It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger"

Transkript

1 It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12

2

3 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene. Der er ikke rettet i tal.

4 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto omslag: Imageselect Pdf-udgave Kan hentes gratis på eller på Danmarks Statistiks temaside om it på ISBN ISSN Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Tlf e-post: Forfatter: Justyna Wijas-Jensen Fuldmægtig i Danmarks Statistik. Cand. polit. fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik 13 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

5 Forord Informationsteknologi (it) får en stadig stigende betydning for borgernes måde at organisere og leve deres hverdag. Anvendelsen af it gennemsyrer stadigt flere områder af tilværelsen og dermed bliver viden om udbredelsen af it og internetadgang samt anvendelsesformål af stor vigtighed for både borgere, myndigheder og virksomheder. For at imødekomme et stigende brugerbehov for internationale sammenligninger, udgives denne publikation, hvor danske resultater sammenlignes med tal fra andre europæiske lande. Undersøgelsens grundsten er et harmoniseret europæisk spørgeskema, der muliggør international benchmarking. Digitaliseringen af det danske samfund og danskernes hverdag er betydelig, men først gennem en benchmarking, som i denne publikation, kan danskernes brug af it perspektiveres. Er danskerne med fremme i den europæiske top, hvad angår it-anvendelse og optag af nye teknologier eller halter vi efter andre mindre, åbne europæiske økonomier? Danmarks Statistik, juni 13 Jan Plovsing / Peter Bøegh Nielsen

6 Indhold 1 Sammenfatning Adgang til computer og internet i Danmark og EU Adgang til computer i hjemmet Adgang til internet og bredbånd i hjemmet It-vaner i Danmark og EU Hyppighed af computerbrug Hyppighed af internetbrug Kommunikation Informationsøgning Deling af selvskabt indhold Internetbank Kontakt til offentlige myndigheder Internetkøb Brug af internet på mobiltelefon Fakta om undersøgelsen Kilder og metode Mere information... 25

7 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 5 1 Sammenfatning Indholdet Fokus på sammenligning af danske resultater med tal fra andre lande Vigtigste resultater Denne publikation belyser befolkningens anvendelse af it i bred forstand, baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere i Danmark og i EU. Undersøgelsen omfatter udbredelse og anvendelse af informationsteknologi, herunder adgang til og anvendelse af computere og internet, formål ved internetbrug fx internethandel og internetbank. En række forhold vedrørende it-sikkerhed, mobilt internet samt brug af mobiltelefoner inkluderes også. Blandt årets resultater er følgende: Danmark er, sammen med Nederlandene og de øvrige nordiske lande, de europæiske lande, hvor adgang til og brug af it er mest udbredt. Andelen af EU borgere, som bruger internettet dagligt har været stigende over de seneste syv år og ligger på 59 pct. af befolkningen i EU i 12. Det mest populære formål med at bruge internettet, er at sende s. 65 pct. af borgerne i EU bruger denne kommunikationsform. 79 pct. af danskerne bruger internetbank. I EU ligger andelen på pct. Danskerne er førende i EU mht. online kontakt med offentlige myndigheder. 8 pct. af danskerne har besøgt de offentlige myndigheders hjemmesider, mod 39 pct. EU borgere 73 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år har handlet på internettet i pct. af dem købte varer hos nationale forhandlere. 31 pct. af danskerne og 16 pct. af EU borgere bruger internet på mobilen dagligt eller næsten dagligt. De fleste af dem læser eller sender s eller bruger sociale medier. Datagrundlag Publikationen bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen It-anvendelsen i befolkningen 12. Undersøgelsen er baseret på et fælles EU-spørgeskema (ICT usage by individuals and in households 12). Derudover dækker undersøgelsen over en række nationale spørgsmål. Statistikkens nationale spørgsmål udarbejdes i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen samt Ældre Sagen. Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen af befolkningens brug af it baserer sig på besvarelser fra respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark. Dataindsamlingen er foretaget i april-maj 12 ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema. Resultaterne er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable, svarende til en pct. dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. Herved er der bl.a. taget højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Andre tal om informationssamfundet Statistikken om informationssamfundet omfatter også undersøgelsen om It-anvendelse i virksomheder. Begge undersøgelser samt tidligere års resultater er tilgængelige på

8 6 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 2 Adgang til computer og internet i Danmark og EU Internationale sammenligninger I denne publikation sammenlignes de danske resultater fra It-anvendelse i befolkningen 12 med resultater fra de øvrige europæiske lande. Datagrundlag er altid befolkningen mellem år, idet det er denne afgrænsning, som anvendes i alle EU-lande. Når denne publikation omtaler tal for EU, omfatter EU-totalen samtlige 27 lande, der er medlem af EU. 2.1 Adgang til computer i hjemmet Adgang til it er en forudsætning for brug af it Adgang opgøres på to måder Adgang til it er en forudsætning for anvendelsen af it selvom adgang ikke nødvendigvis betyder anvendelse. I en undersøgelse om befolkningens it-anvendelse er det derfor relevant at kigge på, hvor stor en andel af befolkningen har adgang til itudstyr og internet. Befolkningens adgang til it-udstyr og internet kan opgøres på to måder; såvel på familier (husstande) som på personer. I dette afsnit opgøres udbredelsen af computere og internet på familier eller husstande. Respondenterne i undersøgelsen er blevet spurgt om deres adgang til computer og internet i hjemmet, uanset om de selv bruger pc og internet. Figur 1. Adgang til computer i udvalgte lande. 12 Pct. af familier Tre ud af fire familier i EU har computer Næsten alle par med børn har pc i hjemmet Store forskelle mellem adgang til computer I gennemsnit har 78 pct. af familierne i de 27 EU-lande adgang til computer i deres hjem. Computer findes i flere end ni ud af ti hjem i Nederlandene, Norge, Sverige og Danmark. Tallene viser, at det særligt er familier med børn, der har computer i hjemmet. Således har 93 pct. af alle europæiske par med børn adgang til pc i hjemmet, mod 73 pct. af par uden børn. For singler med børn gælder det 87 pct., mens 64 pct. af singlerne uden børn har pc hjemme. Dvs. en højere andel af enlige med børn har adgang til computer i hjemmet end enlige uden børn. I Danmark er forskellen mellem familiernes adgang til computer meget lavt, men i lande som Bulgarien, Italien og Estland har det, om man har børn eller ej, en stor betydning for, hvorvidt man har adgang til computer eller ej. I Bulgarien har 78 pct. af par med børn adgang til en computer i hjemmet, mens det kun gælder for 38 pct. af par uden børn.

9 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Adgang til internet og bredbånd i hjemmet Få familier med computer, men uden internet Flest hjemmeopkobling i Nederlandene og i Norden Stort set alle familier med computer i hjemmet har også adgang til internet, både når man ser på Danmark og på hele EU, hvor kun 2 pct. af familierne har computer men ikke internetadgang. I alt har 92 pct. af alle danske familier adgang til internet i hjemmet. Nederlandene og de nordiske lande topper listen over lande med de fleste hjem med opkobling til internettet. I alt har tre ud af fire familier i EU adgang til internettet i deres hjem. Figur 2. Adgang til internet i udvalgte lande. 12 Pct. af familier Seks ud af ti europæiske familier har bredbånd Udbredelsen af bredbånd er størst i de skandinaviske lande, Storbritannien samt Nederlandene. I Danmark har 85 pct. af familierne bredbånd i deres hjem. Gennemsnittet for EU ligger på 73 pct. Udbredelsen af bredbånd er mindst i Rumænien ( pct.) og i Bulgarien (51 pct.). Der er dog sket en stor udvikling i de to lande udbredelsen af bredbånd er steget med hhv. 19 og 11 procentpoint fra 11 til 12. I Slovakiet er andelen af familier med bredbånd steget med 17 procentpoint i samme periode. Figur 3. Udbredelse af bredbånd i udvalgte lande Pct. af familier Stigningen i udbredelsen er generelt aftagende Udbredelsen af bredbånd har været stærkt stigende i alle lande i de seneste år. Stigningen har i mange lande været markant i perioden 4-7 og mere aftagende i perioden Men i lande, som Slovakiet og Rumænien ses den

10 8 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger store stigning netop nu. Antallet af husstande med en bredbåndsforbindelse til internettet er i mange lande tre- eller firedoblet siden 4. Figur 4. Adgang til bredbånd i udvalgte lande Pct. af familierne Norge Danmark EU-27 Slovakiet Rumænien Familier uden internet Intet behov er hyppigst årsag til manglende internetadgang Flest ældre fravælger internettet Figur 5. Lidt flere end én ud af tre familier i EU har ikke adgang til internettet i deres hjem. Andelen af danske familier uden internet er væsentlig mindre, nemlig 8 pct. Det svarer til 194. familier. Andelen af familier med internetadgang er lavest i Region Syddanmark og højest i Region Hovedstaden. Lidt over halvdelen af danskere uden internetadgang i hjemmet mener, at de ikke har brug for internettet. Næsten hver tredje uden internet svarer, at de ikke ved, hvordan internettet kan bruges og fravælger det på grund af manglende kompetencer. Hver tiende har adgang til internettet andre steder, fx på arbejde og har derfor ikke brug for at have det hjemme. Flere fravælger internettet, på grund af høje udgifter forbundet med anskaffelse af computer samt internetabonnement. Omkring 5 pct. af årige har ikke adgang til internettet hjemme. For de årige gælder det hver tredje. Årsag til ikke at have internetforbindelse i husstanden, Danmark. 12 Har ikke brug for internet 54 Kan ikke bruge internet 29 Computer koster for meget 11 Har adgang til internet andre steder 9 Internetforbindelse koster for meget 7 Pct. af dem, som ikke har internet i hjemmet

11 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 9 3 It-vaner i Danmark og EU 3.1 Hyppighed af computerbrug Én ud af fem bruger aldrig computer Figur 6. Andelen af EU borgere, der sidder ved tastaturet hver dag eller næsten hver dag, har været støt stigende i de seneste fem år og udgør pct. i 12. I takt med at flere og flere bruger computer, falder andelen af dem, der aldrig har brugt en pc. I 12 udgør denne andel pct. af samtlige EU borgere. Computerbrug i EU Aldrig Daglig Computerbrug hver dag eller næsten hver dag De lande, hvor flest har adgang til computer, topper også listen over lande, hvor hyppig computerbrug er mest udbredt. I Norge anvender 87 pct. af befolkningen computer hver dag eller næsten hver dag. Nederlandene og Danmark følger efter, begge med 81 pct. Figur 7. Daglig brug af computer i udvalgte lande

12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Meget få skandinaver, der aldrig bruger pc Figur 8. Andelen af danskere, som aldrig bruger pc udgør 4 pct. i 12. I Sverige og Norge er andelen endnu lavere og ligger på 3 pct. Gennemsnittet i EU ligger på pct. Andelen af befolkningen i udvalgte lande, der aldrig har brugt computer Hyppighed af internetbrug Hver femte EU borger bruger aldrig internet Figur 9. Internetbrug hænger stærkt sammen med computerbrug, hvilket afspejles i udviklingen i brugen af internettet. I lighed med computerbrug har udbredelsen af internetbrug været støt stigende i de seneste år. Andelen af dem, der aldrig bruger internet, falder fortsat og udgør 22 pct. af befolkningen i EU i 12. Internetbrug i EU Aldrig Daglig Internetbrug hver dag eller næsten hver dag Hyppigere internetbrug i Norden Nordmændene fører også listen over dagligt internetbrug. I 12 anvendte 86 pct. af den norske befolkning internet hver dag eller næsten hver dag. I Danmark er andelen 81 pct. For hele EU gælder, at 59 pct. af EU-borgerne bruger internet hver dag eller næsten hver dag. Sammenlignet med hele EU, er det en stor andel af befolkningen i Nordeuropa og i Nederlandene, som anvender internettet hver dag eller næsten hver dag.

13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 11 Figur. Daglig brug af internet i udvalgte EU-lande Internetbrug mest udbredt i Norge Figur 11. Andelen af befolkningen, der aldrig bruger internet, er under procent i Nederlandene og i de nordiske lande. I Rumænien er det næsten halvdelen af befolkningen, som aldrig har brugt internettet. Andelen af befolkningen i udvalgte lande, der aldrig har brugt internet Senest brug af internet Hyppighed af internetbrug Tabel pct. af alle EU borgere har brugt internet i de seneste tre måneder. 24 pct. har prøvet at bruge det, men for mere end et år siden, og 22 pct. har aldrig brugt det. Næsten seks ud af ti bruger internet dagligt eller næsten dagligt. 11 pct. af befolkningen i EU mellem år bruger internet mindst en gang pr. uge. Flere mænd (62 pct.) end kvinder (55 pct.) er på nettet hver dag, men generelt har køn ikke en stor betydning for hyppigheden af internetanvendelse i EU. EU borgernes internetanvendelse fordelt på køn. 12 I alt Kvinder Mænd pct. af befolkningen år Internetbrug i de sidste tre måneder uanset hvor Daglig eller næsten daglig internetbrug Internetbrug mindst en gang pr. uge Aldrig brugt internet

14 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 3.3 Kommunikation er fortsat den mest udbredte anvendelse Figur 12. Den mest populære internetanvendelse i Danmark og i EU er at sende s. 65 pct. af borgerne i EU og 86 pct. danskere har svaret, at de bruger internettet til denne kommunikationsform. I 4 lå andelene for Danmark og EU på hhv. 65 og 38 pct. s Informationsøgning Information om varer eller tjenester Online nyheder Figur 13. Informationssøgning om varer eller tjenester er et af de mest populære formål ved internetbrug. Otte ud af ti danskere og seks ud af ti EU borgere bruger internettet til at finde information om varer og tjenester eller til at sammenligne priser. Næsten tre ud af fire danskere og knap halvdelen af borgerne i EU læser nyheder på internettet. At læse nyheder online eller downloade aviser/tidsskrifter er mest populært i Norge, hvor 85 pct. af befolkningen mellem 16 og 74 år har svaret, at de læser nyhederne på nettet. Informationssøgning på internettet EU-27 Danmark Information om varer eller tjenester Nyheder

15 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Deling af selvskabt indhold Deling af musik og billeder Fire ud af ti danskere og hver fjerde EU borger har prøvet at uploade billeder, tekst, musik eller video til internetsider, hvor andre kan se dem. Andelen ligger højest for de alleryngste internetbrugere og det gælder både for Danmark og EU. Figur 14. Deling af selvskabt indhold på internettet. 12 EU-27 Danmark Oprette hjemmesider eller blogs Uploade selvskabt indhold Poste beskeder på sociale medier Mindre forskel mellem Danmark og EU men store forskelle landene imellem 48 pct. af danskerne og pct. af EU borgerne har skrevet beskeder eller status opdateringer på fx Facebook eller på en af de andre sociale netværkstjenester. Det er mest populært at skrive beskeder eller status opdateringer på sociale netværkstjenester i Nederlandene og på Island, i begge lande ligger andelen på 65 pct. af befolkningen mellem 16 og 74 år. I den anden ende ligger Rumænien og Tjekkiet, hvor hhv. hver femte og hver fjerde borger skriver beskeder på fx Facebook. 3.6 Internetbank Fortsat vækst Figur 15. Andelen af borgere i EU, der anvender netbank er mere end fordoblet i de seneste otte år. Fire ud af ti borgere i EU bruger internetbank i 12. Udviklingen i brug af internetbank i udvalgte lande Norge Nederlandene Danmark EU-27 Slovakiet Rumænien

16 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Flest netbankkunder i Norge Figur 16. Norge fører listen over andelen af netbank-brugere. Her er det 86 pct. af befolkningen, som går i banken via internettet. Udbredelsen af internetbank er lige over 8 pct. i Nederlandene og Finland og lige under 8 pct. i Sverige og Danmark. I Rumænien og Bulgarien er det hhv. 3 og 4 pct. af befolkningen, som bruger netbank. Brug af netbank i udvalgte lande Køn gør ikke forskel, men det gør alder Figur 17. De europæiske internetbank kunder er stort set lige fordelt mellem mænd og kvinder. Til gengæld er der en forskel i udbredelsen af netbank, når man ser på aldersfordelingen. Brug af internetbank er mest populær i aldersgruppen (57 pct.) og år (51 pct.). Anvendelse af internetbank i EU Alle år år år år år år Kvinder Mænd

17 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Kontakt til offentlige myndigheder Mange vælger at kontakte det offentlige via nettet Otte ud af ti danskere besøger offentlige myndigheders hjemmesider. 53 pct. henter skemaer eller blanketter fra fx kommunens hjemmeside og 69 pct. sender oplysninger fx i form af udfyldte blanketter til statslige eller kommunale myndigheder via internetsider. De danske resultater ligger et godt stykke over EU-gennemsnittet på alle tre områder. Figur 18. Anvendelse af offentlige myndigheders hjemmesider i det seneste 12 måneder. 12 EU-27 9 Danmark Download af blanketter eller skemaer Indsendelse af udfyldte blanketter Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider Stor forskel på Danmark og EU men samme mønster Figur 19. Både i Danmark og i EU er det de årige samt årige, som er mest flittige til at indsende udfyldte blanketter til det offentlige. Men der er stor forskel på hvor stor en andel, der gør det. I Danmark er det mere end otte ud af ti i borgere i begge aldersgrupper, som benytter sig af online løsninger, når de skal indsende blanketter til offentlige myndigheder. I EU gælder det pct. af de årige og 28 pct. af de årige. Selv om forskellen mellem Danmark og EU er stor, tegner der sig samme mønster mellem aldersgrupperne. De unge mellem 16 og 24 år ligger lavere end næsten alle de andre aldersgrupper dog med undtagelse af de ældste adspurgte. Indsendelse af udfyldte blanketter mv. til offentlige myndigheder EU-27 Danmark år år år år år år

18 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Danmark er topscorer i brug af offentlige hjemmesider Tabel 2. Målt som pct. af internetbrugere er andelen af dem, som finder informationer på offentlige myndigheders hjemmesider, 86 pct. i Danmark. I Sverige og Norge ligger andelen på hhv. 79 og 76 pct. af internetbrugerne. I Rumænien er det lidt over halvdelen af internetbrugerne, som søger informationer på offentlige myndigheders hjemmesider, men andelen af de internetbrugere, som indsender udfyldte blanketter ligger kun på 8 pct. Kontakt til offentlige myndigheder i udvalgte lande. 12 Download af skemaer mv. Indsendelse af oplysninger Informationssøgning Informationssøgning Download af skemaer mv. Indsendelse af udfyldte blanketter pct. af befolkningen (16-74 år) pct. af internetbrugere (16-74 år) Belgien Bulgarien Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Nederlandene Irland Italien Norge Polen Portugal Rumænien Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig

19 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Internetkøb Mere end dobbelt så mange nethandlende på otte år Danmark er et af de lande, hvor flest handler på nettet Figur. Internetkøb bliver stadig mere udbredt i EU. I 4 handlede kun pct. på nettet mod 45 pct. i 12. I nogle lande er antallet af net-shoppere mere end fordoblet i perioden Andelen af befolkningen, som handler på nettet, er højest i Norge (76 pct.) efterfulgt af Danmark (73 pct.) og Nederlandene (7 pct.). I Rumænien er det kun hver tyvende borger, som køber varer online. Udvikling i internetkøb i udvalgte lande Norge Danmark Nederlandene EU-27 Slovakiet Rumænien Antallet af danske e-handlende er også i vækst Figur 21. Andelen af danskere, der har handlet på nettet i de seneste 12 måneder, er steget fra 55 pct. i 6 til 73 pct. i 12. Det svarer til ca. 3, mio. personer i 12. Populariteten af internetkøb har oplevet den største relative stigning i Frankrig, Slovakiet og Belgien. Køb af varer via internettet for udvalgte lande Fire ud af ti danske e-handlende køber i andre EU-lande Når danske forbrugere køber ind på nettet, finder 39 pct. af de e-handlende varer i netbutikker i andre europæiske lande. I EU køber hver fjerde varer i internetbutikker i andre EU-lande. 84 pct. af de danske e-handlende køber varer i danske netbutikker, mens 91 pct. af borgerne i EU køber varer i nationale internetbutikker.

20 18 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Hver syvende shopper i netbutikker uden for EU Figur pct. af de danske e-handlende køber varer, der forhandles af netbutikker uden for EU. Den tilsvarende andel er 13 pct. hos internetkøbere i de 27 EU-lande. Grænseoverskridende internethandel Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Danmark EU Nationale forhandlere Forhandlere i andre EU lande Forhandlere uden for EU Rejseprodukter og biografbilletter købes i stor stil Rejseprodukter og tøj købes af lige mange i EU og i Danmark Figur 23. Kulturelle oplevelser, fx billetter til teater, koncerter og biograf samt rejserelaterede produkter, som hotelophold samt billetter til fly, tog og færge, er de varer, som de fleste EU borgere har købt, når de handler på nettet. De rejserelaterede produkter er også danskernes favoritter, når de handler online. Tøj, sports- og fritidsudstyr købes af lidt over halvdelen af de e-handlende i Danmark og i EU. Bøger samt tidsskrifter købes af pct. danskere, som har handlet online i det seneste år, samt af 35 pct. EU borgere. Varer eller tjenester købt via internettet i Danmark og i EU. 12 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Danmark EU-27 Rejserelaterede artikler Billetter til biograf, teater mv. Tøj, sports- og fritidsudstyr Computersoftware Bøger, tidsskrifter, aviser Elektronik Computerhardware Finansielle ydelser Dagligvarer Kvinder og mænd e-handler forskelligt En nærmere undersøgelse af resultaterne fra undersøgelsen afslører, at der er forskel på, hvad mænd og kvinder køber på nettet. Mandlige e-handlende fylder deres indkøbskurve med tekniske varer, som fx computersoftware og elektronik, mens flere kvinder end mænd klikker sig til køb af tøj, bøger og dagligvarer.

21 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 19 Figur 24. Varer eller tjenester købt via internettet i EU fordelt på køn. 12 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år Kvinder Mænd Tøj, sports- og fritidsudstyr 48 Rejserelaterede artikler Bøger, tidsskrifter, aviser Billetter til biograf, teater mv Dagligvarer Elektronik Computersoftware Computerhardware 25 7 Kulturelle oplevelser og rejser i den elektroniske indkøbskurv Internetkøb er udbredt i alle aldersgrupper Figur 25. Kulturelle oplevelser og rejser er lige populære for både mænd og kvinder i EU, når de handler på nettet. Knap fire ud af ti, der har e-handlet det seneste år, købte billetter til teater, koncert mv. Rejserelaterede produkter købes af lidt over halvdelen af både mænd og kvinder i EU. Køb af varer eller tjenester over internettet er særdeles populært blandt de årige internetbrugere. 66 pct. i denne aldersgruppe har handlet på nettet i det seneste år. Internetbrugere over 65 år er dog også godt med. Næsten halvdelen af de årige internetbrugere handler på nettet. Køb af varer via internettet i EU fordelt på alder Pct. af internetbrugere år år år år år år Stor forskel på unge og ældres indkøbsvaner Det er meget forskelligt, hvad de yngste og ældste e-handlende vælger at fylde deres digitale indkøbskurve med. Mens de årige køber tøj og sportsudstyr, går de ældre mest efter rejser. Således har 61 pct. af de unge e-handlende købt tøj og fritidsudstyr, mens det kun er 36 pct. af de ældre. Billedet ser anderledes ud for køb af rejser og hotelophold. Her er det 62 af de ældre, som har shoppet det, mens andelen ligger på 37 pct. for de unge.

22 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Figur 26. Varer eller tjenester købt på nettet i EU. 12 Pct. af dem, som har e-handlet i det seneste år år år Tøj, sports- og fritidsudstyr Rejserelaterede artikler Billetter til biograf, teater mv. Bøger, tidsskrifter, aviser Computersoftware Elektronik Computerhardware Dagligvarer Flest mænd handler online Figur 27. Flere mænd end kvinder handler på nettet i EU. Forskellen har ligget konstant over hele perioden. I 12 var det 47 pct. mænd og 43 pct. kvinder, som har e-handlet. Dermed er forskellen således kun fire procentpoint. Internetkøb i EU inden for det seneste år fordelt på køn. 12 Mænd Kvinder

23 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Brug af internet på mobiltelefon Flere familier med smartphones Hver fjerde EU borger går på nettet via mobilen Figur 28. Mobiltelefonen bruges traditionelt til taletrafik og sms, men med indførelsen af smartphones i de seneste år, bliver mobilen i stigende grad brugt til andet end det. Samtidig bliver smartphones stadig mere udbredte i befolkningen. I 13 var der en smartphone i 63 pct. af de danske hjem, i 11 lå andelen på 33 pct. Lidt mere end hver fjerde borger i EU bruger mobiltelefonen til internetadgang. I Danmark gælder det hver anden mellem 16 og 74 år. De lande, hvor flest anvender deres mobiltelefoner til internetadgang, er Sverige (59 pct.) samt Norge og Storbritannien, begge med 56 pct. I bunden ligger Rumænien (5 pct.), Bulgarien (7 pct.) og Italien (11 pct.). Brug af mobiltelefon eller smartphone til internetadgang Flere mænd end kvinder bruger mobilen til adgang til internettet Både i EU generelt samt i Danmark er det hovedsageligt mænd, som bruger mobilen til internetadgang. Således er gennemsnittet for EU 31 pct. af mændene og 23 pct. af kvinderne. I Danmark ligger andelene på hhv. 54 og 47 pct. Figur 29. Brug af mobiltelefon til internetadgang fordelt på køn. 12 Mænd Kvinder EU-27 Danmark Aldersforskelle blandt mobilbrugerne De danske mobilbrugere er generelt mere flittige til at gå online med mobilen end mobilbrugerne i EU. Ligesom der var en forskel mellem mænd og kvinder, er der også en betydelig forskel imellem aldersgrupperne. De unge mobilbrugere er dem, som hyppigst anvender mobiltelefonen til internetadgang. Andelen er faldende

24 22 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger med alderen i EU og i Danmark. Dog er niveauet i Danmark højere for alle aldersgrupperne, især for aldersgruppen over 45 år. Figur. Brug af mobiltelefon til internetadgang fordelt på alder EU-27 Danmark år år år år år år Daglig brug af internet på mobiltelefonen Næsten hver tredje dansker anvender internet på mobilen dagligt eller næsten dagligt. Gennemsnittet for EU ligger på 16 pct. De lande, hvor mobilbrugerne anvender internet på mobiltelefonen mest hyppigt, er Sverige (41 pct.) og Storbritannien (35 pct.). Figur 31. Daglig brug af internet på mobilen Tre ud af fire mobilbrugere tjekker mails på mobilen 75 pct. af mobilbrugerne i EU sender eller læser mails på mobiltelefonen. At være på mailen via mobilen er også meget populært i Danmark, hvor andelen ligger på 72 pct.

25 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 23 Figur 32. Formål med internetbrug på mobilen. 12 Pct. af mobilbrugere år 8 EU-27 Danmark Bruge podcast Læse eller downloade online bøger Downloade spil, billeder, musik Læse eller downloade online nyheder Bruge GPS Bruge sociale medier Sende eller modtage Bøger på mobilen Nyheder og Facebook på mobiltelefonen Tabel 3 Hver tiende danske mobilbruger læser bøger på mobilen. Gennemsnittet for EU ligger en anelse højere (13 pct.), men denne aktivitet ligger blandt de mindst populære. Seks ud af ti af de danske mobilbrugere læser nyheder og samme andel går på fx Facebook via mobilen. Andelen i EU er lidt lavere. Her er det 58 pct. af mobilbrugerne, som bruger sociale medier på mobilen og pct., som læser nyheder. Andelen af mobilbrugere, som downloader spil, billeder, film eller musik, er lige stor i EU og i Danmark og udgør således 44 pct. Formål med internetbrug på mobilen. 12 Sende eller modtage Læse eller downloade online nyheder Læse eller downloade online bøger Downloade spil, billeder, musik Bruge podcast Bruge sociale medier Bruge GPS pct. af dem, som har brugt en mobil til internetadgang EU Belgien Bulgarien Danmark Tyskland Estland Frankrig Italien Nederlandene Rumænien Slovakiet Finland Sverige Storbritannien Norge Dårlig mobildækning Det problem, som mobilbrugerne typisk kommer ud for, når de anvender internet på mobiltelefonen, er dårlig mobildækning. Lidt flere end hver tredje mobilbruger i EU har problemer med at komme på nettet pga. dårlig dækning. I Danmark ligger andelen på pct.

26 24 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger Figur 33. Problemer med brug af internet på mobilen. 12 Problemer med mobildækning Danmark 37 EU-27 Ubekvemt at bruge lille skærm Svært at indstille internetadgang 12 Uforventet høje regninger 6 8 Vanskeligt at få informationer om hvad internetadgang koster Pct. af mobilbrugere år Manglende brug af internet på mobiltelefonen Figur 34. Respondenter angiver intet behov, som den hyppigste grund til ikke at bruge internet på mobilen. Næsthyppigste begrundelse er, at det er for dyrt efterfulgt af manglende kompetencer. Årsag til manglende brug af internet på mobilen. 12 Intet behov Danmark 71 EU For dyrt Ved ikke hvordan man bruger det 9 19 Bekymringer for sikkerhed Ubekvemt at bruge en lille skærm/tastatur Langsom forbindelse Pct. af dem, som ikke bruger internet på mobilen

27 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 25 4 Fakta om undersøgelsen 4.1 Kilder og metode Læs mere i varedeklarationen Datagrundlag Populationen Sammenlignelighed over tid Opregning På er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Resultaterne er baseret på besvarelser fra telefoninterviews eller webskemaer i april og maj 12, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning fra år. Antallet af gennemførte interviews blandt de årige respondenter er Undersøgelsens population er befolkningen i alderen år i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), som den er opgjort i CPR. Personer uden registreret bopæl i CPR indgår ikke i undersøgelsen. Tallene i publikationen, der omfatter internationale sammenligninger, belyser den delmængde af populationen, som er mellem år. Resultater for andre EU-lande er alene tilgængelige for personer med alders afgrænsning år. For at kunne afspejle internettets og it-anvendelsens hastige udvikling, indeholder spørgeskemaet hvert år en række nye spørgsmål, som ikke findes i tidligere udgaver af statistikken. Ved sammenligning med tidligere udgaver skal der herudover bl.a. tages højde for forskelle i opregningsmetoden og i referenceperioden. Undersøgelsens resultater er opregnede for at sikre repræsentativitet i tallene. Efter indsamling af data grupperes stikprøven efter en række variable, herunder køn og alder. Hver besvarelse påføres en personvægt som korrigerer for et evt. skævt bortfald i forhold til stikprøven. Beregningen sker ved et regressionsestimat. 4.2 Mere information Mulighed for særkørsler Mere information Der er mulighed for at købe mere detaljerede oplysninger fra undersøgelsen Itanvendelse i befolkningen. Tidligere publikationer om it-anvendelsen i befolkningen kan findes på Udvalgte tabeller findes desuden i Statistikbanken. Internationale resultater kan downloades fra Eurostats tema-hjemmeside Information Society : Vejledning til Eurostats databank samt brug af Eurostats hjemmeside findes her Seneste offentliggørelse It-anvendelse i befolkningen 12 udkom i november 12. Den findes på Danmarks Statistiks hjemmeside på adressen De første resultater i 12 undersøgelsen udkom i juli 12 i Nyt fra Danmarks Statistik: Hver anden dansker går på nettet med mobilen (Nyt nr. 376,. juli 12) Henvendelse Justyna Wijas-Jensen (metode, tal), tlf ,

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 16 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 17 Foto omslag:

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:23 30. september 2008. Befolkningens brug af internet 2008. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:23 30. september 2008 Befolkningens brug af internet 2008 Resumé: 43 pct. af internetbrugerne benytter mobilt internet fx på en café eller i toget. Næsten

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen

STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistisk Tiårsoversigt 2012 Tema: Digitalisering af hverdagen Statistical ten-year review 2012 Statistisk Tiårsoversigt 2012 Udgivet af

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen 15 It-anvendelse i befolkningen - 15 Udgivet af Danmarks Statistik December 15 Foto omslag: Imageselect Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Er den danske arbejdstid lav?

Er den danske arbejdstid lav? 29. november 2017 2017:17 Er den danske arbejdstid lav? Af Sofie Valentin Weiskopf, Michèle Naur, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Den danske arbejdstid fremstilles ofte som lav i et europæisk perspektiv,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere