Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler

2 1. INDLEDNING PERSONLIG PLEJE ISO KØREPOSE OG REGNSLAG RYGEFORKLÆDE STRØMPEPÅTAGER KNAPPEKROGE FLYTBARE TOILETSTOLE TOILETSÆDE TOILETFORHØJER TOILETLØFTER TOILETARMSTØTTER MED SÆDE BÆKKEN OG URINKOLBE BADETABURET, BADEBRÆT OG BADESÆDE TIL KAR BRUSELEJER BADEKAR NEGLEBØRSTE, NEGLESAKS, NEGLEFIL HÅRVASKEBAKKE BESKYTTELSESHJELME MOBILITET ISO ALBUESTOKKE GANGBUK ROLLATOR GANGSTOLE GANGBORDE TREHJULEDE CYKLER SPECIALKLAPVOGN MANUEL KØRESTOL MANUEL AKTIV KØRESTOL MANUEL KOMFORTKØRESTOL EL-KØRESTOL EL-SCOOTER GLIDEBRÆT DREJESKIVER REBSTIGER, SENGEBÅND OG FRITSTÅENDE GALGE LØFTESTROPPER VENDELAGEN OG LØFTE- OG VENDEPUDER VENDELAGEN MED EL-MOTOR MOBIL PERSONLØFTER MED LØFTESEJL STATIONÆR PERSONLØFTER LØFTESEJL, SÆDE OG BÅRE HUSHOLDNING ISO HJÆLPEMIDLER TIL AT SKÆRE, HAKKE OG DELE MED HJÆLPEMIDLER TIL AT RENSE OG SKRÆLLE MED HJÆLPEMIDLER TIL AT KOGE OG STEGE MED OPVASKEHJÆLPEMIDLER SPISE- OG DRIKKEHJÆLPEMIDLER INDRETNING OG TILPASNING AF BOLIGEN ISO SKAMLER SENGE/-LÆSEBORD TERAPI- OG REHABSTOLE TIL BØRN ARBEJDSSTOL KATAPULTSÆDE SIDDEPUDE Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 2

3 5.7 FORHØJERKLODSER OG FORHØJERBEN RYGLÆN SENGELØFTER BARNESENGE PLEJESENG MED EL-FUNKTION LEJRINGSPUDE MADRAS VINDUESÅBNER/-LUKKER DØRÅBNER/-LUKKER DØRTRIN TRANSPORTABLE RAMPER FASTE RAMPER TRAPPETJENER LØFTEPLATFORME ARMSTØTTER GELÆNDERGREB SKYDEDØR ARMATURER KOMMUNIKATION, INFORMATION OG VARSLING ISO BLADVENDER BOGSTØTTER OG BOGHOLDERE NØDKALD HJÆLPEMIDLER/SOFTWARE TIL KOMMUNIKATION HÅNDTERING OG TRANSPORT AF PRODUKTER OG VARER ISO LETVÆGTSGRIBETANG MED KROG, AKTIV RULLEBORDE PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING ISO KUGLEDYNE STÅSTØTTESTATIVER RELEVANTE PARAGRAFFER I LOVGIVNINGEN HJÆLPEMIDLER FORBRUGSGODER HJÆLPEMIDLER SOM ARBEJDSREDSKABER VEJLEDNING OM GENBRUGSHJÆLPEMIDLER Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 3

4 Indledning 1. Indledning Kvalitetsstandardernes formål Dette hæfte indeholder generel serviceinformation til kommunens borgere om hvilke genbrugshjælpemidler, de kan forvente at blive tildelt af Randers Kommune. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens serviceniveau. At synliggøre borgernes rettigheder og pligter. At skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau. Kvalitetsstandarderne giver borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere mulighed for at tilegne sig viden om de genbrugshjælpemidler, som Randers Kommune tilbyder, på en nem og overskuelig måde. Kvalitetsstandarderne er samtidig et visitationsredskab for de faggrupper, der bevilger hjælpemidler i Sundhed og Ældre. Kvalitetsstandarderne medvirker til, at sagsbehandlingens kvalitet og serviceniveauet i bevillingen af hjælpemidler ensartes i hele Randers Kommune. Genbrugshjælpemidlernes formål Randers Kommune yder støtte til hjælpemidler til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når et hjælpemiddel: I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse Er nødvendigt for at udøve et erhverv Fysisk funktionsevne kendetegnes ved f.eks. muskelstyrke, udholdenhed, bevægelighed, balance, kondition, syn, hørelse og koordination. Psykisk funktionsevne kendetegnes ved f.eks. orienteringsevne, hukommelse og hvordan indtryk bearbejdes og omsættes til handling. Hjælpemidler medvirker til, at borgeren kan føre en normal og selvstændig tilværelse på trods af en nedsat funktionsevne. Borgerens muligheder for at klare sig selv forbedres, så borgeren i størst mulig omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen. Samtidig kan et hjælpemiddel forbedre borgerens mulighed for at få job eller forblive på arbejdsmarkedet. Bevilling af hjælpemidler Et hjælpemiddel bevilges på baggrund af en helhedsvurdering af borgerens behov. Helhedsvurderingen omfatter bl.a. borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau set som helhed og ud fra borgerens aktuelle situation. Sagsbehandleren afdækker, om og i hvilket omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen. Beskrivelsen af borgerens funktionsevne tjener som Sundhed og Ældres dokumentation for, at der kan tildeles et hjælpemiddel til borgerne. I arbejdet med at foretage en ensartet og systematisk vurdering af borgernes behov, bruger sagsbehandlerne i Sundhed og Ældre principperne i God Sagsbehandling. En række hjælpemidler kræver, at særlige bevillingskriterier er opfyldt for at hjælpemidlet som udgangspunkt bevilges. Disse beskrives så vidt muligt i den enkelte kvalitetsstandard. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 4

5 Indledning Hvis hjælpemidlet bliver bevilget, bestilles det til levering. Leveringstiden er angivet i den enkelte kvalitetsstandard. Overordnede retningslinjer for bevilling af hjælpemidler Der bevilges bedst og billigst egnede hjælpemiddel på baggrund af en samlet vurdering af behovet. Hjælpemidlet kan have været brugt før og er derfor ikke nødvendigvis det nyeste på markedet, men det opfylder borgerens behov. Hvis borgeren har købt et hjælpemiddel, før der foreligger en bevilling, refunderes udgifterne som udgangspunkt ikke. Alt, hvad der kan købes i almindelig handel af små-hjælpemidler, skal borgeren selv købe. Hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo Ved behandling af ansøgninger om hjælpemidler skelnes der mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo. Sædvanligt indbo er produkter, der normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det, f.eks. borde, stole, fjernsyn og stationære computere. Borgerne skal selv betale for sædvanligt indbo, da dette ikke kan bevilges efter Serviceloven. Forbrugsgoder er produkter, der fremstilles til og bruges af befolkningen som helhed, f.eks. husholdningsredskaber, el-scootere og tohjulede cykler med hjælpemotor. Sagsbehandleren vurderer, om forbrugsgodet helt eller delvist fungerer som hjælpemiddel, og om kommunen derved betaler hele eller 50 % af anskaffelsesudgiften. Der kan kun ydes hjælp, hvis udgiften overstiger 500 kr. Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidler kan dels være til brug for borgere med en funktionsnedsættelse og dels til brug for dem, der hjælper borgeren i hverdagen. De produkter, der nævnes i denne kvalitetsstandard, er eksempler på hjælpemidler. Får man bevilget et decideret hjælpemiddel, er der ingen egenbetaling. Hjælpemidlet er et udlån fra kommunen. Afgrænsningen af, hvad der er henholdsvis hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo, varierer med samfundsudviklingen. Derfor bliver produkter, der tidligere blev betragtet som hjælpemidler, i dag betragtet som forbrugsgoder eller sædvanligt indbo. Eksempelvis vil Randers kommune fremover betragte greb, der f.eks. kan opsættes i brusenichen, ved badekar, ved håndvask eller på husmuren ved hovedindgangen som forbrugsgoder, da disse kan købes i almindelig handel. Der kan derfor kun ydes hjælp til greb, hvis udgiften overstiger 500 kr. Kontaktoplysninger Henvendelser omkring hjælpemidler, herunder ansøgning om hjælp: Ring til Visitationen på tlf Kontakt det lokale områdecenter. Adresser og telefonnumre findes på Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 5

6 Personlig pleje ISO Personlig pleje ISO Kørepose og regnslag Tøj og sko Ydelsestype og ISO nr. Kørepose Regnslag Hvad indgår i ydelsen Afgrænsning Kørepose til børn og voksne Regnslag til børn Knæpose At kompensere for, at der ikke kan bruges almindelig udendørs beklædning, så borgeren kan komme udendørs med manuel kørestol, el-kørestol, el-scooter eller klapvogn i al slags vejr Funktionsnedsættelsen medfører væsentlige problemer med at klare påklædning af almindeligt udendørs tøj/regntøj Borgeren skal kunne holde sig tør og varm udendørs. Der kan bevilges 1 stk. Regnslag til voksne er et forbrugsgode, som koster under 500 kr., hvorfor borger selv skal anskaffe det. Borgeren skal være bevilget en manuel kørestol, el-kørestol, elscooter eller klapvogn. Borgeren skal have et væsentligt behov for at komme ud. Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 6

7 Personlig pleje ISO Rygeforklæde Tøj og sko / Kropsbårne beskyttelseshjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Rygeforklæde Hvad indgår i ydelsen Afgrænsning Rygeforklæde At borgeren kan ryge trods nedsat funktionsevne, fordi risikoen for brandfare ved rygning mindskes. Borgerens rygning er til stor brandfare for borgeren og omgivelserne, fordi borgeren pga. nedsat motorik ikke kan fastholde grebet omkring cigaretten Borgeren har ikke forståelse for, at borgerens rygning medfører brandfare At der ikke opstår brand ved rygning. 1 stk. Hjælpemidlet udskiftes efter behov. Der ydes ikke hjælp til afdækning af gulv afdækning af møbler brandhæmmende sengetøj Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Særlige forhold Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Fagpersonalet, der kommer i borgerens hjem, skal motivere borgeren til at bruge det brandhæmmende hjælpemiddel. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 7

8 Personlig pleje ISO Strømpepåtager Hjælpemidler til af- og påklædning Ydelsestype og ISO nr. Strømpepåtagere Hvad indgår i ydelsen Hvilket behov dækker ydelsen? Strømpepåtagere til kompressionsstrømper Strømpeaftagere til kompressionsstrømper Armstrømpepåtager til kompressionsærmer Strømpepåtagere til enkeltstrømper Strømpepåtagere til strømpebukser At kompensere for nedsat evne til at nå fødderne eller til hjælp til på- og aftagning af kompressionsstrømper og ærmer. At kompensere for nedsat evne til at nå fødderne, så borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen i forhold til påklædning. At lette på- og aftagning af kompressionsstrømper og kompressionsærmer, så hjælperens arbejdsmiljø forbedres. At borgeren selv kan tage strømper af og på. Borgeren kan ikke selv tage kompressionsstrømper af/på Borgerens bøjefunktion i ryg og hofte er nedsat Borgerens kraft i fingrene er nedsat Hjælpemidlet kan bevilges for at aflaste hjælpere Borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen med af- og påklædning/hjælperens arbejdsmiljø forbedres. 1 stk. strømpepåtager pr. funktion 1 stk. strømpeaftager Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Afledte forhold Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Alternativt kan der bruges spilerdug Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 8

9 Personlig pleje ISO Knappekroge Hjælpemidler til af- og påklædning Ydelsestype og ISO nr. Knappekroge Hvad indgår i ydelsen Knappekrog med kuglegreb, almindeligt eller udbygget greb, samt til store og små knapper At kompensere for manglende evne til at knappe knapper, så borgeren bliver selvhjulpen. Borgerens håndfunktion er nedsat eller borgeren er funktionelt enhåndet og kan derfor ikke selv knappe knapper. At borgeren bliver i stand til at knappe knapper. 1 stk. knappekrog Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 9

10 Personlig pleje ISO Flytbare toiletstole Hjælpemidler til toiletbesøg Hjælpemidler til vask og bad Ydelsestype og ISO nr. Flytbare toilet-/badestole med og uden hjul Hvad indgår i ydelsen Toilet-/badestol med hjul Toilet-/badestol med hjul og kipfunktion Toilet-/badestol uden hjul Toilet-/badestol med drivhjul At borgeren kan klare toiletbesøg og bad selvstændigt eller med hjælper og/eller at lette hjælperens arbejde Toilet-/ badestol: Borgeren har vanskeligt ved at sidde, sætte sig eller rejse sig Borgeren er på grund af nedsat gangfunktion eller standfunktion ikke i stand til at gå ud på toilettet eller at stå op og bade Toilet-/ badestole med kipfunktion: Borgeren kan grundet nedsat styrke og bevægelighed ikke sidde opret Borgeren er svær at forflytte over på en almindelig toilet- /badestol ved hjælp af lift Hjælpemidlet kan bevilges for at aflaste hjælpere Borgeren kan komme på toilettet og i bad Hjælperens arbejdsmiljø forbedres 1 toilet-/badestol Hjælpemiddelhuset, op til en uge Særlige forhold Hjælpemidlet højdeindstilles efter bestillerens anvisning. Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Der foretages måltagning af borger, udredning af forflytninger og badeværelse samt vurdering af plads- og adgangsforhold. Dette foregår i samarbejde med hjemmeplejen eller ved hjemmebesøg. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 10

11 Personlig pleje ISO 09 Tilbehør Afledte forhold Højdeindstillelige og svingbare armlæn Stropryg/fast ryg Opklappelige fodstøtter Eleverbare fodstøtter Spand/låg Mulighed for centralbremse og manuel- eller el-kipfunktion Kropstøtter Nakkestøtte Skubbebøjle Intimudskæring Diverse sædepolstringer Seler Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af tæpper og udligning af dørtrin Montering af rampe eller sliske Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 11

12 Personlig pleje ISO Toiletsæde Hjælpemidler til toiletbesøg Ydelsestype og ISO nr. Toiletsæde Hvad indgår i ydelsen Specialformet toiletsæde Toiletsædepolstring At kompensere for ringe siddestilling på toilettet ved at formgive og/eller mindske hullet i toilettet samt at kompensere for et hårdt toiletsæde Borgeren har fysiske problemer med at sidde på et almindeligt toiletsæde Borgere med tryksår/risiko for tryksår kan bevilges polstring Det vurderes hvilken type toiletsæde, der er egnet til borgeren Det vurderes, om det valgte toiletsæde er sædvanligt indbo Borgeren kan sidde på toilettet Der kan tildeles 1 toiletsæde pr. etage og maksimalt 2 i alt. Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Monteres ved levering. Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 12

13 Personlig pleje ISO Toiletforhøjer Hjælpemidler til toiletbesøg Ydelsestype og ISO nr. Toiletforhøjer ; ; Hvad indgår i ydelsen Toiletforhøjer fritstående med armlæn Toiletforhøjer løst monteret Toiletforhøjer fast monteret med og uden armlæn At kompensere for nedsat evne til at rejse sig/sætte sig, så borgeren kan klare toiletbesøg med eller uden hjælp Borgeren har vanskeligheder ved at rejse sig fra og/eller sætte sig på toilettet. Borgeren er underlagt restriktioner i forhold til hoftealloplastik (kunstig hofte). Borgeren kan rejse og/eller sætte sig på toilettet 1 toiletsæde pr. etage og maksimalt 2 i alt Hjælpemiddelhuset, op til en uge Særlige forhold Tilbehør Faste toiletforhøjere monteres ved levering. Fritstående toiletforhøjere indstilles efter bestillers anvisninger. Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Der tages stilling til højden af toiletsædet. Ved toiletforhøjer med armlæn vurderes plads- og adgangsforhold. Dette foregår i samarbejde med hjemmeplejen eller ved hjemmebesøg. Tryksårsforebyggende puder Polstring til toiletsædet Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 13

14 Personlig pleje ISO Toiletløfter Hjælpemidler til toiletbesøg Ydelsestype og ISO nr. Toiletløftere Hvad indgår i ydelsen Elektrisk toiletløfter Hydraulisk toiletløfter At borgeren selv kan klare toiletbesøg. Borgeren har gangfunktion men nedsat kraft i ben Borgeren skal blive i stand til selv at klare toiletbesøg, og behovet skal ikke kunne afhjælpes på anden måde Bevilges i særlige tilfælde hvor borgerens nedsatte funktioner udelukker brug af bade-/toiletstol og toiletforhøjer Borgeren kan selv klare toiletbesøg. 1 stk. toiletløfter Hjælpemiddelhuset På lager: Leveringstid op til en måned Nyindkøb: Leveringstid afhænger af producenten Særlige forhold Afledte forhold Tilbehør Monteres ved levering. Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Der foretages hjemmebesøg med henblik på at tage mål af toilettet og omgivelserne og vurdere de tekniske installationer. Den elektriske toiletløfter skal tilsluttes el. Tryksårsforebyggende puder Polstring til toiletsædet Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 14

15 Personlig pleje ISO Toiletarmstøtter med sæde Hjælpemidler Hjælpemidler til toiletbesøg Ydelsestype og ISO nr. Toiletarmstøtter (Supporter) Hvad indgår i ydelsen Toiletarmstøtter, som indgår i toiletsæde/bræt (ingen forhøjelse af sæde) At borgere selv kan klare at rejse sig fra og sætte sig på toilettet og dermed klare toiletbesøg på trods af nedsat kraft og balance. Borgeren kan ikke uden store vanskeligheder rejse og/eller sætte sig på toilettet uden støtte Borgeren skal kunne stemme fra med armene i forbindelse med at rejse og sætte sig Borgeren kan rejse sig og sætte sig på toilettet 1 toiletarmstøtte pr. etage og maksimalt 2 pr. hjem Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Leverandørs opgaver i Tilbehør Monteres ved levering. Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Tryksårsforebyggende puder Polstring til toiletsædet Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 15

16 Personlig pleje ISO Bækken og urinkolbe Hjælpemidler til toiletbesøg Ydelsestype og ISO nr. Bækkener Urinkolber Hvad indgår i ydelsen Afgrænsning Bækkener til montering i toiletstol og til stående brug Urinkolber med non return At borgeren kan opsamle urin og afføring, så borgeren kan skille sig af med urin og afføring uafhængigt af toilettet Borgeren kan ikke selvstændigt benytte toilettet At borgeren selv kan opsamle urin og afføring dag og nat. 1 stk. bækken 1 stk. urinkolbe En almindelig urinkolbe er et forbrugsgode, som koster under 500 kr., hvorfor borgeren selv skal anskaffe den. Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Tilbehør hjælpemidlet Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Bækken fås med og uden låg Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 16

17 Personlig pleje ISO Badetaburet, badebræt og badesæde til kar Hjælpemidler til vask, bad og brusning Ydelsestype og ISO nr. Badetaburet, badebræt til kar og badesæde til kar Hvad indgår i ydelsen Badebænk/taburet Badebræt til kar Badekarsæde Badekarsæde, drejeligt At borgeren kan opretholde personlig hygiejne med eller uden personlig assistance. Borgeren kan ikke stå op og udføre personlig hygiejne Borgeren har svært ved at sætte sig og rejse sig fra badekarret Borgeren har svært ved at gå op i og ud af badekarret Borgeren kan sidde ned og varetage personlig hygiejne 1 badetaburet 1 badebræt/badekarsæde. Udskiftning af dupsko på badebænk indgår ikke i ydelsen Afgrænsning I særlige tilfælde kan der bevilges bruseklapsæde, jf. SL 116, stk. 1 Hjælpemiddelhuset Badebænk/taburet, op til 1 uge Badebræt til kar, op til 1 uge Badekarsæde, op til 14 dage Badekarsæde, drejeligt, op til 14 dage Særlige forhold Badetaburettens højde indstilles efter bestillerens anvisninger Badekarsæde tilpasses, så det ligger fast Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Badekarret skal opmåles. Dette kan ske i samarbejde med Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 17

18 Personlig pleje ISO 09 borger eller hjemmeplejen. Er der gulvafløb, kan borgeren tage bad uden for badekarret Tilbehør Afledte forhold Ryglæn til badetaburet Tilretning af omgivelserne: Brug af 1-trinsskammel ved badekar Borger skal selv sørge for indkøb af skridsikker måtte Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 18

19 Personlig pleje ISO Bruselejer Bruselejer Ydelsestype og ISO nr. Bruselejer og pusleborde Hvad indgår i ydelsen bruseleje med hjul fast højde/højdeindstillelig bruseleje uden hjul fast højde/højdeindstillelig væghængt bruseleje fast højde/højdeindstillelig At borgeren får mulighed for at bade med hjælp fra 1 eller 2 personer Borgeren kan ikke tage bad stående eller siddende Borgerens behov kan ikke afhjælpes med øvrige hjælpemidler, f.eks. badning i sengen Hjælper eller forældre til handicappet barn får mulighed for at udføre arbejdet på forsvarlig vis. At borgeren får bad At hjælperne kan arbejde på forsvarlig vis 1 stk. bruseleje Hjælpemiddelhuset På lager: Leveringstid op til 14 dage Nyindkøb: Leveringstid afhænger af producenten Er der frit valg af leverandør? Nej Særlige forhold Afledte forhold Tilbehør Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer Der er krav om friplads omkring bruselejet for at hjælperne kan udføre arbejdet forsvarligt. Nødvendig el-installation kan bevilges som boligindretning Sengehest Løs madras Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 19

20 Personlig pleje ISO Badekar Badekar, højdeindstilleligt Ydelsestype og ISO nr. Badekar, Hvad indgår i ydelsen Højdeindstilleligt badekar At forældre og hjælpere får mulighed for at bade fysisk handicappede Borgeren kan ikke tage bad stående eller siddende Det er en betingelse, at der ikke kan benyttes bruseleje eller andre hjælpemidler til badning. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er behov for badekarret for at forhindre fejlstillinger, få smertelindring eller for at skabe en legesituation. At sikre forældre og hjælpere de nødvendige arbejdsredskaber ved badning 1 stk. badekar Hjælpemiddelhuset På lager: Leveringstid op til 14 dage Nyindkøb: Leveringstid afhænger af producenten Særlige forhold Afledte forhold Tilbehør Der skal medsendes brugsanvisning., hvis en sådan eksisterer Der stilles krav om friplads omkring et badekar for at hjælperne kan udføre arbejdet forsvarligt. Nødvendig el-installation kan bevilges som boligindretning. Pusleleje Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 20

21 Personlig pleje ISO Neglebørste, neglesaks, neglefil Hjælpemidler til håndpleje og fodpleje Ydelsestype og ISO nr. Neglebørste Neglesakse Neglefile Hvad indgår i ydelsen Neglebørste og neglefile på sugekop Neglesakse med forlænget greb At kompensere for nedsat eller manglende funktion i hænder og/eller arme, så borgeren selv kan varetage hånd/neglehygiejne. Borgeren har nedsat eller manglende funktion i hænder og/eller arme Borgeren kan ikke klare hånd- og neglehygiejne Borgeren kan klippe, file og rengøre sine negle 1 stk. af hver Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Særlige forhold Hjælpemidlet bestilles direkte ved hjælpemiddelfirma, som leverer direkte til borgeren eller via områdecenteret. Hjælpemidlerne lagerføres ikke på Hjælpemiddelhuset. Ydelsen bevilges ikke, hvis produkterne kan købes i almindelig handel. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 21

22 Personlig pleje ISO Hårvaskebakke Hjælpemidler hårpleje Ydelsestype og ISO nr. Hårvaskebakke Hvad indgår i ydelsen Hårvaskebakke til brug ved hårvask i seng At borgeren kan få vasket hår, selvom almindeligt bad er udelukket, og dermed holde håret rent trods nedsat funktionsevne. Borgeren er sengeliggende og kan ikke få brusebad At borgeren kan få vasket hår 1 stk. hårvaskebakke Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Afledte forhold Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer Sikring af opsamling af vand Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 22

23 Personlig pleje ISO Beskyttelseshjelme Beskyttelseshjelme Ydelsestype og ISO nr. Beskyttelseshjelme Hvad indgår i ydelsen Polstret beskyttelseshjelm At borgerens hoved beskyttes ved selvskadende adfærd eller ved stor risiko for at skade hovedet ved fald. Borgeren har selvskadende adfærd Borgeren har svære balanceproblemer eller faldtendens af andre årsager, hvor borgeren ikke kan værge for sig. Borgerens hoved beskyttes. 1 stk. blød, fabriksfremstillet hjelm Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Særlige forhold Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Der skal tages mål af borgerens hovedomkreds. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 23

24 3. Mobilitet ISO Mobilitet ISO Albuestokke Ydelsestype og ISO nr. Hvad indgår i ydelsen Afgrænsning Ganghjælpemiddel Albuestokke Albuestokke, enkeltindstillelig Albuestokke, dobbeltindstillelig Underarmsstokke Axilstokke At kompensere for nedsat gangfunktion og balance, så borgeren selv kan færdes indendørs og udendørs. Borgeren har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Borgeren kan ikke færdes inde eller ude uden risiko for fald Borgeren kan færdes selvstændigt Borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og udendørs. 1 stk. eller 2 stk. albuestokke Udskiftning af dupsko indgår ikke i ydelsen Borgeren skal selv købe ispigsko. Almindelig stok kan ikke afhjælpe den nedsatte gangfunktion. Hjælpemiddelhuset Albuestokke, enkeltindstillelig, op til 14 dage Albuestokke, dobbeltindstillelig, op til en uge Underarmsstokke, op til 14 dage Axilstokke, op til 14 dage hjælpemidlet, inkl. udskiftning af dupsko. Højden indstilles efter bestillerens anvisninger Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 24

25 3. Mobilitet ISO Gangbuk Ganghjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Gangbukke Hvad indgår i ydelsen Afgrænsning Højdeindstillelig gangbuk/gangstativ At kompensere for nedsat gangfunktion, så borgeren kan færdes indendørs og/eller udendørs Borgeren har nedsat gangfunktion og/eller balanceproblemer Borgeren kan ikke færdes inde eller ude uden risiko for fald Borgeren kan færdes indendørs og/eller udendørs 1 stk. gangbuk pr. etage, maksimalt to i alt. Borgeren kan ikke færdes sikkert med stok Borgeren kan ikke benytte rollator Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Afledte forhold Højden indstilles efter bestillerens anvisninger Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af tæpper og udligning af dørtrin Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 25

26 3. Mobilitet ISO Rollator Ganghjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Rollator Hvad indgår i ydelsen Rollator med 2 hjul Rollator med 4 hjul Rollator med trækfunktion At kompensere for nedsat gangfunktion, så borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og/eller udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Borgerens gangfunktion er nedsat Borgeren kan ikke færdes inde eller ude uden risiko for fald Ved udendørs gang er der behov for at kunne hvile undervejs Borgeren bliver uafhængig af personstøtte ved gang Ekstra rollator kan bevilges: Hvor borgeren ikke ved egen hjælp kan få rollatoren ind/ud af boligen I de tilfælde, hvor rollatoren anvendes både inde og ude, hvor borgeren ikke kan håndtere rollatoren over trin/trappe og hvor det ikke er hensigtsmæssigt at etablere en udendørs rampe Hvis boligen er indrettet, så borgeren skal færdes på flere etager Afgrænsning Borgeren kan færdes indendørs og/eller udendørs 1 stk. rollator til indendørs/udendørs brug pr. etage, maksimalt til 2 etager Rollator med underarmsstøtte, se Gangbord Hjælpemiddelhuset Rollator med 2 hjul, op til 14 dage Rollator med 4 hjul, op til en uge Rollator med trækfunktion, op til 14 dage Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 26

27 3. Mobilitet ISO 12 Tilbehør Afledte forhold Højden indstilles efter bestillerens anvisning Rollatoren demonstreres for borgeren, og borgeren instrueres i funktioner, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse. Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Bakke Stokkeholdere Kurv Tværgreb Enhåndsbremse Iltflaskeholder Rygbøjle Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af tæpper og udligning af dørtrin Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 27

28 3. Mobilitet ISO Gangstole Ganghjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Gangstole Hvad indgår i ydelsen Gangstole At kompensere for nedsat balance og gangfunktion, så borgeren kan færdes selvstændigt indendørs og/eller udendørs og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Borgere uden standfunktion og/eller med svært nedsat gangfunktion Borgeren kan ikke færdes indendørs eller udendørs Borgeren kan ikke færdes sikkert med rollator eller gangbuk Borgeren kan færdes indendørs og/eller udendørs 1 gangstol Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Afledte forhold Højden indstilles efter bestillerens anvisninger. Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af tæpper og udligning af dørtrin Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 28

29 3. Mobilitet ISO Gangborde Ganghjælpemidler, som håndteres med begge arme Ydelsestype og ISO nr. Gangborde (prædikestole) Hvad indgår i ydelsen? Afgrænsning Gangborde med adskilte underarmstøtter eller støttebord At kompensere for nedsat gangfunktion og svært nedsat balance, så borgeren kan færdes selvstændigt indendørs. Borgeren har svære balanceproblemer og/eller væsentligt behov for støtte af kropsvægten og kan aflaste sig ved brug af armene Borgeren kan blive selvstændig ved gang Borgeren kan færdes selvstændigt indendørs 1 stk. gangbord Borgeren kan ikke bruge en almindelig rollator eller gangbuk Gangbordet bevilges ikke som træningsredskab Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Særlige forhold Tilbehør Afledte forhold Højden indstilles efter bestillerens anvisning Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Gangbordet er pladskrævende Axilstøtter Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af tæpper og udligning af dørtrin Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 29

30 3. Mobilitet ISO Trehjulede cykler Ydelsestype og ISO nr. Hvad indgår i ydelsen Cykler Trehjulede cykler Trehjulede cykler med to baghjul Trehjulede cykler med to forhjul Hånddrevne cykler Hjælpemotor Afgrænsning At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion, så borgeren kan færdes over længere afstande og opretholde en aktiv tilværelse. Borgerens gangfunktion er svært nedsat grundet balanceproblemer og/eller et fysisk handicap og borgeren kan ikke benytte en almindelig tohjulet cykel Borgerens behov kan ikke dækkes med støttehjul på borgerens egen cykel Funktionsevnen er for høj til en el-scooter Borgere med svært nedsat gangfunktion, der har gode kræfter i arme og overkrop, kan bevilges en håndreven cykel Borgeren skal have et væsentligt behov for at transportere sig over længere afstande flere gange om ugen Borgeren skal have behov for aktiviteter/færden uden for boligen, som borgeren uden cykel vil være afskåret fra at deltage i Borgeren skal kunne færdes forsvarligt i trafikken på trehjulet cykel. Der skal foretages afprøvning før den endelig afgørelse træffes. Borgerens kan færdes uden for hjemmet over længere afstande og opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. cykel Borgeren skal selv sørge for lygter Behovet for transport kan ikke dækkes på anden måde, f.eks. ved offentlig transport, Handicapkørsel Region Midt eller i egen bil Der kan ikke bevilges en trehjulet cykel, hvis formålet udelukkende er motion Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 30

31 3. Mobilitet ISO 12 Hjælpemiddelhuset, op til 1 måned Tilbehør Afledte forhold Højde af sadel og styr indstilles efter bestillers anvisning Cyklen skal være forsynet med forsikringsgodkendt lås Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Tå-clips Sadel-lift Særlig sadel, styr, pedalarme m.m. Såfremt påsætning af hjælpemotor er nødvendig, kan der søges om etablering af et el stik, jf. SL 116. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 31

32 3. Mobilitet ISO Specialklapvogn Siddekøretøjer Ydelsestype og ISO nr. Klapvogne Hvad indgår i ydelsen Specialklapvogn At barnet kan transporteres udendørs på ture og til socialt samvær. Barnet er ikke i stand til at benytte en klapvogn købt i almindelig handel på grund af nedsat funktionsevne. Barnet kompenseres for manglende evne til at transporteres i en almindelig klapvogn 1 stk. specialklapvogn Hjælpemiddelhuset På lager: Leveringstid op til en måned Nyindkøb: Leveringstid afhænger af producenten Tilbehør Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer Sidestøtter Nakkestøtte Seler Veste Abduktionsklods m.m. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 32

33 3. Mobilitet ISO Manuel kørestol Kørestole Ydelsestype og ISO nr. Manuelle kørestole Hvad indgår i ydelsen Afgrænsning Manuelle kørestole (standardkørestol) At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion, så borgeren kan færdes frit i og/eller uden for hjemmet og opretholde en aktiv tilværelse. Borgerens gangfunktion er nedsat eller ophævet Borgeren har behov for en kørestol flere gange om ugen Borgeren har behov for en manuel kørestol til aktiviteter/færden i og/eller uden for hjemmet, som borgeren uden kørestol vil være afskåret fra at deltage i Borgeren kan færdes i og/eller uden for hjemmet og opretholde en aktiv tilværelse. 1 stk. manuel kørestol Behovet kan ikke dækkes ved hjælp af en rollator eller andre ganghjælpemidler. Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Særlige forhold Tilbehør Der ydes dog hjælp til dæk og slanger på kørestole. Kørestolen indstilles efter bestillers anvisninger Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Skal kørestolen ofte bæres ind/ud af en bil, kan der ved valg af kørestol tages hensyn til stolens vægt Kørestolsbord Eleverbare fodstøtter Trykaflastende puder Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 33

34 3. Mobilitet ISO 12 Siddestillingskorrigerende puder og kiler Hjælpemotor Afledte forhold Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af tæpper og udligning af dørtrin Montering af ramper indvendigt og udvendigt Ændring af adgangsforhold til bolig Højdeindstilling af borde og evt. andre møbler Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 34

35 3. Mobilitet ISO Manuel aktiv kørestol Kørestole Ydelsestype og ISO nr. Aktiv manuel kørestol Hvad indgår i ydelsen Afgrænsning Er der frit valg af leverandør? Særlige forhold Aktiv manuel kørestol, herunder krydsrammestol og fastrammestol At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion, så borgeren kan færdes selvstændigt i og uden for hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse Borgerens gangfunktion er nedsat eller ophævet Borgeren har behov for en kørestol med specielt lette køreegenskaber for ved egen hjælp at kunne betjene kørestolen og blive selvhjulpen Borgeren skal have et stort aktivitetsbehov Borgeren skal have tilstrækkelig kropsbalance og tilstrækkelige kræfter i hænder og arme Borgeren kan færdes i og uden for hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. aktiv manuel kørestol Borgerens behov dækkes ikke med en manuel kørestol (standardkørestol fra depot) Hjælpemiddelhuset, op til 1 måned Ja Der ydes dog hjælp til dæk og slanger på kørestole. Kørestolen indstilles efter bestillers anvisninger Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Der skal foretages afprøvning og individuel tilpasning Skal kørestolen ofte løftes ind i/ud af en bil, kan der ved valg af kørestol tages hensyn til stolens vægt Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 35

36 3. Mobilitet ISO 12 Kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af døgnets timer, betragtes som et kropsbårent/særligt personligt hjælpemiddel, hvortil der gælder særlige regler Tilbehør Afledte forhold Trykaflastende puder Siddestillingskorrigerende puder og kiler Specialryg Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af tæpper og udligning af dørtrin Tilpasning af adgangsforhold Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 36

37 3. Mobilitet ISO Manuel komfortkørestol Kørestole Ydelsestype og ISO nr. Kørestole Hvad indgår i ydelsen Afgrænsning Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole At kompensere for ophævet gangfunktion samt nedsat stabilitet og bevægelighed i kroppen, så borgeren med hjælp kan færdes i og/eller uden for hjemmet og deltage i dagligdags aktiviteter. Borgerens gangfunktion er ophævet og kroppens stabilitet og bevægelighed er nedsat Borgeren har behov for særlig komfort og kropsstøtte. Borgeren har behov for korrektion af siddestillingen samt ændring af siddestillingen i løbet af dagen Borgeren kan ikke ved egen hjælp skifte stilling i kørestolen og har derfor behov for kipfunktioner Borgeren har svært ved at foretage forflytninger, så kørestollen benyttes også som hvilestol i løbet af dagen Borgeren kan med hjælp færdes i/uden for hjemmet. Borgeren opnår god siddekomfort og kropsstøtte. 1 komfortkørestol Behovet for ændring i siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af standard eller aktiv kørestol kombineret med egen hvilestol. Borgeren kan ikke opretholde en siddende stilling i standard eller aktiv kørestol. Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Der ydes dog hjælp til dæk og slanger på kørestole. Kørestolen indstilles efter bestillers anvisninger Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt Der skal medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 37

38 3. Mobilitet ISO 12 Tilbehør Afledte forhold Kørestolsbord Eleverbare fodstøtter Nakkestøtte Kropsstøtter Trykaflastende puder Siddestillingskorrigerende puder og kiler Hjælpemotor El-funktioner Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af tæpper og udligning af dørtrin Tilpasning af adgangsforhold Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 38

39 3. Mobilitet ISO El-kørestol Kørestole Ydelsestype og ISO nr. El-kørestole, motoriseret styring Hvad indgår i ydelsen El-kørestole med joystick til brug inde, ude eller både inde og ude. På baggrund af borgerens behov tages stilling til bevilling af: El-funktioner til indstilling af sædehøjde, sædetilt, ryglæn og elevering af fodstøtter Hastighed og aktionsradius Affjedring Afgrænsning At kompensere for svært nedsat eller ophævet gangfunktion, så borgeren kan færdes selvstændigt i og/eller uden for hjemmet og opretholde en aktiv tilværelse Borgerens gangfunktion er svært nedsat eller ophævet og funktionen i arme og overkrop er nedsat El-kørestolen skal være nødvendig for dagligt at kunne færdes selvstændigt og opretholde aktiviteter i og/eller uden for hjemmet Det er en betingelse, at borgeren kan manøvrere el-kørestolen på forsvarlig vis. Der foretages afprøvning i borgerens hjem og eventuelt lokalmiljø. El-kørestolen skal i væsentlig grad medvirke til, at borgeren i større grad bliver selvhjulpen Borgeren kan færdes selvstændigt i og/eller uden for hjemmet og opretholde en aktiv tilværelse 1 stk. el-kørestol Det anbefales, at borgeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af kørestol til værksted, hvis kørestolen skal repareres. Et abonnement til Falck kan tegnes gennem DH Brugerservice, tlf , Dækker en manuel kørestol evt. med hjælpemotor borgerens behov, bevilges ikke el-kørestol Hjælpemiddelhuset, op til 1 måned Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 39

40 3. Mobilitet ISO 12 Særlige forhold Tilbehør Afledte forhold Der ydes dog hjælp til dæk og slanger på kørestole, hvis der er behov for mere end ét sæt årligt. Dokumentation i form af kvittering skal foreligge. Stolen indstilles efter bestillers anvisning Der skal medsendes brugsanvisning. Der skal foretages afprøvning og individuel tilpasning. Kørestolsbord Eleverbare fodstøtter Nakkestøtte Specialryg Trykaflastende puder Siddestillingskorrigerende puder, kiler og klodser Flytbart joystik Kontakter til styring Og andet Tilretning af omgivelserne: Fjernelse af tæpper og udligning af dørtrin Tilpasning af adgangsforhold til bolig Højdeindstilling af borde og evt. andre møbler 3.12 El-scooter Hovedområde Mobilitetshjælpemidler Kørestole Lovhjemmel Servicelovens 113 stk. 3 eller stk. 5 Ydelsestype El-scootere eller trehjulet knallert ISO nr Hvad indgår i ydelsen El-scooter 3-hjulet knallert Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for stærkt nedsat eller ophævet Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 40

41 3. Mobilitet ISO 12 gangfunktion Modtager af ydelsen Afgrænsning Leverandør af ydelsen Er der frit valg af leverandør? At give brugeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse Brugere med stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion Brugeren skal have et væsentligt kørselsbehov i dagligdagen Det er en betingelse, at brugeren er i stand til at manøvrere el-scooteren/knallerten på forsvarlig måde i trafikken. Der foretages afprøvning. El-scooteren/knallerten skal være nødvendig for at færdes selvstændigt, og bibeholde aktiviteter, samt udføre daglige gøremål udenfor hjemmet Brugere, der har et kendt misbrug (medicin, alkohol, rusmidler), kan kun bevilges knallert, hvis det er lægeligt dokumenteret, at misbruget er under behandling, og ikke påvirker evnen til at færdes forsvarligt Det skal vurderes om el-scooteren/knallerten har forbrugsgodeværdi for borgeren ellers skal bevillingen gives som et udlån. At brugeren bliver kompenseret for den stærkt nedsatte eller ophævede gangfunktion 1 el-scooter eller 3-hjulet knallert Tricykel eller kørestol kan ikke opfylde brugerens behov Kan kørselsbehov dækkes ved benyttelse af offentlig transport, bevilges el-scooter/knallert ikke Hjælpemiddeldepotet Nej Borgeren får som udgangspunkt halvdelen af prisen på el-scooteren/knallerten dækket, dog højst det bevilgede beløb. Borgeren står selv for indkøb af elscooteren/knallerten. Hvis el-scooteren/knallerten udelukkende fungerer som hjælpemiddel, gives den som et udlån. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 41

42 3. Mobilitet ISO 12 forbindelse med bevillingen Særlige forhold Afledte forhold Dækkene skal være pumpet og batteriet opladet Brugsanvisning og lader medfølger Hjælpemidlet skal være rengjort og køreklar Status fra egen læge kan indhentes med henblik på afklaring af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at brugeren bevilges en elscooter/knallerten. Det kan være nødvendigt, at brugeren vurderes kognitivt. I tvivlstilfælde kan man ved kørsel over 6 km/time rekvirere en motorsagkyndig, som kan foretage en afprøvning Almindelig vedligeholdelse indgår ikke i ydelsen. Dog ydes der hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et sæt pr. løbende 12 måneder. Dokumentation i form af kvittering skal foreligge Det anbefales, at brugeren tegner et abonnement til brug for persontransport og transport af el-scooter/knallerten til værksted, hvis den skal repareres. Et abonnement kan tegnes gennem fx Falck Tilretning af omgivelserne: Etablering af holdeplads Etablering af stikkontakt Tilbehør Fodbetjent styring Højre/venstre-håndsstyring Stokkeholder og rollatorophæng Kørepose/regnslag Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 42

43 3. Mobilitet ISO Glidebræt Overflytningshjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Glidebrætter Hvad indgår i ydelsen Faste glidebrætter til forflytning At kompensere for nedsat eller manglende standfunktion, så borgeren kan forflyttes med eller uden personassistance Borgerens standfunktion er nedsat eller ophævet Borgeren er kørestolsbruger Borgeren kan grundet nedsat eller manglende standfunktion ikke forflytte sig med eller uden personlig assistance Borgeren er i stand til at forflytte sig 1 glidebræt. Hvis borgeren har egen bil, gives ved behov et ekstra glidebræt Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 43

44 3. Mobilitet ISO Drejeskiver Overflytningshjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Drejeskiver Hvad indgår i ydelsen Drejeskive Drejetårn At kompensere for nedsat eller manglende gangfunktion, så borgeren kan forflytte sig med personassistance og hjælperen aflastes ved forflytningen. Borgerens gangfunktion er nedsat eller ophævet Borgeren kan forflytte sig med personassistance Borgeren har god balance og standfunktion Hjælpemidlet kan bevilges for at aflaste hjælpere Borgeren er i stand til at forflytte sig med personassistance. 1 stk. drejeskive eller drejetårn Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Der skal medsendes brugsanvisning. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 44

45 3. Mobilitet ISO Rebstiger, sengebånd og fritstående galge Overflytningshjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Rebstiger Sengebånd Fritstående galge Hvad indgår i ydelsen? Afgrænsning Rebstige Sengebånd Fritstående galge At kompensere for nedsat kraft og bevægelighed, så borgeren kan skifte stilling i sengen og/eller komme i og ud af sengen. Borgerens kraft og bevægelighed er nedsat. Borgeren bliver med eller uden personassistance i stand til at skifte stilling i sengen og/eller komme i og ud af sengen Borgeren kan skifte stilling i sengen og/eller komme i og ud af sengen. 1 stk. rebstige eller 1 stk. sengebånd eller 1 stk. sengegalge Borgere med stærkt nedsatte armkræfter tilbydes anden løsning. Det er ikke hensigtsmæssigt at benytte sengegalge ved halvsidig lammelse, osteoporose og hos rygpatienter. Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Afledte forhold Rebstige og sengebånd monteres korrekt Fritstående sengegalge placeres korrekt Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Rebstige og sengebånd skal kunne monteres Fritstående sengegalge skal kunne placeres under sengen Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 45

46 3. Mobilitet ISO Løftestropper Overflytningshjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Løftestropper Hvad indgår i ydelsen? Afgrænsning Overflytningsbånd Benstrop Overflytningsbælter At kompensere for nedsat balance og muskelkraft, så borgeren kan forflyttes med personassistance. Borgerens balance og muskelkraft er nedsat Borgeren kan ikke selvstændigt forflytte sig Borgeren har muskelkraft og balance nok til at deltage aktivt i forflytningen Hjælpemidlet kan bevilges for at aflaste hjælpere Borgeren kan forflytte sig med personassistance 1 stk. overflytningsbånd 1 stk. benstrop 1 stk. overflytningsbælte Bevilges ikke som træningsredskab Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Særlige forhold Hjælpemidlet skal være rengjort og funktionsdygtigt. Der medsendes brugsanvisning, hvis en sådan eksisterer. Hjælperen skal kunne forflytningsteknik for at anvende hjælpemidlet i forflytningssituationen Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 46

47 3. Mobilitet ISO Vendelagen og løfte- og vendepuder Vendehjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Vendelagener Løfte- og vendepuder Hvad indgår i ydelsen? Glidestykker Glidepuder Glidelagen Glidemadras Vendelagen At kompensere for nedsat evne til at flytte sig og/eller vende sig i sengen, så borgeren med eller uden personassistance bliver i stand til dette. At kompensere for nedsat evne til at sidde (glidepude), så borgeren kan sidde opret i kørestol og/eller på almindelig stol. Borgerens evne til at flytte sig og/eller vende sig i sengen er nedsat Borgeren kan ikke opretholde siddestilling i kørestol eller på almindelig stol Forflytningshjælpemidlerne afprøves for at finde det, der bedst og billigst svarer til borgerens behov. Borgeren kan flytte og/eller vende sig i sengen Borgeren kan bevare opret siddestilling 1 stk. vendehjælpemiddel til seng 1 stk. vendehjælpemiddel til kørestol/stol Hjælpemiddelhuset, op til en uge Er der frit valg af leverandør? Nej Særlige forhold Der skal medsendes brugsanvisning. Hjælperen skal være instrueret i at anvende vendehjælpemidler. Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 47

48 3. Mobilitet ISO Vendelagen med elmotor Forflytnings- og vendehjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Vendelagener Hvad indgår i ydelsen? Vendelagen med elmotor. At kompensere for nedsat evne til at flytte og/eller vende sig i sengen, så borgeren med personassistance bliver i stand til dette. Borgeren er tung og kan ikke vende sig i sengen uden personassistance Borgeren er meget smertepræget ved berøring/tryk eller ved pludselige ryk De øvrige forflytningshjælpemidler skal være afprøvet, inden det overvejes at ansøge om vendelagen med elmotor. Borgeren kan flytte og/eller vende sig i sengen med personassistance 1 stk. vendehjælpemiddel til seng Hjælpemiddelhuset, op til 14 dage Er der frit valg af leverandør? Nej Særlige forhold Hjælpemidlet indstilles til borgeren Der skal medsendes brugsanvisning. Hjælperen skal være instrueret i at anvende vende Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 48

49 3. Mobilitet ISO Mobil personløfter med løftesejl Løftehjælpemidler Ydelsestype og ISO nr. Mobil personløfter med løftesejl Hvad indgår i ydelsen? Afgrænsning Er der frit valg af leverandør? Nej Kvalitetssikring og opfølgning Særlige forhold Tilbehør Afledte forhold Personløfter Ståløfter Kombinationsløfter At kompensere for nedsat standfunktion og evne til at forflytte sig, så borgeren kan forflyttes og hjælperen undgår uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Stålift bevilges til borgere med en vis standfunktion, når disse kan samarbejde om forflytningen Borgeren kan ikke selvstændigt forflytte sig Inden bevilling af personløfter skal det afklares, om træning eller andre forflytningshjælpemidler kan løse borgerens behov Mobillift (gulvlift) bevilges i midlertidige situationer som ved akut sygdom og midlertidig nedsat funktionsevne. Borgeren kan forflyttes med personassistance. 1 personløfter i hjemmet Er der ikke plads i borgerens hjem, og kan der ikke ommøbleres, findes en anden løsning Hjælpemiddelhuset Personløfter, op til en uge Ståløfter, op til en uge Kombinationsløfter, op til 14 dage Der skal foretages årligt lovpligtigt serviceeftersyn Personløfterens batteri skal være opladet Der skal medsendes brugsanvisning. Hjælperens arbejdsforhold går forud for borgerens forflytningskrav Standardsejl Specialtilpassede sejl Det kan være nødvendigt at ommøblere borgerens hjem Det skal sikres, at personløfteren kan manøvreres på forsvarlig vis på underlaget, eventuelt ved fjernelse af gulvtæpper og instruktion af personalet Lovgrundlag: 112 i Lov om Social Service 49

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 4 Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 4 Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 4 Genbrugshjælpemidler Indhold 1. Indledning... 3 2. Personlig pleje ISO 09... 6 2.1 Kørepose og regnslag... 6 2.2 Strømpepåtager... 7 2.3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Hillerød Kommune Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Ældre og Sundhed; Visitation og Hjælpemidler lbla 01-01-2012 Forord De sagsbehandlende ergoterapeuter i Hillerød Kommune har indført og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshj lpemidler 2010 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 K REPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKL DE... 7 2.3 STR MPEP TAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere - Ordforklaring Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere - Ordforklaring Af Helle Dreier - Ordforklaring 030 ORDFORKLARING Armlæn Beklædning Bækkenets neutralstilling På kørestolen kan bruges til at aflaste op til 10 % af kroppens vægt. Skal understøtte armene, når disse ikke bruges, og må

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Heron. Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet

Heron. Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet Heron Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet Heron - ny bade/toiletstol Heron er en af de mest funktionelle bade/toiletstole på markedet. Bag det rene og enkle design

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standardhjælpemidler er nedenstående hjælpemidler, som til enhver tid bør findes på depotet og som typisk udleveres ofte.

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant, til en eller flere selv? Kan sidde sikkert på sengekant?, til alt - Guide til selv at sætte sig op på sengekant - Tag udgangspunkt i det naturlige

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne.

INDLEDNING. Indledning. eller også kan personen ikke hjælpe til eller samarbejde. Der er således ikke nogen gråzone i algoritmerne. Bariatriske algoritmer Lene Plambech & Gitte Bøgedal 2010 Indledning Indledning En algoritme er en beskrivelse af, hvordan man kan løse en opgave for eksempel en forflytningsopgave. I dette afsnit beskrives

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Bemærk: Evt. tilbehør såsom benstøtter, armlæn, mv. skrives på rekvisitionen som sendes til HMC

Bemærk: Evt. tilbehør såsom benstøtter, armlæn, mv. skrives på rekvisitionen som sendes til HMC Udskrivningsbetingede hjælpemidler Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede hjælpemidler kontakt venligst Charlotte

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick)

Indkøbsskabelon. Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick) Indkøbsskabelon Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick) ISO-nr. 12 23 06 Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

KATALOG HJÆLPEMIDLER. Udarbejdet september 2015

KATALOG HJÆLPEMIDLER. Udarbejdet september 2015 KATALOG HJÆLPEMIDLER Udarbejdet september 2015 HVAD ER FORMÅLET OG HVORDAN BRUGES KATALOGET Al sundhedsfagligt personale, skal indtænke træning som løsning på borgerens funktionsnedsættelse. Formålet med

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kontraktbilag J. Katalog over APV hjælpemidler I Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Sundhed/Teamhjælpemidler

Kontraktbilag J. Katalog over APV hjælpemidler I Næstved Kommune. Næstved Kommune, Center for Sundhed/Teamhjælpemidler Kontraktbilag J Katalog over APV hjælpemidler I Næstved Kommune Næstved Kommune, Center for Sundhed/Teamhjælpemidler Emne: Standard APV-Redskaber som kan bestilles direkte af teamledere og forflytningsvejledere

Læs mere

Kvalitetsstandard 2012

Kvalitetsstandard 2012 Kvalitetsstandard 2012 Servicelovens 112 Hjælpemidler 113 Forbrugsgoder 116 Boligindretning 1 af 103 1. INDLEDNING... 5 1.1. KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2. VISITATION

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk

SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk SOCIALE YDELSER OG HJÆLPEMIDLER Annemarie Mikkelsen Socialrådgiver, anmi@rcfm.dk Helle Munkholm Ergoterapeut, hemu@rcfm.dk INTENTIONER MED SOCIALPOLITIKKEN I DANMARK At skabe lovgivningsmæssige rammer

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretning

Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretning Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretning Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjælpemidler og boligændringer 1 Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og boligændringer Om denne pjece

Læs mere

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk www.vela-medical.dk Hospitalsstole Ergonomiske stole til en effektiv hverdag VELA Jive har multiindstillelige armlæn, som sikrer optimal arbejdsstilling under operationer www.vela-medical.dk 5 hygiejnefordele

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber Inspirationskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber Hvordan sikrer vi den gode udskrivelse med hjælpemidler? Det Regionale Samarbejdsråd på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Aktiverings- og forflytningshjælpemidler

Aktiverings- og forflytningshjælpemidler Aktiverings- og forflytningshjælpemidler Siddende til siddende Aktivitet Seng til stol Tilbage i stol Produkt Side Butterfly 4-5 E-Board 6-7 Swan 8-9 EasyTurn 10 AutoTurn 11 PediTurn 12-13 Turner 14 OneWayGlide

Læs mere

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97.

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97. Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede

Læs mere