Microsoft Dynamics NAV 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics NAV 4.0"

Transkript

1 FINANS Finans er det centrale modul i Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, hvor alle finansielle oplysninger registreres, opsummeres og rapporteres. Fordele Generering af komplette revisionsspor. Oprettelse af rapporter ved hjælp af historiske data. Visning af beløb i en ekstra valuta i finansielle rapporter, f.eks. moms, årsrapporter og resultatopgørelser. Definition af et ubegrænset antal formater. Automatisering af procedurer til forbedring af arbejdsprocesser. Optimer håndteringen af data Med onlineintegration og fleksible værktøjer er modulet Finans et effektivt middel til centralisering af virksomhedens regnskabsmæssige oplysninger, posteringsspecifikationer og andre kernedata. Onlineintegration betyder, at: Tal opdateres løbende. Du kan navigere gennem systemet for at spore de individuelle poster, som et tal er baseret på. Alle brugere kan indtaste og bogføre data samtidig. Indtastning af overflødige data mindskes væsentligt. Fleksible værktøjer hjælper dig til at bruge online-oplysningerne på en måde, som er praktisk i forhold til netop dit arbejdsområde. Der er mange funktioner til både intern og ekstern analyse, som giver dig mulighed for at producere en lang række årsregnskaber og tilpassede kontoplaner. Du kan oprette intercompany-transaktioner, og du kan konsolidere indenlandske og/eller udenlandske datterselskaber med organisatoriske hovedtal og rapportering. Du kan filtrere saldi efter specifikke kriterier, f.eks. tidsperiode, afdeling eller projekt. Du kan få vist eller udskrive rapporter af sammenfattede oplysninger eller en sidestillet sammenligning af profitcentre i hele programmet. Du kan også skræddersy vinduer, menuer og felter til netop dine behov. Desuden kan du få vist og udskrive rapporter i en alternativ valuta. Hvis du f.eks. har konverteret din basisregnskabsvaluta til euro, kan du stadig udsende årsberetningen i en hvilken som helst valuta, der måtte være passende for modtageren. For eksempel amerikanske dollar eller japanske yen. Integrationen og de fleksible værktøjer i modulet Finans forøger hastigheden på og effektiviteten af arbejdsprocesserne i din virksomhed. Gå ned i detaljerne Muligheden for at gå yderligere ned i detaljer vha. DrillDown-funktionaliteten og filtre forandrer din kontoplan fra en passiv oversigt til et praktisk instrument, som kan give nøjagtige opgørelser med fuldt opdaterede oplysninger. Når du har oprettet kontoplanen, nøjagtigt som du vil have den, er du klar til at finde specifikke aspekter af din virksomheds økonomiske forhold med data fra både det aktuelle regnskabsår og fra forrige år. Du kan oprette alle de konti, du har brug for, i kontoplanen, og du kan altid tilføje flere efter behov. Du kan afgøre, hvilke kolonner med oplysninger og tal du vil have vist, og i hvilken rækkefølge de skal vises. Du kan indsætte overskrifter, tomme linjer og sideskift. Du kan også få vist sumkonti, hvis det er nødvendigt. Et finanskort indeholder FÅ MERE AT VIDE OM, Microsoft Dynamics NAV:

2 en komplet oversigt over hver konto. Kontonumre, som indeholder både tal og bogstaver, kan bestå af op til 20 tegn. Få vist løbende opdaterede saldi og bevægelser I kontoplanen kan du se løbende opdaterede saldi og bevægelser for hver konto. De kan kombineres med et filter for dato, projekt, afdeling, budget og koncernvirksomhedsdimensioner. Filtrene er nemme at definere, ændre eller slette. Med et enkelt klik kan du få vist en liste over alle de poster, som udgør et givet tal. Få vist saldo/budget pr. periode eller pr. dimension For hver konto, som du opretter, findes der et saldo/budget-vindue, som viser budgettal og/eller faktiske tal for hele kontoplanen. Du kan også kigge på tallene i individuelle konti. Du kan vælge, om et beløb skal vises pr. dag, uge, måned, kvartal, år eller regnskabsperiode. Derudover kan datofilteret kombineres med forskellige dimensioner, f.eks. afdelinger, projekter eller forretningsenhed. Når du ændrer indstillingerne, opdateres tallene øjeblikkeligt i henhold til dine specifikationer. På samme enkle måde kan du åbne en oversigt over de poster, som et givet tal er baseret på. Spor poster i hele programmet Hver finanspost dokumenteres, hvilket gør det hurtigt at spore poster i hele applikationen. Du kan få adgang til en liste med poster i kontoplanen. Postoversigterne indeholder oplysninger om bevægelsesposter, moms, effektive dimensioner m.m. Hver bogført finanspost får tildelt et løbenummer og et transaktionsnummer. Sammen giver disse numre posten en nøjagtig definition i applikationen. Løbenumre danner basis for finansjournalerne. Posterne får også tildelt et kildespor, en årsagskode og et bruger-id, så kilden til en post altid er dokumenteret. Effektivt arbejde i et flerbrugermiljø Finanskladden, som bruges til at bogføre direkte på finanskonti, indeholder fleksibel funktionalitet til håndtering af international handel. Den giver alle brugere hurtig og samtidig adgang til data og mindsker behovet for at indtaste tekst flere gange. Du kan oprette lige så mange kladder, som du ønsker, f.eks., en for hver medarbejder. På denne måde kan medarbejdere arbejde i deres egen finanskladde med tilhørende bilagsnummerserier, og alle medarbejdere kan indtaste og bogføre data samtidig. Du kan vælge at bogføre i debet- og kreditkolonner eller i beløbskolonner med kreditbeløb bogført som negative beløb. Du kan tilbageføre poster, som er blevet bogført forkert. Du kan tilbageføre enkelte poster eller alle poster i en kladde. Enkel dataoverførsel I kladderne har du direkte adgang til tabeller, hvor du kan vælge de oplysninger, som du skal bruge i kladderne. Dataene overføres direkte fra tabellen til kladden. Der er også direkte adgang til postoversigten, finanskontokortene og kontoplanen, uanset hvor du er i kladderne. Du kan bruge kontonummeret eller søgenavnet til at angive en konto i kladden. Reducer redundante data Du kan kopiere indholdet af et felt til en anden linje, så du aldrig behøver at indtaste dataene igen. Du kan også anvende tekster, som du bruger ofte, fra en tabel med standardtekster. Ved at bruge en tabel med udvidede tekster kan du beskrive lagervarer, ressourcer og finanskonti med et ubegrænset antal linjer. Du kan også bruge et andet sprog i en alternativ tekst. Indtast tal i alle valutaer Funktionaliteten til brug af flere valutaer kan hjælpe dig til at udføre forretning på internationalt plan mere effektivt. Du kan indtaste tal i finanskladden i alle valutaer. Når du har oprettet en valuta i systemet og angivet formatet, bliver beløb altid vist i det korrekte format. Når et beløb i en fremmed valuta bogføres, anvendes den relevante valutakurs pr. bogføringsdato. Valutakursreguleringer kan bogføres til separate konti til realiserede eller urealiserede gevinster eller tab. Automatiser almindelige transaktioner Transaktioner, som udføres ofte med kun lidt eller slet ingen ændring, kan hurtigt bogføres ved hjælp af en gentagelseskladde. For hver linje i kladden skal du definere beregningsmetode og tidsinterval. Du kan tildele et fast beløb til en linje eller vælge, hvor ofte linjen skal bogføres med opdaterede data. Fordel beløb Du kan spare tid ved at fordele faste beløb, som er bogført fra en gentagelseskladde, mellem flere forskellige konti, afdelinger, projekter eller andre dimensioner du benytter. De specifikke fordelinger kan fastsættes efter antal, procentdel eller værdi. Kontroller kladder før bogføring Med Microsoft Dynamics NAV kan du effektivt håndtere bogføring af kladder og kontrol af kladder før bogføring. En kladde skal stemme, før den kan bogføres, og som standard afstemmer systemet efter dato. Du kan dog vælge også at afstemme efter dokument. Afstemningen af de angivne beløb udføres linje for linje, så uoverensstemmelser hurtigt bliver fundet. Få vist resultatet før bogføring Før du bogfører en kladde, kan du se, hvordan posterne vil påvirke de likvide konti. Du kan kontrollere den nye saldo og tilpasse kladdelinjerne, før de bogføres. Du kan oprette et ubegrænset antal likvide konti. Før du bogfører, kan du også udskrive en testrapport

3 på finanskladden, som kan bruges som dokumentation eller til indhentning af godkendelse. Du kan desuden vælge at få systemet til at kontrollere, at kladden stemmer, før posterne bogføres. De bogførte poster gemmes automatisk i en journal, som du kan udskrive og bruge som dokumentation. Hvis du bogfører en post med ukorrekte oplysninger, f.eks. en forkert dato eller valuta, har du mulighed for at tilbageføre hele kladden. Håndter bogføring på en sikker måde Du kan håndtere bogføring på en sikker måde ved at begrænse adgangen. Du kan begrænse de datoer, der kan bogføres på, og angive datoer, som hver enkelt medarbejder har lov til at bogføre på. Det giver dig fuldstændig centraliseret kontrol over bogføringsadgang. Automatiser håndtering og dokumentation af moms Alle aspekter af momshåndtering og -rapportering styres automatisk af systemet. Du kan vælge mellem at bruge Sales tax eller moms. Du kan oprette lister over salg til kunder, som bruges til at producere en komplet momsoversigt med oplysninger om momsregler og tal. Microsoft Dynamics NAV indeholder fleksibiliteten til at bogføre med forskellige momsprocenter for forskellige typer produkter. Det giver dig desuden mulighed for at adskille salgs- og købskonti for hver moms- eller Sales taxprocent, hvis det er nødvendigt. Definer regnskabsperioder Du kan definere, på hvilken dato dit regnskabsår skal begynde, og du kan opdele det i regnskabsperioder. Regnskabsperioderne kan bruges i forbindelse med budgetter, statistik og rapporter. Ved lukningen af et regnskabsår overfører kørslen Nulstil resultatopgørelse årets resultater til balancen, og afstemmer samtidig alle resultatopgørelseskonti til nul. Du kan også bogføre poster for et regnskabsår, som er blevet lukket. Posterne markeres som efterposter. Udover at definere perioder til lukning af regnskabsåret, kan du også angive filtre til visning og udskrivning af resultater for specifikke perioder på ethvert tidspunkt. Vælg valuta til standardrapporter Microsoft Dynamics NAV indeholder mange fleksible værktøjer, som du kan bruge til at håndtere de specielle situationer, der er opstået som resultat af indførelsen af euroen. I modulet Finans kan du vedligeholde euroen som basisvaluta og samtidig udstede rapporter til myndigheder i en anden valuta. Modulet Finans indeholder ligeledes standardrapporter til alle aspekter af regnskabsføring og virksomhedsstyring: resultatopgørelse med budget, resultatopgørelse med foregående år, budget, kladder, journaler, kontoplaner og kontokort, Sales tax eller moms, kontoskemaer, intercompany-bogføring, konsolidering og årsregnskaber. Opret tilpassede rapporter Ved hjælp af kontoskemaer kan du definere og formatere et ubegrænset antal alternative rapporter med data fra modulet Finans. Hvis du f.eks. har et kontoskema med bevægelsen og budgettet, vil du muligvis definere en ny kolonne i hvilken programmet vil beregne og vise forskellen mellem de to. I et kontoskema kombineres konti og saldi fra kontoplanen for at oprette netop den rapport, du har brug for. Du kan oprette lige så mange skemaer, som du har brug for, og du kan gemme dem i en tabel, så du ikke behøver gå igennem hele processen, hver gang du har brug for denne specifikke type oplysninger. Desuden undgår du at skulle udlæse beløb til et andet program ved at udføre beregninger på rækker og kolonner ved hjælp af standard aritmetiske operatorer og parenteser (*,/,+,-). For hver kolonne kan du vælge, om du vil have vist eller udskrive bevægelsen, saldoen, startsaldoen, år-til-dato, resten af året eller hele regnskabsåret. For hver række kan du angive, om du vil sammenfatte en række finanskonti, eller om rækken skal være en total af de øvrige rækker. Hver gang du får vist eller udskriver rapporten, opdateres de kolonner, som du har defineret, automatisk. Du kan også anvende filtre for dato, afdeling, projekt og koncernvirksomhedsdimensioner. Du kan få vist KPI er (Key Performance Indicators) ved hjælp af et enkelt søjlediagram med mulighed for at få vist detaljerne. Opret detaljerede budgetter Du kan oprette budgetter med en opbrydning af hver enkelt finanskonto og hver enkelt total i kontoplanen. Når du har oprettet et budget i et matrixvindue, kan du udskrive en balance sammenlignet med budgettet, der viser afvigelserne i procent. Budgetter kan defineres for en dag, en uge, en måned, et kvartal, et år eller en hvilken som helst anden ønsket regnskabsperiode. Budgetter kan også oprettes for en række år frem i tiden og kan være baseret på afdeling, projekt eller forretningsenhed. Du kan tildele et ubegrænset antal budgetter til en given periode, og du kan altid sammenligne det oprindelige budget med et vilkårligt antal reviderede budgetter. For hvert budget registreres beløbsændringer, og der kompileres et resumé af hver ændring, identificeret efter dimension. Et budget kan kopieres, helt eller delvist, til en anden periode, afdeling, et andet projekt eller en anden virksomhed. Naviger gennem programmet for at gennemse bilag Funktionen Naviger er en onlinefunktion i Microsoft Dynamics NAV, som er tidsbesparende både for din revisor og dine medarbejdere i deres daglige arbejde. Når du klikker på knappen Naviger, får du vist en komplet oversigt over poster med samme bilagsnummer og dato som dem, der er bogført i forskellige moduler. Funktionen Naviger er en hurtig og let måde at gennemse et bilag på.

4 Kombiner årsregnskaber fra datterselskaber Med denne funktionalitet kan du skræddersy dine årsregnskaber, så de passer til strukturen i et datterselskab. Du kan konsolidere indenlandske datterselskaber, udenlandske datterselskaber eller begge. Forskellige kontoplanstrukturer kan konsolideres i et fusioneret selskab eller et moderselskab i Microsoft Dynamics NAV. Microsoft Dynamics NAV håndterer konsolidering på afdelingsniveau, på projektniveau eller efter grupper (konsoliderede selskaber). Du kan vælge, hvilken oversættelsesmetode der skal bruges ved oversættelse af finanskontoen fra en udenlandsk enhed. Du kan f.eks. oversætte en udenlandsk enheds resultatopgørelse ved hjælp af valutakursen på transaktionsdatoen. Microsoft Dynamics NAV kan også håndtere delvist ejerskab, forskellige regnskabsår og valutakurser i forbindelse med udenlandske datterselskaber. Du kan også foretage elimineringer fra regnskaberne i en kladde. Der findes specielle rapporter, som viser resultatet af elimineringer, før du bogfører dem. Derudover kan data udlæses fra datterselskaber til konsolidering i en grupperesultatopgørelse. Spar databaseplads Data fra lukkede regnskabsår forbliver gemt i databasen og kan efter ønske medtages i balancer og statistikker. Men hvis du vil bevare ledig plads i databasen, kan du komprimere dele af dataene. Dette gøres ved at komprimere flere poster til én post. Et resultat kan f.eks. gemmes i én post pr. måned pr. konto. Du angiver selv komprimeringsindstillingerne. Du kan f.eks. vælge, om du vil beholde de forskellige dimensioner på de bogførte poster. Kontakt din partner Hvis du vil vide mere om Microsoft Dynamics NAV, skal du kontakte din lokale Microsoft Certified Business Solutions Partner. De har ekspertisen til at designe en løsning, der passer til netop din virksomheds behov. Du kan også besøge vores Partnerfinder på: Om Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics, der inkluderer Great Plains, Microsoft bcentral og det tidligere Navision a/s, tilbyder en lang række virksomhedsapplikationer, der gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at blive tættere forbundet til kunder, medarbejdere, partne-re og leverandører. Microsoft Dynamics applikationer optimerer strategiske forretningsprocesser inden for finansstyring, analyse, human resources, projektstyring, CRM, field service, supply chain management, e-handel, produktion og detailstyring. Applikationerne er udviklet til at give indsigt, så kunder kan gøre deres virksomhed til en succes. Yderligere oplysninger om Microsoft Dynamics finder du på: FÅ MERE AT VIDE OM Microsoft Dynamics NAV:

5 Funktioner Beskrivelse FLOWFIELDS OG LOOKUPBUTTONS Brug FlowFields til at få vist opdaterede finansielle data: Systemet opdaterer og genberegner løbende indholdet af FlowFields online. Du kan se, hvilke poster der er medtaget i beregningen af alle FlowField-beløb. Brug funktionen Naviger til at få vist en oversigt over antallet og typen af poster, der har det samme bilagsnummer, som en bestemt post. Angiv, hvilke oplysninger der skal vises i et vindue, ved at bruge filtre på FlowFields og tabeller: Du kan angive et tabelfilter på et eller flere felter i en tabel. Du kan f.eks. angive, at kun tyske kunder skal vises i vinduet Debitoroversigt. Du kan bruge filtre på FlowFields til at begrænse, hvilke poster der skal bruges til beregning af de beløb eller mængder, der præsenteres i et FlowField. Du kan f.eks. udelade poster fra bestemte afdelinger i en FlowField-beregning. LookUpButton, som findes i mange felter, giver dig direkte adgang til oplysninger i en tabel (f.eks. fra en kladde): Du behøver kun at angive oplysninger korrekt én gang. Derefter kan de genbruges konsekvent ved senere lejligheder. Datainput er hurtigere, fordi du ikke skal genindtaste oplysninger. DIMENSIONER Definer et ubegrænset antal dimensioner og dimensionsværdier når som helst. Navngiv dimensioner, som du vil, så dimensionsopsætningen altid afspejler virksomhedens specifikke behov. Opret hierarkier af dimensionsværdier for at afspejle dine rapporterings- og regnskabsbehov. Brug standarder effektivt for at undgå unødvendig manuel indtastning af data og for at sikre, at de ønskede dimensionsdata altid er bogførte. Brug analyser til at undersøge forhold mellem dimensioner og til at overvåge resultater. Knyt et uendeligt antal dimensioner til hver budgetpost. FLEKSIBLE REGNSKABSPERIODER Definer en startdato for regnskabsåret, og angiv dine egne regnskabsperioder med et ubegrænset antal perioder af en hvilken som helst varighed. Du kan f.eks. opdele dit regnskabsår i kvartaler, måneder eller dage. Det kan bruges effektivt til at få dine regnskabsperioder til at passe til sæsonvariationer eller lokale regnskabskrav. Brug filtre til at få vist og udskrive finansielle data på tværs af perioder uanset start- og ultimodatoer. Overfør resultatopgørelser til balancen ved hjælp af kørslen Nulstil resultatopgørelse: Ultimoposter kan oprettes pr. koncernvirksomhed, afdelingskode og/eller projektkode eller pr. finanspost, og de registreres af programmet i en bestemt kladde til nøjere undersøgelse, før de bogføres. Ultimoposter indekseres og markeres, hvilket gør det let at få dem vist og filtrere på dem. Kørslen kan udføres så mange gange, det er nødvendigt, så du kan foretage rettelser i din resultatopgørelse, selv efter at du har overført beløb til balancen. Luk regnskabsåret på en sikker måde, og bibehold fleksibiliteten til at sikre korrekte regnskabs-data: Bogfør efterposter og reguleringsposter, selv om et regnskabsår er lukket. Begge posttyper markeres, hvilket gør det let at få dem vist og filtrere på dem. UDENRIGSHANDEL OG VALUTASTYRING Håndter finansposter i to forskellige valutaer, så du kan få vist saldi online og udskrive finansielle rapporter for to valutaer på én gang. Fakturer en kunde eller betal en leverandør i et ubegrænset antal valutaer. Håndter kunde- og leverandørkonti i en fremmed valuta. Definer et ubegrænset antal valutaer, og angiv, hvordan beløb i fremmed valuta skal afrundes og bogføres. Opret relationskurser i det format, der er gældende i dit land. sporing Transaktioner efterlader et komplet revisionsspor, så selv komplekse forretningstransaktioner bliver gennemskuelige. Få vist alle finansposter for alle konti eller bestemte konti fra din kontoplan, kladder, kontokort osv. Brug funktionen Naviger til at finde alle poster, som er bogført med det samme bilagsnummer og den samme bogføringsdato. I vinduet Naviger kan du se typen og nummeret på oprettede poster, og du kan få dem vist direkte fra vinduet. Dette gælder både interne og eksterne bilagsnumre. Finansjournaler registrerer alle poster, samt hvor og hvornår de stammer fra.

6 Funktioner Beskrivelse SPORING (FORTSAT) Brug funktionen Find i et hvilket som helst felt og i et hvilket som helst vindue til at finde oplysninger, f.eks. bestemte bilagsnumre. Definer dine egne kildespor, som fordeles til hver post for at vise, hvor posten stammer fra. Du kan supplere disse oplysninger ved at kombinere kildespor med årsagskoder i kladder og fakturaer. SIKKERHEDS- OG FORRETNINGSREGLER Angiv, hvilke medarbejdere og hvilke roller der har adgang til hvilke oplysninger vha. sikkerhed på recordniveau. Brug obligatoriske filtre på tabeldata for at sikre, at bestemte brugerroller kun kan få adgang til de data, som du har angivet. Hvis sælgere f.eks. kun skal kunne se salgstal for deres område, eller chefer kun skal kunne se budgetrelaterede beløb for deres afdelinger. Dette gælder kun for SQL Server Option. Automatiser procedurer og politikker i en virksomhed ved at bruge forretningsregler. Få indflydelse på, hvordan regnskaber føres, og forøg konsekvensen i indtastning af data og dermed også i udtrækning af data. Forretningsregler kan anvendes på individuelle konti, kontotyper, dimensioner, momsafregninger og på mange andre områder i Microsoft Dynamics NAV. KASSEKLADDER Brug dine kassekladder til at bogføre til finanskonti, bankkonti, debitorkonti osv. Opret et ubegrænset antal kladdenavne, f.eks. pr. bruger eller til bestemte formål, f.eks. rettelser. Definer regler for hvert enkelt kladdenavn. Du kan f.eks. tildele en standardmodkonto og definere regler for momsberegning pr. kladdenavn. Tving bilag til at blive afstemt pr. bilagstype og bilagsnummer, før en kladde kan bogføres. Udskriv en testrapport, som viser alle rettelser, der skal foretages, før kladden kan bogføres. Præsenter dine kladder, som du vil. Ved hjælp af funktionen Vis/skjul kan du angive, hvilke felter der bliver vist i kladdevinduet. Du kan bruge gentagelseskladder til hyppige transaktioner, uanset om de indeholder faste eller variable beløb. Du kan også angive en udløbsdato, der angiver, hvornår en serie af gentagelsesposter skal udløbe. Brug fordelingsnøgler til at fordele en post i en gentagelseskladde til mere end én konto. Fordel efter: Mængde Procent Beløb Tilbagefør finansposter til en transaktion, som er indtastet og bogført manuelt i en kladde, herunder tilbageføring af finansposter, debitor- og kreditorposter, bankposter, anlægsposter og momsposter. BUDGETTER Opret og vedligehold budgetter i en letforståelig matrix. Undersøg budgetstillingen vha. kontoskemaer og bestemte budgetrapporter. Opret så mange budgetter, som du vil, med hvilken som helst periodelængde med det detaljeringsniveau, der er nødvendig for at styre og kontrollere din forretning. Knyt et uendeligt antal dimensioner til hver budgetpost. Fordel budgetter på sumkonti, f.eks. på konti, hvor der er angivet et maksimumbeløb, men hvor der endnu ikke er angivet specifikke udgifter. Opret meget specifikke underbudgetter inden for et overordnet budget, f.eks. et salgsbudget for en bestemt kundemålgruppe pr. afdeling over en bestemt tidsperiode. Kontroller, hvordan det går med bestemte enheder, og sammenlign resultater med andre enheder, tidligere perioder og budgetterede beløb vha. dimensioner på budgetposter. Opret budgetter hurtigt og effektivt ved at kopiere budgetter fra tidligere perioder til en ny periode vha. en reguleringsfaktor. Reguleringsfaktoren kan anvendes både på finansposter og finansbudgetposter. Ved at udlæse budgetter til Excel og indlæse tilpassede budgetter tilbage i Microsoft Dynamics NAV får du fleksibilitet til at distribuere dine budgetter på en enkel måde og i den form, som passer bedst til din virksomhed.

7 Funktioner Beskrivelse KONTOSKEMAER Opret et ubegrænset antal unikke, virksomhedsspecifikke rapporter, som er baseret på finansdata, budgetdata og dimensionsdata: Gem rapporter, og gennemgå dem online vha. DrillDown-funktionen. Specificer rækker vha. konti eller kontototaler fra din kontoplan. Opret formler på rækker og kolonner til hurtige beregninger, så du ikke behøver at indlæse eller genberegne totaler, hver gang der oprettes nye poster. Specificer et ubegrænset antal kolonner. Du kan f.eks. let sammenligne finanstal med budgettal vha. kolonnetyperne Bevægelse, Formel og Saldo til dato. Brug sammenligningsperiodeformlen til at sammenligne tal for aktuelle perioder og tidligere perioder. Vælg budget- og datofiltre, og angiv, om beløb skal vises i virksomhedens ekstra rapporteringsvaluta. Få vist KPI er (Key Performance Indicators) ved hjælp af et enkelt søjlediagram med mulighed for at få vist detaljerne. Udlæs dine kontoskemaer til Excel for at udnytte Excels visuelle funktionalitet og præsentationsfunktioner fuldt ud. KONSOLIDERING Konsolider årsregnskaber for en række koncernvirksomheder fra: En enkelt database. Andre Microsoft Dynamics NAV-databaser. Andre programmer. Overfør fra forskellige regnskabsstrukturer til din egen efter dimension eller koncernvirksomhed. Vær sikker på, at resultatopgørelser i forskellige valutaer konsolideres uden problemer ved hjælp af den veludviklede valutafunktionalitet i Microsoft Dynamics NAV. Du kan vælge, hvilken oversættelsesmetode der skal bruges ved oversættelse af finanskontoen fra en udenlandsk enhed. Du kan f.eks. oversætte en udenlandsk enheds resultatopgørelse ved hjælp af valutakursen på transaktionsdatoen. Få vist, hvilken indflydelse eliminering vil have på den konsoliderede virksomhed, ved at bruge rapporten Eliminering, inden elimineringer bogføres. Kontroller, at du har oprettet konsolideringsprocedurer korrekt vha. rapporten Konsolidering databasekonti. INTERCOMPANY-BOGFØRING Opret intercompany-transaktioner mellem to virksomheder i en gruppe, der kontrolleres af den samme juridiske enhed. Du kan oprette korrekte forfaldne til/fra-poster i mere end et regnskab ved hjælp af mellemkonti. Håndter transaktioner som f.eks. ordrer, fakturaer, kreditnotaer, returvareordrer og finanskladdeposter. Intercompany-bogføringer kan også håndtere virksomheder, der anvender forskellige databaser. Dataoverførslen foregår ved hjælp af XML-filer, der placeres i en bestemt netværksmappe eller sendes til en bestemt modtager- -konto ved hjælp af afsenderens -klient. Intercompany-transaktionsrapporten dokumenterer alle dine intercompany-transaktioner, letter intercompany-afstemningsprocessen og indeholder et revisionsspor. Brug forskellige valutaer og forskellige kontoplaner til at lette interaktionerne med internationale intercompany-samarbejdspartnere. ÆNDRINGSLOG Registrer brugerændringer, der er foretaget i stamdata i Microsoft Dynamics NAV. Registrer alle direkte ændringer foretaget i dataene i databasen, undtagen ændringer i arbejdsdokumenter, f.eks. kladder og købs- og salgsordrer. Funktionen Ændringslog gjorde det muligt at få vist en kronologisk oversigt over ændringer i alle felter i alle tabeller (undtagen de ovenfor nævnte) og se, hvem (hvilket bruger-id) der har foretaget ændringen. XBRL Indlæsning af et ubegrænset antal taksonomier fra offentlige myndigheder, kreditinstitutter, banker osv. Indlæsning af både XBRL-specifikation 1- og -specifikation 2-taksonomier. Visning og udlæsning af taksonomier på mere end ét sprog, når det understøttes af en multilanguage-taksonomi. Visning af taksonomioplysninger. Mapping af taksonomilinjer til enhver kombination af finanskonti ved hjælp af standardfiltre i Microsoft Dynamics NAV. Visning og udskrivning af en XBRL-dokumentfil til godkendelse før afsendelse. Udlæsning af XBRL-dokument, som kan sendes som en .

8 Systemkrav FOR AT FÅ ADGANG TIL ALLE OVENSTÅENDE FUNKTIONER KRÆVES FØLGENDE MODULER OG TEKNOLOGIER: Basis (Finans) Budgetter Basisdimensioner Avancerede dimensioner Kontoskemaer Konsolidering Flere valutaer Fordelinger Ændringslog Intercompany-bogføringer Basis-XBRL 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT YDER INGEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, I DETTE RESUMÉ. Microsoft, BizTalk, Microsoft Dynamics, Outlook, PowerPoint, Visual Studio, Windows og Windows Server er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 ØKONOMISTYRING Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision kan du fokusere på din forretning. Fordele Du kan skræddersy softwaren, så den passer til netop dine behov. Få

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S

Årsafslutning Brugervejledning. AdvoForum A/S Årsafslutning Brugervejledning AdvoForum A/S Årsafslutning...3 Checkliste for årsafslutning...3 Kontoplan...3 Regnskabsperioder...3 Nulstil resultatopgørelse...3 Bogføring af kladde...4 Efterposteringer...4

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Kapitel 2: Finansrapporter KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Målsætninger Målsætningerne er at: Beskrive filtrerings- og analysevinduer, der har relation til kontoplaner. Give en demonstration af opsætning af

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Business intelligence til it-medarbejdere

Business intelligence til it-medarbejdere Business intelligence til it-medarbejdere AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Introduktion 5 Velkommen... 5 Indhold af kursusmateriale

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

KAPITEL 9: VALUTASTYRING

KAPITEL 9: VALUTASTYRING Kapitel 09: Valutastyring KAPITEL 9: VALUTASTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare opsætning af valutaer og valutakurser til brug for valutastyring. Forklare opsætning

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016

Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk Oplag:

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Årsafslutning NAV 2016

Årsafslutning NAV 2016 Årsafslutning NAV 2016 Indhold Formål med denne beskrivelse 2 Punkt 1 Åbning af ny regnskabsperiode 3 Punkt 2 Lukning af regnskabsperiode 4 Punkt 3 Procedure ved nulstilling af resultatopgørelsen 5 Punkt

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5 Gentagelseskladde funktionen i NAV/C5 giver mulighed for at danne kladdelinjer, som gentages med faste intervaller. Det sættes op på de enkelte kladdelinjer,

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans -

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 1 / Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til iværksættere og mindre virksomheder Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til iværksættere og mindre

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere