Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den punkt 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:"

Transkript

1 Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre udnyttelse af skolernes lokaler uden for skoletiden/fleksibel anvendelse af kommunens lokaler - opsamling Udfører pædagoger opgaver, der fagligt kan udføres af andre faggrupper? Hvad er de økonomiske konsekvenser, hvis børn i fritidsklubalderen, der fortsat benytter special-sfo, skal betale samme takst som alderssvarende børn i klub CB&F Mulighed for klassesammenlægninger i skoleåret 2014/2015 Alternativt forslag til en differentieret indfasning af 1:1 skolen

2 Dagtilbud & Skoler Sagsbehandler Lene Stilling. Dato 16. august 2013 Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Dagtilbudsområdet: Vikardækning i institutionerne finansieres af den enkelte institutions rammetildeling, dvs. der ikke tildeles et særskilt beløb. Ved længerevarende sygdom tilgår sygedagpengerefusionen institutionen. Ovennævnte model vedr. sygdom erstattede tidligere praksis hvor sygedagpengene tilgik en centralt placeret pulje, som finansierede vikarer ved sygdom. Den centralt placerede pulje tilgik kommunekassen ved omlægningen til nuværende model. Institutionerne administrerer selv deres rammemidler og tager dermed selv stilling til hvornår der skal ansættes vikar, samt hvordan udgiften finansieres. Organiseringen i børnehuse har understøttet at der tænkes i fleksible og økonomiske løsninger ved behov for vikarassistance. Skoleområdet Skolerne tildeles midler til vikardækning som en del af deres ressourcetildeling og udgør ca. x% af den enkelte skoles budget til lærerløn. Endvidere har der hidtil været en centralt placeret pulje til finansiering af udgifter i forbindelse med langtidssygdom. Denne pulje fordeles fra 2014 forholdsmæssigt til skolerne. Muligheden for vikardækning ved hjælp af fjernundervisning har tidligere været undersøgt, men vurderes ikke at være muligt såvel af tekniske som undervisningspædagogiske grunde. Særligt i forbindelse med længerevarende fravær er det ikke umiddelbart muligt at finde besparende løsninger såfremt de undervisningsmæssige kvaliteter skal overholdes. Det kan tænkes at det i forbindelse med implementering den skolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne kan opstå muligheder for alternative løsninger for vikardækning.

3 for Byråd og Økonomi 28. august 2013 Fleksibel anvendelse af kommunens lokaler opsamling I forbindelse med Byrådets behandling af Budget formuleredes følgende budgetbemærkning: Byrådet ønsker, at administrationen undersøger hvorvidt kommunens lokaler kan bruges i langt større udstrækning på tværs af serviceområderne, ud fra en tanke om at kommunens lokaler skal være i brug 24 timer i døgnet. Det ønskes endvidere kortlagt, hvordan nye klub/aktiviteteslokaler i Greve Svømmehal, lokaler i GIC samt spejderhytter i højere grad kan udnyttes. Besparelsespotentialet ved bredere udnyttelse eller ved flytning af foreninger fra eksterne lokaler til kommunens egne lokaler skal afdækkes inden 2. kvartal Byrådet besluttede den 27. marts 2013 (punkt 31) at nedlægge et projekt, der arbejdede med konkrete og ambitiøse innovationsidéer vedrørende mere fleksibel anvendelse af kommunens lokaler. Beslutningen var fra administrationens side begrundet i følgende forhold: - Der var ingen erfaringer fra andre kommuner med den radikale løsning, der var målet - Der var ingen færdige It systemer til at understøtte den radikale løsning - Der var på tidspunktet udbredt tilfredshed med lokalebookingsystemet - Der opleves ikke større uopfyldte behov og generelt en bedre udnyttelse af lokalerne end forventet - Det ville kræve en stor kulturændring i organisationen, hvilket vil tage flere år - Der var begrænsede økonomiske potentialer ved at gennemføre løsningen bl.a. grundet merudgifter til bygninger, der skal holdes i drift i længere tid

4 Dagtilbud & Skoler Sagsbehandler Lene Stilling Dato 19. august 2013 Udfører pædagoger opgaver, der fagligt kan udføres af andre faggrupper? I grundlaget for Greve Kommunes ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet indgår at fordelingen af personalet i institutionerne tilstræbes at udgøre 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Alt pædagogisk personale er ansvarlig for og deltager i det pædagogiske arbejde i institutionerne. I de institutioner hvor madordning indgår, er der ansat økonoma/køkkenmedarbejdere. Det pædagogiske personale kan eksempelvis inddrage madlavning eller borddækning som en del af det pædagogiske arbejde med børnene. Fra 2013 er institutionernes budgetter til mindre vedligeholdelsesopgaver overgået til vedligeholdelsespuljen i for Teknik og Miljø og de daglige driftsopgaver udføres af skolernes pedeller. Indkøb foretages af henholdsvis økonomaer/køkkenmedhjælpere i forhold til fødevarer, og af det pædagogiske personale i forhold til pædagogisk materiale.

5 Børn & Familier Sagsbehandler Henrik Belsager Dato 19. august 2013 Hvad er de økonomiske konsekvenser, hvis børn i fritidsklubalderen, der fortsat benytter special-sfo, skal betale samme takst som alderssvarende børn i klub CB&F Det vurderes, at der aktuelt fra næste skoleår vil være 6 børn som vil blive omfattet. Ændringen et indtægtstab for kommunekassen på kr.

6 Dagtilbud & Skoler Sagsbehandler Klaus Bentsen Dato 16. august 2013 Mulighed for klassesammenlægninger i skoleåret 2014/2015 Pr forudses der ikke muligheder for klassesammenlægninger i Greve Kommune for indeværende skoleår 2013/14. For skoleåret 2014/15 kan man på det nuværende elevgrundlag og klassedannelser ikke umiddelbart aflede klassesammenlægninger. Klassestørrelserne kan ændre sig i løbet af indeværende skoleår. Den endelige klassedannelse fastlægges af Børne- og Ungeudvalget regelmæssigt i januar måned forud for skoleåret.

7 Dagtilbud & Skoler Sagsbehandler Klaus Bentsen Dato 28. august 2013 Som et alternativ til fuld indfasning af tablets, er administrationen af Børne og Ungeudvalget blevet bedt om at komme med alternativt forslag med en differentieret indfasning af 1:1 skolen. I nedenstående fremsættes beregning på både konventionel ipad (ipad 4), og på ipad mini. Sideløbende med nærværende notat har administrationen fremsat ændringsforslag til budget , hvor eleverne i fase 2 af 1:1 skolen udstyres med ipad Mini i stedet for konventionel ipad. Kommunens pædagogiske medarbejdere fik i marts udleveret en ipad 4, fordi det var den bedste tablet på markedet på det tidspunkt både teknisk og undervisningsmæssigt. Siden har ipad Mini vist sig som en mindst lige så god enhed af flere grunde: ipad Mini kan teknisk det samme som en konventionel ipad Batteritiden er længere på ipad Mini end en konventionel ipad ipad Mini fungerer også sammen med de eksisterende tavlesystemer, projektorer og AppleTV i klasserne ipad Mini er lige så holdbar som en konventionel ipad, men pakkes alligevel ind i et beskyttelsescover ipad Mini vejer og fylder mindre end en konventionel ipad ipad Mini er nemmere for børn at håndtere end den større konventionelle ipad ipad Mini er billigere end en konventionel ipad Konventionel ipad Beregningsgrundlaget er 30 mio. for fuld indfasning og dækker alle udgifter til enheder, sikkerhedscovers, programmer, klargøring og levering etc. Det er administrationens vurdering, at enhederne forældes efter 3 år, og der efterfølgende skal foretages ny investering. ipad 4 til indskoling, mellemtrin eller udskoling Indskoling (0. 3. klasse) Mellemtrin (4. 6. klasse) Udskoling (7. 9. klasse) Udgift All beløb er i kr. (2014 priser) ipad 4 til enten klasse eller klasse

8 0. 4. klassetrin klassetrin Udgift All beløb er i kr. (2014 priser) ipad mini Beregningsgrundlaget er 23 mio. for fuld indfasning og dækker alle udgifter til enheder, sikkerhedscovers, programmer, klargøring og levering etc. Det er administrationens vurdering, at enhederne forældes efter 3 år, og der efterfølgende skal foretages ny investering. ipad mini til indskoling, mellemtrin eller udskoling Indskoling (0. 3. klasse) Mellemtrin (4. 6. klasse) Udskoling (7. 9. klasse) Udgift Alle beløb er i kr. (2014 priser) ipad mini til enten klassetrin eller klassetrin klassetrin klassetrin Udgift Alle beløb er i kr. (2014 priser) Økonomi Administrationen foreslår, at anlægsudgiften efter indkøb overgår til en 3 årig leasingperiode med en jævn fordeling af udgiften over de 3 år. Skole og it området bidrager ved en reducering i driftsbudgettet på 3.6 mio. kr. pr. år fra 2014 ved fuld indfasning jf. forslaget i prioriteringskataloget. Denne medfinansiering er ikke inkluderet i ovenstående beregninger. Besluttes differentieret indfasning vil medfinansieringen reduceres forholdsmæssigt. Efter budgetvedtagelsen kan den endelige anskaffelsesproces begynde, hvilket betyder, at eleverne vil kunne få udleveret deres tablets i perioden februar marts 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere