Sikkerhedsrepræsentant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsrepræsentant"

Transkript

1 Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så?

2 Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker dig til lykke med valget og håber, at du vil opleve hvervet som sikkerhedsrepræsentant som både spændende og udfordrende.som sikkerhedsrepræsentant får du mulighed for at påvirke udviklingen på din arbejdsplads i en positiv retning. Der er brug for en forebyggende indsats, og der er mange uløste problemer at tage fat på sammen med dine kolleger og ledelse. Det er vigtigt, at sikkerhedsrepræsentanterne, de øvrige tillidsvalgte på arbejdspladsen, samt dine kolleger samarbejder. FOA vil med denne pjece gøre dig opmærksom på, hvilke muligheder dit tillidshverv giver, og hvilke rettigheder og opgaver der følger med. Vi vil også orientere dig om, hvor du kan hente støtte og vejledning i arbejdsmiljøarbejdet. Udover denne pjece er der en række lovmæssige rettigheder, der er fastlagt i arbejdsmiljøloven og forskellige bekendtgørelser. Med venlig hilsen Inger Bolwinkel Forbundssekretær Politisk ansvarlig Inger Bolwinkel Redaktion Miljøsektionen Illustrationer Rasmus Bregnhøi Layout Joe Anderson Tryk FOAs trykkeri 2 Andet oplag stk. juni 2008

3 Indhold Nyvalgt sikkerhedsrepræsentant Hvad er et godt arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø på arbejdspladsen Rettigheder og muligheder Anmeldelse af arbejdsskader Nyttige ordforklaringer og links

4 Nyvalgt sikkerhedsrepræsentant 4 Som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant er det nu dig der, sammen med din leder i sikkerhedsgruppen, har ansvar og mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen i en positiv retning. Arbejdsmiljøarbejdet foregår i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at du tænker forebyggende for at komme fremtidige risikofaktorer til livs. Men bare rolig! Du er ikke alene om at sikre et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Miljøarbejdet afhænger af en aktiv indsats fra alle dine kolleger, tillidsrepræsentanten og ledelsen. Derfor er samarbejde en forudsætning for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Brug dette værktøj som en kort introduktion til dit arbejde som sikkerhedsrepræsentant. FOA lægger stor vægt på at støtte dig som sikkerhedsrepræsentant, og har vedtaget et SR-løfte. Løftet indebærer bl.a., at du tilbydes et uddannelsesforløb/kurser ud over den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Husk på, at du altid kan kontakte din lokale FOA afdeling, der kan rådgive dig i dit arbejdsmiljøarbejde. Vil du have mere at vide, kan du bagerst i pjecen finde adresser på relevante hjemmesider samt nyttige links til internettet.

5 Hvad er et godt arbejdsmiljø? Har man indflydelse på egne arbejdsvilkår og et klart ansvar for egne arbejdsopgaver, er der også større lyst til at udføre arbejdet. Flere undersøgelser viser, at over halvdelen af de ansatte ikke trives med arbejdsklimaet på arbejdspladsen. Så der er stadig plads til forbedringer. Et godt arbejdsmiljø forudsætter et arbejde, hvor ansvar og kompetence følges ad, hvor der er udviklingsmuligheder og stor grad af indflydelse på eget arbejde. Et arbejde hvor man trives, og ikke udsættes for risiko for arbejdsulykker eller arbejdsbetingede sygdomme. I et godt arbejdsklima støtter ledelsen en faglig udvikling, hvor alle har indflydelse på egen arbejdsindsats. Arbejdsmiljø er altså ikke alene arbejdsulykker, ondt i ryggen, tunge løft, psykiske problemer og kemiske stoffer, men inddrager også arbejdets tilrettelæggelse og organisering. I FOA opfatter vi arbejdsmiljøbegrebet meget bredt. Vi mener, at psykiske arbejdsmiljøforhold, trivsel og udvikling samt andre personalepolitiske områder indgår som en vigtig del i arbejdsmiljøarbejdet. Kort sagt er hele arbejdspladsens menneskesyn og værdigrundlag med til at bestemme, om man trives på sin arbejdsplads. 5

6 Arbejdsmiljø på arbejdspladsen 6 Arbejdsmiljøarbejdet kan være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Det afhænger af, hvilken struktur man har valgt for organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Nogle steder har man et sikkerhedsudvalg (SIU). Andre steder er sikkerhedsudvalget og samarbejdsudvalget lagt sammen i et MED-udvalg. Som sikkerhedsrepræsentant vil du indgå i en sikkerhedsgruppe sammen med din arbejdsleder uafhængigt af den øvrige struktur. Et MED-udvalg tager udgangspunkt i en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftale). Aftalen beskriver de aktiviteter og metoder, der kan anvendes for at opnå en effektiv og styrket indsats for arbejdsmiljøarbejdet. Formålet er at skabe et bedre arbejdsmiljø gennem en samlet samarbejdsstruktur mellem ledelse og medarbejdere. Sikkerhedsgrupper, sikkerhedsudvalg/med udvalg udgør samlet sikkerhedsorganisationen. En sikkerhedsgruppe består af en valgt medarbejderrepræsentant og den nærmeste leder på arbejdsområdet. Hvis der er flere ledere, indenfor det område som sikkerhedsgruppen dækker, skal ledelsen udpege en af disse ledere til at være medlem af sikkerhedsgruppen. Som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant er det vigtigt at kende den struktur, der er aftalt på arbejdspladsen. Du skal bede din leder om den aftale, der er på arbejdsmiljøområdet. Er du i tvivl, så ved tillidsrepræsentanten eller din FOA afdeling besked. I denne pjece skelner vi ikke mellem de forskellige måder, hvorpå man kan vælge at organisere arbejdsmiljøarbejdet.

7 Rettigheder og muligheder Som sikkerhedsrepræsentant er du valgt for en 2-årig periode. Valgperioden kan dog forlænges til højst 4 år, hvis det bliver aftalt lokalt på arbejdspladsen. Du skal anmeldes, og godkendes i den lokale FOA afdeling, når du er valgt som sikkerhedsrepræsentant. Dette er en forudsætning for at være beskyttet mod afskedigelse. Når du er valgt som sikkerhedsrepræsentant, har du de samme rettigheder som andre tillidsvalgte. Det vil sige, at dine arbejdsforhold ikke må forringes. Du må ikke få mindre i løn, og du kan ikke afskediges ved, at du udfører arbejdsmiljøarbejde. Hvis du er fraværende pga. orlov, sygdom eller andet fravær i en periode på 4 måneder eller derover, kan der vælges en ny sikkerhedsrepræsentant for den resterende valgperiode. Eller for en ny valgperiode. Du har krav på den fornødne tid til at udføre arbejdsmiljøarbejde. Dette skal aftales med den nærmeste ledelse (det kan også være aftalt i MED aftalen om vilkår for tillidsvalgte). Desuden skal arbejdsgiver stille bekendtgørelser, vejledninger, lovstof m.v., der indgår i arbejdsmiljøarbejdet til rådighed for dig. Du skal som sikkerhedsrepræsentant have adgang til kontorfaciliteter herunder internetadgang. 7

8 Sikkerhedsrepræsentantens rolle Forbedring af arbejdsmiljøarbejdet stiller krav til dialog og samarbejde på arbejdspladsen. Din rolle som sikkerhedsrepræsentant er at skabe rammer for, at kollegerne inddrages i en dialog om udvikling af arbejdspladsen. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet kommer på dagsordenen, og bliver synligt hos alle medarbejdere. 8 Sikkerhedsrepræsentantens opgaver Det er arbejdsgivernes ansvar, at arbejdsmiljøet er forsvarligt tilrettelagt, og kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Det er sikkerhedsrepræsentanten/ sikkerhedsgruppen og sikkerhedsorganisationens opgave at medvirke til, at gældende regler fra Arbejdstilsynet og andre myndigheder bliver overholdt. Men det alene sikrer ikke nødvendigvis et godt arbejdsmiljø. Det er derfor vigtigt, at du indtænker arbejdspladsens særlige arbejdsforhold. Når arbejdspladsen f. eks. ændrer arbejdsorganisering, forhandler arbejdstidsaftaler, indkøber nye hjælpemidler, eller indfører ny teknologi, har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at sikre, at der tages hensyn til den enkelte medarbejder og arbejdsmiljøet. Derfor er der pligt til, at du inddrages i planerne fra starten, så du kan medvirke til at sikre og forbedre arbejdsmiljøet. Nedenfor er nævnt de vigtigste opgaver i dagligdagen for sikkerhedsrepræsentanten/sikkerhedsgruppen.

9 Din opgave er bl.a.: At medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med kolleger og ledelse. At tage initiativ til og medvirke i projekter på arbejdsmiljøområdet. At deltage og medinddrages i arbejdsstedets planlægning af arbejdsmiljøforhold, herunder deltage i arbejdspladsvurdering (APV). At varetage arbejdsmiljøarbejdet på sikkerhedsgruppens vegne, når arbejdslederen i sikkerhedsgruppen er fraværende. At sikre, at der gives oplæring og instruktion i brug af hjælpemidler og anvendelse af maskiner m.v. At sikre, at nyansatte, elever, vikarer m.v. får grundig orientering om arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold, herunder forskellige arbejdsmiljøpolitikker f.eks. stress vold m.m. At medvirke til, at arbejdsskader bliver anmeldt af arbejdsgiveren, og bliver fulgt op. At orientere om bestemmelser, der er fastsat til fremme af sikkerhed og sundhed. At fungere som kontaktled mellem kolleger, sikkerhedsorganisation og ledelse. Uddannelse Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at sikkerhedsrepræsentanten har den fornødne viden om arbejdsmiljø og metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Arbejdsgiver har pligt til at tilmelde dig en arbejdsmiljøuddannelse senest 4 uger efter dit valg som sikkerhedsrepræsentant, og du skal have gennemført uddannelsen inden 8 måneder. Hvis dette ikke bliver opfyldt, skal du kontakte din lokale FOA afdeling. Der er ligeledes aftalt i MED aftalerne, hvordan tillidsvalgte skal tilbydes yderligere uddannelse på forskellige niveauer 9

10 Fagbevægelsens Interne Uddannelse (FIU) FIU er fagbevægelsens fælles uddannelsessystem. Du kan benytte dig af de mange kursustilbud, der udbydes tværfagligt. FIU er delt op i flere retninger, hvor nogle henvender sig direkte til dig som sikkerhedsrepræsentant. Hvis du ønsker at deltage i FIUs kurser, kan du sammen med den uddannelsesansvarlige i din FOA afdeling, få udarbejdet en uddannelsesplan, så du er sikker på, at du deltager på de relevante kurser. FOA har udarbejdet en pjece, der beskriver og anbefaler uddannelsesvejen for dig som sikkerhedsrepræsentant. Derfor henvend dig i din FOA afdeling, hvis du ønsker at deltage på FIU kurser. FOAs grundkurser Som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant har du sikkert mange spørgsmål til både dine arbejdsopgaver, rettigheder, og de udfordringer du møder i dagligdagen. FOAs grunduddannelse er et tilbud, der giver dig både faglig viden og øget selvtillid i din rolle som sikkerhedsrepræsentant. Det er i aftalt, at alle nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter skal have en uddannelse udover den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Det forudsættes, at denne uddannelse gennemføres efter den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Indholdet på uddannelsen er rettet mod FOAs fagpolitiske holdninger, samt hvordan du som sikkerhedsrepræsentant og medlem af FOA, kan samarbejde og trække på FOA som fagforening. Henvend dig derfor i din FOA afdeling, hvor du vil få mere information om, hvordan grunduddannelsen er tilrettelagt i dit område. 10 Engagement og involvering Hvis arbejdsmiljøet skal forbedres, er det vigtigt, at dine kolleger er engagerede i arbejdet. Dine kolleger engageres ikke af papir, men af personlig kontakt og ved selv at deltage i problemløsningen.

11 Det er et fælles mål at have et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Succes med arbejdsmiljøarbejdet afhænger af ledelsens prioriteringer og investeringer i arbejdsmiljøet Det er dig som sikkerhedsrepræsentant, der har overblikket og indsigten i det daglige arbejde. 10 gode råd, der kan fremme engagementet Alle skal informeres fra begyndelsen af et nyt projekt, så der ikke opstår myter eller rygter. Vær åben om, at ting ta r tid. Kollegerne skal have indflydelse på det arbejde, de inddrages i. Der skal være mulighed for dialog, og for at komme til orde. Sats på små, sikre og synlige succeser. Det skal give mening for den enkelte at deltage. Skab åbenhed ved at give rum for utraditionelle ideer, forslag og handlinger. Erkend, at i processer bliver der begået fejl. Og dem lærer man af, hvis man erkender dem. Husk, at din egen personlighed og din måde at gøre tingene på kan give større engagement i arbejdsmiljøarbejdet. Inddragelse af ledelsen og samarbejde med andre tillidsvalgte. Arbejdspladsvurdering (APV) En arbejdspladsvurdering er en kortlægning af alle virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Arbejdsmiljøproblemer skal vurderes med hensyn til art, alvor og omfang, samt årsagerne til problemerne. Vurdering af arbejdspladsens sygefravær skal indgå. Der skal udarbejdes en handlingsplan, der viser løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Her skal det fremgå, hvem der har ansvar for at gennemføre løsningerne. APV en skal være tilgængelig for alle på arbejdspladsen. Sikkerhedsorganisationen skal deltage i hele processen omkring arbejdspladsvurderingen, og har ansvaret for, hvordan den gennemføres. Der skal gennemføres APV mindst hvert 3. år, eller når der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen, f.eks. når der indføres ny teknologi, en borger skal have installeret plejeseng/hjælpemidler, eller der kommer en ny beboer o.s.v. 11

12 Anmeldelse af arbejdsskader 12 En forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet er vigtig for at undgå arbejdsskader og sygefravær som følge heraf. Sker der en ulykke på arbejdspladsen, skal du som sikkerhedsrepræsentant medvirke til, at ulykken bliver anmeldt efter gældende regler. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at ulykken bliver anmeldt til Arbejdstilsynet (AT) og arbejdsgiverns lovpligtige. Der skal altid ske anmeldelse af arbejdsulykker til arbejdsskade forsikring, når den der er kommet til skade, har udgifter til behandling, eller der er risiko for mén og erhvervsevnetab. Skaden skal anmeldes senest 1 år, efter skaden er sket. Hvad angår de arbejdsbetingede lidelser, er fristen for anmeldelse det tidspunkt, hvor skadelidte får kendskab til, at sygdommen er arbejdsbetinget. Det er læger og tandlæger der har anmeldepligt, hvis de har mistanke om, at den ansatte er blevet syg af sit arbejde. Som sikkerhedsrepræsentant kan du altid medvirke til at stille spørgsmål om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Man kan sige, at du sammen med arbejdsgiver har en kontrolfunktion, hvor du er med til at identificere de belastninger, der er på arbejdspladsen. Få altid en kopi af anmeldelsesblanketten, efter at arbejdsgiver har underskrevet. Det har du som sikkerhedsrepræsentant krav på. I anmeldelsesblan-

13 ketten er der en kopi, som er tiltænkt sikkerhedsorganisationen, og beregnet til intern undersøgelse af ulykken. Den er et godt redskab til at iværksætte ændringer i arbejdsprocesser, og til at forebygge tilsvarende ulykker. På mange arbejdspladser anvendes også interne registreringsskemaer til brug for sikkerhedsorganisationen, fraværsstatistik og generel registrering af ulykker. Skadesanmeldelser skal også være fast punkt på dagsordenen ved møder i sikkerhedsudvalget/med udvalget. Problemer i praksis gode råd Få kendskab til, hvilke procedurer om anmeldelse af arbejdsskader, der foreligger på din arbejdsplads. Deltag aktivt med støtte til din arbejdsskadede kollega. Gør dig på selve ulykkesstedet nogle overvejelser om, hvorfor og under hvilke forhold ulykken er sket. Det kan forhindre en ny ulykke og give overblik over selve arbejdsskaden. Disse oplysninger kan være værdifulde for skadelidte i en eventuel erstatningssag mod arbejdsgiver, men også i det efterfølgende forebyggende arbejde. Arbejdsskader skal altid anmeldes, hvis der er 5 ugers sygefravær, eller hvis der er behandlingsudgifter eller risiko for men og erhvervsevnetab. Nægter arbejdsgiver fortsat, skal medlem selv anmelde inden et år fra skadedagen. Ved vold eller risiko for vold er det FOAs holdning, at der altid skal politianmeldes. 13

14 Eventuel egen skyld har ingen betydning for anmeldelse. Vær opmærksom på, at hændelsesforløbet på anmeldelsesblanketten er korrekt beskrevet. En uddybet beskrivelse kan vedlægges som bilag (eller billeder fra digitalkamera eller mobiltelefon). Husk, at du altid i den lokale FOA afdeling kan få hjælp og vejledning om anmeldelse, erstatningsmuligheder og andre spørgsmål om opfølgning af arbejdsskader. Du kan også opfordre skadelidte til selv at kontakte FOA afdelingen. Se også på Tillidszonen på 14 Arbejdstilsynet (AT) Arbejdstilsynet er en styrelse under beskæftigelsesministeriet. Arbejdstilsynets rolle er at kontrollere, om arbejdsmiljøet er i orden. Hvis ikke, kan AT give påbud eller vejledninger. Husk i den forbindelse, at AT kan kontaktes anonymt, hvorefter Arbejdstilsynet kan komme på uanmeldt besøg. Vær opmærksom på, at du som sikkerhedsrepræsentant skal orienteres om disse møder, og samtidig er en naturlig deltager. Folketinget har besluttet, at Arbejdstilsynet skal screene alle arbejdspladser

15 efter en aftalt procedure (arbejdspladser som er certificeret er undtaget). Du skal som sikkerhedsrepræsentant sikre dig, at du deltager i det forløb. Det er ligeledes aftalt, at Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser på udvalgte brancher, også her skal du sikre dig at være med i hele forløbet. FOA afdeling En anden samarbejdspartner er din lokale FOA afdeling. Har du spørgsmål, kan du altid henvende dig i din afdeling for at hente gode råd og informationer. Det er oplagt, som det første, at kontakte din FOA afdeling, hvis der opstår tvivl, så undgår du en forkert sagsbehandling fra starten. 15

16 Nyttige ordforklaringer og links Som nyvalgt sikkerhedsrepræsentant vil du måske synes, at der er flere spørgsmål end svar. Men der er gode råd og informationer at hente mange steder. På internettet findes der en række relevante hjemmesider. Har du ikke adgang til internettet, kan du altid besøge din lokale FOA afdeling, hvor der er mulighed for at søge på internettet. Her er en oversigt over de mest almindelige og anvendelige hjemmesider i arbejdsmiljøarbejdet i arbejdsmiljøarbejdet, samtidig med en forklaring af de mest brugte forkortelser. FOAs hjemmeside På FOAs hjemmeside finder du mange medlemsoplysninger, og du kan benytte søgefunktionen til at finde relevante pjecer, artikler, og oplysninger om FOA m.v. Tillidszonen Som FOA sikkerhedsrepræsentant har du adgang til FOAs hjemmeside for tillidsvalgte. Tillidszonen på adressen Arbejdsmedicinsk Klinik (AMK) I hver Region er der arbejdsmedicinske klinikker tilknyttet sygehuse. De arbejdsmedicinske klinikker er specialiserede i at undersøge arbejdsbetingede sygdomme. Sikkerhedsorganisationen kan kontakte de arbejdsmedicinske klinikker for at hente rådgivende informationer. (der kan være særlige retningslinjer for at kontakte den enkelte klinik). Se eventuelt 16 Arbejdsmiljøklagenævnet (www.ama.dk) Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klagesager fra virksomheder samt virksomhedens ansatte på baggrund af påbud og afgørelser fra Arbejdstilsynet.

17 Arbejdsmiljøklagenævnet udgiver et nyhedsbrev, men på deres hjemmeside kan du også læse om de seneste afgørelser. Arbejdsmiljørådets Videnscenter (www.arbejdsmiljøviden.dk) På hjemmesiden finder du mange nyttige informationer om det nyeste inden for arbejdsmiljøarbejdet og gode links til arbejdsmedicinske klinikker m.v. Beskæftigelsesministeriet (www.bm.dk) På hjemmesiden er der adgang til en række publikationer udgivet af beskæftigelsesministeriet f.eks. om arbejdsmiljø, arbejdsløshedsforsikring og arbejdsmarkedet i øvrigt.. Arbejdsskadestyrelsen (ASK) (www.ask.dk) Arbejdsskadestyrelsen er en statslig organisation under Socialministeriet. Styrelsens væsentligste opgave er at administrere arbejdsskadelovgivningen. På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside kan du finde information om regler for Arbejdsskadestyrelsens behandling af anmeldelser, sikringsomfang, erstatninger o. lign. Du kan også finde love, bekendtgørelser og cirkulærer inden for området. Arbejdstilsynet (AT) (www.at.dk) Arbejdstilsynet er den danske myndighed under arbejdsministeren på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet fører tilsyn med danske arbejdspladser, udarbejder regler, og informerer om arbejdsmiljø. På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du relevante nyheder, og den er et praktisk opslagsværk, når du søger information om arbejdsmiljøregler, bekendtgørelse om eksempelvis virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde m.m. De 3 vigtigste bekendtgørelser i arbejdsmiljøloven med relevans for sikkerhedsrepræsentanter er følgende: Bekendtgørelse om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 17

18 18 Branchearbejdsmiljøråd (BAR) Der er 11 branchearbejdsmiljøråd, der repræsenterer hver branche. De er sammensat af branchens parter, d.v.s. organisationerne på henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside. Deres opgave er at medvirke til at løse branchens arbejdsmiljøproblemer samt at samarbejde med andre aktører såsom AT, m.v. mail adresser: FOA har udgivet en pjece nyttige arbejdsmiljølinks. Den findes på

19 19

20 FOA afdeling Min arbejdsplads Jeg er sikkerhedsrepræsentant for afd./område: Faggrupper: Antal personer: Jeg danner sikkerhedsgruppe med (navn på leder): Sikkerhedsorganisationen på min arbejdsplads er: en del af MED systemet: har en særskilt sikkerhedsorganisation: Jeg er optaget på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (dato): TR på arbejdspladsen (den person jeg skal samarbejde med):

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere