Udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygningsbehov på E45 i Østjylland"

Transkript

1 Udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015

2

3 Forord Business Region Aarhus omfatter 11 østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. De 11 kommuner udgør i praksis en funktionel byregion, som på tværs af administrative kommunegrænser udveksler arbejdskraft, arbejdspladser mv. Business Region Aarhus oplever en betydelig vækst i befolkning og arbejdspladser. Sammen med generelt forøgede mobilitetsbehov medvirker dette til en betydelig trafikvækst og afledt trængsel, der hæmmer en fortsat gunstig vækst og udvikling. Hans Nikolaisen, Kommunaldirektør, Randers Kommune Poul Møller, Direktør, Syddjurs Kommune Erik Jespersen, Direktør for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lars Clement, Direktør for Teknik og Kultur, Favrskov Kommune Tom Heron, Direktør for Teknik og Miljø, Horsens Kommune Gregers Pilgaard, Udviklingschef, Silkeborg Kommune Business Region Aarhus har derfor etableret en mobilitetskommission, der skal vurdere den overordnede vej- og baneinfrastruktur i området og komme med anbefalinger vedrørende tiltag og samlede fremtidige prioriteringer på lokalt, regionalt og nationalt niveau, der kan fremme mobiliteten i Business Region Aarhus mest muligt. Mobilitetskommissionen medlemmer er: Niels Højberg (formand), Stadsdirektør, Aarhus Kommune Bente Hornbæk, Stabschef Kultur, Borgere og Planlægning, Skanderborg Kommune Marianne Gjerløv, Chef for Erhverv, By og Viden, Aarhus Kommune Mobilitetskommissionen skal i første omgang vurdere forhold omkring kapacitetsudvidelser på E45 i Østjylland og dernæst forhold omkring den øvrige overordnede trafikale infrastruktur i Business Region Aarhus. Michael Svane, Branchedirektør, DI Transport Niels Buus Kristensen, Institutleder, DTU Transport Transportministeriet har indgået i Mobilitetskommissionens følgegruppe, og har bidraget med faglige input til arbejdet. Susanne Krawack, Chefkonsulent, Concito Udbygningsbehov på E45 i Østjylland 3

4 Business region Aarhus Figur 1. Det store H 4 Udbygningsbehov på E45 i Østjylland

5 Indledning Denne afrapportering indeholder en opdatering og sammenfatning af behovene for en udbygning af E45 til seks spor i Østjylland samt et forslag til en sammenhængende indsatsplan for udbygningen. Det primære input til Mobilitetskommissionens arbejde med E45 og den aktuelle afrapportering er Vejdirektoratets analyser og data i tilknytning til Vejdirektoratets rapport: Udbygning af den østjyske motorvej (E45). Rapport , der blev udarbejdet som led i strategiske analyser af behovet for udbygning af Danmarks infrastruktur. Herudover indgår en række opdaterede og supplerende trafikdata samt overvejelser om udbygning af E45, leveret af Vejdirektoratet. Mobilitetskommissionens eksplicitte vurderinger af den trafikale situation er fremhævet i de enkelte afsnit. BUSINESS REGION AARHUS Afsættet for Mobilitetskommissionens arbejde er Business Region Aarhus rolle som et af landets to vigtigste vækstcentre. I dag bor der ca personer i Business Region Aarhus, og regionen oplever en stærk befolkningstilvækst. Frem mod 2030 forventer Danmarks Statistik således en yderligere vækst i befolkningen på mere end 12 %, der kun matches af udviklingen i Region Hovedstaden og overstiger landets øvrige byregioner. Business Region Aarhus rummer omkring arbejdspladser, hvoraf mere end en kvart million findes i det private erhvervsliv. Området oplever efter finanskrisen en stærk vækst i antallet af arbejdspladser. Siden 2012 har Business Region Aarhus oplevet en vækst på 2,5 % i antal arbejdspladser, mod blot 0,6 % på landsplan. Aarhus alene har oplevet en vækst på 5,3 %, mens København til sammenligning har haft en vækst på 3,3 % i antallet af arbejdspladser. Næst efter hovedstadsområdet er Business Region Aarhus det væsentligste område i landet, når man ser på værdiskabelsen i samfundet. Samlet set står Business Region Aarhus for 11,7 % af den samlede værdiskabelse i Danmark. Værdiskabelsen afspejles bl.a. i eksporten, hvor Business Region Aarhus huser omkring 15 % af landets eksportvirksomheder. Og på industriområdet står virksomhederne i Business Region Aarhus for 20 % af Danmarks samlede industrieksport. Siden 2000 har Business Region Aarhus haft en vækst i andel eksportvirksomheder på 21 %, og er dermed en af landets væsentligste drivere for eksporten uden for hovedstadsområdet. E45 har i en lang årrække udgjort en vigtig forudsætning for den meget omfattende økonomiske udvikling i Østjylland. Manglende fremkommelighed svækker konkurrenceevnen og fører til produktionstab og mindsket vækst i antallet af arbejdspladser. E45 udgør rygraden i hele den vestdanske infrastruktur. Motorvejen udgør både nationalt og regionalt en væsentlig vejforbindelse som en del af det store H med international forbindelse mod og mellem Norden og Tyskland, mellem landsdelene samt som en sammenbinding af rækken af byer, der bl.a. udgør et samlet arbejdskraftopland for erhvervslivet i Business Region Aarhus. Det er Mobilitetskommissionens vurdering, at tilstrækkelig kapacitet på E45 er afgørende for betjeningen af hele Business Region Aarhus, herunder for at kunne tilgodese mobilitetsbehov samt sikre gode vilkår for fortsat erhvervs- og befolkningsmæssig vækst. Og det gælder både for person- og godstransport. Tilstrækkelig kapacitet er også afgørende for den nationale og internationale godstransport og den samlede vækst i Danmark. Udbygningsbehov på E45 i Østjylland 5

6 De aktuelle trafikale problemer på E45 i Østjylland TRAFIKMÆNGDER E45 i Østjylland omfatter en 110 km lang strækning fra Hornstrup nord for Vejle til nord for Randers alle steder med fire spor. Figur 2: E45 i Østjylland HOBRO ØSTJYSK BYREGION INDEHOLDER DATA FRA GEODATASTYRELSEN, DTK/KORT200, 2014 MOTORVEJ E45 SKIVE VIBORG TSA 42 RANDERS SYD 43 RANDERS TSA 99 /MVK GRENÅ TILSLUTNINGSANLÆG OG NR. / MOTORVEJSKRYDS HADSTEN 44 HORNSLET HAMMEL HERNING IKAST VEJLE SILKEBORG TSA 53 SKANDERBORG SYD TSA 56 HORSENS VEST TSA 59 HORNSTRUP HEDENSTED HORSENS FREDERICIA MIDDELFART KOLDING MVK AARHUS NORD 47 MVK AARHUS VEST MVK AARHUS SYD SKANDERBORG ODDER AARHUS ODENSE SAMSØ EBELTOFT NUMMER OG NAVN TSA 38 Purhus TSA 39 Randers Nord TSA 40 Randers C TSA 42 Randers Syd TSA 43 Sdr. Borup TSA 44 Hadsten MVK/TSA 46 Aarhus Nord TSA 47 Viborgvej MVK Aarhus Vest TSA 49 Genvejen TSA 50 Aarhus Syd/Hørning MVK Aarhus Syd TSA 51 Skanderborg Nord TSA 52 Skanderborg Vest TSA 53 Skanderborg Syd TSA 54 Ejer Baunehøj TSA 55 Horsens Nord TSA 56 Horsens Vest TSA 57 Horsens Syd TSA 58 Hedensted TSA 59 Hornstrup 6 Udbygningsbehov på E45 i Østjylland

7 Årsdøgntrafikken varierer mellem køretøjer pr. døgn nord for Randers og mellem Skanderborg og Aarhus. Der er tale om et døgngennemsnit over et år på hverdage kan trafikken på flere strækninger være op til køretøjer flere. Trafikdata er hentet fra opslag på Vejdirektoratets hjemmeside der er tale om gennemsnitstal for forskellige målinger på de enkelte delstrækninger. For E45 som helhed er trafikbelastningen størst ved Kolding, mellem Skanderborg og Aarhus og ved Aarhus og Aalborg. Både ved Vejle, Kolding og i Limfjordstunnellen er der i dag seks spor på dele af motorvejen. Tabel 1: Årsdøgntrafik (Kilde: Vejdirektoratets hjemmeside) Strækning Årsdøgntrafik 2014 Purhus Randers N TSA 38 TSA Randers N Randers C TSA 39 TSA Randers C Randers S TSA 40 TSA Randers S Sdr. Borup TSA 42 TSA Sdr. Borup Hadsten TSA 43 TSA Hadsten Aarhus N TSA 44 MVK Aarhus N Aarhus N Viborgvej / Tilst MVK Aarhus N TSA Viborgvej Aarhus V TSA 47 MVK Aarhus V Aarhus V Genvejen MVK Aarhus V TSA Genvejen Hørning TSA 49 TSA Hørning Aarhus S TSA 50 MVK Aarhus S Aarhus S Skanderborg N MVK Aarhus S TSA Skanderborg N Skanderborg V TSA 51 TSA Skanderborg V Skanderborg S TSA 52 TSA Skanderborg S Ejer Baunehøj TSA 53 TSA Ejer Baunehøj Horsens N TSA 54 TSA Horsens N Horsens V TSA 55 TSA Horsens V Horsens S TSA 56 TSA Horsens S Hedensted TSA 57 TSA Hedensted Hornstrup TSA 58 TSA Udbygningsbehov på E45 i Østjylland 7

8 Spidsbelastningen på E45 når op på ca køretøjer pr. time (begge retninger) f.eks. syd for Aarhus Nord tilslutningen (jf. udtræk fra Vejdirektoratets Mastra system). Der er på flere dele af E45 i Østjylland tale om et relativt stort antal lastbiler, der overstiger køretøjer pr. døgn svarende til de mest belastede steder i landet (jf. data i Vejdirektoratets publikation: Statsvejnettet 2014). Antallet af lastbiler udgør samtidig op til % af den samlede trafikmængde. Udfordringen med den høje andel af lastbiler er, at lastbiler fylder meget i det inderste spor og medvirker til en ujævn afvikling af trafikken, hvilket nedsætter den samlede rejsehastighed. Tæt på de større byer er der markante spidsbelastningsperioder og særlige trængselsproblemer i tilknytning til tilslutningsanlæg bl.a. mellem Skanderborg og Aarhus Syd samt mellem Aarhus Nord og Tilst/Viborgvej. Også trafikmængderne på de større veje tilsluttet E45 har stor indvirkning på den samlede trafikale situation. Det samlede overordnede vejnet (kommunale og statslige veje) i Business Region Aarhus behandles som et særskilt tema i en efterfølgende fase af kommissionens arbejde. TRAFIKKEN PÅ E45 ER STEGET KRAFTIGT Data fra Vejdirektoratet (jf. opslag på Vejdirektoratets hjemmeside) viser, at årsdøgntrafikken på E45 i Østjylland i perioden siden 2000 er steget med omkring 50 % i en række målte punkter det gælder delstrækninger vest for Randers, mellem Aarhus og Skanderborg og vest for Horsens. Der er tale om data fra de delstrækninger i Østjylland, hvor Vejdirektoratet oplyser om historiske data og data vedrører 4 specifikke tællestationer. Tabel 2. Trafikudviklingen siden 2000 på delstrækninger af E45 årsdøgntrafik (Kilde: Vejdirektoratets hjemmeside) Strækning Årsdøgntrafik 2000 Årsdøgntrafik 2014 Stigning siden 2000 Randers C Randers S % Sdr. Borup Hadsten % Aarhus S Skanderborg N % Horsens N Horsens V % På en delstrækning mellem Aarhus N og Viborgvej/Tilst er der tale om en endnu mere markant stigning, på i størrelsesordenen 75 % (Vejdirektoratets hjemmeside). Ændringen her er også påvirket af et ændret rutevalg i forbindelse med Djursland motorvejens udbygning. Der er tale om stigningstakter over gennemsnittet for trafikarbejdet på hele vejnettet og stigningstakter i samme omfang som gennemsnittet for trafikarbejdet på motorvejsnettet. Jf. Vejdirektoratets indekstal er trafikarbejdet på hele vejnettet steget med 12 % i perioden 2000 til 2013 og trafikarbejdet på motorvejsnettet er steget med 48 % (kilde: Vejdirektoratets hjemmeside). Det er endvidere karakteristisk for alle 4 delstrækninger, at der på det seneste perioden er tale om markante stigninger på omkring 10 % i den 2-årige periode. Set over en endnu længere periode er stigningerne meget markante. For eksempel gælder det for strækningen mellem Aarhus og Skanderborg, at årsdøgntrafikken er steget fra til på 10 år ( ) og vil stige fra til formentlig på 15 år ( ) (jf. Vejdirektoratets hjemmeside). Det er karakteristisk for udviklingen i trafikken på E45 i Østjylland, at der over tid er perioder med henholdsvis vækst og stagnation i trafikken, hvilket bl.a. hænger sammen med udviklingen i den generelle økonomiske aktivitet i samfundet. Det er Mobilitetskommissionens vurdering, at trafikudviklingen de senere år indikerer en fornyet stor vækst i trafikken i takt med, at den økonomiske aktivitet øges, herunder ikke mindst i Østjylland. Dette er afgørende for kommissionens påpegning af det aktuelle udbygningsbehov. Figur 3 viser udviklingen på E45, i et snit mellem Skanderborg og Aarhus som et eksempel på udviklingen siden Udbygningsbehov på E45 i Østjylland

9 UDVIKLING I ÅRSDØGNTRAFIK E45 MELLEM AARHUS OG SKANDERBORG Figur 3. Eksempel på trafikudviklingen på E45 i Østjylland (Kilde: Vejdirektoratets hjemmeside) % / år 5% / år % / år 1% / år 6% / år På strækningen mellem Aarhus og Skanderborg er der tale om følgende karakteristiske perioder: meget stor vækst 17 % pr. år moderat vækst 1 % pr. år stor vækst 6 % pr. år stagnation 0 % pr. år stor vækst 5 % pr. år Stigningen i trafikken på E45 dækker umiddelbart både over øget trafik til og fra og gennem regionen samt øget lokaltrafik i Business Region Aarhus. Den markante vækst i befolkning og antal arbejdspladser i Østjylland genererer flere ture lokalt, ligesom der er generelle stigninger i trafikken som følge af velstandsstigning, øget bilrådighed, øget kørsel, m.m. Både udpendling og indpendling i forhold til hovedcenteret i Aarhus har været stigende gennem flere år. Hertil kommer, at de seneste væksttal vedrørende jobs/arbejdspladser viser en kraftig stigning endnu kraftigere end befolkningstilvæksten. Dette vil accelerere pendlingen eller med andre ord behovet for arbejdskraftens bevægelighed og transporten af erhvervslivets produkter. Samlet for Business Region Aarhus gælder, at summen af pendling til og fra de 11 kommuner i regionen i 2013 dagligt udgør ca pendlere på tværs af kommunegrænserne. Heraf er der dagligt ca pendlere (ca. 30 %) på tværs af de ydre grænser til regionen (Kilde: Danmarks Statistik). Hvad angår transittrafik på E45, så gælder, at f.eks. den internationale lastbiltrafik på grænserne mellem Jylland og Norge samt Jylland og Tyskland er steget med henholdsvis 13 % og 18 % i perioden (Kilde: Nordisk Transportpolitisk Netværk: Transportstatistik Vestskandinavien). Udbygningsbehov på E45 i Østjylland 9

10 TRÆNGSEL PÅ E45 ER I DAG BETYDELIG Trængslen på E45 i Østjylland har gennem flere år været stigende. Ifølge analyser i tilknytning til Vejdirektoratets rapport om udbygning af E45: Udbygning af den østjyske motorvej (E45). Rapport og jævnfør Vejdirektoratets publikation: Statsvejnettet 2014, så er der ikke i henholdsvis 2012 og 2013 konkret målt/beregnet såkaldt kritisk trængsel på E45. Dog er der i 2013 målt/beregnet såkaldt stor trængsel på strækningerne mellem Skanderborg S og Aarhus S og mellem Genvejen og Aarhus N se figur 4. Med baggrund i Vejdirektoratets seneste trafiktal for E45 er der de seneste par år konstateret kraftige stigninger i trafikken som tidligere nævnt stigninger på omkring 10 % i perioden (kilde: Vejdirektoratets hjemmeside). Det er derfor Mobilitetskommissionens vurdering, at man på dele af E45 i Østjylland enten allerede kan eller meget snart vil kunne beregne kritisk trængsel. Den faktiske trafikvækst betyder dermed, at kritisk trængsel vil indtræffe tidligere end forudset i Vejdirektoratets prognoser og dermed øge behovet for en udbygning. Figur 4. Målt/beregnet trængsel i 2013 HOBRO SKIVE VIBORG RANDERS GRENÅ 44 HERNING SILKEBORG SKANDERBORG AARHUS EBELTOFT HORSENS SAMSØ VEJLE HEDENSTED MÅLT TRÆNGSEL 2013 Kritisk Stor KOLDING 10 Udbygningsbehov på E45 i Østjylland

11 Trængselsproblemerne beskrives i Vejdirektoratets analyser ved brug af følgende begreber hvor belastningsgraden er beregnet ved at sammenholde trafikken i 100. største time og strækningens teoretiske kapacitet. Dette giver et billede af den gennemsnitlige trængsel i myldretiden. Kritisk trængsel situation med belastningsgrad på 95 % eller derover hastighed reduceret med km/t på motorveje risiko for pludselige stop Stor trængsel situation med belastningsgrad mellem 80 og 95 % hastighed reduceret med km/t på motorveje Begyndende trængsel situation med belastningsgrad mellem 70 og 80 % 70 % belastningsgrad medfører reduceret manøvrefrihed mht. skift af kørespor og et begyndende fald i hastighed REJSETIDER ER FORØGEDE Trængslen på E45 kan også belyses ved hjælp af registreringer af rejsetider. De seneste år har Vejdirektoratet indsamlet GPS data fra køretøjer der benytter E45 data som blandt andet gør det muligt at beregne trafikanternes rejsetider. Ved at sammenholde disse med den skiltede hastighed og ideelle rejsetider kan der opgøres forsinkelser og trængsel på vejnettet. De her anvendte data stammer fra en GPS-database stillet til rådighed af Vejdirektoratet. I figur 5 er vist et rejsetidsindeks for 2013 opgjort for spidsbelastningsperioder om morgenen samt for hver retning på E45 i Østjylland. Rejsetidsindekset angiver her den målte rejsetid i myldretiden i forhold til den mulige rejsetid med den skiltede hastighed. Det fremgår, at der på store dele af strækningen mellem Hadsten og Hornstrup generelt er markant forøgede rejsetider i myldretiden om morgenen. Flere steder er der tale om rejsetider som er forøget med 20 % eller mere. Trængslen eller store rejsetidsforøgelser er især markant om morgenen, ved Tilst/Aarhus Nord og mellem Skanderborg og Aarhus og især i retningen mod nord. Her er rejsetider forøget med op til 60 %. Rejsetidsforøgelsen på den østjyske del af E45 træder også frem, når man sammenligner med andre motorvejsstrækninger. I Vejdirektoratets opgørelser er det primært strækninger i hovedstadsområdet og i Østjylland, som udviser betydende forsinkelser (kilde: Vejdirektoratets GPS database). Figur 5. Indeks for rejsetider i spidsbelastningsperioder om morgenen, 2013 (Kilde: Vejdirektoratets GPS database) REJSETIDSSINDEKS 2013 E45 MOD NORD MORGEN 1,70 1,60 1, ,30 1,20 1,10 1,00 Hornstrup Hedensted Horsens S Horsens V Horsens N Ejer Bavnehøj Skanderborg S Skanderborg V Skanderborg N Hørning Genvejen Tilst Aarhus N Hadsten Sdr. Borup Randers S Randers V Randers N Purhus Udbygningsbehov på E45 i Østjylland 11

12 REJSETIDSSINDEKS 2013 E45 MOD SYD MORGEN Figur 5. Indeks for rejsetider i spidsbelastningsperioder om morgenen, 2013 (Kilde: Vejdirektoratets GPS database) 1,70 1,60 1, ,30 1,20 1,10 1,00 Purhus Randers N Randers V Randers S Sdr. Borup Hadsten Aarhus N Tilst Genvejen Hørning Skanderborg N Skanderborg V Skanderborg S Ejer Bavnehøj Horsens N Horsens V Horsens S Hedensted Hornstrup TRAFIKULYKKER/NEDBRUD km/t 120 Den høje trafikmængde betyder, at der er et betydeligt antal nedbrud og hændelser, herunder trafikulykker, der ofte giver kødannelse og påvirker fremkommeligheden og rejsetiden på E45. Som udtryk for omfanget af nedbrud, så er der på E45 i Østjylland ca. 110 km i 2014 registreret i alt 247 ulykker inkl. alle uheld med materielskade og ekstrauheld (uheld uden politirapport). Der er tale om en stigning i forhold til 2010, hvor der blev registreret 214. Data er hentet ved udtræk i Vejman.dk. Udover konsekvenser for personer og materiel er der som nævnt også tale om større eller mindre tidsmæssige forsinkelser. Tidstab har generelt stor samfundsøkonomisk betydning Figur 6. Tidstab ved nedbrud (kilde: Vejdirektoratets publikation Statsvejnettet 2014) Et eksempel på hvorledes rejsehastigheden kan påvirkes i en meget lang periode ved et konkret uheld med en lastbil fremgår af figur 6. Problemer med trafikafviklingen herunder ved nedbrud forplanter sig visse steder til de øvrige overordnede veje i Business Region Aarhus og hæmmer fremkommeligheden her. Vejdirektoratet og en række kommuner har indgået en aftale om fælles informationer m.m. vedrørende et såkaldt strategisk vejnet. På dette vejnet informeres bl.a. om vejarbejder. Desuden er der etableret faste omkørselsruter, som kan benyttes ved nedbrud/uheld og som i et vist omfang kan begrænse forsinkelser. Mobilitetskommissionen finder, at der er tale om en udmærket koordinering af hvorledes nedbrud kan håndteres under de givne omstændigheder, men ikke et tiltag der grundlæggende håndterer kapacitetsproblemerne :30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 klokken 12 Udbygningsbehov på E45 i Østjylland

13 Prognoser for E45 kritisk trængsel er lige om hjørnet Vejdirektoratets analyser viser, at der frem mod 2020 og 2030 i større og større grad vil opstå kritisk trængsel og betydelige fremkommelighedsproblemer på E45 (Udbygning af den østjyske motorvej (E45). Rapport ). SCENARIER OG VÆKSTFORUDSÆTNINGER I tilknytning til de seneste analyser omkring udbygning af E45 har Vejdirektoratet opstillet forskellige scenarier for den fremtidige trængsel på E45. Trængslen er her opgjort som den beregnede belastningsgrad (kritisk, stor og begyndende trængsel). Der er beregnet scenarier for 2020 og For 2020 er der alene beregnet et lavvækst scenarie, mens der for 2030 opereres med både et lavvækst og et højvækst scenarie. Lavvækst scenariet opererer med gennemsnitlige årlige stigninger i trafikken på knap 1 %, mens højvækst scenariet opererer med gennemsnitlige årlige vækstrater på omkring 1,8 %. Mobilitetskommissionen konstaterer, at disse årlige vækstrater er lavere end den gennemsnitlige vækst på E45 i Østjylland siden 2000 og især væsentligt lavere end den vækst, der er konstateret de seneste par år. S om tidligere nævnt er der på E45 f.eks. mellem Skanderborg og Aarhus stigninger på ca. 5 % årligt i perioden En fortsættelse af denne tendens over en længere årrække vil efter kommissionens opfattelse betyde, at trafikvæksten og dermed trængslen udvikler sig hurtigere end forudsat i de seneste prognoser. Grundlaget for beregning af scenarier er den såkaldte Jylland Fyn trafikmodel og de konkrete fremtidsscenarier er baseret på en beregnet basissituation i Lavvækst scenariet dækker over en samlet 16 % stigning i antal bilture og en stigning på 19 % i biltrafikarbejdet fra 2010 til 2030 nogenlunde svarende til væksten i Landstrafikmodellen. Der er bl.a. taget afsæt i en lavere vækst i nogle år efter 2008 (periode med økonomisk afmatning/krise), sammenlignet med perioden Samlet set er der tale om vækst i store træk svarende til knap 1 % pr. år. Højvækst scenariet omfatter en samlet stigning på 31 % i antal bilture og en stigning på 36 % i biltrafikarbejde fra 2010 til 2030 svarende til vækstforudsætninger i f.eks. Infrastrukturkommissionens arbejder og baseret på den faktiske udvikling Samlet set er der tale om vækst svarende til ca. 1,8 % pr. år. Udbygningsbehov på E45 i Østjylland 13

14 BEREGNET TRÆNGSEL I 2020 VED LAV VÆKST Vejdirektoratets scenarie for 2020 med forudsat lav vækst viser, at der inden for Business Region Aarhus område forventelig vil være kritisk trængsel (belastningsgrad over 95 %) mellem Skanderborg S og MVK (motorvejskryds) Aarhus S. Herudover forventes der stor trængsel (belastningsgrad %) på størstedelen af den øvrige del af E45 inden for Business Region Aarhus område. Figur 7. Trængsel 2020, lav vækst HOBRO 38 RANDERS VIBORG 42 GRENÅ SILKEBORG 47 HERNING EBELTOFT AARHUS SKANDERBORG VEJLE 59 HORSENS SAMSØ HEDENSTED KOLDINGLAV VÆKST TRÆNGSEL 2020, Kritisk Stor ODENSE ANTAGELSE OM TRÆNGSEL I 2020 MED HØJ VÆKST Der indgår ikke i Vejdirektoratets analyser beregninger af trængsel i 2020 under forudsætning om høj vækst. Vejdirektoratet oplyser dog supplerende, at det er vurderingen at et 2020 scenarie, hvor der forudsættes høj vækst, vil vise en trængselssituation der i store træk svarer til et Udbygningsbehov på E45 i Østjylland scenarie med forudsat lav vækst se efterfølgende figur 8. Årlige vækstrater på knap 1 % i 20 år giver således stort set samme resultat som årlige vækstrater på 1,8 % i 10 år. Hvilket vil sige, at forskellene i vækstforudsætninger svarer til en tidsforskydning på ca. 10 år i hvornår der optræder kritisk trængsel.

15 Dette betyder, at der allerede i 2020 formentligt vil kunne opgøres kritisk trængsel på strækninger mellem Ejer Baunehøj og Hadsten og mellem Sdr. Borup og Randers S samt stor trængsel på stort set alle andre strækninger i Business Region Aarhus se figur 8. Baseret på den historiske såvel som den aktuelle trafikudvikling på E45 i Østjylland samt det forhold at der er og forventes en betydelig udvikling i befolknings- og arbejdspladsantal er det Mobilitetskommissionens vurdering, at et højvækst scenarie for 2020 er en mere realistisk beskrivelse af den kommende udvikling inden for Business Region Aarhus område end lavvækstscenariet. BEREGNET TRÆNGSEL I 2030 VED LAV VÆKST Scenariet for 2030 med forudsat lav vækst viser, at der forventelig vil være kritisk trængsel (belastningsgrad over 95 %) på næsten hele strækningen mellem Ejer Baunehøj og Hadsten og mellem Sdr. Borup og Randers S. Herudover forventes der stor trængsel på alle øvrige strækninger inden for Business Region Aarhus område bortset fra to strækninger nord for Randers C. følgende strækninger er udbygget til seks spor: Ejer Baunehøj Aarhus S, Aarhus V Hadsten og Sdr. Borup Randers S. I denne situation forventes der ikke strækninger med kritisk trængsel i Østjylland og udbygningerne forventes således at medføre en markant bedre fremkommelighed på E45 i Dog vil der i samme situation kunne forventes stor trængsel på stort set alle de strækninger i Østjylland som ikke er forudsat udbygget. Vejdirektoratet har yderligere beregnet et særligt scenarie for trængsel i 2030 (ved lav vækst), hvor det er forudsat, at Figur 8. Trængsel 2030, lav vækst, som iøvrigt svarer til trængsel i 2020 ved høj vækst (1,8%p.a) HOBRO 38 RANDERS VIBORG 42 GRENÅ EBELTOFT 46 SILKEBORG AARHUS SKANDERBORG HORSENS SAMSØ VEJLE 59 HEDENSTED KOLDING TRÆNGSEL LAV VÆKST Kritisk Stor Udbygningsbehov på E45 i Østjylland 15

16 BEREGNET TRÆNGSEL I 2030 VED HØJ VÆKST Scenariet for 2030 med forudsat høj vækst viser, at der forventes kritisk trængsel (belastningsgrad over 95 %) på størstedelen af E45 i Business Region Aarhus område. Undtaget er strækninger mellem Genvejen og Hørning, mellem Hadsten og Sdr. Borup samt nord for Randers. På de to førstnævnte vil der være stor trængsel. Figur 9. Trængsel 2030, høj vækst HOBRO 38 RANDERS VIBORG 42 GRENÅ SILKEBORG EBELTOFT 47 HERNING AARHUS SKANDERBORG VEJLE HORSENS SAMSØ HEDENSTED TRÆNGSEL 2030, HØJ VÆKST Kritisk Stor KOLDING BETYDNINGEN AF EN MIDTJYSK MOTORVEJ Vejdirektoratet har også analyseret, hvordan trængslen på E45 vil blive påvirket af et eventuelt anlæg af en midtjysk motorvej. Der er her forudsat en midtjysk motorvej i den korridor som aflaster E45 i Østjylland mest (alternativ B) (Udbygning af den østjyske motorvej (E45). Rapport ). Vejdirektoratet konkluderer, at en midtjysk motorvejs evne til at aflaste E45 i høj grad afhænger af trafikvæksten og gør samtidig opmærksom på, at en midtjysk motorvej først vil kunne aflaste E45 når en fuldt udbygget midtjysk motorvej står færdig. Da der er tale om anlæg af 170 km motorvej, er det Vejdirektoratets opfattelse, at en midtjysk motorvej først vil kunne være realiseret om tidligst 15 år og en midtjysk motorvej vil derfor ikke udgøre nogen realistisk løsning på kort sigt. 16 Udbygningsbehov på E45 i Østjylland ODENSE Det er samtidig Vejdirektoratets vurdering, at selvom en fuldt udbygget midtjysk motorvej i nogen grad vil kunne aflaste E45, så vil der opstå trængselsproblemer på E45, som kun kan løses ved en udbygning af E45. Konkret peger Vejdirektoratet på, at der i 2030 scenariet med lav vækst formentlig i løbet af relativt få år vil forekomme kritisk trængsel igen mellem Skanderborg og Aarhus. Ved højvækst scenariet konkluderer Vejdirektoratet, at en midtjysk motorvej reelt ikke vil kunne bidrage til nogen markant løsning af trængselsproblemerne på E45. Det er således Mobilitetskommissionens klare vurdering, at usikkerheden omkring den fremtidige trafikvækst samt tidsperspektiverne for en fuld udbygning af en midtjysk motorvej betyder, at en midtjysk motorvej ikke kan erstatte en udbygning af E45 til seks spor.

17 Mobilitetskommissionens anbefalinger I Vejdirektoratets strategiske analyse (Udbygning af den østjyske motorvej (E45). Rapport ) konkluderes følgende i forhold til en udbygning af E45: Der vil allerede i dagens situation og i årene frem til 2020 være grundlag for en yderligere udbygning af E45. Fra 2020 til 2030 vil der fortsat være grundlag for en udbygning af E45. Det mere præcise behov vil kunne variere mellem delstrækninger og vil være afhængig af omfanget af trafikvækst. Grundlaget vil eksistere uanset en eventuel beslutning om en midtjysk motorvej, som ikke vil kunne påvirke trafikken på E45 før Efter 2030 kan trafikudviklingen og trængselen på E45 blive påvirket af en evt. midtjysk motorvej men vil i højere grad være bestemt af den langsigtede trafikvækst, som det er vanskelig at spå om. Samtidig skitserer Vejdirektoratet en række konkrete løsningsmuligheder og projekter for fremtidige udbygninger af E45, hvor man etapevis udbygger E45 på de strækninger, hvor trængslen er størst. Mobilitetskommissionen er enig i Vejdirektoratets vurdering af, at der allerede i dag er grundlag for at påbegynde en udbygning af E45 og kommissionen er ligeledes i store træk enig i Vejdirektoratets konkrete udbygningsforslag for E45 i Østjylland. Mobilitetskommissionen vurderer dog, at det er sandsynligt, at trafikvæksten på E45 i Østjylland bliver så høj, at der er behov for en hurtigere udbygning end skitseret i Vejdirektoratets strategiske analyse. Mobilitetskommissionen anbefaler derfor en tidsmæssig proaktiv indsatsplan for det østjyske vækstområde. Mobilitetskommissionen vurderer, at udbygningsbehovet er akut i forhold til de mest belastede strækninger, men på lidt længere sigt vurderer Mobilitetskommissionen, at der er behov for en udbygning af hele E45 til 6 spor i Østjylland fra Vejle til Randers. For at sikre dette, er det kommissionens vurdering, at der snarest bør besluttes en samlet plan for en udvidelse af E45 i Østjylland, der omfatter gennemførelse af VVM undersøgelser for de strækninger, hvor dette er nødvendigt. Baggrunden for anbefalingen om en mere proaktiv strategi skal findes i, at der siden Vejdirektoratets seneste vurderinger og opstilling af udbygningsstrategier kan konstateres en fornyet og kraftig vækst i trafikken på E45 (jf. afsnit 3). I den sammenhæng skal også bemærkes det forhold, at omfanget af tunge køretøjer har en relativ stor negativ betydning for den samlede trafikafvikling. Sammenholdt med den omfattende vækst i Business Region Aarhus og den særlige betydning for landets samlede økonomiske udvikling, er det VEJDIREKTORATETS FORSLAG I FORHOLD TIL E45 I ØSTJYLLAND Frem mod 2020 Udbygning til 6 spor mellem MVK Aarhus S og Skanderborg S (TSA 53) ved inddragelse af bred midterrabat (intern rente på 6-9 %). Forbedring af tilslutningsanlæg: TSA 62 ved Kolding samt TSA 55 og 57 ved Horsens Evt. kørsel i nødspor og forbedring af tilslutningsanlæg på strækningerne Sdr. Borup- Randers S, vest for Aarhus, Skanderborg S -Hornstrup. Undersøgelser er igangsat. Frem mod 2030 Udbygning til 6 spor mellem Ejer Baunehøj og Aarhus S (intern rente på 5-7 %) Udbygning til 6 spor mellem Aarhus V og Hadsten (intern rente på 0-1 %) Udbygning til 6 spor mellem Sdr. Borup og Randers S (intern rente på 3-4 %) På meget lang sigt fra omkring 2030 og måske 10 år frem Hornstrup Horsens N, Horsens N Skanderborg S, Skanderborg S Aarhus S, Aarhus S Aarhus N, Aarhus N Hadsten, Hadsten Randers S, Randers S Randers N (Kilde: Udbygning af den østjyske motorvej (E45). Rapport ) Udbygningsbehov på E45 i Østjylland 17

18 Mobilitetskommissionens vurdering, at behovet for en udbygning af E45 i Østjylland er akut, hvis det ikke skal føre til en svækkelse af konkurrenceevnen og manglende realisering af vækst og arbejdspladser. Vejdirektoratet nævner i de strategiske analyser (Udbygning af den østjyske motorvej (E45). Rapport ), at det kan overvejes at inddrage nødsporet som middel til afhjælpning af trængselsproblemerne på E45 i Østjylland. Det er Mobilitetskommissionens opfattelse, at inddragelse af nødspor bør ses i sammenhæng med de sikkerhedsmæssige og fremkommelighedsmæssige problemer dette kan medføre. Eksempelvis kan der ved nedbrud og ulykker opstå problemer for fremkommeligheden og der kan opstå problematiske manøvrer, når f.eks. køretøjer ikke kan flyttes uden for kørebanearealerne. Hertil kommer, at adgangen for redningskøretøjer forringes væsentligt. Det er derfor Mobilitetskommissionens vurdering, at en inddragelse af nødspor primært bør ses som en midlertidig foranstaltning, der evt. kan anvendes i forbindelse med anlægsarbejderne forbundet med udbygningen af motorvejen til 6 spor, således at det sikres, at der i udbygningsperioden er mest mulig kapacitet. Mobilitetskommissionen peger på en indsatsplan som skitseret nedenfor hvor der hurtigst muligt påbegyndes en udbygning af E45 til 6 spor på den mest belastede strækning mellem Skanderborg og Aarhus, forbedring af nogle tilslutningsanlæg samt udarbejdelse af en samlet plan for udvidelsen. En samlet plan vil således sikre den mest effektive udvidelse af E45, så man både kan mindske de samlede anlægsomkostninger samt generne for trafikanterne. For så vidt angår den første delstrækning Skanderborg S -MVK Aarhus S er der tale om en udvidelse, som Mobilitetskommissionen ikke forventer vil forudsætte en VMM-undersøgelse, idet udbygningen kan foretages i den eksisterende midterrabat. Såfremt udbygningen kan gennemføres uden en VVM undersøgelse, er der et potentiale for at igangsætte udbygningen umiddelbart. Indsatsplanens prioritering mellem delstrækninger tager afsæt i Vejdirektoratets opgørelse af forventede fremtidige belastninger. De enkelte delelementer eller mulige etaper i planen er således tiltag der skal imødegå den forventede kritiske trængsel på de respektive delstrækninger i den rækkefølge de forventes at indtræffe. De interne forrentninger, som Vejdirektoratet indtil nu har opgjort for forskellige etaper i en udbygning til seks spor ligger også bag rækkefølgen i den skitserede indsats, og Mobilitetskommissionen bemærker, at der for udbygning af flere delstrækninger er tale om forrentninger, der understøtter behovet for udbygninger. Kommissionen skal samtidig særligt bemærke, at den anførte lave forrentning for en etape mellem Aarhus V og Hadsten (0-1 %) formentlig vil være højere for en særskilt etape mellem Aarhus V og Aarhus Nord. MOBILITETSKOMMISSIONENS INDSATSPLAN Perioden der påbegyndes: Udbygning til seks spor på strækningen Skanderborg S MVK Aarhus S udbygning i eksisterende midterrabat 532 mio. kr. Udbygning af MVK Aarhus N 50 mio. kr. Forbedring af tilslutningsanlæg ved Horsens (TSA 55 og 57) og ved Hørning (TSA 50) 20 mio. kr. Udarbejdelse af samlet VVM for udvidelse af E45 til 6 spor, fra Vejle til Randers 50 mio. kr. Samlet investering: ca. 650 mio. kr. Perioden der påbegyndes: Udbygning til seks spor på strækningen Genvejen Aarhus N mio. kr. Udbygning til seks spor på strækningen Ejer Baunehøj Skanderborg S 460 mio. kr. Udbygning til seks spor på strækningen Sdr. Borup Randers S 110 mio. kr. Udbygning til seks spor på strækningen Hornstrup Ejer Baunehøj mio. kr. Samlet investering: ca mio. kr. Perioden der påbegyndes: Udbygning til seks spor på strækningen Aarhus N-Hadsten 900 mio. kr. Udbygning til seks spor på strækningen Hadsten-Sdr. Borup 900 mio. kr. Udbygning til seks spor på strækningen Aarhus S/Hørning-Genvejen 280 mio. kr. Udbygning til seks spor på strækningen Randers S-Randers N mio. kr. Samlet investering: ca mio. kr. Den samlede indsatsplan og prioriteringerne fremgår af figur 10. I alt er der tale om en investering på ca. 8,2 mia. kr. i det østjyske motorvejsnet over en 15-årig periode, frem til omkring Udbygningsbehov på E45 i Østjylland

19 Figur 10. Indsatsplan over 15 år HOBRO SKIVE 38 VIBORG TSA 42 RANDERS SYD 43 RANDERS GRENÅ HAMMEL HADSTEN 44 HORNSLET HERNING IKAST SILKEBORG TSA 53 SKANDERBORG SYD 54 MVK AARHUS NORD 47 MVK AARHUS VEST MVK AARHUS SYD SKANDERBORG ODDER AARHUS EBELTOFT TSA 56 HORSENS VEST HORSENS 58 HEDENSTED SAMSØ VEJLE TSA 59 HORNSTRUP FREDERICIA KOLDING MIDDELFART INDSATSPLAN/UDBYGNING E45 ODENSE PÅBEGYNDES PÅBEGYNDES PÅBEGYNDES Udbygningsbehov på E45 i Østjylland 19

20

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet

i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Forsinkelser og regularitet i trafikberegninger og samfundsøkonomiske analyser i Vejdirektoratet Trafikdage, 23. august 2011 Henrik Nejst Jensen Vejdirektoratet SIDE 2 Tidsbesparelser Er normalt sammen

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Fynboernes trafikale trængsler January 5, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 313 Offentligt STRATEGISKE VALG FOR UDVIKLING AF VEJNETTET I JYLLAND Vejdirektør Per Jacobsen FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Vigtigt at understrege: at vi er på

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet

3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet 3. Limfjordsforbindelse 06. feb. 17 3. Limfjordsforbindelse betydning for erhvervslivet v/ Seniorchefkonsulent Annette Samfundsøkonomi+ DI: Samfundsøkonomiske vurderinger skal suppleres med vurderinger

Læs mere

Midtjysk motorvej. Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen. Rapport STRATEGISKE ANALYSER

Midtjysk motorvej. Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen. Rapport STRATEGISKE ANALYSER Midtjysk motorvej Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen Rapport 555-2016 STRATEGISKE ANALYSER Midtjysk motorvejskorridor Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Langsigtet fremskrivning af vejtrafik

Langsigtet fremskrivning af vejtrafik Langsigtet fremskrivning af vejtrafik Indikation af fremtidige problemområder - Hovedrapport Rapport 2 2007 Mogens Fosgerau Camilla Brems Carsten Jensen Ninette Pilegaard Mikal Holmblad Ole Kveiborg Lisbeth

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Hverdagsmobilitet indkøb og fritid -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Business Region Aarhus Kun hver fjerde tur er til arbejde... 3 Hverdagens mobilitet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Udfordringer i transportsektoren frem mod år 2050

Udfordringer i transportsektoren frem mod år 2050 Udfordringer i transportsektoren frem mod år 25 Annette Christensen, DI Mette Bøgelund, Incentive Partners Trafikdage på Aalborg Universitet 21 ISSN 163-9696 1 Indledning DI er ved at udarbejde en vision

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Infrastruktur og arbejdstid

Infrastruktur og arbejdstid Infrastruktur og arbejdstid SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Agenda Formål og fokus Resultater Perspektivering 2 Formål Vi ønsker at

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk

NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 29. september 2012 Til Trængselskommisionen og Transportministeriet Vedrørende: TRÆNGSELSINDIKATORER

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere