S790 - S795 - S795. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION."

Transkript

1 S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Gigaset S790/S795 mere end blot telefoni Gigaset S790/S795 mere end blot telefoni Din telefon sætter en ny standard for kommunikation i hjemmet. Dens design og brugerflade er enestående blandt trådløse telefoner. Den har en førsteklasses lydkvalitet ved håndfri funktion og høj fleksibilitet via sit USB-interface. Det store TFT-display, det brugervenlige tastatur og den overskuelige menu gør telefonen yderst nem at betjene. Telefonen kan også mere: u Synkroniser adressekartotekerne fra telefon, mobiltelefon og pc via USB-interfacet ved hjælp af Gigaset QuickSync-software ( s. 83). u Gem dine aftaler ( s. 59) og mærkedage, f.eks. fødselsdage ( s. 36), i din telefon telefonen minder dig om dem i rette tid. u Marker vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen ( s. 33). u Knyt et billede til opslagene i adressekartoteket fremover vises billedet ved alle opkald fra dette nummer ( s. 33). u Du ønsker ikke at modtage opkald, hvor den, der ringer, har deaktiveret Vis nummer det er ikke noget problem: Indstil håndsættet til kun at ringe, når Vis nummer ikke er blevet deaktiveret ( s. 71). u Du vil ikke forstyrres med tidsstyringen ringer telefonen kun, når du ønsker det ( s. 70). VIP-opkald stilles igennem. u Du kan knytte vigtige telefonnumre til telefonens taster. Derefter kan du nemt ringe op til et nummer ved blot at trykke på en tast ( s. 67). u Tilpas Gigasættet til dit behov for håndfri funktion ( s. 70), og indstil tastaturets lysstyrke individuelt ( s. 69) u Se dine personlige billeder som screensaver-diashow ( s. 68). u Indstil displayet til stor skrift - så øger du læsbarheden i bestemte situationer, der er vigtige for dig, f.eks. i adressekartoteket og lister ( s. 68). u Indstil menuvisningen efter dine behov, så kun de vigtigste funktioner (standardtilstand) eller alle funktioner (eksperttilstand ) vises ( s. 25). Menupunkter, som kun er til rådighed i eksperttilstanden, er markeret med symbolet. u Telefoner miljøbevidst Gigaset Green Home. Yderligere oplysninger om vores ECO DECT-produkter findes på Yderligere oplysninger om din telefon findes på internettet på gigasets790. God fornøjelse med din nye telefon! 1

3 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet i à V Int 1 Opkald 07:15 14 Okt SMS Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand ( s. 16) 3 Sidetaster Indstil samtalelydstyrke ( s. 70) eller ringetonelydstyrke ( s. 70) 4 Displaytaster ( s. 20) 5 Beskedtast ( s. 38) Adgang til opkalds- og beskedlister; blinker: ny besked eller nyt opkald 6 Afbryd-, tænd/sluk-tast Afslut en samtale; afbryd en funktion; ét menuniveau tilbage (kort tryk); tilbage til standbytilstand (langt tryk); tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 7 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (langt tryk i standbytilstand); skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal 8 Lydløs-tast ( s. 29) Slå mikrofonen fra 9 Mikrofon 10 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk); når der er oprettet forbindelse: Skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk); ved tekstindtastning: Åbn tabellen med specialtegn 12 Tilslutning af headsæt ( s. 17) 13 Tast 1 Vælg telefonsvarer (kun S795)/telefonsvarer på nettet (langt tryk) 14 Opkaldstast blinker: indgående opkald, Besvar opkald; åbn genopkaldslisten (kort tryk); vælg start (langt tryk); Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 15 Håndfri funktion-tast Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion 16 Styretast ( s. 19) 17 Modtagestyrke ( s. 16) Farve grøn: Eco-tilstand ( s. 58) aktiveret 18 Telefonsvarersymbol (kun S795) Telefonsvarer aktiveret. blinker: Telefonsvareren optager en besked eller betjenes af en anden intern abonnent 2

4 Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Følgende symboler vises afhængigt af telefonens indstillinger og driftstilstand: Modtagestyrke i ( s. 58) eller Eco-tilstand+ symbol ¼( s. 58) Telefonsvarer aktiveret (kun S795, s. 4) Deaktiveret ringetone ( s. 71) Tastaturspærring aktiveret ( s. 22) Batterierne oplades ( s. 16) Batteriernes opladningstilstand ( s. 16) i à ó V Û 08:00 07:15 Int 1 14 Okt Vækkeur slået til med vækketidspunkt ( s. 61) Aktuelt klokkeslæt ( s. 15) Aktuel dag og måned ( s. 15) Håndsættets navn ( s. 65) à ¾ Opkald SMS Antal nye beskeder: u à på telefonsvareren (på nettet ( s. 38) u på listen med mistede opkald ( s. 38) u ¾ i SMS-listen ( s. 43) u i listen over mistede aftaler ( s. 39) Signalering af eksternt opkald ( s. 28) Ø«Ú Vækkeur ( s. 61) ØìÚ internt opkald ( s. 63) ØåÚ Mærkedag ( s. 59) ØðÚ telefonsvareren optager ( s. 50) Ø þ Ú Aftaler ( s. 59) ØáÚ 3

5 Kort oversigt over basestationen Kort oversigt over basestationen Med tasterne på basestationen kan du tilmelde håndsæt til basestationen, søge efter håndsæt ( Paging ), s. 62 og betjene den indbyggede telefonsvarer (kun Gigaset S795). Basestation Gigaset S795 Under afspilning af beskeder: 4 Afspilnings-/stop-tast Afspil nye beskeder på telefonsvareren, eller afbryd afspilningen (tryk kort). Afspil nye og gamle beskeder (tryk længe). 5 Gå til den næste besked (tryk 1 x) eller beskeden efter den næste besked (tryk 2 x). 6 Gå 5 sek. tilbage (tryk 1 x kort), gå til starten af beskeden (tryk 1 x længe), eller gå til foregående besked (tryk 2 x). 7 Slet den aktuelle besked. 8 Indstil lydstyrken under afspilning af beskeder: = lavere; ø = højere. Mens et eksternt opkald signaleres: Indstil ringetonelydstyrken. Du skal være opmærksom på følgende: Hvis telefonsvareren betjenes fra et håndsæt, eller hvis den optager en besked (00 blinker på displayet), kan den ikke samtidig betjenes fra basestationen. Basestation Gigaset S Tilmeldings-/paging-tast Kort tryk: Søg efter håndsæt ( Paging ) s. 62. Langt tryk: Tilmeld håndsæt og DECT-enheder s Tænd/sluk-tast Aktiver/deaktiver telefonsvareren. 3 Visning lyser: Telefonsvareren er aktiveret. Antallet af gemte beskeder vises. 00 blinker: Telefonsvareren optager en besked. blinker langsomt: Der er nye beskeder. Antallet af nye beskeder vises. 99 blinker hurtigt: Telefonsvareren er fyldt. Tilmeldings-/paging-tast Kort tryk: Søg efter håndsæt ( Paging ) s. 62. Langt tryk: Tilmeld håndsæt og DECTenheder s

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Gigaset S790/S795 mere end blot telefoni Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Kort oversigt over basestationen Sikkerhedsanvisninger Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold Opstilling af basestation og lader (hvis denne medfølger) Tilslutning af basestationen Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) Ibrugtagning af håndsættet Indstilling af dato og klokkeslæt Tilslutning af headsæt Tilslutning af USB-datakabel Hvad vil du nu gøre? Betjening af telefonen Styretast Displaytaster Taster i tasteområdet Sidetaster Rettelse af forkerte indtastninger Vejledning til menuen Sluk og tænd håndsættet Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen Menuoversigt Anvendelse af telefonen Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Vis nummer Håndfri funktion Sådan slås lyden fra Nem telefonering via nettjenester Notering Banke på under en ekstern samtale Viderestilling af opkald Forespørgsel, Skift mellem opkald, Konference

7 Indholdsfortegnelse Anvendelse af adressekartotek og lister Adressekartotek Genopkaldslisten SMS-indbakke Telefonsvarerliste (kun Gigaset S795) Opkaldslister Åbn lister med beskedtasten Liste med mistede aftaler Prisbevidst brug af telefonen Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skrivning/afsendelse af SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder SMS med vcard Underretning via SMS SMS-postkasser Indstilling af SMS-center SMS-infotjenester SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Afhjælpning af SMS-fejl Betjening af telefonsvareren i Gigaset S795-basestationen Betjening via håndsættet Aktivering/deaktivering af medhør Indstilling af indspilningsparametre Gendannelse af hurtigopkald med tast 1 til telefonsvareren Betjening, når du er ude (fjernbetjening) Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angivelse af hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet ECO DECT Indstilling af en aftale (kalender) Visning af ikke-besvarede aftaler, mærkedage Indstilling af vækkeur Anvendelse af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmelding af håndsæt Søgning efter håndsæt ( Paging ) Udskiftning af basestation Interne opkald Sådan brydes ind i en ekstern samtale Redigering af navnet på et håndsæt Ændring af et håndsæts interne nummer

8 Indholdsfortegnelse Brug af håndsættet som babyalarm Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til numre og funktioner Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstilling af tastaturbelysning Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Indstilling af håndfri funktion Ændring af ringetoner Ressourceindeks Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Ændring af Gigaset S795-basestationens ringetoner Aktivering/deaktivering af ventemelodi Understøttelse af repeater Beskyttelse mod uautoriseret adgang Nulstilling af basestationen til standardindstillingerne Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Flashtid Lagring af forvalgsnummer Indstilling af pausetider Kundeservice og Assistance Spørgsmål og svar Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via pc-interface Tilbehør Vægmontering af basestationen (kun Gigaset S790) Vægmontering af laderen Indeks

9 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen. Isæt kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen på s. 81, da alvorlige helbreds- og materielskader ikke kan udelukkes. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Håndsættet kan forårsage en ubehagelig brumme- eller hyletone i høreapparater eller skrue op for dem. Kontakt en audiologiassistent, hvis der opstår problemer. Basestationen og laderen må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 81). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. Bemærk! Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 8

10 Kom godt i gang Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold 1 Eller en basestation til Gigaset S790/S795 2 en strømforsyning 3 et håndsæt til Gigaset S79H 4 et telefonkabel 5 to batterier 6 et batteridæksel 7 en bælteclips 8 en plastafdækning til headsæt-stikket 9 en betjeningsvejledning Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batterilåg en bælteclips og en lader 9 med strømforsyning J. 9 J 9

11 Kom godt i gang Opstilling af basestation og lader (hvis denne medfølger) Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag, eller monter basestationen (kun Gigaset S790) eller laderen på væggen s. 88. Bemærk! Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til 300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres, når Eco-tilstand er aktiveret ( s. 58). Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Vær opmærksom på følgende: u Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen 1. Derefter skal telefonstikket 2 tilsluttes, og kablerne skal lægges ind i kabelkanalerne Vær opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere (stikkonfiguration s. 82). 10

12 Kom godt i gang Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) 2 1 Tilslut strømforsyningens fladstik 1. Slut strømforsyningen til stikkontakten 2. 2 Hvis stikket skal tages ud af laderen igen, skal du trykke på frigørelsesknappen 1 og tage stikket ud

13 Kom godt i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet og tastaturet er beskyttet af folie. Fjern beskyttelsesfolien! Isætning af batterierne og lukning af batteridækslet Vigtigt Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH ( s. 81), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlige helbreds- og materielskader ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet i batterirummet. Indsæt først batterilåget øverst a. Tryk derefter låget til b, indtil det går i indgreb. Hvis du skal åbne batteridækslet igen (f.eks. hvis du skal skifte batterierne ud), skal du tage fat i fordybningen til venstre i kabinettet og trække batteridækslet opad. 12

14 Kom godt i gang Sæt den medfølgende plastafdækning til headsæt-stikket i for at muliggøre optimal lyd i håndfri tilstand. Fastgørelse af bælteclipsen På siden af håndsættet er der nogle hak, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen. Bælteclipsen sættes på ved at trykke bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Bælteclipsen tages af ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds pegefinger op til venstre mellem clips og kabinet og tage clipsen op og af. Anbringelse af håndsættet i basestationen/laderen Sæt håndsættet med displayet forrest i basestationen/laderen. Alle håndsæt er allerede tilmeldt basestationen ved leveringen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Hvis du vil bruge håndsættet til en anden basestation, eller hvis du vil bruge flere håndsæt til din basestation, skal du tilmelde det pågældende håndsæt s. 62. Lad håndsættet stå i basestationen/laderen, så batterierne oplades. Bemærk! Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader. 13

15 Kom godt i gang Første opladning og afladning af batterierne Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batterierne først oplades helt og derefter aflades helt. Derfor skal håndsættet stå i basestationen/ laderen i 8,5 timer. 8,5 t Tag derefter håndsættet ud af basestationen/laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Bemærk! u Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i basestationen/laderen. u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 14

16 Indstilling af dato og klokkeslæt Kom godt i gang Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. Opkald Tid Åbn indtastningsfeltet ved at trykke på tasten under displayvisningen Tid. (Hvis du allerede har indstillet dato og klokkeslæt, åbnes indtastningsfeltet via menuen s. 27.) Dato: Klokkeslæt: 00:00 Dato/tid I displayet vises undermenuen Dato/tid. Den aktive indtastningsposition blinker. Indtast dag, måned og år i et 8-cifret format ved hjælp af tastaturet, f.eks. 4Q2Q QO for den Tilbage Gem Hvis du vil ændre indtastningsposition (hvis du f.eks. vil rette i en indtastning), skal du trykke til højre eller venstre på styretasten. Tryk nedad på styretasten for at gå til indtastningsfeltet for klokkeslættet. Dato/tid Indtast timer og minutter 4-cifret, f.eks. QM5for kl. 07:15. Skift eventuelt indtastningsposition med styretasten. Dato: Klokkeslæt: 00:00 Tilbage Gem 15

17 Kom godt i gang Tilbage Gem Gem indtastningerne ved at trykke på tasten under displayvisningen Gem. Dato/tid Gemt På displayet vises Gemt. Du hører en bekræftelsestone og vender automatisk tilbage til standbytilstand. Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel). Hvis telefonsvareren er aktiveret, vises telefonsvarersymbolet à på den øverste linje. Displayvisning u Radiokontakt mellem basestation og håndsæt: god til dårlig: Ð iñò ingen modtagelse: blinker Farve grøn: Eco-tilstand aktiveret ( s. 58) u Batteriets opladningstilstand: yy{{ (tom til helt opladet) y blinker rødt: Batterierne er næsten tomme xyx{x{ (Opladning) u INT 1 Håndsættets interne navn ( s. 65) Hvis Eco-tilstand+ ( s. 58) er aktiveret, vises symbolet ¼ øverst til venstre. Telefonsvareren er aktiveret med en standardmeddelelse. Din telefon er nu klar til brug! i à V Int 1 Opkald 07:15 14 Okt SMS 16

18 Kom godt i gang Tilslutning af headsæt Når du har fjernet plastafdækningen, kan du tilslutte et headsæt med et 2,5 mm jackstik til venstre side af håndsættet. Se den relevante produktside på for oplysninger om anbefalede headsets. Headsæt-lydstyrken svarer til indstillingen for håndsætlydstyrken ( s. 69). Sæt plastafdækningen i igen efter brug af headsættet for at muliggøre optimal lyd i håndfri tilstand. Tilslutning af USB-datakabel Du kan tilslutte et standard USB-datakabel med Mini-B-stik på bagsiden af håndsættet for at forbinde håndsættet med en pc ( s. 83). Tag bælteclipsen af (hvis den er monteret) ( s. 13). Tag batteridækslet af ( s. 12). Sæt USB-datakablet i USB-stikket 1. Bemærk: Opret forbindelse direkte mellem håndsættet og pc'en, ikke ved hjælp af en USB-hub. 1 17

19 Kom godt i gang Hvad vil du nu gøre? Når du har gjort din Gigaset klar til brug, vil du sikkert gerne tilpasse den til dine individuelle behov. Brug følgende vejviser til hurtigt at finde de vigtigste emner. Hvis du endnu ikke er fortrolig med betjening af menustyrede apparater såsom andre Gigaset-telefoner, skal du først læse afsnittet Betjening af telefonen s. 19. Oplysninger om finder du her. Indstilling af ringetonemelodi og lydstyrke s. 70 Indstilling af lydstyrken i røret s. 69 Indtaling af egen meddelelse til telefonsvareren s. 51 Eco-tilstand / Eco-tilstand+, indstilling af s. 58 Klargøring af telefonen til modtagelse af SMS'er s. 41 Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg s. 75 Tilmelding af eksisterende håndsæt til basestation s. 62 Overførsel af adressekartoteksopslag fra eksisterende Gigaset-håndsæt til andre håndsæt g g g g g g g g g s. 35 Tilslutning af telefonen til en pc s. 83 Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( s. 78), eller du kan kontakte vores kundeservice ( s. 77). 18

20 Betjening af telefonen Betjening af telefonen Styretast I det følgende er den side på styretasten (øverst, nederst, til højre, til venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for tryk på højre side af styretasten eller w for tryk midt på styretasten. Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn adressekartoteket. v Åbn hovedmenuen. u Åbner listen med håndsæt. t Åbn menuen til indstilling af samtalelydstyrke ( s. 69) på håndsættet. I hovedmenuen t, s, v eller u Naviger til den ønskede funktion. I undermenuer og på lister t / s Bladr linje for linje op/ned. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. Hvis du trykker længe på veller u, hopper markøren fra ord til ord. Under en ekstern samtale s u t Åbn adressekartoteket. Start en intern forespørgsel. Indstilling af talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. Funktioner ved klik midt på styretasten Tasten har forskellige funktioner afhængigt af betjeningssituationen. u I standbytilstand åbnes hovedmenuen. u I undermenuer, valg- og indtastningsfelter overtager tasten funktionen fra displaytasten OK, Ja, Gem, Vælg eller Ændr. Bemærk! I denne vejledning vises åbning af hovedmenuen ved at trykke til højre på styretasten og bekræftelse af funktioner ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Du kan dog også bruge styretasten som beskrevet. 19

21 Betjening af telefonen Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Tilbage Gem Displaytasternes aktuelle funktioner. Displaytaster Nogle af de vigtige displaytaster: Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. OK Bekræfter valget. Û Slettetast: Sletter tegn for tegn/ord for ord fra højre mod venstre. Tilbage Går ét menuniveau tilbage eller afbryder processen. Gem Gemmer indtastningen. Þ Åbner genopkaldslisten. à Viderestilling af opkald til telefonsvareren. Taster i tasteområdet Sidetaster c / Q / *osv. Tryk på den viste tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. ø / Tryk på tasterne til højre på håndsættet for at indstille lydstyrken for håndsæt, ringetone, håndfri funktion, vækkeur, signalering af aftaler og headsættet afhængigt af situationen. Rettelse af forkerte indtastninger Forkerte tegn i indtastningsfelterne rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u Med displaytasten Ñ slette tegnet eller ved at trykke længe på ordet til venstre for markøren, u Indsætte tegn ved markøren, u Overskrive det markerede (blinkende) tegn, f.eks. ved indstilling af klokkeslæt og dato. 20

22 Betjening af telefonen Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Menuvisningen kan udvides (eksperttilstand ) eller indskrænkes (standardtilstand). Ved leveringen er eksperttilstanden aktiv. Indstillinger eller funktioner, som kun er til rådighed i eksperttilstanden, er markeret med symbolet i denne vejledning. Skift mellem standardtilstand/eksperttilstand og menuoversigt s. 25. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk til højre på styretasten v, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises med symboler i displayet. Symbolet for den valgte funktion vises Indstillinger i orange, og det tilhørende navn vises på øverste linje i displayet. Ç É Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Ê Ë Ì Naviger til den ønskede funktion med styretasten p, og tryk på displaytasten OK. á Â Ï Hvis du trykker kort på displaytasten Tilbage eller Tilbage OK afbrydtasten a, går du tilbage til standbytilstand. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister (se eksempel til højre). Aktivering af en funktion: Bladr til den ønskede funktion med styretasten q, og tryk på OK. Når du trykker kort på displaytasten Tilbage eller afbrydtasten a, går du til det forrige menuniveau eller afbryder processen. Indstillinger Dato/tid Lydindstilling Skærm Sprog Tilmelding Tilbage OK 21

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC.

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs 5 8 0 jkl tuv 6 9 mno wxyz 9351415

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3720 classic

Brugervejledning til Nokia 3720 classic Brugervejledning til Nokia 3720 classic 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Holdbarhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere