ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012

2 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 kl. 10:00 på Vojens/Skrydstrup Lufthavn, mødelokalet lufthavnsbygningen. Praktisk info om Vojens/Skrydstrup Lufthavn Vi har arrangeret godt flyvevejr og håber at så mange som muligt kommer flyvende. Åbning: PPR: Tankning: Landingsafgift : DMU har aftalt åbning af lufthavnen. DMU har fået tildelt følgende PPR kode: 032HL. Skriv koden på flyveplanen, så har du automatisk indhentet PPR. Der kan tankes Avgas med Dankort. 112,50 kr. inkl. moms - under 2000 kg. Program: Dagsorden: 10:00-10:20 Kaffe & Rundstykker 10:30-12:20 Rundvisning og orientering om F16 12:30-13:00 Frokost 13:00 - ca. 15:00 Repræsentantskabsmøde 1. Registrering af de stemmeberettigede 2. Valg af dirigent 3. Årsberetning Kontrollantordningen 5. DMU Forsikring 6. Regnskab Indkommende forslag 8. Budget, herunder kontingent 9. Valg af - 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) På valg er: John Madsen (genopstiller ikke) Paul Harrison (genopstiller) Ivan Svendsen (genopstiller) - 1 bestyrelsesmedlem (2 år) - 2 suppleanter (1år) - 2 revisorer 10. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt Vedtægterne - sidst ændret i 2011 Findes på hjemmesiden under punktet Om DMU /vedtægter Vi gør opmærksom på, at forslag fra medlemsklubberne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk ved ændringer i klubbestyrelsen altid at meddele DMU, hvem klubbens tegningsberettigede er jvf. 13. Jvf. 9 skal klubbernes repræsentanter møde med skriftlige fuldmagter underskrevet af formanden for flyveklubben. Disse ombyttes ved mødet med stemmesedler. Repræsentanter kan kun repræsentere egen flyveklub Tilmeldelse er - af hensyn til frokosten - nødvendig senest fredag den 13. april til sekretariatet på tlf eller helst klub vis.

3 3 Uden tilmelding vil der ikke blive serveret frokost dette i bestræbelser på at minimere omkostninger. Klubmedlemmer ud over repræsentanterne er også meget velkomne! Bestyrelsen 2011/2012 Formand Knud Nielsen Horsens Flyveklub Næstformand Hjalmar Nielsen Haderslev Flyveklub Kasserer John Madsen Randers Flyveklub Best. medlem Paul Harrison Holbæk Flyveklub Best. medlem Ivan Svendsen DMU Ringsted Best. medlem Kim Jensen Roskilde Flyveklub Best. Medlem Henning Romme Lolland-Falster Motorflyveklub 1. Suppleant Louis Rovs Hansen Sæby Flyveklub 2. Suppleant Jacob Pedersen Haderslev Flyveklub Revisor (intern) Eigil Jespersen Revisor (ekstern) Kresten Dalum Ejstrupholm flyveklub Partner Revision Brande Stabsfunktioner: Forretningsudvalg: Kontingentopkrævning: WEB redaktion: Medlemsregistrering DMU Sekretariatet Formand, næstformand og kasserer John Madsen Merete Strandberg /Knud Nielsen Merete Strandberg Merete Strandberg DMU-udvalg: FAI crew cards: Uddannelsesudvalg: PR-udvalg/ Mini Guide: Teknisk Udvalg: Turflyvning: Unionshåndbog Knud Nielsen Hjalmar Nielsen, Henning Romme Merete Strandberg Paul Harrison Paul Harrison /Henning Romme Merete Strandberg,Sekretariatet DMU repræsentation i nationale organisationer: KDA/SLV Teknik &Luftrumsudvalg: Trafikstyrelsen Gebyrudvalg: KDA Repræsentant Friluftsrådet KDA, Uddannelsesudvalg: KDA, PR-udvalg: Rådet for større flyvesikkerhed SLV Kontaktudvalg Internationale relationer: NCM (Nordic Coordination Meeting) Europe Air Sports og EASA European Powered Flying Union Paul Harrison Knud Nielsen Louis Rovs Hansen Henning Romme Ivan Svendsen Hjalmar Nielsen Knud Nielsen, Merete Strandberg, Henning Romme Knud Nielsen, Vagn Jensen Knud Nielsen Knud Nielsen / Merete Strandberg

4 Medlemsoversigt pr 31 December Klub Medlemmer Stemmer +/- Medlemmer Stemmer Medlemmer Medlemmer Allerød Flyveklub Alssund Flyveklub Beldringe Flyveklub Billund Motorflyveklub Bornholms Flyveklub Brædstrup Flyveklub Ejstrupholm Flyveklub The Jet Pilots Club Fyns Flyveklub Grenå flyveklub Haderslev Flyveklub Midtjysk Aero Sport Herning Motorflyveklub Holbæk Flyveklub Horsens Flyveklub IBM Klubbens Flyvesektion Kalundborg Flyveklub Vamdrup Flyveklub Flyveklubben Lolland-Falster Læsø Flyveklub DMU Ringsted Nordals Flyveklub Nordvestsjællands Flyveklub Politiets Flyveklub Randers Flyveklub Roskilde Flyveklub Samsø Flyveklub Sindal Flyveklub Skive Motorflyveklub Sæby Flyveklub Tønder Flyveklub Viborg Flyveklub Ølgod Flyveklub Aarhus Flyveklub Thisted Flyveklub Bellanca Klubben Flyveklubben Bluair Midtjysk Flyveklub OYIBM-Føroyar Aarhus Air Club AE-Pilotclub Ærø Flyveklub Helikoptergruppen Ekstraordinære DMU medlemmer I alt 43 Klubber

5 Bestyrelsesarbejdet 5 Medlemssituationen Økonomi Bestyrelsen har i den forløbne periode afholdt 8 møder. Derudover har der naturligvis været livlig aktivitet med deltagelse i udvalg, møder samt en intensiv informationsudveksling via . I det forløbne år er der optaget nye klubber så vi nu er oppe på 43 klubber og vi har får stadig henvendelse fra klubber der ønsker optagelse i DMU, en meget glædelig udvikling. Vi har, som man ved, afholdt ikke mindre end 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder, det første på grund af, at en medlemsklub anfægtede lovligheden af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og det andet for at orientere om forhandlingerne med KDA og KZ&V problematikken. På det sidste repræsentantskabsmøde fik bestyrelsen mandat til at fastholde opsigelsen af overenskomsten med KDA men samtidig også opfordring og mandat til at søge en løsning så DMU kunne forblive medlem af KDA. Efterfølgende lykkedes det bestyrelsen at få en tilfredsstillende aftale med KZ&V og derfor valgte bestyrelsen enstemmigt at trække opsigelsen af overenskomsten med KDA tilbage. Vi har nu en løsning, ikke den bedste, men den næstbedste, som forhåbentlig styrker motorflyvningens vilkår. Hele dette forløb har lagt beslag på en urimelig stor del af bestyrelsens tid og vi ser nu frem til at tage fat på andre opgaver til glæde for motorflyvningen Det er med stor glæde vi ser medlemstallet går frem, og der er enkelte klubber der går markant frem. Som det ses på oversigten er vi nu 1192 medlemmer og der er stadig tilgang. Årets topscorer er igen Roskilde Flyveklub med en stigning på 31 medlemmer, fulgt af Midtjysk Flyveklub med 13 nye medlemmer. I medlemsoversigten ses også at de ekstraordinære medlemmer i DMU er faldende. De ekstraordinære medlemmer er personer som ikke har mulighed for at indmelde sig i en lokal klub f. eks. på grund af stor afstand til en af vores medlemsklubber, men som alligevel gerne vil være medlem af DMU. Vi henviser altid sådanne medlemmer til nærmeste flyveklub før vi accepterer dem som ekstraordinære medlemmer. Desværre er der langt igen før vi får en organisationsprocent på et højt niveau; Vi repræsenterer stadig kun lidt mere end halvdelen af PPL indehavere i Danmark, men det går støt fremad i den rigtige retning. Der er Flyveklubber som viser det kan lade sig gøre at få nye medlemmer og opfordringen skal være at alle flyveklubber gør en meget aktiv indsats til at hverve medlemmer. Det bliver mere og mere attraktivt at være medlem af DMU da vi stadig får flere medlemsfordele på hylderne. Vi har en sund økonomi i DMU, selvom økonomien i år er noget mere belastet end tidligere år. Vi er i år landet med et underskud på kr , mod et overskud sidste år på kr , hvilket hovedsageligt skyldes to væsentlige faktorer, der er indtruffet i løbet af regnskabsåret.

6 Stabsfunktioner Klubformandsmøde 6 For det første blev spørgsmålet om vor tilknytning til KDA årsag til en del omkostninger til flere bestyrelsesmøder, møder med KDA samt to ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Alt sammen med store ekstraudgifter til følge. For det andet viste det sig helt nødvendigt og tiltrængt at opnormere bemandingen på Unionskontoret til fuldtids beskæftigelse, som også blev drøftet på sidste års repræsentantskabs- møde, med en væsentlig udgiftsforøgelse til følge. Til gengæld er det lykkedes at holde øvrige møde- og udvalgsudgifter en del under det budgetterede, og derved medvirket til at begrænse underskuddet. Resultatet må derfor siges at være acceptabelt. I forbindelse med opkrævning for 1. halvår 2012 har vi modtaget henvendelser fra klubber/medlemmer om at det er en voldsom kontingent stigning, stigningen er på 130 kr. men man skal også være opmærksom et højt aktivitetsniveau i DMU og at der også er kommet flere varer på hylden, bl.a. sprogtest som skønsmæssigt har sparet hvert enkelt medlem hvad der svarer til 2-3 års DMU kontingent. Til dato har 500 certifikatindehavere aflagt 800 sprogtest, det svarer til en samlet besparelse på ca kr. Hertil kommer at der fortsat er en del som mangler at aflægge sprogtest. Stabsfunktionerne er som det ses på oversigten. FAI Air Crew Card, der er gratis for DMU medlemmer, giver gode rabatter på hotelophold, bil leje, mv. Kortet er ligeledes godt som legitimation i lufthavne, hvor der på grund af stigende sikkerhed kræves billede på legitimationen. Air Crew Card fremstilles nu elektronisk så billede er kun nødvendigt ved første udstedelse og gerne digitalt billede med minimum 300 DPI. Størrelse 26x32 mm.. Den. 29 oktober afholdtes kombineret formandsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 10 klubber var repræsenteret. Det blev et godt og konstruktivt møde med en god debat. Der henvises til protokollen fra mødet, der kan findes på DMU s hjemmeside under menuen Arkiv Budget for 2012 blev forelagt til orientering for klubberne. Fly forsikring Vi skal her i beretningen ikke trætte jer med det forløb vi har været igennem med Forsikringsmæglerne på Roskilde Lufthavn, det kan I læse alt om på DMU s hjemmeside, men kun konstatere at samarbejdet med Forsikringsmæglerne er ophørt. DMU har pt. en forsikringsaftale med Sirius der, i de fleste tilfælde, er den billigste forsikring på det danske marked og vi skal opfordre til at alle flyejere tager et tilbud hjem fra Sirius i forbindelse med fornyelse af flyforsikringen. Du finder de formularer der skal indsendes for at få et tilbud på DMU s hjemmeside. Der er her tale om en forsikring med mere individuelle kasko præmier baseret på piloterfaring og skadeshistorik. Husk ved sammenligning af præmie at tage højde for at der ikke er bonus det første forsikrings år i Sirius, det kommer ført andet år ved skades fri flyvning. Det betyder dog ikke at DMU ikke stadig samarbejder med andre

7 Brændstofudvalg Rabataftaler Konkurrenceudvalg DMU unionshåndbog 7 forsikringsselskaber hvor det er hensigtsmæssigt, i øjeblikket er vi i samarbejde med QBE ved at se på muligheden for at udvikle en særlig personforsikring til piloter. En forsikring der f.eks. kunne komme til at indeholde hjemtransport af fly ved sygdom og dårligt vejr. Men mere om det tilbud når og hvis det lykkedes at få noget sat sammen der er perspektiver i. Der er såmænd ikke sket det store i forhold til brændstofafgiften når der er tale om almindelig GA-flyvning. SKAT rundt omkring i landet har stadig problemer med at finde ud af reglerne, når et DMU medlem søger fritagelse for afgiften, men det løser sig som regel når enten DMU eller KDA kontoret tager fat i den lokale sagsbehandler i SKAT. Til gengæld er der godt nyt i forhold til flyslæb og faldskærmsflyvning, idet SKAT har tabt en sag i Landsskatteretten der betyder, at det bliver muligt med tilbagevirkende kraft at få refusion for brændstofafgifterne i forbindelse med flyslæb og sandsynligvis også faldskærmsflyvning. Kendelsen fra Landsskatteretten fastslår at flyvning med slæbefly er at opfatte som erhvervsmæssig flyvning med henblik på transport af personer og gods. Det har haft som konsekvens at SKAT har udstedt et såkaldt styresignal der forklare dette. Vær opmærksom på at der skal anmodes om genoptagelse senest 6 måneder efter at styresignalet er publiceret, hvilket skete den 28. februar Har nogen DMU klubber brug for hjælp til at finde det såkaldte styresignal så kan man som altid henvende sig til DMU kontoret og få hjælp. DMU arbejder kontinuerligt på at udvide rabatmulighederne for vores medlemmer. Ud over de allerede eksisterende aftaler, som kan findes beskrevet på DMU s hjemmeside, så er vi for tiden i gang med forhandlinger med et landsdækkende benzinselskab med henblik på en rabataftale på 100LL til DMU s medlemmer. Forhåbentligt har vi aftalen på plads til repræsentantskabsmøde, så vi kan præsentere den nye aftale der og i god tid inden vores flyve højsæson starter. Her en opfordring til at benytte de rabataftaler DMU har, kun på den måde kan vi sikre os at fastholde de eksisterende aftaler og få forhandlet nye på plads. Selvom rabataftaler for DMU medlemmer ikke er en af DMU s kerneydelser, så vil det alligevel være dumt ikke også at få det med til DMU s medlemmer hvis det er muligt. Der henvises til DMU Sport s hjemmeside Der arbejdes fortsat på at få Unionshåndbogen revideret og lagt på vores hjemmeside og rettelser vil i fremtiden blive udsendt elektronisk. Når dette læses er det formodentlig sket.

8 Turflyvning 8 Den årlige DMU tur gik i dette år til Mariehamm på Ålandsøerne. Der var arrangeret mellemlanding på Vestervik flyveplads og de lokale havde foranlediget både spise og drikke samt pressedækning. Den artikel, der blev bragt i avisen omtale trafikken som sammenlignelig med Chicago O Hara lufthavn og vi blev omtalt som dansk invasion der dog ikke denne gang brændte byen ned. Artiklen kan ses på hjemmesiden under DMU tur Vejret viste sig fra den flotteste side og det blev et par fantastiske dage. Stor tak til arrangørerne Paul Harrison og Henning Romme Kontaktmøder mellem Trafikstyrelsen og Unionerne DMU deltager 2 gange årligt i Trafikstyrelsens kontaktmøder, hvor også repræsentanter for svæveflyvning, ultralet flyvning, ballonflyvning, faldskærmsspring, KZ- & Veteranfly Klubben samt KDA er indbudt. I årets løb har DMU afholdt uformelle og formelle møder med Trafikstyrelsens (TRS) medarbejdere og ledelse. Vi oplever fortsat et godt og konstruktivt samarbejde med Trafikstyrelsen. Kontaktmøderne er af stor værdi, idet vi her har mulighed for at fremlægge emner af principiel karakter, som vedrører motorflyvningen og dette i et fora hvor Trafikstyrelsens ledelse også er repræsenteret. Spørgsmål og synspunkter i forbindelse med kontakt til Trafikstyrelsen som bruger behandles, med undtagelse af person sager og emner der vedrørende gebyrer. Gebyrerne behandles i gebyrudvalget, hvor DMU også er repræsenteret ved Knud Nielsen. Kontaktmøderne er meget konstruktive, til trods for at DMU ikke altid deler synspunkter med Trafikstyrelsen. I 2011 deltog Knud Nielsen, Jacob Pedersen, Henning Romme og Merete Strandberg i kontaktmøderne, som repræsentanter for DMU/AOPA. Nedenstående emner med relevans for motorflyvning blev behandlet: AIC39/99. Kalenderbestemt overhaul af propel, AIC 39/99. Trafikstyrelsens manglende bekræftelse for modtagelse af skriftlige henvendelser og orientering om forventet behandlingstid og tilbagesvar. Gentagelse af EASA-bestemmelser i nye BL'er. F.eks. BL 1-1 og BL 1-2. Uacceptable stramninger for privatflyvningen i BL 1-1. Spørgsmål om, hvornår den annoncerede synergi i forbindelse med indlemmelse af SLV i Trafikstyrelsen forventes at resultere i lavere gebyrer for luftfarten. Konvertering til EASA-certifikater. General Practitioner (Praktiserende læge) som Aviation Medical Examiner (AME) i Danmark på LAPL certifikatet (Light Aircraft Pilot License). Forbedring af Naviairs briefing site.

9 9 Krav om byggetilladelser ved selvbygning. Luftrum Billund BL 8-10 rapportering Ombytning af nationalt certifikat til JAR-certifikat. Forståelse af JAR-FCL 3 (medical) Implementering af EASA FCL Instrumentbevis til privatpiloter Støjbegrænsende procedure på EKMB (DMU) Tilkald af marshall på Aalborg Lufthavn, NOTAM/VFG. Fejlbehæftet VFR flyvekort. Definition af "flyveopvisning", iflg. BL 5-3. Begrænsninger i adgangsforholdene på Bornholm, Roskilde og Århus lufthavn - Security. Hvis flyveklubbens medlemmer har emner af principiel karakter, som ønskes behandlet på kontaktmødet, kan disse indsendes til DMU forbeholder sig ret til at vurdere hvorvidt emnet egner sig til behandling på kontaktmødet. DMU Kontrollant Ordning, Skill test PPL teoriprøver Gennem længere tid har DMU s bestyrelse arbejdet for at SLV/Trafikstyrelsen overdrager opgaven med afholdelse af PPL(A) teoriprøver til DMU, det vil have en fin synergi i forhold til kontrollantordningen og sprogtestvirksomheden i KDA. I 2010 besluttede SLV/Trafikstyrelsen, i samarbejde med DMU, at kigge nærmere på muligheden for at flytte afholdelse af teoriprøver til egnede lokaler, i de til DMU tilknyttede flyveklubber. DMU udarbejdede en liste over flyveklubber med lokale faciliteter, som forventes at være egnede til og fremsendte listen til SLV/Trafikstyrelsen i juni I januar 2011 oplyste SLV/Trafikstyrelsen til DMU at man vil besigtige lokalerne i forbindelse med øvrige tilsynsopgaver. DMU har opfordret Trafikstyrelsen til at give en status på projektet på kontaktmødet den 26. marts 2012 og med en opfordring til Trafikstyrelsen om at se nærmere på muligheden for at PPL teoriprøver afholdes ved de enkelte Registered Facilities/ATO er tilknyttet DMU/DULFU. Vi forestiller os en model hvor Trafikstyrelsen udarbejder teoriprøverne og fastsætter datoer som hidtil. Prøverne samt medfølgende materiale sendes til eksamenskontrollanter udpeget af DMU (f.eks. sprogassessorerne), som står for afholdelse af selve teoriprøven i Registrered Facilities/ATO ernes egne lokaler.

10 10 Denne model vil kunne sammenlignes med at PPL og UL-aspiranter ligestilles med svæveflyverne og prisen for afholdelse af teoriprøver må derfor kunne nedsættes væsentligt, idet der ikke længere for Trafikstyrelsen vil være omkostninger til lokalleje og personale i forbindelse med afholdelse af PPL teoriprøver. DMU Kontrollantordning DMU afholdte den første PPL(A) SE flyveprøve den 2. marts 2011 med egen kontrollant. Det er i årets løb blevet til 50 afholdte PPL flyveprøver, inkl. omprøver. DMU har pt. 4 kontrollanter, som er geografisk spredt i landet. Kontrollantordningen er blevet vel modtaget af vores flyveklubber/registered Facilities og ikke mindst PPL aspiranterne, som har opnået en besparelse på ca kr. på aflæggelse PPL flyveprøve, det vil sige en samlet besparelse på ca kr. alene i En forudsætning for at aflægge PPL flyveprøve under DMU s ordning er, at aspiranten er medlem af DMU via en flyveklub tilknyttet DMU. Trafikstyrelsen har ved flere lejligheder overfor DMU tilkendegivet stor tilfredshed med DMU s håndtering af kontrollantordningen. Vores daglige samarbejde med Trafikstyrelsen om ordningen forløber også yderst tilfredsstillende. I november afholdte DMU et seminar, i samarbejde med Trafikstyrelsen, hvor alle Registered Facilities med teoretisk og praktisk skoling til PPL(A) og (H) samt tilhørende instruktører var inviteret. Opbakningen til DMU s initiativ var stort og resulterede i et flot fremmøde på over 30 deltagere. På seminaret informerede Trafikstyrelsen bl.a. om de kommende EASA regler og forventet tidshorisont for implementering heraf. Registered Facilities fremtidsmuligheder i forhold til EASA blev drøftet og DMU orienterede om kontrollantordningen og DMU's målsætninger for implementering af EASA Part FCL reglerne m.m. Referat og præsentationsmateriale kan downloades via Det bør her nævnes at i januar 2012 blev DMU s kontrollantordning udvidet til også at omfatte afholdelse af Skill Test for fornyelse (renewal) af SEP(land). DMU er yderst tilfreds med udvidelsen, som er en styrkelse. Udvidelsen danner også grundlag for at genudstedelser (Renewal) af SEP(land) nu forbliver indenfor landets grænser, hvor vi indtil dato har oplevet at Renewal aflægges i Tyskland for at undgå det høje prøvegebyr til Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen anvender blandt andet kontrollantordningen til at drage sig erfaringer, som forberedelse til det kommende EASA regelsæt på området. I de kommende EASA regler, udgår Registered Facilities og der stilles i stedet krav om etablering af en godkendt ATO (Approved Training Organisation). DMU har indgivet høringssvar til EASA for at understrege vigtigheden af at mindre træningsorganisationer ikke stilles over for urimelige organisatoriske og finansielle krav. Regelsættet er fortsat under udarbejdelse og vi forventer de overordnede bestemmelser fra EASA i april 2012.

11 11 På seminaret opfordrede Trafikstyrelsen Registered Facilities til at have en paraply organisation, som f.eks. DMU, med en godkendt standard manual, som så kan tilpasses hver enkel skole. Godkendelse af manualer vil blive afregnet på timebasis hos Trafikstyrelsen, så der vil være en god synergi effekt i at en paraply får godkendt en standard manual, frem for at hver enkelt skole skal igennem processen. DMU s målsætning er at ansøge Trafikstyrelsen om godkendelse af en ATO, hvor de nuværende Registered Facilities kan tilslutte sig. DMU ønsker at arbejde for, at den enkelte Registered Facility får mulighed for at fortsætte uddannelsen af privat piloter, uden de store ændringer i forhold til i dag. Det er selvfølgeligt frivilligt om en Registered Facility tilslutter sig DMU s kommende ATO. Rådet for Større Flyvesikkerhed CAMO: DMU deltager i dette råd med en repræsentant, der henvises til DMU s CAMO aftale med Flysyn i Vamdrup er vel det man kan kalde en OK succes. Der er p.t. omkring 70 fly med i rabataftalen med Flysyn og det er bestyrelsen indtryk at CAMOén fungere som den skal.. Flysyn har tilbudt at de meget gerne kommer ud i flyklubberne med et oplæg om, hvad det lige er man skal være opmærksom på for at ens fly rent faktisk er luftdygtigt. Så fra DMU s bestyrelse skal lyde en anbefaling til klubberne om at benytte sig at det tilbud. Flyveklubben kontakter selv Flysyn i Vamdrup får at lave en aftale. De tilbagemeldinger vi har fået fra allerede afviklede besøg er meget positive. Trafikstyrelsens Gebyrudvalg Gebyrudvalget er et rådgivende udvalg for Trafikstyrelsen. Efter høring i udvalget er det Trafikstyrelsen, som suverænt beslutter satserne. Gebyrstigninger er næsten en med sikkerhed tilbagevendende begivenhed hvert år, men ikke i år. Man havde af egen drift reduceret gebyrerne med en procentsats foranlediget af de rationaliseringsgevinster man forventede ved sammenlægningen af SLV og Trafikstyrelsen Alle prissætninger er iflg. SLV baseret på konkret tidsforbrug på en gennemsnitlig sag. Der arbejdes fortsat med en ny beregnings- eller fordelingsnøgle men det ser ud til at have lange udsigter da det er en politisk sag som man skal have modnet jorden for. DMU er bekendt med principperne i den nye nøgle, og støtter princippet. Det nye princip bygger på at alle som anvender luftrummet skal deltage i betaling af SLV's udgifter - også udenlandske luftrumsbrugere, som i dag ikke bidrager til dækning af SLV's omkostninger. I gebyrudvalget sidder Knud Nielsen som DMU repræsentant KDA DMU er medlem af Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) sammen med 7 andre unioner. Fælles for disse unioner er, at vi på en eller anden måde bruger lufthavet til at dyrke vores interesse.

12 KDA, FLYV KDA miljøudvalg 12 KDA er en paraplyorganisation, hvor vi sammen kan koordinere de opgaver og problemer, vi møder på tværs af unioner. KDA har udskiftet deres årlige formandsmøde til en unionskonference, der afholdes årligt i januar måned over en fredag/lørdag. På konferencen er der dels mulighed for unionerne imellem at fortælle hinanden om, hvad der sker i de enkelte unioner (erfaringsudveksling kan man også kalde det), dels er der forskellige oplæg. Det er også i KDA regi, du finder en butik, hvor du som medlem af DMU får 10 % på alt det, du mere eller mindre - nødvendigvis må ha som pilot. KDA udgiver bladet FLYV. Som DMU medlem er FLYV abonnementet valgfrit. FLYV har fået ny redaktør og bladet har fået et ansigtsløft med flere nye tiltag. Generet må siges at Flyv er blevet et meget bedre og læseværdigt blad. Der behandles i øjeblikket en ansøgning om udvidelse af operationstallet på EKRA Rårup flyveplads. BL 7-16: Flyvning i særligt følsomme naturområder Processen med udkast til ny udgave af BL 7-16 begyndte tilbage i 2007 og har været taget op ad flere omgange. DMU har deltaget i KDA møder med input på motorflyvningens vegne og der forventes snarlig et nyt udkast til BL 7-16 i høring. AOPA DULFU: Samarbejdet med AOPA udbygges fortsat, der er etableret en hjemmeside som er motorflyvningens fællessekretariat. Denne hjemmeside vil komme til at servicere begge organisationer. Der tilbydes en rabat fra både DMU og AOPA hvis man ønsker at være medlem i begge organisationer. DMU har fortsat et rigtigt godt samarbejde med Dansk UL-Flyver Union (DULFU) Vores Mini Guide udgives i fællesskab. En måde hvor begge unioner får noget ud af det, og hvor vi så oven i købet sparer ved at kunne dele udgifterne til trykning. Vi oplever, at klubberne fusionerer på flyvepladserne, Vamdrup er et godt eksempel og vi har hørt at der er flere på vej. Derfor finder vi det naturligt i DMU s bestyrelse, at vi på den baggrund intensiverer samarbejdet på tværs af de to unioner til fælles bedste.

13 13 Internationale relationer EAS/EASA ERFA-gruppen (Kaffeklubben) Den tværfaglige regel arbejdsgruppe i KDA - ERFA-gruppen - blev nedsat i 2007 på initiativ af Jørn Vinther, Dansk Ballon Union. Arbejdsgruppen kaldes i daglig tale kaffeklubben på grund af de spandevis af kaffe, der er drukket under gennemlæsning af de efterhånden tusindvis af sider høringsmateriale. Kaffeklubben koordinerer et meget omfattende arbejde med bl.a. udformning af høringssvar i forbindelse med nationale og internationale lovforslag. Kaffeklubben består af enkelt medlemmer med interesse for området og uden nødvendigvis at repræsentere en given union, gruppen tilstræber dog at afdække de forskellige grene af flyvning videst muligt. Generelt har Kaffeklubben også fokus på grænsedragning mellem EASA s forordning og de nationale myndigheders beføjelser. Normal praksis er at hvert enkelt union indsender høringssvar til EASA m.fl. i forhold til de fagspecifikke ting, der måtte være kommentarer til. I 2011 er arbejdsgruppen sammensætning: Jørn Vinther DBu Henning Sørensen - DBu Anders Madsen - KDA Helge Hald - KDA Per Wistisen KDA Poul Hørup - DsvU Ole Gellert Andersen DULFU Hans Havsager DULFU Hardy Vad KZ&V Knud Nielsen - DMU Merete Strandberg DMU Paul Harrison - DMU Jacob Petersen DMU/AOPA Regelarbejdet i DMU Af hensyn til koordination med EAS (Europe Air Sports) har EAS bestyrelsesmedlem, Jens Feldborg deltaget i møder i det omfang det har været relevant. Lægerne Nicolai Engel og Jens Elmeros har bidraget med ekspertviden på det flyvemedicinske område og Ole Lynggaard, Trafikstyrelsen på FCL området. Kaffeklubbens indsats er rygtedes udover Danmarks grænser og har bl.a. høstet anerkendelse i EAS og Norges Luftsportsforbund har vist interesse for at deltage i samarbejdet DMU udarbejder høringssvar til blandt andet EASA og Trafikstyrelsen. I det omfang det er aktuelt sker regelarbejdet i samarbejde med KDA s Kaffeklub. Nedenfor er et udpluk af det regelarbejde som DMU blandt andet har beskæftiget sig med i årets løb:

14 14 FCL processen (Flight Crew Licensing) I slutningen af 2011 publicerede EASA de endelig Part-FCL regler. DMU har, siden processen begyndte i 2006, haft stor fokus på EASA s regelarbejde og har kommenteret på det omfattende høringsmateriale. FCL reglerne træder i kraft den 8. april Der er vedtaget overgangsperioder, for de forskellige områder, ligesom der er åbnet op for at kunne meddele EASA en generel overgangsperiode på 1 år, som gør det muligt for blandt andet luftfartsmyndighederne at få omstillet sine procedurer, IT-systemer m.m. Muligheden for en overgangsperiode på 1 år, regnet fra 8. april 2012, er vedtaget i erkendelse af, at det fulde lov kompleks, med til hørende annekser, først bliver klar til offentliggørelse i marts/april Part-M Udsigt til lettelser på Part-M området DMU og AOPA har deltaget i flere workshops i EASA, blandt andet i en workshop om European Light Aircraft. I efteråret deltog DMU, Knud Nielsen i en workshop om implementeringen af Part-M i forhold til General Aviation. Forinden afholdelse af workshoppen om Part-M var der mulighed for at indsende kommentarer til EASA om hvilken betydning implementeringen af Part-M har haft på General Aviation. DMU benyttede lejligheden hertil og gjorde bl.a. EASA opmærksom på problematikken med at nogle nationale myndigheder laver stramninger i forhold til EASA s bestemmelser og at vi er stærkt bekymret for den meromkostning Part-M har pålagt General Aviation. Der blev nedsat en EASA arbejdsgruppe, som skal se nærmere på problemerne med Part-M i forhold til General Aviation/privatflyvning, bl.a. ud fra de input der er givet fra organisationerne. Gruppens arbejde forventes at munde ud i en offentlig høring (NPA Notices of Proposed Amendments) i juni 2012 med forventning om et endeligt resultat til udgangen af Vi fandt workshoppen meget udbytterig og glæder os over at EASA, affødt at de mange kommentarer fra organisationerne, nu arbejder med mulighederne for en lempelse af Part-M for privatflyvningen. EASA høring om Qualifications for flying in Instrument Meteorological Conditions DMU har i samarbejde med AOPA, KDA og et DMU medlem indsendt i alt 23 kommentarer til EASA s forslag. DMU hilser EASA s forslag meget velkommen. Vedtages forslaget vil det betyde at instrument flyvning bliver lettere tilgængelig for private piloter, gennem et stærkt reduceret teorikrav, i forhold til i dag, og introduktion af en En-route Instrument Rating, som udvider privilegiet for en VFR pilot til også at kunne udføre IFR en-route flyvninger, VMC eller IMC. Forslaget vil øge muligheden for yderligere træning af privat piloter og flere piloter med instrument erfaring, vil generelt have en positiv indflydelse på flyvesikkerheden.

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Hjalmar Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen Paul Harrison Rasmus Nielsen Jacob Pedersen Flyveklubber: Alssund

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2009 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE -tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub ÅRSBERETNING 2009 og indkaldelse til 27. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 24. april 2010 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2009 Elev den 18. marts 2010

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Dagsorden 1. Registrering

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 9. oktober 2010 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Ivan Svendsen Paul Harrison Louis Rovs Hansen

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m.

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m. Referat DMU Seminar for Registered Facilities Tid/sted: Deltagere: Ordstyrer: Referent: Den 5. november 2011, Odense Lufthavn. Trafikstyrelsen, Registered Facilities, DMU Flight Examiners og DMU bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Side nr.: 1 (11) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 30. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 20. april 2013 Herning Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 Dato 26. november 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Bonni

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt. Gjøl, den 14. maj 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 1/2010-2011 Dato: 8. maj 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud Pinholt

Læs mere

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først.

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først. Gjøl, den 19. november 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 4/2010-2011 Dato: 13. november 2010 Sted: KDA-Huset, Roskilde Lufthavn Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 7. december 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL)

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) December 2011 Udgivet af Trafikstyrelses Center for personcertificering København 2011. Del FCL 06DEC2011 Side 2 af

Læs mere

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2010 og indkaldelse til 28. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 30. April 2011 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2010 Elev den 30. marts 2011 Til medlemsklubberne 2 28. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Referat af DMU formandsmøde den 31. oktober 2009 Odense Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen John Madsen Kim Jensen Hjalmar Nielsen Knud Pinholt Jens Kongsbak Louis Rovs Hansen Flyveklubber:

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato : Torsdag, den 26. marts 2o15, klokken 17:oo 2o:oo Sted : KDA-huset, Roskilde Fremmødt : Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Jørgen Mouritzen (MOU)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DANSK GYROKOPTER UNION, DGU Dato: 11. februar 2012 Sted: Philip Nathansen, Aarhus Deltagere: Brian Mollerup, Mikkel Palmbo, Philip Nathansen, Carsten Svendsen, Peter Palmbo,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato 12. marts 2o16, klokken 1ooo 13oo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Henning Romme

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 28. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 30. april 2011 Odense Lufthavn. -1 bestyrelsesmedlem (1 år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 28. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 30. april 2011 Odense Lufthavn. -1 bestyrelsesmedlem (1 år) Side nr.: 1 (12) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 28. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 30. april 2011 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER).

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER). Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Wistisen (PEW) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Jacques Johsman (JAJ) Jan Andersen (JAN) Per Horn (PHO) Morten Munkesø (MMU)

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (10) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 26. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. april 2009 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet.

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Ole Kobberup (OKO) Anders Madsen (AM) Referatet

Læs mere

DULFU og Dansk Svæveflyver Union har den 16. september 2014 indgået en samarbejdsaftale.

DULFU og Dansk Svæveflyver Union har den 16. september 2014 indgået en samarbejdsaftale. Formand Per Horn Gyvelvej 8, 7700 Thisted Tlf: +45 97923243 / Mobil: +45 23720044 Email: perhorn@hotmail.com Dato: 19.11.2014 DULFU og Dansk Svæveflyver Union har den 16. september 2014 indgået en samarbejdsaftale.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed

Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed 5. udgave 1. oplag Af KDA s Uddannelsesudvalg Kongelig Dansk Aeroklub 1 HÅNDBOG FOR SPROGTESTVIRKSOMHED er sat med Palatino Linotype og trykt hos KDA. 5. udgave, 1.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

Referat. Flyveklubber: Lolland-Falster Flyveklub. Der var 13 klubber repræsenteret ud af 38 mulige, et fremmøde på 36%. I alt 26 deltagere.

Referat. Flyveklubber: Lolland-Falster Flyveklub. Der var 13 klubber repræsenteret ud af 38 mulige, et fremmøde på 36%. I alt 26 deltagere. Den 1. november 2016 Referat DMU formandsmøde, den 30. oktober 2016 Sted: Klubhuset, Billund Motorflyveklub Referent: Merete Strandberg Deltagere: DMU s bestyrelse: Knud Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen

Læs mere

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 22. April 2017

ÅRSBERETNING REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 22. April 2017 ÅRSBERETNING 2016 og indkaldelse til 34. REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 22. April 2017 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2016 Bilag 2: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring Elev den

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne Til Unionsformænd samt modtagere af KDA s nyhedsmails. Karup, den 28. juli 2011 Den 26. april 2011 redegjorde jeg for sagsforløbet i forbindelse med forhandlingerne om DMU s overenskomst med KDA, og jeg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller 1. Hjemsted Randers Idrætshaller er en selvejende institution med hjemsted i Randers. 2. Formål Institutionens formål er at drive idrætslokaler/ anlæg i Randers kommune, at etablere eller virke for etablering

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Love. for. Horsens Flyveklub

Love. for. Horsens Flyveklub Love for Horsens Flyveklub 1. Klubbens navn er HORSENS FLYVEKLUB. Dens hjemsted er Horsens. 2. Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og fremme interessen for flyvning. Samt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gjøl, den 19. marts Referat. DMU bestyrelsesmøde 5/ Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub

Gjøl, den 19. marts Referat. DMU bestyrelsesmøde 5/ Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub Gjøl, den 19. marts 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 5/2009-2010 Dato: 15. marts 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Gjøl, den 30. juni Referat. DMU bestyrelsesmøde 2/ Dato: 28. juni 2010 Sted: Aalborg Lufthavn

Gjøl, den 30. juni Referat. DMU bestyrelsesmøde 2/ Dato: 28. juni 2010 Sted: Aalborg Lufthavn Gjøl, den 30. juni 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 2/2010-2011 Dato: 28. juni 2010 Sted: Aalborg Lufthavn Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec VEDTÆGTER 1 Formål 1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 20. marts 1980. 2. Formålet med Selvrisikofonden

Læs mere

Som led i det samarbejde mellem de to unioner, som begge unioner ønsker, er der indgået følgende. Samarbejdsaftale

Som led i det samarbejde mellem de to unioner, som begge unioner ønsker, er der indgået følgende. Samarbejdsaftale Som led i det samarbejde mellem de to unioner, som begge unioner ønsker, er der indgået følgende Samarbejdsaftale mellem Dansk Svæveflyver Union (DSvU) og Dansk UL-flyver Union (DULFU). Dækningsområde.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Forslag til klub vedtægter

Forslag til klub vedtægter Forslag til klub vedtægter Nuværende vedtægter Forslag til ændringer Begrundelse 1. Klubbens navn er XX Flyveklub. Dens hjemsted er XX Flyveplads. Klubbens formål 2. Klubben har til formål at fremme motorflyvningen

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere