Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale makronøgletal. De langstrakte forhandlinger i USA om, hvordan man undgår den finanspolitiske afgrund, skaber dog fortsat nogen nervøsitet. Fed har overraskende sat tal på, hvordan ledigheden og inflationen skal udvikle sig, hvis renten skal forhøjes. Samtidig erstattes det hidtidige obligationsopkøbsprogram ( Twist ) af nye statsobligationsopkøb på 45 mia. dollar pr. måned, hvor virkningerne på pengemængden ikke neutraliseres. Hældningen på den europæiske rentekurve har ikke ændret sig nævneværdigt over den seneste måned, mens kurven i USA er stejlet fra den lange ende efter de nye pengepolitiske lempelser. Statsobligationsrenterne i euroens kernelande er faldet i de seneste måneder, til trods for at der er kommet mere optimisme i markedet. Rentefaldet har været endnu kraftigere i periferien, og rentespændet mellem kernen og periferien er kørt yderligere ind. Internationalt Feds udmeldinger peger i retning af en fortsat stejling af den amerikanske rentekurve ind i 20, og vi venter stadig større rentestigninger i USA end i euroområdet. Der er ikke umiddelbart udsigt til flere rentenedsættelser i euroområdet, men det bliver en hårfin afgørelse, der vil afhænge af nøgletallene. Får vi ikke en moderat bedring i økonomien i de kommende måneder, bliver refi-renten formentlig nedsat igen. De korte eurorenter skal ikke meget længere ned, medmindre ECB nedsætter indlånsrenten. Fixingerne og de 2-årige swaprenter ventes at stabilisere sig tæt på det nuværende niveau. Vores prognose er stort set uændret i forhold til sidste måned, og vi venter i store træk en flad renteudvikling i de kommende 6- måneder. Vi venter ikke flere kvantitative pengepolitiske lempelser i Storbritannien. BoE er dog uden tvivl parat til at lempe yderligere, hvis udsigterne for britisk økonomi forværres. Chefen for Bank of Canada, Mark Carney, bliver ny chef for BoE fra juli 20. Vi venter fortsat en kurvestejling på 6- måneders sigt. Stejlingen vil være mest udtalt i USA og vil især være drevet af de lange løbetider på 10 år og derover. Vores 10-årige prognose ligger over forward-markedet. Skandinavien EUR/DKK har ligget tæt på centralpariteten i november. Der har dog ifølge Nationalbanken ikke været nogen særlig valutaudstrømning i november, og billedet har formentlig ikke ændret sig meget i de første par uger af december. Vi venter, at usikkerheden fortsætter med at falde ind i 20, men der er ikke udsigt til selvstændige danske renteforhøjelser før til foråret. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +m USD EUR GBP DKK SEK NOK KILDE: Danske Bank Markets 10-årige statsrenter Land Spot +3m +6m +m USD TYS GBP DKK SEK NOK KILDE: Danske Bank Markets Redaktører: Senioranalytiker Peter Possing Andersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen

2 Ny renteprognose Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Anders Møller Lumholtz Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Norge... 6 Makro & Renter Chefstrateg Bernt Chr. Brun USA... 7 Makro Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Storbritannien... 8 Makro & Renter Analytiker Anders V. Fischer December 20

3 Renteprognose Prognose for euroområdet En række tillidsindikatorer indikerer, at recessionen i euroområdet er fortsat i 4. kvartal. Vores indikatormodel peger lige nu mod vækst på ca. -0,3 k/k i 4. kvartal. Ifølge såvel PMI-tallene for industrien som det pålidelige tyske Ifo-indeks bundede markedstilliden ud i oktober, og begge viste pæne stigninger i november. Med forbehold for nye negative chok, forventer vi, at tilliden styrkes yderligere i december. Samlet set anslår vi BNP-væksten til - 0,2 k/k i 4. kvartal. Vi forventer, at euroområdet kommer ud af recession primo 20. Inflationen er faldet de seneste måneder og lå i november på 2,2. ECB venter i decemberprognosen en inflation på 1,6 i 20 mod 1,9 i september. Pengepolitik og pengemarked Rentenedsættelse var et meget centralt emne på ECB's møde i december. Peter Praet, et medlem af ECB's styrelsesråd, har efterfølgende forsøgt at dæmpe forventningerne om rentenedsættelser, og han har antydet muligheden for en nedsættelse af refi-renten uden at der ændres på indskudsrenten. Nøgletallene bliver meget afgørende for, om ECB sænker renten i starten af næste år. Hvis vores forventning om en gradvis bedring i økonomien holder stik, kan det gå begge veje. Likviditetsoverskuddet vil aftage, når bankerne ultimo januar får mulighed for at tilbagebetale likviditet fra de 3-årige likviditetstildelinger. Hvis likviditeten falder markant, kan ECB reagere med yderligere pengepolitiske lempelser i februar eller marts. Hvis økonomien svækkes markant, kan ECB overveje at lancere en fundingplan til støtte for bankernes udlån i stedet for at foretage yderligere rentenedsættelser. Vi venter, at ECB holder renten i ro indtil Medmindre ECB sænker indskudsrenten, forventer vi, at 3M Euribor-fixingen vil stabiliseres omkring det nuværende niveau, også selv om ECB måtte sænke refi-renten. Dette er på linje med de nuværende markedsforventninger. De europæiske renter ligger i den nedre ende af intervallet og meget tæt på det historiske lavpunkt. Der er ikke udsigt til de store rentebevægelser på kort sigt. Vi venter let stigende renter, når vi kommer ind i 20, efterhånden som event-risikoen aftager, og den globale vækst tager til. Det skal dog understreges, at potentialet for rentestigninger stadig er relativt begrænset, da Europa vil halte bagefter i forhold til den ventede vending i den globale økonomi, og ECB fortsat hælder mod pengepolitiske lempelser. Vi venter en stejling af rentekurverne i takt med at de lange renter stiger. Vores 6M og M prognose er stort set uændret, men ligger nu højere end forward-markedet. EUR Spot +3m +6m +m ECB 3M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve bp Ændring, bp (h-akse) 19-Nov- 17-Dec- 3-måneders Euribor-rente m Euribor årig EUR swaprente Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct December 20

4 Ny renteprognose Prognose for Danmark Den fortsatte forværring af økonomien i Europa mærkes tydeligt i Danmark, især som følge af eksportnedgangen til de to største markeder, Tyskland og Sverige. På den anden side har privatforbruget vist lovende tegn i 4. kvartal, og Danmark vil muligvis kunne undgå en teknisk recession i denne omgang. Inflationen er fortsat på over to procent, hvilket er et forholdsvist højt niveau for en økonomi med så meget overskydende kapacitet. Med virkning fra januar bør inflationen dog falde forholdsvist markant med omkring et halvt procentpoint, når fedtafgiften ophæves og basiseffekterne fra andre afgifter og den stigning i energipriserne, der skete i begyndelsen af 20, ikke længere kan mærkes. Pengepolitik og pengemarked Kronen har ligget tæt på centralpariteten over for euro i løbet af november. Tal fra Nationalbanken viser dog, at der var meget begrænset valutaudstrømning i november, og vi tror ikke, at billedet har ændret sig meget i de første par uger af december. Vi forventer øget optimisme i markedet på tærsklen til 20, men ser ikke en selvstændig dansk renteforhøjelse før i foråret 20. Nationalbanken holder formentlig renten uændret på 3 måneders sigt, men på 6 måneders sigt venter vi en forhøjelse af udlånsrenten på 20bp til 0,4, mens indskudsbevisrenten ventes forhøjet til 0,0. Nationalbanken vil normalt først intervenere for omkring 5-20 mia. kroner, før de griber til renteændringer. Hvis ECB mod vores forventning nedsætter refi-renten og indlånsrenten med 25bp, vil Nationalbanken sandsynligvis følge med og nedsætte indskudsbevisrenten tilsvarende, men den danske reporente vil blive holdt en smule over nul. Spændet mellem EUR- og DKK-swaps er generelt kørt en smule ind, men det er ikke noget, der har givet anledning til den store dramatik. I den korte ende har 3M CIBOR/EURIBORspændet nærmest bevæget sig sidelæns. EUR/DKK-swapspændet ventes at være relativt stabilt på kort sigt. Vi venter en lille udvidelse i DKK/EUR-swapspændet næste år, når der kommer mere optimisme på markederne, og der igen er udsigt til danske renteforhøjelser. Vores prognoser for løbetider på op til fem år ligger tæt op ad terminsmarkedets. For de lange løbetider ligger vi dog over terminsmarkedet på alle tidshorisonter. DKK Spot +3m +6m +m REPO M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve bp Ændring, bp (h-akse) 19// 17// 3M Cibor-rente 0 0 3m Cibor årig DKK swaprente Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct 4 17 December 20

5 Renteprognose Prognose for Sverige De hårde industrinøgletal til og med oktober (ordrer og produktion) viser en faldende tendens, men er ikke styrtdykket, som tillidsindikatorerne ellers havde lagt op til. PMIindekset for industrien faldt til 43,1 i oktober og klarede sig ikke meget bedre i november (stigning på blot 0,1). Service-PMI lå også igen under 50 i november. Der er ingen tvivl om, at virksomhederne har det hårdt, men vi har alligevel svært ved at forstå, hvorfor PMItallene ligger så lavt. Der er megen tale i medierne om fyringer og stigende ledighed, og man kan da også se af forbrugertilliden, at det nu skaber stigende nervøsitet. Når husholdningerne frygter for arbejdsløshed, vil de normalt holde igen med forbruget. Det vil kun være godt, hvis forbrugerne bliver mere tilbageholdende med at stifte ny gæld, men en negativ udvikling i forbruget er ikke lige det, svensk økonomi har brug for nu. Pengepolitik og pengemarked Årets sidste rentemøde i Riksbanken holdes den 17. december (rentebeslutning offentliggøres den 18.). Spørgsmålet er, hvor stor vægt direktionen vil lægge på udviklingen i husholdningerne gæld set i forhold til den svagere svenske økonomi. Flertallet i direktionen står uden tvivl fast på ikke at acceptere en fortsat stigning i gældskvoten (gæld i procent af indkomst), der i øjeblikket ligger på 170, og de seneste nøgletal indikerer, at gældskvoten blot flader ud i øjeblikket. Samtidig kan Riksbanken formentlig ikke negligere sin vigtigste opgave: at sikre, at inflationen og kapacitetsudnyttelsen stabiliserer sig på et bæredygtigt niveau. Det ser derfor rigtigt ud, når markederne ligger til en rentenedsættelse i december. Samtidig kan der være endnu en rentenedsættelse på vej i februar (markedet ser i øjeblikket en sandsynlighed på 56 for, at renten nedsættes i februar). Givet markedets forventninger til pengepolitikken venter vi ikke den store reaktion, hvis Riksbanken faktisk nedsætter renten (medmindre de også verbalt lægger op til en mere lempelig pengepolitik), mens en uændret rente vil sende de korte renter op. Den svenske rentekurve er relativt flad sammenlignet med den tyske, idet den store mængde likviditet, som ECB har pumpet ud i økonomien, har sendt de korte tyske rente ned i nærheden af nul. Vi ser ikke det store potentiale for en kurvestejling eller højere renter via midtersegmentet, men venter snarere en stejling drevet af højere renter i segmentet fra de 10-årige løbetider og derover. SEK Spot +3m +6m +m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve 2.6 bp Ændring, bp (h-akse) 19// 17// 3M Stibor-rente 3m Stibor 0 0 Oct Jan 10-årig SEK swaprente Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets 5 17 December 20

6 Ny renteprognose Prognose for Norge Der er fortsat gang i norsk økonomi med olieindustrien og byggeriet som de primære drivkræfter. Det er et billede, som de seneste nøgletal i store træk bekræfter. Ifølge en ny undersøgelse fra Norges Statistik med deltagere fra olieindustrien og de olierelaterede erhverv planlægger virksomhederne i disse sektorer at øge investeringerne med omkring 18 fra 20 til 20, svarende til en stigning på 37 fra 20 til 20. Investeringsfremgangen i 20 vil alene tegne sig for omkring 0,8 vækst i norsk BNP. Det norske PMI er nu igen kravlet over 50 efter en serie svage tal, og det peger mod stigende aktivitet. Industriproduktionen voksede hele 4,8 m/m i oktober efter at være faldet 5,6 måneden før. Kreditvæksten lå på 6,9 i oktober, hvilket er på linje med udviklingen i den seneste tid. Der er ingen kreditklemme i Norge. Der er indført nye regler i år, der kræver, at boligejerne mindst skal have en egenkapital på 15. Det lægger en dæmper på boligpriserne, hvilket i realiteten er positivt. Den høje aktivitet i norsk økonomi ser ikke ud til at have den store effekt på prisniveauet. Kerneinflationen var 1,3 å/å i oktober, hvilket var på linje med konsensusforventningen og et godt stykke under inflationsmålet på 2,5. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank offentliggjorde den 31. oktober sin prognose for renteudviklingen i de kommende tre år (i PPR 3.). Den næste renteforhøjelse udskydes et kvartal i forhold til den forrige prognose, og Norges Bank venter nu at forhøje renten til 1,75 engang mellem marts og august 20. Spændet mellem interbank-udlånsrenten (NIBOR) og Norges Banks officielle ledende rente (foliorenten) er faldet betydeligt siden i sommer. Vi mener nu, at spændet er normaliseret, og vi venter ikke større ændringer i spændet i den nærmeste fremtid. De norske swaprenter er høje set i forhold til niveauet i euroområdet, men ligger relativt lavt i forhold til de indenlandske statsobligationsrenter. ne har således fundet en balance mellem disse to kræfter. Vi venter imidlertid, at den generelle udvikling i norsk økonomi vil lægge et opadgående pres på de indenlandske swaprenter. Der er udsigt til et højt udbud af norske statsobligationer næste år, da finansministeriet har bedt om lov til at udstede obligationer for op til 100 mia. norske kroner (lånefullmakten). Det ventes at lægge et opadgående pres på statsobligationsrenterne i 1. halvår 20. NOK Spot +3m +6m +m ON DEP 3M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve 3.5 bp Ændring, bp (h-akse) 19// 17// 3-måneders Nibor-rente 3m Nibor årig NOK swaprente Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Markets 6 17 December 20

7 Renteprognose Prognose for USA Vi forventer en vanskelig periode med hensyn til økonomisk aktivitet i den nærmeste fremtid, hvor der er lagt op til en fortsat styrkeprøve mellem de grundlæggende forbedringer og de negative faktorer, der spiller ind på kort sigt. Når vi ser frem mod næste år, er der gode grunde til, at der langt om længe vil være bæredygtig økonomisk vækst over trend. Effekten af lageropbygningen i 3. kvartal, stor usikkerhed om den førte politik samt de negative virkninger fra Orkanen Sandy trykkede væksten i 4. kvartal. Virkningerne heraf ventes at aftage i 20. En markant skattestigning vil formentlig lægge låg på forbrugsvæksten i starten af det nye år, men derefter tiltager væksten igen. Fundamentet i den private sektor er styrket, boligmarkedet ser ud til at blive en markant positiv faktor, og virksomhedernes tilbageholdenhed i år har medført et investeringsefterslæb. Lav løninflation og et rigeligt udbud på oliemarkedet bidrager til inflation. Pengepolitik og pengemarked Federal Reserve gav på sit møde i december endnu et løft til pengepolitikken, da man fuldt ud erstattede Operation Twist, som udløber i denne måned, med opkøb af statsobligationer, hvor virkningerne på pengemængden ikke neutraliseres. Det vil fra og med januar øge Feds balance med 85 mia. dollar hver måned. Fed sendte dermed et tydeligt signal til markedet om, at man vil fortsætte med obligationsopkøbene, indtil der sker en markant bedring på arbejdsmarkedet. Mere overraskende så satte Fed samtidig præcise tal på, hvor inflationen og arbejdsløshedstallene skal ligge, for at renten sættes op. Dermed erstattes de tidligere datofrister, og det giver Fed et yderligere våben til at holde markedets renteforventninger i skak, også når vendingen i økonomien bider sig fast. Vi tror ikke, at USD Libor-fixingerne skal længere ned i forhold til det aktuelle niveau. Generelt venter vi, at pengemarkedskurven fortsat vil være relativt stabil i prognoseperioden. Dette svarer til forventningerne i forward-markedet. Renterne er steget en smule i de seneste par uger. Udsigterne på kort sigt afhænger først og fremmest af, hvordan forhandlingerne på Capitol Hill skrider frem. Er der tegn på kompromis, vil det blive tolket positivt og sende renterne op. Man skal dog ikke negligere risikoen for, at USA kan falde i afgrunden, og der kan være en del nervøsitet på kort sigt. I 20 venter vi en gradvis stigning i de10-årige renter drevet af den lange ende af kurven, i takt med at den begyndende stabilisering og tegnene på en bedring i de globale makronøgletal bliver stadig tydeligere. Samlet set venter vi en stejling af rentekurven. Vores 6- og -måneders prognose ligger over forward-markedet i det 10- og 30-årige segment og under forward-markedet i det 2-årige segment. Prognoseoversigt USD Spot +3m +6m +m FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 3.0 bp Ændring, bp (h.akse) 19// 17// 3M Libor-rente USD Libor 3m Oct 10-årig USD swaprente Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct December 20

8 Ny renteprognose Prognose for Storbritannien Nationalregnskabet for 3. kvartal viste en stigning i BNP på 1 k/k og Storbritannien har dermed lagt recessionen bag sig. De ledende indikatorer viser dog et mere uklart billede, idet service-pmi, som er faldet uafbrudt siden august, landede på 50,2 i november, og PMI for såvel industrien og byggeriet ligger fortsat under 50. Industriproduktionen faldt med 0,8 m/m i oktober og har nu udviklet sig negativt i tre måneder i træk. Det indikerer også fortsat afdæmpet underliggende aktivitet og peger mod et betydelig fald i væksten i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal. Vi forventer dog en gradvis bedring i væksten i 20. Som forventet gav den britiske finansminister George Osborne i sin budgettale til det britiske underhus udtryk for, at krisen ventes at vare ved til 2018 og vedgik, at Storbritannien formentlig vil komme til at bryde den gældsregel, regeringen har pålagt sig selv, ved at udskyde opfyldelsen af gældsmålet med et enkelt år til De seneste tal viser en inflation på 2,3 å/å, og inflationen er dermed fortsat over inflationsmålet på 2. Vi venter, at inflationen falder gradvist mod 2 i 20. Pengepolitik og pengemarked Den britiske centralbank, Bank of England (BoE), fastholdt på mødet i december målsætningen for opkøb af britiske statsobligationer på 375 mia. pund. Da BoE dog skal overføre modtagne rentebetalinger på obligationerne til det britiske finansministerium, svarer dette i realiteten til en stigning i pengemængden i 20 på ca. mia. pund. Det er ikke sandsynligt, at BoE leverer flere kvantitative pengepolitiske lempelser, hvis britisk økonomi udvikler sig, som vi venter dvs. at vi får en gradvis bedring i væksten, og at inflationen vil ligge over inflationsmålet, men vil være faldende. BoE er dog uden tvivl parat til at lempe igen, hvis de økonomiske udsigter forværres.den nuværende chef for Canadas centralbank Mark Carney er udpeget til at efterfølge Sir Mervyn King som centralbankdirektør i Storbritannien fra juli 20. Med Mark Carneys udtalelse forleden om, at centralbankerne bør overveje mere radikale tiltag til at sende signaler om den fremtidige pengepolitik, bliver det interessant at følge ham på den ny post. Presset på pengemarkedet aftager i øjeblikket. Liborrenterne er faldet løbende siden midten af juni, og vi venter, at de falder lidt endnu. Den britiske rentekurve har fulgt udviklingen på de globale markeder i de sidste par måneder, og renterne har generelt handlet sidelæns. Givet de relativt dystre makroøkonomiske udsigter og den store usikkerhed om udviklingen i USA og euroområdet forventer vi ikke større rentestigninger i de kommende kvartaler. Der er snarere udsigt til, at de britiske renter fortsat vil handle i et relativt snævert interval. Vi venter, at den 2-10-årige rentekurve vil være uændret i de kommende tre måneder, hvorefter den gradvist vil stejle. GBP Spot +3m +6m +m Base rate M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve 3.5 bp Ændring, bp (h-akse) 19// 17// 3-måneders Libor-rente m GBP Libor årig GBP swaprente 0 Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct 0 Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets 8 17 December 20

9 Renteprognose NOK SEK DKK CHF JPY GBP EUR * USD Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet 9 17 December 20

10 Ny renteprognose Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse December 20

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November 20 Ny renteprognose Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Seneste udvikling Den seneste måned har været præget af stigende

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere