E370. Du kan se den seneste betjeningsvejledning på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E370. Du kan se den seneste betjeningsvejledning på"

Transkript

1 E370 Du kan se den seneste betjeningsvejledning på Betjeningsvejledning online på din smartphone eller tablet: hent Gigaset Help-appen fra

2 Indhold Indhold Oversigt Håndsæt Basestation Illustration i betjeningsvejledningen Sikkerhedsanvisninger Ibrugtagning Basestation Håndsæt Betjening af telefonen Lær telefonen at kende Foretage opkald Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester) Telefonbog Beskedlister Opkaldslister Yderligere funktioner Nødopkald SOS Kalender Vækkeur Babyalarm ECO DECT Beskyttelse mod uønskede opkald Telefonsvarer på nettet Udvidelse af telefonen Flere håndsæt Repeater Tilslutning til router Tilslutning til et telefonanlæg Indstilling af telefonen Håndsæt System

3 Indhold Appendiks Spørgsmål og svar Kundeservice og hjælp Oplysninger fra producenten Tekniske data Display-symboler Menuoversigt Indeks Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere. 3

4 A 1 2 Int 1 Opkald SOS

5 Oversigt Oversigt Håndsæt 1 Display 2 Statuslinje ( s. 63) Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand 3 Displaytast SOS Opret SOS-funktion, aktiver SOS 4 Displaytaster ( s. 13) Forskellige funktioner, afhængig af betjeningssituationen 5 Afbryd-, tænd-/sluk-tast Afslut samtale; afbryd funktion; Et menuniveau tilbage kort tryk Tilbage til standbytilstand langt tryk Tænd/sluk håndsættet langt tryk (i standbytilstand) 6 Firkanttast/spærretast Aktivering / deaktivering af langt tryk tastaturlås (i standbytilstand) Skift mellem store og små kort tryk bogstaver og tal (ved indtastning af tekst) Indtast opkaldspause langt tryk 7 R-tast Forespørgsel (Flash) langt tryk 8 Mikrofon 9 Stjernetast Aktivering / deaktivering af langt tryk ringetoner (i standbytilstand) Åbn tabel med specialtegn kort tryk (ved indtastning af tekst) Skift fra impulsopkald til kort tryk DTMF-signalering (for den oprettede forbindelse) 10 Tast 1 Ring til telefonsvarer på nettet langt tryk 11 Styretast/menutast ( s. 12) Åbne menuer; navigere i menuer og indtastningsfelter; kalde funktioner (afhængigt af situationen) 12 Opkaldstast/håndfri funktion-tast Besvar opkald; ring op til det viste nummer; skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion Åbn genopkaldslisten kort tryk Starte et opkald langt tryk 13 Beskedtast ( s. 28) Adgang til opkalds- og beskedlisterne; blinker: ny besked eller nyt opkald Basestation A Tilmeldings-/paging-tast Søgning efter håndsæt kort tryk (paging) Tilmelding af håndsæt langt tryk 5

6 Illustration i betjeningsvejledningen Illustration i betjeningsvejledningen Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af apparater. Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering eller om funktioner, som kan medføre udgifter. Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling. Yderligere, nyttige oplysninger. Taster eller Opkaldstast eller Håndfri funktion-tast Afbrydtast til Tal-/bogstavtaster / Styretast kant midte Beskedtast R-tast Firkanttast OK, Tilbage, Vælg, Ændre, Gem,... Displaytaster Stjernetast Procedurer Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald... med vælg Indstillinger OK Telefoni OK Autosvar Ændre ( = til) Trin Gør følgende Tryk midt på styrestasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes. OK Telefoni OK Naviger til symbolet med styretasten. Bekræft med OK. Undermenuen Indstillinger åbnes. Vælg opslaget Telefoni med styretasten. Bekræft med OK. Undermenuen Telefoni åbnes. Autosvar Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald vises som første menupunkt. Ændre Aktivér / deaktivér med Ændre. Funktionen er aktiveret /deaktiveret. 6

7 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald. Når tastatur-/displaylåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre. Anvend kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen (se listen over godkendte batterier da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes. Håndsættet må kun anvendes med lukket batteridæksel. Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder. Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner. Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne. Under opladning skal stikkontakten være lettilgængelig. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader. Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se Tekniske data ). 7

8 Ibrugtagning Pakken indeholder en basestation en strømforsyning til basestationen et telefonkabel et håndsæt et batteridæksel to batterier en lader med strømadapter en betjeningsvejledning Variant med flere håndsæt, pr. håndsæt: et håndsæt en lader med strømadapter to batterier og et batteridæksel Ibrugtagning Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politurer. Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre elektriske apparater. Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe. Basestation 5 3a Skub telefonkablet i højre stik 1 på basestationens bagside, indtil det går i indgreb. Sæt strømforsyningens strømkabel i venstre stik 2. 8

9 Håndsæt Læg begge kabler i de dertil beregnede kabelkanaler 3. Klik afdækningen fast i udsparingerne på basestationens bagside 3a (ikke ved vægmontering). Tilslut 4 strømforsyningen Tilslut 5 telefonstikket Netkablet skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden strømforsyning. Håndsæt Tilslutning af lader Sæt strømforsyningens fladstik i 1. Slut strømforsyningen til stikkontakten 2. Sådan tager du laderens stik ud igen: Kobl strømforsyningen fra lysnettet. Tryk på udløserknappen 3. Tag stikket ud Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Isætning af batterier Fjern beskyttelsesfolien! Brug kun genopladelige batterier fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. 9

10 Håndsæt Isæt batterierne (isætningsretning +/- se illustration). Indsæt først batteridækslet ovenfra. Skub dækslet, indtil det går i indgreb. Sådan åbnes batteridækslet igen: Grib ind i noten øverst på dækslet med en fingernegl, og skub det nedad. Opladning af batterier Oplad batterierne helt i laderen inden første ibrugtagning. Batterierne er opladet helt, når lynsymbolet slukkes på displayet. 8 t. Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt normalt. Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Håndsættene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen. Hvis et håndsæt alligevel ikke skulle være tilmeldt (visning Tilmeld håndsæt ), så tilmeld håndsættet manuelt ( s. 42). Skift af displaysprog Skift displaysprog, hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog. Tryk midt på styretasten. Tryk på tasterne og langsomt efter hinanden... displayet til sprogvalg vises, det indstillede sprog (f.eks. English) er markeret ( = valgt). Sådan vælger du et andet sprog: Tryk på styretasten, indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. Francais tryk på højre tast direkte under displayet for at aktivere sproget. For at vende tilbage til standbytilstand: Tryk længe på afbrydtasten Deutsch English Francais 10

11 Håndsæt Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. Tryk på displaytasten Tid eller, hvis dato og klokkeslæt allerede er indstillet:... med vælg Indstillinger OK Dato/tid OK Tid SOS Den aktive indtastningsposition blinker... ændr indtastningsposition med... skift med mellem indtastningsfelterne Indtastning af dato:... brug til at indtaste dag, måned og år med 8 cifre. Indtastning af klokkeslæt:... brug til at indtaste timer og minutter med 4 cifre. Gem indstilling: Tryk på displaytasten Gem.... på displayet vises Gemt, og der lyder en bekræftelsestone Tilbage til standbytilstand: Tryk længe på afbrydtasten Telefonen er nu klar til brug! Dato: Klokkeslæt: 00:00 Tilbage Dato/tid Gem 11

12 Lær telefonen at kende Lær telefonen at kende Tænd/sluk håndsættet Betjening af telefonen Sådan tænder du håndsættet: tryk længe på afbrydstasten på det slukkede håndsæt Sådan slukker du håndsættet: tryk længe på afbrydstasten på håndsættet, når det er i standbytilstand Aktivering / deaktivering af tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen. Aktivering / deaktivering af tastaturlås: langt tryk Tastaturlås aktiveret: På displayet vises symbolet Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen. Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre. Styretast Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter og, afhængig af betjeningssituationen, til kald af bestemte funktioner. I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forneden, højre, venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f.eks. for "tryk på højre side af styretasten" eller for "tryk i midten af styretasten". I standbytilstand Åbn telefonbogen kort tryk Åbn hovedmenuen eller Åbn listen over håndsæt I undermenuer, valg- og indtastningsfelter Bekræft funktionen Under en samtale Åbn telefonbogen Slå mikrofonen fra Start intern forespørgsel Ændr talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand 12

13 Lær telefonen at kende Forstærkerfunktion Under samtalen eller ved aflytningen af en indtalt besked skrues der meget op for lydstyrken for håndsættet eller højtaleren. Tryk på styretasten Tryk på styretasten så mange gange, indtil det højeste trin er nået. Ekstra-høj-indstillingen gælder kun for samtalens varighed. Tilbage Gem Denne indstilling kan føre til helbredsskader hos personer med normal hørelse og er kun beregnet til personer med nedsat hørelse. Støj på telefonledningen kan blive forstærket. Displaytaster Alt efter betjeningssituation giver displaytasterne adgang til forskellige funktioner. Tilbage Gem Displaytasternes aktuelle funktioner Displaytaster Displaytasternes symboler s. 63. Højre display-tast har altid fået tildelt SOS-funktionen som standard i standbytilstand. Standardindstillingen af venstre display-tast kan ændres: s. 52 Menunavigation Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer. Menuoversigt s. 65 Vælg/bekræft funktion Bekræft valg med OK eller tryk midt på styretasten Et menuniveau tilbage med Tilbage Skift til standbytilstand med langt tryk Slå funktionen til/fra med Ændre slået til / slået fra Aktiver/deaktiver option med Vælg valgt / ikke valgt 13

14 Lær telefonen at kende Hovedmenu I standbytilstand: Tryk midt på styretasten... brug styretasten til at vælge undermenuen OK. Eksempel Opkaldslister Undermenuer Funktionerne i undermenuen vises i listeform. Det aktuelle valg vises med store bogstaver på orange baggrund. For at få adgang til en funktion:... brug styretasten til at vælge en funktion OK Tilbage til foregående menuniveau: Tryk på displaytasten Tilbage eller Tryk kort på afbrydtasten Tilbage til standbytilstand Tryk længe på afbrydtasten Tilbage Eksempel Indstillinger Dato/tid Skærmindstillinger Sprog Tilmelding Tilbage OK OK Hvis der ikke trykkes på en tast, skifter displayet automatisk til standbytilstand efter ca. 2 minutter. 14

15 Lær telefonen at kende Indtastning af tekst Indtastningsposition Vælg indtastningsfelt med. Markøren blinker i det aktive indtastningsfelt. Titel og indtastet tekst vises i orange og med stor skrift. Flyt markørens position med. Ret fejlindtastninger Slet tegn foran markøren: tryk kort på Slet ord foran markøren: tryk længe på Nyt opslag Fornavn: Peter Efternavn: Indtastning af bogstaver/tegn Hver tast fra til samt tasten er tildelt flere bogstaver og tal. Når der trykkes på en tast, vises de mulige tegn nederst på displayet. Det valgte tegn er fremhævet. Gem Valg af bogstaver/tegn: Tryk gentagne gange på tasten kort efter hinanden Skift mellem små / store bogstaver samt tal: Tryk på firkanttasten Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort. Indtastning af specialtegn: Tryk på stjernetasten... naviger til det ønskede tegn med Indsæt Abc Specialtegnenes tilgængelighed afhænger af håndsættets tegnsæt s

16 Foretage opkald Foretage opkald Foretage opkald... indtast nummer med tryk kort på opkaldstasten eller Tryk længe på opkaldstasten... indtast nummer med Afbryd foretagelse af opkald: Tryk på afbrydtasten Oplysninger om visning af nummer: s. 21 Ved slukket displaybelysning tændes displaybelysningen med det første tryk på en vilkårlig tast. I den forbindelse overføres taltaster til forberedelse af et opkald til displayet, øvrige taster har ingen yderligere funktion. Foretage opkald fra telefonbogen... åbn telefonbogen med... vælg opslaget med tryk på opkaldstasten Hvis der er anført flere telefonnumre:... vælg nummer med tryk på opkaldstasten... der ringes op til nummeret For hurtig adgang (kortvalg): Tildel tal- eller displaytasterne numre fra telefonbogen. Foretage opkald fra genopkaldslisten De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten. Tryk kort på opkaldstasten... genopkaldslisten åbnes... vælg opslag med tryk på opkaldstasten Når der vises et navn: Visning... nummeret vises... rul i givet fald med gennem numrene... tryk på opkaldstasten ved det ønskede telefonnummer Administration af opslagene i genopkaldslisten Tryk kort på opkaldstasten... genopkaldslisten åbnes... vælg opslag med Mulighed... mulige optioner: Overfør opslag til telefonbogen: Kopier til tlf.bog OK Overfør telefonnummeret til displayet: Fremvis nummer OK... rediger eller suppler i givet fald med... gem som nyt opslag i telefonbogen med Slet det valgte opslag: Slet opslag OK Slet alle opslag: Slet liste OK 16

17 Foretage opkald Foretage opkald fra en opkaldsliste Opkaldslisterne ( s. 30) indeholder de seneste besvarede, udgående og mistede opkald.... med vælg Opkaldslister OK... vælg Eksempel liste med OK... vælg opslag med tryk på Alle opkald opkaldstasten Frank , 15: , 15:32 Susan Black Opkaldslisterne kan åbnes direkte med displaytasten , 13:20 Opkald, hvis displaytasten er indstillet tilsvarende. Listen Mistede opkald kan også åbnes med Visning Mulighed beskedtasten. Direkte opkald Når der trykkes på en vilkårlig tast, ringes der op til det indstillede nummer. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer. Slå tilstanden direkte opkald til:... med vælg Yderligere funktioner OK Direkte opkald OK... med Aktivering Opkald til... indtast nummer med Gem... i standbytilstand vises det aktiverede, direkte opkald For at udføre et direkte opkald: Tryk på en vilkårlig tast... der ringes til det gemte nummer For at afbryde opkaldet: Tryk på afbrydtasten. Afslut tilstanden Direkte opkald: Tryk længe på tasten Eksempel Int 1 07:15 22 Feb. Direkte opkald aktiv Fra Indgående opkald Et indgående opkald signaleres med en ringetone, en visning på displayet og en blinkende opkaldstast. Besvar et opkald: Tryk på opkaldstasten eller Acceptér Hvis Autosvar er aktiveret: Tag håndsættet ud af laderen For at deaktivere ringetonen: Lydløs... opkaldet kan besvares så længe det vises på displayet 17

18 Foretage opkald Oplysninger om den, der ringer op Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet. Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ( s. 21). Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale Banke på signalerer et opkald under en samtale. Nummeret og navnet på den, der ringer op, vises, hvis telefonnummeret overføres. Afvis et opkald: Mulighed Afvis banke på OK Besvar et opkald: Acceptér... tal med den seneste, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres. For at afslutte samtalen og genoptage den parkerede samtale: Tryk på afbrydtasten. Interne opkald kort tryk... listen over håndsæt åbnes, dit eget håndsæt er markeret med <... med vælg håndsæt eller Opkald alle (opkald til alle) tryk på opkaldstasten Der er tilmeldt flere håndsæt til basestationen ( s. 42). Hurtigopkald for opkald til alle: kort tryk eller langt tryk Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis. Du hører optagettonen, hvis: der allerede er oprettet en intern forbindelse det håndsæt der ringes op til ikke er tilgængeligt (det er slukket, eller uden for rækkevidde) det interne opkald ikke besvares inden for 3 minutter Intern forespørgsel / Intern viderestilling Føre en samtale med en ekstern abonnenten og stille samtalen om til en intern abonnent eller indhente oplysninger hos ham.... listen over håndsæt åbnes... med vælg håndsæt eller Opkald alle OK... der ringes op til den interne abonnent/de interne abonnenter... mulige optioner: Indhente oplysninger hos nogen: Tale med den interne abonnent 18

19 Foretage opkald For at vende tilbage til den eksterne samtale: Mulighed Afslut samtale OK Viderestille et eksternt opkald, når den interne abonnenten har besvaret opkaldet: giv besked om det eksterne opkald tryk på opkaldstasten Viderestille et eksternt opkald, inden den interne abonnenten besvarer opkaldet: Tryk på opkaldstasten... det eksterne opkald viderestilles straks. Hvis den interne abonnent ikke besvarer opkaldet eller der er optaget, returneres det eksterne opkald automatisk til dig. Afslutte det interne opkald, hvis den interne abonnent ikke besvarer opkaldet eller linjen er optaget: Afslut... Du vender tilbage til det eksterne opkald Skift mellem samtaler / start af konference Før en samtale, en anden samtale er parkeret. Begge samtalepartnere vises på displayet. Skift mellem opkald: Skift mellem de to abonnenter med. Start af en konference med tre abonnenter: Konfer. Afslut konference: Afslut... Du er igen forbundet med den eksterne abonnent... skift mellem de to abonnenter med De øvrige abonnenter afslutter deltagelsen i konferencen med afbrydtasten. Besvare/afvise en Banke på-samtale Et eksternt opkald under et internt opkald signaleres med en banke på-tone. Hvis telefonnummeret overføres, vises telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet. Afvis et opkald: Afvis Banke på-tonen deaktiveres. Opkaldet signaleres fortsat på de øvrige, tilmeldte håndsæt. Besvar et opkald: Acceptér... Du taler med den seneste, der har ringet op, samtalen, der blev ført op til nu, parkeres. Internt banke på-opkald under en ekstern samtale Hvis en intern abonnent prøver at ringe til dig under en ekstern eller intern samtale, vises opkaldet på displayet (Banke på). Afslut visning: Tryk på en vilkårlig tast Besvar et internt opkald: Afslut den aktuelle samtale Det interne opkald signaleres som normalt. Du kan besvare det. 19

20 Foretage opkald Bryde ind i en ekstern samtale Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og deltage i samtalen (konference). Funktionen Aktivér intern er aktiveret. Aktivering/deaktivering af funktionen Bryd ind i intern samtale... med vælg Indstillinger OK Telefoni OK Aktivér intern Ændre ( = til) Bryde ind i en intern samtale Forbindelsen er optaget af en ekstern samtale. Dit display viser en besked om det. Du kan bryde ind i den oprettede, eksterne samtale. Tryk længe på... alle abonnenter hører en signaltone Afslutning af bryde ind-funktionen tryk på... alle abonnenter hører en signaltone Under en samtale Håndfri funktion Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale og ved oprettelse af forbindelse: Tryk på håndfri funktion-tasten Samtalelydstyrke Gælder for den aktuelt anvendte tilstand, håndfri eller håndsæt (eller headset, hvis håndsættet har et headset-stik.... indstil lydstyrken med Gem Forstærkerfunktion: Tryk styretasten, indtil det højeste trin er nået. Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, selvom der ikke trykkes på Gem. Indstillingen af forstærkeren gælder kun for samtalens varighed. Slå mikrofon fra Når mikrofonen er slukket, kan den, du taler med, ikke længere høre dig. For at slå mikrofonen til/fra under en samtale: tryk på. 20

21 Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester) Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester) Nettjenester afhænger af nettet (analogt fastnet eller internettelefoni) og netudbyderen (serviceudbyderen) og skal bestilles hos denne. En beskrivelse af funktionerne finder du på netudbyderens internetsider eller afdelinger. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer. Med bestillingen af nettjenester kan der opstå ekstra omkostninger. Spørg din netudbyder. Der skelnes mellem to typer af nettjenester: Nettjenester, som aktiveres i standbytilstand for det efterfølgende opkald eller alle efterfølgende opkald (f.eks. "Anonymt opkald"). De aktiveres/deaktiveres via menuen Vælg tjenester. Nettjenester, som aktiveres under en ekstern samtale (f.eks. "Forespørgsel", "Skift mellem to abonnenter", "Oprettelse af konferencer"). De stilles til rådighed under en ekstern samtale som option eller via en displaytast (f.eks. Eks. opk., Konference). For at tænde/slukke hhv. til aktivering/deaktivering af funktioner sendes der en kode til telefonnettet. Tryk på efter bekræftelsestonen fra telefonnettet. Det er ikke muligt at omprogrammere nettjenester. Vis nummer Ved et opkald overføres telefonnummeret på den, der ringer op (CLI = Calling Line Identification) og kan vises på displayet hos den, der ringes op (CLIP = CLI Presentation). Hvis telefonnummeret undertrykkes, vises den ikke hos den, der ringes op. Opkaldet foretages anonymt (CLIR = CLI Restriction). Vis nummer ved indgående opkald Ved Vis nummer Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet. Ingen Vis nummer I stedet for navnet og nummeret vises følgende: Ekstern: Der overføres intet nummer. Pause opkald: Den, der ringer op, undertrykker Vis nummer. Optaget: Den, der ringer op, abonnerer ikke på Vis nummer. 21

22 Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester) Banke på under en ekstern samtale Under en ekstern samtale signalerer en banke på-tone endnu et eksternt opkald. Hvis nummeret overføres, vises nummeret eller navnet på den, der ringer op. For at afvise en banke på-samtale: Mulighed Afvis banke på OK... den, der banker på, hører optagettonen For at besvare et banke på-opkald: Acceptér Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem de to samtaler ("Skift mellem opkald" s. 24) eller tale med begge abonnenter samtidigt ("Konference" s. 24). Aktivering/deaktivering af Banke på... med vælg Indstillinger OK Banke på OK... derefter Aktivering/deaktivering: Status:... med vælg Til eller Fra Aktivering: Send Banke på aktiveres/deaktiveres for alle tilmeldte håndsæt. Notering Ved optaget/ubesvaret opkald Hvis du ikke kan få fat på en abonnent, kan du starte en notering. Hvis optaget: Der ringes op, når abonnenten, der ringes op til, har afsluttet opkaldet. Ved ubesvaret opkald: Der ringes op, når abonnenten, der ringes op til, har brugt telefonen igen. Start notering: Mulighed Notering OK Tryk på afbrydtasten Acceptér Banke på Mulighed Sletning af notering før tiden... med vælg Indstillinger OK Notering fra OK... du modtager en bekræftelse fra telefonnettet tryk på afbrydtasten Kun én notering kan være aktiv. Aktivering af en notering sletter automatisk en eventuel aktiv notering. Noteringen kan kun besvares på håndsættet, som noteringen blev aktiveret med. Hvis noteringen signaleres, inden du kunne slette den: Tryk på afbrydtasten. 22

23 Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester) Viderestilling af opkald Ved viderestilling af opkald, viderestilles opkald til et andet nummer.... med vælg Indstillinger OK Viderestil opkald OK... derefter Aktivering/deaktivering: Status:... vælg Til eller Fra med For at indtaste nummeret til viderestilling: Til tlf.nr.... indtast nummer med For at fastlægge tidspunktet for viderestilling: Hvornår... vælg tidspunktet for viderestilling med Alle opkald: Opkald viderestilles straks Intet svar: Opkald viderestilles, hvis de ikke besvares, når telefonen har ringet flere gange. Ved optaget: Opkald viderestilles, hvis linjen er optaget. Aktivering: Send Der oprettes en forbindelse til telefonnettet... der foretages en bekræftelse fra telefonnettet tryk på afbrydtasten Viderestilling af opkald kan medføre yderligere omkostninger. Spørg din netudbyder. Samtaler med tre deltagere Forespørgsler Foretag et opkald til en anden, ekstern abonnent under en ekstern samtale. Den første samtale parkeres. Eks. opk.... indtast nummeret for den anden abonnent med... samtalen, som blev ført op til nu, parkeres, der ringes op til den anden abonnent Abonnenten, der blev ringet til, svarer ikke: Afslut Afslut forespørgsel Mulighed Afslut samtale OK... forbindelsen til den første abonnent aktiveres igen eller Tryk på afbrydtasten... der startes et genopkald fra første abonnent Forespørgsel Opkald til: 12 Parkeret: Afslut Mulighed 23

24 Udbyderspecifikke funktioner (nettjenester) Skift mellem opkald Skift mellem to samtaler. Den samtale, som ikke føres i øjeblikket, parkeres. Ring til en anden abonnent under en ekstern samtale (forespørgsel) eller besvar et Banke på-opkald fra en abonnent... på displayet vises numrene hhv. navnene på begge abonnenter, den aktuelle samtalepartner er markeret med. Skift mellem abonnenter med styretasten Afslutte den igangværende samtale Mulighed Afslut samtale OK... forbindelsen til Konference den anden abonnent aktiveres igen eller tryk på afbrydtasten... der startes et genopkald fra den anden abonnent Konference Skift samtale :15 Mulighed Før en samtale med to abonnenter på samme tid. Ring op til en anden abonnent under en ekstern samtale (forespørgsel) eller besvar et Banke på-opkald fra en abonnent... derefter For at starte konferencen: Konfer.... alle samtalepartnere kan høre hinanden og tale med hinanden For at vende tilbage til skift mellem opkald: Afslut... du er igen forbundet med den abonnent, som konferencen blev indledt med. For at afslutte samtalen med begge abonnenter: Tryk på afbrydtasten De to abonnenter kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbrydtasten eller ved at lægge røret på. 24

25 Telefonbog Telefonbog Den lokale telefonbog gælder individuelt for håndsættet. Der kan dog sendes opslag til andre håndsæt. Åbning af telefonbogen Tryk kort på i standbytilstand Telefonbogsopslag Antal opslag: op til 200 Oplysninger: Opslagenes længde: For- og efternavn, op til tre telefonnumre, mærkedag med signalering, VIP-ringetone med VIP-symbol Telefonnumre: maks. 32 cifre Fornavn, efternavn: maks. 16 tegn Oprettelse af opslag <Nyt opslag> OK Navne:... Skift med mellem indtastningsfelterne Fornavn/ Efternavn indtast fornavn og/eller efternavn med Numre: Tlf.1 - Type... Vælg nummertype med (Hjem, Arb. eller Mobil)... indtast nummeret med Indtast flere numre: Skift med mellem indtastningsfelterne Tlf.1 - Type/Tlf.2 - Nummer/Tlf.3 - Type Mærkedag:... med aktivér/deaktiver Mærkedag... med indtast dato og klokkeslæt... med vælg signaleringstype (Kun optisk eller en ringetone) CLIP-ringetone (VIP):... med vælg ringetonen, som et opkald fra en abonnent skal signaleres med... hvis der er tildelt en CLIP-ringetone (VIP), suppleres opslaget med symbolet i telefonbogen. For at gemme et opslag: Gem Eksempel Nyt opslag Fornavn: Robert Efternavn: Abc Gem Opslaget er kun gyldigt, hvis det mindst indeholder ét nummer. 25

26 Telefonbog Søg efter/vælg telefonbogsopslag... rul frem til det søgte navn med eller... indtast det første bogstaver (maks. 8 bogstaver) med... visningen springer til det første navn, som starter med disse bogstaver... rul i givet fald videre til det ønskede opslag med For at rulle hurtigt gennem telefonbogen: langt tryk Visning/redigering af et opslag... med vælg opslag Visning... med vælg feltet, som skal redigeres Redigér eller... vælg opslag med Mulighed Rediger opslag OK Sletning af opslag For at slette ét opslag:... vælg opslag med Mulighed Slet opslag OK For at slette alle opslag: Mulighed Slet alle OK Ja Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslag kan sorteres efter fornavn eller efternavn. Mulighed Sorter på efternavn / Sorter på fornavn Hvis et opslag ikke indeholder et navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden. Sorteringsrækkefølgen er som følger: Mellemrum tal (0-9) bogstaver (alfatbetisk) resterende tegn. Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen Mulighed Ledig hukommelse OK Overførsel af telefonnummer til telefonbogen For at overføre telefonnumre til telefonbogen: fra en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten når der ringes op til et nummer Nummeret vises eller er markeret. Tryk på displaytasten eller Mulighed Kopier til tlf.bog OK... mulige optioner: For at oprette et nyt opslag: <Nyt opslag> OK... med vælg nummertype OK suppler opslaget Gem For at føje telefonnummeret til et eksisterende opslag:... vælg opslag med OK... vælg nummertype med OK... nummeret tilføjes eller der vises en forespørgsel, hvis et eksisterende nummer skal overskrives... besvar forespørgslen i givet fald med Ja/Nej Gem 26

27 Telefonbog Overførsel af opslag/telefonbog Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. Et eksternt opkald afbryder overførslen. Lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen. Begge håndsæt understøtter vcards: Hvis der ikke findes et opslag med navnet: Der oprettes et nyt opslag. Der findes allerede et opslag med navnet: De nye numre tilføjes opslaget. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn. Det modtagende håndsæt understøtter ingen vcards: Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer. Det sendende håndsæt understøtter ingen vcards: Der oprettes et nyt opslag på det modtagende håndsæt og det overførte nummer anvendes i feltet Telefon(Hjem). Hvis der allerede findes et opslag med dette nummer, kasseres opslaget. Overførsel af separate opslag... vælg det ønskede opslag med Mulighed Kopiér opslag OK til intern OK... vælg modtager-håndsæt med OK... opslaget overføres For at overføre endnu et opslag efter vellykket overførsel: Ja eller tryk på Nej Overførsel af hele telefonbogen Mulighed Kopiér alle OK til intern OK... vælg modtagerhåndsæt med OK... opslagene overføres efter hinanden 27

28 Beskedlister Beskedlister Meddelelser om mistede opkald, beskeder på telefonsvareren på nettet og mistede aftaler gemmes i beskedlisterne. Når der modtages en ny besked, lyder der en servicetone. Desuden blinker beskedtasten (hvis den er aktiveret s. Eksempel 29). Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises i standbytilstand. Der er en besked for nedenstående beskedtype: på telefonsvareren på nettet på listen over mistede opkald på listen over mistede aftaler 07:15 INT 1 14 Okt Opkald Kalender Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder. Visning af besked: Tryk på beskedtasten... beskedlister, som indeholder beskeder, vises, Nettelefonsvar.: vises altid Antallet af beskeder står i parentes.... vælg liste med OK... opkaldene hhv. beskederne listes Telefonsvarer på nettet: Der ringes op til telefonnummeret for telefonsvareren på nettet. Eksempel Beskeder og opkald Mistet alarmer: (1) Mistede opkald: (3) Nettelefonsvar.: (0) Tilbage OK 28

29 Beskedlister Aktivering/deaktivering af at beskedtasten blinker Modtagelsen af nye beskeder vises ved at beskedtasten på håndsættet blinker. Denne type signalering kan slås til og fra for hver beskedtype. I standbytilstand: Tryk på tasterne... på displayet vises tallet 9... vælg beskedtype med : Beskeder på telefonsvareren på nettet Mistede opkald... tallet 9 efterfulgt af indtastningen (f.eks. 975) vises, i indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling for den valgte beskedtype (f.eks. 0)... indstil funktion ved nye beskeder med : Beskedtasten blinker Beskedtasten blinker ikke... bekræft den valgte indstilling med OK eller vend tilbage til standbytilstand uden ændringer: Tilbage 975 SET: [0] Tilbage System OK 29

30 Opkaldslister Opkaldslister Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper (mistede, besvarede og udgående opkald) på lister. Listeopslag Følgende oplysninger vises i listeopslagene: Listetype (i topteksten) Symbolet for opslagstypen: Mistede opkald, Accepterede opkald, Udgående opkald Nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype ( Telefon(Hjem), Telefon (kontor), Telefon (mobil)). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra nummeret i firkantede parenteser Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet) Åbning af opkaldslisten Eksempel Alle opkald Frank I dag, 15:40 [3] , 18:32 Susan Black , 13:12 Visning Via displaytasten: Opkald... vælg liste med OK Via menuen:... med vælg Opkaldslister OK... vælg liste med OK Via beskedtast (mistede opkald): Tryk på beskedtasten Mistede opkald: OK Mulighed Opkald til et nummer fra opkaldslisten... med vælg Opkaldslister OK... vælg liste med OK... vælg opslag med tryk på opkaldstasten Yderligere optioner... med vælg Opkaldslister OK... vælg liste med OK... mulige optioner: Vis opslag:... vælg opslag med Visning For at overføre telefonnummeret til telefonbogen:... vælg opslag med Mulighed Kopier til tlf.bog Sletning af et opslag:... vælg opslag med Mulighed Slet opslag OK Sletning af liste: Mulighed Slet liste OK Ja 30

31 Nødopkald SOS Yderligere funktioner Nødopkald SOS Du kan definere op til fire telefonnumre som nødopkaldsnumre. Når SOS-funktionen er aktiveret, foretages et nødopkald i håndsættets standbytilstand via højre displaytast SOS. Nødopkald aktiveret: Displaytasten SOS er rød på hvid baggrund. Nødopkald ikke aktiveret: Der vises et spørgsmålstegn på rød baggrund ved siden af displaytasten SOS. SOS aktiveret Opkald SOS-ikke aktiveret Opkald SOS? SOS Forløb SOS-funktionen er sat op ( s. 32). Tryk på displaytasten SOS Over højtaleren hører du meddelelsen: Nødopkald sendes. Deltageren, der ringes til, vises på displayet. Nødopkaldets modtager hører nødopkaldets tekst: Dette er et nødopkald. Tryk 5 for at modtage nødopkaldet. Den opkaldte trykker 5: I kan tale med hinanden. Den opkaldte tager ikke telefonen: SOS-funktionen ringer efter 60 sekunder automatisk til det næste SOS-nummer (hvis der er gemt flere numre). SOS-funktionen skifter desuden i følgende situationer efter 60 sekunder automatisk til næste SOS-nummer: Det valgte SOS-nummers telefonsvarer er aktiveret. SOS-nummeret er optaget. Telefonen af nødopkaldets modtager er ikke sat til DTMF-signalering. Denne proces gentages højst 5 gange. Hvis ingen af opkaldene accepteres, afsluttes SOSfunktionen med en fejltone. Nødopkaldersmodtagernes telefon skal være indstillet til DTMF-signalering, ellers vil bekræftelsen af SOS-opkaldet med knap 5 ikke blive detekteret. Afbryd nødopkald SOS Hvis du er kommet til at aktivere nødopkaldet ved en fejltagelse, kan du afbryde det. Tryk kort på afbrydtasten 31

32 Nødopkald SOS Opret nødopkald SOS For at kunne denne funktion skal du gemme SOS-numre og slå SOS-funktionen til. Politi, ambulance eller brandvæsen må ikke bruges til nødopkald. Gem SOS-numre Tryk på displaytasten SOS... meddelelsen Intet SOS-nr. tilgængeligt vises. Efter kort tid åbnes displayet for indtastning af SOS-nummer 1. eller... brug til at vælge SOS SOS-nødopkald OK brug til at vælge SOSnummer (SOS 1-SOS 4) Redigér... brug til at indtaste for- og/eller efternavn samt nummeret for nødopkaldet brug til at skifte med mellem indtastningsfelterne Gem... nødopkaldet aktiveres automatisk indtast evt. flere SOS-numre Hvis din telefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du evt. indtaste det ciffer, der kræves til at ringe ud, som første ciffer i din indtastning ( telefonanlæggets betjeningsvejledning). For at være sikker på, at SOS-funktionen er opsat korrekt, bør du gennemføre en testkørsel. Aktiver/deaktiver nødopkald SOS... brug til at vælge SOS SOS-nødopkald OK Aktivering: Redigér ( = aktiveret) Aktivering med display-tasten SOS Funktionen er deaktiveret. Mindst et SOS-nummer er blevet indtastet. Tryk på displaytasten SOS Aktivering. Redigér ( = aktiveret) Ændring/sletning af SOS-nummer... brug til at vælge SOS SOS-nødopkald OK brug til at vælge SOSnummer (SOS 1-SOS 4) Redigér... brug til at slette indtastning indtast evt. et nyt nummer Gem Hvis der ikke er indtastet gyldige telefonnumre, deaktiveres Nødopkald SOS automatisk. 32

33 Kalender Kalender Du kan lade dig minde om op til 30 aftaler. I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve. September 2018 Ma Ti On To Fr Lø Sø Tilbage OK Gemme en aftale i kalenderen Dato og klokkeslæt er indstillet.... med vælg Yderligere funktioner OK Kalender OK... vælg den ønskede dag med OK... derefter Slå til/fra: Aktivering:... med vælg Til eller Fra Indtastning af dato: Dato... den valgte dag er forindstillet... indtast ny dato med Indtastning af klokkeslæt: Klokkeslæt... indtast time og minut for aftalen med Fastlæggelse af titel: Tekst... indtast en betegnelse for aftalen med (f.eks. aftensmad, møde) Fastlæggelse af signalering: Signal... vælg melodi for påmindelsestonen eller deaktiver akustisk signalering med Lagring af aftale: Gem Hvis der allerede er anført en aftale: <Nyt opslag> OK... indtast derefter oplysninger om aftalen. Signalering af aftaler/mærkedage Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi. Kvitter og afslut påmindelsestone: Tryk på displaytasten Fra Under en samtale signaleres en påmindelse én gang med en servicetone på håndsættet. 33

34 Kalender Visning af mistede (ikke-kvitterede) aftaler/mærkedage Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen Mistede aftaler: Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret. Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald. Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag. De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet seneste opslag står først på listen. og antallet af nye opslag. Det Åbn listen Tryk på beskedtasten Mistet alarmer: OK... rul i givet fald i listen med eller... med vælg Yderligere funktioner OK Mistede aftaler OK Hvert opslag vises med telefonnummer eller navn, dato og klokkeslæt. Det seneste opslag står først på listen. Sletning af en aftale/mærkedag: Slet Visning/redigering/sletning af gemte aftaler... med vælg Yderligere funktioner OK Kalender OK... vælg dag med OK... aftalelisten vises... vælg aftale med... mulige optioner: Vis detaljer for aftalen: Visning... indstillingerne for aftalen vises Ændring af aftalen: Visning Redigér eller Mulighed Rediger opslag OK Aktivering/deaktivering af aftalen: Mulighed Aktivering/Deaktivering OK Sletning af aftale: Mulighed Slet opslag OK Sletning af alle dagens aftaler: Mulighed Slet alle aftaler OK Ja 34

35 Vækkeur Vækkeur Dato og klokkeslæt er indstillet. Aktivering/deaktivering af vækkeur... med vælg Vækkeur OK... derefter Aktivering/deaktivering: Aktivering:... vælg Til eller Fra med Indstilling af tidspunkt for vækning: Klokkeslæt... indtast time og minut med Fastlæggelse af dage: Periode... med vælg mellem Mandag-fredag og Dagligt For at indstille lydstyrken: Lydstyrke... med kan du indstille lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) Indstilling af alarm: Melodi... med kan du vælge ringetonemelodien for alarmen For at gemme indstillingen: Gem Ved aktiveret vækkeur vises symbolet og vækningstidspunktet i standbytilstand. Alarm En alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetonemelodi. Alarmen lyder i 60 sek. Hvis der ikke trykkes på en tast, gentages den efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer. Under et opkald signaleres en alarm kun med en kort tone. Deaktivering af vækning/gentagelse efter pause (snooze) Deaktivering af alarm: Fra Gentagelse af alarm (snooze-tilstand): Udsæt eller tryk på en vilkårlig tast... alarmen slås fra og gentages efter 5 minutter. 35

36 Babyalarm Babyalarm Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek. Med funktionen Tovejskommunikat. kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren for håndsættet, som er hos babyen, til eller fra. I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (uden ringetone). Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste. Hvis et indgående opkald besvares, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen er fortsat aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet. Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet. En aktiveret funktion reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen. Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til. Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra. Efter aktivering: Kontroller følsomhed. Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt nummer. Aktivering og indstilling af babyalarm... med vælg Yderligere funktioner OK Rumovervågning OK... derefter Aktivering/deaktivering: Aktivering:... vælg Til eller Fra med Indtast nummeret, alarmen skal sendes til: Alarm til... vælg Ekstern eller Intern med Ekstern: Nummer... indtast nummeret med eller vælg et nummer fra telefonbogen: Intern: Håndsæt Ændre... vælg håndsæt med OK Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation: Tovejskommunikat.... vælg Til eller Fra med Indstilling af mikrofonens følsomhed: Følsomhed... vælg Høj eller Lav med Gem indstilling: Gem Rumovervågning aktiveret INT 1 Fra 07:15 Rumovervågning Okt. SOS Ved aktiveret babyalarm vises nummeret, der ringes til, i standbytilstand. 36

37 ECO DECT Deaktivering af babyalarm / afbrydelse af alarm Deaktiver babyalarm: Tryk på displaytasten Fra i standbytilstand Afbryd alarm: Tryk på afbrydtasten under en alarm Ekstern deaktivering af babyalarm Alarmen viderestilles til et eksternt telefonnummer. Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering. Besvar alarmopkald tryk på tasterne Babyalarmen er deaktiveret og håndsættet er i standbytilstand. Indstillingerne på håndsættet i babyalarm-tilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på displaytasten Fra. For at aktivere babyalarmen igen med det samme nummer: ( s. 36) Gem... Aktivering slå til igen ECO DECT I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal forbindelse mellem håndsæt og basestation. I standbytilstand udsender håndsættet ingen radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsættet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem basestation og håndsæt. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er strålingen. Gør følgende for at reducere strålingen yderligere: Op til 80 % reduktion af strålingen... med vælg Indstillinger OK ECO DECT OK Maks.rækkevidde Ændre ( = fra) Med denne indstilling reduceres også rækkevidden. Der kan ikke anvendes en forstærker til at øge rækkevidden. 37

38 Beskyttelse mod uønskede opkald Deaktivering af strålingen i standbytilstand... med vælg Indstillinger OK ECO DECT OK Ingen stråling Ændre ( = til) For at kunne udnytte fordelene ved indstillingen Ingen stråling skal alle tilmeldte håndsæt understøtte denne funktion. Hvis indstillingen Ingen stråling er aktiveret og der tilmeldes et håndsæt på basestationen, som ikke understøtter funktionen, deaktiveres Ingen stråling automatisk. Når håndsættet afmeldes igen, slås Ingen stråling automatisk til igen. Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald. Oprettelsen af forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder. Håndsættet skal "lytte" oftere til basestationen, dvs. skanne omgivelserne, så det hurtigt kan oprette forbindelse til basestationen ved et indgående opkald. Det øger strømforbruget og reducerer derved håndsættets standby- og taletid. Hvis Ingen stråling er aktiveret, vises rækkevidde/rækkeviddealarm ikke på håndsættet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at forsøge at oprette forbindelse: Tryk længe på opkaldstasten... klartonen lyder. Yderligere oplysninger finder du på internettet på Beskyttelse mod uønskede opkald Tidsstyring for eksterne opkald Dato og klokkeslæt er indstillet. 38

39 Beskyttelse mod uønskede opkald Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe ved eksterne opkald, f.eks. om natten..... med vælg Lydindstillinger OK Ringetoner (h.sæt) OK Tidsstyring OK... derefter Aktivering/deaktivering: vælg Til eller Fra med Indtastning af klokkeslæt: med skiftes mellem Afbryd ringning fra og Afbryd ringning til... indtast start og slut for perioden med 4-cifret Gem: Gem Eksempel Tidsstyring Eksterne opkald: Til Afbryd ringning fra: 22:00 Afbryd ringning til: 07:00 Tilbage Gem Tidsstyringen gælder kun på håndsættet, som du foretager indstillingen på. Telefonen ringer altid, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op. Ro for anonyme opkald Håndsættet ringer ikke ved anonyme opkald. Indstillingen kan foretages for kun et håndsæt eller for alle tilmeldte håndsæt. Ved ét håndsæt... med vælg Lydindstillinger OK Ringetoner (h.sæt) OK Anon. opkald fra Redigér ( = til)... opkaldet signaleres kun på displayet Ved alle håndsæt... med vælg Indstillinger OK Telefoni OK Anonyme opkald Redigér ( = til)... med vælg Beskyttelsestilstand: Ej beskyttet Anonyme opkald signaleres på samme måde som opkald med Vis nummer. Opkald vibr. Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet. Blokeret opk. Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagettonen. For at gemme indstillingerne: Gem 39

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere