppe Foreninger og aftenskoler, som er tilknyttet Folkeoplysningsloven. Afledte konsekvenser Forslaget er tilknyttet en eventuel besparelse på lokaletilskud til spejdere. Økonomi og tidsplan Pr. 1. januar

15 Notat Tilpasning af tildelingsmodellen på klubområdet i forhold til fremmødeprocenten Fremmøde procenter for klubberne i Greve i I forhold til 2010 viser opgørelsen at fremmødet generelt er øget. Specielt kan det nævnes at klubberne har haft en stor fremgang af medlemmer i 16+ alderen i ungdomsklubben, således at der i denne aldersgruppe et stærkt stigende antal unge i klubberne. I perioden 30/ til 25/ er der foretaget en registrering af fremmødet i klubberne, der viser at der i de 4 uger har været et samlet fremmøde på medlemmer, der er fordelt på de 3 aldersgrupper, klubberne repræsenterer. 9/10 12 år år 16+ år 46 % 32 % 31 % Fremmøde % i forhold til antal indskrevne medlemmer. Fremmødeprocenterne er taget fra Evaluering af klubbernes fremmøde fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den bilag punkt nr. 7. Der skal tages forbehold for at disse procenter ikke kan måle aften- og weekend arrangementer, fester, overnatninger, kolonier samt ture ud af huset og samarbejde på tværs af klubber, hvor børnene besøger hinanden og deltage i aktiviteter på tværs. Den reelle fremmødeprocent er derfor højere, men svær at opgøre præcist, da den elektroniske indtjekning ikke benyttes. Justering af normeringen Til opnåelse af det ønskede effektiviseringsmål på 2 mio. kr. vil der kunne gennemføres forskellige aktivitetstilpasninger, som billiggør klubbernes drift. Klubberne vil kunne nå effektiviseringsmålet ved f.eks. at Koordinere weekendarrangementer og andre arrangementer mellem klubberne Foretage administrative effektiviseringer ved højere grad af fællesadministration Begrænse antallet af samtidige aktiviteter på klubberne. Administrationen vil kunne beregne serviceeffekterne af en sådan reduktion, så de fremgår for hver enkelt klub. Fordele ved at foretage effektiviseringen gennem en aktivitetstilpasning er, at der vil kunne opretholdes en høj dækningsgrad i Greve Kommune, og den forebyggende samt bolig- og socialpædagogiske indsats i kommunen ikke vil lide skade, som det kan risikere at ske ved en stigning i forældrebetalingen. Ulempen er, at det rige tilbud, klubberne har i dag, til en vis grad må reduceres, i det omfang de ikke kan nås ved koordinerende og administrative effektiviseringer. 15

16 NOTAT Konsekvenser ved betaling ved fremmøde/klippekort i stedet for medlemskab af klubber Klubberne har i en periode efter politikernes ønske haft en klippe kort ordning til gæster. Disse klippekort skulle tiltrække nye medlemmer i periode, få udmeldte medlemmer tilbage i klubben. Klippekortene blev delt ud på alle klassetrin. Perioden med klippekort gav meget blandede resultater i klubberne Ønsket om stor tilgang udeblev og forsøget ophørte. Klubberne er opsøgende på mange måder i forhold til nye medlemmer, Man kan til hver en tid i alle klubber komme på besøg uden klippekort eller andet, besøgsgange i klubberne afhænger af den enkelte klub. Normalt 3-5 gange før klubben forsøger at få barnet/den unge meldt ind. Klippekort og enkeltbesøg giver dog ikke den samme påvirkning og støtte til barnet/den unge som et medlemskab. Et medlemskab i klubberne betyder at ALLE medarbejderne kender til det enkelte barn/ung. Klubberne har alle oplysninger på barnet/den unge. Baggrund, faglighed i skolen, kammeratskabs - grupper, familie forhold, diagnoser, særlige hensyn, andre fritidsaktiviteter, kontakt numre, sygdomme mm. Netop derfor kan klubberne arbejde med tidlig forbyggende indsat i forhold til ensomhed, kriminalitet, opretholde kammeratskabs gruppe i samarbejde med forældre og skole. Et medlemskab betyder at barnet /den unge kommer jævnligt i klubben og at klubberne netop derfor kan opsøge/reagere hvis barnet/den unge ikke kommer i klubben i en længere periode. Opdage evt. problemer i forhold til ovenstående afsnit og arbejde med at få det løst. Klubber bruger meget tid til netop det pædagogiske arbejde i forhold til vores medlemmer. Klubberne tilbyder mange slags aktiviteter, deriblandt, ture, rejser, fester, weekender, mm der alle kræver kørsel. Ved et medlemskab i en klub skriver forældrene under på at klubberne må køre med det enkelte barn/ung i forhold til de gældende færdselsregler i vores busser og privat bil, lejede busser. Hvis klubberne ikke har en underskrift må de ikke køre med barnet/den unge, hvilket udelukker fuld inklusion i klubben. 16

17 NOTAT Øget forældrebetaling ved at fritidsklubber overgår under Folkeskoleloven. I Greve Kommunes strategi for håndtering af effektiviseringskravet i 2012 og fremefter, som Byrådet godkendte i februar 2012, indgår at fritidsklubberne overgår som en del af skolefritidsordningerne (SFO II). Konsekvensen af omlægningen fra fritidstilbud under Dagtilbudsloven til skolefritidsordning under Folkeskoleloven vil være at Byrådet frit kan fastsætte forældrebetalingen og dermed opnå en merindtægt. Der er i strategien indregnet et effektiviseringspotentiale ved fritidsklubbernes overgang til SFO på 0,8 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. fra 2013 og ud i årene. Administrationen har med udgangspunkt i det budgetterede pladsbehov og budget i 2012 beregnet hvad forældrebetalingen vil udgøre såfremt der skal opnås en årlig merindtægt på 2 mio. kr. Af Dagtilbudsloven fremgår at forældrebetalingen for klubtilbud maksimalt må udgøre 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter, at der skal ydes økonomiske friplads under hensyntagen til forældrenes indkomst, men ikke søskenderabat. Af Folkeskoleloven fremgår at forældrebetalingen for skolefritidsordninger frit kan fastsættes og at Dagtilbudslovens regler vedr. økonomisk friplads, søskendetilskud mv. for aldersgruppen følges, dvs. at der som udgangspunkt ikke skal ydes søskendetilskud. Men for at den private Idrætsfritidsklub på GIC ligeledes frit skal kunne fastsætte forældrebetalingen skal klubben overgå til at drives efter reglerne gældende for private fritidshjem. Konsekvensen af dette vil være, at der fremover skal ydes søskendetilskud til forældrebetalingen i Idrætsfritidsklubben. Det betyder, at der ligeledes vil skulle ydes søskendetilskud til forældrebetalingen i en evt. kommunal SFO II, såfremt forældrene skal stilles ens, uanset om de vælger en kommunal eller privat ordning. For at opnå en nettogevinst på 2 mio. kr. skal indtægterne samlet øges med ca. 4,4 mio. kr., idet merudgiften til økonomisk friplads vil udgøre ca. 0,4 mio kr. og udgifterne til søskendetilskud skønnes at udgøre ca. 2,0 mio. kr. Dette medfører at forældre betalingen skal hæves til 681 kr. for de årige og 567 kr. for de årige jf. nedenstående tabel. Forældrebetaling i 2012 pr. mdr. i 11 mdr. inkl. søskendetilskud Fritidsklub under Dagtilbudsloven SFOII under Folkeskoleloven Forskel 9/10-12 år (4-6 kl) år (7-9 kl)

18 Den økonomiske virkning af ændringen fra fritidsklub til SFO II vil være forskellig fra familie til familie alt efter om der ydes søskenderabat. Søskendetilskuddet udgør 50 % og forældrebetalingen vil derfor falde for familier hvor der er yngre søskende i dagtilbud. Søskendetilskuddets størrelse for fritidsklub er beregnet med samme procentandel som søskendetilskud udgør af forældrebetalingen for SFO. Kommunens udgift til økonomisk friplads for såvel SFO som fritidsklub udgjorde i 2011 ca. 12 % af indtægten fra forældrebetalingen og søskendetilskud udgjorde 20 % for SFO. Administrationen har ligeledes beregnet hvad forældrebetalingen vil udgøre såfremt der ikke skal ydes søskendetilskud, dvs. hvis den private fritidsklub fortsætter efter reglerne for private klubtilbud eller institutionen kommunaliseres. For at opnå en nettogevinst på 2 mio. kr. skal indtægterne samlet øges med ca. 2,1 mio. kr., idet merudgiften til økonomisk friplads vil udgøre ca. 0,1 mio kr. Dette medfører at forældre betalingen skal hæves til 526 kr. for de årige og 438 kr. for de årige jf. nedenstående tabel. Forældrebetaling i 2012 pr. mdr. i 11 mdr. Fritidsklub under Dagtilbudsloven SFOII under Folkeskoleloven Forskel 9/10-12 år (4-6 kl) år (7-9 kl) Af nedenstående tabel fremgår forældrenes og kommunens procentuelle andel af bruttodriftsudgiften. SFOII med søskendetilskud SFOII uden søskendetilskud Procentuel andel af bruttodriftsudgiften Fritidsklub under Dagtilbudsloven Forældrebetaling 20% 36% 28% Kommunens tilskud 80% 64% 72% I ovenstående beregninger er det forudsat at der i SFO II vil være det samme medlemsantal som i fritidsklubberne. Imidlertid kan virkningen af en øget forældrebetaling betyde et fald i medlemstallene og kommunen vil dermed opnå en større besparelse. Endvidere vil kunne opnås en yderligere merindtægt såfremt forældrebetalingen fastsættes højere end i ovenstående beregninger. Til orientering fremgår af nedenstående tabel en række kommuners takster for fritidseller SFO-tilbud i 2012 for klassetrin. 18

19 Takster 2012 pr. mdr. i 11 mdr. for tilbud til klassetrin Greve Gladsaxe Hillerød Roskilde Helsingør Køge Solrød H.-Taastrup Fritids- og Ungdomsklubber henhører under Kultur- og Fritidsudvalgets område og SFO under Børne- og Ungeudvalget. 19

20 NOTAT Spejdere mulighed for samling i færre huse Det blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. marts besluttet, at administrationen i forbindelse med prioriteringsrum skulle arbejde med flere emner, herunder: Spejderne mulighed for samling i færre huse. Der findes i dag 8 spejderforeninger fordelt i 9 huse, hvoraf 1er en hytte i Hvalsø. Skemaet herunder har på baggrund af BBR set på antallet af kvadratmeter bebyggelse samt antal medlemmer opgjort i Spejdere HUS/adr. BBR m2 Medlemmer u/25 år. FDF Karlslunde Medlemmer i alt M2 pr. medlem Lyren, Karlslunde Mosevej ,41 Nordstjernen, Møllehaven 1B 160 Syvstjernen, Hvalsø 238 FDF Mosede Splinten, Lilleholm ,62 FDF Hundige Larmeren, Skoleager ,45 KFUM Greve Fellowship, Ved Rævebakken ,62 64b KFUM Tune Tinggårdslunden ,39 KFUM Karlslunde DDS Svend Grate Gruppe DDS Bøgegruppen Ørnereden, Agergårdshaven ,98 Godsparken ,46 Bøgehegnet 101, kælderen ,53 I alt ,54 Nogle af bygningerne er ejet og andre er lejet. Administrationen påtænker med Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse - at indgå i dialog med spejderforeningerne, så der kan udarbejdes et større udregningsarbejde med at kvalitetssikre ovenstående og få belyst, om spejderne har mulighed for at samles i færre huse med henblik på besparelse af lokaletilskud. 20

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 144 foreninger har fået tilskud for (150 foreninger i 2015) 2) Medlemstal Der er sket en samlet stigning på 1,2 % på antal medlemmer, der er dog

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Kultur- og Fritids- udvalget

Kultur- og Fritids- udvalget Kultur- og Fritids- udvalget Mandag den 13. august 2007 kl. 16:00 i mødelokale 7 Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch (V) Kai Nielsen (V) Side 181 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer der indgår

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Stærk fritid Stærke unge - på tværs af alder og sammen med andre

Stærk fritid Stærke unge - på tværs af alder og sammen med andre Omlægning af klubområdet Lovgivning Jf. dagtilbudsloven skal byrådet sikre, at dag-, fritids- og klubtilbud m.v. medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik. Klubtilbud m.v. indgår

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

De nye fritidstilbud. En ny folkeskole

De nye fritidstilbud. En ny folkeskole De nye fritidstilbud En ny folkeskole 2 De nye fritidstilbud De nye fritidstilbud Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende dag Målet med folkeskoleremen er, at alle elever skal blive så

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster

Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalgets takster Børne- og Ungdomsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer, der

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud

Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud Scenarier for fremtidige klub og fritidsordningstilbud Scenarie 1 Klub for de ældste FO børn Beskrivelse Scenarie 1 Børn i 0.-4. klasse går i FO Børn i 5.-6. klasse går i klub. Klubtilbud på Karlsminde

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 0 0 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 Center Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 4.01 Kultur 4.02 Fritid 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Borgerservice & Fritid Borgerservice & Fritid Borgerservice

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

Baggrund for gebyrmodel

Baggrund for gebyrmodel Notat vedr. Gebyrpolitik for folkeoplysende foreninger i kommunale klubhuse v.1.2 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 19. august 2009, at arbejde mod en sidestilling af foreninger der

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 150 foreninger har fået tilskud for 2015 (151 foreninger i 2014) 2 af foreningerne er dog i løbet af 2015 blevet fusioneret med en anden forening.

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 Hjørring Kommune nternt notat y, Kultur og Erhverv Sag nr. 00.22.04-A21-1-17 29-12-2017 Side 1. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 aggrund Med nærværende kompetenceplan

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Gebyr for brug af faciliteter - modeller

Gebyr for brug af faciliteter - modeller KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT 03-12-2015 Gebyr for brug af faciliteter - modeller Projektgruppen vedrørende ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede brugere

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er:

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er: NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Sekretariat & Sundhed D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 12. april 2011 J.nr.: 11/3473 Organisering

Læs mere

Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016. Temaer: I alt

Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET. Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016. Temaer: I alt Oversigt over spareforslag på KLUBOMRÅDET Temaer: I alt Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Supplerende forslag: 40.39.S1. Fremtidens klubtilbud scenarie 1a 1,2 1,8 1,8 1,8 40.39.S1. Fremtidens klubtilbud

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2012-15

Ændringsforslag til budget 2012-15 sforslag til 2012-15 Udvalg: BUU Budgetområde: 3.01 Center: Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 401.09.01.18 Tilpasning samt udvidelse af behov til events -95-95 -95-95

Læs mere