S790 - S795 - S795. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION."

Transkript

1 S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Gigaset S790/S795 mere end blot telefoni Gigaset S790/S795 mere end blot telefoni Din telefon sætter en ny standard for kommunikation i hjemmet. Dens design og brugerflade er enestående blandt trådløse telefoner. Den har en førsteklasses lydkvalitet ved håndfri funktion og høj fleksibilitet via sit USB-interface. Det store TFT-display, det brugervenlige tastatur og den overskuelige menu gør telefonen yderst nem at betjene. Telefonen kan også mere: u Synkroniser adressekartotekerne fra telefon, mobiltelefon og pc via USB-interfacet ved hjælp af Gigaset QuickSync-software ( s. 83). u Gem dine aftaler ( s. 59) og mærkedage, f.eks. fødselsdage ( s. 36), i din telefon telefonen minder dig om dem i rette tid. u Marker vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen ( s. 33). u Knyt et billede til opslagene i adressekartoteket fremover vises billedet ved alle opkald fra dette nummer ( s. 33). u Du ønsker ikke at modtage opkald, hvor den, der ringer, har deaktiveret Vis nummer det er ikke noget problem: Indstil håndsættet til kun at ringe, når Vis nummer ikke er blevet deaktiveret ( s. 71). u Du vil ikke forstyrres med tidsstyringen ringer telefonen kun, når du ønsker det ( s. 70). VIP-opkald stilles igennem. u Du kan knytte vigtige telefonnumre til telefonens taster. Derefter kan du nemt ringe op til et nummer ved blot at trykke på en tast ( s. 67). u Tilpas Gigasættet til dit behov for håndfri funktion ( s. 70), og indstil tastaturets lysstyrke individuelt ( s. 69) u Se dine personlige billeder som screensaver-diashow ( s. 68). u Indstil displayet til stor skrift - så øger du læsbarheden i bestemte situationer, der er vigtige for dig, f.eks. i adressekartoteket og lister ( s. 68). u Indstil menuvisningen efter dine behov, så kun de vigtigste funktioner (standardtilstand) eller alle funktioner (eksperttilstand ) vises ( s. 25). Menupunkter, som kun er til rådighed i eksperttilstanden, er markeret med symbolet. u Telefoner miljøbevidst Gigaset Green Home. Yderligere oplysninger om vores ECO DECT-produkter findes på Yderligere oplysninger om din telefon findes på internettet på gigasets790. God fornøjelse med din nye telefon! 1

3 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet i à V Int 1 Opkald 07:15 14 Okt SMS Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand ( s. 16) 3 Sidetaster Indstil samtalelydstyrke ( s. 70) eller ringetonelydstyrke ( s. 70) 4 Displaytaster ( s. 20) 5 Beskedtast ( s. 38) Adgang til opkalds- og beskedlister; blinker: ny besked eller nyt opkald 6 Afbryd-, tænd/sluk-tast Afslut en samtale; afbryd en funktion; ét menuniveau tilbage (kort tryk); tilbage til standbytilstand (langt tryk); tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 7 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (langt tryk i standbytilstand); skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal 8 Lydløs-tast ( s. 29) Slå mikrofonen fra 9 Mikrofon 10 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk); når der er oprettet forbindelse: Skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk); ved tekstindtastning: Åbn tabellen med specialtegn 12 Tilslutning af headsæt ( s. 17) 13 Tast 1 Vælg telefonsvarer (kun S795)/telefonsvarer på nettet (langt tryk) 14 Opkaldstast blinker: indgående opkald, Besvar opkald; åbn genopkaldslisten (kort tryk); vælg start (langt tryk); Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 15 Håndfri funktion-tast Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion 16 Styretast ( s. 19) 17 Modtagestyrke ( s. 16) Farve grøn: Eco-tilstand ( s. 58) aktiveret 18 Telefonsvarersymbol (kun S795) Telefonsvarer aktiveret. blinker: Telefonsvareren optager en besked eller betjenes af en anden intern abonnent 2

4 Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Følgende symboler vises afhængigt af telefonens indstillinger og driftstilstand: Modtagestyrke i ( s. 58) eller Eco-tilstand+ symbol ¼( s. 58) Telefonsvarer aktiveret (kun S795, s. 4) Deaktiveret ringetone ( s. 71) Tastaturspærring aktiveret ( s. 22) Batterierne oplades ( s. 16) Batteriernes opladningstilstand ( s. 16) i à ó V Û 08:00 07:15 Int 1 14 Okt Vækkeur slået til med vækketidspunkt ( s. 61) Aktuelt klokkeslæt ( s. 15) Aktuel dag og måned ( s. 15) Håndsættets navn ( s. 65) à ¾ Opkald SMS Antal nye beskeder: u à på telefonsvareren (på nettet ( s. 38) u på listen med mistede opkald ( s. 38) u ¾ i SMS-listen ( s. 43) u i listen over mistede aftaler ( s. 39) Signalering af eksternt opkald ( s. 28) Ø«Ú Vækkeur ( s. 61) ØìÚ internt opkald ( s. 63) ØåÚ Mærkedag ( s. 59) ØðÚ telefonsvareren optager ( s. 50) Ø þ Ú Aftaler ( s. 59) ØáÚ 3

5 Kort oversigt over basestationen Kort oversigt over basestationen Med tasterne på basestationen kan du tilmelde håndsæt til basestationen, søge efter håndsæt ( Paging ), s. 62 og betjene den indbyggede telefonsvarer (kun Gigaset S795). Basestation Gigaset S795 Under afspilning af beskeder: 4 Afspilnings-/stop-tast Afspil nye beskeder på telefonsvareren, eller afbryd afspilningen (tryk kort). Afspil nye og gamle beskeder (tryk længe). 5 Gå til den næste besked (tryk 1 x) eller beskeden efter den næste besked (tryk 2 x). 6 Gå 5 sek. tilbage (tryk 1 x kort), gå til starten af beskeden (tryk 1 x længe), eller gå til foregående besked (tryk 2 x). 7 Slet den aktuelle besked. 8 Indstil lydstyrken under afspilning af beskeder: = lavere; ø = højere. Mens et eksternt opkald signaleres: Indstil ringetonelydstyrken. Du skal være opmærksom på følgende: Hvis telefonsvareren betjenes fra et håndsæt, eller hvis den optager en besked (00 blinker på displayet), kan den ikke samtidig betjenes fra basestationen. Basestation Gigaset S Tilmeldings-/paging-tast Kort tryk: Søg efter håndsæt ( Paging ) s. 62. Langt tryk: Tilmeld håndsæt og DECT-enheder s Tænd/sluk-tast Aktiver/deaktiver telefonsvareren. 3 Visning lyser: Telefonsvareren er aktiveret. Antallet af gemte beskeder vises. 00 blinker: Telefonsvareren optager en besked. blinker langsomt: Der er nye beskeder. Antallet af nye beskeder vises. 99 blinker hurtigt: Telefonsvareren er fyldt. Tilmeldings-/paging-tast Kort tryk: Søg efter håndsæt ( Paging ) s. 62. Langt tryk: Tilmeld håndsæt og DECTenheder s

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Gigaset S790/S795 mere end blot telefoni Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Kort oversigt over basestationen Sikkerhedsanvisninger Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold Opstilling af basestation og lader (hvis denne medfølger) Tilslutning af basestationen Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) Ibrugtagning af håndsættet Indstilling af dato og klokkeslæt Tilslutning af headsæt Tilslutning af USB-datakabel Hvad vil du nu gøre? Betjening af telefonen Styretast Displaytaster Taster i tasteområdet Sidetaster Rettelse af forkerte indtastninger Vejledning til menuen Sluk og tænd håndsættet Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen Menuoversigt Anvendelse af telefonen Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Vis nummer Håndfri funktion Sådan slås lyden fra Nem telefonering via nettjenester Notering Banke på under en ekstern samtale Viderestilling af opkald Forespørgsel, Skift mellem opkald, Konference

7 Indholdsfortegnelse Anvendelse af adressekartotek og lister Adressekartotek Genopkaldslisten SMS-indbakke Telefonsvarerliste (kun Gigaset S795) Opkaldslister Åbn lister med beskedtasten Liste med mistede aftaler Prisbevidst brug af telefonen Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skrivning/afsendelse af SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder SMS med vcard Underretning via SMS SMS-postkasser Indstilling af SMS-center SMS-infotjenester SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Afhjælpning af SMS-fejl Betjening af telefonsvareren i Gigaset S795-basestationen Betjening via håndsættet Aktivering/deaktivering af medhør Indstilling af indspilningsparametre Gendannelse af hurtigopkald med tast 1 til telefonsvareren Betjening, når du er ude (fjernbetjening) Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angivelse af hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet ECO DECT Indstilling af en aftale (kalender) Visning af ikke-besvarede aftaler, mærkedage Indstilling af vækkeur Anvendelse af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmelding af håndsæt Søgning efter håndsæt ( Paging ) Udskiftning af basestation Interne opkald Sådan brydes ind i en ekstern samtale Redigering af navnet på et håndsæt Ændring af et håndsæts interne nummer

8 Indholdsfortegnelse Brug af håndsættet som babyalarm Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til numre og funktioner Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstilling af tastaturbelysning Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Indstilling af håndfri funktion Ændring af ringetoner Ressourceindeks Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Ændring af Gigaset S795-basestationens ringetoner Aktivering/deaktivering af ventemelodi Understøttelse af repeater Beskyttelse mod uautoriseret adgang Nulstilling af basestationen til standardindstillingerne Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Flashtid Lagring af forvalgsnummer Indstilling af pausetider Kundeservice og Assistance Spørgsmål og svar Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via pc-interface Tilbehør Vægmontering af basestationen (kun Gigaset S790) Vægmontering af laderen Indeks

9 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen. Isæt kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen på s. 81, da alvorlige helbreds- og materielskader ikke kan udelukkes. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Håndsættet kan forårsage en ubehagelig brumme- eller hyletone i høreapparater eller skrue op for dem. Kontakt en audiologiassistent, hvis der opstår problemer. Basestationen og laderen må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 81). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. Bemærk! Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 8

10 Kom godt i gang Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold 1 Eller en basestation til Gigaset S790/S795 2 en strømforsyning 3 et håndsæt til Gigaset S79H 4 et telefonkabel 5 to batterier 6 et batteridæksel 7 en bælteclips 8 en plastafdækning til headsæt-stikket 9 en betjeningsvejledning Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batterilåg en bælteclips og en lader 9 med strømforsyning J. 9 J 9

11 Kom godt i gang Opstilling af basestation og lader (hvis denne medfølger) Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag, eller monter basestationen (kun Gigaset S790) eller laderen på væggen s. 88. Bemærk! Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til 300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres, når Eco-tilstand er aktiveret ( s. 58). Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Vær opmærksom på følgende: u Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen 1. Derefter skal telefonstikket 2 tilsluttes, og kablerne skal lægges ind i kabelkanalerne Vær opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere (stikkonfiguration s. 82). 10

12 Kom godt i gang Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) 2 1 Tilslut strømforsyningens fladstik 1. Slut strømforsyningen til stikkontakten 2. 2 Hvis stikket skal tages ud af laderen igen, skal du trykke på frigørelsesknappen 1 og tage stikket ud

13 Kom godt i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet og tastaturet er beskyttet af folie. Fjern beskyttelsesfolien! Isætning af batterierne og lukning af batteridækslet Vigtigt Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH ( s. 81), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlige helbreds- og materielskader ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet i batterirummet. Indsæt først batterilåget øverst a. Tryk derefter låget til b, indtil det går i indgreb. Hvis du skal åbne batteridækslet igen (f.eks. hvis du skal skifte batterierne ud), skal du tage fat i fordybningen til venstre i kabinettet og trække batteridækslet opad. 12

14 Kom godt i gang Sæt den medfølgende plastafdækning til headsæt-stikket i for at muliggøre optimal lyd i håndfri tilstand. Fastgørelse af bælteclipsen På siden af håndsættet er der nogle hak, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen. Bælteclipsen sættes på ved at trykke bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Bælteclipsen tages af ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds pegefinger op til venstre mellem clips og kabinet og tage clipsen op og af. Anbringelse af håndsættet i basestationen/laderen Sæt håndsættet med displayet forrest i basestationen/laderen. Alle håndsæt er allerede tilmeldt basestationen ved leveringen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Hvis du vil bruge håndsættet til en anden basestation, eller hvis du vil bruge flere håndsæt til din basestation, skal du tilmelde det pågældende håndsæt s. 62. Lad håndsættet stå i basestationen/laderen, så batterierne oplades. Bemærk! Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader. 13

15 Kom godt i gang Første opladning og afladning af batterierne Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batterierne først oplades helt og derefter aflades helt. Derfor skal håndsættet stå i basestationen/ laderen i 8,5 timer. 8,5 t Tag derefter håndsættet ud af basestationen/laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Bemærk! u Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i basestationen/laderen. u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 14

16 Indstilling af dato og klokkeslæt Kom godt i gang Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. Opkald Tid Åbn indtastningsfeltet ved at trykke på tasten under displayvisningen Tid. (Hvis du allerede har indstillet dato og klokkeslæt, åbnes indtastningsfeltet via menuen s. 27.) Dato: Klokkeslæt: 00:00 Dato/tid I displayet vises undermenuen Dato/tid. Den aktive indtastningsposition blinker. Indtast dag, måned og år i et 8-cifret format ved hjælp af tastaturet, f.eks. 4Q2Q QO for den Tilbage Gem Hvis du vil ændre indtastningsposition (hvis du f.eks. vil rette i en indtastning), skal du trykke til højre eller venstre på styretasten. Tryk nedad på styretasten for at gå til indtastningsfeltet for klokkeslættet. Dato/tid Indtast timer og minutter 4-cifret, f.eks. QM5for kl. 07:15. Skift eventuelt indtastningsposition med styretasten. Dato: Klokkeslæt: 00:00 Tilbage Gem 15

17 Kom godt i gang Tilbage Gem Gem indtastningerne ved at trykke på tasten under displayvisningen Gem. Dato/tid Gemt På displayet vises Gemt. Du hører en bekræftelsestone og vender automatisk tilbage til standbytilstand. Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel). Hvis telefonsvareren er aktiveret, vises telefonsvarersymbolet à på den øverste linje. Displayvisning u Radiokontakt mellem basestation og håndsæt: god til dårlig: Ð iñò ingen modtagelse: blinker Farve grøn: Eco-tilstand aktiveret ( s. 58) u Batteriets opladningstilstand: yy{{ (tom til helt opladet) y blinker rødt: Batterierne er næsten tomme xyx{x{ (Opladning) u INT 1 Håndsættets interne navn ( s. 65) Hvis Eco-tilstand+ ( s. 58) er aktiveret, vises symbolet ¼ øverst til venstre. Telefonsvareren er aktiveret med en standardmeddelelse. Din telefon er nu klar til brug! i à V Int 1 Opkald 07:15 14 Okt SMS 16

18 Kom godt i gang Tilslutning af headsæt Når du har fjernet plastafdækningen, kan du tilslutte et headsæt med et 2,5 mm jackstik til venstre side af håndsættet. Se den relevante produktside på for oplysninger om anbefalede headsets. Headsæt-lydstyrken svarer til indstillingen for håndsætlydstyrken ( s. 69). Sæt plastafdækningen i igen efter brug af headsættet for at muliggøre optimal lyd i håndfri tilstand. Tilslutning af USB-datakabel Du kan tilslutte et standard USB-datakabel med Mini-B-stik på bagsiden af håndsættet for at forbinde håndsættet med en pc ( s. 83). Tag bælteclipsen af (hvis den er monteret) ( s. 13). Tag batteridækslet af ( s. 12). Sæt USB-datakablet i USB-stikket 1. Bemærk: Opret forbindelse direkte mellem håndsættet og pc'en, ikke ved hjælp af en USB-hub. 1 17

19 Kom godt i gang Hvad vil du nu gøre? Når du har gjort din Gigaset klar til brug, vil du sikkert gerne tilpasse den til dine individuelle behov. Brug følgende vejviser til hurtigt at finde de vigtigste emner. Hvis du endnu ikke er fortrolig med betjening af menustyrede apparater såsom andre Gigaset-telefoner, skal du først læse afsnittet Betjening af telefonen s. 19. Oplysninger om finder du her. Indstilling af ringetonemelodi og lydstyrke s. 70 Indstilling af lydstyrken i røret s. 69 Indtaling af egen meddelelse til telefonsvareren s. 51 Eco-tilstand / Eco-tilstand+, indstilling af s. 58 Klargøring af telefonen til modtagelse af SMS'er s. 41 Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg s. 75 Tilmelding af eksisterende håndsæt til basestation s. 62 Overførsel af adressekartoteksopslag fra eksisterende Gigaset-håndsæt til andre håndsæt g g g g g g g g g s. 35 Tilslutning af telefonen til en pc s. 83 Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( s. 78), eller du kan kontakte vores kundeservice ( s. 77). 18

20 Betjening af telefonen Betjening af telefonen Styretast I det følgende er den side på styretasten (øverst, nederst, til højre, til venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for tryk på højre side af styretasten eller w for tryk midt på styretasten. Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn adressekartoteket. v Åbn hovedmenuen. u Åbner listen med håndsæt. t Åbn menuen til indstilling af samtalelydstyrke ( s. 69) på håndsættet. I hovedmenuen t, s, v eller u Naviger til den ønskede funktion. I undermenuer og på lister t / s Bladr linje for linje op/ned. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. Hvis du trykker længe på veller u, hopper markøren fra ord til ord. Under en ekstern samtale s u t Åbn adressekartoteket. Start en intern forespørgsel. Indstilling af talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. Funktioner ved klik midt på styretasten Tasten har forskellige funktioner afhængigt af betjeningssituationen. u I standbytilstand åbnes hovedmenuen. u I undermenuer, valg- og indtastningsfelter overtager tasten funktionen fra displaytasten OK, Ja, Gem, Vælg eller Ændr. Bemærk! I denne vejledning vises åbning af hovedmenuen ved at trykke til højre på styretasten og bekræftelse af funktioner ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Du kan dog også bruge styretasten som beskrevet. 19

21 Betjening af telefonen Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Tilbage Gem Displaytasternes aktuelle funktioner. Displaytaster Nogle af de vigtige displaytaster: Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. OK Bekræfter valget. Û Slettetast: Sletter tegn for tegn/ord for ord fra højre mod venstre. Tilbage Går ét menuniveau tilbage eller afbryder processen. Gem Gemmer indtastningen. Þ Åbner genopkaldslisten. à Viderestilling af opkald til telefonsvareren. Taster i tasteområdet Sidetaster c / Q / *osv. Tryk på den viste tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. ø / Tryk på tasterne til højre på håndsættet for at indstille lydstyrken for håndsæt, ringetone, håndfri funktion, vækkeur, signalering af aftaler og headsættet afhængigt af situationen. Rettelse af forkerte indtastninger Forkerte tegn i indtastningsfelterne rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u Med displaytasten Ñ slette tegnet eller ved at trykke længe på ordet til venstre for markøren, u Indsætte tegn ved markøren, u Overskrive det markerede (blinkende) tegn, f.eks. ved indstilling af klokkeslæt og dato. 20

22 Betjening af telefonen Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Menuvisningen kan udvides (eksperttilstand ) eller indskrænkes (standardtilstand). Ved leveringen er eksperttilstanden aktiv. Indstillinger eller funktioner, som kun er til rådighed i eksperttilstanden, er markeret med symbolet i denne vejledning. Skift mellem standardtilstand/eksperttilstand og menuoversigt s. 25. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk til højre på styretasten v, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises med symboler i displayet. Symbolet for den valgte funktion vises Indstillinger i orange, og det tilhørende navn vises på øverste linje i displayet. Ç É Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Ê Ë Ì Naviger til den ønskede funktion med styretasten p, og tryk på displaytasten OK. á Â Ï Hvis du trykker kort på displaytasten Tilbage eller Tilbage OK afbrydtasten a, går du tilbage til standbytilstand. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister (se eksempel til højre). Aktivering af en funktion: Bladr til den ønskede funktion med styretasten q, og tryk på OK. Når du trykker kort på displaytasten Tilbage eller afbrydtasten a, går du til det forrige menuniveau eller afbryder processen. Indstillinger Dato/tid Lydindstilling Skærm Sprog Tilmelding Tilbage OK 21

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål?

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe CD290 CD295. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Kontakt Philips. Spørgsmål? Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips Spørgsmål? Kontakt Philips CD290 CD295 Turqoise Gray Duotone

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184)

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 8 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere