ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012

2 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 kl. 10:00 på Vojens/Skrydstrup Lufthavn, mødelokalet lufthavnsbygningen. Praktisk info om Vojens/Skrydstrup Lufthavn Vi har arrangeret godt flyvevejr og håber at så mange som muligt kommer flyvende. Åbning: PPR: Tankning: Landingsafgift : DMU har aftalt åbning af lufthavnen. DMU har fået tildelt følgende PPR kode: 032HL. Skriv koden på flyveplanen, så har du automatisk indhentet PPR. Der kan tankes Avgas med Dankort. 112,50 kr. inkl. moms - under 2000 kg. Program: Dagsorden: 10:00-10:20 Kaffe & Rundstykker 10:30-12:20 Rundvisning og orientering om F16 12:30-13:00 Frokost 13:00 - ca. 15:00 Repræsentantskabsmøde 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Kontrollantordningen 5. DMU Forsikring 6. Regnskab Indkommende forslag 8. Budget, herunder kontingent 9. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: John Madsen (genopstiller ikke) Paul Harrison (genopstiller) Ivan Svendsen (genopstiller) - 1 bestyrelsesmedlem (2 år) - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 10. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt Vedtægterne - sidst ændret i 2011 Findes på hjemmesiden under punktet Om DMU /vedtægter Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemsklubberne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk ved ændringer i klubbestyrelsen altid at meddele DMU, hvem klubbens tegningsberettigede er jvf. 13. Jvf. 9 skal klubbernes repræsentanter møde med skriftlige fuldmagter underskrevet af formanden for flyveklubben. Disse ombyttes ved mødet med stemmesedler. Repræsentanter kan kun repræsentere egen flyveklub Tilmeldelse er - af hensyn til frokosten - nødvendig senest fredag den 13. april til sekretariatet på tlf eller helst klub vis.

3 3 Uden tilmelding vil der ikke blive serveret frokost dette i bestræbelser på at minimere omkostninger. Klubmedlemmer ud over repræsentanterne er også meget velkomne! Bestyrelsen 2011/2012 Formand Knud Nielsen Horsens Flyveklub Næstformand Hjalmar Nielsen Haderslev Flyveklub Kasserer John Madsen Randers Flyveklub Best. medlem Paul Harrison Holbæk Flyveklub Best. medlem Ivan Svendsen DMU Ringsted Best. medlem Kim Jensen Roskilde Flyveklub Best. Medlem Henning Romme Lolland-Falster Motorflyveklub 1. Suppleant Louis Rovs Hansen Sæby Flyveklub 2. Suppleant Jacob Pedersen Haderslev Flyveklub Revisor (intern) Eigil Jespersen Revisor (ekstern) Kresten Dalum Ejstrupholm flyveklub Partner Revision Brande Stabsfunktioner: Forretningsudvalg: Kontingentopkrævning: WEB redaktion: Medlemsregistrering DMU Sekretariatet Formand, næstformand og kasserer John Madsen Merete Strandberg /Knud Nielsen Merete Strandberg Merete Strandberg DMU-udvalg: FAI crew cards: Uddannelsesudvalg: PR-udvalg/ Mini Guide: Teknisk Udvalg: Turflyvning: Unionshåndbog Knud Nielsen Hjalmar Nielsen, Henning Romme Merete Strandberg Paul Harrison Paul Harrison /Henning Romme Merete Strandberg,Sekretariatet DMU repræsentation i nationale organisationer: KDA/SLV Teknik &Luftrumsudvalg: Trafikstyrelsen Gebyrudvalg: KDA Repræsentant Friluftsrådet KDA, Uddannelsesudvalg: KDA, PR-udvalg: Rådet for større flyvesikkerhed SLV Kontaktudvalg Internationale relationer: NCM (Nordic Coordination Meeting) Europe Air Sports og EASA European Powered Flying Union Paul Harrison Knud Nielsen Louis Rovs Hansen Henning Romme Ivan Svendsen Hjalmar Nielsen Knud Nielsen, Merete Strandberg, Henning Romme Knud Nielsen, Vagn Jensen Knud Nielsen Knud Nielsen / Merete Strandberg

4 Medlemsoversigt pr 31 December Klub Medlemmer Stemmer +/- Medlemmer Stemmer Medlemmer Medlemmer Allerød Flyveklub Alssund Flyveklub Beldringe Flyveklub Billund Motorflyveklub Bornholms Flyveklub Brædstrup Flyveklub Ejstrupholm Flyveklub The Jet Pilots Club Fyns Flyveklub Grenå flyveklub Haderslev Flyveklub Midtjysk Aero Sport Herning Motorflyveklub Holbæk Flyveklub Horsens Flyveklub IBM Klubbens Flyvesektion Kalundborg Flyveklub Vamdrup Flyveklub Flyveklubben Lolland-Falster Læsø Flyveklub DMU Ringsted Nordals Flyveklub Nordvestsjællands Flyveklub Politiets Flyveklub Randers Flyveklub Roskilde Flyveklub Samsø Flyveklub Sindal Flyveklub Skive Motorflyveklub Sæby Flyveklub Tønder Flyveklub Viborg Flyveklub Ølgod Flyveklub Aarhus Flyveklub Thisted Flyveklub Bellanca Klubben Flyveklubben Bluair Midtjysk Flyveklub OYIBM-Føroyar Aarhus Air Club AE-Pilotclub Ærø Flyveklub Helikoptergruppen Ekstraordinære DMU medlemmer I alt 43 Klubber

5 Bestyrelsesarbejdet 5 Medlemssituationen Økonomi Bestyrelsen har i den forløbne periode afholdt 8 møder. Derudover har der naturligvis været livlig aktivitet med deltagelse i udvalg, møder samt en intensiv informationsudveksling via . I det forløbne år er der optaget nye klubber så vi nu er oppe på 43 klubber og vi har får stadig henvendelse fra klubber der ønsker optagelse i DMU, en meget glædelig udvikling. Vi har, som man ved, afholdt ikke mindre end 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder, det første på grund af, at en medlemsklub anfægtede lovligheden af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og det andet for at orientere om forhandlingerne med KDA og KZ&V problematikken. På det sidste repræsentantskabsmøde fik bestyrelsen mandat til at fastholde opsigelsen af overenskomsten med KDA men samtidig også opfordring og mandat til at søge en løsning så DMU kunne forblive medlem af KDA. Efterfølgende lykkedes det bestyrelsen at få en tilfredsstillende aftale med KZ&V og derfor valgte bestyrelsen enstemmigt at trække opsigelsen af overenskomsten med KDA tilbage. Vi har nu en løsning, ikke den bedste, men den næstbedste, som forhåbentlig styrker motorflyvningens vilkår. Hele dette forløb har lagt beslag på en urimelig stor del af bestyrelsens tid og vi ser nu frem til at tage fat på andre opgaver til glæde for motorflyvningen Det er med stor glæde vi ser medlemstallet går frem, og der er enkelte klubber der går markant frem. Som det ses på oversigten er vi nu 1192 medlemmer og der er stadig tilgang. Årets topscorer er igen Roskilde Flyveklub med en stigning på 31 medlemmer, fulgt af Midtjysk Flyveklub med 13 nye medlemmer. I medlemsoversigten ses også at de ekstraordinære medlemmer i DMU er faldende. De ekstraordinære medlemmer er personer som ikke har mulighed for at indmelde sig i en lokal klub f. eks. på grund af stor afstand til en af vores medlemsklubber, men som alligevel gerne vil være medlem af DMU. Vi henviser altid sådanne medlemmer til nærmeste flyveklub før vi accepterer dem som ekstraordinære medlemmer. Desværre er der langt igen før vi får en organisationsprocent på et højt niveau; Vi repræsenterer stadig kun lidt mere end halvdelen af PPL indehavere i Danmark, men det går støt fremad i den rigtige retning. Der er Flyveklubber som viser det kan lade sig gøre at få nye medlemmer og opfordringen skal være at alle flyveklubber gør en meget aktiv indsats til at hverve medlemmer. Det bliver mere og mere attraktivt at være medlem af DMU da vi stadig får flere medlemsfordele på hylderne. Vi har en sund økonomi i DMU, selvom økonomien i år er noget mere belastet end tidligere år. Vi er i år landet med et underskud på kr , mod et overskud sidste år på kr , hvilket hovedsageligt skyldes to væsentlige faktorer, der er indtruffet i løbet af regnskabsåret.

6 Stabsfunktioner Klubformandsmøde 6 For det første blev spørgsmålet om vor tilknytning til KDA årsag til en del omkostninger til flere bestyrelsesmøder, møder med KDA samt to ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Alt sammen med store ekstraudgifter til følge. For det andet viste det sig helt nødvendigt og tiltrængt at opnormere bemandingen på Unionskontoret til fuldtids beskæftigelse, som også blev drøftet på sidste års repræsentantskabs- møde, med en væsentlig udgiftsforøgelse til følge. Til gengæld er det lykkedes at holde øvrige møde- og udvalgsudgifter en del under det budgetterede, og derved medvirket til at begrænse underskuddet. Resultatet må derfor siges at være acceptabelt. I forbindelse med opkrævning for 1. halvår 2012 har vi modtaget henvendelser fra klubber/medlemmer om at det er en voldsom kontingent stigning, stigningen er på 130 kr. men man skal også være opmærksom et højt aktivitetsniveau i DMU og at der også er kommet flere varer på hylden, bl.a. sprogtest som skønsmæssigt har sparet hvert enkelt medlem hvad der svarer til 2-3 års DMU kontingent. Til dato har 500 certifikatindehavere aflagt 800 sprogtest, det svarer til en samlet besparelse på ca kr. Hertil kommer at der fortsat er en del som mangler at aflægge sprogtest. Stabsfunktionerne er som det ses på oversigten. FAI Air Crew Card, der er gratis for DMU medlemmer, giver gode rabatter på hotelophold, bil leje, mv. Kortet er ligeledes godt som legitimation i lufthavne, hvor der på grund af stigende sikkerhed kræves billede på legitimationen. Air Crew Card fremstilles nu elektronisk så billede er kun nødvendigt ved første udstedelse og gerne digitalt billede med minimum 300 DPI. Størrelse 26x32 mm.. Den. 29 oktober afholdtes kombineret formandsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 10 klubber var repræsenteret. Det blev et godt og konstruktivt møde med en god debat. Der henvises til protokollen fra mødet, der kan findes på DMU s hjemmeside under menuen Arkiv Budget for 2012 blev forelagt til orientering for klubberne. Fly forsikring Vi skal her i beretningen ikke trætte jer med det forløb vi har været igennem med Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn, det kan I læse alt om på DMU s hjemmeside, men kun konstatere at samarbejdet med Forsikringsmæglerne er ophørt. DMU har pt. en forsikringsaftale med Sirius der, i de fleste tilfælde, er den billigste forsikring på det danske marked og vi skal opfordre til at alle flyejere tager et tilbud hjem fra Sirius i forbindelse med fornyelse af flyforsikringen. Du finder de formularer der skal indsendes for at få et tilbud på DMU s hjemmeside. Der er her tale om en forsikring med mere individuelle kasko præmier baseret på piloterfaring og skadeshistorik. Husk ved sammenligning af præmie at tage højde for at der ikke er bonus det første forsikrings år i Sirius, det kommer ført andet år ved skades fri flyvning. Det betyder dog ikke at DMU ikke stadig samarbejder med andre

7 Brændstofudvalg Rabataftaler Konkurrenceudvalg DMU unionshåndbog 7 forsikringsselskaber hvor det er hensigtsmæssigt, i øjeblikket er vi i samarbejde med QBE ved at se på muligheden for at udvikle en særlig personforsikring til piloter. En forsikring der f.eks. kunne komme til at indeholde hjemtransport af fly ved sygdom og dårligt vejr. Men mere om det tilbud når og hvis det lykkedes at få noget sat sammen der er perspektiver i. Der er såmænd ikke sket det store i forhold til brændstofafgiften når der er tale om almindelig GA-flyvning. SKAT rundt omkring i landet har stadig problemer med at finde ud af reglerne, når et DMU medlem søger fritagelse for afgiften, men det løser sig som regel når enten DMU eller KDA kontoret tager fat i den lokale sagsbehandler i SKAT. Til gengæld er der godt nyt i forhold til flyslæb og faldskærmsflyvning, idet SKAT har tabt en sag i Landsskatteretten der betyder, at det bliver muligt med tilbagevirkende kraft at få refusion for brændstofafgifterne i forbindelse med flyslæb og sandsynligvis også faldskærmsflyvning. Kendelsen fra Landsskatteretten fastslår at flyvning med slæbefly er at opfatte som erhvervsmæssig flyvning med henblik på transport af personer og gods. Det har haft som konsekvens at SKAT har udstedt et såkaldt styresignal der forklare dette. Vær opmærksom på at der skal anmodes om genoptagelse senest 6 måneder efter at styresignalet er publiceret, hvilket skete den 28. februar Har nogen DMU klubber brug for hjælp til at finde det såkaldte styresignal så kan man som altid henvende sig til DMU kontoret og få hjælp. DMU arbejder kontinuerligt på at udvide rabatmulighederne for vores medlemmer. Ud over de allerede eksisterende aftaler, som kan findes beskrevet på DMU s hjemmeside, så er vi for tiden i gang med forhandlinger med et landsdækkende benzinselskab med henblik på en rabataftale på 100LL til DMU s medlemmer. Forhåbentligt har vi aftalen på plads til repræsentantskabsmøde, så vi kan præsentere den nye aftale der og i god tid inden vores flyve højsæson starter. Her en opfordring til at benytte de rabataftaler DMU har, kun på den måde kan vi sikre os at fastholde de eksisterende aftaler og få forhandlet nye på plads. Selvom rabataftaler for DMU medlemmer ikke er en af DMU s kerneydelser, så vil det alligevel være dumt ikke også at få det med til DMU s medlemmer hvis det er muligt. Der henvises til DMU Sport s hjemmeside Der arbejdes fortsat på at få Unionshåndbogen revideret og lagt på vores hjemmeside og rettelser vil i fremtiden blive udsendt elektronisk. Når dette læses er det formodentlig sket.

8 Turflyvning 8 Den årlige DMU tur gik i dette år til Mariehamm på Ålandsøerne. Der var arrangeret mellemlanding på Vestervik flyveplads og de lokale havde foranlediget både spise og drikke samt pressedækning. Den artikel, der blev bragt i avisen omtale trafikken som sammenlignelig med Chicago O Hara lufthavn og vi blev omtalt som dansk invasion der dog ikke denne gang brændte byen ned. Artiklen kan ses på hjemmesiden under DMU tur Vejret viste sig fra den flotteste side og det blev et par fantastiske dage. Stor tak til arrangørerne Paul Harrison og Henning Romme Kontaktmøder mellem Trafikstyrelsen og Unionerne DMU deltager 2 gange årligt i Trafikstyrelsens kontaktmøder, hvor også repræsentanter for svæveflyvning, ultralet flyvning, ballonflyvning, faldskærmsspring, KZ- & Veteranfly Klubben samt KDA er indbudt. I årets løb har DMU afholdt uformelle og formelle møder med Trafikstyrelsens (TRS) medarbejdere og ledelse. Vi oplever fortsat et godt og konstruktivt samarbejde med Trafikstyrelsen. Kontaktmøderne er af stor værdi, idet vi her har mulighed for at fremlægge emner af principiel karakter, som vedrører motorflyvningen og dette i et fora hvor Trafikstyrelsens ledelse også er repræsenteret. Spørgsmål og synspunkter i forbindelse med kontakt til Trafikstyrelsen som bruger behandles, med undtagelse af person sager og emner der vedrørende gebyrer. Gebyrerne behandles i gebyrudvalget, hvor DMU også er repræsenteret ved Knud Nielsen. Kontaktmøderne er meget konstruktive, til trods for at DMU ikke altid deler synspunkter med Trafikstyrelsen. I 2011 deltog Knud Nielsen, Jacob Pedersen, Henning Romme og Merete Strandberg i kontaktmøderne, som repræsentanter for DMU/AOPA. Nedenstående emner med relevans for motorflyvning blev behandlet: AIC39/99. Kalenderbestemt overhaul af propel, AIC 39/99. Trafikstyrelsens manglende bekræftelse for modtagelse af skriftlige henvendelser og orientering om forventet behandlingstid og tilbagesvar. Gentagelse af EASA-bestemmelser i nye BL'er. F.eks. BL 1-1 og BL 1-2. Uacceptable stramninger for privatflyvningen i BL 1-1. Spørgsmål om, hvornår den annoncerede synergi i forbindelse med indlemmelse af SLV i Trafikstyrelsen forventes at resultere i lavere gebyrer for luftfarten. Konvertering til EASA-certifikater. General Practitioner (Praktiserende læge) som Aviation Medical Examiner (AME) i Danmark på LAPL certifikatet (Light Aircraft Pilot License). Forbedring af Naviairs briefing site.

9 9 Krav om byggetilladelser ved selvbygning. Luftrum Billund BL 8-10 rapportering Ombytning af nationalt certifikat til JAR-certifikat. Forståelse af JAR-FCL 3 (medical) Implementering af EASA FCL Instrumentbevis til privatpiloter Støjbegrænsende procedure på EKMB (DMU) Tilkald af marshall på Aalborg Lufthavn, NOTAM/VFG. Fejlbehæftet VFR flyvekort. Definition af "flyveopvisning", iflg. BL 5-3. Begrænsninger i adgangsforholdene på Bornholm, Roskilde og Århus lufthavn - Security. Hvis flyveklubbens medlemmer har emner af principiel karakter, som ønskes behandlet på kontaktmødet, kan disse indsendes til DMU forbeholder sig ret til at vurdere hvorvidt emnet egner sig til behandling på kontaktmødet. DMU Kontrollant Ordning, Skill test PPL teoriprøver Gennem længere tid har DMU s bestyrelse arbejdet for at SLV/Trafikstyrelsen overdrager opgaven med afholdelse af PPL(A) teoriprøver til DMU, det vil have en fin synergi i forhold til kontrollantordningen og sprogtestvirksomheden i KDA. I 2010 besluttede SLV/Trafikstyrelsen, i samarbejde med DMU, at kigge nærmere på muligheden for at flytte afholdelse af teoriprøver til egnede lokaler, i de til DMU tilknyttede flyveklubber. DMU udarbejdede en liste over flyveklubber med lokale faciliteter, som forventes at være egnede til og fremsendte listen til SLV/Trafikstyrelsen i juni I januar 2011 oplyste SLV/Trafikstyrelsen til DMU at man vil besigtige lokalerne i forbindelse med øvrige tilsynsopgaver. DMU har opfordret Trafikstyrelsen til at give en status på projektet på kontaktmødet den 26. marts 2012 og med en opfordring til Trafikstyrelsen om at se nærmere på muligheden for at PPL teoriprøver afholdes ved de enkelte Registered Facilities/ATO er tilknyttet DMU/DULFU. Vi forestiller os en model hvor Trafikstyrelsen udarbejder teoriprøverne og fastsætter datoer som hidtil. Prøverne samt medfølgende materiale sendes til eksamenskontrollanter udpeget af DMU (f.eks. sprogassessorerne), som står for afholdelse af selve teoriprøven i Registrered Facilities/ATO ernes egne lokaler.

10 10 Denne model vil kunne sammenlignes med at PPL og UL-aspiranter ligestilles med svæveflyverne og prisen for afholdelse af teoriprøver må derfor kunne nedsættes væsentligt, idet der ikke længere for Trafikstyrelsen vil være omkostninger til lokalleje og personale i forbindelse med afholdelse af PPL teoriprøver. DMU Kontrollantordning DMU afholdte den første PPL(A) SE flyveprøve den 2. marts 2011 med egen kontrollant. Det er i årets løb blevet til 50 afholdte PPL flyveprøver, inkl. omprøver. DMU har pt. 4 kontrollanter, som er geografisk spredt i landet. Kontrollantordningen er blevet vel modtaget af vores flyveklubber/registered Facilities og ikke mindst PPL aspiranterne, som har opnået en besparelse på ca kr. på aflæggelse PPL flyveprøve, det vil sige en samlet besparelse på ca kr. alene i En forudsætning for at aflægge PPL flyveprøve under DMU s ordning er, at aspiranten er medlem af DMU via en flyveklub tilknyttet DMU. Trafikstyrelsen har ved flere lejligheder overfor DMU tilkendegivet stor tilfredshed med DMU s håndtering af kontrollantordningen. Vores daglige samarbejde med Trafikstyrelsen om ordningen forløber også yderst tilfredsstillende. I november afholdte DMU et seminar, i samarbejde med Trafikstyrelsen, hvor alle Registered Facilities med teoretisk og praktisk skoling til PPL(A) og (H) samt tilhørende instruktører var inviteret. Opbakningen til DMU s initiativ var stort og resulterede i et flot fremmøde på over 30 deltagere. På seminaret informerede Trafikstyrelsen bl.a. om de kommende EASA regler og forventet tidshorisont for implementering heraf. Registered Facilities fremtidsmuligheder i forhold til EASA blev drøftet og DMU orienterede om kontrollantordningen og DMU's målsætninger for implementering af EASA Part FCL reglerne m.m. Referat og præsentationsmateriale kan downloades via Det bør her nævnes at i januar 2012 blev DMU s kontrollantordning udvidet til også at omfatte afholdelse af Skill Test for fornyelse (renewal) af SEP(land). DMU er yderst tilfreds med udvidelsen, som er en styrkelse. Udvidelsen danner også grundlag for at genudstedelser (Renewal) af SEP(land) nu forbliver indenfor landets grænser, hvor vi indtil dato har oplevet at Renewal aflægges i Tyskland for at undgå det høje prøvegebyr til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen anvender blandt andet kontrollantordningen til at drage sig erfaringer, som forberedelse til det kommende EASA regelsæt på området. I de kommende EASA regler, udgår Registered Facilities og der stilles i stedet krav om etablering af en godkendt ATO (Approved Training Organisation). DMU har indgivet høringssvar til EASA for at understrege vigtigheden af at mindre træningsorganisationer ikke stilles over for urimelige organisatoriske og finansielle krav. Regelsættet er fortsat under udarbejdelse og vi forventer de overordnede bestemmelser fra EASA i april 2012.

11 11 På seminaret opfordrede Trafikstyrelsen Registered Facilities til at have en paraply organisation, som f.eks. DMU, med en godkendt standard manual, som så kan tilpasses hver enkel skole. Godkendelse af manualer vil blive afregnet på timebasis hos Trafikstyrelsen, så der vil være en god synergi effekt i at en paraply får godkendt en standard manual, frem for at hver enkelt skole skal igennem processen. DMU s målsætning er at ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse af en ATO, hvor de nuværende Registered Facilities kan tilslutte sig. DMU ønsker at arbejde for, at den enkelte Registered Facility får mulighed for at fortsætte uddannelsen af privat piloter, uden de store ændringer i forhold til i dag. Det er selvfølgeligt frivilligt om en Registered Facility tilslutter sig DMU s kommende ATO. Rådet for Større Flyvesikkerhed CAMO: DMU deltager i dette råd med en repræsentant, der henvises til DMU s CAMO aftale med Flysyn i Vamdrup er vel det man kan kalde en OK succes. Der er p.t. omkring 70 fly med i rabataftalen med Flysyn og det er bestyrelsen indtryk at CAMOén fungere som den skal.. Flysyn har tilbudt at de meget gerne kommer ud i flyklubberne med et oplæg om, hvad det lige er man skal være opmærksom på for at ens fly rent faktisk er luftdygtigt. Så fra DMU s bestyrelse skal lyde en anbefaling til klubberne om at benytte sig at det tilbud. Flyveklubben kontakter selv Flysyn i Vamdrup får at lave en aftale. De tilbagemeldinger vi har fået fra allerede afviklede besøg er meget positive. Trafikstyrelsens Gebyrudvalg Gebyrudvalget er et rådgivende udvalg for Trafikstyrelsen. Efter høring i udvalget er det Trafikstyrelsen, som suverænt beslutter satserne. Gebyrstigninger er næsten en med sikkerhed tilbagevendende begivenhed hvert år, men ikke i år. Man havde af egen drift reduceret gebyrerne med en procentsats foranlediget af de rationaliseringsgevinster man forventede ved sammenlægningen af SLV og Trafikstyrelsen Alle prissætninger er iflg. SLV baseret på konkret tidsforbrug på en gennemsnitlig sag. Der arbejdes fortsat med en ny beregnings- eller fordelingsnøgle men det ser ud til at have lange udsigter da det er en politisk sag som man skal have modnet jorden for. DMU er bekendt med principperne i den nye nøgle, og støtter princippet. Det nye princip bygger på at alle som anvender luftrummet skal deltage i betaling af SLV's udgifter - også udenlandske luftrumsbrugere, som i dag ikke bidrager til dækning af SLV's omkostninger. I gebyrudvalget sidder Knud Nielsen som DMU repræsentant KDA DMU er medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) sammen med 7 andre unioner. Fælles for disse unioner er, at vi på en eller anden måde bruger lufthavet til at dyrke vores interesse.

12 KDA, FLYV KDA miljøudvalg 12 KDA er en paraplyorganisation, hvor vi sammen kan koordinere de opgaver og problemer, vi møder på tværs af unioner. KDA har udskiftet deres årlige formandsmøde til en unionskonference, der afholdes årligt i januar måned over en fredag/lørdag. På konferencen er der dels mulighed for unionerne imellem at fortælle hinanden om, hvad der sker i de enkelte unioner (erfaringsudveksling kan man også kalde det), dels er der forskellige oplæg. Det er også i KDA regi, du finder en butik, hvor du som medlem af DMU får 10 % på alt det, du mere eller mindre - nødvendigvis må ha som pilot. KDA udgiver bladet FLYV. Som DMU medlem er FLYV abonnementet valgfrit. FLYV har fået ny redaktør og bladet har fået et ansigtsløft med flere nye tiltag. Generet må siges at Flyv er blevet et meget bedre og læseværdigt blad. Der behandles i øjeblikket en ansøgning om udvidelse af operationstallet på EKRA Rårup flyveplads. BL 7-16: Flyvning i særligt følsomme naturområder Processen med udkast til ny udgave af BL 7-16 begyndte tilbage i 2007 og har været taget op ad flere omgange. DMU har deltaget i KDA møder med input på motorflyvningens vegne og der forventes snarlig et nyt udkast til BL 7-16 i høring. AOPA DULFU: Samarbejdet med AOPA udbygges fortsat, der er etableret en hjemmeside som er motorflyvningens fællessekretariat. Denne hjemmeside vil komme til at servicere begge organisationer. Der tilbydes en rabat fra både DMU og AOPA hvis man ønsker at være medlem i begge organisationer. DMU har fortsat et rigtigt godt samarbejde med Dansk UL-Flyver Union (DULFU) Vores Mini Guide udgives i fællesskab. En måde hvor begge unioner får noget ud af det, og hvor vi så oven i købet sparer ved at kunne dele udgifterne til trykning. Vi oplever, at klubberne fusionerer på flyvepladserne, Vamdrup er et godt eksempel og vi har hørt at der er flere på vej. Derfor finder vi det naturligt i DMU s bestyrelse, at vi på den baggrund intensiverer samarbejdet på tværs af de to unioner til fælles bedste.

13 13 Internationale relationer EAS/EASA ERFA-gruppen (Kaffeklubben) Den tværfaglige regel arbejdsgruppe i KDA - ERFA-gruppen - blev nedsat i 2007 på initiativ af Jørn Vinther, Dansk Ballon Union. Arbejdsgruppen kaldes i daglig tale kaffeklubben på grund af de spandevis af kaffe, der er drukket under gennemlæsning af de efterhånden tusindvis af sider høringsmateriale. Kaffeklubben koordinerer et meget omfattende arbejde med bl.a. udformning af høringssvar i forbindelse med nationale og internationale lovforslag. Kaffeklubben består af enkelt medlemmer med interesse for området og uden nødvendigvis at repræsentere en given union, gruppen tilstræber dog at afdække de forskellige grene af flyvning videst muligt. Generelt har Kaffeklubben også fokus på grænsedragning mellem EASA s forordning og de nationale myndigheders beføjelser. Normal praksis er at hvert enkelt union indsender høringssvar til EASA m.fl. i forhold til de fagspecifikke ting, der måtte være kommentarer til. I 2011 er arbejdsgruppen sammensætning: Jørn Vinther DBu Henning Sørensen - DBu Anders Madsen - KDA Helge Hald - KDA Per Wistisen KDA Poul Hørup - DsvU Ole Gellert Andersen DULFU Hans Havsager DULFU Hardy Vad KZ&V Knud Nielsen - DMU Merete Strandberg DMU Paul Harrison - DMU Jacob Petersen DMU/AOPA Regelarbejdet i DMU Af hensyn til koordination med EAS (Europe Air Sports) har EAS bestyrelsesmedlem, Jens Feldborg deltaget i møder i det omfang det har været relevant. Lægerne Nicolai Engel og Jens Elmeros har bidraget med ekspertviden på det flyvemedicinske område og Ole Lynggaard, Trafikstyrelsen på FCL området. Kaffeklubbens indsats er rygtedes udover Danmarks grænser og har bl.a. høstet anerkendelse i EAS og Norges Luftsportsforbund har vist interesse for at deltage i samarbejdet DMU udarbejder høringssvar til blandt andet EASA og Trafikstyrelsen. I det omfang det er aktuelt sker regelarbejdet i samarbejde med KDA s Kaffeklub. Nedenfor er et udpluk af det regelarbejde som DMU blandt andet har beskæftiget sig med i årets løb:

14 14 FCL processen (Flight Crew Licensing) I slutningen af 2011 publicerede EASA de endelig Part-FCL regler. DMU har, siden processen begyndte i 2006, haft stor fokus på EASA s regelarbejde og har kommenteret på det omfattende høringsmateriale. FCL reglerne træder i kraft den 8. april Der er vedtaget overgangsperioder, for de forskellige områder, ligesom der er åbnet op for at kunne meddele EASA en generel overgangsperiode på 1 år, som gør det muligt for blandt andet luftfartsmyndighederne at få omstillet sine procedurer, IT-systemer m.m. Muligheden for en overgangsperiode på 1 år, regnet fra 8. april 2012, er vedtaget i erkendelse af, at det fulde lov kompleks, med til hørende annekser, først bliver klar til offentliggørelse i marts/april Part-M Udsigt til lettelser på Part-M området DMU og AOPA har deltaget i flere workshops i EASA, blandt andet i en workshop om European Light Aircraft. I efteråret deltog DMU, Knud Nielsen i en workshop om implementeringen af Part-M i forhold til General Aviation. Forinden afholdelse af workshoppen om Part-M var der mulighed for at indsende kommentarer til EASA om hvilken betydning implementeringen af Part-M har haft på General Aviation. DMU benyttede lejligheden hertil og gjorde bl.a. EASA opmærksom på problematikken med at nogle nationale myndigheder laver stramninger i forhold til EASA s bestemmelser og at vi er stærkt bekymret for den meromkostning Part-M har pålagt General Aviation. Der blev nedsat en EASA arbejdsgruppe, som skal se nærmere på problemerne med Part-M i forhold til General Aviation/privatflyvning, bl.a. ud fra de input der er givet fra organisationerne. Gruppens arbejde forventes at munde ud i en offentlig høring (NPA Notices of Proposed Amendments) i juni 2012 med forventning om et endeligt resultat til udgangen af Vi fandt workshoppen meget udbytterig og glæder os over at EASA, affødt at de mange kommentarer fra organisationerne, nu arbejder med mulighederne for en lempelse af Part-M for privatflyvningen. EASA høring om Qualifications for flying in Instrument Meteorological Conditions DMU har i samarbejde med AOPA, KDA og et DMU medlem indsendt i alt 23 kommentarer til EASA s forslag. DMU hilser EASA s forslag meget velkommen. Vedtages forslaget vil det betyde at instrument flyvning bliver lettere tilgængelig for private piloter, gennem et stærkt reduceret teorikrav, i forhold til i dag, og introduktion af en En-route Instrument Rating, som udvider privilegiet for en VFR pilot til også at kunne udføre IFR en-route flyvninger, VMC eller IMC. Forslaget vil øge muligheden for yderligere træning af privat piloter og flere piloter med instrument erfaring, vil generelt have en positiv indflydelse på flyvesikkerheden.

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12

Morten vil ha mere fokus på de unge. Side 12 #5 Service udkommer i følgende måneder: # 1 Februar. # 2 April. # 3 Juni. # 4 September. # 5 Oktober. # 6 November I dette nummer kan du bl.a. læse om: Hurtig indsats mod social dumping Side 5 Ulla er

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere