ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012

2 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 kl. 10:00 på Vojens/Skrydstrup Lufthavn, mødelokalet lufthavnsbygningen. Praktisk info om Vojens/Skrydstrup Lufthavn Vi har arrangeret godt flyvevejr og håber at så mange som muligt kommer flyvende. Åbning: PPR: Tankning: Landingsafgift : DMU har aftalt åbning af lufthavnen. DMU har fået tildelt følgende PPR kode: 032HL. Skriv koden på flyveplanen, så har du automatisk indhentet PPR. Der kan tankes Avgas med Dankort. 112,50 kr. inkl. moms - under 2000 kg. Program: Dagsorden: 10:00-10:20 Kaffe & Rundstykker 10:30-12:20 Rundvisning og orientering om F16 12:30-13:00 Frokost 13:00 - ca. 15:00 Repræsentantskabsmøde 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Kontrollantordningen 5. DMU Forsikring 6. Regnskab Indkommende forslag 8. Budget, herunder kontingent 9. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: John Madsen (genopstiller ikke) Paul Harrison (genopstiller) Ivan Svendsen (genopstiller) - 1 bestyrelsesmedlem (2 år) - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 10. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt Vedtægterne - sidst ændret i 2011 Findes på hjemmesiden under punktet Om DMU /vedtægter Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemsklubberne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk ved ændringer i klubbestyrelsen altid at meddele DMU, hvem klubbens tegningsberettigede er jvf. 13. Jvf. 9 skal klubbernes repræsentanter møde med skriftlige fuldmagter underskrevet af formanden for flyveklubben. Disse ombyttes ved mødet med stemmesedler. Repræsentanter kan kun repræsentere egen flyveklub Tilmeldelse er - af hensyn til frokosten - nødvendig senest fredag den 13. april til sekretariatet på tlf eller helst klub vis.

3 3 Uden tilmelding vil der ikke blive serveret frokost dette i bestræbelser på at minimere omkostninger. Klubmedlemmer ud over repræsentanterne er også meget velkomne! Bestyrelsen 2011/2012 Formand Knud Nielsen Horsens Flyveklub Næstformand Hjalmar Nielsen Haderslev Flyveklub Kasserer John Madsen Randers Flyveklub Best. medlem Paul Harrison Holbæk Flyveklub Best. medlem Ivan Svendsen DMU Ringsted Best. medlem Kim Jensen Roskilde Flyveklub Best. Medlem Henning Romme Lolland-Falster Motorflyveklub 1. Suppleant Louis Rovs Hansen Sæby Flyveklub 2. Suppleant Jacob Pedersen Haderslev Flyveklub Revisor (intern) Eigil Jespersen Revisor (ekstern) Kresten Dalum Ejstrupholm flyveklub Partner Revision Brande Stabsfunktioner: Forretningsudvalg: Kontingentopkrævning: WEB redaktion: Medlemsregistrering DMU Sekretariatet Formand, næstformand og kasserer John Madsen Merete Strandberg /Knud Nielsen Merete Strandberg Merete Strandberg DMU-udvalg: FAI crew cards: Uddannelsesudvalg: PR-udvalg/ Mini Guide: Teknisk Udvalg: Turflyvning: Unionshåndbog Knud Nielsen Hjalmar Nielsen, Henning Romme Merete Strandberg Paul Harrison Paul Harrison /Henning Romme Merete Strandberg,Sekretariatet DMU repræsentation i nationale organisationer: KDA/SLV Teknik &Luftrumsudvalg: Trafikstyrelsen Gebyrudvalg: KDA Repræsentant Friluftsrådet KDA, Uddannelsesudvalg: KDA, PR-udvalg: Rådet for større flyvesikkerhed SLV Kontaktudvalg Internationale relationer: NCM (Nordic Coordination Meeting) Europe Air Sports og EASA European Powered Flying Union Paul Harrison Knud Nielsen Louis Rovs Hansen Henning Romme Ivan Svendsen Hjalmar Nielsen Knud Nielsen, Merete Strandberg, Henning Romme Knud Nielsen, Vagn Jensen Knud Nielsen Knud Nielsen / Merete Strandberg

4 Medlemsoversigt pr 31 December Klub Medlemmer Stemmer +/- Medlemmer Stemmer Medlemmer Medlemmer Allerød Flyveklub Alssund Flyveklub Beldringe Flyveklub Billund Motorflyveklub Bornholms Flyveklub Brædstrup Flyveklub Ejstrupholm Flyveklub The Jet Pilots Club Fyns Flyveklub Grenå flyveklub Haderslev Flyveklub Midtjysk Aero Sport Herning Motorflyveklub Holbæk Flyveklub Horsens Flyveklub IBM Klubbens Flyvesektion Kalundborg Flyveklub Vamdrup Flyveklub Flyveklubben Lolland-Falster Læsø Flyveklub DMU Ringsted Nordals Flyveklub Nordvestsjællands Flyveklub Politiets Flyveklub Randers Flyveklub Roskilde Flyveklub Samsø Flyveklub Sindal Flyveklub Skive Motorflyveklub Sæby Flyveklub Tønder Flyveklub Viborg Flyveklub Ølgod Flyveklub Aarhus Flyveklub Thisted Flyveklub Bellanca Klubben Flyveklubben Bluair Midtjysk Flyveklub OYIBM-Føroyar Aarhus Air Club AE-Pilotclub Ærø Flyveklub Helikoptergruppen Ekstraordinære DMU medlemmer I alt 43 Klubber

5 Bestyrelsesarbejdet 5 Medlemssituationen Økonomi Bestyrelsen har i den forløbne periode afholdt 8 møder. Derudover har der naturligvis været livlig aktivitet med deltagelse i udvalg, møder samt en intensiv informationsudveksling via . I det forløbne år er der optaget nye klubber så vi nu er oppe på 43 klubber og vi har får stadig henvendelse fra klubber der ønsker optagelse i DMU, en meget glædelig udvikling. Vi har, som man ved, afholdt ikke mindre end 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder, det første på grund af, at en medlemsklub anfægtede lovligheden af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og det andet for at orientere om forhandlingerne med KDA og KZ&V problematikken. På det sidste repræsentantskabsmøde fik bestyrelsen mandat til at fastholde opsigelsen af overenskomsten med KDA men samtidig også opfordring og mandat til at søge en løsning så DMU kunne forblive medlem af KDA. Efterfølgende lykkedes det bestyrelsen at få en tilfredsstillende aftale med KZ&V og derfor valgte bestyrelsen enstemmigt at trække opsigelsen af overenskomsten med KDA tilbage. Vi har nu en løsning, ikke den bedste, men den næstbedste, som forhåbentlig styrker motorflyvningens vilkår. Hele dette forløb har lagt beslag på en urimelig stor del af bestyrelsens tid og vi ser nu frem til at tage fat på andre opgaver til glæde for motorflyvningen Det er med stor glæde vi ser medlemstallet går frem, og der er enkelte klubber der går markant frem. Som det ses på oversigten er vi nu 1192 medlemmer og der er stadig tilgang. Årets topscorer er igen Roskilde Flyveklub med en stigning på 31 medlemmer, fulgt af Midtjysk Flyveklub med 13 nye medlemmer. I medlemsoversigten ses også at de ekstraordinære medlemmer i DMU er faldende. De ekstraordinære medlemmer er personer som ikke har mulighed for at indmelde sig i en lokal klub f. eks. på grund af stor afstand til en af vores medlemsklubber, men som alligevel gerne vil være medlem af DMU. Vi henviser altid sådanne medlemmer til nærmeste flyveklub før vi accepterer dem som ekstraordinære medlemmer. Desværre er der langt igen før vi får en organisationsprocent på et højt niveau; Vi repræsenterer stadig kun lidt mere end halvdelen af PPL indehavere i Danmark, men det går støt fremad i den rigtige retning. Der er Flyveklubber som viser det kan lade sig gøre at få nye medlemmer og opfordringen skal være at alle flyveklubber gør en meget aktiv indsats til at hverve medlemmer. Det bliver mere og mere attraktivt at være medlem af DMU da vi stadig får flere medlemsfordele på hylderne. Vi har en sund økonomi i DMU, selvom økonomien i år er noget mere belastet end tidligere år. Vi er i år landet med et underskud på kr , mod et overskud sidste år på kr , hvilket hovedsageligt skyldes to væsentlige faktorer, der er indtruffet i løbet af regnskabsåret.

6 Stabsfunktioner Klubformandsmøde 6 For det første blev spørgsmålet om vor tilknytning til KDA årsag til en del omkostninger til flere bestyrelsesmøder, møder med KDA samt to ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Alt sammen med store ekstraudgifter til følge. For det andet viste det sig helt nødvendigt og tiltrængt at opnormere bemandingen på Unionskontoret til fuldtids beskæftigelse, som også blev drøftet på sidste års repræsentantskabs- møde, med en væsentlig udgiftsforøgelse til følge. Til gengæld er det lykkedes at holde øvrige møde- og udvalgsudgifter en del under det budgetterede, og derved medvirket til at begrænse underskuddet. Resultatet må derfor siges at være acceptabelt. I forbindelse med opkrævning for 1. halvår 2012 har vi modtaget henvendelser fra klubber/medlemmer om at det er en voldsom kontingent stigning, stigningen er på 130 kr. men man skal også være opmærksom et højt aktivitetsniveau i DMU og at der også er kommet flere varer på hylden, bl.a. sprogtest som skønsmæssigt har sparet hvert enkelt medlem hvad der svarer til 2-3 års DMU kontingent. Til dato har 500 certifikatindehavere aflagt 800 sprogtest, det svarer til en samlet besparelse på ca kr. Hertil kommer at der fortsat er en del som mangler at aflægge sprogtest. Stabsfunktionerne er som det ses på oversigten. FAI Air Crew Card, der er gratis for DMU medlemmer, giver gode rabatter på hotelophold, bil leje, mv. Kortet er ligeledes godt som legitimation i lufthavne, hvor der på grund af stigende sikkerhed kræves billede på legitimationen. Air Crew Card fremstilles nu elektronisk så billede er kun nødvendigt ved første udstedelse og gerne digitalt billede med minimum 300 DPI. Størrelse 26x32 mm.. Den. 29 oktober afholdtes kombineret formandsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 10 klubber var repræsenteret. Det blev et godt og konstruktivt møde med en god debat. Der henvises til protokollen fra mødet, der kan findes på DMU s hjemmeside under menuen Arkiv Budget for 2012 blev forelagt til orientering for klubberne. Fly forsikring Vi skal her i beretningen ikke trætte jer med det forløb vi har været igennem med Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn, det kan I læse alt om på DMU s hjemmeside, men kun konstatere at samarbejdet med Forsikringsmæglerne er ophørt. DMU har pt. en forsikringsaftale med Sirius der, i de fleste tilfælde, er den billigste forsikring på det danske marked og vi skal opfordre til at alle flyejere tager et tilbud hjem fra Sirius i forbindelse med fornyelse af flyforsikringen. Du finder de formularer der skal indsendes for at få et tilbud på DMU s hjemmeside. Der er her tale om en forsikring med mere individuelle kasko præmier baseret på piloterfaring og skadeshistorik. Husk ved sammenligning af præmie at tage højde for at der ikke er bonus det første forsikrings år i Sirius, det kommer ført andet år ved skades fri flyvning. Det betyder dog ikke at DMU ikke stadig samarbejder med andre

7 Brændstofudvalg Rabataftaler Konkurrenceudvalg DMU unionshåndbog 7 forsikringsselskaber hvor det er hensigtsmæssigt, i øjeblikket er vi i samarbejde med QBE ved at se på muligheden for at udvikle en særlig personforsikring til piloter. En forsikring der f.eks. kunne komme til at indeholde hjemtransport af fly ved sygdom og dårligt vejr. Men mere om det tilbud når og hvis det lykkedes at få noget sat sammen der er perspektiver i. Der er såmænd ikke sket det store i forhold til brændstofafgiften når der er tale om almindelig GA-flyvning. SKAT rundt omkring i landet har stadig problemer med at finde ud af reglerne, når et DMU medlem søger fritagelse for afgiften, men det løser sig som regel når enten DMU eller KDA kontoret tager fat i den lokale sagsbehandler i SKAT. Til gengæld er der godt nyt i forhold til flyslæb og faldskærmsflyvning, idet SKAT har tabt en sag i Landsskatteretten der betyder, at det bliver muligt med tilbagevirkende kraft at få refusion for brændstofafgifterne i forbindelse med flyslæb og sandsynligvis også faldskærmsflyvning. Kendelsen fra Landsskatteretten fastslår at flyvning med slæbefly er at opfatte som erhvervsmæssig flyvning med henblik på transport af personer og gods. Det har haft som konsekvens at SKAT har udstedt et såkaldt styresignal der forklare dette. Vær opmærksom på at der skal anmodes om genoptagelse senest 6 måneder efter at styresignalet er publiceret, hvilket skete den 28. februar Har nogen DMU klubber brug for hjælp til at finde det såkaldte styresignal så kan man som altid henvende sig til DMU kontoret og få hjælp. DMU arbejder kontinuerligt på at udvide rabatmulighederne for vores medlemmer. Ud over de allerede eksisterende aftaler, som kan findes beskrevet på DMU s hjemmeside, så er vi for tiden i gang med forhandlinger med et landsdækkende benzinselskab med henblik på en rabataftale på 100LL til DMU s medlemmer. Forhåbentligt har vi aftalen på plads til repræsentantskabsmøde, så vi kan præsentere den nye aftale der og i god tid inden vores flyve højsæson starter. Her en opfordring til at benytte de rabataftaler DMU har, kun på den måde kan vi sikre os at fastholde de eksisterende aftaler og få forhandlet nye på plads. Selvom rabataftaler for DMU medlemmer ikke er en af DMU s kerneydelser, så vil det alligevel være dumt ikke også at få det med til DMU s medlemmer hvis det er muligt. Der henvises til DMU Sport s hjemmeside Der arbejdes fortsat på at få Unionshåndbogen revideret og lagt på vores hjemmeside og rettelser vil i fremtiden blive udsendt elektronisk. Når dette læses er det formodentlig sket.

8 Turflyvning 8 Den årlige DMU tur gik i dette år til Mariehamm på Ålandsøerne. Der var arrangeret mellemlanding på Vestervik flyveplads og de lokale havde foranlediget både spise og drikke samt pressedækning. Den artikel, der blev bragt i avisen omtale trafikken som sammenlignelig med Chicago O Hara lufthavn og vi blev omtalt som dansk invasion der dog ikke denne gang brændte byen ned. Artiklen kan ses på hjemmesiden under DMU tur Vejret viste sig fra den flotteste side og det blev et par fantastiske dage. Stor tak til arrangørerne Paul Harrison og Henning Romme Kontaktmøder mellem Trafikstyrelsen og Unionerne DMU deltager 2 gange årligt i Trafikstyrelsens kontaktmøder, hvor også repræsentanter for svæveflyvning, ultralet flyvning, ballonflyvning, faldskærmsspring, KZ- & Veteranfly Klubben samt KDA er indbudt. I årets løb har DMU afholdt uformelle og formelle møder med Trafikstyrelsens (TRS) medarbejdere og ledelse. Vi oplever fortsat et godt og konstruktivt samarbejde med Trafikstyrelsen. Kontaktmøderne er af stor værdi, idet vi her har mulighed for at fremlægge emner af principiel karakter, som vedrører motorflyvningen og dette i et fora hvor Trafikstyrelsens ledelse også er repræsenteret. Spørgsmål og synspunkter i forbindelse med kontakt til Trafikstyrelsen som bruger behandles, med undtagelse af person sager og emner der vedrørende gebyrer. Gebyrerne behandles i gebyrudvalget, hvor DMU også er repræsenteret ved Knud Nielsen. Kontaktmøderne er meget konstruktive, til trods for at DMU ikke altid deler synspunkter med Trafikstyrelsen. I 2011 deltog Knud Nielsen, Jacob Pedersen, Henning Romme og Merete Strandberg i kontaktmøderne, som repræsentanter for DMU/AOPA. Nedenstående emner med relevans for motorflyvning blev behandlet: AIC39/99. Kalenderbestemt overhaul af propel, AIC 39/99. Trafikstyrelsens manglende bekræftelse for modtagelse af skriftlige henvendelser og orientering om forventet behandlingstid og tilbagesvar. Gentagelse af EASA-bestemmelser i nye BL'er. F.eks. BL 1-1 og BL 1-2. Uacceptable stramninger for privatflyvningen i BL 1-1. Spørgsmål om, hvornår den annoncerede synergi i forbindelse med indlemmelse af SLV i Trafikstyrelsen forventes at resultere i lavere gebyrer for luftfarten. Konvertering til EASA-certifikater. General Practitioner (Praktiserende læge) som Aviation Medical Examiner (AME) i Danmark på LAPL certifikatet (Light Aircraft Pilot License). Forbedring af Naviairs briefing site.

9 9 Krav om byggetilladelser ved selvbygning. Luftrum Billund BL 8-10 rapportering Ombytning af nationalt certifikat til JAR-certifikat. Forståelse af JAR-FCL 3 (medical) Implementering af EASA FCL Instrumentbevis til privatpiloter Støjbegrænsende procedure på EKMB (DMU) Tilkald af marshall på Aalborg Lufthavn, NOTAM/VFG. Fejlbehæftet VFR flyvekort. Definition af "flyveopvisning", iflg. BL 5-3. Begrænsninger i adgangsforholdene på Bornholm, Roskilde og Århus lufthavn - Security. Hvis flyveklubbens medlemmer har emner af principiel karakter, som ønskes behandlet på kontaktmødet, kan disse indsendes til DMU forbeholder sig ret til at vurdere hvorvidt emnet egner sig til behandling på kontaktmødet. DMU Kontrollant Ordning, Skill test PPL teoriprøver Gennem længere tid har DMU s bestyrelse arbejdet for at SLV/Trafikstyrelsen overdrager opgaven med afholdelse af PPL(A) teoriprøver til DMU, det vil have en fin synergi i forhold til kontrollantordningen og sprogtestvirksomheden i KDA. I 2010 besluttede SLV/Trafikstyrelsen, i samarbejde med DMU, at kigge nærmere på muligheden for at flytte afholdelse af teoriprøver til egnede lokaler, i de til DMU tilknyttede flyveklubber. DMU udarbejdede en liste over flyveklubber med lokale faciliteter, som forventes at være egnede til og fremsendte listen til SLV/Trafikstyrelsen i juni I januar 2011 oplyste SLV/Trafikstyrelsen til DMU at man vil besigtige lokalerne i forbindelse med øvrige tilsynsopgaver. DMU har opfordret Trafikstyrelsen til at give en status på projektet på kontaktmødet den 26. marts 2012 og med en opfordring til Trafikstyrelsen om at se nærmere på muligheden for at PPL teoriprøver afholdes ved de enkelte Registered Facilities/ATO er tilknyttet DMU/DULFU. Vi forestiller os en model hvor Trafikstyrelsen udarbejder teoriprøverne og fastsætter datoer som hidtil. Prøverne samt medfølgende materiale sendes til eksamenskontrollanter udpeget af DMU (f.eks. sprogassessorerne), som står for afholdelse af selve teoriprøven i Registrered Facilities/ATO ernes egne lokaler.

10 10 Denne model vil kunne sammenlignes med at PPL og UL-aspiranter ligestilles med svæveflyverne og prisen for afholdelse af teoriprøver må derfor kunne nedsættes væsentligt, idet der ikke længere for Trafikstyrelsen vil være omkostninger til lokalleje og personale i forbindelse med afholdelse af PPL teoriprøver. DMU Kontrollantordning DMU afholdte den første PPL(A) SE flyveprøve den 2. marts 2011 med egen kontrollant. Det er i årets løb blevet til 50 afholdte PPL flyveprøver, inkl. omprøver. DMU har pt. 4 kontrollanter, som er geografisk spredt i landet. Kontrollantordningen er blevet vel modtaget af vores flyveklubber/registered Facilities og ikke mindst PPL aspiranterne, som har opnået en besparelse på ca kr. på aflæggelse PPL flyveprøve, det vil sige en samlet besparelse på ca kr. alene i En forudsætning for at aflægge PPL flyveprøve under DMU s ordning er, at aspiranten er medlem af DMU via en flyveklub tilknyttet DMU. Trafikstyrelsen har ved flere lejligheder overfor DMU tilkendegivet stor tilfredshed med DMU s håndtering af kontrollantordningen. Vores daglige samarbejde med Trafikstyrelsen om ordningen forløber også yderst tilfredsstillende. I november afholdte DMU et seminar, i samarbejde med Trafikstyrelsen, hvor alle Registered Facilities med teoretisk og praktisk skoling til PPL(A) og (H) samt tilhørende instruktører var inviteret. Opbakningen til DMU s initiativ var stort og resulterede i et flot fremmøde på over 30 deltagere. På seminaret informerede Trafikstyrelsen bl.a. om de kommende EASA regler og forventet tidshorisont for implementering heraf. Registered Facilities fremtidsmuligheder i forhold til EASA blev drøftet og DMU orienterede om kontrollantordningen og DMU's målsætninger for implementering af EASA Part FCL reglerne m.m. Referat og præsentationsmateriale kan downloades via Det bør her nævnes at i januar 2012 blev DMU s kontrollantordning udvidet til også at omfatte afholdelse af Skill Test for fornyelse (renewal) af SEP(land). DMU er yderst tilfreds med udvidelsen, som er en styrkelse. Udvidelsen danner også grundlag for at genudstedelser (Renewal) af SEP(land) nu forbliver indenfor landets grænser, hvor vi indtil dato har oplevet at Renewal aflægges i Tyskland for at undgå det høje prøvegebyr til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen anvender blandt andet kontrollantordningen til at drage sig erfaringer, som forberedelse til det kommende EASA regelsæt på området. I de kommende EASA regler, udgår Registered Facilities og der stilles i stedet krav om etablering af en godkendt ATO (Approved Training Organisation). DMU har indgivet høringssvar til EASA for at understrege vigtigheden af at mindre træningsorganisationer ikke stilles over for urimelige organisatoriske og finansielle krav. Regelsættet er fortsat under udarbejdelse og vi forventer de overordnede bestemmelser fra EASA i april 2012.

11 11 På seminaret opfordrede Trafikstyrelsen Registered Facilities til at have en paraply organisation, som f.eks. DMU, med en godkendt standard manual, som så kan tilpasses hver enkel skole. Godkendelse af manualer vil blive afregnet på timebasis hos Trafikstyrelsen, så der vil være en god synergi effekt i at en paraply får godkendt en standard manual, frem for at hver enkelt skole skal igennem processen. DMU s målsætning er at ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse af en ATO, hvor de nuværende Registered Facilities kan tilslutte sig. DMU ønsker at arbejde for, at den enkelte Registered Facility får mulighed for at fortsætte uddannelsen af privat piloter, uden de store ændringer i forhold til i dag. Det er selvfølgeligt frivilligt om en Registered Facility tilslutter sig DMU s kommende ATO. Rådet for Større Flyvesikkerhed CAMO: DMU deltager i dette råd med en repræsentant, der henvises til DMU s CAMO aftale med Flysyn i Vamdrup er vel det man kan kalde en OK succes. Der er p.t. omkring 70 fly med i rabataftalen med Flysyn og det er bestyrelsen indtryk at CAMOén fungere som den skal.. Flysyn har tilbudt at de meget gerne kommer ud i flyklubberne med et oplæg om, hvad det lige er man skal være opmærksom på for at ens fly rent faktisk er luftdygtigt. Så fra DMU s bestyrelse skal lyde en anbefaling til klubberne om at benytte sig at det tilbud. Flyveklubben kontakter selv Flysyn i Vamdrup får at lave en aftale. De tilbagemeldinger vi har fået fra allerede afviklede besøg er meget positive. Trafikstyrelsens Gebyrudvalg Gebyrudvalget er et rådgivende udvalg for Trafikstyrelsen. Efter høring i udvalget er det Trafikstyrelsen, som suverænt beslutter satserne. Gebyrstigninger er næsten en med sikkerhed tilbagevendende begivenhed hvert år, men ikke i år. Man havde af egen drift reduceret gebyrerne med en procentsats foranlediget af de rationaliseringsgevinster man forventede ved sammenlægningen af SLV og Trafikstyrelsen Alle prissætninger er iflg. SLV baseret på konkret tidsforbrug på en gennemsnitlig sag. Der arbejdes fortsat med en ny beregnings- eller fordelingsnøgle men det ser ud til at have lange udsigter da det er en politisk sag som man skal have modnet jorden for. DMU er bekendt med principperne i den nye nøgle, og støtter princippet. Det nye princip bygger på at alle som anvender luftrummet skal deltage i betaling af SLV's udgifter - også udenlandske luftrumsbrugere, som i dag ikke bidrager til dækning af SLV's omkostninger. I gebyrudvalget sidder Knud Nielsen som DMU repræsentant KDA DMU er medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) sammen med 7 andre unioner. Fælles for disse unioner er, at vi på en eller anden måde bruger lufthavet til at dyrke vores interesse.

12 KDA, FLYV KDA miljøudvalg 12 KDA er en paraplyorganisation, hvor vi sammen kan koordinere de opgaver og problemer, vi møder på tværs af unioner. KDA har udskiftet deres årlige formandsmøde til en unionskonference, der afholdes årligt i januar måned over en fredag/lørdag. På konferencen er der dels mulighed for unionerne imellem at fortælle hinanden om, hvad der sker i de enkelte unioner (erfaringsudveksling kan man også kalde det), dels er der forskellige oplæg. Det er også i KDA regi, du finder en butik, hvor du som medlem af DMU får 10 % på alt det, du mere eller mindre - nødvendigvis må ha som pilot. KDA udgiver bladet FLYV. Som DMU medlem er FLYV abonnementet valgfrit. FLYV har fået ny redaktør og bladet har fået et ansigtsløft med flere nye tiltag. Generet må siges at Flyv er blevet et meget bedre og læseværdigt blad. Der behandles i øjeblikket en ansøgning om udvidelse af operationstallet på EKRA Rårup flyveplads. BL 7-16: Flyvning i særligt følsomme naturområder Processen med udkast til ny udgave af BL 7-16 begyndte tilbage i 2007 og har været taget op ad flere omgange. DMU har deltaget i KDA møder med input på motorflyvningens vegne og der forventes snarlig et nyt udkast til BL 7-16 i høring. AOPA DULFU: Samarbejdet med AOPA udbygges fortsat, der er etableret en hjemmeside som er motorflyvningens fællessekretariat. Denne hjemmeside vil komme til at servicere begge organisationer. Der tilbydes en rabat fra både DMU og AOPA hvis man ønsker at være medlem i begge organisationer. DMU har fortsat et rigtigt godt samarbejde med Dansk UL-Flyver Union (DULFU) Vores Mini Guide udgives i fællesskab. En måde hvor begge unioner får noget ud af det, og hvor vi så oven i købet sparer ved at kunne dele udgifterne til trykning. Vi oplever, at klubberne fusionerer på flyvepladserne, Vamdrup er et godt eksempel og vi har hørt at der er flere på vej. Derfor finder vi det naturligt i DMU s bestyrelse, at vi på den baggrund intensiverer samarbejdet på tværs af de to unioner til fælles bedste.

13 13 Internationale relationer EAS/EASA ERFA-gruppen (Kaffeklubben) Den tværfaglige regel arbejdsgruppe i KDA - ERFA-gruppen - blev nedsat i 2007 på initiativ af Jørn Vinther, Dansk Ballon Union. Arbejdsgruppen kaldes i daglig tale kaffeklubben på grund af de spandevis af kaffe, der er drukket under gennemlæsning af de efterhånden tusindvis af sider høringsmateriale. Kaffeklubben koordinerer et meget omfattende arbejde med bl.a. udformning af høringssvar i forbindelse med nationale og internationale lovforslag. Kaffeklubben består af enkelt medlemmer med interesse for området og uden nødvendigvis at repræsentere en given union, gruppen tilstræber dog at afdække de forskellige grene af flyvning videst muligt. Generelt har Kaffeklubben også fokus på grænsedragning mellem EASA s forordning og de nationale myndigheders beføjelser. Normal praksis er at hvert enkelt union indsender høringssvar til EASA m.fl. i forhold til de fagspecifikke ting, der måtte være kommentarer til. I 2011 er arbejdsgruppen sammensætning: Jørn Vinther DBu Henning Sørensen - DBu Anders Madsen - KDA Helge Hald - KDA Per Wistisen KDA Poul Hørup - DsvU Ole Gellert Andersen DULFU Hans Havsager DULFU Hardy Vad KZ&V Knud Nielsen - DMU Merete Strandberg DMU Paul Harrison - DMU Jacob Petersen DMU/AOPA Regelarbejdet i DMU Af hensyn til koordination med EAS (Europe Air Sports) har EAS bestyrelsesmedlem, Jens Feldborg deltaget i møder i det omfang det har været relevant. Lægerne Nicolai Engel og Jens Elmeros har bidraget med ekspertviden på det flyvemedicinske område og Ole Lynggaard, Trafikstyrelsen på FCL området. Kaffeklubbens indsats er rygtedes udover Danmarks grænser og har bl.a. høstet anerkendelse i EAS og Norges Luftsportsforbund har vist interesse for at deltage i samarbejdet DMU udarbejder høringssvar til blandt andet EASA og Trafikstyrelsen. I det omfang det er aktuelt sker regelarbejdet i samarbejde med KDA s Kaffeklub. Nedenfor er et udpluk af det regelarbejde som DMU blandt andet har beskæftiget sig med i årets løb:

14 14 FCL processen (Flight Crew Licensing) I slutningen af 2011 publicerede EASA de endelig Part-FCL regler. DMU har, siden processen begyndte i 2006, haft stor fokus på EASA s regelarbejde og har kommenteret på det omfattende høringsmateriale. FCL reglerne træder i kraft den 8. april Der er vedtaget overgangsperioder, for de forskellige områder, ligesom der er åbnet op for at kunne meddele EASA en generel overgangsperiode på 1 år, som gør det muligt for blandt andet luftfartsmyndighederne at få omstillet sine procedurer, IT-systemer m.m. Muligheden for en overgangsperiode på 1 år, regnet fra 8. april 2012, er vedtaget i erkendelse af, at det fulde lov kompleks, med til hørende annekser, først bliver klar til offentliggørelse i marts/april Part-M Udsigt til lettelser på Part-M området DMU og AOPA har deltaget i flere workshops i EASA, blandt andet i en workshop om European Light Aircraft. I efteråret deltog DMU, Knud Nielsen i en workshop om implementeringen af Part-M i forhold til General Aviation. Forinden afholdelse af workshoppen om Part-M var der mulighed for at indsende kommentarer til EASA om hvilken betydning implementeringen af Part-M har haft på General Aviation. DMU benyttede lejligheden hertil og gjorde bl.a. EASA opmærksom på problematikken med at nogle nationale myndigheder laver stramninger i forhold til EASA s bestemmelser og at vi er stærkt bekymret for den meromkostning Part-M har pålagt General Aviation. Der blev nedsat en EASA arbejdsgruppe, som skal se nærmere på problemerne med Part-M i forhold til General Aviation/privatflyvning, bl.a. ud fra de input der er givet fra organisationerne. Gruppens arbejde forventes at munde ud i en offentlig høring (NPA Notices of Proposed Amendments) i juni 2012 med forventning om et endeligt resultat til udgangen af Vi fandt workshoppen meget udbytterig og glæder os over at EASA, affødt at de mange kommentarer fra organisationerne, nu arbejder med mulighederne for en lempelse af Part-M for privatflyvningen. EASA høring om Qualifications for flying in Instrument Meteorological Conditions DMU har i samarbejde med AOPA, KDA og et DMU medlem indsendt i alt 23 kommentarer til EASA s forslag. DMU hilser EASA s forslag meget velkommen. Vedtages forslaget vil det betyde at instrument flyvning bliver lettere tilgængelig for private piloter, gennem et stærkt reduceret teorikrav, i forhold til i dag, og introduktion af en En-route Instrument Rating, som udvider privilegiet for en VFR pilot til også at kunne udføre IFR en-route flyvninger, VMC eller IMC. Forslaget vil øge muligheden for yderligere træning af privat piloter og flere piloter med instrument erfaring, vil generelt have en positiv indflydelse på flyvesikkerheden.

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER).

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER). Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Wistisen (PEW) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Jacques Johsman (JAJ) Jan Andersen (JAN) Per Horn (PHO) Morten Munkesø (MMU)

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Lisette Bertelsen (LSB) Ingen Anders Madsen (AM)

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere