SL780 - SL785 - SL785

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SL780 - SL785 - SL785"

Transkript

1 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Kort oversigt 16 i V INT 1 Okt :15 Ma Ti On To Fr Lø Sø Opkald Kalender Basestation Kort oversigt 1 Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand ( s. 16) 3 Displaytaster ( s. 19) 4 Beskedtast ( s. 37) Adgang til opkalds- og beskedlister; blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluktast Afslut en samtale; afbryd en funktion; ét menuniveau tilbage (kort tryk); tilbage til standbytilstand (langt tryk); tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand); skift mellem store bogstaver, små bogstaver og cifre 7 Call-by-Call-listetast ( s. 32) Åbn Call-by-Call-listen 8 Ladebøsning 9 Mikrofon 10 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk); når der er oprettet forbindelse: Skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk); ved tekstindtastning: Åbn tabellen med specialtegn 12 Tast 1 telefonsvarer på nettet (tryk længe) 13 Opkaldstast Besvar opkald; åbn genkaldslisten (tryk kort); start opkald (tryk længe); Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion; lyser: håndfri funktion er aktiveret; blinker: indgående opkald 15 Styretast ( s. 18) 16 Modtagestyrke ( s. 16) Tilmeldings-/ paging-tast ( s. 51) 1

3 Kort oversigt Displaysymboler Følgende symboler vises afhængigt af telefonens indstillinger og driftstilstand: i ò ó V Modtagestyrke ( s. 16) eller symbol for ØKO-tilstand ¼( s. 48) Bluetooth aktiveret ( s. 56) eller ô/ õ(bluetooth-headset/dataenhed) tilsluttet Ringetone deaktiveret ( s. 61) Tastaturspærring aktiveret ( s. 21) Batteriet oplades ( s. 16) Batteriets opladningstilstand ( s. 16) Ã02 10 Ë09 n08 INT 1 ¼17:32 Okt :28 Ma Ti On To Fr Lø Sø Antal nye beskeder u i listen over mistede aftaler ( s. 50) u i SMS-listen ( s. 41) u i listen over mistede opkald ( s. 37) u på telefonsvareren (på nettet) ( s. 16) Håndsættets navn ( s. 54) Aktuel måned og år ( s. 16) Vækkeur slået til med vækketidspunkt ( s. 51) Aktuelt klokkeslæt ( s. 16) Aftale angivet i kalenderen ( s. 49) Aktuel dag ( s. 16) Opkald Kalender Signalering af eksternt opkald ( s. 27) ØÙÚ vækkeur ( s. 51) Ø¼Ú internt opkald ( s. 52) ØãÚ aftale ( s. 49) / mærkedag ( s. 35) ØÜ 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt Sikkerhedsanvisninger Gigaset SL780 mere end bare en telefon Sådan kommer du i gang Kontrollér pakkens indhold Tilslutning af basestationen Opstilling af basestation og lader Ibrugtagning af håndsættet Indstilling af dato og klokkeslæt Tilslutning af USB-datakabel Hvad vil du nu gøre? Betjening af telefonen Styretast Displaytaster Taster i tasteområdet Ret forkerte indtastninger Menustyring Sluk og tænd håndsættet Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen Menuoversigt Opkald Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Vis nummer Håndfri funktion Slå lyden fra Nem telefonering via nettjenester Notering Banke på under en ekstern samtale Viderestilling af opkald Forespørgsel, Skift mellem opkald, Konference Anvendelse af telefonbog og lister Telefonbog/Call-by-Call-liste Genkaldslisten SMS-indbakke Opkaldslister Åbn lister med beskedtasten

5 Indholdsfortegnelse 4 Prisbevidst brug af telefonen Sammenkædning af et Call-by-Call-nummer med et telefonnummer Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skriv/send SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder SMS med vcard Underretning via SMS SMS-postkasser Indstilling af SMS-center SMS-infotjenester SMS på telefonanlæg Deaktivering af første ringetone Fra/Til Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Afhjælpning af SMS-fejl Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet ECO DECT Indstilling af en aftale (kalender) Visning af ikke-besvarede aftaler, mærkedage Indstilling af vækkeuret Anvendelse af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmeld håndsæt Søg efter håndsæt ( Paging ) Skift basestation Internt opkald Bryd ind i en ekstern samtale Redigér navnet på et håndsæt Ændring af et håndsæts interne nummer Brug af håndsættet som babyalarm Anvendelse af Bluetooth-enheder Indstilling af håndsættet Hurtig adgang til funktioner og numre Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Mediesamling Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstil dit eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen

6 Indholdsfortegnelse Indstilling af basestationen Beskyttelse mod uautoriseret adgang Aktivering/deaktivering af ventemelodi Understøttelse af repeater Nulstil basestationen til standardindstillingen Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Flashtid Gem forvalgsnummer Indstilling af pausetider Midlertidigt skift til DTMF-signalering Spørgsmål og svar Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via PC-interface Tilbehør Vægmontering af basestationen Stikordsregister

7 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier ( s. 71), da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlig helbreds- eller personskade. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f. eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 71). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f. eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. Bemærk: Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 6

8 Gigaset SL780 mere end bare en telefon Gigaset SL780 mere end bare en telefon Din telefon sætter en ny standard for kommunikation i hjemmet. Dens design og brugerflade er unik blandt trådløse telefoner. Den har en førsteklasses lydkvalitet ved håndfri funktion og høj fleksibilitet via de forskellige interfaces (Bluetooth, USB). Det store TFT-display, det brugervenlige tastatur og den overskuelige menu gør telefonen yderst nem at betjene. Telefonen kan også mere: u Kommunikér trådløst via Bluetooth med andre enheder (f. eks. headset), der også anvender denne teknik. u Synkronisér telefonbøgerne i din telefon, mobiltelefon og PC via Bluetooth TM eller USB-interfacet ved hjælp af Gigaset QuickSync Software. u Gem dine aftaler og mærkedage i din telefon telefonen minder dig om dem i rette tid. u Markér vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen. u Du vil ikke forstyrres det er ikke noget problem: Med tidsstyringen ringer telefonen kun, når du ønsker det. VIP-opkald stilles igennem. u Du kan tildele vigtige telefonnumre eller funktioner, du ofte anvender, til telefonens taster. Med et tryk på tasten ringer du telefonnummeret op eller starter funktionen. u Telefonér miljøbevidst - Gigaset Green Home. Yderligere oplysninger herom finder du på adressen Yderligere oplysninger om telefonen finder du på internettet på adresssen God fornøjelse med din nye telefon! 7

9 Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Kontrollér pakkens indhold J K L 1 en Gigaset SL780 basestation, 2 en afdækning til basestationen med fod, 3 en strømforsyning til basestationen, 4 et Gigaset SL78H håndsæt, 5 et batteri, 6 et batterilåg, 7 en bælteclips, 8 en lader med strømforsyning, 9 et telefonkabel, J en betjeningsvejledning, K USB-datakabel, L CD-ROM (driver til USB-datakabel). 8

10 Sådan kommer du i gang Tilslutning af basestationen Tilslut strømforsyningen 1 og telefonstikket 2 til basestationen, og læg kablerne i kabelkanalerne. 1 2 Klik afdækningen fast i udsparingerne på bagsiden af basestationen (ikke ved vægmontering). Tilslut først strømforsyningen 3. Tilslut derefter telefonstikket Vær opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning. u Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Konfigurationen af telefonstikkene kan være forskellig (stikkonfiguration s. 72). 9

11 Sådan kommer du i gang Opstilling af basestation og lader Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag, eller monter basestationen på væggen s. 78. Bemærkninger: Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til 300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres ved aktiveret Eco-tilstand ( s. 48). Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Vær opmærksom på følgende: u Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. u Beskyt din Gigaset mod væde, støv, aggressive væsker og dampe. 10

12 Sådan kommer du i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet og tastaturet er beskyttet af folie. Fjern beskyttelsesfolien! Isætning af batterier og lukning af dækslet Vigtigt Brug kun de af Gigaset Communications GmbH anbefalede, opladelige batterier ( s. 71), da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlig helbreds- eller tingskade. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Indsæt først batteriet øverst a. Tryk derefter batteriet nedad b, indtil det går i indgreb. b a Ret først batteridækslets fremspring på siden ind med hakkene på indersiden af kabinettet. Tryk derefter dækslet til, indtil det går i indgreb. Hvis du skal åbne batteridækslet igen for at tilslutte USB-datakablet eller skifte batteri: 11

13 Sådan kommer du i gang Tag bælteclipsen af (hvis den er monteret). Hold i fordybningen nederst på batteridækslet med en fingernegl, og træk dækslet opad. Hvis du skal skifte batteri, skal du holde i fordybningen i kabinettet med en fingernegl og trække batteriet opad. Fastgørelse/fjernelse af bælteclipsen På siden af håndsættet er der nogle hak, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen. Bælteclipsen sættes på ved at trykke den mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Bælteclipsen tages af ved at trykke kraftigt med højre tommefinger lidt til højre for midten på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds pegefinger ind mellem clips og kabinet og tage clipsen op og af. 12

14 Sådan kommer du i gang Sæt håndsættet i laderen Slut laderens strømforsyning til stikdåsen. Sæt håndsættet med displayet forrest i laderen. Håndsættet er ved leveringen på forhånd tilmeldt basestationen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Hvis du vil bruge håndsættet til en anden basestation, eller hvis du vil bruge flere håndsæt til din basestation, skal du tilmelde det pågældende håndsæt s. 51. Lad håndsættet stå i laderen, så batteriet oplades. Bemærk: Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede lader. Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batteriet først har været fuldt opladet og afladet. Derfor skal håndsættet stå i laderen i seks timer. 6h Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batteriet er helt afladet. Bemærk: u Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batteriet er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 13

15 Sådan kommer du i gang Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret og kalenderen. Tid Åbn indtastningsfeltet ved at trykke på tasten under displayvisningen Tid. (Hvis du allerede har indstillet dato og klokkeslæt, åbnes indtastningsfeltet via menuen s. 26). Dato/tid Dato: Klokkeslæt: 00:00 I displayet vises undermenuen Dato/tid. Den aktive indtastningsposition blinker. Indtast dag, måned og år med 8 cifre ved hjælp af tastaturet, f. eks. 4Q2Q QN for Tilbage Gem Hvis du vil ændre indtastningsposition (hvis du f.eks. vil rette i en indtastning), skal du trykke til højre eller venstre på styretasten. Tryk nederst på styretasten for at gå til indtastningsfeltet for klokkeslæt. Dato/tid Indtast timer og minutter med 4 cifre. f. eks. QM5for kl. 07:15. Skift eventuelt indtastningsposition med styretasten. Dato: Klokkeslæt: 00:00 Tilbage Gem 14

16 Sådan kommer du i gang Tilbage Gem Gem indtastningerne ved at trykke på tasten under displayvisningen Gem. Dato/tid Gemt På displayet vises Gemt. Der høres en bekræftelsestone. Dato/tid Dato: Klokkeslæt: 07:15 Tilbage Gem Gå tilbage til standbytilstand ved at trykke på tasten under displayvisningen Tilbage. 15

17 Sådan kommer du i gang Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, i V ser standbydisplayet sådan ud (eksempel). Når tilmeldingen er gennemført, viser displayet: u modtagestyrken på radiokontakten mellem basestation INT 1 Okt :15 og håndsæt: To Fr Lø Sø Ma Ti On god til dårlig: ÐiÑÒ ingen modtagelse: blinker u batteriets opladningstilstand: uden for opladeren U lyser hvidt: mere end 66 % opladet Opkald Kalender V lyser hvidt: mellem 33 % og 66 % opladet elyser hvidt eller rød * : mindre end 33 % opladet =blinker rød: batteriet er næsten fladt (mindre end 10 minutters taletid) i opladeren = e V U lyser hvidt: batteriet oplades * rød: ældre firmwareversion, opdater firmwaren ( s. 75) Din telefon er nu klar til brug! Bemærk: u Symbolet for rækkevidde vises kun, når Eco-tilstand+ ( s. 48) ikke er aktiveret. u Visning af kalenderen i standbytilstand kan aktiveres og deaktiveres ( s. 49). Tilslutning af USB-datakabel Du kan tilslutte det medfølgende USB-datakabel på bagsiden af telefonen, hvis du vil forbinde telefonen med en PC ( s. 74). Tag bælteclipsen af (hvis den er monteret) ( s. 12). Tag batteridækslet af ( s. 12). Sæt USB-datakablet i USB-stikket

18 Hvad vil du nu gøre? Sådan kommer du i gang Når du har gjort din Gigaset klar til brug, vil du sikkert gerne tilpasse den til dine individuelle behov. Brug følgende vejviser til hurtigt at finde de vigtigste emner. Hvis du endnu ikke er fortrolig med betjening af menustyrede apparater såsom andre Gigaset-telefoner, skal du først læse afsnittet "Betjening af telefonen" s. 18. Oplysninger om finder du her. Indstilling af ringetonemelodi og -lydstyrke s. 61 Indstilling af lydstyrken i røret s. 60 Indstilling af Eco-tilstand / Eco-tilstand+ s. 48 Klargøring af telefonen til modtagelse af SMS'er s. 39 Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg s. 65 Tilmelding af eksisterende håndsæt til basestation s. 51 Overførsel af telefonbogsopslag fra eksisterende Gigaset-håndsæt til andre håndsæt g g g g g g g g s. 34 Anvendelse af Bluetooth-enheder s. 56 g Forbindelse af telefonen til en PC s. 74 Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( s. 68), eller du kan kontakte vores kundeservice ( s. 67). 17

19 Betjening af telefonen Betjening af telefonen Styretast I det følgende er den side på styretasten (øverst, nederst, til højre, til venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f. eks. v for "tryk på højre side af styretasten" eller w for "tryk midt på styretasten". Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbner telefonbogen. v Åbn hovedmenuen. u Åbn listen med håndsæt. t Åbn menuen til indstilling af samtalelydstyrke ( s. 60) på håndsættet. I hovedmenuen, i undermenuer og på lister t / s Bladrer linje for linje op/ned. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. Hvis du trykker længe på v eller u, bevæger markøren sig frem ord for ord Under en ekstern samtale s u t Åbner telefonbogen. Starter en intern forespørgsel. Indstiller talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. Funktioner ved klik midt på styretasten Tasten har forskellige funktioner afhængigt af betjeningssituationen. u I standbytilstand åbnes hovedmenuen. u I undermenuer samt valg- og indtastningsfelter overtager tasten funktionen for displaytasterne OK, Ja, Gem eller Ændr. Bemærk: I denne vejledning vises betjeningen via højre styretast og displaytasterne. Du kan dog også bruge styretasten som beskrevet. 18

20 Betjening af telefonen Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Tilbage Gem Displaytasternes aktuelle funktioner. Displaytaster Nogle af de vigtige displaytaster: Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. OK Bekræfter valget. Û Slettetast: Sletning tegn for tegn eller ord for ord fra højre mod venstre. Tilbage Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. Gem Gemmer indtastningen. Þ Åbner genkaldslisten. Taster i tasteområdet c / Q / * osv. Tryk på den afbildede tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Ret forkerte indtastninger Forkerte tegn i indtastningsfelterne rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u sletning af tegnet til venstre for markøren med displaytasten Ñ (tryk længe på tasten for at slette ordet til venstre for markøren), u indsætte tegn til venstre for markøren, u overskrive det markerede (blinkende) tegn, f.eks. ved indstilling af klokkeslæt og dato. 19

21 Betjening af telefonen Menustyring Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk til højre på styretasten v, når håndsættet er i standbytilstand for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises med symboler i displayet. Den valgte funktion vises med en orangefarvet Indstillinger cirkel rundt om symbolet, og det tilhørende navn vises på øverste linje i displayet. Aktivér en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Navigér til den ønskede funktion med styretasten p, og tryk på displaytasten OK. Hvis du trykker kort på displaytasten Tilbage eller afbrydtasten a, går du tilbage til standbytilstand. Ç Ê Í ò Ë Î É Ì Ï Tilbage OK Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister (se eksempel til højre). Aktivering af en funktion: Gå til den ønskede funktion med styretasten q, og tryk på OK. Når du trykker kort på displaytasten Tilbage eller afbrydtasten a, går du til det forrige menuniveau eller afbryder processen. Indstillinger Dato/tid Lydindstilling Skærm Sprog Registrering Telefoni Tilbage OK Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Indstillinger, som du ikke har bekræftet ved at trykke på displaytasterne OK, Ja, Gem eller Ændr, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s

22 Betjening af telefonen Sluk og tænd håndsættet a Sluk håndsættet ved at trykke længe på afbrydtasten (bekræftelsestone) i standbytilstand. Tryk længe på afbrydtasten for at tænde håndsættet igen. Bemærk: Når du tænder telefonen, ser du en animation med ursymbolet i et par sekunder. Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Tastaturspærringen forhindrer, at du trykker på telefonens taster ved et uheld. # Aktivér eller deaktivér tastaturspærringen ved at trykke længe på firkanttasten i standbytilstand. Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet i displayet, og ved tryk på en tast vises en meddelelse. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. 21

23 Betjening af telefonen Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form. Eksempel: Visningen: v Indstillinger Telefoni Autosvar (³ =til) betyder: Tryk til højre på styretasten v for at åbne hovedmenuen. Indstillinger Ç ò É Ê Ë Ì Tryk til højre, venstre, nederst eller øverst på styretasten p, indtil undermenuen Indstillinger er valgt. Í Î Ï Tilbage OK Bekræft valget ved at trykke på displaytasten OK. Indstillinger Dato/tid Lydindstilling Skærm Sprog Registrering Telefoni Tryk nederst på styretasten s, indtil menupunktet Telefoni fremhæves i displayet. Tilbage OK Bekræft valget ved at trykke på displaytasten OK. 22

24 Betjening af telefonen Telefoni Autosvar Områdekode Aktivér Int Præfiks Område-nr. Funktionen Autosvar er allerede valgt. Tilbage Ændr Tryk på displaytasten Ændr for at aktivere eller deaktivere funktionen. Telefoni Autosvar ³ Områdekode Aktivér Int Præfiks Område-nr. Ændringen træder straks i kraft og skal ikke bekræftes. Tilbage Ændr Tryk på tasten under displayvisningen Tilbage for at gå tilbage til det forrige menuniveau, eller tryk længe på afbrydtasten a for at gå tilbage til standbytilstand. 23

25 Menuoversigt Menuoversigt Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på v(åbn hovedmenuen): Ç Nettjenester Alle samtaler Viderestil opk. s. 30 Banke på s. 29 Notering fra s. 29 ò Bluetooth Aktivering Søger headset s. 56 s. 57 Søger dataenhed s. 57 Kendte enheder Egen enhed s. 57 s. 58 É Tilføj funktion Babyalarm s. 55 Ressourceindeks Screensaver s. 62 Billede-CLIP s. 62 Lyd s. 62 Ledig hukommelse s. 62 Ê Opkaldslister Alle opkald s. 36 Udgående opkald s. 36 Accepterede opkald s. 36 Mistede opkald s

26 Menuoversigt Ë Tekstmeddel. Du har aktiveret en SMS-postkasse (generel eller privat) uden PIN-kode Opr.tekst s. 39 Indg. s. 41 Udg. s. 40 Du har aktiveret en SMS-postkasse med PIN-kode eller 2-3 postkasser Gen. postkasse Opr.tekst s. 39 Indg. s. 41 Udg. s. 40 Postkasse A Postkasse B Postkasse C Opr.tekst s. 39 Indg. s. 41 Udg. s. 40 Info-tjenester s. 44 Indstillinger Servicecentre s. 44 Postbokse s. 43 Meddelelse s. 43 Statusrapport s. 40 Ì Telefonsvarer Afspil beskeder T-Netboks s. 47 s. 47 Í Organizer Kalender s. 49 Vækkeur s. 51 Mistede alarmer s. 50 Î Telefonbog s

27 Menuoversigt Ï Indstillinger Dato/tid s. 14 Lydindstilling Samtalelydstyrke s. 60 Til ekst. opk. s. 61 Servicetoner s. 63 Musik på hold s. 64 Skærm Screensaver s. 59 Belysning s. 60 Sprog s. 59 Registrering Tilmeld håndsæt s. 51 Afmeld håndsæt s. 52 Vælg base s. 52 Telefoni Autosvar s. 60 Områdekode s. 63 Aktivér Int s. 54 Præfiks s. 38 Område-nr. s. 65 Flashtider s. 65 System Eco-tilstand Eco-tilstand+ s. 48 s. 48 Repeater-tilst. s. 64 System-PIN s. 64 Nulstil Nulstilling af håndsæt s. 63 Nulsstilling af base s

28 Opkald Opkald Hvis displaybelysning en slukket, ( s. 60) tændes den igen ved første tryk på en vilkårlig tast. Tasten har i så tilfælde ikke yderligere funktion. Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast derefter nummeret. Opkaldet afbrydes med afbrydtasten a. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærk: Opkald med telefonbogen, Call-by-Calllisten (s. 1, s. 32) eller opkalds- og genkaldslisten (s. 36/s. 36) sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ("Call-by- Call-numre"). Fortsættelse af samtalen på Bluetooth-headsettet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsettet og håndsættet ( s. 56). Tryk i stedet på headsettets opkaldstast det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelse til håndsættet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headset. Afslutning af en samtale a Tryk på afbrydtasten. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved, at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktion-tasten d. Ved at trykke på displaytasten Løft af. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret ( s. 60), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Besvar opkald på Bluetoothheadsettet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsettet og håndsættet ( s. 56). Tryk først på opkaldstasten, når selve håndsættet ringer (det kan tage op til 5sekunder). Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headset. 27

29 Opkald Vis nummer Ved et opkald vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, overføres. CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummeret på den, der ringer op, vises. u Du abonnerer på CLIP hos din netudbyder. u Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder. Displayvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises vedkommendes navn. Hvis du har tildelt personen et CLIPbillede ( s. 33), vises dette øverst i displayet. ØÙÚ Løft af Ring fra 1 Klokkesymbol eller CLIP-billede 2 Nummer eller navn på den, der har ringet op I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt opk., hvis der ikke overføres noget nummer. u Optaget, hvis den, der ringer op, ikke har aktiveret funktionen Vis nummer. 1 2 Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~d Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem "brug af håndsæt" og håndfri funktion d Tryk på håndfri funktion-tasten. Under en samtale kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du gør dette. Hvis håndfri funktiontasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken, s. 60. Slå lyden fra Håndsættets mikrofon kan slås fra under en ekstern samtale. Mikro. fra Tryk på displaytasten for at slå lyden fra i håndsættet. På displayet vises Mikrofon slået fra. Mikro. til Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. 28

30 Nem telefonering via nettjenester Nem telefonering via nettjenester Nettjenester er funktioner, som din netudbyder stiller til rådighed. Du skal aktivere disse tjenester hos din netudbyder. Det er ikke muligt at omprogrammere netværkstjenesterne. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer. Notering Start notering Hvis forbindelsen er optaget hos den person, du har ringet til, kan du starte notering. Så snart forbindelsen er ledig hos den person, du har ringet til, lyder der en ringetone på din telefon. Du hører optagettonen. Mulighed Notering a Tryk på afbrydtasten. Deaktivér notering før tiden Du kan deaktivere en aktiveret notering før tiden. v Ç Notering fra Banke på under en ekstern samtale Under en ekstern samtale signaleres det med en banke på-tone, at endnu en person forsøger at ringe dig op, hvis denne funktion er aktiveret. Hvis du abonnerer på CLIP ( s. 28), vises telefonnummeret eller telefonbogsopslaget for det pågældende nummer for den, der banker på, i displayet. Aktivér/deaktivér banke på v Ç Alle samtaler Banke på Status Ring op Aktivér/deaktivér. Tryk på displaytasten. Besvarelse af en banke på-samtale Du fører en ekstern samtale og hører Banke på-tonen. Du har følgende muligheder: Mulighed Besvar banke på eller (kun hvis telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, vises) Løft af Tryk på displaytasten. Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem samtalepartnerne ("Skift mellem opkald" s. 31) eller tale med dem begge to samtidig ("konference" s. 31). Afvis en banke på-samtale Du hører Banke på-tonen, men ønsker ikke at tale med den, der ringer op. Mulighed Afvis banke på Den, der banker på, hører optagettonen. 29

31 Nem telefonering via nettjenester Viderestilling af opkald Ved viderestilling af opkald viderestilles opkaldene til en anden telefon. Du kan vælge mellem følgende muligheder: u Straks: opkald viderestilles straks. Opkaldene signaleres ikke på din telefon. u IntetSvar: opkald viderestilles, hvis opkaldet ikke besvares hos dig, selv om telefonen har ringet flere gange. u VedOptaget: opkald viderestilles, hvis der er optaget hos dig. Opkaldet viderestilles uden Banke på-tone. v Ç Alle samtaler Viderestil opk. Ændring af indtastninger på flere linjer: Hvornår: Straks / IntetSvar / Vælg VedOptaget. Tlf.nr.: Indtast det telefonnummer, som der skal viderestilles til. Status: Aktivér/deaktivér viderestilling af opkald. Ring op Tryk på displaytasten. a Tryk på afbrydtasten efter meddelelsen. Forespørgsel, Skift mellem opkald, Konference Med disse tjenester kan du u ringe op til endnu en samtalepartner (forespørgsel), u tale skiftevis med to samtalepartnere (skift mellem to opkald), u tale samtidig med to samtalepartnere (konference). Forespørgsel Du kan ringe op til endnu en ekstern abonnent. Den første samtale sættes på hold. Under en ekstern samtale: Mulighed Ekst. opkald Den oprindelige samtale sættes på hold. Samtalepartneren hører en meddelelse. ~ Indtast den anden abonnents telefonnummer. Telefonnummeret ringes op. Du opretter forbindelse til den anden abonnent. Hvis abonnenten ikke svarer, skal du trykke på displaytasten Afslut for at skifte tilbage til den første samtalepartner. Bemærk: Du kan også overføre den anden abonnents telefonnummer fra telefonbogen ( s. 35) eller opkaldslisten ( s. 36). Afslut forespørgsel Mulighed Afslut samtale Du har igen etableret forbindelse til den første samtalepartner. Du kan også afslutte forespørgslen ved at trykke på afbrydtasten. Forbindelsen afbrydes kortvarigt, og du modtager igen et opkald. Når du har trykket på opkaldstasten, er du igen forbundet med den første samtalepartner. 30

32 Nem telefonering via nettjenester Skifte mellem opkald Du kan tale skiftevis med to samtalepartnere (skift mellem to opkald), Forudsætning: du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent (Forespørgsel), eller du har besvaret en Banke på-samtale. Skift mellem to abonnenter med q. Den person, som du taler med, vises i displayet med æ. Afslutning af den aktuelle samtale Mulighed Afslut samtale Du er igen forbundet med den ventende samtalepartner. Konference Du kan tale samtidig med to samtalepartnere. Forudsætning: du fører en ekstern samtale og har ringet til endnu en abonnent (Forespørgsel), eller du har besvaret en Banke på-samtale. Mulighed Konference Du og de to samtalepartnere (begge de to vises med æ) kan høre og tale med hinanden samtidig. Afslut konferencen a Tryk på afbrydtasten for at afslutte samtalen med begge abonnenter. Eller: Mulighed Afslut konference Du vender tilbage til "Skift mellem opkald". Du er igen forbundet med den abonnent, som du indledte konferencen med. Du fortsætter samtalen med den anden samtalepartner. Hver enkelt samtalepartner kan afslutte sin deltagelse i konferencen ved at trykke på afbrydtasten eller lægge røret på. 31

33 Anvendelse af telefonbog og lister Anvendelse af telefonbog og lister Du kan vælge mellem: u Telefonbogen, u Call-by-Call-listen, u Genkaldslisten, u SMS-indbakke, u Opkaldslister, u Liste med mistede aftaler. Du skal oprette telefonbogen og Call-by- Call-listen på det enkelte håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt ( s. 34). Telefonbog/Call-by-Call-liste I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt 500 opslag. Bemærk: Du kan tildele nummeret til en tast for at få hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) ( s. 58). Telefonbog I telefonbogen kan du gemme u op til tre numre og tilhørende for- og efternavne, u -adresse, u mærkedage med signalering, u VIP-ringetone med VIP-symbol, u CLIP-billeder. Du åbner telefonbogen i standbytilstand med tasten s eller via menuen ( s. 25). Opslagenes længde 3 numre: max. 32 cifre hver For- og efternavn: max. 16 tegn hver -adresse: max. 60 tegn Call-by-Call-listen I Call-by-Call-listen kan du gemme forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte "Call-by- Call-numre"). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tasten C. Opslagenes længde Nummer: Navn: max. 32 cifre max. 16 tegn Lagring af et nummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Fornavn: / Efternavn: Indtast fornavn og/eller efternavn. Hvis der ikke indtastes et navn i nogen af felterne, gemmes telefonnummeret som efternavn og vises. (Du finder en vejledning til indtastning af tekst og specialtegn på s. 72.) Telefon: / Telefon (kontor): / Telefon (Mobil): Indtast et nummer i mindst ét af felterne. Opslagene markeres med et symbol foran, når du bladrer i telefonbogen: ä/ k/ l. Indtast en -adresse. Fødselsd.: Vælg Til eller Fra. Ved indstillingen Til: Indtast Fødselsd. (dato) og Fødselsd. (tidsp.), og vælg signaleringstype: Fødselsd. (alarm) s. 35. CLIP-melodi (VIP): Markér telefonbogsopslag som VIP (Very Important Person) ved at tildele dem en bestemt ringetone. Du kan genkende VIP-opkald på ringetonen. VIP-opslag markeres med symbolet Æ, når du bladrer i telefonbogen. Forudsætning: vis nummer er aktiveret ( s. 28). 32

34 Anvendelse af telefonbog og lister Billede-CLIP: Vælg eventuelt et billede, som skal vises, når du modtager et opkald fra en person (se Mediesamling, s. 62). Forudsætning: Nummervisning (CLIP). Gem Tryk på displaytasten. Lagring af nummer i Call-by-Call-listen C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Navn: Indtast navn. Nummer: Indtast nummer. Gem Tryk på displaytasten. Telefonbogsopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk ud fra efternavnet. Mellemrum og tal har første prioritet. Hvis kun fornavnet blev indtastet i telefonbogen, indsættes fornavnet i rækkefølgen i stedet for efternavnet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Cifre (0-9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, kan du indsætte et mellemrum eller et ciffer foran det første bogstav i efternavnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Vælg et opslag i telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Call-by- Call-listen. Du har følgende muligheder: u Du kan bladre med s til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt. u Du kan indtaste det første bogstav i navnet (max. 8) og eventuelt bladre til opslaget med s. Der søges efter efternavnet i telefonbogen. Hvis der ikke er angivet et efternavn, søges der efter fornavnet. Ring op via telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C s (vælg opslag). c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Håndtering af opslag i telefonbogen/call-by-call-listen Visning af opslag s / C s (vælg opslag). Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Mulighed Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på Ó, når nummeret vises. Slet opslag Slet et valgt opslag. Kopiér opslag Til intern: send et individuelt opslag til et håndsæt ( s. 34). vcard via SMS: send et individuelt opslag i vcard-format via SMS. vcard via Bluetooth: send et individuelt opslag i vcard-format via Bluetooth. Redigér opslag s / C s (vælg opslag). Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. 33

35 Anvendelse af telefonbog og lister Brug af yderligere funktioner s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer Redigér eller supplér et gemt nummer, og ring op med c eller gem det som et nyt opslag; dette gøres ved at trykke på Ó, når nummeret vises. Redigér opslag Redigér det valgte opslag. Slet opslag Slet et valgt opslag. Kopiér opslag Til intern: send et individuelt opslag til et håndsæt ( s. 34). vcard via SMS: send et individuelt opslag i vcard-format via SMS. vcard via Bluetooth: send et individuelt opslag i vcard-format via Bluetooth. Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Callby-Call-listen. Kopiér liste Til intern: send hele listen til et håndsæt ( s. 34). vcard via Bluetooth: send hele listen i vcard-format via Bluetooth. Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen og Call-by-Call-listen ( s. 32). Opkald ved hjælp af kortvalgstaster Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast ( s. 58). Overførsel af telefonbogen/callby-call-listen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s / C s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste Til intern s Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på OK. Du kan overføre flere enkeltopslag efter hinanden ved at besvare forespørgslen Opslag kopieret. Kopiér andre opslag? med Ja. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. u Indtastede mærkedage samt billeder og lyde sendes ikke. Overfør telefonbogen som vcard med Bluetooth I Bluetooth-tilstand ( s. 56) kan du overføre telefonbogsopslag i vcard-format, f.eks. hvis du vil udveksle opslag med din mobiltelefon. s s (vælg opslag) Mulighed (Åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste vcard via Bluetooth Listen med Godkendt enhed ( s. 57) vises. s Vælg enhed, og tryk på OK. 34

36 Anvendelse af telefonbog og lister Modtag vcard med Bluetooth Hvis en enhed sender et vcard fra listen "Godkendt enhed" ( s. 57) til dit håndsæt, sker dette automatisk. Du får en meddelelse om det på displayet. Hvis den enhed, der sender, ikke står på listen, bliver du bedt om at indtaste enhedens PIN-kode på displayet: ~ Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der sender, og tryk på OK. Det overførte vcard står til rådighed som telefonbogsopslag. Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen, som vises på en liste, f.eks. opkaldslisten eller genkaldslisten, eller som vises i en SMS. Der vises et nummer: Mulighed Kopi til tlf.bog Supplér opslaget s. 32. Overfør nummeret eller -adressen fra telefonbogen I nogle betjeningssituationer kan du åbne telefonbogen, f. eks. for at kopiere et telefonnummer eller en -adresse. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. Afhængigt af betjeningssituationen åbnes telefonbogen med s eller Ó. q Vælg opslag ( s. 33). Gem en mærkedag i telefonbogen Du kan gemme en mærkedag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på mærkedagen (standardindstilling: Fødselsd.: Fra). Mærkedage medtages automatisk i kalenderen ( s. 49). s s (vælg opslag) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. v Til vælges. Ændring af indtastninger på flere linjer: Fødselsd. (dato) Indtast dag/måned/år (8-cifret). Fødselsd. (tidsp.) Indtast klokkeslæt (4-cifret) for påmindelsessignalet. Fødselsd. (alarm) Vælg signaleringstype. Gem Tryk på displaytasten. Bemærk: Der kræves en tidsangivelse for et påmindelsessignal. Hvis du har valgt den optiske signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig, og den sættes automatisk til 00:00. Deaktivér mærkedag s s (vælg opslag) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. v Fra vælges. Gem Tryk på displaytasten. Påmindelsessignal på en mærkedag I standbytilstand signaleres en påmindelse på håndsættets display ( s. 2) og med den valgte ringetone. Du kan: SMS skrive en SMS. Fra trykke på displaytasten for at bekræfte og afslutte påmindelsessignalet. Mens du ringer, signaleres en påmindelse én gang med en servicetone på håndsættet. Mærkedage, der ikke kvitteres, og som signaleres under en samtale, vises på listen Mistede alarmer ( s. 50). 35

37 Anvendelse af telefonbog og lister Genkaldslisten I genkaldslisten finder du de 20 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (max. 32 cifre). Hvis et nummer står i telefonbogen eller i Call-by-Call-listen, vises det tilhørende navn. Manuelt genkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. Administration af opslagene i genkaldslisten c s Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende funktioner med q: Kopi til tlf.bog Kopiér opslaget til telefonbogen (s. 32). Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 34) Slet opslag (som i telefonbogen, s. 34) Slet liste (som i telefonbogen, s. 34) SMS-indbakke Alle modtagne SMS-beskeder gemmes i indbakken, se s. 41. Opkaldslister Forudsætning: vis nummer (CLIP, s. 28) Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper: u besvarede opkald u udgående opkald u mistede opkald Du kan få vist hver opkaldstype for sig eller en oversigt over alle opkald. De sidste 20 opkald vises. I standbytilstand åbnes opkaldslisterne med displaytasten Opkald eller via menuen: v Ê Listeopslag Nye beskeder står øverst. Eksempel på listeopslag: Alle opkald Frank , 15:40 š , 15: , 15:07 Info Mulighed u Listetypen (øverst) u Status for opslaget Fed skrift: nyt opslag u Nummer eller navn på den, der har ringet op u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 14) u Opslagstype: Besvarede opkald ( ) Mistede opkald ( ) Udgående opkald (š) Tryk på opkaldstasten c for at ringe tilbage til den valgte person. Tryk på displaytasten Mulighed for at vælge følgende funktioner: Kopi til tlf.bog Nummeret kopieres til telefonbogen. Slet opslag Slet det valgte opslag. Slet liste Slet alle opslag. Når du har forladt opkaldslisten, tildeles alle opslag status som "gammel", dvs. at de ikke vises med fed skrift, næste gang du åbner listen. 36

38 Prisbevidst brug af telefonen Åbn lister med beskedtasten Du kan åbne følgende lister med beskedtasten f: u telefonsvareren på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og telefonsvareren på nettet er indstillet til hurtigopkald ( s. 47). u Listen med mistede opkald u SMS-indbakke ( s. 41) Hvis der er oprettet flere postkasser ( s. 43), vises der flere lister. u Liste med mistede aftaler ( s. 50) Så snart der kommer et nyt opslag til en liste, høres der en servicetone. Tasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet: Symbol Ny besked Ã... på telefonsvareren på nettet... på listen med mistede opkald Ë n... på SMS-listen... på listen Mistede alarmer Antallet af nye opslag vises til højre ved siden af det pågældende symbol. i V Ã02 10 Ë09 n08 Bemærkninger: Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, modtager du en meddelelse, hvis dette er indstillet (se betjeningsvejledningen fra din netudbyder). Valg af lister Hvilke lister, der vises ved tryk på beskedtasten f, afhænger af, om der er nye beskeder eller ej. u Tasten f blinker ikke (ingen nye beskeder): Du kan se alle de lister, som indeholder beskeder, og listen for telefonsvareren på nettet. u Tasten f blinker (nye beskeder): Du kan se alle de lister, der indeholder nye beskeder. Hvis der kun er nye beskeder på en liste, åbnes den med det samme. Lister med nye beskeder står øverst og vises med fed skrift: Beskeder Opkald:: (3) Mistede alarmer:: (1) SMS Gen.: (2) Tilbage OK Vælg en liste med q. Tryk på OK for at åbne listen. Prisbevidst brug af telefonen Ring op via en netudbyder, der tilbyder særligt billige takster (Call-by-Call). Du kan administrere numrene i Call-by-Call-listen. 37

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DL500A http://da.yourpdfguides.com/dref/3953813

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DL500A http://da.yourpdfguides.com/dref/3953813 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere