Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig"

Transkript

1 Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014

2 Indhold Forord Gældsrådgivningen og de gode resultater for Projekt Styr din gæld Åbning af rådgivningscenter i Ringsted Hvad er opnået som følge af rådgivningen? Borgernes oplevelse: Større livskvalitet og overblik Hvilken effekt har gældsrådgivning på samfundet? Gældsrådgivningen hvad er besparelsen for de offentlige kasser og boligselskaber? Borgerne og gældsætningen Demografi Familieforhold Uddannelse og forsørgelsesgrundlag Gældsbilledet Gældssanering Kviklån Den digitale udfordring for borgerne Årsagerne til gældsætning Gældsrådgivningens frivillige rådgivere og uvildighedsprincippet Uvildighed og rådgivning Frivillighed og 5 års jubilæum Sammenfatning Appendiks

3 Forord Håbløs gæld truer mange danskere er registreret i RKI og af de borgere som skylder penge til SKAT vurderes til at være uden betalingsevne. I 5 år har Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning gratis rådgivet borgere, der er kommet i stor gæld og ikke har andre muligheder for rådgivning. Det er blevet til i alt borgere og søgningen til os er stigende. Fælles for dem, vi rådgiver, er, at gæld fylder rigtig meget i deres liv. Og når problemerne hober sig op er det svært at se en vej ud af dem igen. 50 % af de borgere, der træder ind af døren i vores gældsrådgivning, har helt opgivet at tage styring over deres egen økonomi. De lever konstant med angsten for aldrig at komme ud af gældsspiralen, og at gælden skal få så store konsekvenser for deres liv, at de ikke længere kan klare sig, og de må vinke farvel til håb og drømme for deres fremtid. For mange er det en realitet at gældsproblematikken nedsætter livskvaliteten så meget, at psykiske lidelser som depression, angst eller stress er en følgesvend. Overskuddet og overblikket i forhold til at håndtere kreditorer, kommunale instanser, fogedret og lignende er forsvindende lille. Det kan være rigtig vanskeligt at søge om hjælp til problemerne, når man først er kommet ud i stor gæld, fordi det opfattes af mange som både skamfuldt og tabuiseret at være ude af stand til at klare sig selv økonomisk. I Danmark er der både politisk og socialt set en skarp retorik omkring det at være på overførselsindkomst, arbejdsløs, gældsat eller på anden måde uden for den bidragende del af samfundet, og retorikken går ofte på, at det må være selvforskyldt. Det tynger mange i en i forvejen svær hverdag, hvor de samtidig kæmper med banker, offentlige instanser og for at tage sig af børn, ægtefælle mv. Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning har nu haft 5 års jubilæum. Vi er glade og stolte over de frivillige rådgivere, der bliver ved med at yde fantastisk og professionel rådgivning og sætter en ære i at hjælpe borgere med svære økonomiske problemer. Det er endnu ikke politisk besluttet, om der skal afsættes en ny pulje til samme formål, men vi er sikre på, at ansvarlige politikere efter at have læst vores beslutning, kan se fordelen i at fastholde gældsrådgivningen og det storartede i, at frivillige med viden og overskud påtager sig et ansvar for deres udsatte medborgere. Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder i forhold til gældsområdet for at fremme bæredygtighed og socialt ansvarligt forbrug og velfungerende markeder. Forbrugerrådet Tænk har personlige medlemmer og 30 medlemsorganisationer, og arbejder for et Danmark, hvor det er let at være forbruger. Vi har et strategisk fokus på at skabe Et forbrug i balance og er fortalere for borgerne i forhold til en større regulering af lånemarkedet

4 1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014 Gennemgående har 2014 været et frugtbart år: Vi har fået en aftale på plads med Ringsted Kommune, som er den første kommune, der vil åbne en decideret gældsrådgivning, og rådgivningscentret åbnede i marts Chatrådgivningen, der åbnede i slutningen af 2013 for unge under 30 år har båret frugt, da vi nu ser en stigning af henvendelser i chatten fra den aldersgruppe. Vi kan derfor glæde os over at kunne hjælpe flere unge med stor gæld. Og så er det gode arbejde i rådgivningen stadig både vigtigt og nødvendigt for udsatte borgere, der har svære økonomiske problemer. Gældsrådgivningens arbejde Siden 2010 har Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning ydet fortrolig, uvildig og gratis gældsrådgivning til økonomisk trængte borgere i Danmark i vores fem rådgivninger: København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Nykøbing Falster (åbnede i januar 2013) og den landsdækkende Telefonrådgivning samt den landsdækkende Chatrådgivning (åbnede september 2013) I vores personlige ansigt-til-ansigt-rådgivning bliver borgeren mødt af professionelle, kompetente, frivillige rådgivere med økonomisk, juridisk eller socialfaglig uddannelse. I den personlige rådgivning arbejdes der helhedsorienteret, og borgeren følger så vidt muligt det samme team gennem hele forløbet, da netop tryghed og tillid er nøgleord i rådgivningen. Borgeren har tillige mulighed for at ringe til vores landsdækkende telefonrådgivning, hvor vi hjælper med akutte problemer som fx spørgsmål om rettigheder i forbindelse med indkaldelse til fogedretten, brev fra banken eller opdeling af gæld i forbindelse med skilsmisse mv. I telefonrådgivningen får borgeren hjælp i den akutte situation, og kræver det et grundigere rådgivningsforløb, kan borgeren komme til den personlige ansigt-til-ansigt-rådgivning. Gældsrådgivningen kører forløb med de enkelte borgere ud fra en helhedsrådgivning, og den personlige rådgivning over for borgeren gennemløber altid følgende trin. Den individuelle sag varierer dog meget i forhold til kompleksitet, tid, indhold og de konkrete emner

5 Fig. 34. Et typisk rådgivningsforløb Overblik Borgerens indtægter/faste udgifter bestemmes Borgerens gæld (offentlig og privat) kortlægges Status på boligsituation og evt. indkaldelse til fogedretten Budget Aftaler Der lægges et budget for borgeren Udregning af borgerens betalingsevne Der tages kontakt til borgerens kreditorer med henblik på eftergivelse, renteforhandling, afdragsordninger, henstand eller andet Overveje gældssanering eller adfærd med henblik på senere opnåelse Projekt Styr din gæld I september 2013 åbnede vi chatrådgivningen med det formål at få flere unge til at søge hjælp, når gælden vokser sig for stor. Ofte oplever de unge, at det er for svært at tale med familien om det, og derfor bliver det svært at klare økonomien selv. Chatrådgivningen har været en succes, og vi ser nu langt flere henvendelser fra de årige. I chatrådgivningen besvarer vi de unges spørgsmål om gæld og økonomi, og vi hjælper dem med budgetlægning, betalingsevnevurdering mv. Der ydes også en forebyggende indsats i projektet målrettet unge igennem ung-til-ung -formidling på uddannelsesinstitutioner rundt om i Danmark. Unge tager her rundt på erhvervsskoler, gymnasier og socialcentre (unge på kontanthjælp), hvor de holder oplæg om privatøkonomi og gæld. Projektet Styr din gæld er et samarbejdsprojekt mellem Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning, Danske Studerendes Fællesråd og Økonomer Uden Grænser. Til projektet er knyttet ca. 34 unge frivillige, heraf 10 i chatrådgivningen og 24 til at holde foredrag. Siden september 2013 har vi holdt 42 foredrag med i alt deltagere for unge. Projektet er ligesom resten af Gældsrådgivningen finansieret af satspuljemidlerne. Åbning af rådgivningscenter i Ringsted Ringsted Kommune blev den første kommune til at åbne en gældsrådgivning. Aftalen kom på plads ultimo 2014, og et nyt rådgivningscenter tæt på centrum i Ringsted åbnede den 26. marts Etablering af en aftale med den første kommune har været et projekt, vi har arbejdet intenst på at få til at lykkes for at udbrede gældsrådgivning til stadig flere borgere og dermed kunne hjælpe overgældsatte på landsplan. Rådgivningscentret i Ringsted fungerer på samme måde som vores øvrige centre: Fortrolig, uvildig og gratis rådgivning for borgerne. Selvom Ringsted Kommune finansierer afdelingen og lægger lokaler og IT i perioden , er der altså ingen krav fra kommunen til borgerne om at benytte - 3 -

6 gældsrådgivningen, og der er ingen udveksling af personspecifikke data mellem gældsrådgivningen og kommunen. Med andre ord bevarer vi fortroligheden og uvildigheden, som er kendetegnet for alle vores andre afdelinger. Afdelingen i Ringsted er i første omgang bemandet med 10 frivillige: en koordinator og seks gældsrådgivere samt afløsere i tilfælde af sygdom. Hvad er opnået som følge af rådgivningen? Mere end halvdelen af borgerne har som resultat af rådgivningen fået et budget. Enten ved at rådgiverne har hjulpet borgerne til selvhjælp med at stable et budget på benene (25 %), eller ved at rådgiverne har udarbejdet budgettet for borgerne (27 %) 1. Den resterende gruppe af borgere i rådgivningen har ikke haft behov for at få lagt budget og har fået andre typer vejledning. Som følge af den hjælp, som borgerne har fået, er der 86,2 % af de færdigrådgivede i 2014 (basis 567 borgere), som enten direkte eller indirekte har opnået en eller flere af nedenstående på grund af hjælp fra gældsrådgivningen: Akkordering Sammenlægning af lån Gældssaneringssag antaget af retten Nedsat eller forhindret lønindeholdelse Rentenedsættelse (%) fremover Eftergivelse af gæld helt eftergivet af en eller flere kreditorer Likviditetsforbedring Afværgelse af tvangsauktion Forhindret boligudsættelse lejebolig Eftergivet renter og gebyrer helt eller delvist Rentestop der tilskrives ikke yderligere renter på gælden Nedsat ydelse på lån kreditors accept af længere afdragsperiode Borgernes oplevelse: Større livskvalitet og overblik Det største, vi kan opnå som uvildig rådgivende instans, er at kunne hjælpe de gældsramte, der kommer hos os, fordi de er udsatte og tit står i meget svære situationer. De kan ofte ikke finde hjælp til gældsproblemet andre steder, når økonomien ikke er til at betale for rådgivning, og netværket ikke er til stede. Det kræver meget af dem at møde op i rådgivningen, og vi er derfor glade og taknemmelige for, at borgerne viser os den tillid at starte et forløb hos os. Når det lykkes i samarbejde med borgerne at løse nogle af deres problemer og være med til at skabe bedre livsvilkår for dem, er vi meget stolte. I en evalueringsundersøgelse foretaget blandt de borgere, der har afsluttet et forløb i 2014, viser der sig et billede af, at gældsproblemer i høj grad er noget, der påvirker dagligdagen og livskvaliteten, og at det derfor kan være svært at få det sociale og det arbejdsmæssige til at fungere. Næsten 1 Fig. 29, appendiks s

7 100 % af borgerne svarer, at det er en meget stor lettelse at få taget hul på problemerne, når de starter et forløb i rådgivningen. 86 % fortæller, at de er blevet mere motiverede til at tage styringen over deres egen økonomi, og mere end 50 % ytrer, at de har fået mere overskud til at søge arbejde, eller til at håndtere deres nuværende job 2. Med andre ord hjælper det rigtigt mange at få talt om og hjælp til nogen af de svære opgaver, man står med midt i en kaotisk og uoverskuelig økonomisk situation. Det kan give fornyet energi og større mod på at tale med kreditorer og offentlige instanser, hvilket ellers kan være en uoverstigelig opgave. På det økonomiske plan oplever 84 %, af borgerne, at de har fået overblik over deres økonomiske situation, og 61 % siger, at de har lettere ved at få deres økonomi til at hænge sammen. 3 Det er et gennemgående tema i mange af kommentarerne, at borgeren for første gang oplever at blive mødt med forståelse og indsigt i en fordomsfri atmosfære. Længden af rådgivningsforløb Hvor lang tid borgerne er i et rådgivningsforløb, er et generelt udtryk for, hvor komplekse borgernes sager er. Det vil sige, at jo mere kompleks en sag er, jo længere tid er borgerens rådgivningsforløb. 4 I 2014 blev borgere færdigrådgivet, og 50 % af de borgere, der blev færdigrådgivet i 2014, henvendte sig også i Det samlede billede er, at procentvist færdigrådgives borgerne hurtigere, og det er positivt, fordi borgerne hurtigere får afklaring og lagt en plan for deres økonomi og gældsforhold. Dog var det også sådan i 2014, at der var 30 borgeres sager, der var så komplekse, at de havde haft et rådgivningsforløb på minimum fire år. Trods det, at procentvis flere borgere oplever kortere rådgivningsforløb i 2014 sammenlignet med 2013, er der fortsat 747 borgere ved udgangen af 2014 i rådgivningsforløb 5. Hvilken effekt har gældsrådgivning på samfundet? Gældsrådgivningens arbejde er også en gevinst for samfundet, på den måde at det er med til at hjælpe de overgældsatte, enten før det går galt, eller få dem løftet ud af de værste problemer, når det er gået galt. Rådgivningen er altså med til at spare samfundet for store økonomiske udgifter. I det følgende ser vi på besparelser i forhold til boligorganisationer og kommuner, og hvordan gældsrådgivningen kan være med til at forebygge den økonomiske belastning af det offentlige system. 2 Fig. 30, appendiks s Fig. 31, appendiks s Opmærksomheden henledes på, at de borgere, der henvendte sig før 2011 og fortsat var i rådgivningsforløb, da det elektroniske sagsbehandlingssystem blev taget i brug i 2011, ikke blev mærket systematisk. Det er muligt at finde frem til disse sager, men det vil være tidsmæssigt urimeligt at gøre og derfor er disse talt med som henvendelsesår Fig. 4, appendiks, s

8 Boligorganisationen vil undgå tab som følge af udsættelse grundet huslejerestance: Et tab på i gennemsnit kr. et beløb, som de øvrige beboere i den pågældende boligafdeling skal tilbagebetale, med risiko for at påføre mindre bemidlede beboere i afdelingen en yderligere udgift, som de måske ikke har plads til i deres budget! 6 Kommunen: Nedbringelse af fogedudsættelser af lejligheden (3.184 i ) koster kommunerne dyrt, især når der er mindreårige børn involveret. Gældsrådgivningen hvad er besparelsen for de offentlige kasser og boligselskaber? Det er en stor genvist for samfundet, hvis svage ledige kan komme i job. De primære samfundsøkonomiske gevinster er, at den ledige øger sin lønindkomst og dermed bidrager med mere i skat. For hver udsat ledig, der kommer i job, er den årlige gevinst alene i de offentlige kasser på kr. om året. 8 Overgældsætning kan føre til social isolation, fordi man skammer sig over sin situation og forsøger at skjule den for sin omgangskreds. Den socialt udsatte og overgældsatte borger har kun ringe mentalt overskud til at komme ud af ledigheden. Gældsrådgivningen bidrager således med at tilføre værdi for samfundet ved at yde frivillig og uvildig gældsrådgivning til udsatte borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller med svag tilknytning. Gældsrådgivningen har også en forebyggende virkning, da borgerne i bedste fald helt undgår eller nedsætter forbruget af medicin, psykiske sygdomme, fravær på jobbet, som ender i ledighed, skilsmisse, tvangsauktion, kriminalitet samt udsættelse af lejeboligen; alt sammen hændelser, som ville belaste de offentlige kasser med betydelige beløb. Det er en ond cirkel, når en beboer udsættes af sin lejebolig i en almen boligforening. En udsættelse rammer ikke kun den, der mister sin bolig. Det er ikke usædvanligt, at en udsættelse koster en almen boligforening kr. eller mere, hvilket ud over huslejerestance skyldes omkostninger til istandsættelse, advokat, retsafgifter og låsesmed. Men dem, det rammer allerhårdest, er nok børnefamilierne, fordi det kan være en meget traumatiserende oplevelse for børnene at stå i så usikker og kaotisk en situation, som en udsættelse er. Ifølge en rapport fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) er noget af det, der er sværest for børnene, at de mister gode relationer til venner, familie, skolen mv., og at de i det hele taget mister tilknytningen til et trygt og velkendt sted, som boligen og nærmiljøet repræsenterer. 9 6 Information, 27/6 2011: Flere og flere sættes på gaden af Lars Vestergaard og Jakob Lindberg 7 BL - Danmarks Almene Boliger: 8 KORA: 9 -

9 2. Borgerne og gældsætningen I dette afsnit vil vi gennemgå, hvem målgruppen for gældsrådgivningen er, og hvilke problematikker borgerne står med, når de kommer i rådgivningen. For at uddybe dette vil vi se på, hvordan gældssaneringsreglerne er i dag, da mange borgere henvender sig om en gældssanering i håbet om, at det kan løse deres gældsproblemer. Men ofte er det ikke en reel mulighed, og vi vil derfor påpege hvorfor. Et andet vigtigt perspektiv i forhold til gældsproblemet kan være, at borgerne ikke kan få overblik over den digitale kommunikation med offentlige instanser og myndigheder, og det kan derfor skabe yderligere udfordringer for borgeren, når gælden hober sig op. Målgruppen Som udgangspunkt definerer vi vores målgruppe i gældsrådgivningen således, at det er socialt udsatte borgere med en kombination af lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb, der har begrænset mulighed for vejledning og rådgivning omkring deres gæld fra banker eller andre finansielle parter. Målgruppen omfatter altså også borgere, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det kan være borgere, som tilhører lavindkomstgruppen enlige forsørgere eller personer, som er i risiko for at blive socialt marginaliseret. I 2014 har vi haft travlt, fordi vi har haft rigtigt mange henvendelser og samtidig mange verserende borgersager fra de forrige år. På landsplan var der i henvendelser og i alt sager, der er blevet afsluttet. Heraf var sager i den personlige rådgivning, 791 i telefonrådgivningen og 159 i chatrådgivningen. 10 Demografi Det, der karakteriserer vores målgruppe, er, at det typisk er folk mellem år, der henvender sig. Det, der blandt andet er kendetegnende for den livsfase, er, at man stifter familie, og man har derved større udgifter og derfor også et større behov for at optage lån. De årige ser vi ret sjældent i gældsrådgivningen, og i de 5 år, vi har eksisteret, har det generelt været svært at få fat i denne målgruppe. Men med åbningen af chatrådgivningen i september 2013 under projekt Styr din gæld er vi i 2014 lykkedes med at få fat i langt flere henvendelser fra de unge. Det, mener vi, skyldes den målrettede indsats, og det viser altså, at etableringen af Chatrådgivningen har været en frugtbar beslutning. 10 Fig. 2, appendiks s

10 Aldersfordeling Fig. 9. Aldersfordeling 30% 20% 10% Chat 0% -> (1391) 12% 23% 28% 21% 12% 5% 2013 (2376) 13% 25% 29% 18% 10% 4% 2014 (1939) 16% 21% 28% 20% 10% 5% N= /13/14: Yngste borger 17/17/15 år, ældste borger 93/91/88 På rette spor Forbrugerrådet Tænk startede i januar 2014 et toårigt projekt, På rette spor, i tæt samarbejde med TrygFonden, der har finansieret projektet. Der er her tale om et forskningsprojekt, hvor der skal skabes overblik over den allerede eksisterende viden om gældsætning blandt unge mellem år med henblik på at iværksætte en forebyggende indsats. (Resultaterne fremlægges på en konference i november 2015). Familieforhold Singler (med og uden børn) udgjorde den absolut største del af de rådgivede, også i Grunden til, at der særligt er så mange singler blandt borgerne, der henvender sig i gældsrådgivningen, er måske, at det er sværere at klare sig alene efter en skilsmisse, og derfor har man måske større tendens til at optage gæld. Hvis gælden er optaget, før man blev skilt, er det sværere at klare den, når der kun er en indkomst i husholdningen. Som single med børn kan det også være meget svært at få økonomien til at balancere

11 Fig. 11. Familieforhold opgjort per borgersag ## 50% 40% 30% 20% 10% 0% Single Single med barn/børn Samlevende Gift Gift med børn Samlevende m. barn/børn (409) 43% 17% 9% 7% 10% 8% 2012 (1336) 46% 23% 6% 9% 9% 6% 2013 (2262) 42% 27% 7% 8% 9% 6% 2014 (1695) 51% 18% 15% 10% 6% 1% N=5.702 Andet udgjorde 6 % i , under 1 % i 2012 og 0 % i 2013 og 2014, hvorfor andet er udeladt af figuren. Et konkret eksempel på den økonomiske problematik i forhold til skilsmisse er en kvinde fra gældsrådgivningen, der, efter hun var blevet skilt, så sig nødsaget til at optage forbrugslån for at kunne klare både at passe sit studie og forsørge barnet. Hun fik ingen hjælp fra sin eksmand, der var syg, og familien kunne heller ikke hjælpe hende. Hun havde studiejob, men kunne ikke få det til at løbe rundt, og derfor sidder hun nu med en stor gæld til forskellige finansieringsselskaber og har svært ved at komme ud af gælden igen (hende vender vi tilbage til senere i rapporten). Det er en type sag, man kan gisne om, at der må være en vis andel af, da der i rådgivningen i 2014 var 29 % af borgerne, der svarede i en undersøgelse, at den udløsende årsag til deres gæld var skilsmisse. Uddannelse og forsørgelsesgrundlag Mange af vores borgere i rådgivningen har enten korte videregående uddannelser eller kun almindelig skolegang i folkeskolen, og denne gruppe tegner sig for langt den største andel af alle rådgivede. I 2014 er 35 % af de rådgivede på overførselsindkomst (der ikke tæller pension og SU). De har altså ikke en særligt høj indkomst, og de, der har en lønindkomst, hører til lavtlønsindkomstgruppen. Det siger altså noget om, at står man uden for arbejdsmarkedet, kan det være svært at klare sig, og med korte uddannelser vil man have svært ved at opnå så god en indkomst, at en gældsætning ikke vælter læsset rent økonomisk. Ser man på borgere i rådgivningen med forbrugsgæld (388 borgere i 2014), er der 63 %, der har gæld til finansieringsselskaber, hvor vi ser en tendens til, at det er denne form for let tilgængelige lån, der frister, når man har en trang økonomi 11. En lille an- 11 Fig. 18, appendiks s

12 del af de rådgivede optager også de såkaldte kviklån, som vil blive uddybet i et selvstændigt afsnit, men ved disse kan vi se, at der er en tendens til, at det typisk er personer, der står uden for arbejdsmarkedet, der optager de små forbrugslån, altså kviklån. Uddannelsesbaggrund 2014 var det første hele år, hvor vi spurgte til borgernes uddannelsesbaggrund, og resultaterne kan ses i figuren nedenfor: Fig. 12. Uddannelsesbaggrund Mellemlang videregående (2-4 år) 15% 2014 (N=831) Lang videregående (5+ år) 7% Folkeskole eller kortere 20% Kort videregående (1-2 år) 16% Gymnasial uddannelse/ HF/HTX/ HHX 9% Erhvervsuddannelse 33% Boligforhold 74 % af de adspurgte borgere bor i lejebolig, da de ikke har råd til at købe bolig og/eller mulighed for at optage boliglån. En undersøgelse fra 2010 viste på landsplan, at størstedelen af de borgere, der bor i lejeboliger, er enten lavtlønnede eller på overførselsindkomst. 12 Gældsbilledet Hvor meget skylder borgerne og til hvem? Vi oplever, at mange borgere kommer ind med store gældsposter og uorden i papirerne, og det er en meget stor opgave at opklare, hvem de skylder penge til, fordi borgerne ofte ikke selv ved det. 12 Fig. 15, appendiks s

13 For eksempel er det sådan, at når vi i screeningen spørger borgerne om, hvem de skylder penge til, så viser det sig fx, at de har svært ved at skelne mellem banker og finansieringsselskaber. Det skyldes, at visse finansieringsselskaber hedder noget med bank, selvom de ikke er det i traditionel forstand. I 2014 har vi generelt ikke set den store udvikling i forhold til gældens størrelse for borgerne, når man sammenholder tallene med de forrige år, og der er heller ikke nogen videre ændringer i, hvem de skylder penge til. Men i snit skylder borgerne i 2014 mellem kr. 13 Der, hvor vi til gengæld har set en ændring, er i forhold til forbrugsgælden. I 2014 er gæld til finansieringsselskaber rykket op som nummer to på listen over, hvem borgerne har flest gældsposter til. 14 Vi kan også konstatere en ny udvikling, når det gælder den udløsende faktor for gælden. Arbejdsløshed som udløsende faktor er faldet, mens forbrugslån derimod er steget til hele 25 %, hvor det i andre år var betydeligt lavere (højst 18 % af borgerne) 15. Det skyldes blandt andet, at når man oplever at have en stram økonomi, vil man typisk forsøge at dække hullerne ved at optage mange små forbrugslån, fx når man mangler tøj eller møbler, eller når computeren ikke duer længere. Derudover ser vi nogle generelle problemstillinger for borgerne, som ser således ud: Gældssanering Jeg har papirer alle steder, jeg kan ikke tænke længere. Hvad sker der hvis de siger nej? Hvad skal jeg så gøre? Jeg kan ikke mere. Rådgiveren ser bekymret på hende og svarer, at problemet er, at hun har så mange kreditorer, at hvis hun skal betale på akkord, kan det blive ved for altid. Det er det, jeg går i stykker af. Jeg kan ikke arbejde mere. Hun har fået afslag fra Sø- og Handelsretten på en gældssanering på grund af de forbrugslån, hun har optaget inden for de seneste 5 år. Jeg var på SU og alenemor. Jeg skal betale tilbage til skattevæsenet, fordi de mener, at når jeg arbejdede som studerende, måtte jeg ikke få boligsikring. Jeg kan hverken gå til højre eller venstre. Jeg forsøgte at klare uddannelse og arbejde, men det ender alligevel med skattegæld. Sammen med rådgiveren fra gældsrådgivningen har hun derfor besluttet at søge gældssanering igen på baggrund af, at hun forsøgte at klare sig selv under studierne og forsørge sønnen. Hvis hun får afslag, er der ikke flere muligheder for at komme ud af gælden. Rådgiverne i gældsrådgivningen fortæller, at der er mange borgere, der henvender sig i håb om at kunne få gældssanering, men meget ofte må man skuffe dem, fordi reglerne for at få en gældssanering er så stramme. Det er derfor sjældent en reel mulighed for gældsrådgivningens målgruppe at søge om gældssaneringen. I grafen nedenfor kan man se hvor mange gældssaneringsansøgninger, der i 2014 er blevet indgivet fra rådgivningen, men der forefindes endnu ingen dokumentation for, hvor mange afviste sager, der er. 13 Fig. 26, appendiks s Fig. 18, appendiks s Fig. 27, appendiks s

14 Typer af hjælp i rådgivningen I 2014 har rådgiverne oplyst, at borgerne havde fået former for hjælp opgjort på 10 forskellige områder, jf. figuren nedenfor. Fig. 29. Typer af hjælp ydet af gældsrådgivningen Hjælp til håndtering af private kreditorer 75% Udarbejdet betalingsevnevurdering 51% Vejledning om møde i foged- og/eller skifteretten 45% Hjælp til håndtering af offentlige kreditorer 41% Udarbejdet gældsoversigt 39% Udarbejdet budget 27% Hjælp til udarbejdelse af budget 25% Vejledning om skyldnerregister 19% Gældssaneringsansøgning udfyldt 11% 2014 (502) Anden hjælp 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% N=502 Er gældssaneringsreglerne i Danmark ude af trit med virkeligheden? Det er i dag svært at få tilkendt offentlig gældssanering i Danmark især for socialt udsatte. To faktorer gør det svært at få gældssanering, nemlig krav om afklarede indkomstforhold og et relativt højt rådighedsbeløb. For borgeren, der søger gældssanering, betyder det i praksis, at det alene er borgere, der modtager lønindkomst, folkepension eller førtidspension, der opfylder krav om afklarede indkomstforhold. At der også stilles krav til, at borgeren skal have et vist rådighedsbeløb, betyder, at mange simpelthen vurderes til at være for fattige til at få gældssanering. Dette til trods for, at borgeren har været vant til at leve på et langt mindre rådighedsbeløb. Socialt udsatte det vil i denne sammenhæng sige borgere, der modtager dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelseshjælp, fleksydelse, ressourceforløbsydelse opfylder ikke kravet til afklarede indkomstforhold

15 Man kan spørge om reglerne omkring det at få tilkendt gældssanering er tidssvarende rimelige set i det perspektiv, at gruppen af socialt udsatte er vokset, og at flere har gældsproblemer i samfundet, hvilket man kan se på tallene for skyldnere fra RKI. I januar 2015 er der registreret personer, hvor der til sammenligning var i Kravene for at få gældssanering skal altså lempes, hvis det skal være med til at løfte borgerne ud af gælden, da de pt. er alt for stramme i forhold til, hvor det egentlige behov ligger. Danmark kunne med fordel kigge til de øvrige nordiske lande, hvor der ikke er krav om, at borgeren skal have afklarede indkomstforhold for at opnå gældssanering, dvs. her kan man være fx ledig og få gældssanering. Sker der ændringer i indkomstforholdene, ændrer vilkårene sig for gældssaneringen. Så når borgeren i ledighed kommer i job, så bliver kreditorerne tilgodeset ved at vilkårene for gældssaneringen revideres. I de andre nordiske lande har man altså en praksis for at revidere gældssaneringsreglerne løbende, hvor der i Danmark ikke er sket nogen revision af reglerne siden Kviklån Som en del af forbrugsgælden hos borgerne ses nu også en helt særlig type lån, nemlig de såkaldte sms-lån eller kviklån. Det er et nyt marked for forbrugslån, der for alvor er blomstret op i løbet af de seneste 5 år, og her er den store nyskabelse, at forbrugerne har mulighed for at optage lån ved at udfylde en simpel formular på internettet eller på mobilen. Nu er lånte penge altså ikke længere væk end et klik på mobilen. Det kræver blandt andet ingen kreditgodkendelse, og der er heller ikke nogen reel betænkningstid. Fig. 35. Udvikling i antal kviklån og samlet størrelse Forbrugere Antal Udlånsbeløb kviklån mio mio. Stigning 724% 581% 816% Baseret på tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om kviklån, Markedet for kviklån 2015, har vi her udformet en tabel over stigningen af optagne kviklån i løbet af de seneste 5 år. 17 En meget stor del af udbyderne af kviklån henvender sig især til den unge generation; lidt under halvdelen af låntagerne er mellem år. De unge er uerfarne ud i at administrere egen økonomi og har derfor ofte heller ikke en fornemmelse af et reelt forbrug. De er samtidig digitale superbrugere og har derfor nemt ved at forholde sig til de digitale udbud, og den mekanisme har udbyderne rigtigt godt styr på. De unge ved fx ikke noget om ÅOP, og de har ingen fornemmelse af, hvor lang tid det tager at betale af på et lån, og hvad det reelt koster dem. 16 Fig. 33, appendiks s Markedet for kviklån 2015 s.5, udgivet af Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen, -

16 For næsten 40 pct. af forbrugerne af mindre forbrugslån endte deres lån med at være dyrere, end de forventede, da de optog lånet 18. Det kan skyldes, at en stor andel af lånene forlænges, misligholdes eller sendes til inkasso, hvilket alt sammen øger kreditomkostningerne. Reelt set udgør kviklån eller sms-lån endnu ikke en stor andel af de lån, vi ser i gældsrådgivningen, men det er et marked i vækst. Det er derfor en mærkesag for os, fordi det er en meget problematisk form for lån, med de tidsmæssigt meget korte løbetider (op til 45 dage) og meget høje omkostninger. Det koster meget på den lange bane, når forbrugeren ikke kan nå at betale hurtigt nok tilbage, og så er risikoen for at misligholde og ryge til inkasso og i RKI ret høj ved denne form for lån. 19 Den digitale udfordring for borgerne De borgere, vi møder i gældsrådgivningen, kæmper med andre problemer end overgældsætning. Et af problemerne er deres manglende forståelse/indsigt i de private og offentlige virksomheder, der påvirker deres økonomiske liv. Mange af disse interessenter til borgerne kan i dag alene nås digitalt, og ikke mindst blanketter til ansøgning om offentlige ydelser kan kun tilgås digitalt. Et stort antal borgere i gældsrådgivningen må betragtes som digitalt udsatte; de har ikke nogen tradition for at betjene sig via hjemmesider. De udfordringer, vi oplever hos borgerne, er: At borgerne ikke opnår de fradrag på selvangivelsen, de har krav på. At borgerne oparbejder restskat, fordi de ikke tilpasser forskudsopgørelsen til deres ændrede indkomstforhold. At borgerne modtager ekstraopkrævninger på for meget udbetalt boligstøtte grundet manglende viden om egen indberetningspligt ved ændringer i husstanden. At borgerne ikke modtager de sociale ydelser, de har krav på, fordi de ikke forstår brugen af Borger.dk som opslagsværk. At borgerne risikerer at blive sanktioneret i kontanthjælpsydelse og hjælp, såfremt de ikke læser vigtig digital post fra fx Jobcenteret. At borgerne indgår betalingsaftaler om ubetalt gæld uden hensyn til egen betalingsevne. At borgerne underskriver såkaldte skyldnerklæringer om udbetalt gæld uden at sikre sig, at gælden er rigtig opgjort I Danmark var der i 2013 ca. 18 % af de optagne kviklån, der blev sendt til inkasso, og ca. 25 % af lånenes tilbagebetalingsfrist blev overskredet med 30 dage

17 At borgerne oplever lønindeholdelse fra SKAT uden nogen forudgående dialog, herunder en snak om betalingsevne. At borgerne ikke har kendskab til deres samlede gæld, som er overdraget til inddrivelse hos SKAT. At borgerne oplever, at pengeinstitutter øger den månedlige betaling på lån uden dialog med borgeren. Problemet for de digitalt udsatte borgere er altså, at det er med til at forøge overgældsætningen for dem

18 Årsagerne til gældsætning Der kan være mange udløsende faktorer for gældsætningen. Som det fremgår af figuren, er det også i 2014 en social begivenhed, der kan være den udløsende årsag, når det gælder optagelse af gæld. I figuren nedenfor (fig. 27) fremgår det, at de mest hyppige årsager er arbejdsløshed, sygdom og skilsmisse. Udløsende årsag til betalingsproblemet Hvad fik bægeret til at flyde over? I 2014 havde rådgiverne for de forskellige borgersager oplyst, at borgerne tilsammen havde følgende udløsende årsager til betalingsproblemer: Fig. 27. Udløsende årsag til betalingsproblemet 1. Sygdom (2) 2. Skilsmisse (3) 3. Arbejdsløshed (1) 4. Forbrugslån (4) 5. Anden årsag (5) 6. Lønnedgang (6) 7. Underskud/konkurs med privat virksomhed (7) 8.Restskat (8) 9. Tidligere misbrug (12) 10. Øgede faste udgifter (andet end låneudgifter) (10) 11. Ludomani (11) 12. Øgede renteudgifter (9) 14% 12% 10% 9% 12% 9% 12% 9% 8% 9% 5% 6% 0% 1% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 2% 3% 4% 1% 18% 16% 26% 28% 30% 24% 26% 29% N=598 Et eksempel på, hvad de helbredsmæssige årsager til gæld er, er kvinden vi tidligere har nævnt, der nu som 60-årig kæmper med kreditorerne på grund af dyre forbrugslån, hun havde optaget under sit studie som sygeplejerske. Hun lånte pengene for at kunne forsørge sig selv og sin søn, da studiejobbet ikke var nok til, at det kunne løbe rundt. Hun blev alene med sønnen, fordi faren blev erklæret psykotisk, så både hun og sønnen måtte flygte. 25% 25% 2012 (379) 2013 (621) 33% 2014 (598) 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

19 Hun vil gerne forsørge sig selv, men lånene trækker så meget på hendes indkomst, at hun ikke kan klare sig. Det er det, jeg går i stykker af, jeg kan snart ikke arbejde mere siger hun. Jeg har haft en depressiv tilstand de sidste 3 måneder. Hun har tidligere været sygemeldt og mistede derfor sit job. Jeg får medicin lige nu og har stress, men jeg får endnu mere stress, når jeg ser de regninger. Den anden dag spurgte jeg mig selv, hvorfor jeg lever, for pokker. Nu tænker jeg, hvad er der tilbage af mig, 60 år gammel. Hendes læge har sagt, at hun ikke må arbejde fuld tid, og hun overvejer at sygemelde sig igen, til trods for at hun mistede jobbet som sygeplejerske, sidste gang hun gik ned med en depression. Hun er på antidepressiv medicin og vil gerne kunne klare hverdagen, sove om natten og være noget for andre, men presset fra kreditorerne og afslaget på en gældssanering er ved at slå hende ud. Hun siger, at det ikke er første gang, hun har overvejet selvmord. Helbredet og livskvaliteten lider, når man har gæld. Og det er også dette aspekt, der kan gøre det meget komplekst at arbejde med gældsproblematikker. I Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning er det tydeligt, at gæld handler om så meget mere end økonomi, ligesom med ovenstående beretning. Der er ikke lavet undersøgelser omkring helbred og gældsætning i Danmark, men erfaringerne fra de frivillige gældsrådgivere bekræftes af svenske undersøgelser. Her tegner billedet sig for de helbredsmæssige problemer forbundet med overgældsætning således, at lidelser som mavesår, for højt blodtryk, allergier og mentale problemer som angst og depression er procentvis højt i forhold til resten af befolkningen. Internationale studier viser desuden, at gæld påvirker arbejdsevnen, især for personer i gældssaneringssager, og at især forbrugslån kan være en direkte årsag til skilsmisse 20. Kausaliteten mellem helbredsproblemer og stor gæld er således klar, men hvad der kommer først er svært at afgøre. Konsekvenser, der opstår i forbindelse med gæld, kan på mange måder siges at være meget lig de udløsende årsager til overgældsætning. Der viser sig et komplekst billede, hvor det er svært at sige, hvad der kommer først, men under alle omstændigheder kan man slå fast, at gældsætning sjældent er det eneste problem, og det kræver derfor en helhedsforståelse, når man arbejder med rådgivning af overgældsatte borgere. 20 Fra rapporten Överskuldsättning i kreditsamhället? Betänkande av Utredningen om överskuldsättning, s. 64, Statens Offentliga Utredningar (SOU), 2013,

20 Fig. 28. Gældsproblemernes konsekvenser 1. Opgivet at tage styringen med økonomien (1) 33% 42% 48% 50% 2. Stress / stressrelaterede symptomer (2) 3. Fogedsag (3) 4. Tvangsauktion (7) 5. Depression (4) 7% 24% 25% 27% 24% 17% 25% 21% 19% 12% 11% 14% 18% 18% 15% 12% 6. Skilsmisse/opløsning af parforhold (9) 7. Sygdom (6) 7% 8% 8% 11% 10% 15% 13% 8% 8. Arbejdsløshed (8) 4% 6% 11% 11% (328) 9. Andet (5) 10. Udsættelse af lejebolig (10) 6% 2% 2% 2% 3% 13% 13% 13% 2012 (333) 2013 (583) 2014 (560) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2014 N= 560 I 2014 har rådgiverne oplyst 861 konsekvenser som følge af gældsproblemerne, således som angivet i figuren (tal i parentes efter tekst angiver placeringen i 2013): Bemærk: I Tvangsauktion er medtaget borgere, som selv valgte at sælge bolig, inden det kom til tvangsauktion, da gældsproblemerne jo ville have ført til tvangsauktion, hvis der ikke var taget hånd om det inden. Andet er fx lønindeholdelse, lavt rådighedsbeløb, dårlig samvittighed, forhindret start på uddannelse, da lønindtægt er nødvendig for at kunne betale kreditorer, registrering i RKI/Experian, begået kriminalitet for at kunne betale kreditorer og optagelse af nye lån for at kunne betale eksisterende kreditorer

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

DEN USYNLIGE FATTIGDOM

DEN USYNLIGE FATTIGDOM DEN USYNLIGE FATTIGDOM EN UNDERSØGELSE AF FATTIGDOM BLANDT ANSØGERE TIL BØRNESAGENS FÆLLESRÅDS STIPENDIUM FOR ENEFORSØRGERE MAJ 2015 Den usynlige fattigdom - En undersøgelse af fattigdom blandt ansøgere

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ forløbsanalyse

Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ forløbsanalyse Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ forløbsanalyse Maja Müller, John Andersen, Morten Ejrnæs og Jørgen Elm Larsen Februar 2011 Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

GÆLD SOCIALRÅDGIVEREN. Rådgivning om. hjælper udsatte

GÆLD SOCIALRÅDGIVEREN. Rådgivning om. hjælper udsatte 1/15 SOCIALRÅDGIVEREN Rådgivning om GÆLD hjælper udsatte Laveste ledighed i årevis OK15: Lønstigninger og arbejdstid Psykolog: Sig nej til konstant selvudvikling Skolen skal opdage flygtningebørns vanskeligheder

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

NYT MANDECENTER PÅ FYN

NYT MANDECENTER PÅ FYN NYT MANDECENTER PÅ FYN 20-06-2011 Et sted for mænd på deres præmisser Kvinders elementære velfærd og vilkår er sikret over finansloven, men det er mænd ikke. Hvorfor behandles mænd som om de er mindre

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere