Ballerup Kommune Analyse af håndværkerydelser 21. januar styregruppemøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Kommune Analyse af håndværkerydelser 21. januar 2014 3. styregruppemøde"

Transkript

1 Ballerup Kommune Analyse af håndværkerydelser 21. januar styregruppemøde

2 Agenda Primære findings fra analysen af håndværkerområdet i Ballerup Kommune Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker Mulige scenarier

3 Agenda Primære findings fra analysen af håndværkerområdet i Ballerup Kommune Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker Mulige scenarier

4 Interviews: Opsummering Gennem afholdelse af interviews er følgende positive kendtegn blevet identificeret Stor grad af ansvarsfølelse Godt købmandskab Få-det-nu-klaret -holdning Høj grad af langsigtet planlægning og opfølgning Godt data- og systemgrundlag

5 Interviews: Opsummering Gennem afholdelse af interviews er følgende indsatsområder blevet identificeret Valg af håndværkere til mindre opgaver er primært styret af rekvirentens subjektive erfaring med håndværkerne Der er mange mulige rekvirenter af håndværkerydelser Der er mulighed for at indføre flere rammeaftaler Planlægning af bygningsvedligeholdelse har primært et internt fokus Retningslinierne for indkøbsprocesserne er ikke 100 % klare for alle

6 Indkøbsprocesser for håndværkerydelser Model A: Ad hoc indkøb Behov Kontakt til én leverandører. Fast pris/medgået tid aftales Model B: Tildbusindhentning Behov Kontakt til flere leverandører. Fast pris/medgået tid aftales Model C: Budrunde Behov Budrunde Valg af foretrukken leverandør Valg af foretrukken leverandør Opgave udføres Opgave udføres Opgave udføres Out of scope: større licitationer

7 Indkøbsprocesser for håndværkerydelser Anvendte indkøbsmetoder, illustration Andel af køb, % Ad-hoc Budrunder Tilbudsindhentning Købets størrelse, DKK

8 Proces: fra behov til leverandør Service ledere Indkøbsprocesser for mindre håndværkerydelser Servicemedarbejdere Bygnings-konduktører Indkøbsafdelingen Leverandører Andre medarbejdere Intern VVS/Elafdeling Servicedesken

9 EL-installation leverandørliste Årets placering På rangslisten over mest benyttede elektrikere i BK AAQUIST ELECTRIC ApS CLAUS DALSGAARD A/S CR EL & TEKNIK A/S ENCO A/S - EL K & M Total v/john Berg Andersen 2 13 AUTORISERET EL-INSTALLATØRANDERS KLAVSEN ApS SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGSDENMARK A/S JUST JENSEN A/S BRAVIDA DANMARK A/S EL-SERVICEV/OLE WEYWADT HEDEGÅRDENS BUTIKSCENTER OSTERKRÜGER ELECTRIC A/S KAJ RASMUSSEN & SØN, BALLERUP, ApS OMEGA ELEVATOR A/S 10 9 HAHN & DAMGAARD ApS LELECTRIC A/S EL-INSTALLATØR KARSTEN MORTENSENA/S 21 6 SIF GRUPPEN A/S LINDPRO A/S JAMO SIKRING ApS LARS EKBERG ApS ECA ELEKTRIC ApS KEMP & LAURITZEN A/S CAVERION DANMARK A/S 15 BALLERUP INSTALLATION A/S ELKO III ApS 7 33 BEYER & JENSEN A/S 12 J & E ELECTRIC A/S KONTAKT ApS 9 3 EL-TEKNIK ApS J. H. ELEKTRIC A/S 15 H. HELBO HANSEN A/S K. THOMSEN EL-INSTALLATION A/S KAELS EL & DATA P/S WEGGES DØRAUTOMATIK V/S WEGGE METNIK EL ApS EL-TEKNIK A/S 20 HARESKOV ELEKTRIC A/S MICALI EL A/S 12 HH INSTALLATION ApS 23 JVC LUFTTEKNIK A/S Spot-P v/ Paw Bendorff Petersen 14

10 Ballerup Kommune har nogle af landets laveste timepriser på håndværkerydelser 500 Kr per time for løse timer Ballerup Lav Ballerup Høj Benchmarks Lav Benchmarks Høj El-installation VVS Maler Tømrer Murere 311 Kilde: buboindex tal for en række danske kommuner 2013

11 Tilfældigt udvalgt vare, Priser hos El-installatører EL-installation Linjer Varenr. beskr. Antal Min pris Max pris Linje total DKK Gns. pris Pris forskel 0 - Kabel 3g1,5 noiklx 100rg 760,50 13,88 23, ,73 21,72 n/ a - Kabel 3g1,5 noiklx 100rg 95,0 21,87 21, ,87 -, Kabel 3g1,5 noiklx 100rg 64,0 22,20 23, ,34 4, Kabel 3g1,5 noiklx 100rg 16,0 12,15 12, ,15,0 1 - Kabel 3G1,5 NOIKLX 100RG 12,0 12,15 12, ,15,0 Materialepriser

12 Primære findings fra analyse af nuværende proces for anskaffelse af håndværkerydelser i Ballerup Kommune Valg af håndværkere til mindre opgaver er primært styret af rekvirentens subjektive erfaring med håndværkerne Der er leverandører som får mange opgaver hvert år, og andre leverandører hvor anvendelsen skifter fra år til år. Der er mange forskellige rekvirenter af håndværkerydelser Planlægning af bygningsvedligeholdelse har primært et internt fokus Ballerup Kommunes nuværende timepriser er benchmarket til at være konkurrencedygtige Antallet af timer bliver sjældent konkurrenceudsat på mindre opgaver Materialepriserne kan være genstand for en stor del af leverandørernes indtjening Kilde: Interviews og dataindsamling 2013

13 Agenda Primære findings fra analysen af håndværkerområdet i Ballerup Kommune Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker Mulige scenarier

14 Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker Metode: Kobling af tal fra hhv fakturadata og oplysninger fra CareTaker om rekvisitioner og konkurrenceudsættelse Resultat: omkring 50 % af de driftsudgifter der køres på anlægsbudgettet har ikke været konkurrenceudsat før (se næste side) Summen af ovenstående samt de udgifter, der er bogført på driftskonti er omkring 42 mio DKK/årligt. Udgifter går primært til tømrere (34%), el-installatører (18%), VVS (10 %), Leje af materiale (8%), Malere (6%), Murere (4 %) Kilde: buboinvoice 2012-data og information fra CareTaker

15 Ballerup Kommune bruger ca 42 mio kr. årligt på drift/vedligeholdelse mdkk for 2012 (regnskab) mdkk for 2012 (CareTaker, antagelser**) DRANST: Drift Drift=vedligeholdelse Anlæg=vedligeholdelse Anlæg=budrunder DRANST: Anlæg * Miljø og Teknik er ikke inklusiv i ovenstående tal ** Antagelser: fordeling lavet pba. 50% af 2013 data

16 Ballerup Kommune bruger ca 42 mio kr. årligt på drift/vedligeholdelse fordelt på fag: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed El-installation VVS- og blikkenslagerforretninger Udlejning og leasing af entreprenørmateriel Malerforretninger Murere Udførelse af gulvbelægninger og Glarmestervirksomhed Special, skimmel, m.m. Landskabspleje Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som Anden bygningsinstallationsvirksomhed Kloak Opførelse af bygninger Engroshandel med elektronisk udstyr Anden anlægsvirksomhed Graffiti Engroshandel med andre maskiner og andet Smed Anlæg af ledningsnet Nedrivning Skorstensfejning Gennemførelse af byggeprojekter Anden bygningsfærdiggørelse * Miljø og Teknik er ikke inklusiv i ovenstående tal ** Antagelser: fordeling lavet pba. 50% af 2013 data mdkk Anlægsudgifter= vedligeholdelse Driftsudgifter

17 Ballerup Kommune bruger ca 42 mio kr. årligt på drift/vedligeholdelse fordelt på str af faktura/opgave: A. Faktura 500k-3m B. Faktura k C. Faktura 50-99k Anlægsudgift er=vedligehol delse D. Faktura 25-49k E. Faktura 10-24k F. Faktura under 10k Miljø og Teknik er ikke inklusiv i ovenstående tal Antagelser: fordeling lavet pba. 50% af 2013 data, Total kan ikke sammenlignes med forrige slide

18 Agenda Primære findings fra analysen af håndværkerområdet i Ballerup Kommune Opdatering af forbrugstal på baggrund af tal fra CareTaker Mulige scenarier

19 Mulige scenarier for håndværkerydelser i Ballerup Kommune Krav der SKAL opfyldes af evt. kommende udbud Uangribeligt leverandørvalg i udbudsprocessen Uangribeligt leverandørvalg ved tildeling af konkrete opgaver Økonomisk fordelagtigt for Ballerup Kommune Anvendelse af Ballerup Kommunes juridiske standardparadigme Krav der gerne MÅ opfyldes af evt. kommende udbud Lave transaktionsomkostninger for leverandører Lave transaktionsomkostninger for Ballerup Kommune Gode muligheder for lokale leverandører Mulighed for at tilgodese anvendelse af lærlinge og evt. andre sociale tiltag

20 Mulige scenarier for håndværkerydelser i Ballerup Kommune Generelle anbefalinger Lav en procesbeskrivelse der håndterer alle mulige scenarier så leverandørvalg altid er objektivt begrundet Udnyt den årlige budgettering af kommende aktiviteter aktivt i markedet både i udbudsproces og i aftalens løbetid

21 Mulige scenarier for håndværkerydelser i Ballerup Kommune På næste side listes de parametre, der skal tages stilling til Alt efter hvad der vælges på de forskellige parametre, vil de(t) fremtidige udbud og rekvisitionsprincipper variere.

22 Udbudsprocessen: Disse parametre skal der tages stilling til Hvilke opgavetyper skal inkluderes i udbuddet? Skal Ballerup Kommune deles op i flere delaftaler per fag? Hvordan spørges til priser i udbuddet? Hvordan spørges til priser i udbuddet? Akut vedligehold? Planlagte vedligehold? mindre nybygninger? Alle fag? Kun fag med stor omsætning Nej: én delaftale for elektrikere, én for VVS osv. Ja: opdelt for hvert fag på geografiske områder, fx 4 Ja: opdelt for hvert fag på bygningstyper, fx skoler hhv børneinstitutioner osv. Pris per time + fri prissætning på materialer Pris per time + fast mark up på materialer (uden mulighed for kontrol fra BK s side) Pris per time + fast mark up på materialer (med stikprøver mod fx lavprisvvs.dk) Pris per opgavetype, fx pris for maling af 1 m 2 væg Hvad med kørsel? Inklusiv i priser? Ikke inklusiv i priser? Pris per time + fri prissætning på materialer Pris per time + fast mark up på materialer (uden mulighed for kontrol fra BK s side) Pris per time + fast mark up på materialer (med stikprøver mod fx lavprisvvs.dk) Pris per opgavetype, fx pris for maling af 1 m 2 væg Hvad med kørsel? Inklusiv i priser? Ikke inklusiv i priser? Ikke 100 % klar opdeling i dag Ikke opdelt i dag I dag: Pris per time (inkl kørsel) + fri prissætning på materialer Primært mængden i dag

23 Rekvisitionsprincipper: Disse parametre skal der tages stilling til Hvor går grænsen for hvornår >1 leverandør spørges? Hvis >1 leverandør skal spørges.. Hvilket leverandørfelt anvendes så? Hvis >1 leverandør spørges: Hvad og hvordan konkurrenceudsættes i givet fald? Stilles krav om anvendelse af lærlinge? Opgaver vurderet over en vis økonomisk grænse: 0 DKK DKK DKK DKK 0,5m DKK 3mio DKK Opgaver vurderet over en vis arbejdsmængde: Over 1 dags arbejde Over 1 uges arbejde Leverandørfelt fastlagt for hele udbudsperioden Leverandørfelt ikke fastlagt i udbudsproces (helt frit) Leverandørfelt styres af frivillig tilmeldingsliste hvor Ballerup Kommune kan vælge frit blandt de leverandører der har vist interesse for fremtidige opgaver Leverandørfelt styres af frivillig tilmeldingsliste hvor BK skal spørge alle leverandører der har vist interesse for fremtidige opgaver inden for opgavens specifikke fag Pris og mængde? Kun mængde (antal timer) Benyttes overslagspriser med mulighed for udsving +/- x pct.? Ja - for alle leverandører der bliver valgt på aftalen Ja - men kun for konkrete opgaver over en vis størrelse Nej Ikke 100 % klar opdeling i dag Ikke 100 % klar opdeling i dag I dag: Overslagspriser benyttes ikke/i begrænset omfang I dag: ingen krav

24 Eksempler på mulige scenarier for håndværkerydelser i Ballerup Kommune (ikke nødvendigvis i overensstemmelse med krav der SKAL opfyldes) Case 1: Ny håndværkerliste uden garanti for at den enkelte håndværker får opgaver Case 2: Ballerup Kommune opdelt i 4 geografiske områder & x fag (flere leverandører per delaftale) Case 3: Ballerup Kommune opdelt i x bygningsgrupper & x fag (flere leverandører per delaftale) Case 4: Ballerup Kommune opdelt i 4 geografiske områder & x fag (én leverandør per delaftale) Case 5: Ballerup Kommune opdelt i x bygningsgrupper & x fag (én leverandør per delaftale) Case 6: Rammeaftaler hvor leverandøren overtager vedligeholdelsesopgaven og har til opgave at sørge for at fx tekniske installationer altid er funktionsdygtige Case 7: Lav en -service hvor nye opgaver over x DKK udbydes. Her kan leverandører tilkendegive interesse for opgaven, og kommunen kan så vælge at indbyde 3-5 leverandører til at byde på opgaven.

25 Næste skridt Rapport skrives færdig, herunder implementeringsplan Business case præciseres for udvalgte cases

Oversigt over høringssvar

Oversigt over høringssvar 23. oktober 2014 Oversigt over høringssvar Emne Fagområder Frederikhavn Kommunes præsenterede forslag EL-arbejder, herunder svagstrøm og IT-kabling Glarmesterarbejder Guldbelægning, herunder linoleumog

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden

Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold. Region Hovedstaden Kortlægning af bygningsdrift og -vedligehold Region Hovedstaden Deloitte Consulting Afrapportering 11. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering 5 3. Inspiration til ændring

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet

Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet Skitse til handlingsplan version 1.0 - Juni 2013 Ordliste AD BC BG CSR CNG CSC Db DKK ENS Energispareforpligtelsen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Skylletoiletsæder Brusere og lufttørrere til toiletter 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010

Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne. Maj 2010 Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekterne Maj 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere