På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012"

Transkript

1 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene Side 1 af 26

2 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen af borgerne er under 50 år (67 %). Kontanthjælp og førtidspension udgør forsørgelsesgrundlaget for over 50 % af borgerne. Gæld og uoverskuelig økonomi udgør baggrunden for at henvende sig i rådgivningen (57 %). Hovedparten af borgerne har gæld, og de fleste skylder mellem og kr. Dog er der en stor procentdel, som ikke ved, hvor meget gæld de har (28 %). De fleste borgere kommer kun en gang til rådgivning (59 %), men der er alligevel 38 %, som kommer mere end en gang. Målet er, at få flere forløb, da projektet giver rådgiverne lov til at give sig god tid til borgerne, og på denne måde hjælpe borgerne til at få indarbejdet gode vaner og til at komme helt til bunds i problemstillingen. Borgerne er glade for vores hjælp, og tallene fra 2012 viser, at 33 % har fået overblik over deres privatøkonomi, og 36 % er meget tilfredse med rådgivningen. At borgerne er tilfredse med rådgivningen, underbygges også at at 50 % af borgerne vil tage kontakt til os igen, hvis de havner i en lignende situation. Side 2 af 26

3 Indholdsfortegnelse Markante resultater for de borgere vi har hjulpet... 2 Data grundlag... 4 Civilstatus... 6 Henvendelserne... 9 Hvad har borgeren fået ud af rådgivningen? Efteråret 2011 til og med De frivillige rådgivere Bilag 1 Gældsrådgiverens ABC (skriftlig introduktion til den frivillige rådgiver) Side 3 af 26

4 Data grundlag Den rapport du sidder med i hænderne er basseret på såkaldte registreringsskemaer indsamlet fra efteråret 2009 til og med december I alt 519 registreringsskemaer. Der er udarbejdet et registreringsskema pr borger, der har modtaget rådgivning i gældsrådgivningsprojektet På Fode Igen. Rapporten omfatter således bevillingsperioden Rapporten har taget de indsamlede tal fra 2009 til juni 2011 med, som er beskrevet i Midtvejsevalueringen fra sommeren 2011, og lagt sammen med de indsamlede tal fra Vi har i 2012 indsamlet 316 registreringsskemaer, hvoraf 18 er sager fra 2010, 166 er sager fra 2011 og 132 er sager fra Dette betyder at de tal, vi har samlet fra 2012 ikke er rene 2012 tal. Rådgivningsstederne er kommet med i projektet spredt over projektårene. Denne faktor koblet med det faktum, at der er mere rådgivningskapacitet i de større byer, gør at der er forskel på, hvor mange borgere de forskellige steder har kunnet hjælpe. Da vi arbejder med forløb med borgerne, der kan strække sig fra 1 til flere rådgivningsmøder over lang tid, betyder det, at der stadig er mange påbegyndte registreringsskemaer på rådgivningsstederne. Disse sager bliver ikke berørt i denne rapport, men dem som vil være færdige fra årsskiftet 2012/13 indgår i næste års optælling. Vejle rådgivningen startede op i maj 2012, og der var allerede nogle sager i gang, da en frivillig på stedet selv havde taget initiativ til økonomisk rådgivning. Det betyder, at nogle af Vejles evaluerede sager er spredt i årstal, og derfor er der heller ikke et klart overblik over, hvor mange rådgivningsgange, som borgerne har været igennem. Evalueringsmetoden fra Midtvejsrapporten går ikke igennem som en lige linje, da der er blevet lavet om i evalueringsdelen undervejs i projektperioden. Dette betyder, at nogle af evaluerinsspørgsmålene er opdelt efter om det er fra Midtvejsevalueringen eller om det er fra i år. Ikke alle spørgsmål i evalueringen er blevet besvaret af alle borgere, hvilket besværliggør ambitionen om at give det fulde billede. Alligevel giver de evaluerede forløb et billede af, at det overvejende er gældsproblematikker henvendelserne drejer sig om. Registreringsskemaerne er blevet udfyldt af en frivillig rådgiver, typisk den rådgiver der har rådgivet borgeren efter endt forløb. Det er foregået ansigt til ansigt eller over telefonen. Der kan være den bias forbundet med de viste resultater, at det er en rådgiver, og ikke en neutral person, der stiller dette spørgsmål til borgeren. De 519 registreringsskemaer (203 fra Midtvejsevalueringen og 316 fra 2012) danner grundlag for indsamlingen af faktuelle oplysninger som fx kønsfordeling, civilstand, forsørgelsesbaggrund, alder, gældsposter, årsag til henvendelse i rådgivningen mv. Der er desværre 45 % af sagerne, som ikke er evalueret. Side 4 af 26

5 Dette kan skyldes, at borgeren har fået andet telefonnummer, ikke svarer tilbage på vores opringning, ikke ønsker at evaluere etc. Under hver statistik står kilde tallet som baggrunden for udregningen. Til slut i rapporten fremgår nogle udsagn fra frivillige rådgivere som den samledes i Fredericia for at evaluere projektet og for at se frem mod de næste år. Rapporten er udarbejdet af jurist og projektmedarbejder Sabine Idel i samarbejde med projektleder Malene Steen Simonsen, januar Kilde: 519 forløb Side 5 af 26

6 Civilstatus Statistikken viser tydeligt, at vores borgere i rådgivningen består overvejende af enlige, 77 %. Kilde: 519 forløb Kilde: 518 forløb 42 % af borgerne har børn under 18 år, som skal forsørges. Side 6 af 26

7 Angående boligforhold bor den overvejende part til leje, 80 %. Kilde: 518 forløb Dette mønster bekræfter, at vi har fat i lavindkomstgrupperne, idet de statistisk oftere bor til leje og dermed ikke ejer deres bolig. Kun i alt 12 % af borgerne i rådgivningen ejer egen bolig (ejer/andel). De 4 % som har svaret Andet kan dække over, at de bor ved venner/familie, i campingvogne etc. Aldersfordelingen er jævnt blandet, hvor den største gruppe er år, 30 %. I Midtvejsevalueringen fra 2011 blev det bemærket, at der ikke var blevet hjulpet en eneste under 20 år. Tallene fra 2012 siger det samme. Fremadrettet skal vi blive bedre til at hjælpe de unge under 20 år. Side 7 af 26

8 Kilde: 519 forløb Forsørgelsesbaggrunden er noget delt, men viser ret tydeligt, at de borgere vi hjælper i rådgivningen rent økonomisk befinder sig i lavindkomstgruppen. Dog er der alligevel en gruppe, som har svaret Andet, hvilket dækker over SU, løn, elevløn, efterløn, folkepension. Denne gruppe på 27 % indikerer, at det er noget de selv har valgt. Hvorimod størstedelen af borgerne på kontanthjælp og førtidspension har haft nogle udefra kommende faktorer, som har gjort, at de har en lav økonomi. Kilde: 520 forløb Side 8 af 26

9 Henvendelserne Nedenfor er skitseret de årsager, som borgerne angiver som grund for, at de kommer i gældsrådgivningen. Den viser tydeligt, at den overvejende part, hele 57 % har mistet overblikket og søger hjælp til at få styr på sin økonomiske situation. Kilde: 772 svar. Man kunne krydse flere svar. Når borgeren kommer i rådgivningen har de et gæt på, hvor meget gæld de har. Nogle gange er det et sandsynligt gæt og andre gange, viser tingene sig bedre eller værre. Det er nok også begrundelsen for det høje procenttal (28 %), som ikke ved, hvor stor deres gæld er. Bemærk at dette spørgsmål stilles indledningsvist til borgeren. Efter et antal rådgivningsgange hjælper rådgiverne dem med at få et overblik over gældsposterne.tallene viser, at størstedelen har gæld op til kr. (49 %). Side 9 af 26

10 Kilde:421 forløb De fleste borgere kommer kun en gang til rådgivning (59 %), men der er alligevel 38 %, som kommer mere end en gang. Målet er at skabe flere forløb, da vi formoder, at det kan være med til at komme til bunds i borgernes problemstillinger. Kilde: 374 forløb Side 10 af 26

11 Hvad har borgeren fået ud af rådgivningen? Efteråret 2011 til og med 2012 Nedenstående resultater er kun for efteråret 2011 (juli 2011-december 2011) og hele 2012 = 205 forløb. Årene er evalueret anderledes og vil derfor fremkomme anderledes i deres besvarelser. Disse er skitseret på side 16. Kilde: 384 svar. Man kunne sætte flere krydser. Side 11 af 26

12 Projektets formål, at borgeren får et overblik over sin privatøkonomi, er blevet opfyldt, da 34 % har fået dette overblik. Også tallet på 12 %, som siger, at de har lavet aftale om afdragelse af gælden er glædeligt. Andre markante resultater er, at borgerne har lært at lægge budget, fået større kompetence til at styre og planlægge privatøkonomien samt at borgeren har fået afklaret et konkret økonomisk eller juridisk problem. Kilde: 207 svar. Man kunne sætte flere krydser. Side 12 af 26

13 Det er ofte svært at se forandringer i borgerens økonomi med det samme, da det tager tid at få en gæld nedbragt. Derfor er tallet for Er gælden blevet mindre svært at forholde sig til, hvis borgeren har søgt om henstand eller gældssanering. Tallet for Har fået gældssanering er derfor også lille, da der er sagsbehandlingstid eller borgeren har fået afslag på grund af kravene til gældssanering. Dog kan en rådgivers øjne på borgerens situation gøre, at man får et større rådighedsbeløb, fordi man eksempelvis kan få hjælp til at søge om henstand hos kreditorer, ændret afdragsordninger eller få nogle gode sparetips mm. Tilfredshed fra borgerne Kilde: 138 svar. Ikke alle har svaret. Skalabedømmelse. Borgerne er meget tilfredse med den rådgivning de har modtaget i KFUM s Sociale Arbejdes gældsrådgivningsprojekt. Kun 1 enkelt person har været utilfreds. Side 13 af 26

14 Kilde: 153 svar. Ikke alle har svaret. Disse tal viser, at borgerne har fået overblikket tilbage og vil være på forkant med regningerne. Erfaringerne fra rådgivningerne har vist os at mange ikke har villet/kunnet tale med deres bank om tingene, da tingene gik i hårdknude. Dette kan der være mange grunde til. Nu vil 35 % af borgerne tage kontakt til kreditor og bank, hvis de havner i en lignende situation igen. Side 14 af 26

15 Kilde: 162 svar. Ikke alle har svaret. 50 % vil kontakte rådgivningen igen, hvis de havner i en lignende problemstilling. Dette er både godt og skidt selvfølgelig, fordi vi gerne vil hjælpe borgeren igen, men rådgivningen skulle jo have givet borgeren nogle redskaber til, hvordan man kan få orden i tingene. Dette er dog et følsomt spørgsmål, da der kan være mange grunde til, at borgeren ikke mener, at de kan klare sådan en situation en gang mere. Der kan være en slags tryghed i at komme i rådgivningen igen, hvis ikke man er helt sikker på, hvordan man skal gribe situationen an. Side 15 af 26

16 Årene er skitseret nedenfor. Disse cirkeldiagrammer er taget fra vores interne Midtvejsstatus Har gælden ændret sig: Ud af de 48 der har besvaret spørgsmålet svarer 65 % at gælden efter rådgivningen er uændret, mens 31 % svarer at gælden er blevet mindre. For 4 % er gælden vokset. Henstand Kilde: 48 forløb. Statistikken er udregnet på baggrund af de 44 der har besvaret spørgsmålet. Den overvejende part 75 % har ikke fået henstand, mens 25 % har opnået hel eller delvis henstand. Side 16 af 26

17 Kilde: 44 forløb. Afdragsordning: 43 % har opnået en hel eller delvis afdragsordning efter endt rådgivning. Ordningen er enten indgået direkte i rådgivningen eller som følge deraf. Rådighedsbeløbet Kilde: 44 rådgivninger 54 % oplever et uændret rådighedsbeløb efter endt rådgivning. Hos 32 % er rådighedsbeløbet vokset og hos 14 % er beløbet blevet mindre (eksempelvis fordi brugeren nu afvikler på sin gæld eller har opnået gældssanering). Side 17 af 26

18 Kilde: 44 forløb. Hvis brugeren var arbejdsløs: 24 brugere der ved rådgivningens start var arbejdsløse har svaret på, om de efterfølgende er kommet i arbejde: For 42 % er det lykkes at komme i arbejde. Forbedring af brugerens families generelle livssituation Kilde: 24 brugere. Afslutningsvist er brugerne blevet spurgt om rådgivningen har forbedret vedkommendes families generelle livssituation. 63 % svarer at rådgivningen har forbedret familiens livssituation, mens 29 % ikke finder at Side 18 af 26

19 rådgivningen har haft betydning for families generelle livssituation og 8 % besvarer spørgsmålet med Ved ikke. Kilde:35 forløb. Side 19 af 26

20 De frivillige rådgivere KFUM s Sociale Arbejde har etableret et samarbejde med Finansrådet om at hverve frivillige bankrådgivere til projektet. Hovedparten af vores frivillige bliver hvervet af den vej. Men vi hverver også frivillige gennem og via presseomtale. Vi begyndte i 2009 med 5 rådgivningssteder, og hvert sted havde 4-5 rådgivere tilknyttet, altså ca. 25 rådgivere. I slutningen af 2012 havde vi 60 frivillige til 8 steder. Nogle af stederne er der åbent for rådgivning 2 gange om ugen og andre steder er de mindre på job end de 2 gange 2 timer månedligt, som er standarden. I begyndelsen var det primært frivillige bankrådgivere, der rådgav, men efter et år var der socialrådgivere og jurister/advokater tilknyttet de fleste steder. Vores erfaring er, at det tager lidt længere tid at hverve frivillige med juridiske eller socialfaglige kompetencer, specielt når vi kommer udenfor de større byer. Det er dog lykkedes de fleste steder, og der hvor det ikke er lykkes har vi haft jurister ansat i projektet til at dække disse vagter ind. Alle frivillige bliver indbudt til en samtale om jobbet, hvor man gensidigt vurderer om der er basis for et samarbejde. Herefter kommer man i en føl ordning sammen med en erfaren rådgiver, indtil man selv er klar til at rådgive egne borgere. Vi anbefaler de frivillige at være 2 rådgivere om 1 borger. I november 2012 inviterede vi alle frivillige til en evalueringskonference i Fredericia hvor vi fremlagde vores resultater, og hvor vi bad frivillige og lokale ledere om at drøfte 3 spørgsmål: 1. Hvad giver det dig at være frivillig i På Fode Igen? 2. Hvad betyder rådgivningen for borgeren? 3. Hvilken effekt har rådgivningen haft for samfundet? De 40 deltagere på konferencen drøftede disse spørgsmål ved 7 forskellige cafeborde, og nedenfor bringes udsagnene i stikordsform ud fra hvert spørgsmål: Hvad giver det dig at være frivillig i På Fode Igen? Rådgivererfaring bliver brugt arbejdsmæssigt ift. kollegaer Kan bruge fagligheden umiddelbart i mødet med borgeren Man kan se, at man gør en forskel Det giver en personlig tilfredsstillelse ift. at se borgerens lettelse Side 20 af 26

21 Giver en perspektiv på egen tilværelse ved at møde udsatte borgere Oplever taknemmelighed og tillid fra borgerne Fået indsigt i andre menneskers liv Glæden ved at kunne hjælpe Gode kollegaer på tværs af faglighed Kan drage erfaringer til det private Personlig udvikling Fået indsigt i andre menneskers liv Bruge mit sociale hjerte fuldt ud - være medmenneske Gøre nytte i samfundet Glæde også for en smule hjælp Har fået øjnene op for frivilligheden i Danmark mennesker som gerne vil yde en indsats Forståelsen for de svage i samfundet det har rystet mig dybt Overskud og indsigt forpligter det giver tilfredshed Hjælper folk i nød Lærer social forskellighed at kende Kan hjælpe borgere som er afvist i banken Jeg har lært at rumme forskelligheder hos borgerne Jeg gør en forskel i den sociale verden Juridisk indsigt Hvad betyder rådgivningen for borgeren? Lettelse ved at blive lyttet til Økonomisk overblik Mere ejerskab til sin økonomi Skaber håb om bedre økonomisk fremtid At få styr på økonomien gør, at andre livsområder forbedres Nogen der lytter Økonomisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp Mod til at gå i banken Overblik over egen økonomi Der er plads til alle Værdighed Ret ryg Selvværd Side 21 af 26

22 Uoverskuelig økonomi behøver ikke være tabu Der nedbrydes barrierer Tager skridtet til dialog med kreditorer Borgeren bliver set og berørt Oplever selvværd og at vi tror på dem Når borgerne får en at dele problemerne med udvikles ansvarlighed man er ikke alene Rudekuverterne åbnes Styr på tilværelsen Ro i sindet Mod til at gå i banken Overblik over egen økonomi Der er plads til alle Selvværd og selvtillid Taknemmelighed Får struktur Mod på at se nye muligheder Ro i sjælen En lysere fremtid Mærker omsorg Hvilken effekt har rådgivningen haft for samfundet? Erhvervslivet bakker op om projektet og udviser CSR Vi løser en vigtig opgave for borgere som ikke bliver løst i det offentlige Vi dækker et behov som pengesamfundet desværre forsømmer Synlighed i kommunerne / medierne om gældsrådgivning til udsatte borgere Mange nye frivillige også indenfor brancher som normalt ikke ville have frivillige Forebygger udsættelse af bolig Forebyggelse af psykisk sygdom Bremse en negativ spiral nogen der lytter Gøre borgeren arbejdsmarkedsparat Det er legalt at snakke om sin dårlige økonomi Færre skilsmisser Øget bevidsthed om andre samfundslag/andre livsvilkår Øget fokus på problemet via presseomtale Vi sparer samfundet for penge Sætter spot på et tabu i et anstrengt miljø med mulighed for netværk og fællesskab Side 22 af 26

23 Udsagnene vidner om stort engagement blandt de frivillige, hvor de både får noget personligt og fagligt ud af deres frivillige job. Endvidere tyder udsagnene på, at de er blevet mere bevidste om nogle problemstillinger, der eksisterer i vores samfund, som de måske ikke tidligere har tænkt over. Side 23 af 26

24 Bilag 1 Gældsrådgiverens ABC (skriftlig introduktion til den frivillige rådgiver) Overordnet handler den frivillige rådgivning om at hjælpe borgeren til at få et overblik over økonomien, motivere til evt. gældsafdragelse og hvis muligt, et større rådighedsbeløb per måned. Det er målet at borgeren igennem et antal rådgivninger skal lære selv at mestre sin økonomi. Første rådgivningsgang Der er afsat en 1 time til det første møde med borgeren. Her opbygges tillid og det indsnævres, hvad det er for en problematik borgeren gerne vil have hjælp til. De fleste har ikke noget budget, så det udarbejder man på det første eller andet møde. I værktøjskassen på vores hjemmeside ligger der et udkast til et budgetskema, som man kan bruge. Husk der skal være god tid til den enkelte. Registreringsskema Der skal udarbejdes et registreringsskema for hver borger. Borgeren skal orienteres om formålene med skemaet (det står på skemaet) samt, at det er fortroligt og opbevares et sted, hvor kun rådgiverne har adgang. For nogle rådgivere fungerer det fint at begynde rådgivningen med at udfylde skemaet, for andre fungerer det bedre at afslutte rådgivningen med at udfylde skemaet sammen. Det er vigtigt, at det bliver udfyldt ved det første møde, da man så har alle data på plads. Eksempel på rådgivningsforløb Gennemgåelse af de enkelte poster i budgettet sammenlign evt. med dokumentation. Del udgifterne op i nødvendige og andre udgifter. Side 24 af 26

25 Undersøg om borgeren skylder det offentlige noget; SKAT, forsørgerbidrag eller ubetalte p-bøder. Det offentlige har nemlig som den eneste kreditor mulighed for at foretage lønindeholdelse. Det betyder at SKAT kan snuppe penge direkte fra borgerens løn. Saml den offentlige gæld ét sted. Ubetalte p-bøder eller børnebidrag ligger hos kommunen, der kan bedes om at overføre det til SKAT. Hjælp borgeren med at få en afdragsordning, så den offentlige gæld kommer ud af verden hurtigst muligt. Borgeren skal evt. hjælpes med at finde ud af sin skattemappe på SKATs hjemmeside. Her er det godt, at borgeren har sin NEMID med til mødet. De faste udgifter bør kobles op på PBS, da det kan forhindre manglende betaling af husleje, el og varme. Vurdér herefter rådighedsbeløbet. De fleste banker forlanger 4500 kr. pr voksen og 2200 kr. pr barn, hvis banken skal yde et banklån til huskøb eller bil. Vores brugere har sandsynligvis ikke så meget, måske kun det halve. Når rådighedsbeløbet og evt. afdrag på den offentlige gæld trækkes fra indkomsten, er det resterende beløb den såkaldte betalingsevne. Det er det beløb, man har til at betale andre kreditorer end det offentlige med. Når der er skabt klarhed over betalingsevnen, er det tid til at finde ud af, hvordan pengene skal fordeles mellem de forskellige kreditorer. Rigtig mange har så meget gæld, at de ikke kan betale det i løbet af deres livstid, og så handler det om at sortere og prioritere kreditorerne. Del dem op i de kreditorer man har behov for, eksempelvis er det vigtigt at få betalt husleje, så man ikke ender på gaden. Og derefter dem, hvor du er afhængig af et godt forhold, eksempelvis dit kontaktlinse abonnement. Gennemgå gældsposterne. o Afhængigt af gældens størrelse, kan man forsøge at samle gælden et sted, gerne i en bank. Er borgeren i RKI er dette ikke muligt. o Forsøg at nedsætte den månedlige ydelse, eller få nedsat gælden. Nedsat afdrag betyder længere løbetid og flere renter, men det kan være nødvendigt for at komme videre. I kan hjælpe med at kontakte kreditor. Få en fuldmagt af borgeren til dette. I kan skrive brevet sammen, og evt. underskrive det med KFUM s Sociale Arbejdes frivillige gældsrådgivning og jeres navn. Det signalerer, at borgere er i gang med at få styr på sin økonomi. Husk at vedlægge dokumentation (et budget og evt. andre bilag der viser borgerens manglende betalingsevne). o Kan man evt. sælge noget af det man har taget lån til eller endda levere det tilbage? o Er gælden meget stor kan man undersøge, om der er basis for en offentlig gældssanering nu eller evt. gøre sagen moden til en senere gældssanering. Læs mere på o En anden mulighed er at hjælpe borgeren med at erklære sig insolvent. Herved fredes borgeren i 6 måneder, hvorved kreditor ikke har mulighed for at gøre udlæg i værdier eller lignende hos debitor. Læs mere på Side 25 af 26

26 o Overfor andre kreditorer tæller privat gæld ikke med i regnskabet (altså penge du skylder familie og venner) Andre spareråd Lav madplan og køb stort ind til 5 eller 7 dage. Undgå rygning. Årlig besparelse på op til kr Undgå køb af fast food det er dyrt og usundt Prøv at bage selv. Årlig besparelse 5000 kr. Undgå bogklubber. Lån bøger på biblioteket. Fitness centre er dyre. Gå en tur, løb en tur eller tag cyklen. Undgå impuls køb. Køb på udsalg eller i Genbrug. Tag cyklen så meget som muligt. Slik er dyrt. Hjemmebagte boller er mums. Smør madpakker til skole og arbejde. Sluk for stand by knapperne. Årlig besparelse på op kr Drop sodavand og drik vand fra hanen. Side 26 af 26

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150603 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150915 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning Evalueringsrapport Forbrugerrådets Gældsrådgivning 1. april 15. juni 2012 borgere bosiddende i Københavns Kommune ( ) København Stormgade 20, 1. 1555 København V tlf. 2556 7100 gaeld-kbh@fbr.dk tirs- og

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning

Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Kolding Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Muligheder for Økonomisk råd og vejledning Muligheder for økonomisk råd og vejledning KFUM På Fode

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning?

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt. Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 86 Offentligt Skal Kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomisk vejledning? 1 I Aktiv Beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal

Læs mere

Statistikrapport 2012. Forbrugerrådets Gældsrådgivning

Statistikrapport 2012. Forbrugerrådets Gældsrådgivning Statistikrapport 2012 med sammenligningstal for 2010 og 2011 Forbrugerrådets Gældsrådgivning ( ) København Stormgade 20, 1. sal 1555 København V tlf.: 2556 7100 gaeld-kbh@fbr.dk tirs- og torsdag kl. 16-18

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Det danske skattesystem betyder bl.a., at dansk økonomi er

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling

En Ny Chance Konceptbeskrivelse og erfaringsopsamling 301112 En Ny Chance Indholdsfortegnelse: 1. En Ny Chance er en ny chance for familien 2. Hvem henvender En Ny Chance sig til? 3. Gruppesamtaler og ferieaktiviteter er kernen i En Ny Chance 4. Organisering

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 02.07.13 SETTLEMENTET.indd 1 02/07/13 12:28:54 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 danmark CONSUMER PAYMENT REPORT Intrum Justitia har indsamlet data fra 22. forbrugere i europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne til at styre deres

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Forklar, hvad en indkomst er for noget, og hvor den kan komme fra.

Forklar, hvad en indkomst er for noget, og hvor den kan komme fra. Grøn opgave Salg og service, niveau F Kasper og Christina er lige flyttet sammen, og nu skal de have styr på privatøkonomien for det næste år. Økonomi er imidlertid noget, Kasper og Christina ikke har

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe 1. Er det muligt konkret på arbejdspladsen udvikle værdier og metoder på en måde, så forebyggelse af konflikter inkluderes? Hvordan kan det gribes an? 2. Hvilke konkrete personlige og faglige kompetencer

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER EVALUERING KURSUS Alle ansatte ved Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital, har gennemgået kurset kommunikation med den coachende tilgang. Kurset gennemførtes fra et 2011 til vinteren

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere