Danske virksomheders brug af it Virksomheders brug af it Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders brug af it 2007. Virksomheders brug af it. 2007. Bredbånd til internettet. Egen hjemmeside"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 7:7 9. november 7 Danske s brug af it 7 Resumé: Mangel på ansøgninger er et mere hyppigt problem end for høje lønkrav ved rekruttering af it-specialister. Hver tredje virksomhed bruger ERP- CRM-software. Ca. hver tiende virksomhed bruger open source-styresystemer. E-læring bruges mest intensivt i Finansering forretningsservice samt. Udenlandske it-leverandører kommer oftest fra EU Kort om statistikken: Undersøgelsen omfatter udbredelse anvendelse af informationsteknoli internet, herunder it-systemer, netværk, bredbånd, elektronisk handel, e-læring itsikkerhed. Endelig indgår barrierer for brug af it. Virksomhedernes besvarelser er indsamlet februar-juli 7 i en spørgeskemabaseret undersøgelse. Spørgeskemaet blev besvaret af 4.23 med mindst fuldtidsansatte.. Indledning Figur. Virksomheders brug af it Internetadgang Egen hjemmeside Bredbånd til internettet Internetkøb Automatiseret dataudveksling Internetsalg¹ Beskæftiger itspecialister Open sourcestyresystemer Anm.: Virksomheder med mindst fuldtidsansatte. 7 refererer til starten af året, internetkøb -salg d til aktiviteter i 6. Se definitioner i de enkelte afsnit. Eksklusive i den finansielle sektor. Oversigt over it-anvendelsen Forskelle mellem små store Praktisk taget alle med mindst ansatte har internetadgang, et stort flertal har egen hjemmeside bredbåndsadgang til internettet (figur ). Køb via internettet er en del mere udbredt end salg. I alt 58 pct. bruger automatiseret dataudveksling med omverdenen. Under hver tredje virksomhed, 27 pct., beskæfter itspecialister under hver tiende bruger open source-styresystemer. Generelt ligger store foran små mht. it-anvendelse. Forskellen er lille hvad angår internetadgang moderat mht. hjemmeside bredbånd til internettet. Forskellen synes større mht. automatiseret dataudveksling internetkøb, hvorimod der er mindre forskel mht. internetsalg. Det er primært de store der beskæftiger it-specialister open source-styresystemer.

2 2 7:7 Stor stigning i elektronisk handel Intensiv brug af e-læring i autobranchen Mangel på ansøgninger fra it-specialister Udenlandske it-leverandører oftest fra EU Open source mest udbredt i store Hver tredje virksomhed bruger ERP- CRM-software Vurdering af digitale tjenester hos myndigheder Baggrund for undersøgelsen Det samlede elektroniske salg i 6 er skønsmæssigt 377 mia. kr., hvilket er en markant stigning i forhold til 5. Ca. Hver 3. internetsælger har brugt sikker forbindelse (side 8). E-læring er mest udbredt i Finansering forretningsservice samt, hvor der så er flere med en intensiv brug af e-læring, især i autobranchen. E-læring i spr er mindst udbredt blandt anvendelsesområderne (side 2). Hver tiende virksomhed rekrutterede it-specialister i løbet af 6, halvdelen af disse havde vanskeligheder ved at besætte stillingerne. Mangel på ansøgninger er det hyppigste problem, hvorimod for høje lønkrav nævnes mere sjældent (side 3). 76 pct. af ne har i større eller mindre omfang benyttet sig af eksterne leverandører til at varetage deres it-funktioner, 3 pct. har brugt udenlandske leverandører, typisk fra EU-medlemslande (side 4). Omkring hver tiende virksomhed bruger open source styresystemer, fx i form af Linux. Virksomheder med mindst ansatte bruger open source-styresystemer, næsten 4 gange så meget som med -9 ansatte (side 8). 33 pct. af ne bruger ERP-software til styring af virksomhedens ressourcer, næsten lige så mange, 3 pct., bruger CRM-software til håndtering af kundeinformationer. CRM er mest populært i Finansiering forretningsservice (side 8). Omkring 3 ud af 4, der har besøgt offentlige hjemmesider vurderer udbuddet kvaliteten af myndighedernes digitale tjenester til at være tilfredsstillende eller godt. Knapt så mange giver denne vurdering af sammenhængen mellem myndighedernes tjenester (side 9-). Ovenstående er hovedkonkonklusionerne i den niende udgave af Danske s brug af it. Undersøgelsen er gennemført i. halvår 7. Dele af undersøgelsen er harmoniseret i forhold til et fælles europæisk spørgeskema. Indhold Side.Indledning... Indhold Netværk bredbånd... 3 Virksomhedens netværk... 3 Adgang til internettet... 4 Barrierer for brug af it It-sikkerhed Anvendelse af internet hjemmesider... 8 Generel anvendelse... 8 Brug af offentlige myndigheders hjemmesider... 9 Virksomhedernes hjemmesider... 5.Medarbejdere kompetencer... Internetbrugere... E-læring... 2 Rekruttering af it-specialister Elektronisk handel... 5 Køb via internet... 6 Salg via internet andre netværk Open source-software Brug af it-systemer i forretningsprocesser Automatiseret dataudveksling med omverdenen Effekt af it-projekter Om undersøgelsen... 25

3 7: Netværk bredbånd Stort set alle bruger it Oversigtstabel. Næsten alle med mindst ansatte anvender it i form af pc eller andre computere (oversigtstabel ). Andelen af, der ikke bruger it, er næsten ikke-eksisterende blandt de større. Virksomheder med it. 7 Virksomheder med it Anm.: Ved 'it' forstås pc eller andre computere. pct. Virksomhedens netværk Intranet hos hver tredje, men mere udbredt i store Oversigtstabel 2. Hver tredje virksomhed med mindst ansatte har intranet (oversigtstabel 2). Intranet findes hos halvdelen af ne i Finansiering forretningsservice. Derefter kommer, hvor 4 ud af har intranet. Udbredelsen af intranet stiger markant med virksomhedens størrelse, idet mere end 3 ud af 4 med mindst ansatte har intranet mod mindre end ud af 4 med -9 ansatte. Virksomheder med intranet ekstranet. 7 Industri Bygge for- post retnings- service Intranet Ekstranet Ved intranet forstås hjemmesider, der kun er tilgængelige i virksomheden. 2 Ved ekstranet forstås hjemmesider, der er gjort tilgængelige for en afgrænset gruppe uden for virksomheden. pct. Lidt under hver fjerde virksomhed har ekstranet En del i tvivl 8 ud af har kabelbaseret lokalt netværk 23 pct. af ne har ekstranet. Det er først fremmest Finansiering forretningsservice der afviger fra gennemsnittet, da mere end hver tredje virksomhed i denne branchegruppe har ekstranet, i modsætning til Bygge, hvor under hver tiende har ekstranet. Ekstranet er mere udbredt blandt de større navnlig hos med mindst ansatte, hvor 48 pct. har ekstranet. Pålideligheden i tallene er påvirket af en forholdsvis høj andel af, der ikke har oplyst, hvorvidt de bruger intranet eller ekstranet. Det kan d antages, at flertallet af ne, som er i tvivl, ikke bruger de pågældende systemer, da deres profil ligger tæt på ne, der udtrykkeligt svarer nej. 82 pct. af ne har et kabelbaseret lokalt netværk, så kaldet LAN (oversigtstabel 3). Udbredelsen stiger med nes størrelse. Blandt med -9 ansatte har 76 pct. et sådant netværk mod hele 97 pct. blandt med mindst ansatte. Blandt branchegrupperne ligger Industri samt Finansiering forretningsservice over gennemsnittet.

4 4 7:7 Oversigtstabel 3. Virksomheder med lokalt netværk. 7 Industri Bygge for- post retnings- service Kabelbaseret lokalt netværk Trådløst lokalt netværk Omtrent hver fjerde virksomhed havde ikke angivet hvorvidt de havde trådløst lokalt netværk. pct. Trådløst netværk hos hver tredje virksomhed Hver tredje virksomhed, eller 34 pct., har et trådløst lokalt netværk. Der er tale om en mindre stigning i forhold til 6, hvor 3 pct. havde trådløst netværk, men en større stigning sammenlignet med 22 pct. i 5. Udbredelsen er størst hos med mindst ansatte, hvor 58 pct. har trådløst lokalt netværk. Adgang til internettet Næsten alle har internetadgang Oversigtstabel 4. Næsten alle danske med mindst ansatte har internetadgang i 7 (oversigtstabel 4). Udbredelsen synes gennem de sidste par år at have nået et mætningspunkt. Det gælder så små samt branchegrupper med en ellers mindre intensiv it-anvendelse. Virksomheder med internetadgang. 7 Industri Bygge for- post retnings- service Virksomheder med internetadgang pct. ud af 25 bruger fortsat traditionelt modem Det store flertal af ne 69 pct. anvender ADSL o.l. som adgangsvej til internettet (figur 2). En del færre, 8 pct., benytter sig af ISDN næsten lige så mange af anden fast internetforbindelse. 4 pct. har mobil internetforbindelse endelig benytter 4 pct. af ne sig af et traditionelt analt modem til opkoblingen.

5 7:7 5 Figur 2. Virksomhedernes adgangsveje til internettet. 7 ADSL o.l. 69 ISDN 8 Anden fast internetforbindelse¹ 7 Mobil internetforbindelse² 4 Traditionelt analt modem Anm.: Summen af adgangsvejene overstiger pct., da nle anvender flere adgangsveje. Fx kabelmodem, fast kredsløb FWA. 2 Fx GSM/GPRS, 3G/UMTS m.m. Uforandret bredbånd hos 8 ud af Ikke store forskelle mellem brancher størrelsesgrupper Figur 3. I alt 8 pct. af ne har en bredbåndsforbindelse, forstået som adgangsveje, der er hurtigere end analt modem eller ISDN (figur 3) et tal der er nenlunde uforandret siden 4, hvor andelen var 79 pct. Bredbånd er lidt mere udbredt hos de største, men så hos de mindste med -9 ansatte findes bredbånd hos et stort flertal. Heller ikke i forhold til branchegrupper er der nen markante forskelle. Virksomheder med bredbåndsforbindelse til internettet Industri Bygge post forretningsservice Ved bredbåndsforbindelse forstås ADSL o.l. eller anden fast internetforbindelse (dvs. adgangsveje, der er hurtigere end analt modem eller ISDN).

6 6 7:7 Barrierer for brug af it Manglende kvalifikationer fleksibilitet hos it-leverandører Figur 4. Fejl mangler i modtaget software er det største problem for nes brug af it i alt 6 pct. af ne mener, at dette er en barriere af stor betydning. Tæt herefter følger henholdsvis manglende kvalifikationer fleksibilitet hos it-leverandørerne, begge med 5 pct. 3 pct. ser for lille rentabilitet ved it-konsulenter som en stor barriere, lige så udbredt er problemer med it-udgifter, som er højere end forventet. Barrierer med stor betydning for brug af it. 7 Fejl/mangler i modtaget software 6 Manglende kvalifikationer hos it-leverandørerne 5 Manglende fleksibilitet hos it-leverandørerne 5 For lille rentabilitet ved brug af it-konsulenter 3 It-udgifter højere end forventet 3 For hurtig introduktion af nye versioner af software 2 Mangler opdateret it-strategi Hver tiende virksomhed savner opdateret it-strategi Barrierer faldet i betydning Lidt mindre udbredt (2 pct.) er problemer med for hurtig introduktion af nye versioner af software. Den mindst udbredte barriere, ifølge ne, er mangel på opdateret it-strategi, som er af stor betydning for 9 pct. af ne. Hvor barriererne i 6 i gennemsnit havde stor betydning for 5 pct. af ne, var denne andel faldet til 3 pct. i 7. barrierer har samme eller lavere betydning i 7 sammenholdt med 6.

7 7: It-sikkerhed It-sikkerhedsproblem med tab af data eller arbejdstid Figur 5. Hver tiende virksomhed havde et it-sikkerhedsproblem i løbet af 6, fx i form af et virusangreb, som medførte tab af data eller arbejdstid (figur 5). Tallet svarer til niveauet forrige år på pct. Der er ingen markant forskel mellem branche- størrelsesgrupper. It-sikkerhedsproblemer med tab af data eller arbejdstid i 6 af med internetadgang Industri Bygge post forretningsservice Anm.: Virksomheder med internetadgang blev spurgt: "Har virksomheden været udsat for it-sikkerhedsproblemer med tab af data eller arbejdstid i 6 (fx virusangreb eller uautoriseret adgang til systemer eller data)?" Stor flertal har backup adskilt fra driftmiljøet Figur 6. Antivirusprrammer findes hos 95 pct. af alle med internetadgang, er dermed den hyppigste it-sikkerhedsforanstaltning (figur 6). 9 pct. anvender firewall 85 pct. opbevarer backup på anden lokalitet end driftmiljøet. 6 pct. har en server med sikker forbindelse (som understøtter sikkerhedsprotokoller, fx SSL eller SHTTP). Endelig anvender 8 pct. datakryptering af hensyn til fortrolighed. Virksomhedernes it-sikkerhedsforanstaltninger. 7 Antivirusprrammer 95 Firewall 9 Opbevaring af backup på anden lokalitet 85 Server med sikker forbindelse 6 Datakryptering af hensyn til fortrolighed af med internetadgang Flest sikkerhedsforanstaltninger i de store It-sikkerhedsforanstaltninger er generelt lidt mere udbredt blandt de større. Det drejer sig især om foranstaltninger som server med sikker forbindelse samt brug af datakryptering (oversigtstabel 5).

8 8 7:7 Oversigtstabel 5. Virksomhedernes it-sikkerhedsforanstaltninger pct. af med internetadgang Antivirusprrammer Firewall Opbevaring af backup på anden lokalitet Server med sikker forbindelse Datakryptering af hensyn til fortrolighed Som understøtter sikkerhedsprotokoller, fx SSL eller SHTTP. 4. Anvendelse af internet hjemmesider Virksomhedernes internetanvendelse er opdelt i følgende afsnit: Generel anvendelse Brug af offentlige myndigheders hjemmesider Virksomhedernes hjemmesider. Elektronisk handel er behandlet uddybende under afsnit 6. Elektronisk handel, Generel anvendelse Internetbank m.m. hos 9 ud af Figur pct. af alle bruger internettet til bankforretninger eller andre finansielle transaktioner (figur 7) næsten lige så mange, 88 pct., har besøgt offentlige myndigheders hjemmesider. 59 pct. har købt via internettet 53 pct. har overvåget markedet (fx priser, konkurrenter m.m.). Internetanvendelse. 7 Internetbank/finansielle transaktioner 93 Besøgt offentlige myndigheders hjemmesider¹ 88 Internetkøb: Afgivet ordrer via internet¹ 59 Overvågning af marked 53 Modtage kundeservice/support efter køb Modtagelse af varer/ydelser i digital form Oplæring uddannelse Afgivet ordrer via internet 'Besøgt offentlige myndigheders hjemmesider' refererer til hele året 6. Kundeservice via internettet Lidt under halvdelen af ne, 49 pct., har modtaget kundeservice efter et køb 47 pct. har modtaget digitale varer/ydelser. Net længere nede ligger oplæring uddannelse via internettet, som 28 pct. har foretaget. Indikatoren er ændret fra 6, hvor spørgsmålet gik på Oplæring uddannelse af personale.

9 7:7 9 Brug af offentlige myndigheders hjemmesider 9 ud af har besøgt offentlige hjemmesider Figur pct. af alle har besøgt offentlige myndigheders hjemmesider. Den høje andel gør sig gældende i alle branche- størrelsesgrupper (figur 8). Virksomheder der har besøgt offentlige myndigheders hjemmesider i 6 Pct Industri Bygge post forretningsservice 6 ud af har indsendt webformular til myndigheder Figur 9. Hjemmesiderne bruges først fremmest til informationssøgning samt til at downloade blanketter 83 pct. af alle i begge tilfælde (figur 9). 6 pct. har prøvet at indsende oplysninger i webformularer til myndighederne, hvilket er en mindre stigning i forhold til 55 pct. i 5. Derimod er det kun 7 pct., der har prøvet at afgive tilbud i et offentligt elektronisk udbudssystem. Brug af offentlige hjemmesider i 6 Informationssøgning på myndigheders hjemmesider 83 Downloade blanketter m.v. 83 Indsendelse af webformularer 6 Afgive tilbud i et offentligt elektronisk udbudssystem Brug hyppigt blandt større Generelt er de større hyppigere brugere af myndighedernes hjemmesider, fx har 76 pct. af med mindst 5 ansatte indsendt webformularer mod 57 pct. af ne med -49 ansatte. Tilsvarende har pct. af ne med mindst 5 ansatte afgivet elektronisk tilbud mod 6 pct. af ne med -49 ansatte.

10 7:7 Vurdering af udbuddet af digitale tjenester kvaliteten Figur. De fleste, der har besøgt offentlige hjemmesider vurderer udbuddet af digitale tjenester til at være tilfredsstillende eller godt. 64 pct. har givet karakteren tilfredsstillende pct. godt. Modsat er der kun 4 pct., der har svaret dårligt. 2 pct. af ne svarede 'ved ikke' til spørgsmålet (figur ). En tilsvarende vurdering gives kvaliteten af de enkelte tjenester. 66 pct. svarer 'tilfredsstillende', 8 pct. 'godt' 6 pct. 'dårligt'. Også her er en del af ne i tvivl, nemlig pct. Den forholdsvis høje andel 'ved ikke' kan skyldes, der kun sjældent benytter sig af de digitale tjenester. Vurdering af offentlige hjemmesider i 6 Godt Tilfredsstillende Dårligt Ved ikke Udbuddet af digitale tjenester Kvaliteten af de enkelte tjenester Sammenhæng mellem myndighedernes tjenester Procent af der har besøgt offentlige hjemmesider Sammenhæng mellem digitale tjenester Knapt så mange giver en god eller tilfredsstillende vurdering af sammenhængen mellem myndighedernes digitale tjenester: 49 svarer tilfredsstillende, kun 4 pct. godt 4 pct. dårligt. Der skal d tages det forbehold, at en net større andel, 33 pct., er i tvivl har svaret ved ikke. Virksomhedernes hjemmesider Uforandret andel med hjemmesider Figur. 84 pct. af alle har en hjemmeside i 6, hvilket er stort set uforandret i forhold til årene 4-6. Udbredelsen er lidt lavere i Bygge (73 pct.) samt post (7 pct.). Hjemmesider er mindst udbredt blandt de små men findes d hos de fleste af disse (figur ). Virksomheder med hjemmeside. 7 Pct Industri Bygge post forretningsservice

11 7:7 37 pct. giver adgang til produktkataler m.m. Figur 2. Et stort flertal, 79 pct. af alle, har en hjemmeside, som bruges til markedsføring (figur 2). Egentlig handel servicering via hjemmesiderne er mere sjældent forekommende: 37 pct. af alle giver adgang til produktkataler, prislister m.m. 33 pct. har modtaget ordrer via internet. Virksomhedernes hjemmesider indhold service. 7 Markedsføring via hjemmesiden 79 Adgang til produktkataler, prislister m.m. 37 Modtaget ordrer via internet¹ 33 Kundeservice/support efter salg 26 Personaliseret brugerflade 9 Levering af varer/ydelser i digital form 2 Anm.: Modtaget ordrer via internet refererer til hele året 6. Eksklusive i den finansielle sektor Personaliseret brugerflade hos hver femte 26 pct. af ne yder kundeservice efter salg. Omtrent hver femte virksomhed, 9 pct., har personaliseret brugerflade, 2 pct. har leveret digitale varer/ydelser via hjemmesiden. 5. Medarbejdere kompetencer Internetbrugere Næsten 2 ud af 3 ansatte bruger jævnligt pc med internetadgang Figur 3. Selv om næsten alle bruger internet, er der forskel på, hvor stor en del af medarbejderne, der regelmæssigt bruger internet på jobbet. Internetbrugere udgør i gennemsnit 64 pct. af alle ansatte i de undersøgte brancher (figur 3). Andel internetbrugere blandt alle ansatte Industri Bygge post forretningsservice Internetbrugere: Ansatte som regelmæssigt bruger pc med adgang til internet.

12 2 7:7 Flest internet-brugere i Finansiering forretningsservice Flest pc- internetbrugere i de største Topscoreren blandt branchegrupperne er Finansiering forretningsservice, hvor næsten 9 ud af medarbejdere anvender pc med internetadgang. Herefter kommer post fulgt af samt Industri. Færrest internetbrugere findes i Bygge, hvor 4 ud af medarbejdere jævnligt bruger pc med internetadgang. Der er en tendens til, at andelen af internetbrugere stiger med nes størrelse, d med de mindste med -9 ansatte som en undtagelse hér ligger andelen højere end i de mellemstore med -99 ansatte. E-læring E-læring hos 4 ud af hos 6 ud af af de største Figur pct. af ne har benyttet sig af e-læring på ét eller flere områder, pct. har anvendt e-læring, som omfatter mindst 25 pct. af medarbejderne (figur 4). E-læring vil sige uddannelse, hvor indlæringen sker ved brug af interaktiv software eller netværk (fx cd-rom eller internet). E-læring synes at være mest udbredt i Finansering forretningsservice samt. I disse branchegrupper er der så flere med en intensiv brug af e-læring, dvs. som omfatter mindst 25 pct. af medarbejderne. Udbredelsen af e-læring stiger mærkbart med nes størrelse, d synes forskellen mindre markant hvad angår den intensive brug af e-læring. Virksomheder der bruger e-læring Bruger e-læring 5 26 Industri Bygge E-læring, min. 25 pct. af medarbejdere 36 post 47 7 forretningsservice Autobranchen langt fremme Hvad er e-læring? En medvirkende årsag til s høje placering skyldes bidrag fra branchen Autohandel, service tankstationer, hvor 65 pct. af ne bruger e-læring 27 pct. bruger e-læring hos mindst 25 pct. af medarbejderne 2. Brugen vedrører først fremmest branchespeficik e-læring. E-læring er uddannelse, hvor indlæringen sker ved brug af interaktiv software eller netværk (fx cd-rom eller internet) evt. i kombination med tilstedværelsesundervisning. Andelen er målt som, der bruger e-læring, hvor mindst pct. af medarbejderne bruger e-læring (på ét eller flere områder). 7-tallene for e-læring kan ikke sammenlignes med tidligere år, da indikatoren er ændret. It-færdigheder branchespecifik mest udbredte formål For alle er e-læring i it-færdigheder mest udbredt (28 pct.) fulgt af branchespecifikke formål (25 pct.). Der er henholdsvis 6 8 pct. af ne, hvor mindst 25 pct. af medarbejderne er omfattet af e-læringen på disse to områder (figur 5). 2 Tal på dette detaljerede brancheniveau er forbundet med nen usikkerhed.

13 7:7 3 Figur 5. E-læring - udbredelse efter anvendelsesområde. 7 6 Bruger e-læring E-læring, min. 25 pct. af medarbejdere It-færdigheder specifikke områder Ledelse, organisation samarbejde Spr Andet E-læring i spr mindst udbredt Oversigtstabel 6. Net mindre udbredt er ledelse, organisation samarbejde (5 pct.), spr (8 pct.) samt andre områder ( pct.). På disse tre områder er det kun et par procent af ne, hvor mindst 25 pct. af medarbejderne modtager e-læring. Virksomhedernes brug af e-læring. 7 Industri Bygge for- post retnings- service pct. af Bruger e-læring Anvendelsesområder It-færdigheder specifikke områder Ledelse, organisation samarbejde Spr Andet Rekruttering af it-specialister Hver anden har svært ved at rekruttere it-specialister Mangel på ansøgninger hyppigste problem Skyldes sjældent for høje lønkrav Hver tiende virksomhed med mindst ti ansatte rekrutterede it-specialister i løbet af 6, halvdelen af disse havde vanskeligheder ved at besætte stillingerne (figur 6). It-specialister er ansatte, hvis hovedfunktion vedrører it-udvikling, it-drift eller anden it-funktion. Oftest skyldes problemerne mangel på ansøgninger fra it-specialister, som blev nævnt af 4 pct. af de rekrutterende. Herefter kom mangel på relevante uddannelsesmæssige kompetencer (39 pct.) mangel på erhvervserfaring inden for it (32 pct.). 2 pct. af ne nævnte for høje lønkrav som et problem ved rekruttering af it-specialister. Dette problem vurderes altså at være net mindre problem end mangel på ansøgere med de rette kvalifikationer

14 4 7:7 Figur 6. Problemer ved rekruttering af it-specialister. 6 af alle 5 af, der har rekrutteret it-specialister pct. pct Har ikke rekrutteret it-specialister Har rekrutteret it-specialister Mangel på ansøgninger Mangel på uddannelseskompetencer Mangel på erhvervserfaring Lønkrav for høje Anm.: Talllene for de enkelte problemer er forbundet nen usikkerhed, da de kun baserer sig på, der har rekrutteret it-specialister ( pct. af de samlede besvarelser). r vægter problemer ens Flest it-specialister i finansiering forretningsservice i de største Figur 7. Blandt de, der rekrutterer it-specialister, er der ikke stor forskel på problemernes betydning, når man sammenligner brancher størrelsesgrupper. Samlet set er der d flere, der mærker problemerne i de brancher, der hyppigt rekrutterer itspecialister. I alt 27 pct. af ne beskæftiger it-specialister, pct. har rekrutteret itspecialister i løbet af 6 (figur 7). I finansiering forretningsservice er det d næsten hver anden virksomhed, 48 pct., der beskæftiger it-specialister, 24 pct. rekrutterede i 6. Færrest it-specialister er der i bygge, hvor pct. af ne beskæftiger, 3 pct. har rekrutteret it-specialister i 6. Der er samtidig langt flere af de store, som beskæftiger it-specialister i forhold til de små : 77 pct. af ne med mindst ansatte har it-specialister mod 6 pct. af ne med -9 ansatte. Meget naturligt er andelen, der har rekrutteret it-specialister, størst i de brancher størrelsesgrupper, der hyppigst beskæftiger it-specialister. Virksomheder med it-specialister. 7 8 Beskæftiger it-specialister Har rekrutteret it-specialister i Industri Bygge post 24 forretningsservice Anm.: It-specialister er ansatte, hvis hovedfunktion vedrører it-udvikling, it-drift eller anden it-funktion.

15 7:7 5 Hver tredje store virksomhed bruger udenlandsk it-leverandør Oversigtstabel pct. af ne har i større eller mindre omfang benyttet sig af eksterne leverandører til at varetage deres it-funktioner, 3 pct. har brugt udenlandske leverandører (oversigtstabel 7). Hos med mindst ansatte har 83 pct. brugt eksterne leverandører, 32 pct. har brugt udenlandske leverandører. Brug af eksterne udenlandske it-leverandører i 6 Industri Bygge for- post retnings- service Eksterne leverandører Udenlandske leverandører Hel eller delvis varetagelse af it-funktioner dvs. som kræver it-specialister. 2 Inklusive firmaer i egen koncern, d ikke datterselskaber. 3 Inklusive datterselskaber andre firmaer i egen koncern. pct. Flest udenlandske it-leverandører fra EU-lande Blandt de, der har brugt udenlandsk leverandør, har 8 pct. brugt leverandører fra EU-medlemslande, 44 pct. har brugt leverandører fra andre lande 3. Udenlandske leverandører omfatter så firmaer i egen koncern. 6. Elektronisk handel Elektronisk handel er opdelt i internetkøb, internetsalg samt elektronisk handel via andre netværk. I bredere forstand er elektronisk handel tilknyttet andre forretningsprocesser end køb salg. Disse aktiviteter er beskrevet i afsnit '4. Anvendelse af internet hjemmesider'. Hvad er elektronisk handel? Begrebet elektronisk handel bruges ofte med forskellige betydninger. Danmarks Statistik anvender følgende afgrænsning: Ordrer modtaget eller afgivet via computerbaserede netværk. Denne definition er i overensstemmelse med EU OECD's standarder. Elektronisk handel omhandler således så køb salg, der ikke foregår via internettet, jf. nedenstående oversigt. Internetsalg + Salg via andre netværk = Elektronisk salg Internetkøb + Køb via andre netværk = Elektronisk køb Internethandel + Handel via andre netværk = Elektronisk handel Det kan d være vanskeligt i praksis at skelne mellem mellem internethandel handel via andre netværk. Fx kan en ordre været afgivet af køber via internettet i en brower, men modtaget af sælger direkte i virksomhedens økonomisystem, med en handelsportal som mellemstation. I sådanne tilfælde, er det ikke altid muligt for sælger at afgøre hvilket netværk, der er anvendt. 3 Der er nen usikkerhed på disse andele, da de baserer sig på en mindre del af ne.

16 6 7:7 Køb via internet 6 ud af køber via internettet Figur pct. af alle har købt via internettet i 6 (figur 8). Andelen er net højere i Finansiering forretningsservice, hvor 74 pct. havde købt via internettet. Derefter kommer Industri samt, som begge ligger tættere på gennemsnittet Bygge samt post, som begge ligger under gennemsnittet med hhv pct. internetkøbere. Internetkøb der har købt varer/serviceydelser via internettet i Industri Bygge post forretningsservice Anm.: Tallene er indsamlet primo 7 refererer til, der har afgivet ordrer via internettet i løbet af 6 (udover køb via almindelig e-post). Køb via almindelig e-post er ikke medregnet til internetkøb f.o.m. 6-undersøgelsen. Internetkøb mere udbredt hos store Små internetkøb hos de fleste Figur 9. Internetkøb er en del mere udbredt blandt de større. Blandt med mindst 5 ansatte har 73 pct. købt via internettet mod 56 pct. af ne med -49 ansatte. Internetkøbene udgør typisk kun en lille del af nes samlede indkøb (figur 9). Blandt 39 pct. af de, der havde afgivet ordrer via internettet i 6 udgør købenes andel under pct. af de samlede indkøb. Hos 37 pct. af ne udgør købenes andel -9 pct., 8 pct. af ne har internetkøb, der svarer til mindst pct. af de samlede indkøb. Internetkøb andel af nes samlede indkøb (beløbsmæssig) i 2-6 Pct af der har købt via internettet Mindst pct. -9 pct. 8 pct. Ved ikke 37 pct. 6 pct. i 6 39 pct. Mindre end pct af der har købt via internettet Mindst pct. -9 pct. Mindre end pct. Ved ikke Anm.: Årstallene refererer til det kalenderår, hvor e-handlen er foregået. Tallene er indsamlet i. kvartal i det efterfølgende år (2 d 4. kvartal samme år).

17 7:7 7 men tendens til stigning i beløbets størrelse Andelen af, der har købt via internettet er stort set uforandret de sidste par år, men der er en tendens til, at der bliver købt for større beløb. Således var der 8 pct. af ne, der havde købt for mindst pct. af de samlede indkøb i løbet af 6, mod 3 pct. i 2. Tilsvarende er andelen, der havde køb for under pct. af de samlede indkøb, faldet fra 54 pct. i 2 til 39 pct. af ne i 6. Salg via internet andre netværk Hver tredje sælger over internettet Figur. 33 pct. af ne havde modtaget ordrer via internettet i løbet af 6 (figur ). Det er omtrent uændret i forhold til andelen, der havde modtaget ordrer i 5. Internetsalget er mest udbredt i, hvor 4 pct. havde modtaget ordrer via internettet. I modsætning til internetkøb, er der ingen tydelig forskel på små store. Internetsalg der har modtaget ordrer via internettet i Industri Bygge post forretningsservice Anm.: Tallene er indsamlet primo 7 refererer til, der har modtaget ordrer i løbet af 6. Eksklusive i den finansielle sektor. Hver 3. internetsælger har brugt sikker forbindelse E-handel via andre netværk hos hver tiende virksomhed Oversigtstabel pct. af de, der har modtaget internetordrer, har gjort det via en sikker forbindelse, dvs. som understøtter sikkerhedsprotokoller, fx SSL eller TLS. Andelen er d 52 pct. blandt med mindst ansatte, der har solgt via internettet. pct. af alle har modtaget ordrer via andre netværk end internettet (oversigtstabel 8). Her er samt post mest aktive, idet 2-3 pct. har en sådan elektronisk handel. Udbredelsen stiger markant med nes størrelse således har hver femte af ne med mindst ansatte modtaget ordrer via andre netværk. Virksomheder der modtaget ordrer via andre netværk end internettet i 6 Industri Bygge for- post retnings- service pct Anm.: Tallene er indsamlet primo 7 refererer til, der har modtaget ordrer i løbet af 6. Eksklusive i den finansielle sektor.

18 8 7:7 Kraftig stigning i e-salg Usikkerhed i tallene Det samlede elektroniske salg via internet eller andre netværk udgjorde skønsmæssigt 377 mia. kr. i 6, hvilket er en markant stigning på 36 pct. i forhold til 5, hvor salget skønsmæssigt lå på 277 mia. kr. Det skal understreges, at disse beløb er forbundet med stor statistisk usikkerhed, derfor kun skal betragtes som overordnet retningsgivende. Tal skal betragtes som strømpile Usikkerheden på i kroner m.m. skyldes først fremmest elementet af skøn fra nes side samt stor spredning i den faktiske e-handel. Sidstnævnte giver en del stikprøveusikkerhed fra år til år, da det ikke nødvendigvis er de samme, der indgår i undersøgelsen. tal skal derfor betragtes som strømpile tjener alene til at give et groft billede af e-handlen. Omsætningen fra elektronisk salg er ikke længere opdelt på netværkstype, da det er blevet mere vanskeligt at skelne mellem internethandel handel via andre netværk. 7. Open source-software Omkring hver tiende virksomhed bruger open source styresystemer. Mest udbredt i store Figur 2. 9 pct. af ne bruger styresystemer, der baserer sig på open source-software, fx i form af Linux. Open source-styresystemer er mest udbredte i Finansiering Forretningsservice, hvor 7 pct. er brugere, mindst i Bygge, hvor andelen er 2 pct. (figur 2). Der er markant forskel i forhold til nes størrelse. 23 pct. af med mindst ansatte bruger open source-styresystemer, hvilket er mere end dobbelt så mange som alle næsten 4 gange så meget som med -9 ansatte. Virksomheder der bruger open source-styresystemer Industri Bygge post 7 forretningsservice Anm.: Open source er software med åben kildekode, uden copyright-omkostninger med mulighed for selv at ændre. 8. Brug af it-systemer i forretningsprocesser Hver tredje virksomhed bruger ERP-software CRM mest populært i Finansiering forretningsservice 33 pct. af ne bruger ERP-software til styring af virksomhedens ressourcer, næsten lige så mange, 3 pct., bruger CRM-software til håndtering af kundeinformationer (figur 22). Såvel ERP som CRM er mest udbredt i Finansiering forretningsservice, samt i Industri. Der er d den forskel at ERP er net mere udbredt end CRM i Industri mens det omvendte er tilfældet i Finansiering forretningsservice, hvor CRM topper. Udbredelsen af begge systemer stiger i forhold til virksomhedstørrelse forskellen mellem store små er størst, hvad angår ERP.

19 7:7 9 Figur 22. Brug af ERP- CRM-software. 7 ERP ¹ CRM ² Industri Bygge post forretningsservice Brug af ERP-software til at dele information fra salg køb med andre interne funktioner (fx regnskab, plning, markedsføring m.m.). ERP (Enterprise Resource Planning) er et overordnet system til styring af virksomhedens ressourcer på tværs af funktioner. 2 CRM (Customer Relationship Management) er software til at håndtere informationer om kunder, herunder kundeanalyse til markedsføring (fx prisfastsættelse, reklame o.l.). Kundeanalyse vha. CRM mest udbredt i Oversigtstabel pct. af ne anvender CRM til at opfange dele kundeinformationer. Net færre, 8 pct. bruger det til kundeanalyse i forbindelse med markedsføring (oversigtstabel 9). Det er ikke mindst i at CRM anvendes til kundeanalyse. CRM til kundeanalyse er så net mere udbredt blandt de større sammenligned med de mindre. Brug af it-systemer i forretningsprocesser. 7 Industri Bygge for- post retnings- service pct. ERP-software CRM i alt opfange dele kundeinformationer kundeanalyse til markedsføring ud af 3 anvender software til ordrehåndtering Næsten alle har integreret ordresystemet med andre it-systemer Hyppigst integration med faktura- betalingssystemer I alt 66 pct. af ne anvender software til at håndtere ordrer ved køb eller salg, hvoraf Industri samt ligger over gennemsnittet (oversigtstabel ). Systemerne til ordrehåndtering er i varierende omfang forbundet med andre it-systemer i virksomheden. I alt 95 pct. af ne med ordresystemer har integreret disse med mindst ét andet it-system. Hyppigst er ordresystemerne integreret med faktura- betalingssystemer det er tilfældet hos 86 pct. af ne med ordresystemer (figur 23). 54 pct. har integration til produktionssystemer net færre til interne systemer til genbestilling af varer.

20 7:7 Figur 23. Integration af systemer til ordrehåndtering med øvrige it-systemer. 7 Faktura- betalingssystemer 86 Systemer til styring af produktion, listik eller serviceydelser 54 Interne systemer til genbestilling af varer 43 Leverandørers it-systemer 25 Markedsføringssystem 22 Kunders it-systemer af med it-systemer til ordrehåndtering Anm.: Ved integration til 'øvrige it-systemer' forstås så integration af forretningsprocesser i ét samme system. Hyppigere integration med leverandør end med kunder Specialisering hos brancher Oversigtstabel. 25 pct. har integreret ordresystemet med leverandørers it-systemer, medens færre, 4 pct., har integration til kunders it-systemer. Forskellen kan skyldes et stort antal, der køber ind hos få store leverandører. Således har større net hyppigere integration med kunders systemer end mindre. Endelig er systemintegration til kunder af lille relevans for de mange mindre, hvis kunder overvejende er private forbrugere. Ser man bort fra faktura- betalingssystemer, som er nummer ét hos alle, varierer mønstret i systemintegrationen mellem branchegrupperne (oversigtstabel ). Industri samt post har i højere grad integreret ordresystemer med systemer til styring af produktion. Tilsvarende har Bygge en relativ udbredt integration til leverandører, til genbestilling af varer post til kunders it-systemer. Integration af systemer til ordrehåndtering med øvrige it-systemer. 7 Industri Bygge post Forretningsservice Software til ordrehåndtering pct. af med it-systemer til ordrehåndtering Faktura- betalingssystemer Systemer til styring af produktion, listik eller serviceydelser Interne systemer til genbestilling af varer Leverandørers it-systemer Markedsføringssystemer (fx CRM-systemer) Kunders it-systemer pct. integrerer til flest systemer er generelt den branchegruppe, hvor der er integration af ordresystemet til flest mulige øvrige systemer. Bygge samt post er de branchegrupper, der har det mindste omfang af systemintegration.

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang

Danske virksomheders brug af it 2001. Virksomhedernes brug af it. 2001. Procent af alle virksomheder. Internetadgang SERVICEERHVERV 02:16 27. marts 02 Danske virksomheders brug af it 01 Adgangen til internet har nået et nyt højdepunkt i 01 med 9 ud af 10 virksomheder mod 8 ud af 10 i 00. Tilsvarende har 6 ud af 10 egen

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:7 30. juni 2010. It-udgifter 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:7 30. juni 2010. It-udgifter 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2010:7 30. juni 2010 It-udgifter 2008 Resumé: Virksomheder med mindst ti ansatte brugte 46,7 mia. kr. på it-udgifter i 2008. Det svarer til gennemsnitligt 40.000

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:0 27. februar 2008 Den offentlige sektors brug af it 2007 Resumé: Markant stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation med borgere. Udbredelsen af

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

It-anvendelse i den offentlige sektor 2011

It-anvendelse i den offentlige sektor 2011 It-anvendelse i den offentlige sektor - 2 It-anvendelse i den offentlige sektor 2 It-anvendelse i den offentlige sektor - 2 Udgivet af Danmarks Statistik 29. februar 22 Oplag: 7 Printet i Danmarks Statistik

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Den offentlige sektors brug af it 2010

Den offentlige sektors brug af it 2010 Den offentlige sektors brug af it 21 Den offentlige sektors brug af it 21 Udgivet af Danmarks Statistik 7. marts 211 som e-publ ISBN 978-87-51-1924-1 ISSN 193-6485 Pdf-udgaven kan hentes gratis på Danmarks

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere