Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte"

Transkript

1 Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

2 Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet og Tommy Jensen, FRR ISBN:

3 Let dit generationsskifte - få overblik og succes med dit generationsskifte

4

5 Forord Denne bog er en del af en større informationskampagne om bedste praksis inden for generationsskifte. Kampagnen gennemføres af Håndværksrådet og Foreningen Registrerede Revisorer FRR. Tanken med bogen er at viderebringe succeshistorier med generationsskifte i små og mellemstore virksomheder en konkret og let tilgængelig måde. Bogen her adskiller sig fra andre publikationer på markedet ved at tage udgangspunkt i erfaringer fra virksomhederne og lægge stor vægt på den bløde del af generationsskiftet, ligesom bogen er fyldt med citater fra virksomheder og revisorer.. Bogen henvender sig især til virksomhedsejere, der står foran eller er midt i et generationsskifte. Bogen er skrevet af chefkonsulent Anne holm Sjøberg, Håndværksrådet og skattekonsulent Tommy Jensen, FRR. Desuden har stud. mag. Peter Sørensen, Håndværksrådet og stud. merc. Philip Thestrup, FRR deltaget i forbindelse med interviews og bearbejdning af materialet. En særlig tak til virksomhedsrådgiver Palle Themsen, TIC Storstrøm, chefkonsulent Preben Vive, Teknologisk Institut og fuldmægtig Hanne-Louise Kirkegaard, Erhvervsfremme Styrelsen, der alle har bidraget med gode ideer og kommentarer til bogen. Endelig vil vi sige tak til ASE Arbejdsløshedskassen for Selvstændige og Pension For Selvstændige der begge har bidraget med enkelte afsnit til bogen. Projektet er medfinansieret af ErhvervsfremmeStyrelsen, Foreningen Registrerede Revisorer FRR og Håndværksrådet. Håndværksrådet FRR

6 Indledning... 9 Hvad forstås ved et generationsskifte Tre typer generationsskifte Succes med dit generationsskifte Generationsskiftets faser Afklaringsfasen...14 Du skal være færdig med virksomheden Forbered dig på den 3. alder Økonomisk sikring af pensionen Styrk din forhandlingsposition Pension som opsparing og investering Pension som opsparing Pension som investering Mulighed for at få dagpenge Dine muligheder for at få efterløn Efterlønsbeviset Efterlønssatsen Pensioner Arbejde i efterlønsperioden Slut på efterlønnen Salgsmodningsfasen...23 Udarbejdelse af en forretnings- eller udviklingsplan Klargøring af virksomheden Kortlægning af forretningsgange Køberudvælgelsesfasen...27 Hensynet til virksomhedens nuværende medarbejdere Familieskifte Medarbejderskifte Tredjepart Krav til køberen Værdiansættelse... 30

7 Overdragelsesfasen...34 Forberedelse - økonomisk skifte før det ledelsesmæssige? Den ledelsesmæssige overdragelse Økonomisk overdragelse af virksomheden Værktøjer...62

8 8

9 Indledning Der findes ingen lette løsninger, når du skal generationsskifte. Et generationsskifte kan gøres på utallige måder. Dét, der er rigtigt at gøre i ét tilfælde, er måske forkert i et andet. Det er svært at give konkrete anbefalinger, fordi der er så mange faktorer, der spiller ind. Et generationsskifte er meget individuelt, og der er mange følelser på spil. Derfor skal det også gennemføres individuelt. Af betænkningen fra regeringens Generationsskifteudvalg (1999) fremgår det, at op mod virksomheder med en omsætning på over kr. pr. år i løbet af de næste 10 år står over for et generationsskifte eller en lukning. Alle disse virksomheder har ejere på over 50 år. Tallene understreger generationsskifteproblematikkens omfang. Det primære var, at virksomheden kunne køre videre og kunne udvikle sig, som jeg havde tænkt det. (Jens, oversætter, 16 ansatte) Et generationsskifte er en lang proces med mange ubekendte, som du skal forsøge at få overblik over. Egentlig er det blot en helt almindelig opgave, der skal løses, præcis som alle andre opgaver i virksomheden, men forskellen er, at det er en langstrakt og kompliceret affære. Kompliceret, fordi den rummer mange personlige følelser samt ledelsesmæssige, økonomiske, skattemæssige og juridiske overvejelser. Alle muligheder og konsekvenser bør tænkes igennem. At rumme alle disse ting alene er umuligt. Jo mere du taler med familien, venner eller rådgivere om generationsskiftet, jo bedre bliver du til at overskue forløbet og handle hensigtsmæssigt. Derfor, vær åben omkring dine tanker og diskutér dem med dine fortrolige. Når du konfronterer andre med dine ideer, vil du opdage ting, du ikke har tænkt på, ligesom nye muligheder uden tvivl vil komme på bordet. Den økonomiske side af et generationsskifte udgør en stor barriere for mange virksomhedsejere, fordi det er vanskeligt at få overblik over de forskellige økonomiske og skattemæssige modeller. Det er vigtigt at få valgt den mest fordelagtige økonomiske model for dit generationsskifte, og her er du afhængig af den rette specialistrådgivning. Jo mere du er afklaret med dine økonomiske behov, og jo mere viden du har, jo bedre forudsætninger har du imidlertid for at tilrettelægge denne del i samarbejde med din rådgiver. 9

10 Endelig er det vigtigt, at du som virksomhedsejer tænker fremad og får afklaret, hvad du selv gerne vil på længere sigt. Hvad skal du give dig til, når du ikke længere har din virksomhed? Mange kommer for sent i gang med de mere konkrete overvejelser om generationsskifte, fordi de ikke kan forestille sig den situation, hvor virksomheden ikke længere er en del af deres liv. Det betyder, at forløbet bliver mindre tilfredsstillende, fordi de ikke har ordentlig tid til at gennemføre processen og dermed ikke kan tage hensyn til hverken økonomiske eller personlige aspekter. Og begge dele er vigtige for et succesfuldt generationsskifte. Vi har snakket om generationsskifte i flere år, men det var først til allersidst, vi fik det hele på plads. Det hele blev lidt hektisk til sidst, fordi vi først havde kontrakten på plads 8 dage før overdragelsen. Der er mange ting, man ikke kan få afklaret, inden kontrakterne er på plads, så vi kan godt se her bagefter, at vi skulle have begyndt noget før. Med denne bog vil du ikke finde svarene eller løsningerne på, hvordan du skal overdrage eller sælge din virksomhed - dem skal du selv finde. Til gengæld vil vi hjælpe dig et langt stykke på vej ved at fortælle om alle de overvejelser, vi mener, du bør gå igennem for at få succes med dit generationsskifte. Hovedparten af overvejelserne har vi hentet gennem samtaler med virksomhedsejere i 25 små og mellemstore virksomheder og 10 revisorer. De har bidraget med deres erfaringer med generationsskifte. Bogen er spækket med citater fra disse samtaler, idet vi mener, at du kan lære meget af andres erfaringer. Hvad forstås ved et generationsskifte Udgangspunktet for denne bog er, at et generationsskifte er mere end selve den økonomiske overdragelse af virksomheden, som de fleste virksomhedsejere primært fokuserer på. Generationsskifte er den proces, hvormed en virksomhed overdrages både ledelsesmæssigt og økonomisk til en ny ejer. Det er svært at gennemskue de indviklede økonomiske og skattemæssige generationsskiftemodeller, og det vil typisk nødvendiggøre brug af relevante rådgivere. Den ledelsesmæssige overdragelse kan også give anledning til problemer og overraskelser, som kan være sværere at håndtere, end du regner med. 10

11 Tre typer generationsskifte I denne bog beskæftiger vi os med tre typer generationsskifte, nemlig generationsskifte til et familiemedlem, til en medarbejder og til tredjepart. De enkelte former har visse lighedspunkter med hinanden og visse forskelle. På mange punkter ligner salg til en medarbejder og et familiemedlem hinanden, ligesom salg til tredjepart indeholder mange af de samme overvejelser som i medarbejdergenerationsskiftet. Hovedparten af bogen beskriver overvejelser, som er relevante for alle tre typer, men i visse afsnit uddybes forhold, der vedrører en bestemt type generationsskifte. Succes med dit generationsskifte På baggrund af vores erfaringer og samtaler med virksomheder og revisorer har vi opstillet nogle punkter, som vi mener vil give dig succes i dit generationsskifte: 1) Begynd i god tid 2) Vær åben om dine tanker 3) Tag din familie med på råd 4) Forbered dig på den 3. alder 5) Vær opmærksom på både det ledelsesmæssige og det økonomiske generationsskifte 6) Søg både generalist- og specialistrådgivning 7) Udarbejd en overdragelsesplan for generationsskiftet 8) Uddeleger ansvar og videregiv din viden 9) Sælger og køber bør have hver sine rådgivere 10)Informer medarbejdere og kunder så tidligt som muligt Mængden af overvejelser i et generationsskifte er typisk meget større, end du forestiller dig, og det vil for de fleste være uoverkommeligt at tage fat på det hele på én gang, når du samtidig skal drive din virksomhed. Derfor anbefaler vi, at du begynder i god tid. 11

12 Vi havde den samme revisor. Jeg har overtaget hans revisor. Det var ud fra den tanke, at vi kender hinanden godt, og han kender butikken godt. Men jeg tror nok, at det godt kunne være lavet smartere, hvis man havde haft hver sin revisor. Der er nogle ting, der ikke er blevet taget højde for, fordi man forventede, at det bare kørte, som det hele tiden havde gjort. Hvis jeg havde haft min egen revisor, var der måske blevet taget mere hensyn til, hvad en nystartende har behov for. (Christian, slagter, 8 ansatte) Det er svært at sige noget entydigt om, hvor lang tid før virksomheden helt overdrages, du skal begynde dine forberedelser. Et godt bud er mellem 5 og 10 år før. Hvis du kommer tidligt i gang med generationsskifteforløbet, er der gode muligheder for at tage hensyn til både de økonomiske og menneskelige behov og dermed vænne dig til tanken om at skulle stoppe. Man skal gå i gang i god tid. Man skal ikke vente, til man bliver 60. Hvis jeg skal give et godt råd videre, så skulle jeg allerede være startet, da jeg var 54. (Søren, bygge- og anlæg, 14 ansatte) Man skal sætte processen i gang 10 år før, man vil træde af. Det tager 10 år, hvis man vil gøre det ordentligt. For ellers bliver det let sådan noget over hals og hoved. (Henning, murer, 75 ansatte) Mit råd er at gøre det 10 år før, du selv synes, det er nødvendigt at generationsskifte. For hvis du først er begyndt at køre i grammofonpladerillen, så bliver din evne til at se, hvor det er galt, formindsket. Dine muligheder for at forandre på det bliver formindskede. Så det gælder om at starte processen lang tid før, du egentlig selv regner med det. Du kan jo også risikere, at du skal igennem flere runder, og at det slet ikke lykkes at få en aftale i stand med en potentiel køber. Så må du lægge det hele på is, for du kan ikke holde ud at gå og arbejde med tanker om generationsskifte hele tiden, samtidig med at du passer virksomheden. Så kan det godt ske, du må have en pause og så komme i gang igen, og så er det altså rart at have startet i god tid. (Jens, oversætter, 16 ansatte) 12

13 Generationsskiftets faser Et generationsskifte kan inddeles i forskellige faser, som det er en god idé at sætte sig ind i. Allerførst skal du være parat til at påbegynde generationsskiftet. Denne fase kalder vi afklaringsfasen. For nogle tager det lang tid at blive moden til et generationsskifte for andre kommer beslutningen helt naturligt. Dernæst kan det være nødvendigt at modne din virksomhed til et salg. Derfor kan der være en kortere eller længere salgsmodningsfase. Inden salget af virksomheden skal du naturligvis have fundet en køber og diskuteret overdragelsen grundigt igennem med ham eller hende. Det kalder vi køberudvælgelsesfasen. I overdragelsesfasen sker valget af plan/model og den faktiske overdragelse af din virksomhed både økonomisk og ledelsesmæssigt. I mange tilfælde vælges en plan, så det sker glidende over en periode. De enkelte faser er: Afklaringsfasen Salgsmodningsfasen Køberudvælgelsesfasen Overdragelsesfasen Længden af de enkelte faser kan variere meget, og i praksis overlapper faserne hinanden, så du arbejder med flere faser på én gang. 13

14 Afklaringsfasen Afklaringsfasen er ens for alle uanset hvilken type køber du har i tankerne. Denne fase er uden tvivl den vigtigste forudsætning for succes med dit generationsskifte. Er du 100% afklaret med salget af din virksomhed, har du det bedst mulige fundament for et godt generationsskifteforløb. Denne fase er udpræget den bløde del af generationsskiftet eller den psykologisk/menneskelige del, som andre vælger at kalde den. Her skal du igennem følelser for din egen og virksomhedens fremtid. Du skal være færdig med virksomheden Du skal først og fremmest gøre op med dig selv, om og hvornår du er parat til at give slip på din virksomhed. Det kan være en tanke, som mange helst ikke vil tænke til ende, men det er vigtigt at få afklaret netop dette med dig selv. Du kan også illustrere denne tankeproces ved at sige, at du skal være moden til et generationsskifte, før du kan gå gang. Det kan tage lang tid for nogle at blive modne til et generationsskifte, men erfaringer fra revisorer viser, at du ikke kan gå i gang med generationsskiftet, hvis du ikke er moden til det eller er fuldt afklaret. Man skal afklare med sig selv, om man personligt er klar til at generationsskifte sin virksomhed. Man skal være færdig indvendig til at sige, at nu har du ikke brug for at bruge din tid sådan mere. Du kan godt bruge din tid på en anden måde. Man skal tænke på, hvordan man vil bruge sin tid fremover. (Hans, tømrer, 5 ansatte) Man skal ikke give stafetten videre uden at tænke over: Hvad gør det ved dig. Det er vigtigt, at man har tænkt hele tanken igennem, og at der har været nogen, der har stillet de spørgsmål: Hvad gør det ved dig, at du skal generationsskifte din virksomhed? Hvad vil du lave bagefter? Man skal tænke hele situationen igennem. (Henning, murer, 75 ansatte) Man kan ikke komme i gang for tidligt. Senior skal også modnes til generationsskiftet. Mange føler, at de kan blive ved, til de bliver halvfjerds år. Der kan godt gå 3-4 år, hvor man hvert år snakker om generationsskifte, men man kommer ikke videre, fordi han (senior) ikke er moden endnu. Mange er imidlertid bevidste om at diskutere generationsskifte. (Jørgen, revisor) 14

15 Forbered dig på den 3. alder I afklaringsfasen hjælper det ofte at tale med familien eller nære venner om, hvad det er for et liv, der kommer bagefter. Du skal vænne dig til tanken om det nye liv efter generationsskiftet hvad enten det er pension, lønmodtagerjob eller andet. De værdier, som dette liv rummer, er ofte langt fra livet som selvstændig, og det skal du naturligvis indstille dig på. Ved at tale med andre om tiden efter generationsskiftet kan du finde ud af med dig selv, om du er parat til at forlade arbejdsmarkedet, eller om du f.eks. vil trappe ned på halv tid et par år eller fungere som konsulent for virksomheden, når den er overdraget til en ny ejer. Du bør starte med at finde ud af, hvad dine personlige ønsker og behov er og herefter søge at forene dette med familiens behov. Desuden bør du overveje, om du kan opdyrke hobbyer eller interesser, der kan tage over, når du er trådt ud af virksomheden. Endelig skal du tænke igennem, hvad du skal leve af som pensionist, hvis det er det, der bliver tilfældet. Økonomisk sikring af pensionen Du skal gøre dig klart, om du er økonomisk sikret efter overdragelsen, især hvis tiden er inde til at gå på pension. Du skal være opmærksom på, at det kan være risikabelt at satse på, at du skal leve af overskuddet fra salget af virksomheden på dine gamle dage. Dels er det ikke sikkert, at du kan få så meget for virksomheden, som du regner med. Dels skal der betales en del i skat. Endelig er det slet ikke sikkert, at du får pengene i hånden ved salget, da det kan være vanskeligt for en ny køber at finansiere salget af hele virksomheden på én gang. Folk er utroligt fokuseret på penge. Det svære i et generationsskifte er nok, at de fleste tror, at de får en stor pose penge den dag, de sælger deres firma. Der kan mange blive slemt skuffede. (Bent, VVS-montør, 12 ansatte) Der er mange, der går og tror, at de har opsparet en formue, og det viser sig så, at når ejeren er væk, så er firmaet måske ikke ret meget værd. Så man skal hurtigt få en vurdering af, hvor meget virksomheden er værd, så man ikke tror, man er garderet resten af livet. Der er mange, der er blevet skuffet over det. (Gert, trykker, 40 ansatte) 15

16 Styrk din forhandlingsposition Du kan styrke din forhandlingsposition, hvis du i god tid forinden har sikret din pension, så du ikke er økonomisk afhængig af salgsprisen du har med andre ord ikke gjort din fremtid afhængig af prisen for virksomheden. En sådan økonomisk sikring kan f.eks. ske gennem løbende pensionsopsparing eller ved at trække overskud ud af virksomheden og investere det, så du er sikret økonomisk fremover. Mange virksomhedsejere kommer i klemme, fordi de som tidligere anført har en forventning om at skulle leve af overskuddet fra salget. Og hvis ikke køber har økonomisk mulighed for at købe hele virksomheden på én gang, skal du måske i en periode leje bygninger eller lokaler til køberen. Jeg mener, de gav noget med ca. 1/3 i udbetaling. Det flyttede de over. Og resten betaler de over 10 år. Jeg tror, det er en kvartalsvis afregning, som du har lavet med en rentesats. De afdrager med et ens beløb hele perioden igennem. Så er vi blevet enige om, at de kvadratmeter, vi havde derude, betaler de så husleje for. (Bent, VVS-montør, 12 ansatte) Pension som opsparing og investering Du bør gøre dig nogle overvejelser omkring din økonomiske sikring, når du går på pension. En økonomisk sikring via pension er reelt to ting. For det første er det pension som opsparing, dvs. en vurdering af, om din pensionsaftale har den rigtige størrelse set i forhold til den indtægt, du gerne vil have, den skal erstatte. For det andet er det pension som investering. Dvs. en vurdering af, om eventuelle overskydende midler i virksomheden har det bedst ved at blive i virksomheden eller, om du får mest ud af at have midlerne på en pensionsaftale. Dermed bliver denne vurdering en del af en optimal formuepleje. Pension som opsparing Omkring pension til opsparing bør du få lavet en detaljeret oversigt over de samlede indtægter fra de forskellige indtægtskilder, der kan komme, når man går på pension. Det vil typisk være: Pensionsaftaler Offentlige ydelser (folkepension) 16

17 Opsparing i frie midler, aktier, obligationer etc. Friværdi i ejendom Virksomhedens værdi Denne oversigt bør du sammenligne med, hvad du tror, du skal bruge for at opretholde det liv, som du gerne vil have, den dag du ikke længere skal drive virksomheden. I den forbindelse vil det ofte, som tidligere nævnt, være en god idé at se bort fra selve virksomheden, fordi den kan have en meget usikker værdi. Hvis der er en væsentlig overskudslikviditet, bør denne imidlertid medregnes. Spørgsmålet er, hvad der egentlig skal til for at leve. Dette er meget individuelt, og det afhænger meget af, hvad man har været vant til at bruge. Du bør derfor fastsætte beløbet ved at tage udgangspunkt i den indtægt du har i dag, og så se på de forandringer, du er villig til at foretage, når den dag kommer, hvor du får tid til at bruge pengene. Du skal huske at medregne eventuelle indtægter fra renter, udbytter, mv., når du fastsætter din nuværende indkomst. Forandringer, der nedsætter kravet til indtægt, kunne f.eks. være: Arbejdsmarkedsbidraget falder væk Pensionsaftaler skal ikke længere indbetales Du skal ikke længere betale skat af eventuel firmabil Gælden er nedbragt Til gengæld vil der også være forandringer der, øger kravet til indtægt, f.eks.: Du skal selv til at betale bilen Du vil gerne rejse noget mere - og i længere perioder Du får tid til at gøre mere og det koster typisk mere Du mister måske nogle personalegoder Du vil gerne blive boende i huset, men får brug for at betale dig fra nogle af de vedligeholdelsesopgaver, du tidligere selv har udført 17

18 Du skal huske, at det ikke nødvendigvis er den samme indtægt, du ønsker livsvarigt. De fleste har en forventning om, at de skal bruge flest penge de første år efter, at virksomheden er solgt. Pension som investering Du bør ligeledes overveje, om pensionsaftalen har den rigtige størrelse i relation til pension som investering. Årsagen hertil er, at der er stor forskel på hvordan, og ikke mindst hvornår, midler opsparet i virksomheden og midler opsparet via pensionsaftale beskattes. Hvis du f.eks. sparer op i et aktie- eller anpartsselskab, for senere at hæve pengene som udbytte, så kommer du til at betale 60,1 % i samlet skat. Beskatningen af pensionsudbetalinger vil derimod i mange tilfælde være på mellem 44 og 50 % incl. bruttoskat. Samtidig beskattes renteindtægten på pensionsaftaler typisk lempeligere end renten af en opsparing i din virksomhed. Denne umiddelbare sammenligning viser, at der kan være en fordel ved at spare op på en pensionsaftale. Men i andre tilfælde vil det være mere fordelagtigt at foretage opsparingen i virksomheden. Du bør således få lavet en sammenligning af, hvordan du bedst placerer din opsparing. Denne sammenligning bør være lavet ud fra, hvordan du ønsker din opsparing investeret i f.eks. aktier, obligationer eller fast rente, ud fra din holdning til forventet beskatning samt opsparings- og forbrugsperioden. Den kan desuden omfatte en vurdering af, hvordan midlerne beskattes, hvis du dør, inden du selv når at få pengene udbetalt. Eksempel: Hvis du for eksempel sparer kr. op pr. år, fra du er 50 til du er 60, men først bruger pengene, fra du er 75 til du er 85, så vil den årlige udbetaling efter skat se ud som i tabellen nedenfor: Opsparing eller ApS i A/S Opsparing på pensionsaftale Årlig udbetaling efter skat Nettoudbetaling til dine arvinger hvis du dør som 75-årig. Nettoudbetaling til dine arvinger hvis du dør som 60-årig Baggrunden for, at vi i eksemplet regner med, at du først skal bruge pengene, fra du er 75 til du er 85, er at vi forudsætter, at dit ønskede forbrug er dækket ind i forvejen. 18

19 Der er regnet med 7 % i rente før skat, og der er ikke taget hensyn til eventuelle omkostninger, offentlige ydelser, boafgift, mv. Du skal dog huske, at midlerne ikke kan tilbageføres til virksomheden, hvis først de er overført til pensionsaftale. Desuden kan der være en skattemæssig begrænsning i, hvor meget der kan indskydes på en pensionsaftale. Løsningen vil derfor i stort set alle tilfælde være en kombination mellem opsparing i virksomheden og opsparing på en pensionsaftale. Du skal gøre dig klart, om du f.eks. vil på efterløn eller på dagpenge, og i så fald tilrettelægge salget herefter. Her vil vi kort redegøre for reglerne for dagpenge og efterløn. Mulighed for at få dagpenge For at få dagpenge skal du have været medlem af en A-kasse i de seneste 12 måneder. Du skal også have haft mindst 52 ugers fuldtidsarbejde inden for de seneste tre år, men kun arbejde i en periode, hvor du har været medlem af en A-kasse, tæller med. Du skal endvidere dokumentere, at virksomheden er endeligt ophørt. Det kan f.eks. dokumenteres ved salg eller ved at bortforpagte virksomheden gensidigt uopsigeligt i 5 år. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du ved personligt fremmøde skal melde dig som ledig og arbejdssøgende på Arbejdsformidlingen. Men du skal også selv søge fuldtidsarbejde som lønmodtager. Du skal derfor, inden du søger dagpenge, gøre op med dig selv, om du kan og vil tage arbejde som lønmodtager. Der er som hovedregel ret til ydelser i fire år. Når du fylder 60 år, har du dog kun ret til ydelser i 130 uger, og de ydelser, der er udbetalt inden 60-årsdagen, medregnes til de 130 uger. Vi troede ikke, det med efterløn ville blive et problem. Vi var overbeviste om, at det ikke var et problem. Vi havde været medlem af en arbejdsløshedskasse, så tingene var på plads. Og nu hvor vi er ansat i virksomheden, er det vores hovedbeskæftigelse. Firmaet, det er blot en bibeskæftigelse. Der er jo ingen aktiviteter i selskabet. (Henrik, el-installatør, 9 ansatte) 19

20 Dine muligheder for at få efterløn Du kan opnå efterløn, hvis du er født inden den 1. juli 1939 og ikke er fyldt 67 år eller hvis du er født den 1. juli 1939 eller senere, er fyldt 60 år, men endnu ikke fyldt 65 år. Du skal opfylde betingelserne for at få dagpenge (se ovenfor). Dog er der begrænsede muligheder for at få tilladelse til at videreføre sin selvstændige virksomhed på deltid. Du behøver også kun at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet på den dag, hvor du går på efterløn. Har du været medlem af en A-kasse uafbrudt siden den 31. marts 1992, skal du have været medlem af en A-kasse i sammenlagt 10 år inden for de sidste 15 år. Er du født den 1. juli 1939 eller senere, skal du desuden have betalt efterlønsbidrag uafbrudt siden den 1. april Der er også andre muligheder for at opfylde medlemskravet kontakt din A-kasse. Efterlønsbeviset Når du er fyldt 60 år, kan du søge om et efterlønsbevis, hvis du opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Efterlønsbeviset er en gratis sygesikring. Du kan senere gå på efterløn, selvom du er blevet syg. Du skal dog ved overgangen opfylde alle andre betingelser for at få efterløn. Er du født den 1. juli 1939 eller senere, kan der være et par andre store fordele ved at have fået et efterlønsbevis, se Efterlønssatsen og Pensioner. Efterlønssatsen Er du født før den 1. juli 1939, kan du som hovedregel få en efterlønssats op til maksimum for dagpenge i 2½ år. Herefter kan du højst få 82%. af maksimum. Hvis du venter med at ophøre og gå på efterløn, til du er fyldt 63 år, er der mulighed for at få op til maksimum i hele efterlønsperioden. Er du født den 1. juli 1939 eller senere, kan efterlønssatsen højst blive på 91%. af dagpengenes maksimum. Men hvis du venter med at gå på efterløn, til du har haft efterlønsbevis i mindst to år og har arbejdet på fuld tid i to år, efter du fik efterlønsbeviset, kan du få op til dagpengenes maksimum. Pensioner Er du født den 1. juli 1939 eller senere vil næsten alle pensionsopsparinger, f.eks. kapitalpensioner og ratepensioner, medføre fradrag i 20

21 efterlønnen, også selv om de først kommer til udbetaling på et senere tidspunkt. Men hvis du venter med at gå på efterløn, til du har haft efterlønsbevis i mindst to år og har arbejdet på fuld tid i to år, efter du fik efterlønsbeviset, vil du kun få fradrag for de pensioner, der er nævnt i næste afsnit. Pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til, og som kommer løbende til udbetaling, mens du er på efterløn, medfører altid fradrag i efterlønnen, uanset hvornår du er født, og hvornår du går på efterløn. Arbejde i efterlønsperioden På efterløn kan du have lønmodtagerarbejde uden begrænsning. Hver arbejdstime medfører fradrag på 1/37 af den ugentlige efterløn. Det gælder, hvis du er født den 1. juli 1939 eller senere. Det gælder også, hvis du er født inden den 1. juli 1939 og vælger denne ordning. Problemet er, at det er os, der har sagt til advokaten, jamen, vi vil det her. Vi har ikke sagt: Hvad skal vi gøre kan vi det her? Hvilke alternativer har vi?. Og det skulle vi jo så have gjort. Vi har sagt: Prøv at hør her, vi har fået de og de idéer, sådan og sådan, og vi har de og de oplevelser. Dermed har vi låst ham fast, for han er vores tjener i det spil dér. Og han er ikke den, der går ind og siger: Hør nu lige her, for der er også andre muligheder. Det burde han måske, men det gør han ikke. (Ole, maskinværksted, 7 ansatte) Er du født inden den 1. juli 1939 har du også mulighed at vælge at arbejde op til 200 timer som lønmodtager om året, uden at det medfører fradrag i efterlønnen. Men så må du heller ikke arbejde mere, og der gælder særlige regler for, hvor meget du må arbejde i det år, hvor du er gået på efterløn. Der er også visse begrænsede muligheder for at arbejde som selvstændig, mens du er på efterløn, og det skal du have søgt om tilladelse til på forhånd. Reglerne herfor er ret komplicerede, så kontakt din A-kasse for specifik information. Hvis du arbejder for den, der har forpagtet hele din virksomhed eller dele af den eller såmænd bare har lejet dine gamle lokaler, anses du ikke for at være ophørt med din virksomhed og kan derfor hverken få efterløn eller dagpenge. Spørg din A-kasse på forhånd, om den konstruktion, du har valgt, giver problemer med efterløn. 21

22 Slut på efterlønnen Hvis du er født inden den 1. juli 1939, kan du få efterløn til udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år. Og er du født den 1. juli 1939 eller senere, kan du få efterløn til udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. Har du overvejet følgende: Hvor parat er du til at give virksomheden fra dig? Hvad vil du bruge din tid til, når du er trådt ud af virksomheden? Hvordan får du bedst tilgodeset dine ønsker og behov? Hvordan får du forenet dine og familiens interesser? Hvad skal du leve af, når du går på pension? Har du foretaget den fornødne pensionsopsparing? Hvordan med dine muligheder for at få dagpenge? Har du planer om at gå på efterløn? 22

23 Salgsmodningsfasen Du bør overveje, om du kan gøre din virksomhed salgbar. En salgsmodning handler ikke kun om at gøre virksomheden attraktiv over for en udefra kommende køber. Det handler i høj grad om at se den efter i sømmene, få uskrevne ting og procedurer frem i lyset, så en ny ejer har lettere ved at drive virksomheden videre uden dig. Det kan også være nødvendigt at foretage investeringer i virksomheden. Nogle virksomhedsejere har en idé om, at salgsmodning primært er relevant i forbindelse med salg til tredjepart, men alle virksomheder bør arbejde med salgsmodning hver dag, også selvom det er inden for familien. I familieskifter ses ofte eksempler på, at man forsømmer denne del af generationsskiftet, og måske ikke får nedskrevet vigtige rutiner i tide. Derfor anbefaler vi, at I skriver så mange af disse ting ned og på den måde kommer i dialog med hinanden om, hvordan ting gøres i virksomheden. Den yngre generation kan måske pege på andre fordelagtige måder at gøre tingene på, som derved øger virksomhedens værdi. Folk skal være opmærksomme på, hvor godt de har drevet virksomheden, idet virksomhedens afkast ofte afspejler den pris, man kan få for den. Enkeltmandsvirksomheder er de sværeste at foretage generationsskifte i. I nogle tilfælde er det en god idé, at virksomheden tilknytter en sparringspartner. Det kan være en virksomhedskonsulent, advokat eller revisor, som kan stille kritiske spørgsmål og være med til at gøre virksomheden bedre med det sigte, at man kan få noget for virksomheden den dag, den skal afhændes. (Steen, revisionsvirksomhed) Salgsmodning af virksomheden kan f.eks. ske på tre måder, nemlig gennem: 1) Udarbejdelse af en forretnings- eller udviklingsplan 2) Klargøring af virksomheden 3) Kortlægning af virksomhedens forretningsgange Udarbejdelse af en forretnings- eller udviklingsplan Det er en god idé at udarbejde en forretningsplan for virksomheden. 23

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere